Alla inlägg av Mona Lagerström

Imam Salahuddin Barakat, Islamakademin Malmö: Gör en insats till. Hjälp Högsta förvaltningsdomstolen att fatta det korrekta beslutet att förbjuda hijab i skolor. Hijab är en politisk markör, inte religiös. Hijab är idoldyrkan, vilket klassas som en oförlåtlig synd. Deklarera offentligt att det inte står någonting om kvinnors hår i Koranen. Du blir historisk

Imam Salahuddin Barakat: Nu har du ditt livs chans att bli den imam alla lyssnar till som du så uppriktigt strävade efter i dina personliga PR-inlägg på Islamakademin 2013, inlägg du nu har raderat. Kanske insåg du att de stred mot Sveriges lagar och Europakonventionen och inte var så passande när man söker statliga och kommunala bidrag och har ambitionen att bli stormufti i Sverige.

Jag har full förståelse för att svensk jämställdhetslagstiftning och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna inte ingick i dina islamstudier i Jemen, Pakistan och Turkiet. Av texterna på Islamakademins hemsida har du nu uppenbarligen uppdaterat dig. Där prioriteras Mångfald, Rättvisa, Miljöansvar. Islamakademin vill till och med särskilt uppmuntra kvinnor att delta i utbildningarna och aktiviteterna.

En liten rekapitulation bara för att ge läsaren en inblick i vad du skrev 2013. Då var du i den här artikeln, ”Resultatet av akademisk och journalistisk ohederlighet”, mäkta upprörd över vad professor emeritus Reinhold Fahlbeck hade att säga i Lag&Avtal om handskakning, hijab och islam. Du kallade honom inkompetent, menade att han uttalade sig om saker som låg utanför hans kompetensområde och med det menade du islamisk rättslära, som du ägnat flera års studier. Professor Fahlbeck skrev om Europakonventionen, som du verkade vara helt okunnig om.

Det är den här artikeln, ”Kvinnofientligt eller religiöst” i Lag&Avtal 22 augusti 2013 och den här, ”Muslimska sjalar skyddas – ibland”, 16 oktober 2013 du var upprörd över. Du skriver: ”Till att börja med vill jag citera Reinhold Fahlbecks problematiska yttranden: ’Men det sägs inget i koranen om sjal. Det innebär att en stor del av muslimska kvinnor inte använder sjal’, vidare, ’Det finns inget i koranen som stöder att en man inte får ta en kvinna i hand’ och slutligen, ’Detta är inte religion. Därför kan det heller inte handla om diskriminering på grund av religion.”

Du kommenterar: ”Dessa påståenden påvisar en oerhörd okunnighet från Fahlbecks sida om den islamiska rättslärans källor och religionens uppbyggnad.” Och du, Salahuddin Barakat, uppvisade en oerhörd okunnighet om besluten som Europadomstolen har fattat och som Fahlbeck har gått igenom. I den här understreckaren i Svenska Dagbladet 24 februari 2010, ”Vägrat handslag faller inte under religionsfrihet”, beskriver han hur Europadomstolen resonerar och Europadomstolens praxis.

Du skriver vidare: ”Ytterligare en felaktighet som Fahlbeck är ansvarig för är påståendet att slöja och handskakning inte är omnämnt i Koranen. Faktum är att både slöja och handskakning finns omnämnt i Koranen. Slöjan är omnämnd spepcifikt och förbud mot handskakning generellt. Jag kommer redogöra mer utförligt för detta i en separat artikel.”

Den separata artikeln har du aldrig publicerat. I stället la du ut en text skriven av amerikanen Amjad Tarsin, översatt till ”Hijab: Ett manligt perspektiv”. I texten står det att det är ”konsensus bland lärde” att beslöjningen är obligatorisk: ”Det finns ingen tvekan om att många muslimska kvinnor på senare tid har beslutat sig för att ta av sig slöjan, trots att det råder konsensus bland lärde att hijab är obligatoriskt.”

Här står det att Amjad Tarsin studerade islam i Jemen och är verksam i Toronto. Texten om hijab är numera borttagen från Islamakademins hemsida, men rekommenderas på din egen personliga blogg fiqh.nu. Den engelska texten finns här på Al-Madina Institute, Baltimore, USA. Den lyder: ”There is no doubt that, as of late, many Muslim women have decided to remove their head-scarves, despite a consensus among scholars that hijab is required.”

Orden obligatorisk och plikt går inte att kombinera med religionsfrihet och religionsfriheten är grundlagsskyddad i Sverige. Och vad gäller ”de lärda” finns det delade meningar om deras betydelse, alltså din betydelse som ”rättslärd”, vilket jag återkommer till. Det där med ”konsensus bland lärde” stämde ju inte på dig eftersom du aldrig publicerade en egen artikel om var i Koranen ”slöjan är omnämnd specifikt”.

I Amjad Tarsins text står ordet hijab. Hijab är Muslimska brödraskapets benämning på kvinnors huvudbonad. Se det här numera välkända klippet från 1966 då Egyptens diktator Gamal Abdel Nasser berättade för sina åhörare att det första Muslimska brödraskapets dåvarande ledare 1953 krävde av honom var en lag att alla kvinnor måste bära hijab utomhus och hur åhörarna började gapskratta och ropa att ledaren själv kunde bära en.

Muslimska brödraskapets svenska gren betonar också att det är kvinnans plikt att vara beslöjad, att bara ansikte och händer får visas, vilket jag skrivit om i åtskilliga blogginlägg. Här listar Islamguiden 7 villkor för kvinnans klädsel:

Hijab bör uppfylla följande villkor:
1. Kläderna måste täcka hela kroppen, endast handen och ansiktet får synas. Men enligt Vissa Fiqh skolor, måste även ansiktet täckas (Niqab)
2. Tyget får inte vara så tunn, att man kan se igenom.
3. Kläderna ska vara löst sittande, kroppsformen får inte framhävas.
4. Kvinnas klädsel får inte likna mannens klädsel.
5. Designen på kvinnans klädsel får inte likna klädseln på en icke troende kvinnas.
6. klädseln får inte bestå av utmanande design som lockar uppmärksamhet till sig.
7. Man ska inte klä sig i vissa kläder med avsikt att framhäva sig bland folk eller försöka markera sin status genom att klä sig i dyrbara kläder.
Anledningen till denna strikthet när det gäller kvinnokläder är att skydda kvinnan från mannens lustfyllda blick. Kvinnan bör under inga som helst omständigheter locka till sig uppmärksamhet. Man får inte titta på det motsatta könet. Men när man tittar första gången är det tillåtet, då man i islam har räknat med att man ofta inte kan rå för det man får i blickfånget. Men om man fortsätter titta eller tittar en andra gång då är man ansvarig för sin handling och det räknas som Haram (otillåtet), då detta betraktande kan leda till och uppmuntra till otillåtna tankar.

Facebook upprepas samma punkter under ”Kallelse till monoteism” juni 2020.

Butik Selina har också med de 7 villkoren, en webshop som drivs av leg veterinär Ellika Marie Selfjord

Men dessa regler finns det inte skymten av i Koranen. Reglerna är bluff. De har ett syfte. Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Muslimska brödraskapet är en totalitär rörelse vars ideologi är influerad av Mussolinis fascism och Hitlers nazism. Som jag skrivit otaliga gånger: Hijab är det synliga tecknet på hur långt ett land har islamiserats. Hijab ska likställas med nazisternas hakkors. Hijab har ingenting med religion att göra. Hijab är ett politiskt plagg vars obligatoriska status imiterats av alla andra islamistiska organisationer.

Att hijab i kombination med kvinnors klädsel inte förekommer i Koranen gör exempelvis Västerås moské klart i skrivelsen ”Kvinnors kläderäkt enligt Koranen”. Man inleder med sura7:26: ”O Adams barn, vi har försett er med kläder att täcka era kroppar med, liksom för lyx. Men, den bästa klädseln är rättfärdighetens klädsel. Dessa är en del av GUDs tecken, så att de må ta sig i akt.” Till skillnad från Adam och Eva som till en början var nakna i Edens lustgård. Den andra regeln är ”Täck era bröst.”

Man skriver att hijab är termen som många använder för att beskriva kvinnors huvudbonad och frågar: ”Kan vi hitta ordet ’hijab’ i Koranen?” Termen förekommer på 7 ställen, men inte i kombination med kvinnors klädsel. Klädesnormen är påhittad, inte auktoriserad av Gud.

Hijab som klädesnorm har inget med islam eller Koranen att göra, fastslår man och kommenterar att klädesnormer är kulturellt kodade.

Att blanda religion med traditioner är en form av idoldyrkan. Detta, eftersom att inte veta (eller försöka veta) vad Gud bett oss göra i Sin bok, Koranen, är ett tecken på att man struntar i Gud och Hans budskap.
När tradition kommer före Guds budord tar den sanna religionen andra plats. Gud accepterar aldrig att komma på andra plats. Gud ska alltid komma FÖRST, och det finns ingen andra plats vad Honom beträffar.

Man skriver också: ”Om Gud ville beordra kvinnorna att täcka sina huvuden eller sina hår, skulle ingenting kunnat hindra Honom från att göra det. Men faktum kvarstår att Han aldrig gjorde det. Gud väntar heller inte på en ’lärd’ person att rätta till orden för Honom!” Liksom detta:

Att acceptera order från någon annan än Gud innebär idoldyrkan. Detta är hur allvarlig frågan om Hijab/khimar är. Kvinnor som bär Hijab på grund av sin tradition eller för att de tycker om det av personliga skäl begår inget fel, så länge de vet att det INTE är en del av denna perfekta religion. De som bär det eftersom de tror att Gud beordrat det begår idoldyrkan, eftersom Gud aldrig beordrat det, det var de ’lärda’ som gjorde det.
Dessa kvinnor har hittat för sig själva en annan gud vid sidan av Den som uppenbarade denna Koran komplett, perfekt och FULLT detaljerad, som säger till dem att de måste täcka sina huvuden för att vara Muslimer.
Idoldyrkan är den enda oförlåtliga synden, om bibehållen tills döden (4:48).

Att klädesnormer är kulturellt kodade visar den här bilden på en algerisk soldat

i Armée d’Afrique som under första världskriget stred på fransmännens sida i norra Frankrike. Han tar en paus medan maten, couscous, kokar. Bilden är ett snitt ur H.P. Willmotts bok Första världskriget, på svenska 2004, s. 71.

Notera likheten med huvudbonaden som i dag går under namnet hijab och som falska profeter säger är kvinnans plikt att bära.

Jämför med bilden på Ellika Marie Selfjord ovan. Jämför med Muslimska brödraskapets aktivist Fatima Doubakil, längst till höger.

Jämför med Miljöpartiets riksdagsledamot Leila Ali-Elmi.

Och jämför med bilden på Omar Mustafa.

Och på dig själv.

Ni två män liknar inte den algeriske soldaten vad kläderna beträffar. Men kvinnornas huvudbonad desto mer. Och det har inget med islam att göra. Se bilden på den här islamtroende islamforskaren från Jemen, landet du studerade i, dr. Elham Manea,

som här skriver om hur Muslimska brödraskapets rekryter i Jemen då hon var skolflicka uppmanade henne att bära hijab och varför hon till slut valde att ta av sig den. Artikeln heter ”Radicalized as a Teenager, Dr. Manea Now Exposes Dangerous Islamist Tactics Targeting Youth”. Hon har nyligen på engelska publicerat boken The Perils of Nonviolent Islamism, som ännu inte finns att köpa i Sverige.

Så gör nu en insats Salahuddin Barakat. Upplys Sveriges domstolar om att det inte står någonstans i Koranen att kvinnor ska täcka håret. Att påstå att plagget är islamiskt är idoldyrkan, att det är att tillrättavisa Allah.

Politikerna i Staffanstorp och Skurup vill förbjuda hijab i skolor. Deras beslut har överklagats. Två instanser har gått emot dem. Senast var det Kammarrätten Göteborg Mål 7171-20, 7172-20 som påstår att det strider mot regeringsformen och Europakonventionen. ”– Att få utöva eller visa sin religion är något som skyddas av både regeringsformen och Europakonventionen, säger kammarrättspresidenten Dag Stegeland i ett pressmeddelande.”

Men nu har hijab inget med religion att göra. Plagget är politiskt. Kammarrättspresidenten har knappast konfererat med professor Reinhold Fahlbeck innan han fattade sitt beslut. Politikerna har överklagat. Nu ligger bollen hos Högsta förvaltningsdomstolen. Och hos dig Salahuddin Barakat.

Det här är ditt gyllene tillfälle att bli historisk. Befria alla skolflickor, som av föräldrarna tvingas bära den algeriske soldatens huvudbonad. Samla ihop några imamer som kan Koranen utantill, kalla till presskonferens och deklarera att det står inte en bokstav i Koranen om kvinnors hår, att det är idoldyrkan att påstå att Allah kräver att kvinnor täcker håret.

I ett enda svep sopar du undan den infekterade konflikten som pågått i decennier och lägger utbildningsminister Anna Ekström (S), Skolverket och landets domstolar i dina händer. Du skriver in dig i historieböckerna.

Salahuddin Barakat: Detta tillfälle att bli historisk kommer aldrig tillbaka.

21 juli 2021

Mona Lagerström fil dr

 

Imam Salahuddin Barakat, Islamakademin Malmö: Gör en insats. Deklarera offentligt att imam Basem Mahmoud, al-Sahaba-moskén i Rosengård, Malmö, predikar en korrekt bild av vad Koranen och haditerna säger om judar

Expressen/Kvällspostens reporter Jenny Strindlöv har än en gång skrivit en avslöjande artikel om imam Basem Mahmouds predikningar om judar.

Handskakningsvägrande Salahuddin Barakat är känd för sitt brobyggande arbete mellan islams trosfränder och judar i föreningen Amanah, se här och här, där Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd prisar honom.

Jag skriver åtskilligt om honom i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige och nämner honom i åtskilliga blogginlägg. Senaste det här, där jag skriver om hans uppfattning om ”nyttorna av att segregera mellan könen” och andra grundlagsstridiga åsikter samt att han i egenskap av shariajurist anser att han är mer lämpad än landets samlade jurister och domare och Europadomstolen att döma i fall som rör islams trosfränder.

Salahuddin Barkat hamnade i hetluften när kommunalpolitikern Nima Golam Ali Pour avslöjade att svenska Muslimska brödraskapets höjdare Omar Mustafa

satt i Amanahs styrelse, en Amanahtext som snabbt togs bort från internet.

Omar Mustafa var i många år ordförande för Muslimska brödraskapets svenska gren Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), och i många år förbundsrektor för Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Ett studieförbund Salahuddin Barakats Islamakademin samarbetar med.

Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna,

som anser att islam och politik är oupplösligt förenade, tolkar islam som en totalitär politisk ideologi, ideologin är starkt influerad av Mussolinis fascism och Hitlers nazism.

Muslimska brödraskapet är en glödande judefientlig rörelse. I likhet med Hitler är det judiska personer som ska förintas, inte religionen judendom.

Det finns åtskilliga verser i Koranen som säger att judar är apors och svins avkomma. Som den spränglärda person Salahuddin Barakat anser sig vara vet han detta mycket väl. Därför var hans artikel i Aftonbladet 14 december 2017, ”Vi måste ta tag i antisemitismen”, skriven tillsammans med andra ”muslimska lärda” med anledning av den antisemitiska vågen 2017 märklig.

De ”lärda” männen skriver: ”Vi betraktar fördömandet och motarbetandet av dessa antisemitiska uttryck som det mest uppriktiga utifrån vår religion”, liksom: ”Alla svenska muslimer kan på olika sätt bidra till att motverka de antisemitiska yttrandena och uppmana sina trosfränder att följa det profetiska exemplet med förträffligt beteende gentemot sina medmänniskor.”

Men det är ju profeten Muhammeds profetiska exempel  imam Basem Mahmoud hänvisar till.

Muslimska brödraskapets höjdare i Göteborg Ahmed Al-Mofty

säger i Evin Rubars dokumentär Slaget om muslimerna att det inte går att ta bort en enda bokstav från Koranen, boken är nedsänd av Gud och bevarad av Gud. Det står mycket i Koranen om hur “otrogna” ska behandlas av de rättroende och de plågsamma straff som väntar “otrogna”.

Att Koranen är det heligaste som finns var det många imamer som deklarerade i samband med att en person från det danska partiet Stram kurs offentligt satte eld på en Koran.

Så vem bestämmer förhållandet mellan det som står i Koranen och svensk lag?

Står Koranen över svensk lag?

Står svensk lag över Koranen?

Se där en fråga inte bara Salahuddin Barakat bör besvara.

17 juli 2021

Mona Lagerström fil dr

Mona Sahlin (S) skriver med anledning av Ulf Kristerssons (M) ordval ”belastning” att ”vi är många som har del i ansvaret för att ha svikit förorterna”. Mona Sahlin bär ett stort ansvar, ett gigantiskt ansvar

Socialdemokraternas tidigare partiledare och statsministerkandidat Mona Sahlin frågar sig i sin artikel i Aftonbladet om statsministerkandidaten Kristersson skulle klara av att göra ”en analys av vad den farliga och förrädiska mansrollen lägger för krav på de unga killarna i våldets uppväxt”.

Vad är ”den farliga och förrädiska mansrollen” för något?

Mona Sahlin lyfter fram kvinnorna med invandrarbakgrund som tar steget in på universitet och högskolor och frågar om nu de unga männens våldsutövande är ett bevis på den misslyckade integrationen är då kvinnor som läser vidare ett bevis på ”den lyckade integrationens effekt”.

Eftersom Mona Sahlin är kvinna ger jag här några exempel på den farliga och förrädiska kvinnorollen och nämner några av de kvinnor med invandrarbakgrund som tagit steget in på universitet och högskolor och överlåter åt läsaren att bedöma om de är exempel på ”den lyckade integrationens effekt” eller en belastning.

Jag börjar med Mona Sahlin och hennes kommentar 2002 i tidningen Euroturk om att svenskar till skillnad från invandrare inte har en kultur eller identitet som binder ihop oss, bara töntiga traditioner som midsommarfirande.

Här är exempel på invandrarkvinnor som följer i Mona Sahlins spår och ser ner på Sverige, svenskheten som norm och, inte minst, den ”vita” svenska huden.

Paulina de los Reyes från Chile, välkomnad med öppna famnen efter general Pinochets militärkupp,

gick efter hedersmordet 1996 på Sara Abed Ali till storms mot Sveriges kvinno- och genushistoriker när dessa ville forska om kulturella traditioner och normer bakom mordet.

Paulina de los Reyes sätter likhetstecken mellan ”svenskhet” och ”vithet”. Hon är lika fixerad vid ras som Hitler. ”Vita” är för henne vad judar var för Hitler.

De svenska kvinno- och genusforskarna var ”vita” och ”medelklass” och därför fel personer att forska om bakgrunden till hedersmord på flickor/kvinnor. Dessutom var det rasism att över huvud taget tala om kulturella faktorer. Ur hennes tal: ”Diskursens betydelse för att etablera vedertagna verklighetsbeskrivningar är en insikt förmedlad av den kvinno- och genushistoriska forskningen. Men när SKOGH (Sveriges kvinno- och genushistoriker) väljer att problematisera etnicitet utifrån det tragiska mordet på en iransk flicka kan jag inte låta bli att se detta som ytterligare ett exempel på en institutionaliserad bild av invandrare och deras kultur’ som ett problem” (s. 40, kapitel 2 i Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, redaktörer Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari, första utgåvan 2002, senaste 2012).

Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes placerade sig 1997 som den massiva bromskloss för det viktiga arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld vi ser effekterna av än i dag.

Jämför hennes ”institutionaliserad bild av invandrare och deras kultur” med Eduardo Grutzkys beskrivning av tvångsäktenskap som ”permanenta våldtäktsinstitutioner”.

Det hedersrelaterade förtrycket och våldet ligger oftast bakom normen att döttrarna ska gifta sig med en kusin släkten har valt ut, en norm döttrarna gör uppror mot. Och straffas.

Mona Sahlin, då invandrarminister, och Margareta Winberg (S), då jämställdhetsminister, svalde med hull och hår Paulina de los Reyes och kompanis tal om hedersförtryck som rasism. De skriver: ”Begreppet kultur får inte användas som en synonym till ordet ras. Ord såsom ’kulturella bakgrunden’ och ’kulturella skillnader’ ligger farligt nära begreppet ’ras’ i dessa sammanhang” (DN 8 december 2002).

Paulina de los Reyes inställning genomsyrar Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet. Det var på Sekretariatets hemsida de båda ministrarnas artikel först publicerades.

Paulina de los Reyes fortsatte sitt korståg mot forskning om kulturella skillnader, som alltså är rasism, när hon tillsammans med den ökände sociologen och hederskulturförnekaren Masoud Kamali år 2003 via en debattartikel i DN sprängde den integrationspolitiska utredningen som leddes av statsvetaren Anders Westholm. Mona Sahlin gav frikostigt de två hederskulturförnekarna och Sverigehatarna en egen utredning. Och där står vi i dag.

Statsvetaren professor Bo Rothstein skriver i den här artikeln ”Bristen på integration vilar tungt på Sahlin” i Göteborgs-Posten 5 oktober 2010, om effekterna av Mona Sahlins beslut att avfärda Anders Westholms integrationsutredning. Artikeln är skriven efter det att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Bo Rothstein talar om en havererad integrationspolitik. Och vem som bär ansvaret är glasklart. Mona Sahlin.

Här är de los Reyes svar, ”Rothstein fel ute om integrationspolitiken” och här är Bo Rothsteins svar, ”Paulina de los Reyes löper omedvetet SD:s ärenden”. Han skriver:

Argumentet hon för fram nu är lika bisarrt nu som det var då, nämligen att forskarna inte ska få studera skillnader mellan de som är invandrare och de som inte är invandrare när de söker efter förklaringar till brister i integrationen. Det skulle vara som om man i forskningen om fattigdomen i världen inte skulle få undersöka skillnaden mellan fattiga och rika länder eftersom detta kunde stigmatisera folket i de fattiga länderna.

Mona Sahlin valde att backa upp Paulina de los Reyes och hennes ”bisarra” idéer som i över två decennier fått prägla synen att svenskarna är ”rasister” och Sverige dominerat av ”strukturell rasism”. När Sverige i stället enligt World Values Survey är ett av världens mest toleranta länder.

Paulina de los Reyes ingår i Antirasistiska akademin (ArA) tillsammans med de här kvinnorna från katolska Sydamerika.

Det var ArA som skrev brev till regeringen att de är bäst på forskning om rasism och som tack fick lägga grunden till nationella plan mot rasism där måltavlan är svenskarnas ”rasism”. Ingenting finns med om hackordningen mellan olika etniska grupper, om hur etniska grupper driver ut andra etniska grupper från ”sina” territorier. Det är ju ”rasism” och ”stigmatisering” att forska om invandrares normer i förhållande till svenska normer.

Som tack avsatte regeringen också miljontals skattekronor till forskning om rasism som Vetenskapsrådet delar ut och som la grunden till Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Teologiska institutionen, Uppsala universitet, som i första vändan gick till ARA-aktivisterna och Mattias Gardell. Det är inte utlänningars hat mot svenskar och svenska normer som grund för den havererade integrationen som CEMFOR forskar om.

Här är ytterligare två kvinnor med invandrarbakgrund som läst vidare på universitetet och som man kan ställa frågan om huruvida de är exempel på en lyckade integration eller en belastning: antidemokratiska Muslimska brödraskapets två aktivister Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi,

som har polisanmält Mona Sahlins partikollega Ann-Sofie Hermansson för förtal eftersom Hermansson i en blogg kallat dem extremister. Båda insvepta i Muslimska brödraskapets uniformspersedel hijab som de gör massiv reklam för. Jag har skrivit åtskilliga inlägg om att det inte står någonting om hår i Koranen. Här är en text, ”Kvinnors klädesnorm enligt Koranen”, från Västerås moské som jag hänvisar till i min artikel 2013 i Bright Magasin, ”Shariadoket och manligheten”. Täck era bröst, står det.

Mona Sahlin skriver att Ulf Kristersson fegt lutar sig mot Jimmie Åkessons skuldra. Hennes artikel är ett svar på Ulf Kristerssons tal om ”belastning”. Det finns skäl att använda ordet belastning i relation till Mona Sahlin. Efter kontokortsskandalen 1995 då hon använt statens kontokort för privata inköp för över 50 000 kronor tvingades hon ta time out. Göran Persson tog tillbaka henne i regeringen 1998.

Hur hade den svenska integrationspolitiken sett ut om Mona Sahlin aldrig på nytt hade utnämnts till statsråd utan att hennes time out från politiken 1995 hade varit för gott? Hade Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen?

13 juli 2021

Mona Lagerström fil dr

Pinsamt Susanne Nyström. DN:s ledarskribent kan inte skillnaden mellan mångkultur och ideologin multikulturalism!

Jag hade inga planer på att lägga mig i varken regeringskrisen eller partiledarnas tal under den pågående digitala Almedalsveckan. Mitt område är Muslimska brödraskapet, den politiska ideologin islamism, hijab och flickors och kvinnors rättigheter. Och föraktet för patienten. Men jag tappade hakan när DN:s ledarskribent Susanne Nyström efter Jimmie Åkessons tal i kväll inte höll sig till vad han sa om ideologin multikulturalism utan förvrängde det till att han talade om mångkultur.

I det här blogginlägget kritiserar jag SVT:s röriga program Sverige möts 9 mars som inleds med att det ska handla om mångkultur samtidigt som vissa deltagare pratade om ideologin multikulturalism utan att programledaren Magnus Thorén förklarade skillnaden för tittarna.

Ideologin multikulturalism stadfästes i Sverige genom propositionen 1975:26. Högst märkligt att DN:s ledarskribent inte känner till det.

Här är några bilder från Jimmie Åkessons tal och Susanne Nyströms kommentar. Det är bara att lyssna på vad de båda säger för att inse att de talar om två helt olika saker.

Jag rekommenderar DN:s ledarredaktion att grundligt studera biträdande professor Aje Carlboms doktorsavhandling från 2003, The Imagined versus the Real Other. Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden.

5 juli 2021

Mona Lagerström fil dr

Bulletins ledarskribent Per Gudmundson efterlyste 20/3 ett vuxet samtal om islam och så publicerar tidningen 29/6 ett sanslöst svammel om Muslimska brödraskapets politiska uniformspersedel hijab av filosofen Ulrika Carlsson

Ulrika Carlsson skriver: ”Hijab-förbudet har hyllats av både liberaler och konservativa, men egentligen hör det hemma inom kommunismen, där kultur och tradition är ’ideologi’ och som sådan förtrycker människan.”

Även mängder med benhårda marxister som flytt från islamiskt styrda länder har ända sedan ayatolla Khomeini tog makten i Iran 1979 och krävde att alla kvinnor måste vara beslöjade hyllat förbud av hijab, niqab, burka.

Hijab representerar en totalitär ideologi, politisk islam, som innebär att islam och politik är oupplösligt förenade och att islam ska styra individens och hela samhällets liv in i minsta detalj, det som kallas islamism.

Hijab ska likställas med hakkorset. Hijab är en politisk markör. Hijab är ett viktigt instrument som signalerar graden av ett lands islamisering, precis som hakkorset signalerade Tysklands nazifiering. Det vet franska politiker mycket väl. De vet också mycket väl att hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel.

Ulrika Carlsson skriver om den franska lagskärpningen 2004 som förbjöd iögonfallande religiös klädsel i skolan att ”debatten presenterade konflikten som en mellan, å ena sidan, den franska laicité-principen – alltså statens religiösa neutralitet – och religionsfriheten å andra sidan. Samtidigt stack man inte under stol med att det som egentligen motiverade denna specifika lagtolkning inte var att skolor skulle vara en religiöst neutral zon, utan hade att göra med att huvuddukar ansågs förtrycka kvinnor. Förbudet var alltså allt annat än principfast – det var ad hoc.”

Det är en märklig kommentar. Debatten hade inget att göra med lagskärpningen. Däremot hade Muslimska brödraskapets franska gren, som då hette Union des Organisations Islamiques de France (UOIF), allt att göra med lagskärpningen. Den internationellt erkända islamforskaren Gilles Kepel ingick i Stasikommissionen som utredde frågan. I tidskriften Le Nouvel Observateur nr 2547, 29 augusti till 4 september 2013, säger han att hijab i Frankrike mellan 1980 och 2000 blev en militant politisk markör som UOIF använde sig av för att locka till sig ungdomar med rötter i Nordafrika genom att göra hijab i skolan till sin profilfråga. Det var därför Stasikommissionen tillsattes och lagen infördes.

I den här intervjun säger den franska filosofen Élisabeth Badinter, som är emot religiösa symboler i skolan och offentligheten, till den amerikanska tidskriften The New Yorker att förbudet 2004 i teorin bara var en förlängning av en hundra år gammal nationell skollag som från början var avsedd att skapa ett neutralt rum fritt från religiösa symboler där barn skulle slippa utsättas för sina protestantiska och katolska föräldrars strider.

Ulrika Carlsson lägger ut texten om språkfilosofi, som inte har någonting med hijab att göra. Det finns mängder med källor som redovisar att överallt där Muslimska brödraskapet etablerar sig är kvinnors beslöjning deras främsta prioritering.

Ulrika Carlsson påstår också att hon har kunskap om profeten Muhammeds hushåll. Hon skriver: ”Det stämmer att den muslimska hijaben ursprungligen hade en symbolisk funktion: Muhammeds hustrur täckte sitt hår för att visa att de var just hans hustrur.”

Ingen seriös islamforskare påstår sig veta hur profeten Muhammeds hustrur klädde sig. Det finns inte en enda tillförlitlig källa om Muhammeds liv och leverne. Bara myter baserade på muntliga berättelser som sammanställdes ett par hundra år efter Muhammeds död 632.

Ulrika Carlsson jämför i sitt ”filosofiska” resonemang hijab med jeans och bikinitopp.

Hon använder ord som ”grumlad” och ”plattfotad” om den franska laicitén. ”Den radikala tillämpningen av den franska laïcitén grundar sig på en grumlad uppfattning om vad dessa religiösa uttryck verkligen är. Den utgår överhuvudtaget från en plattfotad föreställning om religionens väsen, och hur den är förknippad med kultur och levnadssätt mer allmänt.”

Sedan för hon ett resonemang om protestantismen och att Frankrike 230 år efter revolutionen inte verkar ha kommit förbi ”tonårsrevolten”.

Frankrike ligger långt före Sverige i kampen mot islamister. Just för att de har denna långa religionskritiska tradition.

Hijab är ett politiskt plagg. Hijab signalerar att sharia står över svensk lag, att nioåriga flickor är giftasvuxna, att den flicka/kvinna som vägrar bära hijab riskerar att förlora sin familj och hela sitt sociala liv och till och med straffas med döden. Hijab signalerar att avfällingar från islam förtjänar döden, att sexuella minoriteter förtjänar döden, att judar förtjänar döden.

Muslimska brödraskapet är en extremt judefientlig rörelse.

Inte bara Muslimska brödraskapet förordar hijab, det visar mina tidigare inlägg om Hylte där en 26-årig somalisk socialdemokrat tar sig rätten att bestämma att kvinnor bara får visa ögonen när de vistas utomhus. Han hänvisar till en arabisk/engelsk version av Koranen som Saudiarabien årligen distribuerar miljontals exemplar av världen över, en Koran som är en saudisk propagandaskrift med mängder av tillägg inom parentes som inte finns i den standardiserade versionen.

Sverige är i ett trängande behov av ett vuxet samtal om islam, om Saudiarabiens, Qatars, Irans och Turkiets inflytande i Sverige via moskéer, skolor, kulturföreningar, parabol-TV och YouTube.

Ett första steg för alla politiska partier borde vara att följa Frankrikes exempel och förbjuda iögonfallande religiösa symboler i skolan och inom alla offentliga inrättningar och förbud för flickor under 18 år att vara beslöjade.

Att döma av Ulrika Carlssons ”filosofiska” utläggning om en i allra högsta grad politisk fråga var det uppenbarligen inte mycket bevänt med Per Gudmundsons efterlysning av ett vuxet samtal om islam.

29 juni 2021

Mona Lagerström fil dr

Socialdemokraternas högprofilerade mobbare Anna Ardin ger fake news ett ansikte i Flammans bisarra artikel om Muslimska brödraskapet, författad av Noa Söderberg

Att Anna Ardin i åratal spridit fake news om högerextrema Muslimska brödraskapets verksamhet och aktivister i Sverige är välkänt. Men varför sprider socialistiska Flamman fake news om denna högerextrema rörelse i artikeln 24 juni 2021 ”Oavsett vad muslimer gör ses det som att de konspirerar”?

I vanlig ordning låtsas Anna Ardin att hon talar för kollektivet ”muslimer” när hon i själva verket enbart försvarar en liten antidemokratisk sekt som är motståndare till allt vad demokrati heter som parlamentarism, religionsfrihet, yttrandefrihet, jämställdhet mellan kvinnor och män, sexuella minoriteters rättigheter och förespråkar att enbart Allahs gudomliga lag, sharia, ska gälla. Det är som om en fanatisk försvarare av Knutbysekten skulle framställa sig som försvarare av världens alla kristna och få det att låta som att kristna svartmålas av Knutbysektens kritiker. En sådan fanatiker skulle omedelbart genomskådas. Men Anna Ardin kan år efter år efter år ägna sig åt detta exempel på fake news utan att journalister ställer henne till svars.

Jag har skrivit mängder med blogginlägg om hennes osakliga personangrepp på seriösa forskare och hennes mani att utmåla kritiker av Muslimska brödraskapet som ”islamofober”. Nu intervjuas hon i egenskap av doktorand.

Men hon låter inte mer seriös för det. I stället förstärker Flammans artikel hennes ensidiga perspektiv. Artikeln är upplagd som en konflikt höger-vänster, där ”höger” representerar konspirationsteoretiker och Anna Ardin representerar den sakliga, omdömesgilla doktoranden.

Artikeln handlar, förstås, om Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd, som Anna Ardin tillsammans med mobbarkollegan Mattias Irving,

försvarar med näbbar och klor mot kritiker som vill strypa skatteflödet till denna antidemokratiska verksamhet. Båda dessa mobbare är aktiva inom Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet.

Noa Söderberg inleder artikeln med att de två moderata riksdagsledamöterna Johan Forssell och Kristina Axén Olin skriver i en debattartikel i Aftonbladet 20 maj 2021 att ”S måste klippa sina band till islamister”. Han ger ett referat av artikelns innehåll och framställer sig som expert på Muslimska brödraskapet när han skriver: ”Men Ibn Rushd är ingen islamistisk organisation. Inte heller tillhör de någon internationell grupp med islamistisk tendens”.

Det är häpnadsväckande. Ännu mer häpnadsväckande är att han som källa hänvisar till ”folkbildningsrådets utredare”, som är den hårt kritiserade professorn Erik Amnå. Han avslutar referatet med att fråga om de två riksdagsledamöternas ”attack” egentligen handlar om ”något annat”.

Därefter presenterar han Anna Ardin som är ”statsvetare och skriver just nu en doktorsavhandling för Ersta Sköndal Bräcke högskola om civilsamhällets demokratiska utrymme”. Hon, denna högprofilerade mobbare, säger att det just nu pågår ”[e]n växande konspirationsteoretisk hatvåg med internationella kopplingar” och lyfter fram den internationellt erkända forskaren Lorenzo Vidino!

Lorenzo Vidino, född i Italien, verksam vid George Washington University, betraktas som den främsta experten på Muslimska brödraskapet i väst. I sin bok The Closed Circle. Joining and Leaving the Muslim Brotherhood in the West skriver han att han när han 2014 frågade varför just han ombads att medverka i en offentlig brittisk utredning om Muslimska brödraskapet av en högre statstjänsteman fick svaret: ”Om vi vill ha en expert på Brödraskapet i Egypten finns det minst fyrtio; Brödraskapet i Jordanien ett dussin; Syrien ett dussin; Brödraskapet i väst, i princip bara du” (s. ix).

Och nu framställer sig Anna Ardin sig som experten och avfärdar Lorenzo Vidino som konspirationsteoretiker. Som källa anger hon det katolska Georgetown University som bland annat har ett forskningsprojekt om islamofobi. Och som också har en filial i Qatar, vilket hon inte nämner. Inte heller nämner hon att Qatar numera finansierar Muslimska brödraskapet.

Noa Söderberg skriver att ”Anna Ardin är tydlig med att de växande konspirationsteorierna inte bara drabbar [Tro och Solidaritet], utan alla samhällsaktiva muslimer i Sverige”.

Hon påstår att det inte handlar om en grupp extrema islamister!

Jag frågar Flammans ansvarige utgivare: Varför försvarar ni att högerextrema Muslimska brödraskapet skattefinansieras i Sverige när rörelsen är terroriststämplad i flera länder, bland annat Saudiarabien som i decennier finansierade deras globala verksamhet?

26 juni 2021

Mona Lagerström fil dr

Del 5 Sammanfattning i 30 punkter av mina frågor till SVT:s VD Hanna Stjärne angående Bulletins ledarskribent Per Gudmundsons efterlysning av ett vuxet samtal om islam. Jag ser fram emot att läsa ditt svar på Text-TV, Hanna Stjärne

Bollen ligger hos dig. Var är ditt samhällsansvar? Ditt uppdrag som SVT:s VD är att försvara och värna om demokratin. SVT ska vara förebilden. SVT ska gå i bräschen. SVT ska upplysa. SVT skriver: ”Vi vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta.” Vidare: ”SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner”, och i Sändningstillståndet står det att utbudet ska ”som helhet präglas av folkbildningsambitioner” samt ”ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor”, samt ”SVT ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra maktsfärer.”

1   Så varför tiger SVT om demokratifientliga Muslimska brödraskapets svenska gren och hur den finansieras med skattemedel? De har verkat i Sverige i fyra decennier. Föreningarna är kända. De ledande personernas namn är kända. Huvudkontoret, stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm, är känt. Det rör sig om en liten sekt. En extremt judefientlig sekt som år efter år, trots massiv kritik, bjudit in talare med en judefientlig retorik. Det är också känt. Aktivisterna har utnämnt sig till talespersoner för alla invånare i Sverige med rötter i länder där islam är den dominerande religionen, kallade ”muslimer”. Inga krav ställs på aktivisterna att de ska definiera kollektivordet ”muslimer”. Aktivisterna påstår att islam bara har en tolkning och att de står för den ”sanna”, den ”autentiska” kunskapen om islam. Deras ambition är att ”muslimer” ska jämställas med judar, som är en etnisk grupp helt oberoende av tolkningar av religionen judendomen. Muslimska brödraskapets aktivister bedriver politisk verksamhet i skydd av en religion.

2   Varför har SVT under din tid som VD inte sänt ett enda av alla de utländska dokumentärer som gjorts om Muslimska brödraskapet? All kritik som i åratal riktats mot Muslimska brödraskapets svenska gren, inte minst studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief, hänger i luften, eftersom SVT inte bidrar till något sammanhang som gör politiker och myndighetspersoner insatta och upplysta. Jag har sett åtskilliga seriösa dokumentärer utlagda på Twitter av Conny C. Lindström och Magnus Ranstorp, båda betydligt mer hängivna försvarare av det demokratiska styrelseskicket än du och betydligt mer hängivna folkbildare.

Jag liknar demokratin vid en trädgård. Hanna Stjärne: Du har åtagit dig rollen som trädgårdsmästare. Du ska göra ditt yttersta för att hålla invasiva främmande arter, som exempelvis parkslide, utanför trädgården du har åtagit dig ansvaret för. SVT har flera gånger visat hur skadlig parkslide är, så skadlig att den kan välta omkull hus och tränga ut inhemska arter. Trädgårdsmästaren ska upplysa allmänheten om faran med invasiva arter och hur de bekämpas.

SVT ska ha känselspröten ute, ha koll på demokratifientliga verksamheter och personer och ha rutiner som förhindrar att sådana verksamheter och personer påverkar innehållet i SVT:s utbud.

Ändå har du låtit Muslimska brödraskapets svenska gren, det i särklass mest demokratifientliga, för att inte säga invasiva nätverket i Sverige, slå rot inom SVT. Muslimska brödraskapet (MB) representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa och är influerad av Mussolinis fascistiska ideologi och Hitlers nationalsocialistiska ideologi och tillhör det jag kallar shariapolitiska extremhögern. Jag upprepar: Det är en extremt judefientlig rörelse.

Enligt MB:s ideologi är politik och islam oupplösligt förenade. Koranen är vår lag, säger de. Deras totalitära tolkning av islam innebär att den enskilda individens dagliga liv och landets styre ska regleras in i minsta detalj. Av dem. Lydnad är honnörsordet. Deras metod är dawa, mission, som går ut på att värva anhängare, förmå dem att ta avstånd från det svenska samhällets normer, seder och bruk och bara lyda Allah. Det vill säga gradvis islamisera landet de verkar i nerifrån och upp, om det så tar flera generationer eller hundratals år. Ideologin är extremt fientlig mot lagar stiftade av människan, alltså vårt sekulära rättsväsende som inte vilar på Bibeln. Det enda som är giltigt är Allahs uppenbarelser. Tolkade av MB. Det långsiktiga målet är ett världsomspännande kalifat, en teokrati, ett gudsvälde där MB:s aktivister är Allahs självutnämnda jordiska ombud.

Muslimska brödraskapets verksamhet är med andra ord raka motsatsen till integration och social sammanhållning. De är separatister. Jag kallar dem inbördeskrigare. Syftet med deras verksamhet är att urholka demokratin inifrån. De utmålar sig som representanter för sanningen om islam och som representanter för ”muslimer”. I själva verkat är de avskydda av många av islams trosfränder, inte bara i Sverige.

MB har med sin politiska tolkning gett islam och islams trosfränder ett dåligt rykte över hela världen. Lyssna på vad den här fransk-tunisiska imamen säger i februari 2021. Enligt honom borde Muslimska brödraskapet kallas för Djävulens brödraskap. ”Om det inte vore för Muslimska brödraskapet skulle alla muslimer vara bröder”, säger han. Han kallar MB:s grundare Hassan al-Banna för ett monster som har skadat islam otroligt mycket, att MB:s ideologi är en konfrontationsideologi, att de använder sig av det som är heligt enbart av politiska skäl i syfte att manipulera okunniga människor och för vissa ändamål, som Palestinas sak. De sår split mellan islams trosfränder. De representerar ”hat, barbari, grymhet”. Han talar om utländska påverkansoperationer på Frankrike och säger att Algeriet och Qatar finansierar MB. Även Saudiarabien bedriver en viss påverkan genom att finansiera den wahhabitiska tolkningen av islam, som även kallas salafism. Han nämner också den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogans islamism och hatiska utfall mot Frankrike. Erdogans parti är ett systerparti till Muslimska brödraskapet.

Tack till Conny C. Lindström som lagt upp YouTube-klippet på Twitter.

3   Hur ser SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer ut?

4   Vilken pakt ingick du och divisionschef Anne Lagercrantz med Kitimbwa Sabuni och Rashid Musa efter skolattacken i Trollhättan oktober 2015? Båda två är knutna till Muslimska brödraskapets svenska gren. Båda två är rasbiologer. Båda sorterar människor efter hudfärg. Båda är separatister. Båda är antidemokrater. Båda har utnämnt Sverige till fienden. Båda har fått asyl i Sverige. Rashid Musa kom hit som kvotflykting från Somalia. Anne Lagercrantz bad i TV Rashid Musa om ursäkt för SVT:s språkbruk i rapporteringen om skolattacken! Är denna manual, ”Tips och råd när du jobbar med att spegla Sverige” resultatet av pakten med de två inbördeskrigarna? Det måste ju vara de två som ligger bakom texten i fotnot 3: ”I en live om morden på en skola i Trollhättan beskriver vi vilka offer gärningsmannen valde och beskriver dem som ”inte helsvenska”. En korrekt formulering hade varit att ”mördaren valde människor som han inte betraktade som svenskar”. Korrekt enligt vem?

Det står också: ”Tänk på att intervjuade privatpersoner inte kan göra sig till talespersoner för grupper de tillhör, (t ex en kvinna som säger ”för muslimska kvinnor är slöjan förtryckande”.). I den versionen jag har laddat ner står det ”Men det här innebär inte att privatpersoner kan göra sig till talespersoner för grupper de tillhör, t ex en iransk kvinna som säger att för muslimska kvinnor är slöjan förtryckande”. Men Kitimbwa Sabuni kan i SVT göra sig till talesperson för kvinnor och påstå att beslöjningen är en del av den islambekännande kvinnans identitet, ”som man inte kan skilja från dem”?

5   Hade Rashid Musa en direktlinje in till SVT Nyheter 3 mars 2017 då han gavs utrymme att avfärda MSB:s förstudie om Muslimska brödraskapet i Sverige som ”rasistiska konspirationsteorier”?

6   Varför finns religionsprofessor Mattias Gardell med på bild på SVT:s artikel online om inslaget, trots att han inte medverkar i programmet? Är det SVT:s uppfattning att Mattias Gardell är expert på Muslimska brödraskapet?

7   Varför får politikerna inte lika ettriga frågor om Muslimska brödraskapet av dina journalister som de får om SD?

8   Kommer dina SVT-journalister inför valet 2022 att avkräva varenda politiker i Sverige svar på hur de ställer sig till att Muslimska brödraskapets svenska gren finansieras med skattemedel, inte minst Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief med avläggaren Muslim Aid?

9   Vet du och dina SVT-journalister skillnaden mellan mångkultur och ideologin mångkulturalism? Detta med tanke på det märkliga programmet Sverige möts 9 mars och SVT:s reaktion på SD:s partisekreterare Richard Jomshofs uttalande att han anser att islam är en avskyvärd ideologi och religion, ett uttalande han gjorde till stöd för den homosexuella flyktingen Luai Ahmed från Jemen, som i hemlandet riskerade att dödas i islams namn, och hans därför fullt förståeliga negativa uppfattning om islam.

SVT bjöd in Richard Jomshof och grillade honom i stället för att agera folkbildare och bjuda in Luai Ahmed och under trettio minuter föra ett vuxet samtal om den extrema tolkning av islam i Jemen han växte upp med och som fick honom att fly till Sverige och som han möter i Sverige. SVT ska agera sakligt och oberoende. Ingen partisekreterare från något av de andra partierna som offentligt hävdar att kristendomen är en avskyvärd ideologi och religion skulle grillas i trettio minuter av Anders Holmberg och avkrävas en förklaring.

10  Men SD och islam särbehandlas. Varför?

11  Vad är avskyvärt? Det som står i Bibeln och Koranen? Eller människors kritik av det som står i Bibeln och Koranen?

12  Vet du och dina journalister skillnaden mellan islam och islamism, mellan icke-våldsam islamism och väpnad islamism? Statsvetaren Elham Manea, av jemenitisk börd, säger att terroraktioner är slutprodukten. Hon kritiserar fixeringen vid våldsam islamism när fokuseringen bör ligga på den icke-våldsamma islamismen som utgör den toxiska grogrunden för terroraktioner, ”den bakomliggande föreställningsvärlden”. Även Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz är tydlig med att terrorattacker är slutprodukten, att det viktiga är att fokusera på den demokratifientliga och västfientliga kontext som i slutändan leder en person att döda i islams namn, ”hatet mot demokratin, mot vårt rättssystem, mot jämställdhet mellan kvinnor och män, mot sexuella minoriteter, mot judar”.

13  Vilken kunskap om olika tolkningar av islam i Sverige hade du innan du åtog dig uppgiften som SVT:s VD 2015? Beskriv i detalj vilka fortbildningskurser om olika tolkningar av islam i Sverige du har gått på sedan du blev VD och vilka fortbildningskurser dina anställda har gått på, i synnerhet Anne Lagercrantz och Anders Holmberg. Beskriv hur du har organiserat fortbildningen om systemhotande tolkningar av islam i Sverige? Exempelvis Muslimska brödraskapets totalitära och västfientliga tolkning och den saudiarabiska lika totalitära och västfientliga wahhabismen.

14  Hur många gånger har du läst Koranen från pärm till pärm? Helst K.V. Zetterstéens översättning. Och för att bemöta eventuell kritik att man måste kunna arabiska för att förstå Koranen så fanns det ingen klassisk arabiska på 600-talet, bara arabiska dialekter och inget utvecklat arabiskt skriftspråk eller arabisk grammatik. ”Bildade araber läste och skrev arameiska”, poängterar statsvetaren Lisbeth Lindeborg.

15  Hur många gånger har divisionschef Anne Lagercrantz läst Koranen från pärm till pärm?

16  Hur många gånger har Anders Holmberg läst Koranen från pärm till pärm? Hur definierar Anders Holmberg kollektivet ”muslimer”? Hur definierar han ”utövande”? Var fick han siffran 800 000 utövande ”muslimer” i Sverige ifrån 24 mars i intervjun med Richard Jomshof? Enligt SST:s bidragsgrundande statistik för år 2019, det senaste året det finns statistik på, betjänades ett medlemsantal på 200 445 inom islamiska trossamfund. Så var kommer de andra 599 555 ifrån? En journalist på SVT måste kunna belägga de siffror han slänger sig med.

Som övergång till nästa fråga vill jag berömma SVT:s nyligen inrättade Politikbyrån. Det är verkligen ett upplysande och folkbildande program som gör det möjligt för medborgarna att orientera sig om de politiska förhållandena i Sverige.

17  När inrättar SVT Islambyrån i folkbildnings- och samhällsorienteringssyfte, ett program som ända fram till valet 2022 varje vecka diskuterar demokratifientliga tolkningar av islam i Sverige? Ett program med ett vuxet samtal om innehållet i Koranen. Vad Koranen säger om ”otrogna”, vad Koranen säger om judar, vad Koranen säger om kvinnor, för att bara nämna några punkter. Det står i Koranen att judar är apors och grisars avkomma. Därför är det viktigt att föra ett vuxet samtal om koranskolor i Sverige som riktar sig till barn och som har som mål att barnen lär sig Koranen utantill och vilka effekter det får på barnens syn på Sverige och svenskarna och den sociala sammanhållningen.

SVT:s Islambyrån är också som gjord för att föra ett vuxet samtal om imamers vigselrätt och alla kvinnor som lever i det som kallas haltande äktenskap då maken inte vill gå med på skilsmässa och kvinnan inte kan forma sig ett nytt självständigt liv eftersom imamer inte upplöser äktenskapet utan makens tillåtelse och kvinnan därför inte heller kan besöka sina ursprungsländer utan risk att bli fängslade. Som gjort alltså för att diskutera införandet av obligatoriskt civiläktenskap, där den religiösa delen blir ett icke-juridiskt tillägg för den som önskar att vigseln får en religiös välsignelse.

Det borde vara självklart att som ett led i SVT:s folkbildningsuppdrag, och som ett led i att spränga sönder ordet islam och studera varje flaga, kartlägga landets moskéer, vilken tolkning av islam de tillämpar, vilka som är uttalat demokratifientliga, vilka som finansieras av utländska finansiärer, enskilda finansiärer och organisationer eller stater som Qatar, Turkiet, Iran, Saudiarabien och hur dessa moskéer, positivt eller negativt, påverkar den sociala sammanhållningen i Sverige.

Med demokratifientliga avser jag islamtolkningar som är uttalat västfientliga, som förordar könseparering, som förkastar svensk lagstiftning och i stället utgår från sharia, som använder moskéer som domstolar, som anser att sexuella minoriteter förtjänar döden, som anser att avfällingar från islam förtjänar döden, som förbjuder islams trosfränder att ta till sig svenska normer, seder och bruk, som säger sig företräda kollektivet ”muslimer”.

SVT bjöd in en imam under påsk! Dessutom en imam som separerar flickor och pojkar visade det sig. Uppenbarligen hade ingen kontroll gjorts av vilken tolkning av islam imamen bekänner sig till. Och uppenbarligen fanns ingen på SVT med kunskap om islam.

Med parabol-TV och internet har invånare i Sverige möjlighet att vända Sverige ryggen och gå helt upp i utländska predikanters västfientliga tolkningar av islam och uppmaningar att inte beblanda sig med svenskarna och ta till sig svenska seder och bruk.

Muslimska brödraskapet
Ett viktigt globalt nätverk SVT:s Islambyrån borde upplysa medborgarna om är Muslimska brödraskapet. En utmärkt beskrivning av MB:s verksamhet i Danmark ger den förra medlemmen Ahmed Akkari i Min afsked med islamismen, Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark (2014). Mannen som i ungdomlig nit bidrog till att rikta världens blickar mot Danmark och närapå stjälpa landet över ända, landet som hade välkomnat honom och hans familj från inbördeskrigets Libanon, och som under krisens kulmen började tvivla på sin tro när han blev varse de islamistiska ledarnas maktspel.

Akkari intervjuas dessutom i forskaren Lorenzo Vidinos bok The closed circle. Joining and leaving the Muslim Brotherhood in the West (2020) som också borde vara obligatorisk läsning för redaktionen bakom SVT:s Islambyrån, liksom förstås MSB:s rapporter om Muslimska brödraskapets svenska gren. Det framgår mycket tydligt i Lorenzo Vidinos intervjubok, där för övrigt de två svenskarna Pierre Durrani och Pernilla Ouis medverkar, att hemlighetsmakeriet är satt i system.

Muslimska brödraskapets aktivister finns överallt i det svenska samhället där det finns skattepengar att håva in. Omar Mustafa, med en hög grad inom MB:s svenska gren, tidigare Ibn Rushds förbundsrektor i många år, sitter till och med i Malmös ideella förening judisk-muslimska Amanahs styrelse meddelade nyligen kommunalpolitikern Nima Gholam Ali Pour på Twitter och att Malmö stad beviljat föreningen 900 000 kronor. Jag googlade på styrelsen så fort jag fick kännedom om bidraget, men när jag i förrgår googlade på styrelsen var webbsidan där styrelsen presenterades med fotografier borttagen! Omar Mustafa har kritiserats hårt för att han både som ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (MB:s huvudorgan) och som rektor för Ibn Rushd, trots kritik, fortsatt att bjuda in talare med en judefientlig retorik. En representant för det extremt judefientliga MB sitter i styrelsen för en judisk/islamisk förening som får nästan en miljon kronor i bidrag?

Föreningen Amanah i sig är märklig. En ultrareaktionär rabbin och den ultrareaktionära shariaextremisten Salahuddin Barakat ska öka tilliten mellan medborgarna i den sekulära rättsstaten Sverige, se den här arbetsbeskrivningen för en ny rabbin till Amanah?

Shariaextremisten Salahuddin Barakat tar inte kvinnor i hand
I försvaret av demokratin och folkbildningen om demokratifientliga tolkningar av islam bör SVT:s Islambyrån göra en djupdykning i Salahuddin Barakats demokratifientliga utsagor, värderingar och antal skattekronor han och hans Islamakademin i Malmö har beviljats. Enligt den här texten kom han från Libanon i 7-årsåldern, han är född 1981. Vad gick han i för skola i Sverige? Vad lärde han sig i skolan om hur Sverige styrs? Familjen var ganska sekulär. Han gjorde lumpen i Ronneby. När han fördjupade sig i islam på universitetet träffade han en imam från Jemen som inspirerade honom att resa till Jemen och studera vid ett teologiskt college. Han stannade fyra år i Jemen, det land Luai Ahmed har tvingats fly från på grund av sin sexuella läggning, det land som straffar sexuella minoriteter och avfällingar från islam med döden.

Uppenbarligen lärde Salahuddin Barakat sig under skolåren i Sverige inget om Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, likabehandling och att Sverige är en sekulär rättsstat. Han har utnämnt sig själv till talesperson för ”muslimerna”, som inte är en enhetlig grupp utan en mycket brokig skara, och förespråkar ett pluralistiskt rättssystem. Invånarna i den sekulära rättsstaten Sverige ska i juridiska frågor delas upp efter religion. Denna man är Malmöpolitikernas gullgosse. Han etablerade Islamakademin i Malmö 2013 och har sedan dess kunnat inkassera hundratusentals skattekronor till sin separatistiska verksamhet som han låtsas är ”brobyggande”. År 2016 fick exempelvis Islamakademin 440 000 kronor av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för ett projekt kallat ”Motargument” under bidragsnamnet ”Verksamhet som värnar om demokratin mot våldsbejakande extremism”. Salahuddin Barakat har inte bara tagit in Omar Mustafa i Amanahs styrelse, han har sedan länge ett nära samarbete med Ibn Rushd och Kista folkhögskola. Det är inte demokrati Salahuddin Barakat värnar om. Islamakademin har också medverkat i projekt som fått miljoner från Allmänna arvsfonden. Förutom bidragen från Malmö stad.

Salahuddin Barakat respekterar inte att Sverige är en sekulär rättsstat, att lagen inte vilar på Bibeln. Samtidigt som han etablerade Islamakademin i Malmö la han på akademins hemsida ut flera hårresande inlägg som beskriver hans inställning, enligt sharia, i olika frågor, alltså marknadsföring av sig själv som ”rättslärd”. Det är sharia, sharia, sharia. Inläggen är nu borttagna från Islamakademins hemsida. I marknadsföringen av sig själv hävdar han att han, inte det svenska rättsväsendet, är bäst lämpad att döma i juridiska ärenden som rör ”muslimer”, se den här utsagan där han briljerar med sina kunskaper om shariarätt, och den här utsagan om kvinnans ”natur”, där han skriver att kvinnor och män har olika biologiska kön och därför olika roller i samhället, att det finns ”en islamisk kvinnosyn” och att man kan ”utläsa ur den svenska lagstiftningen en uppmuntran till kulturrelativism med ett transkulturellt medvetande och ett motarbetande av etnocentrism, där majoritetskulturen är styrande”, det vill säga uppmuntran till parallellsamhällen styrda av helt andra lagar än majoritetssamhällets lagar. Och den här utsagan om hijab där han till och med nämner Satan. ”Om slöjan är så betydelselös, varför kämpar Satan och hans medhjälpare ständigt mot den?”

Jag skulle alltså vara Satans medhjälpare?

Och den här texten där han skriver om ”nyttorna av att segregera mellan könen”, samt ”Islam lär ut att interaktionen mellan de två könen bör vara minimal. Otaliga Koranverser och hadither talar om reglerandet av denna interaktion och varnar för otillåten interaktion mellan de motsatta könen, och medel som leder till detta. Detta reglerande, som sker bland annat genom morallära, klädkod och regler för uppträdande, är till för att motverka promiskuitet, immoraliskt uppträdande och annat ont som onekligen leder till familjens och i förlängningen samhällets sammanbrott.”

”Otillåten interaktion mellan de motsatta könen”? ”Interaktionen bör vara minimal”? ”Ont” som leder till familjens och samhällets sammanbrott? I ett land där individen, inte familjen, är samhällets minsta enhet, där religionsfriheten och de individuella fri- och rättigheterna är grundlagsfästa? Shariadogmer han lärt sig i Jemen, Pakistan, Turkiet, Levanten och Mauretanien och ser som sin uppgift att sprida i Sverige, med hjälp av skattemedel. Könsapartheidmissionären Salahuddin Barakat strävar efter att förvandla Sverige, den demokrati som välkomnade honom, till en kopia av Mellanösterns länder styrda av sharia.

Han gör sitt bästa att förtala Sverige och anklaga svenska myndigheter för ”islamofobi”, lyssna exempelvis på det här webbseminariet anordnat av SST om Brås rapport om det ovetenskapliga begreppet ”islamofobi”, cirka 18 minuter in i programmet.

Salahuddin Barakat representerar inte kollektivet ”muslimer”. Han representerar bara sig själv och sin tolkning av islam. Det finns hur många islamtolkningar som helst i Malmö och övriga Sverige. Han har ingen rätt att ställa krav på att Sverige ska anpassa sig till hans islamtolkning.

Han har lyckats skaffa sig en maktposition därför att SVT inte har folkbildat medborgarna om demokratifientliga tolkningar av islam och vikten av att inte urholka vår sekulära rättsstat. Salahuddin Barakat strävar efter att riva sönder den sociala sammanhållningen och skapa parallellsamhällen där interaktionen mellan könen bör vara minimal. Han är en mörkerman. Den brokiga skaran ”muslimer” har inte en grundlagsskyddad nationell minoritetsställning i Sverige. De fem grundlagsskyddade nationella minoriteterna samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar är etniska minoriteter. Medlemmarna kan bekänna sig till vilken religion som helst, hur dogmatisk och regelstyrd som helst, hur fri och odogmatisk som helst. Det lägger inte staten sig i.

Salahuddin Barakat har rätt att predika sin tolkning av islam hur mycket han vill. Men det ska råda en ogenomtränglig mur mellan honom och myndigheter och politiker. Religionen ska vara en privatsak och finansieras privat. Inte en skattekrona ska gå till Salahuddin Barakats demokratifientliga verksamhet.

Om SVT hade tagit sitt uppdrag att värna om demokratin på allvar och folkbildat om demokratifientliga tolkningar av islam hade mörkermän som Salahuddin Barakat inte fått en skattekrona i bidrag.

Mohamed Temsamani
I försvaret av demokratin bör SVT:s Islambyrån också göra en djupdykning i FIFS ordförande Mohamed Temsamanis verksamhet, han som i TV påstod att ”islamofobi” var skälet till att bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) tvingades lämna sin post. Temsamani tillhör den innersta kärnan i Muslimska brödraskapets svenska gren och har cirkulerat på ledande poster i varenda MB-förening, inklusive Ibn Rushd. Han är gift med dottern till en av grundarna. Alla varningsklockor borde ha ringt hos SVT när Temsamani undertecknade ”Deklaration för en stark demokrati”! Hade SVT värnat om demokratin och rapporterat om Muslimska brödraskapets olika föreningar långt tidigare hade Vår demokrati – värd att värna varje dag varit informerade om MB:s demokratifientliga och extremt judefientliga verksamhet och aldrig låtit Temsamani komma i närheten av deklarationen. Det står att Temsamani tillsammans med Forum för levande historia ska ”arbeta för stärkta minoritetsrättigheter och belysa utmaningar för minoriteter”!

Temsamani representerar en extrem minoritet bland landets minoriteter. Det är han som är utmaningen.

Hatpredikanter med examen från islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien, som bygger internationella nätverk och globala utbildningsinstitutioner online
Ett annat viktigt område SVT:s Islambyrån borde folkbilda medborgarna om är alla hatpredikanter online med examen från islamiska universitetet i Medina. Inte minst för att förebygga liknande incidenter som Hallandspostens demokratifientliga agerande då det uppdagades att en ung (26 år) socialdemokratisk politiker på sociala medier spred att ”otrogna” ska brinna i helvetet och att kvinnor ska vara heltäckta och bara visa ögonen när de vistas utomhus. Jag ägnade mig åt lite grävande och fann att korancitatet den unge somaliske politikern hänvisade till kommer från en saudisk arabisk/engelsk Koran med tillägg inom parentes, en Koran sammanställd av två män vid universitetet i Medina och som är rena propagandatexten för Saudiarabiens extrema tolkning av islam och fientliga inställning till judar.

Min kritik av denna extrema tolkning av islam förvandlades av Hallandspostens ledarskribent till ”hatet mot muslimer”! Och ett drev mot en moderat politiker som hänvisat till min blogg.

Islamiska universitetet i Medina grundandes 1961 i syfte att utbilda utländska missionärer som efter utbildningen återvänder till sina hemländer och sprider wahhabismen. Det finns åtskilliga av dessa extrema missionärer i Sverige. Michael Farquhar beskriver i sin doktorsavhandling 2013, från The London School of Economics and Political Science, den politiska bakgrunden till inrättandet av islamiska universitetet i Medina. Bland annat visar han hur viktig den extremt kvinnofientliga indiern/pakistaniern Sayyid Abul al-Ala Mawdudi var för innehållet i universitetets kursutbud. Mawdudi grundade Jamaat-e-Islami 1941, en tvillingorganisation till Muslimska brödraskapet, som har förstört både Pakistan och Bangladesh. Farquar skriver att uppenbarligen hade Mawdudi gjort upp kursplanen på uppdrag av kung Saud (s. 136). Han skriver också hur viktigt det var med lärare från olika delar av den islamiska världen för att universitetet skulle kunna locka så många utländska blivande missionärer som möjligt och också för att det inhemska wahhabitiska prästerskapet på den tiden bara hade en begränsad kunskap om olika riktningar och rättsskolor inom islam. Det wahhabitiska prästerskapet följer den hanbalitiska rättsskolan, den mest extrema. Flera av Muslimska brödraskapets flyktingar från Egypten och Syrien var verksamma som lärare vid universitetet i Medina. Numera är Muslimska brödraskapet terroristklassat av Saudiarabien.

Missionärerna, kallade salafister eftersom de utgår från förfäderna, det vill säga har profeten Muhammed och de tre generationerna efter honom som förebilder, utbildade vid islamiska universitetet i Medina, som utgör en allt allvarligare konkurrent till Muslimska brödraskapet, har skapat ett internationellt nätverk som av kritikerna kallas hatpredikanter, se bland annat den här kritiken i Storbritannien, ”Worst of the worst: Britain’s Salafist Movement & the Night of Power Conference 2014” och den här kritiken från 2009 i Australien, ”Time to stop all the anti-Western hatred”. Missionärerna har efter all kritik varit tvungna att modifiera sin retorik men det är ändå en samling västfientliga hatpredikanter som lockar ungdomar att följa deras auktoritära tolkning av islam och ta avstånd från de länder de är bosatta i.

Missionärerna lockar med paradiset och hot om helvetet. Därför bör helvetet diskuteras, dissekeras, hudflängas och förpassas till giftskåpet. Vidskepelsen om helvetet hör inte hemma i ett modernt samhälle.

Hanna Gadban, samhällsdebattör och lärare, skriver i boken Min Jihad. Jakten på liberal islam (2015) om just dessa utländska hatpredikanter och hur några av dem till Sverige har spridit sin missionärsutbildning kallad iERA, eller dawarörelsen, i syfte att missionera om wahhabismen med hjälp av svenska skattemedel och påståenden att de bekämpar ”islamofobi”. Journalisten Magnus Sandelin skriver om svenska iERA här och nämner bland annat Hanna Gadbans bok.

De som drabbas allra mest av aktivister som torgför extrema tolkningar av islam är islambekännare som själva vill bestämma sitt förhållningssätt till islam och Allah, vilket Hanna Gadbans bok också handlar om.

I MSB:s rapport Mellan salafism och salafistisk jihadism, författad av Magnus Ranstorp med flera från Försvarshögskolan, beskriver man IERA:s budskap och grundare. Bland annat står det följande om en konferens i Göteborg 2012 anordnad av Sveriges förenade muslimer (SFM) där en av iERA:s grundare var inbjuden: ”Hamza Tzortzis närvaro på ’Jag Är Muslim!’-konferensen var viktig för han var en av grundarna och ledarna bakom brittisk-baserade da’wa -rörelsen Islamic Education & Research Academy (iERA). iERA är en proaktiv, missionerande rörelse som centrerar kring en kärna av predikanter som ger motivation, kunskap och aktivism kring att sprida salafistisk ideologi i syfte att etablera ett islamistiskt kalifat. Denna organisation och dess grundare och ledare är välkända för att sprida salafistiska budskap som är antidemokratiskt och hatiskt mot icke-muslimer, kvinnor, homosexualitet, shiamuslimer, och judar. Council of Ex-Muslims of Britain har kallat iERA för ’hatets evangelium.538 iERA har även kritiserats för könsegregering på sina möten” (s. 101, 102).

Om Hamza Tzortzis står det också: ”Tzortzis förspråkade förbud mot homosexualitet som han jämförde med kannibalism och pedofili och argumenterade för ’att avskaffa demokratin och de mänskliga rättigheterna för att istället inrätta ett islamiskt kalifat’” (s. 101).

I rapporten finns också ett avsnitt om koranskolor. Man skriver: ”Koranskolorna är stängda miljöer som utomstående har svårt att nå. Vi har dock för denna studie tagit del av vissa läroböcker som används i några moskéer i Göteborg som har koranskoleverksamhet. Enligt en sufistisk imam i nordöstra Göteborg är detta material problematiskt eftersom det är normsättande” (s. 154). För att analysera innehållet i läroböckerna har rapportförfattarna tagit hjälp av Indonesiens största muslimska organisation med över 30 miljoner medlemmar, en organisation som ”tar avstånd från radikal islam och förespråkar ett liberalt, pluralistisk islam där den nationella identiteten inkluderar alla religioner” (s. 154, 155). Sju böcker analyserades. En bok är skriven av wahhabismens grundare. En annan bok är skriven av Abdul Aziz Abdullah bin Baz, som blev blind i unga år och var islamiska Medinauniversitetets vice president och senare utnämnd till Saudiarabiens stormufti, en fanatisk wahhabist som ansåg att solen roterar runt jorden och att jorden är platt och att alla som inte håller med honom far med osanning mot Gud, Koranen och profeten Muhammed. En annan bok var skriven av Mawdudi. Rapportförfattarna: ”Saudiarabien har under de senaste 50 åren propagerat för al-Maududi:s tolkning av islam, vilken liknar Muslimska Brödraskapet men också till delar wahhabism och ultra-konservativ islam i stort” (s. 155). Man sammanfattar analysen av de sju läroböckerna:

Analysen visar att gemensamt för böckerna i materialet är att de presenterar en världsbild där islam ses som allomfattande i livets alla delar. Böckerna instruerar muslimer att inte integreras i det svenska samhället eller att respektera dess lagar och regler. Sverige och svenskarna ses istället som otrogna med ett socialt system som står i kontrast till det gud tänkt sig (ibid.).

En huvudperson i det globala nätverket av predikanter med examen från universitetet i Medina är austrialiern Tawfique Choudhury med rötter i Bangladesh. Han ingår i iERA:s rådgivande krets. Det var hans organisation Mercy Mission som anordnade det kritiserade eventet i Storbritannien och det var han som anordnade det kritiserade eventet i Australien, som han bjöd in bland andra den ökända islamisten Yvonne Ridley till. Han är uppskattad i Sverige.

Hallandsposten nämner Tawfique Choudhury som exempel på att en somalisk man, Abshir Mohamed Abdi i Hylte, som på Facebook har ett videoklipp med Choudhury, inte skulle ha något att göra med en extremistisk tolkning av islam. Tidningen skriver att videoklippen på Abdis sida ”sträcker sig mellan en föreläsning av den svenske läkaren Hans Rosling till ett långt tal av den muslimska frivilligorganisationen Mercy Missions grundare Tawfique Chadhury, om betydelsen av att stå fast vid sin muslimska tro även om man i globaliseringens tidevarv lever i västerländska eller sekulariserade länder”.

Detta skriver Hallandsposten utan att göra en bakgrundskontroll och ta reda på exakt vem denne Choudhury är, beskriva honom för läsekretsen och förklara vad han menar med att ”stå fast vid sin muslimska tro” och vad den tron innebär för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter i Sverige. Och den sociala sammanhållningen i Sverige.

Om SVT sedan länge fört en kontinuerlig diskussion om olika islamtolkningar i Sverige hade Hallandspostens journalister förhoppningsvis inte kunnat vinkla sin rapportering så grovt som de gjorde och skriva om ”muslimhatet” i ställer för om antidemokratiska islamtolkningar. Det finns hur många tolkningar av islam som helst. Det är slappt av en journalist att bara skriva ”muslimska tro” och inte deklarera vad denna tro innebär och var den har sina rötter, som i det här fallet är Saudiarabien. Parallellsamhällen som är kopior av Saudiarabien hör inte hemma i Sverige.

Den somaliska mannen Abdi kopplade jag i mitt blogginlägg till den socialdemokratiska likaledes somaliska Hyltepolitikern Mustafe Ahmeds wahhabitiska spridning på sociala medier om att brinna i helvetet och kvinnors heltäckande klädsel  och anmärkte på att Abdi på Facebook skrev att han var barnskötare i Sverige och lagt ut bilder på små flickor i hijab. Jag kopierade bilder på flickorna och en pojke och skrev om skillnaden mellan pojkars framtid och hijabklädda flickors kringskurna framtid i klankulturer, att flickor kan dödas av sin familj om de vägrar bära hijab och att pojkar riskerar att dödas av sin familj bara om de är homosexuella. Somalia är ett klansamhälle. Det blev i Hallandspostens version att jag anklagade mannen för att vara kapabel att döda sin son. Och drev mot den moderata politikern som hänvisat till min blogg. Den socialdemokratiska politikern Mustafe Ahmeds häpnadsväckande demokratifientliga agerande på sociala medier bagatelliserades.

Därför är det viktigt att SVT inrättar en Islambyrån som upplyser medborgarna, inte minst journalisterna, i Sverige om demokratifientliga tolkningar av islam och vad dessa tolkningar får för konsekvenser för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter. Och för den grundlagsskyddade judiska minoriteten.

Ett annat skrämmande exempel på bagatelliseringen av antidemokratiska tolkningar av islam är förre SR-chefen Mats Svegfors artikel 25 maj 2021 i Aftonbladet, ”Ingen frågar längre vad Säpo sysslar med”, en kommentar till journalisten Sofie Löwenmarks uppmärksammade avslöjande att en SR-reporter, som intervjuade en islamist Säpo bedömt skulle utvisas eftersom han utgjorde ett hot mot rikets säkerhet, hade en relation med mannen. Mats Svegfors, med sin långa bana inom journalistiken, borde veta skillnaden mellan en åsikt och kunskap, ändå skriver han: ”När det gäller muslimer är det alltid säkrare att fälla än att fria.” Det är en åsikt. ”Muslimer” diskrimineras. Säpo särbehandlar ”muslimer”. Mats Svegfors skiljer i sin kommentar inte på att vara muslim och att omfatta en demokratifientlig tolkning av islam och för över sin egen sammanblandning på Säpo. Han klumpar ihop landets islambekännare och erkänner dem inte som enskilda individer. Det är för att undvika sådana här sammanblandningar SVT:s Islambyrån behövs.

18  När tänker SVT sända ett vuxet samtal om hijab, som jag kallar shariadoket för att markera att det är ett politiskt plagg och att bäraren lyder under ett annat rättssystem än det svenska, och eventuella följder för den som vägrar bära plagget? Ett samtal som gjort för Islambyrån.

Islamister, likt Muslimska brödraskapets aktivister, jämför hijab med nunnedok. Därför bör plagget kallas för shariadoket och jämföras med nunnedoket. Småflickor bär inte nunnedok i skolan. Kvinnor i nunnedok arbetar inte på apotek. Kvinnor i nunnedok sitter inte i COOPS eller ICAs kassor. Kvinnor i nunnedok syns inte i fashionmagasin. Klädvaruhusens skyltdockor bär inte nunnedok. Internet svämmar inte över av företag som säljer nunnedok.

Kvinnor som bär shariadoket kallar sig själva för hijabister. Hijab och purdah betyder samma sak, förhänge. Ordet hijab används inte i Koranen för att beteckna ett klädplagg. Purdah kallas institutionen på indiska halvön att hålla kvinnor inlåsta och att ett mansöga utanför familjen inte fick vila på en kvinna. Harem är det mest kända ordet i väst för denna inlåsning.

Den första kända lag som använder beklädnad i det offentliga för att skilja på ”anständiga” och ”icke-anständiga” kvinnor är Medelassyrisk lag § 40, kodifierad av den assyriska krigarkungen Tiglatpileser I (d. 1076 fvt, ca 1650 år innan profeten Muhammed föddes). ”Anständiga” eller ”ärbara” kvinnor innebar att en man (maken, fadern, en manlig släkting) ägde kvinnans sexualitet, ”icke-anständiga” kvinnor ägde själva sin sexualitet. Det var prostituerade eller slavinnor som tvingades gå obeslöjade för att markera sin lägre sociala status. Det var ett brott mot staten om de beslöjade sig och straffet var hårt, slavinnor fick öronen avskurna, prostituerade fick femtio piskrapp och deras huvuden täcktes med beck, vilket gjorde att de blev tvungna att raka av sig håret. För ”ärbara” kvinnor som gick obeslöjade fanns inget straff. I och med denna lag gjorde Tiglatpileser kvinnans sexualitet till den assyriska statens, inte släktens, angelägenhet. Stater har ända sedan dess satt gränser för kvinnans sexualitet, för att inte tala om prästerskap inom olika religioner. Och nu svämmar internet över av ”global modest fashion” och föser kvinnorna tillbaka tre tusen år. Exakt som på Tiglatpilesers tid är beslöjningen en politisk markör, inte en religiös. Dagens beslöjning är en politisk markör mot allt vad väst står för. Därför ska shariadoket vara förbjudet i skolan och på offentligt finansierade inrättningar.

När Mawdudis bok Purdah and the status of woman in Islam publicerades 1939 och översattes till arabiska kom ordet hijab i svang, eftersom man översatte purdah med hijab. Purdah var på indiska halvön en statusmarkör. Ju högre status familjen hade desto mer inlåsta var kvinnorna, oberoende av religion. Samma var förhållandet i Egypten med sina harem när Hassan al-Banna grundade Muslimska brödraskapet. Mäktiga män hade harem långt innan de tre engudsreligionerna judendom, kristendom och islam såg dagens ljus, harem fyllda av tillfångatagna slavinnor. Beslöjningen i Mellanöstern och Indien var kulturellt kodad, därför gjorde kvinnorna, influerade av europeiska kvinnors fria klädval, sig av med plagget. Och så kommer Muslimska brödraskapet och Mawdudis tvillingorganisation i Indien och efter delningen 1947 Pakistan och kopplar beslöjningen till islam.

Plagget är Muslimska brödraskapets uniformspersedel, som andra reaktionära uttolkare av islam, inklusive missionärerna från universitetet i Medina, apat efter och påstår är Allahs vilja. MB försökte få Gamal Abdel Nasser, när han blev Egyptens diktator i början av 1950-talet, att införa en lag som gjorde det obligatoriskt för kvinnor att vara beslöjade utomhus. Han vägrade.

Shariadoket ska likställas med hakkorset. Plagget representerar samma judefientlighet som hakkorset. Det representerar också att sharia står över svensk lag, att lagar stiftade av människan är förkastliga, att Allahs uppenbarelser är sanningen. Med andra ord ett lika auktoritär styre som hakkorset representerar. Det finns bara en ledare. Allah. Och så förstås alla hans självutnämnda jordiska ombud. Som hotar med helvetet.

Det är ingen slump att Mawdudis reaktionära kvinnosyn genomsyrar universitetet i Medina. Det är han som inte vill se kvinnor utomhus. Det är han som kräver att kvinnor bara visar ögonen i offentligheten och påstår att det är Allahs lag. Muslimska brödraskapet ”nöjer sig” med att kvinnor ska täcka allt utom ansiktet och händerna.

Shariadoket är i dag ett gemensamt tecken för alla islamistgrupper på hur långt ett land har islamiserats. Islamistgruppernas framgångar är den i särklass främsta backlashen för kvinnors emancipation över hela världen. Jag har skrivit mängder med blogginlägg om shariadoket, bland annat det här om hur SVT hade det extremt dåliga omdömet att under coronapandemins inledning visa ett reklaminslag för Radiohjälpen där en person i shariadok ingick och att shariadoket signalerar att 9-åriga flickor är giftasvuxna. Det är att visa tolerans mot intoleransen. Lika omdömeslöst av SVT var det att ha med en kock i shariadok i Go’kväll 12 maj som dessutom gick i repris på Kristi himmelsfärds dag. Genom att ge shariadokbärare uppmärksamhet sänder SVT signaler till alla pappor, som tvingar sina gråtande döttrar att bära plagget, att de gör rätt.

SVT:s uppdrag är att försvara demokratin, inte legitimera västfientliga antidemokrater och deras kvinnofientliga verksamheter. Det står inte någonstans i Koranen att flickor/kvinnor ska täcka håret. Shariadoket är en politisk markör. Barn ska inte vara annonspelare för föräldrarnas politiska tillhörighet. Offentliganställda ska inte signalera att sharia står över svensk lag.

Shariadoket är en viktig markör i det invandrade hatet mot väst och allt väst står för, vars slutprodukt är terrorattacker, vilket för mig över till nästa fråga.

19  När ska SVT börja sända program om invandrares hat mot Sverige, hat mot svenskarna, hat mot det sekulära väst, hat mot ”otrogna”, hat mot det svenska rättssystemet? Hat som för 45 år sedan inte existerade i Sverige. Flickor, kvinnor kallas horor! Och det är alldeles tyst från SVT.

Vilket i sin tur för mig över till nästa fråga.

20  När börjar SVT sända Hederskulturbyrån i folkbildningssyfte, ett program som fram till valet 2022 varje vecka diskuterar hederskulturer i Sverige? Hederskulturer är klankulturer. Klanmedlemmar är bosatta över hela världen och håller från världens alla hörn koll på flickor i Sverige. Det har pågått hedersmord i Sverige i över två decennier. Nittonåriga kurdiskan Pela Atroshi avrättades 1999, klanens ledare var bosatt i Australien och kom till Sverige för att hålla ett familjemöte om Pelas framtid eftersom hon hade blivit ”försvenskad” och själv ville bestämma över sitt liv. Döttrar mördas. Minderåriga döttrar tvångsgifts. Minderåriga döttrar säljs! Ändå är SVT påfallande tyst om den fasanfulla verklighet flickor och kvinnor i hederskulturer lever under. Sverige i dag ser inte ut som Sverige för 45 år sedan när propositionen om multikulturalism klubbades igenom. Men det märks inte på SVT.

Det har hänt otroligt mycket när det gäller inhemska kvinnors villkor, vilket alla synliga kvinnor i SVT vittnar om. Samtidigt som flickor och kvinnor i vissa invandrarmiljöer lever under förmoderna villkor. Det är en skam för Sverige. Och en stor del av den skammen vilar på SVT.

År 2009, tio år efter mordet på Pela Atroshi, publicerade socialarbetaren Maria Hagberg intervjuboken Vid 20 börjar den [obefintliga mödomshinnan] ruttna. Om hedersvåld och modiga kvinnor. Hon hade då i många år genom arbetet kommit i kontakt med flickor i hedersmiljöer. Hon skriver: ”Det centrala i hedersrelaterat våld, kontrollen av kvinnans sexualitet, myten om mödomshinna och oskuldskontroll har klara kopplingar till bevarandet av stereotypa könsroller och kvinnors underordning. Detta har jag fått bekräftat ytterligare genom mina intervjuer med de unga kvinnorna. Jag såg att detta våld är ett starkt hot mot en politik som förespråkar jämställdhet mellan könen.” Hon fortsätter: ”Inom det politiska har jag mött motstånd när jag har lyft upp religionens och traditionens betydelse för kvinnoförtrycket. Fortfarande är det tabu att ifrågasätta religionens inverkan på människors liv och värderingar” (s. 12).

Drygt tio år senare visar SVT genom Anders Holmbergs grillning av Richard Jomshof för hans kommentar att han avskyr islam som ideologi och religion att detta tabu i princip är intakt.

Maria Hagberg skriver vidare: ”Politiskt är det anmärkningsvärt att man inte vill se de fascistiska undertoner som det hedersrelaterade våldet har, med kännetecken såsom kvinnoförakt och en konservativ kvinnosyn, homofobi och rasism.” Om varför hon ger ut boken skriver hon: ”Min förhoppning är att flickornas berättelser ska öppna ögonen på dem som inte förstått faran med ett samhälle som bagatelliserar eller osynliggör våld i hederns namn” (s. 19).

Även Fadime Sahindal (avrättad av fadern 2002) närde en förhoppning att hon med sin berättelse skulle få föräldrar och släktingar i hedersmiljöer att få upp ögonen för hur fel de handlar mot sina flickor.

21  När tänker SVT göra det till en tradition att på Fadimedagen 21 januari varje år sända Marianne Spanners SVT-dokumentär i Striptease 6 maj 1998 om och med Fadime Sahindal, med en efterföljande partiledardebatt? En skatt ligger gömd i SVT:s arkiv. Fadime Sahindal, av kurdiskt ursprung liksom Pela Atroshi, berättar hur hennes familj vill döda henne för att hon vägrat gifta sig med en kusin och själv skaffat sig en pojkvän och valt att läsa på ett universitet långt från hemmet i Uppsala. Hon har polisanmält fadern och brodern för olaga hot. Programmet visar hur hennes sjuttonårige bror under rättegångens lunchuppehåll skriker att han ska döda henne. Hon berättar intelligent och klarsynt om vad det innebär för en flicka att växa upp i en kvävande klankultur, att ständigt vara övervakad, att hela släktens heder vilar på henne, om broderns hat, om moderns hat, om hur utsatt hennes mamma blivit av hennes självständiga agerande, för att mamman ”inte har lyckats med det hon borde, att uppfostra mig till en turkisk flicka, en fin flicka”.

Fadime Sahindal beskriver här mödrarnas viktiga roll som hederskulturernas normbevakare. Även Maria Hagberg nämner kvinnornas viktiga roll som normbevakare. En av de unga kvinnorna hon intervjuar säger ”att det inte framkommer särskilt ofta, då man talar om invandrarfamiljer, att kvinnan ofta styr familjen med järnhand. Hon manipulerar hela familjen”. Den unga kvinnan säger vidare: ”Bland de invandrartjejer jag känner har mamman alltid vetat vilka knappar hon ska trycka på. Alltid” (s. 100). Maria Hagbergs intervjubok är en skräckinjagande läsning, så otroligt mycket våld. Även Fadime Sahindals berättelse är skräckinjagande.

Fadime Sahindals familj var inte religiös, ingen religion låg bakom mordet på henne. Hon ger röst åt alla flickor i hederskulturer i Sverige som i skolan möter en verklighet och hur hemmet är en helt annan verklighet. Denna skatt, lika aktuell i dag som när dokumentären sändes, ligger sedan över två decennier begravd i SVT:s arkiv. Dokumentären borde sändas varje år med en efterföljande partiledardebatt för att visa alla flickor i hederskulturer att de inte är ensamma och att landets politiker tänker göra något åt deras fasansfulla situation. Och får höra hur politikerna bland annat ställer sig till oskuldskontroller på svenska vårdcentraler. Det som i programmet bör bemötas är en professor i gynekologi som just låter påskina att mödomshinnan existerar och som förklarar varför han ”återskapar” den.

22  Hanna Stjärne: Har du sett Marianne Spanners dokumentär? Ta till dig vad Eduardo Grutzky säger om tvångsäktenskap och permanenta våldtäktsinstitutioner.

Hederskulturers rättskipning är motsatsen till västerländsk rättskipning. Bevarandet av hederskulturer i Sverige, kravet att döttrarna inte får ”försvenskas” är detsamma som att ta avstånd från svenska lagar, seder och normer.

Hatet mot Sverige, svenska lagar, seder och normer florerar även inom universitetsvärlden.

23  När gör SVT en dokumentär om tillkomsten av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Teologiska institutionen, Uppsala universitet? I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige kallar jag CEMFOR för Rasbiologiska institutet 2.0. Jag har skrivit mängder med blogginlägg om Mattias Gardell och katolikerna från Sydamerika som ingår i det marxistiska akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA), hur ArA skrev brev till regeringen och påstod att de var bäst i Sverige på ”rasismforskning” och hur simsalabim regeringen gav Vetenskapsrådet i uppgift att dela ut forskningsbidrag till ”rasismforskare” och hur Mattias Gardell, hans fru Edda Manga, ArA-aktivisterna Paulina de los Reyes och Diana Mulinari fick pengar i första rundan och CEMFOR genast bildades med ArA-aktivisten Irene Molina som vetenskaplig ledare tillsammans med Mattias Gardell.

Jag kallar dessa ArA-aktivister för papegojforskare, eftersom de bara kalkerar vad anglosaxiska marxister skriver om sina länder och flyttar över det på Sverige, utan några som helst vetenskapliga belägg.

Sverige är enligt internationella enkätundersökningar ett av världens mest toleranta länder. Ändå svalde regeringen ArA:s påstående att Sverige är genomsyrat av ”rasism” och lät dem utforma ”Nationell plan mot rasism”.

De som är genomsyrade av rasism är de invandrade katolikerna från Sydamerika. De är Sveriges i särklass främsta rasister. De har delat upp Sveriges befolkning efter hudfärg. Eftersom Sverige enligt dem är en förtryckarstat genomsyrad av ”strukturell rasism” är invandrare därmed ”förtryckta” och bör kallas ”rasifierade”, ett importerat ord.

Katolikerna från Sydamerika inledde sin akademiska karriär med att utnämna fienden de ska bekämpa – den ”vita” huden – och manövrera ut de inhemska kvinno- och genushistorikerna genom att svartmåla dem på grund av deras hudfärg och för att de ville utreda de bakomliggande kulturella normerna i samband med att femtonåriga Sara Maisam Abed Ali mördades av sin sextonårige bror och sjuttonårige kusin 1996, det första medialt uppmärksammade hedersmordet i Sverige. De katolska sydamerikanskorna påstod att det var ”stigmatiserande”, ”rasism” och gudvetvad, att utreda kulturella skillnader. Trots att katolska kyrkan såg till att skapa en mängd incestregler som redan på 1500-talet hade resulterat i allt svagare ätt- och klansamhällen i Europa, och att kyrkan naturligtvis införde samma religiösa lagar i de katolska europeiska kolonierna i Sydamerika, utnämnde ArA-aktivisterna sig själva till experter på Mellanösterns klankulturer och har sedan dess hårdnackat förnekat att hederskultur, hedersvåld och hedersmord existerar.

24  När gör SVT en dokumentär om hur ArA-aktivisterna från Sydamerika i över två decennier har satt käppar i hjulet för det viktiga arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom att få politikerna med sig? Evin Rubar gjorde år 2005 två uppmärksammade program ”Könskriget 1 och 2” som sändes i Dokument inifrån. Det är dags att göra en dokumentär om den hederskulturförnekande kvartetten från Sydamerika, deras makt över Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, och konsekvenserna för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter i invandrade hederskulturer.

25  När gör SVT en dokumentär om ArA-nätverkets symbiotiska relation till Muslimska brödraskapets aktivister? Båda grupperna är inbördeskrigare. Båda verkar för att mala ner demokratin inifrån. Båda är invasiva arter i den demokratiska trädgården.

Hela nationella planen mot rasism utgår enbart från att svenskarna är rasister och svenskarnas bemötande av invandrare. Inget nämns om invandrares bemötande av varandra eller invandrares inställning till svenskarna eller maktordningarna inom de olika invandrargrupperna och hur dessa maktordningar drabbar minoriteter inom minoriteterna.

Jag tar här upp endast två av planens ”rasism”-begrepp, ”afrofobi” och ”islamofobi”. Båda begreppen är ovetenskapliga. ”Afrofobi” döljer att Afrika består av mängder med självständiga nationer med självständiga kulturer, seder och normer, att det råder en hackordning mellan nationerna och framför allt att det råder en hackordning mellan olika stammar inom en och samma nation, vilket inte minst alla inbördeskrig vittnar om, att det dessutom råder religiösa konflikter inom samma etniska grupper och att alla dessa konflikter har följt med invandrare till Sverige.

Det finns inget ”afrikanskt” förbund i Sverige som representerar alla invandrare från Afrika.

Likadant är det med begreppet ”islamofobi”. Begreppet låter påskina att islambekännare är en homogen grupp och att islam är en monolitisk religion. Den främsta striden mellan islambekännare i dag är den mellan islambekännare som vill att deras länder ska vara sekulära rättsstater och islambekännare som vill att inte bara deras länder utan hela världen ska styras av sharia, Allahs lag. Miljoner och miljoner skattekronor har under åren lagts ut på att bekämpa ”islamofobi”. Ju mer pengar som läggs ut desto mer tycks ”islamofobin” spridas och desto mer skattemedel behövs för att bekämpa den. Nu senast den ovetenskapliga rapporten från Brå som Myndigheten för stöd till trossamfund hade det ovan nämnda webbmötet om där Salahuddin Barakat la ut texten om myndigheters ”islamofobi”.

Miljöpartiets alla satsningar på att bekämpa ”islamofobi” är ett resultat av Alice Bah Kuhnkes politik när hon var demokratiminister och bjöd in Muslimska brödraskapets aktivister till sakråd och de efterlyste mer satsning på att bekämpa ”islamofobi”. Med andra ord beställningsverk av MB. Brås rapport är bara det senaste.

26  När gör SVT en dokumentär om Mattias Gardell och hans mångåriga och hårdhänta försvar av Muslimska brödraskapets aktivister och verksamheter i Sverige? Han anklagar alla kritiker för att ägna sig åt ”islamofobi”. Muslimska brödraskapet representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa, influerad av Mussolinis fascism och Hitlers nationalsocialism.

27  När gör SVT en uppföljning av Evin Rubars program ”Slaget om muslimerna” som sändes i Dokument inifrån 2009? Det reportaget handlade om islamisterna knutna till stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm. Moskén är Muslimska brödraskapets högborg. Nu drygt tio år senare är nätverket starkare än någonsin och har år efter år kunnat fortsätta att håva in miljoner och åter miljoner skattekronor från SST, från Folkbildningsrådet, från Sida, från MUCF, från lokala myndigheter, för kampen mot ”islamofobi”, för sina friskolor.

28  När gör SVT en uppföljning av Evin Rubars reportage om islamiska friskolor i Dokument inifrån 2003 och 2004, ”I skolans våld 1 och 2”? Särskilt med betoning på hur flickor behandlas. Och en särskild granskning av vad koranskolor lär ut.

29  När tar SVT:s Ekonomibyrån upp följande frågor: Hur mycket pengar är iblandade i försäljningen av döttrar, så kallad brudförsäljning? Även romska barn tvångsgifts med mycket pengar inblandade skriver Maria Hagberg i den här artikeln. Hon skriver bland annat om när hon arbetade i ett projekt för skyddat boende vid hedersrelaterat våld och förtryck: ”De flesta som sökte hjälp i början var unga romer och resande, både flickor och pojkar, som hotades av barnäktenskap, tvångsäktenskap eller blodshämnd. De berättade om stora summor pengar i samband med äktenskapen.”

Vad har gratis tolkhjälp hittills kostat? Vilka använder sig av gratis tolkhjälp? Hur gamla är de? Hur länge har de bott i Sverige? Vilket land kommer de ifrån? Vilket yrke har de? Bjud gärna in liberalen Anna Starkbrink så att hon kan utveckla sina åsikter om varför hon inte kan tänka sig att samarbeta med SD som vill införa tidsbegränsad tolkhjälp.

Vad är kostnaden för i princip gratis tandvård för vuxna människor som befinner sig i Sverige utan tillstånd? Vad har gymnasielagen hittills kostat? Alla andra kostnader invandringen fört med sig? Vad har Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) hittills kostat? Vad har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) hittills kostat? SVT har inte sänt några granskande reportage om dessa myndigheters aktiviteter och i vilken grad alla hundratals skattemiljoner de delat ut gynnar den sociala sammanhållningen eller motverkar den och i stället gynnar uppkomsten av slutna parallellsamhällen och hat mot Sverige och svenska seder och normer.

En särdeles viktig fråga Ekonomibyrån borde gå på djupet med är gapet mellan offentligt finansierade chefslöner, SVT:s chefslöner exempelvis, och fattigpensionärer. SVT:s anställda är numera skattefinansierade.

30  Hanna Stjärne: Motivera varför du är värd din fullkomligt hiskliga lön. Vad har du åstadkommit som meriterar en sådan lön när du under dina år som VD har kopplat bort SVT från verkligheten i Sverige och i stället satt SVT under Muslimska brödraskapets förmyndarskap? Och riktat allt ljus på Sverigedemokraterna. SVT ska vara oberoende, opartisk. Ändå lät du Kitimbwa Sabuni och Rashid Musa, som båda representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa, bestämma vilket språkbruk SVT inte får lov att använda! Förklara dig.

Samhällsfrågor är uppenbarligen inte din starka sida. Under mars och april skrev jag fyra blogginlägg riktade till dig om ett vuxet samtal om islam, om vilken säkerhetsmur SVT har mot demokratifientliga påverkansoperationer och konsekvenserna av att du lät SVT såga MSB:s rapport om Muslimska brödraskapets svenska gren. Det fjärde inlägget, det om konsekvenserna, publicerades 20 april. Två dagar senare, 22 april, berättade du i TV om hur SVT kommer att göra en nyinspelning av Vi på Saltkråkan, trots att varken regissör eller skådespelare var utsedda. Det visar dina prioriteringar.

Har du läst MSB:s rapporter om Muslimska brödraskapet i Sverige? Har du läst MSB:s rapport om salafism och salafistisk islamism?

Har du samma inställning som Mats Svegfors, att ”muslimer” och tolkning av islam är ett och detsamma? Att ”muslimer” diskrimineras. Att ”muslimer” är det synd om. Att ”muslimer” får man inte kritisera?

Motivera varför just du är lämplig att vara SVT:s chef fram till valet 2022 som Partiet Nyans ställer upp i. Partiet Nyans vill att ”muslimer” ska få en grundlagsskyddad minoritetsställning och att staten ska erkänna ”islamofobi” som ett samhällsproblem.

Vi behöver inte en valrörelse till där SVT ger Sverigedemokraterna huvudrollen. Vi behöver en valrörelse där demokratifientliga tolkningar av islam och barbariska hederskulturer står i centrum. En valrörelse där SVT:s journalister har tillräckligt med kunskap om skillnaden mellan att vara muslim och demokratifientliga tolkningar av islam för att kunna ställa adekvata frågor både till Partiet Nyans ledare och övriga politiker. Och kunskap om hederskulturer för att kunna ställa adekvata frågor till alla politiker.

Vad kan du om hedersförtryck och hedersvåld? Är du medveten om att du med din och SVT:s likgiltiga inställning till denna barbariska kultur har krossat den ena flickans framtidsdrömmar efter den andra? Att du och SVT:s likgiltighet i åratal har medverkat till upprätthållandet av permanenta våldtäktsinstitutioner i Sverige.

Så motivera varför du är värd din hiskliga lön.

Jag ser fram emot att läsa ditt svar på Text-TV.

26 maj 2021

Mona Lagerström fil dr

Hallandsposten för sina läsare bakom ljuset. Det är en avgrund mellan läkaren Hans Rosling och predikanten Tawfique Chowdhury som enligt Hallandsposten förekommer på lärarassistenten Abshir Mohamed Abdis Facebooksida och som skulle bevisa att Abdi på sin Facebooksida inte har något som kan kopplas till en extrem tolkning av islam

Hallandsposten har dragit in mig i sitt drev mot den förra moderatpolitikern Maj Brodin Johansson och anklagat både henne och mig i en ledare av Mattias Karlsson med den osanna rubriken ”Hatet mot muslimer måste bekämpas i Hylte – och i Sverige”. Mina blogginlägg handlar om ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam. Vissa tolkningar är inte förenliga med ett demokratiskt styrelseskick. Salafism, wahhabism, Muslimska brödraskapet representerar extrema västfientliga islamtolkningar som inte ska skattefinansieras.

Avsnittet i slutet av mitt långa blogginlägg om SVT och Hanna Stjärne handlade om den socialdemokratiska politikern Mustafe Ahmed som på sociala medier spridit att ”otrogna” ska brinna i helvetet samt lagt ut ett citat ur en arabisk/engelskspråkig Koran med en vers där det inom parentes står att kvinnor måste vara heltäckta och enbart får visa ögonen, helst bara ett öga, när de vistas utomhus. Jag skriver att just den Koranen utformades av två män vid det islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien, att universitetet grundandes 1961, att talibanernas läromästare indiern/pakistaniern Mawdudi var styrelseledamot, att Saudiarabien årligen sprider miljontals av den tillrättalagda Koranen över hela världen.

Lärarstaben på universitetet i Medina bestod av Muslimska brödraskapets aktivister som flytt från Egypten där rörelsen förbjudits. Bland annat Muhammad Qutb (d. 2014) var lärare där, yngre bror till Sayyid Qutb (d. 1966), Muslimska brödraskapets chefsideolog. Det jag skriver om Abshir Mohamed Abdi och hijab på småflickor är direkt kopplat till avsnittet om Mustafe Ahmed. Utan Mustafe Ahmed ingen Abshir Mohamed Abdi.

Men Hallandspostens Lennart Hildingsson valde bort Mustafe Ahmed, universitetet i Medina, den extrema versionen av Koranen och gjorde en grotesk förvanskning av mitt inlägg och koncentrerade sig helt på Abshir Mohamed Abdi och påstod att grova anklagelser skulle ha spridits mot honom.

I en artikel 29 april skriver Hildingsson att han försökt få kontakt med Maj Brodin Johannson och att hon skrivit ett mejl till honom:

I meddelandet ägnar hon några meningar åt Abdi. Hon skriver att om man läser Abdis Facebooksida ”kan man se att han tillhör en extrem form av politisk islam!”. Hon benämner denna form som på samma gång både salafistisk, wahhabistisk och tillhörande muslimska brödraskapet. Hon anger inte var på Facebooksidan man hittar detta eller ger några exempel.
HP har läst Abdis sida och har svårt att se vad som grundat Brodin Johanssons slutsats.
Förutom inslag av privat karaktär finns här en mängd sinsemellan olikartade inlägg, exempelvis om en studentförening på en folkhögskola, bilder från en fest med somaliska kulturföreningen i Hylte och delade filmklipp. De senare sträcker sig mellan en föreläsning av den svenske läkaren Hans Rosling till ett långt tal av den muslimska frivilligorganisationen Mercy Missions grundare Tawfique Chadhury, om betydelsen av att stå fast vid sin muslimska tro även om man i globaliseringens tidevarv lever i västerländska eller sekulariserade länder, samt en del nyhetsinslag kring utvecklingen i Somalia.

Lennart Hildingsson: Här är lite information som kopplar Tawfique Chowdhury till just det Maj Brodin Johansson nämner, salafism, wahhabism och Muslimska brödraskapet, och som du borde ha kollat upp innan du skrev din artikel.

Chowdhury är utbildad vid just universitetet i Medina. I det här korta klippet på Youtube gör han reklam för IOU, International online university (tidigare Islamic online university), grundat av Bilal Philips, extremt västfientlig predikant som jag återkommer till och som är IOU:s chancellor, och säger att det var sheikh Bilal som skrev hans rekommendationsbrev till Medina. Chowdhury har tagit examen på the college of Shariah, universitetet i Medina.

Salafism, wahhabism, Muslimska brödraskapet. Sharia. Det kunde räcka med detta. Men det finns mer komprometterande information om Chowdhury och Mercy Mission.

I den här långa intervjun från 2010 nämner han personer som har influerat honom. Han inleder med att när han studerade medicin i Australien kom han i kontakt med the Islamic Society där och prisar MSA, Muslim Student Associations, som vanligtvis är grundade av Muslimska brödraskapets aktivister. Han la tillfälligt läkarstudierna på hyllan och for till Medina. Han kallas Shariah scholar. Sharia är ett rättssystem som konkurrerar med det svenska rättssystemet. På frågan vilka som har inspirerat honom nämner han Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiti i Medina.

There have been a few people, first and foremost our Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiti in Medina, without a doubt he was an inspiration.

Enligt Wikipedia är Shanqiti, stavas Shinqiti, född i Mauretanien, en stark förespråkare av islamism och ser sig som en Muslimska brödraskapets broder.

Shinqiti is a strong proponent of Islamism and considers himself “a brother of the Muslim Brotherhood

Om det nu är den Shanqiti Chowdhury åberopar. Han säger 2010 att Shanqiti (f. 1966) nästan är 50 år och inte gift. På Wikipedia står det att han är gift och har tre barn. Det står också att han undervisade i två år vid ett wahhabitiskt universitet i Jemen. Det är samma bild av Shanqiti vid Wikipedias artikel som en på Twitter om att den älskade Medinaläraren Shanqiti har dött, att Shanqiti var ”sh Muhammad Al Amin Al Shanqiti’s son, one of the most knowledgeable scholars of Madinah from Mauretania”.

Hur som helst, Mauretanien och Saudiarabien har haft ett stort ömsesidigt utbyte av varandra, särskilt när det gäller islamiska universitetet i Medina visar den här artikeln från december 2018, ”How Mauritania exports religion to Saudi Arabia – And not just the other way around”. Det står att i början av 2000-talet hade man erbjudit 400 unga mauretanier att studera vid universitetet i syfte att sprida den saudiska salafistiska tolkningen av islam och att ungefär 200 hade utexaminerats. I artikeln nämns att migranter från Mauretanien som Muhammad al-Amin al-Shinqiti och Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti, i mitten av 1900-talet fick lärarjobb i Riyadh och att Muhammad al-Amin al-Shinqiti nådde den allra högsta toppen av den wahhabitiska religiösa eliten i Saudiarabien. Båda Shinqiti var bland den lilla skaran lärare när universitetet i Medina grundades 1961 och att Amin al-Shinqiti också satt i universitetets råd.

Spridningen av Saudiarabiens extrema tolkning av islam är ett stort problem för islamtroende som inte betraktar islam och den västerländska demokratin som fiender. Ett exempel är läraren Hanna Gadban från Irak som 2016 publicerade den viktiga boken Min Jihad. Jakten på liberal islam. Hon skriver om ett online event som gick av stapeln i slutet av juli 2014 kallat Night of Power. ”Under 36 timmar kunde man lyssna till vad som i marknadsföringen påstods vara 20 av världens mest kända muslimska predikanter” (s. 33). Hon nämner att bland annat Yasir Qashi, som för övrigt Tawfique Chowdhury nämner i intervjun ovan att de två var de förmögnaste studenterna i Medina, och Shady Suleiman, med minst sagt en hatretorik, predikade. Hanna Gadban skriver att hon återkommer till flera predikanter: ”Här nämner jag dock evenemanget främst för att visa på den offensiva propaganda, riktad huvudsakligen till ungdomar, som de mest extrema islamisterna bedriver i Europa i dag.” Hon skriver mycket om organisationen iERA, Islamic Education and Reserarch Academy, som grundades i Storbritannien 2009 som en så kallad dawa-organisation, alltså mission. ”Dess centralgestalter Abdurraheem Green och Hamza Tzortzis deltog båda i Night of Powers. Det gjorde också personer ur organisationens rådgivande krets, som Bilal Philips och Tawfique Chowdhury” (s. 34).

En organisation som heter Stand for peace skriver den här kritiska artikeln om eventet, ”Worst of the Worst: Britain’s Salafist Movement & the Night of Power Conference 2014”. Man skriver att organisationen Charity Rights organiserade en av årets största salafi-kongresser, att Charity Rights är ett av Mercy Missions projekt, en brittisk salafi-välgörenhetsorganisation som rapporterade att de 2012 hade en inkomst på över £ 1,2 miljoner, att organisationen samma år betalade ut £ 49,877 till Tawfique Chowdhury, kallade förvaltare, trustee.

Man skriver att Night of Power samlade Storbritanniens främsta hatpredikanter och räknar upp dem och inleder med Bilar Philips, som är portförbjuden i flera länder.

Organisationen TUFF i Göteborg bjöd in Bilal Philips 2011. Per Gudmundson, som då var ledarskribent på SvD, slog larm på sin blogg:

I vår har även Göteborgs ungdomsförening TUFF (Troende Unga Framtida Förebilder, föreningen som grundades under allmänt hejarop efter den tragiska diskoteksbranden 1998) konferens (som de fundamentalister de är tillämpar de könsseparatism, och har således en dag för pojkar och en för flickor). Deras huvudgäst heter Bilal Philips. Det är en man som inte släpps in i Australien, för att han anses så extrem. Philips skryter om att han dessutom är svartlistad för inresa i USA. Philips har ertappats på film med att ge religiös legitimitet åt barnäktenskap. Han menar att våldtäkt inte är våldtäkt inom äktenskapet. Och vad han tycker om homosexualitet råder det inget tvivel om – han har skrivit och framträtt i tv om saken.

Här och här skriver Per Gudmundson vidare om hur inbjudan av Bilal Philips tvingade TUFF att betala tillbaka en del av de pengar de fått av det som då hette Ungdomsstyrelsen och sedan bytte namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Här och här och här skriver Expressen/GT om inbjudan av Bilal Philips och det könsseparerade eventet.

Det här är ett litet smakprov på det Lennart Hildingsson hade hittat om han googlat på Tawfique Chowdhury och hans nätverk.

Samma man, Amanj Aziz, som bjöd in Bilal Philips var också en av de drivande i uppbyggnaden av iERA i Sverige.

Wikipedia kan man läsa att det som fick Bilal Philips att ägna sig åt islam var Muhammad Qutbs bok Islam, The Misunderstood Religion , som på svenska fick titeln Missförstånd om Islam och som jag i det här blogginlägget citerar vad historikern Johannes Heuman skriver i en artikel i tidskriften Respons om att fientlighet mot västvärlden är ett dominerande drag i boken, samt: ”Muslimer uppmanas förkasta det västerländska samhället, rättssystemet och livsstilen – särskilt kvinnors emancipation och över huvud taget deras rätt att vistas i det offentliga rummet.”

Som sagt, det är en avgrund mellan Hans Rosling och Tawfique Chowdhury. Maj Brodin Johansson hade alldeles rätt om vad man kan utläsa av Abshir Mohamed Abdis Facebooksida. Till följd av Hallandspostens artiklar kallades hon till ett möte med Moderaterna och uppmanades lämna alla sina förtroendeuppdrag. Hon valde att själv lämna partiet.

Så kväver journalister kritik av extremistiska tolkningar av islam.

8 maj 2021

Mona Lagerström fil dr

För fjärde gången: Det går inte att föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige. Det är med sorg jag bevittnar hur Hallandsposten har utnyttjat min blogg om Muslimska brödraskapet för att få en moderat politiker som värnar om flickors och kvinnors rättigheter utesluten ur partiet

Jag har i mina blogginlägg varit noga med att inte använda kollektivordet muslimer. Jag har avrått från att använda det. Invandrare från länder som domineras av islam är individer och ska behandlas som individer. Ändå är det just kollektivordet muslimer Hallandsposten använder för att få en politiker i Hylte utesluten ur Moderaterna. I Hylte bor många somalier.

Jag har ständigt betonat vikten av att förklara vilken tolkning av islam man avser när man talar om islam.

Praktiskt taget alla mina blogginlägg handlar om Muslimska brödraskapets totalitära tolkning. Mängder med inlägg handlar om hur Muslimska brödraskapet sedan 1970-talet med hjälp av Saudiarabiens petrodollar över hela världen, inklusive Somalia, har gjort hijab till Brödraskapets uniformspersedel under förespegling att det är ett religiöst plagg. Hijab är ett politiskt plagg. Hijab signalerar hur långt islamiseringen av ett land har kommit. Hijab, eller shariadoket, som jag kallar plagget, signalerar

att sharia står över svensk lag,
att bäraren inte har något egenvärde,
att en man äger hennes könsorgan,
att homosexuella förtjänar döden,
att avfällingar från islam förtjänar döden,
att judar är apors och grisars avkomma,

ty så står det i Koranen. Koranen är vår lag, säger Muslimska brödraskapet.

Hijab signalerar också att bäraren är giftasvuxen vid nio års ålder, eftersom profeten Muhammed enligt den islamiska legendsamlingen trolovades med en sexårig flicka och fullbordade äktenskapet när hon var nio år.

Därför bör hijab på flickor förbjudas i lag i Sverige.

Den homosexuella flyktingen från Jemen Luai Ahmed

flydde för att det är dödsstraff på homosexuella i Jemen, som styrs av islamiska lagar, sharia.

Flickor bar inte hijab i Somalia innan Muslimska brödraskapet fick fäste i landet.

Det är hijab på småflickor som Hallandsposten försvarar i en grotesk förvanskning av ett av mina blogginlägg om just vikten av att föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam.

I det föregående inlägget skriver jag om hur journalisten Lennart Hildingsson i sin artikel

hänvisar till ett avsnitt i min blogg om vad hijab symboliserar och skillnaden i flickors och pojkars villkor. Jag förde ett allmänt resonemang om att flickor och kvinnor har dödats för att de vägrat bära hijab. Att pojkar kan dödas av sina egna släktingar om de är homosexuella.

Exempelvis skriver den kurdiska barnboksförfattaren Mahmut Baksi, den första i klanen Baksi som på 1970-talet fick asyl i Sverige, i sin bok Minnen i exil om värnpliktslivet i den turkiska militären att det accepterades att prostituerade kvinnor släpptes in i sovsalarna på nätterna: ”Men för homosexuella var det ett lidande. De blev mobbade. I Mellanöstern är man mycket hatisk mot homosexuella. För föräldrarna är det en skam om ett barn är homosexuellt. Det barnet löper risken att bli mördat av sin familj” (2006, s. 119).

I bokstavstrogna familjer mördas flickor för ett tygstycke. I hederskulturer mördas flickor av sin egen familj för att de själva har valt sin livspartner. Men den egna familjen mördar bara en manlig medlem om han är homosexuell. Det skriver exempelvis de båda forskarna Astrid Schlytter och Devin Rexvid om i boken Mäns heder. Att vara både offer och förövare.

De skriver: ”Ett annat viktigt mönster är att pojkar och unga män inte mördas av sin egen familj på grund av att de har en relation med en kvinna. De mördas av hennes familj. De kan av sin egen familj eventuellt utsättas för utfrysning och mobbning. Ett undantag är att pojkar och unga män kan mördas av den biologiska familjen om de har en HBTQ-läggning. Denna skillnad mellan en bror och en syster har bland annat att göra med att dotterns död inte stör familjens kontinuitet och inte innebär materiell förlust” (2016, s. 167).

Det var skillnaden i pojkars och flickors livsvillkor jag lyfta fram.

Den moderata politikern Maj Brodin Johansson i Hylte vill förbjuda hijab på flickor och delade i en diskussionsgrupp delar av mitt inlägg.

Hallandspostens ledarskribent Mattias Karlsson uppmanar Moderaterna att utesluta henne med motiveringen ”hatet mot muslimer”:

Liksom Lennart Hildingsson hänvisar han till min blogg:

En skolanställd i Hylte kommun lägger på Facebook upp en bild på sig själv med sina barn klädda i en halvtäckande slöja. Bilden fångas upp av en bloggare som antyder att Hyltebon är en barnamördare. Dessa anklagelser delas sedan på Facebook av Maj Brodin Johansson, ordförande för Moderaterna i Hylte och 2:e vice ordförande i kultur- och folkhälsonämnden. Det är helt häpnadsväckande att en privat familjebild vantolkas på detta sätt. Inte nog med att det inte är tillåtet att publicera andras bilder utan tillstånd, att sprida uppgiften att en person är en barnamördare borde helt klart vara förtal. Detta sker i dag i Sverige, vilket Hallandsposten rapporterat om.

Vidare skriver han:

Det är Mona Lagerström som på sin blogg Purdahbloggen utan tillstånd har spridit bilden på Abdi och hans döttrar. På bloggen antyder hon som sagt att barnen kan dödas om de tar av sig slöjan. Denna anklagelse lades sedan ut av Maj Brodin Johansson på en Facebook-grupp med kommentaren: ”Viktig information!!”.

Hela bråket i Hylte handlar om att den socialdemokratiska politikern, tillika SSU:s ordförande, Mustafe Ahmed från Somalia

på sociala medier spridit att ”otrogna” ska brinna i helvetet och ett citat ur Koranen att kvinnor bara får visa ögonen, helst bara ett öga, när de vistas utomhus. Jag har i mina blogginlägg lyft fram att Koranen han citerar ur är en engelsk översättning gjord i regi av Muslimska brödraskapet och Saudiarabien med tillägg som gör den till en propagandatext för den saudiska wahhabitiska tolkningen av islam. Mustafe Ahmed var inte född när den ovanstående bilden på obeslöjade skolflickor i Somalia togs.

Mattias Karlsson bagatelliserar Mustafe Ahmeds inlägg och vilka konsekvenser de har för flickor och kvinnor: ”För ett par veckor sedan lämnade SSU:s ordförande i Hylte, Mustafe Ahmed, alla sina politiska uppdrag efter en drev mot honom på sociala medier. Anklagelserna mot honom grundade sig i några inlägg på sociala medier, varav några gjordes för mer än ett år sedan.”

Vidare:

Det finns alltså personer som gör allt för att misskreditera en grupp av människor, och som går så långt att de olagligen stjäl privata bilder på Facebook för att sedan publicera dem utanför sitt sammanhang och göra lågtgående tolkningar. Det är som att man ser hot i varenda liten rörelse och vantolkar detta till sin spets.

Den befolkning som välkomnat Mustafe Ahmed ska brinna i helvetet. Det är ett tydligt hat mot svenskarna och ”kättarna” socialdemokraten Mustafe Ahmed ger uttryck för.

Men Mattias Karlsson skriver: ”det finns en mörk undervegetation på nätet och sociala medier som hänger ut muslimer som varandes kvinnofientliga och våldsbejakande. Detta kan inte beskrivas på ett annat sätt än som ett hat mot en enskild grupp av människor, människor som bor och verkar i Sverige. Detta hat mot muslimer måste bekämpas oavsett om det gäller i Hylte eller någon annanstans i Sverige.”

Mattias Karlsson hänvisar till att Moderaternas ledare i Halland Lars Püss deklarerar att han tar avstånd från Maj Brodin Johanssons agerande och ”att man nu ska utreda Maj Brodin Johansson och att det kan bli aktuellt att inleda ett uteslutningsärende. Det är det allra minsta man kan begära. Brodin Johanson har inte bara spridit en grov anklagelse utan även allvarligt skadat sitt eget parti.”

Mattias Karlsson avslutar sin ledare: ”Om inte Maj Brodin Johansson tar sitt eget förnuft till fånga finns det bara ett lämpligt agerande för Moderaterna, att utesluta henne från partiet.”

Maj Brodin Johansson kallades till ett möte med Moderaterna i dag. Hon uppmanades att lämna alla sina förtroendeuppdrag. Då valde hon att själv gå ur Moderaterna.

Två journalister på Hallandsposten vrider uppmärksamheten bort från en socialdemokrat, som på sociala medier spridit en grovt kvinnofientlig kommentar och grovt hat mot svenskar och ”kättare”, till att en moderat politiker som värnar om flickors och kvinnors rättigheter måste uteslutas ur partiet.

Så stärks ett parallellsamhälle.

Jag är stum.

30 april 2021

Mona Lagerström fil dr

För tredje gången: Det går inte att föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige. Det här inlägget gäller Hallandsposten och vänder sig till Stampen Medias VD och koncernchef Johan Hansson, styrelseordförande Per Axel Koch och vice ordförande Peter Hjörne

Hallandsposten ingår i Stampen Media. Så här presenterar Stampen Media sig: ”Stampen Media är en av Sveriges ledande mediekoncerner och västsveriges största mediehus. Med 11 titlar på västkusten förser vi dagligen över en miljon läsare med lokal kvalitetsjournalistik och engagerande nyheter och innehåll från just deras område.”

Jag vill gärna veta hur Stampen Medias ovanstående tre män definierar kvalitetsjournalistik och också om de vill att deras tidningar ska föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige eller ägna sig åt hårdvinklad sensationsjournalistik i syfte att torpedera försök till ett vuxet samtal om hur Saudiarabiens extremt kvinnofientliga wahhabitiska tolkning av islam sprids i Hylte av en socialdemokratisk politiker, tillika SSU:s ordförande.

Jag har skrivit fyra blogginlägg som svar på Bulletins ledarskribent Per Gudmundsons efterlysning av ett vuxet samtal om islam, en efterlysning jag instämmer i.

Mina blogginlägg vänder sig till SVT:s VD Hanna Stjärne och handlar om Muslimska brödraskapets svenska gren och deras demokratifientliga påverkansoperationer. Jag frågar Hanna Stjärne: Hur ser SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer ut? Jag frågar hur SVT:s fortbildningsplan för nyhets- och samhällsjournalisterna ser ut. Jag skriver att Sverige i dag inte ser ut som Sverige för fyrtio år sedan.

Jag ställer samma frågor till Stampen Medias ledning.

Den 15 april 2021 publicerade Lennart Hildingsson artikeln ”Mustafe Ahmed (S) avgår efter Facebookstorm”.

I mitt fjärde blogginlägg daterat 20 april, alltså fem dagar senare, nämner jag den socialdemokratiska politikern Mustafe Ahmed i Hylte med länk till Hallandspostens artikel och kommenterar den arabisk/engelska översättning av Koranen Mustafe Ahmeds citat i sociala medier kommer från. Den översättningen av Koranen är gjord på islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien, ett universitet som utbildar utlänningar som sedan sprider den extrema saudiska tolkningen av islam över hela världen, inklusive till Sverige. Jag skriver att uppmaningen att kvinnor ska täcka ansiktet och bara visa ögonen, helst endast ett öga, är tillägg och inte ingår i den egyptiska standardversionen. Jag skriver också att översättningen är ett propagandaverk där man flikat in konflikten Israel/Palestina, en konflikt som ju inte fanns på profeten Muhammeds tid.

Avsnittet i min fjärde blogg på temat vuxet samtal om olika tolkningar av islam gäller således en socialdemokratisk politiker, som är från Somalia. Somalia är ett klansamhälle. Det pågår en livlig debatt om kollektiva klansystem kontra ett demokratiskt system som bygger på den enskilda individens ansvar. Som avslutning lyfter jag fram en barnskötare i Hylte som på sin Facebook postat bilder på flickor i hijab, bland annat en liten hijabklädd flicka på cykel och fäller en kommentar om klaner och vad en bokstavstrogen tolkning av Koranen innebär för flickor och pojkar.

Lennart Hildingsson

väljer i sin nästa artikel publicerad på nätet i går att vända blicken från Socialdemokraterna i Hylte och svensk lagstiftning, jämställdhet, sexuella minoriteters rättigheter och religionsfrihet till Moderaterna:

Hildingsson skriver: ”Enda skälet till påhoppen tycks vara att Abshir Mohamed Abdi är muslim och har lagt ut fotografier på sig själv och sina barn på sin egen facebooksida. På en av bilderna, tagen vid ett eidfirande i hemmet för ett år sedan, bär döttrarna halvtäckande slöja.”

”– Flickorna tar på sig dem när vi har fester då det är helg, som här då vi firade att fastemånaden ramadan var slut. De tar efter sin mamma och de äldre som är med och tjatade om att få sina egna. De får själva, inte minst när de blir vuxna, bestämma om de vill följa traditionen, säger Abdi.”

Firar den lilla flickan på cykel också eid?

Hildingsson skriver vidare:

”En opinionsbildare på Internet som heter Mona Lagerström har ägnat stort utrymme på sin blogg till inlägg som rör Hylte. “Purdabloggen”, som den heter, var för övrigt källa till facebookstormen kring S-och Hyltepolitikern Mustafe Ahmed, som ledde till dennes avhopp helt nyligen.”

Jag fick kännedom om Mustafe Ahmeds avgång efter det att Lennart Hildingsson skrivit om den i Hallandsposten. Av fyra långa blogginlägg handlade ett litet avsnitt om Hylte.

Vidar skriver Hildingsson: ”HP har haft en kort mejlväxling med bloggaren Mona Lagerström (hon ville inte prata i telefon), där vi bara hann med frågan: ”Du skriver exempelvis att Abdi är kapabel att döda sin egen son. Vad för grund har du till den anklagelsen?” Hon svarade: ”Du har just bevisat att det inte går att föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige”, varefter HP inte får någon ytterligare kontakt med Lagerström. Vad som triggat bloggaren Lagerström tycks ha varit bilderna på Abdis unga döttrar med hijab – en sjal som täcker håret, halsen och axlarna.”

En ung socialdemokratisk politiker Mustafe Ahmed som i sociala medier sprider att ”otrogna” ska brinna i helvetet och att kvinnor bara får visa ögonen utomhus förvandlas i en tidningsartikel till att en moderat politiker sprider uppgifter att Abshir Mohamed Abdi är kapabel att döda barn.

Stampen Medias ledning: Har ni hört talas om hedersmord i Sverige? Har ni följt debatten om klaner i Sverige?

Jag är tacksam för ett svar från er på Per Gudmundsons efterlysning av ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige. Jag är också tacksam om ni förklarar Stampen Medias definition av kvalitetsjournalistik.

29 april 2021

Mona Lagerström fil dr