Lunds universitet: Vem försvarar demokratin? Sameh Egyptson med sin doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren? Eller islamprofessor Oliver Scharbrodt som i universitetets namn sågar avhandlingen, hyllar studenter som avbryter statsministern när han gästar Studentafton i Lund och, efter Hamas brutala terrorattack med grovt sexuellt våld 7 oktober 2023, under våren 2024 håller en universitetskurs på engelska om antisemitism och ”islamofobi”? Scharbrodt likställer antisemitism, som rör en etnisk grupp, med ”islamofobi”, som rör kritik av den organiserade uppenbarelsereligionen islam. Det är hutlöst. ”Islamofobi” är ett ovetenskapligt begrepp, det är de oljerika diktaturernas favoritord i syfte att införa ett internationellt hädelseförbud, skuldbelägga väst och värja sig mot kritik av sina egna diktatoriska styren i islams namn

The Organisation of Islamic Cooperation (OIC), med säte i Saudiarabien, försökte i åratal att få FN att fördöma ”islamofobi”, det vill säga få FN att ta beslut om ett internationellt hädelseförbud. År 2022 lyckades Pakistans premiärminister Imran Khan som talesperson för OIC få FN att anta 15 mars som ”International Day to Combat Islamophobia”. Pakistan borde inte vara ett föredöme för Sverige. Inte Saudiarabien heller.

Oliver Scharbrodt är professor i islamologi, hans professorsinstallation skedde mars 2023. I presentationen skriver han om sig själv att han är född och uppvuxen i Tyskland och har varit verksam vid Birminghams universitet innan han kom till Lunds universitet 2022. Han är Lunds enda professor i islamologi. Hans hustru Yafa Shanneik är gästprofessor. Han är medlem i Lund University Academics for Palestine. Han är Palestinaaktivist.

Hamas vann parlamentsvalet 2006, år 2007 kastade de efter hårda strider ut Fatah från Gaza, sedan dess har det inte hållits några parlamentsval i Gaza. Hamas införde en religiös diktatur och krav på att kvinnor måste vara beslöjade. Palestinska myndighetens president, Mahmud Abbas, vann presidentvalet 2005 och har sedan dess, trots löften, inte hållit något presidentval. Likt Gaza är inte heller Västbanken en demokrati.

Utöver att Oliver Scharbrodt likställer antisemitism och ”islamofobi” likställer han också Rysslands invasion av Ukraina med Israels svar på Hamas terrorattack och kräver att Lunds universitet, en skattefinansierad verksamhet, ska kapa alla band med Israel så som universitetet kapade banden med Ryssland, jag återkommer till det, och vad det är tänkt att Palestinaaktivisten Oliver Scharbrodt ska tillföra Lunds universitet, alltså varför just han tillsatts som professor i islamologi.

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen. Universitetens islamutbildningar är söndagsskola för vuxna. Lärarna är missionärer som ser som sin främsta uppgift att försvara islam och attackera kritiker av islam, alla kritiker, oberoende av om kritiken gäller antidemokratiska politiska tolkningar av islam eller ej. De blundar för politisk islam. Därför bör ämnet politisk islam vara ett statsvetenskapligt ämne. Politiska tolkningar av islam, och med det menar jag gruppen teokratmuslimer som otroligt målmedvetet håller på att omvandla Sverige inifrån till en religiös diktatur, en teokrati, via moskéer, friskolor, koranskolor, kulturföreningar finansierade av Saudiarabien, Qatar, Iran, Turkiet och svenska skattemedel, är ett reellt hot mot vår demokrati.

Hur tänkte Lunds universitet när de efter Hamas bestialiska terrorattack mot Israel, och Oliver Scharbrodts krav att universitetet behandlar Israels svar på Hamas terrorattack på samma sätt som Rysslands invasion av Ukraina, bestämde sig för att ge kursen ”Antisemitism, Islamophobia and Constructing the Enemy” våren 2024 med Oliver Scharbrodt som en av lärarna? Kursboken The Routledge International Handbook of Islamophobia ingår.

Hur tänkte/tänker professor Oliver Scharbrodt?

Borde det inte ha varit lämpligare med en kurs om Muslimska brödraskapets och Hamas politiska ideologi? Och extrema judefientlighet? Och kvinnofientlighet? Och homofientlighet? Och demokratifientlighet? Och vikten av Koranens sura 8, ”Krigsbytena”, och sura 9, ”Uppsägningen”? Jag skriver om sura 8 och sura 9 i bland annat det här inlägget 18 januari 2024.

Vad avser Scharbrodt med ”islamofobi”? Vilka är kursens tänkta målgrupp? Judehatare och ”islamofober”? De judefientliga individerna som så snart Hamas terrorattack blev känd jublande körde runt i tutande bilkaravaner i Malmö? Alla demonstranter i Sverige som vecka ut och vecka in i Palestinasjalar skanderar ”From the river to the sea”? Det är lätt att stämpla Palestinaaktivisterna som antisemiter. Men vem är ”islamofob”?

Hamas är Muslimska brödraskapets palestinska gren. Hamas mål är att utplåna Israel från kartan. Det är ingen konspirationsteori. Muslimska brödraskapet är en extremt judefientlig rörelse, det har jag sedan 2016 skrivit många blogginlägg om, liksom jag skriver om det i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige (2018). Är jag ”islamofob?” Är mina texter ”islamofobiska”? Är de fyllda av konspirationsteorier? Är Scharbrodts kurs riktad mot mig?

Är Sameh Egyptson ”islamofob”? Är Scharbrodts kurs riktad mot honom och hans doktorsavhandling om Muslimska brödraskapet? Scharbrodt har, på engelska, i SVT demonstrerat att han inte har kunskap om Muslimska brödraskapets svenska gren, ändå uttalar han sig om MB, jag kommer till det strax.

Är Scharbrodts kurs den vanliga reaktionen att så snart en terrorattack i islams namn skett genast varna för ”islamofobi”?

Vad tänker Säpos operativa chef Fredrik Hallström

när han i Rapport 30 april säger att ”Sverige har ju målats ut som ett islamofobiskt land”. Tänker han över huvud taget på sitt ordval? Tänker han på de diktaturer som ligger bakom uttrycket ”islamofobiskt land”? Ligger Säpo på knä för diktaturerna som ingår i the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) med säte i Saudiarabien? Märk väl: Jag talar om Hallströms ordval, inte om terrorhoten mot Sverige, inte om Säpos förebyggande arbete inför Eurovision Song Contest i Malmö. Jag talar om ordvalet.

Alla, och jag menar alla, politiker, myndighetspersoner, aktivister, som använder sig av begreppet ”islamofobi” ger sitt stöd till de fanatiska teokratmuslimernas omvandling inifrån av Sverige till en religiös diktatur, med ledare som dessa:

Jag har i åratal föreslagit att ordet ”islamofobi” placeras i giftskåpet. Det sprider gift. Det polariserar.

Som jag nämner i detta inlägg 1 april 2024 skiljer jag på svenssonmuslimer (myntat av biträdande professor Aje Carlbom) och teokratmuslimer som målmedvetet ägnar sig åt att inifrån omvandla den svenska demokratin till en religiös diktatur. Jag har mer än en gång lyft fram separatisten Salahuddin Barakat

i Malmö som exempel på en teokratmuslim. Han anklagar flitigt sina kritiker för att vara ”islamofober”. Han kom från Libanon som sjuåring till Sverige tillsammans med sina föräldrar på 1980-talet. Han har ända sedan han etablerade Islamakademin i Malmö 2013 och i samband med det publicerade ett antal inlägg på hemsidan, som nu är raderade, demonstrerat att han är motståndare till den västerländska civilisationen. Han har från allra första början 2013 samarbetat med Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd och Kista folkhögskola. Jag har ett helt kapitel om honom och hans skattefinansierade antidemokratiska verksamhet i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Han vill att sharia ska införas i Skåne.

De franska upplysningsfilosoferna kritiserade med livet som insats på 1700-talet de organiserade uppenbarelsereligionerna judendomen, kristendomen, islam, dessa religioners självutnämnda jordiska ombud och deras skrifter. Sedan kom franska revolutionen 1789. Det är detta franska arv den västerländska civilisationen vilar på. Lagstiftningen är inte baserad på Bibeln. Religionen är en privatsak mellan den troende och hans/hennes gudom.

Utvecklingen från 1700-talet i Orienten fram till våra dagar har tagit en rakt motsatt inriktning, alltifrån den extremt intoleranta väckelsepredikanten Ibn Wahhab (1703–1792), upphovet till den lika extremt intoleranta wahhabismen på Arabiska halvön och Wahhabs religiös-politiska pakt med huset Saud 1744, en pakt som håller än i dag och som, tack vare pengaflödet oljan ger upphov till, Saudiarabien sprider över hela världen under namnet salafism, till Muslimska brödraskapet grundat i Egypten 1928. Muslimska brödraskapets aktivister är lika mycket salafister som Saudiarabiens wahhabister. Koranen är vår lag säger de, profeten Muhammed är vår förebild, islam och politik är oupplösligt förenade.

Antisemitism ska aldrig, aldrig likställas med ”islamofobi”
Jag inleder det här avsnittet med att länka till min kritik 2018 av förre integrationsminister Erik Ullenhags (FP/L) totalt ovetenskapliga och hårresande riksdagsmotioner 2003 och 2004 där han likställer antisemitism med ”islamofobi” och för ett totalvirrigt resonemang när han ska förklara varför ”islamofobi” ska likställas med antisemitism. Under sin tid som integrationsminister 2010–2014 i Fredrik Reinfeldts (M) regering öste Ullenhag skattemiljoner över ”kampen mot islamofobi”, ett vedervärdigt slöseri med skattemedel efterföljande ministrar har fortsatt med i syfte att sätta munkavle på kritiker av islam. Och sprida gift.

Så länge universitet, politiker och myndigheter och Säpo! slänger sig med begreppet ”islamofobi” är det omöjligt att föra en saklig diskussion om de demokratifientliga politiska tolkningar av islam som florerar i Sverige och utländska påverkansoperationer.

Palestinaaktivisten professor Oliver Scharbrodt
Den 30 januari 2024 publicerade Sydsvenskan en intervju med Oliver Scharbrodt, ”Palestinavänner anklagar Lunds universitet för trakasserier”. Scharbrodt har skrivit under en petition. ”Efter att kriget i Ukraina inleddes har Lunds universitet avbrutit allt samarbete med Ryssland och Belarus. Lund University Academics for Palestine kräver i sin petition att universitetet även avbryter samarbete med israeliska universitet, forskningsinstitut och företag som kan kopplas till den israeliska militärindustrin. Oliver Scharbrodt menar att universitetet inte agerar konsekvent i de två konflikterna.”

En professor som inte gör skillnad på ett anfallskrig och försvar efter en terroristattack i islams namn. Som inte gör skillnad på en demokrati och en terrororganisation som använder befolkningen i Gaza som mänskliga sköldar och gömmer sina bomber och vapen vid sjukhus, daghem, skolor.

Att Scharbrodt är en demokratifientligt politisk aktivist framgår även av att han är en av Lunds universitets 50 forskare som i Sydsvenskan 22 april publicerade debattartikeln ”Studenternas aktivism visar en hoppfull strävan”, där forskarna prisar studenterna som avbröt statsministerns försök att föra ett samtal och använder ordet fascism om kritikerna av studenternas tilltag. De skriver: ”Vad är ett passande sätt att agera när regeringen stöttar vad vi betraktar som ett pågående folkmord?” En av undertecknarna är den ökända hederskulturförnekaren Diana Mulinari, medlem i det hårdföra postkoloniala kommunistiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA), som har en symbiotisk relation till Muslimska brödraskapets svenska gren. Hon är flykting från Argentina, hennes drömland är Kuba. I det här blogginlägget 8 mars 2024 kommenterar jag hennes stöd för Hamas i ännu en debattartikel där anklagelser att Israel bedriver folkmord på palestinier framförs.

Hon har aldrig någonsin visat stöd för alla flickor/kvinnor i Sverige som lever i hederskulturer.

Statsvetarprofessorn Sten Widmalm skriver i Sydsvenskan 29 april om de 50 forskarna. ”Deras uttalande har inget med ’forskning’ att göra”. Han inleder: ”50 forskare vid Lunds universitet hävdar att Sverige är på väg mot fascism.” Anledningen är, menar forskarna, kritiken mot studenterna som inte lät statsministern tala under besöket hos Studentafton i Lund. Widmalm lyfter fram att lektorn vid Lunds universitet Andreas Malm, känd för sitt stöd till Hamas, är en av undertecknarna. Widmalm kritiserar att de publicerar debattartikeln så nära Eurovision Song Contest och att den kan påverka den redan spända stämningen i Malmö.

Jag frågar mig än en gång: Vilka skäl hade Lunds universitet att knyta just Oliver Scharbrodt till universitetet? Vilka unika kunskaper har han som Lunds universitet är i behov av? Muslimska brödraskapets svenska gren har han inga kunskaper om. Institutionen har en enda professor i islamologi. Och i SVT-intervjun ”Islamforskaren om omstridda avhandlingen ’Låt processen ha sin gång’” 10 februari 2023, samma dag som Sameh Egyptson disputerar på sin avhandling om Muslimska brödraskapet, uttalar sig denna enda professor i islamologi, på engelska, negativt om avhandlingen i Lunds universitets namn! Samma dag!

I klippet säger han att om Egyptson får godkänt betyder det inte att alla ”as an institution” håller med honom, bara att avhandlingen uppfyller de vetenskapliga minimikraven. I texten står det: ”– Låt den akademiska processen ha sin gång. Vad som är viktigt att komma ihåg är att om avhandlingen blir godkänd så betyder det inte att Lunds universitet som institution står bakom slutsatserna, säger Sharbrodt.”

Vilket mandat har han att uttala sig i Lunds universitets namn? Och det före disputationen! Innan betygsnämnden avgett sitt utlåtande!

Varför kände han sig manad att i SVT ta avstånd från Egyptsons avhandling?

Han har inte publicerat en enda text om Muslimska brödraskapet. Sameh Egyptson avhandling är skriven på svenska. Har Scharbrodt lyckats läsa hela avhandlingen på över 700 sidor? Scharbrodt håller inte med om att Muslimska brödraskapet skulle vara en extremistisk organisation. I texten står det att Scharbrodt säger att ”Muslimska brödraskapet inte längre är en så kontroversiell organisation som Egyptson och svenska myndigheter gör gällande”.

Svenska myndigheter?

Scharbrodt, som kom till Sverige 2022 och inte kan uttala sig om Egyptsons avhandling i SVT på svenska, påstår att han har bättre kunskaper än svenska myndigheter om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige? Bristen i Egyptsons avhandling ligger enligt Scharbrodt i att Egyptson inte pratat med dem han skriver om!

Vilken sanslös goja. Den offentliga dialogen mellan Sameh Egyptson och Muslimska brödraskapets aktivister i Sverige har pågått sedan 2013!

Muslimska brödraskapets aktivister i Sverige har ända sedan terrorattacken 2001 förnekat kopplingen till transnationella Muslimska brödraskapet. Sameh Egyptson skriver om hur de med sitt ”organiserade hyckleri” tillskansat sig hundratals miljoner skattekronor. Jag skriver i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige hur de ljuger och ljuger och ljuger. SVT har visat program om aktivisterna i stora moskén på Södermalm i Stockholm, som drivs av Muslimska brödraskapets svenska gren. Aje Carlbom, Malmö universitet, medverkar i båda.

Och Scharbrodt, som nyligen kom till Sverige, har bättre kunskap om svenska förhållanden decennier tillbaka?

I klippet säger han att de flesta forskare inte tror att Muslimska brödraskapet vill införa sharia i Europa. Han har uppenbarligen inte läst alla texter på svenska som man i åratal kunde ladda ner från de olika föreningarnas hemsidor, inklusive stora moskén på Södermalm i Stockholm, där sharia betraktas som en självklarhet för muslimer i Sverige att följa. Ju mer Muslimska brödraskapets svenska gren har utsatts för kritik, desto fler texter har försvunnit från hemsidorna. Men de finns fortfarande i tryckt form och delas ut i moskéerna. Det finns skäl till att jag kallar dem för shariapolitiska extremhögern alternativt Allah-ensam-rörelsen.

Den stora skandalen med Muslimska brödraskapets svenska gren, som många fler forskare utöver Sameh Egyptson, Aje Carlbom exempelvis, lyft fram, är att den sedan decennier är skattefinansierad! Det har Scharbrodt helt missat.

Och nu sitter denna Palestinaaktivist som en propp och i Lunds universitets namn avfärdar att Muslimska brödraskapets aktivister i Sverige är extremister, att sharia inte är något de vill införa. Med påföljd att de kan fortsätta hösta in skattemiljoner, en professor i islamologi har ju uttalat sig.

Oliver Scharbrodt medverkade i ”Debatt i Lund” 9 oktober 2023, om Yttrandefrihet och koranbränningar, två dagar efter Hamas brutala terrorattack mot Israel. Debatten visades på Kunskapskanalen 21 december 2023. Jag tappade hakan. Här sitter en samling akademiker och håller ett samtal om sin föreställning om Sverige, inte om verkligheten. Jag antar att skälet till att Scharbrodt medverkar är att han är Lunds enda professor i islamologi och tydligen ansedd som den bäst lämpade att uttala sig om koranbränningarna. Samtalet hålls på engelska, jag citerar den svenska undertexten. Moderator är Andreas Ekström, den enda som har verklighetskontakt.

Ekström frågar ”Varför nu? Varför bränner vissa personer heliga böcker nu? Varför gör de det i Sverige? ” Scharbrodt får inleda och sätter genast tonen för samtalet. Han säger att de andra kommer nog att tala ur ett svenskt perspektiv så han tar ett vidare perspektiv. ”En viktig sak som har skapat en miljö där nåt sånt här kan hända är högerpopulismens framfart.”

Inte vad som faktisk står i Koranen?

Cirka 25 minuter in i programmet visar moderatorn Andreas Ekström att han är den enda som har verklighetskontakt. Han säger: ”Pratar jag med en kristen så respekterar jag personens tro på ett visst sätt. Den sortens respekt skiljer sig från politiska åsikter. Jag respekterar din tro, men när du tar den och säger att den ska vara lag och bestämma över ditt liv måste jag genast säga: ’Det där är en politisk åsikt.’ Den distinktionen är vi dåliga på, för vi är ovana vid den. Är jag något på spåren? Brister den kulturella förståelsen?”

Karin Aggestam, professor och föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier, svarar ”Huvudet på spiken”, sedan säger hon inte ett ord om det Andreas Ekström faktiskt frågar om utan svamlar om helt andra saker. Ett svammel utan like. Och hon är ändå statsvetare.

Detta samtal hölls två dagar efter Hamas terrorattack! Och det är högerpopulism som ligger bakom koranbränningarna i Sverige.

Säger Oliver Scharbrodt.

Varför valdes just han ut till tjänsten som professor i islamologi vid Lunds universitet? Vad är det tänkt att han ska tillföra? Kunskap om ”islamofobi”? Är det meningen att han år efter år efter år ska hålla kurser om ”islamofobi”?

Han är mycket tydlig med att Muslimska brödraskapet inte är en extremistisk rörelse, att Lunds universitet inte står bakom slutsatserna i Sameh Egyptsons avhandling, trots att han inte själv har publicerat en enda text om Muslimska brödraskapet enligt vad som framgår på universitetets sida där hans forskning presenteras.

Scharbrodt är Palestinaaktivist. Hamas är Muslimska brödraskapets palestinska gren. Och Scharbrodt var den mest lämpade för tjänsten som professor i islamologi?

Så vem är det egentligen som försvarar demokratin? Sameh Egyptson? Eller Oliver Scharbrodt?

1 maj 2024

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *