Frågor & Svar

 Vad är purdah? Purdah betyder bokstavligt förhänge och är beteckningen på indiska halvön för isoleringen av 
flickor/kvinnor som inte får visa sig för andra män än den äkta maken och de närmaste familjemedlemmarna. I Sverige innebär purdah extrem social kontroll av flickor och kvinnor. Purdah är inte nödvändigtvis kopplad till en religion.
Fotot till höger på bloggsidan visar en "kvinnovagn" som döljer passagerarna från mäns blickar.  

Är beslöjningen islamisk? Nej. Beslöjningen är en förislamisk världslig lag kodifierad av den assyriska krigarkungen Tiglatpileser I (d. 1076 fvt) i Mesopotamien (Irak) och signalerade att en man (make, far, manlig släkting) äger kvinnans sexualitet. Det var ett brott mot mannen att antasta en beslöjad kvinna. Lertavlan med den inristade lagparagrafen finns på Vorderasiatisches Museum i Berlin. 
Islam är en uppenbarelsereligion. En uppenbarelse innebär att en gudom till en jordisk människa nedsänder en uppenbarelse om något som inte tidigare var känt. En världslig lag i Mesopotamien kan inte nästan två tusen år senare bli en gudomlig uppenbarelse på Arabiska halvön. Det står inte någonstans i Koranen att kvinnan ska täcka håret. Däremot står det att kvinnan ska täcka barmen.
Muslimska brödraskapet påstår att beslöjningen är en gudomlig befallning (klicka på den blå knappen "Shariadoket och manligheten" till höger på bloggsidan  för mer information). 
OBS. Beslöjningen är inte en symbol för hedersförtryck. Hijab är en politisk markör. Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Hijab kränker andras integritet. Hijab signalerar att sharia står över svensk lag. Hijab signalerar extrem judefientlighet, att homosexuella ska dö, att avfällingar från islam ska dö, att bäraren enbart får gifta sig med en islamtroende man.
Antalet hijabklädda kvinnor och flickor är ett tecken på graden av landets islamisering. Det ska synas att landet islamiseras. Hijab hör inte hemma på småflickor. Småflickor ska inte vara vuxna Sverigefientliga människors politiska redskap.

Vad är islamism? Islamism innebär inställningen att islam och politik är oupplösligt förenade, att Allah är den enda giltiga laggivaren, det vill säga att Allahs lag, sharia, är den enda giltiga lagen och står över lagar stiftade av människan. Muslimska brödraskapet, grundat 1928 i Egypten, är en global islamistisk rörelse som finns i ett 70-tal länder. Rörelsen är en destabiliserande faktor i alla länder där den har etablerat sig. I väst arbetar den via steg-för-steg-infiltrering på alla nivåer i samhället med det långsiktiga målet att montera ner alla nationsgränser och upprätta ett världsomspännande kalifat styrt av rörelsens tolkning av sharia. 
I Sverige har rörelsens aktivister utnämnt sig till talespersoner för islams alla trosfränder i landet och använder kollektivordet muslimer när de i själva verket enbart representerar islamister, alltså statsfientliga aktörer som sätter sharia över svensk lag och verkar för att montera ner den svenska demokratin.  
Muslimska brödraskapet är en extremt judefientlig rörelse. Grundaren Hassan al-Banna (d. 1949) beundrade Hitler och Mussolini. Muslimska brödraskapets ideologi är influerad av fascismen, nazismen och kommunismen och representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa - islamofascismen. Kan även kallas islamonazismen.       

 

av Mona Lagerström