Del 5 av 6. Hanna Stjärne, VD, SVT, borde vara ett prioriterat uppdrag för Säpo. Stjärne har sedan 3 mars 2017 gjort SVT till islamistiska Muslimska brödraskapets propagandakanal. Islamismen är den fjärde totalitära politiska ideologin i Europa efter kommunismen, fascismen, nazismen. Stjärne låter SVT bedriva islamiseringskampanjer. Flera gånger i veckan markerar nyhetsprogrammen att sharia står över svensk lag genom att lyfta fram kvinnor och barn i shariadok, Muslimska brödraskapets uniformspersedel, Hamas tvångsuniform, utan att nämna vilken demokratifientlig tolkning av islam bäraren representerar

Del 5. Det svenska kvinnoförtryckets moderna historia – skammens historia. Shariadoket, ett politiskt plagg, ett islamistiskt plagg.

Här kan man läsa om hur SVT Nyheter 3 mars 2017 lät Muslimska brödraskapet såga Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis kunskapsöversikt om Muslimska brödraskapet i Sverige, beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den första rapporten om Brödraskapet i Sverige någonsin, sågad av SVT. I det här blogginlägget 20 april 2021 kritiserar jag Hanna Stjärne för att hon gjort SVT till Muslimska brödraskapets propagandakanal.

Om del 5 i denna serie:
SVT:s nonchalanta inställning till shariadoket
1970-talet som decenniet då Muslimska brödraskapet markerade att shariadoket skulle vara ett viktigt synligt tecken på motståndet mot den västerländska civilisationen
Hamas och kvinnornas förvärrade situation i Gaza
Islamisten Kalsoom Kaleem, Göteborgs moské, finansierad av Saudiarabien, styrd av Muslimska brödraskapet, kräver dialog med regeringen efter Jimmie Åkessons tal om att förbjuda nybyggnad av moskéer och rivning av moskéer som sprider antidemokratisk propaganda
Egotrippade Jan Jönsson (L) som motsätter sig en utredning om förbud mot ”slöjan” på småflickor, han markerar mot SD på bekostnad av småflickorna

I detta inlägg visar jag varför det är korrekt att använda beteckningen Hamas tvångsuniform om Muslimska brödraskapets uniformspersedel, som jag kallar shariadok,

eftersom Muslimska brödraskapet likställer plagget med nunnedok, ett plagg som tack vare internet har standardiserats och ser i princip likadant ut i hela världen.

Shariadok är ordet jag önskar att alla som värnar om den västerländska civilisationen och inte vill att lagverket sharia ska gälla i Sverige använder sig av, i stället för det slentrianmässiga ordet slöja, som för tankarna till en saga ur Tusen och en natt, den här sagan exempelvis om Ghanem ben-Ayub, översatt av Nils Holmberg, illustrerad av Gudmund Hentze. Den åtråvärda damen är kalifen i Bagdad Harun al-Rashids (763–809) älsklingsslavinna. När kalifen drog ut i krig såg hans svartsjuka älsklingshustru till att slavinnan fick en dryck som gjorde henne medvetslös, hon förpassades till en gravkammare där den unge Ghanem Ben-Ayub fann henne och för henne till sitt hem. De festar vilt. Alltså raka motsatsen till vad shariadoket står för.

Men först några ord om det kompakta motståndet hos politiker och inom universitetet mot Sveriges arbete mot hedersrelaterat förtryck, vilket SVT så gärna deltar i, bland annat debattprogrammet Opinion Live 20 oktober 2016 som jag skriver om i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Som jag nämnde i föregående inlägg skrev islamisten och Muslimska brödraskapets aktivist Maimuna Abdullahi tillsammans med miljöpartisten Manijeh Mehdiyar (MP) en debattartikel i Expressen 25 juni 2015 där de kritiserar vänsterpartisten Amineh Kakabavehs arbete mot hedersförtryck och kallar det rasism, ”Hatkampanjen mot förorten är rasistisk”.

Amineh Kakabaveh och Manijeh Mehdiyar bjöds in till Opinion Live. En beklämmande tillställning. För det första fick tittarna inte veta att Mehdiyar var aktiv miljöpartist, hon presenterades enbart som doktorand i migration och hälsa. Det är sanslöst att debattera för eller mot hedersförtryck!

Mehdiyars invändning mot Kakabavehs arbete är verklighetsfrämmande, det handlar inte om klankulturer och hederskulturer, enligt henne, utan om att invandrare som grupp är förtryckta. Hon sågar Astrid Schlytters och Devin Rexvids arbete. Invandrarkvinnornas största problem är rasism och sexism. Hon upphöjer sig själv till expert. Bara alla har lika möjligheter till jobb, bostad och tillgång till välfärdssystemet försvinner hedersförtrycket.

Ett liknande idiotprogram gjorde SVT 20 januari 2007, Existens, med rubriken ”Islamofob eller hjälte?” om nytillträdda integrationsministern Nyamko Sabunis bok Flickorna vi sviker. Om hederskultur i Sverige och hennes 10 förslag. Hon ställdes mot Mattias Gardell som förstås dömde ut skriften som islamofobisk.

Det handlar om barnslaveri! Och SVT tycker att det är helt OK att skapa debatt för eller emot! Som exempelvis Sverige möts ”Slöjförbud i skolan”, ett grovt och smaklöst program jag kallar gyttjebrottning.

Som jag nämnt i mängder med blogginlägg så är människors klädsel kulturellt kodad. Kvinnor och män över hela världen och i alla tider har täckt huvudet på ett eller annat sätt, som social status, geografisk markering, uppmaning från kyrkan, press från den lokala imamen, social norm med mera med mera.

Förr i tiden bar kvinnor, religiösa som oreligiösa, i olika världsdelar en enkel sjal, folk var fattiga. Sjalen var ett i sig neutralt plagg men gavs i vissa kulturer en innebörd utöver ett enkelt tygstycke. Sent 1900-tal började ordet hijab användas, en arabisk översättning av purdah, ett begrepp använt på Indiska halvön om inlåsning av kvinnor, oberoende av om de var hinduer eller muslimer.

Jag har mängder med gånger länkat till Västeråsmoskéns ”Kvinnors klädesnorm enligt Koranen”, som förklarar att ordet hijab i Koranen inte används om klädesplagg och vad Koranen faktiskt säger om kvinnors klädsel. Det är uppenbart att SVT:s nyhetschefer inte har läst Västeråsmoskéns skrift.

Shariadoket är ingen enkel sjal, plagget har tack vare internet standardiserats och kopplats till islam.

Shariadoket är ett tortyrliknande förtryckarmedel i vissa islamreligiösa hederskulturer i Sverige kopplad till kvinnans sexualitet. Flickor som vägrar bära plagget kan misshandlas, mordhotas, tvingas lämna sin familj och hela sitt sociala nätverk och leva under skyddad identitet.

Här vill jag vidga betydelsen av plagget och förklara varför shariadoket också är ett politiskt plagg, att det signalerar graden av hur långt ett land har islamiserats. Eftersom det glödande judefientliga, totalitära, antivästerländska Muslimska brödraskapet är upphovet till just shariadoket ska plagget likställas med det nazistiska hakkorset. Plagget är en extremt västfientlig markering och signalerar att sharia står över svensk lag. Det är därför plagget bör förbjudas i all offentligt finansierad verksamhet. Myndighetspersoner ska på inga villkor bära plagget.

Och barn ska inte vara annonspelare åt föräldrars demokratifientliga värderingar och avståndstagande från det svenska samhället. I dessa dagar efter Hamas massaker på judiska barn, unga och gamla är det frånstötande att myndighetspersoner och barn bär ett plagg som signalerar att judar förtjänar döden!

Redan Muslimska brödraskapets grundare egyptiska Hassan al-Banna (1906–1949) ville att rörelsens kvinnor skulle bära en vit sjal för att särskilja dem på universitetet från barhuvade kvinnor. Rörelsen är alltså separatistisk. Det är viktigt att ha i åtanke att Brödraskapet väljer ut presumtiva medlemmar från skolor och universitet och att medlemmarna är högutbildade, många har doktorsgrader. Andra inom Brödraskapet menade den här tiden att plagget inte borde vara obligatoriskt. Ett viktigt decennium för Muslimska brödraskapets krav att kvinnor skulle täcka håret är 1970-talet.

Den internationellt renommerade franska islamforskaren Giles Kepel beskriver i The Prophet & Pharaoh. Muslim extremism in Egypt (1984) Muslimska brödraskapets och olika sidogrenars utveckling i Egypten utifrån deras tolkning av chefsideologen Sayyid Qutbs (1906–1966) bok Milstolpar, som Qutb skrev då han satt fängslad under Gamal Abdel Nassers (d. 1970) tid som Egyptens diktator och rörelsen var förbjuden. Nasser förordade pan-arabism. Milstolpar, publicerad 1964, är ursprungsmanualen för varenda militant rörelse i islams namn. Det kan tillägga att Irans nuvarande högsta religiösa ledare Ali Khamenei, som kunde arabiska flytande, 1966 översatte Qutb till persiska, vilket uppmuntrade ayatolla Khomeini att tolka islam som en politisk ideologi och ”Guds välde på jorden”.

Mängder av Brödraskapets aktivister var fängslade under Nassers tid och de studerade Qutb i fängelset. Anwar Sadat efterträdde Nasser, han välkomnade hem aktivisterna som flytt till Saudiarabien och Qatar och gav många av Brödraskapets fängslade aktivister amnesti, framför allt utnyttjade han studenterna till att slå ner nasseristiska och marxistiska studentföreningar på universiteten.

Kepel har ett kapitel om den dominerande islamistiska studentorganisationen i Egypten under Sadats tid, en genuin massrörelse som tog fart efter Oktoberkriget 1973 och som efter fyra år helt slagit ut universitetens vänsterinriktade nasserister och marxister som vuxit fram efter nederlaget kriget 1967 och som nu tvingades gå under jord. Ett ordentligt bakslag för de kvinnliga studenterna, som hädanefter tvingades täcka håret, könsseparering infördes. Den islamistiska studentorganisationen, som universitetsvalen 1976/1977 vann stort på viktiga universitet i hela Egypten, hade initialt understötts finansiellt av Sadat, men började bli ett hot mot regimen och upplöstes september 1981, ledarna arresterades. En månad senare mördades Sadat.

Sadat tillät att Muslimska brödraskapet publicerade månadstidningen al-Da’wa 1976–1981. Giles Kepel citerar ur en av studentorganisationens få teoretiska texter som publicerades i al-Da’wa, skriven av studentledaren Isam al-Din al-Aryan (Essam al-Din el-Erian), senare en av Muslimska brödraskapets högsta ledare och ledare för MB:s Frihets- och rättvisepartiet som bildades efter egyptiska revolutionen 2011. Han arresterades 1981, satt i fängelse 1995–2000 och fängslades på nytt 2013. Han dog i fängelse 2020 enligt engelska Wikipedia. Muslimska brödraskapets aktivist i Sverige, aktiv i åtskilliga av Brödraskapets svenska föreningar, inklusive stora moskén i Stockholm och studieförbundet Ibn Rushd, Mohamed Temsamani, gjorde under sina studier vid Stockholms universitet praktik hos partiet.

Isam al-Dins text är en sammanställning av vad organisationen publicerat i sin månatliga bulletin om vikten av att sprida islam inom universiteten och behovet av en förtrupp som stod emot västerländska idéer och kunde tända de tio miljoner studenterna vid universiteten från Kairo till Jakarta, samt arbetarna. ”De framtida islamiska staternas kader studerar vid dagens universitet.” Isam al-Din utvecklar också behovet av tydliga yttre tecken på rörelsens utvecklingsgrad. De viktiga synliga tecknen är fyra:
1) Först och främst, kvinnor ska vara beslöjade. ”När antalet kvinnor som är beslöjade ökar är det ett tecken på motståndet mot den västerländska civilisationen och början på iltizam mot islam.” I en not förklarar Kepel att de militanta islamisterna med ordet iltizam avser uppfyllelsen av alla de plikter muslimernas religion ålägger dem.
2) Det andra tecknet är männens motsvarighet till kvinnornas klädesnorm: otrimmat skägg och vit löst sittande kaftan med huva som profeten Muhammed bar.
3) Tidigt äktenskap och
4) närvaro vid offentliga böner under de islamiska högtiderna.

De offentliga bönerna har kommit till Sverige. Att offentliga böner betraktas som ett viktigt synligt tecken på graden av ett lands islamisering är ett starkt skäl att förbjuda dem.

Notera att kvinnors beslöjning signalerar motståndet mot den västerländska civilisationen. Tack vare massivt stöd från Saudiarabien, som 1973 vann stort på oljekrisen och som ville skapa ett pan-islamiskt block som motståndare till Nassers pan-arabiska block, kunde Muslimska brödraskapet sprida sina värderingar över precis hela världen. MB stod för organiseringen, Saudiarabien för finanserna. Moskéer sköt upp som svampar ur jorden i land efter land, skolor finansierade av petrodollar växte fram i land efter land, inte sällan med lärare utbildade i Saudiarabien, miljontals Koraner har skänkts bort. Och flickor/kvinnor matas med att de kommer att brinna i helvetet om de inte täcker håret, att det är en stor synd att inte täcka håret, att det är flickors/kvinnors plikt att täcka håret, för det har Allah bestämt.

När det är Muslimska brödraskapets krav, ett krav alla extremistiska och konservativa islamgrupper tagit efter och påstår är Allahs befallning. Resultatet ser vi här i Sverige.

Kvinnor i Saudiarabien hade det betydligt lättare första halvan av 1900-talet. År 1979 är inte bara året då islamiska revolutionen i Iran inträffade och Saudiarabien, benhårda motståndare till shiiterna, fick konkurrens om herraväldet över tolkningen av islam av en shiitisk regim, det är också året då stora moskén i Mekka ockuperades. Saudiska regimens svar på alla interna religiösa konflikter blev mer religion, mer religion. Vilket gick ut över kvinnorna. Saudiarabiens kungahus existerar enbart tack vare stödet från den wahhabitiska klanen.

Och nu till Hamas, Muslimska brödraskapets palestinska gren. Här är en artikel i Socialdemokraternas tidning Aktuellt i politiken 1 mars 2010 som vittnar om att shariadoket är Hamas tvångsuniform. Hamas vann valet i Gaza 2006, år 2007 bekämpade de Fatah och har sedan dess styrt enväldigt över Gaza. År 2010 kliver Hamasmän in på Palmecentrets kontor i Gaza och lägger beslag på centrets dator och kräver att Palmecentrets lokala medarbetare skriver under ett papper som innebär att hon måste ha Hamas tillstånd att arbeta. Under Hamas styre hårdnade situationen för kvinnorna, de måste sitta längst bak i bussarna, en kvinna som vistas utomhus måste ha sällskap av den äkta mannen eller en nära manlig släkting. Ann Linde säger att man knappt ser någon kvinna som inte är beslöjad. ”Jag har varit i Gaza flera gånger och har tidigare klätt mig som vanligt, men nu får inte ens västerländska kvinnor bära kjol som inte är heltäckande.”

Det är en förolämpning utan like mot islamtroende av båda könen i Sverige av SVT att aldrig upplysa tittarna om vilken extrem västfientlig tolkning av islam flickor/kvinnor i shariadok representerar utan påskina att shariadoket är en islamisk tradition. Det är också en kraftfull signal till vuxna i hederskulturer i Sverige att SVT betraktar shariadoket som ett självklart inslag i offentliga Sverige, och ett svek utan like mot alla flickor som inget hellre vill än vara barhuvade som sina lekkamrater och klasskamrater.

Här är ett axplock av SVT:s nonchalanta inställning till Muslimska brödraskapets uniformspersedel, Hamas tvångsuniform och tecknet på motståndet mot den västerländska civilisationen, efter Hamas bestialiska massaker 7 oktober på judiska barn, unga och gamla och veckan innan SVT började sända En våldsam heder.

Den 7 november om trångboddhet, inga frågor ställs om varför man inte anpassar antalet barn till lägenhetens storlek.

Visste Cecilia Gralde och Katia Elliott inte om att En våldsam heder skulle börja sändas veckan efter? Struntade de i det? Tror de verkligen att shariadoket är en islamisk tradition?

Fredag den 10 november intervjuas Sara Palani som utbildar lärare i Strängnäs om gängkriminella och våld, hon säger att hederskultur finns även bland etniskt svenska gängkriminella.

Fredag 10 november 2023 intervjuas även den här beslöjade kvinnan av Carina Bergfeldt med anledning av en bok hon publicerat om sin flykt från den somaliska terrorsekten al-Shabaab och därför inte vill synas i bild. Ändå bär hon en klädsel som direkt kopplas till en extremistisk tolkning av islam.

Carina Bergfeldts okänsliga och frånstötande val att på 20-årsdagen av mordet på Fadime Sahindal intervjua Camilla Hamid iförd shariadok, verksam vid Cordobaskolan, som nyligen fått sitt tillstånd indraget av Skolinspektionen efter information från Säpo, kommenterar jag i det här blogginlägget 21 januari 2022. Känner Carina Bergfeldt och hennes redaktion över huvud taget till Bortförd och En våldsam heder?

Lördag 11 november låter Rapport fattigdomen i Sverige representeras av en kvinna klädd i ett plagg som för tankarna till islam.

Också lördag 11 november visas ständigt återkommande gästen Zeina Mourtada.

Hon, liksom Camilla Hamid,

har egna sociala kanaler med stora följarskaror. Varför visas deras västfientliga huvudbonader upp i skattefinansierade SVT?

Elle skriver 30 dec 2021 om Zeina Mourtada:

Något Zeina ofta fått försvara är hennes val att bära hijab. Zeina säger att det är hennes eget val och att hon burit den sedan 23-årsåldern. Idag är hon gift och mamma till tre barn varav en tonårsdotter som inte vill bära hijab, vilket är helt okej tycker Zeina. Själv bär hon den av religiösa skäl.
– Den är väldigt viktig. För mig personligen känns det som att jag har en krona på huvudet. Jag känner mig trygg i den. Det är en viktig del av mig, av Zeina, säger hon till SvD.
I en intervju med Aftonbladet från 2018 beskriver Zeina hur hon förhoppningsvis kan fortsätta att krossa myten om vad en kvinna i hijab är.
– Jag tror att min slöja krossat många fördomar. Jag visar inte upp den bild som många gärna vill måla upp, av en lite förtryckt kvinna som inte kan svenska, som vill vara hemma och bara laga mat. Jag har byggt upp mitt varumärke själv.

Söndagen 12 november fortsätter SVT rapporten om familjer i ekonomiskt trångmål i Sverige, här är det en familj i Bollnäs som Gävleborg lokal-TV gör ett inslag om.

Rapport 15 november

Stockholms Lokal-TV 15 november 2023 om hembesök

Rapport 28 november, besöker en skola där eleverna studerar samhällskunskap, demokrati och mänskliga rättigheter.

Lokalnyheterna Stockholm 5 december om Jimmie Åkessons kommentar om moskéer.

Jimmie Åkesson säger att han inte förstår kritiken som riktats mot honom: ”Jag riktar mig inte mot muslimer – jag riktar mig mot islamism och islamister.”

Redan 2006 sände SVT Uppdrag granskning två kritiska program om islamismens framväxt i Sverige, del 1 25 april 2006 här och del 2 den 2 maj 2006 här. Den 6 december 2009 sändes Evin Rubars program Dokument inifrån, ”Slaget om muslimerna”, här.

Om landets politiker hade lyssnat på vad socialantropolog Aje Carlbom sa 2006 och 2009 om att islamism handlar om politik, inte religion, och vilken fara Sverige som nationalstat utsätts för hade Jimmie Åkessons tal på Sverigedemokraternas landsdagar aldrig behövts. Sverige hade sett helt annorlunda ut, kanske hade betydligt färre moskéer fått bygglov och Ibn Rushd aldrig fått en enda krona från Folkbildningsrådet. Det är uppenbart att Hanna Stjärne inte har en aning om de program SVT sänt om islamism med tanke på hur SVT valt att låta ”upprörda” röster komma till tals efter Åkessons utspel.

Bland annat islamisten och aktiva socialdemokraten Kalsoom Kaleem, Göteborgs moské vid Rambergsvallen, Muslimska brödraskapets moské, talesperson för Muslimska samverkansgruppen i Göteborg. Hon uttalar sig i SVT 27 november om Jimmie Åkessons tal om att stänga moskéer och det öppna brev samverkansgruppen skrivit till statsminister Ulf Kristersson. För Muslimska brödraskapet är det oerhört viktigt att blixtsnabbt ta kontroll över mediebilden av islam så fort religionen kommer på tal. Likt Stockholms stora moskés VD ”broder” Mahmoud Khalfi

insisterar hon på dialog med regeringen. Faktum är att både Stockholms stora moské och Göteborgs moské borde rivas med hänvisning till att de styrs av Muslimska brödraskapets svenska gren. Ideologin är bland annat baserad på att profeten Muhammed när han var i underläge i Mekka inte krigade mot majoritetsbefolkningen, när han utvandrade till Medina blev han mäktig, både politisk ledare och krigsherre. Därav skillnaden i inställningen till väpnad jihad hos Brödraskapets svenska gren och Hamas. Målet är detsamma, en totalitär gudsstat.

Så här säger denna antidemokrat om Jimmie Åkessons tal:

Reportern säger att Jimmie Åkesson menade att moskébyggnader som spred antidemokratisk, antisvensk, homofobisk propaganda och desinformation skulle rivas. Islamisten Kalsoom Kaleem ljuger när hon svarar att hennes moské inte sprider desinformation.

Muslimska brödraskapet, som strävar efter att införa en totalitär teokrati styrd av deras tolkning av sharia, vill till varje pris markera att just de är talespersoner för landets islamtroende, vilket inte alls stämmer. Kalsoom Kaleem har en bakgrund i studieförbundet Ibn Rushd som just nu är föremål för mediernas uppmärksamhet med anledning av att de måste betala tillbaka pengar till Folkbildningsrådet gällande hårresande kurser avsedda för 7-åringar.

Här är en liten bakgrundsteckning av kvinnan som propsar på dialog med regeringen. Kalsoom Kaleem blev känd då hon uttalade sig i Uppdrag granskning 2013 i uppföljningsprogrammet till ”Imamernas råd” 2012 och sa sitt hjärtas mening om Göteborgs moskés inställning till demokrati, jämställdhet och den gifta kvinnans rätt att neka mannen sexuellt umgänge. Imamen Abdul Rashid Mohammed hade 2012 sagt till kvinnan som sökte råd att det bara fanns två skäl att neka mannen sexuellt umgänge: när hon var sjuk och när hon hade mens. ”Så det är de här två bara gånger som du kan säga nej. Men om du inte är trött eller sjuk eller du är på mens så du kan inte säga nej.” Imamen är delvis utbildad i Saudiarabien, som alltså finansierade moskén. Han kör med dubbla budskap, säger en sak inför öppen i ridå, en annan inför dold kamera. Kalsoom Kaleems kommentar i uppföljningsprogrammet: sharia står över svensk lag.

Forskaren Sameh Egyptson skriver i G-P 18 juni 2019 debattartikeln ”Partierna i Göteborg bör publicera sina fakta om Göteborg” inför EU-valet. Om Kalsoom Kaleem skriver han:

Studieförbundet Ibn Rushd har sedan starten arbetat för att normalisera islamism i Sverige och gav nyligen, tillsammans med folkbildningsförbunden Sensus och Bilda samt Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, ut en broschyr inför EU-valet. I broschyren marknadsförs Kalsoom Kaleem, ordförande för Göteborgsmoskén och verksam i Ibn Rushd Göteborg, tillsammans med Svenska Kyrkans ärkebiskop Antje Jakelén och den katolska kardinalen Anders Arborelius. Kaleem blev rikskänd efter en intervju i SVT:s Uppdrag Granskning ”Kampen om koranen”. I programmet uttalade hon sig då för ett tydligt islamistiskt krav om att religionen inte ska anpassas efter tiden utan tiden och människor ska anpassa sig efter koranen.
Kalsoom Kaleem, har kandiderat till landstinget som socialdemokrat, och var första vice ordförande för Muslimskt Politiskt Forum, MPF, som Abdirisak Waberi ledde med målsättningen ”Utveckla politiska ledare med muslimskt perspektiv”. MPF lyckades att övertyga moderaterna i Göteborg inför valet 2010 att MPF representerar muslimer politiskt i Sverige. Det rådet resulterade i att Waberi fick plats nummer 5 på Moderaternas vallista och riksdagsplats och mandat i försvarsutskottet. Waberi fick dock endast 772 personröster, långt mindre än övriga från Göteborg valda moderata riksdagskandidater.

Abdirizak Waberi dömdes nyligen till fängelse för att ha förskingrat skolpengen som skulle ha gått till skolbarnen i Römosseskolan i Göteborg. Bland annat hade pengar gått till ett islamistiskt parti i Somalia. För övrigt var Göteborgs moskés saudiutbildade imam lärare på skolan.

Det är nu snart ett år sedan Sameh Egyptsons disputerade på sin doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige. Ingen reaktion har märkts från SVT. Egyptson slår fast utan allt rimligt tvivel att både Stockholms stora moské och Göteborgs moské styrs av Muslimska brödraskapet och att styret alltså är islamistiskt. Har SVT:s politiska kommentatorer Mats Knutson och Elisabeth Marmorstein någonsin nämnt Muslimska brödraskapets svenska gren? Vet de vad islamism är? Har de tittat på programmen där Aje Carlbom berättar vad islamism är? Har de över huvud taget en aning om Sameh Egyptsons doktorsavhandling och alla hundratals miljoner skattekronor som slussats till Muslimska brödraskapets olika islamistiska föreningar i Sverige, studieförbundet Ibn Rushd bland annat?

Det är inte Jimmie Åkessons tal på Sverigedemokraternas landsdagar som är en skandal, det är SVT:s underlåtenhet att bevaka islamismens utbredning i Sverige.

SVT borde för länge sedan ha bjudit in de tre som först kartlade Muslimska brödraskapet i Sverige, Magnus Norell, Aje Carlbom, Pierre Durrani att tillsammans med Sameh Egyptson berätta vad islamism är så befolkningen slipper se skattefinansierade snyftprogram om hur upprörd islamisten Mahmoud Khalfi och islamisten Kalsoom Kaleem är och hur de längtar efter dialog med regeringen.

Slutligen några ord om den egotrippade politikern Jan Jönsson som var mäkta stolt över att Liberalerna på landsmötet sagt nej till en utredning om att förbjuda småflickors beslöjning i förskolan och på lågstadiet. Förskolan!

Landsmötets nej handlar inte om omsorg om småflickorna. Det handlar om den falang inom Liberalerna som är beredd att gå över lik för att markera avstånd från Sverigedemokraterna. Jan Jönsson sätter sitt ego före småflickornas bästa. Han sätter sitt ego före Sveriges bästa. Han borde aldrig ha sökt sig till politiken.

Nu har Europadomstolen slagit fast att det är fritt fram för myndigheter att förbjuda anställdas religiösa eller politiska symboler. Shariadoket är ett politiskt plagg, ett synligt tecken på motståndet mot den västerländska civilisationen, ett islamistiskt plagg. Låt oss hoppas att regeringen snart kommer med ett förbud mot religiösa och politiska symboler i all skattefinansierad verksamhet, inklusive skolor och SVT:s nyhetsprogram.

10 december 2023

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *