Kritiken mot Sameh Egyptsons avhandling del 4 (av 5): Expressens kulturchef Victor Malms magplask. När sensationslystnaden överskuggar omdömet

OBS! Det sägs att islams trosfränder i Sverige uppgår till ungefär 800 000. Den här serien inlägg handlar enbart om den grupp på cirka 13 män inom Muslimska brödraskapets svenska gren som numera teologie doktor Sameh Egyptson namnger i avhandlingen Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige och som fakultetsopponenten statsvetaren Kahled Salih … Fortsätt läsa Kritiken mot Sameh Egyptsons avhandling del 4 (av 5): Expressens kulturchef Victor Malms magplask. När sensationslystnaden överskuggar omdömet

Kritiken av Sameh Egyptsons doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren, del 3 (av 5): Islamologerna professor Jonas Otterbeck (DN), professor Simon Sorgenfrei (Expressen), universitetslektor Torsten Janson (Expressen). Utbildningsminister Mats Persson: Är det meningen att universitetens islamutbildningar ska vara en söndagsskola för vuxna? Trots fyra decenniers verksamhet har de inte förmedlat kunskap om olika politiska islamtolkningar som brett ut sig i Sverige med påföljande enklavisering och konsekvenser för den sociala sammanhållningen

OBS! Det sägs att islams trosfränder i Sverige uppgår till ungefär 800 000. Den här serien inlägg handlar enbart om den grupp på cirka 13 män inom Muslimska brödraskapets svenska gren som numera teologie doktor Sameh Egyptson namnger i avhandlingen Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige och som fakultetsopponenten statsvetaren Kahled Salih … Fortsätt läsa Kritiken av Sameh Egyptsons doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren, del 3 (av 5): Islamologerna professor Jonas Otterbeck (DN), professor Simon Sorgenfrei (Expressen), universitetslektor Torsten Janson (Expressen). Utbildningsminister Mats Persson: Är det meningen att universitetens islamutbildningar ska vara en söndagsskola för vuxna? Trots fyra decenniers verksamhet har de inte förmedlat kunskap om olika politiska islamtolkningar som brett ut sig i Sverige med påföljande enklavisering och konsekvenser för den sociala sammanhållningen

Kritiken av Sameh Egyptsons doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren, del 2 (av 5): Professor Mattias Gardells sågning. Inlägget riktar sig till utbildningsminister Mats Persson (L): Utred Mattias Gardells antidemokratiska verksamhet från sin professorsstol på Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Mattias Gardells mångåriga försvar av Muslimska brödraskapets svenska gren ska likställas med en statligt finansierad svensk professors försvar av fascisterna och nazisterna under 1930-talet

OBS! Det sägs att islams trosfränder i Sverige uppgår till ungefär 800 000. Den här serien inlägg handlar enbart om den grupp på cirka 13 män inom Muslimska brödraskapets svenska gren som numera teologie doktor Sameh Egyptson namnger i avhandlingen Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige och som fakultetsopponenten statsvetaren Kahled Salih … Fortsätt läsa Kritiken av Sameh Egyptsons doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren, del 2 (av 5): Professor Mattias Gardells sågning. Inlägget riktar sig till utbildningsminister Mats Persson (L): Utred Mattias Gardells antidemokratiska verksamhet från sin professorsstol på Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Mattias Gardells mångåriga försvar av Muslimska brödraskapets svenska gren ska likställas med en statligt finansierad svensk professors försvar av fascisterna och nazisterna under 1930-talet

Kritiken av Sameh Egyptsons doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren, del 1 (av 5): Politisk islam, islamism, en introduktion utifrån Muhammad Asads bok Islam at the crossroads (Islam vid vägskälet, 1934). Notera den extrema västfientligheten, notera att islamismen definieras i relation till 1930-talets förhärskande politiska ideologier i Europa: den liberala demokratin, kommunismen, fascismen, nazismen, och förordar en teokrati

OBS! Det sägs att islams trosfränder i Sverige uppgår till ungefär 800 000. Den här serien inlägg handlar enbart om den grupp på cirka 13 män inom Muslimska brödraskapets svenska gren som numera teologie doktor Sameh Egyptson namnger i avhandlingen Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige och som fakultetsopponenten statsvetaren Kahled Salih … Fortsätt läsa Kritiken av Sameh Egyptsons doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren, del 1 (av 5): Politisk islam, islamism, en introduktion utifrån Muhammad Asads bok Islam at the crossroads (Islam vid vägskälet, 1934). Notera den extrema västfientligheten, notera att islamismen definieras i relation till 1930-talets förhärskande politiska ideologier i Europa: den liberala demokratin, kommunismen, fascismen, nazismen, och förordar en teokrati

Hanna Stjärne VD SVT: Upplys oss! Informera oss om vilken extrem politisk tolkning av islam odlarna i Skåne representerar som SVT visade 19 maj! Upplys oss!

Som jag skrivit gång på gång: Plagget hijab är ett politiskt plagg, en extremt västfientlig signal. SVT gör allt för att indoktrinera tittarna att plagget är en islamisk tradition trots att det härstammar från förra århundradet och inte från 600-talets Arabiska halvön. SVT: Lägg ut en skylt varje gång plagget visas i SVT och upplys … Fortsätt läsa Hanna Stjärne VD SVT: Upplys oss! Informera oss om vilken extrem politisk tolkning av islam odlarna i Skåne representerar som SVT visade 19 maj! Upplys oss!

Hanna Stjärne VD SVT: Upplys oss! Informera oss om vilken extrem tolkning av islam Bakningsprofilen och skolflickan har som SVT visade 17 maj! Upplys oss! Plagget hijab är ett politiskt plagg, en extremt västfientlig signal. Lägg ut en skylt varje gång plagget visas i SVT och upplys tittarna om att plagget inte är en islamisk tradition och vilken extrem tolkning plagget representerar!

Än en gång normaliserar SVT det extremt västfientliga plagget hijab, på en skolflicka dessutom! Och demonstrerar att SVT inte tar sin uppgift som demokratins försvarare på allvar utan än en gång markerar att de är Muslimska brödraskapets främsta PR-maskin. Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel, som andra ultrareaktionära, västfientliga fanatiker lagt sig till med och påstår … Fortsätt läsa Hanna Stjärne VD SVT: Upplys oss! Informera oss om vilken extrem tolkning av islam Bakningsprofilen och skolflickan har som SVT visade 17 maj! Upplys oss! Plagget hijab är ett politiskt plagg, en extremt västfientlig signal. Lägg ut en skylt varje gång plagget visas i SVT och upplys tittarna om att plagget inte är en islamisk tradition och vilken extrem tolkning plagget representerar!

Hanna Stjärne, VD SVT: Upplys oss! SVT normaliserar än en gång att skolflickor är annonspelare för föräldrarnas extrema tolkning av islam. SVT ska varje gång en beslöjad flicka/kvinna syns i rutan visa upp en skylt som förklarar för tittarna vilken extrem tolkning beslöjningen representerar

SVT demonstrerar i Rapport 15 maj än en gång att SVT är Muslimska brödraskapets främsta PR-organ. Jag har skrivit mängder med inlägg om SVT:s PR-verksamhet för Muslimska brödraskapet och att hijab, plagget jag omväxlande kallar shariadok, västfientliga islamistskynket, är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Plagget är politiskt och signalerar hur långt ett land har islamiserats. I gårdagens … Fortsätt läsa Hanna Stjärne, VD SVT: Upplys oss! SVT normaliserar än en gång att skolflickor är annonspelare för föräldrarnas extrema tolkning av islam. SVT ska varje gång en beslöjad flicka/kvinna syns i rutan visa upp en skylt som förklarar för tittarna vilken extrem tolkning beslöjningen representerar

Erik Lidström, skriver 6 maj i Bulletin om ”Den intoleranta svenska familjepolitiken”. Erik: Vilka menar du är ”vi svenskar”, som du nämner flera gånger? Lever du i ett heterosexuellt rotsvenskt reservat? Har du inte förstått att Sverige är ett invandrarland, att flickor/kvinnor i vissa invandrarenklaver i Sverige lever under samma förhållanden som flickorna/kvinnorna i Iran och i talibanernas Afghanistan? Dessa flickor/kvinnor i Sverige är helt osynliggjorda i din artikel, liksom homosexuella småbarnsfäder

Erik Lidström: Förväntar du dig att bli tagen på allvar som en seriös skribent som värnar om demokratin efter din spya ”Den intoleranta svenska familjepolitiken”? Jag har vänner utomlands vars söner och döttrar, när de fått barn, längtansfullt blickar mot Sverige och den svenska familjepolitiken. Paradiset på jorden för nyblivna föräldrar. Men det var inte … Fortsätt läsa Erik Lidström, skriver 6 maj i Bulletin om ”Den intoleranta svenska familjepolitiken”. Erik: Vilka menar du är ”vi svenskar”, som du nämner flera gånger? Lever du i ett heterosexuellt rotsvenskt reservat? Har du inte förstått att Sverige är ett invandrarland, att flickor/kvinnor i vissa invandrarenklaver i Sverige lever under samma förhållanden som flickorna/kvinnorna i Iran och i talibanernas Afghanistan? Dessa flickor/kvinnor i Sverige är helt osynliggjorda i din artikel, liksom homosexuella småbarnsfäder

Nooshi Dadgostar: Varför samarbetar Vänsterpartiet med det extremt kvinnofientliga FASCISTISKA Muslimska brödraskapet? V i Göteborg godkänner att Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd åter ska få kommunalt bidrag, 1,1 miljoner i år, utan krav på att demokrativillkor följs

Dagens Nyheter skriver att Ibn Rushd åter kommer att få kommunala bidrag utan att nämna att Ibn Rushd är en av Muslimska brödraskapets alla organisationer i Sverige, ännu ett flagrant exempel på tystnadskulturen i Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade i februari 2017 en kunskapsöversikt om Muslimska brödraskapet i Sverige där Ibn Rushd … Fortsätt läsa Nooshi Dadgostar: Varför samarbetar Vänsterpartiet med det extremt kvinnofientliga FASCISTISKA Muslimska brödraskapet? V i Göteborg godkänner att Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd åter ska få kommunalt bidrag, 1,1 miljoner i år, utan krav på att demokrativillkor följs

Luai Ahmed skriver i Bulletin 24 april om ”Al-Malmös hotfulla Eid-bön” (sura 50 som strider mot allt förnuft). Det skrämmande är att så många inflyttade människor i Sverige vänder vetenskapen och förnuftet ryggen och låter sig förslavas av islamiska helvetesprästers vidskepelser. Det ännu mer skrämmande är att helvetespredikanterna skattefinansieras via SST. Kristendomens helvetespredikanter kritiserades redan på 1800-talet för att de gjorde livet här på jorden till ett helvete för människan. I dag skattefinansieras helvetesläran! Ett utmärkt skäl att omgående lägga ner myndigheten SST!

År 1972 publicerade professorn i praktisk filosofi Ingemar Hedenius, Uppsala universitet, (1908–1982) Helvetesläran, han skriver: ”I all välmening tillägnas denna skrift Ordets förkunnare, och särskilt Svenska kyrkans präster, av vilka 83 % nyligen har förklarat sig tro på helvetesläran.” I det här inlägget skriver jag om Bibelns och Koranens helveteslära enligt Ingemar Hedenius. Frågan är … Fortsätt läsa Luai Ahmed skriver i Bulletin 24 april om ”Al-Malmös hotfulla Eid-bön” (sura 50 som strider mot allt förnuft). Det skrämmande är att så många inflyttade människor i Sverige vänder vetenskapen och förnuftet ryggen och låter sig förslavas av islamiska helvetesprästers vidskepelser. Det ännu mer skrämmande är att helvetespredikanterna skattefinansieras via SST. Kristendomens helvetespredikanter kritiserades redan på 1800-talet för att de gjorde livet här på jorden till ett helvete för människan. I dag skattefinansieras helvetesläran! Ett utmärkt skäl att omgående lägga ner myndigheten SST!

av Mona Lagerström