Teskedsordens generalsekreterare Lovisa Fhager Havdelin upprepar likt en papegoja hudfärgsrasistiska, hederskulturförnekande ArA:s neo-marxistiska teser och påstår att det är forskning

Lovisa Fhager Havdelin påstår beskäftigt i en debattartikel i Aftonbladet 21 mars 2020 att ”Rasism mot vita finns inte i Sverige”. Det enda hon bevisar med den artikeln är hur lätt det är för fanatiska marxister att hjärntvätta folk. Det finns inte ett enda originellt ord i hennes artikel. Allt är en upprepning av ArA:s floskler.

Jag har skrivit mängder med blogginlägg om det marxistiska akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA). Flera av de tongivande namnen som Adrián Groglopo, Paulina de los Reyes, Irene Molina, Diana Mulinari, Edda Manga är flyktingar från Sydamerika. De välkomnades med öppna famnen av Sverige.

Jag uppmanar alla som skänker bidrag till Teskedsorden att titta på den finländska serien Invisible heroes som går att se på SVT Play. Serien utspelar sig under militärkuppen i Chile 1973 och visar vad detta kotteri marxister fick en fristad från. Serien ger också en bra bild av hur fanatiska en del marxister som sökte skydd på svenska och finska ambassaderna var.

ArA har tagit på sig rollen att vara alla invandrares språkrör med uppdrag att agera som kolonialmakt och sätta den inhemska svenska befolkningen på plats. Se exempelvis mina blogginlägg ”Utrota vitskallarna!”.

På 70-talet var marxisternas fiende ”borgarbrackan”. Nu har de utnämnt ”den vita huden” till fiende.

ArA har mutat in en nisch, ”strukturell rasism”, som de påstår är vetenskap, när det bara handlar om att sprida anglosaxiska neo-marxistiska teser. De gör allt de kan för att utmåla Sverige som en kopia av USA under rasåtskillnadslagarnas tid.

De här citatet kunde vara hämtat direkt ur ArA:s alster: ”Rasism handlar om strukturer, makt och privilegier i samhället som gör att personer konsekvent, medvetet eller omedvetet, gynnas eller missgynnas på grund av sin hudfärg eller etnicitet.”

Därefter redogör Fhager Havdelin för var hon har hämtat påståendet. ”Rapporter, vittnesmål och forskning visar hur afrosvenskar och andra etniska minoriteter diskrimineras i Sverige.”

”Forskningen” är ArA-aktivisternas. ”Rapporter” är författade av ArA-aktivisten Maimuna Abdullahi, tillika aktivist inom Muslimska brödraskapet, samt av Afrosvenskarnas riksförbund, där Kitimbwa Sabuni huserar. Han är en av Sveriges grövsta hudfärgsrasister.

Det här citatet är sanslöst:

Kunskapen i de här frågorna är besvärande låg och ignoransen hög. Förutom att det krävs insatser för en generellt högre kunskapsnivå om diskriminering, strukturell rasism och representation krävs det att vi kallar saker för vad de faktiskt är. Som vit behöver du förstå hur din vithet är en del i en vithetsnorm som ger privilegier och överläge.

Kunskap behöver spridas om att ArA:s påståenden om ”strukturell rasism” bara är påståenden och inte baserade på empiri. Kunskap behöver också spridas om ArA:s samarbete med islamofascistiska och islamonazistiska Muslimska brödraskapets svenska gren, som ArA-aktivisten Maimuna Abdullahi ingår i. Aktivisten som tillsammans med Fatima Doubakil stämt Göteborgspolitikern Ann-Sofie Hermansson för förtal.

Lars Leijonborg, Liberalernas tidigare ordförande, sitter i Teskedsordens styrelse. Han gör sig till annonspelare för ett kotteri fanatiska hederskulturförnekande marxister.

Jag uppmanar alla som värnar om det demokratiska styrelseskicket att med omedelbar verkan dra in alla bidrag till Teskedsorden. Uppmaningen gäller inte minst Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Allmänna arvsfonden.

ArA-aktivisterna och Muslimska brödraskapets aktivister är inbördeskrigare. Fatta det!

22 mars 2020

Mona Lagerström fil dr, författare till boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1 (2018)

Innehåll

Register

Boken finns att köpa på Adlibris och Bokus

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *