Aftonbladet Debatt publicerar 27 augusti en artikel av överrabbin Pinchas Goldschmidt som prisar Salahuddin Barakats och Lena Posner Körösis förening Amanah, som hade Muslimska brödraskapets Omar Mustafa som styrelseledamot och som samarbetar med Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd! Muslimska brödraskapet är en glödande judefientlig rörelse som samarbetade med Hitler under andra världskriget!

Pinchas Goldschmidt, överrabbin i Moskva från 1993 till 2022, prisar i artikeln ”Bokbränningarna hotar Sveriges minoriteter” föreningen Amanah skapad av Lena Posner Körösi i samarbete med Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd och som leds av bland annat islamisten Salahuddin Barakat.

Överrabbinen skriver:

Organisationen Amanah, det muslimsk- judiska partnerskapet i Sverige som arbetar för att bekämpa antisemitism och islamofobi, stöds delvis av Malmö stad och statliga medel och utgör ett exempel på hur minoritetsgrupper kan respektera varandra och samarbeta väl för ett positivt syfte, inklusive att motsätta sig dessa bokbränningar.

I föregående inlägg, som handlar om Islamakademins aktivist Valley Ghanems

insändare i DN där hon riktar kritik mot dem som kritiserar begreppet ”islamofobi”, visade jag exempel på de extremt antidemokratiska artiklar Salahuddin Barakat publicerade på Islamakademins hemsida när han marknadsförde sig själv och Islamakademin 2013.

Notera att Valley Ghanem bär shariadoket, Muslimska brödraskapets uniformspersedel.

Jag påtalar att Barakat och hans Islamakademi ingår i shariapolitiska extremhögern i Sverige och nämner att jag skrivit om honom och hans separatistverksamhet i min bok om Muslimska brödraskapet i Sverige där jag kallar honom separatisthövding. Han hävdar att lagverket sharia står över svensk lag. Han förespråkar könsseparering. Han tar inte kvinnor i hand. Och han ska vara ett ”lysande exempel” enligt överrabbinen?

I det här blogginlägget 16 augusti 2021, ”Vad håller du på med?” kritiserar jag Lena Posner Körösi

för hennes samarbete med judefientliga Muslimska brödraskapet, i bilden ovan representerade av Omar Mustafa, Amanahs styrelseledamot, och Helena Benaouda Hummasten. Jag skriver att Posner Körösi är demokratiambassadör och att hon frontar för demokratins dödgrävare. Posner Körösi är ordförande i Judiska centralrådet i Sverige.

Överrabbinen skriver att det bästa motgiftet mot extremism ”är att skapa ett starkt budskap om solidaritet inom nationen”. Genom att lyfta fram extremisten och separatisten Salahuddin Barakat?

Överrabbinen låter påskina att artikeln handlar om de pågående bokbränningarna samtidigt kräver han att regeringen ska inskränka friheter när minoritetsgrupper attackeras och respektera ”judiska religiösa friheter”, vilka han räknar upp.

Han anser att bokbrännarna i svensk lag ska betraktas ”som uppviglare mot minoritetsgrupper”. För det är precis det de är enligt honom.

Och vad ska man kalla Salahuddin Barkat? Uppviglare mot det svenska demokratiska styret och den svenska sekulära rättsstaten? Uppviglare mot jämställdhet mellan könen?

Överrabbinen avslutar sin text, där översättaren till svenska saknas:

I stället för att fortsätta sina provokationer borde bokbrännarna ta lärdom av de minoritetsgrupper som respekterar och arbetar så nära tillsammans för att bekämpa dem, och på så sätt tänka om. De olika religiösa samfundens samarbete förkroppsligar alla de värden som dessa uppviglare så grovt ignorerar med sitt hat.
Låt dem vara ett lysande exempel för oss alla.

Salahuddin Barakat? Valley Ghanem? Lena Posner Körösi? Omar Mustafa? Helena Benaouda?

Salahuddin Barakat får positiv medieuppmärksamhet i DN 26 augusti och i Aftonbladet 27 augusti, som om det är en självklarhet att shariapolitiska extremhögern i Sverige inte ska ifrågasättas av tidningarnas redaktörer på samma sätt som Vit Makt-anhängare ifrågasätts.

28 augusti 2023

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *