Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:6 Nalin Baksi och Koranen, sura 16

I boken Jag är ju svensk beskriver hon sig så här: ”Nalin Pekgul, sjuksköterska och var den första muslimen som valdes in i Sveriges riksdag 1994.” Hon och hennes man Cheko Pekgul tar på sig rollen att bestämma vem som får kalla sig muslim och väljer ur Koranen ut en vers ur sura 16, en sura som i vers efter vers tar avstånd från kristendomens treenighet, alltså att sätta någon vid Guds sida, exempelvis Jesus och den heliga Ande. Paret skriver: ”Slutligen inser var och en som läser nedanstående Sura att de fördömande fundamentalister som har framträtt i media [avser aktivister i Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer som påskhelgen 2010 bjudit in den homofientliga imamen Abdullah Hakim Quick] knappast ens kan kalla sig muslimer. ’Gud befaller att rätt och rättvisa skall råda människor emellan och befaller dem att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras rätt’.”

De fortsätter: ”Om muslimerna håller sig till Sura 16:90 och de kristna till Matt 7:12: ’Därför, allt vad I viljen människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna’ skulle de utan problem kunna leva tillsammans med varandra och med människor av alla trosriktningar” (s. 63, 64).

Man kan föreställa sig vilket ramaskri det skulle bli om en svensk lyfte ut en enda vers ur Koranen och uppmanade ”muslimerna” att hålla sig till den versen.

Nalin Baksi respekterar inte att religionen är en privatsak mellan den enskilda människan och hennes gudom.

Hon skriver likadant om vem som har rätt att kalla sig muslim i artikeln i Fokus ”Alla gillar olika – även muslimer” 23 juni 2016 om fundamentalister som utger sig för att vara talespersoner för kollektivet muslimer. ”Var och en som läser nedanstående sura inser att de fördömande fundamentalister som har framträtt i media, knappast ens har rätt att kalla sig muslimer.” Att Nalin Baksi anser sig ha rätt att bestämma vem som får kalla sig muslim är en sak, en helt annan sak att Fokus publicerar det. Här är slutklämmen i artikeln:

Hon använder sig av Knut Mohammed Bernströms Koranens budskap och har inte tagit med versens sista mening: ”Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat.” Enbart sura 16 har 128 verser. Det finns 114 suror/kapitel i Koranen av olika längd och uppdelade i suror från Mekka och suror från Medina. Det lär finnas cirka 6 000 verser. Vad ska man göra med Koranens alla andra verser? Säga att alla som använder sig av de andra verserna i Koranen inte har rätt att kalla sig muslimer?

Notera hur hon i båda verken delar upp befolkningen i kristna och muslimer.

Nedan är ett utdrag ur K.V. Zetterstéens översättning från 1917 av Koranen, som anses vara den som mest överensstämmer med den arabiska utgåvan. Zetterstéens översättning publicerades innan den egyptiska standardversionen kom ut, Nalin Baksis vers har numret 92. Jag är litteraturvetare. Jag studerar mitt exemplar av översättningen av Koranen som vilken text som helt. Jag har i hela boken markerat med orange överallt där helvetet och ”ett plågsamt straff” utlovas de ”otrogna”.

Varning: Jag vill betona att det står lika hemska saker i Bibeln som i Koranen. Därför var det lyckosamt att katekespluggandet ersattes med en skolbok i medborgarkunskap inriktad på livet här på jorden och inte jordelivet som en förberedelse för livet efter döden. Svensk lagstiftning utgår inte från Bibeln. Många islamdominerade länder har en lagstiftning som vilar på Koranen och andra islamiska texter. Religion är tolkning. Därför är det helt fel att anklaga islam för att vara en fruktansvärd religion, att säga att islam inte är kompatibel med demokrati. Islam är en samling texter. Texter tolkas av människor. Jag har redan sagt att jag kallar alla som kräver att andra ska anpassa sig till deras religiösa tolkning för islamiska prästerskapet.

Fäst blicken på människor, inte på islam. Människor respekterar eller respekterar inte demokrati. Islamiska prästerskapet respekterar inte religionsfrihetens frihet från religion när de trycker ner sin islamtolkning i halsen på folk.

Islamism är en politisk tolkning av islam, alltså inte skild från islam, islam och politik är oupplösligt förenade, säger exempelvis Muslimska brödraskapet. Koranen är vår lag. Islamism är inte kompatibel med demokrati, islamister gör inte en privat, andlig tolkning av islams texter utan en politisk tolkning som gäller såväl den enskilda individen som hela samhället i stort, inklusive lagstiftningen. Islamister är likafullt muslimer. Mycket av det som står i både Bibeln och Koranen strider mot svensk lag.

Människor väljer om de vill följa svensk lag eller Allahs lagverk sharia.

Enligt Koranen är islam en ersättningsreligion för judendomen och kristendomen. Som framgår av utdraget ur min bok ovan så är Koranen ingen lätt text att tolka.

I SVT Agenda 24 april 2016 kommenterar Nalin Baksi att hon känner till att många i Miljöpartiet kan kallas islamister. Hon får frågan: ”Och vad menar du då med islamist om vi kan få detta utrett?” ”Ja, det är många människor som blandar ihop muslimer och islamister.” ”Muslimer vill ha sin tro för sig själv. Muslimer vill inte leva i parallella samhällen. Muslimer tycker inte om religiösa friskolor eller religiösa vårdcentraler. Islamister tycker att politik och religion hör ihop. De vill den politiska vägen i längden ha ett shariastyrt samhälle.”

Islamister är muslimer.

Som nämnts, Nalin Baksis vers 90 har nummer 92 i Zetterstéens tolkning:

I samma sura 16 står vers 108 om det svåra straff som väntar avfällingar från islam. I många islamstyrda länder straffas i dag avfällingar med döden.

Har individer som tar just versen om avfällingar på allvar inte rätt att kalla sig muslimer?

Koranen är fullproppad med verser om helvetet, om det plågsamma straff som väntar den som inte tror på Guds enhet, domedagen, livet efter detta, paradiset och helvetet, och om att strida mot otrogna, att döda otrogna.

17 januari 2024

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *