Sommarläsning: Förslag till debatt hos Publicistklubben 1: Teokratiska Muslimska brödraskapet är ingen höger-vänster-fråga. Muslimska brödraskapet och dess studieförbund Ibn Rushd, som nu är ifrågasatt igen, är en demokratifråga och har inget med höger-vänster att göra. Dagens ETC, Muslimska brödraskapets främsta propagandablad, har starkt bidragit till att göra Muslimska brödraskapet till en höger-vänster-fråga med hjälp av doktorand Anna Ardins och journalisten Bilan Osmans häxjakt på dr Sameh Egyptson, specialist på Muslimska brödskapet. Ansvarig utgivare Johan Ehrenberg och chefredaktör Andreas Gustavsson har fått det nya mediestödet. Alltså, det nya mediestödet har gått till antidemokratiska Muslimska brödraskapets främsta propagandablad!

Den som kritiserar Muslimska brödraskapets aktivister och verksamhet stämplas som ”höger”, som ”islamofob” av dem som definierar sig som vänster.

Massmediernas uppgift sägs vara att granska makten. I länder som tillämpar maktdelningsprincipen (verkställande makt, lagstiftande makt, dömande makt) kallas massmedierna för den fjärde statsmakten efter regering, riksdag, domstolsväsendet. I Sverige har man knuffat bort domstolsväsendet och kallar massmedierna för den tredje statsmakten. Sverige tillämpar inte maktdelningsprincipen utan folksuveränitetsprincipen (all offentlig makt utgår från folket). Jag har svårt att förstå hur man ska kunna kalla de svenska massmedierna för en statsmakt med uppgift att granska makten, i det här fallet politikernas sedan åratal sanslöst generösa offentliga bidrag, hundratals miljoner skattekronor, till den lilla teokratiska sekten Muslimska brödraskapet, som utnämnt sig själva till talespersoner för landets mycket brokiga samling islamtroende befolkning och ägnar sig åt att inifrån via massiv missionsverksamhet omvandla Sverige till en teokrati, en religiös diktatur styrd enligt deras tolkning av sharia, Allahs lag. Journalisternas kritiska granskning lyser med sin frånvaro, med ett och annat undantag.

Så var finns den tredje eller fjärde statsmakten när det gäller Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige?

Journalisterna agerar som om det bara finns en tolkning av islam, vilket Muslimska brödraskapet också hävdar, deras politiska tolkning, där individens liv och samhället in i minsta detalj ska styras av sharia, ”Koranen är vår lag”.

Journalisterna agerar som om islam behöver deras skydd. Islam är texter. Texter tolkas av människor. Religion är tolkning. Det finns ingen ”sann” islam, ingen ”äkta” islam. Det finns bara tolkningar. Och det finns mängder av tolkningar i Sverige. Att ”den islamiska gemenskapen” i Sverige, eller som den lilla politiska sekten Muslimska brödraskapet valt att uttrycka det, ”det svenska muslimska civilsamhället”, är rena ormboet demonstrerade frilansjournalisten Salam Karam redan 9 september 2005 i en debattartikel i Expressen ”S lierar sig med extremisterna”.

Journalister i Sverige, vakna upp! Rör om i ormboet!

Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) är Muslimska brödraskapets svenska gren. Hamas är Muslimska brödraskapets palestinska gren. Efter det att Hamas vann det palestinska valet 2006 och med brutalt våld kastade ut socialistpartiet Fatah från Gaza förvandlade de Gaza till en religiös diktatur, en teokrati utan yttrandefrihet, utan pressfrihet. Inget val har hållits i Gaza sedan 2006. IFiS är Hamas bröder. Muslimska brödraskapets svenska gren är lika glödande judefientliga som Hamas, vilket bevisas av alla de talare med en känd judefientlig retorik IFiS, trots återkommande hård kritik, i åratal bjöd in till Sverige tillsammans med Ibn Rushd och Sveriges unga muslimer (SUM).

Publicistklubbens främsta uppgift är att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten. Ordförande Robert Aschberg skriver: ”Det gör vi genom att ordna debatter och utfrågningar, också om kontroversiella ämnen som svider och engagerar. Den snabba utvecklingen på vårt område ger oss ingen tid till falsk kollegialitet och förskönande omskrivningar.” Han fortsätter:

Internationella jättar som Facebook, Instagram och Twitter påverkar inte bara de ekonomiska förutsättningarna för traditionella medier, de ger också närmast fritt spelrum åt ljusskygga påverkanskampanjer, kriminalitet och trollfabriker, som de facto hotar de demokratiska systemen.

Hur ska man definiera Dagens ETC:s påverkanskampanjer till stöd för Muslimska brödraskapets svenska gren, där studieförbundet, eller snarare koranskolan, madrasan, Ibn Rushd ingår? Hotar påverkanskampanjerna det svenska demokratiska systemet?

Hur förklarar man det pressetiska i att bedriva en häxjakt på en enskild forskare som forskar om Muslimska brödraskapets svenska gren och dess kopplingar till globala Muslimska brödraskapet? Dagens ETC:s verksamhet har inte gått ut på saklighet utan på att svartmåla, ifrågasätta och krossa Sameh Egyptson som person. Bland annat genom att påstå att han, som har arabiska som modersmål, översätter arabiska fel till svenska, som om Bilan Osman skulle ha några kunskaper om hur man översätter en text, säger jag som översatt åtskilliga både skönlitterära böcker och fackböcker.

Omar Mustafa
Den 12 juni 2023 skriver jag med anledning av Dagens ETC:s många ”recensioner”, det vill säga sågningar, författade av Bilan Osman, Anna Ardin, Martin Agaard, Henrik Arnstad (4!) av Sameh Egyptsons doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige att teokraten Omar Mustafa

(född i Libanon), med en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren, är hjärnan bakom tidningens PR-verksamhet. Han, tillsammans med Anna Ardin, var med om att omvandla Socialdemokraternas kristna sidoorganisation till det mångreligiösa Tro och Solidaritet 2010. Anna Ardin är Omar Mustafas perfekta redskap, liksom Bilan Osman och Johan Ehrenberg och Andreas Gustavsson.

Teokraten, islamisten, separatisten Omar Mustafa definieras 2013 som ”helyllesvensk” och ”så nära man kan komma den idealiske socialdemokraten” i den här artikeln av kommunisten och hederskulturförnekaren Edda Manga,

som jag skriver om i bland annat det här inlägget apropå att Mångkulturellt centrum i Botkyrka, där hon är forskningsledare, riskerar att bli av med kommunens bidrag.

Teokraten Omar Mustafa är alltså vänster, enligt personer som identifierar sig som vänster, Edda Manga och hennes man professor Mattias Gardell exempelvis, som 2013 bjöd in Omar Mustafa till ett samtal vid köksbordet där han lägger ut texten om varför han blev socialdemokrat, Anna Ardin, Bilan Osman, Johan Ehrenberg, Andreas Gustavsson och hela supporterskaran som ansåg att Omar Mustafa 2013 hade en given plats i Socialdemokraternas partistyrelse samtidigt som han var ordförande för teokratiska Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), Muslimska brödraskapets svenska huvudorgan.

Som en del i ansträngningarna att inifrån omvandla Sverige till en religiös diktatur, en teokrati, styrd av Muslimska brödraskapets tolkning av sharia, ansluter sig MB:s aktivister, som jag kallar teokrater, till våra olika politiska partier. Teokraten Mahmoud Aldebe,

en av grundarna och mångårig talesperson för Muslimska brödraskapets svenska gren, och hans fru teokraten Ebtisam Aldebe gick med i Centerpartiet. Kritiken inifrån partiet mot Mahmoud Aldebe, efter hans öppna brev till alla riksdagspartier inför valet 2006 om särlagstiftning för muslimer, blev så hård att han lämnade partiet. Hans fru uteslöts efter det att hon som nämndeman hade dömt ett mål utifrån sharia, inte utifrån svensk lag. Teokraten Abdirizak Waberi,

IFiS ordförande, gick med i Moderaterna och var riksdagsledamot 2010–2014. Han var rektor för Römosseskolan i Göteborg, han förskingrade skolpengen och använde den bland annat till att starta ett islamistiskt parti i Somalia. Han dömdes till fängelse. Teokraten Mehmet Kaplan

gick med i Miljöpartiet. År 2014 utsågs han till bostadsminister i regeringen Löfven. År 2016 tvingades han avgå efter det att hans kopplingar till fascistiska turkiska Millî Görüş blev kända. När han var MP:s riksdagsledamot bjöd han in till riksdagen höjdare inom internationella Muslimska brödraskapet, vilket jag nämner i det här blogginlägget 1 januari 2023.

Teokraten Omar Mustafa, som efterträdde Abdirizak Waberi som IFiS ordförande, valde att gå med i Socialdemokraterna. Därför är teokratiska Muslimska brödraskapet en höger-vänster-fråga?

Eller är Muslimska brödraskapet en höger-vänster-fråga eftersom Mostafa Malaekah, Vänsterpartiet Göteborg, har skrivit åtskilliga häften om sharia, som dessa två Vad du inte vet om Islam och Vad är meningen med livet? Häften spridda över hela Sverige.

Jag har ända sedan jag startade den här bloggen 2016 skrivit om Mostafa Malaekahs, det vill säga Muslimska brödraskapets, horribla kvinnosyn i häftet Kvinnan i Islam. Notera hur han i not 24 på s. 17 och 18 uppmanar ”islams föräldrar” att låta döttrarna redan i 7-årsåldern ”klä sig islamiskt”, eftersom det då blir en självklarhet för dem att i vuxen ålder ”klä sig islamiskt”. Det vill säga föräldrarna undviker bråk och strid om huvudduken när flickorna kommer i puberteten om flickorna hjärntvättats redan som barn.

Huvudduken är ett separatistplagg som signalerar avstånd från det sekulära Sverige.

Nedanstående citat ur häftet är taget från Evin Rubars SVT Dokument inifrån ”Slaget om muslimerna” 6 december 2009 där hon till Muslimska brödraskapets aktivister ställer frågor om innehållet i häftet. Muslimska brödraskapets ungdomsförbund, Sveriges unga muslimer (SUM), existerar inte längre, eftersom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) drog in deras bidrag då de inte levde upp till demokratikriterierna. Citatet om att aga frun står på s. 12:

Vänsterpartiet i Göteborg utsåg teokraten, islamisten, separatisten Mostafa Malaekah till nämndeman. Journalisten Sofie Löwenmark skrev 12 november 2021 en artikelDoku.nu, om hur han dömt i strid med svensk lag. Jag skrev två irriterade inlägg om hennes artikel, 12 november 2021 och 13 november 2021. Forskare är noga med att hänvisa till forskare som skrivit om samma ämne. Journalister är enormt slöa med att ge andra kredd. Sofie Löwenmarks artikel är utmärkt, läs den!, men hon kunde ha nämnt mitt namn i stället för att osynliggöra all min forskning om Malaekahs vidriga kvinnosyn och att Vänsterpartiet valt honom till nämndeman.

Jag träffade Sofie Löwenmark på Sameh Egyptsons disputation i Lund 10 februari 2023 och förklarade min irritation och berömde henne samtidigt för hennes insatser i Göteborg om Ibn Rushds antidemokratiska verksamhet och sa till henne att hon var Sveriges framtid.

Sverige behöver fler kunniga orädda journalister som Sofie Löwenmark, som värnar om demokratin.

Åter till Omar Mustafa och hans roll som intrigmakare. Omar Mustafa är i dag enhetschef på Tillväxtverket. Han har haft ledande positioner i Muslimska brödraskapets alla svenska föreningar, här listas några på en sajt som heter RocketReach, bland andra nämns att han varit förbundsrektor för Ibn Rushd, att han har erfarenhet från Islamic Relief (plats i styrelsen) och scouterna, vilket avser Sveriges muslimska scouter. Han var generalsekreterare i SUM, han ingick i styrelsen i Muslimska brödraskapets europeiska ungdomsförbund FEMYSO, han valdes in i styrelsen i Lena Posner Körösis förening Amanah, som nu är lagd på is efter det att den ena ledaren, teokraten Salahuddin Barakat,

omedelbart uttryckte sitt stöd till Hamas efter Hamas terrorattack mot Israel 7 oktober 2023.

Den lilla politiska sekten Muslimska brödraskapet bedriver smutskampanjer mot personer de anser utgör ett hot mot deras roll som talespersoner för landets alla islamtroende. ”Vi är alla muslimer. Det måste vara samma tro”, som Abdirizak Waberi säger i Evin Rubars SVT Dokument inifrån ”Slaget om muslimerna” då han var IFiS ordförande.

Han säger alltså att det bara finns en tolkning av islam.

Dåvarande riksdagsledamot Carina Hägg (S), riksdagsledamot sedan 1995, var tidigt ute med kritik av Muslimska brödraskapets aktivister, bland annat Omar Mustafa och Ibn Rushd. Hon blev så hårt ansatt att hon inför valet 2014 petades ner från Socialdemokraternas riksdagslista. Bland annat skrev Ibn Rushds dåvarande förbundsrektor Åsa Brattlund en debattartikel 7 juni 2013 på SVT Debatt ”Carina Häggs (S) islamofobiska utspel måste få ett slut”. Brattlund inleder:

Med anledning av riksdagsledamoten Carina Häggs (S)kontinuerliga agitation mot det svenskmuslimska civilsamhället och nu senast mot Ibn Rushd Studieförbund, kräver vi ett kraftfullt och tydligt ställningstagande från den socialdemokratiska ledningen.
Carina Hägg har i en artikel på Newsmill beskrivit Ibn Rushd Studieförbund som ”extrema islamister” som kan liknas vid 30-talets nazister. I samma artikel ifrågasätter hon varför vi fått bidrag för att bedriva folkbildningsverksamhet och samhällsnyttiga projekt.
Vi ser inte Häggs senaste utspel som en enskild händelse. I princip obehindrat har hon i tio års tid agiterat mot etablerade civila svenskmuslimska institutioner i samhället och spridit diverse konspirationsteorier om hur muslimska organisationer och muslimska företrädare konspirerar i hemlighet för att ta över makten.

Därefter följer en lång skröna om hur viktigt Ibn Rushds arbete är, en skröna som upprepas i debattartiklar varenda gång Ibn Rushd är i blåsväder. Notera hur Brattlund konsekvent använder kollektivordet ”muslimer” för att få det att låta som om Carina Häggs kritik skulle gälla alla islamtroende i Sverige.

Dessvärre är alla artiklar publicerade på mycket saknade sajten Newsmill raderade. För att Publicistklubbens medlemmar ska kunna ta del av den vederhäftiga kritik Carina Hägg för över tio år sedan riktade mot Muslimska brödraskapets aktivister, och för att Ibn Rushd i dagarna fått allvarlig kritik av Region Stockholm, har jag fotat av tre Newsmill-artiklar. Det Carina Hägg skriver är lika aktuellt i dag.

5 juni 2012 Carina Hägg nämner både Omar Mustafa och Abdirizak Waberi. Artikeln är skriven efter det uppmärksammade programmet i Uppdrag granskning om Imamernas råd till kvinnor som misshandlas av sina män, de ska inte göra polisanmälan. Omar Mustafa säger om programmet: ”Bättre passning hade de högerextrema krafterna inte kunnat få.”

29 april 2013 Även här nämns Omar Mustafa och Abdirizak Waberi, liksom Mehmet Kaplan. Carina Hägg kritiserar att Omar Mustafa i egenskap av IFiS ordförande tillsammans med Ibn Rushd bjudit in den extremt judefientliga Yvonne Ridley:

27 maj 2013 ”En nynazist idag har mer gemensamt med en extrem islamistisk fundamentalist.” ”Här släpar det politiska samtalet i Sverige efter övriga Europa där man bättre klarar av att debattera extremism. Frånvaron av debatt leder till okunskap vilket i sin tur gynnar extremisterna. De får t o m statliga pengar för att sprida sina avskyvärda idéer.”

Och nog har frånvaron av debatt gynnat Muslimska brödraskapet med mångmiljoner i skattemedel ända in i nutid. Stockholms stad beviljade nyligen Ibn Rushd närmare 4 miljoner, vänsterpartisten kulturborgarrådet Torunn Boucher är ordförande i kulturnämnden som godkände bidraget. Mer om henne strax.

Bilan Osman
I dagens inlägg diskuterar jag enbart Bilan Osmans skriverier i Dagens ETC om att talet om Ibn Rushds koppling till Muslimska brödraskapet är konspirationsteorier och återkommer till Anna Ardin i nästa inlägg. Carina Hägg skriver 2013 att det politiska samtalet om extremism släpar efter övriga Europa, att frånvaron av debatt gynnar extremisterna. År 2024 skriver Sameh Egyptson efter en konferens i Paris om islamismer, han tillsammans med statsvetaren och terrorismforskaren Magnus Norell var inbjuden till, att Sverige ligger tio år efter Europa.

Eftersläpningen är inte konstig, inte bara med tanke på journalister som Bilan Osman utan också med tanke på att tidningar publicerar hennes texter. Hon har internaliserat den postkoloniala teoribildningen och utnämnt Sverige och svenskarnas vita hud till fienden och kritiker av politisk islam som ”islamofober”. Hon agerar som om hon är den nya adeln, att hennes hudfärg och det att hon är kvinna ger henne fördelar. När Dagens ETC sa upp samarbetet med henne publicerade hon följande text, där hon betonar hudfärg:

Hon skriver: ”Att kasta en svart kvinnlig researcher under bussen, det första man gör (i en övrigt vit redaktion) säger en HEL del om redaktionen.” Det säger en hel del om Bilan Osmans intellektuella nivå. Hon påstår att hon bedriver ”antifascistiska researchmetoder” när hon i själva verket bedriver propaganda för Muslimska brödraskapets svenska gren. År 2023 tillträdde hon som kommunikatör på Ibn Rushd, den organisation hon i en lång artikelserie försvarade i Dagens ETC sommaren 2022 med vinklingen att koppla Ibn Rushd till Muslimska brödraskapet är konspirationsteorier.

Johan Ehrenberg och Andreas Gustavsson kan inte skylla på att det har varit ”naiva”, att de inte har ”förstått” att de är Muslimska brödraskapets propagandablad. Jag mejlade båda två 26 maj 2022 om Bilan Osmans virriga artikel skriven med anledning av att Skolinspektionen fattat beslut att lägga ner Framstegsskolan i Rågsved och Imanskolan i Uppsala och länkade till detta blogginlägg ”Johan Ehrenberg: Varför låter ETC Bilan Osman sprida lögner och demokratifientlig propaganda om Muslimska brödraskapets svenska gren? Hon påstår att Muslimska brödraskapet inte är verksamma i Sverige.” I inlägget begär jag källor på hennes påståenden.

Varken Ehrenberg eller Gustavsson svarade på mitt mejl. I inlägget skriver jag angående Bilan Osmans artikelserie som publicerades sommaren 2022 kallad ”Så stämplades Ibn Rushd som islamister”:

Bilan Osman har gjort reklam för en kommande artikelserie i ETC om det hon kallar ”drevet” mot Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd, som hon kallar skandal.
Skandal är att ETC gör sig till språkrör för Muslimska brödraskapets svenska gren. Alla ägarna/ledarna i Skolinspektionens mycket väldokumenterade rapport, liksom Ibn Rushd, ägnar sig åt välfärdsbrottslighet. De har för sin demokratifientliga verksamhet kammat hem hundratals miljoner skattekronor som borde ha gått till just välfärden.
En seriös reporter som tar demokratin på allvar skulle grävt fram alla belägg på Ibn Rushds koppling till Muslimska brödraskapet och alla skattemiljoner de tillskansat sig.

Det är vad Sameh Egyptson har gjort. Det är vad biträdande professor socialantropolog Aje Carlbom och Försvarshögskolans Magnus Ranstorp har gjort, alla tre kommenteras i Bilan Osmans artikelserie. Hon har ingen vetenskaplig skolning, hon kan inte mäta sig med vetenskapligt skolade forskare. Hon är på dagisnivå jämfört med de tre forskarna, och mig. Hela artikelserien är desinformation från början till slut. Andreas Gustavsson gör reklam för serien den 11 juni 2022 på Twitter:

Nu är vi igång med @bilaan1:s granskning av vad som hänt med muslimska organisationer i Sverige, utifrån exemplet Ibn Rushd. En starkt polariserad debatt där fakta glider samman med rykten och föreställningar.
Vissa granskningar är omedelbara. Pang på. Som en slägga. Det här är något annat, snarast en frågeställning som får växa och breda ut sig över många publiceringar. Till sist berättar journalistiken, tycker jag, något viktigt om Sverige. Så följ gärna med på resan. Ja, den kräver en del av dig. 120 000 tecken som skriver samtidshistoria. Här är andra delen, tredje kommer imorgon.

Chefredaktör Andreas Gustavssons text avslöjar att Dagens ETC inte ska ha en skattekrona från Mediestödsnämnden.

Teokraten, islamisten, separatisten Omar Mustafa får gråta ut om ”drevet” som tvingade honom att lämna Ibn Rushd eftersom han inte ville skada organisationen. Dåvarande förbundsordförande teokraten, islamisten, separatisten Zana Muhammad får gråta ut.

Jag skriver utförligt om Bilan Osmans artikelserie i det här inlägget, som jag länkar till i detta inläggs inledning och som jag än en gång länkar till, scrolla ner till rubriken ”Bilan Osman, journalist ETC”. Här visar jag bara hur hon vinklar artikeln ”Ranstorp: Ledarskapet för Ibn Rushd är islamister” 13 juni 2022. Magnus Ranstorp intervjuas. Han säger att man måste ha ett helhetsperspektiv, att det är samma personer som roterar på olika poster, att man bör titta på organisationerna som är registrerade på Kapellgränd 10 i Stockholm, det vill säga samma adress som stora moskén, som styrs av Muslimska brödraskapet. ”Vad vi har tittat på som vi vet med säkerhet är personkopplingarna. Det handlar inte om de som arbetar på Ibn Rushd, utan de som leder verksamheten i flera år och har ledande positioner i MB-kopplade organisationer.” ”[D]et är samma företrädare som hoppar runt på posterna.” Osman frågar: ”Är Ibn Rushd islamister enligt dig?” Ranstorp svarar: ”Ledarskapet är i alla fall det.” Osman frågar om det rör sig om förbundsrektor Alve Högman och förbundsordförande Zana Muhammed. Ranstorp säger nej.

Osman ringer upp Alve Högman för att få veta vilka personer Ranstorp syftar på som har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Högman svarar: ”Jag vet faktiskt inte alls vad han syftar på. Själv sitter jag i ledningen för Ibn Rushd, ingen här har någonsin uttryckt sympatier för Muslimska brödraskapet under de åren jag varit rektor. Sedan är det som jag sa förut klart att det funnits personer som varit aktiva hos oss som visat stöd för olika grenar inom brödraskapet. Men vad folk tycker och tänker kartlägger inte vi, så länge de står upp för Ibn Rushds värderingar.” Slut på den artikeln. Sannolikt syftar Ranstorp på bland andra det här ledargarnityret, grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren:

Här är de 13 personerna i Muslimska brödraskapets inre cirkel som Sameh Egyptson listar i sin avhandling, både Omar Mustafa och Abdirizak Waberi finns med:

Mahmoud Khalfi är VD för stora moskén i Stockholm och otroligt angelägen om att vara regeringens samtalspartner.

Som nämnts beslutade Stockholms stad nyligen att ge Ibn Rushd närmare 4 miljoner skattekronor. Ordförande i kulturnämnden är vänsterpartisten Torunn Boucher. Hon är flitig debattör i Dagens ETC visar en snabbkoll. Sannolikheten är därför stor att hon har läst Bilan Osmans artikelserie och grundat beslutet att fortsätta att ge Ibn Rushd skattemiljoner på Osmans desinformation. Jag mejlade Torunn Boucher, men har inte fått något svar.

Även Region Stockholm har efter valet fått ett vänsterstyre, men där har man låtit göra en egen granskning av innehållet i Ibn Rushds studiecirklar och fattat beslut att kräva tillbaka 600 000 kronor och pausa fler utbetalningar. Sameh Egyptson kommenterar granskningen i Expressen, ”Ibn Rushd borde betala tillbaka alla miljoner.” Även Sofie Löwenmark kommenterar granskningen i Expressen 15 juni, ”Nog med skattepengar till stenåldersklubben”. Hon skriver bland annat:

Svenska politikers oförmåga att en gång för alla stoppa bidrag till en skandalomsusad verksamhet som undergräver demokratin, cementerar hedersnormer och sprider homofientlighet och antisemitism, är bortom häpnadsväckande. Den är skrämmande.

Hon avslutar med:

Ibn Rushd är bara ett av otaliga exempel på en skattefinansierad verksamhet som motverkar demokratin. Regeringen bör ta krafttag för att komma till rätta med det.

Och jag avslutar med att Mediestödsnämnden med omedelbar verkan bör dra in bidraget till Dagens ETC och att Publicistklubben borde ta krafttag mot landets slöa och lata journalister som stillatigande låter penningrullningen ske och debattera och debattera tills journalisterna får ändan ur vagnen och politikerna har fattat galoppen och miljonrullningen upphör. Anna Ardin är huvudperson i nästa inlägg om Dagens ETC.

16 juni 2024

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *