Ta en dust med mig, Mattias Irving! Din debattartikel i ETC är ett karaktärsmord på Magnus Ranstorp och saknar varje tillstymmelse till sakargument. Du är en av Sveriges mest rabiata försvarare av Muslimska brödraskapets svenska gren. Du påstår dig tala för ”muslimer” medan din artikel i själva verket är ett försvarstal för den lilla kretsen Mussolinis och Hitlers arvtagare

I den här vilseledande artikeln i ETC 4 mars 2021 ”Ranstorps skrämselretorik är en fara för demokratin” beklagar du dig över att Magnus Ranstorp inte accepterar dina inviter att föra en konstruktiv dialog med dig. Bjud in mig så ska jag förhöra dig om dina kunskaper om Muslimska brödraskapet, både den globala rörelsen och den svenska grenen, vars huvudorgan är Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) och högsäte stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm.

Jag vill gärna höra mig för om dina kunskaper om MB:s demokratisyn, kvinnosyn och syn på judar samt deras retorik. Det finns flera texter på svenska om IFiS demokratifientliga ideologi, bland annat att de förkastar lagar stiftade av människan, att ”muslimer” i Sverige ska vara underställda det parallella rättssystemet sharia, att kvinnan är underställd mannen, att det är kvinnans plikt att bära hijab och bara visa händerna och ansiktet offentligt.

Ordet plikt i religiösa sammanhang strider mot religionsfriheten.

Jag vill höra mig för om vad du vet om namnen i MB:S innersta kärna och vilka ledande positioner de haft i alla de svenska föreningar de cirkulerar i.

Jag vill gärna höra mig för om dina kunskaper om hur MB rekryterar medlemmar och hur dessa presumtiva medlemmar i åratal utsätts för systematisk indoktrinering tills deras ursprungliga personlighet har upplösts och de blir MB:s robotar. Inte vem som helst kan anmäla sig som medlem. Medlemmarna handplockas, innan de drillas.

I snart hundra år har MB finslipat sina metoder och sin retorik i syfte att nå sitt långsiktiga mål – en världsomspännande teokrati styrd av deras tolkning av sharia.

De vet hur de ska skaffa sig verktyg som gör grovarbetet åt dem. Omar Mustafa var initiativtagare till föreningen Hjärta.

Mattias Irving: Du och Anna Ardin har utsatts för Omar Mustafas förförelsekonster. Han har förtrollat er genom att ljuga er rakt i ansiktet och påstå att han representerar ”muslimer”. Han har en hög grad inom MB:s svenska gren. Han är handplockad. Och drillad.

Du avslöjar att du är MB:s lydiga redskap varje gång du skriver kollektivordet ”muslimer”, ”vanliga muslimer”, ”muslimska rösterna”. Det har tillsammans med begreppet ”islamofobi” varit MB:s mest framgångsrika retorik att påstå att de representerar ”muslimerna”, trots att de enbart representerar en liten demokratifientlig krets med en totalitär ideologi som bör avskiljas från islams trosfränder i Sverige och pariastämplas på samma sätt som Nordiska motståndsrörelsen.

Islamisterna Hizb ut-Tahrir är öppna med att de är en demokratifientlig rörelse. MB är lika demokratifientlig men ljuger om det. Hizb ut-Tahrirs grundare var från början medlem i MB.

MB har, först med hjälp av Saudiarabiens oljedollar och numera med hjälp av Qatar, sedan 1970-talet gett islam ett dåligt rykte i hela världen och förstört för islams trosfränder i hela världen.

Förutom ditt karaktärsmord på Magnus Ranstorp, ger du dig på Aje Carlbom och Magnus Norell. Alla tre är vetenskapligt skolade. Du sågar Försvarshögskolan. Du sågar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och repeterar MB:s kritik av förstudien om Muslimska brödraskapet i Sverige. Du lyfter fram religionsvetarnas kritik. Jag har i flera inlägg skrivit om universitetens totalhavererade islamutbildning.

Hela din artikel är ett skamgrepp på forskare som värnar om det demokratiska styrelseskicket och som i åratal försökt väcka opinion för den demokratifientliga rörelse i Sverige som år efter år finansieras med skattemedel.

Låt det stå fullständigt klart: studieförbundet Ibn Rushd har organisatoriska kopplingar till Muslimska brödraskapet. Du skriver ”det muslimska studieförbundet Ibn Rushd”. Den korrekta benämningen är: Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd.

Mattias Irving. Du är en begåvad skribent. Det är sorgligt att du inte använder din begåvning till att främja demokratin i Sverige. Vakna upp ur din förtrollning. Omar Mustafa har fört dig bakom ljuset.

Ta en dust med mig.

5 mars 2021

Mona Lagerström fil dr

1 kommentar

  1. Du borde ha ställt en fråga till Mattias Irving och det är hur ser MB på de homosexuella??

    Vi såg det senast i Syrien kriget där ISIS slängde ned dem från taken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *