Det här inlägget riktar sig till Publicistklubben. Storsvindlaren, separatisten, antidemokraten, könsapartheidmissionären Salahuddin Barakat har aldrig varit en brobyggare. Hans ”stjärnstatus” är en produkt av landets lata, slappa, fjäskande journalister. Han marknadsförde sig som antidemokrat redan 2013 när han etablerade Islamakademin i Malmö och skrev en serie inlägg på hemsidan, alla numera raderade, inlägg som borde ha fått håret att resa sig på varenda demokratiskt sinnad politiker och tjänsteman i Malmö, och varenda demokratiskt sinnad journalist i Sverige. I stället satte de honom på piedestal

Det absolut snabbaste och mest effektiva sättet att putta ner extremisten Salahuddin Barakat från hans piedestal är att med omedelbar verkan dra in alla offentliga bidrag till hans olika verksamheter.

Jag har skrivit mängder med blogginlägg om Salahuddin Barakat, exempelvis det här 3 mars 2024 där hans inlägg 2013 om sin kvinnosyn finns uppradade. Nu är han på tapeten igen efter sin negativa utläggning om RFSL på Youtube-kanalen Islamologiskt – ”EU-val och Pride-tandborste som Eid-gåva 23 juni 2024” tillsammans med parhästen Omar Pärlälv. Sydsvenskans journalist Inas Hamdan redogör i artikeln 29 juni 2024 ”Malmöimamen Barakat – Skolan sprider ’skräpvärderingar’” för de två männens homofientliga samtal. Hamdan skriver att Salahuddin Barakat ”är en av Sveriges mest inflytelserika svensktalande imamer och driver en populär moské i Malmö”.

”En av Sveriges mest inflytelserika imamer.” Det är skrämmande information. Han har en otroligt hög uppfattning om sig själv och lagverket sharias överlägsenhet över ”svenska normer”, han är otroligt slängd i käften och fena på att marknadsföra sig själv. Det räcker uppenbarligen för att politiker, tjänstemän och journalister ska lägga sig på knä.

Socialminister Jakob Forssmed besöker föreningen Amanah i Malmö 2023.

Föreningen Amanah, bildad 2017 i syfte att skapa tolerans, lades på is i samma ögonblick som Salahuddin Barakat blixtsnabbt uttryckte sitt stöd för Hamas bestialiska terrorattack mot Israel 7 oktober 2023. Så mycket för den toleransen.

Här är Salahuddin Barakat inbjuden till Sagerska huset 2023.

En viktig förmedlande länk är Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), som håller möten med bland andra könsapartheidmissionären Salahuddin Barakat där han får lägga ut texten om ”islamofobin” i Sverige. SST har raderat sidan där de 2019 skrev att ”Amanah prisas för sitt arbete för tolerans”.

Om det är någon myndighet landets journalister borde granska så är det ideologiverkstan SST.

Inas Hamdan skriver att Barakat i flera år var ”en del av just värdegrundsarbetet på kommunens skolor” men att han numera ”förespråkar separatism”.

Han har förespråkat separatism ända sedan han etablerade Islamakademin i Malmö. Den 4 augusti 2013 svarar han på Islamakademins hemsida på frågan om det går att kombinera en islamisk kvinnosyn med den moderna västerländska kvinnosynen, klicka på länken ovan 3 mars:

I din frågeställning finns det ett underliggande antagande att man nödvändigtvis behöver kombinera vad du väljer att definiera som en ”modern kvinnosyn” med en islamisk kvinnosyn. I ett demokratiskt – och därmed pluralistisktsamhälle som Sverige bör inte detta vara en förutsättning. Tvärtom kan man utläsa ur den svenska lagstiftningen en uppmuntran till kulturrelativism med ett transkulturellt medvetande och ett motarbetande av etnocentrism, där majoritetskulturen är styrande” (min kursiv).

Han markerar att hans verksamhet går ut på att motarbeta majoritetskulturen och skapa ett parallellsamhälle styrt av lagverket sharia. Och han placeras på piedestal!

I slutet av artikeln skriver Inas Hamdan att tidningen har sökt Barakat för en kommentar, men att han inte svarat. Den 28 juni vädrar Barakat sin extremt negativa uppfattning om RFSL på sin och Pärlälvs Youtube-kanal, som jag återkommer till. Barakat skryter med att de nu har sina egna sociala kanaler och inte behöver bry sig om att svara journalister.

Och vilka finansierar deras sociala kanaler som gör att Barakat inte behöver svara journalister?

Det är välkommet att Sydsvenskan granskar Salahuddin Barakats antidemokratiska värderingar och tar honom på allvar. Det skrämmande är att han har kunnat hålla på i tio år och mjölkat det allmänna på skattemiljoner med sin uppdiktade historia att Sverige är ”islamofobiskt” och att all kritik av demokratifientliga tolkningar av islam är ”islamofobi”, att han är brobyggare och för tolerans.

Han är inte ensam om att göra sig till självutnämnd talesperson för kollektivet ”muslimer”, trots att det finns hundratusentals tolkningar av islam. Det finns inte en islam. Inte två hjärnor är exakt likadana. Människors hjärnor, och därmed medvetande, och därmed fantasi, skiljer sig lika mycket åt som människors ansikten.

Det vore välkommet om fler journalister tog ett rejält nappatag om det ormbo alla självutnämnda talespersoner för ”muslimer” utgör, personer som låter påskina att de talar för ”muslimer”, med formuleringar som ”vi muslimer”, ”muslimskt perspektiv”, ”muslimska värderingar”. Salahuddin Barakat är bara ett exempel.

I Mellanöstern är det inte ovanligt att invånarna klassificeras utifrån sin religiösa tillhörighet och lyder under konfessionella lagar. Invandrare från dessa länder tar med sig sedvanan hit och låtsas att svensk lag marginaliserar ”muslimer” på samma sätt som kristna och judar i deras hemländer marginaliserats, just därför är det så viktigt att de ”får behålla och stärka sin muslimska identitet”.

På skattebetalarnas bekostnad.

Landets politiker och journalister har kapitalt misslyckats med att förklara vad den västerländska demokratin och religionsfriheten står för och att man i väst vanligtvis talar om nationell identitet, svensk, norsk, dansk, finländare, italienare, fransman, fransyska, tysk, spansk, grek, och struntar fullständigt i religiös tillhörighet, att lagen gäller lika för alla.

Salahuddin Barakat har ända sedan han dök upp som gubben ur lådan 2013 samarbetat med Muslimska brödraskapet, särskilt studieförbundet Ibn Rushd. I det här blogginlägget 16 juni efterlyser jag en debatt hos Publicistklubben om varför journalisterna gjort extremt judefientliga, antidemokratiska Muslimska brödraskapet till en höger-vänster-fråga. Jag skriver att Dagens ETC är Muslimska brödraskapets främsta propagandablad tack vare doktorand Anna Ardin och journalisten Bilan Osman. Båda är Omar Mustafas

villiga verktyg. Dagens ETC får det nya mediestödet. Tidningen definierar sig som vänster.

Den 17 mars 2024 kritiserade jag Dagens Nyheters lata, okunniga journalist Niklas Orrenius, scrolla ner till rubriken ”Den ytliga Niklas Orrenius ” i inlägget där jag frågar ”Vems avslöjande om hotet mot demokratin väger tyngst? Sameh Egyptsons avslöjande om skattefinansierade Muslimska brödraskapets svenska gren, som verkar för en religiös diktatur styrd av sharia, eller Daniel Poohls om en handfull unga nazistinfluerade killar? Daniel Poohls, enligt bemötandet i medierna.”

I blogginlägget 1 april 2024 kommenterar jag SVT:s Politikbyrån och hur SVT:s lata, slappa politiska kommentator Mats Knutson och Expressens lika lata och slappa politikreporter Thomas Nordenskiöld avslöjar att de inte kan ett jota om islam, ändå ser de sig manade att kommentera både Jimmie Åkessons uttalanden om att stänga moskéer och Richard Jomshofs negativa inställning till islam. Det är ”usch fy, fy”, i stället för en saklig diskussion om olika politiska tolkningar av islam och hur dessa politiska tolkningar förhåller sig till den svenska lagstiftningen och svenska normer, framför allt vilka personer som ger uttryck för dessa värderingar.

I det här blogginlägget 26 juni kommenterar jag Expressens lata, okunniga Karin Pihls ledare om att lokalpolitikern Martin Wannholt i Göteborg inte ska blanda sig i Muslimska brödraskapets vidriga kvinnosyn när han kritiserade Muslimska brödraskapets manliga massbön i Slottsskogen, som var en ren maktdemonstration från Muslimska brödraskapets sida. Lokalpolitiker ”bör fokusera på cykelbanor och skolor. Det är nog så viktigt för väljarna, oavsett religiös hemvist”, skriver Karin Pihl.

Vi ska inte låtsas om att Muslimska brödraskapets svenska gren, Islamiska förbundet i Sverige, och Muslimska brödraskapets palestinska gren Hamas är bröder? Att de har en gemensam extremt judefientlig ideologi? Vi ska låtsas att det bara handlar om religion, inte totalitär politik finansierad med skattemedel?

Göteborgs-Postens ledarskribent Håkan Boström visar i sin ledare 31 maj 2024 ”Vi måste hitta ett sätt att tala om islam” att han är lika lat och okunnig som Karin Pihl när han slutar artikeln med att Lars Leijonborg 2008 tillsatte en utredning om att införa en statlig imamutbildning. Men att utredaren Erik Amnå kom fram till att

det skulle ”innebära en inblandning i muslimernas inre samfundsangelägenheter”. Amnå menade även att en sådan reform skulle kunna ”peka ut” muslimer och hävdade att ”det bästa regeringen kan göra är att inget göra”. Så blev det också.
I efterhand kan man nog konstatera att Amnås inställning – och han var inte ensam –blev en björntjänst till den muslimska minoriteten. Passiviteten har lett till ökad intolerans, ökade motsättningar, fler offer för hedersförtryck och stärkta parallellsamhällen. Och utvecklingen går åt fel håll. Det är därför hög tid att göra upp med religionsblindheten och påbörja ett konstruktivt samtal om islams roll i Europa.

Man baxnar.

Skulle någon sansad person komma på idén att föreslå att landets kristna präster ska genomgå en statlig prästutbildning, gemensam för alla? Romersk-katolska präster, grekisk-ortodoxa präster, rysk-ortodoxa präster, svenska kyrkans präster, pingstkyrkans präster, Jehova vittnens präster, Plymouthbrödernas präster, mormonernas präster, maranatas präster, Livets Ords präster med mera med mera?

För övrigt efterlyste Per Gudmundson redan 20 mars 2021 ”ett vuxet samtal om islam” då han var ledaskribent på den nystartade tidningen Bulletin. Gudmundson var tidigare ledarskribent på SvD. Han var tidigt ute med att på sin personliga blogg skriva utförligt om islamister, bland annat var han en av de första, kanske allra först med att skriva om att extremistiska Hizb ut-Tahrir (Befrielsepartiet) etablerat sig i Sverige. Hizb ut-Tahrirs mål är ett kalifat, samma som Muslimska brödraskapet. Det är bara vägen dit som skiljer sig, målet är detsamma. Hizb ut-Tahrir är öppna med att de är demokratifientliga och får därför inte en skattekrona i bidrag medan hycklarna inom Muslimska brödraskapets svenska gren har kammat in hundratals miljoner skattekronor som borde ha gått till välfärdsstatens kärnverksamhet. Jag kommenterade Gudmundsons efterlysning i flera inlägg på min blogg 2021 riktade till SVT:s VD Hanna Stjärne. Utan resultat.

Det är landets lata, slappa journalister som gjort både Sverige och landets brokiga islamtroende invånare en björntjänst genom att inte läsa på.

Det är inte islams roll i Europa som borde stå i centrum för debatten utan människor som påstår sig tala å ”muslimers” vägnar. Islam är texter, texter tolkas av människor. Sameh Egyptson radar upp en hel drös personer i sin doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige som verkar för att Sverige inifrån ska omvandlas till en religiös diktatur styrd av deras tolkning av sharia och som därför inte ska ha en skattekrona i bidrag, studieförbundet Ibn Rushd bland annat.

Inas Hamdan citerar ur Salahuddin Barakats Youtube-samtal om RFSL. Han säger: ”Jag har en muslimsk människosyn. Jag har muslimska värderingar.”

Den muslimska traditionen är djup, baserad på kunskap, vetenskap och annat och därför är det viktigt att man upplyser ungdomar och barn och ger dem sann upplysning. Guds upplysning i de här frågorna.

De tre monoteistiska religionernas Gud, judendomens, kristendomens och islams Gud, är lika mycket en skapelse av människans fantasi som den grekiska gudavärlden och de nordiska asagudarna. Salahuddin Barakats Gud existerar inte utanför hans hjärna. Däremot finns det mängder med fantasifulla texter om vad denna Gud står för. En av världens absolut främsta islamforskare, ungraren av judisk börd Ignaz Goldziher (1850–1921), var 1913 inbjuden att hålla en serie Olaus Petri-föreläsningar på Teologiska fakulteten, Uppsala universitet, om olika korantolkningar från koranens begynnelse i skriftlig form till 1900-talets inledning. Föreläsningarna hölls på tyska som var den tidens vetenskapsspråk. Han skriver för övrigt mycket positivt om Sverige och att han tidigare, då han hade en svår period, träffat kung Oscar II, ”denne oförliknelige furste bland lärde och lärde bland furstar. Det mötet blev för mig till uppmuntran och pånyttfödelse för hela mitt kommande vetenskapliga liv och arbete. Från Stockholm medförde jag då en andlig livsgnista, som aldrig upphört att tända och lysa i min själ. Minnet av denna vördnadsbjudande gestalt har jag sedan alltjämt tacksamt bevarat i mitt hjärta. Jag skulle på honom kunna tillämpa skriftens ord: Dina ord hava upprättat den, som stapplat, och åt vacklande knän har du givit kraft”.

Goldzihers genomgång av olika korantolkningar visar att Koranen inte är huggen i sten och att det sannerligen inte finns en islam. Uttolkarna är otroligt påhittiga. Och tendentiösa. Goldziher inleder med ett citat:

 ”En var söker att här sina egna meningar finna,
En var finner ock här blott den mening, han sökt.”

Översättningen till svenska av Tor Andræ publicerades 1915. Med tanke på det stora antalet invandrade islamtroende borde Goldzihers lärda föreläsningar ges ut på nytt.

Goldziher är till skillnad från Salahuddin Barakat vetenskapsman. Barakats tal om att den ”muslimska tradition” han hänvisar till är baserad på vetenskap är totalfalsk. Barakats ”muslimska tradition” är hans egen subjektiva och extremt reaktionära tolkning av islamiska texter.

Han har skaffat sig en ny fru, Valley Ghanem,

som jag skriver om i det här blogginlägget 26 augusti 2023 med anledning av hennes insändare i DN att det är ”islamofobiskt” att förneka ”islamofobi”. Hon är verksamhetsutvecklare på Barakats Islamakademin i Malmö och var en tid projektledare för Amanah och lika angelägen om att utmåla Sverige som ”islamofobiskt” som Barakat. I inlägget finns Salahuddin Barakats artikel från 2013 där han läser lusen av professor emeritus juristen Reinhold Fahlbeck, expert på Europadomstolens praxis i frågor om religion. Bara för att Fahlbeck är professor i juridik är det inte samma sak som att han är kompetent att uttala sig om uteblivna handslag och kvinnors huvudbonad, det ska en islamisk rättslärd göra, alltså Barakat. Han nämner över huvud taget inte Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, att konventionen är svensk lag. Barakat agerar som om han, i egenskap av muslim, inte behöver rätta sig efter svensk lag, att helt andra lagar gäller för honom och ”muslimer”. Eftersom han är ”rättslärd” är det han som bestämmer vad som gäller för ”muslimer”. Allt som går emot hans tolkning av islam är ”islamofobi”.

Här följer ett utdrag ur Islamologiskt– ”Vi svarar på Sydsvenskans frågor om HBTQ”, 28 juni 2024, som visar att Salahuddin Barakat blixtsnabbt borde puttas ner från sin piedestal. Han och Oman Pärlälv låter, när de ger sken av att tala för ”oss muslimer”, på samma sätt som om två extremt reaktionära män från Jehovas vittnen skulle sitta och tala om ”oss kristna” och avse landets hela kristna befolkning.

Barakat fick i egenskap av opinionsbildare skickat hem till sig kampanjmaterialet ”Wash your mouth” som RFSL beskriver så här:

För att uppmuntra opinionsbildare och individer med sunkiga värderingar att uppdatera sina åsikter lanserar nu The Humble Co. och RFSL initiativet Wash Your Mouth. Regnbågskitet med en regnbågstandborste, tandkräm och utbildningsmaterial från RFSL skickas direkt från The Humble Co. och RFSL till opinionsbildare.

Vilka som utöver Salahuddin Barakat också fick brevet anges inte i podden. Barakat kallar brevet för trakasserier, mobbning, islamofobi.

Ett brev som i princip beskrev muslimska värderingar för unkna, illaluktande och så vidare. Det är liksom standard, islamofobisk, vad ska man säga, krydda på det hela. Nästan lite så här antisemitisk, av klassisk antisemitisk känsla när man använder det här med illaluktande och unkna och så vidare, det är något man använt tidigare mot judar då. Det är klassisk rasism i det brevet faktiskt. Av en organisation RFSL då.

Barakat säger att RFSL tidigare påstått att de var emot islamofobi medan de nu i princip simmar i det. Han svarar på frågor som läsare av Sydsvenskans artikel skickat in. ”Vi svarar på vår plattform, ofiltrerat ”, säger de två männen skrattande. Fråga: ”Salahuddin Barakat säger att RFSL är en av de värsta organisationerna i Sverige. Vad grundar han det på?”

Det är en rad olika saker skulle jag säga. Det första är att de nu är väldigt öppna och driver en islamofobisk kampanj i och med detta skulle jag säga. Dessutom är de en organisation som står bakom mycket av den HBTQ-extremism och fundamentalism som vi ser i Sverige. De är troligtvis den starkaste organisationen och den mest drivande organisationen i de här frågorna. Och då handlar det inte bara om att driva HBTQ-personers rättigheter, utan det handlar snarare om att man vill i princip indoktrinera hela befolkningen och påtvinga sina åsikter och värderingar på andra. Det är här de gör fel.

Barakat menar att RFSL går över gränsen. RFSL:s värderingar går tvärt emot vad islam lär ut gällande familjen, ansvar för sexualitet, syn på identitet. RFSL är en av de värsta organisationerna därför att de har oerhört mycket makt och inflytande och de får mycket pengar och mycket bidrag av staten. ”Värderingar om familj och sexualitet är en väldigt viktig del av vår religion, en väldigt viktig del av våra värderingar.” Organisationen bygger på hyckleri och ovetenskaplighet. RFSL exkluderar muslimer. De har ingen vetenskaplig grund för sina värderingar.

Samtalet avslutas med Barakats kritik av den svenska skolans sexualundervisning. Han håller en lång utläggning om att sex hör hemma inom äktenskapet, att sex innebär ansvar, vilket skolans sexualundervisning inte betonar. ”Det är väldigt mycket problem med den nutida synen på sexualitet, hur man lär ut och vad man lär ut.” Han kritiserar ”den svenska normen” och säger att det är viktigt för oss muslimer att tala ut om de här frågorna, att vi ska vara de som leder. Salahuddin Barakat ska alltså vara ledande i att förmå politikerna att besluta att skolorna ska undervisa om sharias syn på sex och samlevnad. ”Nu har vi sociala medier som underlättar.”

Hur finansieras Salahuddin Barakats sociala medier? Det är vad landets journalister borde gräva i. Det Barakat kallar ”den svenska normen” är svensk lag. Och lagen gäller lika för alla.

Salahuddin Barakat är en kopia av Mahmoud Aldebe,

en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren. Han var öppen med sina antidemokratiska värderingar och krav på särlagstiftning för ”muslimer” inför valet 2006. Det väckte sådan kritik att till och med integrationsminister Jens Orback (S) krävde en förklaring. Medan Salahuddin Barakat tagits emot med öppna famnen inte bara av Malmös politiker och myndigheter utan också av Ulf Kristerssons regering, där Jakob Forssmed till och med åker ner till Malmö, och de journalister som kritiserat Barakat behandlats som luft.

Frågan är vad som har hänt med landets journalister från 2006 fram till Salahuddin Barakats uppdykande 2013. Det borde vara en fråga att debattera på Publicistklubben.

Det är inte islam som bör stå i centrum utan de olika demokratifientliga tolkningar av islam som torgförs öppet och i det fördolda. Forskaren Sameh Egyptson har koll på Muslimska brödraskapets företrädare och moskéer. Kulturskribenten Mohamed Omar (pseudonym), tidigare muslim, och den avhoppade före detta salafistpredikanten Anas Khalifa har omfattande och mycket värdefull kunskap om vad som predikas i landets moskéer, kunskap som borde komma upp i ljuset och förmedlas till landets journalister.

Som jag skrivit tidigare: Rör om i ormboet!

1 juli 2024

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *