Alla inlägg av Mona Lagerström

Ta en dust med mig, Mattias Irving! Din debattartikel i ETC är ett karaktärsmord på Magnus Ranstorp och saknar varje tillstymmelse till sakargument. Du är en av Sveriges mest rabiata försvarare av Muslimska brödraskapets svenska gren. Du påstår dig tala för ”muslimer” medan din artikel i själva verket är ett försvarstal för den lilla kretsen Mussolinis och Hitlers arvtagare

I den här vilseledande artikeln i ETC 4 mars 2021 ”Ranstorps skrämselretorik är en fara för demokratin” beklagar du dig över att Magnus Ranstorp inte accepterar dina inviter att föra en konstruktiv dialog med dig. Bjud in mig så ska jag förhöra dig om dina kunskaper om Muslimska brödraskapet, både den globala rörelsen och den svenska grenen, vars huvudorgan är Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) och högsäte stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm.

Jag vill gärna höra mig för om dina kunskaper om MB:s demokratisyn, kvinnosyn och syn på judar samt deras retorik. Det finns flera texter på svenska om IFiS demokratifientliga ideologi, bland annat att de förkastar lagar stiftade av människan, att ”muslimer” i Sverige ska vara underställda det parallella rättssystemet sharia, att kvinnan är underställd mannen, att det är kvinnans plikt att bära hijab och bara visa händerna och ansiktet offentligt.

Ordet plikt i religiösa sammanhang strider mot religionsfriheten.

Jag vill höra mig för om vad du vet om namnen i MB:S innersta kärna och vilka ledande positioner de haft i alla de svenska föreningar de cirkulerar i.

Jag vill gärna höra mig för om dina kunskaper om hur MB rekryterar medlemmar och hur dessa presumtiva medlemmar i åratal utsätts för systematisk indoktrinering tills deras ursprungliga personlighet har upplösts och de blir MB:s robotar. Inte vem som helst kan anmäla sig som medlem. Medlemmarna handplockas, innan de drillas.

I snart hundra år har MB finslipat sina metoder och sin retorik i syfte att nå sitt långsiktiga mål – en världsomspännande teokrati styrd av deras tolkning av sharia.

De vet hur de ska skaffa sig verktyg som gör grovarbetet åt dem. Omar Mustafa var initiativtagare till föreningen Hjärta.

Mattias Irving: Du och Anna Ardin har utsatts för Omar Mustafas förförelsekonster. Han har förtrollat er genom att ljuga er rakt i ansiktet och påstå att han representerar ”muslimer”. Han har en hög grad inom MB:s svenska gren. Han är handplockad. Och drillad.

Du avslöjar att du är MB:s lydiga redskap varje gång du skriver kollektivordet ”muslimer”, ”vanliga muslimer”, ”muslimska rösterna”. Det har tillsammans med begreppet ”islamofobi” varit MB:s mest framgångsrika retorik att påstå att de representerar ”muslimerna”, trots att de enbart representerar en liten demokratifientlig krets med en totalitär ideologi som bör avskiljas från islams trosfränder i Sverige och pariastämplas på samma sätt som Nordiska motståndsrörelsen.

Islamisterna Hizb ut-Tahrir är öppna med att de är en demokratifientlig rörelse. MB är lika demokratifientlig men ljuger om det. Hizb ut-Tahrirs grundare var från början medlem i MB.

MB har, först med hjälp av Saudiarabiens oljedollar och numera med hjälp av Qatar, sedan 1970-talet gett islam ett dåligt rykte i hela världen och förstört för islams trosfränder i hela världen.

Förutom ditt karaktärsmord på Magnus Ranstorp, ger du dig på Aje Carlbom och Magnus Norell. Alla tre är vetenskapligt skolade. Du sågar Försvarshögskolan. Du sågar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och repeterar MB:s kritik av förstudien om Muslimska brödraskapet i Sverige. Du lyfter fram religionsvetarnas kritik. Jag har i flera inlägg skrivit om universitetens totalhavererade islamutbildning.

Hela din artikel är ett skamgrepp på forskare som värnar om det demokratiska styrelseskicket och som i åratal försökt väcka opinion för den demokratifientliga rörelse i Sverige som år efter år finansieras med skattemedel.

Låt det stå fullständigt klart: studieförbundet Ibn Rushd har organisatoriska kopplingar till Muslimska brödraskapet. Du skriver ”det muslimska studieförbundet Ibn Rushd”. Den korrekta benämningen är: Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd.

Mattias Irving. Du är en begåvad skribent. Det är sorgligt att du inte använder din begåvning till att främja demokratin i Sverige. Vakna upp ur din förtrollning. Omar Mustafa har fört dig bakom ljuset.

Ta en dust med mig.

5 mars 2021

Mona Lagerström fil dr

Men snälla försvarsminister Peter Hultqvist, vet du inte vilka samarbetspartners Socialdemokraterna har sedan minst två decennier tillbaka? Talar du aldrig med Peter Weiderud, Carin Jämtin, Anna Ardin eller Mattias Irving i Tro och Solidaritet, partiets religiösa sidoorganisation, om det nära samarbetet med det högerextrema Muslimska brödraskapet?

Försvarsminister Peter Hultqvist: Du skriver i debattartikeln 27 februari 2021 i Expressen ”Högerextremismen går inte att tämja”. Varför fortsätter då Socialdemokraterna att skänka hundratals miljoner skattekronor till Muslimska brödraskapets svenska gren, Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) och alla dess utväxter, exempelvis studieförbundet Ibn Rushd och välgörenhetsorganisationen Islamic Relief, trots den allvarliga kritik som i åratal både utomlands och i Sverige riktats mot denna högerextrema rörelse? Du vet väl om att den är terroristklassad i flera länder?

Gäller din befattning som försvarsminister enbart försvar av Sverige från militära angrepp som kommer utifrån? Ingår det inte i din befattning att hålla dig à jour med forskning som bedrivs av Försvarshögskolan och som gäller allvarliga hot inne i Sverige mot den svenska demokratin?

Har du aldrig hört talas om docent Magnus Ranstorp, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS)?

Läser du inte hans Twitterkonto? Har du läst det här inlägget från 25 februari och lyssnat på vad han säger i Trygghetspodden om Islamiska förbundet och kopplingen till Muslimska brödraskapet?

Han ger i podden ytterligare ett bevis på IFiS organisatoriska koppling till Muslimska brödraskapet. Så här skriver han 26 februari på Twitter: ”När Reinfeldt sitter i Stockholmsmoskén 2007 & träffar IFiS om hantering av krisen kring Vilks och Nerikes Allehanda koordinerar IFiS samtidigt sin respons med Muslimska brödraskapets högsta ledarskap baserad i Qatar, Yousef al-Qaradawi, och ’International Support Organisation’.”

Har du sett någon av alla de dokumentärer på olika språk och läst de artiklar på olika språk om Muslimska brödraskapet som Magnus Ranstorp twittrat om i åratal?

Har du läst de kritiska artiklar han tillsammans med Försvarshögskolans analytiker Peder Hyllengren och Malmö universitets biträdande professor Aje Carlbom har skrivit om studieförbundet Ibn Rushd?

Har du haft ett samtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om deras rapporter om Muslimska brödraskapet i Sverige? Den första redigerad av dr Magnus Norell och författad i samarbete med Aje Carlbom och den tidigare medlemmen i MB Pierre Durrani? Eller den här av Aje Carlbom?

Har du läst Sameh Egyptsons bok på engelska: Holy white lies. Muslim Brotherhood in the West ”Case – Sweden” (2018) eller del 1 av den på svenska: Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige (2020)?

Har du läst min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter (2018)?

Eller intar du samma hållning som Muslimska brödraskapets två mest rabiata försvarare i Sverige, Anna Ardin och Mattias Irving, som inte har ett enda sakargument bara infama påhopp om ”islamofobi” så snart kritik riktas om IFiS och dess utväxter, som exempelvis det här av Anna Ardin 2 februari: ”Magnus Ranstorp borde granskas som makthavare. Kollar någon ens källor på hans hissnande påståenden om ’farligheten’ hos de många progressiva organisationer han pekar ut?”

Eller det här av Mattias Irving 2 februari: ”Det är surrealistiskt att Sveriges mest mediala terrorexpert ger sig på oss nån gång i månaden, och har så gjort i många års tid nu. Han har vägrat gå med på att ses och prata om sin kritik mot oss. Han föredrar att hetsa på Twitter. Känns ärligt talat rätt olustigt.”

Tro och Solidaritet har skrivit ett inlägg, som bara kan betecknas som fake news, om det samarbete med Muslimska brödraskapet som Sameh Egyptson offentliggjorde i den här debattartikeln i Göteborgs-Posten 29 januari 2014 och som Peter Weiderud besvarar med lögner 30 januari 2014. Weiderud skriver bland annat: ”Jag betraktar Muslimska Brödraskapet som islamistiskt. Islamofacism är för mig ett nytt begrepp. Socialdemokrater för tro och solidaritet tar ställning mot våld och förordar alltid politiska lösningar på konflikter, i Egypten precis som i övriga delar av världen. Det har fått mig att förhålla mig kritisk både till Muslimska Brödraskapet och militärens maktövertagande med våld.”

Vidare: ”Däremot har vi, som jag förklarat, inget samarbete med islamister eftersom vi ser dem som våra politiska motståndare.”

Så varför får de då år efter år miljontals skattekronor?

Fascism
Fascism är vad den italienska fascistledaren Benito Mussolini förklarade att fascism är och hur han själv agerade, inte vad Henrik Arnstad säger att en forskare 1991 säger att fascism är.

Anna Ardin, Mattias Irving och Peter Weiderud använder felaktigt kollektivordet ”muslimer” när de i själva verket försvarar islamister, eller med ett mer korrekt begrepp islamofascister.

I det här blogginlägget förklarat jag kortfattat varför Muslimska brödraskapet är en islamofascistisk rörelse, en karbonkopia av Benito Mussolinis fascism, både som han förklarade fascism som lära och hur han implementerade fascismen i Italien mellan 1922 och 1943. En liten klick islamofascister cirkulerar i ledande ställning i IFiS olika föreningar. Jag namnger den innersta kärnan och visar foton på dem.

Peter Hultqvist: Lär dig namnen utantill. De är fiender till det demokratiska styrelseskicket och har i decennier finansierats med skattemedel. Du borde ge Försvarshögskolan i uppdrag att utreda dessa namn och hur många hundratals skattemiljoner de med sitt hyckleri att de organisatoriskt inte är knutna till Muslimska brödraskapet och att de representerar landets ”muslimer” har tillskansat sig.

De ska ha samma pariaställning som Nordiska motståndsrörelsen (NMR). De ska skiljas ut från islams trosfränder på samma sätt som NMR skiljer ut sig från svenskarna. De är en liten skara islamofascister som bara representerar sig själva. Deras högkvarter är Stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm.

Och så till dina råd till demokratiska partier, som jag citerar i sin helhet, och som du borde rikta till ditt eget parti:

Några rimliga förhållningssätt för demokratiska partier borde vara:

  •  Aldrig acceptera ett förhållningssätt som bygger på att konsekvent och svepande göra olika grupper av svenska medborgare till syndabockar som ett sätt att lösa olika samhällsproblem.
  •  Aldrig acceptera en politisk linje som medvetet syftar till att separera olika grupper av svenska medborgare från varandra.
  •  Aldrig acceptera att i den politiska retoriken medvetet försöka fördjupa klyftor som bygger på ras, religion eller kultur.
  •  Aldrig acceptera smygande processer där ett öppet demokratiskt samhälle stegvis drivs i en allt mer auktoritär riktning.
  •  Aldrig acceptera de anonyma påhoppen, hatet och de desinformativa metoder som de högerextrema använder i sociala medier.

Du ger en exakt beskrivning av det marxistiska akademiska nätverket Antirasistiska Akademins (ArA:s) agerande. Muslimska brödraskapets högerextremister har krokat arm med dessa vänsterextremister. ArA har lärt MB:s andra generation högerextremister att skilja på landets befolkning utifrån hudfärg, “vit” hudfärg är roten till allt ont i Sverige.

De två högerextremisterna, eller mer korrekt, islamofascisterna Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi, som stämt din partikollega Ann-Sofie Hermansson för förtal, är exempel på denna andra generation som gör exakt det du rabblar upp som förkastligt. Och som i åratal finansierats med skattemedel.

Peter Hultqvist. Du kastar sten i glashus. Fråga dig om du verkligen är rätt person att vara Sveriges försvarsminister.

27 februari 2021

Mona Lagerström fil dr

Malin Novén, Ibn Rushds distriktschef Västra och Södra: Du utnyttjas hänsynslöst av Mussolinis och Hitlers arvtagare

Nu har Göteborgs stad fattat beslut att inte ge bidrag till Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. De fattade ett sakligt beslut, precis som du efterlyste i ditt debattinlägg i Altinget 18 februari 2021 ”Kommuner måste fatta sakliga beslut”. Men din uppfattning om sakliga beslut strider mot just saklighet.

Även din debattartikel i Göteborgs-Posten 23 februari 2021 ”Helt fel att stoppa bidrag till Ibn Rushd” är full av sakfel.

I den här artikeln i Skurupsposten 18 oktober 2019, ”Därför lämnar kommunens höjdare sina uppdrag”, förklarar du varför du lämnade Skurup: ”Malin Novén, tidigare arbetsmarknadssamordnare och integrationsstrateg i Skurup, valde att lämna sitt uppdrag i somras. Hon berättar att förändringar i kommunens värdegrund låg bakom beslutet. Det var bland annat polisanmälan mot ensamkommande barn som gjorde det omöjligt för henne att fortsätta. – Det började ske förändringar i politiken som styrde arbetet från att verka inkluderande.”

Ibn Rushd verkar inte inkluderande, Ibn Rush är en separatistisk förening.

Malin Novén, du lämnade Skurup för att bli Mussolinis och Hitlers arvtagares ansikte utåt.

Du påstår att ”forskningen fastslår” att det saknas belägg för att det skulle finnas ”antidemokratiska strömningar inom Ibn Rushd eller kopplingar till det Muslimska Brödraskapet”. Du hänvisar till den skamlöst vinklade utredningen som studieförbundet Bildas tidigare förbundsordförande professor Erik Amnå presterade och som jag anser bör rivas i småbitar.

Det är ställt utom allt rimligt tvivel att Ibn Rushd har organisatoriska band till Muslimska brödraskapet. Bland annat redovisar Sameh Egyptson, knuten till Lunds universitet, i boken Holy white lies att grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, Islamiska förbundet i Sverige, bland andra Chakib Benmakhlouf, Mostafa Kharraki, Mahmoud Khalfi, Mahmoud Aldebe, Ahmed Ghanem, under ett möte 21 augusti 2001 grundade Ibn Rushd och att det i stadgarna som skickades in till Skatteverket tydligt beskrivs kopplingen till Islamiska förbundet (s. 123, 124).

Du använder samma nedlåtande kommentarer för att avfärda seriösa forskare som Ibn Rushd är kända för när du skriver ”Raljanta debattartiklar”. Ta biträdande professor Aje Carlboms och Försvarshögskolans docent Magnus Ranstorps och analytikern Peder Hyllengrens seriösa artiklar om Ibn Rushd på allvar.

Du använder det vilseledande kollektivordet ”muslimer” när du hänvisar till Ibn Rushds verksamhet. Det är lika frånstötande som om du skulle påstå att Nordiska motståndsrörelsen representerar alla rotsvenskar. Ibn Rushd representerar enbart Muslimska brödraskapets aktivister. Och du är numera en del av denna högerextrema, för att inte säga fascistiska rörelse. I mitt föregående blogginlägg jämför jag den italienska fascistledaren Benito Mussolinis text om fascismens doktrin med en text av Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna. Mussolini sa: ”Allt i staten, ingenting emot staten, ingenting utanför staten”. Muslimska brödraskapets lära är: ”Allt i islam, ingenting emot islam, ingenting utanför islam”.

Banna skrev mängder med texter. Hans totalitära tolkning av islam återfinns i otaliga häften på svenska, flera sammanställda av Mostafa Malaekah och Mahmoud Aldebe.

Muslimska brödraskapet är dessutom en extremt judefientlig global rörelse. Ibn Rushd har åtskilliga gånger bjudit in talare med en judefientlig retorik, talare som ingår i Muslimska brödraskapets globala nätverk och som Ibn Rushd känner mycket väl.

Ibn Rushd Västra har stöd av Vänsterpartiet. Den 22 februari skriver Daniel Bernmar, Vänsterpartiets oppositionspolitiker i Göteborg, på Twitter: ”Den djupt rasistiskt drivna kampanjen mot Ibn Rushd kommer till ett slut imorgon. Allt tyder på att det lilla högerstyret tillsammans med andra partier kommer avslå studieförbundets bidrag efter ett år av karaktärsmördande och häxjakt.”

Att vänsterextremister och högerextremister samarbetar i Sverige illustreras även av att Vänsterpartiet i Göteborg lät Mostafa Malaekah utnämnas till nämndeman för partiets räkning enligt Kommunfullmäktiges handling 2019 nr 30. Där står: ”22. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Claes Theliander (V) för tiden t o m 2019 utse Mostafa Malaekah (V).”

Mostafa Malaekahs texter är högerextrema, de är demokratifientliga, kvinnosynen är vidrig. Hans texter, vars innehåll är standardgods inom Ibn Rushd, låter påskina att det bara finns en tolkning av islam, den han beskriver och som ska styra individens liv och staten in i minsta detalj. Notera detta: styra staten.

Notera också att Mostafa Malaekah i sina häften konsekvent framställer sharia som ett parallellt rättssystem som gäller ”muslimer”. Förklara det demokratiska i det.

Ibn Rushd är en totalitär politisk rörelse med en global teokrati som det långsiktiga målet. De har satt lögnen i system. Det håller inte längre.

Malin Novén: Du är ute på hal is när du i artikeln i Altinget skriver: ”Samtidigt visar Ibn Rushd varje dag att man kan vara en aktiv del av arbetet med demokrati och jämställdhet i Sverige med islam som värdegrund.”

Vilken islam? Det finns mer än en tolkning, det måste du väl ändå ha lärt dig under ditt arbete som integrationsstrateg i Skurup.

Se dig i spegeln. Du är utnyttjad, hänsynslöst utnyttjad av Mussolinis och Hitlers arvtagare.

24 februari 2021

Mona Lagerström fil dr

Hurra, nu är det 1 februari igen! Internationella shariadokets dag (tidigare kallad Internationella hijabdagen)! Den nionde i ordningen sedan 2013. Vi, den svartbruna förtruppen, Mussolinis och Hitlers stolta arvtagare, välkomnar alla kvinnor att i solidaritetens namn drapera sig i Muslimska brödraskapets uniformspersedel

Jodå, vår högt ärade grundare Hassan al-Banna (1906–1949), som etablerade Muslimska brödraskapet 1928 i Egypten, hade kontakt med både Benito Mussolini och Adolf Hitler, som han beundrade kolossalt, vilket vi återkommer till. Först lite om shariadoket eftersom det ju är shariadokets dag. Även om Internationella shariadokets dag är en strålande inrättning vill vi betona att det inte står någonstans i Koranen att kvinnor ska täcka håret. Det är på vårt initiativ som kvinnor och småflickor i dag världen över bär just shariadoket.

Vi vill ha kredd.

Tror ni oss inte så titta på det här klippet från 1966 där Egyptens brutala diktator Gamal Abdel Nasser (d. 1970), samma år som han lät avrätta vår stora shariaideolog Sayyid Qutb (1906–1966), berättar för en skara anhängare att det första Muslimska brödraskapets nya ledare ville att han, alltså Nasser, skulle göra när Nasser, med vår medverkan, tagit makten 1952 i Fria officerarnas kupp och störtat kung Farouk var att Nasser då de träffades 1953 för att diskutera ett samarbete skulle stifta en lag att alla kvinnor måste bära hijab utomhus och åhörarna inte förstod vad Nasser sa utan han fick översätta till sjal. Sedan var de oförskämda nog att skratta och ropa att den nya ledaren själv kunde ta på sig en. Nasser sa att han svarade, att eftersom ledaren inte kunde få sin dotter, som läste medicin, att ta på sig en sjal, hur förväntade han sig då att Nasser, ensam, skulle kunna få 10 miljoner kvinnor att bära sjal? Ännu mer skratt.

Vi återkommer till bruket av ordet hijab, som är en arabisk variant av ordet purdah på Indiska halvön och som betyder förhänge, avskildhet. Vi föredrar beteckningen shariadoket framför hijab eftersom vi jämför plagget med nunnedoket. Jämförelsen med nunnedoket har vår broder Mostafa Malaekah skrivit om i flera dokument på svenska som finns på internet och i varenda moské i Sverige. Små behändiga häften som får plats i fickan. Vi vill med shariadokets speciella stuk markera var i världen vår religion har sitt upphov. Se exempelvis denna bild på vår högt värderade syster Helena Benaouda Hummasten, finländsk konvertit, som gjort en enastående insats när det gäller spridningen av shariadoket i Sverige. Ingen kan missta sig på varifrån vi hämtat inspiration.

Som nämnts så står det ingenstans i Koranen att kvinnor ska täcka håret. Människor har i alla tider anpassat klädseln till rådande väderlek på platsen. Islam uppstod på den Arabiska halvön och den består av öken, öken, öken. Ingen vettig beduin gav sig ut i öknen utan att skydda sig mot sandstormarna, man som kvinna. Islam är en uppenbarelsereligion. Enligt den islamiska traditionen nedsände Allah Koranen styckevis och delt till profeten Muhammed (570–632) via ärkeängeln Gabriel med början när Muhammed var fyrtio år och tyckte kanske inte att det var nödvändigt att tala om för en vuxen man vilka huvudbonader som passade sig bäst för ökenvädret, särskilt som Muhammed innan han blev profet enligt traditionen ska ha arbetat som ledare för kamelkaravaner i första hustrun Khadidjas handelsföretag i Mekka.

För att riktigt demonstrera att det är vi som, med hjälp av saudiska oljepengar, har spridit shariadoket över hela världen sedan 1970-talet ger vi en liten historisk tillbakablick. Hur kvinnor och män har klätt sig under årtusendena skiftar från region till region och från århundrade till århundrade. Arkeologerna är nyckeln till äldre tiders seder och bruk. Det är arkeologerna som gräver fram hur folk för över tre tusen år sedan bodde, hur de klädde sig, prydde sig, brev regenterna skrev till varandra på lertavlor, lagar som nertecknades på lertavlor med mera med mera. Det är just det som hände för tre tusen år sedan som är viktigt när det gäller lagstiftad beslöjning av kvinnor. Här är till exempel den år 1912 framgrävda bysten av Nefertiti, drottning i Egypten på 1300-talet fvt.

Egyptiska kungligheter bar kronor av olika slag, som den magnifika kronan Nefertiti bär. Både män och kvinnor ska ha rakat av håret för att hålla lössen borta och bar peruker, särskilt det övre skiktet. Det är oftast de välbärgade skikten som lämnar spår efter sig. Bilder från det gamla Egypten visar att män och kvinnor bar ungefär samma kläder och huvudbonader och att kvinnor inte döljer ansiktet.

Ungefär två hundra år efter Nefertiti regerade den assyriska krigarkungen Tiglatpileser I (1114–1076 fvt) i området som kallas den bördiga halvmånen (Mesopotamien mellan floderna Tigris och Eufrat, nuvarande Irak). Hans lagsamling heter Medelassyrisk lag (MAL). Tiglatpileser är upphovet till den första kända kodifierade lagen, MAL § 40, om kvinnors beslöjning, en lag som gör skillnad på ärbara kvinnor och icke-ärbara och det är den lag man kan säga är föredömet för shariadoket som vi har promotat via vår framgångsrika global modest fashion industry, tack vare Islamic finance som broder Ahmed al-Najjar är upphovet till och som har sin begynnelse i Egypten 1963, alltså redan under Nassers tid, fast då hemligt förstås och när det uppdagades att vi låg bakom banken stängdes den ner. Men år 1976 övertalade Najjar en saudisk prins att satsa på vår finansidé och prinsen la grunden till islamisk finans med banken Faisal Islamic Bank of Egypt (FIBE) som gjorde det möjligt för oss att sprida vårt budskap och spela en central roll i islamiseringen av Egypten och grannländerna och sedan resten av världen och med shariadoket som det yttre tecknet på framgångarna.

Vi vill ha kredd.

Lertavlorna som beskriver Medelassyrisk lag (MAL) grävdes fram av Tyska orientsällskapet i början av 1900-talet i Assyriens huvudstad Assur och finns på Vorderasiatisches Museum i Berlin. Här visar vi den lite skadade lertavlans båda sidor.

Den österrikisk/amerikanska kvinnohistorikern Gerda Lerner diskuterar i The creation of patriarchy (1986) § 40 och menar att uppdelningen i beslöjade ärbara och obeslöjade icke-ärbara kvinnor har med prostitutionens framväxt i Mesopotamien att göra och att det blev viktigt att utomhus visa skillnaden. Vi går inte närmare in på tempeltjänarinnornas heliga sexverksamhet. Runt 1500 fvt ska prostitutionen ha varit väl etablerad och en möjlig inkomstkälla för de fattigas döttrar, säger Lerner. I takt med att den förmögna klassen befäste sin ställning blev döttrarnas oskuld en riktig skattkammare för familjen, som alltefter sin plats i den sociala hierarkin kunde bestämma brudprisets storlek. Enligt mesopotamisk lag redan före MAL tillhörde en kvinnas fortplantningsorgan mannen (den äkta mannen, fadern eller annan manlig släkting). MAL § 40 gjorde det till ett brott mot staten att antasta en beslöjad kvinna eftersom mannens rättigheter var lagstadgade. Att antasta en beslöjad kvinna innebar att mannen drabbades om hans hustru eller dotter eller kvinnlig släkting under hans beskydd antastades. Fanns det ingen man så fanns det heller inget brott.

En icke-ärbar kvinna, alltså en prostituerad eller slavinna, kunde släpas till domstol om hon var beslöjad utomhus eftersom hon försökte dölja sin sociala ställning. Slavinnor kunde ha synliga tatueringar. Straffet för icke-ärbara kvinnor som låtsades att de var ärbara var hårt. Rätten hällde beck över den prostituerade kvinnan som måste raka av sig håret för att få bort becket och kunna börja arbeta igen. Straffet för en slavinna var ännu hårdare, rätten skar av hennes öron. Ärbara kvinnor som inte var beslöjade straffades inte. Men de kunde ju riskera att bli antastade.

Det sägs att Koranens sura 33, vers 59, ”Profet, säg till dina hustrur och döttrar och de rättrognas kvinnor att de svepa sina kläder omkring sig! Det är det bekvämaste sättet för dem att bliva igenkända, så att de ej förorättas”, nedsändes till Muhammed efter det att några av hans hustrur i sommarhettan, och kanske av påträngande naturbehov, gått lättklädda utanför moskéområdet till en lämplig plats att uträtta sina behov hade blivit antastade i tron att de var prostituerade. Suran är från Muhammeds tid i Medina eftersom det står hustrur i pluralis. I Mekka var han, enligt den islamiska traditionen, enbart gift med Khadidja och där fanns inget moskéområde. Att täcka sig innebär här att svepa ytterplagget jilbab om sig.

Seden att enligt Tiglatpilesers lag dölja ansiktet spred sig och gav upphov till mängder med kulturella variationer som kunde förvandlas till religiösa normer. Handelsförbindelserna var livaktiga. På de områden som nu ingår i Förenade Arabemiraten vid Persiska viken fanns runt Tiglatpilesers tid, förutom alla nomadstammarna, skickliga båtbyggare och köpmän som bedrev handel med Mesopotamien, berättas det i TV-dokumentären Emiratens rika historia. Det har arkeologer slagit fast. Det pågår omfattande arkeologiska utgrävningar i Förenade Arabemiraten, till skillnad från i Saudiarabien. Här är ett foto på hur emiratkvinnor kunde dölja ansiktet. Det svarta floret har stora likheter med sorgflor som västerländska änkor kunde bära vid begravningar.

Så här kan en emiratkvinna se ut i dag, det vill säga inte skilja sig från exempelvis Helena Benaouda Hummasten.

Vår grundare Hassan al-Banna

var en varm anhängare av kvinnors anständiga klädsel. Han såg med avsmak på de europeiska kvinnornas vulgära halvnakna uppenbarelser, kvinnor som blev fler och fler i Egypten och lockade egyptiska kvinnor att apa efter dem. Liksom överallt i världen var klädseln en statusfråga. Ju högre status en familj hade i Egypten desto mer täckta var familjens kvinnor och desto mer hölls de inomhus, oberoende av om de tillhörde den judiska, kristna eller islamiska religionen. Visade de sig utomhus var de täckta i svarta sjok från topp till tå som dolde alla kvinnliga former och ansiktet betydligt mer strängt än emiratkvinnorna på bilden ovan. Sedan fanns det ju de familjer som kallade sig progressiva, de som ville likna européerna. Deras kvinnor gick barhuvade på universiteten, ja, som den nya ledarens dotter som läste medicin och som Nasser gjorde narr av i det där talet. Enligt källorna kunde man på universiteten se vilka som tillhörde systrarna på den vita sjalen de bar.

Systrarna var betydligt färre än de manliga bröderna på universiteten. I rörelsens begynnelse pågick faktiskt en diskussion om systrarna skulle vara beslöjade eller inte. Det står ju inte i Koranen och Koranen är vår lag. Ordet hijab kopplas inte i Koranen till kvinnors hår. Det gör i stället ordet khimar som betyder sjal. Hijab används i Koranen som beteckning på avskildhet, exempelvis i sura 33, vers 53, där troende, när de behöver vända sig till profetens hustrur för att be om något, uppmanas tala till dem från andra sidan ett förhänge.

Islamiska rättsexperter har aldrig hävdat att kvinnor enligt Koranen ska dölja ansiktet och leva i avskildhet, säger forskaren Gertrud Stern. Korantolkarna däremot, som ju bodde i Bagdad, där seden att beslöja ärbara kvinnor funnits i ett och ett halvt årtusende, har haft en annan uppfattning. Tyvärr finns inga arkeologiska fynd som ger oss påtagliga bevis på hur kvinnor var klädda på Arabiska halvön under Muhammeds tid. Inga arkeologiska fynd alls från Mekka eller Medina så som från gamla Egypten och Mesopotamien. Och numera Förenade Arabemiraten. De exemplar av Medinas författning som skrevs när Muhammed flyttat dit från Mekka finns inte i original och är därför inget arkeologiskt säkrat fynd som går att datera till 622 och har därför inte den tyngd arkeologiska fynd har.

På 1970-talet började det hända saker i frågan om kvinnors beslöjning. Vi fick stor hjälp från Indiska halvön av journalisten och den vassa shariaideologen Sayyid Abu al-Ala Mawdudi

(1903–1979) som år 1941 grundade Jamaat-e-Islami, en systerorganisation till oss. Redan 1935 skrev han en serie artiklar om kvinnans natur och kvinnans plats i hemmet som han sammanställde och publicerade i en bok 1939 på urdu. År 1972 publicerades en engelsk översättning som fick titeln Al-Hijab Purdah and the status of woman in Islam. Här förstår man att hijab betyder samma sak som purdah, att kvinnor ska hålla sig inomhus och inte göra något väsen av sig och om de nödvändigtvis måste gå utanför hemmet ska så lite som möjligt av dem synas.

Mawdudis bok blev en stor framgång i Indien och Pakistan (som bildades 1947 efter Indiens delning). Boken trycktes i nya utgåvor tretton gånger enligt översättarens Introduktion 1972 och ska ha influerat mängder med människor i den indisk/pakistanska bokläsande befolkningen om de gudomligt sanktionerade naturlagarna som definierar relationen mellan män och kvinnor och bevisar hur fel Väst har med sin jämställdhet mellan könen. Det står att den arabiska versionen som trycktes i Damaskus i början av 1960-talet fick titel Al-Hijab och att den blev en riktig ögonöppnare i Mellanösterns länder. Den engelska utgåvan ska ha tryckts 20 gånger meddelas det i den engelska publikationen 2011. Där står också att talibanerna i Afghanistan har tagit till sig Mawdudis visdomsord om naturlagarna. Numera finns boken tillgänglig i sin helhet även på olika internetsidor.

Jamal Badawi, en höjdare inom Muslimska brödraskapet i Nordamerika, publicerade i början av 1970-talet en variant av Mawdudis bok som blev en storsäljare.

Purdah var i Indien liksom i Egypten en statusfråga oberoende av familjens religion. Ingen mans blick fick falla på en kvinna. Så här kunde det se ut i furstendömet Hyderabad som Mawdudi levde i då han skrev sina artiklar. Bilden till höger visar den täckta vagn som kvinnor förväntades gömma sig i när de behövde lämna hemmet.

Hassan al-Banna och Sayyid Mawdudi var lika upprörda över det tilltagande västerländska inflytandet i deras länder, särskilt vad det gällde kvinnors och mäns ställning och det gudlösa väst. Men det fanns två västerländska ledare de uppskattade, Benito Mussolini och Adolf Hitler. Eftersom Egypten var ett brittiskt protektorat och furstendömet Hyderabad var under brittiskt styre fick händelserna i Europa under mellankrigstiden och andra världskriget en direkt inverkan på deras två länder. Och nu gör vi ett litet avsteg från shariadoket och visar hur nära kopplad vår lära är med Mussolinis fascistiska lära. Detta med anledning av händelserna 6 januari i Washington DC då en mobb tog sig in på Capitolium och som fått Socialdemokraterna att i korus stämpla SD som fascister och låtsas att vi inte existerar, trots vårt nära samarbete med Socialdemokraterna sedan 1990-talet. Det var droppen.

Vi vill ha kredd.

Vi tackar dig Henrik Arnstad för att du med sådan framgång har utmålat SD som fascister. Du har varit nyttig. Du har spelat rollen som bergatrollet Dovregubben i den norska dramatikern Henrik Ibsens pjäs Peer Gynt (1867), han som ville rispa Peer i ögat så att blicken förvändes och verkligheten blev den förskönande verklighet han ville se. Du placerades oss i skuggan, satte strålkastarljuset på SD och lyckades förvända statsminister Stefan Löfvens blick, landets övriga politiker och merparten av landets journalistkår, inklusive public service, och fick dem att tro att SD undergräver landets demokrati. Men uppriktigt sagt, vi ligger långt långt till höger om SD. Vi är Mussolinis arvtagare, vi är den verkliga ultrahögern. Och vi samarbetar med Socialdemokraterna.

Vi vill ha kredd.

Men som sagt, vi tackar dig Henrik. Tack vare dig har vi fått hundratals sköna skattemiljoner att bygga upp vår svenska verksamhet med. Så fort SD kommer med ett förslag att dra in pengar till vår verksamhet, exempelvis vårt studieförbund Ibn Rushd, sluter sig de andra partierna samman och röstar ner SD. Du har varit nyttig, men du har inte forskat om oss. Vi återkommer strax till forskarna som fördjupat sig i vår verksamhet och verkligen kan den.

Innan vi kommer till dem vill vi passa på att tacka religionsprofessor Mattias Gardell. Du har också varit nyttig med din energiska desinformation och anklagelser om islamofobi. Ha, ha att Stefan Löfven och kompani gått på att vi skulle vara ”islamdemokrater” i stil med Europas kristdemokrater. Men nu vill vi ha kredd. Vi har hoppat ut från den trojanska trähästen som du har vaktat i så många år när du hävdat att du talar för ”muslimerna” fast du enbart har fört vår talan. Och som du vet är vi ju en liten grupp, vi shariapolitiska extremhögern, eller islamofascisterna, vi som har vårt högsäte i stora moskén på Södermalm i Stockholm. Socialdemokraternas samlade twittringar och debattartiklar efter Capitoliumdebaclet med fokus på SD har gått vår ära för när och fått oss att hoppa ur trähästen. SD är småpotatis. Vi tackar dig Mattias. Men du har gjort ditt.

Vi vill ha huvudrollen inför valet 2022. Därför följer vi ex-broder Mahmoud Aldebes

exempel när han i den här repliken i Aftonbladet 1 maj 2013 i samband med att broder OmarMustafa som har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren, efter en vecka tvingades lämna Socialdemokraternas partistyrelse som han valts in i som suppleant, frågar Islamiska förbundet (IFiS): ”Varför förnekar ni samröret med Muslimska brödraskapet?”. Omar Mustafa var då ordförande i IFiS. Han efterträdde Abdirizak Waberi när Waberi valdes in i riksdagen för M 2010. Ex-broder Aldebe skriver om vad han var emot inom rörelsen: ”Jag var också emot det dubbla budskapet gentemot allmänheten. I interna diskussioner sågs demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet på med stor motvilja. Men offentligt talade man om respekt för den andre och tolerans mot oliktänkande.”

Vi har hoppat ut ur trähästen och lagt de dubbla budskapen bakom oss och vill förklara varför vi är Mussolinis arvtagare genom att göra en liten jämförelse mellan Mussolinis lära och vår mästare Hassan al-Bannas lära och förklara vad politisk islam faktiskt är. Vi gör det kortfattat och håller oss här bara till två primärkällor. Även Mussolini avskydde demokrati och yttrandefrihet.

Men innan vi går in på texterna vill vi att den lilla samlingen män, kärnan som grundade Muslimska brödraskapets svenska gren, IFiS, som i princip har varit statsanställda sedan grundandet tack vare alla skattemiljoner som regnat över oss, ska bli lika kända och synas lika ofta i både alternativmedierna och de traditionella medierna som SD:s Jimmie Åkesson, Richard Jomshof, Mattias Karlsson, Björn Söder, Kent Ekeroth med mera.

Vi gör anspråk på huvudrollen inför valet 2022 och vill att alla väljare ska veta att vi är de verkliga motståndarna till det demokratiska styrelseskicket och att vi i åratal haft ett gott samarbete med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet, också Centern även om det surnade lite, men Annie Lööf stöttar oss helhjärtat eftersom hon låtsas att vi inte existerar och riktar allt ljus på SD, småpotatisen.

Här har vi broder Chakib Benmakhlouf. Han är medgrundare till IFiS och har i två omgångar varit ordförande i Muslimska brödraskapets europeiska federation FIOE. Han och Abdirizak Waberi (M), som i många år varit vice ordförande i FIOE, och Khemais Bassoumi driver flera skolor, bland annat i Göteborg. Vi är stolta över att vara den enda politiska rörelse, dessutom antidemokratiska rörelse i Mussolinis anda, som har tillstånd att driva skattefinansierade skolor i Sverige.

Och här har vi broder Ahmed Ghanem, numera VD för Göteborgs moské vid Ramberget på Hisingen.

Här har vi broder Othman Tawalbeh, som varit anställd av Svenska kyrkan, numera verksam inom vårt studieförbund Ibn Rushd, som han var med om att starta. Han startade också det treåriga projektet Tillsammans för Sverige som i samarbete med Fryshuset i Stockholm uppmanade unga kvinnor att på shariadokets dag 2015 pröva att bära shariadoket och delade ut rosor till kvinnor som draperade sig i vår uniformspersedel. Shariadoket är aldrig långt borta när våra bröder är i farten.

Här har vi en bild på broder Mostafa Kharraki från den SVT-sända invigningspredikan i Stockholms stora moské på Södermalm år 2000, vårt högkvarter där vi har uppkallat ett konferensrum efter Hassan al-Banna. Då var Mostafa Kharraki ordförande i Sveriges muslimska råd (SMR). Simon Sorgenfrei skriver om honom i den av SST finansierade boken Islam i Sverige – de första 1300 åren, men nämner inte att Mostafa är en nyckelperson inom vår rörelses svenska gren och att han varit med om att starta flera föreningar och cirkulerat i ledningen i varenda en av våra föreningar. Sorgenfrei låtsas att broder Kharraki är en islamtroende vilken som helst! Vi vill att Mostafa Kharrakis namn inför valet 2022 blir lika känt som toppnamnen inom SD. Hans son, broder Mohammed Amin Kharraki, också med hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren, var i många år ordförande för vårt ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), som dessvärre inte längre får några pengar från MUCF.

Här är en bild på broder Haytham Rahmeh också från invigningspredikan i Stockholms stora moské år 2000. Det var han som predikade. Vi vill att även hans namn inför valet 2022 ska vara lika känt som toppnamnen inom SD.

Och här har vi Mahmoud Khalfi, VD för Stockholms stora moské. Han är mäkta stolt över att politikerna med stora famnen har tagit emot Muslimska brödraskapet och vallfärdar till moskén och att broder Mehmet Kaplan kom in i riksdagen för Miljöpartiet 2006 och broder Abdirizak Waberi för Moderaterna 2010. Mahmoud Khalfi utbildade sig till imam på vårt internat i Frankrike. Det kan man läsa om på moskéns hemsida.

Journalisterna springer alltid till broder Khalfi när islamiska högtider firas och i samband med fastemånaden ramadan, men de nämner aldrig att han är en av oss.

Vi vill ha kredd.

Överallt där det händer något där islam är inblandad finns alltid en broder eller syster från oss med. Till exempel var Mahmoud Khalfi med i gruppen som i samband med det danska partiet Stram kurs koranbränning i Malmö ville att Sveriges grundlag ska ändras så att det blir förbjudet att skända religiösa symboler. Att han ingick i gruppen kan man läsa om här.

Och när vi ändå är inne på imamer vill vi lyfta fram att SVT sände en predikan från stora moskén i Stockholm även 14 oktober 2007, då i samband med högtiden Eid al-Fitr. Den predikan visar att våra bröder tar alla chanser de kan att lyfta fram vår rörelses uniformspersedel, shariadoket. Och kom ihåg att de ju inte står något i Koranen om att kvinnor ska täcka håret. Det är vårt initiativ att göra det till en islamisk plikt. Shariadoket är vårt sätt att mäta hur långt islamiseringen i ett land har nått. Som nämnts, folk har i alla tider täckt håret och kulturella seder har inlemmats i religiösa seder. Men Koranen är Koranen och Koranen är vår lag. Originalet finns i himlen. Och Allah säger inget om huvudbonader.

Predikan var politisk. Predikanten talade om vad han förväntade sig av svenska staten, ökat samförstånd för anställda, ”försäljare, sjuksköterskor, lärare och politiker som bär hijab”. Han sa också: ”Vår integration som muslimer i samhället kommer att innebära många fördelar för samhället inom hälsa, ekonomi och politik”. Och han tackade Allah att Sverige har inlemmats i den islamiska nationen (umma), som därmed har utvidgats.

Vi vill att SVT:s Uppdrag granskning inför valet 2022 gör ett lika gediget program om våra finanser som de gjorde om Swedbank och penningtvätt. Det borde inte vara så svårt och det skulle verkligen vara folkbildande och ge oss kredd för vår snillrikhet. Vi är en liten grupp, namnen går snabbt att lära sig, vi cirkulerar i ledningen i alla våra olika föreningar vi startat. Vi får skattemiljoner från alla håll och kanter. Miljonerna regnar in från statliga och lokala myndigheter, från Allmänna arvsfonden och vi vet inte vad. Men mycket är det. Vi föreslår att Uppdrag gransknings reportrar börjar med att titta på SVT:s två program om oss, det från just Uppdrag granskning 2 maj 2006 om ”Islam och integrationen del II”, reporter Magnus Wennerholm, och reportern Evin Rubars Dokument inifrån 6 december 2009 ”Slaget om muslimerna”. Båda programmen handlar om stora moskén i Stockholm, vårt högkvarter, och är mycket informativa. I Evin Rubars program beskriver våra bröder Abdirizak Waberi, Ahmed Al-Mofty och Mohammed Amin Kharraki hur vår mästare Hassan al-Bannas lära är allomfattande och styr individens liv in i minsta detalj.

För att visa likheten mellan fascismens lära och islamismens lära tar vi hjälp av de två primärkällorna The doctrine of fascism, skriven av Benito Mussolini

tillsammans med den nyhegelianska filosofen Giovanni Gentile. Skriften är fascisternas officiella publikation 1935, översättaren anonym. Texten ska ha skrivits 1927 men publicerades först i Enciclopedia Italiana 1932 i samband med en längre text om fascismen.

Det fascistiska partiet bildades redan 1919 och kom till makten 1922 då kung Viktor Emanuel III utsåg Mussolini till regeringschef, trots att partiet bara hade fått 35 mandat i deputeradekammaren valet 1921. Men här går vi inte in på just hur Mussolini kom till makten utan hoppar direkt till likheterna mellan den fascistiska totalitära läran och Hassan al-Bannas totalitära lära som den beskrivs i skriften Oh Youth! och som The Quran Blog har lagt ut på internet.

Utrymmet tillåter bara att vi nämner några viktiga stolpar, men vi uppmanar statsvetare att göra en djupare analys av sambandet mellan den fascistiska läran och praktiken och Muslimska brödraskapets lära och praktik, inte bara vad vår mästare Hassan al-Banna har skrivit utan också vad våra högt värderade shariaideologer Sayyid Qutb och Yusuf al-Qaradawi (f. 1926) har skrivit. Qaradawi blev en av oss redan under Hassan al-Bannas levnad och har verkat överallt i hela världen för vår sak, varit med och startat mängder med organisationer och skrivit otaliga shariapolitiska texter och utöver det lett ett TV-program varje vecka i Qatar.

Vår rörelse var från början en rörelse för 1900-talet och nu är vi en rörelse för 2000-talet. Precis som Mussolini sa att 1900-talet var fascismens århundrade vill vi hävda att 2000-talet är islamismens århundrade. Statsvetaren John Weiss skriver i boken Den fascistiska traditionen (1967) att Mussolini kan ”ta åt sig äran av att ha uppfunnit den totalitära staten” (1972, s. 121). Vi kan ta åt oss äran av att vara upphovet till varenda islamiströrelse i hela världen, både icke-våldsrörelser och våldsrörelser, alltså rörelser bildade på insikten att islam och politik är oupplösligt förenade, det som kallas islamism eller politisk islam.

Fascisterna är kända för sina våldsamma kampgrupper kallade squadristi, eller svartskjortorna eftersom de var klädda i svart. Egyptens förra stormufti Ali Gomaa säger i en TV-intervju på en egyptisk satellitkanal att Hassan al-Banna kontaktade Mussolini när han ville etablera en paramilitär gren och att Mussolini föreslog att han skulle vända sig till Hitler i stället. Det är nog inte fel att säga att varenda terroristgrupp som opererar i islams namn har sin grund i fascisternas squadristi. Via Hassan al-Banna förstås. Våld var populärt på Mussolinis tid, både på yttervänster- och ytterhögerkanten. Den franska filosofen Georges Sorels utläggningar om våldet, som han bland annat skrev om i boken Réflexions sur la violence (1908), inspirerade många, inklusive Mussolini.

Banna hänvisar i Oh Youth! till Mussolini och skriver att på samma sätt som Mussolini ansåg att det var hans rättighet att blåsa nytt liv i det gamla Roms imperium, som var grundat på penningbegär och personlig vinning, är det ”vår”, det vill säga Muslimska brödraskapets, rättighet att återupprätta det islamiska imperiets forna storhet som var baserat på rättskipning, rättvisa, spridandet av ljus och vägledning för människorna. Banna hänvisar även till det tyska riket, alltså riket under Hitler. Han lät översätta Hitlers Mein Kampf och kallade den Min Jihad.

Vi vill ha kredd.

Både Mussolini och Banna var utbildade lärare. Mussolini utbildade sig först till folkskollärare och sedan till gymnasielärare i franska. Båda visste hur man fångar unga människors uppmärksamhet, entusiasmerar, förtrollar, vägleder.

Vi börjar med fascismens lära så som den uttrycks i The doctrine of fascism. I det fascistiska partiets begynnelse hade de inget regelrätt partiprogram. Mussolini hävdade att de inte hade behov av ord, utan av disciplin och handling. I The doctrine upprepar han gång på att handling är a och o. Och viljan till makt. När han publicerade The doctrine hade han oinskränkt makt och det var inte bara partimedlemmarna som behövde vägledning, utan hela det italienska folket behövde vägledning i konsten att bli fascister. Mussolini skriver: ”Om fascismen inte vill dö, eller ännu värre, begå självmord, måste den skaffa sig en lära” (s. 33).

Och hörnstenen i den läran är staten, statens väsen, statens funktion och statens ändamål. ”Staten är absolut, individer och grupper relativa” (s. 26). ”Allt i staten, ingenting emot staten, ingenting utanför staten” (s. 44).

Man kan sammanfatta Hassan al-Bannas lära i Oh Youth! med ”Allt i islam, ingenting emot islam, ingenting utanför islam”.

Staten är enligt fascismens lära ett levande etiskt väsen, en organism som har ett ändamål. Vi går inte in på den filosofiska aspekten av staten utan håller oss till Mussolinis kritik av liberalismen, individualismen och demokratin och vad Mussolini avsåg med sin nyordning.

Om liberalism stavas individualism, stavas fascismen statsskick. Den fascistiska staten är en unik och originell skapelse. Den är inte reaktionär utan revolutionär, säger han (s. 28). Utan en stat finns ingen nation (s. 47). Fascismen definieras som en organiserad centraliserad auktoritär demokrati (s. 22).

Ett parti som styr en nation totalitärt är en nyorientering i historien, fortsätter Mussolini. Det finns inga orienteringspunkter, inte heller något att jämföra med. Från ruinerna av liberala, socialistiska och demokratiska doktriner extraherar fascismen det som fortfarande är livskraftig, det vill säga historiska fakta. Fascismen avfärdar idén om doktriner som gäller i alla tider och för alla människor. Även om 1800-talet var socialismens, liberalismens och demokratins århundrade innebär det inte att 1900-talet också måste vara socialismens, liberalismens och demokratins århundrade. Politiska doktriner försvinner, nationer består. Vi hävdar att 1900-talet är auktoritetens århundrade, ett århundrade som går åt höger, ett fascistiskt århundrade. Om 1800-talet var individens århundrade (liberalism innebär individualism) är vi fria att anse att detta är kollektivets århundrade och därför statens århundrade (s. 25).

Fascismen är anti-individualistisk, staten accepterar bara individen när individens intressen sammanfaller med statens. Fascismen är motståndare till den klassiska liberalismen som gjorde staten till ett uttryck för folkviljan och satte individen före staten (s. 9).

Fascismen är definitivt och absolut motståndare till liberalismens doktriner, både vad gäller den politiska och ekonomiska sfären. Mussolini erkände dock den privata äganderätten men arbetsmarknaden och politiken underordnades staten.

Fascismen är också motståndare till socialismen som enbart ser klasskamp, liksom motståndare till att fackföreningar används som klassvapen. Den fascistiska staten erkänner de verkliga behoven som gav upphov till socialismen och fackföreningar, men finner lösningar som harmonierar med staten, de vill säga korporationer (s. 9, 10). Staten är den enda medlaren i politiska och sociala konflikter.

Även utbildning underordnades staten under slagordet ”Mussolini har alltid rätt”. Den fascistiska staten innebär individens internalisering av en uppförandekod, en disciplinering av hela personen som genomsyrar både viljan och intellektet. Fascismen syftar inte bara till att omforma livet utan individens karaktär och tro, vilket kräver disciplin och auktoritet (s. 12). Staten utbildar sina medborgare till att ta ett samhällsansvar, gör dem medvetna om sin mission och uppmanar dem till enighet (s. 27). Den fascistiska staten inskränker onödiga eller skadliga friheter men bevarar de goda. Individen själv kan inte vara domaren, bara staten (s. 29, 30). Mussolini inskränkte pressfriheten.

John Weiss skriver att ”Mussolini gjorde mycket mer än att bara censurera pressen. Fascistiska tidningsägare och -redaktörer fick veta vad de skulle skriva, när de skulle skriva och hur de skulle skriva in i minsta detalj. Journalisterna var helt enkelt regimens politiska ombud. De totalitära diktaturerna måste skapa gillande, inte bara göra ogillande olagligt. Detta angrepp mot tanken skulle inte ha varit möjligt utan masskommunikationsteknologin” (s. 125).

Mussolini fascistiserade medborgarna, eller i alla fall gjorde sitt bästa att utplåna all självständig tankeverksamhet, kreativitet och kritiskt tänkande hos italienarna.

Fascismen tror inte på möjligheten eller nödvändigheten av evig fred och förkastar pacifism, skriver han. Alla doktriner som förespråkar fred till varje pris är inkompatibla med fascismen. Likaså är alla internationella konventioner eller förbund främmande för den fascistiska andan, även om de kan vara till nytta när det gäller speciella politiska frågor (s. 17).

En doktrin måste vara en livskraftig handling och inte ett verbalt uttryck. Fascismens pragmatiska sida är viljan till makt, viljan att leva, inställningen till våld och värderingar (s. 27). Mussolini betonar kampen, att livet inte ska vara ”enkelt”. Expansion är också viktigt, världsherravälde, det vill säga fascismens idé ska genomsyra hela världen utan att Italien behöver erövra en enda mil. Italien ska leda andra nationer. Imperialism innebär självuppoffring.

Hassan al-Banna var 26 år när fascismens doktrin först publicerades, hans rörelse var fyra år. Det var samma år, 1932, som Banna ska ha flyttat till Kairo. Om Muslimska brödraskapet inte vill dö eller begå självmord måste den skaffa sig en lära, vilket Hassan al-Banna såg till att den fick, bland annat texten Oh Youth! Årtal okänt. Här finns vårt motto: ”Allah är vårt mål. Profeten är vår ledare. Koranen är vår lag. Jihad är vår väg. Döden för Allahs ära är vår högsta strävan.”

Banna inleder texten med att prisa Allah, profeten Muhammed, hans följeslagare samt en vers ur Koranen med betoning på att Herren har nedsänt sanningen och visar den rätta vägen genom uppenbarelser. Liksom Mussolini betonade handling betonar också Hassan al-Banna vikten av handling. Ungdomar är fulla av energi och beredda att gå till handling, säger Banna, därför är ungdomen så viktig för varje nations pånyttfödelse. Han framhåller vikten av att sätta den islamiska gemenskapen före de egna intressena när ett land är ockuperat av fienden.

Han ger råd till ungdomen om de faror de ställs inför när de ger sig i kast med att pånyttföda en nation så som skilda uppfattningar, en mix av slagord, flera doktriner, motstridiga planer och strategier och att flera personer strävar efter ledarskapet. Enighet framför allt. Han beskriver ”the call of Islam” enligt Muslimska brödraskapet: det finns bara en tolkning av islam som leder till den rätta vägen och det är Muslimska brödraskapets. Dagens värld befinner sig i ett tillstånd av förvirring, säger han, alla organiserade system har misslyckats med att lösa problemen. Den enda lösningen är islam. Utgångspunkten är Koranen, profeten Muhammeds och hans följeslagares liv och leverne.

Banna beskriver inte bara hur den enskilda individen ska omvandla sin egen personlighet så att den blir ett med den sanna islam utan också bedriva dawa (mission) och sprida den sanna islam. Ungdomen ska vara den brinnande facklan som räddar världen och sprider ljuset. Missionen ska ske gradvis i sju steg nerifrån och upp, framhåller han. Först ska den enskilda individens personlighet vara uppfylld av islam. Nästa steg är att familjen i tanke, ord och handling är islamisk. Tredje steget den islamiska nationen. Steg nummer fyra är det islamiska styret. Och här, säger Banna, erkänner vi inget styre som inte respekterar islams principer, vi erkänner inget styre som inte hämtat sina lagar och regler från Islam, vi stödjer inga sådana politiska partier, vi erkänner inte de traditionella system vars lagar har påtvingats oss av ”intellektuella” och fiender till islam. Vi strävar efter pånyttfödelsen i sin helhet av det islamiska sättet att leva och vi kommer att agera i syfte att etablera det islamiska styret baserat på islams principer.

Steg nummer fem innebär att återta varenda del av den islamiska nationen (umma) som västerländska nationer lagt beslag på med sin politik. Steg nummer sex är att islams fana ska vaja över alla dessa länder och det är här Banna hänvisar till tyska riket och Mussolini. Steg sju är att Brödraskapets kallelse till islam ska ha nått ut till varenda vrå i hela världen och islam har segrat över alla religioner.

Islam är ett allomfattande levnadssätt, inte bara för individen utan också för nationens styre. Islam förenar livets andliga och praktiska aspekter. Islam är både religion och staten, både skriften och svärdet.

Vi bröder hjälper till med undervisning så att den enskilda individen uppfylls av den sanna islam, skriver Banna. Rent praktiskt kan det innebära att en studiegrupp träffas en gång i veckan, att flera studiegrupper träffas en gång i månaden, resor, läger, kurser, workshops och konferenser. Vi hjälper också till att undervisa hela familjen så att den blir helt igenom islamisk.

Banna och betonar att islam verkligen inte tillåter åtskillnad mellan religion och politik utan att religion och politik är ett.

Detta är en kortfattad beskrivning av politisk islam så som den beskrivs i Oh Youth!. Hassan al-Banna författade mängder med skrifter och brev om statsskick, separeringen mellan flickor och pojkar i skolan, mellan kvinnor och män i offentligheten och så vidare, men vi anser ändå att denna lilla beskrivning förklarar att politisk islam är en allomfattande doktrin som reglerar individens liv och landets styre in i minsta detalj. Enligt fascismen är allt underordnat staten. Enligt islamismen är allt underordnat islam. Vi hävdar att politisk islam har stora likheter med fascismen, att islamism och fascism är varandras tvillingar. Och att islamismen är vårt århundrades doktrin.

Vi vill ha kredd.

Men nu har både Frankrikes president Emanuel Macron och Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz förklarat krig mot politisk islam. Sebastian Kurz kallar politisk islam för ”giftig ideologi”.

Skäms på dig Anders Holmberg. Du ska som journalist på SVT granska makten, men den 8 november tillät du i Agenda inrikesminister Mikael Damberg (S) att dribbla bort dig. Du visste att ni skulle visa SVT:s EU-reporter Christoffer Wendicks intervju med Sebastian Kurz och att Mikael Damberg  efteråt skulle kommentera intervjun, ändå var du inte påläst. Det var uppenbart att Mikael Damberg inte hade en aning om vad politisk islam är och hur den ser ut och hur utbredd den är i Sverige och styrde intervjun till det han hade förberett sig på: att skolor har stängts ner, imamerna som skulle utvisas och allmänt snack om demokrati. Anders Holmberg, du är journalist, det var du som skulle ha styrt intervjun och pressat Mikael Damberg. Det hade du kunnat göra om du visste vad politisk islam i Sverige är.

Vi vill ha kredd. Vi gör anspråk på huvudrollen inför valet 2022. Varje gång du intervjuar partiledare pressar du dem på SD. Nu har du fått ett eget program och du fortsätter att pressa partiledarna på SD. Du är fixerad vid SD. Det är vi som är fascisterna. Sätt strålkastarljuset på oss. Intervjua Chakib Benmakhlouf om långtidsplaner, mellantidsplaner och korttidsplaner. De existerar. Han sitter inne med mycket information om Muslimska brödraskapet i Sverige och Europa och världen för den delen. Vi är liksom Mussolini motståndare till demokrati, religionsfrihet, tankefrihet, yttrandefrihet, individualism för att inte tala om integration. Som Mussolinis nära medarbetare Achille Starace sa:revolutionen måste skapa sin egen härskande klass” (Weiss s. 125) och det är exakt det vi gör med hjälp av dawa. Du ska inte tro att vem som helst får bli medlem i Muslimska brödraskapet. Vi är handplockade. Och drillade. Oftast i många år. Och nu har du fått flera namn på gruppen som etablerade Muslimska brödraskapets svenska gren. Du borde lära dig Magnus Wennerholms och Evin Rubars båda SVT-dokumentärer utantill innan du intervjuar nästa partiledare. Båda programmen handlar om vårt högkvarter, Stockholms stora moské på Södermalm.

Även Camilla Kvartoft bör läsa på. Vad liknar det här?

VD Hanna Stjärne: Har ni inte fortbildningskurser på SVT? Varför visar ni inte alla dokumentärer både på arabiska, engelska och franska om Muslimska brödraskapet som utländska TV-kanaler sänder och som Conny C. Lindström

och terrorismforskaren Magnus Ranstorp lagt ut på Twitter? Magnus Ranstorp kan mycket om oss, väldigt mycket. Andra länder gör ingen hemlighet av oss. Men ni på SVT sänder mest djur- och naturprogram, och en väldig massa förströelseprogram från Norge, Danmark och Finland.

Vi vill ha kredd.

Men nu kom vi för långt bort från shariadoket. Vi kan inte nog poängtera hur viktigt shariadoket är som symbol för hur långt islamiseringen av ett land har spridit sig. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan är utomordentligt medveten om det. Hans parti kallas vårt systerparti. Sedan några år låter han den turkiska regimtrogna tankesmedjan SETA undersöka islamofobin i europeiska länder och tyngdpunkten ligger förstås på shariadoket. Han vill att europeiska politiker ska stifta lagar om shariadoket. I European Islamophobia Report 2015, publicerad i maj 2016, medverkade professor Göran Larsson, Göteborgs universitet,

tillsammans med professor Åke Sander och Aroma Abrashi. Artikeln är författad med hjälp av bland annat vårt studieförbund Ibn Rushd, både syster Helena Benaouda Hummasten och broder Mustafa Tümtürk nämns. Även Amanj Aziz medverkade. I rapporten listar tankesmedjans redaktörer vad man kallar ”Policy recommendations” för att motverka det de anser vara islamofobi. En av rekommendationerna är krav på att europeiska regeringar upprättar policies som garanterar religiösa minoriteters rätt att uttrycka sin tro inom utbildningsväsendet och inom företagsvärlden, att det inte får vara en fråga för enskilda utbildningsanstalter och företag att bestämma om. Alltså shariadoket. I rapporten 2017, publicerad våren 2018, medverkade professor Mattias Gardell, Uppsala universitet.

Nu när vi har klivit ur den trojanska hästen och gör anspråk på att spela huvudrollen inför valet 2022 vill vi framföra vår begäran om att när SVT och SR och andra medier lyfter fram oss att vi representeras av forskare som verkligen kan oss. Vi tackar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som tagit oss på allvar och publicerade den första myndighetsrapporten om oss i januari 2017, Muslimska brödraskapet i Sverige, under redaktion av dr Magnus Norell och med medverkan av docent Aje Carlbom och ex-broder Pierre Durrani.

Deras rapport är mycket tillförlitlig. Vi rekommenderar den till alla journalister som inför valet 2022 letar efter information om oss. Vi tackar särskilt för att de nämner broder Omar Mustafa och broder Abdirizak Waberi. Aje Carlbom, som numera är biträdande professor, har skrivit ytterligare en rapport om oss för MSB, se här.

År 2010 skrev Aje Carlbom att islamister borde behandlas precis som alla andra politiska rörelser behandlas, att vi ska utsättas för debatt och kritik så att vi känner oss riktigt hemma i det svenska samhället, vilket vi instämmer i helt och hållet (s. 149, 150). Vi vill bli tagna på allvar och inte behandlas som barn. Aje Carlbom har också i många år diskuterat vår skrift Att förstå Islam och vet hur viktig moskén är för oss. Liksom Mussolini förkastade internationella förbund och konventioner gör vi det också och sätter Allah över alla sådana mänskliga påhitt, skriver vi i Att förstå Islam. Det finns så mycket information om oss numera att vi inte längre kan tigas ihjäl.

En guldgruva när det gäller autentiska belägg för svenska grenens koppling till vår internationella organisation är Sameh Egyptsons

bok Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige (2020), en översättning av hans bok Holy White Lies. Muslim Brotherhood in the West. ”Case – Sweden (2018). Boken är späckad med citat av våra shariaideologer och späckad med namn, bland annat kärnan i den svenska grenen som vi nämner ovan och visar bilder på. Sameh Egyptson forskar om interreligiösa relationer och han kan verkligen oss på sina fem fingrar. Han skriver att Kamal Helbawi,

som i flera decennier var Muslimska brödraskapets talesperson i väst och som nu är ex-broder, har varit på besök i Sverige minst tio gånger som gäst hos IFiS och att han när Sameh Egyptson intervjuade honom sa att han uppmanat den svenska grenen att sluta vara så hemlighetsfulla och i stället ansluta sig till den öppenhet som kännetecknar det svenska samhället. Man kan läsa om Kamal Helbawi även i Lorenzo Vidinos bok The closed circle. Joining and leaving the Muslim Brotherhood in the West (2020). Där kan man även läsa hans intervjuer med ex-broder Pierre Durrani och Pernilla Ouis, Malmö universitet. Lorenzo Vidino betraktas som en av de främsta specialisterna på Muslimska brödraskapet i väst.

Vi vill också passa på att slå ett slag för poeten Eddie Råbock (tidigare Mohamed Omar) som har god kunskap om vad som predikas i landets moskéer.

Och nu är vi tillbaka till Socialdemokraternas massiva försök att utmåla SD som Sveriges fascister. Försvarsminister Peter Hultqvist (S), hur tänkte du egentligen när du använder ordet gris om SD:s riksdagsledamöter i din krönika ”Högerextremister går inte att tämja”? Har du inte läst Koranen? Vet du inte vilka Allah har bestämt är apors och grisars avkomma? Koranen är nedsänd av Allah, boken är ett vetenskapligt verk och där står i sura 5, vers 65: ”Säg: ’Skall jag tala om några, som fått en ännu värre vedergällning hos Gud, för eder?’ Det gäller dem, som Gud förbannade och vredgades på, så att han förvandlade somliga av dem till apor och svin”. Det står på andra ställen också. Koranen är vår lag. Judefientlighet ligger i vårt dna. Det är vi som inte går att tämja, tack vare ditt parti som har varit så generöst mot oss.

Vi vill göra dig uppmärksam på vad professor Amrin Pfahl-Traughber, från Tyskland, sa om islamistisk antisemitism när han talade på SKMA:s konferens 2017, Antisemitism i högerextrema och islamistiska rörelser. Han har omfattande kunskaper om islamismen framgår det av rapporten. Och det är uppenbart att han har läst Koranen. Så här säger han: ”Såsom ’Bokens folk’ beskrivs judar i Koranen i vissa avseenden positivt, men negativa bilder dominerar. Judar beskrivs bland annat som svekfulla och otrogna. En negativ bild härrör också ur berättelserna om Muhammeds konflikter med och seger över judiska stammar på den arabiska halvön åren 624–627. Pfahl-Traughber säger också att islamismen inte får ”förväxlas med islam, endast en minoritet av alla muslimer accepterar islamistiska idéer” och det vill vi instämma i, än så länge. Vi är förtruppen, de utvalda, för att inte säga intelligentian. Vi är mycket smartare än Sveriges politiker. Vi går inte att tämja.

Och Stefan Löfven, du valde att lyssna på Henrik Arnstad i stället för att ta till dig vad professor Alf W. Johansson säger om fascismen i tidskriften Respons här och här. Det tackar vi för, det har inbringat oss många skattemiljoner. Men nu vill vi ha kredd. Allt ljus på oss.

Som framgått av vår lilla hyllning till Shariadokets dag framkommer det att plagget inte är neutralt. Det är mättat med symbolism: Sharia står över svensk lag, flickor/kvinnor har inget egenvärde, en man äger deras sexualitet, homosexuella förtjänar döden, avfällingar förtjänar döden, judar är apors och grisars avkomma.

Och framför allt: shariadoket är ett medel att markera hur långt islamiseringen av ett land har kommit. Därför uppmanar vi Skolverket att föra årlig statistik över antalet shariadok på elever och lärare i förskolor och grundskolor. Vi uppmanar också SCB att föra årlig statistik över shariadoken i den offentliga förvaltningen.

Och slutligen vill vi tacka alla dem som så helhjärtat avvisar alla försök att förbjuda shariadoket på flickor. Tack utbildningsminister Anna Ekström (S) för att du avböjt att utreda ett förbud mot shariadoket på skolflickor. Tack Centerpartiets kvinnoförbund, tack Liberalernas ungdomsförbund, tack Dagens Nyheter för alla bilder på flickor och kvinnor i shariadok som visas i er online-version. Ni vet verkligen vad en agendasättande journalistik innebär.

Och vi tackar den upphöjda författare Johannes Anyuru för hans brinnande försvarstal i Göteborgs-Posten 29 juni 2015 för shariadoket på flickor. Vi tackar också för att han medverkar i Muslimska familjedagarna anordnade av oss.

Vi vill också tacka professor Mohammad Fazlhashemi, Uppsala universitet, för hans aktivism när det gäller shariadoket.

Han har skrivit åtskilliga debattartiklar om att det är en mänsklig rättighet att bära shariadoket på arbetsplatser i Sverige. Det kan man läsa om i Mona Lagerströms artikel ”Shariadoket och manligheten” i tidskriften Bright Magasin nr 1 2013. Men, och det finns ett stort men, han har inte forskat om oss. Han tycks vara stamanställd på SR. Han är ständigt inbjuden till Människor och tro, Studio Ett, Filosofiska rummet så snart islam finns med i bilden. Men han har inte forskat om oss. Och nu när vi gör anspråk på att inta huvudrollen inför valet 2022 är vi tacksamma om SR bjuder in personer som har forskat om oss eller har personlig kunskap om oss. Har du uppfatta det VD Cilla Benkö?

Vi vill ha kredd.

Och i dag bjuder vi in alla kvinnor i Sverige, särskilt Anna Ekström, Hanna Stjärne och Cilla Benkö, att drapera sig i shariadoket för att känna på hur det är att vara kvinna i en islamisk stat styrd av sharia.

Leve shariadokets dag! Leve sharia!

Hipp hipp Sharia! Sharia! Sharia!

1 februari 2021

Shariadokets vänner, Mussolinis och Hitlers arvtagare

PS Sprid gärna denna text, liksom de övriga blogginläggen, men vänligen ange källan. Det ligger decenniers arbete bakom inläggen på den här bloggen. Jag har en doktorsgrad i litteraturvetenskap. Jag har också en samhällsvetenskaplig examen. Statskunskap var det första ämne jag läste på universitetet för drygt femtio år sedan. Mitt intresse är flickors och kvinnors rättigheter och allas likhet inför svensk lag stiftad av riksdagen. Muslimska brödraskapet representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa och utgör ett allvarligt hot mot det demokratiska styrelseskicket.

© Mona Lagerström fil dr

Källor i urval

Bilderna på Tiglatpilesers lertavla är hämtad från Marten Stol, Women in the ancient Near East (2015), översättning från holländska Helen & Mervyn Richardson, Walter de Gruyter & Co 2016

Bilderna på de beslöjade kvinnorna och ”kvinnovagnen” i Hyderabad är hämtade från Elizabeth Cooper, The harim and the purdah. Studies of oriental women, T. Fisher Unwin Ltd 1915

Abdel-Samad, Hamed, Islamic Fascism (2014), av säkerhetsskäl anonym översättning från tyska, Prometheus Books 2016

Arnstad, Henrik, Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia, Norstedts 2013

Att förstå Islam, Mahmoud Aldebe (projektledare), Karima Mokhtari, Monjia Sonnius, Anders Bilal Uhlin, Hassan Mohammad Al Amir & översättare Jamila, Islamiska församlingen, Uppsala, Sveriges muslimska förbund. Tryckår inte utsatt, utgivningsår 1988 enligt Kungliga biblioteket. Utökad mer påkostad version, Islamiska informationsföreningen, Stockholm, också utan tryckår, utgivningsår 1991 enligt Kungliga biblioteket. Nerladdad version © www.islamiska.org 4/6 2002 http://www.islamiska.org/s/slara.htm

Badawi, Jamal, The status of woman in Islam (1971), American Trust Publications 1999

Badawi, Jamal The Muslim womans’s dress according to the Qur’an and Sunnah and Islamic ethics, Institute Al-Islam 1980

Badawi, Jamal, Gender equity in Islam. Basic principles, American Trust Publications 1995

Carlbom, Aje, The imagined versus the real other. Multiculturalism and the representation of Muslims in Sweden, Lund 2003

Carlbom, Aje, ”Enklaver utmanar nationalstaten”, Axess, nr 7 oktober 2005

Carlbom, Aje, ”Villkorad heterogenitet i den svenska forskningen om islam”, Goda sanningar? Debattklimatet och den kritiska forskningens villkor, (red.) Sara Johnsdotter & Aje Carlbom, Nordic Academic Press 2010, s. 129–154

Dreyfuss, Robert, Devil’s game. How the United States helped unleash fundamentalist Islam, Metropolitan Books 2005

Egyptson, Sameh, Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige, översättning från engelska Pia & Sameh Egyptson, Egyptson Mgt AB 2020

Fourest, Caroline, Brother Tariq. The doublespeak of Tariq Ramadan (2004, 2006), Förord Denis MacShane, översättning från franska Ioana Wieder & John Atherton, Encounter Books 2008

Gardell, Mattias, Bin Ladin i våra hjärtan. Globaliseringen och framväxten av politisk islam, Leopard förlag 2005

Gardell, Mattias, Islamofobi, Leopard förlag 2010

Hauswirth, Frieda, Purdah. The status of Indian women from ancient times to the twentieth century, Kegan Paul 1932

Herin, Pontus, I Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra (2008), Månpocket 2009

Hirsi Ali, Ayaan, Kräv er rätt! Om kvinnor, islam och en bättre värld (2004), översättning Joakim Sundström, Bonnierpocket 2006

Hirsi Ali, Ayaan, En fri röst. Min självbiografi (2006), Förord Christopher Hitchens, översättning Mattias Göthe & Örjan Sjögren, Månpocket 2008

Hirsi Ali, Ayaan, Nomad. En personlig resa genom civilisationerna (2010), översättning Manne Svensson, Månpocket 2011

Hägg, Göran, Mussolini, En studie i makt, Norstedts 2008

Johansson, Alf W., ”Att beskriva SD som fascistiskt blockerar en analys av partiet som politiskt fenomen”, Respons nr 2 2015

Johansson, Alf W., Arnstad, Henrik, ”Är SD ett fascistiskt parti?”, Respons nr 4 2015

Johnson, Ian, A mosque in Munich. Nazis, the CIA, and the rise of the Muslim Brotherhood in the West, Mariner Books 2011

Karlsson Minganti, Pia, Muslima. Islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige, Carlsson Bokförlag 2007

Kepel, Gilles, The Prophet & Pharaoh. Muslim extremism in Egypt (1984), Al Saqi Books 1985

Koranen, översättning K. V. Zetterstéen (1917), Wahlström & Widstrand 2007

Lagervall, Rickard, Muslimska brödraskapet – en kunskapsöversikt, FOI 2018

Lagerström, Mona, ”Shariadoket och manligheten”, Bright Magasin nr 1 2013, s. 26–31

Lagerström, Mona, Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter, tryck Vulkan 2018

Le Nouvel Observateur nr 2547, ”’Il y a une cécité sur la question de l’islam en France’”, intervju med Gilles Kepel av Marie Lemonnier 29 augusti–4 september 2013, s. 49–51

Lerner, Gerda, The creation of patriarchy. Women and history, Oxford University Press 1986

Lindeborg, Lisbeth, ”’Tvånget att bära slöja är en myt’”, DN Debatt 4/1 2004

Lindeborg, Lisbeth, ”Betyder slöjan förtryck?”, Axess nr 4 maj 2004

Lindeborg, Lisbeth, ”’Militant islamism utgör den tredje totalitarismen’”, DN Debatt 13/8 2005

Lindeborg, Lisbeth, ”’Tolerans dödar muslimska kvinnor’”, SvD Brännpunkt 7/3 2007

Lindeborg, Lisbeth, ”’I Sverige skräms kritiker av islam till tystnad’”, DN Debatt 3/6 2007

Malaekah, Mostafa, Kvinnan i Islam (2003, 2007), sammanställning av Jamal Badawis texter, häftet nerladdat från Sveriges unga muslimers hemsida 15/4 2013

Malaekah, Mostafa, Vad är meningen med livet?, Göteborgs moské 2009, Märsta moské 2012

Malaekah, Mostafa, Vad du inte vet om islam, Göteborgs moské 2011, Märsta moské 2011

Malaekah, Mostafa, Vad är en människa?, Göteborgs moské 2011, Märsta moské 2011

Mawdudi, Sayyid Abu al-Ala, Purdah and the status of woman in Islam (1939), red. plus översättning Al-Ash’Ari, Förord 2011 av Ismail Sloan, ISHI Press International, New York 2011

Mawdudi, Sayyid Abu al-Ala, Let us be Muslims (1940), red. plus översättning Khurram Murad, The Islamic Foundation, Leicester 1992

Mawdudi, Sayyid Abu al-Ala, The Islamic movement. Dynamics of values, power and change  (1945), red. plus översättning Khurram Murad, The Islamic Foundation, Leicester 1991

Mawdudi, Sayyid Abu al-Ala, The Islamic way of life (1948), översättning Khurshid Ahmad & Khurram Murad, The Islamic Foundation, Leicester 1986

Mawdudi, Sayyid Abu al-Ala, The Islamic law and constitution (1955), red. plus översättning Khurshid Ahmad, Islamic Publications Ltd, Lahore 1980

Mawdudi, Sayyid Abu al-Ala, Islams principer (1960), översättning Muslim Students Organization in Lund, International Islamic Federation of Student Organizations, Kuwait 1983

Mitchell, Richard P., The Society of the Muslim Brothers, Oxford University Press 1969

Norell, Magnus, Kalifatets återkomst – orsaker och konsekvenser, tryck Publit 2015

Pfahl-Traughber, Armin, ”Islamistisk antisemitism”, Antisemitism i högerextrema och islamistiska rörelser. Rapport från SKMA:s konferens 2017

Ranstorp, Magnus & Dos Santos, Josefine, Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö, Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier (CATS) 2009

Roth, Martha T., Law collections from Mesopotamia and Asia Minor (1995), Society of Biblical Literature, Writings from the ancient world series, Scholars Press Atlanta, Georgia, Second edition 1997

Schmandt, Henry J., De politiska idéernas historia (1960), översättning Åke Landquist & Svante Hansson, Bokförlaget Aldus/Bonniers 1965

Shaarawi, Huda, Harem Years. The memoirs of an Egyptian feminist (1879–1924), översättning från arabiska plus Introduktion Margot Badran, The Feminist Press at the City University of New York 1986

Sorgenfrei, Simon, Islam i Sverige – de första 1300 åren, SST 2018

Stern, Gertrude H., Marriage in early Islam, The Royal Asiatic Society, London 1939

Weiss, John, Den fascistiska traditionen. Högerextremism i det moderna Europa (1967), översättning Gunnar Gällmo, Wahlström & Widstrand 1972

Wendell, Charles, Five tracts of Hasan al-Banna (1906–1949), University of California Press 1978

Vidino, Lorenzo, The new Muslim Brotherhood in the West, Columbia University Press 2010

Vidino, Lorenzo, The closed circle. Joining and leaving the Muslim Brotherhood in the West, Columbia University Press 2020

Miljöpartiets hijabbärande riksdagsledamot Leila Ali-Elmi har tillsammans med partikollegan Camilla Hansén lämnat in en motion om att kommuner inte ska få tillåtelse att införa hijabförbud i skolan. De undviker att nämna att hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel, att för Muslimska brödraskapet är antalet hijabbärande flickor/kvinnor ett viktigt mått på ett lands islamisering

Med andra ord vill riksdagsledamöterna Leila Ali-Elmi och Camilla Hansén med sin motion förhindra att kommuner förbjuder att det samhällsomstörtande Muslimska Brödraskapets uniformspersedel bärs av elever och lärare i skolor. Det är Skurups kommun om att inte tillåta hijab, niqab, burka i skolan de särskilt nämner i motionen. Men deras motion har ett mycket vidare syfte än så. Efter det att Miljöpartiets Mehmet Kaplan och Alice Bah Kuhnke inte längre sitter i regeringen har det blivit andra miljöpartisters tur att driva Muslimska brödraskapets maktspel. Motionen ska sättas i samband med den diskussion som den senaste tiden förts om Folkbildningsrådet och den hutlösa offentliga finansieringen av Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Alla Ibn Rushds kvinnor bär hijab.

Motionen ska också sättas i samband med propagandatexten ”Slöjans sexualpolitik” i tidskriften Ottar 22 augusti 2020, skriven av Elina Pahnke på Kontext Press. Hon och Silas Aliki är tidskriftens politiska redaktörer. Kontext Press redaktionsmedlemmar hävdar att Sverige är en fascistisk stat. Fascismen nämns även i artikeln som är en tröttsam upprepning av hijabaktivisternas fixering vid Algeriets självständighetskrig, som jag skrivit om i många blogginlägg. Artikeln vilseleder mer än den förklarar.
Silas Aliki

är Muslimska brödraskapsaktivisterna Fatima Doubakils och Maimuna Abdullahis juridiska ombud i förtalsrättegången mot Ann-Sofie Hermansson. Hon var också juridiskt ombud för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), som enligt domstolsbeslut inte har rätt till offentliga bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) eftersom de inte respekterar demokratins principer. SUM:s ordförande var Rashid Musa, antidemokrat, separatist, hudfärgsrasist.

I det här blogginlägget skriver jag om seminariet på ABF i Stockholm 23 november 2019 med Fatima Doubakil, Rashid Musa och Silas Aliki. Jag skriver att Muslimska brödraskapet är en global islamofascistisk rörelse influerad av Mussolini och Hitler. Fatima Doubakil

är en av Muslimska brödraskapets flitigaste aktivister. Naturligtvis är det hon som lägger ut texten i artikeln i Ottar. I ingressen står det ”Ottar undersöker slöjans historia”. ”Historian” löper från hijabuppropet, initierad av bland andra Doubakil, till demonstrationen i Skurup, initierad av Muslimska brödraskapets ungdomsförbund i Malmö. Intervjuade, förutom Doubakil, är Iman Aldebe, dotter till Mahmoud Aldebe, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, samt Naouel Aissaoui

som i ett SVT-program uppmanade lokalpolitikern Loubna Stensåker Göransson (M) att flytta från Sverige om hijab irriterar henne. Hela artikeln i Ottar andas Muslimska brödraskapet (MB). Det skulle inte alls förvåna mig om den är skriven på initiativ av den oförtröttliga aktivisten Fatima Doubakil, eller till och med skriven av henne.

Här ger jag en annan version av hijabs historia.

Hijab är Muslimska Brödraskapets uniformspersedel
Från början bar kvinnorna i Hassan al-Bannas MB i Egypten en vit sjal. I den här inspelningen från 1966 säger Egyptens diktator Gamal Abdel Nasser att det första MB:s ordförande begärde när Nasser fick makten var att det skulle bli lag på att alla kvinnor i Egypten måste bära hijab. Nasser vägrade.

Egyptiern Kamal Helbawy, i decennier MB:s talesperson i väst, som åtskilliga gånger besökt MB:s svenska gren Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), vilket man kan läsa om i Sameh Egyptsons bok Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige, säger något mycket intressant om MB och hijab i Lorenzo Vidinos senaste bok The Closed Circle. Joining and Leaving the Muslim Brotherhood in the West. Lorenzo Vidino är för övrigt en av världens mest framstående forskare när det gäller MB i väst. Kamal Helbawy hoppade av MB när MB bestämde sig för att ställa upp i valet i Egypten efter Mubaraks fall.

Helbawy har umgåtts förtroligt med i princip varenda islamistisk ledare i världen, inklusive Irans högsta prästerskap. Han har nära relationer till turkiska islamister, vilket inleddes med att Necmettin Erbakan, grundaren av det islamistiska partiet Milli Görüş, besökte Saudiarabien 1974, samma år som Turkiet invaderade Cypern. Erbakans parti ingick i en regeringskoalition. På den tiden samarbetade MB och saudiska kungahuset. Erbakan mottogs av Saudiarabiens högsta ledarskikt inklusive de ledande inom det saudiska World Assembly of Muslim Youth (WAMY). Erbakan vädrade sina bekymmer över att norra Cypern var så genomsekulariserat. ”’Det fanns inte en enda kvinna i hijab på Cypern, inte en enda’, erinrar sig Helbawy. Ledarna inom WAMY bestämde sig då för att etablera ett dawa-center och hålla en stor konferens på norra Cypern i syfte att korrigera situationen” (s. 38).

Nuvarande presidenten Recep Tayyip Erdogans parti AKP är en avknoppning av Erbakans Milli Görüş och benämns som Muslimska brödraskapets systerorganisation.

Kunskapskanalen har visat serien Medelhavet med Simon Reeves. I avsnitt 2 besöker han Cypern, Libanon och Israel. En kvinna berättar om den stora befolkningsförflyttningen av turkar till norra Cypern efter invaderingen. ”De turkar som gick med på att bosätta sig här erbjöds två årslöner, ett hus och jordbruksmark Man gav dem incitament att bosätta sig här.” De infödda cyprioterna har därmed förlorat en del av sin kultur. Man nämner till och med ”social ingenjörskonst” och att den fortfarande existerar. Man säger vidare att ”hundratusentals turkar har uppmanats att flytta hit. Drygt hälften av invånarna är bosättare. De är mer troende än turkcyprioterna och Turkiet har bekostat stora moskéer.” De som kom från Turkiet kom från mer konservativa områden på landsbygden. Redan från början blev det en kulturkrock. ”De verkar försöka pracka på oss sin turkiskhet”, vilket har splittrat landet.

Inte bara WAMY har bidragit till att sprida hijab världen över. Plagget är numera tack vare internet en miljardindustri initierad av Islamic finance, ledd av MB, det som kallas global modest fashion.

I Sverige har Mostafa Malaekah för Muslimska brödraskapets räkning i olika små häften spridit uppgiften att det är en islamtroende kvinnans plikt att bära hijab, vilket jag skrivit om i åtskilliga inlägg. Han arbetar målmedvetet på att införa sharia i Sverige. Bland annat är det Malaekahs politiska skrift om sharia Stockholms moské på Medborgarplatsen lägger ut på sin hemsida, se här. Stockholms moské, liksom Göteborgs moské vid Ramberget på Hisingen, drivs av Muslimska brödraskapets svenska gren.

Mostafa Malaekah, denna samhällsomstörtare som i åratal verkat för att införa ett parallellt rättssystem i Sverige styrt av sharia, uppskattas uppenbarligen av Vänsterpartiet i Göteborg då Göteborgs kommunfullmäktiges valberedning 2019 (punkt 22) utser honom till nämndeman i Göteborgs tingsrätt som ersättare för Claes Theliander (V) som slutat. En shariaextremist som i åratal offentligt förkastat den svenska lagstiftningen utses till nämndeman.

I oktober 2013 annonserade Ibn Rushd Västra att Mostafa Malaekah skulle hålla en grundkurs i islam, lokal Göteborgs universitet.

Hijab signalerar att sharia står över svensk lag
I Miljöpartisternas motion står det mycket om fritt val. Det är dags att utgå från vad hijab signalerar och det är att sharia står över svensk lag, att 9-åriga flickor är giftasvuxna, att bäraren av hijab inte fritt kan välja livspartner, att hon riskerar att förlora hela sin familj och sitt sociala umgänge om hon väljer att ta av sig hijaben, att hon till och med riskerar att dödas.

Hijabisten Naouel Aissaoui har blivit det nya namnet som ständigt intervjuas om hijab. Hon utnyttjas hänsynslöst av Muslimska brödraskapets aktivister, som i den ovan nämnda artikeln i Ottar. I artikeln i Expressen ”Naouel, 38, blev utfryst när hon satte på sig slöja” berättar hon om hur väl omhändertagen hon blev av moskén, hur hon där fann en gemenskap. Journalisten ber henne inte förklara vad moskén heter eller vilken islamtolkning moskén står för. Naouel Aissaoui säger att ”Mycket av det som omvärlden ser som islam är kultur och tradition. Det har inget med själva religionen att göra.” Det är exakt vad MB lär ut, den ”sanna”, den ”autentiska” islam, fri från kulturella influenser. Det står att hon började studera Koranen. Om hon läst Koranen borde hon veta att det inte står någonstans att kvinnor ska dölja håret. I Koranen står det att de ska dölja barmen. Småflickor har ingen barm. Så varför skolflickor ska bära hijab är Muslimska brödraskapets propaganda, som övertagits av konservativa islamutövare och som sedan 1970-talet blivit ”enligt islam”.

Naouel Aissaoui beskrivning av hur moskén välkomnade henne med öppna famnen och hur hon där fann en gemenskap är en direkt kopia av hur Ahmed Akkari, mannen som drev igenom islamiska länders demonstrationer och bojkott mot Jyllands-Posten, blev bemött av en moské i Danmark. I boken Min afsked med islamismen. Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark, skriven tillsammans med Martin Kjaer Jensen (2014), berättar han nästan tio år senare om hur han blev hjärntvättad. Han intervjuas även i den ovan nämnda boken av Lorenzo Vidino om hur han fick upp ögonen för MB:s dubbelspel, att allt de var ute efter var makt, inflytande och pengar.

Naouel Aissaoui är en bricka i svenska Muslimska brödraskapets maktspel. Det var MB:s ungdomsförbund i Malmö som initierade demonstrationen mot förbudet att bära hijab i Skurups skolor. Det är ingen slump att hon finns med i intervjun i Ottar.
Det är ingen slump att Leila Ali-Elmi

och Camilla Hansén

skriver en motion just nu om att förbjuda lokalpolitiker att förbjuda hijab i skolan. Den offentliga finansieringen av studieförbundet Ibn Rushd är i gungning. Muslimska brödraskapets aktivister mobiliserar. Miljöpartiets två riksdagsledamöter är brickor i deras maktspel.

14 oktober 2020
Mona Lagerström fil dr

Skitsnack Nyamko Sabuni! Sverige har ingen integrationsskuld! Lägg av din offerretorik och vänd blicken mot din bror Kitimbwa Sabuni, din svägerska Fatima Doubakil, Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd och det offentligt finansierade inbördeskrig de bedriver tillsammans med det akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA). Det är dessa skattefinansierade inbördeskrigare som hånar och förtalar den svenska demokratin som har orsakat integrationshaveriet. Det vet du mycket väl. Det var du som 2006–2010 rensade upp efter din brorsas och svägerskas kompisar, Mona Sahlins integrationspolitiska utredare hederskulturförnekarna och ArA-aktivisterna Masoud Kamali, Paulina de los Reyes, Irene Molina, Diana Mulinari, Adrián Groglopo och fick upp hedersförtryck på den politiska dagordningen

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni skriver en debattartikel i DN 2 juli 2020, Integrationsskulden: halv miljon utrikes födda riskerar fattigdom, där hon utmålar invandrare som offer. I decennier har invandrarna utmålats som offer. De är tröttsamt. Det är kontraproduktivt. Det är missvisande.

Sabuni skriver om den höga arbetslösheten i ”utanförskapsområden” och att Liberalerna vill vända på det. ”En ny underklass växer fram och vi ser nu, i vissa områden i Sverige, en återgång till ett Fattigsverige.”

Vidare: ”När en politik nu formuleras för att resa oss ur coronakrisen måste vi samtidigt utforma en politik som reser oss ur den integrationskris som rådde före pandemin. Integrationskrisen har byggts upp under lång tid genom att nyanlända invandrare gjorts bidragsberoende och maktlösa, ofta i utsatta och otrygga områden. Denna skuld efter politisk underlåtelse måste nu betalas av.”

”Gjorts bidragsberoende?”

Det är inte synd om utlänningar som fått uppehållstillstånd i välfärdsstaten Sverige. Det är inte synd om familjer som skaffar sju, åtta, nio barn eftersom det är mer lönsamt än att lära sig svenska och skaffa ett arbete. Vad är det för fel med att utbilda invandrare om familjeplanering? Det är en utmärkt utbildning för att undvika trångboddhet och för att öka möjligheterna till egen försörjning och att barnen går ut skolan med goda betyg.

Nyamko Sabuni:
Invandrare är inte maktlösa. Det är din bror och svägerska levande bevis på, liksom Muslimska brödraskapets aktivister och ArA-aktivisterna. Tvärtom är det otroligt lukrativt att vara invandrare och utmåla Sverige som rasistiskt och islamofobiskt.

Du skriver: ”Vår misslyckade integrationspolitik, där vi öppnat dörren till Sverige som land, men inte till vårt samhälle, kommer att bli förödande.”

Din och övriga politikers ovilja att diskutera inbördeskriget mot den svenska demokratin och identifiera inbördeskrigarna är förödande för Sverige.

Att strypa alla offentliga medel till Muslimska brödraskapets aktivister (bland andra Ibn Rushd, vilket inkluderar din bror Kitimbwa Sabuni och svägerska Fatima Doubakil) och ArA-aktivisterna (Nationella sekretariatet för genusvetenskap, Göteborgs universitet och CEMFOR, Uppsala universitet) är en lämplig start.

Kräv att regeringen gör det. Här får du lite underlag inför presentationen av dina krav på regeringen att strypa alla offentliga medel till inbördeskrigarna/separatisterna som förkastar vår demokrati.

För snart två decennier sedan publicerade socialantropolog Aje Carlbom sin doktorsavhandling The imagined versus the Other. Multiculturalism and the representation of Muslims in Sweden (2003) där han tog död på den redan då florerande myten att det är det fientliga majoritetssamhällets fel att invandrartäta stadsdelar växer fram. Eller för att använda dina ord: att svenskarna inte öppnat dörren till samhället.

Det är invandrarna själva som stängt dörren och skapat enklaver visar Aje Carlbom och redogör för intervjuer han gjort. För sin doktorsavhandling bosatte han sig med sin familj i den invandrartäta stadsdelen Rosengård i Malmö.

År 2005 skrev han i Axess nr 7 2005 artikeln ”Enklaven utmanar nationalstaten” om att det finns en aktiv vilja bland en del invandrare att inte integreras utan att de i stället upprättar parallellsamhällen. ”Islamisterna är det tydligaste exemplet.”

Din bror Kitimbwa Sabuni och svägerska Fatima Doubakil är islamister.

Den 2 maj år 2006 medverkade Aje Carlbom i journalisten Magnus Wennerholms reportage i Uppdrag granskning om islam och integration del 2. Här är reportaget som handlar om Socialdemokraternas samarbete med Sveriges muslimska råd. Islamisten Mahmoud Aldebe, som krävt särlagstiftning för ”muslimer”, får stort utrymme.

I januari år 2009 presenterade Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos, Försvarshögskolan, den så kallade Rosengårdsrapporten, Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö.

Den 6 december 2009 medverkade Aje Carlbom i journalisten Evin Rubars reportage Slaget om muslimerna där han än gång talar om islamister.

I januari 2017 publicerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis rapport Muslimska brödraskapet i Sverige.

Den 16 juni 2020 skrev Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren om Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd, ”Statsstödd folkbildning för islamism” del 1 och den 17 juni del 2 i nättidskriften Kvartal.

Och här, Nyamko Sabuni, får du ett litet axplock av din brors och svägerska antidemokratiska och separatistiska verksamhet.

Här 5 mars 2013 sitter din bror Kitimbwa Sabuni tillsammans med Muslimska brödraskapets Helena Benaouda och Elvir Gigovic

när de presenterar rapporten till FN om det rasistiska och islamofobiska Sverige, skriven i Ibn Rushds regi. Muslimska brödraskapet är ett monster med förgreningar i hela världen. Det är totalitärt styre de propagerar för.

Här ger litteraturdocenten och kulturdebattören Johan Lundberg i artikeln ”Med antirasismen som täckmantel” sin uppfattning om alternativrapporten till FN.

Här kräver din bror 6 mars 2013 att SVT ska skapa särregler för ”muslimer” och tillåta att ”muslimska” nyhetsankare får bära Muslimska brödraskapets uniformspersedel hijab i strid med den strikta policyn att nyhetsankare ska vara neutralt klädda.

Och här, Nyamko Sabuni, deklarerade din fullblodsrasist till bror 2 maj 2012 i DN, i samband med konstnären Makode Lindes tårta som kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) satte tårtspaden i, att ”vita” inte har rätt att uttala sig om svarta. Din bror demonstrerar att han är separatist, det vill säga motståndare till integration, när han kallar svarta som värnar om demokratins principer för ”inbäddade informanter”, ”Onkel Tom”.

Han skriver: ”Den gängse svenska diskussionen om rasism är ganska tömd på maktanalys men det finns ändå en implicit förståelse att det spelar roll vem som talar om en rasialiserad grupp. Det innebär att vita aktörer inte kan göra eller säga vad som helst i relation till icke-vita och i det läget kommer fenomenet inbäddade informanter att spela en viktig roll för att upprätthålla den rådande ordningen.”

”Den rådande ordningen” är detsamma som den svenska demokratin.

Själv tar han sig rätten att vräka ur sig vad som helst om majoritetsbefolkningen. Han tar sig också rätten att vara talesperson för landets invandrade befolkning och tala om för dem vilka åsikter som är godkända och inte godkända.

Och i den här artikeln 20 april 2016 försvarar han Muslimska brödraskapsaktivisten Mehmet Kaplan när Kaplan tvingades avgå på grund av sitt samröre med turkiska fascistiska Grå vargarna. Och visar än en gång att han är fullblodsrasist när han kommenterar journalisternas hudfärg.

Och här 20 december 2016 i artikeln ”Koloniala orsaker till överdödligheten i förorten” i Feministiskt perspektiv visar din bror än en gång att han är fixerad vid hudfärg och gör likadant som du när han skyller problemen i ”utanförskapsområden” på majoritetsbefolkningen.

Här samsas din bror, svägerska och ArA-aktivisterna i ett generalangrepp på demokratin i samtalsserien ledd av Adrián Groglopo, som var sekreterare i den integrationspolitiska gruppen som du städade upp efter när du utnämndes till integrationsminister 2006.

Nyamko Sabuni: Börja i rätt ände. Vad ArA-aktivisterna ställt till med vet du redan. Nu har de fått ett eget centrum, CEMFOR. Kräv att regeringen lägger ner det.

Kräv också att regeringen ger statsvetaren Anders Westholm upprättelse och att regeringen tillsätter en ny integrationspolitisk utredning som kartlägger de totalitära maktstrukturerna i vissa invandrartäta områden, se det här blogginlägget. Det var ArA-aktivisterna som sprängde hans utredning och deklarerade att det är rasism och stigmatiserande att kartlägga invandrares makt och inflytande i det svenska samhället i förhållande till majoritetsbefolkningens. Det är ArA-aktivisterna som bär skulden till att det ser ut i Sverige som det gör i dag.

Journalisten Johanna Bäckström Lerneby ger ett utsnitt ur verkligheten i den invandrartäta stadsdelen Angered i Göteborg i den mycket läsvärda boken, Familjen. Vissa säger maffia, själva kallar de sig problemlösare (2020). Hennes bok är en utmärkt illustration till varför det är så viktigt med en kartläggning av makt och inflytande i invandrartäta områden. En klan har satt skräck i ett helt område. Klanledaren, som kom till Sverige på 1980-talet, är dessutom imam, vilket gett honom ännu mer makt över invånarna.

Nyamko Sabuni. Sätt dig in i vad Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren skriver om Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Kräv att regeringen omgående drar in de offentlige medlen till Ibn Rushd och omvandlar Folkbildningsrådet till en myndighet i stället för som nu en ideell organisation.

Lägg av med pratet om integrationsskuld. Det håller inte att utmåla invandrare som maktlösa offer. Mer och mer skrivs internationellt om Muslimska brödraskapets globala nätverk. Nyligen har den internationellt erkända islamistforskaren Lorenzo Vidino kommit ut med boken The closed circle. Joining and leaving the Muslim Brotherhood in the West (2020). Där intervjuas både Pierre Durrani och Pernilla Ouis om MB i Sverige. Pernilla Ouis medverkar i Evin Rubars SVT-reportage Slaget om muslimerna i Sverige.

Nyamko Sabuni. Det går inte längre att låtsas att MB inte finns i Sverige och vad de står för och vilket inflytande de har, trots att det rör sig om en så liten grupp. Din bror och svägerska är djupt involverade i denna separatistiska, fascistiska och glödande antisemitiska rörelse som fått hundratals miljoner svenska skattekronor för sitt hycklande prat om ”folkbildning” och “integration”, pengar som borde använts till den generella välfärden och inte till dessa snyltare.

Så börja i rätt ände när du talar om integrationshaveriet.

2 juli 2020

Mona Lagerström fil dr, författare till boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1 (2018)

Innehåll

Register

Boken finns att köpa på Adlibris och Bokus

 

 

SVT Kulturnyheterna låter fullblodsrasisten Kitimbwa Sabuni lägga ut texten om lämpligheten i att skriva positivt om Gustav III på hans staty! Gustav III ska inte förevigas på ett så okritiskt sätt, menar Sabuni! Sabuni kräver att den svenska historien skrivs om för att passa honom!

Kitimbwa Sabuni är en av Sveriges grövsta rasister. Han ska likställas med vit makt-anhängare. Han har tagit Afrikas klanstrider till Sverige och bedriver hetsjakt mot Sveriges majoritetsbefolkning. Vi har fel hudfärg.

Kulturnyheterna legitimerar 18 juni 2020 Kitimbwa Sabunis krav på att skriva om den svenska historien. Han har Sveriges promilledel i den atlantiska slavhandeln på hjärnan. Och får lägga ut texten för femtielfte gången. Han får aldrig några frågor om svarta afrikaners interna slavhandel med svarta afrikaner. Inte heller om arabernas omfattande svarta och vita slavhandel.

Han är ömsom talesperson för Afrosvenskarnas riksförbund och Muslimska mänskliga rättighetskommittén (MMRK). Denna ”kommitté” består av honom själv, hans hustru Fatima Doubakil, som stämt socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson för förtal, Maimuna Abdullahi, som också stämt Ann-Sofie Hermansson för förtal, samt Rashid Musa, ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), som Kammarrätten slagit fast brustit i respekten för demokratins idéer. Därför var det rätt av MUCF att återkräva över en miljon kronor SUM fått i bidrag.

Jag har skrivit mängder med blogginlägg om Kitimbwa Sabunis antidemokratiska verksamhet. Han har byggt hela sin, offentligt finansierade, karriär på sin hudfärg och på islam. Jag skriver om honom i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige.

Docenten och kulturskribenten Johan Lundberg skriver om Kitimbwa Sabuni i sin bok Ljusets fiender. Västvärlden självkritik och den svenska idédebatten (2013, ny upplaga 2019).

Kitimbwa Sabuni är inte den enda utlänning som fått uppehållstillstånd i Sverige som kräver att den svenska historien skrivs om. Hederskulturförnekaren ekonomiprofessor Paulina de los Reyes är en annan. Hon och den ökände Masoud Kamali sprängde den integrationspolitiska utredningen som leddes av statsvetaren Anders Westholm och fick av Mona Sahlin en egen utredning som sedan underkändes av Jens Orback. I utredningens kapitel författat av Reyes, ”Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering”, skriver hon att det var exkluderande av Sverker Sörlin att i samband med tsunamikatastrofen i en artikel i DN hänvisa till alla som stupade i slaget vid Poltava och också att Henrik Berggren i samma tidning åberopar ”det svenska kollektiva minnet” då han blickar tillbaka på Sveriges historia (SOU 2005:41, kap. 10, s. 237). I stället för ”det svenska kollektiva minnet” förordar hon ett intersektionellt perspektiv och skriver: ”Med utgångspunkt i historiskt konstruerade nationella gränser problematiserar ett intersektionellt perspektiv nationalstatens inre motsättningar och utestängningsmekanismer” (s. 238). Vi ska med andra ord göra oss av med vår svenska historia eftersom den ingår i ”utestängningsmekanismerna”.

Paulina de los Reyes är lika fullblodsrasistisk som Kitimbwa Sabuni. Se mina blogginlägg ”Utrota vitskallarna” del 1 och del 2.

Kulturnyheterna: När gör ni ett inslag om den arabiska svarta och vita slavhandeln? Om de svarta afrikanernas slavhandel inom Afrika?

När gör ni ett reportage om Kitimbwa Sabunis rasistiska hetsjakt på landets majoritetsbefolkning?

När gör ni ett reportage om personer som gör karriär på sin hudfärg?

18 juni 2020

Mona Lagerström fil dr, författare till boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1 (2018)

Innehåll

Register

Boken går att köpa på Adlibris och Bokus

 

 

Svenska Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM) har brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Därför rätt av MUCF att återkräva bidrag av SUM. Kammarrättens dom 31 oktober 2019 står fast eftersom Högsta förvaltningsdomstolen inte tar upp ärendet till prövning

Detta glädjande besked från MUCF kan vi tacka Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis rapport Muslimska brödraskapet i Sverige, beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt Magnus Sandelins rapport om SUM beställd av MUCF.

Jag har skrivit åtskilliga blogginlägg om SUM och rättsprocessen mot MUCF, bland annat det här 12 april 2018 om förvaltningsrättens totala avsaknad av kunskap om Muslimska brödraskapet där jag skriver ”MUCF har nu med hjälp av frilansjournalisten Magnus Sandelin gjort en kartläggning av SUM, Organisationen Sveriges Unga Muslimer – ideologi och koppling till antidemokratiska miljöer, som ligger till grund för MUCF:s nya beslut att avslå SUM:s begäran.”

Här skriver jag 6 februari 2019 om skandaldomen.

I det här blogginlägget skriver jag 9 oktober 2019 om professor Erik Amnås rapport till Folkbildningsrådet om Ibn Rushd. Jag citerar hans nedlåtande syn på Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis rapport.

De anklagelser som riktats mot Ibn Rushds koppling till Muslimska brödraskapet har fått näring av Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis rapport Muslimska brödraskapet i Sverige (2017) som gavs ut av MSB. Författarna hävdar att Ibn Rushds ledning är ”helt styrd av MB” (Muslimska brödraskapet). Vidare hävdar de att Sverige unga muslimer (SUM) ska vara grundad på initiativ från MB samt att även den organisationen är ”helt styrda av MB”. Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS) förklaras i rapporten som ”MBs organisatoriska front”, och Islamic Relief är enligt författarna ”en central organisation för att ge MB trovärdighet”. Dessa påståenden ges inga empiriska vetenskapliga belägg. Inte heller redovisas någon omfattande förklaring till vad författaren grundar dessa antaganden på. Rapporten har mött stor kritik från ett flertal islam- och religionsforskare i Sverige för att vara konspiratorisk och ovetenskaplig. (s. 35, 36).

Samma kommentar står på s. 118. ”I rapporten Muslimska Brödraskapet i Sverige, skriven på uppdrag av MSB, påstår [min kursiv] huvudförfattaren Norell [ensam?] att olika svenska organisationer och föreningar har kopplingar till Muslimska brödraskapet: ’ledningen [i Ibn Rushd] är helt styrd av MB’. Andra föreningar som anklagas [min kursiv] vara ’helt styrda av MB’ eller ha associationer med Muslimska brödraskapet är Islamic Relief, Sveriges Unga Muslimer och Islamiska förbundet i Sverige. Rapporten mottog en omfattande kritik från forskare inom fältet, bland annat för avsaknaden av källor eller bristfälliga sådana.”

Det fanns inga ”forskare inom fältet”, eftersom det ju betraktades som islamofobi att forska om islamistisk verksamhet i Sverige, vilket också står i kunskapsöversikten. Erik Amnå är otroligt slarvig.

Amnå fortsätter sin kritik av kunskapsöversikten.

Till skillnad från de andra studieförbunden har myndigheterna som vi träffat haft ett mer ambivalent förhållningssätt till Ibn Rush. Idag saknar de en gemensam uppfattning huruvida studieförbundet lever upp till den bild de själva sprider som en demokratisk och integrerande samhällskraft som förtjänar medborgarnas tillit. MSB-rapporten Muslimska brödraskapet i Sverige, med Magnus Norell som huvudförfattare, har av allt att döma influerat och även påverkat andra statliga och kommunala myndigheters ställningstaganden. Det förstod vi inte minst av vårt samtal med MUCF, som kände sig tryggare i sitt beslut att neka SUM bidrag då en annan myndighet hade ett liknande förhållningssätt. Kritiker av studieförbundet har också lutat sig mot rapporten, trots dess påtalade brister ifråga om undermåliga eller obefintliga källor. (s. 165)

Det handlar alltså om att de svenska organisationernas stadgar inte redovisades. Amnå har läst Aje Carlboms rapport ett år senare, ändå klänger han sig fast vid MSB:s första rapport, som ju är den första redovisningen av islamism och islamistiska aktivister i Sverige och MB:s demokratifientliga ideologi. Inte konstigt att den väckte uppmärksamhet bland landets myndigheter, och bland MB-aktivisterna. Aktivisterna blev ju helt avklädda. Amnå skriver:

När myndigheten [MSB] publicerade den första rapporten om Muslimska brödraskapet fick den på kort tid ett stort genomslag i såväl medier som bidragsgivande myndigheter på olika nivåer. Den pekade bland annat ut Ibn Rushd samt några av dess medlemsföreningar som direkt eller indirekt organisatoriskt kopplade till Muslimska brödraskapet. Det var slutsatser byggda på bristande eller obefintliga källor, och rapporten kritiserades av en rad sakkunniga inom området. Det hindrade dock inte rapporten från att frekvent användas som referens, inte bara av kritiker mot Ibn Rushd, utan även av andra myndigheter. Vid vår intervju med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) menar företrädarna att de kände sig tryggare i sitt beslut gällande avslaget av Sveriges Unga Muslimers bidrag när MSB hade dragit liknande slutsatser.
Rapporten kan även tänkas ha haft en större inverkan än så. Vid en sökning av Ibn Rushd på internet hittar man snabbt kritik mot studieförbundet med referenser till rapporten. Ibn Rushd har själva nämnt att de haft svårigheter att inleda samarbeten med några kommuner, där rapporten tycks ha bidragit till en obefogad [min kursiv] negativ bild av studieförbundet. Att kommunala och statliga tjänstemän förlitar sig på uppgifter publicerade av MSB ses ju som självklart. Det är märkligt att myndigheten än idag inte tagit avstånd från rapporten och att den fortfarande finns tillgänglig på deras hemsida. Det blir även problematiskt när MSB skriver på sin hemsida att rapporten inte ska ses som vetenskapligt skriven utan att den snarare ska ge en kunskapsöversikt. Det blir svårt att se nyttan av just en kunskapsöversikt som har bristfälliga eller obefintliga källor [stadgarna!] och som dessutom svartmålar svenska organisationer utan belägg. Trots detta har myndighetens rapport gett en dominoeffekt. Den har påverkat andra myndigheter och gett kritiker en ”tung” källa i deras kritik mot studieförbundet. Kritik har framförts i debatten inom offentliga forum och i sociala medier, som i sin tur har påverkat kommuners förhållningssätt till Ibn Rushd. Att de följande två rapporterna steg för steg tonade ned kritiken med allt försiktigare slutsatser (genom en tydligare utformad forskningsprägel) har däremot inte avspeglats lika mycket i opinionsbildningen. Av alla relevanta myndigheter har MUCF intagit den mest kritiska rollen, särskilt men inte bara mot SUM. Man drog in statsbidraget och senare har man också överklagat den dom i Förvaltningsrätten som upphävde myndighetens beslut. (s. 179, 180)

Detta är grovt. Erik Amnå är professor i statskunskap men är totalt ointresserad av Ibn Rushds politiska verksamhet.

Slut på citat.

TACK Magnus Norell, Aje Carlbom, Pierre Durrani och Magnus Sandelin för att ni värnar om demokratins idéer. Utan era insatser hade MUCF inte kunnat driva sin sak i rätten.

16 juni 2020

Mona Lagerström fil dr

 

Annika Strandhäll (S), nyutnämnd Jämställdhetspolitisk talesperson: Är det utlandet eller Sverige hon ska ägna sin jämställdhetspolitik åt? Inte är det hedersrelaterat våld och förtryck och barnäktenskap i Sverige hon prioriterar. Det förtrycket nämner hon inte ens i sin programförklaring

Riksdagsledamot Annika Strandhäll har utnämnts till Jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. I en intervju i Aftonbladet 20 april 2020 säger hon att hon ska ta fram förslag på jämställdhetsområdet inför partikongressen nästa år och valrörelsen 2022. Hon ska också försöka ge S en tydligare feministisk röst.

Om det är någon aktiv socialdemokrat som har gett Socialdemokraterna en tydlig feministisk röst så är det Göteborgs tidigare kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Hermansson.

Annika Strandhäll ligger hästlängder efter henne. Det visar hon i sin programförklaring.

Det är med stigande förundran jag läser hennes svammel i debattartikeln ”Se upp för de som vill störta ’genusideologin’” i Expressen 22 april.

Var finns Sverige?

Ann-Sofie Hermansson höll sig till Sverige. Hon stod med båda fötterna på jorden och utgick från den svenska verkligheten.

Merparten av Strandhälls debattartikel handlar om utlandet. Hon kritiserar Polen, Ungern, USA. Hon lyfter fram Ebolakrisen i Västafrika 2014–2016. Hon refererar till statistik i Frankrike om hur coronapandemin har ökat våld i hemmet med 30 procent. Hon skriver om övriga Europa, om Nordamerika. Hon skriver att polisrapporter från Kina visar att våld i hemmet tredubblades under coronakrisen.

Sedan skriver hon om semestertider i Sverige! ”Tendenser vi känner igen från vår egen hemmaplan där vi ser hur trycket på kvinnojourer ökar under exempelvis semestrar.”

Varför redovisar hon ingen statistik om ökningen under coronapandemin i Sverige? Finns det någon statistik?

Hon skriver om aborter, att det saknas mellan 60 och 200 miljoner kvinnor i världen till följd av att flickfoster aborterats, eller flickor dödats efter födseln. Hon skriver att av världens fattigaste är runt 70 procent kvinnor. Hon skriver om miljontals osäkra aborter, om kvinnor som dör till följd av ingreppen. Det är världen över, världen över, världen över.

Men inget om det hedersrelaterade våldet och förtrycket och barnäktenskapen i Sverige.

Det som Ann-Sofie Hermansson skaffade sig kunskap om och ville motarbeta. Det som hon säger till Jörgen Huitfeldt i Kvartal att Socialdemokraterna inte ville att hon skulle tala om.

– Jag blev tillsagd under hela valrörelsen: ”Tona ner det där. Prata inte om det där.”
Kvartals Jörgen Huitfeldt frågar av vem hon fick höra det budskapet.
– Av mitt parti, svarar Ann-Sofie Hermansson. Av min distriktsstyrelse.

Annika Strandhäll slår sig för bröstet och framhåller hur duktiga vi är i Sverige. Hur duktiga vi i Sverige är på att sopa problemen under mattan.

Vi vet, det är ju trots allt 2020, att samhällen som Sverige där kvinnor och män är mer jämställda är mer framgångsrika. De är mer hälsosamma, ekonomin går bättre och de har en högre utbildningsnivå. Skälet är ju inte att kvinnor är bättre men att vi tillför olika erfarenheter och kunskaper. Man använder hela talangpoolen så att säga. Det har tjänat Sverige väl.
Vi behöver fortsätta visa skeptiker och motståndare till jämställdhet att det inte är något mystiskt eller konstigt. Det handlar om att undanröja hinder för kvinnor så att de kan uppnå samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som män.

Och hur använder vi hela den kvinnliga analfabetiska talangpoolen i Sverige? Den kvinnliga talangpoolen som inte har lärt sig svenska? Den kvinnliga talangpoolen som lever under hedersförtryck?

Vilka motståndare avser Annika Strandhäll när hon skriver att Socialdemokraterna kommer att sätta nya höga mål ”trots kriser och motstånd. Oavsett om det motståndet kommer från religiösa och konservativa högerkrafter i Sverige eller utifrån”? Avser hon Muslimska brödraskapet, som ju tillhör extremhögern? Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi, som också tillhör denna extremhöger? De två aktivisterna som stämt Ann-Sofie Hermansson för förtal?

23 april 2020

Mona Lagerström fil dr, författare till boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1 (2018)

Innehåll

Register

Boken finns att köpa på Adlibris och Bokus

Radiohjälpen och SVT: Vad tänker ni på när ni i coronafilmen gör reklam för att nioåriga flickor är giftasvuxna? Det är exakt det huvudduken hijab annonserar. Varför låter ni en hijabist representera landets utlandsättade befolkning? Ni ger landets alla religiösa poliser som kräver att flickor och kvinnor bär hijab godkänt! Vet de andra deltagarna i filmen om att de gör reklam för att nioåriga flickor är giftasvuxna?

Enligt den islamiska myten om profeten Muhammed fullbordade han ett äktenskap med en nioårig flicka. Reaktionära uttolkare av islam anser därför att nioåriga flickor är giftasvuxna. När till exempel ayatolla Khomeini kom till makten i Iran 1979 ändrade han lagen så att den lägsta tillåtna åldern för flickor att ingå äktenskap sänktes från sexton till nio år. Khomeini införde också en lag på att alla kvinnor skulle vara beslöjade. Under sin mångåriga exil samarbetade han nära med Muslimska brödraskapet och översatte till persiska en bok av en av Muslimska brödraskapets främsta ideologer, Sayyid Qutb (d. 1966), mannen till vänster på bilden, här tillsammans med ledaren för iranska fedayeen Nawab Safavi. Samarbetet mellan Muslimska brödraskapet (sunni) och i islamister i Iran (shia) går tillbaka till 1940-talet.

Radiohjälpen är Public Service insamlingsorganisation. I Radiohjälpens film om insamling för coronavirusets riskgrupper i Sverige deltar flera kända namn. Och en ung kvinna i hijab! Separatistiska Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Andemeningen i reklamfilmen är solidaritet. Nyckelordet är tillsammans.

Men Muslimska brödraskapet är separatister. Deras tolkning av islam är politisk. Den är lika västfientlig som ayatollornas Iran, som de ju har påverkat. Muslimska brödraskapets totalitära tolkning av islam ska genomsyra den enskilda individens dagliga liv in i minsta detalj. De strävar efter en totalitär stat, en teokrati.

Många invånare i Sverige har flytt från islamiskt förtryck. Och nu är det meningen att de ska acceptera förtryckarens uniformspersedel som en gest av solidaritet? Som ett gemensamt ”vi”. ”Vi” står alla enade i kampen mot coronaviruset?

I politikernas pressrum är numera tre svenska flaggor utplacerade. Politikerna bär en svensk flagga i kavajslaget i stället för den sedvanliga partinålen. För inte så länge sedan var svenska flaggan tabu, eftersom nynazister viftade med den. Svenska flaggan ansågs stå för främlingsfientlighet. Nu står den för enighet.

Hijab är Muslimska brödraskapets flagga. Hijab står inte för enighet utan för polarisering. Hijab är islamisternas mått på hur islamiserat ett land är. Hijab är ett modernt plagg. Det har bara några decennier på nacken. Muslimska brödraskapets drottning i Sverige, den finländska konvertiten Helena Benaouda Hummasten,

har introducerat Muslimska brödraskapets västfientliga skrifter i Sverige, eftersom Muslimska brödraskapets arabiska toppskikt som grundade den svenska grenen, inte behärskade svenska språket.

Den praktiska sjalen däremot, som bärs av Storbritanniens drottning Elisabeth,

har hundratals år på nacken.

Hijab ser inte ut som en sjal. Hijab är inte en slöja. Hijab är hijab och står för en totalitär tolkning av islam.

Tack vare Muslimska brödraskapets aktivister, Saudiarabiens petrodollar, Islamic finans och internet har det blivit ”sanning” i hela världen att islamtroende kvinnor ska vara beslöjade och dölja håret och sina kroppsformer.

När det är en tolkningsfråga.

I Muslimska brödraskapets skrift Att förstå Islam, projektledare Mahmoud Aldebe, står det att det är kvinnans plikt att bära hijab (där stavas det hejab). När somaliern Abdirizak Waberi

var ordförande för Muslimska brödraskapets organisation Islamiska förbundet i Sverige intervjuades han av SVT:s Evin Rubar i reportaget Slaget om muslimerna 6 december 2009. Där får han frågan, ca 27 minuter in i programmet, vad han skulle svara en kvinna som säger att hon är muslim men väljer att inte vara beslöjad. ”Är det rätt eller fel enligt islam? Då säger du att det är fel”, säger Evin Rubar. ”Självklart”, svarar Waberi. ”Det är som att säga Jag är muslim. Men jag tror inte på Muhammed. Är det okej? Jag säger nej.”

Waberi påstår 2009 att hans organisation representerar 400 000 till 500 000 ”muslimer”. Waberi representerar enbart Muslimska brödraskapets tolkning av islam, både i Evin Rubars reportage och i artikeln i tidskriften Ottar juni 2006, ”Med koranen i klassrummet”.

Det är inte SVT:s uppgift att vara Abdirizak Waberis språkrör.

Kvinnor i Somalia bar inte hijab innan Muslimska brödraskapet fick fäste där och imamer utbildade vid universitetet i Medina i Saudiarabien, där lärarna var MB-aktivister som flytt från Egypten, svämmade in i Afrika. Det har den kända kvinnorättsaktivisten somaliska Ayaan Hirsi Ali skrivit om.

Det är SVT:s uppgift att värna om det demokratiska styret. Det är skandalöst att SVT:s reportrar, som Anna Hedenmo i Agenda 29 mars 2020 till exempel, inte i presentationen av hijabisten Jihan Mohamed,

redogör för tittarna vilken islamtolkning denna somaliska läkare står för. Hijab är ett uttryck för en tolkning av islam, precis om katolicismen och lutherismen är tolkningar av kristendomen. SVT ska inte agera som Abdirizak Waberis språkrör!

Jihan Mohamed är medlem i svensk-somaliska läkarföreningen. Den bild på ledamöter som finns på Facebook visar tre hijabister. De står för en reaktionär och svenskfientlig tolkning av islam.

Och den tolkningen ska SVT redogöra för när de intervjuar läkare från den föreningen och inte agera som om det är en självklarhet att kvinnliga islambekännare är beslöjade.

Den 6 april i Rapport upprepar SVT samma skandalösa agerande när de intervjuar somaliern Fartun Nuur bosatt i Tjärna Ängar i Borlänge utan att redogöra för vilken islamtolkning hon omfattar.

Hon berättar för SVT att trångboddheten gör coronakrisen svårare. Hon säger att hon bor tillsammans med sina fem systrar och föräldrar. Det är ingen som har tvingat hennes föräldrar att skaffa sex barn. Varför intervjuas just hon? Var det hon som kontaktade SVT eller SVT som kontaktade henne?

Fartun Nuur är aktivist och angelägen om att visa upp sig. Hon är ordförande i svensk-somaliska föreningen Tayo som påstås vara en religiöst och politiskt obunden förening. Med en hijabist som ordförande?

Varför låter SVT hijabister företräda landets alla utlandsättade? Varför finns en hijabist med i Radiohjälpens reklamfilm? När det är enighet och solidaritet, inte polarisering och svenskfientlighet, som Radiohjälpens film om insamling för coronavirusets riskgrupper syftar till?

7 april 2020

Mona Lagerström fil dr, författare till boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1 (2018)

Innehåll

Register

Boken finns att köpa på Adlibris och Bokus