Hanna Stjärne, VD, SVT: Det krävs inget våld för att förvandla en sekulär rättsstat till en religiös diktatur. Det räcker med enormt målmedvetna missionärer och slöa och slappa politiker, myndigheter och journalister. Politikbyrån 27 mars, om SD:s kritik av islam och Jimmy Åkessons uppmaning att riva moskéer, demonstrerar hur SVT gladeligen banar väg för en religiös diktatur, styrd enligt sharia. Har sanslöst enkelspåriga inrikespolitiska kommentatorn Mats Knutson hört talas om dr Sameh Egyptsons drygt ett år gamla doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren? Har den inbjudna lika sanslöst enkelspåriga Tomas Nordenskiöld hört talas om den? Har programledare, tillika SVT:s politikreporter, Karolina Skoglund hört talas om den? Har Politikbyråns redaktion hört talas om den? Hanna Stjärne: Har du hört talas om Sameh Egyptson och hans avhandling som valsat runt i medierna senaste året? Vet du att det finns islam och det finns islam? Enligt Politikbyrån finns det bara en islam, fullkomligt oproblematisk dessutom. Det är en enormt problematisk inställning, särskilt med tanke på att SVT är skattefinansierad och har ett folkbildande uppdrag

Det finns islam och det finns islam. Socialantropolog biträdande professor Aje Carlbom, som i långt över två decennier följt islams utbredning i Sverige och försökt informera om de texter antidemokratiska Muslimska brödraskapet publicerat på svenska, använder begreppet svenssonmuslimer för att särskilja vanliga islamtroende, som inte gör något väsen av sin religiösa tro och som anpassat sitt liv till vår sekulära rättsstat där religionen är en privatsak, från extremister i islams namn som agerar religiösa poliser mot ”kättare” och som kräver att Sverige anpassar lagstiftningen till deras islamtolkning med slutmålet att omvandla Sverige till en religiös diktatur, en islamisk stat.

Motsatsen till svenssonmuslimer är teokratmuslimer. Ett begrepp jag har börjat använda mig av i stället för islamister, eftersom det inte omedelbart för tankarna till våld och terror och säger exakt vad det handlar om – anhängare av en teokrati, en religiös diktatur styrd av lagverket sharia, Guds lag.

Svenssonmuslimer utgör inget hot mot Sverige.

Alla flickor och kvinnor i hijab, det jag kallar shariadoket, hamnar inom gruppen teokratmuslimer, mer om plagget och SVT nedan.

Här är ett exempel på en teokrat:

Han kom från Libanon till Sverige som sjuåring tillsammans med föräldrarna, gick i skolan i Sverige, gjorde lumpen i Sverige, for som vuxen till Jemen för att i fyra år studera islam i landet där homosexuella och ateister döms till döden, slog sig 2013 ned i Malmö, förkunnade att han inte tar kvinnor i hand, att könsseparering är nödvändigt, att han vill att Skåne ska styras av sharia. Efter tio år har Malmös politiker äntligen insett att han och hans Islamakademi, som de har stöttat finansiellt, inte är kompatibla med den svenska sekulära rättsstaten. Jag har skrivit om teokraten Salahuddin Barakat i mängder med blogginlägg, senast i det här om prästerskapets tyranni i samband med hederskultur i Malmös förskolor, liksom i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige.

Journalister, politiker, myndigheter: gör den viktiga åtskillnaden. Börja använda begreppen svenssonmuslimer och motsatsen teokratmuslimer. Ange gärna Aje Carlbom och min blogg som källor till de två begreppen.

Aje Carlbom är socialantropolog. Till skillnad från universitetens islamforskare som har huvudet uppe bland molnen, står han stadigt på marken och ser vad som försiggår i det verkliga livet i dagens Sverige. Och vad det innebär för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter i vissa invandrarmiljöer.

Även SVT:s medarbetare verkar ha huvudet uppe bland molnen. Med tanke på att Hamas är Muslimska brödraskapets palestinska gren hade man efter den bestialiska terrorattacken mot Israel 7 oktober förra året kunnat förvänta sig att SVT sände flera dokumentärer om Muslimska brödraskapet rent generellt och dokumentärer om Hamas religiösa diktatur i Gaza specifikt, om Hamas underjordiska tunnlar och användningen av Gazas befolkning som mänskliga sköldar, och sjukhus, skolor och dagis som högkvarter. Och talat klarspråk och kallat saker och ting vid sitt rätta namn, tydligt markerat i nyhetsrapporteringarna att uppgifterna om döda och skadade i Gaza kommer från Hamas propagandaapparat, att Gazas “hälsoministerium” är en täckmantel för Hamas propagandaapparat. Och sänt inslag om den inre kärnan i Muslimska brödraskapets svenska gren som Sameh Egyptson namnger i sin uppmärksammade doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige. Det är för att Egyptson namnger teokrataktivisterna som avhandlingen motarbetats av just teokraterna.

Islamiska förbundet i Sverige, med högkvarter i Stockholms stora moské på Medborgarplatsen, VD teokraten Mahmoud Khalfi,

som så gärna vill vara regeringens samtalspartner, och Hamas är bröder. Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS) och Hamas är bröder. Sveriges muslimska förbund (SMF) och Hamas är bröder.

Muslimska brödraskapets sedan många år hårt kritiserade studieförbund Ibn Rushd och Hamas är bröder. Biståndsorganisationen Islamic Relief och Hamas är bröder.

Häpnadsväckande nog beviljade Stockholms politiker trots mångårig kritik nyligen stöd till Ibn Rushd på närmare fyra miljoner skattekronor för 2024–2026, utöver skattemiljonerna förbundet får från Folkbildningsrådet, vilket äldre- och kulturborgarrådet vänsterpartisten Torun Boucherkänner sig trygg med”.

Samtidigt drar de lika häpnadsväckande in bidrag på 600 000 kronor per år till GAPF, som i ett par decennier gjort fenomenala insatser för hedersutsatta flickor och kvinnor. GAPF skriver ”Det var när en styrelseledamot i GAPF:s styrelse postade satirbilder på sin privata Facebook-sida som Stockholms stad beslutade att dra in det ekonomiska stödet till GAPF.” Jag antar att det handlar om den här domaren som Aftonbladets Oisín Cantwell skrev den här skandalartikeln om. Här kan man läsa SVT:s version. Jag anser att en domare ska vara neutral och över huvud taget inte på sociala medier kommentera sin inställning till olika religioner. Men att ge Hamas bröder miljoner och dra in bidrag till GAPF på grund av att en styrelseledamot uttryckt sig negativt om islam är magstarkt och säger betydligt mer om inkompetenta tjänstemän och politiker än om domaren och GAPF. Jag antar att Selma Alami och Oisín Cantwell är stolta över sina drev mot domaren som slutade med att GAPF förlorar ett viktigt ekonomiskt bidrag från Stockholms stad.

GAPF:s verksamhet är otroligt mycket viktigare än Ibn Rushds målmedvetna verksamhet att via dawa, att kalla till islam, inifrån omvandla Sverige till en religiös diktatur styrd av sharia.

Teokraten Omar Mustafa,

med en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren, var i många år Ibn Rushds förbundsrektor. Han var också i många år ordförande för Islamiska förbundet i Sverige, Muslimska brödraskapets svenska huvudorgan och ansvarig för att år efter år, trots massiv kritik, bjuda in talare med en känd judefientlig och homofientlig retorik. Han har i ledande ställning cirkulerat i alla MB:s skattefinansierade organisationer, som har ett och samma mål: en religiös diktatur styrd av sharia.

Och Torun Boucher känner sig trygg med att slussa skattemiljoner till Hamas bröder? Och dra in bidrag till GAPF för att en styrelseledamot uttryckt sig negativt om islam? Kampen för en religiös diktatur är viktigare än kampen mot det invandrade hedersförtrycket?

Skolinspektionen kan numera dra in tillståndet för friskolor efter en ny lag om ägar- och ledningsprövning, vilket jag skriver om i det här blogginlägget 26 maj 2022 om journalisten Bilan Osmans förljugna artikel i Dagens ETC, där hon påstår att Muslimska brödraskapet inte har någon verksamhet i Sverige, ett svårslaget exempel på desinformation. Hon är nu anställd som Ibn Rushds kommunikatör. En lag om ägar- och ledningsprövning bör även kunna omfatta studieförbunden. Samma människor som förekommer i Skolinspektionens indragna tillstånd finns representerade inom Ibn Rushd.

Här nedan finns idel kända namn kopplade till Ibn Rushd och andra organisationer i MB:s svenska gren i Sameh Egyptsons avhandling s. 327, den ovan nämnda teokraten Mahmoud Khalfi exempelvis. Teokraten Khemais Bassoumi är ett tungt namn inom Muslimska brödraskapets Framstegsskolan, där Römosseskolan i Göteborg ingår, vilket Sameh Egyptson skriver om här. Utöver Römosseskolan har Skolinspektionen dragit in tillståndet för fler skolor där Bassoumi var inblandad, se exempelvis den här artikeln i Aftonbladet.

Och Torun Boucher känner sig fortfarande trygg med att slussa skattemiljoner till Hamas bröder? Sätter hon större tilltro till journalisten Bilan Osman och Dagens ETC än forskaren Sameh Egyptson?

Yasri al-Sayed Issa, från den kända syriska Muslimska brödraskapsfamiljen, är mannen som under flera anonyma namn i medierna, inklusive Niklas Orrenius artiklar i DN, samt under Egyptsons disputation 10 februari 2023 Lunds universitet, har anklagat Egyptson för att felaktigt koppla honom till Muslimska brödraskapet och vilken fara Egyptson därför utsätter honom för i den händelse han åker till länder i Mellanöstern, vilket fått journalister att stämpla avhandlingen som kontroversiell. Egyptson skriver i sin Errata före disputationen att han förväxlade Yasri med brodern Mustafa al-Sayed Issa som varit SUM:s ordförande samt dessutom FIFS ordförande vilket figuren ovan visar. Yasri var inte ordförande utan pressansvarig för SUM. Dessutom är hans fru ledamot i Islamic Reliefs styrelse. Yasri, Mustafa och Hamas är bröder. Jag har skrivit flera blogginlägg om Yasri och hans målmedvetna ansträngningar att utmåla sig som offer och svartmåla Sameh Egyptsons avhandling. Yasri och Mustafas familj är väl känd hos Mellanösterns säkerhetstjänster i länder där Muslimska brödraskapet är terrorstämplade.

Muslimska brödraskapet är pragmatiska, de anpassar sig efter det land de verkar i. Att bygga underjordiska tunnlar i syfte att med bomber och raketer från tunnlarna störta den svenska sekulära rättsstaten har de själva insett är en omöjlighet. Det är betydligt mer framgångsrikt att inkassera offentliga medel och inifrån omvandla Sverige till en religiös diktatur.

Man hade också kunnat förvänta sig att SVT i samband med koranbränningarna sänt många djuplodande samtal om innehållet i Koranen, vad det faktiskt står i Koranen, särskilt sura 8 och sura 9 som är så viktiga för Muslimska brödraskapet och Hamas, vilket jag nämner i det här blogginlägget 19 januari 2024. Så att befolkningen som finansierar SVT förstår varför vissa vill bränna egna exemplar av Koranen. Att diskutera vad som står i Koranen är betydligt mer konstruktivt än att sätta eld på egna exemplar av den.

Koranen är vår lag är Muslimska brödraskapets motto. Det är ytterligare ett skäl för SVT att sända djuplodande samtal om innehållet i Koranen och hur surorna förhåller sig till svensk lagstiftning. Stockholms stora moskés VD teokraten Mahmoud Khalfi vill, som nämnts, så förskräckligt gärna vara regeringens samtalspartner. På moskéns hemsida kunde man i många år ladda ner moskéns stridsskrifter mot den sekulära rättsstaten som samtidigt är propagandaskrifter för en religiös diktatur styrd av Muslimska brödraskapets tolkning av sharia, exempelvis den här skriften Vad du inte vet om Islam där det också står om kvinnans ”ställning” och ”rättigheter” enligt sharia (s. 27), som om det är en självklarhet att sharia gäller i Sverige:

Skriften har även publicerats av Göteborgs moské och av Märsta moské.

I så fall kanske Politikbyrån 27 mars hade haft en annan infallsvinkel gällande Jimmie Åkessons uttalande om rivning av moskéer, och SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson inte framstått som totalt omdömeslös, ytlig, lat, bekväm, slapp. Nonchalant. Som om Stockholms stora moskés islamtolkning inte är något att bry sig om, eller Hamas islamtolkning eller Hizbollahs eller Irans eller Saudiarabiens eller Qatars eller Turkiets president Recep Tayyip Erdogans islamtolkningar och dessa länders inflytande i Sveriges moskéer, islamiska kulturföreningar, friskolor och koranskolor.

Är Turkiets utveckling under president Erdogans styre verkligen något för Sverige att eftersträva? Är dessa teokraters islamtolkning något för Sverige att eftersträva?

Hur många bosatta i Sverige vill se män i denna utstyrsel i landets regering? Vet Hanna Stjärne och SVT:s medarbetare vilken islamtolkning dessa män står för?

Att vidareutbilda SVT:s medarbetare om olika islamtolkningar och utländska staters påverkansoperationer och bedriva folkbildning om olika islamtolkningar och innehållet i Koranen är inget som angår SVT, det har VD Hanna Stjärne i åratal demonstrerat vilket märks i Rapport, Aktuellt, Agenda, 30-Minuter, Kulturnyheterna och nu Politikbyrån.

Det gemensamma för teokraterna, antingen de är organiserade, som exempelvis Muslimska brödraskapet, Hizb ut-Tahrir, Tablighi Jamaat, eller via uppfostran har internaliserat en islamisk världsåskådning är tron på Guds enhet, tawhid, all makt finns hos Gud och hans lag, sharia, samt motståndet mot sekulära regimer och det demokratiska styrelseskicket. Guds makt är inte delbar. Inbilska sekulära regimer ska inte tro att de kan upphöja sig till Guds partner eller likställa sig med Gud och stifta lagar. Gud är allsmäktig, Gud har inga medhjälpare, Guds lag står över lagar stiftade av människan, vilket exempelvis går att läsa i Muslimska brödraskapets skrift Att förstå Islam, som publicerades första gången i slutet av 1980-talet och som riktar sig inte bara till landets politiker och myndigheter utan till invandrare från länder där islam är den dominerande religionen i syfte att lära dem den ”rätta” islam. I skriften står också att profeten Muhammed ”uttryckligen och med kraft” har förbjudit muslimer att anta icke-muslimsk kultur och livsstil. Som bäddat för shariastyrda parallellsamhällen. Jämför teokraten Salahuddin Barakats inställning:

Redan i början av 1980-talet satte Muslimska brödraskapet in en stöt mot Sverige genom att till svenska låta översätta viktiga böcker som förklarar den ”rätta”, den ”sanna” tolkningen av islam med det långsiktiga målet att inifån förvandla Sverige till en religiös diktatur. I fyra decennier har uppmaningen att det är förbjudet för muslimer att anta svensk kultur och livsstil, att bli ”försvenskade”, spridits från moskéer, islamiska föreningar, friskolor, koranskolor.

Att invandrade män, kvinnor och barn i Sverige inte respekterar svensk lag demonstrerades under koranupploppen påsken 2022 då just män, kvinnor och barn kastade sten mot polisen på grund av koranbränningar.

En händelse i närtid som demonstrerar att det i Sverige bor invandrare som inte respekterar svensk lag är mordet på en ung gravid kvinna betecknad som ”vit” och den somaliska blivande faderns förargade mamma, som tar avstånd från sonen på grund av kvinnans etnicitet och där islam är inblandad. ”Jag är inte längre din mamma. Jag är islam och somali”, skriver hon i sms till sonen, som valde att döda flickvännen hellre än stöta sig med familjen. Ett bestickande exempel på en mamma som inte placerar sig bland landets svenssonmuslimer.

Jag skrev inledningsvis om att Sameh Egyptson och hans uppmärksammade doktorsavhandling senaste året valsat runt i medierna som kallar avhandlingen kontroversiell efter Niklas Orrenius artiklar i DN, vilket jag skriver om i det här blogginlägget ett år efter disputationen. Långt innan det var dags för disputation låg Muslimska brödraskapet i för att stoppa disputationen, aktivisterna fick hjälp av Niklas Orrenius och DN. Efter disputationen har aktivisterna via föreningen Hjärta, som teokraten Omar Mustafa var med och startade, både den gamla som då var en del av Socialdemokraterna, och den nya föreningen Hjärta, som bildades för några år sedan, uppmanat alla som nämns i Egyptsons avhandling att anmäla den till Överprövningsnämnden för etikprövning (ÖNEP), se Egyptsons kommentar här efter det att åklagaren lagt ner förundersökningen.

SVT Politikbyrån 27 mars 2024
Inte ett spår av senaste årets försök att svartmåla Sameh Egyptson och utmåla Islamiska förbundet och alla dess föreningar, inklusive Ibn Rushd, som änglar stående över all kritik har nått SVT avslöjas i Politikbyrån 27 mars, programledare Karolina Skoglund. Programmet är under all kritik. Nyligen har SVT visat program om hedersutsatta flickor/kvinnor och om hur moskéer säger en sak när de inför dold kamera tror att de talar med en muslimsk kvinna som agat sitt barn och en helt annan sak när de konfronteras. Samma dubbla budskap avslöjade Uppdrag Granskning 2012 i programmet ”Imamernas råd” som stred mot svensk lagstiftning.

Men det är som om det inte är SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutsons uppgift att inhämta kunskap om att det finns flera olika tolkningar av islam. Han låter som om det bara finns en fullkomligt oproblematisk tolkning och att SD och Jimmie Åkesson är de som är problematiska inte totalitära politiska islamtolkningar.

Knutson verkar över huvud taget inte ha tagit till sig vad den österrikiske förbundskanslern Sebastian Kurz sa till SVT:s reporter Christoffer Wendicks om faran med politisk islam, som han kallar ”giftig ideologi”, vilket jag skriver om i det här blogginlägget, och det här om ett vuxet samtal om islam, eller de åtgärder Frankrikes president Emmanuel Macron vidtagit för att stävja teokraternas inflytande.

Menar Mats Knutson att Sebastian Kurz och Emmanuel Macron är ”problematiska”? Politikbyrån 27 mars är ett konkret exempel på varför Public service omgående borde avskaffas.

På SD:s landsdagar höll Jimmie Åkesson tal om att förbjuda nybyggnation av moskéer och att Sverige ska kunna stänga och riva moskéer som sprider ”antidemokratisk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation”. Teokraten och mästaren i att tala med kluven tunga Mahmoud Khalfi fördömde hans tal och menar att rivning av moskéer kommer att bidra till ökad segregation, när det i stället är moskéerna som bidrar till parallellsamhällena. Khalfis och Muslimska brödraskapets moské borde vara bland de första som stängs.

Efter klagomålen säger Jimmie Åkesson att han inte förstår kritiken: ”Jag riktar mig mot islamism och islamister”. Han säger sig värna om religionsfriheten. ”Men det är inte samma sak som att man har rätt att komma till Sverige och bygga monument över en främmande, imperialistisk och politisk ideologi som islamismen är.”

– Frankrike har stängt ett antal moskéer och i Tyskland har man stängt ner ett antal muslimska föreningar som är väldigt extrema. Vi borde kunna göra likadant i Sverige. Vi får inte vara naiva inför förekomsten av just islamism.

Detta är bakgrunden till Mats Knutsons och Tomas Nordenskiölds enkelspåriga ”analys” av vad Åkesson sagt. Ämnet för Politikbyrån var huruvida SD fortfarande var ett antietablissemangsparti samt SD:s samarbete med regeringspartierna och då särskilt Moderaterna. De kommer in på SD:s ”utfall mot islam eller mot moskéer” som tydligen ska ha upprört Moderaterna. Tomas Nordenskiöld säger att ”Åkesson gör utspelet om att riva moskéer mitt under Natoprocessen. Sverige var i kris gentemot muslimska världen. Att Åkesson går ut och håller det talet chockade moderaterna. En sak är att Richard Jomshof, som ofta gör hätska utspel, gör så, men att även Åkesson gjorde det blev de förvånade över.”

Richard Jomshof säger att han har läst Koranen och böcker om islam. Jomshof tolkar Koranen som en bokstavstroende teokrat. Att vi inte har en saklig diskussion om islam i Sverige beror på att universitetens islamforskare är missionärer och slår ner på alla som kritiserar islam och slänger sig med ordet ”islamofobi”. Jomshof har därför aldrig behövt ställa sin tolkning av islam mot andra tolkningar och slipa ner sin retorik.

Har Tomas Nordenskiöld läst Koranen från pärm till pärm? Har han läst böcker om islam? Har Mats Knutson läst Koranen från pärm till pärm? Vet han skillnaden mellan svenssonmuslimer och teokratmuslimer? Programledare Karolina Skoglund frågar hur förankrat Åkessons tal var inom SD. Mats Knutson svarar: ”Inte så förankrat ens inom SD såvitt jag förstår utan partiets tanke var att landsdagarna skulle handla om hårdare krav på dem som flyttar hit och hårdare krav för medborgarskap.”

”Men några dagar innan hade Gunnar Strömmer en träff med riksdagsjournalister där han lyfte just hårdare krav för medborgarskap. Då började personerna runt Jimmie Åkesson fundera: ’Vi måste gå längre.’ Och då skrevs ett tal av Linus Bylund med det här innehållet som innebar att man talade om att riva moskéer och Åkesson tvingades i efterhand modifiera det och ta tillbaka delar av det. Å andra sidan måste man behålla en särart för att visa att man är SD. Utspelet om moskéerna var för att visa väljarna: ’Vi vill mest när det gäller invandringspolitik och hårda tag’.”

Jimmie Åkesson tog inte tillbaka något, han förtydligade med att han avsåg islamister. Vet Mats Knutson vad islamism innebär? Hur vet Mats Knutson så säkert att Åkesson inte värnade om den sekulära rättsstaten? Känner Mats Knutson inte till att exiliranier i Sverige kallar shiamoskén i Järfälla för Irans propagandacentral och att den används som Irans underrättelsetjänst? Att moskén är en spioncentral? Att imamen avlönas av Irans höga prästerskap? Såg inte Mats Knutson på Uppdrag Gransknings program ”Sexköp i Allahs namn” om hur moskén hjälper folk att ingå ”njutningsäktenskap”?

Anser Mats Knutson att det inte ingår i hans uppdrag som inrikespolitisk kommentator att känna till vilka utländska regimer som ägnar sig åt spioneri och påverkansoperationer via moskéerna i Sverige? Turkiet finansierar imamerna i sina moskéer. Även Turkiet ska ägna sig åt att spionera på turkar bosatta i Sverige.

Thomas Nordenskiöld säger: ”Relationen till muslimer . . . aversionen mot islam inom SD skapar en osäkerhet, och man hör hur Moderaterna är fundersamma kring vart SD är på väg, för där är de inte på väg att tona ner sig själva.”

Varför skulle SD tona ner sig? Bör Frankrikes president Emmanuel Macron tona ner sig? Det Knutson och Nordenskiöld avslöjar är att Moderaterna skulle ha en lika nonchalant inställning som de själva till moskéer som används som spioncentraler och bedriver missionsverksamhet finansierad av Iran, Qatar, Saudiarabien och Turkiet i syfte att inifrån omvandla Sverige till en religiös diktatur.

Detta skandalösa program om svensk inrikespolitik borde vara nog för att Hanna Stjärnes tid som SVT:s VD borde ifrågasättas. Inte ett enda ord sägs i programmet om det utländska hotet mot den sekulära rättsstaten. Som om SD skulle vara de enda i Sverige som vill montera ner det demokratiska styrelseskicket.

Det slående är också att turerna kring Sameh Egyptsons avhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren och innehållet om de hundratals miljoner skattekronor den inre kärnan höstat in under årens lopp inte är något för varken Mats Knutson, Tomas Nordenskiöld eller Moderaterna att orda om. Det finns bara en islam. Och islam ska vi inte kritisera i SVT:s program.

Har Mats Knutson över huvud taget hört talas om Muslimska brödraskapet?

Håller Moderaterna med Mats Knutsons och Tomas Nordenskiölds ”analys” av hur Jimmie Åkessons kritik av islamism chockade dem? Chockas Moderaterna även av Emmanuel Macrons hårda tag mot teokraterna i Frankrike?

SVT Kulturnyheterna
Den särskilda rapportören för FN:s råd för mänskliga rättigheter Francesca Albanese skriver en rapport där hon anser att det finns tydliga tecken på att Israel begår folkmord i Gaza. I detta råd sitter mängder med diktaturer. Dagens Nyheter skriver en artikel 26 mars 2024 ”FN-rapportör: Israels handlingar i Gaza kan definieras som folkmord”. I artikeln står:

Joachim Åhman, professor i internationell rätt vid Göteborgs universitet, säger att det är svårt att veta om rådet för mänskliga rättigheter kommer att landa i samma slutsats som rapportören.
– Hur FN-organen hanterar rapporterna från sina utsedda experter och ifall de till exempel inkluderar dem i resolutioner kan se olika ut i olika fall. Det finns ingen garanti för att rådet landar i samma uppfattning som rapportören, säger han.

Francesca Albanese har kritiserats för att tidigare ha gett uttryck för antisemitiska åsikter och att hon ska ha sagt att USA styrs av den judiska lobbyn. Frankrike och Tyskland tog kraftigt avstånd från hennes rapport. Men Albaneses rapport presenteras i Kulturnyheterna 26 mars som ett faktum med FN som avsändare, inte som en åsikt av en enskild rapportör.

Som om källkritik inte är något som angår Kulturnyheterna. Som om Hamas inte är upphovet till alla döda i Gaza.

Här är ännu ett inslag som visar med vilken nonchalans Kulturnyheterna sprider att det finns bara en islam i inslaget Årets bästa ramadanserier.

Som om alla islamtroende i Sverige fastar. Som om det inte skulle finnas lika våldsamma konflikter inom islams trosgemenskap i Sverige som bland invandrare från Eritrea, vars slagsmål under kulturfestivalen i Järva förra året skapade rubriker. Koranens uppmaning att påbjuda det rätta och förbjuda det orätta har gett upphov till mängder med religiösa poliser, även bland barn, som jagar ”kättare” som inte fastar.

Men detta visas aldrig i SVT.

SVT:s vurm för shariadoket och spridningen att det bara finns en islam
Inte heller problematiserar SVT någonsin flickors/kvinnors beslöjning och upplyser tittarna om vilken extrem tolkning av islam den beslöjade flickan/kvinnan är anhängare av, vilket jag skrivit om i mängder med blogginlägg ända sedan jag skrev det första inlägget ”Kriminalisera purdah!” 29 februari 2016. Söndag 24 mars 2024 Stockholm Lokala Nyheter var det dags igen.

Hur vet SVT att den unga kvinnan inte lever i en hederskontext? Hederskulturer finns inom alla religioner, inklusive klaner som inte ens omfattar en religion, men det går samtidigt inte att låtsas om att islam inte skulle vara inblandad i flickors/unga kvinnors beslöjade huvuden med tanke på de intensiva påverkanskampanjer islamiska missionärer bedriver i Sverige om att det är den muslimska kvinnans plikt att dölja håret.

Det är stötande hur SVT låter Camilla Hamid och Zeina Mourtada representera islams trosfränder.

Båda två är annonspelare för hedersförtryck!

De är ständiga gäster i skattefinansierade SVT, trots att de har egna sociala plattformar. Nu senast har SVT till och med sänt en hel serie matprogram med Camilla Hamid och använt henne i trailers för SVT:s program. Hon var tidigare lärare i den könssegregerade Cordobaskolan som Skolinspektionen dragit in tillståndet för, jag skriver om henne i det här inläggetCarina Bergfeldt hade det extremt dåliga omdömet att intervjua henne på Fadimedagen 21 januari 2022. Jag skriver om båda två i det här inlägget december 2023.

Camilla Hamid och Zeina Mourtada representerar teokratmuslimerna.

SVT visar intolerans mot de intoleranta.

Av alla invandrade kvinnor måste SVT bjuda in just de två som med sin klädsel tar avstånd från den svenska kulturen till programmet Invandrare för svenska.

De här två extremt självupptagna kvinnorna omvandlar den svenska kulturen till att likna Mellanöstern, de har bestulit Sveriges kvinnor på den otroligt behändiga sjalen i det nordiska klimatet och förvandlat den till en religiös markör.

Journalisten tillika tidigare chef för TV4 Jan Scherman värnar om demokratin och public service och oroar sig för att public service efter regeringsbytet och den pågående utredningen kommer att förändras och oberoendet minska. Nyligen skrev han tillsammans med några andra journalister en debattartikel i Aftonbladet Kultur, ”Skrota alla planer på att banta public service”. De ger fem goda råd. Råd nummer två är att public service ges resurser för att ”stärka motståndet mot desinformation”. ”Detta genom att vara en trovärdig, transparant källa med verifierad information. . .”

SVT har ända sedan Hamas terrorattack mot Israel 7 oktober 2023 spridit desinformation genom att dölja att Hamas är upphovet och ytterst ansvarig för den fruktansvärda situation Gazas befolkning befinner sig i och att Gazas ”hälsomyndighet” är Hamas propagandaapparat. SVT har i åratal spridit desinformation genom att aldrig informera tittarna om vilken extrem islamtolkning beslöjade flickor/kvinnor representerar utan låter konsekvent påskina att beslöjning och islam är samma sak.

Och SVT:s Politikbyrån 27 mars är desinformation som omedelbart borde ge Hanna Stjärne sparken som SVT:s VD.

Jan Scherman har ända sedan regeringsbytet oroat sig över att SD kommer att få alltför stor makt över public service. Vad jag vet har han inte skrivit en enda debattartikel om den makt antidemokratiska Muslimska brödraskapet skaffat sig i Sverige och de hundratals miljoner skattekronor de tillskansat sig. Vet Jan Scherman över huvud taget vad Muslimska brödraskapet står för? Eller är han lika tom i bollen som Mats Knutson och Tomas Nordenskiöld? Har Jan Scherman hört talas om Sameh Egyptson, som valsat runt i medierna det senaste året på grund av Muslimska brödraskapets intensiva kampanj att få hans doktorsavhandling ogiltigförklarad och Sameh Egyptson krossad som forskare?

Kan Jan Scherman svara på frågan om vilka han anser är det största hotet mot vår demokrati: SD eller Muslimska brödraskapets svenska gren?

I det här blogginlägget 19 januari 2024 uppmanar jag Ulf Kristersson, Tobias Billström och Jakob Forssmed att eftersom de bjudit in Muslimska brödraskapet till överläggningar också bjuda in Sameh Egyptson och hans fakultetsopponent Khaled Salih att berätta för dem vilken betydelse Koranens sura 8 och sura 9 har för Muslimska brödraskapet och Hamas. Jag upprepar uppmaningen.

Än en gång. Politiker, myndigheter, journalister: Skilj på svenssonmuslimer och teokratmuslimer.

Sprid uppmaningen!

1 april 2024

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *