Edda Manga, hårdför kommunist från Colombia, hederskulturförnekare, styrelseledamot i det kommunistiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA) som verkar i symbios med Muslimska brödraskapets svenska gren, gråter ut i SVT för att Mångkulturellt centrum (MKC), där hon är forskningsledare, riskerar att bli av med sitt offentliga bidrag. MKC borde ha lagts ner för länge sedan och pengarna i stället slussats till Botkyrkas arbete mot hedersförtryck

Hederskulturförnekaren Edda Manga från katolska Sydamerika påstår att Sverige är genomsyrat av strukturell rasism. Då är frågan: Varför har hon valt att bo i Sverige? Varför har hon valt att stanna kvar i Sverige? Varför åker hon inte tillbaka till Colombia? Därför att det är väldigt bekvämt i Sverige att utmåla landet som genomrasistiskt eftersom man då översköljs med skattemedel och får sin försörjning tryggad?

Jag kan inte se något annat skäl.

Stockholms lokalnyheter intervjuar 6 juni Edda Manga i inlägget ”Mångkulturellt centrum hotas av nya politiska styret i Botkyrka”. Edda Manga är hårdför kommunist. Det nya styret i Botkyrka leds av Moderaterna. Moderaternas ledare Stina Lundgren intervjuas i inlägget som fått namnet ”Vad har man gjort för pengarna?”

En mycket bra fråga.

Dåvarande integrationsminister Jens Orback (S) spolade 2006 integrationsutredningen ledd av den ökända hederskulturförnekaren Masoud Kamali om strukturell diskriminering, med bidrag av ArA-aktivisterna Paulina de los Reyes och Irene Molina. ArA:s ordförande Adrian Groglopo var sekreterare. Utredningen har inte kunnat identifiera och belägga den strukturella diskrimineringens omfattning menade Orback. Den postkoloniala teoribildningen, bara ett annat ord för kommunistisk teoribildning om maktförhållanden, borde därmed ha skrotats för gott, i stället har den frodats tack vare massiva offentliga bidrag.

Och de som drabbats allra hårdast är flickor i hederskulturer.

Enligt Edda Manga och ArA-aktivisterna är det rasism att ens tala om hedersförtryck, det är rasism att göra skillnad på kulturer och kulturer.

Det var väl ingen som under 1970-talets feministiska våg hade kunnat föreställa sig att ett gäng fanatiska kommunistiska akademiker från katolska Sydamerika ett par decennier senare skulle gräva en avgrund mellan rotsvenska flickors/kvinnors individuella fri- och rättigheter och flickors/kvinnors kringskurna liv i hederskulturer invandrade från Mellanöstern där islam är den dominerande religionen och analfabetismen utbredd och kräva hands off från deras kulturer. Det lär finnas 780 000 analfabeter i Sverige i dag mellan 16 och 65 år enligt Statistiska centralbyrån.

I det här blogginlägget 19 maj 2024 om att Sverige ligger 10 år efter Europa när det gäller forskning om politisk islam lyfter jag fram Edda Mangas man professor Mattias Gardell som Muslimska brödraskapets härförare i Sverige.

Edda Manga gör honom sällskap. Omar Mustafa,

då ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), valdes 2013 först som suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse och avgick efter en vecka på grund av den hårda kritiken att han inte samtidigt kunde vara IFiS ordförande och sitta i Socialdemokraternas partistyrelse. IFiS är Muslimska brödraskapets svenska gren, IFiS värderingar ansågs av kritikerna inte ligga i linje med Socialdemokraternas. Omar Mustafa valde alltså IFiS. I inlägget ovan om att Sverige ligger 10 år efter Europa om forskningen om politisk  islam skriver jag om Mattias Gardells trollande, hur han konsekvent väljer att skriva ”muslimer” när kritiken gäller ”islamister” och hur han därmed sprider desinformation.

Edda Manga och Mattias Gardell sprider samma desinformation i artikeln i Aftonbladet 29 april 2013 där de intervjuar Omar Mustafa som de har bjudit in till sitt köksbord. Rubriken lyder: ”Därför blev jag sosse. Omar Mustafa svarar på frågor som skulle ha ställts om han inte var muslim”.

”Om han inte var muslim”.

Nu har han en hög grad inom islamistiska Muslimska brödraskapets svenska gren. Han har cirkulerat på ledande platser inom rörelsens alla föreningar i Sverige, inklusive som förbundsrektor för Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Han har i åratal, finansierad av skattebetalarna, verkat för att inifrån underminera demokratin i syfte att införa en religiös diktatur styrd enligt Muslimska brödraskapets politiska tolkning av islam. Muslimska brödraskapet har publicerat mängder med skrifter på svenska där de förespråkar sharia, Allahs lagverk. Omar Mustafa är teokrat, anhängare av en teokrati.

Edda Manga skrev innan artikeln i Aftonbladet publicerades en hjältehistoria i Göteborgs-Posten 16 april 2013 om Omar Mustafa ”Känner S till nya fascismen?” Hon inleder:

Omar Mustafa är så nära man kan komma den idealiske socialdemokraten: grunden för hans politiska engagemang är viljan att förverkliga alla människors jämlikhet. Han är antirasist, avskyr antisemitism, försvarar yttrandefriheten, homosexuellas rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Hans engagemang i dessa frågor är välkänt – inte minst inom partiet.

Muslimska brödraskapet är en glödande judefientlig rörelse. Omar Mustafa bjöd, trots hård kritik, i åratal in talare med en känd judefientlig retorik.

Hon skriver att ”pro-israeliska och islamofobiska röster” utsatt Omar Mustafa för ett drev. Vidare: ”Jag vet inte om medlemmarna i partistyrelsen har så pass mycket kontakt med sin samtid att de känner till den nya fascismen som håller på att växa fram i Europa och som har gjort muslimer till de nya judarna.”

Edda Manga ingår i ArA:s styrelse som 10 juni 2015 skrev ett brev till regeringen Löfven mot att regeringen etablerat Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet, för att fortsätta att implementera Toleransprojektet, i stället för att utgå från den kommunistiska postkoloniala teoribildningen som ArA omfattar. De efterlyser en institutionalisering av forskningen om rasism, läs postkolonial teoribildning, och fick pengar av Stefan Löfven/Ulf Bjereld, Vetenskapsrådet, och kunde etablera Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) med Edda Mangas man Mattias Gardell och Irene Molina som vetenskapliga ledare, Molina som anser att det är OK att kalla invandrare som inte stöder ArA:s kommunistiska världsbild för husneger. Edda Manga fick av Ulf Bjereld och Vetenskapsrådet
4 900 800 kronor för forskning om rasism 2016–2018 avseende projektet ”Metodologiska laboratorier – hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion?”

Edda Manga ingår också i ArA:s styrelse som 30 december 2016 kritiserade att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) drog in bidraget till Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM) då Rashid Musa var ordförande.

Jag kommenterar skrivelsen i mitt inlägg om att Sverige ligger 10 år efter Europa när det gäller forskning om politisk islam.

Sverige ligger efter de övriga nordiska länderna när det gäller arbetet mot hedersförtryck. Edda Manga har ett stort ansvar för den eftersläpningen.

Det bästa Botkyrkas politiker kan göra är att lägga ner MKC med omedelbar verkan och markera att Botkyrka tar hedersförtryck på allvar genom att lägga skattemedlen där i stället för till en en fanatisk hederskulturförnekare som verkar i symbios med demokratifientliga Muslimska brödraskapet.

Tillägg 8 juni: MKC är en stiftelse. Det är inte politikernas sak att lägga ner en stiftelse. Men de behöver ju inte ge stiftelsen offentliga bidrag. Edda Manga fick gråta ut även i SVT Kulturnyheterna 7 juni. Här är hennes svar på att MKC anses vara vänstervridet:

7 juni 2024

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *