Hanna Stjärne: Dagen efter Uppdrag gransknings program om hedersförtryck och bortförda flickor sänder SVT Stockholm 31 augusti ett inslag med en ung kvinna i Muslimska brödraskapets uniformspersedel. När ska SVT börja informera tittarna om vilken tolkningsgren kvinnor i shariadoket bekänner sig till?

Vilken örfil SVT Nyheter Stockholm levererar till flickorna vars skräckfyllda liv i hederskulturer Uppdrag granskningBortförd har skildrat i två program.

Än en gång låter SVT tittarna tro att shariadoket är en islamisk tradition, att det är en självklarhet att islamtroende kvinnor bär shariadoket,

som är ett sent 1900-talsplagg och muslimska brödraskapets uniformspersedel, som andra islamister har tagit efter och påstår är obligatoriskt för kvinnor att bära. Profeten Muhammed levde på 600-talet! Människors klädsel är kulturellt kodad. Ingen vet hur kvinnorna på 600-talets Arabiska halvö var klädda. Kvinnor har i tusentals år täckt håret med olika plagg. Internet har standardiserat shariadoket.

Fatta att shariadoket

inte är ett oskyldigt plagg. Det är ett politiskt plagg, inte ett religiöst plagg. Islamister tvingar flickor/kvinnor att bära plagget, kvinnliga islamister väljer själva att bära det, som Fatima Doubakil.

Muslimska brödraskapet växte fram i Egypten under mellankrigstiden, ledaren hade Mussolini och Hitler som inspiratörer och samarbetade med Hitler under andra världskriget!

Här är två män som ingår i Muslimska brödraskapets svenska gren, Mahmoud Khalfi

och Mostafa Kharraki,

båda övertygade om att islam och politik är oupplösligt förenade, att Koranen är deras lagbok och att profeten Muhammeds liv och leverne ska imiteras.

Utrikespolitiska institutet förordar märkligt nog att Sveriges regering samarbetar med dessa antidemokratiska separatister. Linda El-Naggar skriver i artikeln 28 augusti 2023 ”Riskabelt att vända Mellanöstern ryggen

ett storkrig pågår i vårt närområde, terroristorganisationer som al-Qaida uppmanar till attacker mot oss, och polariseringen spirar på hemmaplan. I ett sådant pressat läge kan det vara lockande att enbart syna samhället med säkerhetsglasögonen på. Det vore dock riskabelt att skjuta mjukare frågor som social inkludering åt sidan, eftersom de är nödvändiga för ett säkert, sammanhållande och hållbart samhälle. Det finns bedömare som i detta uppskruvade läge i stället uppmanar till bredare dialog mellan muslimska företrädare och regeringen, i sann demokratisk anda. På så vis skulle muslimer här kunna utgöra viktiga aktörer i kriserna mellan Sverige och Mena – och genom sina transnationella nätverk bygga broar till utlandet.

I artikeln finns bild på Mahmoud Khalfi som gör allt han kan för att få vara regeringens dialogpartner.

Det är skrämmande att Utrikespolitiska institutet inte skiljer ut islamister, och då särskilt Muslimska brödraskapets aktivister, utan låter påskina att Mahmoud Khalfi skulle representera landets islamtroende befolkning. Det är som att uppmana regeringen att föra dialog med och bygga broar till Nordiska motståndsrörelsen och andra antidemokratiska rörelser verksamma i Sverige.

31 augusti 2023

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *