Men snälla försvarsminister Peter Hultqvist, vet du inte vilka samarbetspartners Socialdemokraterna har sedan minst två decennier tillbaka? Talar du aldrig med Peter Weiderud, Carin Jämtin, Anna Ardin eller Mattias Irving i Tro och Solidaritet, partiets religiösa sidoorganisation, om det nära samarbetet med det högerextrema Muslimska brödraskapet?

Försvarsminister Peter Hultqvist: Du skriver i debattartikeln 27 februari 2021 i Expressen ”Högerextremismen går inte att tämja”. Varför fortsätter då Socialdemokraterna att skänka hundratals miljoner skattekronor till Muslimska brödraskapets svenska gren, Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) och alla dess utväxter, exempelvis studieförbundet Ibn Rushd och välgörenhetsorganisationen Islamic Relief, trots den allvarliga kritik som i åratal både utomlands och i Sverige riktats mot denna högerextrema rörelse? Du vet väl om att den är terroristklassad i flera länder?

Gäller din befattning som försvarsminister enbart försvar av Sverige från militära angrepp som kommer utifrån? Ingår det inte i din befattning att hålla dig à jour med forskning som bedrivs av Försvarshögskolan och som gäller allvarliga hot inne i Sverige mot den svenska demokratin?

Har du aldrig hört talas om docent Magnus Ranstorp, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS)?

Läser du inte hans Twitterkonto? Har du läst det här inlägget från 25 februari och lyssnat på vad han säger i Trygghetspodden om Islamiska förbundet och kopplingen till Muslimska brödraskapet?

Han ger i podden ytterligare ett bevis på IFiS organisatoriska koppling till Muslimska brödraskapet. Så här skriver han 26 februari på Twitter: ”När Reinfeldt sitter i Stockholmsmoskén 2007 & träffar IFiS om hantering av krisen kring Vilks och Nerikes Allehanda koordinerar IFiS samtidigt sin respons med Muslimska brödraskapets högsta ledarskap baserad i Qatar, Yousef al-Qaradawi, och ’International Support Organisation’.”

Har du sett någon av alla de dokumentärer på olika språk och läst de artiklar på olika språk om Muslimska brödraskapet som Magnus Ranstorp twittrat om i åratal?

Har du läst de kritiska artiklar han tillsammans med Försvarshögskolans analytiker Peder Hyllengren och Malmö universitets biträdande professor Aje Carlbom har skrivit om studieförbundet Ibn Rushd?

Har du haft ett samtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om deras rapporter om Muslimska brödraskapet i Sverige? Den första redigerad av dr Magnus Norell och författad i samarbete med Aje Carlbom och den tidigare medlemmen i MB Pierre Durrani? Eller den här av Aje Carlbom?

Har du läst Sameh Egyptsons bok på engelska: Holy white lies. Muslim Brotherhood in the West ”Case – Sweden” (2018) eller del 1 av den på svenska: Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige (2020)?

Har du läst min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter (2018)?

Eller intar du samma hållning som Muslimska brödraskapets två mest rabiata försvarare i Sverige, Anna Ardin och Mattias Irving, som inte har ett enda sakargument bara infama påhopp om ”islamofobi” så snart kritik riktas om IFiS och dess utväxter, som exempelvis det här av Anna Ardin 2 februari: ”Magnus Ranstorp borde granskas som makthavare. Kollar någon ens källor på hans hissnande påståenden om ’farligheten’ hos de många progressiva organisationer han pekar ut?”

Eller det här av Mattias Irving 2 februari: ”Det är surrealistiskt att Sveriges mest mediala terrorexpert ger sig på oss nån gång i månaden, och har så gjort i många års tid nu. Han har vägrat gå med på att ses och prata om sin kritik mot oss. Han föredrar att hetsa på Twitter. Känns ärligt talat rätt olustigt.”

Tro och Solidaritet har skrivit ett inlägg, som bara kan betecknas som fake news, om det samarbete med Muslimska brödraskapet som Sameh Egyptson offentliggjorde i den här debattartikeln i Göteborgs-Posten 29 januari 2014 och som Peter Weiderud besvarar med lögner 30 januari 2014. Weiderud skriver bland annat: ”Jag betraktar Muslimska Brödraskapet som islamistiskt. Islamofacism är för mig ett nytt begrepp. Socialdemokrater för tro och solidaritet tar ställning mot våld och förordar alltid politiska lösningar på konflikter, i Egypten precis som i övriga delar av världen. Det har fått mig att förhålla mig kritisk både till Muslimska Brödraskapet och militärens maktövertagande med våld.”

Vidare: ”Däremot har vi, som jag förklarat, inget samarbete med islamister eftersom vi ser dem som våra politiska motståndare.”

Så varför får de då år efter år miljontals skattekronor?

Fascism
Fascism är vad den italienska fascistledaren Benito Mussolini förklarade att fascism är och hur han själv agerade, inte vad Henrik Arnstad säger att en forskare 1991 säger att fascism är.

Anna Ardin, Mattias Irving och Peter Weiderud använder felaktigt kollektivordet ”muslimer” när de i själva verket försvarar islamister, eller med ett mer korrekt begrepp islamofascister.

I det här blogginlägget förklarat jag kortfattat varför Muslimska brödraskapet är en islamofascistisk rörelse, en karbonkopia av Benito Mussolinis fascism, både som han förklarade fascism som lära och hur han implementerade fascismen i Italien mellan 1922 och 1943. En liten klick islamofascister cirkulerar i ledande ställning i IFiS olika föreningar. Jag namnger den innersta kärnan och visar foton på dem.

Peter Hultqvist: Lär dig namnen utantill. De är fiender till det demokratiska styrelseskicket och har i decennier finansierats med skattemedel. Du borde ge Försvarshögskolan i uppdrag att utreda dessa namn och hur många hundratals skattemiljoner de med sitt hyckleri att de organisatoriskt inte är knutna till Muslimska brödraskapet och att de representerar landets ”muslimer” har tillskansat sig.

De ska ha samma pariaställning som Nordiska motståndsrörelsen (NMR). De ska skiljas ut från islams trosfränder på samma sätt som NMR skiljer ut sig från svenskarna. De är en liten skara islamofascister som bara representerar sig själva. Deras högkvarter är Stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm.

Och så till dina råd till demokratiska partier, som jag citerar i sin helhet, och som du borde rikta till ditt eget parti:

Några rimliga förhållningssätt för demokratiska partier borde vara:

  •  Aldrig acceptera ett förhållningssätt som bygger på att konsekvent och svepande göra olika grupper av svenska medborgare till syndabockar som ett sätt att lösa olika samhällsproblem.
  •  Aldrig acceptera en politisk linje som medvetet syftar till att separera olika grupper av svenska medborgare från varandra.
  •  Aldrig acceptera att i den politiska retoriken medvetet försöka fördjupa klyftor som bygger på ras, religion eller kultur.
  •  Aldrig acceptera smygande processer där ett öppet demokratiskt samhälle stegvis drivs i en allt mer auktoritär riktning.
  •  Aldrig acceptera de anonyma påhoppen, hatet och de desinformativa metoder som de högerextrema använder i sociala medier.

Du ger en exakt beskrivning av det marxistiska akademiska nätverket Antirasistiska Akademins (ArA:s) agerande. Muslimska brödraskapets högerextremister har krokat arm med dessa vänsterextremister. ArA har lärt MB:s andra generation högerextremister att skilja på landets befolkning utifrån hudfärg, “vit” hudfärg är roten till allt ont i Sverige.

De två högerextremisterna, eller mer korrekt, islamofascisterna Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi, som stämt din partikollega Ann-Sofie Hermansson för förtal, är exempel på denna andra generation som gör exakt det du rabblar upp som förkastligt. Och som i åratal finansierats med skattemedel.

Peter Hultqvist. Du kastar sten i glashus. Fråga dig om du verkligen är rätt person att vara Sveriges försvarsminister.

27 februari 2021

Mona Lagerström fil dr

3 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *