Hanna Stjärne: Med anledning av att Sveriges demokrati fyller 100 år, förtalsrättegången mot Ann-Sofie Hermansson och Bulletins ledarskribent Per Gudmundsons efterlysning av ett vuxet samtal om islam. Gör en insats och upplys landets medborgare om symbiosen mellan terrorstämplade Muslimska brödraskapet och det neo-marxistiska hederskulturförnekande akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA), de två invasiva skattefinansierade kotterier som sedan flera decennier målmedvetet arbetar för att underminera den svenska demokratin inifrån

I väntan på hovrättens dom 30 september publicerar 32 ”forskare” en lögnaktig debattartikel i Göteborgs-Posten till försvar för de samhällsomstörtande aktivisterna Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi som stämt Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal. Debattartikeln, som demonstrerar undertecknarnas nonchalanta attityd till demokratin, har rubriken: ”Får inte muslimer arbeta med mänskliga rättigheter i Sverige?”. Jag återkommer till artikeln och förklarar varför den är en flagrant lögn och ett tecken på universitetens totala förfall från vetenskapligt forum till ideologiproduktion, västfientlig ideologiproduktion.

Just nu visar SVT en dokumentärserie i tre delar om Usama bin Ladin med anledning av 20-årsdagen av terrorattacken mot World Trade Center i New York. Det är välkommet. I programmet nämns att Abdullah Azzam och Ayman al-Zawahiri influerade Usama bin Ladin. I del 2, ”Hata USA”, ser man bin Ladin och Zawahiri sida vid sida, ca 31 minuter in i programmet. Både Azzam och Zawahiri gick tidigt med i Muslimska brödraskapet.

Muslimska brödraskapet, grundat 1928 i Egypten, har förstört hela världen, precis hela världen, inklusive Sverige på ett sätt som varken Lenin, Stalin, Mussolini eller Hitler lyckades med.

Jag skriver om Zawahiri i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter.

Jag skriver också om aktivisterna Fatima Doubakil

och Maimuna Abdullahi

och deras koppling till Muslimska brödraskapets svenska gren. Liksom jag också skriver om de demokratifientliga ArA-aktivisterna och deras symbiotiska relation till Muslimska brödraskapets svenska gren.

Muslimska brödraskapet är upphovet till varenda terrorattack i islams namn. De har med sin totalitära politiska tolkning gett religionen islam ett dåligt rykte i hela världen. De har influerat talibanerna som nu på nytt har intagit Afghanistan.

Religion är tolkning. Det finns ingen ”sann” islam, ingen ”autentisk” islam. Det finns ingen sann ”muslimsk identitet”. Det finns bara tolkningar. Muslimska brödraskapets totalitära politiska tolkning av islam, influerad av Mussolini och Hitler, går på tvärs mot det demokratiska styrelseskicket.

Hanna Stjärne: Ta hjälp av terrorforskarna Magnus Norell och Magnus Ranstorp och journalisten Magnus Sandelin och gräv fram varenda internationell dokumentär som gjorts om Muslimska brödraskapet och visa dem i SVT inför valet nästa år. Det är skandalöst att SVT inte har sänt ett enda av alla dokumentärer som gjorts. SVT bär ansvaret för att politiker och tjänstemän i Sverige gladeligen år efter år efter år beviljar svenska Muslimska brödraskapets olika föreningar och skolor miljoner skattekronor.

Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi har mjölkat både Göteborg och staten på skattekronor för insatser mot ”rasism” och ”islamofobi”.

Gör också en dokumentär om hederskulturförnekande ArA och symbiosen med Muslimska brödraskapets svenska gren och den skada dessa hederskulturförnekare har åsamkat alla som lever i hederskulturer i Sverige.

Debattartikelns 32 ”forskare” som skrivit under till försvar för Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi inleds med Adrián Groglopo,

lektor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, samma institution som Maimuna Abdullahi numera är doktorand på. Adrián Groglopo är ArA:s ordförande. Maimuna Abdullahi har suttit i ArA:s styrelse. Hon har också varit verksam inom Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd i Göteborg.

Andra ökända ArA-namn är Paulina de los Reyes, Irene Molina, Diana Mulinari och Edda Manga.

Jag har skrivit mängder med blogginlägg om dessa hårdföra revolutionärer från Sydamerika, som bättre hör hemma på Kuba än i Sverige. Diana Mulinari hävdar till exempel att det är rent löjeväckande att höra svenskar tala om mänskliga rättigheter eftersom svenskar är européer och därmed förknippade med de europeiska kolonialmakterna. Bara ”förtryckta”, dit de räknar sig själva, kan tala om mänskliga rättigheter.

Bland undertecknarna finns Anders Neergaard, ArA:s första ordförande, sammanboende med Diana Mulinari, välkänd inom Vänsterpartiet, verksam vid REMESO, Linköpings universitet där också hederskulturförnekaren Stefan Jonsson är verksam. Stefan Jonsson är även skribent i Dagens Nyheter där han torgfört lögnen om ”strukturell rasism” och prisat den ökända undertecknaren Masoud Kamali och de ovanstående ArA-aktivisterna och kallar dem ”landets främsta experter” på diskriminering.

”Strukturell rasism” i Sverige är lögn. Om det existerat strukturell rasism i Sverige hade ingen av de ovanstående ArA-aktivisterna varken kunnat studera på eller varit anställda på ett offentligt finansierat universitet i Sverige. De skulle inte ha fått publicerat debattartikeln de skrivit till försvar för Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi.

Det som gör debattartikeln till en flagrant lögn är undertecknarnas missbruk av kollektivordet ”muslimer”.

Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi är salafister.

Muslimska brödraskapet tillhör tolkningstraditionen salafister, de som har profeten Muhammeds och hans följeslagares liv och leverne på Arabiska halvön på 600-talet som ledstjärna och som förkastar lagar stiftade av människan. Att de förkastar lagar stiftade av människan skriver jag om i min bok och också i åtskilliga blogginlägg.

Nu har Sverige begåvats med en salafistisk avhoppare, Anas Khalifa, som predikat salafism i två decennier. I dag 22 september 2021 sänds i SVT Anders Holmbergs intervju med Anas Khalifa i programmet 30 minuter. Så här säger Anas Khalifa om salafister:

I debattartikeln nämns inte ordet salafist, man skriver konsekvent kollektivordet ”muslimer” om Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi. Exempelvis: ”Kan muslimer, och i synnerhet muslimska kvinnor, engagera sig i frågor som rör mänskliga- och civila rättigheter?”

Om tingsrättens dom skriver de: ”Hermansson betraktades alltså som privatperson i fråga om rättsligt ansvar, medan Abdullahi och Doubakil betraktades som offentliga personer i fråga om rättsligt skydd. Den märkliga rockaden visar hur starkt villkorad rättssäkerheten är för muslimer.”

Vidare: ”Kommer Sverige att kunna vara ett land där muslimer, i synnerhet kvinnor, har rätt att delta i det offentliga samtalet på egna villkor – till exempel med rätt att arbeta för civila och mänskliga rättigheter utan att bli demoniserade och förtalade?”

Alla undertecknarna av debattartikeln anger att de hör hemma inom universitetsvärlden där forskare vanligtvis är noggranna med ordvalet. De här ”forskarna” är också noggranna med ordvalet, de har noggrant valt kollektivordet ”muslimer” för att dölja sanningen om Fatima Doubakils och Maimuna Abdullahis demokratifientliga verksamhet. Det är en förolämpning mot alla seriösa forskare inom universitetsvärlden och alla islamtroende i Sverige som inte vill förknippas med salafister och Muslimska brödraskapet.

Hanna Stjärne: Gör skäl för din hutlösa lön. Visa att SVT värnar om demokratin och gör inför 20-årsdagen av hedersmordet på Fadime Sahindal 21 januari 2022 en dokumentär om de hederskulturförnekande ArA-aktivisternas demokratifientliga verksamhet och hur de i över två decennier har varit en bromskloss för det viktiga arbetet mot hedersförtryck i Sverige. Jag uppmanade dig i mina blogginlägg riktade till dig som försvarare av demokratin att på Fadimedagen 21 januari nästa år sända Marianne Spanners dokumentär i Striptease 6 maj 1998 om Fadime där Fadime berättar om hur det är att vara flicka i en klan genomsyrad av hedersnormer. Och att en partiledardebatt om hedersförtryck och hedersvåld följer på programmet.

Mina blogginlägg om hur SVT varit ett redskap för Muslimska brödraskapets propaganda besvarade du med att sitta i Morgonstudion och berätta om SVT:s planer på en nyinspelning av Vi på Saltkråkan.

SVT:s totala ointresse för demokratifientliga tolkningar av islam och hederskulturutsatta flickor och kvinnor har varit förutsättningen för Muslimska brödraskapets och ArA:s starka ställning i Sverige. De är skattefinansierade. De verkar för att mala ner demokratin inifrån.

22 september 2021

Mona Lagerström fil dr

1 kommentar

  1. Bästa jag läst. Tack.
    Fb och social media måste förbjuda Musbrödraskapet och alla som är förknippade med dom och inte aktivt direkt öppet och klart tar avstånd från den terror o mördarorganisationen såsom muslimer och islam.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *