Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:7 Koranens sura 8 och 9 och Muslimska brödraskapet, och vad Sameh Egyptsons fakultetsopponent statsvetaren Khaled Salih skriver om de två surorna och Hamas

Muslimska brödraskapet grundades 1928 i Egypten av Hassan al-Banna (död 1949). Chefsideolog var Sayyid Qutb (d. 1966). Har de muslimer som tolkar sura 8 och sura 9 bokstavligt inte rätt att kalla sig muslimer?

Avhopparen Mohamed Louizi, som under femton år var medlem i Muslimska brödraskapet både i Marocko och Frankrike, svarar i intervjun, ”Qui sont vraiment les Frères musulmans?”, publicerad i L’Islamisme, un défi pour notre civilisation (Le Figaro Enquêtes 2018) på kommentaren att han anklagar Muslimska brödraskapet för att vara en bas för reservister. Han säger att när man analyserar Hassan al-Bannas text om jihad (Êpître du djihad) och Sayyid Qutbs texter, särskilt hans tolkning av sura 8 och sura 9 och hans bok Milstolpar (1964), kan Muslimska brödraskapet per definition inte vara annat än jihadister, antingen i strid, eller reservare, som när en dröm om att en dag få utföra väpnad jihad (s. 34).

Sura 8 ”Anfal” har i Zetterstéens översättning rubriken ”Krigsbytena” och handlar således om bytena efter en strid. Sura 8 har 76 verser. Här är några sidor, med mycket orange:

Jag har markerat 1/5 i marginalen eftersom den franske arkeologen och orientalisten Louis Alexandre Olivier de Corancez, som ingick som vetenskapsman i Napoleons fälttåg till Egypten och senare utsågs till fransk konsul i Aleppo, därefter Bagdad, år 1810 publicerade en bok om wahhabisterna i Saudiarabien, Histoire des Wahabis, där han skriver att den arabiska ledaren Abdulaziz (mördad 1803) var mycket noga med att för egen del enbart ta 1/5 av de rikliga bytena efter överfallen på öknens oaser och beduinstammar och låta sina mannar dela på resten. År 1744 ingick hans far Ibn Saud (d. 1765) och den extremt renläriga och bokstavstrogna teologen Ibn Abd al-Wahhab en pakt där Saud stod för stammens militära ledning och Wahhab för den religiösa ledningen, pakten som efter mängder med blodiga strider 1932 ledde till grundandet av kungariket Saudiarabien. I Arabien gällde det under 1700-talet i princip att konvertera till den ”rätta” tolkningen av islam eller dö för dem som överfölls av den saudiska/wahhabitiska stammen, som på grund av alla konvertiter växte och växte. Och växte. Och blev rikare och rikare inte bara av krigsbytena utan också tack vare det som i Koranen kallas allmosan, som inte gäller social rättvisa utan är en religiös plikt och syftar till att samla poäng för givaren inför domedagen.

Sameh Egyptsons fakultetsopponent statsvetaren Khaled Salih skriver om sura 8 i Kvartal den 10 november 2023, ”När jag läste Hamas anteckning började jag skaka”. Efter Hamas bestialiska terrorattack mot Israel 7 oktober hittades en handskriven anteckning i uniformen hos en av Hamas terrorister. Khaled Salih översätter texten och skriver:

När jag läste texten skakade jag trots avståndet till Israel. Det påminde mig om ett bekant språkbruk. Minnena tog mig tillbaka till början av 1990-talet, då jag åkte till min hemstad i Kurdistan i Irak. Iraks armé hade kollapsat, kurderna hade återvänt till sina städer efter att den USA-ledda koalitionen befriat Kuwait varvid kurderna flytt till Iran och Turkiet. Väl tillbaka i Kurdistan kom man över ett stort antal dokument, video- och ljudinspelningar samt fotografier. Folk kunde inte sluta titta om och om igen på tortyrsekvenser, bläddra bland bilderna och höra om människor som bränts levande av Saddam Husseins styrkor.
För att bespara människorna från ytterligare traumatisering och minska risken för att materialet skulle försvinna, flögs tonvis av dokumentation till USA. Human Rights Watch systematiserade dokumenten och publicerade ett antal rapporter om Saddam Husseins folkmord på kurderna i Irak under den andra halvan av 1980-talet.9 Iraks kampanj mot kurderna kallades officiellt Anfal-operationerna. Jag har skrivit flera artiklar om Anfal och länge undrat varför Saddam Husseins sekulära regim, som var förankrad i en arabisk socialism, hade valt just koden Anfal/Krigsbytena, som är titeln på ett kapitel i Koranen.

Khaled Salih skriver hur han när han inför disputationen läste Sameh Egyptsons doktorsavhandling kände igen vissa budskap inom Muslimska brödraskapet, bland annat uppmaningen ”’förbered er’ som är hämtat från korankapitlet Anfal/Krigsbytena, som handlar om att ’förbereda sig med kraft och andra nödvändiga åtgärder mot dem som identifieras som fiender’”. I Zetterstéens översättning ovan står det i vers 62: ”Och utrusten emot dem så stor styrka och så mycket rytteri I kunnen att därmed förskräcka Guds och eder fiende och även andra, som I icke kännen, förutom dem! Gud känner dem, och vilka utgifter I än gören för Guds sak, skall det bliva eder till fullo gäldat, utan att I behöven lida någon orätt.” Khaled Salih igen:

Under de senaste dagarna har jag fått bekräftat att Saddam Husseins val av Anfal-beteckning för folkmordskampanjen tillkom efter ett möte med en av generalerna i den irakiska armén. Mannen ifråga visade sig ha varit en stark anhängare av Muslimska brödraskapet. Han lär ha övertygat Saddam Hussein om att hänvisningen till Koranen gav honom religiös legitimitet och eventuell tystnad från den muslimsk-arabiska världen. Och så blev det.

Khaled Salih kommenterar även sura 9 ”Tawbah” som i Zetterstéens översättning har rubriken ”Uppsägningen” och i Bernströms ”Ånger”. Sura 9 har 130 verser och handlar om att Gud säger upp avtalet med judarna och de kristna och utser Muhammed till den sista aposteln. ”Månggudadyrkarna” får fyra månaders tidsfrist, sedan uppmanas de rättrogna att döda dem. Suran handlar också om ett fälttåg, om dem som deltog och dem som hittade på olika skäl att inte delta i fälttåget.

Vers 5 kallas ”svärdversen”.

Vid vers 36 har jag skrivit Taimour, syftar på självmordsbombaren Taimour Abdulwahab och hans hotbrev, minns inte var jag hämtade informationen om just den versen.

Vers 33: ”Han är den, som sänt sin apostel med vägledningen och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, om ock månggudadyrkarne skulle harmas” är vad Nalin Baksis partikollega Kalsoom Kaleem, menar i sin kommentar på bilden nedan. Hon är ordförande för Göteborgs moské, som är Muslimska brödraskapets moské, hon är också aktiv i Ibn Rushd. Jag skriver om henne i del 5 i den här serien och hennes krav att statsminister Ulf Kristersson ska åka ner till Göteborg (i slutet av inlägget).

I vers 9:62 står det om straffet som väntar dem som förolämpar Guds apostel: ”’Och ett barmhärtighetsbevis för dem bland eder, som tro; men dem som förolämpa Guds apostel, väntar ett plågsamt straff.’”

Khaled Salih igen om texten som hittades i en Hamasterrorists uniform:

Tittar man närmare på den handskrivna texten ser man en väv av associationer och motiveringar som muslimska politiska, militära och religiösa ledare använder sig av för att få människor att gå från idé till handling. Texten kan läsas som en rituell och religiös kampsång före en krigshandling.
De tre första orden ”Allah har köpt” hänvisar till Koranen 9:111 där Allah köpslår med de troendes liv och egendom i utbyte mot att de ska komma till paradiset. ”De strider för Allahs sak, så de dödar och blir dödade.” I självmordsdådens tidevarv fungerar denna vers som terroristens modus operandi.

I Zetterstéens tolkning vers 112 heter det: ”Gud har köpt liv och ägodelar av de rättrogna på det villkor, att paradiset skall tillfalla dem – och de skola strida för Guds sak och döda och dödas – enlig ett sannfärdigt löfte i tora, evangelium och Koranen, och vem uppfyller sitt avtal bättre än Gud? Glädjens alltså åt eder handel, som I avslutat! Ja, detta är den högsta lycksaligheten.”

Khaled Salih fick kännedom om ett instruktionsbrev från den Palestinska myndigheten på Västbanken daterat 18 oktober om vägledning inför fredagsbönen. Den tredje punkten av tio gällde sura 8 ”Anfal” vers 60, som inleds med ”Förbered er”, vers 62 i Zetterstéens tolkning: ”Och utrusten emot dem så stor styrka…”. Salih säger att hela språkbruket i instruktionsbrevet ”indikerar ett kompakt religiöst övertag även inom Palestinska myndigheten”.

18 januari 2024

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *