Islamofascisten, eller talibanen, välj själv, Fatima Doubakil, förra riksdagsledamoten Nalin Pekgul (S) och förtalsrättegången i hovrätten mot Ann-Sofie Hermansson (S)

Jag läser med bestörtning Kristina Hedbergs rapportering i DN från förtalsrättegången mot Ann-Sofi Hermansson, ”Hatet var det verkliga skälet till att jag lämnade politiken”, säger Nalin Pekgul som ställt upp som vittne i Hovrätten för västra Sverige.

De antidemokratiska aktivisterna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil har stämt Ann-Sofie Hermansson för förtal. Tingsrätten gick inte på deras linje varpå de överklagade till hovrätten. Nalin Pekgul säger att Fatima Doubakil har lett en hatkampanj mot henne och berättar om Fatima Doubakils agerande under de möten Nalin Pekgul arrangerade i Tensta Träff där man diskuterade ”euro-islam” 2009 och 2010. ”Hatet fick mig att frukta för mitt liv”.

Kristina Hedberg skriver: ”Enligt henne var mötena besökta av såväl salafister som icke-troende muslimer och diskussionerna var hetsiga, men respektfyllda. Tills Fatima Doubakil och ‘hennes gäng’ gjorde entré.

– De hånskrattade och störde. Det kom mellan 70 och 100 personer som inte verkade intresserade av att delta i samtalen, utan bara ville förstöra mötena. En somalisk kvinna bad att de skulle lämna, men då skrek Fatima Doubakil ’Idiot’ till henne, säger Nalin Pekgul.”

Själv hotades Nalin Pekgul av ”tre män i gänget”. Hoten och hatet trappades upp tiden som följde ”till en nivå där hon upplevde sig avhumaniserad och utsatt för livsfara”.

Fatima Doubakil medger att hon var på Tensta Träff men inte att hon störde eller kallade någon idiot.

Jag lägger mig inte i vem som kallade en person för idiot men jag anser att det är viktigt att delge vad popartisten Kadafi Hussein i en artikel på Newsmill 1 april 2010 med rubriken ”Sluta fjäska för sekten Unga Muslimer” hade att säga om Fatima Doubakils ”gäng”. Han var närvarande under mötena som ägde rum för drygt tio år sedan. För att få det avklarat, Kadafi Hussein säger att SUM:s ordförande Mohammed Kharraki

kallade en kvinna för idiot när hon ville att de skulle lämna lokalen i stället för att förstöra för de andra och att Mohammed Kharraki när kvinnan ville tala med honom efter mötet om hans uppträdande skrek ”att han inte ville prata med henne för att hon var på ’deras sida’. Alla muslimer runt omkring var chockade över hans beteende. Goda muslimer behandlar inte människor som är äldre än dem själva på det sättet”.

Mohammed Kharraki har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren. Han är son till Mostafa Kharraki,

en av grundarna av Brödraskapets svenska gren som också har en hög grad.

Det viktiga med Kadafi Husseins artikel är att han stöder Nalin Pekguls vittnesmål om ”gänget” som störde mötena, det vill säga SUM och Muslimska mänskliga rättighetskommittén (MMRK). Han skriver om hatpredikanter SUM har bjudit in, se pdf här.

Som ung svensk muslim blir jag arg att jag ska företrädas av en homofobisk, antisemitisk sekt. Det som gör mig ännu mer ledsen är att de får miljoner i bidrag av staten. Med sina pengar försöker de stoppa all ärlig debatt om muslimer och Europa. Under hösten dök Kharraki upp på våra seminarier om ”Islam och Europa” i Tensta Träff och tillsammans med kompisarna från muslimska mänskliga rättighetskommittén gjorde de allt för att förstöra möten.
[. . .]
På seminarierna fick jag klart för mig hur odemokratiska och fördomsfulla de är. Så fort en vuxen invandrare bröt på svenska skrattade de högt och hånade personen.
[. . .]
Nu har Sveriges Unga muslimer tillsammans med muslimska mänskliga rättighetskommittén börjat med egna möte i Tensta Träff. Den 23 februari hade de öppet möte där de hade bjudit in de som stod utanför Folkets Hus och förhindrade ungdomar att komma in i festlokalen. I lokalen satt män och kvinnor på var sin sida och man fick inte sitta som blandat. Som vanligt styrde miljöpartiets riksdagsledamot Mehmet Kaplan allt men han satt längst bak i lokalen. Jag undrar om Miljöpartiet står för att kvinnor och män inte får sitta bredvid varandra?

Även Kadafi Hussein fick betala dyrt för sin frispråkighet, läs den här artikeln i SVT.

Förra riksdagsledamoten Carina Hägg (S) deltog på mötena i Tensta Träff, vilket hon skriver om i artikeln på Newsmill 27 maj 2013, ”Flatheten har skyddat extremisterna”, som ligger i samma pdf som Kadafi Husseins artikel. Hon skriver: ”Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén, som ansåg att Munir Awad numera terroristdömd i Danmark, var oskyldigt förföljd av Säkerhetspolisen, var tillsammans med Sveriges Unga Muslimer delaktiga i att förstöra mötena om Islam och Europa som anordnades i Tensta. Jag var själv på flera av dessa möten och skrämdes av deras hånfulla bemötande av muslimer som inte delade deras åsikter.”

Sveriges unga muslimer får inte längre bidrag från staten. Men det tog lång tid innan pengarna drogs in. Det är på tiden att bidragen till Muslimska brödraskapets alla föreningar i Sverige dras in, exempelvis studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief, Römosseskolan i Göteborg med flera.

De två aktivisterna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil har starka kopplingar till Muslimska brödraskapets svenska gren. De är ett lika stort hot mot den svenska demokratin som talibanerna i Afghanistan är ett hot mot det landets demokrati. De delar samma totalitära politiska tolkning av islam, starkt influerad av Benito Mussolinis fascism och Adolf Hitlers nazism, vilket jag skrivit om i åtskilliga blogginlägg.

9 september 2021

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *