Ulf Kristersson, Tobias Billström, Jakob Forssmed: Ni bjöd in Muslimska brödraskapet till överläggningar. Upplys er. Bjud också in dr Sameh Egyptson och hans fakultetsopponent statsvetaren dr Khaled Salih och be dem berätta för er om vilken betydelse Koranens sura 8 och 9 har för Muslimska brödraskapet och Hamas

Hamas är Muslimska brödraskapets palestinska gren.

Sura 8 heter ”Krigsbytena”, sura 9 ”Uppsägningen”. Att sura 8 handlar om krig är uppenbart. Sura 9 handlar också om krig. I suran säger Allah upp avtalet med judarna och de kristna och förklarar att Muhammed är den sista aposteln och ingår ett avtal med muslimerna om paradiset. Jag skriver om sura 8 och 9 i det föregående inlägget och vad Khaled Salih har att säga om de två surorna och vad han fann i Sameh Egyptsons doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige.

Jag har skrivit åtskilliga blogginlägg om regeringens uppvaktning av Muslimska brödraskapets svenska gren, senast i det här inlägget med denna bild från mötet i Sagerska huset februari 2023. Koranen är vår lag är Muslimska brödraskapets motto. Och den lagen har inga likheter med svensk lag.

Jag har också skrivit åtskilliga blogginlägg om Mohamed Temsamani, den inbjudna representanten för FIFS, bland annat det här från 2018 då han var miljöpartist och försvarade Mehmet Kaplan (MP).

Temsamani är aktuell igen i samband med att Academic Rights Watch (ARW) anmält professor Simon Sorgenfrei till Önep, en anmälan Sameh Egyptson publicerar på sin blogg 12 januari 2024.

I ARW:s anmälan länkas till en mejlkorrespondens mellan SST:s dåvarande chef Max Stockman och professor Mattias Gardell, Uppsala universitet, som Johan Westerholm, Ledarsidorna, begärde ut. Korrespondensen handlar om planeringen av islamseminarier hösten 2018. Konversationen ger en skrämmande inblick i hur SST samarbetar med Muslimska brödraskapet. Att Mattias Gardell är Muslimska brödraskapets främsta supporter i Sverige och med ordet ”islamofobi” stryper alla försök till kritik av MB:s aktivister har jag skrivit mängder med blogginlägg om.

Mohamed Temsamanis medverkan i upplägget av seminarierna är ännu mer skrämmande. Han var då verksam inom Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd, som ju SST har för vana att samarbeta med. Om det är någon myndighet i Sverige som borde ha kunskap om Muslimska brödraskapets aktivister i Sverige så är det SST. Mohamed Temsamani är en av de välkända aktivisterna.

Redan på s. 1 i mejlkorrespondensen skriver Max Stockman att de skall försöka ”bjuda in någon från MB och Mohamed undersöker detta nu”. På s. 8 skriver Max Stockman till Emin Poljarevic, Uppsala universitet: ”Har pratat med Mohamed Temsamani på Ibn Rushd om våra planerade islam-seminarier och han/de är med på banan.” På s. 13 skriver Max Stockman: ”Vi ställer frågan dels för att Mattias kanske kan vara med då samt för att underlätta för Mohamed att identifiera någon från MB att vara med.” På s. 16 skriver Max Stockman: ”En rolig nyhet är att Mohamed T har lyckats få tag i en person till den 3/10 som har djup kunskap om MB och dessutom kan tala i rörelsens namn. Han heter Mohamed Farid Al-Shayyal och är akademiker bosatt i England.”

Jag vet inte om man borde skratta eller skrika högt, mycket högt.

Den som har otroligt djup kunskap om MB och kan tala i dess namn är Mohamed Temsamani. Han tillhör den svenska grenens inre cirkel. Han har varit gift med ”Gudfadern” Chakib Benmakhloufs dotter

och har cirkulerat inom MB:s olika föreningar i Sverige.

I mejlkonversationen demonstrerar Temsamani det Sameh Egyptson i sin avhandling menar att Muslimska brödraskapets svenska gren ägnar sig åt: ”organiserat hyckleri”.

Jag har i mängder med inlägg skrivit att Muslimska brödraskapet är en extremt judefientlig rörelse. Grundaren Hassan al-Banna samarbetade med Hitler under andra världskriget. Han beundrade också Mussolini.

En annan av svenska Muslimska brödraskapets aktivister som regeringen har bjudit in är Mahmoud Khalfi, VD för Muslimska brödraskapets moské i Stockholm.

Här är Khalfi på bild från 10 juli 2023.

Khalfi arbetar intensivt på att få bli regeringens dialogpartner.

I det här inlägget skriver jag om regeringens möte 3 augusti med bland andra Faraj Semmo, VD, Muslimska brödraskapets moské i Göteborg, och hur SVT omvandlar Muslimska brödraskapets devis: ”Vi är en del av lösningen” till ”Det är en del av lösningen”.

I det blogginlägget kritiserar jag också att SST inte har sammanställt en lista på Muslimska brödraskapets aktivister i Sverige utifrån Sameh Egyptson avhandling, där namnen på den innersta cirkeln presenteras. Avhandlingen lades fram 12 februari. SST hade haft ett halvår på sig att för regeringen presentera en lista.

Eftersom ARW:s anmälan gäller Simon Sorgenfreis bok Islam i Sverige – de första 1300 åren, skriven på uppdrag av SST, länkar jag till det här blogginlägget där jag kritiserar att Sorgenfrei framställer Mostafa Kharraki som vilken muslim som helst i Sverige, när han i själva verket är en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, se bild ovan. SST reagerade inte utan släppte igenom texten!

Jag passar även på att länka till ett blogginlägg om separatisthövdingen Salahuddin Barakat på bilden ovan och hans antidemokratiska värderingar. Salahuddin Barakat är ännu en av alla de separatister SST valt att samarbeta med. Och som regeringen därför under inga omständigheter borde bjuda in.

Upplys er!

19 januari 2024

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *