Mattias Gardell – håll dig till sakfrågan!

OBS! Detta inlägg handlar enbart om Muslimska brödraskapets politiska tolkning av islam (islamism) och berör inte fromhetsislam. Inlägget berör enbart Muslimska brödraskapets demokratifientliga aktivister.

Man skulle kunna tro att du, Mattias Gardell, med din artikel ”Muslimer – ett lovligt byte” i Aftonbladet försöker konkurrera med Svenska Akademiens akademiker om vem som skämmer ut landets akademiker mest. Svenska Akademien är en privat institution politikerna ska hålla sig borta från. Du innehar en professur vid Uppsala universitet. Du är ämbetsman i staten. Du ska följa grundlagen och principen om saklighet och opartiskhet (Regeringsformen 1 kap. 9 §). Du har i åratal spridit desinformation om politisk islam i Sverige genom att konsekvent påstå att du försvarar muslimer när du enbart försvarar islamister, alltså politiska aktivister långt till höger om traditionella demokratifientliga högergrupperingar.

Du skriver om mitt blogginlägg om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige: ”’En googling bort’ kan man finna påståenden att jag leder det Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Den organisationen behöver man således inte vara medlem i för att leda. Man behöver inte ens vara muslim.”

Jag har aldrig påstått att du är medlem i Muslimska brödraskapet eller att du skulle vara religiös.

Du skriver vidare om mig: ”Skribenten skulle kunna avfärdas som en konspirationsteoretiker med udda teser om muslimskt ledarskap. Likväl rekommenderad läsning enligt en twitterglad ’terrorismexpert’ på Försvarshögskolan, som trots eller tack vare sin brist på källkritisk medvetenhet går hem hos dem som jagar lovligt byte.”

Om det är någon akademiker i det här landet som brister i källkritisk medvetenhet så är det du. Frågan är om du inte också tar priset när det gäller brist på saklighet. Ditt försvar för Muslimska brödraskapets olika organisationer är ett skrämmande exempel på hur en ämbetsman i staten legitimerar demokratifientliga aktivister. Du skriver i följande passus muslimer när du mycket väl vet att du borde skriva islamister:

”När muslimer i linje med god folkrörelsetradition bygger ungdomsrörelser, fredsrörelser och studieförbund som vill vara en del av det svenska samhället, söker bidrag och därmed öppnar sin verksamhet för sedvanlig revision och granskning, tolkas det i termer av hemliga konspirationer och separatism.”

Du har kunnat sprida dina lögner eftersom du har hållits om ryggen av landets islamforskare och höjts till skyarna av professor emeritus Jan Hjärpe som förvandlat vetenskap till missionsverksamhet.

Det går inte längre. Det var knappast en tillfällighet att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inte gav dig i uppdrag att sammanställa en kunskapsöversikt om Muslimska brödraskapet i Sverige utan gav uppdraget till forskaren Magnus Norell. Det var inte heller du som fick i uppdrag att författa slutrapporten utan docent Aje Carlbom.

Du får också saklig konkurrens av journalisten Magnus Sandelin som för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) sammanställt en rapport om Sveriges unga muslimers (SUM:s) demokratifientliga verksamhet i Sverige som ligger till grund för myndighetens beslut att inte ge SUM organisationsbidrag.

Det är på tiden att Uppsala universitets ledning och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson in i minsta detalj granskar hur du med ditt påverkansarbete för Muslimsk brödraskapets räkning bryter mot grundlagen. Demokratikriteriet bör gälla även ämbetsmän i staten.

17 april 2018

Mona Lagerström fil dr

3 kommentarer

  1. Tack för en upplysande artikel. Att Mattias Gardell är en suspekt person och trots sin till synes akademiska nivå inte har ett uns av auktoritet är känt sedan länge. Att det var så här illa trodde jag inte. En sak har lärt mig nuförtiden och det är att akademiska titlar säger absolut ingenting!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *