Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 7: Biskop Åke Bonnier: Gör en samhällsnyttig insats. Inled en debatt där du försvarar själen, själens odödlighet, uppståndelsen ifrån de döda och HELVETET. Ta hjälp av ärkebiskop Martin Modéus. Ni är båda födda efter filosofiprofessor Ingemar Hedenius bok Tro och vetande (1949), där han kommenterar debatten om dessa frågor i Dagens Nyheter och biskoparnas märkliga svar. Har ni några bättre svar så här drygt 70 år senare när islam och dess lättkränkta prästerskap har inflyttat till Sverige?

OBS! De franska upplysningsfilosofernas religionskritik var riktad mot teologerna och prästerskapet och dessa gruppers anspråk på att vara ett övernaturligt väsens jordiska ombud, inte mot enskilda troende. Biskop Åke Bonnier har offentligt efterlyst att koranbränning ska klassas som hets mot folkgrupp, trots att islams trosfränder inte är någon folkgrupp. Även förra året gick biskopen ut … Fortsätt läsa Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 7: Biskop Åke Bonnier: Gör en samhällsnyttig insats. Inled en debatt där du försvarar själen, själens odödlighet, uppståndelsen ifrån de döda och HELVETET. Ta hjälp av ärkebiskop Martin Modéus. Ni är båda födda efter filosofiprofessor Ingemar Hedenius bok Tro och vetande (1949), där han kommenterar debatten om dessa frågor i Dagens Nyheter och biskoparnas märkliga svar. Har ni några bättre svar så här drygt 70 år senare när islam och dess lättkränkta prästerskap har inflyttat till Sverige?

Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 6: Teologernas och prästerskapets lögner att människan står över djuren

OBS! De franska upplysningsfilosofernas religionskritik var riktad mot teologerna och prästerskapet och dessa gruppers anspråk på att vara ett övernaturligt väsens jordiska ombud, inte mot enskilda troende. Två år efter det att baron d’Holbach publicerade Système de la nature (1770), som vände upp och ner på den dittills rådande teologiska världsbilden att Gud skapade universum … Fortsätt läsa Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 6: Teologernas och prästerskapets lögner att människan står över djuren

Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 5: Om människans inbilskhet att hon står över naturlagarna och har en själ och om Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) som tjänsteflicka åt teologin

OBS! De franska upplysningsfilosofernas religionskritik var riktad mot teologer och prästerskapet och dessa gruppers anspråk på att vara ett övernaturligt väsens jordiska ombud, inte mot enskilda troende. Som jag nämnt tidigare pläderade upplysningsfilosoferna för förnuftet mot uppenbarelsereligioners dogmer. Baron d’Holbach var naturalist och materialist, inget förutom naturen existerar enligt honom. Natur och existens är samma … Fortsätt läsa Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 5: Om människans inbilskhet att hon står över naturlagarna och har en själ och om Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) som tjänsteflicka åt teologin

Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 4: Bakgrund. Minister Jakob Forssmed ska efter koranbränningarna ge ännu mer makt och ännu mer pengar till samhällsomstörtande Muslimska brödraskapet, SVT visar inslag från Forssmeds möte med religiösa organisationer, väljer att intervjua MB:s Faraj Semmo men markerar inte att han är MB! Vilket gör det ännu viktigare att bilda studiecirklar och läsa på om upplysningens kritik av religiösa ledare och prästerskapet, bland annat att politikerna är prästerskapets slavar, vilket ministrarna Jakob Forssmed (KD) och Tobias Billström (M) i dagarna med råge bevisat och varför Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) med omedelbar verkan bör läggas ner

OBS! De franska upplysningsfilosofernas religionskritik var riktad mot teologer och prästerskapet och dessa gruppers anspråk på att vara ett övernaturligt väsens jordiska ombud, inte mot enskilda troende. Det mest utmärkande för de franska upplysningsfilosoferna var att förnuftet skulle ersätta tron på uppenbarelsereligioner, att det var viktigare att koncentrera sig på förhållandena här och nu i … Fortsätt läsa Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 4: Bakgrund. Minister Jakob Forssmed ska efter koranbränningarna ge ännu mer makt och ännu mer pengar till samhällsomstörtande Muslimska brödraskapet, SVT visar inslag från Forssmeds möte med religiösa organisationer, väljer att intervjua MB:s Faraj Semmo men markerar inte att han är MB! Vilket gör det ännu viktigare att bilda studiecirklar och läsa på om upplysningens kritik av religiösa ledare och prästerskapet, bland annat att politikerna är prästerskapets slavar, vilket ministrarna Jakob Forssmed (KD) och Tobias Billström (M) i dagarna med råge bevisat och varför Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) med omedelbar verkan bör läggas ner

Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 3: Straffet i Frankrike på 1700-talet för hantering av religionskritisk litteratur

OBS! De franska upplysningsfilosofernas religionskritik var riktad mot teologerna och prästerskapet och dessa gruppers anspråk på att vara ett övernaturligt väsens jordiska ombud, inte mot enskilda troende. Baron d’Holbach lät år 1761 i hemlighet i Nancy publicera Le Christianisme dévoilé (Kristendomen avslöjad) under den år 1759 avlidne Nicolas-Antoine Boulangers namn och med London som tryckort. … Fortsätt läsa Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 3: Straffet i Frankrike på 1700-talet för hantering av religionskritisk litteratur

Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 2: Baron d’Holbach i Sovjetunionen. Inlägget riktar sig till de kommunistiska tidningarna Aftonbladet, Dagens ETC och Expo som med sitt helhjärtade stöd till de västfientliga islamisterna kapat banden till sina materialistiska rötter

OBS! De franska upplysningsfilosofernas religionskritik var riktad mot teologer och prästerskapet och dessa gruppers anspråk på att vara ett övernaturligt väsens jordiska ombud, inte mot enskilda troende. Med tanke på det starka stödet för islamism, även kallat politisk islam, alltså att islam och politik är oupplösligt förenade, inom grupper i Sverige som definierar sig som … Fortsätt läsa Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 2: Baron d’Holbach i Sovjetunionen. Inlägget riktar sig till de kommunistiska tidningarna Aftonbladet, Dagens ETC och Expo som med sitt helhjärtade stöd till de västfientliga islamisterna kapat banden till sina materialistiska rötter

Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 1: Inledning. Baronen förklarar i sina svidande religionskritiska texter (brända offentligt av Paris bödel) varför slentrianfrasen ”alla människors lika värde”, med tanke på hotet om HELVETET, bör skrotas med omedelbar verkan och varför Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), som årligen delar ut över 80 miljoner skattekronor i syfte att göda hotet om HELVETET, också med omedelbar verkan bör läggas ner, liksom att alla skattebidrag över huvud taget till religiösa verksamheter bör dras in, med tanke på hotet om HELVETET, och varför vi bör få en grundlagsskyddad åtskillnad mellan religion och politik där religionen förklaras vara en personlig fråga och staten förklaras neutral i religiösa frågor. Inte en skattekrona ska gå till att göda hotet om HELVETET och alla människors olika värde

Hotet om helvetet finns i Nya testamentet och i Koranen. Böckernas beskrivning av vilka som hamnar i helvetet visar hur ohållbar frasen ”alla människors lika värde” är samtidigt som miljoner skattekronor, inte minst via SST, går till att göda tron på alla människors olika värde. OBS! De franska upplysningsfilosofernas religionskritik var riktad mot teologerna och … Fortsätt läsa Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 1: Inledning. Baronen förklarar i sina svidande religionskritiska texter (brända offentligt av Paris bödel) varför slentrianfrasen ”alla människors lika värde”, med tanke på hotet om HELVETET, bör skrotas med omedelbar verkan och varför Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), som årligen delar ut över 80 miljoner skattekronor i syfte att göda hotet om HELVETET, också med omedelbar verkan bör läggas ner, liksom att alla skattebidrag över huvud taget till religiösa verksamheter bör dras in, med tanke på hotet om HELVETET, och varför vi bör få en grundlagsskyddad åtskillnad mellan religion och politik där religionen förklaras vara en personlig fråga och staten förklaras neutral i religiösa frågor. Inte en skattekrona ska gå till att göda hotet om HELVETET och alla människors olika värde

Niklas Orrenius: Varför skrev du inte hela sanningen om ”Adam” i dina artiklar 5 februari och 10 februari om Sameh Egyptsons avhandling om Muslimska brödraskapet? Är Magnus Ranstorp, Aje Carlbom, Magnus Sandelin och Magnus Norell ansvariga om en terrorattack skulle ske mot stora moskén i Stockholm? Sprider de lögner och skriver felaktiga texter som skapar en bild av att muslimer är fiender som bör utrotas? Det menar ”Adam” år 2020 i en text på Facebook

Man hittar bortglömda papper när man storstädar och försöker få ordning på pappers- och bokhögarna. Jag hittade ett mycket intressant papper från 2020 om ”Adam”. Dagens Nyheters journalist Niklas Orrenius skrev en artikel före, 5 februari, och en efter, 10 februari, Sameh Egyptsons disputation 10 februari 2023, Lunds universitet, om en avhandling om Muslimska brödraskapet, … Fortsätt läsa Niklas Orrenius: Varför skrev du inte hela sanningen om ”Adam” i dina artiklar 5 februari och 10 februari om Sameh Egyptsons avhandling om Muslimska brödraskapet? Är Magnus Ranstorp, Aje Carlbom, Magnus Sandelin och Magnus Norell ansvariga om en terrorattack skulle ske mot stora moskén i Stockholm? Sprider de lögner och skriver felaktiga texter som skapar en bild av att muslimer är fiender som bör utrotas? Det menar ”Adam” år 2020 i en text på Facebook

Kritiken av Sameh Egyptsons doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren, del 5 (av 5): Johan Ehrenberg och Andreas Gustavsson, Dagens ETC, Muslimska brödraskapets i särklass främsta PR-tidning. Islamisten Omar Mustafa, med hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren, är hjärnan bakom tidningens PR-verksamhet, via ETC:s skribenter Anna Ardin, Bilan Osman och Henrik Arnstad

OBS! Det sägs att invandrare i Sverige från islamdominerade länder uppgår till ungefär 800 000. Den här serien inlägg handlar enbart om den grupp på cirka 13 män inom Muslimska brödraskapets svenska gren som numera teologie doktor Sameh Egyptson namnger i avhandlingen Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige och som fakultetsopponenten statsvetaren … Fortsätt läsa Kritiken av Sameh Egyptsons doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren, del 5 (av 5): Johan Ehrenberg och Andreas Gustavsson, Dagens ETC, Muslimska brödraskapets i särklass främsta PR-tidning. Islamisten Omar Mustafa, med hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren, är hjärnan bakom tidningens PR-verksamhet, via ETC:s skribenter Anna Ardin, Bilan Osman och Henrik Arnstad

Gör 6 juni till Barnens Dag i den sociala samhörighetens namn!

Jag upprepar här min uppmaning från 6 juni 2019, som också finns i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Riksdagsledamöter: Det är dags att upphöra med den idealiserade bilden av invandring som något entydigt gott och börja tala om kulturavstånden som råder mellan livegna klanmedlemmar och den svenska individualiserade jämlikhetsmodellen, mellan religiösa fundamentalister … Fortsätt läsa Gör 6 juni till Barnens Dag i den sociala samhörighetens namn!

av Mona Lagerström