Malin Novén, Ibn Rushds distriktschef Västra och Södra: Du utnyttjas hänsynslöst av Mussolinis och Hitlers arvtagare

Nu har Göteborgs stad fattat beslut att inte ge bidrag till Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. De fattade ett sakligt beslut, precis som du efterlyste i ditt debattinlägg i Altinget 18 februari 2021 ”Kommuner måste fatta sakliga beslut”. Men din uppfattning om sakliga beslut strider mot just saklighet.

Även din debattartikel i Göteborgs-Posten 23 februari 2021 ”Helt fel att stoppa bidrag till Ibn Rushd” är full av sakfel.

I den här artikeln i Skurupsposten 18 oktober 2019, ”Därför lämnar kommunens höjdare sina uppdrag”, förklarar du varför du lämnade Skurup: ”Malin Novén, tidigare arbetsmarknadssamordnare och integrationsstrateg i Skurup, valde att lämna sitt uppdrag i somras. Hon berättar att förändringar i kommunens värdegrund låg bakom beslutet. Det var bland annat polisanmälan mot ensamkommande barn som gjorde det omöjligt för henne att fortsätta. – Det började ske förändringar i politiken som styrde arbetet från att verka inkluderande.”

Ibn Rushd verkar inte inkluderande, Ibn Rush är en separatistisk förening.

Malin Novén, du lämnade Skurup för att bli Mussolinis och Hitlers arvtagares ansikte utåt.

Du påstår att ”forskningen fastslår” att det saknas belägg för att det skulle finnas ”antidemokratiska strömningar inom Ibn Rushd eller kopplingar till det Muslimska Brödraskapet”. Du hänvisar till den skamlöst vinklade utredningen som studieförbundet Bildas tidigare förbundsordförande professor Erik Amnå presterade och som jag anser bör rivas i småbitar.

Det är ställt utom allt rimligt tvivel att Ibn Rushd har organisatoriska band till Muslimska brödraskapet. Bland annat redovisar Sameh Egyptson, knuten till Lunds universitet, i boken Holy white lies att grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, Islamiska förbundet i Sverige, bland andra Chakib Benmakhlouf, Mostafa Kharraki, Mahmoud Khalfi, Mahmoud Aldebe, Ahmed Ghanem, under ett möte 21 augusti 2001 grundade Ibn Rushd och att det i stadgarna som skickades in till Skatteverket tydligt beskrivs kopplingen till Islamiska förbundet (s. 123, 124).

Du använder samma nedlåtande kommentarer för att avfärda seriösa forskare som Ibn Rushd är kända för när du skriver ”Raljanta debattartiklar”. Ta biträdande professor Aje Carlboms och Försvarshögskolans docent Magnus Ranstorps och analytikern Peder Hyllengrens seriösa artiklar om Ibn Rushd på allvar.

Du använder det vilseledande kollektivordet ”muslimer” när du hänvisar till Ibn Rushds verksamhet. Det är lika frånstötande som om du skulle påstå att Nordiska motståndsrörelsen representerar alla rotsvenskar. Ibn Rushd representerar enbart Muslimska brödraskapets aktivister. Och du är numera en del av denna högerextrema, för att inte säga fascistiska rörelse. I mitt föregående blogginlägg jämför jag den italienska fascistledaren Benito Mussolinis text om fascismens doktrin med en text av Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna. Mussolini sa: ”Allt i staten, ingenting emot staten, ingenting utanför staten”. Muslimska brödraskapets lära är: ”Allt i islam, ingenting emot islam, ingenting utanför islam”.

Banna skrev mängder med texter. Hans totalitära tolkning av islam återfinns i otaliga häften på svenska, flera sammanställda av Mostafa Malaekah och Mahmoud Aldebe.

Muslimska brödraskapet är dessutom en extremt judefientlig global rörelse. Ibn Rushd har åtskilliga gånger bjudit in talare med en judefientlig retorik, talare som ingår i Muslimska brödraskapets globala nätverk och som Ibn Rushd känner mycket väl.

Ibn Rushd Västra har stöd av Vänsterpartiet. Den 22 februari skriver Daniel Bernmar, Vänsterpartiets oppositionspolitiker i Göteborg, på Twitter: ”Den djupt rasistiskt drivna kampanjen mot Ibn Rushd kommer till ett slut imorgon. Allt tyder på att det lilla högerstyret tillsammans med andra partier kommer avslå studieförbundets bidrag efter ett år av karaktärsmördande och häxjakt.”

Att vänsterextremister och högerextremister samarbetar i Sverige illustreras även av att Vänsterpartiet i Göteborg lät Mostafa Malaekah utnämnas till nämndeman för partiets räkning enligt Kommunfullmäktiges handling 2019 nr 30. Där står: ”22. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Claes Theliander (V) för tiden t o m 2019 utse Mostafa Malaekah (V).”

Mostafa Malaekahs texter är högerextrema, de är demokratifientliga, kvinnosynen är vidrig. Hans texter, vars innehåll är standardgods inom Ibn Rushd, låter påskina att det bara finns en tolkning av islam, den han beskriver och som ska styra individens liv och staten in i minsta detalj. Notera detta: styra staten.

Notera också att Mostafa Malaekah i sina häften konsekvent framställer sharia som ett parallellt rättssystem som gäller ”muslimer”. Förklara det demokratiska i det.

Ibn Rushd är en totalitär politisk rörelse med en global teokrati som det långsiktiga målet. De har satt lögnen i system. Det håller inte längre.

Malin Novén: Du är ute på hal is när du i artikeln i Altinget skriver: ”Samtidigt visar Ibn Rushd varje dag att man kan vara en aktiv del av arbetet med demokrati och jämställdhet i Sverige med islam som värdegrund.”

Vilken islam? Det finns mer än en tolkning, det måste du väl ändå ha lärt dig under ditt arbete som integrationsstrateg i Skurup.

Se dig i spegeln. Du är utnyttjad, hänsynslöst utnyttjad av Mussolinis och Hitlers arvtagare.

24 februari 2021

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *