Professor Lars Trägårdh: Hur förväntar du dig tillit till din tillitsforskning i framtiden nu när doktorand Anna Ardin på din institution för Turkiets Recep Tayyip Erdogans räkning har publicerat ett flagrant försvarstal för representanter för den fjärde totalitära ideologin i Europa, dvs Muslimska brödraskapets svenska gren, ännu närmare bestämt Omar Mustafa?

Omar Mustafa har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren, se exempelvis det här blogginlägget. Doktorand Anna Ardin har i många år samarbetat med Omar Mustafa. Hon har med näbbar och klor försvarat honom och kletat ”islamofob” på alla som kritiserat hans demokratifientliga verksamhet, vilket jag har skrivit om i många blogginlägg, se här och här och här, liksom i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter (2018).

Antingen värnar man om det demokratiska styrelseskicket eller så värnar man inte om det. Det finns inget mellanläge. Turkiet har inte precis stärkt demokratin i landet under Erdogans tid som premiärminister och president. Doktorand Anna Ardin, Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola, Emin Poljarevic, Uppsala Universitet, och Mattias Irving har sammanställt det svenska avsnittet i den i går publicerade European Islamophobia Report 2021.

Rapporten är hårresande. För att inte säga grotesk. Utse en fiende. Strimla fienden. ”Fienden” i rapporten är ”en liten men inflytelserik grupp tankeledare, bestående av politiker, journalister och akademiker” (s. 577), det vill säga den lilla grupp som värnar om vår demokrati och som i åratal har kritiserat att skattemedel går till demokratifientliga Muslimska brödraskapets svenska gren, inte minst till studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief. Vi har, enligt rapportförfattarna, ”kommit att bli centrala för utvecklingen av islamofobi i Sverige” (ibid.). Vi har till och med fått en rubrik, ”Central figures in the islamophobia network” (s. 594). Vi anklagas för att framföra åsikter och vara godtyckliga.

I det här blogginlägget 27 december 2016 skriver jag om 2015 års rapport och om den ena redaktören Enes Bayrakli, scrolla ner till rubriken ”Den turkiska regeringstrogna tankesmedjan SETA om beslöjningen”. Jag skriver även i de inledande sidorna i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige om syftet med Turkiets rapporter om islamofobin i Europa. SETA gav ut de första islamofobirapporterna, numera publiceras de av Leopold Weiss Institute, Österrike. Focus on Western Islamism skriver 9 mars 2022 i artikeln ”Turkey Lobbies to Outlaw Criticism of Islamism in Europé” att Bayrakli avgått från SETA, att SETA utsattes för kritik av Tyskland men att det är helt klart att Turkiet fortfarande ligger bakom dessa rapporter. Notera att de skriver att kritik av islamism ska kriminaliseras. ”Islamism” nämns ett fåtal gånger i den senaste rapporten, med citattecken. Ingen förklaring ges till vad islamism står för. Men citattecknen demonstrerar att rapportförfattarna inte tar begreppet på allvar.

Vad gäller rapportens andra redaktör Farid Hafez så kritiserar Europaparlamentet i Resolution 29 april 2021, punkt 394, att Farid Hafez fått bidrag trots hans nära koppling till Muslimska brödraskapet och den turkiska regimen:

Highlights that beneficiaries of programmes for rights, equality and citizenship under the Union budget must adhere to the highest standards of rule of law, independent media, and free speech; deplores that Austrian political scientist Farid Hafez repeatedly received funding from the EU budget, despite his close association with the Muslim Brotherhood and the Turkish government, who attempt to silence independent journalists and media freedom under the disguise of Islamophobia; calls on the Commission to amend eligibility criteria for rights, equality and citizenship programmes under the Union budget to prevent individuals and organisations with such disturbing views from receiving Union funding;

Farid Hafez är senior researcher i det som heter Bridge Initiative, Georgetown University. Universitetet driver en hetskampanj mot den utomordentligt välrenommerade forskaren Lorenzo Vidino, specialist på Muslimska brödraskapet i väst, och kallar hans forskning om Muslimska brödraskapet i väst för konspirationsteorier. Ardin, Irving och Poljarevic skriver att ”islamofobinätverket ” har ”a working relationship with Lorenzo Vidino”, det är alltså negativt, och nämner i not 73 just Bridge Initiative (s. 594).

Erdogans parti AKP beskrivs i allmänhet som Muslimska brödraskapets systerparti.

Muslimska brödraskapet representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa, kallad islamism, att islam och politik är oupplösligt förenade. Islamofascism är ett annat namn, vilket myntades i samband med den islamiska revolutionen i Iran 1979.

Kortfattat kan islamofascism sammanfattas med sentensen ”islam och väst är inkompatibla”. Bakom sentensen ligger islamofascismens två huvudingenjörer egyptiern Hassan al-Banna (1906–1949), grundare 1928 av Muslimska brödraskapet, och indiern/pakistaniern Sayyid Abu al Ala-Mawdudi (1903–1979), grundare 1941 av tvillingorganisationen Jamaat-e-Islami. Banna och Mawdudi ideologiserade islam, det vill säga de skapade en totalitär politisk ideologi baserad på valda delar av islams urkunder, en protestideologi mot den västerländska liberala demokratin, som båda var motståndare till. Islam ska vara en världsledande politisk makt, inte väst.

Bannas och Mawdudis ideologi är påverkad av de politiska ideologierna som var förhärskande efter första världskriget: den liberala demokratin, kommunismen, fascismen, nazismen. Den islamofascistiska ideologin, av Banna och Mawdudi kallad islam, förestavar hur statens och individens dagliga liv regleras in i minsta detalj. Individen har inget att säga till om. Det handlar alltså om en totalitär politisk tolkning av islam och ska inte förväxlas med en rent andlig utövning av islam. Det finns hur många religiösa tolkningar av islam som helst.

Mawdudi, Muslimska brödraskapets politiska aktivister och Saudiarabien ligger sedan 1970-talet, bland annat med hjälp av islamiska universitetet i Medina, bakom islamofascismens spridning över hela världen, inklusive Sverige.

Mawdudi är en nyckelperson eftersom hans rörelse såg till att hans skrifter översattes till bland annat arabiska. Och hamnade i händerna på Sayyid Qutb, Muslimska brödraskapets främsta ideolog från början av 1950-talet. Som blev hänförd. Som i sin tur hänförde Ayatollah Khomeini. Och vad det ledde till 1979 i Iran vet vi. Det var Irans nuvarande religiösa ledare Ali Khamenei som till persiska översatte Qutbs verk som hänförde Khomeini. Och honom själv. Att den ena var sunni och den andra shia spelade ingen roll. Muslimska brödraskapets höga ledare har goda kontakter med Irans högsta prästerskap.

Afghanistans talibaner är drillade i Mawdudis och Saudiarabiens ultrareaktionära och extremt kvinnofientliga politiska tolkning av islam. Jag skriver om Qutb och Mawdudi i det här och det här blogginlägget inför valet 2022.

Ardins, Irvings och Poljarevics rapport låter som en upprepning av Ardins och Irvings gamla klagosång när båda var medlemmar i Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet. Men nu är Anna Ardin doktorand på Marie Cederschiöld högskola. Hon presenteras i rapporten som doktorand på denna högskola. Hon representerar inte bara sig själv utan hela högskolan och i synnerhet sin institution: Centrum för civilsamhällesforskning. Rapporten har inget med forskning att göra. Den är som jag skriver i rubriken ett flagrant försvarstal för representanter för den fjärde totalitära ideologin i Europa.

I vanlig ordning skiljer Anna Ardin inte på den totalitära politiska ideologin och andlig utövning av islam utan använder det missledande kollektivordet ”muslimer” om båda grupperna. Det gör hela rapporten vilseledande, för att inte säga direkt lögnaktig.

Det är inte kollektivet ”muslimer” Anna Ardin försvarar, utan den mycket lilla politiska gruppen Muslimska brödraskapet, som är högerextrem om man föredrar det ordet framför islamofascistisk. Omar Mustafa är alltså högerextremist.

Och naturligtvis får den allvarliga kritiken mot studieförbundet Ibn Rushd, som Omar Mustafa i många år var förbundsrektor för, kritik.

Professor Lars Trägårdh. Doktorand Anna Ardin sätter större tilltro till journalisten Bilan Osmans artikelserie i tidningen ETC om ”viskningsleken” mot Ibn Rushd än till seriösa forskare som Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren.

Vad krävs det egentligen av en doktorand på din institution? Får de lära sig källkritik?

Emin Poljarevic, som inte har publicerat något om Muslimska brödraskapets svenska gren, påstår att MB inte är verksamma i Sverige. Han är Bilan Osmans källa. Jag kritiserar honom i det inledande blogginlägget jag länkar till och visar flera belägg för att MB är verksamma i Sverige. Poljarevic kritiserade även Säpos rapport som låg bakom att skolinspektionen stängde skolor kopplade till män inom MB. Poljarevic nämns i rapporten som källa, not 64, s. 593, till ”Säporapport bakom skolnedstängning sågas av forskare”. ”Forskaren” är Poljarevic, och som nämnts har han inte publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapets svenska gren. Jag skriver om Bilan Osman och Säpo i det här blogginlägget.

Seriösa forskare har alltså framfört kritik mot att Ibn Rushd finansieras med skattemedel. De forskarna avfärdas som islamofober. Samtidigt lyfts Ibn Rushd fram som organisation som arbetar för att motverka islamofobi!

Dessutom lyfts en ”civil society” vid namn INSAN fram, tidigare kallad Nyans.Muslim. ”Organisationen” består av en person. Amanj Aziz. Han är ökänd för sina antidemokratiska kontakter. Han har i åratal försörjt sig på skattemedel genom att påstå att han verkar mot islamofobi. Bland föreningar som arbetar mot islamofobi lyfts även Muslimska mänskliga rättighetskommittén (MMRK) fram. MMRK är en handfull högerextrema medlöpare till Muslimska brödraskapet.

Rapportförfattarna låter påskina att gruppen de kallar ”islamofober” är högerextrema, när det i själva verket är gruppen de försvarar som är högerextrem med syftet att krossa demokratin. Ibn Rushd är en missionsverksamhet med målet att inifrån omvandla det svenska samhället i sin riktning. Muslimska brödraskapets långsiktiga mål är ett kalifat, en teokrati.

De har extremt god draghjälp av Anna Ardin. Hon rev upp himmel och jord för att få MSB att från sin hemsida radera Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis kunskapsöversikt om Muslimska brödraskapet i Sverige. Även i ”islamofobirapporten” slinker kritiken med, not 72 och 74, s. 594. Pierre Durrani har varit medlem i Muslimska brödraskapets svenska gren!

I den svenska sammanfattningen skriver de om lokalpolitikers försök till lagstiftning riktad mot kvinnor som bär ”traditionell klädsel” (s. 577). ”Traditionell” sedan den assyriska krigarkungen Tiglatpileser I (d. 1076 fvt) lagstiftade att ”ärbara” kvinnor måste vara beslöjade utomhus? I högskolans årsredovisning 2021 visas bilder på kvinnor i hijab. Jag har sedan 2016 på min blogg skrivit att hijab är en politisk markör och förklarat varför, att hijab infördes som en islamisk plikt när Muslimska brödraskapet, finansierade av Saudiarabien, började sprida sin politiska tolkning av islam världen över. Antalet beslöjade flickor och kvinnor är ett tecken på graden av ett samhälles islamisering. Se på Iran. Och Afghanistan. I båda länderna var islam den dominerande religionen i århundranden. ”Plikten” att vara beslöjad är befallning av jordiska män, influerade av Mawdudis lära. En kvinna i Iran som gick barhuvad dödades nyligen av den religiösa polisen. Kvinnor i Iran som nu demonstrerar och bränner sina hijab riskerar piskrapp, fängelse, tortyr, död.

Hijab ska likställas med de italienska fascisternas svartskjortor. Med nazisternas hakkors. Det är inte tolerans att visa intoleransen tolerans. Högskolan, som utbildar sjuksköterskor, visar tolerans genom att förklara för studenterna att hijab är en politisk markör och inte hör hemma i den offentligt finansierade sektorn. Inte genom att signalera tolerans via bilder på hijabklädda kvinnor.

Ardin, Irving och Poljarevic lyfter fram det nystartade Partiet Nyans som något positivt för Sverige (s. 596). Ardin och Irving har i åratal drivit som en sport att trakassera forskarna Sameh Egyptson och Magnus Ranstorp.

Rapporten avslutas med en uppmaning att judiska och muslimska minoriteter ska likställas. Judar är en grundlagsskyddad etnisk minoritet. Det finns hundratusentals olika tolkningar av islam världen över. Religion är tolkning. Det borde Marie Cederschiöld högskola känna till. Högskolan borde också känna till att de flesta judar har flytt Malmö på grund av den extrema antisemitismen från invandrare från Mellanöstern.

Så professor Lars Trägårdh: Varför samarbetar Marie Cederschiöld högskola med Turkiets president Recep Tayyip Erdogans regim? Hur förväntar du dig att man ska hysa tillit till din tillitsforskning efter Anna Ardins hårdvinklade rapport? Det enda rätta högskolan kan göra är att anordna ett seminarium så att vi som tar demokratin på allvar och som forskat om Muslimska brödraskapet får en chans att bemöta Anna Ardins grova anklagelser.

22 september 2022

Mona Lagerström fil dr

4 kommentarer

  1. Mycket “påtagligt” vill jag påstå.
   Men hon har tydligen s a s “bytt sida”.
   Många svenska kvinnor tycks vara helt fascinerade av muslimska män.
   Av nån för mig helt obegriplig anledning.
   “Poljarevic” närA knuten till fd polischefen i Uppsala?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *