Regeringen: Sverige ligger 10 år efter Europa när det gäller forskning om politisk islam! Notera vilka forskare från Sverige som var inbjudna att tala i Paris 15 maj: Magnus Norell och Sameh Egyptson, båda två med djupa kunskaper om islamistiska Muslimska brödraskapet. I dessa trolltider kan det vara aktuellt att lyfta fram det stora hindret för forskning om politisk islam i Sverige: universitetens trollfabriker, det vill säga avdelningarna för islamutbildning, Muslimska brödraskapets hängivna uppbackare. Det främsta trollet alla kategorier: professor Mattias Gardell, Teologiska institutionen Uppsala universitet

Med troll avser jag en person som avsiktligt sprider desinformation.

Skattefinansierade Muslimska brödraskapet är urstarka i Sverige. Långt innan Sameh Egyptson 10 februari 2023 disputerade på sin avhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige gjorde Muslimska brödraskapets aktivister allt de kunde för att få Egyptson utsparkad från Lunds universitet, vilket jag skrivit åtskilliga blogginlägg om. Veckan före disputationen fick aktivisterna draghjälp av Dagens Nyheters journalist Niklas Orrenius som i en stort uppslagen artikel ”Storbråk väntas kring avhandling om Muslimska brödraskapet i Sverige” basunerade ut att Egyptsons avhandling var kontroversiell, vilket jag skriver om bland annat i det här blogginlägget, scrolla ner till rubriken ”Den ytliga Niklas Orrenius”.

Avhandlingen är enbart kontroversiell för Muslimska brödraskapets aktivister eftersom de riskerar att förlora miljontals skattekronor om politiker och myndigheter tar Egyptsons avhandling på allvar. Vilket de borde ha gjort för länge sedan.

Här är tre bilder från den internationella konferensen i Paris 15 maj 2024 om islamismer hämtade från Sameh Egyptsons sociala plattform X:

Sameh Egyptson skriver: ”Konferensen visar på att Sverige är minst 10 år efter resten av Europa i forskning om politisk islam. Jag har haft ett mycket intressant samtal med Sir John Jenkins, som förklarar detta med att länder som saknar forskare som behärskar arabiska flytande hamnar på efterkälken. Sir Jenkins var ambassadör för Storbritannien i många år och fick 2014 ett regeringsuppdrag att skriva en utredning om Muslimska Brödraskapet i Storbritannien.”

För tio år sedan!

Regeringen: När tänker ni tillsätta en offentlig utredning om Muslimska brödraskapet i Sverige?

Dessutom: Avsätt med omedelbar verkan miljoner till forskning om politisk islam i Sverige på samma sätt som regeringen Stefan Löfven 2016 avsatte miljoner till forskning om ”rasism” i Sverige, vilket gjorde att professor Mattias Gardell, Löfvens gunstling, med hjälp av Vetenskapsrådet och dåvarande ansvarige, Gardells kompanjon i Ship to Gaza, alltså Ship to Hamas, professor Ulf Bjereld (S), kunde etablera Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Uppsala universitet, i januari 2017, med Gardell och den hårdföra kommunistiska hederskulturförnekaren från Chile professor Irene Molina, som vetenskapliga ledare.

Molina, en av ledarna för kommunistiska Antirasistiska akademin (ArA), ansåg att det var helt okej att kalla invandrare som inte delade ArA:s kommunistiska världsuppfattning för husneger. Jag skriver om pengaflödet från Ulf Bjereld och Vetenskapsrådet i det här blogginlägget 6 november 2016.

Mattias Gardell och kommunistiska ArA har gjort Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige till en höger-vänster-fråga.

Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige går ut på att inifrån omvandla Sverige till en religiös diktatur, en teokrati, en Gudsstat, genom att knyta till sig individer från länder där islam är den dominerande religionen eller presumtiva konvertiter i syfte att ”lära” dem den ”sanna” islam, den ”rätta” islam. ”Koranen är vår lag”, är deras motto. Guds lag, sharia, står över lagar stiftade av människan.

Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige är med andra ord en demokratifråga.

Här är ett utdrag ur deras skrift Att förstå Islam om mänskliga rättigheter där det är uppenbart att de sätter Guds lag över lagar stiftade av människor. Notera också hur de avfärdar Förenta nationerna.

Professor Mattias Gardell var i många år Muslimska brödraskapets högljudda härförare och slog stenhårt ner på all kritik av Muslimska brödraskapets svenska gren med anklagelser om ”islamofobi”, vilket jag skriver om i bland annat det här extremt långa inlägget 18 januari 2019, ”Den ökända hästen från Troja”. Här är en bild på Gardell och Rashid Musa, dåvarande ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), som genom dom från Kammarrätten förlorade statsbidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att de inte levde upp till demokrativillkoren.

Här är ett exempel på professor Mattias Gardells västfientliga politiska aktivism, hans trollande. År 2005 publicerades hans verk Bin Ladin i våra hjärtan. Globaliseringen och framväxten av politisk islam. Boken ingick som ett delprojekt i ett av Riksbanken finansierat forskningsprojekt, Konflikt eller fredlig samexistens? (s. 7). Gardell inleder inte med en beskrivning av de islamiska ländernas ursprung och utveckling fram till uppkomsten av tolkningen av islam som en totalitär politisk ideologi utan perspektivet är de västerländska kolonialmakternas utveckling och västerländska erövringar av muslimska territorier. Alltså västfientlig aktivism förklädd till vetenskap. Han framställer Muslimska brödraskapet som oförargliga.

Förutom att avfärda kritiker av Muslimska brödraskapet som ”islamofober” är ett annat exempel på Gardells trollande att han konsekvent påstår att ”muslimer” svartmålas när frågan handlar om islamister, alltså politiska aktivister. I det här blogginlägget 17 april 2018 ”Mattias Gardell – håll dig till sakfrågan!” kommenterar jag att han avfärdar mig som konspirationsteoretiker i en artikel i Aftonbladet Kultur, ”Muslimer – ett lovligt byte”. Han deltog i en av Muslimska brödraskapets sammankomster, han nämner förstås inte att arrangörerna är Muslimska brödraskapet, och skulle prata om antimuslimska hatbrott. Han skriver bland annat följande:

Nu och då drabbar den logiken även mig. ”En googling bort” kan man finna påståenden att jag leder det Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Den organisationen behöver man således inte vara med i för att leda. Man behöver inte ens vara muslim.
Skribenten skulle kunna avfärdas som en konspirationsteoretiker med udda teser om muslimskt ledarskap. Likväl rekommenderad läsning enligt en twitterglad ”terrorismexpert” på Försvarshögskolan, som trots eller tack vare sin brist på källkritisk medvetenhet går hem hos dem som jagar lovligt byte.

”Skribenten” är alltså jag. Gissa vem personen på Försvarshögskolan är.

Gardell använde samma trollande när han recenserade Sameh Egyptsons avhandling på Aftonbladet Kultur 1 mars 2023, ”Att hoppa på islam har blivit en folksport”.

Att hoppa på kritiker av Muslimska brödraskapet har blivit en sport bland universitetets islamforskare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav hösten 2016 statsvetaren och terrorismforskaren Magnus Norell i uppdrag att skriva en kunskapsöversikt om Muslimska brödraskapet i Sverige. Han tog hjälp av socialantropolog Aje Carlbom, som medverkat i flera SVT-program om islamism, och Pierre Durrani, tidigare medlem av Muslimska brödraskapets svenska gren. Notera att ingen av dem var kopplad till universitetens avdelningar för islamutbildning. MSB hann knappt publicera kunskapsöversikten 26 februari 2017 på sin hemsida förrän islamforskarna i samlad trupp sågade den. Med bland undertecknarna finns naturligtvis Mattias Gardell. Det rörde sig om en tunn kunskapsöversikt, allt som stod i den var känt sedan länge. Två namn nämns, vilket upprörde universitetens islamforskare: Abdirizak Waberi, som nu sitter i fängelse för förskingring av skolpengen, samt Omar Mustafa, som cirkulerat i ledande ställning i varenda förening kopplad till Muslimska brödraskapet, inklusive studieförbundet Ibn Rushd, och kammat hem miljoner och miljoner skattekronor.

SVT Nyheter valde att ställa sig bakom de trollande islamforskarna och agera som Muslimska brödraskapets propagandakanal när de lät Emin Poljarevic, Teologiska institutionen Uppsala universitet, en av initiativtagarna till kritiken, i Rapport påstå att Norell, Carlbom och Durrani inte har någon kunskap om Muslimska brödraskapet. Hans egen kunskap begränsas till hans doktorsavhandling publicerad 2012 där han intervjuat MB-aktivister i Egypten, före arabupproren 2011. Han var då verksam vid ett universitet i Italien. I SVT säger han:

– Rapporten kan inte anses vara trovärdig på något sätt. Det är ett undermåligt arbete, de saknar källor för det som påstås och man har inte tagit hänsyn till den omfattande forskning som finns om islam och muslimer i Sverige”.

Notera att Poljarevic inte säger ”politisk islam” och ”islamister”, som kunskapsöversikten handlar om.

Även Rashid Musa, som då var mitt uppe i en rättsprocess om de indragna bidragspengarna från MUCF för år 2017, fick komma till tals: ”– Det är beklagligt att en myndighet väljer att lansera en rapport som bygger på rasistiska konspirationsteorier.”

I dagarna har Gardell tillsammans med husneger-Irene Molina skrivit en artikel på Aftonbladet Kultur där de visar sitt helhjärtade stöd för terrororganisationen Hamas, Muslimska brödraskapets palestinska gren, som jag strax återkommer till.

ArA-aktivisterna är hudfärgsfanatiker och lobbar intensivt för att Sverige är genomsyrat av ”strukturell rasism”, att Sverige, ett av världens mest toleranta länder, skulle vara en kopia av USA, varifrån man hämtat begreppet ”strukturell rasism”. De kommunistiska ArA-aktivisterna verkar i symbios med Muslimska brödraskapets aktivister, som jag kallar shariapolitiska extremhögern. Så gick exempelvis ArA till hårt angrepp mot MUCF när MUCF drog in bidraget till Rashid Musas SUM, ”ArA fördömer statens godtyckliga beslut att neka bidrag till Sveriges unga muslimer”. Länken till Pressmeddelandet är raderad. Pressmeddelandet undertecknades av ArA:s styrelse: Adrian Groglopo, ordförande, samt ledamöterna Irene Molina, Majsa Allelin, Edda Manga [Mattias Gardells fru], Maimuna Abdullahi, Lena Martinsson, Hanna Wikström, Leonardo Schclarek Mulinari.

Maimuna Abdullahi, aktiv inom Muslimska brödraskapet, anmälde tillsammans med Fatima Doubakil förra politikern Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal för att de blivit kallade extremister. De förlorade.

ArA avslutar sitt angrepp på MUCF med:

Vi uppmanar MUCF att ompröva sitt beslut, att myndigheten även ska ta del av de lagar som finns om diskrimineringsgrunder och att myndigheten ska ta till sig bättre kunskap om frågor som berör rasism och islamofobi.

Efter flera turer gav Kammarrätten i oktober 2019 MUCF rätt att dra in bidraget till SUM.

Att Muslimska brödraskapet, trots att SUM oskadliggjorts, fortfarande är urstarka i Sverige framkom senast när Stockholms kulturförvaltning beviljade Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd 4 miljoner kronor, trots massiv kritik i åratal mot Ibn Rushds verksamhet. Jag skrev till kulturnämndens ordförande Torun Boucher (V), vice ordförande Isabel Smedberg-Palmqvist (L) och Olle Burell (S), kommunfullmäktiges ordförande och bad dem förklara på vad sätt Ibn Rushd lever upp till demokrativillkoren, se det här blogginlägget. Ingen av dem har svarat. Olle Burell var en av socialdemokraterna som öppnade famnen för Muslimska brödraskapet på 1990-talet. Med ”muslimer” avses i skrivelsen 2003, Broderskapsrörelsens samverkan med muslimer i Sverige, undertecknad av Anna Berger Kettner och Olle Burell, Muslimska brödraskapets aktivister. Man beskriver samarbetet med Muslimska brödraskapet sedan tio år tillbaka. De skriver: ”Gemensam planering underlättades också av att Ahmed Ghanem tidigt i samarbetet kunde projektanställas för att under ett år arbeta på Broderskapsrörelsens expedition.” Ahmed Ghanem är en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren. Han var i många år VD för Göteborgs moské som finansierades av Saudiarabien.

Mattias Gardell och husneger-Irene Molina skriver med anledning av studenters tältande till stöd för Hamas religiösa diktatur i Gaza och krav att universiteten avbryter all kontakt med universitet i Israel 18 maj på Aftonbladet Kultur artikeln ”Studenterna har rätt om akademisk bojkott”. I artikeln nämns in Hamas. Enbart Israel, Gardells och Molinas vanliga trollande. De skriver om hur Israels forskare med hjälp av internationella forskare har kunna utveckla avancerade vapen ”för att ödelägga civilt palestinskt liv och infrastruktur”. Men inget om all den internationella hjälp Hamas har fått för att kunna bygga sina underjordiska tunnlar och vapen i syfte att utplåna Israel från kartan och använda Gazas befolkning som mänskliga sköldar.

Husneger-Irene Molina skrev på kvinnodagen 8 mars i Göteborgs-Posten tillsammans med de tre ArA-aktivisterna och hederskulturförnekara Diana Mulinari, Paulina de los Reyes och Edda Manga den lika hårt vinklade trollartikeln ”Feministers tystnad inför dödandet av våra systrar i Gaza oroväckande”. Det är dessa hederskulturförnekande ”feminister”, som i över två decennier allvarligt sabbat Sveriges arbete mot hederskultur. De har gjort att jag aldrig någonsin vill kalla mig feminist. Jag skriver om deras trollartikel i det här blogginlägget.

Och så har vi då det nyanställda trollet Oliver Scharbrodt, professor i islamologi, som knöts till Lunds universitet 2022 och som i en SVT-intervju 10 februari 2023 på engelska sågar Sameh Egyptsons avhandling innan disputationen ägt rum och betygsnämnden gett sitt utlåtande, viket jag skriver om i det här blogginlägget. Jag har begärt att prefekt Hege Irene Markussen besvarar frågorna jag ställer i blogginlägget, bland annat: ”Vem försvarar demokratin? Sameh Egyptson med sin doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren? Eller islamprofessor Oliver Scharbrodt som sågar avhandlingen?” Hon har förstås inte svarat.

Blogginlägget handlar bland om Oliver Scharbrodts försvar för Hamas och att han var en av de 50 forskarna som uttryckte sitt gillande att studenter avbröt statsministern när denne besökte Lundagård. Efter det att mitt blogginlägg publicerades skrev Lunds universitets rektor och vicerektor en debattartikel där de kommenterar forskarnas sätt att skriva sin akademiska titel i debattartiklar som handlar om privata åsikter. Nio forskare från den ursprungliga debattartikeln 22 april ”Studenternas aktivism visar en hoppfull strävan” med 50 namngivna forskare byttes ut mot nio nya i debattartikeln 6 maj ”I en demokrati kan en statsminister stå ut med att bli störd”. Oliver Scharbrodt finns kvar, den enda som har en forskartitel kopplad till islam.

Artikeln är ett groteskt försvar för Hamas utan att Hamas nämns och därmed en grotesk antisemitisk skrivelse. Som om Israel ensam är ansvarig för den fasansfulla situationen i Gaza. Och ett skrämmande exempel på islamforskarnas trollande. Oliver Scharbrodt är den av de 50 forskarna som hade kunnat föra en saklig debatt om Hamas terrorattack 7 oktober mot Israel, alla civila som dödades och togs som gisslan och Israels svar på Hamas målsättning att utplåna Israel från kartan. Han har valt att ge Israel ensam ansvaret.

Regeringen: Avsätt med omedelbar verkan pengar till forskning om politisk islam och förlägg forskningen till de statsvetenskapliga institutionerna. Privatisera universitetens islamutbildningar. Skattefinansierade universitet ska inte utbilda missionärer.

19 maj 2024

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *