Del 4 Per Gudmundson, Bulletin, efterlyser ett vuxet samtal om islam. Hanna Stjärne: Det är ditt ansvar. Du har inte tagit det ansvaret. I stället har du låtit Muslimska brödraskapet, det största hotet mot demokratin, utnyttja SVT som sin propagandakanal. Här är konsekvenserna av SVT :s agerande

Fortsättning från föregående inlägg om att det är dags för SVT att spränga sönder ordet islam och granska varje flaga. Det här inlägget är jättelångt, en hel uppsats. Flagan mina inlägg handlar om är Muslimska brödraskapets totalitära tolkning av islam. I de föregående inläggen i den här serien beskriver jag hur SVT har varit vidöppen för ett antal påverkansoperationer från Muslimska brödraskapets sida och hur framgångsrik påverkansoperationen 3 mars 2017 var, som sänkte den första officiella kartläggningen av Muslimska brödraskapets svenska gren författad av Magnus Norell (red.), Aje Carlbom och Pierre Durrani.

En kartläggning beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vars uppdrag det är att värna om demokratin. Vilket också är SVT:s uppdrag.

I det här inlägget skriver jag om konsekvenserna de senaste fyra åren av MB:s framgångsrika påverkansoperation i mars 2017 och frågar dig Hanna Stjärne: Hur ser fortbildningsplanen för SVT:s samhälls- och nyhetsjournalister egentligen ut? Finns det över huvud taget någon fortbildningsplan? Ingår kunskap om olika tolkningar av islam i SVT:s fortbildningsplan? I synnerhet tolkningar som strider mot den svenska demokratin? Ingår träning i det som Bulletins ledarskribent Per Gudmundson 20 mars efterlyser: ett vuxet samtal om islam? Vilken förmåga har du själv att föra ett vuxet samtal om islam?

Jag kan redan här avslöja att Anders Holmberg, varken när han i Agenda intervjuade inrikesminister Mikael Damberg (S) om politisk islam efter terrorattacken i Wien eller i sitt nuvarande program 30 minuter, när han återigen intervjuar Mikael Damberg och partisekreterare Richard Jomshof (SD) om islam, kan föra ett vuxet samtal om islam, vilket jag återkommer till längre fram i det här inlägget. I slutet av inlägget skriver jag om den socialdemokratiska politikern Mustafe Ahmed i Hylte och hur hans kvinnofientliga citat på Facebook ur en saudiarabisk variant av Koranen och hans uppfattning att ”otrogna” ska brinna i helvetet orsakade en storm på Facebook som fick honom att med omedelbar verkan lämna alla sina politiska uppdrag.

Hanna Stjärne: Hur ser SVT:s fortbildningsplan egentligen ut för samhälls- och nyhetsjournalisterna?

Sverige i dag ser inte ut som Sverige för 40 år sedan. Men det märks inte på SVT:s journalister. Som framkommer av de tidigare inläggen har Muslimska brödraskapet i fyra decennier bedrivit ett intensivt och målmedvetet påverkansarbete i syfte att göra sin totalitära tolkning av islam till den allenarådande tolkningen i Sverige och framställa sig själva som islams talespersoner, vilket är en katastrof för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter och för den sociala sammanhållningen i Sverige. Jag har i åtskilliga inlägg markerat att Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna

var influerad av diktatorerna Benito Mussolinis och Adolf Hitlers

totalitära styre där de förkastade den västerländska demokratin, det parlamentariska systemet, de individuella fri- och rättigheterna, pressfriheten, rättsväsendet och krävde att landets invånare underkastade sig deras nya världsåskådning, tron på den starka ledaren och deras ambition att skaffa sig inte bara herravälde över landets invånare utan också världsherravälde. För Mussolini var staten allt. För Hitler var staten bara höljet, innehållet var allt, och innehållet var blodet, det rena blodet, den rena rasen.

Jag ska kanske tillägga att Benito Mussolini under 1920 talet beundrades både av italienarna och av europeiska politiker. Italien stod på randen till ett inbördeskrig mellan socialister/kommunister och fascister när han kom till makten 1922 och han lyckades genom odemokratiska metoder få i det närmaste slut på det utbredda våldet. Han krossade vänsterrörelserna och sammanförde de olika dittills självständiga fascistiska kampgrupperna i en toppstyrd milis med överbefälhavare, grader och uniform.

Viktigt i det här sammanhanget är också skräcken hos många europeiska regimer, industriägare, storgodsägare, bönder och småköpmän att Lenins revolution i Ryssland skulle sprida sig till deras länder. Det går inte att diskutera Mussolinis och Hitlers våldsaktioner och framgångar som den starka enväldiga ledaren utan att ta med Lenins enorma inflytande över de europeiska vänsterrörelserna och deras våldsaktioner. Lika viktigt är första världskrigets slut 1918, mängden med krigsveteraner och missnöjet både i Italien och Tyskland med fredsvillkoren.

Hassan al-Banna var 22 år när han 1928 grundade Muslimska brödraskapet i kungariket Egypten, som varit ett brittiskt protektorat och där det brittiska inflytandet fortfarande var starkt. Mussolini blev Italiens ledare sex år tidigare 1922. Han ska ha varit en skicklig retoriker och höll mängder med tal inför stora åskådarmassor. Hans Fascismens doktrin, författad tillsammans med filosofen Giovanni Gentile, skrevs 1927 men publicerades första gången 1932. Hitler var också en skicklig retoriker och höll mängder med tal inför stora åskådarmassor. Hans Mein Kampf del 1 publicerades 1925, del 2 kom 1926. Hitler blev Tysklands ledare 1933.

Hassan al-Banna följde i Egypten de två diktatorernas framgångar i Europa och sammansmälte deras vyer om en ny världsåskådning som vände ryggen åt demokratin till en egen totalitär världsåskådning baserad på en politisk tolkning av islam.

Hanna Stjärne: När du läser om konsekvenserna av MB:s framgångsrika påverkansoperation 3 mars 2017 ha då dessa två diktatorers avbildade verk i bakhuvudet där Mussolini och Hitler presenterar sina egenhändigt uppfunna nya världsåskådningar som ska ersätta den västerländska demokratin. Så att du inser allvaret i Muslimska brödraskapets påverkansoperationer.

Muslimska Brödraskapets motto är: Koranen är vår lag. Hassan al-Banna sa om sin rörelse i en skrift som hänvisar till både Mussolini och Hitler:

Vi erkänner inget styre som inte respekterar islams principer, vi erkänner inget styre som inte hämtat sina lagar och regler från islam, vi stödjer inga sådana politiska partier, vi erkänner inte de traditionella system vars lagar har påtvingats oss av ”intellektuella” och fiender till islam. Vi strävar efter pånyttfödelsen i sin helhet av det islamiska sättet att leva och vi kommer att agera i syfte att etablera det islamiska styret baserat på islams principer.

Med andra ord: islam och politik är oupplösligt förenade.

Det är detta Mahmoud Aldebes

odemokratiska brev om särlagstiftning, ”Det glömda minoriteten”, till riksdagspartierna inför valet 2006 handlar om, vilket jag skrivit om i de tidigare inläggen. Det är detta alla skriverier om ”islams principer” på svenska, både online och i pappersformat, producerade av Muslimska brödraskapet handlar om. Individen är underkastad kollektivet och kollektivet är underkastat islam, eller närmare bestämt förtruppen som grundat rörelsens svenska gren Islamiska förbundet i Sverige (IFiS). Det är därför det är så viktigt, enligt Muslimska brödraskapet, att varna islams trosfränder för att efterapa de svenska grundlagsskyddade individuella fri- och rättigheterna, det vill säga att leva ”svenskt”, eller annorlunda uttryckt, att bli försvenskade.

Konsekvenserna av Muslimska brödraskapets systemhotande påverkansoperation SVT-nyheter 3 mars 2017 riktad mot en myndighet
Hanna Stjärne:
Tack vare SVT har MB kunnat fortsätta att casha in skattemiljoner till sin separatistiska verksamhet och sitta i orubbat bo, när MSB:s första kartläggning var tänkt att inleda en seriös diskussion, eller om man så vill, ett vuxet samtal om MB:s påverkansoperationer i Sverige. Det saboterade SVT.

Jag kritiserar nyhetsinslaget i det här blogginlägget och det här .

Tack vare SVT har Muslimska brödraskapets olika föreningar med stor framgång kunnat förkasta MSB-studien och klassa den som ”undermålig forskning”.

Sveriges muslimska råd (SMR) (som Helena Benaouda Hummasten var ordförande för i tio år mellan 2004 och 2014), kritiserar MSB-rapporten 24 mars 2017 i SMR:s remissvar Dnr Ku2017/00232/D om ”Värna demokratin mot våldsbejakande islamism”, signerad Nadia Marhri Lodin. Så här låter det: ”Den rapport som publicerades av myndigheten efter det att föreliggande betänkande överlämnades tycks i allt väsentligt vara ett politiskt beställningsverk av enskilda medarbetare med en egen agenda.1 Vi har annars svårt att se hur och varför en myndighet medvetet sprider falska uppgifter om namngivna organisationer och individer, såsom exempelvis Studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief och Sveriges Unga Muslimer.”

Nadia Marhri Lodin skrev i egenskap av vice ordförande i Ibn Rushd tillsammans med Helena Benaouda Hummasten 24 december 2016 artikelnSvD Brännpunkt ”KDU sprider orimliga anklagelser” där de förnekar att Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska brödraskapet.

Dåvarande demokratiminister Alice Bah Kuhnkes (MP) statssekreterare Karin Strandås bjöd 2017 in föreningar från ”muslimska civila samhället” till ett sakråd om ”islamofobi” som ägde rum 30 augusti. Bland deltagarna fanns bland andra Omar Mustafa och Mohamed Temsamani, mannen som i SVT påstod att Mehmet Kaplan tvingades avgå som minister på grund av ”islamofobi”, mannen som är gift med dottern till en av grundarna av MB:s svenska gren. Enligt minnesanteckningar från sakrådet sa ”företrädarna” ”att olika offentliga instanser inte ger det muslimska civila samhället tillräckligt stöd. Denna situation har förvärrats de senaste åren. Några exempel på detta var att kommuner har svårt att samarbeta med muslimska trossamfund samt innehållet i förstudien om Muslimska brödraskapet i Sverige som tagits fram av forskare som anlitats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Man menade att det fanns en utbredd misstänksamhet från det offentliga mot muslimska organisationer som ansöker om bidrag på olika nivåer. Det upplevs även att det hos bidragsansvariga myndigheter finns ett narrativ om muslimska organisationer som förtryckande och antidemokratiska” (s. 4).

I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp kommenterar jag minnesanteckningarna: ”Här sitter företrädare för Muslimska brödraskapet och gnäller över att de kritiseras och statssekreterare Karin Strandås fattar ingenting utan framställer det som om Muslimska brödraskapets islamofascister företräder islams trosfränder och att kritiken är berättigad” (s. 580). Jag kallar sakrådet för galenskap på allra högsta politiska nivå.

Gnället gav rejäla resultat. Alice Bah Kuhnke öste pengar över MB:s aktivister, bland annat till den digitala kunskapsplattformen islamofobi.se i regi av Ibn Rushd och till andra projekt som kunde ha undvikits om SVT hade tagit sitt samhällsansvar och fört ett vuxet samtal om MSB-rapporten i mars 2017. Miljonrullningen till Ibn Rushd kunde ha upphört i mars 2017. Ibn Rushd sitter fortfararande i praktiskt taget orubbat bo.

Inte bara MB:s eget folk ägnar sig åt denna nedsvärtningskampanj utan också, vilket är ännu allvarligare, ämbetsmän i staten, exempelvis de här två professorerna Irene Molina och Mattias Gardell, Uppsala universitet, båda djupt involverade i MB:s svenska gren, det vill säga förtruppen.

Mer om chilenska revolutionären Irene Molina strax. Båda två saknar etisk kompass som ämbetsmän i staten. I det här blogginlägget (scrolla ganska långt ner till rubriken om att Mattias Gardells påverkansarbete för Muslimska brödraskapet bör utredas) skriver jag om deras remissvar daterad 7 april 2017 från Uppsala universitet gällande ”Värna demokratin mot våldsbejakande islamism SOU 2016:92”. Båda två är jäviga. Båda har ett nära samarbete med aktivisterna inom Muslimska brödraskapets svenska gren. Här är tre bilder på Mattias Gardell och Rashid Musa,

mannen som åstadkom den framgångsrika kuppen i SVT mot MSB-rapporten.

Mattias Gardell och Irene Molina borde ha avstått från att yttra sig om MSB-studien. Jag skriver att det är som om Uppsala universitet skulle be två nynazister att yttra sig om en kritisk skrift om nynazister, att deras text bör vara föremål för en granskning av både Uppsala universitet och forskningsministern, att den är full av faktafel. Jag citerar ett långt avsnitt från s. 6 och 7.

Mattias Gardell påstår att han ”tillhör landets ledande islamforskare”, det vill säga islamforskarna som på en blogg 2 mars 2017 kritiserade MSB-rapporten. I det föregående inlägget skriver jag att islamforskarnas kritik är ett akademiskt haveri av gigantiska mått.

Gardell och Molina skriver i remissvaret att MSB-rapporten ”kritiserades av forskarsamhället genom ett tjugotal av landets ledande islamforskare, för att komma med svepande och allvarlig kritik mot utpekade organisationer och personer. Rapporten sades av forskarna såväl helt sakna saklig underbyggnad till stöd för utsagorna, som uppvisar en häpnadsväckande brist på källkritik”.

Det häpnadsväckande är att två Uppsalaprofessorer tillåts agera som Gardell och Molina gör utan att det får några konsekvenser. Det de påstår i remissvaret är att Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief och Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), som nämns i MSB-rapporten, inte har kopplingar till globala Muslimska brödraskapet och att Omar Mustafa och Abdirizak Waberi,

som också nämns i MSB-rapporten, inte är aktiva inom MB:s svenska gren, alltså förtruppen. Mattias Gardell och Irene Molina presenterar de här lögnerna i ett remissvar från Uppsala universitet till en offentlig utredning.

Riksåklagare: Varför tillåts ämbetsmän i staten sabotera demokratin? Det är uppsåtligt sabotage mot demokratin dessa två professorer har ägnat sig åt i åratal. De är förespråkare för en ny världsåskådning som förkastar demokratin. Tänk Mussolini. Tänk Hitler. Tänk Hassan al-Banna. Tänk Lenin. Tänk Stalin. Tänk systemhotande.

De två professorernas agerande är en katastrof för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter som lever i totalitärt styrda parallellsamhällen i Sverige.

En annan ämbetsman i staten som saknar etisk kompass och som, för att slippa fatta beslut om att Ibn Rushd inte bör få bidrag, gömmer sig bakom SVT:s agerande 3 mars 2017, är statsvetarprofessor Erik Amnå.

Han fick av Folkbildningsrådet i uppdrag att granska Ibn Rushd efter all kritik som riktats mot studieförbundet.

Hanna Stjärne: Om SVT hade tagit sitt samhällsansvar så hade Ibn Rushd förlorat rätten till skattefinansierade bidrag utifrån det som står i MSB-studien och Erik Amnå hade aldrig fått en massa pengar för att skriva en rapport.

Helena Benaouda Hummasten och Omar Mustafa

ledde i många år Ibn Rushd som förbundsordförande och förbundsrektor. I det föregående blogginlägget skriver jag om Benaouda Hummastens desperata försök att få MSB att avlägsna rapporten från sin hemsida. Erik Amnå tillhör Equmeniakyrkan och var i många år ordförande för det kristna studieförbundet Bilda. Han hade samarbetat med Omar Mustafa och Helena Benaouda Hummasten och borde inte ha åtagit sig uppdraget. Han var jävig.

Trots att mycket av Ibn Rushds verksamhet bedrevs på arabiska anlitade Erik Amnå inte en arabisktalande person som medhjälpare i sin granskning. Den 4 september 2019, alltså två och ett halvt år efter MSB-studien, presenterade han rapporten När tilliten prövas. Jag kritiserar skrivelsen i det här blogginlägget där jag uppmanar Folkbildningsrådet att riva sönder Erik Amnås rapport.

Erik Amnå upprepar okritiskt den kritik som Ibn Rushd själva riktat mot MSB-studien och beklagar att vissa kommuner har tagit Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis kartläggning på allvar! Erik Amnå avfärdar tre män som värnar om det demokratiska styrelseskicket och hur skattemedlen används till förmån för en nästan 100 år gammal global rörelse som, inspirerad av Mussolini och Hitler, förkastar demokratin.

Amnå kritiserar MSB, alltså en myndighet vars uppdrag det är att försvara demokratin: ”Det är märkligt att myndigheten än idag inte tagit avstånd från rapporten och att den fortfarande finns tillgänglig på deras hemsida.” Han skriver att MSB ”svartmålar svenska organisationer utan belägg” (s. 179). Amnå upprepar Helena Benaouda Hummastens ord.

Det är anmärkningsvärt att en professor inte själv bildar sig en uppfattning om den text han förkastar utan förlitar sig på vad andra säger. Som statsvetare bör han ha goda kunskaper om totalitära ideologier. Biträdande professor Aje Carlbom presenterade i mars 2018 ytterligare en MSB-rapport med den här figuren på s. 28 där FIOE är MB:s europeiska paraplyorganisation och där det klart framgår vilka föreningar som är kopplade till IFiS.

Ibn Rushds inbjudan av talare med en grovt judefientlig retorik
Lika anmärkningsvärt är Erik Amnås ”förlåtande” inställning till Ibn Rushds alla inbjudningar av talare med en grovt judefientlig retorik och att han framställer det som om det skulle röra sig om olycksfall i arbetet, när det handlar om ”bröder” som ingår i den globala rörelsen. Ibn Rushd har tillsammans med IFiS och SUM år efter år bjudit in talare med en retorik som inte hör hemma i en demokrati. Koranen är vår lag, säger Muslimska brödraskapet. I deras skrift Att förstå Islam, projektledare Mahmoud Aldebe, framhåller man att Koranen är ett vetenskapligt verk. I Koranen står det på flera ställen att judar är apors och grisars avkomma. Det är därför inte konstigt att talare som betraktar Koranen som en lagbok skriven av Gud där all världens vetenskap finns samlad uttrycker judefientliga åsikter. Att det med andra ord inte alls handlar om olycksfall i arbetet.

En professor som åtar sig uppdraget att granska ett religiöst studieförbund bör ju ha inhämtat elementära kunskaper om religionens huvudkällor, i synnerhet vad som sägs om judar, eftersom det är just inbjudningarna av antisemitiska talare Ibn Rushd kritiserats för och som bland annat ligger bakom granskningsuppdraget.

Redan 25 mars 2011 kritiserades i DN en inbjudan av Salah Sultan som uttryckt sig kraftigt nedsättande om judar.

Uttrycket att judarna kommer att gömma sig bakom stenar och träd är en urgammal antisemitisk ramsa som sägs härledas från profeten Muhammed och handlar om domedagen och att judarna måste dödas.

Sveriges radio rapporterade 2005 om att kassetter sålts i Stockholms stora moské med samma ramsa, alltså flera år innan Salah Sultan bjöds in. Världen idag rapporterade 23 januari 2012 att Jerusalems mufti rabblat ramsan. Svenska Dagbladet rapporterar 11 maj 2017 att en imam i Danmark sagt ramsan under en predikan och blivit polisanmäld.

Ändå påstår Abdirizak Waberi, som var IFiS ordförande, att han inte kände till Salah Sultans antisemitiska retorik! Det är samma sak som att säga att han inte kan Koranen, trots att Koranen är hans lagbok och att Koranen ligger på hans skrivbord när han intervjuas i Ottar 2006, ”Med koranen i klassrummet”. Han säger att mannen får ha fyra hustrur, eftersom det står i Koranen. Men han vet inte vad det står om judar?

Svenska kommittén mot antisemitism har i åratal kritiserat Ibn Rushds inbjudningar. Det är fullkomligt orimligt att det skulle röra sig om olycksfall i arbetet som Erik Amnå låter påskina och att det skulle räcka med att Ibn Rushd har lovat att bättra sig. Som jag nämnt tidigare är Muslimska brödraskapet en kameleont. De anpassar sin retorik efter omständigheterna och i det här fallet rör det sig om enorma summor från Folkbildningsrådet och lokala myndigheter.

Som jag också nämnt tidigare har Göteborgs stad beslutat att inte ge bidrag till Ibn Rushd och att granskningar visat att skattemedlen använts till löner i direktörsklass. Det lokala partiet Demokraterna har varit drivande och det är nog inte fel att säga att journalisten Sofie Löwenmark, som tidigare var partiets politiska sekreterare, har bidragit till beslutet. Sofie Löwenmark var med och bildade Stiftelsen Docu.nu som granskar jihadister och har återvänt dit.

Socialantropolog Aje Carlbom, Malmö universitet och statsvetaren Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan, som intervjuas i Erik Amnås rapport, kritiserade den omgående på DN Debatt, bland annat för att rapporten inte tar upp Ibn Rushds ekonomiska verksamhet.

Som framgått sågar Erik Amnå Magnus Norells studie som Carlbom medverkade i och anser att den bör avlägsnas från MSB:s hemsida.

Aje Carlbom och Magnus Ranstorp har fortsatt och fortsatt att tillsammans med Försvarshögskolans analytiker Peder Hyllengren

på olika plattformar, se bland annat här och här och här och här och här och här och här, kritisera Folkbildningsrådets hållning. Folkbildningsrådet hänvisar till Erik Amnås rapport och fortsätter att ge miljoner till systemhotande Ibn Rushd. Sveriges kommuner och regioner har inte heller agerat, med påföljd att lokala myndigheter fortsätter att ge Ibn Rushd bidrag. Med hänvisning till Erik Amnås rapport.

Hanna Stjärne: Allt detta arbete, alla dessa nerlagda timmar på att försvara demokratin mot systemhotande Muslimska brödraskapets svenska gren bara för att du inte har sett till att det finns en bastant säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer. Det är knäpp tyst från SVT om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige. Varför tiger SVT om Carlboms, Ranstorps och Hyllengrens allvarliga kritik som de gång på gång upprepat? Ingick du och divisionschef Anne Lagercrantz en pakt med Kitimbwa Sabuni och Rashid Musa

2015 efter skolattacken i Trollhättan då de i ett öppet brev till dig kritiserade SVT:s ordval och kallade det ”rasistiskt”, och hur nöjda de var med SVT:s knäfall, vilket jag skriver om i Del 2?

Evin Rubars Dokument inifrån ”Slaget om muslimerna” sändes 6 december 2009. Varför har du inte sett till att det finns uppföljningar? Den dokumentären handlar ju om kretsen kring stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm, som bara blir starkare och starkare. För en kort tid sedan gjorde DN en stort uppslagen intervju med moskéns Mahmoud Khalfi, medlem i MB:s innersta krets, och förde läsarna bakom ljuset genom att inte förklara vem Khalfi är, att moskén är MB:s högsäte i Sverige och den systemhotande verksamhet moskéns ledning bedriver. I går sände SVT Stockholm ett inslag med en imam från moskén som inte kunde tala svenska!

Efter det att Muslimska brödraskapet terrorstämplats i ett antal arabländer publiceras fler och fler uppgifter om rörelsen. Artiklar och böcker skrivs av forskare och analytiker, dokumentärer sänds. I SVT syns inget av detta. Magnus Ranstorp och Conny C. Lindström

har på Twitter lagt ut åtskilliga dokumentärer på olika språk om Muslimska brödraskapet, både dess historia och verksamhet i olika länder. Varför sänder inte SVT de utländska dokumentärer som finns om MB?

SVT ska i egenskap av public service ligga steget före och informera befolkningen om systemhotande rörelser, i synnerhet skattefinansierade rörelser, men ligger hundra steg efter. Hur står det egentligen till med kunskapen om islam inom SVT? Abdirizak Waberi intervjuas i Evin Rubars dokumentär. Den är över tio år gammal. Han kan fortsätta att hösta in miljoner skattekronor till sin islamiska skolverksamhet med koranen i klassrummet!

Evin Rubar gjorde också i början av 2000-talet dokumentärer ”I skolans våld” om barnen i islamiska friskolor. SVT har släppt även den bevakningen, trots att förhållandena i både skolor och förskoleverksamhet sannerligen inte har förbättrats för flickornas del, vilket bland annat Sofie Löwenmark uppmärksammat.

Ett vuxet samtal om islam?
Hanna Stjärne: Redovisa hur du har organiserat fortbildningsarbetet på SVT. Hur ser fortbildningen ut om systemhotande tolkningar av islam? SVT:s journalister i Aktuellt och Agenda är som tidningsrubriker ovanför tomma spalter. De bottnar inte. Det finns mängder med invånare i Sverige som har flytt från islamstyrda länder och som inpå bara skinnet vet vad demokratifientliga tolkningar av islam innebär. Det finns mängder med individer som har satt sig in i islams urkunder. Men SVT:s journalister demonstrerar sin brist på kunskap och därmed brist på engagemang i en av de viktigaste frågorna som rör vår demokrati.

Jag tar Anders Holmberg som exempel. Han är förmodligen en skicklig samhällsjournalist på andra områden. Men varför intervjuar han politiker om islam när han inte bottnar själv? Han förolämpar flyktingar bosatta i Sverige som själva torterats, vars vänner och släktingar torterats och dödats i islams namn.

Hur går okunnighet i sakfrågor ihop med SVT:s uppdrag att bedriva en saklig och allsidig nyhetsjournalistik?

Jag börjar med Agenda 8 november 2020 där Anders Holmberg intervjuade inrikesminister Mikael Damberg (S) i samband med att en intervju med Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz gjordes av Christoffer Wendick efter terrorattacken i Wien. Kurz ville att EU-länderna gemensamt trappar upp kampen mot terrorn men också mot islamismen det han kallar för politisk islam. Kurz förde exakt samma resonemang som forskaren Elham Manea

som jag skriver om i Del 2. Det är för snävt att fokusera enbart på terrorister, ”den bakomliggande föreställningsvärlden” måste finnas med. Terrorism är slutprodukten, säger Kurz. ”Terrorismen är ju bara resultatet. Grogrunden, den ideologiska grundvalen, är farlig. Det är giftet i vårt samhälle. När många unga människor förförs, när man underblåser deras hat mot vår demokrati, mot vår rättsstat, mot jämställdhet mellan män och kvinnor, mot homosexuellas rättigheter, mot judarna och mycket annat. Om man sprider den sortens hat kommer det alltid att finnas några som omsätter detta hat i handling och blir terrorister.”

Men varken Anders Holmberg eller Mikael Damberg kunde föra ett vuxet samtal om islamism. Så här lät det. Anders Holmberg (AH) försöker få Mikael Damberg (MD) att prata om islamism. Mikael Damberg klarar det inte och tar kontroll över samtalet och för inte det på skolor som han just har skrivit en debattartikel om tillsammans med justitieminister Morgan Johansson (S). Anders Holmberg har inte tillräcklig kunskap för att pressa Damberg på konkreta svar. Så det blir bla, bla, bla jämfört med Sebastian Kurz.

AH Ja, inrikesminister Mikael Damberg, håller du med? Behöver islamism, politisk islam bekämpas?

MD Alla de krafter som vill utmana vår demokrati, som vill begränsa vår yttrandefrihet, utmana vår jämställdhet, men också vårt sätt att leva måste bekämpas. Och i dag är islamistiska krafter som tar till våld ett av de största hoten mot Europa.

AH Som tar till våld har ni sagt. Men Kurz han talar ju om politisk islam. Vad säger du om det?

MD Jag sa att alla grupper som utmanar vår demokrati måste bekämpas oavsett om det är islamism eller om det är högerextremism. Det är de två största terrorhoten vi har mot Sverige. Båda de ideologierna måste bekämpas eftersom de angriper vår demokrati. Den svenska staten kan inte vara neutral när folk vill förändra vår demokrati, inskränka vår yttrandefrihet.

AH Men även om de inte vill göra det på ett våldsamt sätt?

MD Men vår svenska grundlag är inte neutral. Den är demokratisk. Ställer man inte upp på yttrandefrihet, ställer man inte upp på den jämställdhet vi har i vårt land då ska de krafterna motarbetas och bekämpas. Och det är därför jag tror att man inte bara kan titta på det konkreta terrorhotet, man måste också titta på de miljöer där radikalisering sker. Vi ser i Europa i dag väldigt mycket radikalisering sker på nätet. Där har Europa viktiga processer där vi försöker få bort den här radikaliseringen. Inget olagligt innehåll på nätet. Men också i Sverige där vi har gjort stora insatser de senaste åren för att ge sig på de här utbildningsinstitutionerna där en del av de här IS-aktivisterna har funnits aktiva och där Säpo tillsammans med andra myndigheter nu har stängt ett antal utbildningsanstalter.

AH Har Säpo stängt skolor?

MD Nej inte Säpo själv men Säpo med sin underrättelsebild och sin information om vilka krafter som har funnits i de här utbildningsmiljöerna har informerat andra myndigheter om det och det har lett till att de har fått stänga ner och det har räddat flera hundra barn från att gå i miljöer där det finns risk för radikalisering. Man måste titta både på radikaliseringsmiljöer och man måste titta på terrorhotet ihop.

AH Och var tar de vägen sedan då?

MD De får gå i vanliga skolor. Och det är därför det är otroligt viktigt att vi också har ett skolsystem där man inte låter extremister på något sätt få ha inflytande på barns utbildning.

Jaha. Och varför får då Abdirizak Waberi och hans MB-aktivister bedriva skolor?

En programledare med gedigna kunskaper om olika tolkningar av politisk islam hade kunnat sammanfatta Mikael Dambergs ordkaskader med: Om jag har förstått dig rätt så är du inte insatt i vad politisk islam innebär, vilka föreningar i Sverige det är som sprider det gift Sebastian Kurz talar om och hur många de är.

Mikael Damberg illustrerar talesättet ”tomma tunnor skramlar mest”. Så här definieras ordspråket: ”De tunnor som hörs mest är således inte de som har ett innehåll av värde. I ordspråket ’tomma tunnor skramlar mest’ blir detta till en liknelse för att den som argumenterar i ett högt tonläge ofta inte har så mycket att säga. Den som inte har några övertygande argument kompenserar gärna för det genom att vara högljudd, gestikulera storvulet och visa upp överdrivna känsloyttringar.”

Johan Romin beskriver på Twitter 5 april 2021 en annan intervju med Mikael Damberg och varför han bestämde sig för att ta en paus från jobbet som journalist:

Min syn på det här är att Damberg är en teaterman, en skådis som lärt sig olika repliker. Han sitter i en intervju som till slut blir en pjäs, en replikväxling där allt är uppgjort på förhand. Ingenting är på riktigt. Inget förpliktigande eller nytt sägs Det blir en sällskapsdans. Jag har stått i hundratals intervjuer som är så här. Jag har ett batteri med frågor. Politikern framför mig levererar sina inlärda svar. Jag ställer motfråga. Nytt inrepeterat svar. Det hela blir en pjäs. En av anledningarna att jag pausat yrket som nyhetsjournalist.

Mikael Damberg är landets inrikesminister. I stället för att skaffa sig gedigen kunskap om frågorna inom sitt ansvarsområde tränar han in några färdiga svar inför en intervju som han upprepar och upprepar, oberoende av vilka frågor han får.

Anders Holmberg intervjuar Mikael Damberg i programmet 30 minuter 10 mars, efter det att SVT:s program om mångkultur sänts där Richard Jomshof sa att islam är en avskyvärd ideologi och religion. Mikael Damberg lägger ut texten om Sverigedemokraterna och får frågan vad han anser om Richard Jomshofs kommentar att islam är en avskyvärd ideologi och religion. Damberg svarar att det är ett fruktansvärt uttalande, ett rasistiskt uttalande.

Anders Holmberg försöker pressa honom, det rör sig ju om en religion, har man inte rätt att tycka att en religion är avskyvärd. Damberg fortsätter att lägga ut texten om SD. Till slut säger han ”Det är islamofobiskt om du skulle använda det finare ordet.”

Det hade kunnat bli ett vuxet informerande samtal om islamism i Sverige om Anders Holmberg hade varit påläst. Inrikesminister Mikael Damberg avslöjar gång på gång att han saknar kunskap om vad islamism är och vilka islamistiska grupper som finns i Sverige och vilket hot de utgör. Och han behöver inte lära sig, eftersom SVT:s journalister inte sätter press på honom.

Mikael Dambergs parti sitter i knät på den systemhotande islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet, men det talar SVT tyst om.

Den 24 mars intervjuade Anders Holmberg Richard Jomshof, SD:s partisekreterare. Det hade också kunnat bli ett vuxet samtal om islamismen i Sverige, Muslimska brödraskapet exempelvis. Men Anders Holmberg demonstrerade i stället att han använder olika måttstockar beroende på vem han intervjuar. När det gällde Mikael Damberg ställde han sig frågande till att Damberg kallade ett uttalande om islam för rasistiskt, att man får väl tycka att en religion är avskyvärd, men när det gäller Richard Jomshof tjatade och tjatade Holmberg på Richard Jomshof och ville ha svar på varför han använde ordet islam och varför Jomshof tidigare hade jämfört islam med nazism och kommunism. Om Holmberg hade varit påläst om MB:s ideologi hade han vetat att den är influerad av Mussolinis fascism och Hitlers nazism, att en viktig ingrediens är ett glödande judehat. Anders Holmberg visar mycket tydligt i inslaget att han jämställer islamism med våld och därför skulle det vara fel att brännmärka islam. Anders Holmberg säger att det finns nära två miljarder utövande muslimer i världen och omkring 800 000 i Sverige.

Hanna Stjärne: Var kommer siffran 800 000 utövande muslimer i Sverige ifrån? En journalist på SVT kan inte bara slänga ur sig en siffra utan att ha säkra belägg. Så var kommer 800 000 ifrån? Enligt SST:s bidragsgrundande statistik för år 2019, det senaste året det finns statistik på, betjänades ett medlemsantal på 200 445 inom islamiska trossamfund. Så var kommer de andra 599 555 ifrån? Och hur definierar Anders Holmberg muslim? Här är Muslimska brödraskapets definition i skriften Att förstå Islam: ”En muslim är en människa som frivilligt accepterar Guds högsta myndighet och som strävar efter en total omläggning av hela sin tillvaro, så att den blir i överensstämmelse med Guds uppenbarelser. En muslim arbetar likaledes på att bygga upp sociala institutioner, som avspeglar Guds vägledning.” Det var ”bygga upp sociala institutioner” Mahmoud Aldebe avsåg med sitt brev till riksdagspartierna 2006 om särlagstiftning. Det är det MB:s alla svenska föreningar håller på med, alltså att bygga upp sociala institutioner som avspeglar deras totalitära tolkning av islam. Är det den definitionen av muslim Anders Holmberg avser? Hur definierar han utövande?

Hanna Stjärne: Vet du vem filosofiprofessor Ingemar Hedenius var? En sylvass kritiker av den kristna läran. Han dog 1982. Under hans tid, och lång tid efter hans död, var det ingen som kom på tanken att dra upp antalet kristna människor i världen och i Sverige han kunde tänkas kränka. Det var en självklarhet att skilja på kritik av organiserade religioner och människor som utövade en viss religion. Det tycks ha inträtt ett generationsskifte i inställningen att kritik av religiösa texter är en sak och kritik av människor något helt annat och att de två inte ska blandas ihop. Du var 13 år när Ingemar Hedenius dog. Anders Holmberg var 11 år. Mikael Damberg var 11 år. Tobias Billström var 9 år. Men Ulf Kristersson var 19 år och borde ha åtminstone något hum om att det förr i tiden inte var en fråga över huvud taget att kalla en religion för avskyvärd eller att säga att Bibeln är en avskyvärd skrift. Stora delar av Koranen är direkt kopierade från Bibeln. Bibeln är en vedervärdig skrift. Koranen är lika vedervärdig, eller avskyvärd. Båda böckerna handlar om ett övernaturligt väsen som kräver blind lydnad och straffar den som inte lyder.

Jag uppmanar både dig Hanna Stjärne och Anders Holmberg att läsa Koranen från pärm till pärm med en orange markeringspenna i handen och markera alla ställen där det står att den som inte tror på Allah, domedagen och livet efter detta, det vill säga de ”otrogna”, vilket är majoriteten av Sveriges befolkning, väntar ett plågsamt straff. Exempelvis det här, i K. V. Zetterstéens översättning, som anses vara den mest tillförlitliga:

Vi hava förvisso åt de orättfärdiga tillrett en eld, vars rök skall omvärva dem, och om de bedja om hjälp, få de hjälp med vatten, som är som smält koppar, den där skållar deras ansikten. Vilken olycksalig dryck och vilken förfärlig bädd! Men vad dem beträffar, som tro och göra goda gärningar, skola vi förvisso ej låta deras lön, som göra väl, gå förlorad. Dessa vänta Edens lustgårdar, genomflutna av bäckar, där de skola smyckas med armband av guld och kläda sig i gröna kläder av siden och brokad, vilande på troner. Vilken härlig belöning och vilken ljuvlig bädd! (sura 28–30).

Viktigt att tänka på är att, enligt islamisk tro, den som dör martyrdöden, terrorister exempelvis, slipper domedagen och får en direktkanal till paradiset, inte bara för sig själva utan också för sina familjer.

SVT:s journalister ska vara opartiska. Så varför denna överdrivna hänsyn när det gäller kritik av just islam? Att bli kränkt av det ena eller det andra tillhör livet. Jag vill i det här sammanhanget citera de kloka ord om yttrandefriheten som filosofiprofessor Per Bauhn skrev i SVD 11 mars 2010 i samband med att en mordplan avslöjades mot konceptkonstnären Lars Vilks som ju 2007 ritade profeten Muhammed som rondellhund, en teckning som ska ha ”kränkt” människor, ”Friheten får inte tas som gisslan”:

Men vi kan också kräva av vuxna normala människor att de ska kunna ifrågasätta sina egna känslomässiga reaktioner och hur dessa reaktioner omsätts i handling. Det är ett allvarligt misstag om vi i våra resonemang kring religiös tro gör undantag för de troende, och frånkänner dem ett ansvar för hur de reagerar på upplevda utmaningar mot deras tabun. Om man på fullt allvar menar att fromma inte kan kontrollera den stora vrede som de känner mot hädare, så har man i praktiken givit dem en psykiatrisk diagnos som förklarar dem oförmögna att leva i ett fritt samhälle. I ett fritt samhälle kommer nämligen känslan av kränkthet att höra till normaltillståndet. Vi kommer hela tiden att utsättas för värderingar och åsikter som vi finner mer eller mindre stötande, eftersom de provocerar våra estetiska, politiska, moraliska och religiösa övertygelser. I ett fritt samhälle har vi rätt att ge svar på tal, men vi har inte en rätt att förbjuda själva talet.

Hanna Stjärne: Upplys dina journalister om detta. Anders Holmbergs intervju med Richard Jomshof var en förolämpning mot alla som flytt till Sverige från förtryck i islams namn och en förolämpning mot alla som läst in sig på politisk islam. Richard Jomshof visade att han verkligen hade lagt ner tid på att skaffa sig en uppfattning om islam och islamism medan Anders Holmberg avslöjade att han inte kunde ställa relevanta frågor därför att han saknar kunskap. Så hur ser SVT:s fortbildningsprogram egentligen ut? Och varför i herrans namn gör SVT ett helt program om en partisekreterare som anser att en organiserad religion är avskyvärd? Och hur är det med opartiskheten?

Varför är SVT:s journalister besatta av Sverigedemokraterna och varför begär de aldrig svar av politikerna hur de förhåller sig till skattefinansieringen av Muslimska brödraskapet?
När Socialdemokraterna kom i regeringsställning 2014 utnämnde de Sverigedemokraterna till den stora fienden som hotar den svenska demokratin och har sedan dess vägrat att ens samtala med partiet. SVT:s journalister agerar fotsoldater åt Socialdemokraterna utan att ge konkreta exempel på varför SD är ett sådant hot. Journalisten Henrik Arnstad påstår i DN 15 november 2012 att SD är ett fascistiskt parti. Statsminister Stefan Löfven tog honom på orden.

I Agenda i december 2014, inte långt efter det att Stefan Löfven blivit statsminister, hänvisar han till Henrik Arnstad och Arnstads bok Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia som kom året innan. Arnstads bok handlar om hur begreppet fascism definieras av forskare, framför allt Roger Griffins definition. Björn Häger, Journalisten, kommenterar Löfvens fasciststämpel. Arnstads påstående får också kritik av historieprofessor emeritus Alf W. Johansson i tidskriften Respons: ”Att beskriva Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti upplyser inte utan blockerar en analys av dem som politiskt fenomen.” Arnstad replikerar och Alf W. Johansson svarar direkt på Arnstads replik. Även historieprofessor Dick Harrison kritiserar i tidskriften Neo att Arnstad definierar Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti. Båda professorernas inlägg är väl värda att läsa och det är bara att beklaga att Stefan Löfven valt att ignorera dem. Dick Harrison avslutar sin artikel med dessa ord:

Till detta kommer en annan besvärlig problemdimension. Vem tjänar på att Jimmie Åkesson utmålas som ondskan personifierad, som Sveriges svar på Benito Mussolini och Adolf Hitler? Svar: Jimmie Åkesson själv, och hans parti. Det är ingen större konst för SD:s företrädare att visa på hur mycket partiets politik skiljer sig från 30-talstotalitarismen. Ju mer bisarra de kan få sina fascistvarnande motståndare att framstå som, desto mer stärks deras egen trovärdighet i det offentliga rummet. Och varje gång Arnstad, eller någon annan, varnar för den fascistiska vargen, utan att han kommer, ökar risken för att vi till slut tröttnar och blir desto mer överraskade när/om den verkliga ulven dyker upp.

Den verkliga ulven dök upp för fyra decennier sedan när Muslimska brödraskapet påbörjade sin framgångsrika erövring av Sverige. Men Stefan Löfven och Socialdemokraterna utmålar fortfarande SD som det stora hotet mot den svenska demokratin. Ju närmare valet 2022 vi kommer, desto större tycks hotet bli.

Varför får Socialdemokraterna draghjälp av SVT?

I intervju efter intervju krävs politikerna svar på hur de ställer sig till samarbete med SD utan att journalisterna på ett pedagogiskt sätt ger tittarna konkreta exempel på exakt vad det är som gör samarbete med SD så hotfullt. Inte en enda gång får politikerna frågor om hur de ställer sig till att systemhotande Muslimska brödraskapet finansieras med skattemedel, år efter år efter år, hur mycket kritik som forskare än riktar mot MB:s olika föreningar.

I Anders Holmbergs intervju 17 mars 2021 med statsminister Stefan Löfven fick tittarna än en gång inga konkreta exempel på det förfärliga med SD. Stefan Löfven agerade spåman och visste med säkerhet att Sverige skulle bli odemokratiskt om partier samarbetade med SD. Inte en enda gång nämnde Anders Holmberg profilerade socialdemokraters offentliga stöd till det odemokratiska Muslimska brödraskapets svenska föreningar, profiler som Mattias Irving och Anna Ardin exempelvis,

vars Tro och Solidaritet har en plats i Socialdemokraternas verkställande utskott. Anna Ardin, numera diakon i Equmeniakyrkan, drev intensivt på för att Omar Mustafa, när han var ordförande för MB:s huvudorgan IFiS, skulle få en plats i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Och som framkommit i tidigare blogginlägg krävde hon att MSB från sin hemsida skulle avlägsna rapporten om Muslimska brödraskapet i Sverige.

Mattias Irving och Anna Ardin är mobbare. Anna Ardin predikar i Svenska kyrkan

samtidigt som hon tillsammans med Mattias Irving bedriver en mobbningskampanj mot religionsvetaren Sameh Egyptson

som skrivit om Muslimska brödraskapet i Sverige i boken Holy White Lies, som publicerades på engelska och arabiska, och på svenska fått titeln Erövringen. Muslimska Brödraskapets infiltration av Sverige. Sameh Egyptson svarar på deras mobbningsattacker i det här blogginlägget där han visar skärmdumpar på Mattias Irvings och Anna Ardins smaklösa påhopp.

Mattias Irving drar in forskaren Magnus Ranstorp och skriver: ”Är det någon som är förvånad över att Egyptson är Ranstorps favoritkälla för sina påståenden om hur Muslimska brödraskapet har infiltrerat S genom min lokalförening Hjärta? Dessa människor är så otroligt oseriösa. Och de verkar ha lyckats dupera halva Sverige.” Som jag nämnt i tidigare inlägg påstår Mattias Irving att Magnus Ranstorp är en fara för demokratin i en artikel där han begår karaktärsmord på Magnus Ranstorp.

Hanna Stjärne: Sameh Egyptson och Magnus Ranstorp kunde ha besparats dessa obehagligheter om SVT 3 mars 2017 hade fört ett vuxet samtal om MSB-rapporten om Muslimska brödraskapet i Sverige i stället för att agera propagandakanal åt rörelsen. Anders Holmberg borde ha pressat Stefan Löfven om partiets två mobbare och vad syftet egentligen är med deras rabiata försvar av Muslimska brödraskapet. Och framför allt borde han ha pressat Stefan Löfven om skattemiljonerna som år efter år slussas till MB. Det är ju fyra år sedan MSB:s första rapport om MB kom och det senaste året har Ibn Rushd och Folkbildningsrådet utsatts för intensiv kritik av forskare.

Inte heller i Agenda 28 mars, efter det att falangen inom Liberalerna som inte längre vill isolera SD vunnit i en intern diskussion, fick tittarna konkret information om vad hela debatten egentligen handlar om. Liberalernas partisekreterare Juno Blom intervjuas och slår fast att partiet aldrig kommer att förhandla bort liberala värden. Programledaren Nike Nylander ber inte Juno Blom konkretisera vad liberala värden är för något i förhållande till SD. I stället mal hon på om stöd från SD för att kunna regera efter valet 2022. Juno Blom upprepar: ”Det vi kan säga är vilka frågor vi aldrig kommer att förhandla om. Vi är grindvakter för liberalismen”. ”Våra röda linjer går vid att vi aldrig förhandlar bort liberal politik”. ”Vi kommer aldrig att förhandla bort liberala grundvärden.” ”Vi kommer att stå upp för liberala kärnvärden.” Programledaren mal på och mal på om SD och budgetförhandlingar och är helt ointresserad av att göra diskussionen begriplig för tittarna.

Därefter intervjuas två liberaler som röstat emot samarbete med SD, bland annat Anna Starbrink, regionråd för Liberalerna i Stockholm. För henne går gränsen vid att göra partiet beroende av SD efter valet 2022. Hela TV-diskussionen handlar om att budgetförhandla eller ej med SD och var de röda linjerna ska gå. Anna Starbrink var till skillnad från Juno Blom lite mer konkret och sa att det var absolut omöjligt att mötas på halva vägen när det gäller kulturpolitik eller sjukvården, säger hon, ”där jag tycker att det är självklart att om man inte behärskar svenska men drabbas av covid-19 ska få tolkhjälp men där de tycker att man ska få betala det själv, om man har råd. Det är som en lyx på något sätt. Jag förstår inte hur vi ska kunna mötas där. De röda linjerna som vi talar om måste vara glasklara.”

En naturlig följdfråga från programledaren Nike Nylander borde ha varit om tolkhjälpen ska vara gratis oberoende av hur många år man levt i Sverige, säg 35–40 år utan att lära sig svenska. Men Nike Nylander vände sig till den andra liberalen med en helt annan fråga, som om miljardkostnader för obegränsad tolkhjälp är en bagatell. Hon nämnde inte att Anna Starbrink och Irene Svenonius (M) avslog 29 april 2020 en motion från SD om utredning av tidsbegränsad kostnadsfri tolk inom hälso- och sjukvården i Stockholm.

Det är uppenbart att varken Nike Nylander eller Anna Starbrink behöver drabbas av panik när oväntade kostnader kommer som en kalldusch, en trasig tand exempelvis och bud från tandläkaren, 15 000 kronor. Om roten inte funkar blir det 25 000 kronor. Alternativet är ett gapande hål i munnen. Jag talar i egen sak.

Den kostnadsfria tolkhjälpen livet ut är inte en bagatell för fattigpensionärer. Det är inte en bagatell för alla patienter som har blivit utförsäkrade av Försäkringskassan. Det är inte en bagatell för alla som lever på marginalerna.

Hanna Stjärne: Du sitter med en fantasilön. Du tjänar dubbelt så mycket i månaden än vad jag får att leva på under ett helt år. Och det märks på SVT-utbudet, programmet Ekonomibyrån exempelvis. Vilka är den tänkta tittargruppen? Varför finns det inte ett program som tar upp kostnaderna för gratis tolkhjälp, gymnasielagens kostnader med mera som rör invandringen? Det är gigantiska summor. För att inte gynna Sverigedemokraterna? Men vilka är det som får betala för politikernas frikostighet? Och SVT:s tystnad.

Dina journalisters besatthet av SD som det stora hotet mot den svenska demokratin har bidragit till att så fort SD lägger ett förslag reagerar de andrar partierna reflexmässigt och röstar emot. Oberoende av sakfrågan. Livslång kostnadsfri tolk exempelvis. Motioner om att stoppa de hutlösa utbetalningarna till systemhotande Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd är ett annat exempel som andra politiker reflexmässigt säger nej till.

SVT har starkt bidragit till låsningen inom svensk politik genom att ständigt ge SD huvudrollen. Det finns värre hot mot den svenska demokratin än SD. Muslimska brödraskapet är ett. Det revolutionära marxistiska akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA) är ett annat. De två nätverken samarbetar. Båda är extremt västfientliga. Båda är skattefinansierade. Båda gynnas av SVT:s fixering vid SD eftersom de därmed hamnar under radarn. Båda sprider det farliga gift som Elham Manea och Sebastian Kurz talar om.

Rasisterna, Hitlerepigonerna, hederskulturförnekarna

De här fyra flyktingarna har i över två decennier satt sig som en propp för det viktiga arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. De är direkt ansvariga för det som händer i Hylte, se nedan. Dessa revolutionärer från Sydamerika arbetar intensivt på att i Sverige upprepa Fidel Castros och Che Guevaras revolution på Kuba. Deras verktyg: ”rasteorier”. Sverige, som välkomnat dem och i alla år försörjt dem, eftersom de är offentliganställda, utmålas som den fientliga kolonialmakten som ska krossas. De har döpt invandrare till ”rasifierade” (de koloniserade) och utnämnt sig själva till ”de koloniserades” talespersoner. Gruppen är i särklass Sveriges grövsta rasister.

Den som fördömer och nedvärderar människor utifrån biologiska egenskaper är rasist. Punkt.

Den som använder begreppen ”rasifierad”, ”rasifierade” är Hitlerepigon.

Gruppen har plagierat Hitler rakt av. Hitlers hat mot judarna, som han med sådan inlevelse skildrar i Mein Kampf, har den här gruppen bytt ut mot hatet mot de ”vita” européerna, vilket går att läsa om i deras vedervärdiga skrifter. Jag har skrivit mängder med blogginlägg om dessa hederskulturförnekande kvinnor. I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp skriver jag om deras papegojforskning. Ty det finns inget originellt i deras skrifter, de tar marxistiska teorier från utländska författare och omvandlar den svenska verkligheten så att den passar in på teorierna. Det är den här gruppen som ligger bakom det ovetenskapliga begreppet intersektionalitet, importerat från USA, och som har förpestat hela Sverige. Det är den här gruppen som är skäl till att Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, med omedelbar verkan bör läggas ner. Sidorna nedan är hämtade maj 2015.

Det forskas om människor som går med i nazistiska, fascistiska eller IS-grupper men det forskas inte om fanatiska marxistiska akademiker som krossar unga flickors liv och framtidsdrömmar för att själva tillskansa sig en maktposition. Allt handlar om makt. I Sverige har de med hjälp av ordet ”rasism” tillskansat sig en maktposition de aldrig skulle ha uppnått i sina ursprungsländer. För om Sverige var så rasistiskt som de påstår skulle de aldrig ha låtit sina barn växa upp här.

Paulina de los Reyes från Chile, Irene Molina också från Chile, Diana Mulinari från Argentina och Edda Manga (Mattias Gardells fru) från Colombia kommer alla från katolska länder. Ändå har de utnämnt sig själva till experter på hederskulturer från Mellanöstern, det vill säga de avfärdar hedersförtryck och hedersvåld helt och hållet, vilket man också kan läsa om i deras vedervärdiga skrifter, en inställning som genomsyrar Nationella sekretariatet för genusforskning. Sidorna nedan om ”felet” att använda begreppet hederskultur är från Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari, ”Introduktion – Maktens (o)lika förklädnader” i antologin med samma namn som trycktes första gången 2002 och enligt Kungliga biblioteket kommit ut 2005, 2006, 2012.

De kallar sig feminister. Deras hatobjekt är ”den svenska feminismen”, ”den traditionella feminismen” som är ”vit” och ”medelklass”. Precis som om de själva skulle tillhöra proletariatet.

Den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali har på Twitter, för att bryta klanernas och hedersförtryckets utbredning i Sverige, skrivit mycket om vikten av att förbjuda kusingifte, som är upphov till så mycket elände, inte bara för flickorna/kvinnorna (och en del män) som tvångsgifts utan även för de eventuella medicinska effekterna som kan drabba barn i kusinäktenskap. Han har länkat till Henrik Höjers artikel i Forskning & Framsteg, ”Kyrkans incestförbud gynnade tillit”. Henrik Höjer skriver: ”Före den kristna kyrkans genomslag dominerades även Europa av släktbaserade institutioner, kusinäktenskap, månggifte och starka ätter. Den katolska kyrkan skulle efter hand komma att dominera stora delar av Europa.” Kyrkan var ”närmast besatt av incest, och ökade cirklarna av förbjudna släktrelationer” redan under tidig medeltid, vilket försvagade ätt- och klansystemet i Europa. Och naturligtvis också i Sydamerika när de spanska och portugisiska katolska prästerna kom dit.

Ändå påstår katolikerna från Sydamerika att just de är experter på Mellanösterns klansystem och bäst lämpade att döma ut allt tal om hedersförtryck och hedersvåld som ”rasism”. Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes har valt att hålla en svag offentlig profil, men hon har haft ett avgörande inflytande över den i princip obefintliga integrationspolitiken och det som kallas genusvetenskap. Det var hon och den ökända sociologen Masoud Kamali som 2003 sprängde den pågående integrationspolitiska utredningen under ledning av statsvetaren Anders Westholm med motiveringen att det var ”stigmatiserande” att studera skillnader i makt och inflytande mellan invandrare och infödda. De två fick en egen utredning av Mona Sahlin (S).

Och maktförhållandena i invandrarmiljöer kunde cementeras eftersom det var ”rasism” att över huvud taget tala om skillnader mellan invandrares normer och svenska normer, som ju har sin bas i grundlagen.

Det är inte odemokratiska utländska normer som invandrat hit utan de svenska normerna och ”strukturerna” som är boven till den bristande integrationen enligt dessa ArA-aktivister, som hycklande kallar sig ”antirasister”. När Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vägrade ge Muslimska brödraskapets ungdomsförbund SUM bidrag med hänvisning till att de inte levde upp till demokratins principer gick ArA i december 2016 ut med ett pressmeddelande och påstod att beslutet var ”politiskt” och uppmanade myndigheten att ”ta till sig bättre kunskap om frågor som berör rasism och islamofobi”. Ordförande i ArA är sydamerikanen Adrián Groglopo,

som var sekreterare i Paulina de los Reyes och Masoud Kamalis integrationspolitiska utredning, som integrationsminister Jens Orback (S) underkände. SUM:s ärende halades i domstol, som till slut gav MUCF rätt. Mycket tack vare journalisten Magnus Sandelins grundliga utredning av SUM.

Hanna Stjärne: Rashid Musa var SUM:s ordförande. Ärendet var under utredning i domstol när han i SVT 3 mars 2017 lögnaktigt påstod att MSB-rapporten om Muslimska brödraskapet i Sverige var ”rasistiska konspirationsteorier”. Hans försörjning stod på spel. Det låg i hans intresse att svartmåla MSB. Och SVT ställde upp. Det är ArA-aktivisterna som ligger bakom Rashid Musas hudfärgsrasism. De samarbetar med Muslimska brödraskapet i Sverige.

ArA la sig också i MUCF:s beslut eftersom de betraktar sig själva som landets främsta experter på ”rasism”, vilket man kan läsa om i brevet de skickade till regeringen Löfven 10 juni 2015, som föll i mycket god jord. Aktivisterna var sura över att de inte fick ta hand om det nyinrättade Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet. I stället fick de Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Teologiska institutionen, Uppsala universitet, som jag skrivit om i flera blogginlägg och efterlyst vilka politiker Mattias Gardell åt lunch med för att få Centrumet. Han och Irene Molina är vetenskapliga ledare. Mattias Gardell är kompis med professor Ulf Bjereld (S). Båda var involverade i det som kallas Ship to Gaza. Bjereld, liksom Anna Ardin och Mattias Irving, är aktiv inom Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet. Bjereld utsågs av regeringen till ordförande för Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet, 2016–2018. Efter ArA:s brev gav regeringen pengar till Vetenskapsrådet för forskning om rasism, pengar som i första vändan gick till Mattias Gardell, Paulina de los Reyes, Diana Mulinari och Edda Manga i slutet av 2016 så att de kunde bilda ett eget centrum, vilket jag skriver om i det här blogginlägget från 6 november 2016. I början av 2017 installerades CEMFOR och strax efter kom MSB:s första rapport om Muslimska brödraskapet i Sverige, som Mattias Gardell och Irene Molina i remissvar tar heder och ära av, vilket de kan tacka SVT:s agerande för. Hade SVT fört ett vuxet samtal om Muslimska brödraskapet i Sverige i början av mars 2017 hade Mattias Gardell och Irene Molina inte kunnat skriva det remissvar de nu skrivit.

Hanna Stjärne: Varför har SVT inte gjort en dokumentär om hur CEMFOR kom till? Jag skriver om CEMFOR i det här blogginlägget och kallar det Rasbiologiska institutet 2.0. Någon har lagt upp en pdf på sidorna i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp som handlar om CEMFOR. Varför har SVT inte intervjuat Mattias Gardells tidigare doktorand Åsa Virdi Kroik om hur han suktade efter ett eget institut och åt lunch med politiker?

Det är dessa rasister, dessa Hitlerepigoner, dessa hederskulturförnekare, som förvandlat diskriminering till rasism och i skrift efter skrift trummar in rasism, rasism, rasism, som är upphovet till Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som går att läsa här. Planen är undertecknad Alice Bah Kuhnke, Anders Ygeman, Morgan Johansson. De skriver: ”Ett viktigt perspektiv är att det finns strukturell rasism” (s. 5). Det är ArA-aktivisternas papegojforskning som hamnat i planen! Det som Jens Orback underkände. Ministrarna har tagit med kollektivordet muslimer utan att definiera ordet! Det är som om alla islams trosfränder är klonade. De har tagit med religion! De har tagit med det ovetenskapliga ”islamofobi”, som ju bara är ett annat ord för blasfemi! Planen är en ren eftergift till Muslimska brödraskapet!

Religionskritik blir i planen rasism! Hatbrott!

Planen är upphovet till att händelserna i Hylte, se nedan, över huvud taget har kunnat ske. Planen gör ett vuxet samtal om islam till hatbrott! Till ”islamofobi”! Planen är helt inriktad på att enbart svenskar är rasister. Det finns inget om hur man ska komma till rätta med utlänningar som bosatt sig här och, likt ArA-aktivisterna, är fientligt inställda till Sverige, till den västerländska demokratin, till allas likhet inför lagen, hur man ska hantera invandrare som på Facebook sprider att alla ”otrogna” ska brinna i helvetet.

”Islamofobi” har i åratal varit Muslimska brödraskapets kassako. Miljoner och miljoner och miljoner skattekronor har satsats på kampen mot ”islamofobi”. Och nu i mars kom Brås ovetenskapliga rapport om ”Islamofobiska hatbrott” med det obligatoriska ”intersektionellt perspektiv”. Det är bara att kasta en blick på Litteraturförteckningen för att se att rapporten bör slängas i papperskorgen. Bland annat listar de den Turkiska regimtrogna tankesmedjan SETA:s chefer, som är president Recep Tayyip Erdogans hantlangare: ”Bayrakli, E. och Hafez, F. (red.) (2018). European Islamophobia Report 2018. SETA Foundation for political, economic and Social Research. Ankara, Turkiet: SETA.” Och flera verk av professor Göran Larsson, som författade det svenska avsnittet i SETA:s första rapport. Både tankesmedjan och rapporterna syftar till att öka Erdogans inflytande i Europa! I det här blogginlägget från december 2016 kritiserar jag Göran Larssons samarbete med Turkiets tankesmedja. Och de listar flera verk av Mattias Gardell, som ju likt Göran Larsson gjort akademisk karriär på ”islamofobi”. Dessutom kör författarna med den snobbiga akademiska metoden att i litteraturförteckningen inte sätta ut författarnas förnamn, för att markera att vi ju alla ändå vet vilka de är.

Och MUCF har fått i uppdrag att lägga ut miljoner och åter miljoner skattekronor för att motverka ”rasism”. Författaren och journalisten Lars Åberg, vars arbete mot hedersförtryck jag skriver om i Del 2, har i decennier följt det han kallar ”integrationsindustrin”. Han har gått igenom MUCF:s handlingar för att se vilka som fått bidrag och skriver om resultatet i Bulletin 9 april 2021. Han inleder: ”Rasifiering, normkritik, inkludering – nyckelorden är återkommande i de många projekt som vill motverka rasismen i Sverige. Den som läser ansökningar som kommer in till olika organisationer kan lätt få intrycket att detta är ett av världens minst toleranta länder.” Lars Åberg skriver att integration, antirasism och antidiskriminering är tre av ledorden i MUCF:s verksamhet och att myndigheten 2016–2020 förmedlat en miljard kronor i organisationsbidrag.

Det är sanslöst. Vi har hemlösa pensionärer i Sverige! Sjuka människor kastas ut ur Försäkringskassan!

MUCF är en kontraproduktiv myndighet när det gäller integration. SUM fick i åratal organisationsbidrag. Svenska muslimer för fred och rättvisa, ledd av Yasri Khan, är en avknoppning av Muslimska brödraskapet och har i åratal fått organisationsbidrag trots att de likt Muslimska brödraskapet är en separatistisk förening som inte alls verkar för integrering och inkludering.

Etniska föreningar, tidigare kallade invandrarföreningar, ska inte finansieras med skattemedel. Civilsamhället ska över huvud taget inte finansieras och dirigeras av en myndighet med hjälp av statligt definierade kodord. Enligt Lars Åberg får Teskedsorden miljoner av MUCF. Teskedsorden är Hitlerepigoner. De fokuserar på hudfärg, på ”rasifierade”. Jag har skrivit om stiftelsen i det här blogginlägget. De är skandal att de över huvud taget får en enda skattekrona. De är rasister!

Även ArA har fått pengar av MUCF. Bilderna av ArA:s aktivister i det här inlägget har jag hämtat från ArA:s propagandaprogram lett av Adrián Groglopo som finns på Youtube och som finansierats av MUCF! Det är revolutionärernas hatpropaganda mot Sverige! De sprider det gift Elham Manea och Sebastian Kurz varnar för, grogrunden, den ideologiska grundvalen. ArA fick också pengar av MUCF för att finansiera den här boken, som även den är hatpropaganda mot ”vita” akademiker som ska bort från universiteten. Adrián Groglopo beskriver ArA:s tillkomst och ArA:s ”interventioner”.

Det är inte svenskarna som är det stora hindret för integrationen. Hotet är utlänningar som valt att bosätta sig i Sverige samtidigt som de föraktar Sverige och svenskarna, driver hatpropaganda mot svenskarna och inte har några som helst planer på att integreras. Ta bara ArA-aktivisten Diana Mulinaris självgoda påstående i samband med att hon kommenterar diskussionen om mordet på Fadime Sahindal. Svenskarnas chock handlade inte om själva mordet, enligt henne, utan om ”en banal nationalism”, ”en osäker svensk identitet”, ”konstruktionen av ’svenskhet’”. Svenskarna har, enligt Mulinari, inte rätt att prata om demokrati och mänskliga rättigheter eftersom svenskarna är européer och därför bärare av ”ett kolonialt arv”. Hennes hatpropaganda kan man läsa om i artikeln ”Hon dog för att hon ville bli svensk” i Expos Stieg Larssons och Kurdo Baksis antologi Debatten om hedersmord. Feminism eller rasism? I boken finns också en lika vidrig och svenskfientlig artikel av Masoud Kamali.

Hanna Stjärne: I maj 2005 sände SVT Evin Rubars avslöjande program Könskriget 1 och 2. När sänder SVT ett lika avslöjande program om de ovan nämnda ArA-revolutionärerna? De har med sin aktivism, sitt påstående att det är stigmatiserande att granska invandrares demokratifientliga normer och sitt stöd till Muslimska brödraskapet satt hela den svenska demokratin i gungning.

Jag har redan nämnt att SVT 2009 sände Evin Rubars ”Slaget om muslimerna” i Dokument inifrån som handlade om kretsen kring stora moskén på Södermalm i Stockholm. När kommer uppföljarna? När sänder SVT de utländska dokumentärer som finns om MB och upplyser svenska folket om vad det är för en rörelse? 

Hanna Stjärne: När tänker SVT svara på Per Gudmundsons efterlysning och inrätta en återkommande Islambyrån helt ägnad åt ett vuxet samtal om islam ända fram till valet 2022? Där kollektivordet muslimer är portförbjudet.

1734 års lag, Koranen och vikten av ett vuxet samtal om islam
De svenska landslagarna och stadslagarna som vilade på uråldriga traditioner ersattes med 1734 års lag. Kyrkan fick nu inflytande över äktenskapet. Lagen gav kyrkan ensamrätt att förrätta vigsel. Ingen kyrkvigsel, alltså inget juridiskt giltigt äktenskap. Mannen var kvinnans målsman. Före 1734 års lag fanns ingen tvingande regel att sexuellt umgänge måste ha kyrkans välsignelse. Dock var det belagt med dödsstraff för så kallat hor, alltså att gift person ägnade sig åt sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Avfall från den ”rätta” läran var också belagt med dödsstraff.

Mycket har hänt med lagstiftningen i Sverige sedan 1734 års lag trädde i kraft.  Lagarna förändras i takt med att sederna förändras. För kvinnors del revolutionerades livet av p-pillret på 1960-talet och den fria aborten i mitten av 1970-talet. Nya testamentets helveteslära ifrågasattes redan i mitten av 1800-talet av professorn i praktiskt filosofi Jacob Boström som uppmanade prästerna och teologerna att från religionsundervisningen bannlysa den ”oförnuftiga läran om djävulen och helvetet, vilken i alla tider har åstadkommit så mycket ont, och för vår närvarande tid är en verklig skam”. Citatet är taget ur Ingemar Hedenius bok Helvetesläran som kom 1972. Hedenius tillägnar sin bok ”Ordets förkunnare, och särskilt Svenska kyrkans präster, av vilka 83 % nyligen har förklarat sig tro på helvetesläran”. I dag styr inte kyrkan över den svenska lagstiftningen. Lagar stiftas av den folkvalda riksdagen. Prästernas makt över medborgarens liv är försumbar. Det är detta som skiljer Sverige från länder där religiösa läror och normer styr lagstiftningen och invånarnas dagliga liv. Det är prästernas obefintliga makt som gör att Sverige rankas som ett av världens mest toleranta länder.

Men till Sverige har de senaste decennierna flyttat människor med seder och traditioner som påminner om 1734 års lag, seder och traditioner som anses vara Guds lag och finns nedtecknade i Koranen, där helvetet intar en central plats. Ett alldeles färskt exempel är den före detta socialdemokratiska lokalpolitikern, tillika SSU:s ordförande i Hylte kommun på gränsen till Halland och Småland, Mustafe Ahmed,

26 år, från Somalia, svensk medborgare, som efter hård kritik på Facebook i dagarna avgick från sina uppdrag. På sociala medier har han spridit att ”otrogna” ska brinna i helvetet, vilket det ju i och för sig står sida upp och sida ner om i Koranen men inte är särskilt artigt mot den befolkning som välkomnat honom. Och också märklig att en politiker som säger sig vilja arbeta med integration uttrycker sig på det nedlåtande viset om människor som inte delar hans tro.

Han har även kritiserats av lokalbor för att på sociala medier sprida kvinnofientliga åsikter, bland annat har han lagt ut en vers ur Koranen med arabisk och engelsk översättning där kvinnor uppmanas att täcka sig helt och bara visa ögonen, notera texten inom parenteserna, som är tillägg:

O Prophet! Tell your wifes and daughters and the women of the believers to draw their cloaks (veils) all over their bodies (i.e. screen themselves completely except the eyes or one eye to see the way). That will be better that they should be known (as free respectable women) so as not to be annoyed. And Allah is Ever Oft Forgiving, Most Merciful

Till en kvinnlig lokalbo som kritiserat Mustafe Ahmed svarar han: ”Jag har rätt att säga så för att det står i Koranen som jag tror. Hitta något annat harpa.”

På svenska låter versen 33:59 så här i K. V. Zetterstéens översättning:

Profet, säg till dina hustrur och döttrar och de rättrognas kvinnor, att de svepa sina kläder omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bliva igenkända, så att de ej förorättas; ja, Gud är överseende och barmhärtig.

Och i Mohammed Knut Bernströms version:

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

I dessa svenska versioner står inget om att kvinnor bara får visa ögonen. I versen 24:31 står det att kvinnor ska täcka barmen. Det står inte någonstans i den egyptiska standardversionen från 1924, som bygger på korankommentatorn Tabari (d. 923), att kvinnor ska täcka håret.

Att profetens hustrur, döttrar och de rättrognas kvinnor ska skyla sig när de går ut lär ha geografiska skäl. Enligt den islamiska mytsamlingen om profeten Muhammeds tid i oasen Medina bodde han och hustrurna inne på moskéområdet där det inte fanns några avträden. När de behövde uträtta sina behov sökte de sig till undanskymda platser utanför moskéområdet. Kanske var de inte alltid så noga med klädseln. En kväll hade en av hustrurna misstagits för en prostituerad eller slavinna och fått ett anbud av en man varpå Allah sände ner versen till Mohammed. I Sverige finns numera toaletter inomhus, även i Hylte.

I den här översikten listas flera översättningar till engelska av versen som politikern Mustafe Ahmed citerar, notera att endast översättningen som tillskrivs Mohsin (Muhsin) Khan säger att kvinnorna bara ska visa ögonen. Så snart jag läste Mustafe Ahmeds engelska version tänkte jag på den indisk/pakistanska shariaideologen Sayyid Abu al-Ala Mawdudi (d. 1979) och hans verk al Hijab/Purdah,

som publicerades första gången 1939. En vidrig västfientlig och kvinnofientlig bok, spridd över hela världen på urdu, arabiska, engelska, om det avskyvärda väst, om att könssegregering är ”naturens gudomliga ordning”, att kvinnor ska vara heltäckta om de nödvändigtvis måste visa sig utomhus, att samhällets bästa går före individens frihet. Mawdudi är lika inspirerad av Mussolini och Hitler som Hassan al-Banna. Han har skrivit mängder med böcker om den islamiska stat han vill införa styrd av sharia, en lika totalitär stat som Mussolinis Italien och Hitlers Tredje riket. År 1941 grundande han Jamaat-e-Islami, en tvillingorganisation till Muslimska brödraskapet. Han fick hjälp av Bannas svärson Said Ramadan att upprätta paramilitära grupper. Mawdudi är talibanernas läromästare. Därför hör han inte hemma i Sverige, lika lite som Hassan al-Banna.

År 1961 grundades islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien, som en motvikt till universitetet al-Azhar i Kairo då Gamal Abdel Nasser, frän motståndare till kungahus och Muslimska brödraskapet, styrde Egypten. Mawdudi ingick i det nya universitetets styrelse. MB-flyktingar från Egypten bildade universitetets lärarstab. Universitetet kontrollerades av wahhabi-klanens överhuvud, stormufti Mohammed ibn Ibrahim Al Shaikh. Mängder med utländska studenter har på universitetet utbildats och sedan spridit MB:s och wahhabismens politiska tolkning av islam över hela världen, inklusive till Sverige, vilket journalisten Pontus Herin redan 2008 beskrev i boken I Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra.

Så jag började gräva lite och hittade översättningen Mustafe Ahmed hänvisade till på Facebook. Boken kallas The Noble Quran eller Hilali-Khan-översättningen efter Muhammad Muhsin Khan och Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali. Khan är läkare, född 1927 i det som nu är Pakistan. Han tillbringade fyra år i England och arbetade sedan i femton år på Saudiarabiens Ministry of Health och utnämndes därefter till chef för Medinauniversitetets klinik.

Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali (1893–1987), född i Marocko då under franskt styre, kontaktades av Hassan al-Banna som sökte kontakter med intellektuella i arabvärlden. Hilali skrev texter till MB:s tidning, vilka snappades upp av franska kolonialmyndigheterna. Han arresterades, släpptes efter kort tid, flydde och dömdes till döden i sin frånvaro för subversiv verksamhet, studerade islam i Indien och Irak, bjöds in av Saudiarabiens första kung till Saudiarabien, där han undervisade i Mekka, lämnade landet. År 1968 blev han av Medinauniversitetets chef, extremisten Abd al-Aziz ibn Baz ombedd att komma till Medina och undervisa vid universitetet, där han vistades till 1974. Han lär ha skaffat sig en hustru i alla länder han vistades i. Det var när både Khan och Hilali var verksamma vid universitetet i Medina som de tillsammans översatte Koranen, en översättning som kritiserats för att vara extremistisk och ett saudiskt propagandaverk enligt Wikipedias text om Hilali.

Även på den här Wikipedia-sidan kritiseras översättningen. Det står att översättningen delas ut gratis till pilgrimer som kommer till Saudiarabien, att 10 miljoner exemplar trycks varje år, att det är den mest spridda översättningen av Koranen hos de flesta islamiska bokhandlare och sunni-moskéer i den engelskspråkiga världen. Jag har enbart läst den ovan citerade versen om att kvinnor bara ska visa ögonen, men här demonstreras med några exempel hur översättarna inom parentes förvandlat Koranen till en propagandatext för Saudiarabiens inställning till judar och Israel. Vers 1:7 låter så här: ”Guide us to the Straight Way, the Way of those on whom You have bestowed Your Grace, not (the way) of those who earned Your Anger (such as the Jews), nor of those who went astray (such as the Christians).”

I svenska översättningar finns inte judar och kristna nämnda. Zetterstéen, som har en annan versindelning blir här 1:5–7: ”Led oss på den rätta vägen, Deras väg, vilka du bevisat nåd, Vilka ej drabbats av vrede och som ej fara vilse!” Bernström 1: 6–7: ”Led oss på den raka vägen – den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!”

En kritiker säger att tilläggen är särskilt frånstötande med tanke på att versen följs av en extremt lång fotnot baserad på medeltida texter för att rättfärdiga hatet.

I en annan vers där Gamla testamentets Mose talar har man inflikat Palestina, som ju i Bibeln heter Kanaan: 5:21: ”O my people! Enter the holy land (Palestine) which Allah has assigned to you, and turn not back (in flight) for then you will be returned as losers.”

Zetterstéen 5:24: ”Mitt folk, träden in i det helgade landet, som Gud bestämt för eder, och ryggen ej tillbaka, så att I vänden åter med förlust!” Bernström: ”Gå in i det heliga landet, som Gud har bestämt för er, mitt folk! Och vänd inte tillbaka – då har ni förlorat allt!”

Att en saudisk förvanskning av Koranen sprids i Sverige är oerhört allvarligt med tanke på den omfattande judefientligheten i södra Sverige. Det är också uppseendeväckande att Mustafe Ahmed kunde bli vald till SSU:s ordförande och invald i kommunfullmäktige i Hylte utan att partiet försäkrat sig om att han respekterar svensk lag, svensk jämställdhet, kort sagt respekterar det demokratiska styrelseskicket.

Inte bara statsministern besökte Hylte när SSU kritiserades för att ha valt en styrelse med utomeuropeiska ledamöter, även Mikael Damberg, som sommaren 2018 fortfarande var

näringsminister, besökte Hylte för att ge sitt stöd till Mustafe Ahmed och SSU. Det är uppenbart att ministern inte höll ett brandtal om att ”alla de krafter som vill utmana vår demokrati, som vill begränsa vår yttrandefrihet, utmana vår jämställdhet, men också vårt sätt att leva måste bekämpas”.

Fallet Mustafe Ahmed, som genast avsade sig alla uppdrag när det blev offentligt vad han sprider på Facebook, liknar före detta rektor Hamid Zafar. Utåt sett välanpassade medborgare, men samtidigt djupt förankrade i en odemokratisk tradition de känner behov av att lufta på Facebook. I Koranen finns åtskilliga verser om ”att påbjuda det rätta och förbjuda det orätta”, en uppmaning mängder med enskilda individer i Sverige tar på orden och agerar moralpoliser, vilket strider mot religionsfriheten.

Hanna Stjärne: Det är därför det är så viktigt att SVT inrättar en Islambyrån som för ett vuxet samtal om islam. Om vår grundlagsskyddade religionsfrihet. Om helvetesläran. Om påbud som strider mot det demokratiska styrelseskicket. Om att det inte står någonstans i Koranen att flickor och kvinnor ska täcka håret. Inte någonstans! Att kvinnor bär sjal har varit en kulturell sedvänja i olika delar av världen inom alla religioner. I dag är hijab Muslimska brödraskapets uniformspersedel, tecknet på hur långt islamiseringen av ett land har kommit.

Både islamforskaren Elham Manea och Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz poängterar hur viktigt det är med kunskap om den västfientliga kontext, det gift, som i slutändan kan leda till terrorbrott. Politikern Mustafe Ahmed sprider på Facebook att ”otrogna” ska brinna i helvetet. Att kvinnor ska varar heltäckta för att det står i Koranen. Han följer Koranen bokstavligt. Därför är Hylte ett utmärkt exempel att inleda Islambyrån med. Vilken islamtolkning tillhör imamen i Hylte? Hur många saudiska versioner av Koraner cirkulerar i Hylte? Hur ser klansystemet ut i Hylte? Här är bilder som barnskötaren i Hylte, Abshir Mohamed Abdi, har lagt ut på Facebook, en barnskötare i Sverige:

Den lille pojken kan på det stora hela själv forma sitt liv, utom att ha en homosexuell relation, då kan familjen vända honom ryggen, eller till och med döda honom. För flickornas del räcker det med att de vill ta av sig hijaben för gott för att familjen ska vända dem ryggen. De riskerar att förlora hela sitt sociala liv, till och med mista livet. På grund av ett tygstycke. Avfall från islam straffas med döden.

 

Det är därför det är så viktigt att förbjuda hijab på flickor. Det var det Nyamko Sabuni föreslog för femton år sedan, 2006. Då ställde SVT sig till förfogande och lät Muslimska brödraskapet uttrycka sitt missnöje. Med god hjälp av Mattias Gardell.

Redan 2004 skrev statsvetaren Lisbeth Lindeborg en debattartikel i DN att det inte står något i Koranen om kvinnors beslöjning: ”Tvånget att bära slöja är en myt. Slöja bör förbjudas i svenska skolor och i offentliga yrken, kräver forskare”. Lindeborg var verksam i Tyskland och försökte i flera svenska tidningar varna för Muslimska brödraskapet och en totalitär tolkning av islam. Men hon motarbetades och förlöjligades av Mattias Gardell och journalisten Jan Guillou, som menade att hon var ”islamofob”, vilket man kan läsa om här i SvD-artikeln ”Tolerans dödar muslimska kvinnor”, där hon kallar Jan Guillou för ”landets mest dubiöse opinionsbildare”, och här i DN, ”Militant islamism utgör den tredje totalitarismen” och i Neo här. Lisbeth Lindeborg skriver också att ”Det islamistiska judehatet har gamla anor” här i SvD 2004.

Snart två decennier senare skriver Sofie Löwenmark, Stiftelsen Docu,

18 april 2021 på Twitter om flickor i hederskulturer, och om hijab:

Jag är trött på att hederfrågan aldrig kommer någonstans och hur hedersförtrycket bara breder ut sig. Därför har jag tagit på mig en mastodontuppgift på egen hand. För att belysa verkligheten med kall fakta.
Att gå igenom 100-tals hedersrelaterade LVU-domar (omhändertaganden), är som att öppna en lucka och titta ner i den absoluta avgrunden.
Jag har naturligtvis en mängd reflektioner som kommer att redovisas med underlaget. Men en är att det i de flesta fall är ett systematiskt och närmast besinningslöst våld. Det väcker viss oro hos mig – om det närmast behöver vara fara för flickans liv för omhändertaganden.
Våldet kommer från mamma, pappa, bröder och släktingar. En del bröder så unga som från 5 år, har fostrats i att slå och kontrollera syster/systrarna. ·Just att pojkar fostras till att kontrollera sina systrar och att rent våld ofta sanktioneras av föräldrarna borde intressera fler i diskussionen om våld mot kvinnor. Pojkarna blir sällan själva föremål för omhändertagande. En generation pojkar som växer upp i Sverige.
Ett exempel på vardagsvåld och vardagshot som drabbat en av alla utsatta flickor i mängden.
”XXX ta emot både slag och sparkar från XXX. När XXX inte längre ville bära hijab fick hon motta hot från XXX om att hennes faster skulle klippa av henne håret. XXX har även utryckt en rädsla för att bli bortgift. Under en lång tid har hon levt under ständiga hot om repressalier om hon inte följer XXX och släktens regler, vilket har gjort att hon har blivit väldigt rädd och osäker.”
Många av de utsatta flickorna får bristfällig skolgång. Tillåts inte delta i alla ämnen och hålls hemma när skador från våld ska döljas. Flickorna berättar att föräldrarna anser skolan vara onödig eftersom de ändå ska giftas bort. Att få gå gymnasiet är uteslutet för många.

Hanna Stjärne: Den 6 maj 1998 sände SVT Striptease Marianne Spanners dokumentär om Fadime Sahindal. Har du sett den dokumentären? Fadime berättar att hon är rädd att familjen ska döda henne för att hon vägrat gifta sig med en kusin och själv valt sin pojkvän. Hon beskriver vad det innebär att leva i en hederskultur. Den 21 januari 2002 sköt pappan henne i huvudet mitt framför modern och systrar. Marianne Spanners dokumentär bör sändas varje år den 21 januari med ett efterföljande partiledarsamtal. Det enda i dokumentären som under sändningen bör kommenteras är den manliga gynekologen som talar om mödomshinnan, som ju inte existerar. Denna dokumentär bör vara upplysande för alla flickor som lever i hederskulturer. Fadime är mycket välartikulerad, begåvad, insiktsfull. Sverige svek henne.

Att hedersrelaterat förtryck och våld fortfarande grasserar i Sverige beror på ArA-aktivisterna ovan. Och på att SVT:s journalister är fullkomligt besatta av Sverigedemokraterna utan att förklara vad det är som gör att det är så nödvändigt att mala och mala och mala om samarbete med partiet. Denna demonisering har gjort att så snart SD lägger en motion samlar sig alla de andra partierna reflexmässigt till ett nej. SD har sedan gammalt lyft hedersrelaterat förtryck och våld och hijab på småflickor. Därför bromsar de andra partierna reflexmässigt. SD lägger motion om att gratis tolkhjälp inom sjukvården ska vara tidsbegränsat. De andra partierna säger reflexmässigt nej. SD lägger motion om att stoppa pengaflödet till Ibn Rushd. De andra partierna säger reflexmässigt nej.

SVT har ett stort ansvar för den politiska låsningen i Sverige och för att det inte går att hålla ett vuxet samtal om hijab på flickor och stöd till Ibn Rushd. Politikerna vill inte ta i frågan. De fiskar röster. Men det är inte SVT:s uppdrag att fiska röster. Hijab breder ut sig och breder ut sig och breder ut sig. Till och med SVT hade det enormt dåliga omdömet att ta med en hijabklädd flicka i en reklamsnutt om Radiohjälpen i coronapandemins inledning som jag kritiserar i det här blogginlägget.

SVT har Utrikesbyrån och Ekonomibyrån. Jag har föreslagit Islambyrån. Det behövs fler återkommande program som behandlar samhällsfrågor. Integrationsbyrån kunde ta upp de miljardbelopp som satsats på ”integration” utan att lyckas och ifrågasätta MUCF. Anna Starbrink kunde bjudas in och förklara varför det är så viktigt med gratis tolkhjälp hela livet och hur gratis tolkhjälp är vägen in i det svenska samhället, inte svenska språket. Demokratibyrån kunde diskutera det utbredda hatet mot Sverige och svenskarna, invandrargruppers interna maktordningar och normer som kolliderar med svensk lag.

För det är ett paradigmskifte som behövs. Fokus fram till valet 2022 bör ligga på grupperna som är motståndare till demokratin, inte minst Muslimska brödraskapets svenska gren och ArA-nätverket. Politikerna tar inte i det. De behöver inte förklara sitt stöd till Muslimska brödraskapet eftersom SVT:s journalister inte sätter press på dem.

Hanna Stjärne: Frågan är om du och divisionschef Anne Lagercrantz är rätta personer att vända SVT och sätta demokratin i högsätet. Ni två är besudlade av knäfallet 2015 för Rashid Musa och Kitimbwa Sabuni,

som jag än en gång lägger in bild på. Dessa två män är Hitlerepigoner, de är aktiva inom Muslimska brödraskapet, de har anammat ArA:s rasismretorik och är Sveriges i särklass främsta rasister tillsammans med ArA-nätverket. Jag har skrivit mängder med blogginlägg om dem.

Har SVT över huvud taget någon säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer?

Det här inlägget skildrar konsekvenserna av SVT:s agerande 3 mars 2017 då Nyheterna lät SVT vara propagandakanal åt Muslimska brödraskapet. Det är Muslimska brödraskapet som måste få huvudrollen inför valet 2022. Socialdemokraterna sitter i knät på Muslimska brödraskapet. Det är Muslimska brödraskapets skattefinansiering journalisterna bör pressa politikerna om, särskilt Stefan Löfven, Mikael Damberg och Morgan Johansson.

Så jag återkommer till frågan i inledningen: Hur ser SVT:s fortbildningsprogram ut för nyhets- och samhällsjournalister? Hur ser fortbildningen ut om olika tolkningar av islam? Varför tiger SVT om Magnus Ranstorps, Aje Carlboms och Peder Hyllengrens omfattande kritik av Ibn Rushd? Varför tiger SVT om Erik Amnås uppenbart solidariska rapport om Ibn Rushd? Varför tiger SVT om Folkbildningsrådets agerande? Varför tiger SVT om de socialdemokratiska medlemmarna Mattias Irvings och Anna Ardins mobbningskampanjer mot Sameh Egyptson och Magnus Ranstorp?

Varför tiger SVT om hur nätverket ArA i två decennier har krossat mängder med flickors framtidsdrömmar och försatt dem i livslångt slaveri?

Nyligen sände SVT en dokumentär om Ungerns president Viktor Orbán och hur han med hjälp av EU-pengar lagt under sig Ungerns ekonomi. Orbán och Ungern är återkommande teman hos Sveriges politiker. Richard Jomshof blev korsförhörd om Ungern av Anders Holmberg i samband med att Jomshof sagt att islam är en avskyvärd religion.

När sänder SVT en dokumentär om Mattias Gardell?

20 april 2021

Mona Lagerström fil dr

1 kommentar

  1. Tack Mona för ditt otroliga arbete och ditt envisa grävande. Ett arbete som public service och MSM sedan i vart fall de senaste minst 40 åren underlåtit att utföra. Får mig mest att sammanfatta dem med talesättet ” feta katter jagar dåligt”.
    Vilhelm Moberg varande redan i mitten på 60-talet för följderna av ett statligt presstöd. Att pressen och public service allt mer blivit en kanal för det stora partiet att föra ut sitt budskap, det är uppenbart. Det är sannolikt också förklaringen till deras oförmåga och ovilja att faktiskt granska dem. Att alternativ media och alternativa granskare får göra det arbete som de skulle göra om de var seriösa.
    Att det fortfarande finns människor som inte vill eller klarar av att förstå vilken vansinnigt slöseri med allmänna medel, hur fruktansvärt korrumperat vårt land har blivit, det är sorgligt. Att de heller inte förmår att se sambanden mellan detta och det samhällskontrakt som brister allt mer, det är förfärligt!
    Arbetet med upplysning måste fortsätta oavsett om det handlar om den lokala statskuppen som pågår eller den globala, för de hänger ihop.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *