Del 3 Per Gudmundson, Bulletin, efterlyser ett vuxet samtal om islam. Hanna Stjärne: Det är ditt ansvar. Du har inte tagit det ansvaret. Du har låtit Muslimska brödraskapet utnyttja SVT som sin propagandakanal och därmed omöjliggjort ett vuxet samtal om islam. Muslimska brödraskapet har i fyra decennier bedrivit ett intensivt påverkansarbete med syftet att lyfta fram Koranen som lagbok i Sverige, vilket är en katastrof för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter. Och för demokratin. Hur ser SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer egentligen ut?

Fortsättning från föregående inlägg om att det är dags för SVT att spränga sönder ordet islam och granska varje flaga. Flagan mina inlägg handlar om är Muslimska brödraskapets totalitära tolkning av islam.

Fortsättning under rubriken Hanna Stjärne: Hur ser SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer ut?

5) 2017 Nästa demokratifientliga påverkansoperation 3 mars 2017 står än en gång Rashid Musa för, en mycket allvarlig påverkansoperation, eftersom den var riktad mot en myndighet vars uppdrag det är att försvara demokratin. Vilket också är SVT:s uppdrag.

Hanna Stjärne: Hade Rashid Musa, som då var ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), en direktkontakt in till SVT:s Nyhetsredaktion 3 mars 2017? Inse detta. Vid alla statskupper ser kuppmakarna till att snabbt som ögat ta kontroll över riks-TV och riksradio för att tillskansa sig tolkningsföreträde. Det var exakt det Muslimska brödraskapet (MB) gjorde när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i slutet av februari 2017 publicerade den första officiella rapporten, kallad förstudie, om Muslimska brödraskapet i Sverige, författad av Magnus Norell (red.), Aje Carlbom och Pierre Durrani.

Hur tänkte SVT när ni satte rubriken ”Forskare sågar terrorexperten Magnus Norells rapport om islamism i Sverige”?

Varför namnges bara Magnus Norell i SVT:s rubrik?

Varför finns professor Mattias Gardell med på SVT:s bild när han inte medverkar i nyhetsinslaget?

I SVT:s text däremot nämns han bland forskarna som ”sågat” rapporten: ”Kända namn bland forskarna är Mattias Gardell, Jan Hjärpe och Eli Göndör.”

Mattias Gardell kritiserar alla som kritiserar Muslimska brödraskapet. Det gör honom inte mer trovärdig. Han är demokratifientlig aktivist, inte en seriös forskare, vilket jag lyft fram i mängder med blogginlägg. Han ljuger om MB och påstår att de kan liknas vid europeiska kristdemokrater.

Norell, Carlbom och Durrani har Muslimska brödraskapets motto som överskrift på sin studie: ”Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan (Hassan al-Banna, grundare av Muslimska Brödraskapet)”

Koranen är vår lag. Ta in det Hanna Stjärne. Och inse vems ärende SVT gick med nyhetsinslaget ”Forskare sågar”. Ta in konsekvenserna det inslaget fick där Rashid Musa oemotsagd påstår att MSB:s rapport bygger på ”rasistiska konspirationsteorier”.

De 23 forskarnas (Eli Göndör fanns ursprungligen med) ”sågning” på en blogg är ett akademiskt haveri av gigantiska mått, vilket jag skrivit om i flera blogginlägg och i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Islamforskarna har konsekvent vägrat att slå larm om demokratifientliga tolkningar av islam i Sverige. Som en av undertecknarna professor Göran Larsson

säger så ser han ingen mening med att skilja på ”’normala’ muslimer och islamister”, se det här blogginlägget.

Muslimska brödraskapet representerar en helt egen politisk världsåskådning med målet att slå ut den västerländska demokratin, det västerländska parlamentariska systemet, det västerländska rättssystemet och bli en världsmakt. Hassan al-Banna som grundade MB 1928 i Egypten var starkt influerad av Benito Mussolini och Adolf Hitler, deras odemokratiska världsåskådningar fascismen och nazismen och ambitioner att bli ledare för världsmakter. Och, inte att förglömma, Hitlers glödande judehat genomsyrar också Muslimska brödraskapet. Hassan al-Banna ska ha låtit översätta Hitlers Mein Kampf till arabiska och kalla den Min jihad.

Ta in det Hanna Stjärne och inse vems ärende SVT gick med ”Forskare sågar”.

Mannen till höger på SVT:s bild ovan heter Emin Poljarevic, som sägs vara initiativtagare till ”sågningen”, ett namn jag aldrig tidigare hört talas om. Lite googlande visade att han varit verksam vid samma Qatar University som MB:s nuvarande chefsideolog Yusuf al-Qaradawi (f. 1926), som lovordar Hitler. Qatar är numera i princip MB:s huvudfinansiär. Emin Poljarevic är i programmet en okänd person som dyker upp likt Daniel Lillman i programmet Existens 2007 och sedan försvinner som talesperson för ”den muslimska minoriteten”.

Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani är tre utomordentligt meriterade personer som värnar om det demokratiska styrelseskicket och hur skattemedlen används. Pierre Durrani har varit medlem i MB:s svenska gren och känner hela ”familjen”. Socialantropolog Aje Carlbom, som är väl inläst på MB:s svenska texter, inte minst Att förstå Islam, har skrivit åtskilliga artiklar och medverkat i flera SVT-program och lyft faran med islamister och parallellsamhällen.

Terrorismforskaren Magnus Norell gav år 2015 ut boken Kalifatets återkomst – orsaker och konsekvenser

där han bland annat kritiserar MB:s offerretorik, det ovetenskapliga begreppet ”islamofobi” och det ekonomiska och politiska stöd islamister får av myndigheter, politiska partier och medierna.

Om den i del 2 nämnda rapporten till FN, som Kitimbwa Sabuni var redaktör för och som han presenterade tillsammans med Helena Benaouda Hummasten och Elvir Gigovic, skriver Norell: ”Den verkliga skandalen är att de har tillåtits att skapa sig en plattform varifrån de kan styra en så stor del av debatten om islam i Sverige” (s. 207).

Magnus Norell har också i flera artiklar kritiserat just Muslimska brödraskapets svenska gren, bland annat när Omar Mustafa

då han var Islamiska förbundets ordförande, alltså ordförande för MB:s svenska huvudorgan, valdes in som suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse 2013. I den här artikeln i Göteborgs-Posten 21 april 2013, ”Så skaffar sig Muslimska brödraskapet fotfäste i Europa”, hoppas Magnus Norell att debatten kring Omar Mustafas inval ska bidra till en fördjupad diskussion om relationen mellan islamistisk ideologi och etablerade demokratiska politiska partier.

Nu blev det som vanligt ingen djupare diskussion, det vill säga inget vuxet samtal om islam. Men MB visste att de i Magnus Norell hade en formidabel försvarare av demokratin och därmed en formidabel motståndare. De har gjort allt de kunnat för att smutskasta honom, bland annat i den här debattartikeln i Aftonbladet 25 april 2013, fyra dagar efter Norells GP-artikel, ”Islamiska förbundet: Vi har inget att dölja kring vår värdegrund”, författad av Mohammed Amin Kharraki,

med den höga graden inom MB:s svenska gren, son till Mostafa Kharraki,

från Marocko, en av grundarna av den svenska grenen. Mohammed Kharraki påstår att Magnus Norell kommer med grundlösa beskyllningar och ”rena konspirationsfantasier om Omar Mustafa och Islamiska förbundet”. Samma argument som Rashid Musa 2017 upprepar i SVT:s nyhetsinslag.

MSB-rapporten var det dittills i särklass främsta hotet mot MB:s hela svenska gren, deras verksamhet och deras finansiering. Och det insåg de, inte minst Omar Mustafa (Ibn Rushd), Helena Benaouda Hummasten (Ibn Rushd) och Rashid Musa (SUM, Ibn Rushd) som var beroende av skattemedel för sin försörjning. Och skred blixtsnabbt till verket för att skaffa sig tolkningsföreträdet. Och SVT ställde upp som propagandakanal.

Då hade ändå Mahmoud Aldebe,

från Jordanien, en av grundarna av MB:s svenska gren, i den här repliken 1 maj 2013 på Kharrakis artikel frågat ”Varför förnekar ni samröret med Muslimska brödraskapet?” där han bland annat skriver: ”Muslimska brödraskapet grundandes 1928 i Egypten. Efter att ha förtryckts i Egypten och andra arabländer emigrerade hundratals intellektuella medlemmar till Europa och lyckades etablera en verksamhet som knöts till organisationen, bland annat i Sverige. Kopplingen mellan Islamiska förbundet och Muslimska brödraskapet var känd fram till terrordådet 11 september, då man bestämde sig för att ligga lågt med denna koppling.”

Aldebe refererar alltså till sig själv och männen som grundade den svenska grenen som ”intellektuella medlemmar”.

Och Aldebes eget brev, ”Det glömda minoriteten” från 2006 till riksdagspartierna, fanns att läsa på internet. Det som står i Aldebes brev 2006 är exakt den särlagstiftning och separatism Mohammed Kharraki, Omar Mustafa, Helena Benaouda Hummasten, Rashid Musa och Kitimbwa Sabuni, med massiv hjälp av Mattias Gardell och universitetens islamforskare, verkar för att införa i Sverige. De har varit framgångsrika genom att tala med kluven tunga, säga en sak utåt och något helt annat inåt. Aldebe igen: ”I interna diskussioner sågs demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet på med stor motvilja. Men offentligt talade man om respekt för den andre och tolerans mot oliktänkande.”

Hade någon på SVT läst MSB-rapporten innan SVT gick ut med att den ”sågats”? Den är bara på drygt 30 sidor, en förstudie, mycket trovärdig. Författarna namnger Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief, Sveriges unga muslimer och de två personerna Omar Mustafa (från Libanon) och Abdirizak Waberi (från Somalia).

Allt redan känt för den som följt MB:s verksamhet.

Hanna Stjärne: Så var fanns SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer? Finns det ingen på SVT som kontinuerligt följer shariapolitiska extremhögern i Sverige där Muslimska brödraskapet ingår? Varför dröjde det ända till 21-nyheterna innan SVT presenterade en motvikt till Rashid Musas påstående om ”rasistiska konspirationsteorier”? Och varför behövde SVT vända sig utomlands till forskaren Lorenzo Vidino? Det var i och för sig ett utmärkt val. Han har nyligen kommit ut med en intervjubok om att gå med i och lämna MB där bland andra Pierre Durrani intervjuas.

Liksom forskaren Pernilla Ouis.

Lorenzo Vidino är en av världens mest framstående experter på Muslimska brödraskapet i Väst. Men han skulle över huvud taget inte ha behövt kallas in om SVT hade tagit sitt samhällsansvar och sakligt och neutralt presenterat MSB:s förstudie om Muslimska brödraskapet i Sverige. Det var ju inte första gången kritik riktades mot gruppen kring stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm.

Mahmoud Aldebes brev väckte som nämns i Del 2 uppmärksamhet 2006. SVT sände 6 december 2009 Evin Rubars Dokument inifrån ”Slaget om muslimerna” där både Aje Carlbom och Pernilla Ouis medverkar. Omar Mustafa var i hetluften 2013. Han efterträdde Abdirizak Waberi som ordförande för IFiS när Waberi för Moderaterna valdes in i riksdagen 2010 och har suttit på ledande positioner inom alla de fyra uppräknade organisationerna. Waberi hade varit utsatt för kritik långt innan han som IFiS ordförande bjöd in Salah Sultan, mannen med en grovt antisemitisk retorik. Salah Sultan är ”broder”, han ingår i det globala nätverket. Det var ingen slump att han bjöds in. Waberi ljuger när han påstår att han inte kände till Sultans antisemitiska retorik. Judefientlighet är en självskriven ingrediens i MB:s ideologi, vilket framkommer i MSB-studien.

Waberi avslöjar sin demokratifientliga ideologi i intervjun i Ottar nr 2 2006, ”Med koranen i klassrummet”. Han medverkade i Evin Rubars ”Slaget om muslimerna”, som bilden av honom är tagen från. Evin Rubar nämner inte Muslimska brödraskapet. Men hela dokumentären handlar om islamister och islamisternas högkvarter stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm.

Hanna Stjärne: Har du sett Evin Rubars viktiga dokumentär? Har Anne Lagercrantz sett den? Har Anders Holmberg sett den? Har ni lyssnat på vad Ahmed Al-Mofty

säger om mannen som hjärnan och kvinnan som känslan, mannen som familjens självklara ledare? Det var han som ordnade pengarna från Saudiarabien som finansierade moskén vid Ramberget på Hisingen i Göteborg. Den moskén ingår i MB:s svenska gren.

Det var korrekt av MSB att vända sig utanför universitetens religionsvetenskapliga institutioner och ge uppdraget till forskaren Magnus Norell, som stod fri från alla bindningar till de svenska universitetens religionsvetenskapliga institutioner.

De kritiska forskare som SVT:s rubrik hänvisar till som ”sågat” MSB-studien är universitetens islamologer. De har ända sedan professor emeritus Jan Hjärpe

1983, alltså exakt när MB med hjälp av Muslim Students Organization in Lund började sina påverkansoperationer i Sverige, utnämndes till Sveriges första professor i islamologi på Lunds universitet och la grunden till universitetsutbildningen i islam, agerat missionärer och konsekvent vägrat lyfta fram demokratifientliga tolkningar av islam, vilket skadat Sverige. De riktade sin kritik mot MSB-studien 2 mars på en blogg som inte skulle ha fått någon uppmärksamhet om inte SVT hade trätt in och basunerat ut kritiken på Text-TV under hela dagen. Eftersom SVT har stor trovärdighet följde mängder med tidningar efter.

Och därmed var MB:s demokratifientliga kupp genomförd och Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis redogörelse för MB i Sverige förpassad till byrålådan, Magnus Norell desavouerad av SVT:s rubrik och Rashid Musas lögn förvandlad till ”sanning”.

Lorenzo Vidinos kommentarer brydde sig ingen om.

I SVT-inslaget påstår Rashid Musa: ”Det är beklagligt att en myndighet väljer att lansera en rapport som bygger på rasistiska konspirationsteorier. Att vi skulle ingå i ett hemligt globalt nätverk där vi infiltrerar svensk politik där vi försöker sätta vår agenda och bygga parallellsamhällen, det är ju absurda men samtidigt väldigt allvarliga påståenden.”

Det är bara att läsa Mahmoud Aldebes brev från 2006 för att avslöja Rashid Musa. Hela MB:s svenska verksamhet stod på spel, det insåg Rashid Musa. Och Omar Mustafa. Och Helena Benaouda.

Insåg du det Hanna Stjärne? Insåg Anne Lagercrantz det? Förstod ni att SVT var utsatt för en demokratifientlig kupp, iscensatt av Muslimska brödraskapet? Har ni förstått vilka långtgående konsekvenser SVT:s nyhetsinslag 3 mars 2017 har fått?

Rashid Musa och Mattias Gardell är för övrigt goda vänner och bedriver påverkansoperationer tillsammans, om ”muslimerna”, om ”den utbredda islamofobin”.

På bilden i mitten sitter Fatima Doubakil, gift med Kitimbwa Sabuni och en av de två som har polisanmält socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson för förtal efter att ha kallats extremist. Fatima Doubakil är extremist långt, långt till höger om Sverigedemokraterna. Här syns hon tillsammans med dåvarande demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Att Muslimska brödraskapet tog MSB-studien på djupaste allvar visar deras minst sagt desperata attacker mot MSB som beskrivs i den här artikeln i tidskriften Fokus med rubriken ”Nerringd, JO-anmäld och mejlbombad”.

Mycket pengar stod på spel. Helena Benaouda Hummastens försörjning, Omar Mustafas försörjning. Rashid Musas försörjning. Helena Benaouda Hummasten gjorde allt hon kunde för att förmå andra myndigheter att ge sig på MSB. Hennes inlägg på Ibn Rushds hemsida är en enda uppvisning i MB:s lögnmaskin. Det här citatet visar hur desperata MB blev av rapporten, vilket är ett synnerligen gott tecken på rapportens träffsäkerhet:

Under de här veckorna pratar jag med många personer på olika myndigheter och organisationer som uttrycker bestörtning över rapporten i varierande grad. Ingen jag pratar med försvarar rapporten. Men ingen myndighetsperson är villig att agera, vare sig offentligt eller direkt till MSB. Kanske upplever de att det är svårt för en myndighet att kritisera en annan myndighet. I våra kontakter med departementet får vi höra att det skulle vara ”ministerstyre” att kritisera MSB för rapporten, eller be MSB att avpublicera rapporten och ta bort den från webbplatsen.

”Våra kontakter med departementet”. Ta in det Hanna Stjärne. Mussolinis och Hitlers arvtagare, det glödande judefientliga Muslimska brödraskapet, vars föreningar IFiS, Ibn Rushd och SUM år efter år efter år bjudit in utländska talare med en grovt judefientlig retorik, har kontakter på ”departementet”. MSB lyder under Justitiedepartementet. Morgan Johansson (S) är justitieminister. Koranen är vår lag.

Helena Benaouda Hummasten fick hjälp av socialdemokraten Anna Ardin som också hon krävde att MSB skulle ta bort rapporten från sin hemsida, se hennes blogg där hon skriver att MSB gav uppdraget till Magnus Norell och Aje Carlbom för att myndigheten visste att de två forskarna ”hatar dessa organisationer”. Ardin låter påskina att hon är expert på Muslimska brödraskapet och anklagar de tre författarna för att presentera ”ett hopkok av olika vaga indicier och rena lögner”. I det här blogginlägget skriver jag om Anna Ardins försvar av Muslimska brödraskapet.

Och i det här blogginlägget skriver jag om Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritets politiska sekreterare Mattias Irvings försvar av Muslimska brödraskapet. Här är en bild på de två.

Anna Ardin är ledamot i Tro och Solidaritets förbundsstyrelse. Jag skriver att båda två är bland landets mest rabiata försvarare av MB: svenska gren. De är två lydiga redskap värvade av Omar Mustafa som grundade Tro och Solidaritets medlemsförening Hjärta – troende Socialdemokrater i Stockholm, som dessa två tillhör. Rashid Musa satt för övrigt i Hjärtas styrelse när Omar Mustafa var ordförande 2013. Anna Ardin var en av Omar Mustafas allra ivrigaste försvarare då han utsattes för kritik efter invalet i Socialdemokraternas partistyrelse 2013. Ardin och Irving talar om att få in mer hjärta i politiken, men de rispar och klöser och skiljer inte på person och sakfrågor.

Mattias Irving anklagar till och med Försvarshögskolans forskare Magnus Ranstorp för att vara en fara för demokratin och begår ett tarvligt karaktärsmord på honom i den här artikeln i ETC 4 mars 2021.

Var det Mattias Irving som skrev lappen försvarsminister Peter Hultqvist (S) läste innantill från då han i Aktuellt gav sig på Jimmie Åkesson och kallade Sverigedemokraterna för ett högerextremt parti? Är det Mattias Irving som skrivit Hultqvists två artiklar om SD, i Dala-Demokraten och i Göteborgs-Posten?

Hanna Stjärne: De två socialdemokraterna Anna Ardin och Mattias Irving kan fortsätta smutskasta seriösa forskare tack vare att SVT agerade propagandakanal för MB när MSB-studien publicerades 2017. Varför förde Aktuellts nyhetsankare, när Peter Hultqvist blåste upp sig som värst, inte ett vuxet samtal om islam och förklarade för tittarna att Peter Hultqvists parti sitter i knät på den mest demokratifientliga organisationen i Sverige, långt, långt till höger om SD, med det uttalade målet att krossa demokratin? Koranen är vår lag. Och att de sitter i knät tack vare Anna Ardins och Mattias Irvings Tro och Solidaritet och dess medlemsförening Hjärta – troende Socialdemokrater i Stockholm?

Dessa två socialdemokraters agerande bidrar till svårigheten att föra ett vuxet samtal om islam.

Men det största ansvaret har du, Hanna Stjärne. Har du läst Koranen? Varför för SVT inte ett vuxet samtal om Koranen som lagbok i Sverige? Varför tiger SVT om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige? Varför tiger SVT om alla hundratals miljoner skattekronor som slussats till denna odemokratiska rörelse? Varför tiger SVT om Muslimska brödraskapets nära liering med Socialdemokraterna? Varför bjuder SVT inte in Anna Ardin och Mattias Irving och ber dem lägga fram bevis på att Muslimska brödraskapet inte existerar i Sverige? Varför bjuder SVT inte in Morgan Johansson och ber honom föra ett vuxet samtal om Koranen som lagbok i Sverige?

Varför klarar SVT:s journalister inte av att föra ett vuxet samtal om islam? Här tänker jag i synnerhet på Anders Holmberg, som jag återkommer till.

Fortsättning följer om konsekvenserna av MB:s demokratifientliga påverkansoperation i SVT Nyheter 3 mars 2017.

9 april 2021

Mona Lagerström fil dr

 

1 kommentar

 1. Tack Mona Lagerström för information som får pusselbitar att falla på plats. Du är vår tids Torgny Segerstedt!

  Segerstedt såg tidigt att nazismen var en fara. Han såg det tidigare och tydligare än de flesta i Sverige. Han agerade därefter, och därmed drog han på sig kritik. Bland annat tog dåvarande kungen Gutsav V honom i örat och varnade honom för hans nazistfientliga ledarartiklar. En av hans ledare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning blev också censurerad, varefter Segerstedt lät trycka tidningen med tom yta där artikeln skulle ha funnits. Segerstedt var klar över sin analys av nazismen, och han drog sig inte för att ta personliga risker för att försvara den demokrati han trodde på. Vid den tiden var nazismen favoriserad inom svensk politisk och kulturell elit i en utsträckning som dagens Sverige inte gärna vill kännas vid. Men historien gav Segerstedt rätt.

  Hur kommer nästa generation att bedöma dem som idag lånar sig till talespersoner för den demokratifientliga rörelse som idag i Sverige är starkare än någonsin i Sveriges historia? Hur kommer man att bedöma dem som hade tillgång till en uppsjö av information om islam och dess konsekvenser för demokratin, och ändå valde att förtiga dessa faror, eller förringa dem, eller förneka dem?

  Det är en skandal att svensk politisk och kulturell elit inte tycks vara förmögen att samtidigt hantera hotet från nynazismen i Sverige (typ NMR, och i viss mån även det faktum att SD vid sitt grundande hade nazistiska influenser) och hotet från islamismen. Man tycks ha någon föreställning om att dessa båda hot är varandra uteslutande. Det är en katastrof.

  Hur mycket skada ska hinna att ske innan tillnyktring inträder? När de antidemokratiska krafterna fått upp momentum kan förändringar komma att ske snabbare än vad någon av oss tycks ana.

  Torgny Segerstedts profetröst, hans tydlighet och hans mod behövs i vår förvirrade tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *