Mohamed Temsamani (MP) – Muslimska brödraskapets lobbyist. Varför har han MP:s förtroende? Varför har Mehmet Kaplan MP:s förtroende?

Med anledning av att politiker nu i valspurtens tider utesluts ur sina partier för judefientliga uttalanden och samröre med turkiska fascistiska Grå vargarna.

Riksdagsledamot Hanif Bali (M) kallade Mohamed Temsamani för islamist i samband med att Mehmet Kaplan tvingades avgå som bostadsminister på grund av samröre med Grå vargarna och Temsamani i SVT Agenda 17 april 2016 påstod att Kaplans avgång berodde på islamofobi. Mohamed Temsamani är lokalpolitiker i Solna. Miljöpartiets Bernhard Huber och Victoria Johansson avfärdade Hanif Bali. De skriver: ”Att vara troende muslim och samtidigt politiskt engagerad är inte samma sak som islamism. Människor ska kunna engagera sig i demokratin utan att misstänkliggöras för att ha dubbla agendor utan belägg. Vi kommer aldrig att acceptera en häxjakt på muslimer eller andra minoriteter utifrån svepande anklagelser.”

Hanif Bali hade rätt. Mohamed Temsamani är islamist. Han är aktiv i åtskilliga av integrationsfientliga Muslimska brödraskapets organisationer i Sverige. Han bjuds in till regeringens sakråd. Han medverkar i DO:s referensgrupp. Han har ett ansenligt inflytande över både pengaflödet till Muslimska brödraskapets olika verksamheter i Sverige och svenska myndigheters anammande av Muslimska brödraskapets demokratifientliga tolkning av islam.

Islamonazistiska Muslimska brödraskapet
OBS. Detta inlägg handlar enbart om Muslimska brödraskapets politiska tolkning av islam, att islam och politik är oupplösligt förenade, att roten till allt ont i världen är lagar stiftade av människan, det vill säga ”människans slaveri under andra människor”, att detta onda bara försvinner om man utplånar alla lagar och institutioner formade av människan och ersätter dem med Allahs lagverk, sharia, och blir slav under Allah, att Allah är den enda sanna laggivaren. Allt detta enligt Muslimska brödraskapets chefsideolog Sayyid Qutb (d. 1966) så som han formulerar det i Milstolpar (1964), islamisters och jihadisters bibel. Sayyid Qutb skrev även en stridsskrift mot judarna. Muslimska brödraskapets nuvarande chefsideolog Yusuf al-Qaradawis judefientliga spyor kan man ta del av på Youtube.

Muslimska brödraskapets ideologi strider mot Sveriges grundlag. Den är ett hån mot Sveriges riksdag, som stiftar landets lagar. Den är ett hån mot landets alla politiker. Ändå reagerar inte landets politiker utan öser miljoner skattekronor över Muslimska brödraskapets svenska gren och låter dem representera alla islams trosfränder bosatta i Sverige.

Jag har i flera inlägg lyft fram att Muslimska brödraskapet är en extremt judefientlig rörelse. Nordiska motståndsrörelsen får massiv medial och politisk uppmärksamhet, inte minst i samband med den senaste helgens demonstration i Stockholm då både demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Liberalernas partiledare Jan Björklund uttryckte sin avsky för nazismen, vilket man kunde se på TV-nyheterna och läsa om i Expressen.

Expressen skriver: ”Bland motdemonstranterna fanns kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, MP, som vill ge polisen ökade möjligheter att sätta stopp för nazistdemonstrationer: – Från Miljöpartiets sida så vill vi också att ordningslagen skärps så att polisen får ett bättre verktyg att säga nej utifrån.”

Jan Björklund sa: ”I en demokrati så är det tillåtet att hysa även djupt avskyvärda åsikter och vi har demonstrationsfrihet i Sverige, men det betyder inte att ett litet gäng nazister ska få blockera hela innerstan. Det är orimligt. De kan få tillstånd att demonstrera ute på något gärde någonstans, men det här är orimligt.”

Varför är det samtidigt rimligt att ösa miljoner över ett litet gäng Muslimska brödraskapsaktivister i Sverige, trots att den rörelsen också är influerad av nazismen och trots att den rörelsen representerar Europas fjärde totalitära ideologi, islamofascismen. Eller med ett annat ord – islamonazismen.

Sverige är ett mångislamiskt land. Mängder med tolkningar av islam lever sida vid sida. Men det är Muslimska brödraskapets islamonazister som tilldelats i princip ensamrätten att inför landets politiker företräda islams trosfränder.

Notera att jag i det föregående blogginlägget lyfte fram Jan Björklunds ansvar för att Muslimska brödraskapet blev Alliansens samtalspartner och därigenom gavs politisk legitimitet.

Jag har också i tidigare inlägg skrivit att Alice Bah Kuhnke är en katastrof som demokratiminister. Hon demonstrerar mot traditionella nynazister samtidigt som hon till Kulturdepartementet bjuder in Muslimska brödraskapets islamonazister.

År efter år efter år kritiseras Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), Sveriges unga muslimer (SUM) och studieförbundet Ibn Rushd, som tillsammans anordnar Muslimska familjedagarna, för att de bjuder in hatpredikanter med en judefientlig, homofientlig och kvinnofientlig retorik. Utan att politikerna reagerar med att dra in skattemedlen som finansierar Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige.

Det är uppenbart att begreppen islamister, islamofascister inte väcker avsky hos landets politiker och insikt om att islamister, islamofascister håller på att fräta sönder den svenska demokratin inifrån med hjälp av ”berättelsen” om de ”stigmatiserade muslimerna” som behöver särskilda grupprättigheter för att stärka ”det svenska muslimska civilsamhället”. Så nu använder jag begreppet islamonazister om Muslimska brödraskapets lobbyister och koncentrerar mig i det här inlägget på Mohamed Temsamani som flyter omkring i praktiskt taget alla verksamheter kopplade till Muslimska brödraskapets svenska gren.

Mohamed Temsamani
Mohamed Temsamani, Kultur- och fritidsnämnden, Solna, var inbjuden till Alice Bah Kuhnkes och dåvarande inrikesminister Anders Ygemans (S) dialogmöte 2 februari 2015. Då som representant för Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS). Han deltog i Alice Bah Kuhnkes och Anders Ygemans sakråd 14 mars 2017 om genomförandet av den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Då som representant för Sveriges muslimska råd (SMR). Han deltog i Kulturdepartementets och statssekreterare Karin Strandås sakråd om islamofobi 30 augusti 2017. Då som representant för FIFS.

Förra riksdagsledamoten Carina Hägg (S) skriver på Twitter 26 augusti 2018 att Mohamed Temsamani deltog i DO:s referensgruppsmöte 17 januari 2017. Då som representant för Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd.

Mohamed Temsamani är vice ordförande i Stockholms stora moské (Muslimska brödraskapets högborg) och moskéns talesperson. Han är revisor för Islamic Relief (s. 8).

Frilansreportern Magnus Sandelin skriver om Mohamed Temsamanis kopplingar till Sveriges unga muslimer (SUM) i rapporten till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om SUM: ”Temsamami var mötesordförande på SUM:s årsmöte år 2015. Mohamed Temsamami förekommer även som föreläsare för SUM och är även aktiv i SUM och har varit projektledare för Muslimska familjedagarna. I en intervju från 2014 berättar han om sin praktik hos Muslimska brödraskapet i Egypten” (s. 25).

Religionsvetaren Sameh Egyptson kommenterar 30 maj 2016 Mohamed Temsamanis anklagelse att Mehmet Kaplans avgång berodde på islamofobi och ställer den mot vad Stora moskéns VD Mahmoud Khalfi skriver i en arabiskspråkig tidning om Muslimska brödraskapets framgångar i Sverige, tack vare att Mehmet Kaplan kom in i riksdagen 2006 och blev Miljöpartiets gruppledare i riksdagen.

Statsvetaren Jenny Madestam förklarar 19 april 2016 varför Miljöpartiet vägrar att ta avstånd från Mehmet Kaplan. Hon nämner en intervju hon gjort med språkröret Gustav Fridolin i samband med ett forskningsprojekt då han ska ha sagt att han inte skulle ha ställt upp som kandidat om Mehmet Kaplan hade valt att kandidera till posten som språkrör. Hon avslutar artikeln med: ”Om partiledningen skulle fördöma Kaplan skulle det således innebära ett dubbelt svek; dels mot en vän, dels mot bilden av partiet som Sveriges antirasister.”

I en tråd på forskaren Magnus Ranstorps Twitter 30 december 2017 skriver han om hur det kom sig att Alice Bah Kuhnke utnämndes till minister: ”Vad jag förstår var det efter Kaplans förslag till Fridolin som Kunkhe tillsattes. Vad som tilltalade var bakgrund inom civilsamhället som grundare av tankesmedjan Sektor3 och GD Ungdomsstyrelsen.” Carina Hägg skriver: ”Har förstått det så, islamisten Kaplan föreslog Alice Bah K. Kulturministern har bakgrund av mångårig samverkan via organisationer o MUCF vilket sågs som meriterande för uppdraget.” Pierre Durrani skriver i en kommentar som inte längre är tillgänglig att Kaplan inte är med i Muslimska brödraskapet, att han är med i Iskenderpaşa Lodge som står Turkiets president Erdogan mycket nära.

Även om Mehmet Kaplan inte är formell medlem i Muslimska brödraskapet så är det denna rörelse han valt att vara verksam inom i Sverige. Efter Kaplans avgång blev det tumult inom partiet, men det var språkröret Åsa Romson som fick gå, inte Mehmet Kaplan eller hans nära vän Gustav Fridolin.

Hur nära vän med Kaplan är Alice Bah Kuhnke? Hon var inte ens medlem i Miljöpartiet när hon utnämndes till minister.

Det finns ingen anledning att tvivla på hennes och Jan Björklunds avsky för nazismen och att deras deltagande i demonstrationen mot Nordiska motståndsrörelsen lördag 25 augusti i Stockholm var uppriktigt menad. Men det skorrar falskt när ingen av dem någonsin tagit avstånd från islamonazistiska Muslimska brödraskapet. Ännu falskare skorrar Bah Kuhnkes demonstrerande när hon samtidigt bjuder in Muslimska brödraskapets lobbyister att delta i utformandet av den svenska politiken.

Mohamed Temsamani, liksom övriga lobbyister inom Muslimska brödraskapets nätverk, bör med omedelbar verkan portas från allt som har med landets politik att göra och de offentliga bidragen till deras verksamheter frysa inne.

Inte en enda partiledare har kommenterat mångmiljonrullningen till Muslimska brödraskapets islamonazister. Partiledardebatterna i TV inför valdagen 9 september kommer att vara hycklarnas afton.

26 augusti 2018

Mona Lagerström fil dr

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *