Johan Ehrenberg: Varför låter ETC Bilan Osman sprida demokratifientlig propaganda och lögner om Muslimska brödraskapets svenska gren? Hon påstår att Muslimska brödraskapet inte är verksamma i Sverige

Jag begär källor på Bilans Osmans påståenden. Jag driver den här bloggen sedan 2016. Merparten av inläggen handlar om Muslimska brödraskapets svenska gren. I exempelvis det här inlägget listar jag, med foto, några av grundarna, Chakib Benmakhlouf, Mahmoud Aldebe, Ahmed Ghanem, Mostafa Kharraki, hans son som ingår i det jag kallar andra generationen, där även Omar Mustafa ingår. Jag har också publicerat boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1, på över 700 sidor. Jag har i över femtio år aktivt verkat för flickors och kvinnors rättigheter. Muslimska brödraskapet har en fullkomligt vedervärdig kvinnosyn.

Den 17 maj publicerade ETC Bilan Osmans ”analys” ”Rapport från Säpo bakom beslutet att stänga skolor”. Artikeln är ingen analys.

Bilan Osman använder ETC som språkrör för Muslimska brödraskapets svenska gren. Hon skriver att Egypten är det enda landet Muslimska brödraskapet är verksamma i, att ”det pågått en obegriplig debatt om Muslimska brödraskapet i Sverige senaste åren som drivits av ett litet gäng debattörer, där Muslimska brödraskapet blivit organisationen som fyller rollen som boven i alla föreställningar om läskiga islamister som infiltrerar samhället inifrån”.

Inte en enda gång under alla år jag drivit den här bloggen har Bilan Osman kommenterat mina inlägg och redovisat källor på sin ”kunskap” om att MB inte är verksamma i Sverige.

Johan Ehrenberg: I den här artikeln framkommer det att du uppskattar att ETC får presstöd. I den här artikeln framkommer det att Dagens ETC får över 20 miljoner för 2022, och ETC närmare 4 miljoner.

Bilan Osmans artikel är skriven med anledning av att Skolinspektionen fattat beslut att lägga ner Framstegsskolan i Rågsved och Imanskolan i Uppsala. Här är Skolinspektionens beslut på 16 sidor, inklusive de berörda skolornas kritik mot att de ska stängas. De två skolorna ingår i ett nätverk av skolor drivna av MB:s svenska gren.

Skolinspektionen har i sin bedömning utgått från den nya lagen om ägar- och ledningsprövning. Men det är inte ägarna/ledarna Bilan Osman skriver om, alltså MB:s aktivister i Sverige. Hon kritiserar att någon tillsyn av de två skolorna inte skett före beslutet.

Hon har begärt ut Säpo-rapporten som Skolinspektionen lutar sig mot. Hon ”studsar” när hon läser rapporten. Men inte över ägarna/ledningen utan över dessa ord: ”Säkerhetspolisen bedömer sedan 2018 inte längre Muslimska brödraskapet (MB) som en terroristorganisation.”

Det är detta citat Bilan Osman ”analyserar” och som upptar en stor del av artikeln. Fortsättningen på uppgiften från Säpo, som Bilan Osman inte delger ETC:s läsare, lyder:

Detta då organisationens mål, ett världsomspännande kalifat byggt på sharia, inte främst ska uppnås med hjälp av våld. Likväl är målet oförenligt med svenska grundläggande fri- och rättigheter. Därtill bygger organisationens strategi i västvärlden på segregation och enklavisering. Enligt Muslimska Brödraskapets ideologi ska muslimer inte assimileras i västerländsk kultur (s. 4/16).

Johan Ehrenberg: Notera detta: ”oförenligt med svenska grundläggande fri- och rättigheter”.

Bilan Osman anser att det finns mycket att reagera på i Skolinspektionens rapport, ”Som det faktum att Säpo i sin tur hänvisar till en rapport som 2017 kritiserades av ett 20-tal forskare för att den hade ett närmast ’konspiratoriskt’ tilltal, var en rätt dålig akademisk produkt och där författarna inte belägger sina påståenden”, samt att rapporten fortfarande finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, ”det vill säga myndigheten som ska skydda oss mot desinformation – men ligger även nu till grund för besluten att stänga ner två friskolor”.

De som bedriver desinformation är Bilan Osman.

De 20-talet forskarna pinkade revir. Ingen av rapportens tre författare, Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani, var knutna till religionsvetenskapliga institutioner, vilket det fanns goda skäl till, eftersom den svenska islamutbildningen gått ut på att skapa missionärer, inte källkritiska forskare. Jag har skrivit åtskilliga blogginlägg om forskarnas oseriösa kritik. Även i min bok tar jag upp kritiken och hur MB:s aktivister har utnyttjat den.

Inget av det som framkommer i rapporten var nytt. Exempelvis hade SVT fört fram liknande kritik i några reportage. Nytt var att en myndighet för första gången tog tag i den demokratifientliga påverkanskampanj som sedan 1980-talet pågått i Sverige.

Två namn nämns i rapporten, Abdirizak Waberi och Omar Mustafa. Waberi var rektor för Römosseskolan i Göteborg, som ingår i nätverket Skolinspektionen skriver om, och som nu är dömd för att ha använt pengar som skulle gå till skolan men som i stället gick till ett politiskt parti i Somalia och lustresor till Thailand. Även en annan man i nätverket har dömts för att ha försnillat miljoner som skulle gå till skolans elever. Omar Mustafa har hela sitt vuxna liv haft ledande positioner i alla den svenska grenens olika föreningar och i princip varit statsanställd, eftersom hans verksamhet finansierats med skattemedel. Det finns belägg.

Bilan Osman skriver att ingen forskare har kunnat belägga att Muslimska brödraskapet är organiserat i Sverige. Jag är forskare. Jag har mängder med belägga i min bok.

Professor Jonas Otterbeck, en av forskarna som kritiserade rapporten 2017, beskriver i sin doktorsavhandling från 2000, Islam på svenska: tidskriften Salaam och islams globalisering, Muslimska brödraskapets svenska gren.

Johan Ehrenberg: Du anser att det är viktigt att ETC får presstöd. Är det inte viktigt att ETC:s läsare inte blir förda bakom ljuset av journalister med en demokratifientlig agenda?

Skolinspektionens rapport handlar om ägarna/ledarna av skolorna. Mannen som kallas AA finns på bild i blogginlägget jag länkar till ovan om grundarna av MB:s svenska gren.

Bilan Osman har gjort reklam för en kommande artikelserie i ETC om det hon kallar ”drevet” mot Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd, som hon kallar skandal.

Skandal är att ETC gör sig till språkrör för Muslimska brödraskapets svenska gren. Alla ägarna/ledarna i Skolinspektionens mycket väldokumenterade rapport, liksom Ibn Rushd, ägnar sig åt välfärdsbrottslighet. De har för sin demokratifientliga verksamhet kammat hem hundratals miljoner skattekronor som borde ha gått till just välfärden.

En seriös reporter som tar demokratin på allvar skulle grävt fram alla belägg på Ibn Rushds koppling till Muslimska brödraskapet och alla skattemiljoner de tillskansat sig.

26 maj 2022

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *