Tablå 8, om trojanska hästen inför valet 2022, del 2:” Islam och väst är inkompatibla”, säger islamofascisterna Mawdudi och Qutb, som snickrat ihop den fjärde totalitära ideologin i Europa

Scen 1
(Martin Luther King-sällskapet, samma rum som i föregående Tablå, Tändstickan, Kayd, Medlem 1, 2, 3, 4 sitter i en ring)

Kayd: Nu är vi förhoppningsvis stärkta nog att höra vad Tändstickan har att säga om hur egyptiern Qutb, som skrev på arabiska, blev bekant med indiern Mawdudis skrifter författade på urdu, inte precis ett världsspråk.

Medlem 4: Qutb, ondskan personifierad.

Tändstickan: Mawdudis lärjunge kan man väl kalla Muslimska brödraskapets chefsideolog Sayyid Qutb. Jag kanske ska börja med att förklara varför jag hävdar att den korrekta benämningen på Mawdudis politiska ideologi, och då även Qutbs, är islamofascism. Målet är en diktatur, en enpartistat där medborgarnas individuella fri- och rättigheter helt saknas. En pakistansk författare lär ha sagt att Mawdudi är för politisk islam vad Marx var för kommunismen. Författaren ska ha varit ledare för en kommunistisk studentförening i sin ungdom. Man kan kalla Mawdudi för grundaren av mawdudismen, och anhängarna för mawdudister för att skilja dem från opolitiska islamtolkningar.

Medlem 2: De finns det ju många av.

Tändstickan: Mawdudism och mawdudist markerar tydligt namnet på den som är upphovet till det som kallas islamism, alltså en totalitär politisk tolkning av islam som reducerar individen till en tankebefriad robot.

Kayd: Som kommunismen, fascismen och nazismen.

Tändstickan: Helt riktigt. Därför är Mawdudis politiska ideologi den fjärde totalitära ideologin i Europa. Som även Muslimska brödraskapet omfattar.

Medlem 1: Vilket Sveriges politiker inte låtsas om.

Tändstickan: Politikerna slänger sig med ordet fascism på ett minst sagt ansvarslöst sätt. Stalin utfärdade ett påbud att Europas kommunister skulle kalla socialdemokraterna för socialfascister. Sedan dess har fascist hängt med som ett urvattnat skällsord. För mig innebär fascism en totalitär politisk ideologi med rötter ända tillbaka till Lykurgos Sparta. Via Rousseau.

Medlem 4: Låter krångligt.

Tändstickan: Vi får väl se. Det är en revolution Mawdudi vill åstadkomma med sin politiska tolkning av islam.

Kayd: Är det verkligen en revolution han tror att han kan åstadkomma? Revolution är ett starkt ord.

Tändstickan: Ja. Revolution är hans ord. Världsrevolution. Och det har han ju lyckats med. Titta på Sverige.

Kayd: (håller händerna för ansiktet, lyfter bort dem) Och nu har vi fått Linjalens parti.

Medlem 1: Rena skräckscenariot. Helt och hållet de andra partiernas skapelse.

Tändstickan: Mawdudi gjorde alltså i början av 1939 ett besök hos ledaren för den bokstavstroende väckelserörelsen Tablighi Jamaat (TJ) och blev imponerad av hur en liten hängiven grupp lyckades förändra ett samhälle inifrån. Mawdudi hade ju inga planer på en gräsrotsrörelse. Hans mål var en islamisk stat, islamisering uppifrån och ner med hjälp av ett islamiskt styre, som han kallade teodemokrati. Men det är en diktatur.

Kayd: (skakar på huvudet) Vilket i praktiken betyder ett styre av Guds självutnämnda jordiska ombud. Hur man än vrider och vänder på det.

Tändstickan: Mawdudi brottades med hur han skulle få ihop en förtrupp och hur hans moraliskt högtstående rörelse skulle organiseras. En öppning kom året innan mötet med TJ då han anlitades som administrativ ledare för ett institut i norra Indien, finansierat av en filantrop, det som kallas waqf. Syftet med institutet var att skapa en utbildningsverksamhet för en ny muslimsk elit i Indien, en samlingsplats där intellektuella strålade samman och gemensamt utarbetade strategier för framtida ledarskap. Den kända poeten och aktivisten för en delning av Indien, Muhammad Iqbal, var knuten till institutet och godkände Mawdudis anställning.

Medlem 1: Var inte Mawdudi motståndare till en delning?

Tändstickan: Jo, han och Iqbal stod inte särskilt nära varandra och det var också stor åldersskillnad mellan dem. Det ska ha varit Mawdudis anhängare som lobbade för honom. Det sägs att Mawdudi lät Iqbal tro att han ämnade bygga upp en elitutbildning men i själva verket använde institutet för sina egna syften. Iqbal dog 21 april 1938, bara en månad efter Mawdudis ankomst, vilket gav honom fria händer.

Medlem 4: Ibland lyssnar Gud på böner.

(Kayd ser ogillande på Medlem 4)

Tändstickan: Mawdudi fick ihop en liten informell ”elit” på tolv personer utan inbördes rangordning, i princip hämtad från de anställda på det nybildade institutet som rekryterats från den knappt utbildade landsortsbefolkningen. De anställdas kunskapsnivå kanske var en besvikelse för Iqbal, men för Mawdudis del var det en fördel att omges av en grupp hängivna han kunde påverka. Han undervisade dem i enlighet med institutets program samtidigt som han tränade dem i att missionera, dawa.

Medlem 1: Dawa, dawa, dawa. Missionärer bedriver dawa i hela Sverige.

Tändstickan: Som när svenskar förr i tiden missionerade i Afrika och Kina i syfte att omvända hedningarna till kristendomen.

Medlem 2: Inte riktigt. Dawa-missionärerna är sharialobbyister. Politikerna fattar ingenting. Fattar inte att missionen går ut på att förändra Sverige inifrån. Politikerna har låst fast sig vid våld och terror i islams namn. De fattar inte att predikande kan vara effektivare än våldshandlingar.

Medlem 3: Inte bara politikerna är blinda. Ta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till exempel. Hur många miljoner skattekronor har de inte år efter år efter år delat ut till väckelsepredikanter som bara har ett enda mål med sitt missionerande: att undergräva demokratin och inrätta Guds styre. Som organisationen Svenska muslimer för fred och rättvisa, SMFR, med missionären Yasri Khan och hans planer på att grunda lärosäten som undervisar i de ”islamiska vetenskaperna”. Han har väl inte behövt skaffa sig ett riktigt jobb i hela sitt liv. Det räcker med att han gastar ”islamofobi” och att han värnar om den ”muslimska identiteten” så ramlar skattemiljonerna in. Varför ska vi försörja honom? Varför ska skattemedel finansiera hans resor till Malaysia? På vad sätt är Malaysia en förebild för Sverige? Varför har SMFR ett religiöst råd? Varför sitter det män från Malaysia i det rådet?

Tändstickan: Det var just predikande Mawdudi valde framför våld för att åstadkomma sin revolution. För att höja projektets trovärdighet bjöd han in ett fyrtiotal reformsinnade ulama att delta, bara några hörsammade hans inbjudan. Det var förresten en ung man bland dem, kopplad till Deobandi, som ordnade mötet med Mawdudi och Tablighi Jamaat. Efter det mötet stärktes Mawdudi i att missionerande i byarna i institutets omgivning var vägen att nå framgång. Hans lilla förtrupp höll predikningar i moskéerna i samband med fredagsbönen. Ganska snart blev det en brytning med TJ som ju riktade in sig på den enskilda individens väckelse medan Mawdudi och hans förtrupp var inriktade på att skapa en religiös-politisk organisation som skulle genomföra revolutionen och ta på sig ansvaret för det islamiska styret.

Medlem 3: Vilket storhetsvansinne.

Tändstickan: Kunde Mussolini, Stalin och Hitler lyckas, varför skulle inte han lyckas. Än har andra världskriget inte brutit ut. I syfte att förbereda sig inför det ansvarsfulla åtagandet att styra ett land omvandlades Mawdudis lilla informella förtrupp redan på hösten 1938 till en formell organisation med ett rådgivande organ på fem personer valda bland trotjänarna. Dessa fem valde sedan en av dem till ledare. Och valet föll förstås på Mawdudi. Filantropen bakom institutet uppskattade inte Mawdudis politiserande verksamhet och i januari 1939 avgick Mawdudi som administrativ ledare, men stannade kvar i norra Indien och fortsatte sina fredagspredikningar i byarnas moskéer. Och i april, ett år efter Iqbals död, på det som kallas Iqbal Day, håller han ett brandtal i Lahore om sin revolution, med rubriken Jihad in Islam.

Medlem 1: Det låter olycksbådande.

Tändstickan: Det är ett skrämmande tal. Det får mig att tänka på Mussolini.

Kayd: Det låter verkligen olycksbådande.

Tändstickan: Se på världen i dag. Se vad som sker i islams namn. Det är just hur Mawdudi använder ordet islam som får mig att tänka på Mussolini, vars fascistiska ideologi han ju var bekant med. Och som han officiellt tog avstånd från, eftersom den var västerländsk. Men som han faktiskt kopierar. Han talar om islam på exakt samma sätt som Mussolini talar om fascismen. Skillnaden är ju att fascismen var en alldeles ny politisk ideologi med hemvist i Italien och född ur de italienska förhållandena efter första världskriget, medan islam är en religion sedan 600-talet med hur många tolkningar som helst världen över.

Medlem 4: Kidnappade han islam?

Tändstickan: Jag vet inte vad man ska kalla det. Men han använde islam för sina egna politiska syften. I talet framkommer tydligt hur han framställer islam som en totalitär politisk ideologi och avfärdar demokratin.

Medlem 2: När islam är en religion! Som inte har något med politik att göra!

Tändstickan: Man kanske inte ska glömma att wahhabismen blev en statsreligion i det nybildade Saudiarabien, som bara har några år på nacken när Mawdudi håller sitt brandtal. Wahhabismen var känd sedan länge i Indien. Dessutom var Mawdudi journalist och höll sig à jour med händelseutvecklingen i världen.

Kayd: De saudiska kungarna är beroende av den wahhabitiska klanen för sin maktställning. Jag tror till och med att man gifter sig mellan kungafamiljen och klanen för att stärka båda sidornas makt.

Tändstickan: Mawdudi satte likhetstecken mellan islam och politik, det vill säga islam är politik. Mussolini sa att fascismen är en politisk doktrin, helt olik alla andra politiska doktriner, både nutida och äldre tiders. Mawdudi skapade en alldeles egen politisk ideologi helt skild från samtidens dominerande politiska ideologier. Jag ger här några exempel på likheterna mellan Mawdudis sätt att tala om islam och Mussolinis sätt att tala om fascismen. Mussolini säger att den fascistiska staten är revolutionär. Mawdudi säger att islam är en revolutionär ideologi. Mussolini använder ordet fascism som om själva ordet är självgående: fascismen vill, fascismen tror på, fascismen förnekar, fascismen avvisar, fascismen har vuxit ur. Mawdudi gör likadant: Islam önskar, islam avvisar, islam valde bort, islam har sin egen uppfattning, islam avser inte. Han låter exakt som Mussolini och Hitler när han fördömer klasskamp. Liksom när han fördömer liberalismen. Likt Mussolini hävdar han att hans stat är en etisk stat. I talet i Lahore sopar han bort den religiösa pluralismen inom islam och påstår att det bara finns en tolkning av islam.

Kayd: Exakt det Abdirizak Waberi påstår. Och han tilläts driva skolor i ett par decennier. Muslimska brödraskapets skolor.

Tändstickan: Muslimska brödraskapet använder islam på exakt samma sätt som Mawdudi och som Mussolini använder ordet fascism.

Medlem 4: Är det inledningstalet till sin organisation Mawdudi håller?

Tändstickan: Nej än är inte Jamaat-e-Islami grundat.

Medlem 2: Britterna styr väl fortfarande Indien?

Tändstickan: Ja. Mawdudi sticker verkligen ut hakan när han säger att islam är en revolutionär ideologi och ett program som avser att förändrar hela världens sociala ordning och bygga upp en ny social ordning baserad på sina egna grundsatser och ideal. Notera sina egna. Han säger att ”Muslim” är namnet på det Internationella revolutionära parti organiserat av islam som ska se till att det revolutionära programmet träder i kraft. När allt i själva verket är organiserat av Mawdudi. Dels säger han att partinamnet är ”Muslim”, dels kallar han det ”Islamiska partiet” eller ”Muslimska partiet”. Jihad innebär kamp för att uppnå målet. Han valde bort ordet krig, säger han. Hela talet är ett generalangrepp på alla statsskick formade och styrda av människor. Alltså generalangrepp på den liberala demokratin. Enligt hans uppfattning innebär demokrati att människor är andra människors slavar. Det är detta slaveri han vill upphäva.

Medlem 3: Han låter som Qutb.

Tändstickan: Det är snarare Qutb som låter som Mawdudi. Jag kommer till det strax. För Mawdudi är islam ett allomfattande system som i detalj styr individens och samhällets liv och han säger att det är därför omöjligt för en rättroende muslim att leva i ett land styrt av en icke-islamisk regim. Därför vill islam störta alla stater och regimer i hela världen som motsätter sig islams program.

Medlem 2: Islam kan inte störta någonting. Bara människor kan störta regimer.

Tändstickan: Mawdudi är snabb med att sprida sin totalitära tolkning av islam. Bara ett år efter det här talet kommer hans fredagspredikningar ut i bokform. En handbok i konsten att bli mawdudist/islamofascist. Jag vet inte hur många språk boken är översatt till och hur många utgåvor som gång på gång lämnar tryckpressarna. På engelska har predikningarna fått titeln Let us be Muslims. På tyska Als Muslim Leben. Den första engelska utgåvan kom 1975 i Lahore. Den senaste versionen jag sett är utgiven 2018 av Islamic Foundation, Storbritannien, ett institut som grundades 1973 av Mawdudis hängivna lärjungar i syfte att sprida Mawdudis idéer till hela världen. Mawdudi lever fortfarande när institutet etableras. En av institutets ledare redigerade den engelska utgåvan 1985, boken har sedan dess distribuerats av institutet. Via det institutet har Mawdudis fascistiska tolkning av islam spridits här i Sverige, tack vare Muslimska brödraskapets svenska gren.

Medlem 4: Av Omar Mustafa?

Tändstickan: Han var knappt född då. Det var Mahmoud Aldebe och Helena Benaouda som från början såg till att de spreds här.

Medlem 4: Aldebe! Han som krävde särlagstiftning?

Tändstickan: Ja. Mawdudi var stenhårt för könsseparering. Det han betonar i de här fredagspredikningarna är att man föds inte till muslim, man blir muslim. Genom kunskap. Och den kunskapen serveras av Mawdudi. Det räcker inte med kunskap, enligt honom. Handling är också nödvändigt för att förändra världen. En handling som är mycket synlig är bruket av hijab.

Medlem 4: När jag kom till Sverige från Somalia fanns inte en enda hijab i sikte.

Tändstickan: Det var väl först på 1970-talet i och med Muslimska brödraskapets saudifinansierade världsomfattande aktivism och sedan internet som det blev en ”islamisk plikt” att bära hijab. Eller niqab. Jag tror inte ”plikten” spred sig till Sverige förrän på 1990-talet. Mawdudi är en av de mest kvinnofientliga teoretiker jag träffat på. Redan i sitt tal 1939 betonar han att även kvinnor i hans islamiska stat som inte bekänner sig till islam måste följa den islamiska lagens anständiga klädnorm. Det som i Indien kallas purdah och som i princip betydde att hålla sig inom hemmets fyra väggar och vara heltäckt om man nödvändigtvis måste vistas utomhus. Oberoende av religion.

