De två tupparna Mohammed Amin Kharraki och Mattias Irving hackar på religionsforskaren Sameh Egyptson och Säpo med anledning av att Skolinspektionen efter info från Säpo stänger två av Muslimska brödraskapets skolor, och att Säpo lyfter fram Sameh Egyptsons forskning om Muslimska brödraskapet

Mohammed Amin Kharraki, son till en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, Mostafa Kharraki, har jag skrivit om både i min bok om Muslimska brödraskapet och flera gånger på bloggen, bland annat i det här blogginlägget med bilder på far och son. Här är en relativt nytagen bild på Mohammed när han föreläser vid Stockholms stora moské på Södermalm, Muslimska brödraskapets huvudsäte i Sverige.

Mohammed Amin Kharraki var i många år ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund, Sveriges unga muslimer, som numera är nedlagt eftersom de inte längre enligt domstolsbeslut är berättigade till statsbidrag då verksamheten stred mot demokratins principer. Mohammed är alltså rejält insyltad i Muslimska Brödraskapets svenska gren, till och med född in i den.

Mattias Irving,

tidigare politisk sekreterare på Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet, och hans vidriga mobbarverksamhet och offentliga karaktärsmord har jag också skrivit om många gånger. Han och numera doktoranden Anna Ardin, också hon tidigare knuten till Tro och Solidaritets ledning, samt journalisten Bilan Osman har gjort det till en sport att på sociala medier hacka sönder Sameh Egyptson.

I föregående blogginlägg kritiserar jag Bilan Osmans propagandaartikel för Muslimska brödraskapet i ETC 17 maj 2022, ”Rapport från Säpo bakom beslutet att stänga skolor”. Artikeln presenteras som analys. Bilan Osman kan inte föra ett logiskt resonemang. Artikeln är därefter. Det är en skam att ETC publicerar en sådan propagandatext för en totalitär rörelse, alltså en högerextremistisk, för att inte säga rentav fascistisk, rörelse.

Varje dag får vi fasansfulla rapporter om Ukrainas kamp för den västerländska demokratin. I Sverige pågår sedan decennier Muslimska brödraskapets underminering av vår demokrati. Mycket tack vare landets likgiltiga journalister.

Bilan Osman är inte likgiltig. Hon är aktivist. Hon är ute för att krossa Sameh Egyptson och alla som kritiserar Muslimska brödraskapets svenska gren, inklusive Säpo. Mattias Irving och Muhammed Amin Kharraki hakar i sociala medier på med anledning av hennes artikel.

Jag citerar på nytt vad Säpo säger om Muslimska brödraskapet, enligt Skolinspektionens beslut att stänga två skolor:

Säkerhetspolisen bedömer sedan 2018 inte längre Muslimska brödraskapet (MB) som en terroristorganisation. Detta då organisationens mål, ett världsomspännande kalifat byggt på sharia, inte främst ska uppnås med hjälp av våld. Likväl är målet oförenligt med svenska grundläggande fri- och rättigheter. Därtill bygger organisationens strategi i västvärlden på segregation och enklavisering. Enligt Muslimska Brödraskapets ideologi ska muslimer inte assimileras i västerländsk kultur (s. 4/16).

Bilan Osman bygger sin artikel kring meningen att Säpo sedan 2018 inte längre klassar Muslimska brödraskapet som en terroristorganisation. Hon lägger ner stor möda på vad detta ”inte längre” innebär. I artikeln nämns inte Sameh Egyptson som en av källorna till Säpos information, men eftersom Bilan Osman begärt ut Säpos rapport har hon på sociala medier vidarebefordrat infon om Sameh Egyptson, vilket Mattias Irving i sin tur vidarebefordrar.

Han avslöjar att han kontaktat Sameh Egyptsons handledare vid Lunds universitet för att få information om honom, information Mattias Irving raljerar över, ”den evige forskarstudenten Sameh Egyptson”. Han skriver att Sameh Egyptson finansierat sin doktorandtjänst privat. ”Dvs han har aldrig varit anställd på institutionen. Ändå undertecknar han sina ständiga debattartiklar med Lunds universitet. Detta har hans handledare sagt till mig att han inte har rätt att göra. Men man kan inte ta ifrån någon deras doktorandtjänst, så de är maktlösa att agera.”

Mattias Irving avslöjar sin mobbarnatur.

Sameh Egyptson har enligt egen uppgift skrivit ett 50-tal debattartiklar i dagstidningar. Han har också publicerat fyra böcker om Muslimska brödraskapets svenska gren, en bok på arabiska, en på engelska och två på svenska: Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige och Bosättningen. Muslimska brödraskapets organisation och vision i Sverige. De två böckerna på svenska har delats ut till varenda riksdagsledamot.

Mattias Irving för inte någon sakdiskussion om innehållet i Sameh Egyptsons alla texter. Det ska tilläggas att han och Anna Ardin tillsammans med Omar Mustafa leder föreningen Hjärtat. Om Omar Mustafa skriver jag i föregående inlägg: ” Omar Mustafa har hela sitt vuxna liv haft ledande positioner i alla den svenska grenens olika föreningar och i princip varit statsanställd, eftersom hans verksamhet finansierats med skattemedel. Det finns belägg.”

Mohammed Amin Kharraki och Omar Mustafa känner förstås varandra. Kharraki kallar i sociala medier Sameh Egyptson för ”skojaren”, att Skolinspektionens beslut är ”problemet”. ”Den grundar sig i ett yttrande från SÄPO som kopierats från en skojare som osant kallas forskare och en så kallad rapport som forskarvärlden totalt sågat både i Sverige och utanför.”

Jag kommenterar i föregående inlägg ”forskarvärldens” oseriösa sågning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rapport 2017 om Muslimska brödraskapet i Sverige, att ”forskarvärlden” ägnade sig åt att pinka revir. Representanter för Muslimska brödraskapets svenska gren, inklusive Bilan Osman i sin artikel, klamrar sig likt iglar fast vid ”forskarvärldens” oseriösa sågning. De har inget annat att gå på.

Kharraki skriver vidare att Mattias Irving gett ”en fantastisk sammanfattning”, att ”SÄPO som ansvarar för hela detta land och alla dess invånares säkerhet hänvisar till honom [Egyptson] personligen samt tar information från hans texter gör en minst sagt mörkrädd”.

Det som gör mig mörkrädd är Mohammed Amin Kharraki, Omar Mustafa, Mattias Irving, Anna Ardin och Bilan Osman.

Och ETC, som publicerade Bilan Osmans propagandaartikel.

28 maj 2022

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *