Alla inlägg av Mona Lagerström

Regeringen: Sverige ligger 10 år efter Europa när det gäller forskning om politisk islam! Notera vilka forskare från Sverige som var inbjudna att tala i Paris 15 maj: Magnus Norell och Sameh Egyptson, båda två med djupa kunskaper om islamistiska Muslimska brödraskapet. I dessa trolltider kan det vara aktuellt att lyfta fram det stora hindret för forskning om politisk islam i Sverige: universitetens trollfabriker, det vill säga avdelningarna för islamutbildning, Muslimska brödraskapets hängivna uppbackare. Det främsta trollet alla kategorier: professor Mattias Gardell, Teologiska institutionen Uppsala universitet

Med troll avser jag en person som avsiktligt sprider desinformation.

Skattefinansierade Muslimska brödraskapet är urstarka i Sverige. Långt innan Sameh Egyptson 10 februari 2023 disputerade på sin avhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige gjorde Muslimska brödraskapets aktivister allt de kunde för att få Egyptson utsparkad från Lunds universitet, vilket jag skrivit åtskilliga blogginlägg om. Veckan före disputationen fick aktivisterna draghjälp av Dagens Nyheters journalist Niklas Orrenius som i en stort uppslagen artikel ”Storbråk väntas kring avhandling om Muslimska brödraskapet i Sverige” basunerade ut att Egyptsons avhandling var kontroversiell, vilket jag skriver om bland annat i det här blogginlägget, scrolla ner till rubriken ”Den ytliga Niklas Orrenius”.

Avhandlingen är enbart kontroversiell för Muslimska brödraskapets aktivister eftersom de riskerar att förlora miljontals skattekronor om politiker och myndigheter tar Egyptsons avhandling på allvar. Vilket de borde ha gjort för länge sedan.

Här är tre bilder från den internationella konferensen i Paris 15 maj 2024 om islamismer hämtade från Sameh Egyptsons sociala plattform X:

Sameh Egyptson skriver: ”Konferensen visar på att Sverige är minst 10 år efter resten av Europa i forskning om politisk islam. Jag har haft ett mycket intressant samtal med Sir John Jenkins, som förklarar detta med att länder som saknar forskare som behärskar arabiska flytande hamnar på efterkälken. Sir Jenkins var ambassadör för Storbritannien i många år och fick 2014 ett regeringsuppdrag att skriva en utredning om Muslimska Brödraskapet i Storbritannien.”

För tio år sedan!

Regeringen: När tänker ni tillsätta en offentlig utredning om Muslimska brödraskapet i Sverige?

Dessutom: Avsätt med omedelbar verkan miljoner till forskning om politisk islam i Sverige på samma sätt som regeringen Stefan Löfven 2016 avsatte miljoner till forskning om ”rasism” i Sverige, vilket gjorde att professor Mattias Gardell, Löfvens gunstling, med hjälp av Vetenskapsrådet och dåvarande ansvarige, Gardells kompanjon i Ship to Gaza, alltså Ship to Hamas, professor Ulf Bjereld (S), kunde etablera Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Uppsala universitet, i januari 2017, med Gardell och den hårdföra kommunistiska hederskulturförnekaren från Chile professor Irene Molina, som vetenskapliga ledare.

Molina, en av ledarna för kommunistiska Antirasistiska akademin (ArA), ansåg att det var helt okej att kalla invandrare som inte delade ArA:s kommunistiska världsuppfattning för husneger. Jag skriver om pengaflödet från Ulf Bjereld och Vetenskapsrådet i det här blogginlägget 6 november 2016.

Mattias Gardell och kommunistiska ArA har gjort Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige till en höger-vänster-fråga.

Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige går ut på att inifrån omvandla Sverige till en religiös diktatur, en teokrati, en Gudsstat, genom att knyta till sig individer från länder där islam är den dominerande religionen eller presumtiva konvertiter i syfte att ”lära” dem den ”sanna” islam, den ”rätta” islam. ”Koranen är vår lag”, är deras motto. Guds lag, sharia, står över lagar stiftade av människan.

Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige är med andra ord en demokratifråga.

Här är ett utdrag ur deras skrift Att förstå Islam om mänskliga rättigheter där det är uppenbart att de sätter Guds lag över lagar stiftade av människor. Notera också hur de avfärdar Förenta nationerna.

Professor Mattias Gardell var i många år Muslimska brödraskapets högljudda härförare och slog stenhårt ner på all kritik av Muslimska brödraskapets svenska gren med anklagelser om ”islamofobi”, vilket jag skriver om i bland annat det här extremt långa inlägget 18 januari 2019, ”Den ökända hästen från Troja”. Här är en bild på Gardell och Rashid Musa, dåvarande ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), som genom dom från Kammarrätten förlorade statsbidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att de inte levde upp till demokrativillkoren.

Här är ett exempel på professor Mattias Gardells västfientliga politiska aktivism, hans trollande. År 2005 publicerades hans verk Bin Ladin i våra hjärtan. Globaliseringen och framväxten av politisk islam. Boken ingick som ett delprojekt i ett av Riksbanken finansierat forskningsprojekt, Konflikt eller fredlig samexistens? (s. 7). Gardell inleder inte med en beskrivning av de islamiska ländernas ursprung och utveckling fram till uppkomsten av tolkningen av islam som en totalitär politisk ideologi utan perspektivet är de västerländska kolonialmakternas utveckling och västerländska erövringar av muslimska territorier. Alltså västfientlig aktivism förklädd till vetenskap. Han framställer Muslimska brödraskapet som oförargliga.

Förutom att avfärda kritiker av Muslimska brödraskapet som ”islamofober” är ett annat exempel på Gardells trollande att han konsekvent påstår att ”muslimer” svartmålas när frågan handlar om islamister, alltså politiska aktivister. I det här blogginlägget 17 april 2018 ”Mattias Gardell – håll dig till sakfrågan!” kommenterar jag att han avfärdar mig som konspirationsteoretiker i en artikel i Aftonbladet Kultur, ”Muslimer – ett lovligt byte”. Han deltog i en av Muslimska brödraskapets sammankomster, han nämner förstås inte att arrangörerna är Muslimska brödraskapet, och skulle prata om antimuslimska hatbrott. Han skriver bland annat följande:

Nu och då drabbar den logiken även mig. ”En googling bort” kan man finna påståenden att jag leder det Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Den organisationen behöver man således inte vara med i för att leda. Man behöver inte ens vara muslim.
Skribenten skulle kunna avfärdas som en konspirationsteoretiker med udda teser om muslimskt ledarskap. Likväl rekommenderad läsning enligt en twitterglad ”terrorismexpert” på Försvarshögskolan, som trots eller tack vare sin brist på källkritisk medvetenhet går hem hos dem som jagar lovligt byte.

”Skribenten” är alltså jag. Gissa vem personen på Försvarshögskolan är.

Gardell använde samma trollande när han recenserade Sameh Egyptsons avhandling på Aftonbladet Kultur 1 mars 2023, ”Att hoppa på islam har blivit en folksport”.

Att hoppa på kritiker av Muslimska brödraskapet har blivit en sport bland universitetets islamforskare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav hösten 2016 statsvetaren och terrorismforskaren Magnus Norell i uppdrag att skriva en kunskapsöversikt om Muslimska brödraskapet i Sverige. Han tog hjälp av socialantropolog Aje Carlbom, som medverkat i flera SVT-program om islamism, och Pierre Durrani, tidigare medlem av Muslimska brödraskapets svenska gren. Notera att ingen av dem var kopplad till universitetens avdelningar för islamutbildning. MSB hann knappt publicera kunskapsöversikten 26 februari 2017 på sin hemsida förrän islamforskarna i samlad trupp sågade den. Med bland undertecknarna finns naturligtvis Mattias Gardell. Det rörde sig om en tunn kunskapsöversikt, allt som stod i den var känt sedan länge. Två namn nämns, vilket upprörde universitetens islamforskare: Abdirizak Waberi, som nu sitter i fängelse för förskingring av skolpengen, samt Omar Mustafa, som cirkulerat i ledande ställning i varenda förening kopplad till Muslimska brödraskapet, inklusive studieförbundet Ibn Rushd, och kammat hem miljoner och miljoner skattekronor.

SVT Nyheter valde att ställa sig bakom de trollande islamforskarna och agera som Muslimska brödraskapets propagandakanal när de lät Emin Poljarevic, Teologiska institutionen Uppsala universitet, en av initiativtagarna till kritiken, i Rapport påstå att Norell, Carlbom och Durrani inte har någon kunskap om Muslimska brödraskapet. Hans egen kunskap begränsas till hans doktorsavhandling publicerad 2012 där han intervjuat MB-aktivister i Egypten, före arabupproren 2011. Han var då verksam vid ett universitet i Italien. I SVT säger han:

– Rapporten kan inte anses vara trovärdig på något sätt. Det är ett undermåligt arbete, de saknar källor för det som påstås och man har inte tagit hänsyn till den omfattande forskning som finns om islam och muslimer i Sverige”.

Notera att Poljarevic inte säger ”politisk islam” och ”islamister”, som kunskapsöversikten handlar om.

Även Rashid Musa, som då var mitt uppe i en rättsprocess om de indragna bidragspengarna från MUCF för år 2017, fick komma till tals: ”– Det är beklagligt att en myndighet väljer att lansera en rapport som bygger på rasistiska konspirationsteorier.”

I dagarna har Gardell tillsammans med husneger-Irene Molina skrivit en artikel på Aftonbladet Kultur där de visar sitt helhjärtade stöd för terrororganisationen Hamas, Muslimska brödraskapets palestinska gren, som jag strax återkommer till.

ArA-aktivisterna är hudfärgsfanatiker och lobbar intensivt för att Sverige är genomsyrat av ”strukturell rasism”, att Sverige, ett av världens mest toleranta länder, skulle vara en kopia av USA, varifrån man hämtat begreppet ”strukturell rasism”. De kommunistiska ArA-aktivisterna verkar i symbios med Muslimska brödraskapets aktivister, som jag kallar shariapolitiska extremhögern. Så gick exempelvis ArA till hårt angrepp mot MUCF när MUCF drog in bidraget till Rashid Musas SUM, ”ArA fördömer statens godtyckliga beslut att neka bidrag till Sveriges unga muslimer”. Länken till Pressmeddelandet är raderad. Pressmeddelandet undertecknades av ArA:s styrelse: Adrian Groglopo, ordförande, samt ledamöterna Irene Molina, Majsa Allelin, Edda Manga [Mattias Gardells fru], Maimuna Abdullahi, Lena Martinsson, Hanna Wikström, Leonardo Schclarek Mulinari.

Maimuna Abdullahi, aktiv inom Muslimska brödraskapet, anmälde tillsammans med Fatima Doubakil förra politikern Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal för att de blivit kallade extremister. De förlorade.

ArA avslutar sitt angrepp på MUCF med:

Vi uppmanar MUCF att ompröva sitt beslut, att myndigheten även ska ta del av de lagar som finns om diskrimineringsgrunder och att myndigheten ska ta till sig bättre kunskap om frågor som berör rasism och islamofobi.

Efter flera turer gav Kammarrätten i oktober 2019 MUCF rätt att dra in bidraget till SUM.

Att Muslimska brödraskapet, trots att SUM oskadliggjorts, fortfarande är urstarka i Sverige framkom senast när Stockholms kulturförvaltning beviljade Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd 4 miljoner kronor, trots massiv kritik i åratal mot Ibn Rushds verksamhet. Jag skrev till kulturnämndens ordförande Torun Boucher (V), vice ordförande Isabel Smedberg-Palmqvist (L) och Olle Burell (S), kommunfullmäktiges ordförande och bad dem förklara på vad sätt Ibn Rushd lever upp till demokrativillkoren, se det här blogginlägget. Ingen av dem har svarat. Olle Burell var en av socialdemokraterna som öppnade famnen för Muslimska brödraskapet på 1990-talet. Med ”muslimer” avses i skrivelsen 2003, Broderskapsrörelsens samverkan med muslimer i Sverige, undertecknad av Anna Berger Kettner och Olle Burell, Muslimska brödraskapets aktivister. Man beskriver samarbetet med Muslimska brödraskapet sedan tio år tillbaka. De skriver: ”Gemensam planering underlättades också av att Ahmed Ghanem tidigt i samarbetet kunde projektanställas för att under ett år arbeta på Broderskapsrörelsens expedition.” Ahmed Ghanem är en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren. Han var i många år VD för Göteborgs moské som finansierades av Saudiarabien.

Mattias Gardell och husneger-Irene Molina skriver med anledning av studenters tältande till stöd för Hamas religiösa diktatur i Gaza och krav att universiteten avbryter all kontakt med universitet i Israel 18 maj på Aftonbladet Kultur artikeln ”Studenterna har rätt om akademisk bojkott”. I artikeln nämns in Hamas. Enbart Israel, Gardells och Molinas vanliga trollande. De skriver om hur Israels forskare med hjälp av internationella forskare har kunna utveckla avancerade vapen ”för att ödelägga civilt palestinskt liv och infrastruktur”. Men inget om all den internationella hjälp Hamas har fått för att kunna bygga sina underjordiska tunnlar och vapen i syfte att utplåna Israel från kartan och använda Gazas befolkning som mänskliga sköldar.

Husneger-Irene Molina skrev på kvinnodagen 8 mars i Göteborgs-Posten tillsammans med de tre ArA-aktivisterna och hederskulturförnekara Diana Mulinari, Paulina de los Reyes och Edda Manga den lika hårt vinklade trollartikeln ”Feministers tystnad inför dödandet av våra systrar i Gaza oroväckande”. Det är dessa hederskulturförnekande ”feminister”, som i över två decennier allvarligt sabbat Sveriges arbete mot hederskultur. De har gjort att jag aldrig någonsin vill kalla mig feminist. Jag skriver om deras trollartikel i det här blogginlägget.

Och så har vi då det nyanställda trollet Oliver Scharbrodt, professor i islamologi, som knöts till Lunds universitet 2022 och som i en SVT-intervju 10 februari 2023 på engelska sågar Sameh Egyptsons avhandling innan disputationen ägt rum och betygsnämnden gett sitt utlåtande, viket jag skriver om i det här blogginlägget. Jag har begärt att prefekt Hege Irene Markussen besvarar frågorna jag ställer i blogginlägget, bland annat: ”Vem försvarar demokratin? Sameh Egyptson med sin doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren? Eller islamprofessor Oliver Scharbrodt som sågar avhandlingen?” Hon har förstås inte svarat.

Blogginlägget handlar bland om Oliver Scharbrodts försvar för Hamas och att han var en av de 50 forskarna som uttryckte sitt gillande att studenter avbröt statsministern när denne besökte Lundagård. Efter det att mitt blogginlägg publicerades skrev Lunds universitets rektor och vicerektor en debattartikel där de kommenterar forskarnas sätt att skriva sin akademiska titel i debattartiklar som handlar om privata åsikter. Nio forskare från den ursprungliga debattartikeln 22 april ”Studenternas aktivism visar en hoppfull strävan” med 50 namngivna forskare byttes ut mot nio nya i debattartikeln 6 maj ”I en demokrati kan en statsminister stå ut med att bli störd”. Oliver Scharbrodt finns kvar, den enda som har en forskartitel kopplad till islam.

Artikeln är ett groteskt försvar för Hamas utan att Hamas nämns och därmed en grotesk antisemitisk skrivelse. Som om Israel ensam är ansvarig för den fasansfulla situationen i Gaza. Och ett skrämmande exempel på islamforskarnas trollande. Oliver Scharbrodt är den av de 50 forskarna som hade kunnat föra en saklig debatt om Hamas terrorattack 7 oktober mot Israel, alla civila som dödades och togs som gisslan och Israels svar på Hamas målsättning att utplåna Israel från kartan. Han har valt att ge Israel ensam ansvaret.

Regeringen: Avsätt med omedelbar verkan pengar till forskning om politisk islam och förlägg forskningen till de statsvetenskapliga institutionerna. Privatisera universitetens islamutbildningar. Skattefinansierade universitet ska inte utbilda missionärer.

19 maj 2024

Mona Lagerström fil dr

Lunds universitet: Vem försvarar demokratin? Sameh Egyptson med sin doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren? Eller islamprofessor Oliver Scharbrodt som i universitetets namn sågar avhandlingen, hyllar studenter som avbryter statsministern när han gästar Studentafton i Lund och, efter Hamas brutala terrorattack med grovt sexuellt våld 7 oktober 2023, under våren 2024 håller en universitetskurs på engelska om antisemitism och ”islamofobi”? Scharbrodt likställer antisemitism, som rör en etnisk grupp, med ”islamofobi”, som rör kritik av den organiserade uppenbarelsereligionen islam. Det är hutlöst. ”Islamofobi” är ett ovetenskapligt begrepp, det är de oljerika diktaturernas favoritord i syfte att införa ett internationellt hädelseförbud, skuldbelägga väst och värja sig mot kritik av sina egna diktatoriska styren i islams namn

The Organisation of Islamic Cooperation (OIC), med säte i Saudiarabien, försökte i åratal att få FN att fördöma ”islamofobi”, det vill säga få FN att ta beslut om ett internationellt hädelseförbud. År 2022 lyckades Pakistans premiärminister Imran Khan som talesperson för OIC få FN att anta 15 mars som ”International Day to Combat Islamophobia”. Pakistan borde inte vara ett föredöme för Sverige. Inte Saudiarabien heller.

Oliver Scharbrodt är professor i islamologi, hans professorsinstallation skedde mars 2023. I presentationen skriver han om sig själv att han är född och uppvuxen i Tyskland och har varit verksam vid Birminghams universitet innan han kom till Lunds universitet 2022. Han är Lunds enda professor i islamologi. Hans hustru Yafa Shanneik är gästprofessor. Han är medlem i Lund University Academics for Palestine. Han är Palestinaaktivist.

Hamas vann parlamentsvalet 2006, år 2007 kastade de efter hårda strider ut Fatah från Gaza, sedan dess har det inte hållits några parlamentsval i Gaza. Hamas införde en religiös diktatur och krav på att kvinnor måste vara beslöjade. Palestinska myndighetens president, Mahmud Abbas, vann presidentvalet 2005 och har sedan dess, trots löften, inte hållit något presidentval. Likt Gaza är inte heller Västbanken en demokrati.

Utöver att Oliver Scharbrodt likställer antisemitism och ”islamofobi” likställer han också Rysslands invasion av Ukraina med Israels svar på Hamas terrorattack och kräver att Lunds universitet, en skattefinansierad verksamhet, ska kapa alla band med Israel så som universitetet kapade banden med Ryssland, jag återkommer till det, och vad det är tänkt att Palestinaaktivisten Oliver Scharbrodt ska tillföra Lunds universitet, alltså varför just han tillsatts som professor i islamologi.

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen. Universitetens islamutbildningar är söndagsskola för vuxna. Lärarna är missionärer som ser som sin främsta uppgift att försvara islam och attackera kritiker av islam, alla kritiker, oberoende av om kritiken gäller antidemokratiska politiska tolkningar av islam eller ej. De blundar för politisk islam. Därför bör ämnet politisk islam vara ett statsvetenskapligt ämne. Politiska tolkningar av islam, och med det menar jag gruppen teokratmuslimer som otroligt målmedvetet håller på att omvandla Sverige inifrån till en religiös diktatur, en teokrati, via moskéer, friskolor, koranskolor, kulturföreningar finansierade av Saudiarabien, Qatar, Iran, Turkiet och svenska skattemedel, är ett reellt hot mot vår demokrati.

Hur tänkte Lunds universitet när de efter Hamas bestialiska terrorattack mot Israel, och Oliver Scharbrodts krav att universitetet behandlar Israels svar på Hamas terrorattack på samma sätt som Rysslands invasion av Ukraina, bestämde sig för att ge kursen ”Antisemitism, Islamophobia and Constructing the Enemy” våren 2024 med Oliver Scharbrodt som en av lärarna? Kursboken The Routledge International Handbook of Islamophobia ingår.

Hur tänkte/tänker professor Oliver Scharbrodt?

Borde det inte ha varit lämpligare med en kurs om Muslimska brödraskapets och Hamas politiska ideologi? Och extrema judefientlighet? Och kvinnofientlighet? Och homofientlighet? Och demokratifientlighet? Och vikten av Koranens sura 8, ”Krigsbytena”, och sura 9, ”Uppsägningen”? Jag skriver om sura 8 och sura 9 i bland annat det här inlägget 18 januari 2024.

Vad avser Scharbrodt med ”islamofobi”? Vilka är kursens tänkta målgrupp? Judehatare och ”islamofober”? De judefientliga individerna som så snart Hamas terrorattack blev känd jublande körde runt i tutande bilkaravaner i Malmö? Alla demonstranter i Sverige som vecka ut och vecka in i Palestinasjalar skanderar ”From the river to the sea”? Det är lätt att stämpla Palestinaaktivisterna som antisemiter. Men vem är ”islamofob”?

Hamas är Muslimska brödraskapets palestinska gren. Hamas mål är att utplåna Israel från kartan. Det är ingen konspirationsteori. Muslimska brödraskapet är en extremt judefientlig rörelse, det har jag sedan 2016 skrivit många blogginlägg om, liksom jag skriver om det i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige (2018). Är jag ”islamofob?” Är mina texter ”islamofobiska”? Är de fyllda av konspirationsteorier? Är Scharbrodts kurs riktad mot mig?

Är Sameh Egyptson ”islamofob”? Är Scharbrodts kurs riktad mot honom och hans doktorsavhandling om Muslimska brödraskapet? Scharbrodt har, på engelska, i SVT demonstrerat att han inte har kunskap om Muslimska brödraskapets svenska gren, ändå uttalar han sig om MB, jag kommer till det strax.

Är Scharbrodts kurs den vanliga reaktionen att så snart en terrorattack i islams namn skett genast varna för ”islamofobi”?

Vad tänker Säpos operativa chef Fredrik Hallström

när han i Rapport 30 april säger att ”Sverige har ju målats ut som ett islamofobiskt land”. Tänker han över huvud taget på sitt ordval? Tänker han på de diktaturer som ligger bakom uttrycket ”islamofobiskt land”? Ligger Säpo på knä för diktaturerna som ingår i the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) med säte i Saudiarabien? Märk väl: Jag talar om Hallströms ordval, inte om terrorhoten mot Sverige, inte om Säpos förebyggande arbete inför Eurovision Song Contest i Malmö. Jag talar om ordvalet.

Alla, och jag menar alla, politiker, myndighetspersoner, aktivister, som använder sig av begreppet ”islamofobi” ger sitt stöd till de fanatiska teokratmuslimernas omvandling inifrån av Sverige till en religiös diktatur, med ledare som dessa:

Jag har i åratal föreslagit att ordet ”islamofobi” placeras i giftskåpet. Det sprider gift. Det polariserar.

Som jag nämner i detta inlägg 1 april 2024 skiljer jag på svenssonmuslimer (myntat av biträdande professor Aje Carlbom) och teokratmuslimer som målmedvetet ägnar sig åt att inifrån omvandla den svenska demokratin till en religiös diktatur. Jag har mer än en gång lyft fram separatisten Salahuddin Barakat

i Malmö som exempel på en teokratmuslim. Han anklagar flitigt sina kritiker för att vara ”islamofober”. Han kom från Libanon som sjuåring till Sverige tillsammans med sina föräldrar på 1980-talet. Han har ända sedan han etablerade Islamakademin i Malmö 2013 och i samband med det publicerade ett antal inlägg på hemsidan, som nu är raderade, demonstrerat att han är motståndare till den västerländska civilisationen. Han har från allra första början 2013 samarbetat med Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd och Kista folkhögskola. Jag har ett helt kapitel om honom och hans skattefinansierade antidemokratiska verksamhet i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Han vill att sharia ska införas i Skåne.

De franska upplysningsfilosoferna kritiserade med livet som insats på 1700-talet de organiserade uppenbarelsereligionerna judendomen, kristendomen, islam, dessa religioners självutnämnda jordiska ombud och deras skrifter. Sedan kom franska revolutionen 1789. Det är detta franska arv den västerländska civilisationen vilar på. Lagstiftningen är inte baserad på Bibeln. Religionen är en privatsak mellan den troende och hans/hennes gudom.

Utvecklingen från 1700-talet i Orienten fram till våra dagar har tagit en rakt motsatt inriktning, alltifrån den extremt intoleranta väckelsepredikanten Ibn Wahhab (1703–1792), upphovet till den lika extremt intoleranta wahhabismen på Arabiska halvön och Wahhabs religiös-politiska pakt med huset Saud 1744, en pakt som håller än i dag och som, tack vare pengaflödet oljan ger upphov till, Saudiarabien sprider över hela världen under namnet salafism, till Muslimska brödraskapet grundat i Egypten 1928. Muslimska brödraskapets aktivister är lika mycket salafister som Saudiarabiens wahhabister. Koranen är vår lag säger de, profeten Muhammed är vår förebild, islam och politik är oupplösligt förenade.

Antisemitism ska aldrig, aldrig likställas med ”islamofobi”
Jag inleder det här avsnittet med att länka till min kritik 2018 av förre integrationsminister Erik Ullenhags (FP/L) totalt ovetenskapliga och hårresande riksdagsmotioner 2003 och 2004 där han likställer antisemitism med ”islamofobi” och för ett totalvirrigt resonemang när han ska förklara varför ”islamofobi” ska likställas med antisemitism. Under sin tid som integrationsminister 2010–2014 i Fredrik Reinfeldts (M) regering öste Ullenhag skattemiljoner över ”kampen mot islamofobi”, ett vedervärdigt slöseri med skattemedel efterföljande ministrar har fortsatt med i syfte att sätta munkavle på kritiker av islam. Och sprida gift.

Så länge universitet, politiker och myndigheter och Säpo! slänger sig med begreppet ”islamofobi” är det omöjligt att föra en saklig diskussion om de demokratifientliga politiska tolkningar av islam som florerar i Sverige och utländska påverkansoperationer.

Palestinaaktivisten professor Oliver Scharbrodt
Den 30 januari 2024 publicerade Sydsvenskan en intervju med Oliver Scharbrodt, ”Palestinavänner anklagar Lunds universitet för trakasserier”. Scharbrodt har skrivit under en petition. ”Efter att kriget i Ukraina inleddes har Lunds universitet avbrutit allt samarbete med Ryssland och Belarus. Lund University Academics for Palestine kräver i sin petition att universitetet även avbryter samarbete med israeliska universitet, forskningsinstitut och företag som kan kopplas till den israeliska militärindustrin. Oliver Scharbrodt menar att universitetet inte agerar konsekvent i de två konflikterna.”

En professor som inte gör skillnad på ett anfallskrig och försvar efter en terroristattack i islams namn. Som inte gör skillnad på en demokrati och en terrororganisation som använder befolkningen i Gaza som mänskliga sköldar och gömmer sina bomber och vapen vid sjukhus, daghem, skolor.

Att Scharbrodt är en demokratifientligt politisk aktivist framgår även av att han är en av Lunds universitets 50 forskare som i Sydsvenskan 22 april publicerade debattartikeln ”Studenternas aktivism visar en hoppfull strävan”, där forskarna prisar studenterna som avbröt statsministerns försök att föra ett samtal och använder ordet fascism om kritikerna av studenternas tilltag. De skriver: ”Vad är ett passande sätt att agera när regeringen stöttar vad vi betraktar som ett pågående folkmord?” En av undertecknarna är den ökända hederskulturförnekaren Diana Mulinari, medlem i det hårdföra postkoloniala kommunistiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA), som har en symbiotisk relation till Muslimska brödraskapets svenska gren. Hon är flykting från Argentina, hennes drömland är Kuba. I det här blogginlägget 8 mars 2024 kommenterar jag hennes stöd för Hamas i ännu en debattartikel där anklagelser att Israel bedriver folkmord på palestinier framförs.

Hon har aldrig någonsin visat stöd för alla flickor/kvinnor i Sverige som lever i hederskulturer.

Statsvetarprofessorn Sten Widmalm skriver i Sydsvenskan 29 april om de 50 forskarna. ”Deras uttalande har inget med ’forskning’ att göra”. Han inleder: ”50 forskare vid Lunds universitet hävdar att Sverige är på väg mot fascism.” Anledningen är, menar forskarna, kritiken mot studenterna som inte lät statsministern tala under besöket hos Studentafton i Lund. Widmalm lyfter fram att lektorn vid Lunds universitet Andreas Malm, känd för sitt stöd till Hamas, är en av undertecknarna. Widmalm kritiserar att de publicerar debattartikeln så nära Eurovision Song Contest och att den kan påverka den redan spända stämningen i Malmö.

Jag frågar mig än en gång: Vilka skäl hade Lunds universitet att knyta just Oliver Scharbrodt till universitetet? Vilka unika kunskaper har han som Lunds universitet är i behov av? Muslimska brödraskapets svenska gren har han inga kunskaper om. Institutionen har en enda professor i islamologi. Och i SVT-intervjun ”Islamforskaren om omstridda avhandlingen ’Låt processen ha sin gång’” 10 februari 2023, samma dag som Sameh Egyptson disputerar på sin avhandling om Muslimska brödraskapet, uttalar sig denna enda professor i islamologi, på engelska, negativt om avhandlingen i Lunds universitets namn! Samma dag!

I klippet säger han att om Egyptson får godkänt betyder det inte att alla ”as an institution” håller med honom, bara att avhandlingen uppfyller de vetenskapliga minimikraven. I texten står det: ”– Låt den akademiska processen ha sin gång. Vad som är viktigt att komma ihåg är att om avhandlingen blir godkänd så betyder det inte att Lunds universitet som institution står bakom slutsatserna, säger Sharbrodt.”

Vilket mandat har han att uttala sig i Lunds universitets namn? Och det före disputationen! Innan betygsnämnden avgett sitt utlåtande!

Varför kände han sig manad att i SVT ta avstånd från Egyptsons avhandling?

Han har inte publicerat en enda text om Muslimska brödraskapet. Sameh Egyptson avhandling är skriven på svenska. Har Scharbrodt lyckats läsa hela avhandlingen på över 700 sidor? Scharbrodt håller inte med om att Muslimska brödraskapet skulle vara en extremistisk organisation. I texten står det att Scharbrodt säger att ”Muslimska brödraskapet inte längre är en så kontroversiell organisation som Egyptson och svenska myndigheter gör gällande”.

Svenska myndigheter?

Scharbrodt, som kom till Sverige 2022 och inte kan uttala sig om Egyptsons avhandling i SVT på svenska, påstår att han har bättre kunskaper än svenska myndigheter om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige? Bristen i Egyptsons avhandling ligger enligt Scharbrodt i att Egyptson inte pratat med dem han skriver om!

Vilken sanslös goja. Den offentliga dialogen mellan Sameh Egyptson och Muslimska brödraskapets aktivister i Sverige har pågått sedan 2013!

Muslimska brödraskapets aktivister i Sverige har ända sedan terrorattacken 2001 förnekat kopplingen till transnationella Muslimska brödraskapet. Sameh Egyptson skriver om hur de med sitt ”organiserade hyckleri” tillskansat sig hundratals miljoner skattekronor. Jag skriver i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige hur de ljuger och ljuger och ljuger. SVT har visat program om aktivisterna i stora moskén på Södermalm i Stockholm, som drivs av Muslimska brödraskapets svenska gren. Aje Carlbom, Malmö universitet, medverkar i båda.

Och Scharbrodt, som nyligen kom till Sverige, har bättre kunskap om svenska förhållanden decennier tillbaka?

I klippet säger han att de flesta forskare inte tror att Muslimska brödraskapet vill införa sharia i Europa. Han har uppenbarligen inte läst alla texter på svenska som man i åratal kunde ladda ner från de olika föreningarnas hemsidor, inklusive stora moskén på Södermalm i Stockholm, där sharia betraktas som en självklarhet för muslimer i Sverige att följa. Ju mer Muslimska brödraskapets svenska gren har utsatts för kritik, desto fler texter har försvunnit från hemsidorna. Men de finns fortfarande i tryckt form och delas ut i moskéerna. Det finns skäl till att jag kallar dem för shariapolitiska extremhögern alternativt Allah-ensam-rörelsen.

Den stora skandalen med Muslimska brödraskapets svenska gren, som många fler forskare utöver Sameh Egyptson, Aje Carlbom exempelvis, lyft fram, är att den sedan decennier är skattefinansierad! Det har Scharbrodt helt missat.

Och nu sitter denna Palestinaaktivist som en propp och i Lunds universitets namn avfärdar att Muslimska brödraskapets aktivister i Sverige är extremister, att sharia inte är något de vill införa. Med påföljd att de kan fortsätta hösta in skattemiljoner, en professor i islamologi har ju uttalat sig.

Oliver Scharbrodt medverkade i ”Debatt i Lund” 9 oktober 2023, om Yttrandefrihet och koranbränningar, två dagar efter Hamas brutala terrorattack mot Israel. Debatten visades på Kunskapskanalen 21 december 2023. Jag tappade hakan. Här sitter en samling akademiker och håller ett samtal om sin föreställning om Sverige, inte om verkligheten. Jag antar att skälet till att Scharbrodt medverkar är att han är Lunds enda professor i islamologi och tydligen ansedd som den bäst lämpade att uttala sig om koranbränningarna. Samtalet hålls på engelska, jag citerar den svenska undertexten. Moderator är Andreas Ekström, den enda som har verklighetskontakt.

Ekström frågar ”Varför nu? Varför bränner vissa personer heliga böcker nu? Varför gör de det i Sverige? ” Scharbrodt får inleda och sätter genast tonen för samtalet. Han säger att de andra kommer nog att tala ur ett svenskt perspektiv så han tar ett vidare perspektiv. ”En viktig sak som har skapat en miljö där nåt sånt här kan hända är högerpopulismens framfart.”

Inte vad som faktisk står i Koranen?

Cirka 25 minuter in i programmet visar moderatorn Andreas Ekström att han är den enda som har verklighetskontakt. Han säger: ”Pratar jag med en kristen så respekterar jag personens tro på ett visst sätt. Den sortens respekt skiljer sig från politiska åsikter. Jag respekterar din tro, men när du tar den och säger att den ska vara lag och bestämma över ditt liv måste jag genast säga: ’Det där är en politisk åsikt.’ Den distinktionen är vi dåliga på, för vi är ovana vid den. Är jag något på spåren? Brister den kulturella förståelsen?”

Karin Aggestam, professor och föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier, svarar ”Huvudet på spiken”, sedan säger hon inte ett ord om det Andreas Ekström faktiskt frågar om utan svamlar om helt andra saker. Ett svammel utan like. Och hon är ändå statsvetare.

Detta samtal hölls två dagar efter Hamas terrorattack! Och det är högerpopulism som ligger bakom koranbränningarna i Sverige.

Säger Oliver Scharbrodt.

Varför valdes just han ut till tjänsten som professor i islamologi vid Lunds universitet? Vad är det tänkt att han ska tillföra? Kunskap om ”islamofobi”? Är det meningen att han år efter år efter år ska hålla kurser om ”islamofobi”?

Han är mycket tydlig med att Muslimska brödraskapet inte är en extremistisk rörelse, att Lunds universitet inte står bakom slutsatserna i Sameh Egyptsons avhandling, trots att han inte själv har publicerat en enda text om Muslimska brödraskapet enligt vad som framgår på universitetets sida där hans forskning presenteras.

Scharbrodt är Palestinaaktivist. Hamas är Muslimska brödraskapets palestinska gren. Och Scharbrodt var den mest lämpade för tjänsten som professor i islamologi?

Så vem är det egentligen som försvarar demokratin? Sameh Egyptson? Eller Oliver Scharbrodt?

1 maj 2024

Mona Lagerström fil dr

Eftersom språkpolisen Barakat Ghebrehawariat är aktuell vill jag påminna om två blogginlägg jag skrev om honom, ett från 19 december 2022 och ett från 20 maj 2023, båda kopplade till SVT

Jag skriver om honom i det här inlägget från 19 december 2022, scrolla neråt. Jag visar den här bilden från TV4:

Jag skriver:

I Författarförbundets medlemstidning Författaren nr 2 2015 intervjuas han av Sara Abdollahi i ett reportage om Revolution Poetry. Han säger att han på ett universitet i USA har läst ”kommunikationsvetenskap på masternivå med utgångspunkt i postkoloniala teorier” (s. 13). Han återvänder till Sverige och överför de västfientliga postkoloniala teserna på Sverige och delar upp befolkningen i ”rasifierade” som bor i miljonprogrammen och ”vit medelklass”. Han ”tycker att det är kul att prata och lära andra om vithetsnormen, ett ämne som förekommer ofta i hans föreläsningar” (ibid.).
Sverige är inte USA. Varken Seher Yilmaz eller Barakat Ghebrehawariat är slavättlingar med generationer förfäder bosatta i Sverige.

Här är inlägget från 20 maj 2023 om hur han tillsammans med SVT:s ansvarig för Sverigespeglingen talar om hur det var att växa upp i ett genomrasistiskt Sverige. Jag skriver även här om att han gick en kurs i USA om den postkoloniala teoribildningen och visar den här bilden:

Jag skriver:

I SVT presenteras han som statsvetare. I Författarförbundets medlemstidning Författaren nr 2 2015 intervjuas han av Sara Abdollahi i artikeln ”Nya rum”. Där berättar han att han i Seattle, USA, ”läste kommunikationsvetenskap på masternivå med utgångspunkt i postkoloniala teorier på University of Washington”. Postkoloniala teorier är ett nyord för marxistiska teorier. Den vita hudfärgen som fienden har ersatt kapitalisten. Andra ord är ”rasifierad”, ”vita rum”, ”vit medelklass”, ”vithetsnormen”. Det är snack om hudfärg, importerat från USA, han försörjer sig på. Vem finansierar den verksamhet SVT gör PR för? I inlägget jag länkar till ovan skriver jag om de destruktiva följderna av betoningen på hudfärg och den testuggande antirasismindustrin. Som finansieras med offentliga bidrag i Sverige. Här är en bild från samma inlägg där SVT:s HR-ansvariga för Sverigespeglingen och Barakat Ghebrehawariat beklagar sig över att ha tvingats växa upp i det genomrasistiska Sverige.

Seher Yilmaz säger att hon ”vill jobba mot den vithetsnorm som råder i Sverige”. Jag citerar ur hennes bok Vad jag talar om när jag talar om rasism. Hon åker till Turkiet varje år, trots att hon är kurd och Turkiet inte riktigt är hennes hemland eftersom kurder inte har något land, men i Turkiet slipper hon ”vara på helspänn”, skriver hon.

Och jag får mitt namn rätt uttalat. Mitt namn är en del av mig, en del som inte hamnar rätt i Sverige. I Turkiet slipper jag få mitt namn misshandlat till den grad att jag inte själv längre vet hur det ska uttalas. Där slipper jag förklara för Ulf, Maria eller Bengt att det inte är samma sak att få sitt namn uttalat på fel sätt när man är på charter, som att aldrig få höra det sägas rätt i det land man är född i. Jag slipper höra mig själv skrika ’JAG ÄR INTE PÅ SEMESTER I SVERIGE’ i mitt huvud, samtidigt som jag utåt tvingar fram ett leende som bekräftar att vi nog ändå har något gemensamt.

”Det finns över 200 språk i Sverige, vars olika namn svenskarna enligt henne ska lära sig uttala korrekt så de slipper vara på helspänn och måste åka till sina ursprungsländer för att få höra det korrekta uttalet.

Och hon är ansvarig för SVT:s Sverigespegling.”

24 april 2024

Mona Lagerström fil dr

Advokaten Selma Alami, som är stolt över att hon bidragit till att Stockholms stad dragit in GAPF:s årliga verksamhetsbidrag på 600 000 kronor, är aktivist och stödjer Hamas tillsammans med advokat Silas Aliki, som försvarade Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM) när Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) drog in bidraget eftersom SUM inte levde upp till demokrativillkoren och som också försvarade extremisterna Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi som anmält tidigare socialdemokratiska politikern Ann-Sofie Hermansson för förtal

I föregående inlägg publicerade jag Selma Alamis stolta svar över att ha sett till att GAPF förlorar verksamhetsbidraget, eftersom en ledamot i GAPF:s styrelse på sin privata Facebook-sida riktat kritik mot islam. Selma Alami påstår att ledamoten ”hatar muslimer”, sprider ”rasism” och ”islamofobi”.

Samtidigt som Stockholms stad beviljade demokratifientliga Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd 4 miljoner kronor.

Att en styrelseledamot på sin privata Facebook-sida uttrycker kritik mot islam, alltså religionskritik, är enligt Selma Alami värre än att Hamas förvandlat Gaza till en religiös diktatur, utför en bestialisk terrorattack mot Israel där grovt sexuellt våld ingick, medvetet lägger Gaza i ruiner och lika medvetet utsätter Gazas befolkning för fruktansvärt lidande.

Ty enligt Selma Alami är det som Gazas befolkning tvingas genomlida helt och hållet Israels fel. Tillsammans med 35 advokater, däribland Silas Aliki, begär hon att Advokatsamfundet ska fördöma Israels bombningar av Gaza på samma sätt som Advokatsamfundet fördömde Rysslands invasion av Ukraina.

Selma Alami likställer Rysslands angreppskrig med Israels försvarskrig.

Inte någonstans i uppropet nämns Hamas. Man anger hur många palestinier som dödats, hur många barn, utan att ange att Hamas propagandaapparat står för siffrorna och ger Israel hela skulden: ”Israel har, med förevändningen [min kursiv] att det rör sig om självförsvar, bombat sjukhus, skolor, flyktingläger, bostadshus, ambulanser, kyrkor och moskéer.”

Ibn Rushd beskriver hur Silas Aliki arbetade gratis för att hjälpa det odemokratiska SUM att åter få bidrag av MUCF. Det lyckades inte. Inte heller lyckades Silas Aliki få Ann-Sofie Hermansson fälld för förtal. Journalisten Helene Bergman skrev boken Den politiska rättegången, kampen om yttrandefriheten om den skandalösa rättegången.

Stockholms stad: Är det allvarligare att kritisera islam än att stödja Hamas? Vilket värde har Selma Alamis kritik mot GAPF:s ledamot sett i relation till hennes försvar av Hamas? Som är Muslimska brödraskapets palestinska gren.

Selma Alami är en fullfjädrad aktivist för Muslimska brödraskapet mot GAPF.

5 april 2024

Mona Lagerström fil dr

Jag skrev till advokat Selma Alami och frågade om hon var stolt över att GAPF förlorar sitt årliga verksamhetsbidrag på 600 000 kronor samtidigt som Stockholms stad beviljar Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd 4 miljoner kronor

Jag skriver om henne i det här blogginlägget 1 april. Här är hennes svar:

Det är uppenbart att advokat Selma Alami inte skiljer på det jag i inlägget skriver om svenssonmuslimer och teokratmuslimer. Det är också uppenbart att hon anser att religionskritik är rasism. Sverige är på väg mot avgrunden.

5 april 2024

Mona Lagerström fil dr

Jag har skrivit till Stockholms stads politiker Torun Boucher (V), Isabel Smedberg-Palmqvist (L) och Olle Burell (S) och bett dem att efter att ha läst mitt blogginlägg 1 april svara på om de fortfarande känner sig trygga med att ha beviljat antidemokratiska Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd 4 miljoner och dragit in det årliga bidraget på 600 000 till GAPF

Den1 april skrev jag ett inlägg där jag bland annat kritiserar att Stockholms stad beviljat Ibn Rushd
4 miljoner kronor för tre år och dragit in det årliga verksamhetsbidraget på 600 000 kronor till GAPF.

Kulturborgarrådet Torun Boucher är Kulturnämndens ordförande. Isabel Smedberg-Palmqvist vice ordförande, Olle Burell är kommunfullmäktiges ordförande. Beslutet kritiserades, men Torun Boucher säger att hon känner sig trygg med att staden ger Ibn Rushd bidrag. Jag begär att Torun Boucher beskriver i detalj på vad sätt Ibn Rushd lever upp till demokrativillkoren.

Jag har meddelat de tre politikerna att jag kommer att publicera deras svar på den här bloggen.

4 april 2024

Mona Lagerström fil dr

 

 

Hanna Stjärne, VD, SVT: Det krävs inget våld för att förvandla en sekulär rättsstat till en religiös diktatur. Det räcker med enormt målmedvetna missionärer och slöa och slappa politiker, myndigheter och journalister. Politikbyrån 27 mars, om SD:s kritik av islam och Jimmy Åkessons uppmaning att riva moskéer, demonstrerar hur SVT gladeligen banar väg för en religiös diktatur, styrd enligt sharia. Har sanslöst enkelspåriga inrikespolitiska kommentatorn Mats Knutson hört talas om dr Sameh Egyptsons drygt ett år gamla doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren? Har den inbjudna lika sanslöst enkelspåriga Tomas Nordenskiöld hört talas om den? Har programledare, tillika SVT:s politikreporter, Karolina Skoglund hört talas om den? Har Politikbyråns redaktion hört talas om den? Hanna Stjärne: Har du hört talas om Sameh Egyptson och hans avhandling som valsat runt i medierna senaste året? Vet du att det finns islam och det finns islam? Enligt Politikbyrån finns det bara en islam, fullkomligt oproblematisk dessutom. Det är en enormt problematisk inställning, särskilt med tanke på att SVT är skattefinansierad och har ett folkbildande uppdrag

Det finns islam och det finns islam. Socialantropolog biträdande professor Aje Carlbom, som i långt över två decennier följt islams utbredning i Sverige och försökt informera om de texter antidemokratiska Muslimska brödraskapet publicerat på svenska, använder begreppet svenssonmuslimer för att särskilja vanliga islamtroende, som inte gör något väsen av sin religiösa tro och som anpassat sitt liv till vår sekulära rättsstat där religionen är en privatsak, från extremister i islams namn som agerar religiösa poliser mot ”kättare” och som kräver att Sverige anpassar lagstiftningen till deras islamtolkning med slutmålet att omvandla Sverige till en religiös diktatur, en islamisk stat.

Motsatsen till svenssonmuslimer är teokratmuslimer. Ett begrepp jag har börjat använda mig av i stället för islamister, eftersom det inte omedelbart för tankarna till våld och terror och säger exakt vad det handlar om – anhängare av en teokrati, en religiös diktatur styrd av lagverket sharia, Guds lag.

Svenssonmuslimer utgör inget hot mot Sverige.

Alla flickor och kvinnor i hijab, det jag kallar shariadoket, hamnar inom gruppen teokratmuslimer, mer om plagget och SVT nedan.

Här är ett exempel på en teokrat:

Han kom från Libanon till Sverige som sjuåring tillsammans med föräldrarna, gick i skolan i Sverige, gjorde lumpen i Sverige, for som vuxen till Jemen för att i fyra år studera islam i landet där homosexuella och ateister döms till döden, slog sig 2013 ned i Malmö, förkunnade att han inte tar kvinnor i hand, att könsseparering är nödvändigt, att han vill att Skåne ska styras av sharia. Efter tio år har Malmös politiker äntligen insett att han och hans Islamakademi, som de har stöttat finansiellt, inte är kompatibla med den svenska sekulära rättsstaten. Jag har skrivit om teokraten Salahuddin Barakat i mängder med blogginlägg, senast i det här om prästerskapets tyranni i samband med hederskultur i Malmös förskolor, liksom i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige.

Journalister, politiker, myndigheter: gör den viktiga åtskillnaden. Börja använda begreppen svenssonmuslimer och motsatsen teokratmuslimer. Ange gärna Aje Carlbom och min blogg som källor till de två begreppen.

Aje Carlbom är socialantropolog. Till skillnad från universitetens islamforskare som har huvudet uppe bland molnen, står han stadigt på marken och ser vad som försiggår i det verkliga livet i dagens Sverige. Och vad det innebär för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter i vissa invandrarmiljöer.

Även SVT:s medarbetare verkar ha huvudet uppe bland molnen. Med tanke på att Hamas är Muslimska brödraskapets palestinska gren hade man efter den bestialiska terrorattacken mot Israel 7 oktober förra året kunnat förvänta sig att SVT sände flera dokumentärer om Muslimska brödraskapet rent generellt och dokumentärer om Hamas religiösa diktatur i Gaza specifikt, om Hamas underjordiska tunnlar och användningen av Gazas befolkning som mänskliga sköldar, och sjukhus, skolor och dagis som högkvarter. Och talat klarspråk och kallat saker och ting vid sitt rätta namn, tydligt markerat i nyhetsrapporteringarna att uppgifterna om döda och skadade i Gaza kommer från Hamas propagandaapparat, att Gazas “hälsoministerium” är en täckmantel för Hamas propagandaapparat. Och sänt inslag om den inre kärnan i Muslimska brödraskapets svenska gren som Sameh Egyptson namnger i sin uppmärksammade doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige. Det är för att Egyptson namnger teokrataktivisterna som avhandlingen motarbetats av just teokraterna.

Islamiska förbundet i Sverige, med högkvarter i Stockholms stora moské på Medborgarplatsen, VD teokraten Mahmoud Khalfi,

som så gärna vill vara regeringens samtalspartner, och Hamas är bröder. Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS) och Hamas är bröder. Sveriges muslimska förbund (SMF) och Hamas är bröder.

Muslimska brödraskapets sedan många år hårt kritiserade studieförbund Ibn Rushd och Hamas är bröder. Biståndsorganisationen Islamic Relief och Hamas är bröder.

Häpnadsväckande nog beviljade Stockholms politiker trots mångårig kritik nyligen stöd till Ibn Rushd på närmare fyra miljoner skattekronor för 2024–2026, utöver skattemiljonerna förbundet får från Folkbildningsrådet, vilket äldre- och kulturborgarrådet vänsterpartisten Torun Boucherkänner sig trygg med”.

Samtidigt drar de lika häpnadsväckande in bidrag på 600 000 kronor per år till GAPF, som i ett par decennier gjort fenomenala insatser för hedersutsatta flickor och kvinnor. GAPF skriver ”Det var när en styrelseledamot i GAPF:s styrelse postade satirbilder på sin privata Facebook-sida som Stockholms stad beslutade att dra in det ekonomiska stödet till GAPF.” Jag antar att det handlar om den här domaren som Aftonbladets Oisín Cantwell skrev den här skandalartikeln om. Här kan man läsa SVT:s version. Jag anser att en domare ska vara neutral och över huvud taget inte på sociala medier kommentera sin inställning till olika religioner. Men att ge Hamas bröder miljoner och dra in bidrag till GAPF på grund av att en styrelseledamot uttryckt sig negativt om islam är magstarkt och säger betydligt mer om inkompetenta tjänstemän och politiker än om domaren och GAPF. Jag antar att Selma Alami och Oisín Cantwell är stolta över sina drev mot domaren som slutade med att GAPF förlorar ett viktigt ekonomiskt bidrag från Stockholms stad.

GAPF:s verksamhet är otroligt mycket viktigare än Ibn Rushds målmedvetna verksamhet att via dawa, att kalla till islam, inifrån omvandla Sverige till en religiös diktatur styrd av sharia.

Teokraten Omar Mustafa,

med en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren, var i många år Ibn Rushds förbundsrektor. Han var också i många år ordförande för Islamiska förbundet i Sverige, Muslimska brödraskapets svenska huvudorgan och ansvarig för att år efter år, trots massiv kritik, bjuda in talare med en känd judefientlig och homofientlig retorik. Han har i ledande ställning cirkulerat i alla MB:s skattefinansierade organisationer, som har ett och samma mål: en religiös diktatur styrd av sharia.

Och Torun Boucher känner sig trygg med att slussa skattemiljoner till Hamas bröder? Och dra in bidrag till GAPF för att en styrelseledamot uttryckt sig negativt om islam? Kampen för en religiös diktatur är viktigare än kampen mot det invandrade hedersförtrycket?

Skolinspektionen kan numera dra in tillståndet för friskolor efter en ny lag om ägar- och ledningsprövning, vilket jag skriver om i det här blogginlägget 26 maj 2022 om journalisten Bilan Osmans förljugna artikel i Dagens ETC, där hon påstår att Muslimska brödraskapet inte har någon verksamhet i Sverige, ett svårslaget exempel på desinformation. Hon är nu anställd som Ibn Rushds kommunikatör. En lag om ägar- och ledningsprövning bör även kunna omfatta studieförbunden. Samma människor som förekommer i Skolinspektionens indragna tillstånd finns representerade inom Ibn Rushd.

Här nedan finns idel kända namn kopplade till Ibn Rushd och andra organisationer i MB:s svenska gren i Sameh Egyptsons avhandling s. 327, den ovan nämnda teokraten Mahmoud Khalfi exempelvis. Teokraten Khemais Bassoumi är ett tungt namn inom Muslimska brödraskapets Framstegsskolan, där Römosseskolan i Göteborg ingår, vilket Sameh Egyptson skriver om här. Utöver Römosseskolan har Skolinspektionen dragit in tillståndet för fler skolor där Bassoumi var inblandad, se exempelvis den här artikeln i Aftonbladet.

Och Torun Boucher känner sig fortfarande trygg med att slussa skattemiljoner till Hamas bröder? Sätter hon större tilltro till journalisten Bilan Osman och Dagens ETC än forskaren Sameh Egyptson?

Yasri al-Sayed Issa, från den kända syriska Muslimska brödraskapsfamiljen, är mannen som under flera anonyma namn i medierna, inklusive Niklas Orrenius artiklar i DN, samt under Egyptsons disputation 10 februari 2023 Lunds universitet, har anklagat Egyptson för att felaktigt koppla honom till Muslimska brödraskapet och vilken fara Egyptson därför utsätter honom för i den händelse han åker till länder i Mellanöstern, vilket fått journalister att stämpla avhandlingen som kontroversiell. Egyptson skriver i sin Errata före disputationen att han förväxlade Yasri med brodern Mustafa al-Sayed Issa som varit SUM:s ordförande samt dessutom FIFS ordförande vilket figuren ovan visar. Yasri var inte ordförande utan pressansvarig för SUM. Dessutom är hans fru ledamot i Islamic Reliefs styrelse. Yasri, Mustafa och Hamas är bröder. Jag har skrivit flera blogginlägg om Yasri och hans målmedvetna ansträngningar att utmåla sig som offer och svartmåla Sameh Egyptsons avhandling. Yasri och Mustafas familj är väl känd hos Mellanösterns säkerhetstjänster i länder där Muslimska brödraskapet är terrorstämplade.

Muslimska brödraskapet är pragmatiska, de anpassar sig efter det land de verkar i. Att bygga underjordiska tunnlar i syfte att med bomber och raketer från tunnlarna störta den svenska sekulära rättsstaten har de själva insett är en omöjlighet. Det är betydligt mer framgångsrikt att inkassera offentliga medel och inifrån omvandla Sverige till en religiös diktatur.

Man hade också kunnat förvänta sig att SVT i samband med koranbränningarna sänt många djuplodande samtal om innehållet i Koranen, vad det faktiskt står i Koranen, särskilt sura 8 och sura 9 som är så viktiga för Muslimska brödraskapet och Hamas, vilket jag nämner i det här blogginlägget 19 januari 2024. Så att befolkningen som finansierar SVT förstår varför vissa vill bränna egna exemplar av Koranen. Att diskutera vad som står i Koranen är betydligt mer konstruktivt än att sätta eld på egna exemplar av den.

Koranen är vår lag är Muslimska brödraskapets motto. Det är ytterligare ett skäl för SVT att sända djuplodande samtal om innehållet i Koranen och hur surorna förhåller sig till svensk lagstiftning. Stockholms stora moskés VD teokraten Mahmoud Khalfi vill, som nämnts, så förskräckligt gärna vara regeringens samtalspartner. På moskéns hemsida kunde man i många år ladda ner moskéns stridsskrifter mot den sekulära rättsstaten som samtidigt är propagandaskrifter för en religiös diktatur styrd av Muslimska brödraskapets tolkning av sharia, exempelvis den här skriften Vad du inte vet om Islam där det också står om kvinnans ”ställning” och ”rättigheter” enligt sharia (s. 27), som om det är en självklarhet att sharia gäller i Sverige:

Skriften har även publicerats av Göteborgs moské och av Märsta moské.

I så fall kanske Politikbyrån 27 mars hade haft en annan infallsvinkel gällande Jimmie Åkessons uttalande om rivning av moskéer, och SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson inte framstått som totalt omdömeslös, ytlig, lat, bekväm, slapp. Nonchalant. Som om Stockholms stora moskés islamtolkning inte är något att bry sig om, eller Hamas islamtolkning eller Hizbollahs eller Irans eller Saudiarabiens eller Qatars eller Turkiets president Recep Tayyip Erdogans islamtolkningar och dessa länders inflytande i Sveriges moskéer, islamiska kulturföreningar, friskolor och koranskolor.

Är Turkiets utveckling under president Erdogans styre verkligen något för Sverige att eftersträva? Är dessa teokraters islamtolkning något för Sverige att eftersträva?

Hur många bosatta i Sverige vill se män i denna utstyrsel i landets regering? Vet Hanna Stjärne och SVT:s medarbetare vilken islamtolkning dessa män står för?

Att vidareutbilda SVT:s medarbetare om olika islamtolkningar och utländska staters påverkansoperationer och bedriva folkbildning om olika islamtolkningar och innehållet i Koranen är inget som angår SVT, det har VD Hanna Stjärne i åratal demonstrerat vilket märks i Rapport, Aktuellt, Agenda, 30-Minuter, Kulturnyheterna och nu Politikbyrån.

Det gemensamma för teokraterna, antingen de är organiserade, som exempelvis Muslimska brödraskapet, Hizb ut-Tahrir, Tablighi Jamaat, eller via uppfostran har internaliserat en islamisk världsåskådning är tron på Guds enhet, tawhid, all makt finns hos Gud och hans lag, sharia, samt motståndet mot sekulära regimer och det demokratiska styrelseskicket. Guds makt är inte delbar. Inbilska sekulära regimer ska inte tro att de kan upphöja sig till Guds partner eller likställa sig med Gud och stifta lagar. Gud är allsmäktig, Gud har inga medhjälpare, Guds lag står över lagar stiftade av människan, vilket exempelvis går att läsa i Muslimska brödraskapets skrift Att förstå Islam, som publicerades första gången i slutet av 1980-talet och som riktar sig inte bara till landets politiker och myndigheter utan till invandrare från länder där islam är den dominerande religionen i syfte att lära dem den ”rätta” islam. I skriften står också att profeten Muhammed ”uttryckligen och med kraft” har förbjudit muslimer att anta icke-muslimsk kultur och livsstil. Som bäddat för shariastyrda parallellsamhällen. Jämför teokraten Salahuddin Barakats inställning:

Redan i början av 1980-talet satte Muslimska brödraskapet in en stöt mot Sverige genom att till svenska låta översätta viktiga böcker som förklarar den ”rätta”, den ”sanna” tolkningen av islam med det långsiktiga målet att inifån förvandla Sverige till en religiös diktatur. I fyra decennier har uppmaningen att det är förbjudet för muslimer att anta svensk kultur och livsstil, att bli ”försvenskade”, spridits från moskéer, islamiska föreningar, friskolor, koranskolor.

Att invandrade män, kvinnor och barn i Sverige inte respekterar svensk lag demonstrerades under koranupploppen påsken 2022 då just män, kvinnor och barn kastade sten mot polisen på grund av koranbränningar.

En händelse i närtid som demonstrerar att det i Sverige bor invandrare som inte respekterar svensk lag är mordet på en ung gravid kvinna betecknad som ”vit” och den somaliska blivande faderns förargade mamma, som tar avstånd från sonen på grund av kvinnans etnicitet och där islam är inblandad. ”Jag är inte längre din mamma. Jag är islam och somali”, skriver hon i sms till sonen, som valde att döda flickvännen hellre än stöta sig med familjen. Ett bestickande exempel på en mamma som inte placerar sig bland landets svenssonmuslimer.

Jag skrev inledningsvis om att Sameh Egyptson och hans uppmärksammade doktorsavhandling senaste året valsat runt i medierna som kallar avhandlingen kontroversiell efter Niklas Orrenius artiklar i DN, vilket jag skriver om i det här blogginlägget ett år efter disputationen. Långt innan det var dags för disputation låg Muslimska brödraskapet i för att stoppa disputationen, aktivisterna fick hjälp av Niklas Orrenius och DN. Efter disputationen har aktivisterna via föreningen Hjärta, som teokraten Omar Mustafa var med och startade, både den gamla som då var en del av Socialdemokraterna, och den nya föreningen Hjärta, som bildades för några år sedan, uppmanat alla som nämns i Egyptsons avhandling att anmäla den till Överprövningsnämnden för etikprövning (ÖNEP), se Egyptsons kommentar här efter det att åklagaren lagt ner förundersökningen.

SVT Politikbyrån 27 mars 2024
Inte ett spår av senaste årets försök att svartmåla Sameh Egyptson och utmåla Islamiska förbundet och alla dess föreningar, inklusive Ibn Rushd, som änglar stående över all kritik har nått SVT avslöjas i Politikbyrån 27 mars, programledare Karolina Skoglund. Programmet är under all kritik. Nyligen har SVT visat program om hedersutsatta flickor/kvinnor och om hur moskéer säger en sak när de inför dold kamera tror att de talar med en muslimsk kvinna som agat sitt barn och en helt annan sak när de konfronteras. Samma dubbla budskap avslöjade Uppdrag Granskning 2012 i programmet ”Imamernas råd” som stred mot svensk lagstiftning.

Men det är som om det inte är SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutsons uppgift att inhämta kunskap om att det finns flera olika tolkningar av islam. Han låter som om det bara finns en fullkomligt oproblematisk tolkning och att SD och Jimmie Åkesson är de som är problematiska inte totalitära politiska islamtolkningar.

Knutson verkar över huvud taget inte ha tagit till sig vad den österrikiske förbundskanslern Sebastian Kurz sa till SVT:s reporter Christoffer Wendicks om faran med politisk islam, som han kallar ”giftig ideologi”, vilket jag skriver om i det här blogginlägget, och det här om ett vuxet samtal om islam, eller de åtgärder Frankrikes president Emmanuel Macron vidtagit för att stävja teokraternas inflytande.

Menar Mats Knutson att Sebastian Kurz och Emmanuel Macron är ”problematiska”? Politikbyrån 27 mars är ett konkret exempel på varför Public service omgående borde avskaffas.

På SD:s landsdagar höll Jimmie Åkesson tal om att förbjuda nybyggnation av moskéer och att Sverige ska kunna stänga och riva moskéer som sprider ”antidemokratisk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation”. Teokraten och mästaren i att tala med kluven tunga Mahmoud Khalfi fördömde hans tal och menar att rivning av moskéer kommer att bidra till ökad segregation, när det i stället är moskéerna som bidrar till parallellsamhällena. Khalfis och Muslimska brödraskapets moské borde vara bland de första som stängs.

Efter klagomålen säger Jimmie Åkesson att han inte förstår kritiken: ”Jag riktar mig mot islamism och islamister”. Han säger sig värna om religionsfriheten. ”Men det är inte samma sak som att man har rätt att komma till Sverige och bygga monument över en främmande, imperialistisk och politisk ideologi som islamismen är.”

– Frankrike har stängt ett antal moskéer och i Tyskland har man stängt ner ett antal muslimska föreningar som är väldigt extrema. Vi borde kunna göra likadant i Sverige. Vi får inte vara naiva inför förekomsten av just islamism.

Detta är bakgrunden till Mats Knutsons och Tomas Nordenskiölds enkelspåriga ”analys” av vad Åkesson sagt. Ämnet för Politikbyrån var huruvida SD fortfarande var ett antietablissemangsparti samt SD:s samarbete med regeringspartierna och då särskilt Moderaterna. De kommer in på SD:s ”utfall mot islam eller mot moskéer” som tydligen ska ha upprört Moderaterna. Tomas Nordenskiöld säger att ”Åkesson gör utspelet om att riva moskéer mitt under Natoprocessen. Sverige var i kris gentemot muslimska världen. Att Åkesson går ut och håller det talet chockade moderaterna. En sak är att Richard Jomshof, som ofta gör hätska utspel, gör så, men att även Åkesson gjorde det blev de förvånade över.”

Richard Jomshof säger att han har läst Koranen och böcker om islam. Jomshof tolkar Koranen som en bokstavstroende teokrat. Att vi inte har en saklig diskussion om islam i Sverige beror på att universitetens islamforskare är missionärer och slår ner på alla som kritiserar islam och slänger sig med ordet ”islamofobi”. Jomshof har därför aldrig behövt ställa sin tolkning av islam mot andra tolkningar och slipa ner sin retorik.

Har Tomas Nordenskiöld läst Koranen från pärm till pärm? Har han läst böcker om islam? Har Mats Knutson läst Koranen från pärm till pärm? Vet han skillnaden mellan svenssonmuslimer och teokratmuslimer? Programledare Karolina Skoglund frågar hur förankrat Åkessons tal var inom SD. Mats Knutson svarar: ”Inte så förankrat ens inom SD såvitt jag förstår utan partiets tanke var att landsdagarna skulle handla om hårdare krav på dem som flyttar hit och hårdare krav för medborgarskap.”

”Men några dagar innan hade Gunnar Strömmer en träff med riksdagsjournalister där han lyfte just hårdare krav för medborgarskap. Då började personerna runt Jimmie Åkesson fundera: ’Vi måste gå längre.’ Och då skrevs ett tal av Linus Bylund med det här innehållet som innebar att man talade om att riva moskéer och Åkesson tvingades i efterhand modifiera det och ta tillbaka delar av det. Å andra sidan måste man behålla en särart för att visa att man är SD. Utspelet om moskéerna var för att visa väljarna: ’Vi vill mest när det gäller invandringspolitik och hårda tag’.”

Jimmie Åkesson tog inte tillbaka något, han förtydligade med att han avsåg islamister. Vet Mats Knutson vad islamism innebär? Hur vet Mats Knutson så säkert att Åkesson inte värnade om den sekulära rättsstaten? Känner Mats Knutson inte till att exiliranier i Sverige kallar shiamoskén i Järfälla för Irans propagandacentral och att den används som Irans underrättelsetjänst? Att moskén är en spioncentral? Att imamen avlönas av Irans höga prästerskap? Såg inte Mats Knutson på Uppdrag Gransknings program ”Sexköp i Allahs namn” om hur moskén hjälper folk att ingå ”njutningsäktenskap”?

Anser Mats Knutson att det inte ingår i hans uppdrag som inrikespolitisk kommentator att känna till vilka utländska regimer som ägnar sig åt spioneri och påverkansoperationer via moskéerna i Sverige? Turkiet finansierar imamerna i sina moskéer. Även Turkiet ska ägna sig åt att spionera på turkar bosatta i Sverige.

Thomas Nordenskiöld säger: ”Relationen till muslimer . . . aversionen mot islam inom SD skapar en osäkerhet, och man hör hur Moderaterna är fundersamma kring vart SD är på väg, för där är de inte på väg att tona ner sig själva.”

Varför skulle SD tona ner sig? Bör Frankrikes president Emmanuel Macron tona ner sig? Det Knutson och Nordenskiöld avslöjar är att Moderaterna skulle ha en lika nonchalant inställning som de själva till moskéer som används som spioncentraler och bedriver missionsverksamhet finansierad av Iran, Qatar, Saudiarabien och Turkiet i syfte att inifrån omvandla Sverige till en religiös diktatur.

Detta skandalösa program om svensk inrikespolitik borde vara nog för att Hanna Stjärnes tid som SVT:s VD borde ifrågasättas. Inte ett enda ord sägs i programmet om det utländska hotet mot den sekulära rättsstaten. Som om SD skulle vara de enda i Sverige som vill montera ner det demokratiska styrelseskicket.

