I dag är det ett år sedan Sameh Egyptson disputerade på en doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren, Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), och fortfarande slussar politiker och myndigheter skattemiljoner till studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief tack vare att ägarfamiljen Bonniers journalister Niklas Orrenius, Moa Berglöf och Victor Malm med sina hårdvinklade artiklar dödade Egyptsons epokgörande studie

Jag ser bara ett enda skäl till Niklas Orrenius, Dagens Nyheter, Moa Berglöfs, Sydsvenskan, och Victor Malms, Expressen, vinklade artiklar om Sameh Egyptsons avhandling: Omsorgen om svenska Muslimska brödraskapets fortsatta offentliga finansiering.

Jag nämner ett namn i ägarfamiljen Bonnier: biskop Åke Bonnier. Jag nämner två av Dagens Nyheters tidigare intellektuella giganter: statsvetaren professor Herbert Tingsten (d. 1973) och filosofiprofessorn Ingemar Hedenius (d. 1982). Professorernas avsky för totalitära ideologier, sekulära som religiösa, är väl dokumenterad. Muslimska brödraskapet representerar islamismen, den fjärde totalitära ideologin i Europa efter kommunismen, fascismen och nazismen. Det är ljusår mellan de två giganterna och Bonniertidningarnas tre nämnda journalister. Den som släckte ljuset är biskop Åke Bonnier.

Från professorernas stadiga förankring i verkligheten till ett osynligt, övernaturligt, straffande, allsmäktigt väsen ingen i världshistorien har sett eller hört. Biskop Åke Bonnier har utsett sig till detta osynliga övernaturliga väsens jordiska ombud. Liksom Niklas Orrenius, Moa Berglöf och Victor Malm.

Från upplysningens tilltro till människans förnuft till prästerskapets tyranni.

För prästerskapets tyranni se min serie om upplysningsfilosofen baron d’Holbach här och här och här och här och här och här och här, där jag apostroferar biskop Åke Bonnier, och här, om Richard Jomshof (SD) och koranbrännaren Salwan Momika, och slutligen här om att våldet i Guds namn är unikt för de tre abrahamitiska religionerna judendomen, kristendomen och islam.

Hamas är Muslimska brödraskapets palestinska gren. Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) är Muslimska brödraskapets svenska gren. De två grenarna är bröder. Sameh Egyptson undersöker i avhandlingen IFiS kopplingar till det transnationella Muslimska brödraskapet på tre nivåer: organisatoriskt, ideologiskt och praktiskt politiskt. Avhandlingen visar att IFiS ihärdiga förnekande av alla samband inte håller.

Muslimska brödraskapet är en glödande judefientlig rörelse, vilket jag skrivit om i åtskilliga blogginlägg under åren samt i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Och vilket Hamas sedan 7 oktober förra året på ett bestialiskt sätt demonstrerar. Sedan Hamas utförde den blodiga terrorattacken mot judiska invånare i Israel har Hamas, i stället för att villkorslöst släppa den israeliska gisslan och sluta fred, låtit Gazaborna dö en ohygglig död och deras hus och hem raseras från norr till söder och förvandlat Gazaremsan till en ruinhög.

År efter år efter år bjöd IFiS tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges unga muslimer (SUM) in talare med en känd judefientlig retorik. Den 25 mars 2011 publicerade Dagens Nyheter artikeln av Lasse Granestrand, ”Antisemitisk talare bjöds in av Islamiska förbundet”, om inbjudan av den extremt judefientliga Salah Sultan.

Granestrand intervjuar riksdagsledamot islamisten Abdirizak Waberi (M),

som var IFiS ordförande när inbjudan skedde. Waberi låtsas att han inte kände till Salah Sultans judefientliga retorik, trots att de är bröder. ”Vi kan inte veta vad föreläsarna säger i tusentals sammanhang. Vi är en liten organisation och har inte kapacitet att kolla det.” Waberis förnekande är ett exempel på det Sameh Egyptson i sin avhandling kallar för IFiS ”organiserade hyckleri”.

Salah Sultan ingick i Muslimska brödraskapets Muhammad Mursis regering och fängslades efter det att den egyptiska militären störtat Mursi. Waberi, som var rektor för den nu stängda islamiska friskolan Römosseskolan i Göteborg, är dömd till fängelse för förskingring av skolpengen som skulle gå till eleverna, men som han använde till att starta ett islamistiskt parti i Somalia och besöka sexklubbar i Thailand. Islamisten Omar Mustafa

efterträdde Waberi som IFiS ordförande och fortsatte att tillsammans med Ibn Rushd och SUM bjuda in judefientliga talare, det vill säga bröder och systrar. Han var i många år Ibn Rushds förbundsrektor.

Niklas Orrenius
Den 5 februari 2023 publicerade Dagens Nyheter Niklas Orrenius stort uppslagna och djupt ohederliga artikel inför Sameh Egyptsons disputation, som online fått rubriken ”Storbråk väntas kring avhandling om Muslimska brödraskapet i Sverige” och i papperstidningen ”’Sverige har gett en liten grupp islamister makt.”. För att förstå hur Orrenius för DN:s läsare bakom ljuset och ställer sig på Muslimska brödraskapets sida bör artikeln 5 februari läsas tillsammans med Orrenius artikel 10 februari efter disputationen, ”Oenig nämnd godkände avhandling om islamism trots hård kritik”. Nyckelnamnet är ”Adam”, mångårig aktivist inom Muslimska brödraskapets svenska gren. Jag återkommer till honom och hans släkt.

Orrenius skriver att han har talat med en handfull personer som nämns i Egyptsons avhandling. Han ger en extremt ytlig presentation av personerna, han ger inte prov på någon som helst djuplodande bakgrundsforskning om dem och skälen till deras kritik. Bland annat får islamisten Mahmoud Khalfi,

tidigare IFiS ordförande, numera VD, stora moskén på Södermalm i Stockholm, svenska Muslimska brödraskapets huvudsäte, för femtioelfte gången försäkra att IFiS inte har någon koppling till Muslimska brödraskapet, han själv är bara inspirerad av brödraskapet. Egyptsons avhandling är ”en polisiär utredning”. Egyptson ”förstör för tusentals personer”.

Och, förstås, får den rent djävulska mobbaren Anna Ardin

strimla Egyptsons avhandling. Hon påstår att Egyptson ägnar sig åt rasbiologi och att Lunds universitet kommer att skämmas över Egyptsons avhandling.

Den högskola som borde skämmas är Marie Cederschiölds högskola som, trots Ardins mångåriga antidemokratiska verksamhet i islamistiska Muslimska brödraskapets tjänst, antagit henne som doktorand.

DN:s läsare får ingen information om Anna Ardins mångåriga koppling till Omar Mustafa som var med och startade den socialdemokratiska föreningen Hjärta 2011 där hon blev ordförande och Omar Mustafa vice ordförande. Alltså en islamist, en separatist, en teokrat, en man med en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren vars mål är en teokrati, en Gudsstat.

Inte heller får läsarna information om hennes mångåriga försvar av Muslimska brödraskapets svenska gren, till exempel i Flamman, och hur hon i Dagens ETC och via Muslimska brödraskapets anonyma Tankesmedjan Fenix gjort allt hon kunnat för att utmåla Egyptson som Förenade Arabemiratens agent och anklaga honom för att sprida konspirationsteorier och få disputationen stoppad. Muslimska brödraskapet är terrorklassade av Förenade Arabemiraten.

Orrenius berättar inte heller om Anna Ardins samarbete med den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogans tankesmedja SETA, som sedan 2015 varje år publicerar European Islamophobia Report, de två redaktörerna heter Farid Hafez och Enes Bayrakli. Ardins version publicerades 2022, jag skriver om den i det här blogginlägget 22 september 2022. I det här inlägget skriver jag om hur Ardin ingår i en global rörelse med säte i USA som gör allt den kan för att svartmåla Muslimska brödraskapets kritiker som ”islamofober”. Farid Hafez är en av ledarna.

Kritik riktades mot att EU betalade för Islamofobirapporten. I den här artikeln 30 juni 2023, ”Why Türkiye Sponsors a Fake Academic Report on ’Islamophobia’”, skriver Soeren Kern om hur SETA:s namn togs bort offentligt från rapporten för att dölja Erdogans inblandning och byttes ut mot Leopold Weiss Institute, som inte existerar men påstås finnas i Österrike. Jag skriver för övrigt i det här blogginlägget om den judiska konvertiten österrikaren Leopold Weiss/Muhammad Asads bok

Islam at the crossroads (1934) riktad till ungdomar.

Mellan 2015 och 2017 finansierade EU SETA med mer än 100 000 Euro som en del av programmet som skulle föra Turkiet närmare EU. Pengarna upphörde när EU insåg att pengarna gick till att finansiera European Islamophobia Report. En fake academic report, som Anna Ardin varit med om att skriva för Erdogans räkning.

Niklas Orrenius ger DN:s läsare ingen information om varför Anna Ardin är så negativ till Sameh Egyptsons avhandling utan framställer det som om hon är förbannad för att hennes namn felaktigt finns med. I det här blogginlägget skriver jag om hennes ”recension” av Egyptson avhandling i Dagens ETC, en ”recension” som borde få håret att resa sig på hennes handledare sedan två år när ”recensionen” skrevs, professor Magnus Karlsson.

Och så har vi då mannen som Orrenius valt att kalla ”Adam”. Han får sista ordet i artikeln 10 februari efter Egyptsons disputation.

Orrenius ger det extremt judefientliga Muslimska brödraskapet, som samarbetade med Hitler under andra världskriget, sista ordet. Ty ”Adam” tillhör en internationellt känd syrisk Muslimska brödraskapsfamilj, som jag skriver om i det här inlägget. ”Adam” heter Yasir Al-Sayed Issa.

Här är hans far Tarif Al-Sayed Issa och en av hans bröder Fidaaldin Al-Sayed Issa som på Facebook visar en bild av sig och Muslimska brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Qaradawi.

Och här är ytterligare en bror, Mustafa Al-Sayed Issa som cirkulerar på poster inom Muslimska brödraskapets svenska gren, bland annat som ordförande för SUM och Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS).

Och här är Yasir Al-Sayed Issas fru Shaima Muhammad. När ”Adam” klagar som mest under Egyptsons disputation om hur fruktansvärt oetiskt Egyptson agerar sitter hans fru i Islamic Reliefs styrelse, ett MB-organ. Men det avslöjar inte Niklas Orrenius för DN:s läsare.

Här finns också en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, Mostafa Kharraki. Han finns överallt där det finns skattemiljoner att hämta.

”Adam” säger till Orrenius att han av Egyptson utmålas som ordförande för SUM, att han aldrig haft någon post i SUM. Egyptson tog miste på ”Adam” och brodern Mustafa Al-Sayed Issa som varit SUM:s ordförande. Men att ”Adam” aldrig haft någon post i SUM stämmer inte visar Sameh Egyptson på sin blogg 25 augusti 2023.”Adam” har varit SUM:s mediaansvarige och också anställd på Ibn Rushds kansli, alltså anställd av Muslimska brödraskapet och finansierad med skattemedel.

Orrenius skriver att ”Adam” är rädd för att han ”vid resor i Mellanöstern, kan gripas av diktaturers säkerhetstjänst och att avhandlingens ord om honom kan användas emot honom vid förhör. – Därför hoppas jag att Egyptsons avhandling underkänns. Det är en fråga om liv och död, bokstavligen”.

Orrenius måste veta vem han intervjuar. En medlem i en internationellt känd Muslimska brödraskapsfamilj vars far (död) och bröder och hustru är aktiva i Muslimska brödraskapet, som plockat hem hundratals miljoner skattekronor genom ”organiserat hyckleri”. Varför Orrenius inte informerar DN:s läsare utan deltar i det organiserade hyckleriet är för mig hårresande. Det säger sig självt att säkerhetstjänsterna i Mellanöstern vet vilka som ingår i familjen Issa.

Massmedia ska föreställa den fjärde statsmakten, efter den verkställande makten, den lagstiftande makten, den dömande makten, och granska makthavare.

Muslimska brödraskapet är makthavare i Sverige, det är därför de så intensivt vill få Egyptsons avhandling stoppad. De har utmålat sig som ”muslimernas” talespersoner, den maktpositionen vill de behålla. De vill att statsministrarna i fortsättningen ska vallfärda till Mahmoud Khalfis moské i Stockholm och låta dem vara regeringens samtalspartner. Dessutom står hundratals miljoner skattekronor på spel, Ibn Rushd och Islamic Relief är de främsta kassakorna. Liksom påståendena om ”islamofobi”, president Erdogans favoritord i syfte att få europeiska politiker att införa hädelselagar i Europa, vilket jag skriver om i min bok om Muslimska brödraskapet.

Orrenius skriver att ”Adam” planerar att åka till disputationen och ställa frågor till Egyptson. ”Jag är förvånad att avhandlingen har släppts fram till disputation. Det är inte värdigt en institution som Lunds universitet, säger Adam.” Som om ”Adam” är kvalificerad att bedöma en doktorsavhandling.

Och nog ställer ”Adam” frågor alltid. Utan att låtsas om att frun sitter i Islamic Reliefs styrelse. Orrenius artikel efter Sameh Egyptsons disputation är rena snyftreportaget. ”Adam” har kört bil i sju timmar för att vara med på disputationen. Det hade varit mer miljövänligt om han tagit tåget, det hade gått betydligt snabbare också, förutsatt att tåget gick i tid. Jag vet, eftersom jag tog tåget från Stockholm till Lund och resan tog sannerligen inte sju timmar. Orrenius skriver: ”Efter över tre timmars akademisk diskussion fick Adam till slut ordet.” Huvudpersonen i Orrenius reportage om disputationen är alltså ”Adam” ”som räknade upp faktafel han hittat i Sameh Egyptsons avhandling, och frågade: – Hur ser du på ditt ansvar? Adam en 34-årig man som egentligen heter något annat, hade tagit ledigt från jobbet och kört sju timmar från Stockholm till Lunds universitet för att ställa frågor. Den viktigaste: Varför pekar ett svenskt lärosäte ut honom som antidemokrat?”.

Det korta svaret från mig: Därför att Muslimska brödraskapet är en totalitär global rörelse som strävar mot att etablera en teokrati, en Gudsstat, styrd av deras tolkning av sharia. ”Koranen är vår lag.” Och de har en fullkomligt vedervärdig kvinnosyn.

” – Skadan är redan skedd. Samehs avhandling där jag och många andra hängs ut med namn som del av Muslimska brödraskapet har redan laddats ner över 7 000 gånger, sa Adam till DN före disputationen. Sameh Egyptson medgav att han i avhandlingen gett Adam fel titel – men insisterade på att Adam i grunden beskrivits korrekt. – Du ingår i nätverket som hör till Muslimska brödraskapet. Att arbeta för Sveriges unga muslimer, som du gjort – det är tydligt. Du får ta ditt ansvar! Adam var missnöjd med svaret. – Du svarar inte på min fråga om det etiska ansvaret.”

Och det är just etik Orrenius artikel ebbar ut i. Inte att en extremt judefientlig totalitär rörelse i decennier har lurat politikerna och myndigheterna att slussa hundratals miljoner skattekronor till deras antidemokratiska och separatistiska verksamhet. En person i betygsnämnden ville inte godkänna avhandlingen.

”Flera i publiken var tydligt skeptiska till Egyptsons forskning”, skriver Orrenius. ”’En skandalavhandling’, sa idéhistorikern Andreas Önnerfors, verksam vid Linnéuniversitetet och expert på konspirationsteorier.”

Orrenius avslöjar inte om Andreas Önnerfors också är expert på Muslimska brödraskapet.

”– Jag är förvånad att Lunds universitet släpper fram den på det här sättet. Det borde ha gjorts en etikprövning. Och sättet som Sameh Egyptson talar om Muslimska brödraskapet liknar konspirationsteoretiska resonemang, sa Andreas Önnerfors.”

Och Hamas är förstås också en konspirationsteori? Alla miljarders miljarder dollar avsedda som hjälp till palestinierna i Gaza och som Hamas har använt till att köpa vapen och bygga ett jättelikt tunnelnätverk under sjukhus, dagis, skolor och bostadshus avsett för deras militära operationer mot Israel i stället för att bygga upp Gaza är förstås också en konspirationsteori?

Orrenius avslutar artikeln: ”Den utpekade islamisten Adam körde besviken mot Stockholm, med huvudet fullt av frågor som han inte hann ställa.”

Och jag har huvudet fullt av frågor om Niklas Orrenius, om DN:s ansvarige utgivare Peter Wolodarski, om ägarfamiljen Bonnier och deras försvar för totalitära Muslimska brödraskapets svenska gren och alla hundratals miljoner skattekronor denna rörelse höstat in.

De två lakejerna Moa Berglöf och Victor Malm följer i husses fotspår och avfärdar Egyptsons avhandling. De recenserar disputationen!

Moa Berglöf
Berglöf skriver i Sydsvenskan ledaren ”Egyptson borde inte ha släppts fram”. Hon kritiserar handläggaren Mika Vähäkangas och avslöjar därmed att hon inte har läst avhandlingen, eftersom hon missar biträdande handledaren statsvetaren professor emeritus Mats Lindberg och att det rör sig om en statsvetenskaplig avhandling. ”En doktorsavhandling som bedöms kunna läggas fram ska i praktiken också godkännas. Inte bara för att det är ett personligt nederlag att underkännas, utan också för att vägen till disputationen ska vara så akademiskt gedigen att det enda som återstår är ett godkännande. Extra viktigt i ett så pass känsligt ämne som detta, där varje ord måste vägas på våg. Och det är handledarens, i detta fall teologen Mika Vähäkangas, uppgift att lotsa doktoranden dit.”

Nu var det statsvetaren Mats Lindberg som lotsade avhandlingen till disputation, eftersom den kört fast i det från början avsedda ämnet religionsdialog. Det hade Moa Berglöf insett om hon läst avhandlingen.

Victor Malm
Inte heller Victor Malm recenserar avhandlingen utan disputationen. Malms magplask skriver jag om i det här blogginlägget. Victor Malm koncentrerar sig i artikeln ”Egyptson är godkänd – men striden fortsätter” på vetenskapligheten, på metoden. Malm skriver att Egyptson ”ska disputera i kyrko- och missionsstudier”. Själva avhandlingen är statsvetenskaplig. Metoden är statsvetenskaplig. Det förstår inte Malm utan tar fasta på Torsten Jansons kritik, utifrån ett missionsvetenskapligt perspektiv. Torsten Janson var den ledamot i betygsnämnden som underkände avhandlingen och som höll ett långt kritiskt inlägg under disputationen. Malm skriver:

”Kontroversen har bara börjat. Men jag är ganska säker på att den kommande striden inte kommer att handla om Egyptsons grundpåstående – att Muslimska brödraskapet, genom Islamiska förbundet i Sverige, har infiltrerat det svenska samhället – utan metodologin, etiken, det vetenskapliga utanverket. Om det var rätt att ge Egyptson en doktorshatt, inte om han har rätt. Har han det står sig akademiska formalia ganska slätt.”

Och Malm ser verkligen till att debatten handlar om formalia, åtminstone på Expressen Kultur. Han är helt likgiltig till den offentligt finansierade antidemokratiska verksamhet som pågår i Sverige. Jag skriver att Malm bygger sitt varumärke på Sameh Egyptsons bekostnad. För att få stöd för sin kritik av Egyptsons avhandling vänder han sig till Torsten Janson och ber honom delge Expressens läsare sin kritik. Det är uppenbart av Jansons artikel 14 februari att Expressen  låg på honom att publicera sitt negativa omdöme.

Därefter kommer en sågning 27 februari av Elena Namli och Carl-Henric Grenholm, professorer i teologisk etik, Uppsala universitet, ”Egyptsons avhandling är ett haveri för universitetet”. De kallar Egyptsons avhandling en ”avhandling i missionsvetenskap”. De nämner etikprövningslagen och struntar i att den inte var tillämplig på Egyptsons avhandling.

Nästa professor att bygga Victor Malms varumärke är professor Simon Sorgenfrei 9 mars, ”Vilken islam vill den svenska staten stötta”. Han är mest mån om att Muslimska brödraskapets aktivister ska få fortsatt offentlig finansiering, vilket Sameh Egyptson är emot. Jag avslutar mitt inlägg om Malm med att rikta mig till ägarfamiljen Bonnier.

Det sorgliga är att Victor Malm fick rätt. Muslimska brödraskapets aktivister har tagit till stora artilleriet och lyckats få Önep att polisanmäla Sameh Egyptson på grund av obefintlig etikprövning, trots att en sådan inte var nödvändig när han startade sitt avhandlingsarbete.

Niklas Orrenius och Salahuddin Barakat, ena halvan av Föreningen Amanahs ledarskap
Efter Hamas bestialiska terrorattack mot Israel anordnade Kulturhuset Stadsteatern i samarbete med Dagens Nyheter en samtalskväll på Kulturhuset i Stockholm, ”När kriget Israel-Hamas når hemmaplan”. Avsnittet ”Hur göder kriget mellan Israel-Hamas islamofobi och antisemitism i Sverige?” visades på SVT Forum 5 februari 2024, ca 3 timmar in i programmet.

Det är märkligt att så fort en terrorattack i islams namn sker någonstans i världen så dyker automatiskt ”rädslan” för ökad ”islamofobi” upp. ”Islamofobi” är president Erdogans och islamisters slagord i syfte att införa blasfemilagar och få tyst på kritik av totalitära politiska tolkningar av islam. Svenska regeringar av alla schatteringar har slösat miljoner och åter miljoner skattekronor på ”kampen mot islamofobi”. Ju mer pengar som slösas, desto mer utbredd tycks ”islamofobin” bli och kraven på ännu mer pengar ökar. Ordet ”islamofobi” borde ha utmönstrats för åratal sedan, eftersom det utnyttjas i antidemokratiska syften av både stater och individuella personer.

Det är skandal av Dagens Nyheter att likställa antisemitism, som rör en etnisk grupp, med Erdogans ”islamofobi”. Erdogans politiska parti AKP betraktas som Muslimska brödraskapets systerparti.

En individuell extremt antidemokratisk person som i åratal gött sig på ”islamofobi” är Salahuddin Barakat,

Islamakademin Malmö, och ena halvan av Föreningen Amanah. I bilden ovan ses han på konferensen anordnad av svenska Muslimska brödraskapet. Andre mannen från vänster i nedre raden är den ovan nämnda Mustafa Al-Sayed Issa. Till höger om honom är Rashid Musa, tidigare liksom Issa SUM:s ordförande.

Amanah samarbetar med studieförbundet Ibn Rushd, som ingår i svenska Muslimska brödraskapets nätverk av offentligt finansierade föreningar, vilket jag skriver om i det här blogginlägget från 16 augusti 2021, ”Lena Posner Körösi: Vad håller du på med? Varför frontar du med föreningen Amanah Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd?”

Därför tappade jag hakan när jag hörde Niklas Orrenius berömma Amanah och säga att Amanahs samtalskvällar ”har betytt mycket för oss medborgare i Malmö”, ca 3 timmar 20 minuter in i programmet.

Och jag tänkte: Niklas Orrenius har ingen journalistisk integritet, han har ingen demokratisk kompass. Varför nonchalerar han Salahuddin Barakats extremt antidemokratiska och separatistiska inställning? Malmö tycktes ha klarat sig alldeles utmärkt innan könsapartheidmissionären Salahuddin Barakat dök upp 2013 och bildade Islamakademin och vips skaffade sig en maktställning. Nu tycks han vara oersättlig som ”muslimernas röst” i Malmö, omfamnad av den politiska ledningen. Och Dagens Nyheter.

Jag har skrivit mängder med blogginlägg om Salahuddin Barakat och de antidemokratiska texter han marknadsförde sin verksamhet med 2013, bland annat det här inlägget.

Jag var inte ett dugg förvånad över att Salahuddin Barakat bara timmar efter Hamas terrordåd blev känt gick ut offentligt med sitt stöd och utan betänkligheter spräckte samarbetet med rabbinen i Amanah.

Niklas Orrenius publicerar i DN 12 oktober 2023 artikeln ”Hyllat muslimsk-judiskt samarbete pausas efter Facebookstatus om Israel-Palestina”. Han skriver: ”Efter att terrorgruppen Hamas inlett sina attacker mot israeliska mål, både civila och militära, skrev Islamakademin: ’Sedan 1948 har Palestina varit under ockupation. I årtionden har en etnisk rensning och apartheid pågått mot den palestinska befolkningen. Oräkneliga många gånger har islams heligheter skändats. Som muslimer står vi med våra förtryckta bröder och systrar i deras rätt till kamp mot dessa orättvisor och för frihet, rättvisa och fred’.”

Barn, ungdomar, äldre dödades och skändades urskillningslöst av Hamas. Och detta är Barakats svar.

Som sagt, jag är inte förvånad över hans salva. För mig är han en hycklare av rang. När Frankrikes president Emanuel Macron höll ett brandtal mot islamister skrev Salahuddin Barakat 7 oktober 2020 detta inlägg på Facebook, numera raderat, där han kallar Frankrikes president för en ”skurkaktig fjant med hybris” och Frankrike för en ”extremsekulär och alltmer islamofob skurkstat”. Om upplysningen och franska revolutionen skriver han:

Den franska vägen är inte mycket annat än en filosofiskt svag, extremsekulär och rasist-nationalistisk ideologi som etablerades genom giljotinens skräckvälde och sedan spreds i världen genom avrättningar, tortyr och massgravar som får ISIS brott att blekna. DETTA är den s k ’civiliserade’ franska vägen vi muslimer och icke-européer känner till! Bland det värsta som Europa har att erbjuda.

Detta är Salahuddin Barakats intellektuella nivå. Kritik riktades mot att Allmänna arvsfonden, trots Barakats utfall mot Frankrikes president, ansåg att han var värd de 12,5 miljoner kronor beviljade för Amanahs verksamhet. Kritiken avfärdades.

Jag frågar mig varför Salahuddin Barakat över huvud taget vistas i Sverige, eftersom han är så negativt inställd till den västerländska civilisationen. Jag frågar mig varför Sveriges journalister inte har gjort en djupdykning i denna extrema mans islamiska utbildning. Han kom till Sverige från Libanon som barn, fick sin utbildning i Sverige, bestämde sig för att studera islam i bland annat Jemen och Pakistan för att sedan kräva att bli försörjd av offentliga svenska medel samtidigt som han agerar för införandet av sharia. Han vägrar ta kvinnor i hand. Hur finansierade han sin utbildning utomlands? Exakt vad var det för lärare han studerade för? Hur fick han kontakt med dem?

Jag frågar mig också varför Niklas Orrenius skrev de två artiklarna om Sameh Egyptsons avhandling. Vad var syftet? Vad ville han och Dagens Nyheter uppnå med de två artiklarna? Anser de att de uppnådde sitt mål?

Ett år har gått sedan Sameh Egyptsons disputation och fortfarande öser politiker och myndigheter miljoner över Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige. Sameh Egyptson riskerar åtal.

10 februari 2024

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *