Shariapolitiska extremhögern i Sverige skriver i en insändare i DN 26 augusti 2023 att det är ”islamofobiskt” att förneka ”islamofobi”. Valley Ghanem, Salahuddin Barakats verksamhetsutvecklare på hans Islamakademi i Malmö, kritiserar en lång rad skribenter som hon kallar ”islamofobiförnekarna”. Hennes insändare har bara ett syfte: att se till att offentliga medel fortsätter att flöda in till ”kampen mot islamofobi”. Släcks kranen står hon utan jobb

Eftersom jag skrivit mängder med blogginlägg om missbruket av begreppet ”islamofobi” och mängder med inlägg om antidemokratiska Salahuddin Barakat

ger jag här en sammanfattning av hans antidemokratiska uttalanden och varför han och hans Islamakademi tillhör shariapolitiska extremhögern, som jag även kallar Allah-ensam-rörelsen, och som bör behandlas på exakt samma sätt som andra högerextrema grupper och inte finansieras med offentliga medel. Både Vit Makt-rörelsen och Allah-ensam-rörelsen strävar efter separatism. Valley Ghanem,

intensiv förespråkare för användandet av begreppet ”islamofobi, eftersom det ger otroligt klirr i Islamakademins kassa, se exempelvis den här videon, skriver i insändaren i DN att ”islamofobiförnekarna” ”tillåts jobba med nästintill obefintliga krav på förkunskap, vetenskap och belägg”.

I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige har jag flera kapitel om shariapolitiska extremhögerns 1900-talsideologer som Hassan al-Banna och Sayyid Qutb, Muslimska brödraskapet; Sayyid Abu al-Ala Mawdudi, Jamaat-e-Islami; Taqiuddin an-Nabhani, Hizb ut-Tahrir.

Notera att Valley Ghanem är iförd shariadoket,

ett 1900-talsplagg som jag kallar Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Profeten Muhammed dog år 632. Det finns inga arkeologiska fynd om hur kvinnorna på Arabiska halvön var klädda under 600-talet.

I min bok har jag också ett helt kapitel om Salahuddin Barakat och hans samarbete med Muslimska brödraskapets Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR) och Yasri Khan.

Jag har också skrivit mängder med blogginlägg om Salahuddin Barakat.

Jag ger här en förklaring till varför jag anser att Salahuddin Barakats Islamakademi tillhör shariapolitiska extremhögern genom att citera Stieg Larssons definition av extremhöger, medgrundaren av Expo, som gjort det till sin uppgift att bevaka extremhögern i Sverige, dock inte shariapolitiska extremhögern av någon anledning:

Den gemensamma nämnaren för alla dessa partier är ett ifrågasättande av det demokratiska samhällets legitimitet.
I verkligheten är det så att den enda gemensamma målsättningen för alla fascistiska partier i alla länder och i alla tider har varit att ”krossa demokratin”.

Citatet är hämtat ur Expos VD Daniel Pohls samlingsvolym En annan sida av Stieg Larsson. Artiklar och andra texter (2011, s. 24, 46).

Ända sedan Salahuddin Barakat grundade Islamakademin 2013 har hans verksamhet gått ut på att krossa demokratin, det vill säga krossa den svenska sekulära rättsstaten och införa sharia. Här är exempel på hur han marknadsförde sig själv i samband med att Islamakademin inrättades 2013. I ett inlägg 11 november 2013 förespråkar han att han i egenskap av islamisk rättslärd står över juridikprofessor emeritus Reinhold Fahlbeck, som han sågar och kallar inkompetent.

Han förespråkar enklaver i inlägget 4 augusti 2013 ”Den islamiska kvinnosynen” när han besvarar frågan om en ”gammal” islamisk kvinnosyn går att kombinera med en jämlik och modern kvinnosyn ”som folk har i väst”:

En ”modern kvinnosyn” är reglerad i lag i Sverige. Den lagstiftningen kan man sätta sig över enligt Salahuddin Barakat och hävdar att svenska lag uppmuntrar separatism.

Han förespråkar könsseparering i det här inlägget betitlat ”Kvinnans deltagande i moskén” 9 augusti 2013:

Den här separatisten bjuds in till Sagerska huset för samtal med statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed.

Notera att Valley Ghanem kallar Kristerssons regering för en ”populistiskt underbyggd regering”, att valresultatet 2022 var ”en chock”.

När låter DN representanter för separatistiska Vit Makt-rörelsen skriva insändare där de utmålar sig själva som offer och värnar om flödet av offentliga bidrag till sin separatistiska verksamhet?

Valley Ghanem menar i sin insändare att ”islamofobi” är ett vetenskapligt belagt begrepp därför att bland annat FN infört det, utan att nämna att det var Pakistan som låg bakom införandet.

Är Pakistan en förebild för Sverige?

26 augusti 2023

Mona Lageström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *