Statsminister Magdalena Andersson inför Almedalsveckan 2022: När tänker du göra som Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron gjorde 2015 och tillsätta en utredning i syfte att öka regeringens kunskap om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige? Nu har vi en person som säger att han var en av grundarna av den svenska grenen (IFiS) och skrev dess stadgar och en universitetslektor från Uppsala universitet som i två tidningar nyligen hävdat att Muslimska brödraskapet inte är verksamma i Sverige. Dessa två män och deras inställning till demokratin bör stå i centrum inför valet i september

De två männen är Mahmoud Aldebe, enligt egen utsago i 25 år fram till 2010 MB:s ledande gestalt i Sverige, och universitetslektor Emin Poljarevic, som hävdar att det enligt hans forskning inte finns några belägg för att MB är verksamma i Sverige, se mitt blogginlägg till Uppsala universitets styrelse.

Som jag skrivit i åtskilliga blogginlägg blev Mahmoud Aldebe rikskändis när han inför valet 2006 skrev brev till riksdagspartierna och krävde särlagstiftning. Då var det fart på landets journalister och statsråd. Integrationsminister Jens Orback (S) kontaktade Sveriges Muslimska råd (SMR), som, enligt Mahmoud Aldebe, Muslimska brödraskapet ”härskar över” genom sina medlemsorganisationer. Mostafa Kharraki är enligt Aldebe ständig vice ordförande i SMR, Kharraki är också en av grundarna av svenska grenen. Orback krävde att SMR tog avstånd från brevet, vilket religionsforskaren Sameh Egyptson redovisar i sina böcker om Muslimska brödraskapets svenska gren, Bosättningen och Erövringen, böcker som delats ut till varenda riksdagsledamot, och därmed till varenda partiledare.

När Skolinspektionen efter en granskning av stiftelsen Framstegsskolans ledningskrets 5 maj 2022 beslutade att stänga Framstegsskolan i Rågsved och hänvisade till Säpo rycker journalister och Emin Poljarevic ut och ”sågar” Säpo och förklarar att det saknas forskning som belägger att Muslimska brödraskapet är verksamma i Sverige.

Magdalena Andersson: Det kan inte fortsätta så här. Det finns betydligt mer kunskap om MB:s svenska gren i dag än år 2006, och alla de hundratals skattemiljoner de via sina olika föreningar finansieras med, men regeringen är fullständigt likgiltig. Det finns inget statsråd av Jens Orbacks klass som värnar om demokratin. Du var finansminister under större delen av de två senaste regeringsperioderna och du har godkänt att MB finansieras med skattemedel!

Du måste tillsätta en utredning som en gång för alla skapar klarhet om MB:s verksamhet i Sverige och MSB:s kunskapsöversikt om Muslimska brödraskapet i Sverige 2017 och de tjugotalet forskare som sågade översikten. MSB-rapporten och de tjugotalet forskare dyker ständigt upp så snart kritik riktas mot MB i Sverige, nu senast angående stängningen av Framstegsskolan och MB:s studieförbund Ibn Rushd, som enligt Dagens ETC är utsatt för en ”viskningslek”.

Du måste skapa klarhet. Det är ditt ansvar att värna om demokratin i Sverige.

År 2015 presenterade Storbritanniens premiärminister David Cameron en utredning som syftade till att öka regeringens kunskap om Muslimska brödraskapet. Man intervjuade representanter både för Muslimska brödraskapet i Storbritannien och utomlands. David Cameron skriver:

It is a complex subject: the Muslim Brotherhood comprises both a transnational network, with links in the UK, and national organisations in and outside the Islamic world. The movement is deliberately opaque, and habitually secretive.

Men existerar i Europa. Conny C. Lindström länkade på sitt Twitterkonto 14 oktober 2018 till en dokumentär UK turned a blind eye to extremist groups. I dokumentären sägs att det i Storbritannien finns mer än 60 organisationer associerade med Muslimska brödraskapet. Det framkommer också att det finns en svensk gren, Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), cirka 27:57 och vidare in i programmet.

En dokumentär som SVT inte visat, liksom inte heller någon annan av alla dokumentärer om MB som finns på olika språk.

David Cameron skriver vidare att MB:s mål är politiskt:

The Muslim Brotherhood’s foundational texts call for the progressive moral purification of individuals and Muslim societies and their eventual political unification in a Caliphate under Sharia law. To this day the Muslim Brotherhood characterises Western societies and liberal Muslims as decadent and immoral. It can be seen primarily as a political project.

Målet är alltså ett kalifat styrt av sharialagar. När Skolinspektionen i sin rapport om stängningen av Framstegsskolan i Rågsved citerar Säpos likartade uppfattning i ett yttrande ”sågas” det. Journalisten Daniel Vergara intervjuar i Syre Emin Poljarevic, Teologiska institutionen, Uppsala universitet, ”Säporapport bakom skolnedstängning sågas av forskare”.

I yttrandet redogörs även för organisationen Muslimska Brödraskapet (MB). Säkerhetspolisen bedömer sedan 2018 inte längre MB som en terroristorganisation. Detta då organisationens mål, ett världsomspännande kalifat byggt på sharia, inte främst ska uppnås med hjälp av våld. Likväl är målet oförenligt med svenska grundläggande fri- och rättigheter. Därtill bygger organisationens strategi i västvärlden på segregation och enklavisering. Enligt Muslimska Brödraskapets ideologi ska muslimer inte assimileras i västerländsk kultur (s. 4).

Poljarevic säger: ”Först och främst måste man ställa sig frågan om muslimska brödraskapet på något sätt är etablerade i västvärlden. Jag har inte sett någon muslimsk organisation i Europa som uppger att de är eller tillhör Muslimska brödraskapet.”

Även journalisten Bilan Osman sågar i Dagens ETC Säpos yttrande, se mitt blogginlägg 26 maj. Daniel Vergara länkar i sin artikel till Bilan Osman.

Magdalena Andersson: Tillsätt en utredning som syftar till att öka inte bara regeringens kunskap om Muslimska brödraskapets svenska gren, utan även övriga politikers, landets journalisters och, inte minst, universitetens religionsvetenskapliga institutioner.

Ta upploppen i påskhelgen på allvar. Ta alla demokratifientligt styrda parallellsamhällen på allvar. Inse att det finns krafter inom Sverige som hatar och hotar demokratin. Muslimska brödraskapet är en sådan kraft. Kartlägg den kraften så att vi slipper den senaste tidens utspel om att rörelsen inte är verksam i Sverige. Samarbeta med de europeiska länder som gjort egna utredningar. David Cameron är inte den enda statschef i Europa som tillsatt utredningar om islamisters verksamhet och hot mot sina länders demokratiska styre.

Kartlägg hur Muslimska brödraskapets aktivister lyfter fram det tjugotalet forskare som kritiserade MSB-rapporten 2017 för att misstänkliggöra rapporten och de myndigheter som hänvisar till den så fort aktivisterna utsätts för kritik. Det i sig är värt en egen utredning.

Även universitetens islamundervisning, som betonat hur den enskilda individen upplever religionen i stället för textkritik av urkunderna och studiet av totalitära trosriktningar, bör utsättas för en ingående granskning. Det är ju ändå universitetens uppgift att förse samhället med kunskap. Vi behöver kunskap om totalitära politiska tolkningar av islam.

Muslimska brödraskapet ska för allmänheten vara lika välkänt som Jehovas vittnen, och det ska vara lika självklart för alla och envar att liksom Jehovas vittnen inte representerar landets kristna befolkning så representerar inte heller Muslimska brödraskapets aktivister landets islamtroende befolkning.

Därför måste Mahmoud Aldebe och Emin Poljarevic och deras inställning till demokratin inta en central plats i årets valrörelse. Varenda partiledare ska kunna rabbla de föreningar som ingår i Muslimska brödraskapets svenska gren och framföra sitt partis inställning till att de finansieras med skattemedel. MSB-rapporten författad av Magnus Norell, Pierre Durrani och Aje Carlbom samt Sameh Egyptsons böcker, som alla partiledare har fått, är en värdefull början. Liksom dokumentären ovan.

Inse det Magdalena Andersson.

Och alla partiledare. Och landets journalister som nu samlas i Almedalen, inklusive Dagens ETC. Att en vänstertidning i juni publicerade flera artiklar till stöd för högerextremistiska Muslimska brödraskapets rätt till skattefinansiering borde vara årets snackis i Almedalen med tanke på att MB hade kopplingar till både Mussolini och Hitler under andra världskriget och med tanke på politikers och journalisters förtjusning i att använda epitetet ”brun” om motståndare.

Om det är något år demokrati bör stå i centrum under Almedalsveckan så är det i år.

1 juli 2022

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *