Lena Posner Körösi: Vad håller du på med? Varför frontar du med föreningen Amanah Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd? Du är demokratiambassadör och du frontar demokratins dödgrävare! ”Islamofobi” är en myt, en kassako, en täckmantel för att sprida Muslimska brödraskapets totalitära politiska tolkning av islam och ska ALDRIG likställas med antisemitism

Jag har ett helt kapitel om verklig antisemitism och påhittad ”islamofobi” i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter (2018). Amanah har nyligen beviljats 12,5 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden för att motverka antisemitism och ”islamofobi”. Du är föreningen Amanahs ordförande och medgrundare, du hade assistans i grundarprocessen av Andreas Hasslert, Ibn Rushd, bildat av Muslimska brödraskapets svenska gren Islamiska förbundet i Sverige (IFiS). Amanahs syfte är att motverka antisemitism och ”islamofobi”, skriver ni.

Den växande antisemitismen i Sverige är importerad. Sverige är ett av världens mest toleranta länder. Det grasserar ingen ”islamofobi” här.

Du är psykolog. Du vet vad fobi är, ”intensiv, irrationell rädsla”, enligt NE. ”Rädslan är irrationell på så sätt att dess styrka är överdriven i förhållande till situationens verkliga farlighet.”

”Islamofobi” sjukdomsförklarar kritiker av totalitära politiska tolkningar av islam. Att kritisera Muslimska brödraskapets svenska gren handlar inte om överdriven rädsla som kan ”behandlas” med kunskap om islam. Kritiken av Muslimska brödraskapets svenska gren är just baserad på kunskap om den faktiska fara Muslimska brödraskapets svenska gren utgör för demokratin i vårt land.

Ibn Rushd står för en totalitär politisk tolkning av islam och är en av alla föreningar IFiS bildat för att skaffa sig makt, inflytande och pengar, pengar, pengar, inte minst med hjälp av ”islamofobi” som de gjort till ett veritabelt ”Sesam öppna dig”. Redan 2003/2004 gav Allmänna arvsfonden Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM) 400 000 kronor för att motverka ”islamofobi”. Sedan har MB fortsatt och fortsatt och fortsatt att via sina olika föreningar söka statliga och kommunala bidrag för att motverka ”islamofobi”. Och nu Allmänna arvsfonden igen.

Muslimska brödraskapet är en extremt judefientlig islamistisk rörelse, enligt dem är islam och politik oupplösligt förenade. Koranen är vår lag, är deras motto. Alltså inte Sveriges lag. Deras slutmål är en total, världsomspännande seger över demokratin. Viktiga namn i MB:s svenska gren som du, i egenskap av ordförande för Judiska centralrådet i Sverige 1999–2015, via Trossamfundsrådet har samarbetat med som man kan se här och här är Mahmoud Aldebe, en av den svenska grenens grundare, och Helena Benaouda Hummasten, som cirkulerat på ledande platser i varenda förening, inklusive som Ibn Rushds förbundsordförande samtidigt som hon hårdnackat ljuger om att det inte finns några kopplingar till Muslimska brödraskapet, se bland annat denna artikel 24 december 2016.

Ett namn i andra generationen MB-aktivister är Omar Mustafa, nu i Amanahs styrelse. Han har en hög grad inom MB:s svenska gren, har cirkulerat på ledande platser i varenda förening, inklusive som Ibn Rushds förbundsrektor, och blånekar lika intensivt som Helena Benaouda Hummasten om kopplingen till MB. Kopplingen är glasklar. Inte heller Salahuddin Barakat, aktiv i Amanah, är demokrat, vilket jag återkommer till i slutet av inlägget.

Ja, Lena Posner Körösi: Var sätter du gränsen? Du talar i egenskap av demokratiambassadör om demokrati i Kunskapskanalen 12 oktober 2020. Du säger också: ”Vi behöver se till att värna vår demokrati och att stå emot utmaningarna och identifiera dem.”

Ibn Rushd är ett allvarligt hot mot den svenska demokratin. Omar Mustafa och Helena Benaouda Hummasten avfärdar all kritik av kopplingen till Muslimska brödraskapet som ”islamofobiska konspirationsteorier”. Gör du det också? Uppenbarligen har du inte identifierat den utmaning Ibn Rushd innebär.

Allmänna arvsfonden har beviljat Amanah 12,5 miljoner kronor för att motverka antisemitism och ”islamofobi”. Det är detsamma som att bevilja Ibn Rushd 12,5 miljoner utöver de miljoner Folkbildningsrådet och landets kommuner varje år beviljar studieförbundet. Amanahs projekt kallas ”unikt och angeläget”.

Du säger: ”Det är med stor glädje Amanah mottagit beskedet att Allmänna Arvsfonden beviljat medel för en omfattande satsning på kunskap, vilket ökar möjligheterna att motverka antisemitism och islamofobi inom och mellan våra grupper samt i majoritetssamhället. Detta arbete är ett viktigt led för att både värna och stärka den svenska demokratin.”

Med Omar Mustafa i styrelsen och samarbetsavtal med Ibn Rushd?

Enligt Arvsfonden gjorde man en ”grundlig utredning med anledning av ett uppmärksammat inlägg på Facebook 2020 där en företrädare för den sökande organisationen publicerade ett inlägg som kunde tolkas som antidemokratiskt.”

”Kunde tolkas”? Inlägget, ett grovt angrepp på Frankrikes president Emanuel Macron, skrevs av antidemokraten Salahuddin Barakat och var helt i linje med hans retorik 21 april 2016 som självutnämnd talesperson för ”muslimerna” i Sverige. I artikeln betonar han separering mellan könen, vilket är en hjärtefråga för honom.

Vidare skriver man: ”En viktig faktor var att utredningen visade att såväl kommunen som civilsamhället och samarbetspartners tydligt uttalat ett fortsatt och starkt förtroende för föreningen, säger Håkan Ceder”, Arvsfondsdelegationens ordförande.

Ett skolexempel på hur byråkrater undergräver demokratin genom att hänvisa till andra bidragsgivare i stället för att själva kontrollera de bidragssökande. Det är exakt samma förfarande som dåvarande DO Agneta Broberg 11 oktober 2016 gav som skäl till att hon bjudit in Muslimska brödraskapets aktivister: att de organisationer DO valt att samarbeta med bland annat är baserat på att de är statsbidragsberättigade hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

Den här trion, forskarna Peder Hyllengren, Magnus Ranstorp och Aje Carlbom,

har i åtskilliga debattartiklar kritiserat Folkbildningsrådets bidrag till Ibn Rushd. I den här debattartikeln för några dagar sedan om Abdirizak Waberi och Römosseskolan skriver de om den lilla skaran individer som cirkulerar i ledande ställningar i Muslimska brödraskapets olika föreningar. Omar Mustafa efterträdde Abdirizak Waberi som ordförande för IFiS när Waberi valdes in i riksdagen 2010 för Moderaterna. Bland annat skriver forskarna: ”Waberi är bara en av spelarna i ett större islamistiskt nätverk av verksamheter där IFiS spelar en avgörande roll och där samma personer styr och ställer i olika styrelser. Flera namn återkommer i styrelserna inte bara för skolverksamheter men även i Ibn Rushd-drivna verksamheter som Granhedsgården AB, Eventeq AB (bakom Muslimska familjedagarna) samt Islamic Reliefs styrelse. Här roteras det friskt mellan styrelseuppdragen.”

Ledarna inom Islamic Relief i Storbritannien tvingades år 2020 avgå efter att ha spridit antisemitisk propaganda.

Inför valet 2006 skickade Mahmoud Aldebe brev till alla riksdagspartier och krävde särlagstiftning ”Det glömda minoriteten”. Brevet väckte stor uppståndelse. Hans kolleger inom MB tog offentligt avstånd från brevet, men religionsvetaren Sameh Egyptson visar i sin bok Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige (2020) med hjälp av protokoll från årsmöte att de ställde upp på innehållet. Det är de kraven Aldebe publicerade som är MB:s verkliga avsikt med Sverige. Och de har inget med demokrati att göra. De är en katastrof för flickor och kvinnor. Flickors och kvinnors rättigheter är det jag värnar särskilt om, alla flickor och kvinnor i Sverige.

Åter till Andreas Hasslert. I den här odaterade artikeln på Ibn Rushds hemsida står det ”Ibn Rushds projektledare Andreas Hasslert var privat delaktig i processen med att bilda Amanah. Studieförbundet har därefter bidragit till organisationens verksamhet på olika sätt. Nu har även ett officiellt samarbetsavtal [min kursiv] mellan Ibn Rushd och Amanah skrivits under.”

Enligt den här odaterade texten författad av generalsekreterare Aldo Iskra arbetar stiftelsen Open Skåne med att motverka antisemitism och ”islamofobi”, så vad Amanah avser att tillföra är svårt att förstå, utom att vara ytterligare en kassako för Ibn Rushd.

I den här texten skriver Andreas Hasslert i maj 2016 att han medverkar i stiftelsen Open Skåne och att han samtidigt var med om att arbeta upp Ibn Rushd.

Salahuddin Barakat har varit en av Open Skånes samarbetspartners, men intervjun gjord med honom 2016 är raderad och han finns inte längre med i styrelsen. Kanske på grund av hans hätska utfall mot Frankrikes president som han gjorde då han fortfarande tillhörde Open Skåne enligt den här artikeln.

Amanahs styrelse med fotografier där Omar Mustafa fanns med togs omedelbart bort från internet efter det att lokalpolitikern Nima Gholam Ali Pour (SD), tidigare socialdemokrat, på Twitter kommenterade att Amanah i våras beviljats 900 000 kronor av Malmö stad. Som jag redan nämnt har Omar Mustafa en hög grad inom MB:s svenska gren. Sameh Egyptson skriver i boken Erövringen att Omar Mustafa (f. 1985) när Nyamko Sabuni (FP/L) 2006 utnämndes till integrationsminister skickade ett brev till statsminister Fredrik Reinfeldt (M) i egenskap av SUM:s generalsekreterare. Han är 21 år:

Jag vill härmed lämna in ett protestbrev till statsministern angående utnämning av den öppet islamofobiska Nyamko Sabuni till integrationsminister. Detta var ett högst oväntat drag av dig Fredrik, du som har bott så nära invandrare och borde ha större förståelse för deras frågor. Sparka henne och du blir muslimernas hjälte (= kan leda till att du vinner nästa val också)” (s. 205).

Muslimska brödraskapet är en sekt och representerar inte på långa vägar landets alla islamiska trosfränder. Sameh Egyptson skriver också att Omar Mustafa gick i Muslimska brödraskapets Islamiska skolan, som leddes av Chakib Benmakhlouf, en av grundarna av den svenska grenen och i flera år ordförande för MB:s europeiska paraplyorganisation FIOE, där Waberi blev vice ordförande. Som jag skrivit i åtskilliga blogginlägg så handplockas blivande rekryter och tränas under hård övervakning innan de erbjuds att avlägga trohetseden. Det är uppenbart att Chakib Benmakhlouf tidigt spanade in Omar Mustafa och sedan tränat upp honom, bland annat till att ljuga om kopplingen till Muslimska brödraskapet och konsten att ljuga sig till skattemedel.

Muslimska brödraskapet utlyste en protest mot att Nyamko Sabuni utnämnts till integrationsminister och lyckades samla runt 80 000 protester,

varav Mahmoud Aldebe med Sveriges förenade muslimer bidrog med 70 000. År 2015, det första året då SST spaltar upp de olika islamiska organisationer som betjänas, hade Aldebes förbund 34 855 medlemmar.

Även Abdulkader Habib, en av Ibn Rushds grundare, finns med, dock utan att ange antal medlemmar.

Lena Posner Körösi: Du vet vad Förintelsen är. Notera hur Abdulkader Habib, då representant för SUM, utnyttjar Förintelsen i sitt projekt att utbilda muslimska ungdomar till att bli ”certifierade informatörer”. I Arvsfondens utvärdering Islam och muslimer i Sverige av beviljade anslag 1994 till 2006, författad av religionsprofessor Mattias Gardell (2010), står det om Abdulkader Habibs projekt 2003/2004 han fick 400 000 kronor för: ”Habib ansåg att islamofobi och främlingsfientlighet närs av okunskap, varför han såg utbildning och kunskap som sätt att lösa problemet. En förebild för det folkbildningsarbete man ville bedriva var den verksamhet som bedrivits för att motverka antisemitism och bland annat involverat skolkampanjer där överlevare från Förintelsen mött skolungdomar” (s. 75).

Överlevare från Förintelsen med erfarenhet blir i Abdulkader Habibs version att utbilda ungdomar, och Arvsfonden beviljar pengar till det. 30 muslimska ungdomar ”certifierades” som ”informatörer”.

Vad Sverige behöver är informatörer som informerar om hur vida överlägset det demokratiska styrelseskicket med grundlagsstadgade fri-och rättigheter är jämfört med styren baserade på rigida religiösa lagar.

Det finns nog ingen kvinna i det moderna Sverige som gjort mer för att förtrycka flickor och kvinnor med religiösa lagar än den finländska konvertiten Helena Benaouda. Muslimska brödraskapet har en vidrig kvinnosyn, läs deras kritik mot FN:s kvinnokommission 2013 när MB:s Muhammad Mursi var Egyptens president. Beslöjade Benaouda är en genuin demokratins dödgrävare. Att hon nått en hög position inom den svenska grenen beror på att de arabiska männen inte kunde svenska. Jag har skrivit mängder med blogginlägg om att hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel, en lika viktig markör som Hitlers hakkors. Hitler var noga med att hans parti skulle synas. Muslimska brödraskapets grundare var influerad av Mussolini och Hitler. Hijab ska likställas med Mussolinis svartskjortor och Hitlers brunskjortor. Hijab är ett politiskt, inte religiöst plagg. Alla andra reaktionära uttolkare av islam har sedan 1970-talet anammat hijab som en viktig mätare på ett lands islamisering och påstår att det är en plikt för kvinnor att dölja håret. Som framgår av nedanstående bild på den algeriska soldaten i första världskrigets Armée d’Afrique som stred för fransmännen i norra Frankrike var Helena Benaouda Hummastens huvudbonad inte ett islamiskt kvinnoplagg för hundra år sedan. Bilden är ett snitt ur H.P. Willmotts Första världskriget, Albert Bonniers Förlag 2004, s. 71.

Så här ser soldaten från ökenlandet Algeriet ut i helfigur:

Det är soldatens huvudbonad mängder med småflickor i Sverige, som inte är ett ökenland, numera är draperade i. Helena Benaouda Hummasten följer i den assyriska krigarkungen Tiglatpileser I:s (d. 1076) fotspår. Han kodifierade i Medelassyrisk lag uppdelningen via klädseln i ”ärbara” och ”icke-ärbara” kvinnor, den första kända lagen om kvinnors beslöjning. “Ärbara döttrar/hustrur måste vara beslöjade utomhus. ”Ärbara” var flickor/kvinnor när en man kontrollerade deras sexualitet. Därför var det ett brott mot mannen att antasta en beslöjad kvinna. Det var också ett brott att beslöja sig om man exempelvis var sexsäljare. Straffet var hårt, exempelvis avskurna öron. ”Ärbara” kvinnor som visades sig utomhus obeslöjade straffades inte, däremot löpte de risk att antastas. En mångtusenårig sedvänja som invandrat till Sverige och drabbar obeslöjade ”svennehoror”. Den som vill fördjupa sig i ämnet kan läsa kvinnohistorikern Gerda Lerners bok The Creation of Patriarchy (1986).

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2017 publicerade den första översikten över Muslimska brödraskapet i Sverige författad av terrorismforskaren Magnus Norell tillsammans med socialantropolog Aje Carlbom och religionsvetaren Pierre Durrani

gick Helena Benaouda Hummasten i spinn och demonstrerade sina talanger som lögnmaskin, exempelvis i det här odaterade inlägget på Ibn Rushds hemsida kallat ”När en myndighet sprider lögner om muslimska organisationer”. Det är hon som spridit lögner sedan 1980-talet. Hon talar konsekvent om ”muslimska” organisationer. Hon företräder en islamistisk organisation, det vill säga en politisk organisation.

Som nämnts är det glasklart att Ibn Rushd är en del av Muslimska brödraskapet. Jag upprepar Magnus Ranstorps ord som jag citerade i föregående inlägg om vad han skriver på Twitter 26 Februari 2021:

”När Reinfeldt sitter i Stockholmsmoskén 2007 & träffar IFiS om hantering av krisen kring Vilks och Nerikes Allehanda koordinerar IFiS samtidigt sin respons med Muslimska brödraskapets högsta ledarskap baserad i Qatar, Yousef al-Qaradawi, och ’International Support Organisation’”, som Ibn Rushd ingår i. Helena Benaouda Hummasten syns tydligt på bilden. Qaradawi beundrar Hitler.

Lena Posner Körösi: Jag uppmanar dig som den demokratiambassadör du är att läsa hela föregående inlägg. Ni var tre demokratiambassadörer som Alice Bah Kuhnke (MP) utnämnde, du, Rosaline Marbinah och Emma Frans. Enligt den här texten är Rosaline Marbinah ledamot i Arvsfondsdelegationen sedan 2019.

Omar Mustafa, ledamot i Amanahs styrelse, före detta Ibn Rushds förbundsrektor, hamnade i hetluften 2013 när han valdes in som suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse och tvingades gå efter en vecka eftersom han inte kunde vara IFiS ordförande och samtidigt sitta i partistyrelsen. Han valde Muslimska brödraskapet. Han var omstridd därför att IFiS hade bjudit in talare med en judefientlig retorik.

Här kommenterar du i Världen idag 12 april 2013 invalet av Omar Mustafa. Du betraktade invalet som ett hårt slag: ”Vi vet vilka han bjudit in och vilka värderingar de har. Han säger att han inte har de här värderingarna som de står för, men han har varit ansvarig och bjudit in de här personerna. Det enda sättet att övertyga mig och den judiska gruppen i Sverige är att lova att aldrig bjuda in de här personerna igen, och att föra samtal med alla grupper, också judar och homosexuella. Omar Mustafa måste visa i handling var han står.”

I Aftonbladet 25 april 2013 bemöter Mohammed Amin Kharraki, tidigare i många år SUM:s ordförande, nu i egenskap av IFiS talesperson, kritiken mot Omar Mustafa med artikeln: ”Vi har inget att dölja kring vår värdegrund”. Artikeln är MB:s lögnmaskin på högvarv. Mohammed Amin Kharraki har en hög grad inom svenska MB, han är

son till Mostafa Kharraki, en av grundarna av den svenska grenen, som också har en hög grad inom svenska MB.

Här är Mahmod Aldebes svar 1 maj 2013 på Mohammed Kharrakis artikel, också en av grundarna av svenska MB:

Omar Mustafa fortsatte att bjuda in talare med en judefientlig retorik, se bland annat den här kritiken 2017 från Svenska kommittén mot antisemitism om hans inbjudan av Zaghloul El-Naggar i december 2016.

Nu är Omar Mustafa ledamot i Amanahs styrelse för att motverka antisemitism? Eller petades han samtidigt som uppgifterna om styrelsen försvann från internet?

I det ovan nämnda programmet i Kunskapskanalen talar du stolt om intresset för att skriva under Deklaration för en stark demokrati, men du kan uppenbarligen inte identifiera demokratins dödgrävare som skriver under, exempelvis här Mohamed Temsamani,

ordförande i Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), gift med Chakib Benmakhloufs dotter, en av männen som cirkulerar i styrelserna i Muslimska brödraskapets olika föreningar. När Mehmet Kaplan tvingades avgå som bostadsminister påstod Temsamani att det berodde på ”islamofobi”. Mehmet Kaplan syns till höger på bilden ovan när Reinfeldt besökte stora moskén på Södermalm i Stockholm, som är Muslimska brödraskapets huvudsäte.

Avslutningsvis: Här är några ord om Salahuddin Barakats antidemokratiska världsåskådning så som han beskrev den på Islamakademins hemsida hösten 2013 när han marknadsförde sig själv. Han beskriver sig som demokratins dödgrävare. Han kom till Sverige från Libanon som barn, gick i skolan här och gjorde lumpen här. Sedan for han till Jemen, tillbringade fyra år där, for till Pakistan, Mauretanien och Turkiet och lärde sig att sharia står över lagar stiftade av människan och att islams trosfränder därför missgynnas av sekulära lagar, vilket han är rätt person att korrigera.

Hans grova utfall mot Frankrikes president 2020 ligger helt i linje med de inlägg på Islamakademin han har tagit bort. I det här obalanserade inlägget läser han lusen av juridikprofessor Reinhold Fahlberg som han menar inte förstår islamisk rättslära och därför inte har rätt att uttala sig om kvinnors beslöjning och handskakning. Barakat inser inte att Fahlberg beskriver Europadomstolens praxis, en praxis man kan läsa om i den här understreckaren 24 februari 2010 av Fahlbeck, ”Vägrat handslag faller inte under religionsfrihet”.

Också i det här inlägget om ”Den islamiska kvinnosynen” demonstrerar Barakat att hans världsåskådning är baserad på sharia, liksom det här ”Kvinnans deltagande i moskén” där han talar om ”otillåten interaktion mellan de motsatta könen” och ”uppmuntrande av minimal interaktion mellan könen”, samt ”nyttorna av att segregera mellan könen”. Han förklarar: ”Detta reglerande, som sker bland annat genom morallära, klädkod och regler för uppträdande, är till för att motverka promiskuitet, immoraliskt uppträdande och annat ont som onekligen leder till familjens och i förlängningen samhällets sammanbrott.”

I det här inlägget ”Storheten i slöjan” talar han om ”Satan och hans medhjälpare”.

Demokrati existerar inte i Salahuddin Barakats världsbild. Hans mission är att sprida kunskap om ”islams rättslära” så att invånarna inordnar sig under ”islams regler” och inser att den västerländska demokratin är förkastlig.

Så, Lena Posner Körösi: Var drar du gränsen? Vad är det för kunskap du med hjälp av Amanah ämnar förmedla till mig, Magnus Norell, Aje Carlbom, Pierre Durrani, Magnus Ranstorp, Peder Hyllengren, Sameh Egyptson, som av Omar Mustafa och Helena Benaouda Hummasten klassas som spridare av “islamofobiska konspirationsteorier”?

16 augusti 2021

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *