Ägarfamiljen Bonnier: När ska ni fatta att islamismen är den fjärde totalitära politiska ideologin i Europa efter kommunismen, fascismen och nazismen och kräva att journalister som skriver i era tidningar har kunskap om islamism? Nu senast är det Petter Larsson som i Sydsvenskan 23 september demonstrerar att han är totalt okunnig, fullkomligt blåst

Malmö stad ordnade en islamofobikonferens där bland andra könsapartheidmissionären Salahuddin Barakat medverkade. Sameh Egyptson, som i februari disputerade på en avhandling om Islamiska förbundets koppling till Muslimska brödraskapet, kommenterar 22 september den ensidiga konferensen som kostade 300 000 kronor samt svaret han fick av Malmös kulturförvaltning. Petter Larsson, som för övrigt recenserade Sameh Egyptsons disputation! i … Fortsätt läsa Ägarfamiljen Bonnier: När ska ni fatta att islamismen är den fjärde totalitära politiska ideologin i Europa efter kommunismen, fascismen och nazismen och kräva att journalister som skriver i era tidningar har kunskap om islamism? Nu senast är det Petter Larsson som i Sydsvenskan 23 september demonstrerar att han är totalt okunnig, fullkomligt blåst

Mahmoud Khalfi, antidemokratiska, separatistiska, islamistiska Muslimska brödraskapets intensivt lobbyverksamma slipade politiker, har vunnit en storseger när jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) utnämner somalisvenska Deqa Abukar i shariadok, Muslimska brödraskapets uniformspersedel, till ledamot i Jämställdhetsmyndighetens insynsråd. Med detta enda drag slänger Liberalerna åratals arbete mot hedersförtryck i sjön och signalerar att på landsmötet i november kommer Liberalerna inte att rösta för att shariadoket förbjuds i skolan

Vilket svek. Vilket fruktansvärt svek mot alla flickor som av sina föräldrar tvingas bära shariadoket. Och det av en liberal jämställdhetsminister! Detta är vad shariadoket representerar: Plagget är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Brödraskapets grundare Hassan al-Banna (1906–1949) var influerad av Mussolini och Hitler. Brödraskapet samarbetade med Hitler under andra världskriget! Hans mannar fick militär träning av … Fortsätt läsa Mahmoud Khalfi, antidemokratiska, separatistiska, islamistiska Muslimska brödraskapets intensivt lobbyverksamma slipade politiker, har vunnit en storseger när jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) utnämner somalisvenska Deqa Abukar i shariadok, Muslimska brödraskapets uniformspersedel, till ledamot i Jämställdhetsmyndighetens insynsråd. Med detta enda drag slänger Liberalerna åratals arbete mot hedersförtryck i sjön och signalerar att på landsmötet i november kommer Liberalerna inte att rösta för att shariadoket förbjuds i skolan

SVT Kulturnyheterna: Hur tänker ni när ni låter den monstruösa hederskulturförnekaren America Vera Zavala, född i Rumänien 1976, tala om den chilenska sångaren och poeten Victor Jara 50 år efter militärkuppen i Chile och mordet på honom? Kunde ni inte hitta en enda person i Sverige född i Chile, med personliga minnen av Victor Jara och militärkuppen? Hur är det med Sverigespeglingen när ni väljer en person gift med en av SVT Uppdrag gransknings journalister i stället för en humanistiskt lagd person inom kulturvärlden med egen erfarenhet?

Enligt Wikipedia är America Vera Zavalas mor från Peru och fadern från Chile. Hur representativ för Victor Jara f. 1973 och militärkuppen i Chile är en person född i Rumänien tre år efter militärkuppen och Victor Jaras död? I det här inlägget 1 september 2023 om de sydamerikanska hederskulturförnekarna beskriver jag hur Vera Zavala sätter … Fortsätt läsa SVT Kulturnyheterna: Hur tänker ni när ni låter den monstruösa hederskulturförnekaren America Vera Zavala, född i Rumänien 1976, tala om den chilenska sångaren och poeten Victor Jara 50 år efter militärkuppen i Chile och mordet på honom? Kunde ni inte hitta en enda person i Sverige född i Chile, med personliga minnen av Victor Jara och militärkuppen? Hur är det med Sverigespeglingen när ni väljer en person gift med en av SVT Uppdrag gransknings journalister i stället för en humanistiskt lagd person inom kulturvärlden med egen erfarenhet?

Cilla Benkö, VD SR: Varför låter SR påskina att en debatt, som pågått sedan 2005 om Islamiska förbundets koppling till Muslimska brödraskapet, skulle vara en nyhet i samband med Sameh Egyptsons avhandling? Martin Wicklins och Fanny Hedenmos Söndagsintervju 3 september med Mahmoud Khalfi är ett haveri där fakta förvandlas till anklagelser. Om man inte kan lita på att public service ger korrekt information, vilka medier ska man då kunna lita på? Så länge public service backar upp Muslimska brödraskapets svenska gren kommer MB att fortsätta kamma hem miljoner och åter miljoner skattekronor

Just för att debatten varit så ihållande sedan 2005, då frilansjournalisten Salam Karam i Expressen 9 september 2005, ”S lierar sig med extremisterna”, slog larm och Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) sedan dess så konsekvent förnekat alla kopplingar var Sameh Egyptsons syfte med sin doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige … Fortsätt läsa Cilla Benkö, VD SR: Varför låter SR påskina att en debatt, som pågått sedan 2005 om Islamiska förbundets koppling till Muslimska brödraskapet, skulle vara en nyhet i samband med Sameh Egyptsons avhandling? Martin Wicklins och Fanny Hedenmos Söndagsintervju 3 september med Mahmoud Khalfi är ett haveri där fakta förvandlas till anklagelser. Om man inte kan lita på att public service ger korrekt information, vilka medier ska man då kunna lita på? Så länge public service backar upp Muslimska brödraskapets svenska gren kommer MB att fortsätta kamma hem miljoner och åter miljoner skattekronor

Uppdrag granskning: Gör en uppföljning på de mycket viktiga inslagen 23 och 30 augusti om hedersutsatta unga kvinnor i Sverige och redogör för de fanatiska monstren som i över två decennier satt käppar i hjulet för Sveriges arbete mot hedersförtryck

SVT tycks äntligen ta hedersutsatta barns helvete på allvar med Uppdrag gransknings serie ”Bortförd”, reporter Katia Wagner, redaktör Karin Mattisson. Över två decennier efter hedersmorden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal. Katia Wagner och Karin Mattisson: Ta monstren, de hårdföra hederskulturförnekande kommunisterna från Sydamerika, som bidragit till Sveriges handfallenhet, på lika stort allvar och gör … Fortsätt läsa Uppdrag granskning: Gör en uppföljning på de mycket viktiga inslagen 23 och 30 augusti om hedersutsatta unga kvinnor i Sverige och redogör för de fanatiska monstren som i över två decennier satt käppar i hjulet för Sveriges arbete mot hedersförtryck

Hanna Stjärne: Dagen efter Uppdrag gransknings program om hedersförtryck och bortförda flickor sänder SVT Stockholm 31 augusti ett inslag med en ung kvinna i Muslimska brödraskapets uniformspersedel. När ska SVT börja informera tittarna om vilken tolkningsgren kvinnor i shariadoket bekänner sig till?

Vilken örfil SVT Nyheter Stockholm levererar till flickorna vars skräckfyllda liv i hederskulturer Uppdrag granskning i  Bortförd har skildrat i två program. Än en gång låter SVT tittarna tro att shariadoket är en islamisk tradition, att det är en självklarhet att islamtroende kvinnor bär shariadoket, som är ett sent 1900-talsplagg och muslimska brödraskapets uniformspersedel, som … Fortsätt läsa Hanna Stjärne: Dagen efter Uppdrag gransknings program om hedersförtryck och bortförda flickor sänder SVT Stockholm 31 augusti ett inslag med en ung kvinna i Muslimska brödraskapets uniformspersedel. När ska SVT börja informera tittarna om vilken tolkningsgren kvinnor i shariadoket bekänner sig till?

Aftonbladet Debatt publicerar 27 augusti en artikel av överrabbin Pinchas Goldschmidt som prisar Salahuddin Barakats och Lena Posner Körösis förening Amanah, som hade Muslimska brödraskapets Omar Mustafa som styrelseledamot och som samarbetar med Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd! Muslimska brödraskapet är en glödande judefientlig rörelse som samarbetade med Hitler under andra världskriget!

Pinchas Goldschmidt, överrabbin i Moskva från 1993 till 2022, prisar i artikeln ”Bokbränningarna hotar Sveriges minoriteter” föreningen Amanah skapad av Lena Posner Körösi i samarbete med Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd och som leds av bland annat islamisten Salahuddin Barakat. Överrabbinen skriver: Organisationen Amanah, det muslimsk- judiska partnerskapet i Sverige som arbetar för att bekämpa antisemitism … Fortsätt läsa Aftonbladet Debatt publicerar 27 augusti en artikel av överrabbin Pinchas Goldschmidt som prisar Salahuddin Barakats och Lena Posner Körösis förening Amanah, som hade Muslimska brödraskapets Omar Mustafa som styrelseledamot och som samarbetar med Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd! Muslimska brödraskapet är en glödande judefientlig rörelse som samarbetade med Hitler under andra världskriget!

Shariapolitiska extremhögern i Sverige skriver i en insändare i DN 26 augusti 2023 att det är ”islamofobiskt” att förneka ”islamofobi”. Valley Ghanem, Salahuddin Barakats verksamhetsutvecklare på hans Islamakademi i Malmö, kritiserar en lång rad skribenter som hon kallar ”islamofobiförnekarna”. Hennes insändare har bara ett syfte: att se till att offentliga medel fortsätter att flöda in till ”kampen mot islamofobi”. Släcks kranen står hon utan jobb

Eftersom jag skrivit mängder med blogginlägg om missbruket av begreppet ”islamofobi” och mängder med inlägg om antidemokratiska Salahuddin Barakat ger jag här en sammanfattning av hans antidemokratiska uttalanden och varför han och hans Islamakademi tillhör shariapolitiska extremhögern, som jag även kallar Allah-ensam-rörelsen, och som bör behandlas på exakt samma sätt som andra högerextrema grupper och … Fortsätt läsa Shariapolitiska extremhögern i Sverige skriver i en insändare i DN 26 augusti 2023 att det är ”islamofobiskt” att förneka ”islamofobi”. Valley Ghanem, Salahuddin Barakats verksamhetsutvecklare på hans Islamakademi i Malmö, kritiserar en lång rad skribenter som hon kallar ”islamofobiförnekarna”. Hennes insändare har bara ett syfte: att se till att offentliga medel fortsätter att flöda in till ”kampen mot islamofobi”. Släcks kranen står hon utan jobb

Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 9: Våldet i Guds namn är unikt för de tre abrahamitiska religionerna judendomen, kristendomen, islam. En svartsjuk gudom som kräver att alla andra gudomar förintas var ett fullständigt okänt fenomen i Mellanöstern och den grekisk-romerska världen där polyteismen var rådande och ordet avgud inte existerade

OBS! De franska upplysningsfilosofernas religionskritik var riktad mot teologerna och prästerskapet och dessa gruppers anspråk på att vara ett övernaturligt väsens jordiska ombud, inte mot enskilda troende. Både kristendomen och islam är baserade på judendomen. Utan judendomen, ingen kristendom, ingen islam. Och ingen svartsjuk Gud som inte tål andra gudomar. Eller falska gudar kontra sanna … Fortsätt läsa Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 9: Våldet i Guds namn är unikt för de tre abrahamitiska religionerna judendomen, kristendomen, islam. En svartsjuk gudom som kräver att alla andra gudomar förintas var ett fullständigt okänt fenomen i Mellanöstern och den grekisk-romerska världen där polyteismen var rådande och ordet avgud inte existerade

Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 8: Är Koranen verkligen ”värre” än Bibeln, mer antidemokratisk, mer våldsförespråkande, mer kvinnofientlig? Apropå reaktionerna på Richard Jomshofs (SD) kommentar om islam och profeten Muhammed. Det rimligaste borde ha varit att SVT och SR omedelbart begärt att deras sedan decennier ständige talesperson i islamiska frågor, professor Mohammad Fazlhashemi, ur ett vetenskapligt källkritiskt perspektiv förklarade om Jomshofs beskrivning av profeten Muhammed som krigsherre, massmördare, slavhandlare, rövare är ”sann” eller ”falsk”. Professorn behöver bara svara ja eller nej och hänvisa till vetenskapligt tillförlitliga källor

OBS! De franska upplysningsfilosofernas religionskritik var riktad mot teologerna och prästerskapet och dessa gruppers anspråk på att vara ett övernaturligt väsens jordiska ombud, inte mot enskilda troende. Två män är huvudpersoner i det här inlägget. Riksdagsledamot Richard Jomshof och koranbrännaren Salwan Momika. Vem är det största hotet mot Sverige med tanke på det skakiga säkerhetspolitiska … Fortsätt läsa Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 8: Är Koranen verkligen ”värre” än Bibeln, mer antidemokratisk, mer våldsförespråkande, mer kvinnofientlig? Apropå reaktionerna på Richard Jomshofs (SD) kommentar om islam och profeten Muhammed. Det rimligaste borde ha varit att SVT och SR omedelbart begärt att deras sedan decennier ständige talesperson i islamiska frågor, professor Mohammad Fazlhashemi, ur ett vetenskapligt källkritiskt perspektiv förklarade om Jomshofs beskrivning av profeten Muhammed som krigsherre, massmördare, slavhandlare, rövare är ”sann” eller ”falsk”. Professorn behöver bara svara ja eller nej och hänvisa till vetenskapligt tillförlitliga källor

av Mona Lagerström