Anna Ardin, Muslimska brödraskapets hängivna kvinnliga stöttepelare, predikar i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm dagen före internationella kvinnodagen

Inget patriarkat i världen, hur brutalt det än är, kan existera utan hängivna kvinnliga stöttepelare. Anna Ardin, sedan många år ledamot i Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritets förbundsstyrelse, är en av dessa hängivna kvinnliga stöttepelare, Muslimska brödraskapets vidriga patriarkat närmare bestämt. Hon visar sin hängivenhet genom att konsekvent använda sig av kollektivordet ”muslimer” och lika konsekvent avfärda all kritik av Muslimska brödraskapet och andra islamistgrupper med att slunga ur sig ”islamofobi”, ”muslimhat”, ”muslimhets”. Inte en enda gång kommer hon med sakliga motargument.

Hon är lika osaklig som Mattias Irving, som jag kommenterar i mitt föregående blogginlägg. Och lika förhäxad och förtrollad av Omar Mustafa som Mattias Irving och lika rabiat försvarare av Muslimska brödraskapets svenska gren. Rabiat är det mest träffande svenska ordet för dessa två socialdemokraters försvar av demokratifientliga Muslimska brödraskapets svenska aktivister. Inga andra ger sig så hänsynslöst på personer som kritiserar Muslimska brödraskapet och andra islamistgrupper.

Här kan man ta del av MB:s kvinnosyn när de hade makten i Egypten och motsatte sig FN:s Kvinnokommission om kvinnors rättigheter 13 mars 2013. De skriver att FN-förslagen strider mot ”Islams etablerade principer, underminerar islamisk moral och slår sönder familjen”. De vänder sig särskilt mot att flickor får full rätt att bestämma sin och sin partners sexuella läggning, ”det vill säga att välja att ha normala eller homosexuella relationer”, att giftermålsåldern höjs, att ungdomar får preventivmedel och att flickor får lära sig att använda dem. De vänder sig mot lika rättigheter för kvinnor som haft utomäktenskapliga förbindelser, lika rättigheter för homosexuella och att sexsäljare ska garanteras skydd och respekt. De vänder sig mot att gifta kvinnor ska få rätten att anmäla den äkta maken för våldtäkt, att kvinnor och män ska få ärva lika mycket med mera med mera.

Jag har i åtskilliga blogginlägg och i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter gett prov på den kvinnosyn MB propagerar för i sina skrifter på svenska, en kvinnosyn som strider mot svensk lagstiftning. Även Anna Ardin förekommer på flera ställen i min bok, som försvarare av Muslimska brödraskapet.

Svenska kyrkan kallar eventet i Gustaf Vasa kyrka 7 mars för ”Starka kvinnor i musikhögmässa” och betonar särskilt att mässan sker dagen före internationella kvinnodagen och att mässan präglas av ”mycket starka kvinnor och deras gärningar”. Anna Ardin

presenteras så här: ”Författaren Anna Ardin som skrivit verk som ’Politisk och profetisk diakoni’ och nu är aktuell med ’I skuggan av Assange’ gästar som predikant.”

Här är några smakprov på Anna Ardins gärningar:

När Hanna Gadban 2015 publicerade sin viktiga bok Min Jihad. Jakten på liberal islam där hon namnger flera demokratifientliga islamister och islamistgrupper gick Anna Ardin i sociala medier till så hätskt personangrepp att Hanna Gadbans förläggare Christer Sturmark kände sig manad att offentligt försvara Hanna Gadban. Christer Sturmark skriver bland annat: ”Anna Ardin går i sociala medier till storms mot Hanna Gadban. Hon skriver att jag genom att som bokförläggare ge ut hennes bok ’bjuder in rasister att skriva böcker’ och liknar det med att publicera böcker från Sverigedemokraterna. Hon anklagar alltså Hanna Gadban för att vara rasist. Men det räcker inte där. Ardin påstår också att Hanna Gadban har varit ”muslimhetsare”, något som är ett brott (hets mot folkgrupp) i den svenska brottsbalken.”

Lika hätska personangrepp ger Anna Ardin prov på när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2017 publicerade förstudien om Muslimska brödraskapet i Sverige författad av Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani. Anna Ardin kräver att MSB avlägsnar studien från sin hemsida! Och det utan att komma med ett enda sakargument. Här är prov på hennes argumentation 5 mars 2017:

”MSB ger uppdraget till två personer, Aje Carlbom & Magnus Norell, de vet hatar dessa organisationer och en, Pierre Durrani, som själv är/varit extrem på lite olika sätt och var medlem i en av organisationerna på 90-talet som då anses kunna vara garant för att allt i rapporten om hur brödraskapet fungerar överallt och i alla tider stämmer.”

Vidare: MSB ”får ett hopkok av olika vaga indicier och rena lögner baserade på & debattartiklar författarna själva skrivit, påhittade citat från ’arabiska medier’, osv”.

Vidare: ”Så om man beställer falska bevis är det klart att det är svårt att vara särskilt förvånad när det är just det som levereras.”

”Rapporten måste plockas bort och MSB be om ursäkt för själva beställningen OCH bristen på kvalitetskontroll. Om inte kan Justitiedepartementet knappast ha fog för förtroende för ledningen hos MSB.”

Anna Ardin är/var projektledare i Forum – idéburna organisationer med social inriktning där både Ibn Rushd och Islamic Relief ingick/ingår. Här 21 januari 2015 kan man läsa om när studieförbundet Ibn Rushd blev medlem i Forum och hur Omar Mustafa brännmärker ”islamofobi”. Rubriken lyder: ”Omar Mustafa, Ibn Rushd: ’Vi har haft svårt att få politiker erkänna islamofobin’”.

I den här debattartikeln 21 juli 2016 skriven tillsammans med bland andra Omar Mustafa påstår Anna Ardin att de är bäst på att motverka extremism.

Kommer Anna Ardins predikan i Gustaf Vasa kyrka att handla om att älska din nästa och alla människors lika värde?

Tillägg 7 mars:

Så här ”recenserar” Anna Ardin Sameh Egyptsons fakta- och citatspäckade bok Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige, en översättning av hans bok Holy white lies. Muslim Brotherhood in the West ”Case – Sweden”, som 2018 publicerades både på arabiska och engelska 2018:

”Jag undrar varför han gav ut på eget förlag den här gången, och utan korrläsare – ville inte emiraterna betala som med det som gavs ut i Egypten? Och undrar vad han tycker om Sisi, är det en demokratihjälte?”

6 mars 2021

Mona Lagerström fil dr

3 kommentarer

  1. Är inte Löfvens fru också med i samma Tro o Solidaritet sanktionerade av S tror hon är med i styrelsen kanske Löfven hämtar info om dessa muslimska föreningar med en något dold agenda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *