Mitt brev till prefekten, Teologiska institutionen, Uppsala universitet, där jag begär att lektor Emin Poljarevic belägger sina påståenden att Muslimska brödraskapet inte är verksamma i Sverige, och prefektens goddag yxskaft-svar. Detta är alltså nivån på Uppsala universitet

Mitt brev 22 juni 2022

Hej

Jag heter Mona Lagerström. Jag har skrivit ett blogginlägg om lektor Emin Poljarevic riktat till ordförande Anne Ramberg och styrelsen. Jag begär att Emin Poljarevic ger belägg för sina påståenden att Muslimska brödraskapet inte är verksamma i Sverige. Jag har mejlat rektor. Det handlar om tilliten till Uppsala universitet.

Länk till detta blogginlägg.

Hälsningar
Mona Lagerström fil dr
Adress plus telnr

Prefektens svar 28 juni 2022

Tack för ditt brev och dina synpunkter. Jag har tagit del av ditt inlägg.

Institutionens lärare bedriver, precis som alla lärare vid universitetet i stort, sin forskning i enlighet med vetenskapliga principer om sakkunniggranskning och kritisk prövning. I sin forskning är de fria att välja studieobjekt, metoder och teorier. I uppdraget ingår också att medverka till att resultat ges spridning i samhället i stort.

Best wishes

Anders Sjöborg,
Head of Department, Dept of Theology
Uppsala University, Sweden

Ord står mot ord: Mahmoud Aldebe säger att han är en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren. Universitetslektor Emin Poljarevic

säger offentligt att Muslimska brödraskapet inte är verksamma i Sverige. Enligt prefekt Anders Sjöborg har Emin Poljarevics forskning sakkunniggranskats och prövats kritiskt. I förteckningen UU över Poljarevics publicerade verk finns inget om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige. Vem ska man tro på? Aldebe? Poljarevic? Sjöborg?

28 juni 2022

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *