Ulf Kristersson, Tobias Billström, Jakob Forssmed: Ni bjöd in Muslimska brödraskapet till överläggningar. Upplys er. Bjud också in dr Sameh Egyptson och hans fakultetsopponent statsvetaren dr Khaled Salih och be dem berätta för er om vilken betydelse Koranens sura 8 och 9 har för Muslimska brödraskapet och Hamas

Hamas är Muslimska brödraskapets palestinska gren. Sura 8 heter ”Krigsbytena”, sura 9 ”Uppsägningen”. Att sura 8 handlar om krig är uppenbart. Sura 9 handlar också om krig. I suran säger Allah upp avtalet med judarna och de kristna och förklarar att Muhammed är den sista aposteln och ingår ett avtal med muslimerna om paradiset. Jag … Fortsätt läsa Ulf Kristersson, Tobias Billström, Jakob Forssmed: Ni bjöd in Muslimska brödraskapet till överläggningar. Upplys er. Bjud också in dr Sameh Egyptson och hans fakultetsopponent statsvetaren dr Khaled Salih och be dem berätta för er om vilken betydelse Koranens sura 8 och 9 har för Muslimska brödraskapet och Hamas

Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:7 Koranens sura 8 och 9 och Muslimska brödraskapet, och vad Sameh Egyptsons fakultetsopponent statsvetaren Khaled Salih skriver om de två surorna och Hamas

Muslimska brödraskapet grundades 1928 i Egypten av Hassan al-Banna (död 1949). Chefsideolog var Sayyid Qutb (d. 1966). Har de muslimer som tolkar sura 8 och sura 9 bokstavligt inte rätt att kalla sig muslimer? Avhopparen Mohamed Louizi, som under femton år var medlem i Muslimska brödraskapet både i Marocko och Frankrike, svarar i intervjun, ”Qui … Fortsätt läsa Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:7 Koranens sura 8 och 9 och Muslimska brödraskapet, och vad Sameh Egyptsons fakultetsopponent statsvetaren Khaled Salih skriver om de två surorna och Hamas

Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:6 Nalin Baksi och Koranen, sura 16

I boken Jag är ju svensk beskriver hon sig så här: ”Nalin Pekgul, sjuksköterska och var den första muslimen som valdes in i Sveriges riksdag 1994.” Hon och hennes man Cheko Pekgul tar på sig rollen att bestämma vem som får kalla sig muslim och väljer ur Koranen ut en vers ur sura 16, en … Fortsätt läsa Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:6 Nalin Baksi och Koranen, sura 16

Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:5 Nalin Baksi och Lars Vilks

Inte heller Nalin Baksi visar prov på medborgaranda och respekt för rättsstaten då hon i egenskap av riksdagsledamot aktivt deltog i ett parallellt rättssystem som inbegrep hot om att bli dödad i samma ögonblick Fadime Sahindal sätter sin fot i Uppsala. De franska upplysningsfilosoferna och franska revolutionen 1789 banade väg för den västerländska civilisationen och … Fortsätt läsa Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:5 Nalin Baksi och Lars Vilks

Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:4 Kurdo Baksi och Lars Vilks

Inte heller i Kurdo Baksis agerande gentemot Lars Vilks ger han prov på någon medborgaranda eller respekt för rättsstaten. Vår grundlagsfästa yttrandefrihet gäller inte det som yttras utan vem som yttrar sig, enligt Baksi. Dawit Isaaks yttrandefrihet är värd att skydda, men inte Lars Vilks. Baksi hånade och förlöjligade Lars Vilks utsatta situation, bland annat … Fortsätt läsa Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:4 Kurdo Baksi och Lars Vilks

Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:3 Kurdo Baksi och klanens sedvänja

Den första av klanen Baksi som på 1970-talet fick asyl i Sverige var Kurdo Baksis och Nalin Baksis farbror, författaren Mahmut Baksi (d. 2000). Han beskriver i den postumt utgivna boken Minnen i exil, sammanställd av hans sambo i många år Elin Clason, sin välbärgade klans bakgrund i Turkiet och vad som ledde till att … Fortsätt läsa Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:3 Kurdo Baksi och klanens sedvänja

Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:2 Medborgaranda och medborgarkunskap

Samtidigt som jag skriver på den här texten om medborgaranda och medborgarkunskap publicerar statsvetaren Michele Micheletti på DN Debatt 31 december 2023 en tänkvärd artikel om medborgarnormer, ”De goda medborgarna lyder inte makten blint”. Självständigt kritiskt tänkande är viktigt, tillit till regering och myndigheter är överskattat. En artikel värd att ha i bakhuvudet vid läsningen … Fortsätt läsa Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:2 Medborgaranda och medborgarkunskap

Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:1 Prästerskapets tyranni

Del 6. Det svenska kvinnoförtryckets moderna historia – skammens historia. Om syskonen Kurdo Baksi och Nalin Baksi/Pekgul, kurdiska invandrare från Turkiet, och deras agerande gentemot konceptkonstnären Lars Vilks och kvinnorättsaktivisten, religionskritikern och demokratiaktivisten Ayaan Hirsi Ali, tidigare parlamentsledamot i Nederländerna. Det finns väl ingen i hela Sverige som har kunnat missa att Nalin Baksi är … Fortsätt läsa Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:1 Prästerskapets tyranni

Del 6 av 6. Nationalstat eller klansamhälle? Medborgaranda eller klanens sedvänja? Sekulär stat eller prästerskapets tyranni?

OBS: Det längsta inlägget hittills. Massor av bilder, inklusive sidor ur Koranen, sura 16, sura 8 och 9. Rubriker: Prästerskapets tyranni Medborgaranda och medborgarkunskap Kurdo Baksi och klanens sedvänja Kurdo Baksi och Lars Vilks Nalin Baksi och Lars Vilks Nalin Baksi och Koranen, sura 16 Koranens sura 8 och 9 och Muslimska brödraskapet, och vad … Fortsätt läsa Del 6 av 6. Nationalstat eller klansamhälle? Medborgaranda eller klanens sedvänja? Sekulär stat eller prästerskapets tyranni?

Mer om Mostafa Kharraki som anmält Sameh Egyptsons doktorsavhandling till ÖNEP. Kharraki tillhör en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren

För den som vill veta lite mer om Mostafa Kharraki (anonyme Adamson) utöver vad Sameh Egyptson skriver på sin blogg om ”Adamsons” anmälan av hans doktorsavhandling och anmälan till ÖNEP, här är utdrag ur professor Simon Sorgenfreis bok Islam i Sverige – de första 1300 åren (2018). Boken är skriven på uppdrag av Myndigheten för … Fortsätt läsa Mer om Mostafa Kharraki som anmält Sameh Egyptsons doktorsavhandling till ÖNEP. Kharraki tillhör en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren

av Mona Lagerström