Det slående är också att turerna kring Sameh Egyptsons avhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren och innehållet om de hundratals miljoner skattekronor den inre kärnan höstat in under årens lopp inte är något för varken Mats Knutson, Tomas Nordenskiöld eller Moderaterna att orda om. Det finns bara en islam. Och islam ska vi inte kritisera i SVT:s program.

Har Mats Knutson över huvud taget hört talas om Muslimska brödraskapet?

Håller Moderaterna med Mats Knutsons och Tomas Nordenskiölds ”analys” av hur Jimmie Åkessons kritik av islamism chockade dem? Chockas Moderaterna även av Emmanuel Macrons hårda tag mot teokraterna i Frankrike?

SVT Kulturnyheterna
Den särskilda rapportören för FN:s råd för mänskliga rättigheter Francesca Albanese skriver en rapport där hon anser att det finns tydliga tecken på att Israel begår folkmord i Gaza. I detta råd sitter mängder med diktaturer. Dagens Nyheter skriver en artikel 26 mars 2024 ”FN-rapportör: Israels handlingar i Gaza kan definieras som folkmord”. I artikeln står:

Joachim Åhman, professor i internationell rätt vid Göteborgs universitet, säger att det är svårt att veta om rådet för mänskliga rättigheter kommer att landa i samma slutsats som rapportören.
– Hur FN-organen hanterar rapporterna från sina utsedda experter och ifall de till exempel inkluderar dem i resolutioner kan se olika ut i olika fall. Det finns ingen garanti för att rådet landar i samma uppfattning som rapportören, säger han.

Francesca Albanese har kritiserats för att tidigare ha gett uttryck för antisemitiska åsikter och att hon ska ha sagt att USA styrs av den judiska lobbyn. Frankrike och Tyskland tog kraftigt avstånd från hennes rapport. Men Albaneses rapport presenteras i Kulturnyheterna 26 mars som ett faktum med FN som avsändare, inte som en åsikt av en enskild rapportör.

Som om källkritik inte är något som angår Kulturnyheterna. Som om Hamas inte är upphovet till alla döda i Gaza.

Här är ännu ett inslag som visar med vilken nonchalans Kulturnyheterna sprider att det finns bara en islam i inslaget Årets bästa ramadanserier.

Som om alla islamtroende i Sverige fastar. Som om det inte skulle finnas lika våldsamma konflikter inom islams trosgemenskap i Sverige som bland invandrare från Eritrea, vars slagsmål under kulturfestivalen i Järva förra året skapade rubriker. Koranens uppmaning att påbjuda det rätta och förbjuda det orätta har gett upphov till mängder med religiösa poliser, även bland barn, som jagar ”kättare” som inte fastar.

Men detta visas aldrig i SVT.

SVT:s vurm för shariadoket och spridningen att det bara finns en islam
Inte heller problematiserar SVT någonsin flickors/kvinnors beslöjning och upplyser tittarna om vilken extrem tolkning av islam den beslöjade flickan/kvinnan är anhängare av, vilket jag skrivit om i mängder med blogginlägg ända sedan jag skrev det första inlägget ”Kriminalisera purdah!” 29 februari 2016. Söndag 24 mars 2024 Stockholm Lokala Nyheter var det dags igen.

Hur vet SVT att den unga kvinnan inte lever i en hederskontext? Hederskulturer finns inom alla religioner, inklusive klaner som inte ens omfattar en religion, men det går samtidigt inte att låtsas om att islam inte skulle vara inblandad i flickors/unga kvinnors beslöjade huvuden med tanke på de intensiva påverkanskampanjer islamiska missionärer bedriver i Sverige om att det är den muslimska kvinnans plikt att dölja håret.

Det är stötande hur SVT låter Camilla Hamid och Zeina Mourtada representera islams trosfränder.

Båda två är annonspelare för hedersförtryck!

De är ständiga gäster i skattefinansierade SVT, trots att de har egna sociala plattformar. Nu senast har SVT till och med sänt en hel serie matprogram med Camilla Hamid och använt henne i trailers för SVT:s program. Hon var tidigare lärare i den könssegregerade Cordobaskolan som Skolinspektionen dragit in tillståndet för, jag skriver om henne i det här inläggetCarina Bergfeldt hade det extremt dåliga omdömet att intervjua henne på Fadimedagen 21 januari 2022. Jag skriver om båda två i det här inlägget december 2023.

Camilla Hamid och Zeina Mourtada representerar teokratmuslimerna.

SVT visar intolerans mot de intoleranta.

Av alla invandrade kvinnor måste SVT bjuda in just de två som med sin klädsel tar avstånd från den svenska kulturen till programmet Invandrare för svenska.

De här två extremt självupptagna kvinnorna omvandlar den svenska kulturen till att likna Mellanöstern, de har bestulit Sveriges kvinnor på den otroligt behändiga sjalen i det nordiska klimatet och förvandlat den till en religiös markör.

Journalisten tillika tidigare chef för TV4 Jan Scherman värnar om demokratin och public service och oroar sig för att public service efter regeringsbytet och den pågående utredningen kommer att förändras och oberoendet minska. Nyligen skrev han tillsammans med några andra journalister en debattartikel i Aftonbladet Kultur, ”Skrota alla planer på att banta public service”. De ger fem goda råd. Råd nummer två är att public service ges resurser för att ”stärka motståndet mot desinformation”. ”Detta genom att vara en trovärdig, transparant källa med verifierad information. . .”

SVT har ända sedan Hamas terrorattack mot Israel 7 oktober 2023 spridit desinformation genom att dölja att Hamas är upphovet och ytterst ansvarig för den fruktansvärda situation Gazas befolkning befinner sig i och att Gazas ”hälsomyndighet” är Hamas propagandaapparat. SVT har i åratal spridit desinformation genom att aldrig informera tittarna om vilken extrem islamtolkning beslöjade flickor/kvinnor representerar utan låter konsekvent påskina att beslöjning och islam är samma sak.

Och SVT:s Politikbyrån 27 mars är desinformation som omedelbart borde ge Hanna Stjärne sparken som SVT:s VD.

Jan Scherman har ända sedan regeringsbytet oroat sig över att SD kommer att få alltför stor makt över public service. Vad jag vet har han inte skrivit en enda debattartikel om den makt antidemokratiska Muslimska brödraskapet skaffat sig i Sverige och de hundratals miljoner skattekronor de tillskansat sig. Vet Jan Scherman över huvud taget vad Muslimska brödraskapet står för? Eller är han lika tom i bollen som Mats Knutson och Tomas Nordenskiöld? Har Jan Scherman hört talas om Sameh Egyptson, som valsat runt i medierna det senaste året på grund av Muslimska brödraskapets intensiva kampanj att få hans doktorsavhandling ogiltigförklarad och Sameh Egyptson krossad som forskare?

Kan Jan Scherman svara på frågan om vilka han anser är det största hotet mot vår demokrati: SD eller Muslimska brödraskapets svenska gren?

I det här blogginlägget 19 januari 2024 uppmanar jag Ulf Kristersson, Tobias Billström och Jakob Forssmed att eftersom de bjudit in Muslimska brödraskapet till överläggningar också bjuda in Sameh Egyptson och hans fakultetsopponent Khaled Salih att berätta för dem vilken betydelse Koranens sura 8 och sura 9 har för Muslimska brödraskapet och Hamas. Jag upprepar uppmaningen.

Än en gång. Politiker, myndigheter, journalister: Skilj på svenssonmuslimer och teokratmuslimer.

Sprid uppmaningen!

1 april 2024

Mona Lagerström fil dr

Vems avslöjande om hotet mot demokratin väger tyngst? Sameh Egyptsons avslöjande om skattefinansierade Muslimska brödraskapets svenska gren, som verkar för en religiös diktatur styrd av sharia, eller Daniel Poohls om en handfull unga nazistinfluerade killar? Daniel Poohls, enligt bemötandet i medierna

Daniel Poohls presentation av stiftelsen Expos årliga rapport om ”den svenska rasideologiska miljön” har fått maximal medieuppmärksamhet.

Även SVT ger stort utrymme åt rapporten.

Vad gör Expo som Säpo inte gör mycket bättre?

Muslimska brödraskapet har dokumenterad koppling till Hitler och nazismen, är en grovt judefientlig rörelse vars aktivister i Sverige, trots hård kritik, år efter år efter år bjöd in utländska talare med en judefientlig och homofientlig retorik, men varenda gång Sameh Egyptsons nu ett år gamla doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren nämns i medierna får den stämpeln kontroversiell.

Har det som kallas mainstream media någonsin stämplat Daniel Poohls och Expos avslöjanden som kontroversiella?

Niklas Orrenius, journalist på ägarfamiljens Bonniers Dagens Nyheter, är den person som 5 februari 2023, veckan innan Egyptsons disputation, lanserade avhandlingen som kontroversiell genom att låta Muslimska brödraskapets aktivister kritisera den, en av dem under fingerat namn, vilket jag skriver om i det här blogginlägget 12 februari 2024, ett år efter disputationen, då inget har hänt. Skattemedlen fortsätter att flöda in till aktivister som via extremt målmedvetet missionsarbete verkar för att Sverige ska omvandlas till en religiös diktatur. Aktivisterna riktar sig dels till invandrare från islamdominerade länder och påstår sig lära ut den ”rätta” den ”sanna” tolkningen av islam, dels till presumtiva konvertiter för att genom detta gräsrotsarbete trappstegsvis skapa möjligheter för den långa marschen genom institutionerna, och medierna, där slutmålet är att störta vår sekulära rättsstat. De har hållit på i fyra decennier och är skattefinansierade. Fortfarande.

Jag återkommer till Orrenius och hans ytliga rapportering om islamister jämfört med journalisten Magnus Sandelin. Båda gav 2016 ut var sin bok om islamisters terrorverksamhet.

Sameh Egyptsons avhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige är kontroversiell enbart för Muslimska brödraskapets aktivister och deras föreningar och moskéer som nämns i avhandlingen därför att de riskerar att hundratals miljoner skattekronor fryser inne om avhandlingen tas på allvar av politiker och myndigheter, exempelvis studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief, Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), Sveriges Muslimska förbund (SMF), stora moskén på Södermalm i Stockholm, vars VD Mahmoud Khalfi

bedriver intensivt lobbyarbete för att bli regeringens dialogpartner, Göteborgs moské på Hisingen i Göteborg som via Kalsoom Kaleem

också bedriver intensiv lobbyverksamhet för att förmå statsministern att åka till Göteborg och bli deras dialogpartner, vilket jag skriver om i det här blogginlägget 10 december 2023.

Att stora moskén på Södermalm i Stockholm drivs av islamister kopplade till Muslimska brödraskapet rapporterade SVT:s Uppdrag granskning om i ”Islamismens framväxt i Sverige” 2 maj 2006, vilket jag skriver om i det här blogginlägget 1 januari 2023. Mahmoud Aldebe, som hade sitt kontor i moskén, får stort utrymme i programmet. Inför riksdagsvalet 2006 skrev han brev till alla riksdagspartier och krävde särlagstiftning för ”muslimer”. Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) och stora moskén på Södermalm granskades även av Evin Rubar 6 december 2009 i Slaget om muslimerna.

Socialantropolog Aje Carlbom medverkar i SVT:s båda program och beskriver islamisternas världsbild.

Men det är uppenbarligen inget som Daniel Poohl och Niklas Orrenius anser värt att lägga på minnet.

Expo ignorerar att anhängarna av politisk islam är högerextremister
Hela Expos verksamhet går ut på att avslöja det de beteckna som högerextremister. Exempelvis stämplar de författaren, samhällsdebattören och islamkritikern Katerina Janouch som ”högerextrem profil”. De har till och med kontaktat en förening som avtalat om föreläsning av henne för att få henne avbokad.

Men de betraktar inte Muslimska brödraskapets aktivister som högerextremister och ringer runt för att få dem avbokade, exempelvis av ABF, tvärtom försvarar de dessa islamister (teokrater, anhängare av en teokrati, en religiös diktatur). I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige (2018) skriver jag om Daniel Poohls artikel ”Kritiken mot Kaplan ansvarslös” 27 oktober 2014 när Mehmet Kaplan (MP) utsågs till bostadsminister 2014, ett val som utsattes för hård kritik av bland andra biträdande professor Aje Carlbom 15 oktober 2014 och docent Johan Lundberg 20 oktober 2014 i Dagens Samhälle, båda två mycket insatta i det islamistiska nätverket i Sverige. Aje Carlbom skriver att stora moskén på Södermalm drivs av Muslimska brödraskapet.

Bland muslimer är det sedan länge känt att moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm har dominerats av islamister i Det muslimska brödraskapets europeiska nätverk. Det var något av det första jag fick förklarat för mig när jag i början av 1990-talet intervjuade brödraskapets europeiska representant. Då var det Mahmoud Aldebe och Sveriges Muslimska Råd (SMR) som dominerade politiskt i moskén. Kaplan har, som bekant, haft officiella uppdrag för SMR och Sveriges Unga Muslimer (SUM) som är knuten till brödraskapets ungdomsorganisation FEMYSO med säte i Bryssel.

Känt i tre decennier, alltså redan innan deras stora moské på Södermalm invigdes år 2000 och de fortfarande höll till i en källarmoské på Södermalm, men det är inte Kaplans koppling till Muslimska brödraskapet Daniel Poohl kommenterar utan ”islamofobi”:

På samma sätt som antisemitismen bland annat bygger på en tankefigur om judisk dold makt, så innehåller islamofobin en idé om att muslimer vid maktpositioner har en dold islamistiskt agenda. Mot bakgrund av det måste den senaste kritiken mot Mehmet Kaplan ses som en högst oroväckande tendens. Att mot bättre vetande, och med svajjiga referenser, måla upp en bild av bostadsministern som islamist i fårakläder är ansvarslöst. Det förminskar islamofobin som problem, samtidigt som det bidrar till en antimuslimsk schablon.

Kaplan hade en islamistisk agenda. Han tvingades avgå efter två år som minister när hans demokratifientliga agenda blev för uppenbar.

I min bok har jag dessutom ett helt kapitel om Expo och de två högerextrema rörelserna Vit makt och Allahs makt. Expo drar alla kritiker av islam över en kam. Jag skriver att de har gjort ”islamofobi” till en affärsidé. På deras hemsida kunde man 2014 läsa om ”Vanligt förekommande ord hos de intoleranta” där de nämner dhimmi och att några dhimmi inte längre existerar, trots att ordet då var vanligt förekommande i Saudiarabiens skolböcker.

Jag citerar hur Expo definierar högerextremism. ”Den gemensamma nämnaren för alla dessa partier är ett ifrågasättande av det demokratiska samhällets legitimitet.”
”I verkligheten är det så att den enda gemensamma målsättningen för alla fascistiska partier i alla länder och i alla tider har varit att ’krossa demokratin’.”

Muslimska brödraskapet ifrågasätter den sekulära rättsstatens legitimitet. Deras målsättning är att krossa demokratin och införa en religiös diktatur baserad på deras tolkning av sharia.

Jag citerar vad den marxistiska sociologen Maxime Rodinson i boken Mohammed skriver om ideologier. Han menar att religioner ska betraktas som ideologier. Enligt Wikipedia är det han som myntat begreppet ”islamisk fascism” om den islamiska revolutionen i Iran 1979. Han skriver: ”Människans förmåga att dupera sig själv är oändlig.”
”Mänskligheten har normalt aldrig bekymrat sig särskilt mycket om logik i fråga om sina ideologier.” Samt:
”sanningen är vanmäktig inför myterna som följer de historiska krafternas vindriktning och stöds av styrkan”,
”vad predikarna av ideologier hatar allra mest: den rationella klarseende kritiken”.

Katerina Janouch är, till skillnad från Expos medarbetare, en klarseende kritiker av demokratifientliga tolkningar av islam, även om jag störs av hennes ibland vulgära språkbruk i sociala medier.

Jag skriver om vikten av en skrift om medborgarkunskap, om vad det innebär att vara samhällsmedborgare i Sverige, om folkstyre, om vikten av upplysta medborgare i en demokrati, om vikten av medborgaranda för att ett samhälle ska hålla ihop.

Expos årsrapport om högerextremisters hot mot vår demokrati är en lövtunn pappersbit jämfört med Sameh Egyptsons gedigna doktorsavhandling. Ändå är det Expos rapport som får journalisterna på tå, inte Egyptsons avhandling.

Den ytliga Niklas Orrenius
Det som ständigt slår mig när jag läser något av Niklas Orrenius med koppling till islam är att han inte visar några tecken på att ha satt sig in i islam, läst urkunderna, läst böcker om islam, islamister och jihadister, satt sig in i olika tolkningar av islam, och framför allt islams betydelse för islamister och jihadister, till skillnad från Magnus Sandelin.

Orrenius surfar hela tiden på ytan, vilket är särskilt framträdande i hans bok Skotten i Köpenhamn. Ett reportage om Lars Vilks, extremism och yttrandefrihetens gränser. Samma år, 2016, publicerades journalisten Magnus Sandelins bok Svenska IS-krigare. Från Al-Qaida till Jihadi cool. Två mycket avslöjande böcker om journalistisk integritet och förmågan att sätta sig in i ämnet man skriver om.

Orrenius ger en insiktsfull skildring av Lars Vilks utsatta situation efter rondellhundarna 2007. Men varför Lars Vilks var så utsatt får man ingen insikt i alls, som om islam är helt betydelselös i sammanhanget. Orrenius säger i boken att han har skrivit om extremism i femton år.

Läser Orrenius över huvud taget böcker?

Exempelvis när han ska skriva om salafism ringer han professorn, som år efter år är den ständiga rösten om islam i SVT och SR, för att få en förklaring i stället för att själv gå på djupet. Orrenius skriver att Lars Vilks har satt sig in i islam. Han beskriver mötet hemma hos Vilks hösten 2007 och att det ligger böcker överallt. ”Överst låg en tjock biblioteksbok om islam. Lars Vilks talade om sitt behov att blixtsnabbt bli insatt i den religion vars anhängare tyckte att han skymfat dem. Han berättade att han läst Koranen.
– Men den är ju rätt seg. När Muhammed kommer i gång . . . det är inte så kul.
Islam ’är väl inte sämre än andra religioner’, menade konstnären. Han påpekade att han inte var emot religion i sig, men att han ogillade när den blandade sig i politiken och användes som ett redskap av ’gangsterstater och diktaturer’” (s. 38).

Orrenius återger ett replikskifte där Vilks menar att muslimer inte är en svag grupp, vilket somliga hävdar:

– De som lever här är inte isolerade från resten av den muslimska världen, där det finns pengar, makt och politiska ambitioner.
Så länge religionen är en privatsak ”så har vi inget att frukta”, fortsätter Vilks.
– Då kan de få ha sin religion. Men när man tar steget ut och säger: ”Det här är inte bara en religion, det är ett komplett politiskt system och vi kräver det här, vår religion kräver undantag från yttrandefriheten. När man säger det, då spelar det ingen roll om man också säger sig vara svag. Då måste man tåla kritik, precis som andra politiska idéer (s. 176).

Lars Vilks framstår som betydligt mer insatt i olika tolkningar av islam än Orrenius. Orrenius ytliga framställning är särskilt tydlig när han inför boken intervjuar Fredrik Reinfeldt om krisen 2007 i kapitlet ”Statsministern som drack te i moskén”. Läsaren förleds att tro att islamisterna, alltså Muslimska brödraskapet som driver Stockholms stora moské, är representanter för landets ”muslimer”. Detta trots att Orrenius framhåller att han skrivit om extremister i femton år. Och, som framkommit ovan, att det inte är någon hemlighet att det är Muslimska brödraskapet som driver moskén.

Men det mest avslöjande kapitlet är det som kallas ”Blinda fläckar”. Varken Orrenius eller förlagets redaktör har uppenbarligen inte förstått hur talande det kapitlet är om Orrenius blinda fläckar. Han menar att terrorister som kallas ensamvargar inte alls är ensamvargar utan ingår i ett nätverk och gör jämförelsen mellan Anton Lundin Pettersson, som högg ihjäl tre personer på Kronans skola i Trollhättan torsdag 22 oktober 2015, och Omar El-Hussein, som attackerade Lars Vilks-seminariet i Köpenhamn februari 2015 och dödade två personer, varav en vakt utanför en synagoga, utan att gå in på islams betydelse för Omar El-Hussein och hans fängelsevistelse. Anton Lundin Petterssons dåd skedde 22 oktober. Orrenius skriver: ”Den 17 november, fem dagar före Anton Lundin Petterssons attack, arrangerar Sverigedemokraterna ett offentligt möte i Trelleborg. SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth håller ett alarmistiskt tal där han med högt uppskruvad retorik varnar för flyktinginvandringen” (s. 371). Mötet hölls 17 oktober. Orrenius skriver att Anton Lundin Pettersson lyssnade på vad nazister och Sverigedemokrater sa. ”Han delade deras krigsmetaforer på nätet, var en del av den nationalistiska miljön. Sedan gick han från ord till handling” (s. 374). Orrenius skriver att Anton liksom Omar El-Hussein var en del av en extremistisk nätrörelse och beskriver hur Islamiska staten i september 2014 ”några månader före Omar El-Husseins terrordåd” skickade ut ett meddelande över hela världen där IS talesman uppmuntrade sina anhängare i väst att begå terrordåd på egen hand. Han skriver inte att Omar El-Hussein kom ut ur fängelset två veckor innan han begick sitt brott. Att han fick hjälp att göra sig av med sina vapen av två personer som senare dömdes.

Orrenius: ”Visst finns det skillnader mellan IS-sympatisören Omar El-Hussein och högerextremisten Anton Lundin Pettersson – men likheterna mellan de båda unga terroristerna är många. Anton var tjugoett år, Omar tjugotvå. Båda genomförde sina dåd påverkade av politiska ideologier som avhumaniserar andra folkgrupper. Båda hyllade starka, auktoritära, antidemokratiska ledare” (s. 376).

Orrenius förklarar inte vad han menar med politisk ideologi i fråga om Omar El-Hussein. Han kommenterar inte att IS talesman sa ”Döda den otrogne vare sig han är civil eller militär” (s. 374) och att många verser i Koranen uppmanar till att döda de otrogna. Orrenius kommenterar inte heller hur viktig den islamiska traditionens berättelse om profeten Muhammed som krigsherre är, att Muhammed dödade invånarna i judiska stammar, att Omar El-Hussein tillhörde en palestinsk familj.

Orrenius igen: ”Både Omar El-Hussein och Anton Lundin Pettersson agerade utifrån en rasistisk logik – de tog till vapen mot oskyldiga människor på grund av deras ursprung” (s. 377).

Innebär det att Koranen är ett rasistiskt verk? Att profeten Muhammed var rasist? Ville Omar El-Hussein döda Lars Vilks för att han var svensk? Var Lars Vilks oskyldig i Omar El-Husseins ögon? Det var ju Lars Vilks som var det tilltänkta offret.

Det är denna journalist som inför Sameh Egyptsons disputation bestämmer sig för att göra ett stort reportage i DN om kritikerna av Egyptsons doktorsavhandling, som gick att läsa online, ungefär som om han skulle göra ett stort reportage om innehållet i en doktorsavhandling om nazisters globala kopplingar och låta nazister, som riskerar att bli av med hundratals miljoner skattekronor i bidrag, kritisera avhandlingen.

Orrenius intervjuar Mahmoud Khalfi utan att nämna att det är känt sedan länge att Khalfis moské drivs av Muslimska brödraskapet. Att Muslimska brödraskapet representerar den fjärde totalitära politiska ideologin i Europa efter kommunismen, fascismen och nazismen.

Det är denna journalist som för DN:s läsare bakom ljuset och låter en man från en internationellt känd syrisk Muslimska brödraskapsfamilj framträda under fingerat namn och ösa kritik över Egyptsons avhandling, utmåla sig själv som offer och låter påskina att han på grund av att han nämns i Egyptsons avhandling kommer att utsättas för Mellanösterns säkerhetstjänster ifall han skulle åka till Mellanöstern, trots att hans familj redan är känd av ländernas säkerhetstjänster. Det är denna journalist som skriver en snyfthistoria om Muslimska brödraskapsmannen och låter honom få sista ordet efter disputationen, utan att nämna att mannen som gnäller och gnäller under disputationen om hur utsatt han är verkligen har en bakgrund i Muslimska brödraskapets nätverk och att hustrun är styrelseledamot i Muslimska brödraskapets skattefinansierade biståndsorganisation Islamic Relief.

Orrenius omfångsrika artikel före disputationen och artikeln alldeles efter disputationen hade aldrig kunnat publiceras utan DN:s ansvarige utgivare Peter Wolodarskis tillstånd. En gång i tiden var DN verkligen ägarfamiljen Bonniers flaggskepp, då professorn i statsvetenskap Herbert Tingsten var chefredaktör, en oförtröttlig kritiker av totalitära ideologier.

Den ytliga Niklas Orrenius, den lata Niklas Orrenius har bidragit till att DN numera är en rännstenstidning och att Muslimska brödraskapets svenska gren inte riskerar att få sina offentliga bidrag indragna. Att deras långa marsch genom institutionerna, och medierna, kan fortsätta utan hinder.

Det är inte bara Muslimska brödraskapets svenska gren Orrenius håller om ryggen. Han anser att könsapartheidextremisten Salahuddin Barakat, Islamakademin i Malmö,

som vill att Skåne ska styras av sharia, är en klok imam, vilket jag skriver om i det här blogginlägget 3 mars 2024 om hedersförtrycket i Malmös förskolor.

Salahuddin Barakat visar än en gång sin despotiska natur när han angriper SVT:s humorprogram IFS. Denna ”kloka” imam kallar SVT för ”fake-news SVT” och demonstrerar att han är anhängare av en religiös diktatur, med honom som självklar diktator.

Rakel Chukri skriver en artikel i Sydsvenskan om Barakats senaste bravad, ”Malmöimamen som inte tål ett skämt”. I artikeln skriver hon även att Barakat i ett poddavsnitt ska ha kallat journalisten Elaf Ali för ”en av de här hedersförtryckarblattarna”, att hon gjort karriär på ”hedersförtryckargrejen”, vilket visar att han inte tar hedersförtrycket i Malmös förskolor på allvar. Elaf Ali skriver en artikel i SvD 15 mars om Barakats utbrott, ”Imamens retorik inte olik extremhögerns”.

Salahuddin Barakat är extremhöger. Och backas upp av Niklas Orrenius och Dagens Nyheter. Och är helt osynlig i Daniel Poohls årsrapport.

Varje gång jag läser något av Niklas Orrenius som har med islam att göra frågar jag mig varför DN:s ansvarige utgivare Peter Wolodarski inte har ansträngt sig att anlita en journalist av Magnus Sandelins kaliber för artiklar om islam.

Då kanske Sameh Egyptsons avhandling av medierna hade tagits på lika stort allvar som Daniel Poohls årsrapport och bidragskranen äntligen stängts av.

17 mars 2024

Mona Lagerström fil dr

De ökända hederskulturförnekarna, hårdföra kommunisterna och Muslimska brödraskapets symbiotiska aktivister Paulina de los Reyes, Irene Molina, Diana Mulinari och Edda Manga från Antirasistiska akademin (ARA) skriver på kvinnodagen 8 mars ett vidrigt, grovt antisemitiskt upprop till stöd för Hamas, Muslimska brödraskapets palestinska gren. De teg 7 oktober

I den vidrigt antisemitiska debattartikeln i Göteborgs-Posten, ”Feministers tystnad inför dödandet av våra systrar i Gaza oroväckande”, kallar de kriget Israel – Hamas för ”folkmord på palestinier”. Inte någonstans i artikeln framkommer det att Hamas är upphovet till kriget, att Hamas redan 8 oktober hade kunnat stoppa Israels vedergällning genom att kapitulera och frige gisslan de tagit. Ingenstans framkommer det att Hamas valt att använda Gazas civilbefolkning som sköldar, att Hamas valt bombning mot Gazas befolkning, att Hamas valt att låta Gazas befolkning svälta, att Hamas valt att låta Gaza bli en ruinhög.

Att Hamas vilket ögonblick som helst kan sätta stopp för kriget.

Jag har skrivit mängder med blogginlägg om dessa ökända fyra hederskulturförnekande kvinnor från katolska Sydamerika, bland annat här 30 november 2023 och här 26 oktober 2023, jag skriver om dem i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige, jag kallar dem monster, jag har upprepade gånger efterlyst att de utvisas ur Sverige.

Tillsammans med fyra andra akademiker ger de sig ut för att vara feminister, de skriver om en ”avhumaniserande retorik”, om ”kvinnors centrala roll i att vårda livet”, de ”reagerar särskilt starkt mot avhumanisering och brutalitet mot kvinnor och barn”, de skriver om ”patriarkala maktrelationer”.

Inga andra har som dessa fyra kvinnor avhumaniserat flickor och kvinnor som lever i hederskulturer i Sverige. I över två decennier har de förnekat att hedersförtryck existerar, de föredrar ”mäns våld mot kvinnor”, vilket döljer kvinnors medverkan till våld och förtryck i hederskulturer. De fick politikernas gehör, de manövrerade ut Sveriges kvinno- och genushistoriker, anklagade dem för att vara ”vit medelklass” och tog makten över Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, som jag i det här inlägget 10 januari 2018 kallar för Nationella sekretariatet för galenskap.

Dessa maktspelare har varit den främsta bromsklossen för Sveriges arbete mot hedersförtryck.

De är hycklare av rang. De har utsett Sverige och de ”vita” svenskarna till ”förtryckarna” och landets invandrare till ”de förtryckta”, samtidigt som de hela sitt yrkesverksamma liv har försörjts av detta land som de förtalar, valt att stanna här, valt att låta sina barn växa upp i detta ”rasistiska” land i stället för i ideallandet Kuba.

Dessa hårdföra kommunister skriver: ”Det är med sorg vi kan konstatera att tiden då en statsminister kunde kalla dåvarande satans mördare för sitt rätta namn tycks vara förbi. Genom tystnad ges ett implicit godkännande för krigföringen.”

Hamas är satans mördare!

Dessa hederskulturförnekare skriver:

Vi feminister kan inte hålla tyst när ett folkmord pågår framför våra ögon. Inte heller kan vi förbli oberörda inför det avhumaniserande retorik som gör människor i Gaza ansvariga för det lidande de hittills fått utstå. Var och en av de tiotusentals människor som har dödats har namn och familjer som sörjer dem. Var och en av dem hade drömmar som inte kommer att förverkligas. Var och en av dem hade rätt till ett värdigt liv.

Varenda flicka, pojke, kvinna i hederskulturer i Sverige har rätt till framtidsdrömmar och ett värdigt liv.

Det är mycket dessa fyra vidriga monster inte kan acceptera. När det gäller Gaza. Notera hur de tar avstånd från alla förklaringar till att Hamas är ansvariga för det som pågår i Gaza genom att skriva ”människor i Gaza” i stället för Hamas.

De försvarar demonstrationerna i Sverige där krav på att Israel utplånas ropas högt och tydligt, bland annat av antidemokratiska Hizb ut-Tahrirs anhängare.

Medan demonstrationer och solidaritetsyttringar avlöser varandra har det massmediala och politiska ointresset för massakrerna i Gaza varit påfallande.

De kritiserar alltså att regeringen försvarar Israels rätt att försvara sig mot en terrorrörelse som har som mål att radera Israel från kartan.

De talar om ”alla människors lika värde” samtidigt som de skriver en vidrigt antisemitisk artikel som avhumaniserar judar.

Inga andra har som dessa fyra avhumaniserat offren för den invandrade hederskulturen.

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen. Utvisa dessa satans kreatur.

8 mars 2024

Mona Lagerström fil dr

Varför nämns inte MOSKÉERNA och ISLAMISKA PRÄSTERSKAPETS TYRANNI i mediernas rapportering om Malmös brister i arbetet mot hedersförtryck? Är det Malmös sedan tio år omhuldade könsapartheidextremist, shariaförespråkare och teokrat Salahuddin Barakat som Malmös politiker inte vill kränka? Varför negligerar politikerna hans extremt demokrati- och Sverigefientliga värderingar, hans tal om ”nyttorna av att segregera mellan könen”, hans vulgära utbrott mot den sekulära rättsstaten, hans vurm för en teokrati, en gudsstat, en religiös diktatur?

Det krävs inget våld för att förvandla en sekulär stat till en religiös diktatur. Allt som krävs är tillräckligt motiverade missionärer, en stenhård social kontroll och hot om helvetet. Det kryllar av missionärer och shariapoliser i Sverige, både kroppsligt närvarande och på internet. Innan invandringen från islamstyrda länder ökade i ilfart var vi i Sverige vana vid att religion är en privatsak mellan den troende och hennes gud och att Sveriges rikes lag stod över alla religiösa bud.

Med prästerskapets tyranni avser jag alla som pådyvlar andra sin tro och kräver att andra ska anpassa sig.

Det kan knappast ha undgått någon normalbegåvad person att Sverige som sekulär rättsstat numera hotas av parallellssamhällen styrda av moskéer och islamiska prästerskapet, att mängder med invandrare hellre vill (eller tvingas av omgivningen) leva i en teokrati, en religiös diktatur, än i en sekulär rättsstat och representativ demokrati, att Koranen och profeten Muhammeds lära från 600-talets Arabiska halvö är viktigare att efterleva än Sveriges rikes lag.

Turkiet, Iran, Qatar, Saudiarabien bedriver påverkansarbete via moskéerna i Sverige. Sverige är ett lilleputtrike i dessa sammanhang, ett vimsigt lilleputtrike. Det finns ingen offentlig förteckning över vilka som driver moskéer i Sverige och vilka som finansierar moskéernas anställda, som om utländsk påverkan och demokratifientliga islamtolkningar är något fullständigt likgiltigt. Återuppbyggnaden av Malmö moské (Islamic Center) efter branden 2008 finansierades av Libyens diktator Muammar Gaddafi. Islamic Center delade ut boken Islams principer av den pakistanske ledaren för Muslimska brödraskapets tvillingorganisation Jamaat-e-Islami, Abu al-Ala Mawdudi, till Eduardo Grutzky och journalisten och författaren Lars Åberg där Mawdudi betonar att profeten Muhammed ”uttryckligen och med kraft har förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil”, vilket de citerar i sin bok Heder och samvete. En bok om hederskultur i Sverige (2013, s. 134).

Mawdudis bok översattes till svenska redan 1983, för fyrtio år sedan. Grutzkys och Åbergs bok publicerades för tio år sedan. De skriver: ”Slöjor för bebisar kan köpas i affärer i Sverige. Det har hunnit gå flera år sedan vi första gången fick syn på en babyslöja i ett skyltfönster i närheten av Möllevångstorget i Malmö” (s. 98). Malmö tillät 2017 Qatar att finansiera bygget av en moské i Malmö, Skandinaviens största moské. Qatar, liksom Saudiarabien sprider världen över den extremt intoleranta islamtolkningen wahhabismen, där strikt åtskillnad mellan könen råder.

Den utländska spridningen av demokratifientliga tolkningar av islam skulle inte ha någon påverkan på förskolorna i Malmö?

Nyligen har det rapporterats om att förskolepersonal i Malmö inte anmäler när barn är utsatta för hedersförtryck. Personalen är rädda för hot från föräldrarna, eller också kan personalen själva leva under hedersnormer.

Ett mycket tydligt exempel på islamiseringen av Sverige.

Jag vill betona att hedersförtryck per automatik inte kan kopplas till moskéers och islamiska prästerskapets tyranni, men eftersom flickors klädsel kommenteras i rapporten och tonvikten i det här blogginlägget ligger på Salahuddin Barakats

försvar av könsseparering och islamiska klädnormer, väljer jag här att enbart hålla mig till moskéer och islamiska prästerskapet och tar inte upp den viktiga betydelsen av klanvälde och klanens hedersnormer. För övrigt kan en klanledare dessutom vara imam. SVT skriver:

När det gäller hedersförtryck i förskolan så kan det enligt en av de tidigare rapporterna handla om att barn av olika kön inte får leka med varandra, hålla handen eller sova bredvid varandra. Pojkar får inte ha klänning när det leks rollekar och flickor får inte ha kortärmat eller vara barbenta även om det är varmt.

I SVT:s artikel nämns inget om moskéernas och islamiska prästerskapets eventuella betydelse för könssepareringen och flickornas klädsel. Enbart hedersproblematik nämns. Inte heller Aftonbladet skriver något om moskéernas och islamiska prästerskapets eventuella påverkan. ”Anställda uppgav att flickor på förskolorna inte fått klä sig som de vill och att de kontrolleras av sina bröder. Andra vittnade om att flickor tvingats gå i heltäckande kläder under sommarmånader och att pojkar vägrat lyssna på kvinnlig personal.” ”Samt att anställda vägrar att delta i utbildning om hedersförtryck.”

Inte heller socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) nämner i Dagens Nyheter moskéerna och islamiska prästerskapet. Hon säger:

– Jag trodde att Malmö skulle kunna användas som ett nationellt exempel som förebild på hur vi ska kunna arbeta mot hedersförtryck. Därför, när jag läser den här rapporten, blir jag naturligtvis jätteorolig om en stad som Malmö inte har kommit längre och inte kan verka som en nationell förebild på det sätt jag hade föreställt mig.

Vidare:

– Mitt budskap är att den svenska regeringen står på de här medarbetarnas sida och att vi nu gör allt vi kan för att säkerställa att det finns en lagstiftning i Sverige som stöder det här arbetet. Men lagstiftningen kommer ingenstans om den inte används på rätt sätt, säger hon.

Lagstiftningen kommer ingenstans om inte moskéerna och islamiska prästerskapets tyranni tas med i beräkningen. Ministern fortsätter:

– Det är tydligt att vi prioriterar arbetet mot hedersförtryck i regeringskansliet och jag tänker utgå från att den politiska ledningen i Malmö nu också gör så. Jag kommer att hålla ögonen på Malmö väldigt tydligt.

Håll ögonen väldigt tydligt på moskéerna och islamiska prästerskapet i Malmö, om regeringen verkligen menar allvar med arbetet mot hedersförtryck.

Och bannlys censurorder ”islamofobi” i all offentlig verksamhet och i alla offentliga handlingar om regeringen verkligen menar allvar med arbetet mot hedersförtryck.

Regeringen bör göra ett kraftfullt uttalande att ”islamofobi” används av teokrater, av förespråkarna för en teokrati, en religiös diktatur styrd av sharia, i syfte att svartmåla försvararna av det demokratiska styrelseskicket och att regeringen därför med omedelbar verkan fasar ut ordet. Det har förgiftat all diskussion om hedersförtryck, om islamiseringen av Sverige, om moskéernas och islamiska prästerskapets tyranni.

Inte heller jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) nämner Malmös moskéer och islamiska prästerskapet när hon intervjuas av Bulletin.

Paulina Brandberg tror att problemen med utbredd hederskultur och förtryck har att göra med en ängslighet. Hon menar att det ansetts känsligt i Sverige att diskutera frågor om hederskultur eftersom folk är rädda för att exempelvis kränka någon annan.
– Jag upplever fortfarande att det dels finns kunskapsluckor hos skolpersonal men att det också finns en ängslighet. Man vågar inte ta i de här frågorna och det kan vara för att man är orolig över att man ska kränka någons kultur, men också för att vårdnadshavare ska bli arga.

Till Aftonbladet säger Linda Obiedzinski (M) att ”problematiken på förskolorna varit känd under flera år.”

– Socialdemokraterna har vetat om problemen sedan åtminstone 2021. Då lade Moderaterna fram flera skarpa förslag som de röstade nej till, säger hon fortsätter:
– S sa att de skulle arbeta löpande med det utbredda hedersförtrycket. Men den senaste granskningen visar att man misslyckats totalt.

Av rädsla att kränka den av det regerande styret sedan tio år så omhuldade Salahuddin Barakat, Islamakademin i Malmö? Det är just ”nyttorna av att segregera mellan könen” och islamiska klädnormer han pläderar för i sin programförklaring när han 2013 etablerade Islamakademin i Malmö och på hemsidan la ut flera inlägg om sina demokrati- och kvinnofientliga värderingar, inlägg som jag strax återkommer till, inlägg han raderat. Inlägg som publicerades samma år som Grutzkys och Åbergs bok Heder och samvete publicerades. Det är uppenbart att Malmös politiker har prioriterat Salahuddin Barakat framför Eduardo Grutzkys och Lars Åbergs redogörelse för hederskultur i Sverige.

Först några ord om Barakats negativa inställning till den sekulära rättsstaten och allas likhet inför lagen. Allas likhet inför lagen innebär att staten är garant för de individuella fri- och rättigheterna, att rättigheterna är just individuella. Salahuddin Barakat förordar rättigheter på gruppnivå, enligt honom ska landets ”muslimer” bedömas utifrån islamisk rätt och av ”rättslärda” personer, som han. Ett pluralistiskt rättsväsende baserat på grupptillhörighet strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna enligt EU-domstolen.

Open Skånes generalsekreterare Aldo Iskra, Salahuddin Barakat och regionpolischef Annika Stenberg (som avgick 9 januari 2017) medverkade i ett samtal som visades på Facebook om ”Partnerskap för ett tryggare och öppnare Skåne”. Annika Stenberg säger: ”Det är viktigt att alla följer svensk lag.”

”Det tycker inte jag. Jag tycker att Skåne ska införa sharialagar”, svarar Salahuddin Barakat. ”Hur ska lagarna ändras så att de passar dig?” frågar Annika Stenberg. Det tar för långt tid att besvara, säger Barakat och skriver sedan ett inlägg på Facebook.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M), Camilla Waltersson Grönvall och Paulina Brandberg läs noga vad Barakat skriver:

Det hade tagit alldeles för lång tid att gå igenom alla lagar och värderingar som motstrider islam men i grund och botten vilar islam på en syn om att Guds rätt och den moral som är given av Gud står över all annan. Rent praktiskt så inskränker svensk rätt på muslimers frihet i en rad olika sammanhang, det kan vara inom sådant som beskattning, månggifte, arvsrätten eller halal-slakt. Nu vill danska värderingar frånta föräldrar ensamrätten på sina barns uppfostran. Dessa inskränkningar tenderar till att bli fler med tiden.

Svensk rätt inskränker på ”muslimers” frihet? Barakat låter som om ”muslimer” är en homogen grupp, att alla ”muslimer” delar hans tolkning av islam, att just han är talesperson för ”muslimer”. ”Muslimer” behöver ingen talesperson lika lite som ”kristna” behöver en talesperson. Salahuddin Barakat representerar enbart sig själv och anhängarna i sin ultrareaktionära sekt. Frikyrkopastorn Ulf Ekman representerade inte ”kristna” när han 1983 grundade Livets Ord i Uppsala och var dess församlingsföreståndare. Det blev ett himla rabalder kring Ulf Ekman och Livets Ord. Jag har inget minne av att politikerna stod i kö för att hylla honom och att han dränktes i offentliga bidrag i egenskap av talesperson för ”kristna”.

Här är ytterligare ett exempel, numera raderat, på vad Salahuddin Barakat anser om den sekulära rättsstaten. Inlägget skrevs 2020 i samband med att Frankrikes president Emanuel Macron höll ett brandtal mot islamister. Barakat kallade Frankrike för en ”extremsekulär och alltmer islamofob skurkstat”. Han demonstrerar sitt avståndstagande från att ”muslimer” förvänts underkasta sig ”franskheten och den franska vägen”. Det är detsamma som att säga att han inte har för avsikt att underkasta sig svenskheten och den svenska vägen. Han skriver att Macrons största rädsla är ”arabernas och muslimers självständighet, enande och styrka”. Är det ”arabernas och muslimers självständighet, enande och styrka” han verkar för i Sverige?

Är alla ”muslimer” i Sverige araber?

Jag har skrivit mängder med blogginlägg om den auktoritära extremisten Salahuddin Barakat. Det talas ständigt och jämt om vikten av att införa en svensk imamutbildning så att de utländska imamerna är införstådda med svensk lagstiftning. Salahuddin Barakat (f. 1981) kom från Libanon till Sverige som 7-åring tillsammans med sina föräldrar. Han har fått sin skolutbildning i Sverige, gjort lumpen i Sverige. Han bestämmer sig för att fara till Jemen (4 år), Mauretanien, Pakistan, Turkiet och Levanten för att utbilda sig till expert på en religiös diktatur styrd av sharia, återvänder till Sverige och tar för givet att han ska försörjas med offentliga medel och att svensk lag ger honom rätt att organisera en religiös diktatur i Skåne.

Finansierade CSN hans mångåriga studier utomlands i grunderna för en shariastyrd religiös diktatur?

Vad var det för skolutbildning han fick i Sverige, eftersom han verkar totalt okunnig om FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna och Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna som är lag i Sverige sedan 1995?

Extremisten Barakat håvade inledningsvis in mängder med offentliga bidrag genom att utmåla sig som expert på att motverka radikalisering och extremism hos ungdomar. Han höll i Stockholm en föreläsning om IS den 7 november 2015, som Mohamed Omar, tidigare muslim, såg på Youtube och kommenterar i inlägget ”Sharia istället för förnuft” på Det goda samhället. Mohamed Omar har stor kunskap om imamer och predikningar i svenska moskéer. Han inleder inlägget: ”Bekämpa ISIS! Rubriken ingav visst hopp. En muslimsk teolog skulle argumentera mot Islamiska staten (IS). Äntligen skulle man få höra om en islam som var förenlig med vetenskap, sekularism och demokrati! Så blev det dock inte. Istället förstärkte föreläsningen bilden av muslimska teologer som rigida, dogmatiska och oförmögna till rationellt tänkande.”

Barakats inlägg på Islamakademins hemsida 2013 i syfte att marknadsföra sig och sin verksamhet var upplagda som frågor och svar. Den 4 augusti 2013 heter inlägget ”Den islamiska kvinnosynen”. Frågan lyder: ”Går en ’gammal’ [islamisk] kvinnosyn att kombinera med en jämlik och modern kvinnosyn som folk har i väst? Finns det en konflikt med att komma till väst, och ändå behålla de islamiska reglerna?”

Finns det över huvud taget något som heter ”de kristna reglerna”?

Justitieminister Gunnar Strömmer (M), Camilla Waltersson Grönvall och Paulina Brandberg läs noga vad Barakat svarar och fundera på innebörden i de fyra orden pluralistiskt samhälle och motarbeta majoritetskulturen.

I din frågeställning finns det ett underliggande antagande att man nödvändigtvis behöver kombinera vad du väljer att definiera som en ”modern kvinnosyn” med en islamisk kvinnosyn. I ett demokratiskt – och därmed pluralistisktsamhälle som Sverige bör inte detta vara en förutsättning. Tvärtom kan man utläsa ur den svenska lagstiftningen en uppmuntran till kulturrelativism med ett transkulturellt medvetande och ett motarbetande av etnocentrism, där majoritetskulturen är styrande” (min kursiv).

Barakat kritiserar den svenska lagstiftningen för att den anpassar sig efter samhällsutvecklingen och därför är ”godtycklig”. Han skriver: ”Normer och värderingar som inte tar sin avstamp i någon objektiv måttstock har en tendens att vara i ständig förändring. Det var exempelvis först 1921 som allmän och lika rösträtt tillämpades i Sverige. Ett annat exempel är homosexualitet, som legaliserades så sent som 1944. Det finns mot bakgrund av detta godtyckliga förhållningssätt till normer och värderingar inget som objektivt fastställer att den moderna västerländska kvinnosynen är bättre än den islamiska. Det finns många starka argument som visar att det snarare är tvärtom.”

I många islamsyrda länder döms homosexuella till döden, de hängs i lyftkranar eller knuffas från en hög höjd enligt ”en objektiv måttstock” härledd från profeten Muhammeds mun på 600-talets Arabiska halvö.

Vidare skriver Barakat att kvinnor och män ”till sin natur, rent biologiskt, är olika och således omöjligen kan bli genuint jämlika.” Islams fokus är den andliga jämlikheten, den världsliga jämlikheten är missriktad. ”Begreppet jämlikhet, särskilt enligt dess nutida definitioner, existerar inte inom islam och dess rättslära.” Islams fokus är ”att garantera människan en lycklig plats i det nästkommande eviga livet”.

När Barakat talar om klädkoder lyfter han fram nakenhet. ”Precis som inom Shari’ah är det inte tillåtet för män och kvinnor att vistas nakna offentligt. Den enda skillnaden mellan Shari’ah och den svenska lagen i det avseendet är definitionen av nakenhet. Ur ett moraliskt perspektiv finns det heller inget som säger att den svenska definitionen för nakenhet är bättre, tvärtom menar vi att det finns mycket starkare argument för den islamiska klädkoden.”

I inlägget 9 augusti 2013, ”Kvinnans deltagande i moskén”, förklarar Barakat vikten av könsseparation, moral och klädkod. Frågan lyder: ”Får kvinnor delta i samlingsbönerna likt ’Eid och fredagsbönen i moskéerna?” Utan att definiera vilka ”alla” är skriver Barakat: ”Alla är överens om att det under Profeten Muhammads tid var tillåtet för kvinnor att delta i samlingsbönen i moskén samtidigt som Profeten uppmuntrade att de skulle utföra bönen hemma.” Som rubrik på avsnittet har han ”Hadither och deras innebörd”. Han skriver att Koranen och haditherna är islams urkunder.

Hadither (yttranden, traditioner) är muntliga utsagor från Muhammed, antingen ord han självmant ska ha yttrat eller som svar på något. Han dog 632. Hans följeslagare ska ha skrivit ner hans fraser och spridit dem när fler och fler områden erövrades. Sedan traderades de årtionde efter årtionde efter årtionde. Traditionssamlare färdades över hela det islamiska riket, Arabiska halvön, Nordafrika, Egypten, Persien, Mesopotamien, på jakt efter hadither. Först på 800-talet, alltså två hundra år efter Muhammeds död, sammanställdes hadither i kompendier som fått namn efter sammanställaren. Man fäste mer vikt vid att kedjan av dem som traderat haditherna var tillförlitlig än innehållet. Salahuddin Barakat nämner flera traditionssamlare. Här är några namn och traditionssamlingens år, Abu Dawud 870, Bukhari 846, Muslim 860.

Barakat förklarar hur man härleder domar från islams urkunder. Ett avsnitt heter ”Interaktion mellan könen”. Det avsnittet har i allra högsta grad betydelse för Malmös förskolors svårigheter att leva upp till svensk lag om likabehandling. Barakat skriver:

Islam lär ut att interaktionen mellan de två könen bör vara minimal. Otaliga Koranverser och hadither talar om reglerandet av denna interaktion och varnar för otillåten interaktion mellan de motsatta könen, och medel som leder till detta. Detta reglerande, som sker bland annat genom morallära, klädkod och regler för uppträdande, är till för att motverka promiskuitet, immoraliskt uppträdande och annat ont som onekligen leder till familjens och i förlängningen samhällets sammanbrott. Det är också viktigt när man läser hadither som berör detta ämne att förstå att reglerna för interaktion mellan könen var något som stegvis implementerades på Profetens tid.

Det finns inga tillförlitliga källor om islams allra tidigaste historia, alltså Profetens tid.

Barakat skriver att de lärda menar att kvinnors deltagande i samlingsbönerna var en fråga om dispens. Han har rubriken ”Dispensens villkor” och skriver:

Denna dispens är dock inte absolut och utan villkor. Profeten specificerade denna dispens med klara villkor och får därmed endast användas om man uppfyller villkoren. Dessa villkor berör klädsel och uppförande och är satta för att förhindra otillåten interaktion och dess negativa och långsiktiga konsekvenser. […] Andra sådana villkor och regler som är nämnda i autentiska hadither är bland annat att kvinnorna bör ha egen ingång, de ska lämna böneplatsen direkt efter bönen medan männen väntar tills kvinnorna hunnit bege sig, att de följer islamisk klädkod och att de inte beblandar sig med männen på vägen till och från moskén.

Barakat nämner längst ner på sidan Ibn Abidin (1784–1836) och kallar honom ”en av de stora rättslärda inom hanafiskolan”. Han var verksam i Damaskus under den Osmanska eran.

Vad gäller Sverige, skriver Barakat, har mycket försämrats. ”Moralisk korruption, oansvarigt beteende, icke-islamiska värderingar gällande interaktionen mellan könen samt överdriven sexualisering är något som är väldigt utbrett i vårt samhälle. Samtidigt lider vi av bristande religiös kunskap och otillräckligt praktiserande av islam.” Han skriver att segregationen mellan könen ”är ett medel för att upprätthålla de islamiska värderingarna” och att moskéerna bör ”bidra till att muslimer och icke-muslimer förstår och får erfara nyttorna av att segregera mellan könen.” Vidare skriver han: ”Imamer, lärda, föräldrar och andra [förskolepersonal?] med ansvar måste uppmärksamma och tala om korrekt islamiskt uppträdande (adab) och dess bakomliggande värderingar (akhlaq wa qiyam) för att motivera muslimerna att verka för ett bättre och mer moraliskt samhälle. Det är dessutom viktigt att både bröder och systrar gör sitt bästa i att hålla fast vid vägledningen som Allah har gett oss i Shari’ah, den heliga lagen.”

Justitieminister Gunnar Strömmer (M), Camilla Waltersson Grönvall och Paulina Brandberg: Är ni förvånade över tillståndet i Malmös förskolor?

Journalisten och författaren Lars Åberg skriver om Salahuddin Barakat 26 december 2020 i Bulletin:

Imamen Salahuddin Barakati Malmö har profilerat sig som en man i mitten, religiöst konservativ men motståndare till extremism. Han samarbetar med Malmö stad och den lokala judiska församlingen. Något formellt mandat att företräda muslimer i Malmö har han emellertid inte och hans inlägg på Facebook nyligen om Frankrike som ”extrem och alltmer islamofob skurkstat” väckte sådan anstöt att han tog bort det. Sin ställning har han ändå lyckats behålla och det kan bero på att kommunen inte vet vem den annars ska samarbeta med eller att alternativet kanske skulle vara sämre.

Lars Åberg nämner mängder med offentliga bidrag som tilldelats Barakat och det nätverk han ingår i. Han skriver också:

I en artikel i Dagens Nyheter 2018 om muslimer som lämnat islam ansåg Barakat detta vara en ”oerhört känslig fråga”. Han hänvisade till den teologiska rättslära som yrkar på dödsstraff, men betonade att det inte gäller i Sverige ”som det är nu”. Om det hade funnits ett muslimskt idealsamhälle skulle nästan ingen vilja överge islam, menade han: ”Varför skulle man vilja lämna sanningen, det som är självklart och tydligt?” Han sa också att den som blir ateist får räkna med att betala ett pris: ”Det finns ingen förlåtelse för apostasi, att överge religionen.”

Dagens Nyheters journalist Niklas Orrenius intervjuar Salahuddin Barakat i artikeln 26 maj 2018 ”Hot om döden skrämmer ex-muslimer från att lämna islam”. Det är uppenbart av Orrenius intervju och av marknadsföringsinläggen på Islamakademin 2013 att Barakats världsbild är en religiös diktatur styrd av sharia.

Orrenius skriver att Salahuddin Barakat har en viss ”förståelse för föräldrar som hotar med drastiska åtgärder om barnen lämnar islam.”

– Om du vet att ditt barn är på väg att slänga sig i en säker förstörelse, ett evigt helvete. Vad gör du då? Du gör allt för att stoppa det. I början kanske man försöker övertala. Om det inte funkar kanske man drar till med hot eller att man ska klippa banden, bryta kontakten.

Orrenius frågar:

Förstår du ungdomar som säger att det skulle vara lättare att komma ut som gay för sina konservativa religiösa föräldrar, än att komma ut som ateist?
– Ja. Det finns ingen förlåtelse för apostasi, att överge religionen. Allt annat faller inom Guds förlåtelse. Utomäktenskapliga relationer, homosexuella och heterosexuella, anses visserligen vara en synd – men Gud kan förlåta den synden, om han väljer att göra det. Det går inte med apostasi.
Att lämna religionen, säger Salahuddin Barakat, kommer med ett pris.
– Man får förstå att om man lämnar islam så kan man inte tro att allt fortsätter som vanligt.

Barakat säger att den som lämnar islam inte kan straffas i en demokrati som Sverige, men att straffet kommer i livet efter detta.

Är det någon som är förvånad över tillståndet i Malmös förskolor med ett sådant straff hängande över huvudet? I det här inlägget 3 juli 2017 skriver jag om Helvetesläran enligt Bibeln, Koranen och Ingemar Hedenius. Det talas alldeles för lite om helvetet i Sverige, om skräcken för helvetet och vad den skräcken kan leda till för handlingar.

Barakat har aldrig träffat Gud, har inte talat med Gud, har inte sett Gud. Muhammed ska ha fått uppenbarelser på 600-talet. Inte heller med honom talade Gud direkt utan gick via ärkeängeln Gabriel. Resten är hörsägen från 600-talet fram till våra dagar. Barakat kan inte tala i ett osynligt övernaturligt väsens namn. Han rabblar en utantilläxa formulerad av jordiska män.

Som nämnts har jag skrivit åtskilliga blogginlägg om Salahuddin Barakat. I det här blogginlägget 26 augusti 2023 publicerar jag sidorna där han förklarar att han som rättslärd är mer lämpad att uttala sig om juridiska frågor som rör ”muslimer” än juristen professor emeritus Reinhold Fahlbeck, som utgår från Europadomstolens praxis. I det här blogginlägget 16 augusti 2021 skriver jag om hans koppling till Muslimska brödraskapet och att föreningen Amanah, som leds av honom och en rabbin, har ett samarbetsavtal med det glödande judefientliga Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Föreningen Amanah ska motverka ”islamofobi” och antisemitism. För den som följt Barakat och hans värderingar kom det inte som en överraskning att han så snart Hamas bestialiska terrorattack mot Israel blev känd skrev ett inlägg på Facebook om sitt stöd till Hamas! Amanah ligger nu nere, vilket jag kommenterar i det här blogginlägget 12 februari 2024 som bland annat handlar om Dagens Nyheters och Kulturhuset stadsteaterns samtalskväll om ”islamofobi” och antisemitism efter Hamas attack. Jag kommenterar Niklas Orrenius starka stöd för Salahuddin Barakat, och därmed Dagens Nyheters stöd till denna extremt demokratifientliga könsapartheidmissionär.

Även SVT backar upp honom. Den 16 juli 2016 följde SVT Salahuddin Barakat när han i en moské i Malmö firar Eid al-fitr och endast tilltalar församlingen med ”mina bröder”. Under måltiden i Islamakademins lokaler satt männen för sig och kvinnorna för sig. Måltiden hos Islamakademin var Salahuddin Barakats förslag. Samma år fick Islamakademin från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 440 000 kronor för projektet ”Motargument” under bidragsnamnet ”Verksamhet som värnar om demokratin mot våldsbejakande extremism 2016”. MUCF har en märklig definition av demokrati när den beviljar Islamakademin bidrag. År 2016 låg fortfarande Barakats ovanstående marknadsföringsinlägg på Islamakademins hemsida, vilket framgår av att det längst ner till höger på sidorna står 2016-04-26, datum då jag kopierade dem.

Salahuddin Barakat bedriver skattefinansierad lobbyverksamhet i Skåne i syfte att sprida ”de islamiska värderingarna” som i förlängningen ska leda till den religiösa diktatur han for utomlands för att studera. Vad hans lobbyverksamhet lett till visar rapporten om förhållandena i Malmös förskolor. Han är inte den enda religiösa ledare i Malmö, eller hela Sverige, som sprider ”de islamiska värderingarna”, där könssegregation och islamisk klädnorm är en viktig del.

Det finns två saker regeringen kan göra för att med kraft markera att den sekulära rättsstaten står över ”de islamiska värderingarna”.
1) Med omedelbar verkan förbjuda religiös klädsel i all offentligt finansierad verksamhet
2) Med omedelbar verkan sätta stopp för all offentligt finansierad ”kamp mot islamofobi”.

Den 16 februari 2024 skrev jämställdhetsminister Paulina Brandberg, socialminister Jakob Forssmed (KD), socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och Michael Rubbestad (SD) en debattartikel i Svenska Dagbladet som fick rubriken ”Utred en bredare kriminalisering av tvång att bära religiös klädsel”, artikeln går att läsa på Regeringens hemsida. Det är en mycket klarsynt text om klanförtryck och klanheder. Man nämner också ”fundamentalistiska religiösa system” samt ”Ytterligare ett uttryck för hederskultur kan vara tvång att bära religiös klädsel”, samt ”Frihet från religiöst tvång är en grundläggande rättighet i vårt samhälle, och det är en frihet som vi måste värna.” Man nämner många förslag på åtgärder, men inte ett ord om utländska påverkansoperationer via moskéer och islamiska prästerskapets tyranni.

Man vill inte peka ut en enskild religion. Detta obegripliga tassande på tå som får sådana horribla konsekvenser för drabbade. I en intervju i Aftonbladet säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg att hon inte vill förbjuda shariadok

i skolan. Hon säger inte shariadok utan använder slöja, vilket är barnkammarnivå. I artikeln står det:

Sverigedemokraterna har länge krävt ett slöjförbud i den svenska för- och grundskolan medan Liberalerna har sagt nej. Något förbud går nu inte Tidöpartierna heller fram med.
Varför släpper ni ett slöjförbud?
– Vi är olika partier och har olika ingångar. Det är det vi har enats om, säger Brandberg.
När Liberalerna sade nej till ett slöjförbud på sitt landsmöte förra året, så var motiveringen att barn i religiöst konservativa muslimska familjer skulle riskera att placeras i konfessionella förskolor och skolor, eller helt hållas borta från skolväsendet.
– Vi har skolplikt i Sverige. Det farligaste som kan hända är att det sker en normalisering av att hedersförtryck upprätthålls i skolan och att vi är för ängsliga, säger Brandberg.

I det här blogginlägget 10 december 2023 visar jag hur SVT, trots upprepad kritik, normaliserar shariadoket utan att för tittarna markera vilken extrem tolkning av islam bäraren tillhör. Jag kommenterar också det orimliga i att kalla plagget för slöja. I slutet av inlägget kommenterar jag också hur liberaler väljer att positionera sig mot Sverigedemokraterna i ställer för att visa lojalitet mot flickorna som tvingas beslöja sig. Jag citerar: ” Slutligen några ord om den egotrippade politikern Jan Jönsson som var mäkta stolt över att Liberalerna på landsmötet sagt nej till en utredning om att förbjuda småflickors beslöjning i förskolan och på lågstadiet. Förskolan!

Landsmötets nej handlar inte om omsorg om småflickorna. Det handlar om den falang inom Liberalerna som är beredd att gå över lik för att markera avstånd mot Sverigedemokraterna. Jan Jönsson sätter sitt ego före småflickornas bästa. Han sätter sitt ego före Sveriges bästa. Han borde aldrig ha sökt sig till politiken.”

Vad gäller begreppet ”islamofobi” återpublicerade jag nyligen min kritik från 19 augusti 2018 av dåvarande integrationsminister Erik Ullenhags ovetenskapliga och fullkomligt hårresande riksdagsmotioner där han likställer antisemitism med ”islamofobi”. Det var ett gigantiskt misstag av Fredrik Reinfeldt (M) att ersätta Nyamko Sabuni med Erik Ullenhag som integrationsminister. Nyamko Sabuni hade bra koll över vilka som utnyttjade ”islamofobi” för att tillskansa sig offentliga medel. Erik Ullenhag bjöd in dem till dialogsamtal 2011. Jag citerar ur inlägget:

Efter självmordsbombaren Taimour Abdulwahabs dåd mitt i julhandeln i december 2010 bjuder Erik Ullenhag in till dialogsamtal den 13 januari 2011 om att motverka diskriminering och islamofobi. Över hälften av de inbjudna tillhör Muslimska brödraskapets föreningar i Sverige, alltså fundamentalister: Helena Benaouda, Mahmoud Khalfi, Mostafa Kharraki, Othman Tawalbeh, Omar Mustafa, Abdirizak Waberi, Abdulkader Habib, Yasri Khan.
Det är som om justitieminister Morgan Johansson efter årets Almedalsvecka skulle bjuda in anhängare av Nordiska motståndsrörelsen till dialogsamtal om att förhindra att nynazister svartmålas.

Sedan rullade det på. DO hade ett nära samarbete med Muslimska brödraskapets extremister Alice Bah Kuhnke (MP) bjöd in extremisterna till sakråd om islamofobi, kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) bjöd 2022 in till sakråd om islamofobi. Amanah var inbjuden, tillsammans med Muslimska brödraskapets Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), studieförbundet Ibn Rushd, Sveriges muslimska förbund (SMF), Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR), där Salahuddin Barakat ingår. Rena dårskapen.

Trots Salahuddin Barakats helhjärtade stöd för Hamas terrorattack bjöds Amanah in till Paulina Brandbergs sakråd om det nationella arbetet mot rasism 13 december 2023! Liksom Sveriges muslimska förbund (SMF). I Minnesanteckningar från sakrådet står bland annat:

Organisationer beskrev även hur hatbrotten mot judar har ökat, särskilt efter Hamas terrorattack mot Israel den sjunde oktober i år och att det är viktigt att koordinera arbetet mot antisemitism. Islamofobin uttrycktes även ha ökat vilket bland annat har lett till skadegörelse av moskéer runtom i Sverige. En oro uttrycktes kring politiska uttalanden om att riva moskéer.

Under rubriken ”Insatser inom rättsväsendet” står det:

Frågor om yttrande- och religionsfrihet och gränsdragningar, särskilt i relation till politiska uttalanden om att riva moskéer, berördes också.

Ordet ”islamofobi” bör fasas ut ur alla offentliga skrivelser.

Salahuddin Barakat har all rätt att vara fylld av avsky för den sekulära rättsstaten, men varför översköljs hans antidemokratiska verksamhet med offentliga bidrag? Varför bjuds hans verksamheter in till regeringens sakråd? Varför bjuds han in till Sagerska huset?

Skolinspektionen har tack vare ny lagstiftning och efter information från Säpo dragit in tillståndet för flera islamiska friskolor. Det räcker inte. Som jag nämner i inledningen: Det krävs inte något våld för att omvandla en sekulär rättsstat till en religiös diktatur. Om det nu är Säpos uppgift att värna om den sekulära rättsstaten och det demokratiska styrelseskicket varför har då Säpo inte i uppgift att informera berörda parter om faran med islamiseringen av Sverige? Exempelvis SVT:s VD Hanna Stjärne om vikten av att markera vilken extrem tolkning av islam beslöjade flickor/kvinnor representerar. SVT Stockholms ansvarige utgivare Lisa Åberg om att varje gång hon sänder ett inslag från stora moskén i Stockholm markera att moskén drivs av Muslimska brödraskapet. Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), som gärna samarbetar med Salahuddin Barakat, Allmänna arvsfonden, som gärna samarbetar med Salahuddin Barakat, Malmös politiker, som gärna samarbetar med Salahuddin Barakat, Ägarfamiljen Bonnier vars Dagens Nyheter lovordar Salahuddin Barakat. I inlägget ovan 12 februari 2024 skriver jag om hur DN:s journalist Niklas Orrenius prisar Salahuddin Barakat. Jag visade den här bildsekvensen:

År 2017 kallar han Salahuddin Barakat för ”kloke Malmöimamen”.

3 mars 2024

Mona Lagerström fil dr