Medlem 3: Det som har spridits hit och som Gun Holmertz i sin debattartikel slog larm om för tio år sedan.

Tändstickan: Det sägs att Mawdudis egen fru inte följde de här reglerna. Hon ska ha tillhört en förmögen släkt och genom äktenskapet 1937 fick han tack vare förmögenheten möjlighet att ägna sig åt sitt predikande och sitt skrivande. Och sitt läsande av västerländska filosofer, ideologer, teoretiker, politiker. Han var väldigt inläst på västerländska författare. Hans motto var ju att islam och väst är inkompatibla. Därför måste han ha kunskap om väst. Frågan är om han insåg hur påverkad han var av det västerländska tänkandet.

Medlem 4: Och fruns förmögenhet. De kanske var pengarna som gjorde att han inte vågade ge sig på henne.

Kayd: Spekulationer.

Tändstickan: Två år efter talet om Jihad in Islam, närmare bestämt den 26 april 1941, bildade 75 medlemmar Jamaat-e-Islami.

Medlem 1: Från 12 till 75? Och alla svor trohet till Mawdudi och hans ideologi?

Tändstickan: Jag antar det. Snart börjar saker hända. Världskriget tog slut och Mawdudis segertåg över världen inleddes. Han hade ambitionen att hans politiska ideologi skulle vara lika universell och lika världsomspännande som den liberala demokratin och kommunismen. Fascismen och nazismen var efter andra världskrigets slut inte längre så lockande för grupper som strävade efter frigörelse från kolonialmakterna. Problember för Mawdudi var att han skrev på urdu, vilket inte precis var ett världsspråk. Vid årsmötet 1945 beslutades därför att fyra av hans korta texter skulle översättas till arabiska, tamilska, hindi, sindhi och engelska.

Medlem 3: Tamilska?

Tändstickan: Sri Lanka. Översättningsprojektet visar vilka ambitioner Mawdudi hade. Man anlitade ett institut som gjorde arabiska översättningar och som hade goda kontakter med intellektuella kretsar i Mellanöstern. Den indiska Ahl-i-Hadith-rörelsen som grundades redan i mitten av 1800-talet hade sedan länge kontakt med wahhabisterna på Arabiska halvön. En av rörelsens följare var knuten till institutet och fick i uppgift att översätta Mawdudis verk.

Kayd: Snabbspår direkt till det nygrundade Saudiarabien. Där wahhabismen blivit statsreligion.

Tändstickan: Kan man säga. Fast den person som egentligen spred Mawdudis tanke- och begreppsvärld till Mellanöstern, eller rättare sagt till Muslimska brödraskapet i Egypten som spred den vidare, var den yngre brodern till institutets ledare, Abul Hasan Ali Nadwi. Han var tio år yngre än Mawdudi och hade varit Mawdudis elev, men brutit med honom eftersom de hade olika åsikter om hur man skulle åstadkomma en islamisk stat. Nadwi är en nyckelperson, han var inläst på Mawdudi. Och han var själv författare. Han skrev framför allt på arabiska, bland annat gav han 1947 ut en bok som på engelska heter Islam and the world där han presenterar Mawdudis begreppsapparat, inte minst hans tolkning av jahiliyya.

Kayd: Att islam och väst är inkompatibla.

Tändstickan: (nickar) I och med att Mawdudi blev känd i arabvärlden är det inte fel att säga att kampen mot det västerländska liberala och sekulära inflytandet tar fart. Ordentlig fart. För i arabvärlden finns det oljerika Saudiarabien.

Medlem 1: Och Muslimska brödraskapet.

Tändstickan: Exakt. Kombinationen Muslimska brödraskapet och Saudiarabien är motorn i kampen mot väst. Som Iran kommer att delta i.

Medlem 4: Men de är ju shia.

Tändstickan: Det betyder ingenting när det gäller politisk islam. Muslimska brödraskapet och Irans religiösa ledarskap är sedan långt före revolutionen 1979 goda vänner. Via Qutb. Irans nuvarande högsta ledare Ali Khamenei översatte redan 1966 en av Qutbs böcker, och ingen mindre än ayatolla Khomeini blev förtjust i Qutbs tolkning av hakimiyya, som ju Qutb fått från Mawdudi. Guds allmakt. Gud, den ende och suveräne ledaren. Och vad som hände 1979 vet vi.

Medlem 4: (skrattar) Irans högsta religiösa ledning är mawdudister!

Tändstickan: Det var helt klart inte Gud som viskade i Khomeinis öra hur han skulle ta makten, utan texten i en bok, vars innehåll förmedlats av Nadwi. År 1951 for Nadwi på en omfattande resa till Mellanöstern och stannade en längre tid i Egypten, som fortfarande var en konstitutionell monarki. Muslimska brödraskapet var en förbjuden rörelse när Nadwi anlände, den upplöstes av regimen i början av december 1948 eftersom den ansågs som ett hot. Rörelsen var populär, inte minst för sin omfattande sociala verksamhet, men medlemmar skapade också upplopp, dessutom hade rörelsen en hemlig väpnad gren. En domare som dömt en medlem mördades i mars 1948, många medlemmar fängslades, många flydde till Saudiarabien eller Qatar. De var välutbildade och välkomna och hjälpte till att bygga upp utbildningssystemen i de båda länderna. I slutet av december mördades Egyptens premiärminister av en medlem i Brödraskapet. En och en halv månad senare mördades grundaren Hassan al-Banna.

Medlem 4: Av vem då?

Tändstickan: Det är inte fastställt. Men den som hade hoppats att Muslimska brödraskapet skulle tyna bort misstog sig. När Nadwi besökte Egypten fanns nio av Mawdudis böcker översatta till arabiska, utgivna i flera tusen exemplar vardera. Huruvida Sayyid Qutb hade läst Mawdudis skrifter innan Nadwi besökte Egypten eller om han lärde känna dem genom Nadwis försorg vet forskarna inte riktigt. Men att Qutb uppskattade Nadwi är helt klart eftersom han skrev ett Förord till Nadwis nyutgåva 1952 av Islam and the world.

Medlem 1: Qutb gick med i Muslimska brödraskapet den här tiden och blev rörelsens chefsideolog.

Tändstickan: Och redaktör för rörelsens tidskrift. Som jag sa tidigare, det är viktigt att hålla i minnet det politiska läget när Mawdudi och Qutb skrev sina verk. Bara året efter Nadwis besök störtades kungen i en militärkupp ledd av Gamal Abdel Nasser med hjälp av Muslimska brödraskapet. Alla politiska partier förbjöds. Muslimska brödraskapet blev nu tillåtet igen och bildade ett politiskt parti, det enda som var tillåtet. Landet styrdes av ett Revolutionsråd där Nasser hade en ledande ställning. Men bara två år efter militärkuppen utsattes Nasser för ett attentat av en medlem av Brödraskapet, som förbjöds på nytt, medlemmar fängslades, däribland Qutb. Han satt fängslad till 1964. I fängelset skrev han, influerad av Mawdudis tanke- och begreppsvärld, en kommentar till Koranen. Och Milstolpar.

Kayd: Jihadisternas bibel.

Tändstickan: Qutb är instrumentell i spridandet av Mawdudis idéer. Men det var inte bara Qutb som spred Mawdudis tankegångar om att islam och väst är inkompatibla och att islam ska inta den självklara ledarpositionen.

Medlem 2: Som om man kan ställa hela västvärlden och en religion mot varandra.

Tändstickan: Kanske man ska se det som ett styre utan Gud och ett styre under Guds allmakt. Man kan också säga att väst ställs mot Saudiarabien och att det oljerika Saudiarabien gör anspråk på den ledande ställningen. För medan Qutb satt i fängelse hände saker i Saudiarabien. Nasser störtade den egyptiska kungen 1952. Han var anhängare av det som kallas panarabismen. I Kairo låg det berömda sunniislamiska lärosätet al-Azhar. Saudiarabiens första kung dog 1953 och efterträddes av kung Saud. Han var anhängare av panislamismen och grundade 1961 det islamiska universitetet i Medina. Det sägs att aktivister inom Muslimska brödraskapet tillsammans med allierade bland wahhabisterna övertygade kungahuset om att al-Azharuniversitetet stod för nära Nasser och att en motsvarighet borde finnas i Saudiarabien.  Och gissa vem kungen vände sig till?

Medlem 1: Mawdudi?

Tändstickan: Han var ju genom sin översättare känd hos wahhabisterna.

Medlem 4: (skrattar) Kungen var knappast renlärig. Ska ha hällt i sig baljor av whisky och levt ett allmänt utsvävande liv.

Tändstickan: Mawdudi var också genom sina böcker känd bland Muslimska brödraskapets aktivister som flytt till Saudiarabien. Kung Saud ville sprida islam och finansierade universitetet avsett för utländska blivande missionärer som sedan förväntades predika wahhabismens lära när de återvände till sina hemländer.

Kayd: Och de västfientliga missionärerna finns sannerligen här i Sverige. Hatpredikanter. Men jag visste inte att Mawdudi var inblandad i islamiska universitetet i Medina.

Tändstickan: Jo. Och inte så lite heller. Kung Saud ville ha lärare från olika delar av den islamiska världen för att kunna locka så många utländska blivande missionärer som möjligt och också för att det inhemska wahhabitiska prästerskapet på den tiden hade begränsad kunskap om olika riktningar och rättsskolor inom islam.

Kayd: De följer den hanbalitiska rättsskolan, den minsta och striktaste.

Tändstickan: Året innan universitetet öppnas anländer Mawdudi till Saudiarabien med förslag på universitetets kursplan, uppenbarligen utarbetad på uppdrag av kungen. Det visar hur stor Mawdudi faktiskt blivit i islamvärlden. Och att han inte hade något emot att samarbeta med en diktatur. Kungen tillsatte en kommitté med uppgift att diskutera planerna. I kommittén ingick förutom Mawdudi bland andra Saudiarabiens stormufti, blivande ledaren för Muslim World League samt ingen mindre än Nadwi. Flera av Muslimska brödraskapets egyptiska och syriska flyktingar i Saudiarabien var sedan verksamma som lärare vid universitetet.

Kayd: Som Sayyid Qutbs yngre bror när han släpptes ur fängelset och flydde till Saudiaraben.

Medlem 1: Usama bin Ladin ska ha följt hans kurser.

Kayd: Islamiska universitetet utbildar västfientliga hatpredikanter som lockar ungdomar att följa deras auktoritära tolkning av islam och ta avstånd från de länder de är bosatta i. Men det tiger de svenska islamologerna om och koncentrerar sig på att undervisa om det de kallar ”islamofobi”.

Tändstickan: Mawdudi tillhörde även grundarna av Muslim World League, tillsammans med bland andra Hassan al-Bannas svärson Said Ramadan, far till den beryktade Tariq Ramadan som från början av 1990-talet ända fram tills han i Frankrike polisanmäldes för våldtäkt spred Muslimska brödraskapets totalitära lära bland ungdomarna i Europa.

Kayd: Tariq Ramadan bjöds in till Sverige också.

Tändstickan: Muslim World League med sin kombination av organisationsessen inom Muslimska brödraskapet och Saudiarabiens oljemiljarder har varit framgångsrika i att utmana väst. Liksom Mawdudis hängivna lärjungar som grundade Islamic Foundation i Storbritannien, understödda av Saudiarabien. En gigantisk propagandaapparat som riktar sig till ungdomar och blivande konvertiter. Och som fått ovärderlig draghjälp av internet.

Kayd: För att ersätta människornas slaveri under andra människor med slaveri under Allahs allmakt.

Tändstickan: För att återgå till Qutb och Egypten. Han blev frisläppt 1964 men fängslades igen samma år. Milstolpar smugglades ut ur fängelset 1962 och publicerades 1964. Mawdudi talade om revolution. Om Mawdudi hade förespråkat våld hade han knappast bjudits in till Saudiarabien. Qutb betonade jihad. Han var betydligt militantare än Mawdudi. Det räckte inte med att sprida Guds ord, det gällde att krossa motståndarna, med våld om det behövdes. Muslimska brödraskapet delades i vad man kallar en Qutb-falang och en falang som stödde ledaren Hassan Hudaybi som valdes 1951 efter Hassan al-Banna. Han var emot våld och ville upplösa den hemliga väpnade grenen. Hudaybi avsade sig temporärt ledarskapet för MB när de i samband med Nassers militärkupp bildar ett politiskt parti 1952, eftersom det stred mot Bannas intentioner.

Medlem 4: Det första Hudaybi krävde av Nasser var att Nasser införde en lag att alla kvinnor måste vara beslöjade. Nasser vägrade. Politikerna har inte fattat att shariadoket är en politisk markering, inte ett religiöst plagg. Det är på mängden shariadok man kan avläsa hur långt ett land har islamiserats. Eller mawdudiserats. (ser på Tändstickan och ler)

Tändstickan: Hudaybi fängslades 1954 som en följd av attentatet mot Nasser och dömdes till livstids fängelse. MB splittras. Mängder med utbrytargrupper skapades efter det att Qutbs Milstolpar publicerats, en del drog sig tillbaka från det egyptiska samhället och levde i fromma sekter, andra förespråkade terrorangrepp. En känd person, som suttit fängslad av Nasser, var läkaren Ayman al-Zawahiri. När han släpptes ur fängelset slog han sig ihop med Usama bin Ladin och blev hans närmaste man. Efter bin Ladins död blev han ledare för al-Qaida. En nyckelman när det gällde att omsätta Qutbs teorier i praktiken, triangeln jahiliyya-takfir-jihad. Takfir betyder ungefär att döma en islambekännare som otrogen och därmed är det fritt fram att döda personen, eller gruppen.

Medlem 1: Militanta som alltså var påverkade av Mawdudi.

Tändstickan: Men Mawdudi predikade inte våld. Hudaybi som hela tiden varit motståndare till bruket av våld författade en skrift medan han satt fängslad och som publicerades efter hans död. I skriften betonade han att MB:s uppgift var att predika, inte att döma och kritiserar hur bruket av triangeln jahiliyya-takfir-jihad utvecklats. Han nämner dock inte Qutbs skrifter eller Qutbs eftersläntrares skrifter utan Mawdudis tolkning av jahiliyya och hakimiyya. Hudaybi förespråkade att det historiska kalifatet återupprättades som en religiös och politisk auktoritet och lägger ut texten om medelvägens islamism och att klassiskt utbildade ulama ska vara de enda som har rätt att tolka islams auktoritativa texter.

Kayd: Hudaybi säger alltså att MB:s mål är ett kalifat och kallar det medelvägens islamism. Ett kalifat är motsatsen till en västerländsk sekulär rättsstat. Och ulama hör inte hemma i en modern sekulär stat. Det är vars och ens rätt att tolka texterna som den själv vill, så länge tolkningen inte strider mot lagen. MB:s aktivister, Abdirizak Waberi exempelvis, säger att man inte får tolka texterna själv utan måste lyssna på de ”lärda”.

Medlem 4: Ulama kan gå och dra något gammalt över sig.

Tändstickan: För att återgå till Indien och delningen 1947 så delades också Jamaat-e-Islami i två 1948. Mawdudi blev ledare för organisationen i Pakistan som koncentrerade sig på att Pakistan skulle få en islamisk konstitution och därmed förvandlades till ett politiskt parti. Hans idé om Jamaat-e-Islami var att medlemmarna var av etiskt högtstående kaliber. Men när han satt i fängelse för sin agitation mot ahmadiyya exploderade en korruptionsskandal under årsmötet 1954, då en högt rankad medlem anklagade en annan högt rankad medlem för allvarlig korruption. Mawdudi släpptes ur fängelset 1955 och begärde en utredning. När utredningen väl var klar kritiserade rapportförfattarna även Mawdudi för att några av hans texter kanoniserats, vilket var emot Jamaat-e-Islamis grundsatser, och också för att man övergivit beslutet att prioritera moralisk väckelse och blivit ett politiskt parti. Även Mawdudis auktoritära ledarstil kritiserades. Det blev en öppen konflikt, Mawdudi vägrade kompromissa och ett stort antal medlemmar avgick. Jamaat-e-Islami blev ett regelrätt politisk parti med en totalitär ideologi där oliktänkare betraktades som ett hot. En forskare drar liknelser med Stalins utrensningar. Mawdudis ställning blev allt starkare, hans ord heliga, hans texter kanoniserade. Ideologi och ledare blev ett, vilket fortsatte efter Mawdudis död 1979. Jamaat-e-Islami var mestadels ett oppositionsparti men var en nära allierad till general Zia ul-Haqs elva år långa regim mellan 1977 och 1988. Och se på Pakistan i dag.

Kayd: Och här i Sverige är Mawdudi i princip okänd. Den fjärde totalitära ideologin i Europa.

Medlem 4: Universitetens grottmänniskor. Vad håller de på med egentligen?

Tändstickan: Mawdudis fascistiska tankevärld är i allra högsta grad levande i Sverige. Jamaat-e-Islami kallas inte för inte för Muslimska brödraskapets tvillingorganisation. En som författat texter som i likhet med Mawdudi använder ordet islam på samma sätt som Mussolini använde ordet fascism är Mostafa Malaekah, nämndeman för Vänsterpartiet i Göteborg. Notera detta: Vänsterpartiet utser en fascist, alltså en högerhögerextremist till nämndeman.

Medlem 4: Det är han som skrivit det fullkomligt vedervärdiga häftet Kvinnan i Islam. Där skriver han att islam uppmanar föräldrarna att beslöja flickor innan de nått puberteten. Småflickor!

Tändstickan: Han har gett ut en hel del texter, bland annat Vad du inte vet om Islam, som man i många år kunde ladda ner från Stockholms moskés hemsida.

Kayd: Muslimska brödraskapets högkvarter i Sverige. Som politikerna vallfärdar till.

Tändstickan: Mawdudi beskrev förhållandena i en islamisk stat, alltså när en stat verkligen hade en islamisk konstitution och sharia var lagverket. Mostafa Malaekah skriver som om Sverige redan är en islamisk stat och att sharia gäller i Sverige. För en viss befolkning. Han låter påskina att det bara finns en tolkning av islam när han skriver ”islam vägrar”, ”islam betonar”, ”islam tar bort”, ”islam klarlägger”, “islam fördömer”, ”islam deklarerar”. Mostafa Malaekah upprepar exakt Mawdudi när han skriver: ”Det muslimska samfundet är ansvarigt för att mana till allt som är gott, för att påbjuda det som är rätt och förbjuda det som är fel i hela världen.” Notera i hela världen. Han fortsätter: ”Det är motståndare till ateism och omoral, förtryck och tyranni.” När hela Malekahs text inte är annat än en uppvisning i förtryck och tyranni. Lydnad är central i hans skrift. Han talar om ”islamisk lagstiftning” som om svensk lagstiftning inte skulle gälla alla invånare i Sverige. Även här talar han om ”kvinnans ställning” och skriver ”Islam gav kvinnor fullständigt ekonomiskt oberoende före och efter giftermålet. De har ingen skyldighet att dela familjens utgifter, mannen bär det fulla ansvaret, oavsett hur rik hans fru är.” Detta har man alltså kunnat läsa på Stockholms moskés hemsida.

Medlem 4: Som politikerna vallfärdar till.

Tändstickan: Han talar om arvslagar! Och upprepar det han skriver i Kvinnan i Islam om kvinnans plikt att vara beslöjad när hon är utomhus. Både Kvinnan i Islam och Vad du inte vet om Islam är Muslimska brödraskapets politiska propagandatexter. Muslimska brödraskapets målsättning är att statsskick och lagar stiftade att människan ska ersättas med Allahs överhöghet. Allah den enda och suveräna ledaren, hakimiyya. Återupprättandet av det klassiska kalifatet. Mostafa Malaekahs skrifter är ett exempel på strategin att med hjälp av predikande förändra ett samhälle inifrån. Den fjärde totalitära politiska ideologin i Europa.

Medlem 1: Mawdudi. Fjärde totalitära politiska ideologin i Europa. Varför tiger universitetet om Mawdudi?

Tändstickan: Därför att mannen som politikerna i mitten av 1980-talet gav uppgiften att starta universitetsutbildningen på universitet valde att bortse från källkritiska studier till förmån för hur den enskilda individen utövar sin tro. Och att tilldela islams trosbekännare en offerroll. Tycka synd om dem.

Kayd: Jan Hjärpe.

Tändstickan: Och för att en professor påstår att Muslimska brödraskapets ”medelvägens islam” kan likställas med europeiska kristdemokrater. Och låtsas att de inte är verksamma i Sverige.

Medlem 2: Mattias Gardell.

Medlem 1: Hycklaren. Storljugaren. Han har i åratal varit ledare för Muslimska brödraskapets yngre aktivister som Omar Mustafa, Mohammed Amin Kharraki, Rashid Musa, Yasri Khan, Kitimbwa Sabuni, Fatima Doubakil, Maimuna Abdullahi och skrikit ”islamofobi” så fort någon nämnt Muslimska brödraskapet.

Medlem 4: På universitetet finns den där iranske grottmänniskan Mohammad Fazlhashemi som 2006 inledde sin bana som offentlig talesperson för islam i Sverige med att DO-anmäla en skola för att en sjuårig flicka inte fick vara beslöjad i klassrummet. Sjuåring! Skolan hade en klädregel om inga huvudbonader inomhus. Grottmänniskan påstår att beslöjning av småflickor har med islam att göra! Han sa att en privatskolas rättigheter väger lätt i förhållande till grundlagen. Varför ställer ingen journalist grottmannen mot väggen och kräver att han bevisar att beslöjningen av flickor är islamisk.

Medlem 1: Han kritiserade också att Ayaan fick ta emot Folkpartiets Demokratipris 2005 i en lång drapa 2012 om ”den islamofobiska idétraditionen” till Programkommissionen när Socialdemokraterna skulle ta fram ett nytt partiprogram. Han var på den tiden professor i idéhistoria men ger inte en enda källa till ”idétraditionen”, bara svepande ”bevis”. Han kallade Ayaan för högerpolitiker och kritiserade att hon hyllades på kultursidorna och bjöds in till TV när hon tog emot priset i samband med att hennes bok Kräv er rätt! Om kvinnor, islam och en bättre värld kom ut på svenska. Och så det här uttalandet som han inte kan smälta: ”Hirsi Ali har beskrivit islam per se som en skadlig bakterie som inte hör hemma i Europa och som måste bekämpas likt sjukdomen tyfoid.” Han inleder med samma ord när han 2015 recenserar Ayaans bok om att reformera islam. Han är professor! Det märkliga är att han var professor i idéhistoria i Umeå. Och plötsligt utsågs till professor i islamisk teologi på Uppsala universitet. Teologi! En idéhistoriker!

Medlem 3: Det är bara han som uttalar sig i TV och på radio. Och inte sjutton har han någonsin talat om Mawdudi. Eller den fjärde totalitära politiska ideologin i Europa.

Medlem 4: Grottmänniska. För åtta år sedan, 1 mars 2014, sände SR Medierna ett program om vilka som i medierna fick representera islam, ”Religionsspecial: de dominerar bilden av muslimer i svenska medier”. Först säger de att Islamiska förbundets olika föreningar representerade 70 procent av alla artiklar.

Kayd: Alltså Muslimska brödraskapets svenska gren. Men det berättade de inte.

Medlem 4: Sedan låter de den man som verkligen dominerar svenska medier, Mohammad Fazlhashemi, kommentera uppgifterna! Han är standardrösten om islam i programmet Människor och tro, i Teologiska rummet, Filosofiska rummet. Han kallas in när Studio 1 behöver en röst om islam. Han kallas in när Ekot behöver en röst om islam. SVT Nyheter kallar in honom när de behöver en röst om islam. SVT:s Kulturnyheterna kallar in honom när de behöver en röst om islam. Snacka om mångfald! Det spelar ingen roll hur många nya islambekännare som bosätter sig i Sverige. Enligt public service finns bara en person i Sverige värdig att uttala sig om islam.

Tändstickan: Två professorer, Göran Larsson, (vänder sig till Medlem 2) som du kommenterade tidigare och Mohammad Fazlhashemi (vänder sig till Medlem 4) som du kommenterar intervjuas i programmet om vilka som dominerar. Ingen av dem berättar att Islamiska förbundet är Muslimska brödraskapets svenska gren. Det är helt sanslöst. Två professorer. Dessutom får två av Brödraskapets innersta krets, Omar Mustafa och Mohammed Amin Kharraki, komma till tals. Två personer långt ute på den högerextremistiska kanten.

Medlem 4: Mawdudister.

Kayd: Islamofascister. Varken politikerna eller journalisterna kan hantera de olika tolkningarna av islam i Sverige. De fattar inte hur farlig Linjalen och hans parti är. Det går inte att bunta ihop och använda kollektivordet ”muslimer” och kräva att ”muslimer” ska få minoritetsstatus.

Tändstickan: Mawdudi är talibanernas läromästare.

Medlem 4: Jag blir alldeles kall. Herregud, jag får frossbrytningar.

Scen 2
Suddgummit: (torkar sig om ögonen, snyter sig) Jag har rannsakat och rannsakat mig själv. Vad har vi gjort för fel? Barn kastar sten på polisen.

Tjänsteman 1: Ta det inte personligt, Suddgummit. Vi ska göra en djupdykning i vår satsning på integrationen, gå igenom alla steg och se var någonstans vi kan förbättra oss.

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *