Ordförande Anne Ramberg och hela Uppsala universitets styrelse: Universitetslektor Emin Poljarevic, Teologiska institutionen, säger i två intervjuer i juni att det inte finns några bevis för att Muslimska brödraskapet är verksamma i Sverige. Jag kräver att han presenterar belägg för sitt påstående!

Anne Ramberg och styrelsen. Inse detta: Demokratin är under attack, även i Sverige. Inte sedan andra världskriget har den västerländska demokratin utsatts för en liknande attack än den som pågår just nu. Vladimir Putins invasion av Ukraina är en utmaning mot hela den västerländska demokratin. Här i Sverige utmanas vår demokrati av Muslimska brödraskapet. Emin Poljarevic underblåser attacken.

Muslimska Brödraskapet är en avgränsad sekt, liksom Jehovas vittnen är en avgränsad sekt. Poljarevic, som skrivit sin doktorsavhandling om Muslimska brödraskapet i Egypten, vet mycket väl att rörelsen är en avgränsad sekt. Ingen skriker högt om att kristna kränks när kritik riktas mot Jehovas vittnen. Men så fort kritik riktas mot Muslimska brödraskapets olika föreningar i Sverige dyker kollektivordet ”muslimer” upp.

Anne Ramberg och styrelsen: Håll alltså isär min kritik av Muslimska brödraskapets aktivister från landets islambekännare. MB är en liten sekt. De representerar bara sig själva.

Den 3 mars 2017 påstod Poljarevic i SVT att Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani, som skrivit rapporten om Muslimska brödraskapet i Sverige, beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ”inte tagit hänsyn till den omfattande forskning som finns om islam och muslimer i Sverige”. Notera kollektivordet muslimer. Det var inte muslimer rapporten, eller snarare kunskapsöversikten, handlade om.

Poljarevic var en av initiativtagarna till kritiken av översikten. Genom att i SVT ta heder och ära av författarna satte han stopp för en ordentlig upprensning av Muslimska brödraskapets bidragsfiffel. Jag skriver om Poljarevics och de andras insats i det här och det här blogginlägget. Det är fem år sedan.

Nu gör han likadant i samband med en artikelserie i Dagens ETC om studieförbundet Ibn Rushd, och i samband med att Skolinspektionen stängt två friskolor och hänvisar till en rapport från Säpo. Och där förstås MSB-rapporten dyker upp igen.

Muslimska brödraskapet har varit verksamma i Sverige i fyra decennier. Och kammat hem hundratals miljoner skattekronor, genom bland annat friskolor, studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief.

Redan 9 september 2005 varnade frilansjournalisten Salam Karam i Expressen, ”S lierar sig med extremisterna”, för Muslimska brödraskapet. Den 2 maj 2006 gjorde Uppdrag granskning ett program kopplad till stora moskén på Södermalm där Salam Karam intervjuas. Mahmoud Aldebe, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, medverkar.

Den 6 november 2009 gjorde Evin Rubar för Dokument inifrån reportaget ”Slaget om muslimerna”, om stora moskén på Södermalm i Stockholm. Abdirizak Waberi, som intervjuas, var då ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), grundat av Muslimska brödraskapet. Han påstår i reportaget att IFiS representerar islams alla trosfränder i Sverige. Han ljuger. Han var riksdagsledamot för Moderaterna 2010–2014. Han var rektor också för Römosseskolan i Göteborg. Nu är han dömd för förskingring. Han efterträddes som ordförande för IFiS av Omar Mustafa. Omar Mustafa har i alla år han varit verksam i rörelsens olika svenska föreningar, inklusive som förbundsrektor för Ibn Rushd, enbart företrätt Muslimska brödraskapet, inte muslimer.

Jag har sedan 2016 på den här bloggen skrivit mängder med inlägg om Muslimska brödraskapets svenska gren. Jag har publicerat boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1 (2018). Sameh Egyptson har publicerat fyra böcker om MB i Sverige, Johan Westerholm har publicerat en bok och otaliga artiklar. De redan nämnda Aje Carlbom, Magnus Norell och Pierre Durrani, samt Magnus Ranstorp, Peder Hyllengren, Rebecca Weidmo Uvell, som jag återkommer till, har skrivit om MB:s svenska gren och namngivit nyckelpersonerna om och om igen.

Vi har i åratal skrivit om det hårresande i att demokratifientliga Muslimska brödraskapets olika föreningar drivs med skattemedel.

Emin Poljarevic är skyldig alla oss belägg för sitt påstående!

I Daniel Vergaras artikel 17 juni 2022 i Syre, ”Säporapport bakom skolnedstängning sågas av forskare”, säger Poljarevic att Muslimska brödraskapet inte är verksamma i Sverige.

Först och främst måste man ställa sig frågan om muslimska brödraskapet på något sätt är etablerade i västvärlden? Jag har inte sett någon muslimsk organisation i Europa som uppger att de är eller tillhör Muslimska brödraskapet.
Hade Säpos rapport fått godkänt om det varit en uppsats som lämnats in till dig?
– Nej, absolut inte, den här hade jag underkänt. Det kanske har att göra med att inom akademin så jobbar vi forskningsetiskt med öppna källor och ingen hemlig bevisning. Hursomhelst, här behövs mer kompetens när det gäller att förstå religionsvetenskapliga och sociologiska processer överlag och när det gäller islam och islamisk aktivism.
Nu har alltså MSB-rapporten letat sig in till Säpo och används för att stänga ned skolor. Skolinspektionen uppger att de aldrig själva besökt Framstegsskolan för att skapa sig en bild om den påstådda enklaviseringen och ”islamiseringen”.

Daniel Vergara inleder artikeln med: ”Om jag inte hade haft den forskarbakgrund jag har, att jag studerat och forskat kring Muslimska brödraskapet så skulle jag ha blivit mörkrädd. Jag skulle bli rädd för i princip alla muslimska ledargestalter i Sverige. Det här visar ytterligare att vi har ett samhällsklimat där man exotifierar och misstänkliggör muslimer. Det är synd att Säpo av alla myndigheter har fallit i den gropen, säger Emin Poljarevic.”

”Alla muslimska ledargestalter i Sverige.” Skolinspektionens rapport, som jag kommenterar i det här blogginlägget, listar MB:s innersta kärna i Sverige. En liten klick som gjort friskoleverksamhet till big business. Notera också att Poljarevic säger muslimer.

Vilken forskning hänvisar Poljarevic till?

Den enda forskning om MB jag hittar är hans avhandling om MB i Egypten och vad det innebär att vara ung aktivist under en repressiv regim där man riskerar att anhållas, torteras, dömas till fängelse, kanske i åratal. En situation som inte har några likheter med Sverige. Här använder MB den svenska skattkistan som kassako.

Poljarevic blir alltså ”mörkrädd” när Skolinspektionen stänger två skolor därför att ledarna är nyckelpersoner inom svenska MB. Poljarevic gör mig mörkrädd. I själva verket gör hela Teologiska institutionen mig mörkrädd.

Muslimska brödraskapet har i decennier ägnat sig åt att undergräva vår demokrati till förmån för en teokrati, ett totalitärt gudsvälde, med Teologiska institutionens goda minne, särskilt de två professorerna Mattias Gardell och Mohammad Fazlhashemi, förutom Poljarevic, som jag skrivit mängder med blogginlägg om och också kommenterar i min bok om Muslimska brödraskapet, liksom de hederskulturförnekande professorerna Irene Molina, Paulina de los Reyes, Diana Mulinari och idéhistorikern Edda Manga, alla fyra kvinnorna tillhörde den första kullen forskare knutna till CEMFOR, Teologiska institutionen, som jag i min bok och i åtskilliga blogginlägg kallar Rasbiologiska institutet 2.0. Den postkoloniala teoribildningen som är förhärskande där är demokratifientlig.

Notera hederskulturförnekare. De fyra kvinnorna kommer från katolska länder i Sydamerika.

Jag har engagerat mig i flickors och kvinnors rättigheter sedan 1970-talet. Det är avgrunden mellan de fri- och rättigheter svenskättade kvinnor vunnit under de här femtio åren och den extrema sociala kontrollen i totalitärt styrda, kvinnofientliga invandrarättade parallellsamhällen som gör mig rasande. De ovanstående fyra kvinnorna och Muslimska brödraskapets svenska gren har ett stort ansvar för avgrunden. Jag har i åtskilliga inlägg beskrivit deras symbiotiska verksamhet. Mattias Gardell har varit en av MB:s i särklass främsta försvarare genom att avfärda all kritik av rörelsen med det ovetenskapliga begreppet islamofobi och genom att påstå att han värnar om ”muslimer”, se exempelvis det här och det här blogginlägget.

Poljarevic påstår att MB inte finns i Sverige, inte ens i Europa, därför att han inte hört någon uppge att en organisation är eller tillhör MB. Lögnen, eller om man så vill, dubbla budskap, ett inåt och ett utåt som man vet att politiker vill höra, är satt i system av MB. Jag återkommer till det.

Här citerar jag först ur Poljarevics doktorsavhandling 2012 Exploring Individual Motivation for Social Change: Mobilization of the Muslim Brotherhood’s Youth in Prerevolutionary Egypt där han beskriver MB:s usra (familj). Därefter citerar jag ur specialisten på MB i väst Lorenzo Vidinos intervjubok The Closed Circle. Joining and Leaving the Muslim Brotherhood in the West (2020) där han intervjuar bland andra Pierre Durrani som varit medlem i den svenska grenen och som var med och författade MSB-rapporten. För övrigt intervjuar Vidino även MB:s avhoppade talesperson i väst, Kamal Helbawy, som otaliga gånger varit inbjuden till Sverige av svenska MB.

Poljarevic om MB:s organisationsbas, (Hassan al-Banna är MB:s grundare):

Connected to the membership process is the usrah or family system initiated by Hassan Al-Banna. It represented, and still represents, the most basic form of organization in the MB.120 Its well-developed network of usrah-groups functions as a doorway into the organization. It is within the neighborhood usrah that activists form close personal bonds with other members of the organization. It is here that activists have an opportunity to “prove” themselves as dedicated ikhwani (MB activists) and thus get an opportunity to advance within the organizational structure (Ikhwanweb 2007e) (s. 177).

Ur Lorenzo Vidinos intervju med Pierre Durrani. Texten syftar på Durranis vistelse på ett internat i Frankrike 1994 som drivs av MB och som en av grundarna av svenska grenen, Mostafa Kharraki, ordnat åt honom, utan att meddela att det handlade om MB, under vistelsen svär Durrani trohet till MB:

Back in Stockholm, Pierre was soon included in a local usra, something he did not know existed before joining the group. He also found out that the Muslim Brotherhood in Sweden had a relatively sophisticated yet comparatively secret structure, which resembled that of the mother group in Egypt. It had, in fact, a system of usra, a shura council, and an elected emir (s. 90, 91).

Ahmed Ghanem, numera VD för Göteborgs moské, var usrans ledare. Andra namn som förekommer i intervjun är Chakib Benmakhlouf och Mostafa Kharrakis son Muhammed Amin Kharraki, liksom Mahmoud Aldebe, som jag återkommer till eftersom han är en nyckelperson i den här texten om Poljarevic. Jag listar hela gänget med bild i det här blogginlägget 1 februari 2021. Om Muhammed Amin Kharraki skriver jag i det här blogginlägget, bland annat.

Lorenzo Vidino sammanfattar intervjuboken med att exakt samma metod används i väst som i Egypten när det kommer till rekrytering och utbildning av blivande medlemmar.

Så vilken egen forskning om MB hänvisar Poljarevic till som belägger att MB inte finns i Sverige? Inte ens i Europa.

I journalisten Bilan Osmans artikelserie  i Dagens ETC om Ibn Rushd och kopplingen till MB, säger Poljarevic 12 juni: ”Den här typen av antaganden, det vill säga xenofoba och rasistiska antaganden, fanns enbart i högerextrema sammanhang för tio år sedan.”

Belägg. Jag vill ha belägg. Poljarevic måste belägga att Ibn Rushd inte är kopplad till MB:s svenska gren.

Bilan Osman skriver att Poljarevic var en av forskarna som 2017 kritiserade MSB-rapporten. Han säger: ”Jag har som forskare inte velat ta debatten. Jag har fått frågan flera gånger om att skriva debattartiklar men tackat nej. Jag är inte van vid att sammanfatta analyser i det korta formatet. Men den här frågan är viktig. När snacket om parallellsamhällen började i Sverige, då gick jag och mina kolleger ut och kritiserade den här rapporten.”

Och parallellsamhällen finns inte i Sverige?

Poljarevic fortsätter: ”I det här fallet var problemet att man antar och utgår ifrån en föreställning som man inte kan belägga. Det finns inga bevis på att Muslimska brödraskapet eller islamism för den delen skulle vara något muslimska civilsamhället ägnar sig åt. Bara insinuationer och lösa antaganden som fått stå oemotsagda. Det blir till slut ett mönster. Saudiarabien och emiraten har gått i bräschen för det.”

Anne Ramberg och styrelsen: Vad menar Poljarevic med Saudiarabien och emiraten? De länder som har terroriststämplat Muslimska brödraskapet. Vad är ”muslimska civilsamhället”? Hur många civilsamhällen finns det i Sverige?

Bilan Osman undrar: ”Den stora frågan i debatten, som vi alla undrar över, är ju: Existerar Muslimska brödraskapet i Sverige?” Poljarevic: ”Det finns i alla fall inga belägg för det. Jag har studerat frågan länge och anser att jag kan den någorlunda. Min forskning visar inte att de som verkade i Egypten är kopplade till Sverige.”

Poljarevic intervjuade unga aktivister i Egypten vid två tillfällen, 2007 och 2009. Grundarna av MB:s svenska gren är inga ungdomar. Vilka avser han när han säger ”de som verkade i Egypten”?

Den 2 juli 2013 publicerade Gulf News artikeln ”Connecting the dots. Trial revealed complicated network of the Muslim Brotherhood finances.” Rätten avslöjade ett omfattande politiskt, ideologiskt och finansiellt nätverk lett av Muslimska brödraskapets finansiella frontorganisation i Europa, the Europe Trust, ordförande Ahmed Al Rawi. Han var inbjuden till Socialdemokraternas Bommersvik i mars 1997, då partiets religiösa sidoorganisation undervisade Muslimska brödraskapets aktivister om det politiska systemet i Sverige. Rapport 4/99 Delaktighet, identitet & integration signerades av Mahmoud Aldebe, Mostafa Kharraki, Ahmed Ghanem, från Muslimska brödraskapets svenska gren.

Mostafa Kharraki var alltså den man som föreslog att Pierre Durrani skulle åka till en internatskola i Frankrike som drevs av MB. Ahmed Ghanem var ledaren för hans usra när han återvände till Sverige. Notera hur de tre MB-männen låter påskina att de representerar landets islamiska trosbekännare. Det är som om Jehovas vittnen skulle ha samarbetat med S för att stärka alla kristnas ställning i Sverige.

Mahmoud Aldebe

en av svenska Muslimska brödraskapets grundare, blev rikskänd när han inför valet 2006 skrev brevet Det glömda minoriteten till alla riksdagspartier och krävde särlagstiftning. Han var svenska MB:s talesperson fram till år 2010. I samband med att Omar Mustafa valdes in i Socialdemokraternas partistyrelse och tvingades avgå efter en vecka skrev Aldebe den här repliken i Aftonbladet 1 maj 2013. Den är ett svar på Mohammed Amin Kharrakis artikel ”Vi har inget att dölja kring vår värdegrund”. Kharraki jr var talesperson för Islamiska förbundet. Notera att Aldebe skriver att kopplingen mellan Islamiska förbundet och Muslimska brödraskapet var känt före 11 september 2001, alltså när samarbetet mellan S och MB pågick. Notera också att han berättar att MB kör med dubbla budskap.

Den 7 oktober 2013 skrev Aldebe ett brev till Torbjörn Jerlerup om sin tid inom MB i Sverige, som Jerlerup publicerade på sin blogg, scrolla ner till PS. Här är texten för den som inte vill klicka på länken.

När Aldebe skrev brevet var Kharraki sr ordförande för FIFS. Mohamed Temsamani, Chakib Benmakhloufs svärson, var i många år ordförande, i dag är han generalsekreterare. Man bygger upp en MB-klan via barn och ingiften.

Anne Ramberg och styrelsen: Jag frågar än en gång: Vilken forskning stöder Poljarevic sig på när han säger att det inte finns belägga för att MB är verksamma i Sverige?

Mahmoud Aldebe och skriften Att förstå Islam, som borde heta Att förstå Muslimska brödraskapet
Mahmoud Aldebe var projektledare för Att förstå Islam, se andra stycket.

Notera hur man låter påskina att man talar för landets islamiska trosbekännare, när skriften i själva verket handlar om MB:s politiska tolkning av islam, att deras tolkning av islam ska genomsyra individens och statens roll in i minsta detalj, framför allt via byggandet av moskéer som ska ”vägleda” landets islamiska trosbekännare. Man begär till och med att staten ska förse initiativtagarna till skriften med namn och adresser på nyanlända ”muslimer” så att de får lära sig den ”rätta” tolkningen av islam. Enligt Kungliga biblioteket kom den första upplagan ut 1988, andra mer utarbetade upplagan, också utan tryckår, utgiven av Islamiska informationsföreningen, Stockholm, kom 1991. Den version 2002 jag citerar ur har jag laddat ner från internet. I över tre decennier har den här texten spridits hos politiker och myndigheter om vad ”muslimer” behöver för att kunna integreras. Här är synen på demokrati och mänskliga rättigheter. Allah ensam står för mänskliga rättigheter, lagar stiftade av människan avfärdas:

Mitt intresse är som nämnts flickors och kvinnors rättigheter. Så här skriver man:

I Sverige är individen, enligt lagen, samhällets minsta enhet. Skriften Att förstå Islam är en manual för skapandet av parallellsamhällen, vilket socialantropologen biträdande professor Aje Carlbom i två decennier försökt få politiker att begripa. Bara de här få citaten visar att Muslimska brödraskapets tolkning av islam strider mot svensk lagstiftning om individuella fri- och rättigheter. Det är grupprättigheter skriften propagerar för. Formulerade av män. På sidan 34/81 står det: ”Beträffande kultur har profeten Muhammed uttryckligen och med kraft förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil.”

Det är en uppmaning till att bygga parallellsamhällen.

Skriften är alltså utgiven av Muslimska brödraskapet, men eftersom de konsekvent skriver ”muslimer” har skriften plöjt vägen för mängder med demokratifientliga grupper som kräver grupprättigheter i islams namn. Och hur viktigt det är att bygga moskéer för att skydda ”muslimer” från att bli försvenskade.

Aje Carlbom skrev exempelvis artikeln ”Enklaver utmanar nationalstaten” i Axess 7 oktober 2005, som han inleder med att citera ur Att förstå Islam. År 2006 skrev han ”Mångkulturalismen och den politiska mobiliseringen av Islam”. Tillsammans med Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren från Försvarshögskolan har han i flera debattartiklar kritiserat studieförbundet Ibn Rushd och pengaflödet.

Samhällsdebattören Rebecca Weidmo Uvell har i flera blogginlägg kritiserat Ibn Rushds ekonomiska verksamhet, bland annat 12 juni 2017,  15 juni 2017 och 15 november 2017 samt 30 november 2018. Här sammanfattar Rebecca Weidmo Uvell sin granskning av Ibn Rushd 17 mars 2021. Den 27 november 2017 JO-anmälde Rebecca Weidmo Uvell och Johan Westerholm, Ledarsidorna.se, Folkbildningsrådet.

Religionsforskaren Sameh Egyptson, som publicerat fyra böcker om Muslimska brödraskapets svenska gren, är på sluttampen med sin avhandling om MB. I den här inspelningen 13 juni 2022 för Axess presenterar han sin forskning.

Anne Ramberg och styrelsen: Lyssna på Sameh Egyptson och jämför med Emin Poljarevics uttalanden.

Daniel Vergara citerar i intervjun med Poljarevic ur Bilan Osmans kritik i ETC av Säpos rapport och skolnedstängningen. Han skriver: ”Att Säpo nu blivit en del av en debatt i Sverige som drivits av ett ’litet gäng debattörer’ och som gjort Muslimska brödraskapet till en organisation som fyller rollen som ’boven i alla föreställningar om läskiga islamister som infiltrerar samhället inifrån’.”

Vi som värnar om demokratin avfärdas som ett litet gäng debattörer som hittar på. Säpos rapport ”sågas av forskare”, det vill säga Emin Poljarevic. Det han ”sågar” är:

Säkerhetspolisen bedömer sedan 2018 inte längre Muslimska brödraskapet (MB) som en terroristorganisation. Detta då organisationens mål, ett världsomspännande kalifat byggt på sharia, inte främst ska uppnås med hjälp av våld. Likväl är målet oförenligt med svenska grundläggande fri- och rättigheter. Därtill bygger organisationens strategi i västvärlden på segregation och enklavisering. Enligt Muslimska Brödraskapets ideologi ska muslimer inte assimileras i västerländsk kultur (s. 4/16).

Anne Ramberg och styrelsen: Jag kräver att Poljarevic belägger sitt påstående att Muslimska brödraskapet inte är verksamma i Sverige. Han måste bemöta var och en av oss som i åratal kritiserat Muslimska brödraskapets svenska gren.

Muslimska brödraskapet är urcellen till varenda terrorgrupp i hela världen som opererar i islams namn. Att de inte använder sig av våld i Sverige gör dem inte mindre odemokratiska. Emin Poljarevic bidrar med sina “sågningar” till att Teologiska institutionen, Uppsala universitet, än en gång framställs som Muslimska brödraskapets främsta försvarare i Sverige.

22 juni 2022

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *