Alla inlägg av Mona Lagerström

Med anledning av Internationella Hijabdagen 2023: Kom igen nu mulla Mahmoud Khalfi, VD Stockholms stora moské, antidemokratiska Muslimska brödraskapets huvudsäte. Det är slut nu. Ni är avklädda inpå bara skinnet. Erkänn att hijab, det jag kallar shariadok, är Muslimska brödraskapets uniformspersedel och inte alls någon islamisk tradition

Muslimska brödraskapet är en global antidemokratisk politisk rörelse med det långsiktiga målet att upprätta ett världsomspännande kalifat, en teokrati, styrd av deras tolkning av lagverket sharia. Den svenska grenens huvudorganisation är Islamiska förbundet i Sverige (IFiS). Metoden är dawa, missionerande, att kalla till islam, och gradvis förändra Sverige inifrån. Redskapen är framför allt studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief och islamiska friskolor.

Mulla Khalfi: Det är slut nu. Inse det. Det är väl dokumenterat att du är en antidemokratisk islamist (religion och politik är oupplösligt förenade) med djupa rötter inom islamistiska Muslimska brödraskapets svenska gren. Det är slut nu. Så du kan lika gärna erkänna att shariadoket

är en politisk markör, ett visuellt tecken på hur omfattande islamiseringen i Sverige har nått, det jag kallar utbredningen av shariatowns och det ni inom Muslimska brödraskapet kallar ”det svenska muslimska civilsamhället”. Erkänn att påfundet att hijab är en islamisk plikt och ska likställas med nunnedok, se det här blogginlägget, är en strategisk bluff av er inom Muslimska brödraskapet. Erkänn att du, vänsterpartisten och islamisten Mostafa Malaekah, Göteborg, och islamisten Mustafa Issa inte bara är falska profeter när ni påstår att hijab är en islamisk plikt. Erkänn att ni också i decennier har ägnat er åt ett enastående lukrativt, skattefinansierat, organiserat bedrägeri, som Riksåklagaren borde utreda.

Säpo har äntligen vaknat och insett att antidemokratiska och antiintegrationspolitiska Muslimska brödraskapets verksamhet strider mot demokratins principer och utgör ett konkret hot mot Sverige. Skolinspektionen har insett det och stängt flera av era skolor.

Mulla Khalfi: Ni har inte en chans mot ”Säpokällan” Sameh Egyptsons avslöjande statsvetenskapliga doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige, Lunds universitet, disputation 10 februari.

Det är den anonyma tankesmedjan Fenix som har döpt Sameh Egyptson till ”Säpokällan”, de gör allt de kan för att svartmåla Egyptson och sätta stopp för disputationen. Egyptson har tidigare gett ut Holy White Lies. Muslim Brotherhood in the West ”Case – Sweden” (2018), som blivit två böcker på svenska: Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige (2020) och Bosättningen. Muslimska brödraskapets organisation och vision i Sverige (2021). Böcker som uppenbarligen Säpo har tagit på allvar.

Böcker som nu, tack vare Egyptsons biträdande handledare statsvetaren professor emeritus Mats Lindberg, Örebro universitet,

har klätts i en vetenskaplig dräkt och förvandlats till en statsvetenskaplig avhandling där betoningen ligger på Muslimska brödraskapets tolkning av islam som en politisk ideologi.

Och, inte heller att förglömma, med hjälp av Pia Egyptsons enorma insats ända från början i detta gigantiska, minst tio år långa demokratiprojekt. Hon har språkgranskat White Lies, Erövringen och Bosättningen, gjort layout och omslag till alla böckerna, hjälpt till att skapa ett eget webbarkiv och säkrat länkar till de olika webbarkiven i fotnoter. Hon har dessutom bidragit med ekonomiskt stöd till projektet. Sist men inte minst är det Pia Egyptson som tagit på sig ansvaret för barnen när Sameh Egyptson har grävt ner sig i arkiven långt hemifrån eller suttit klistrad vid datorn i kampen att upplysa svenska politiker och myndigheter om Muslimska brödraskapets samhällsomstörtande ideologi och verksamhet.

Egyptson kartlägger den organisatoriska och ideologiska samhörigheten mellan Muslimska brödraskapets huvudorganisation i Egypten och Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), som du mulla Khalfi, har varit ordförande för, vilket framkommer i den ovan nämnda blogglänken där jag lagt in den här bilden av dig och Chakib Benmakhlouf,

mannen som nu tack vare Egyptson, Säpo och Skolinspektionen går miste om många sköna skattemiljoner.

Mulla Khalfi: Det är inte konstigt att ni bedriver klappjakt på Sameh Egyptson. Men det är slut nu.

Inte bara Riksåklagaren utan också utbildningsminister Mats Persson (L) bör göra en djupdykning i IFiS organiserade bedrägeri som, vad gäller studieförbundet Ibn Rushd, haft fullt stöd av Folkbildningsrådet, trots massiv kritik inte bara från Egyptson, utan av mig, socialantropolog Aje Carlbom tillsammans med forskare från Försvarshögskolan och samhällsdebattörerna Johan Westerholm, ledarsidorna.se, och Rebecca Weidmo Uvell.

Riksåklagaren och utbildningsminister Mars Persson: Här kan ni läsa den digitala disputationsupplagan, på över 700 sidor, av Sameh Egyptsons avhandling. Jag uppmanar både Riksåklagaren och utbildningsministern att kontakta Lunds universitet och begära avhandlingen i tryckt version, då det är lättare att med den tryckta versionen få en överblick över Muslimska brödraskapets framträdande lilla inre cirkel som i decennier med hjälp av det Egyptson kallar ”organiserat hyckleri” har bedrivit det jag kallar organiserat bedrägeri. Chakib Benmakhlouf tillsammans med Mostafa Kharraki är nyckelpersoner i denna inre cirkel. Enbart under år 2019 lyckades Muslimska brödraskapets svenska gren via sina tre organisationer studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief och sina friskolor tillskansa sig 628 miljoner kronor av allmänna medel, i syfte att förändra Sverige inifrån och underminera demokratin (s. 359).

Internationella Hijabdagen 2023
Och nu åter till shariadoket och Muslimska brödraskapets organiserade hyckleri, för att använda Egyptsons term.

Att människors klädsel är kulturellt kodad har jag skrivit om i mängder med blogginlägg. Den assyriska krigarkungen Tiglatpileser I (d. 1076 före vanlig tideräkning) kodifierade den första kända lagen om kvinnors beslöjning, Medelassyrisk lag, § 40, alltså långt innan Allah genom ärkeängeln Gabriel ska ha sänt ner Koranen till profeten Muhammed på Arabiska halvön under 600-talets första decennier (610–632). Stentavlorna

grävdes fram av tyska geologiska sällskapet för ungefär hundra år sedan.

Internationella Hijabdagen är ett kapitalistiskt påfund, påhittat 2013 av sjalfabrikören Nazma Khan i Brooklyn, en kvinna ursprungligen från Bangladesh som lanserade 1 februari som ”World Hijab Day” i syfte att uppmuntra både islambekännande och icke-islambekännande kvinnor att bära hijab för en dag, och så klart sälja sina varor, vilket jag skriver om i det här blogginlägget från 2019 där jag lyfter fram de två kritikerna till tilltaget, Asra Nomani (född i Indien) och Hala Arafa (född i Egypten), och deras artikel i Washington Post 2015, båda uppvuxna i konservativa islambekännande familjer, utan något som helst tvång att vara beslöjade. De skriver att tvånget infördes av islamister på 1970-talet. Islamisterna var Muslimska brödraskapet, finansierade av Saudiarabiens petrodollar.

Jan Sjunnesson la den 8 januari i år på sitt Twitterkonto upp en talande norsk dokumentär från 2010 av Walid al-Kubaisi, norrman med ursprung i Irak, Frihet, likhet og det Muslimske brorskap, om Muslimska brödraskapet och hijab. Kubaisi intervjuar bland andra Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Bannas (d. 1949) yngre bror Gamal al-Banna och Muslimska brödraskapets dåvarande högste chef Mohammed Mahdi Akef.

Muslimska brödraskapet är, likt krigarkungen Tiglatpileser I i Mesopotamien, fixerade vid kvinnors beslöjning. Jag har i åtskilliga blogginlägg länkat till Gamal Abdel Nassers (d. 1970) beskrivning av det första Muslimska brödraskapets ledare, efter det att de 1952 hjälpt Nassers militärer att störta kungen, krävde av Nasser: Att han skulle stifta en lag om att alla kvinnor måste vara beslöjade. Nasser svarade, till publikens gapskratt, att ledaren inte kunde få sin egen dotter att beslöja sig, så hur trodde han att Nasser skulle kunna förmå Egyptens alla kvinnor att dölja håret.

Mahdi Akef (övre bilden längst till vänster) säger att Muslimska brödraskapets dröm är en samlad islamisk stat och skälet att småflickor ska vara beslöjade, vilket ju Mostafa Malaekah i åratal bedrivit intensiv lobbyverksamhet för, är att de ska vänja sig så att de bär hijab även i vuxen ålder (nedre bilden längst till höger).

De tre mellersta bilderna är från intervjun med Gamal al-Banna. Fadern var teolog, familjen religiös, systern var inte beslöjad. Gamal al-Banna är själv religiös och har en helt annan tolkning av islam än den äldre brodern, vilket man kan läsa om i den här engelskspråkiga intervjun från 2012, en tolkning som inte strider mot demokratins principer. Gamal al-Banna, som alltså växte upp i ett religiöst hem, säger att hijab är ett modernt fenomen och inte en islamisk tradition, att en kvinna som visar håret inte bryter mot några islamiska regler.

Religion är tolkning. Jag har lagt en bild av Hassan al-Bannas syster bredvid den finländska konvertiten och Muslimska brödraskapsaktivisten Helena (Benaouda) Hummasten,

tidigare ordförande för Sveriges muslimska råd (SMR), en förening vars koppling till Muslimska brödraskapet Sameh Egyptson redogör för i sin avhandling.

1900-tal i Egypten och 2000-tal i Sverige.

Helena Hummasten är lögnare och storbedragare. Hon har inte bara varit ordförande för SMR, hon har varit Ibn Rushds förbundsordförande och haft en ledande position i Islamic Relief. Det är inte fel att kalla Muslimska brödraskapets svenska gren för ett brottssyndikat.

Genom sin uniformspersedel signalerar hon dessutom avstånd från det demokratiska styret och för en totalitär diktatur där flickor och kvinnor degraderas till andra klassens medborgare. Skälet till hennes höga ställning inom Muslimska brödraskapets svenska gren är att hon behärskar svenska och till svenska översatte Brödraskapets viktiga texter då hon var redaktör för Brödraskapets tidskrift Salaam och den inre cirkelns arabiska män inte behärskade svenska språket.

Helena Hummasten har aktivt bidragit till att gräva den djupa avgrunden mellan svenska kvinnors individuella fri- och rättigheter och flickors/kvinnors slavliknande ställning i shariatowns, för att inte tala om uppkomsten av shariatowns genom mottot: ”Beträffande kultur har profeten Muhammad uttryckligen och med kraft förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil”, formulerat av den islamistiska indiern/pakistaniern Abu al-Ala Mawdudi och marknadsfört i Sverige av Muslimska brödraskapet.

Muslimska brödraskapets svenska gren består av en mycket liten andel av islams trosbekännare i Sverige, men genom sin intensiva lobbyverksamhet och sina småskrifter som delas ut i landets moskéer och går att ladda ner från internet om den ”sanna”, den ”autentiska” islam, om bland annat plikten att bära shariadok, har de påverkat tolkningen av islam i en allt reaktionärare och alltmer västfientlig riktning och skaffat sig en direktlinje till den högsta politiska makten i Sverige, liksom på lokal nivå, oberoende av om det varit borgerliga eller socialdemokratiska ledningar.

Röster höjs märkligt nog inte från andra imamer och religiösa ledare om att shariadok inte alls är en islamisk plikt, att beslöjning över huvud taget inte har koppling till islam. Vad jag vet är det bara Västeråsmoskén som offentligt tagit ställning med sin skrift Kvinnors klädesnorm enligt Koranen.

Inte ens Ahmadiyyas imamer höjer sin röst, trots att Muslimska brödraskapet betraktar dem som ”otrogna”, vilket man kan läsa om i propagandaskriften Att förstå Islam, ”de åtnjuter ingen respekt från muslimerna i Sverige”. Och också med tanke på de hätska kampanjer Mawdudi bedrev i Pakistan mot Ahmadiyyas anhängare.

Shariadoket (hijab) är antidemokratiska Muslimska brödraskapets politiska uniformspersedel och inte en islamisk tradition. Ändå är Ahmadiyyas kvinnor varje år enormt aktiva på Hijabdagen, påhejade av imamen Kashif Virk. På Twitter skriver han 27 januari 2023: Följ #jagarhijabi för att lära dig mer om slöjan och kvinnors rättigheter i Islam. Detta är den vanligaste frågan vi fått i den rikstäckande kampanjen #FrågaEnMuslim Passa på ställa fråga till @JagArHijabi #worldhijabday.

Ahmadiyyas hemsida kan man läsa deras version av Koranen: På s. 591, sura 24, vers 32 står det: ”Och säg till de troende kvinnorna att slå ned sina blickar och vaka över sina könsdelar, och att de icke visar sin skönhet eller sin utsmyckning, utom det som är synligt av den, och att de drar sina huvudkläden över barmen.”

Alltså samma uppmaning som Västeråsmoskén: ”Täck era bröst.”

Kashif Virk och Ahmadiyyas övriga imamer bör läsa Sameh Egyptsons avhandling och inse vad det är för islamtolkning Muslimska brödraskapet står för och fråga sig om de verkligen stöder den tolkningen. För det är ju MB:s tolkning de via hijab solidariserar sig med och därmed också signalerar avstånd från Sveriges demokratiska statsskick. Ahmadiyyas kvinnor med sitt firande av Hijabdagen gräver Helena Hummastens avgrund allt djupare. Imamerna bör förklara för sina anhängare att det inte är Allah kvinnorna prisar med sin beslöjning utan den hedniska krigarkungen Tiglatpileser I.

Sameh Egyptson avhandling är en tegelsten, men den är skriven på ett lättflytande språk och borde, efter disputationen då insmugna fel är korrigerade, bli en storsäljare och en självklar referens för alla som värnar om det demokratiska statsskicket med dess individuella fri- och rättigheter och inte vill ge en skattekrona till Muslimska brödraskapet och andra islamistiska rörelser verksamma i Sverige. Islamistiska Hizb ut-Tahrirs anhängare, som öppet deklarerar att deras mål är ett kalifat styrt av sharia, bjuds aldrig in till ministrarnas möten med ”muslimska organisationer”, medan Muslimska brödraskapets hycklande representanter har en stående inbjudan, trots att de har samma mål som Hizb ut-Tahrir och borde ha portats för åratal sedan.

Sameh Egyptsons avhandling Global politisk islam? har alla möjligheter att bli årets snackis såväl bland islamtroende som inte vill bli ihopkopplade med Muslimska brödraskapet under det vilseförande kollektivordet ”muslimer” som bland alla landets invånare som vill att det ska råda en tjock mur mellan religion och politik.

Demokratin är under attack. Ner med shariadoket. Förbjud shariadok inom skolan och inom all offentligt finansierad verksamhet. Dra in alla skattemedel till Muslimska brödraskapets myriader föreningar. Sätt upp Muslimska brödraskapets representanter på svarta listan och porta dem från allt samröre med politiker och myndigheter.

Mulla Khalfi: Det är slut.

1 februari 2023

Mona Lagerström fil dr

Hanna Stjärne, SVT:s VD, och Fadimedagen 21 januari 2023. Beror dagens frånvaro av program om hedersförtryck på likgiltighet, nonchalans, bristen på verklighetsförankring eller på att SVT måste bevara sin ”neutralitet”, vara ”saklig”, ”inte får ta ställning”?

Anser Seher Yilmaz, ansvarig för SVT:s Sverigespegling, som har ”representation” och ”rasism” på hjärnan,

se det här blogginlägget, att Marianne Spanners dokumentär 6 maj 1998 om Fadime Sahindal inte är rätt ”representation”, att den är ett exempel på ”rasism”?

Jag har ett förslag. Ordna en debatt på framtida Fadimedagar 21 januari. Strunta i att det är en rättighetsfråga. Strunta i våra grundlagsskyddade individuella fri- och rättigheter. Strunta i att lagen ska gälla lika för alla i en demokrati. Gör som i programmet Existens 20 februari 2007, programledare Anna Lindman Barsk,

skapa en konflikt, för eller emot hedersförtryck. Nyamko Sabuni hade utnämnts till integrations- och jämställdhetsminister i Alliansen, som året innan vunnit valet. Inför valet gav Nyamko Sabuni ut skriften Flickorna vi sviker. Om hederskultur i Sverige med ett åtgärdsprogram i tio punkter, bland annat att begreppet hedersvåld ska införas i brottsbalken,

att religiösa friskolor inte ska finansieras med offentliga medel, att en femtonårsgräns ska införas för beslöjning, förbud mot kvinnlig könsstympning, att en obligatorisk gynundersökning införs av alla flickor någon gång på högstadiet i likhet med den undersökning som görs av pojkar i sexårsåldern.

SVT döpte programmet till ”Islamofob eller hjälte?”, alltså är Nyamko Sabunis skrift ett uttryck för islamofobi eller var hon en hjälte? Lindman Barsk inleder: ”Har Fredrik Reinfeldt tillsatt en islamofobisk integrationsminister?” Som representant för ”islamofobisidan” valde SVT religionsprofessorn Mattias Gardell, då Muslimska brödraskapets torped och främsta försvarare som kallar all islamkritik för ”islamofobi”. Han satte likhetstecken mellan ”islamofobi” och antisemitism och sa att det bygger på samma skillnadstänkande.

Som representant för ”hjältesidan” valde SVT Eduardo Grutzky, som sedan 2001 haft kontakt med personer i Sverige utsatta för hedersförtryck, både män och kvinnor, strejta och homosexuella, och som 2013 tillsammans med journalisten Lars Åberg gav ut boken Heder och samvete. En bok om hederskultur i Sverige.

Mattias Gardell mot Eduardo Grutzky. ”Islamofobi” mot verkligheten.

Anna Lindman Barsk förhöll sig inte neutral. Muslimska brödraskapets aktivister ordnade en protestlista

och ville att Nyamko Sabuni skulle sparkas som minister. SVT gav Muslimska brödraskapets frontman Daniel Lillman stort utrymme, utan att tala om för tittarna vilken antidemokratisk rörelse han frontade. Han påstods representera 47 islamiska organisationer och 80 000 troende, när Mahmoud Aldebe, då Muslimska brödraskapets främsta talesperson, ensam ”representerade” 70 000, mannen som inför valet skrev brev till alla riksdagspartier och krävde särlagstiftning för ”muslimer”.

Anna Lindman Barsk är väldigt mån om hur Daniel Lillman mår eftersom han har försökt kontakta statsminister Fredrik Reinfeldt men inte fått något svar och är nedstämd, han känner sig ignorerad. Med SVT i följe lämnar han in protesten personligen i Stockholm. Statsministern tar inte emot, Lillman får lämna in protesten till expeditionen. Som avslutning på programmet säger Lindman Barsk: ”Uppropet är inlämnat. Hur Fredrik Reinfeldt och Nyamko Sabuni kommer att reagera på det vet vi inte.”

Men vi ser resultatet sexton år senare.

Hanna Stjärne: Gör om Anna Lindmans bravad. Förvandla en rättighetsfråga till en konfliktfråga så att den får plats i SVT. Det finns två distinkta motpoler i Sverige: de kommunistiska testuggarna från Sydamerika som ingår i nätverket Antirasistiska akademin (ArA) och påstår att Sverige är en ”vit” kolonialmakt, att det är rasism att studera kulturella skillnader.

Jag skriver om dem i det här blogginlägget. Så här skriver jag om Diana Mulinaris ”akademiska” uppfattning om mordet på Fadime Sahindal:

Reaktionen på mordet på Fadime kallar hon moralpanik och menar att debatten inte handlade om omsorgen om utsatta unga kvinnor utan ”om en osäker svensk identitet där en av strategierna handlar om att konstruera en kollektiv tillhörighet genom att kontrastera sig mot dem som upplevs som femtekolonnare, nämligen invandrarmännen”. Hon skriver om ”kolonialt kulturarv” och menar att svenskarnas ”banala nationalism” gränsar till rasism när ”den svenska jämställdheten glorifieras”. Hon skriver om ”falsk självbild”, om ”rasistiska diskurser”, om att ”förstå Sveriges roll i det koloniala och imperialistiska projektet” och mängder med liknande testuggande.

I samma blogginlägg skriver jag om ArA:s testuggande lärjunge America Vera Zavala och hennes bok.

Boken är lika jagcentrerad som Seher Yilmaz bok. Allt är rasism. I blogginlägget skriver jag om hur Vera Zavala kritiserar Michael Cockes pjäs 2007 om hederskultur, Elektra Show. I blogginlägget citerar jag ur min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige där ArA och Vera Zavala finns med:

I min bok skriver jag: ”Hon avslutar med en hänvisning till Gayatri Spivak, som känns igen från Paulina de los Reyes:” Här är Vera Zavalas ord: ”När Michael Cocke går till storms, så kan jag bland alla personpåhopp, anklagelser om okunnighet och svek skönja berättelsen om den ’vita mannen som räddar mörka kvinnor från mörka män’”.
Det är hårresande.
Paulina de los Reyes skriver i texten Vera Zavala hänvisar till ovan om hur den brittiska kolonialmakten förbjöd änkebränning i Indien, alltså att änkor förväntades ställa sig på det bål den avlidna mannens kropp brändes, och att förbudet enligt Reyes var ett sätt att markera den ”den vita rasens” överlägsenhet, att det kan likställas med politikernas vilja att motarbeta hedersförtryck i Sverige.

Vera Zavala menar att hederskultur används i ”islamofoba ärenden”. Hon påstår att hon verkligen kan frågan, att kampen mot hedersförtryck är ett redskap för islamofober.

Här kan man lyssna på Vera Zavala när hon talar om ”vita kvinnor som gråter krokodiltårar”.

Hanna Stjärne: Du har väl läst Seher Yilmaz bok där hon visar att även hon är postkolonialisterna ArA:s devota lärjunge?

Plagiera Anna Lindman i Existens. Bjud på framtida Fadimedagar 21 januari in de postkoloniala hedersförtryckförnekarna och ställ dem mot personer som dagligen kommer i kontakt med hedersutsatta. Sverigespeglingen är ju faktiskt SVT:s uppdrag. ”Islamofobi” mot verkligheten, vad är mera svenskt i dagens Sverige? Vad är mera lämpligt att sända på Fadimedagen än en spegling av Sverige?

Nyligen har facktidskriften Respons gått i graven. Sörjd av många med mig har jag förstått av artiklar och kommentarer.

Hanna Stjärne: Känner du till tidskriften Respons? Känner Jan Helin till tidskriften, mannen som nyligen säkrat SVT:s OS-rättigheter för en dold summa? Finns det någon i chefsställning på SVT som känner till tidskriften? I så fall: Varför håller inte SVT lika hög intellektuell nivå som den tidskriften? Utländska TV-bolag sänder debatter på hög intellektuell nivå. Men inte Sverige.

Är det för att Jan Helin rekryterades från kvällspressen? Och Seher Yilmaz ansvarar för Sverigespeglingen? Och för att du har en slapp inställning till demokratin och allas likhet inför lagen?

21 januari 2023

Mona Lagerström fil dr

Doktorand Anna Ardin, Marie Cederschiölds högskola, Stockholm, har tagit över religionsprofessor Mattias Gardells roll som Muslimska brödraskapets främsta torped och försvarare i Sverige. Islamistiska Muslimska brödraskapet representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa efter fascismen, nazismen och kommunismen

OBS. Detta inlägg berör inte den stora brokiga gruppen islambekännare i Sverige utan handlar enbart om antidemokratiska Muslimska brödraskapets svenska gren, en liten grupp offentligt finansierade islamister som målmedvetet arbetar på att underminera den svenska demokratin med hjälp av bland annat religiösa friskolor och studieförbundet Ibn Rushd i syfte att upprätta shariatowns och förända Sverige inifrån i riktning mot en totalitär teokrati. Den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogans parti kallas Muslimska brödraskapets systerparti. Det är inte i en demokratisk riktning Erdogan har fört Turkiet under sitt styre.

Islamister är motståndare till det västerländska demokratiska styret och våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Därför är det viktigt att skilja ut islamisterna, kalla dem islamister och behandla dem som politiker med en politisk agenda. Agendan är att lagverket sharia står över svensk lag.

Anna Ardin

använder samma metod som Mattias Gardell i åratal använde, hon påstår att hon försvarar kollektivet ”muslimer”, att kritiker av Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige svartmålar ”muslimer”, är ”muslimhatare”, ägnar sig åt ”antimuslimsk rasism”, är ”islamofober”. På bilden ovan demonstrerar hon för att islamisten Omar Mustafa,

då ordförande för Muslimska brödraskapets svenska huvudorgan, Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), ska ingå i Socialdemokraternas partistyrelse 2013. IFiS driver Stockholms stora moské vars VD är islamisten Mahmoud Khalfi,

utbildad vid Muslimska brödraskapets internatskola i Frankrike, som jag skriver om här.

Anna Ardin är doktorand på Marie Cederschiöld högskola i Stockholm. Man förväntar sig att en högskola har gjort en grundlig research innan de antar en doktorand. Högskolans antagningsnämnd kan inte ha varit okunnig om Anna Ardins mångåriga antidemokratiska verksamhet och försvar för den fjärde totalitära ideologin i Europa. Om nu högskolans rektor Roger Klinth och Anna Ardins chef, professor Magnus Karlsson, inte vet vad ledarna för de totalitära ideologierna ställde till med i Europa borde högskolans professor i historia Lars Trägårdh ha kunskap.

Man förväntar sig också att en doktorand som kritiserar en annan doktorand, i det här fallet Sameh Egyptson,

har ingående kunskap om den kritiserade doktorandens ämne och håller sig till ämnet och inte personen.

Ju närmare Sameh Egyptsons disputation kommer desto mer smutskastas han. Anna Ardin publicerar i dag en krönika i Dagens ETC, ”Kapitalet och rasismen arbetar tillsammans”, där hon fortsätter sin smutskastning och driver sin tes att Egyptson samarbetar med Förenade Arabemiraten och sprider deras ”konspirationsteorier”. Anna Ardins senaste artikel ligger nära den anonyma skandalsmedjan Fenix som för närvarande bedriver en häxjakt på Egyptson.

Här är en liten bakgrund till Anna Ardins tes om Förenade Arabemiratens ”konspirationsteorier”. Den 2 juli 2013 publicerade Gulf News artikeln ”Connecting the Dots” om en rättegång som avslöjade Muslimska brödraskapets intrikata finansiella system med kopplingar till bland annat Europa och the Europe Trust, ”led by senior Muslim Brotherhood leader Ahmed Al Rawi”. I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige skriver jag om rättegången och om Rawi, som i mars 1997 bjöds in till ett seminarium på Socialdemokraternas Bommersvik då partiets religiösa sidoorganisation samarbetade med Muslimska brödraskapets svenska gren, representerade av Mahmoud Aldebe, Mostafa Kharraki och Ahmed Ghanem.

Den 16 november 2014 publicerade Gulf News en lista på de internationella organisationer kopplade till Muslimska brödraskapet som Förenade Arabemiraten klassade som terrororganisationer. Islamiska förbundet i Sverige var en av dem.

Det är detta Anna Ardin kallar ”konspirationsteorier”.

I hennes senaste krönika i Dagens ETC gör hon en koppling mellan Förenade Arabemiratens internationella affärsverksamheter och Skolinspektionens stängning av Framstegsskolan i Rågsved. Hon menar att politikerna enbart siktar in sig på det hon kallar muslimska friskolor, trots att det är skolans huvudmän Skolinspektionens utredning handlar om. Och de ingår i Muslimska brödraskapets innersta kärna i Sverige, vilket Säpo redovisat. Likt skandalsmedjan Fenix kommenterar Ardin att Framstegsskolans advokat upptäckt att Säpo stödjer sig på Sameh Egyptsons bok Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige. Hon skriver att Egyptson inte är en ”lämplig” källa ”att fatta beslut utifrån”.

Som om Ardin skulle vara en lämplig källa att fatta beslut utifrån.

Ardin skriver att hon uppmärksammat Egyptson tidigare och att den engelska versionen ”sågats fullständigt av experter i ämnet”, utan att nämna namnet på experterna.

Jag har uppmärksammat Anna Ardin i mängder med blogginlägg, bland annat hennes samarbete med den turkiska regimtrogna tankesmedjan SETA, här och här.

Sameh Egyptson är expert inom området Muslimska brödraskapet. Jag är expert inom området. Jag har inte sågat den engelska versionen. Tvärtom sågar jag 10 februari 2019 i det här inlägget doktorand Frédéric Brusis sågning av Egyptsons engelska version. I det här inlägget 2 mars 2019 kritiserar jag kurslitteraturen i universitetens islamutbildning.

Anna Ardin skriver att det sedan länge varit känt av ”Internationella säkerhetsbedömare” att staterna kring Persiska viken ”gör allt för att bekämpa muslimsk folkrörelseorganisering runtom i världen” och att de ”muslimska folkrörelserna” skulle kunna bli ”plantskolor för demokratiska gräsrotsrörelser”.

Muslimska brödraskapet är en gräsrotsrörelse, men de är lika antidemokratiska och auktoritära som de ”svinrika kungafamiljerna” i länderna kring Persiska viken. Den västerländska demokratin är Muslimska brödraskapets huvudfiende.

Ardin brännmärker politikernas ”jakt på muslimska friskolor”. Hon påstår att ”muslimska friskolor” särbehandlas. Hon påstår att Säpo sköter ”Gulfprinsarnas” informationspåverkansarbete åt dem. Hon skriver att ”muslimska folkrörelseskolor läggs ner, grundat på skumma konspirattonsteorier”.

Anna Ardin är den hon är, alltså Muslimska brödraskapets främsta torped och försvarare i Sverige. Det märkliga är att Dagens ETC, som definierar sig som vänster, publicerar propagandatexter för en antidemokratisk och extremt judefientlig rörelse vars grundare och ledare Hassan al-Banna hade Mussolini och Hitler som förebilder och som under andra världskriget samarbetade med Hitler.

Lika märkligt är det att Anna Ardins högskola inte ser några problem med hennes demokratifientliga propagandaarbete och personangrepp.

12 januari 2023

Mona Lagerström fil dr

Mattias Irving: Polisanmäl mig för förtal om du inte ligger bakom den anonyma Tankesmedjan Fenix så att tankesmedjans före detta bulvaner kan kallas till domstol och under ed förklara att du inte har något att göra med tankesmedjan

Den anonyma Tankesmedjan Fenix har återuppstått efter att ha legat nere sedan Maj Martinsson Wiberg avslöjade bulvanerna. Tankesmedjan ägnar sig åt att anonymt trakassera kritiker av Muslimska brödraskapets aktivister i Sverige, i synnerhet Sameh Egyptson som snart doktorerar på en statsvetenskaplig avhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren.

Muslimska brödraskapet representerar islamismen, den fjärde totalitära ideologin i Europa efter fascismen, nazismen och kommunismen.

Mattias Irving: Är Hassan Larsson och du samma person?

Hassan Larsson kallas tankesmedjans chef.

I dag skrev Hassan Larsson på tankesmedjans twitterkonto detta:

Det intressanta med den här texten är att Karin Pettersson i sin artikel kallar president Erdogan ”en islamistisk despot”, därför är det märkligt att Hassan länkar till Petterssons artikel då ju tankesmedjan envisas med att användningen av orden islamism och islamister är exempel på antimuslimsk rasism.

Så här skriver du Mattias Irving:

Tankesmedjans senaste inlägg handlar just om Petterssons artikel, men ordet islamistisk finns inte någonstans, Erdogan kallas ”den turkiske despoten”.

I tankesmedjans första inlägg efter återuppståndelsen avtackas Föreningen för demokratins försvar.

Vi är stolta över vårt första år, och framför allt är vi tacksamma till Föreningen för demokratins försvar (FFDF) som erbjöd sig att hjälpa oss med att hantera ekonomi och revision under uppstartsfasen.
Vi känner den största tacksamhet över FFDF:s goda vilja och solidaritet, samt den risk de valt att ta i försvaret för demokratin i Sverige. Fast vi bara satt igång nyligen och inte genomfört några större granskningar, har hela styrelsen i FFDF redan hängts ut, inklusive familjemedlemmar, på Twitter och på antimuslimska bloggar från såväl höger och vänster.

Så här skriver tankesmedjan om islamister:

Även forskare som råkar ha skrivit om liknande ämnen som Fenix har hängts ut och anklagats för att ingå i Fenix, eller vara ”islamister”. Detta är tyvärr en påminnelse om varför det är nödvändigt att fortsätta verka i anonymitet.

Tankesmedjan Fenix försvarar inte demokratin utan förvarar representanter för den fjärde totalitära ideologin i Sverige, representanter som mycket målmedvetet via bland annat religiösa friskolor och studieförbundet Ibn Rushd arbetar på att förändra Sverige inifrån i riktning mot deras totalitära mål, vilket jag skrivit åtskilliga blogginlägg om och också i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter.

Okej Mattias Irving: Polisanmäl mig för förtal om du inte har något att göra med Tankesmedjan Fenix så att de före detta bulvanerna under ed i domstol kan gå i god för dig. Här är skrivelserna inskickade till Skatteverket om FFDF:s styrelse, som Maj Martinsson Wiberg, en verklig förkämpe för demokratin, grävde fram.

7 januari 2023

Mona Lagerström fil dr

Hanna Stjärne. Med anledning av SVT-programmet ”Slöjförbud i skolan?” 14/12, programledare Magnus Thorén: Eftersom Muslimska brödraskapet sätter likhetstecken mellan shariadok och nunnedok, sänd ett program där Muslimska brödraskapets mulla Mahmoud Khalfi, VD, Stockholms stora moské, debatterar shariadok och nunnedok på barn med kardinalen och biskopen för Stockholms katolska stift Anders Arborelius

Välkommen Mahmoud Khalfi. Jag vet att du läser den här bloggen. Du har till och med skrivit en kommentar till det här blogginlägget 10 februari 2019. Du skriver:

Många forskare, författare och analytiker skriver om muslimska organisationer i Sverige och nämner och svartmålar tiotal av företrädare, men läsaren får intryck att de här organisationerna är aktiva i en annan planet och det är omöjligt att kontakta dem och ställa raka frågor. Har vi rätt att kalla detta för ”intellektuell terrorism”.

Mitt svar till dig:

Jag skriver enbart om shariapolitiska extremhögerns organisationer i Sverige, alltså om islamister som anser att islam och politik är oupplösligt förenade. Jag skriver inte om ”muslimska organisationer”.

Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), som driver Stockholms stora moské, är huvudorganet för högerextrema Muslimska brödraskapets svenska gren. Muslimska brödraskapet är en separatistisk och islamistisk rörelse med en totalitär politisk agenda, att via dawa, missionerande, förändra Sverige inifrån i riktning mot en shariastyrd teokrati, alltså gudsstat. Rörelsen har med andra ord en samhällsomstörtande agenda och utgör ett allvarligt hot mot demokratin, inte minst mot flickors/kvinnors grundlagsskyddade individuella fri- och rättigheter. Muslimska brödraskapet står långt, långt till höger om Nordiska motståndsrörelsen men är till skillnad från Nordiska motståndsrörelsen skattefinansierad och försvaras med näbbar och klor av, hör och häpna, extremvänstern, se föregående inlägg. Rörelsens skattefinansierade studieförbund Ibn Rushd är en utomordentligt viktig aktör i dawa-projektet. Separatisten och islamisten mulla Mahmoud Khalfi,

moskéns nuvarande VD, har varit IFiS ordförande. Han deltog också i grundandet av Ibn Rushd 2001. Islamist innebär att han är politiker, eftersom hans rörelse tolkar islam politiskt. Mulla Khalfi representerar inte kollektivet ”muslimer”, vad han än påstår. Han representerar enbart Muslimska brödraskapets lilla grupp islamister.

Så kan vi inför det här nya året hädanefter sluta tala om kollektivet ”muslimer” och i stället se individen och skilja ut de antidemokratiska islamisterna.

Jag inleder med en länk till Västeråsmoskéns skrift Kvinnors klädesnorm enligt Koranen. Efter Första regeln står: ”Andra regeln: Täck era bröst.” I skriften står ingenting om shariadok eller nunnedok men däremot vad Koranen säger om hijab och khimar, och det har inte med döljandet av kvinnors hår att göra. Ordet hijab förekommer sju gånger i Koranen, men:

Ingen av dessa ”Hijab” används i Koranen med referens till vad traditionella Muslimer idag kallar (Hijab) – en klädesnorm för Muslimska kvinnor. Gud visste att Muslimerna generationer efter Muhammads död skulle använda ordet ”Hijab” för att hitta på en klädesnorm som Han aldrig auktoriserat. Gud använde ordet ”Hijab” före dem, precis som Han använde ordet ”Hadith” före dem. Hijab i Koranen har ingenting att göra med de Muslimska kvinnornas klädesnorm (s. 1).

Hanna Stjärne: Varför bjuder SVT inte in representanter för Västeråsmoskén när hijab ska debatteras?

Shariadok och nunnedok:

På barn:

I Muslimska brödraskapets separatistiska och kvinnofientliga häfte Kvinnan i Islam, en text sammanställd av Mostafa Malaekah om kvinnors beslöjning som i många år gick att ladda ner från Muslimska brödraskapets ungdomsförbund SUM:s hemsida, står det: ”Muslimska kvinnor är inte de enda som klär sig så – t ex kristna nunnor gör också det” (s. 6).

Malaekah skriver likadant i häftet Vad du inte vet om Islam, ”Muslimska kvinnor är inte de enda som klär sig så – t ex kristna nunnor gör det” (2011, s. 28). Den texten gick i många år att ladda ner från Stockholms moskés, alltså mulla Khalfis, hemsida. Jag laddade ner texten 28 juni 2020 där moskén gav denna förklaring: ”Vi arbetar just nu med en fullständig sida om Islam där ni kan finna svar på alla era funderingar och frågor om Islam. Fram till dess hänvisar vi till Mostafa Malaekahs ’Vad du inte vet om Islam’ nedan.”

Malaekahs text från 2011, där IslamGuiden står som utgivare, är numera borttagen från hemsidan. I det häfte jag har, som publicerades 2007, står Zayed Moské, Medborgarplatsen,

alltså mulla Khalfis moské, och Islamiska Informationsföreningen i Göteborg som utgivare. Jag återkommer till Mostafa Malaekahs samhällsomstörtande politiska skrifter som inte vänder sig till medlemmar som valt att tillhöra en specifik islamisk församling, exempelvis Stockholms stora moské, utan Malaekah, och också mulla Khalfi, tar sig friheten att beskriva rättssystemet för kollektivet ”muslimer”, ett rättssystem som inte är baserat på individuella fri- och rättigheter utan på religiös grupptillhörighet, vilket strider mot Europakonventionen, liksom pluralistiska rättssystem. I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige har jag ett helt kapitel om sharia och vad Europadomstolen säger om pluralistiska rättssystem, intresserade kan klicka här.

I Muslimska brödraskapets propagandaskrift riktad till svenska politiker och myndigheter, Att förstå Islam, utgiven av Sveriges muslimska förbund, projektledare Mahmoud Aldebe, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, står det om hijab (som där stavas Hejab): ”Mest påminnande om Hejab kan man väl säga att nunnornas klädsel är. När vi respekterar deras sätt att klä sig, varför bemöts då muslimska kvinnor som bär Hejab av en viss elakhet i det svenska samhället, särskilt när de söker jobb inom sjukvården eller på fabriker?” (2002, s. 46).

Hur många nunnor arbetar på fabriker i Sverige?

Man kan fråga sig varför Muslimska brödraskapet i ett protestantiskt land väljer att likställa hijab med nunnedok. Sverige är ett protestantiskt land sedan kung Gustav Vasa (d. 1560) bröt med påven och statskyrkan infördes, religionen kallas ”den rena evangeliska läran”. Kloster var förbjudna i Sverige från 1595 till 1951, då religionsfriheten infördes. Det finns ytterst få nunnekloster i Sverige i dag och därmed ytterst få nunnor. En nunna lever i celibat och fattigdom. Därför är det av största vikt att mulla Mahmoud Khalfi och kardinal Anders Arborelius

debatterar den påstådda likheten mellan shariadok och nunnedok, särskilt på barn, och upplyser SVT:s tittare. Abdirizak Waberi i bildens mitt var IFiS ordförande när han intervjuades 2009 av Evin Rubar i SVT-programmet Slaget om muslimerna där han förordar beslöjade nyhetsankare, trots att SVT:s nyhetsankare måste bära neutral klädsel.

Hur många nunnor är journalister och arbetar på SVT?

Mostafa Malaekahs häfte Kvinnan i Islam är en sammanställning av en höjdares text inom Muslimska brödraskapet, Jamal Badawi, verksam i Kanada, inbjuden 16 april 2008 till Sveriges riksdag tillsammans med andra internationella höjdare inom rörelsen av Miljöpartiets riksdagsledamot Mehmet Kaplan. I den här engelskspråkiga texten om riksdagsmötet står det att Jamal Badawi är ett av Brödraskapets absoluta toppnamn i Nordamerika och att alla namn som nämns är knutna till Muslimska brödraskapet, bland annat toppnamn från Kuwait och Sudan. Här är en bild från mötet på Chakib Benmakhlouf, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, och mulla Khalfi,

som då var IFiS ordförande och som tillsammans med Benmakhlouf och Sveriges Muslimska råd (ordförande Helena Benaouda) bjöd in höjdarna. Benmakhlouf var då ordförande för Brödraskapets europeiska paraplyorganisation. Han är en av nyckelpersonerna i Brödraskapets olika muslimska friskolor i Sverige, inklusive dem som Skolinspektionen stängt med hänvisning till rapport från Säpo. I religionsforskaren Sameh Egyptsons bok Bosättningen. Muslimska brödraskapets organisation och vision i Sverige (2021) citeras Benmakhlouf: ”Vi vill inte dra uppmärksamheten till att vi islamiserar väst, därför att detta inte tjänar oss” (s. 17). Det står mycket om Benmakhloufs planer i Egyptsons bok, det står också att han valdes till studieförbundet Ibn Rushds styrelse när förbundet bildades 2001, då mulla Khalfi deltog som sekreterare (s. 164).

Mostafa Malaekah skriver i princip samma sak i Vad du inte vet om Islam och Kvinnan i Islam om att kvinnan ska vara beslöjad när hon ber de dagliga fem bönerna även om hon är ensam hemma: ”Enligt de islamiska klädreglerna ska muslimska kvinnor täcka hela kroppen, utom ansiktet och händerna”, ”Det är också en plikt för dem att klä sig så när de är ute bland folk eller bland män”, ”Detta är en plikt för kvinnor från pubertetsåldern”, klädreglerna är ett uttryck för ”lydnad inför Guds påbud”. I not 24 till denna plikt och lydnad står det följande tillägg i Kvinnan i Islam:

Att följa de islamiska klädreglerna blir en plikt först när flickorna kommer upp i puberteten, som med alla andra plikter och dyrkan. Dock uppmanar islam föräldrar att låta pojkar och flickor gradvis börja utföra plikter och dyrkan innan de kommer till pubertetsåldern, så att det blir lätt och naturligt för dem att praktisera sin religion. T ex uppmanas pojkar och flickor att börja be de fem dagliga bönerna vid sju års ålder. På samma sätt rekommenderas flickor att klä sig islamiskt före pubertetsåldern (s. 6).

Notera: ”Islam” uppmanar inte föräldrar. Muslimska brödraskapet uppmanar föräldrar via Jamal Badawi och Mostafa Malaekah. Och också via Stockholms stora moské som på sin hemsida både haft Malaekahs text för nedladdning och dessutom låtit trycka den. Därmed uppmanas föräldrar även av VD Mahmoud Khalfi. Religion är tolkning. ”Islam” uppmanar inte till någonting. Människor uppmanar.

Västeråsmoskén och Stockholms stora moské har två diametralt olika tolkningar av islam, den ena andlig, den andra politisk. Att det finns olika tolkningar av islam får man aldrig någon uppfattning om av SVT som med sådan iver i nyhetssändningar och Kulturnyheterna plockar in både skolflickor och vuxna kvinnor i shariadok för att ”spegla Sverige” utan att med ett ord upplysa tittarna om vilken tolkningstradition bärarna tillhör. Shariadok är ett politiskt plagg, inte ett religiöst plagg. Muslimska brödraskapet påstår att plagget är en islamisk plikt. De har fått sällskap av salafister utbildade vid det islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien. För femtio år sedan fanns inte shariadoket, som numera är standardiserat och är Muslimska brödraskapets uniformspersedel, ett plagg Muslimska brödraskapets finländska konvertit Helena Hummasten (tidigare Benaouda),

är annonspelare för. Hon har, utöver att i många år ha varit ordförande för Sveriges muslimska råd (SMR), cirkulerat i ledningen i varenda en av högerextrema Muslimska brödraskapets skattefinansierade svenska föreningar, inklusive som Ibn Rushds förbundsordförande. Hennes tillgång på 1980-talet för Muslimska brödraskapets manliga ledarskap från arabländer: flytande svenska. Hon var ordförande för Sveriges Muslimska råd när rådet tillsammans med Chakib Benmakhloufs europeiska paraplyorganisation och IFiS bjöd in de utländska höjdarna som Mehmet Kaplan i sin tur bjöd in till riksdagen.

Det har länge varit känt att Stockholms stora moské (Zayed moské), som invigdes år 2000, styrs av Muslimska brödraskapet, men att islamforskare i Sverige inte velat medge att Muslimska brödraskapet är islamister och att rörelsen är politisk och har en politisk agenda. Socialantropolog Aje Carlbom kritiserar islamforskarna och skriver om vikten av att skilja ut den lilla gruppen islamister från den stora gruppen islambekännare i Sverige i sin doktorsavhandling 2003, The Imagined versus the Real Other. Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden. Han kritiserar att en liten grupp politiska aktivister tillåts utge sig för att vara talespersoner för den mycket heterogena skaran islambekännare. Frilansjournalisten Salam Karam kritiserar i en artikel i Expressen 9 september 2005, ”S lierar sig med islamisterna”, Socialdemokraternas nära samarbete med Muslimska brödraskapet och att Stockholms stora moské drivs av just Muslimska brödraskapet:

Sveriges moskéer håller sakta men säkert på att tas över av Muslimska brödraskapet. Denna elit tillåter inte förekomsten av annat tänkande på våra moskéer, och muslimer som inte har sympatier med Brödraskapet utesluts från moskéernas ledarskap, eller motarbetas, bland annat genom mobbning.

Uppdrag granskning sände ett program 2 maj 2006 om islamismens framväxt i Sverige där Stockholms stora moské stod i centrum, särskilt Mahmoud Aldebe,

projektledaren för propagandaskriften Att förstå Islam, som inte bara handlar om islam utan också om islams plats i Sverige och hur islams trosbekännare uppmanas agera. I propagandaskriften står det: ”Beträffande kultur har profeten Muhammad uttryckligen och med kraft förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil” (s. 34). Det står om ”plikten att föra Islam vidare till det icke-muslimska samhället” och vad de islamiska församlingarnas målsättning är: ”Att skydda muslimer från att glida ur det islamiska sättet att leva. Att aktivt inbjuda till Islam. Att sprida information om Islam.” Om svårigheterna för de islamiska församlingarna att nå målen står följande: ”Det är svårt att få kontakt med nya muslimer eftersom det är svårt att få reda på adresser. Vi hoppas att Invandrarverket kan hjälpa oss, så att islamiska församlingar kan nå muslimer i Sverige.” Vidare står det: ”Många muslimer har fått svenskt medborgarskap, men de känner sig fortfarande som främlingar. Här borde myndigheterna skydda den islamiska minoriteten via lagar, speciellt när det gäller äktenskap, skilsmässor, testamente och vårdnad av barn”(s. 43).

Till skillnad från resten inom Muslimska brödraskapets svenska gren, inklusive Mahmoud Khalfi, var Aldebe mycket tydlig med att här handlar det inte om att integreras, utan om att upprätta shariatowns och att Sverige ska anpassa lagstiftningen till Muslimska brödraskapets politiska tolkning av islam. Inför valet 2006 skickade han brev, Det glömda minoriteten, till alla riksdagspartier och krävde särlagstiftning. Mycket av texten i brevet är hämtat från Att förstå Islam. Det blev ett himla liv. Uppenbarligen finns ingen kvar på SVT som kommer ihåg Aldebe och det stora stödet för demokratin journalister i Sverige på den tiden demonstrerade. Men det var innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och av majoriteten av landets journalister, inklusive SVT, utnämndes till Sveriges enda fiende till demokratin. Aldebe och Stockholms stora moské sopades under mattan och den som kritiserade islamister stämplades som rasist, främlingsfientlig, invandrarfientlig.

Uppdrag gransknings två manliga journalister, reportern Magnus Wennerholm och Per Brinkemo som stod för research, värnar om demokratin och demonstrerar vilken enorm skillnad det är mellan dessa två journalister och Magnus Thoréns totalt tondöva programledarskap under debatten ”Slöjförbud i skolan?” och den lika tondöva redaktionens val av debattdeltagare där de två ansvariga för programmet var kvinnor: Ansvarig utgivare Sofia Dahlström, projektledare Jorun Collin. Research Mirjam Blomkvist, Tove Orrbeck, Fabian Sigurd, Hilda Austin, redaktör Johan Åsard.

Frågan om demokrati var obefintlig, som om shariadoket inte alls skulle representera en protest mot den västerländska demokratin och det fullkomligt vedervärdiga i att lura i barn att det är en islamisk plikt att gömma håret. Det viktiga var att Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bjöds in som motvikt till Sverigedemokraternas riksdagsledamot för att läsa lusen av riksdagsledamoten, inte för att diskutera shariadok på barn. Lindberg talade om vuxna kvinnors valfrihet och hur Sverigedemokraterna vill inskränka den. Det viktiga var också att bjuda in en representant som käftade emot en ambassadör för föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime och som också pratade om vuxna kvinnor.

Det märkliga är att programmets redaktör Johan Åsard enligt Wikipedia gjorde dokumentären Hederns pris om mordet på Pela Atroshi, som hedersmördades 1999, som om hedersförtryck inte längre skulle vara aktuellt i Sverige och det inte skulle finnas tillstymmelse till koppling mellan heder och shariadok på barn.

Wennerholms och Brinkemos program 2006 inleds med Aldebes brev till riksdagsledamöterna inför valet 2006 om särlagstiftning. Man får också veta vad Aldebe sagt i Sveriges Radio 1999 om kvinnans plats. Socialantropolog Aje Carlbom intervjuas om islamism, eller politisk islam, och om Aldebes krav och säger att det handlar om apartheid inom nationalstaten. Programmet belyser Socialdemokraternas nära samarbete med Sveriges muslimska råd, Ola Johansson från Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation som då hette Broderskapsrörelsen intervjuas. Ola Johansson lyfter fram Muslimska brödraskapets chefsideolog Sayyid Qutbs bok Social Justice in Islam och kallar den en klassiker. Qutb (hängd 1966) skrev också glödande hatiskt om judar, vilket Johansson inte nämner. Salam Karam berättar hur han efter artikeln i Expressen kontaktades av Ola Johansson som till varje pris inte ville ha en öppen diskussion om meningsskiljaktigheter mellan islams trosfränder och ansåg att Salam Karam skulle ha kontaktat Broderskapsrörelsen innan han skrev artikeln. Ola Johansson kontaktade också Expressen.

Aldebe ska ha uppmanat moskéns besökare att rösta och att lägga sin röst på Socialdemokraterna inför valet 2002.

Programmet tar upp svårigheterna för kvinnor att få skilsmässa och mulla Khalfi, som presenteras som chef för moskén, säger att man inte enbart kan lyssna på kvinnan utan måste kontakta mannen, även om kvinnan säger att hon blivit misshandlad av mannen. Man tar också upp hedersmord i programmet och Mahmoud Aldebes inställning. Här är en bild på islamisten Helena Benaouda, numera Hummasten, som i studion intervjuas efter programmet iförd Muslimska brödraskapets uniformspersedel shariadoket och med sin uppenbarelse demonstrerar sitt totala förakt för den västerländska demokratin.

Man måste koppla hennes uppenbarelse till Muslimska brödraskapets antidemokratiska och kvinnofientliga texter hon under ledning av Mahmoud Aldebe översatte till svenska i tidskriften Salaam – Islamisk tidskrift, som grundades 1986. Helena Benaoudas underminering av den svenska demokratin, upprättandet av shariatowns och förtrycket av flickor kan inte överskattas.

Hanna Stjärne: Här har du ett uppdrag för SVT:s grävande journalister. Islamisten Helena Hummasten som i decennier varit skattefinansierad agent för undermineringen av den svenska demokratin. Gräv fram hur många skattekronor som finansierat hennes liv i Sverige.

Det är en avgrund mellan Wennerholm och Brinkemos program, Evin Rubars Slaget om muslimerna och ”Slöjförbud i skolan?”. Det är som om islamister skulle ha gått upp i rök, trots den massiva invandringen sedan programmen sändes och trots korankravallerna under påsken, som ju var en demonstration mot polisen och därmed mot den svenska demokratin. Tack vare denna tystnad hos SVT har Muslimska brödraskapet kunnat kassera in hundratals miljoner skattekronor, inte minst via de muslimska friskolorna, Ibn Rushd, som ju Helena Hummasten varit förbundsordförande för, och biståndsorganisationen Islamic Relief, där hon också har suttit i ledningen.

Mahmoud Khalfi från Tunisien
Mulla Khalfi är mäkta stolt över att landets politiker besöker Stockholms stora moské. Här är ett klipp ur Wennerholms och Brinkemos program om ett besök av Socialdemokraternas partiledare Göran Persson tillsammans med Mahmoud Aldebe och Mahmoud Khalfi.

Efter Wennerholms och Brinkemos program 2006 och Evin Rubars program 2009 kunde Muslimska brödraskapet i många år verka som vilka oskyldiga ”muslimer” som helst som ägnar sig åt ”folkbildning”. Sedan kom två händelser slag i slag. Två smällar de fortfarande inte har hämtat sig från. MSB-rapporten i februari 2017 om Muslimska brödraskapets svenska gren och uppstickaren islamologen Sameh Egyptsons grävande i vartenda svenskt och arabiskspråkigt arkiv där Muslimska brödraskapets svenska gren lämnat spår. Och spåren är många.

Ända sedan Jan Hjärpe på 1980-talet utnämndes till Sveriges första professor i islamologi har Muslimska brödraskapets aktivister inlemmats i kollektivet ”muslimer” som till varje pris ska utmålas som offer och beskyddas. Hjärpes lärjungar, de nuvarande islamologerna, har följt i hans fotspår. Det har varit viktigare att undervisa studenterna om ”islamofobi” och brännmärka kritiker av islam och islamister som ”islamofober”, ”rasister”, ”främlingsfientliga” än att lyfta fram hur islamister och demokratifientliga tolkningar av islam underminerar demokratin.

Därför är det inte konstigt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hösten 2016 gav terrorismforskaren Magnus Norell, som stod fri från de svenska universitetens religionsvetenskapliga institutioner, uppdraget att leverera en första kunskapsöversikt över Muslimska brödraskapet i Sverige. Han tog kontakt med socialantropolog Aje Carlbom och Pierre Durrani, som varit medlem i Muslimska brödraskapets svenska gren och som studerat vid samma internat i Frankrike som mulla Khalfi utbildats vid: IESH (Institut Européen des Sciences Humaines) Château-Chinon, vilket Khalfi på moskéns hemsida skriver att han studerat vid, dock nämner han inte att internatet drivs av Muslimska brödraskapet. Kunskapsöversikten publicerades i februari 2017.

SVT gav Muslimska brödraskapet tolkningsprivilegiet.

Hanna Stjärne: Det är den här upprörande skandalen jag skriver om i det här och det här och det här och det här blogginlägget riktade till dig när du och Anne Lagercrantz 2017 lät SVT-nyheter gå Muslimska brödraskapets ärende i stället för att sätta demokratin främst. Jag skrev inläggen våren 2021 i samband med att ledarskribenten Per Gudmundson i nättidningen Bulletin efterlyste ett vuxet samtal om islam.

Ditt svar: SVT ska göra en nyinspelning av Vi på Saltkråkan. Du visste exakt vad du skulle göra för att styra intresset bort från ditt oansvariga, för att inte säga odemokratiska, agerande till en svensk klassiker som engagerar i princip hela Sverige.

Det vuxna samtalet om islam lyser fortfarande med sin frånvaro inom SVT, trots att det borde vara ett av de allra viktigaste samtalen som rör Sverige, vilket inte minst korankravallerna under påskhelgen vittnar om.

MSB:s kunskapsöversikt var rena bombnedslaget i Muslimska brödraskapets läger, bland annat för att broder Abdirizak Waberi och broder Omar Mustafa nämndes vid namn. Aktivisterna gjorde allt de kunde för att få bort kunskapsöversikten från MSB:s hemsida. I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige redogör jag för den intensiva verksamheten, inklusive islamisten Helena Hummastens aktivism, hon var då Ibn Rushds förbundsordförande och ljög som en borstbindare.

Trots SVT:s uppbackning har kunskapsöversikten fått effekt och gjort att vissa kommuner dragit in offentliga medel till Ibn Rushd. Kunskapsöversikten är en ständig nagel i ögat på Muslimska brödraskapet, aktivisterna gör fortfarande allt de kan för att misstänkliggöra den. För att få loss pengar, för att kunna bada i offentliga bidrag.

Den andra smällen, eller bombnedslaget om man vill, är uppstickaren Sameh Egyptson som inte följt Jan Hjärpes linje att till varje pris skydda islams trosfränder från kritik, hur odemokratiskt de än agerar. Egyptson, född och uppvuxen i Egypten, kom i kontakt med Muslimska brödraskapets verksamhet då han studerade vid Kairos universitet och insåg att rörelsen främst var en reaktionär politisk rörelse, inte religiös. År 1990 kom han till Sverige. Så småningom skrev han in sig vid Lunds universitet och studerad islamologi. Han skrev in sig som doktorand för evigheter sedan med syftet att skriva en avhandling om interreligiösa relationer, ett ämne han snart insåg inte ledde någon vart och la avhandlingsarbetet på hyllan. I stället publicerade han tre böcker om Muslimska brödraskapet i Sverige: Holy White Lies. Muslim Brotherhood in the West ”Case – Sweden” (2018), som blivit två böcker på svenska: Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige (2020) och den ovan nämnda Bosättningen. Dessutom har han skrivit mängder med debattartiklar om Brödraskapets verksamhet i Sverige.

Bland annat skrev han 30 maj 2016 en debattartikel i Dagens Samhälle, ”Politikernas besök till vissa moskéer misstolkas”, där han översatte en text Mahmoud Khalfi skrivit i Tunis News på arabiska. Khalfi beskriver Stockholms stora moské ”som ett vallfärdsmål för politiker och tjänstemän, bland annat av kungaparet, två regeringschefer och flera ministrar och dussintals parlamentariker”. Vidare: ”Ett viktigt genombrott i frågan om hanteringen av politisk islam var när Mehmet Kaplan valdes till den svenska riksdagen 2006, omvaldes 2010, och blev gruppledare för Miljöpartiet i riksdagen”.

Khalfi skriver att ”Sverige har varit ett föregångsland i en normalisering av förbindelserna med islamisterna, både på gräsrotsnivå genom officiella kontakter med det civila samhällets organisationer och islamiska institutioner som är kända för att tillhöra det Muslimska brödraskapets ideologiska skola”. Samt: ”Islamiska förbundet i Sverige, som viktigast av dessa institutioner, äger Islamic Centre och Stora moskén i Stockholm”.

Muslimska brödraskapets aktivister, inklusive deras två torpeder från Socialdemokraternas Broderskapsrörelse, som bytt namn till Tro och Solidaritet, Anna Ardin och Mattias Irving, har gjort allt de kunnat för att få tyst på Egyptson. Det de främst siktar in sig på är anklagelser om att Egyptson inte översätter vissa arabiska ord korrekt.

Här är en debatt mellan mulla Khalfi och Sameh Egyptson

i samband med Arabiska bokmässan i Malmö april 2019, en debatt som fortsatte efter den officiella paneldebatten.

Mulla Khalfi: Det var inte så smart att via bulvaner lägga upp den anonyma bloggen ”Tankesmedjan Fenix” och låtsas att den skulle värna om demokratin. Bloggen var hur avslöjande som helst. Kritik av MSB-rapporten och kritik av Sameh Egyptson. Den ledde rakt in till din rörelse. Jag kritiserar bloggen i det här inlägget 29 november 2022 och Maj Martinsson Wiberg skriver i en kommentar vilka som ligger bakom föreningen dit pengar skulle swishas för att stödja bloggen. Bloggen ligger för närvarande nere, det är bara att hoppas att den ligger nere för gott.

Du kommer från Tunisien. År 2003 bjöd din moské in Rashid Ghannouchi, ledaren för Muslimska brödraskapets tunisiska gren Ennahda, tillsammans med salig Yusuf al-Qaradawi (1926–2022), Muslimska brödraskapets chefsideolog efter Sayyid Qutb. Ennahda var förbjuden i Tunisien fram till 2011, Ghannouchi bosatte sig i London och du i Stockholm. Du vet mycket väl att kvinnors beslöjning inte är en islamisk plikt, att efter det att president Habib Bourguiba (d. 2000), Tunisiens första president efter självständigheten, offentligt lyfte bort en kvinnas beslöjning 1956 den kulturella sedvänjan avtog utan att religionen islam försvann. Du vet också att 1981 förbjöds beslöjningen i skolor och offentliga verksamheter och år 2006 på offentliga platser, att polisen hade rätt att kräva att kvinnor avlägsnade beslöjningen, att beslöjningen ansågs som sekteristisk, något som kom utifrån och inte hörde hemma i Tunisien, att beslöjningsförbudet avlägsnades 2011 när Ennahda blev tillåtet igen, att beslöjningen är Muslimska brödraskapets uniformspersedel.

Allt detta vet du, ändå låter du islamisten Mustafa Issa (f. 1987), ordförande för Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), en MB-organisation, tidigare ordförande för SUM, öppet deklarera att det är obligatoriskt för kvinnor att vara beslöjade. På en fråga om det är en stor synd att man tar av sig slöjan säger han på Instagram på ett konto där han kallar sig Koranläsaren:

Hijab, eller slöja, är en del av den muslimska kvinnans resa mot Allah, swt. Det är ett av de tecken som visar på att man prioriterar Allah, swt, Gud alltså, framför något annat! Det är något som är obligatoriskt inom islam och det är självklart en synd att gå ifrån det!

Han ljuger. Beslöjning är inte obligatorisk inom islam. Det står ingenting i Koranen om kvinnors beslöjning. ”Täck era bröst”, står det. Det borde en koranläsare veta. Alla ni inom Muslimska brödraskapet, utom Mahmoud Aldebe som var öppen med era antidemokratiska ambitioner, har satt ljugandet i system. Han fick det hett om öronen efter brevet till riksdagsledamöterna 2006, där han krävde särlagstiftning, och lämnade Brödraskapet 2010. I samband med kritiken mot att Omar Mustafa valdes in som suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse skrev han i Aftonbladet om förbundet du varit ordförande för, Mahmoud Khalfi:

Lögner, fiffel och båg är vad ni ägnar er åt. Ta bara Granhedsgården AB som du mulla Khalfi var inblandad i. Sameh Egyptson skriver i Bosättningen om fifflet, att Islamiska förbundet inrättade en stiftelse 2013 som med hjälp av Ibn Rushd kunde köpa en andel i företaget. Du var en av medlemmarna i stiftelsens styrelse (s. 131, 166, 167). Samhällsdebattörerna Rebecca Weidmo Uvell och Johan Westerholm kritiserade förgäves hur skattemedel används för att gynna Muslimska brödraskapet och JO-anmälde till slut Folkbildningsrådet.

Mostafa Malaekah
Och nu åter till Mostafa Malaekah. Men först några ord om indiern/pakistaniern Abu al-Ala Mawdudi (d. 1979), som du mulla Khalfi är lika välbekant med som Muslimska brödraskapets grundade Hassan al-Banna. Det är Mawdudi, grundaren av Muslimska brödraskapets tvillingorganisation Jamaat-et-Islami, som förkunnar de ovan nämnda orden: ”Beträffande kultur har profeten Muhammad uttryckligen och med kraft förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil”, ord som hamnade i er propagandaskrift Att förstå Islam.

Mawdudi ideologiserade Islam och skapade en politisk tolkning av de religiösa urkunderna. Som förebild för sin rörelse hade han den helt opolitiska gräsrotsrörelsen Tablighi Jamaat (TJ) som verkade i Mewat district söder om Delhi och som han besökte tidigt 1939, vilket jag skriver om i det här blogginlägget. och det här som båda handlar om Mawdudi. TJ är en bokstavstrogen sunniislamisk missionerande väckelserörelse med kopplingar till Deobandi. Koranen och profeten Muhammeds liv och leverne gäller som förebild. TJ:s grundare var mån om att rörelsen skulle vara opolitisk och koncentrera sig på att omvända den enskilda individen. Man missionerade på gräsrotsnivå, höll predikningar. Området befolkades av skuldsatta, lågutbildade småbönder som betraktade både den brittiska kolonialmakten och de högre hinduiska kasten som fiender och hade varit rätt så religiöst likgiltiga. Hinduiska omvändelsegrupper var också aktiva i området. Mawdudi imponerades av hur en liten grupp anhängare hade förvandlat det tidigare heterodoxa samhället och skrev i åtskilliga artiklar om hur genomgripande ett samhälle kunde förändras inifrån av en liten hängiven grupp rättrogna aktivister. Det är precis det som pågår i Sverige. Omvandling av samhället inifrån av en liten hängiven grupp aktivister och med hjälp av bland annat Mostafa Malaekahs häften. Tablighi Jamaat startade från noll och är i dag en jätterörelse världen över. Rörelsen är förbjuden i flera länder.

Jag har från mitt allra första blogginlägg 2016 skrivit mängder om Mostafa Malaekah och hans kvinnofientliga texter. Som jag redan nämnt är extremvänstern högerextrema Muslimska brödraskapets främsta försvarare. I det här blogginlägget 14 oktober 2020 och det här blogginlägget 24 februari 2021 skriver jag om att Mostafa Malaekah av Vänsterpartiet i Göteborg utsågs till nämndeman, alltså en högerextremist som aktivt underminerar det demokratiska styrelseskicket genom att förorda pluralistiska rättssystem placeras av Vänsterpartiet rakt in i demokratins hjärta och pulsåder.

När journalisten Sofie Löwenmark gjorde en granskning av de mål Malaekah suttit som nämndeman i beslutade Göteborgs tingsrätt att göra en granskning av Malaekahs texter men lagman Göran Lundahl ansåg att Malaekah enbart sammanställt och skrivit religiösa texter. ”Det finns vad tingsrätten kunnat finna inte stöd i texterna för att nämndemannen själv förespråkar sådana uppfattningar på det sätt som påståtts i media.” Islamisten Mostafa Malaekah skulle alltså inte själv omfatta innehållet i de politiska texter han sammanställt åt Muslimska brödraskapets svenska gren och som publiceras av Muslimska brödraskapet?

Hanna Stjärne: Det är på grund av SVT:s stöd till Muslimska brödraskapet genom att tiga om rörelsens antidemokratiska ideologi och verksamhet i Sverige och utomlands som kunskapen saknas hos landets domstolar.

Så vem är då vänsterpartisten Mostafa Malaekah? I den här artikeln i Dagen 30 september 2003, ”Underblås inte hat mellan muslimer och kristna”, presenteras Mostafa Malaekah som författare och ordförande i Islamiska Mediakommittén tillsammans med Mariam Elbornsson, språkrör för Mediakommittén. Paret är gifta. Hon är läkare. I den här artikeln ”Ynkligt av S att vika sig för hatkampanj” i Göteborgs-Posten 15 april 2013, till stöd för islamisten med en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren Omar Mustafa som ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse, står Mariam Elbornsson som representant för Islamiska Informationsföreningen i Göteborg, samma förening som tillsammans med mulla Khalfis moské publicerat Mostafa Malaekahs skrifter. I artikeln står det:

Det måste i ett demokratiskt land vara möjligt att vara muslim och företrädare för den största muslimska organisationen i Sverige samtidigt som man innehar uppdrag inom Socialdemokraterna.

”Muslim”, ”muslimska organisationen” i stället för islamist och islamistiska organisationen. Vidare står det:

Det är en skrämmande signal till svenska muslimer att den nutida svenska demokratin inte har plats för engagerade representanter från det svenskmuslimska civilsamhället.

”Det muslimska civilsamhället” är Muslimska brödraskapets uppfinning och en förskönande omskrivning av shariatowns.

Det är just parallella shariatowns politiska styre Malaekah skriver om i sina polemiska häften, som avslöjar ett djupt förakt för det demokratiska styret. Jag hade tänkt mer ingående redogöra för innehållet i Malaekahs texter men inlägget är redan långt. Det är Hassan al-Bannas och Mawdudis politiska tolkning av islam som ett allomfattande levnadssätt som styr individens och samhällets liv in i minsta detalj Malaekah beskriver, liksom den turkiska kreationisten Harun Yahya, pseudonym för Adnan Oktar som numera sitter av ett mångtusenårigt (8 658 år) långt fängelsestraff för bedrägeri och sexuella övergrepp. Hans hemsida nämns i versionen från 2007 som jag har, hemsidan går inte längre att nå. Han drev en intensiv kampanj mot evolutionsteorin.

Malaekah presenterar islam i Vad du inte vet om Islam som något diametralt motsatt den västerländska traditionen om en privat övertygelse:

Det är få människor på jorden idag som inte har hört någonting om islam. Ändå förvånas folk ofta när de förstår att islam är ganska annorlunda än vad de trott. För islam är inte som det framställs i västerländska medier. Islam är inte arabisk kultur och inte heller en religion i betydelsen en rent privat övertygelse (eller oftare spekulation) om vår existens.

Bara de raderna borde ha räckt för lagman Göran Lundahl att dra öronen åt sig. Man kunde ha önskat att Göteborgs tingsrätt granskade de internetsidor som Malaekah hänvisar till i slutet av sina skrifter. I den version som Stockholms moské hade på sin hemsida nämns den glödande antisemiten Zaghloul El-Naggars hemsida, som inte längre går att nå. Svenska kommittén mot antisemitism kritiserade Islamiska förbundet när han bjöds in.

Det Mostafa Malaekahs skrifter går ut på är att lära ut den ”rätta”, den ”sanna” tolkningen av islam och få folk att göra sig av med sina kulturella tolkningar som de fört med sig till Sverige och styra dem in i Muslimska brödraskapets fålla.

Jag avslutar med några ord om Högsta förvaltningsdomstolens domar om Skurups och Staffanstorps försök att förbjuda beslöjning i skolorna. Mål 4266-21 och Mål 4120-21 handlar båda om att pröva om kommunernas beslut strider mot lag eller annan författning. Domstolen skriver: ”Prövningen innebär att endast beslutets laglighet och inte dess lämplighet får prövas. Prövningen kan endast utmynna i att beslutet antingen ska stå fast eller att det ska upphävas; domstolen saknar alltså möjlighet att ändra beslutet.” Det saknas lagstöd för kommunernas beslut. Religionsfriheten är absolut och skyddar rätten att utöva sin religion. Den grundlagsskyddade religionsfriheten utgör ett skydd mot ingrepp från staten, kommunerna, regionerna och får inte begränsas. Kläder ingår inte i den grundlagsskyddade religionsfriheten utan omfattas av yttrandefriheten, som går att begränsa genom lag. Riksdagen stiftar lagar.

Det är fritt fram att stifta en lag om att förbjuda beslöjning i skolorna, och inom hela den offentligt finansierade verksamheten för den delen. Men det kommer att möta motstånd. Det finns starka krafter i Sverige att stjälpa det svenska demokratiska styret över ända, det visar motståndet mot Skurups och Staffanstorps försök att förbjuda beslöjning i skolorna och korankravallerna under påskhelgen. Och Mostafa Malaekahs och Muslimska brödraskapets polemiska skrifter och bluff att beslöjning är en islamisk plikt. Liksom alla bluffande salafister som predikar samma sak. Att flickors drömmar om ett självständigt liv och frihet att välja levnadspartner krossas är av noll betydelse för dessa starka krafter.

Jag uppmanar landets politiker och domare att ingående studera Tablighi Jamaats opolitiska gräsrotsrörelse och de politiska konsekvenserna av att enskilda individer anammar den ”rätta” tolkningen av islam och den vägen förändrar ett samhälle inifrån och drar paralleller till Muslimska brödraskapets verksamhet, i synnerhet studieförbundet Ibn Rushd och rörelsens islamiska friskolor.

Och Hanna Stjärne: Bjud in Mahmoud Khalfi, kardinal Anders Arborelius och representanter från Västeråsmoskén till en debatt om shariadok på barn.

1 januari 2023

Mona Lagerström fil dr

Hanna Stjärne: Programledare Magnus Thorén och gyttjebrottningen om ”Slöjförbud i skolan?” i Sverige möts 14/12 visar att Seher Yilmaz, ansvarig för SVT:s Sverigespegling, är en katastrof!

Muslimska brödraskapets svenska gren har i fyra decennier styrt tolkningen av islam i Sverige. I sina svenska skrifter, många översatta från Muslimska brödraskapets verkliga höjdare av Vänsterpartiets nämndeman i Göteborg Mostafa Malaekah, skriver de att det är kvinnans plikt att bära hijab, att hijab kan likställas med nunnedoket. I Kvinnan i Islam, ett litet häfte som ständigt ges ut på nytt, skriver Malaekah om beslöjningen: ”Muslimska kvinnor är inte de enda som klär sig så – t ex kristna nunnor gör också det” (s. 6).

Därför kallar jag plagget shariadoket. I Indien och Pakistan är motsvarigheten till hijab purdah. Därav namnet på min blogg. Purdah var kopplad till social status och gällde samma för hinduer, judar, kristna och muslimer, ju högre social status desto mer inspärrade var kvinnorna. Människors klädsel är kulturellt kodad, men just shariadoket är antidemokratiska Muslimska brödraskapets uniformspersedel, som sedan mängder med andra grupperingar har apat efter och kallar islamiskt, ett plagg som tack vare internet har standardiserats

och absolut inte kan likställas med det neutrala plagget sjal eller sjalett. Utbredningen av shariadoket markerar hur långt islamiseringen av ett land har avancerat.

Under hela min uppväxt och ända fram till Muslimska brödraskapets genomslag i Sverige användes ordet slöja om den tunna huvudbonad en brud bär på bröllopsdagen.

Programledare Magnus Thorén inleder med följande ord:

”Slöjan, en symbol för kvinnoförtryck som samhället måste markera emot och kanske i vissa fall förbjuda? Eller ett plagg som varje ung tjej måste få välja om hon vill använda eller inte? Slöjan, eller hijaben, ska det handla om i kväll.”

Om Magnus Thorén hade sagt:

Shariadoket, det separatistiska plagget som markerar att sharia står över svensk lag, att flickor som vägrar ta på sig shariadoket förtjänar att bli misshandlade och till och med dödade, att homosexuella förtjänar döden, att avfällingar från islam förtjänar döden, att nioåriga flickor är giftasvuxna, att flickor kan bli bortgifta i moskén utan att själva behöva vara närvarande, shariadoket som markerar att våldtäkt på våldtäkt på våldtäkt av barn är legitimt, är det ett plagg samhället måste markera emot och kanske i vissa fall förbjuda? Eller ett plagg som varje ung tjej måste få välja om hon vill använda eller inte? Shariadoket ska det handla om i kväll.

Shariadok. Shariadok. Shariadok. Oskuldskontroll. Oskuldskontroll. Oskuldskontroll. Tvångsäktenskap. Tvångsäktenskap. Tvångsäktenskap. Våldtäkt på barn. Våldtäkt på barn. Våldtäkt på barn. Om programmet hade handlat om shariadoket, oskuldskontroller, tvångsäktenskap och våldtäkt på barn, om SVT:s alla medarbetare hade shariadok, tvångsäktenskap, oskuldskontroll och våldtäkt på barn som en självklar ryggradsreflex, vilka hade då bjudits in att tala?

Seher Yilmaz, (f. 1986), tidigare ordförande för Rättviseförmedlingen där hon introducerade kategorin ras och deklarerade för medierna att hon ville ”jobba mot den vithetsnorm som råder i Sverige” och på nyhter24 den 29 januari 2014 skrev: ”så länge män och vithet är norm, kommer jag att arbeta för att utmana dessa normer” är som verksam på SVT:s HR-avdelning med ansvar för Sverigespegling en katastrof.

Hon har ett extremt snävt, antidemokratiskt perspektiv på Sverige, präglat av ökända hederskulturförnekaren Masoud Kamali

och Muslimska brödraskapets/Antirasistiska akademins (ArA:s) (Diana Mulinari och Vänsterpartiets Anders Neergaard till höger är sambos) hederskulturförnekande postkoloniala,

det vill säga uttalat västfientliga, ”forskare”, testuggare är ett mer korrekt ord, vilket framkommer inte minst i Yilmaz testuggande bok Vad jag pratar om när jag pratar om rasism (2021). En bok jag återkommer till, för övrigt en bok där hon tackar Barakat Ghebrehawariat,

styrelseledamot i Rättviseförmedlingen när Yilmaz var ordförande, en man med tidigare kopplingar till Muslimska brödraskapet.

Anders Neergaard och Irene Molina innehade ArA:s första ordförandeskap skriver Adrián Groglopo i antologin Vardagens antirasism. Om rörelsens villkor och framväxt i Sverige (s. 22), en antologi som lika gärna kunde heta Hur vi jagade bort de ”vita” från universitetet och kallade dem rasister, eller Hur vi kommunister tog över universiteten. I Groglopos kapitel kan man till exempel läsa att år 1998 ”kommer etnologiprofessor Karl-Olov Arnstberg med sin bok Svenskar och zigenare (1998) i vilken han på ett rasistiskt sätt angriper romernas självorganisering” (s. 16). I dag över tjugo år senare rapporteras i medierna om denna ”självorganiserings” egna domstolar och de ödesdigra konsekvenserna för flickor/kvinnor, inklusive hedersmord.

Ansvarig utgivare för SVT-programmet ”Slöjförbud i skolan?” är Sofia Dahlström, projektledare Jorun Collin. Programmet gjorde fullkomligt klart att SVT kommer att behandla Fadimedagen 21 januari 2023 lika likgiltigt och nonchalant som i år, vilket jag skriver om här, då det var 20 år sedan Fadime Sahindal hedersmördades av sin far med skott i huvudet. Hon var kurd från Turkiet. Pela Atroshi hedersmördades 1999 av sin familj. Hon var kurd från Irak. Seher Yilmaz föräldrar är invandrade kurder från Turkiet. Hon är född i Sverige. Hon anställdes 2019 som ansvarig för SVT:s Sverigespegling. Hon har haft otroligt många dagar på sig att titta på Marianne Spanners dokumentär om Fadime Sahindal i Striptease 6 maj 1998 för att lära sig om Sverige. Yilmaz var 12 år när programmet sändes.

Varken Fadime Sahindal eller Pela Atroshi dolde håret. Fadimes familj var inte religiös, Pela och hennes familj var troende muslimer. Att ingen av de två unga kvinnorna var beslöjad innebär inte att shariadoket inte skulle ha en stark koppling till hedersförtryck. År 1999 när Pela Atroshi hedersmördades hade inte heller den världsomfattande massiva propagandan, finansierad av Saudiarabien och andra oljerika länder, inte minst via islamistiska prästers ”budskap” på internet och sociala medier, att det är ”Allahs vilja”, eller ”en islamisk plikt” att flickor/kvinnor ska vara beslöjade, slagit igenom.

Det är just hedersförtryck den inbjudna forskaren Devin Rexvid

har forskat om i många år. SVT behandlade honom lika nonchalant som SVT de senaste två decennierna har behandlat hedersförtryck genom att ställa honom mot beslöjade individer som fick ge en personlig förklaring till varför de valt att bära shariadoket. Och mot Socialdemokraternas opinionsbildare, Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg.

En seriös forskare mot en politisk opinionsbildare. Det är den intellektuella nivån på Sverige möts och programledaren Magnus Thorén.

Intellektuellt högtstående programledare kontra gyttjebrottningen i Sverige möts
I SVT-programmen Ekonomibyrån och Utrikesbyrån bjuds seriösa forskare, journalister och experter in för att under sansade former i en halvtimme föra ett allmänbildande samtal. Programledarna Carolina Neurath och Prescilia Haddad leder intellektuellt högtstående program. Politikbyrån urartade däremot till flams och partiskvaller om partiledarna.

Det finns ingen intellektuellt högtstående ”SVT-byrå” som seriöst och allvarligt och kontinuerligt diskuterar problemen i dagens Sverige. De problemen är många. I synnerhet de antidemokratiska problemen, exempelvis Muslimska brödraskapets utbredning och skattefinansiering, särskilt studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief, det uttalat Sverigefientliga akademiska nätverket ArA och dess symbiotiska relation till Muslimska brödraskapet, de uttalat Sverigefientliga korankravallerna och stenkastningen mot polisen under påskhelgen, de lika uttalat Sverigefientliga attackerna mot blåljuspersonal, de Sverigefientliga attackerna mot socialtjänsten, för att bara nämna några. Och viktigast: parallella rättssystem, hedersförtryck och hedersvåld, shariadok på barn, oskuldskontroller, tvångsäktenskap, legaliserade våldtäkter på barn, utländsk finansiering av moskéer och islamiska kulturföreningar och medföljande påverkansoperationer.

Programledaren Evin Rubar visste på sin tid hur man gjorde intellektuellt högtstående och allmänbildande SVT-program som speglade Sverige: programmen I skolans våld 2003 och 2004, Könskriget 2005, Det svenska sveket 2007 om det svenska samhällets ovilja att tala om barnaga i invandrafamiljer (barnombudsmannen socialdemokraten Lena Nyman som nämns i programmet är i dag generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som frikostigt finansierar antidemokratisk verksamhet, inklusive ArA:s ordförande Adrián Groglopos videointervjuer).

Och inte minst Slaget om muslimerna 2009, om islamisterna i kretsen kring stora moskén i Stockholm, en moské det nu genom religionsforskaren Sameh Egyptsons grävande i arkiven, är fastställt styrs av Muslimska brödraskapets svenska gren. Förutom forskare som förklarade begreppen islamism, politisk islam, intervjuade Evin Rubar tre höjdare inom Muslimska brödraskapets svenska gren, islamisterna Abdirizak Waberi, som då var ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) och rektor för Römosseskolan i Göteborg, Ahmed Al-Mofty, Göteborg, då ordförande för Islamiska informationsföreningen samt ledamot i Sveriges muslimska råd (SMR) och den som ordnade så att Saudiarabien finansierade bygget av moskén vid Ramberget på Hisingen, samt Mohamed Amin Kharraki, ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund (son till en av grundarna, Mostafa Kharraki, ständig vice ordförande för SMR).

Abdirizak Waberi är nu även dömd av Hovrätten till fyra och ett halvt års fängelse för grov förskingring av medel som skulle ha gått till Römosseskolans elever men som han använde till att bland annat bygga upp ett islamistiskt parti i Somalia.

År 2009, säger Evin Rubar i programmet, var frågan om kvinnors beslöjning som debatterats länge känslig, att i dag, det vill säga 2009, är en representant från Islamiska förbundet noga med att ingen ska tvingas eller pressas att vara beslöjad. ”För att få ett tydligt svar måste frågan ställas på sin spets”, säger hon, och frågar Abdirizak Waberi: ”Om jag kommer till dig och säger att jag är muslim men jag vill inte bära slöja. Är det rätt eller fel? Då säger du att det är fel?” Waberi svarar: ”Självklart. Det är som om du säger ’Jag är muslim, men jag tror inte på Muhammed. Är det okej? Nej.”

Evin Rubar tar i programmet upp två av Muslimska brödraskapets kvinnofientliga skrifter, bland annat den ovan nämnda Kvinnan i Islam. Det är ett lysande program som Seher Yilmaz, eller Magnus Thorén och redaktionen bakom Sverige möts uppenbarligen inte har orkat ta sig igenom, trots att programmet borde vara obligatoriskt för alla inom SVT som har till uppgift att spegla Sverige.

I dag år 2022, drygt tio år senare, säger en ung representant för Muslimska brödraskapets svenska gren öppet att det är obligatoriskt för kvinnor att vara beslöjade. Mustafa Issa (f. 1987), ordförande för Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), en MB-organisation, liksom även Sveriges unga muslimer som han, likt Kharraki junior ovan, varit ordförande för, säger på Instagram som svar på frågan om det är en stor synd att man tar av sig slöjan:

Hijab, eller slöja, är en del av den muslimska kvinnans resa mot Allah, swt. Det är ett av de tecken som visar på att man prioriterar Allah, swt, Gud alltså, framför något annat! Det är något som är obligatoriskt inom islam och det är självklart en synd att gå ifrån det!

Från fritt val till öppen deklaration att det är obligatoriskt inom islam. Det var det inte för femtio år sedan, alltså innan Mustafa Issa var född. Hans konto på Instagram heter Koranläsaren, han kallar sig ”folkbildare om islam och dess värden”. Han bör kallas ”propagandamakare för Muslimska brödraskapets politiska och kvinnofientliga tolkning av islam”.

Gyttjebrottningen
Ta en blick på följande bild på den socialdemokratiska politikern Saida Hussein Moge, Abdirizak Waberi och Anders Lindberg och gissa kopplingen. Saida Moge var inbjuden till Sverige möts för att förklara varför hon anser att shariadok på barn inte ska förbjudas. Hon ombads inte förklara var hon hämtat informationen att hennes eller barns beslöjning är islamisk och därmed en viktig identitetsmarkör. Inte heller Anders Lindberg behövde redovisa någon kunskap över huvud taget.

Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet har i många år haft ett nära samarbete med antidemokratiska Muslimska brödraskapets svenska gren. Att Abdirizak Waberi var riksdagsledamot för Moderaterna 2010–2014 är irrelevant i sammanhanget. Att infiltrera politiska partier är Muslimska brödraskapets strategi för att tillskansa sig makt och förändra Sverige inifrån. Waberis efterträdare som ordförande för IFiS, Omar Mustafa, var socialdemokrat och valdes in som suppleant i partistyrelsen, men tvingades efter massiv kritik avgå efter en vecka. Mahmoud Aldebe, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, slängdes ut från Centerpartiet. Den ovan nämnda kvinnofientliga Mostafa Malaekah utsågs av Vänsterpartiet i Göteborg till nämndeman. Även Mahmoud Aldebes fru Ebtisam Aldebe utnämndes av Centerpartiet till nämndeman. Representanter för Muslimska brödraskapets ideologi att sharia står över svensk lag har av politiska partier utsetts till att verka som nämndemän i våra domstolar.

Vad för slags kunskap var det tänkt att Saida Moge skulle förmedla till tittarna i förhållande till forskaren Devin Rexvid, Faw Azzat, ambassadören för föreningen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime), Rashid Farivar, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna med erfarenhet av att leva under mullornas diktatur i Iran?

Vad för slags kunskap var det tänkt att opinionsbildaren Anders Lindberg skulle förmedla till tittarna i förhållande till Devin Rexvid, Faw Azzat, Rashid Farivar och Liberalernas riksdagsledamot Robert Hannah? Programmet skulle handla om shariadok på barn. Anders Lindbergs oförskämda bemötande av Rashid Farivars pedagogiska inslag där han visade bild på sin fru som femårigt barn iförd den iranska obligatoriska beslöjningen och använde orden ”hijab, eller värdestyrd slöja” och berättade om det förtryck kvinnorna i hans familj levt under, och fick svaret av Anders Lindberg att han försöker virka en offerkofta har cirkulerat på sociala medier. Än en gång: programmet skulle handla om shariadok på barn. Anders Lindberg talade genomgående om kvinnors och mäns klädsel. Var han inte upplyst om vad programmet skulle handla om?

Eller var det inte meningen att Saida Moge eller Anders Lindberg skulle förmedla kunskap, bara framföra åsikter? Varför bjöds i så fall forskaren Devin Rexvid in? Var det meningen att en forskare förväntades leverera åsikter?

Vad var det för kunskap journalisten Sarah Delshad, grundare av kanalen Muslimska feminister, skulle förmedla? Hennes kanal handlar om vuxna kvinnor, inte om barn. Hon säger: ”Huvudbonader har genom historien, i olika traditioner och kulturer symboliserat tillhörighet bland människor”, vilket är helt korrekt. Men sedan: ”Långt in på 1900-talet i Sverige i den svenska landsbygden så bar gifta kvinnor slöja.” Det var en nyhet för mig. Kvinnor bar sjal i Sverige ända fram till dess att Muslimska brödraskapet, mycket tack vare deras svensktalande finländska konvertit Helena Benaouda Hummastens

idoga påverkansarbete gjorde beslöjning till en islamisk markör. Delshad igen: ”Kvinnor klär sig på många olika sätt, det har man gjort genom historien. Slöjan är ju inte bara muslimsk. Det finns kristna kvinnor. . . Varför gör man slöjan till en fråga som bara är kopplad till islam? Huvudbonader har genom historien i många traditioner och kontexter visat olika typer av tillhörighet. Det är en form av historielöshet. Kolla hur kvinnor klädde sig i Sverige för bara 60, 70 år sedan.”

Eftersom jag var med på den tiden och Delshad är född 1990, kan jag garantera att ingen kvinna eller liten flicka bar shariadok i Sverige för 60, 70 år sedan, eftersom shariadoket inte var uppfunnet då. Kvinnor, inklusive jag själv, bar sjal när det blåste, regnade eller snöade.

Delshad förvirrade resonemang visar att vi kommer att stå och stampa på samma fläck åratal framöver så länge ordet slöja används i stället för shariadok, med påföljd att flickor som inte vill bära shariadoket fortfarande kommer att misshandlas och till och med dödas, eller tvingas bryta helt med sin familj för att bevara livet.

Vad var det tänkt att Sarah Delshad skulle tillföra programmet? Att en drygt 30-årig kvinna, född i Kurdistan, uppväxt i Sverige, skulle berätta för tittarna hur kvinnor i Sverige klädde sig för 60, 70 år sedan? Redaktionen bakom Sverige möts måste ju ha haft riktlinjer av något slag för vilka personer som skulle bjudas in för att tala om ett religiöst plagg på barn. Redaktionen måste ju också, med tanke på Sverigespeglingen, ha koll på hur många kvinnor och män det fortfarande finns i Sverige som var med för 60, 70 år sedan och vet vilka huvudbonader kvinnor bar på den tiden. Så vad var det tänkt att Sarah Delshad skulle tillföra? Gyttjebrottningen blev ännu mer grotesk då Magnus Thorén lät Delshad käfta emot Faw Azzat, som i egenskap av ambassadör för GAPF har kunskap om den terror flickor i hederskulturer lever under.

Varför gjorde redaktionen ingen koppling till SVT-programmen om flickor som placerats på SIS-hem för att undkomma släktens hedersförtryck? Har redaktionen sett de programmen. Har Magnus Thorén sett de programmen?

Varför gjorde redaktionen ingen koppling till SVT-programmen om oskuldskontroller och oskuldsoperationer?

Hanna Stjärne: Har du förstått att flickorna placeras på SIS-hem och att oskuldskontroller och oskuldsoperationer förekommer i Sverige för att SVT i två decennier sopat hedersförtryck under mattan? Politikerna har inte behövt ta hedersförtryck på allvar eftersom de i över två decennier år efter år efter år inte har grillats och grillats och grillats.

Seher Yilmaz, Barakat Ghebrehawariat och Rättviseförmedlingen
Seher Yilmaz har gjort spikrak karriär genom att utmåla svenskarna som rasister och Sverige som genomsyrat av strukturell rasism enligt Masoud Kamalis och ArA-aktivisternas postkoloniala mall. I ett inläggSVT Opinion 13 maj 2015 skriver minister Helene Hellmark Knutsson (S) att Seher Yilmaz, Rättviseförmedlingens ordförande, ingår i expertgruppen för jämställdhet som ska råda bot på den låga andelen kvinnliga professorer och öka jämställdheten inom universitetsvärlden. Ministern skriver också att regeringen har jämställdhetsintegrering som mål. ”Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas och beaktas i alla led i beslutsprocesserna och att de aktörer som normalt sett deltar i beslutsprocesser ansvarar för att så sker.”

På Rättviseförmedlingen hade Yilmaz Barakat Ghebrehawariat som kollega. I Författarförbundets medlemstidning Författaren nr 2 2015 intervjuas han av Sara Abdollahi i ett reportage om Revolution Poetry. Han säger att han på ett universitet i USA har läst ”kommunikationsvetenskap på masternivå med utgångspunkt i postkoloniala teorier” (s. 13). Han återvänder till Sverige och överför de västfientliga postkoloniala teserna på Sverige och delar upp befolkningen i ”rasifierade” som bor i miljonprogrammen och ”vit medelklass”. Han ”tycker att det är kul att prata och lära andra om vithetsnormen, ett ämne som förekommer ofta i hans föreläsningar” (ibid.).

Sverige är inte USA. Varken Seher Yilmaz eller Barakat Ghebrehawariat är slavättlingar med generationer förfäder bosatta i Sverige.

Barakat Ghebrehawariat har förutom att vara styrelseledamot i Rättviseförmedlingen också varit kommunikatör för Forix – förorternas riksdag, vars huvudmän var Muslimska brödraskapets ungdomsförbund, som nämns ovan, Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd och kulturorganisationen New Moon, medlem i Ibn Rushd. På Rättviseförmedlingens hemsida 2015 kunde man läsa rubriken ”Prisa Herren – här är religionsexperterna!” En organisation ville ha hjälp att bredda sitt nätverk med personer med goda kunskaper om olika trosuppfattningar och världsreligioner och Rättviseförmedlingen står till tjänst med ”ett gäng stjärnor med koll på ämnet”.

Rättviseförmedlingen startade utifrån insikten att kvinnor och män inte var rättvist representerade i olika sammanhang. Om det är några organisationer som har en reaktionär kvinnosyn så är det bokstavstrogna religiösa organisationer, liksom också att de har en negativ syn på homosexuella relationer. Men någon kontroll av hur ”rättvisa” personerna Rättviseförmedlingen listade var tycks inte ha gjorts. Bland ”stjärnorna” fanns en av initiativtagarna till Muslimska brödraskapets Forix, Abdulkader Habib. Han skrev på protestlistan mot att Nyamko Sabuni (FP) utnämndes till jämställdhets- och integrationsminister 2006, hon var ”islamofob”. Kollegan från Muslimska brödraskapet, den ovan nämnda Ahmed Al-Mofty, fanns också med bland Rättviseförmedlingens ”stjärnor”. Även Mofty skrev på protestlistan mot Nyamko Sabuni. Andra ”stjärnor” var den ovan nämnda Omar Mustafa, samt Rashid Musa, som då var ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund SUM. Han fanns även med på en annan lista om ny chef på SVT, publicerad 22 maj 2014: ”Här är listan på personer som kan bossa över tv-bolaget med högst förtroende hos svenska folket”. Den andra listan, uppdaterad 24 oktober 2016 gällde skribenter för ledarsidor, kolumner och krönikor. Det står att Musa har ”stor kunskap inom exempelvis rasism, islamofobi, fotboll”. Efter flera rättegångsturer förlorade SUM, då Musa var ordförande, rätten till statsbidrag från Lena Nybergs myndighet MUCF på grund av att SUM:s verksamhet inte levde upp till myndighetens demokratikrav.

Seher Yilmaz och SVT:s Sverigespegling
Seher Yilmaz har en kandidatexamen. Hon marknadsför sig som statsvetare och kommunikatör. Har man läst statskunskap bör man ha goda kunskaper både om samhället och om totalitära ideologier. I hennes postkolonialt testuggande bok Vad jag talar om när jag pratar om rasism förekommer inte Muslimska brödraskapets svenska gren eller klankulturers hedersförtryck någonstans. Inte någonstans. Inte heller tycks hon vara medveten om att det postkoloniala teoribygget är västfientligt och att SVT har ett demokratiuppdrag. Eller att Masoud Kamali och hans integrationspolitiska utredningar 2006, där Adrián Groglopo var sekreterare, underkändes av dåvarande integrationsminister Jens Orback (S). Inte heller finns några kommentarer om hackordningen och fördomar och diskriminering invandrargrupper emellan eller om fientligheten inom olika invandrargrupper från samma land. Enkelt uttryckt: Det nya Sverige. Det är bara ”vita” som kan vara rasister, enligt det postkoloniala teoribygget. Boken är späckad med hänvisningar till ”ras”, ”kön”, ”hudfärg”, ”rasism”. ”Jag skriver om rasism baserad på hudfärg” (s. 22). ”Rasism och klass hänger i allra högsta grad ihop. Det har det alltid gjort” (s. 49). Eftersom hon inte hittar ”språket som förklarar rasism i Sverige” har hon ”ofta blickat utanför vår nationsgräns” och rabblar flera namn, bland annat amerikanskan Robin DiAngelo och hennes bok Vit skörhet. Därför är det så svårt för vita att prata om rasism (s. 15), en bok jag återkommer till i slutet av mitt inlägg när jag redovisar kritiken av den enormt lukrativa antirasismindustrin i USA och som gjort DiAngelo till dollarmiljonär.

Uppriktigt sagt är det en sanslöst navelpillande och självömkande bok Yilmaz skrivit med tanke på att hon är ansvarig för SVT:s Sverigespegling. Det är svårt att veta vad som svider mest, hennes ”hudfärg” eller att hon växt upp i en arbetarklassfamilj och inte har med sig den ”vita” bildade medelklassens kulturella kapital. Hon inser visserligen att även ”vita” högutbildade från arbetarklass kan ha liknande kommunikationsproblem med familjen som hon har, men hon är mer utsatt på grund av sin ”hudfärg”.

Mitt omdöme är hårt. Men Yilmaz har en maktposition som hon inte låtsas om, en maktposition att osynliggöra de allra svagaste i Sverige, de som inte kan göra sin röst hörd utan att riskera att dödas eller stötas ut ur familjen. Ändå är det makt Yilmaz hela tiden pratar om i sin bok. Det som tycks göra henne otroligt upprörd är att svenskar inte kan uttala hennes namn. Omkring 200 språk talas och skrivs i Sverige. Ändå förväntar hon sig att svenskarna ska veta hur namn uttalas på de 200 olika språken. För att ”få se sig själv i någon form” åker hon till Turkiet varje år, trots att hon är kurd och Turkiet inte riktigt är hennes hemland eftersom kurder inte har något land, men i Turkiet slipper hon ”vara på helspänn”, skriver hon.

Och jag får mitt namn rätt uttalat. Mitt namn är en del av mig, en del som inte hamnar rätt i Sverige. I Turkiet slipper jag få mitt namn misshandlat till den grad att jag inte själv längre vet hur det ska uttalas. Där slipper jag förklara för Ulf, Maria eller Bengt att det inte är samma sak att få sitt namn uttalat på fel sätt när man är på charter, som att aldrig få höra det sägas rätt i det land man är född i. Jag slipper höra mig själv skrika ’JAG ÄR INTE PÅ SEMESTER I SVERIGE’ i mitt huvud, samtidigt som jag utåt tvingar fram ett leende som bekräftar att vi nog ändå har något gemensamt. Jag slipper ta ansvar för den dåliga stämningen som uppstår när jag framhåller att jag behandlas på ett annat sätt bara på grund av hur jag ser ut (s. 113, 114).

Och jag säger: Shariadok. Oskuldskontroller och oskuldsoperationer. Tvångsäktenskap. Våldtäkt på våldtäkt på våldtäkt på barn. Barn som blir gravida. Flickor som placeras på SIS-hem för att undkomma familjen. Hedersmisshandel. Hedersmord. Ungdomar som skjuter ihjäl varandra på löpande band. Barn och vuxna som dödas av skjutningar avsedda för andra. Det nya Sverige. Det som SVT har i uppdrag att spegla.

”Vithet är en maktstruktur”, skriver Yilmaz (s. 104). Hon skriver också att Alice Bah Kuhnke tillsammans med Nyamko Sabuni och Amelia Adamo tillhör de ”(få) ’lyckade invandrarna’”, utan att nämna att Alice Bah Kuhnkes mamma är småländska med djupa rötter i bygden (s. 75). Eller att hennes, alltså Yilmaz, guru Masoud Kamali påstod att Nyamko Sabuni fick sin ministerpost ”som tack för sitt fjäsk för vita”, att Sabuni måste spela rollen ”som vithetens försvarare”, annars skulle hon inte kunna ”dela på vithetens privilegier och komma in i de fina salongerna”. I samma text skriver han också om den ”mediala propagandan om hedersmord” (Newsmill 1/12 2010). Det var Nyamko Sabuni som fick upp hedersförtryck på högsta politiska nivå som minister i Alliansen efter valet 2006, efter det att Kamali och hans postkoloniala team på bilderna ovan påstått att Sverige är genomsyrat av strukturell rasism och att hedersförtryck inte existerar utan är en rasistisk tankefigur.

Nyamko Sabuni kallar sig inte feminist. Det gör däremot Seher Yilmaz. Yilmaz efterlyser solidaritet. Men hon visar inte tillstymmelse till solidaritet med de hedersutsatta flickorna. Hon skriver om vikten av representation, men inget, absolut inget om hedersutsatta flickors representation. När Yilmaz nu anser att representation är så viktigt varför sänds då inte varje år Marianne Spanners dokumentär om Fadime Sahindal där Fadime förklarar vad det innebär att leva under hedersförtryck och hot om att bli dödad för att hon inte följer släktens normer och gifter sig med en kusin släkten valt, utan själv väljer sin livskamrat?

När Yilmaz bok kom ut intervjuades hon på ABF av forna kollegan Barakat Ghebrehawariat på Rättviseförmedlingen.

De pratar om hur det är att växa upp och verka i det rasistiska Sverige. Ghebrehawariat nämner att hon refererar till många forskare i boken. Ja, säger Yilmaz, och de flesta är svenska. Ingen av dem låtsas om att teserna ursprungligen kommer från USA och att man numera inte kan hänvisa till forskning och låta som om det rör sig om sakliga framställningar när vissa forskare är stolta över att vara politiska aktivister och kallar sig forskare/aktivister och har en politisk agenda.

De nämner inte heller antirasismindustrins och hudfärgsretorikens destruktiva följder som de två själva med sitt testuggande är en del av, det som kallas cancel-kulturen, kränkthetskulturen, utfrysningskulturen. Kända personer som drabbats är psykologen Johan Grant som sparkades från jobbet som lektor på psykologprogrammet, Lunds universitet, efter det att testuggande kränkta elever anmält honom, professor Sara Kristoffersson på Konstfack i Stockholm och uppståndelsen kring utställningshallen Vita havet, ett namn ett testuggande studentkollektiv uppfattade som rasistiskt, docent Inga-Lill Aronsson, lektor i musei- och kulturarvsvetenskap, Uppsala universitet, som svarade neger på en  fråga om sökord i gamla register eftersom begreppet n-ordet inte fanns då. Några studenter anmälde henne eftersom hon varken var svart eller ”rasifierad” och därför inte hade någon rättighet att använda ordet.

Den testuggande antirasismindustrin och hudfärgsretoriken har nått vägs ände. De kritiseras alltmer, inte minst i USA där de har sina rötter. Den ovan nämnda Robin DiAngelo vars bok på svenska fått namnet Vit skörhet. Därför är det så svårt för vita att prata om rasism tjänar stora pengar på sitt antirasistiska budskap skriver en amerikansk tidning 25 juli 2020. Magnus Dunder Forslin skriver i Kvartal 9 februari 2021 om hur kritisk rasteori förvärrar rasismen och Magnus Fiskesjö skriver i Kvartal 11 augusti 2022 under rubriken ”Varnar för antirasismen som infantiliserar svarta” om den amerikanska lingvisten John McWhorters bok Woke racism: How a new religion has betrayed Black America.

Det är inte synd om invandrare i Sverige. Invandrare är inte offer. Det är destruktivt för utlandsättade ungdomars självbild att växa upp och ständigt matas med att de är offer och oönskade i Sverige, att de inte har samma möjligheter som svenskättade.

Hanna Stjärne: Seher Yilmaz är en katastrof som ansvarig för SVT:s Sverigespegling. Det visar inte minst programmet Sverige möts 14/12 om ”Slöjförbud i skolan?”. Att anställa Seher Yilmaz som ansvarig för Sverigespeglingen är detsamma som att placera Masoud Kamali och det västfientliga ArA-nätverket, tillika Muslimska brödraskapets parhäst, på SVT:s HR-avdelning. Universitetet köpte ut Masoud Kamali. Köp ut Seher Yilmaz. Eller omplacera henne där hon kan sitta i en skrubb och gräma sig över att hon kommer från arbetarklass och skrika ut sin ilska över hur kränkande det är att svenskarna inte kan uttala hennes namn, en skrubb där hon inte skadar Sverige.

Det är barmhärtigare att köpa ut henne än att omplacera henne. Hon är ung. Köp ut henne och uppmana henne att söka hjälp att hitta en framtida verksamhet där hon själv och hennes känsloliv inte är referenspunkten.

Och anställ ett dussin arabiskspråkiga individer som får i uppdrag att dammsuga arabiskspråkiga sociala medier efter uttalat Sverigefientliga åsikter. För att spegla dagens Sverige och försöka förstå bakgrunden till korankravallerna under påskhelgen och drevet mot den svenska socialtjänsten. Plus individer som behärskar mängder med andra språk och dammsuger sociala medier för att få ett begrepp om den hackordning inom olika etniska invandrargrupper som vädras i sociala medier.

Sverigespeglingen handlar om otroligt mycket mer än hudfärg och vilka ord svenskarna får och inte får använda.

19 december 2022

Mona Lagerström fil dr

Rädda Barnen sprider propaganda att nioåriga flickor är giftasvuxna! Rädda barnen från Rädda Barnen!

Den 27 november skrev sex moderata riksdagsledamöter i Aftonbladet debattartikeln ”Nu måste vi utreda slöjförbud i skolan”. De hänvisar till flickors/kvinnors frihetskamp i Iran och rätten att själv bestämma vad de ska ha eller inte ha på huvudet. ”Slöjan är inte något vanligt klädesplagg, den är en symbol för ett synligt förtryck”, anför de.

Riksdagsledamöterna skriver mycket riktigt att det i Sverige har växt fram parallella kontrollsamhällen där individers grundlagsskyddade rättigheter begränsas eller till och med nekas dem. De lyfter särskilt fram hedersförtryck. ”Både Iran och Sverige behöver en utökad politik för frihet. En frihet för alla, där både kvinnor och män har förutsättningar att själva välja det liv de önskar. Då behöver vi stå upp för jämställdhet varje dag”, skriver de.

Och vem kritiserar inte dessa förnuftiga riksdagsledamöter om inte en representant från Rädda Barnen!

En ung hijabklädd tjej, ordförande för Rädda Barnens ungdomsförbund Warda Abdalla, svarar med artikeln ”Förslag om slöjförbud spär på islamofobin”.

Alltså en representant från islamofobiindustrin, en fallfärdig, genomrostig industri som borde ha skrotats för länge sedan.

Warda Abdalla påstår att de moderata politikernas efterlysning är ett ”exempel på hur muslimska barn är schackspel i den politiska debatten”. Hon påstår att rasism och islamofobi ”dominerar den nuvarande debatten och samhällsklimatet”, och fortsätter:

När riksdagsledamöter öppet drar kopplingar om hur slöjan leder till parallella samhällen, förtryck och sexualisering av barn så späder de på denna rasism och islamofobi.

Riksdagsledamöterna skriver inte att hijab leder till parallellsamhällen, hijab är en mycket påtaglig demokratifientlig annonspelare för de kontrollerande parallellsamhällena som växt fram i Sverige. Riksdagsledamöterna är betydligt äldre än Warda Abdalla och har kunskap om hur Sverige en gång såg ut, innan de kontrollerande parallellsamhällenas framväxt och då det inte fanns en avgrundsdjup skillnad mellan kvinnors individuella fri- och rättigheter utifrån deras härkomst.

Warda Abdalla kör med identitetssnack och anklagelsen om ”stigmatisering av barn med muslimsk bakgrund”. Hon har uppenbarligen gått på kurs och lärt sig signalorden.

Förutom att vara ordförande i Rädda Barnens ungdomsförbund sitter Warda Abdalla också i den intersektionella organisationen StreetGäris styrelse, en organisation som säger sig vara ”demokratistärkande” och som ”verkar för att utmana och omfördela makten i samhället”.

Till imamernas fördel?

Med tanke på vad Warda Abdallas huvudbonad signalerar, och med tanke på alla individer i Sverige som har flytt från det förtryck hennes huvudbonad signalerar är det skrämmande att Rädda Barnen inte har en strikt neutral klädpolicy för alla som utåt representerar förbundet.

Rädda Barnen och Warda Abdalla: Var har ni hämtat informationen att Warda Abdallas huvudbonad hijab är islamisk? Ange källa! Från någon av alla de skrifter som Muslimska brödraskapets svenska gren i fyra decennier prånglat ut om att det är kvinnans plikt att bära hijab? Från Hizb ut-Tahrir? Från salafister som studerat vid Medinauniversitetet i Saudiarabien? Från Saudiarabiens manipulerade koraner?

Från uppmaningen att leva som på profeten Muhammeds tid? Ange i så fall källa! Det finns inte ett enda arkeologiskt fynd som talar om hur kvinnor och män levde under profetens verksamhet i Mekka och Medina på Arabiska halvön under 600-talet och hur de var klädda.

Låt oss tala klarspråk om vad hijab faktiskt signalerar:

Enligt den islamiska traditionen ska profeten Muhammed ha fullbordat ett äktenskap med en nioårig flicka. Alltså säger Warda Abdallas huvudbonad att nioåriga flickor är giftasvuxna, vilket de är i mängder med islamstyrda länder, vilket Rädda Barnen borde ha kunskap om, liksom kunskap om vad det innebär för nioåriga flickor att bli bortgifta.

Rädda Barnen borde gå i spetsen för arbetet att förhindra att skolflickor i Sverige forslas ut ur landet i syfte att bli bortgifta, och det arbetet har ingen trovärdighet om det leds av hijabklädda kvinnor.

Det är ett skäl, ett viktigt skäl, för Rädda Barnen att ha en strikt neutral klädpolicy, även om inte alla flickor som tvångsgifts har islamisk bakgrund.

Hijab signalerar att homosexuella ska dö, vilket står i Koranen.

Hijab signalerar att avfällingar från islam ska dö, vilket står Koranen.

En sak som inte står i Koranen är att kvinnor ska täcka håret. Och det står absolut ingenting om flickors huvudbonad. Det är Muslimska brödraskapets idé, som Mostafa Malaekah sprider i sina till svenska översatta skrifter. Mostafa Malaekah utsågs till nämndeman i Göteborgs tingsrätt av Vänsterpartiet i Göteborg, vilket jag skriver i det här inlägget 14 oktober 2020 och det här inlägget 24 februari 2021.

Jag har skrivit mängder med blogginlägg om hijab och vilka signaler hijab sänder ut. Jag vet inte hur många gånger jag har länkat till Västeråsmoskéns skrift Kvinnors klädesnorm enligt Koranen.

Det är Västeråsmoskéns skrift som borde vara vägledande för alla moskéer, islamiska församlingar och islamiska föreningar i Sverige, inte Muslimska brödraskapets eller Saudiarabiens skrifter.

Det är Västeråsmoskéns skrift landets politiker bör utgå från när det gäller hijab på barn och skolflickor, inte Muslimska brödraskapets eller Saudiarabiens skrifter.

Jag uppmanar Warda Abdalla och Rädda Barnen att göra en djupdykning i vad det faktiskt står i Koranen om kvinnors klädsel.

Warda Abdallas svar på de sex riksdagsledamöternas debattartikel är en direkt uppmaning: Rädda barnen från Rädda Barnen!

2 december 2022

Mona Lagerström fil dr

Doktorand Sameh Egyptsons handledare professor Mika Vähäkangas och biträdande handledare professor Mats Lindberg: Varför tiger ni om trakasserierna mot Sameh Egyptson och hans avslöjanden om Muslimska brödraskapets svenska gren? Ni två är ju de personer som har mest kunskap om Sameh Egyptsons källor och som vet mest om att mobbarna far med osanning. Varför tiger ni och låter Sameh Egyptson stå ensam?

Det är med bestörtning jag följt handledarnas tystnad under trakasserierna Sameh Egyptson tvingats utstå. De främsta mobbarna har varit doktorand Anna Ardin, Marie Cederschiölds högskola, och Mattias Irving, båda tidigare verksamma inom Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet, båda också verksamma inom föreningen Hjärta där Omar Mustafa

är styrelseledamot, se här från 2011 och här från 2022. Jag har skrivit åtskilliga blogginlägg om Ardin och Irving och visat deras koppling till Omar Mustafa.

Ardins och Irvings senaste bravad är att tillsammans med universitetslektor Emin Poljarevic,

Teologiska institutionen Uppsala universitet ha författar det svenska avsnittet i senaste versionen av den turkiska regimtrogna tankesmedjan SETA:s European Islamophobia Report, som jag skriver om i det här och det här blogginlägget.

Omar Mustafa har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren. Han var i många år ordförande för Brödraskapets svenska huvudorgan Islamiska förbundet i Sverige (IFiS). Han efterträdde Abdirizak Waberi som 2010 för Moderaterna valdes in i riksdagen. Waberi, tidigare rektor för Römosseskolan i Göteborg, sitter numera i fängelse för förskingring av medel som skulle kommit skolbarnen till godo. Skolinspektionen har stängt Römosseskolan. Omar Mustafa var i flera år förbundsrektor för Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Han har haft ledande poster i alla Brödraskapets svenska föreningar inklusive som generalsekreterare i Brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM). SUM är numera nedlagt tack vare journalisten Magnus Sandelins genomgång av SUM:s verksamhet på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Kunskapen om Muslimska brödraskapets svenska gren är begränsad, för att uttrycka det milt. En handfull aktivister står beredda att smutskasta kritiker så snart kunskap förmedlas.

Trakasserierna mot Sameh Egyptson

har eskalerat efter det att Skolinspektionen i beslut att stänga skolor hänvisat till Säpo, som i sin tur stöder sig på Sameh Egyptsons grävande i arkiven om Muslimska brödraskapets svenska gren, hittills publicerat i tre böcker: Holy White Lies. Muslim Brotherhood in the West: Case – Sweden (2018), Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige (2020) och Bosättningen. Muslimska brödraskapets organisation och vision i Sverige (2021).

I somras publicerade Dagens ETC en serie artiklar av journalisten Bilan Osman där hon dels ”avslöjade” att Säpo låg bakom Skolinspektionens beslut att stänga Framstegsskolan och dels ”avslöjade” ”konspirationsteorierna” om att Ibn Rushd skulle ha koppling till Muslimska brödraskapet och att det är skandal att det ifrågasätts att Ibn Rushd ska skattefiansieras.

De tre mycket seriösa forskarna Peder Hyllengren, Magnus Ranstorp och Aje Carlbom

har i flera artiklar kritiserat att Folkbildningsrådet finansierar Ibn Rushd.

Bilan Osman hängde ut Sameh Egyptson och påstod att han ägnade sig åt felöversättningar av arabiska texter. I det här och det här blogginlägget kritiserar jag Osmans ”avslöjanden” att Muslimska brödraskapet inte skulle vara verksamma i Sverige.

Mika Vähäkangas och Mats Lindberg: Ni teg och lät Egyptson ensam ta skiten, trots att ni mycket väl vet att Muslimska brödraskapet är verksamma i Sverige. Ni vet också att Bilan Osman är en nolla i forskarsammanhang. Ni vet att hon stödde sig på universitetslektor Emin Poljarevic och hans påstående att Muslimska brödraskapet inte är verksamma i Sverige. Poljarevic påstår till och med att hans forskning visar att de inte är verksamma i Sverige. Poljarevic har inte publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapets svenska gren, vilket jag skriver om i det här blogginlägget där jag också lägger fram mängder med belägg på att Muslimska brödraskapet är verksamma i Sverige. Här är ännu ett blogginlägg.

Mats Lindberg: Du är statsvetare och har specialiserat dig på totalitära ideologier. Du vet vilket hot totalitära ideologier är mot demokratier. Du vet vad Sameh Egyptson skriver i sin avhandling, vilka källor han anför. Varför teg du? Varför kontaktade du inte Emin Poljarevics chef på Teologiska institutionen och begärde att Poljarevic lägger fram belägg för sitt påstående? Du om någon borde veta vad god forskningssed vill säga.

Emin Poljarevic var för övrigt en av de drivande kritikerna mot MSB:s kunskapsöversikt 2017 om Muslimska brödraskapet i Sverige, författad av Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani.

Pierre Durrani har varit medlem i Muslimska brödraskapets svenska gren, och en universitetslektor påstår att den verksamhet Durrani varit medlem i inte existerar?

Ju närmare Sameh Egyptsons disputation kommer desto mer trappas trakasserierna upp. Nu senast har något som benämns Tankesmedjan Fenix dykt upp som påstår att de ska ”avslöja” vilken konspirationsteoretiker Egyptson är. Tankesmedjans chef kallar sig Hassan Larsson och presenterar sig med denna bild:

Samtidigt förklarar tankesmedjan att de valt att agera anonymt.

Eftersom vi är anonyma ser vi det som extra viktigt att vara trovärdiga. Därför följer vi de journalistiska principerna och är noga med källangivelser i våra texter överallt där det är tillämpligt.
Syfte
Det öppna, demokratiska och pluralistiska samhället hotas av auktoritära krafter som vill inskränka rättigheter för minoritetspersoner, kvinnor och andra utsatta grupper. Denna förskjutning mot ett auktoritärt samhälle möter inte tillräckligt motstånd.

Sameh Egyptson skulle alltså vara en ”auktoritär kraft”?

Tankesmedjans swishnummer går till Eva Stillings ”Föreningen för demokratins försvar”. Stilling är skriven på samma adress som Göran Pettersson,

tidigare generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Bland Stillings och Petterssons Fb-vänner finns Anna Ardin och Omar Mustafa. Anna Ardin var innan hon antogs som doktorand verksam i Forum. Hon och Göran Pettersson rev upp himmel och jord när MSB:s kartläggning om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige publicerades i februari 2017, vilket jag skriver om i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. De krävde att rapporten avlägsnades från MSB:s hemsida.

Så mycket för det öppna och demokratiska samhället.

Ska man tro Tankesmedjan Fenix är MSB en auktoritär myndighet. Tankesmedjan har hittills bara publicerat tre ”avslöjanden”, det första handlade om MSB: ”Myndigheten skulle granska IS – beställde rapporter om IS motståndare”, alltså den ovan nämnda kunskapsöversikten som Ardin och Pettersson ville skulle avlägsnas från myndighetens hemsida.

”Hassan Larssons” ”avslöjande” gällande enhetschef Mikael Tofvessons beställning av kartläggningen är grotesk. Uppdraget att göra en första kartläggning av Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige gick till Magnus Norell, erkänd terrorismforskare som stod fri från universitetens islamutbildningar. Omar Mustafa och Abdirizac Waberi namnges i kunskapsöversikten. Det massiva motståndet mot kunskapsöversikten demonstrerar hur djupt den störde Muslimska brödraskapets ledare och medlöpare. Snart fem år senare ska den fortfarande misskrediteras. Kunskapsöversikten kallas av tankesmedjan ”en grovt antimuslimsk rapport”. Muslimska brödraskapets aktivister är islamister, det vill säga motståndare till den demokrati som tankesmedjan säger sig vilja försvara. De är demokratifientliga, kvinnofientliga, homofientliga och glödande antisemiter.

Tankesmedjans två andra ”avslöjanden” gäller Sameh Egyptson. De är lika groteska.

Det första ”avslöjandet” har som rubrik: ”Myndighetskällan som sprider nazistiska konspirationsteorier”. Texten inleds med: ”Den flitige debattören Sameh Egyptson har vid flera tillfällen citerats i svenska myndighetsrapporter som en av de viktigaste källorna till kunskap om ’Muslimska brödraskapet’ i Sverige.

”Hassan Larsson” siktar in sig på ett gästinlägg 23 november 2020 på Egyptsons blogg skrivet av Thomas Flystam, tidigare Sverigedemokrat nu Moderat politiker i Hylte. Flystam hade lyssnat på ett föredrag Egyptson hållit om boken Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige. Rubriken på Flystams inlägg är ”Ett enat Europa – till vilket pris?” Flystam tyckte att det han hört Egyptson säga påminde honom om vad han hört om något som kallas Kalergiplanen. Innan han läste Egyptsons bok ville han först läsa den österrikisk-japanska greven Richard von Coudenhove-Kalergis bok Practical idealism som kom 1925, en bok som häftigt kritiserades av Hitler och där några rader plockats ut av nazisterna och förvandlats till en konspirationsteori. I ”Hassan Larssons” inlägg blir det till att Egyptson sprider nazistiska konspirationsteorier. Enligt engelska Wikipedia var Coudenhove-Kalergis en ivrig anhängare av ett enat Europa och framför allt fred. Det är inte alls fel av Thomas Flystam att koppla Muslimska brödraskapets verksamhet till det som kallas Kalergiplanen. Hitler och Muslimska brödraskapet strävar båda efter världsherravälde.

Om det är några ”Hassan Larsson” bör koppla till nazisterna så är det Muslimska brödraskapet. Läs till exempel det här föredraget 13 november 2022, ”The lasting impact of Nazi Germany’s antisemitic propaganda in the Middle East 1945–1948”, av den tyska statsvetaren Matthias Küntzel om hur nazisterna finansierade Muslimska brödraskapet under 1930-talet och hur Brödraskapet efter 1945 skapade världens största antimuslimska rörelse. Därför är det inte konstigt att Omar Mustafa, trots kritik år efter år i egenskap av ordförande för IFiS och som Ibn Rushds förbundsrektor, till Muslimska familjedagarna och konferenser på Åsö gymnasium bjöd in talare med en känd antisemitisk retorik.

Tankesmedjan Fenix nästa ”avslöjande” om Egyptson har den här rubriken: ”Egyptson backar inte från nazistisk konspirationsteori”. Texten inleds med: ”Stöder sig svenska myndigheter på en doktorands konspirationsteorier?”

Enligt tankesmedjan strider det mot det öppna samhället att publicera nazistiska konspirationsteorier och jämföra dem med Muslimska brödraskapets verksamhet.

Tankesmedjan Fenix andas Omar Mustafa och Anna Ardin lång väg. Det är uppenbart att Muslimska brödraskapet ser Sameh Egyptson som det främsta hotet mot sin lukrativa verksamhet i Sverige. Han ska krossas till varje pris.

Mika Vähäkangas och Mats Lindberg, varför har ni låtit det gå så här långt?

Anna Ardin är ingen forskarnatur. Hon drivs av blind övertygelse, fanatisk övertygelse. Hon vet inte vad god forskarsed är. Hon agerar exakt likadant efter det att hon antogs som doktorand som hon gjorde innan hon antogs. I den här artikeln 8 december 2021 och den här artikeln 4 januari 2022 i ETC anklagar hon Egyptson för att sprida Arabemiratens propaganda och framställer sig som försvarare av ”muslimer” när det är Muslimska brödraskapets islamister hon har försvarat i över ett decennium. En nybliven doktorand anklagar en doktorand klar för disputation för att sprida konspirationsteorier.

Varför tiger ni? Vad är ni för handledare som lämnar er doktorand i sticket? Det här är en fråga om god forskarsed som borde skötas inom universitetet, det vill säga mellan er och Teologiska institutionen, Uppsala universitet, och Institutionen för civilsamhälle och religion, Marie Cederschiölds högskola.

29 november 2022

Mona Lagerström fil dr

Hanna Stjärne, SVT:s VD: Gör på Fadimedagen 21 januari Marianne Spanners intervju 6 maj 1998 med Fadime Sahindal och en efterföljande partiledardebatt till en lika återkommande programpunkt som Kalle Anka på julafton!

Hade vi i dag haft en debatt om oskuldsoperationer om SVT varje år på Fadimedagen 21 januari, efter det att Fadime Sahindal

mördades av sin far 2002, hade sänt Marianne Spanners intervju med Fadime om vad det innebär för en ung kvinna att leva i en hederskultur i Sverige och kravet på att lakanet ska visa blodfläckar efter bröllopsnatten?

Om kunskapen om hedersförtryck i Sverige ska öka och kampen mångfaldigas räcker det inte med enstaka inslag från SVT, som de nyligen avslöjade oskuldsoperationerna i Sverige. Det krävs kontinuitet. Ständig, ständig kontinuitet. SVT har ett gigantiskt ansvar att spegla verkligheten i Sverige. Det räcker inte med enstaka snuttar.

År 2019 efterlyste jag att SVT visar Marianne Spanners dokumentär. År 2021 efterlyste jag det på nytt. På 20-årsdagen av hedersmordet kritiserade jag SVT:s hårresande likgiltighet och att SVT i stället för att hedra Fadime och synliggöra hederskulturen i Sverige lät Carina Bergfeldt intervjua en representant för en skola sponsrad av Saudiarabien.

Fadime beskriver exakt vad det innebär att leva under dödshot. Utöver vad Fadime berättar är dokumentärens intervju med en professor i gynekologi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna av största vikt, eftersom han låter som om mödomshinnan existerar. Flickor från Iran, Irak, Turkiet remitteras till honom av skolsköterskor eller ungdomsmottagningar. Han säger att flickorna ”vill reparera mödomshinnan. Det är ett lite ingrepp som kanske tar en kvart eller tjugo minuter. Området där man opererar är så känsligt att vi använder narkos”.

Hade vi haft en debatt om oskuldsoperationer om den professorn varje år på Fadimedagen i två decennier hade fått mothugg av forskare och politiker som förkunnar att mödomshinnan är en myt?

Landets partiledare: Jag bönar. Deklarera offentligt att hedersförtryck i Sverige är ett satans otyg och att ni i kampen mot hedersförtryck är beredda att varje år på Fadimedagen 21 januari ställa upp på en partiledardebatt i SVT efter det att Marianne Spanners dokumentär om Fadime Sahindal har sänts.

21 november 2022

Mona Lagerström fil dr

Håll dig till ämnet, rektor Roger Klinth! Ämnet är Anna Ardins medverkan i turkiska regimens European Islamophobia Report 2021 kontra professor Lars Trägårdhs tillitsforskning. Alltså Anna Ardins flagranta försvar för antidemokratiska Muslimska brödraskapet

Med anledning av mitt föregående blogginlägg om Anna Ardins medverkan i senaste European Islamophobia Report, där jag efterlyser att högskolan anordnar ett seminarium där vi som misskrediteras i rapporten får en chans att bemöta Anna Ardins anklagelser, skrev jag ett mejl till rektorn för Marie Cederschiöld högskola Roger Klinth, chefen för Anna Ardins institution på högskolan, professor Magnus Karlsson, och professor Lars Trägårdh, verksam på samma institution.

Både mitt blogginlägg och mitt mejl handlar om hur de tänker sig att Anna Ardins försvar av antidemokratiska Muslimska brödraskapet går ihop med institutionens tillitsforskning och att vi som anklagas får en möjlighet att bemöta anklagelserna.

Rektor Roger Klinths svar går att läsa nedan. Det är ett oprofessionellt svar. Det är ett skamgrepp. Det avslöjar att högskolan inte värnar om demokratin. Han skriver att det är korrekt att Anna Ardin är doktorand på högskolan. Hennes avhandlingsprojekt handlar inte om Muslimska brödraskapet.

Och så är saken ur världen.

Professor Magnus Karlsson är ännu fräckare. Han föreslår att jag ska kontakta den han kallar huvudförfattaren, verksam vid Uppsala universitet, alltså Emin Poljarevic.

Nu handlade mitt blogginlägg och mitt mejl inte om Poljarevic. Den som har följt Anna Ardins mångåriga antidemokratiska lobbyverksamhet å Muslimska brödraskapets vägnar känner igen henne i rapporten. Därför är det inte alls självklart att Emin Poljarevic bara för att han är ”senior forskare” är huvudförfattaren.

Lika fräck är rektorns avslutande kommentar. Man har rätt att begära att rektorn för en högskola och en professor som tillika är chef för en institution håller sig till ämnet: Anna Ardins lobbyverksamhet för Muslimska brödraskapet.

Roger Klinths och Mattias Karlssons svar ska sättas i relation till den höga svansföring högskolan har om etiska frågor med mera samt ”vi tar aktiv del i samhällsdebatten, sprider kunskap och ifrågasätter det för givet tagna”.

I presentationen av institutionen Centrum för civilsamhällesforskning står det om Anna Ardin: ”Avhandlingsprojektet handlar om civilsamhällets demokratiska handlingsutrymme i relation till staten. Av särskilt intresse är tillämpningen av de villkor som staten ställer upp för vad som anses vara demokratiskt legitima organisationer i en svensk kontext.”

”Civilsamhällets demokratiska handlingsutrymme”, ”demokratiskt legitima organisationer”.

Min fråga till rektor Roger Klinth, institutionschef Magnus Karlsson och professor Lars Trägårdh: Anser ni att Muslimska brödraskapet är en demokratiskt legitim organisation i en svensk kontext?

Jag syftar främst på studieförbundet Ibn Rushd, som Anna Ardin via Forum – idéburna organisationer med social inriktning samarbetat med då Ibn Rushd är medlem i Forum. Här kan man läsa om hur viktigt dåvarande förbundsrektor Omar Mustafa 2015 säger att det är för Ibn Rushd att vara medlem i Forum. Hans hjärtefråga: ”kampen mot islamofobi”. Omar Mustafa har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren.

Mehmet Kaplan, tidigare bostadsminister som tvingades avgå 2016, är en annan aktivist i Muslimska brödraskapets svenska gren. När jag var på ABF i Stockholm 9 oktober 2007 och lyssnade på seminariet ”Islamofobin – den mest utbredda intoleransen?” sa riksdagsledamot Mehmet Kaplan (MP) att han satt i Justitieutskottet och att han hade drivit igenom att Brå ska klassa ”islamofobi” som hatbrott. Muslimska brödraskapet flyttade därmed fram sina positioner och ökade sin makt avsevärt.

Den andra talaren om den grasserande ”islamofobin” var Mohammad Fazlhashemi, som då var docent i idéhistoria. Samtalsledare var Kurdo Baksi. Seminariet ingick i ABF:s serie Folkbildning mot rasism.

Muslimska brödraskapet kör med dubbla budskap. De säger en sak utåt och en helt annan sak inåt. De säger sig vara öppna för dialog och samarbete. Det de inte säger är att syftet med dialog och samarbete är att få samtalspartnerna över på sin sida och den vägen utöka sin makt och inifrån förändra det svenska samhället i sin riktning, vilket långsiktigt är ett kalifat, en teokrati. Betoningen av ”islamofobi”, som de påstår ständigt ökar och ökar och ökar i ett av världens mest toleranta länder, har varit deras inkörsbiljett till statens kassakista och makten att tolka islam.

Ordet ”islamofobi” har förgiftat hela debattklimatet och gjort det i princip omöjligt att kritisera demokratifientliga tolkningar av islam. Det är skillnad på kritik av en ideologi och fysiska och verbala angrepp på människor.

Likställ islamofobi med fascismofobi, nazismofobi
Jag har i flera år efterlyst att ”islamofobi” ska strykas som hatbrott. Ingen anklagar kritiker av fascismens totalitära politiska ideologi och misstänkliggör kritikerna med ordet fascismofobiker. Likaledes anklagas inte kritikerna av nazismens totalitära politiska ideologi för att vara nazismofobiker. Kritikerna anklagas inte för att vara ”rädda” för fascismen, nazismen och att botemedlet som leder till acceptans av ideologierna skulle vara mer kunskap om dem.

Västvärldens kritik av Rysslands invasion av Ukraina, som baseras på kunskap, kallar Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov för ”grotesk russofobi”. Ingen skulle komma på idén att säga att väst är i behov av mer kunskap för att göra sig av med ”russofobin” och acceptera Rysslands invasion av Ukraina, eller att kritiken skulle bero på ”rädsla” och inte på kunskap.

Men ”islamofobi”, sägs bero på ”rädsla”, botemedlet för islamofobiker sägs vara mer kunskap om islam. Men vi som kritiserar Muslimska brödraskapet har just kunskap om den totalitära politiska ideologi Brödraskapet representerar. Brödraskapet har sedan 1980-talet publicerat texter på svenska som beskriver deras totalitära politiska ideologi, en motpol till och ett avståndstagande från det demokratiska styrelseskicket. Förutom texterna på svenska finns Brödraskapets ideologers texter på alla möjliga språk. Det finns hur mycket tillförlitlig information som helst om Brödraskapets totalitära politiska ideologi och om Brödraskapets verksamhet i Sverige.

Här ger jag två citat. Det första ur MB:s handbok Att förstå Islam, projektledare Mahmoud Aldebe, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren. Under rubriken ”Mänskliga rättigheter i Islam” står det:

De rättigheter som ges av kungar och lagstiftande församlingar kan upphävas på samma sätt som de införs. Samma sak gäller de rättigheter som accepteras och erkänns av diktatorer. De kan införa dem när de önskar och upphäva dem när de behagar, och de kan dessutom öppet förbryta sig mot dem när de har lust. Men eftersom de mänskliga rättigheterna i Islam har blivit givna av Gud så har ingen lagstiftande församling eller regering i världen rätt att ändra eller upphäva något.
[. . .] Förenta Nationernas proklamationer och beslut kan inte jämföras med de rättigheter som sanktionerats av Gud, ty de förra tillämpas inte på någon, medan de senare tillämpas på varje troende (s. 35).

Notera att både vår riksdag och FN avfärdas. Även MB:s grundare Hassan al-Banna (d. 1949) förkastar den representativa demokratin och lagar stiftade av människan. Följande citat ur en av hans skrifter där han hänvisar till både Mussolini och Hitler är från ett av de blogginläggen om Anna Ardin som jag länkade till i mitt föregående inlägg:

  1. We do not confess any governmental system that does not observe the precepts of Islam.
   2. We do not recognize any governmental system that does not derive its rules and principles from Islam.
   3. We do not support these political parties.
   4. We do not recognize these traditional systems whose laws had been forced upon us by “intellectuals”and the enemies of Islam.
   5. We will strive for the revival of the Islamic way of life in its entirety.
   6. And we will act in order to establish the Islamic government on the basis of this system.

Som jag nämnt tidigare har Anna Ardin inte publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapet. Ändå är hon väldigt snabb med att avfärda kritik av Muslimska brödraskapet som om hon vore expert.

Anna Ardin har via Forum och föreningen Hjärta där Omar Mustafa är styrelseledamot ett mångårigt samarbete med Omar Mustafa. Läs exempelvis den här debattartikeln i Aftonbladet 20 juli 2016, ”Lyssna på oss för att stoppa extremismen” som hon skriver tillsammans med Omar Mustafa och bland andra Henrik Melius, från Spiritus Mundi. Där kan man läsa att Omar Mustafas organisation, alltså Ibn Rushd, skulle vara ”en del av lösningen”.

2 Vi måste alla erkänna och motverka den växande islamofobin i Europa och förstå hur den högerextrema ideologin fungerar som motor för våldsbejakande islamism. Att se på det muslimska civilsamhällets organisationer som inkubatorer för religiöst motiverat våld är kontraproduktivt, då dessa organisationer i själva verket är en del av lösningen.

Henrik Melius Spiritus Mundi granskades av SVT och tvingades betala tillbaka en halv miljon kronor till MUCF. Henrik Melius kallas för ”entreprenör i bidragsbranschen”, ett epitet som även passar in på Omar Mustafa.

I åratal har seriösa forskare betonat studieförbundet Ibn Rushds nära koppling till Muslimska brödraskapet, vilket Anna Ardin med emfas bestrider, trots att hon inte har publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapet. I det föregående inlägget länkade jag till flera inlägg om Anna Ardin. Jag upprepar dem inte här. I stället avslutar jag med Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Jag har studerat allt de skriver och har inte hittat något om universitetens hållning till demokrati. Bara mängder med texter om kvalitetssäkring, bland annat det här:

3.7 Lärosätet har och tillämpar goda rutiner för antagning av studenter och doktorander, tillgodoräknanden samt för utfärdande av examina. Lärosätet har även en fastställd rutin för omprövning av beslut gällande studenter och doktorander.

UKÄ skriver om lärosätets profil. Som nämnts har Anna Ardin i många år bedrivit lobbyverksamhet för separatistiska Muslimska brödraskapets räkning och misskrediterat kritiker av Muslimska brödraskapet, vilket hon fortsatt med efter det att hon antagits som doktorand. Nu senast i European Islamophobia Report 2021. Vad för slags rutiner som låg bakom antagandet av Anna Ardin som doktorand på högskolan och hur hennes verksamhet går ihop med högskolans profil är mig en gåta.

Min fråga till rektor Roger Klinth, professor Magnus Karlsson och professor Lars Trägårdh är alltså: Anser ni att Muslimska brödraskapet är en demokratiskt legitim organisation i en svensk kontext?

Det krävs bara ett ja eller nej till svar. Om svaret är ja kommer jag att driva frågan vidare till UKÄ och be myndigheten granska högskolans antagningsrutiner och Anna Ardins antidemokratiska lobbyverksamhet både innan hon antogs som doktorand och efter det att hon antagits. Om UKÄ anser att det inte ligger inom deras ansvarsområde kommer jag att kontakta den nya regeringen när den nu tillträder och begära att de ger UKÄ uppdrag att säkerställa att Muslimska brödraskapets aktivister och medlöpare inte infiltrerar högskolor och universitet och utnyttjar sin akademiska ställning till att tysta kritiker. Demokratin är under attack.

Jag kommer också att kontakta Justitieutskottet när den nya regeringen har tillträtt och begära att ”islamofobi” stryks hos Brå som hatbrott och att ordet ska likställas med ”fascismofobi” och ”nazismofobi” och att inte en skattekrona ska gå till ”kampen mot islamofobi”.

Rektor Roger Klinths svar 29 september 2022 på mitt mejl:

Hej Mona,
Tack för ditt mail. Det stämmer att Anna Ardin är doktorand hos oss. Efter det att jag talat med Annas chef, professor Magnus Karlsson, kan jag också konstatera att Annas forskning vid Centrum för civilsamhällesforskning inte fokuserar det muslimska brödraskapet. Magnus föreslår istället att du kontaktar huvudförfattaren för den aktuella publiceringen som är senior forskare och verksam vid Uppsala universitet.
Vi har i nuläget inga planer på att skapa några seminarier kring den rapport eller de frågor som du lyfter. Om du däremot bedriver forskning inom området så är du och din forskargrupp alltid välkomna att kontakta Magnus Karlsson för möjliga vetenskapliga samarbeten med relevans för området civilsamhälle och religion.
Allt gott / Roger

Mitt mejl 26 september 2022

Hej
Jag har full förståelse för att det är er uppgift att vara lojala mot doktorand Anna Ardin. Men det borde också vara er uppgift att värna om högskolans tillitsforskning. Anna Ardin medverkar i den senaste European Islamophobia Report, kopplad till den turkiska regimen.

Anna Ardin har inte publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapet, varken den svenska grenen eller den internationella, samtidigt som hon i åratal har lierat sig med Muslimska brödraskapets aktivister och idogt hävdat att vi som har forskat om Muslimska brödraskapet är islamofober. Så även i denna rapport, vilket jag skriver om i mitt senaste inlägg på purdahbloggen.se.

Muslimska brödraskapets aktivister är separatister, alltså motståndare till social sammanhållning. I deras skrifter kan man sedan 1980-talet läsa: ”Beträffande kultur har profeten Muhammed uttryckligen och med kraft förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil” Anna Ardins verksamhet är på kollisionskurs med högskolans tillitsforskning.

Även journalisten Magnus Sandelin skriver om rapporten på Stiftelsen Docu.nu.

Jag begär att högskolan anordnar ett seminarium så att vi som har forskat om Muslimska brödraskapet får en chans att bemöta Anna Ardins anklagelser. Anna Ardin måste belägga att Omar Mustafa inte har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren.
Hälsningar
Mona Lagerström fil dr

Länk till mitt blogginlägg.

2 oktober 2022

Mona Lagerström fil dr