Tablå 9, om trojanska hästen inför valet 2022, Henrik Arnstad berättar varför SD inte är ett fascistiskt parti

Scen 1
(Henrik Arnstad står på ett podium inför en publik, håller sin bok Älskade fascism i handen, Kayd och ett par medlemmar i hans somalisvenska förening sitter i publiken)

Arnstad: Välkomna. Jag ska berätta varför Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti. Jag kan allt om fascismen. (håller upp boken) Jag är Sveriges främsta expert på fascism. Sverigedemokraterna vill avveckla demokratin. De är det största hotet mot demokratin i Sverige. Jag ska förklara varför. Vår förra statsminister Stefan Löfven litade på mig. LO:s förra bas Karl-Petter Thorwaldsson, som nu är minister, litar på mig. Sverigedemokraterna är och förblir ett fascistiskt parti, har Thorwaldsson sagt. Om drygt en vecka är det val. Om SD kommer till makten i september blir det tredje gången i mänsklighetens historia ett fascistiskt parti lyckas med detta på laglig väg i en demokrati. Mussolini 1922, Hitler 1933, SD 2022.

Åhörare 1: Men Tyskland var väl ingen demokrati när rikspresident Paul von Hindenburg utsåg Hitler till rikskansler.

Arnstad: Jag säger så här: Med antirasisten Reinfeldt hade moderaterna 26 procent av rösterna 2006. Med Franz von Papen vid rodret får partiet 16 procent.

Åhörare 1: Du menar alltså att Ulf Kristersson kan likställas med Franz von Papen?

Arnstad: Det är jag inte ensam om. Justitieminister Morgan Johansson och Aftonbladets ledarskribent Anders Lindeberg är också överens om att von Papen är nyckelpersonen. Och vem är då den svenske nyckelpersonen om inte Moderaternas ledare?

Åhörare 2: Vad har du att säga om general Kurt von Schleicher?

Arnstad: (funderar) Han mördades.

Åhörare 2: Är det allt?

Arnstad: Han mördades 1934 tillsammans med sin hustru. Under de långa knivarnas natt.

Åhörare 2: Men innan han mördades.

Arnstad: Han tillhörde den tyska konservatismen. Vart vill du komma?

Åhörare 1: Menar du att Franz von Papen också tillhörde den tyska konservatismen?

Arnstad: Vad skulle han annars tillhöra?

Åhörare 1: De ärkereaktionära. De som ville avskaffa demokratin.

Arnstad: Sverigedemokraterna vill avskaffa demokratin. Jag är här för att tala om Sverigedemokraterna och vad som kommer att hända om de kommer till makten.

Åhörare 2: Kurt von Schleicher ville också avskaffa demokratin. Det var han som fick Hindenburg att utse von Papen till rikskansler 1 juni 1932. Själv blev han försvarsminister i Papens kabinett.

Åhörare 1: Centrumpartiet som von Papen tillhörde bröt med honom när han utnämndes till rikskansler. Han intrigerade för mycket. Han hade inget parti bakom sig. Han satt bara till valet i november 1932.

Arnstad: Vad spelar 1932 för roll? Hitler utnämndes 1933. von Papen och de konservativa trodde att de kunde styra honom. Jag är här för att tal om Sverigedem…

Åhörare 2: Kurt von Schleicher. Och de ärkereaktionära som ville avskaffa demokratin. Vad har du att säga om dem?

Arnstad: Du upprepar dig.

Åhörare 2: Du talar om demokratins sammanbrott i och med att Hitler utnämndes till rikskansler.

Arnstad: Inte långt efter det att han utnämndes. Det gick undan.

Åhörare 2: Det demokratiska sammanbrottet kom redan 1930 när Tyskland blev en presidentdiktatur. Det lär ha varit general Schleicher som snickrade ihop den tyska presidentdiktaturen med hjälp av tre paragrafer i författningen. Som Hindenburg gick med på. Vad har du att säga om det?

Arnstad: Jag har forskat om fascismen som ideologi. Jag kan allt om ideologin.

Åhörare 2: Det är väl ändå det konkreta som gäller. Och det konkreta i Tyskland var en presidentdiktatur och att vänsterblocket, alltså socialdemokrater och kommunister, var i krig med varandra och därför inte visade upp en enad front mot de ärkekonservativa som ville avskaffa demokratin. Det tyska kommunistpartiet styrdes för övrigt av Stalin, och han utsåg socialdemokraterna till kommunisternas fiende nummer ett.

Arnstad: Vad har vänstern med saken att göra?

Åhörare 2: Du drar ju själv paralleller till 1930-talets Tyskland.

Arnstad: När det gäller von Papen och de svenska konservativa ja.

Åhörare 2: Som du kallar det blåbruna blocket.

Arnstad: Helt riktigt.

Åhörare 2: Efter valet 6 november 1932, då Hitlers parti för andra gången var det största partiet, höll rikspresident Paul von Hindenburg en talmansrunda kan man väl kalla det, för att utse en rikskansler. Socialdemokraterna och kommunisterna var inte välkomna. Hindenburg bjöd in de andra partiernas ledare, inklusive Hitler, till överläggningar. Hitlers parti var ju störst. Hindenburg ratade både Hitler och von Papen och utnämnde Kurt von Schleicher till ny rikskansler 2 december. Han hade posten fram till 28 januari 1933.

Arnstad: Jag talar om den fascistiska ideologin.

Åhörare 1: Du talar om det blåbruna blocket och drar paralleller till 1930-talets Tyskland.

Åhörare 2: Hindenburg tillät att von Papen förde diskussioner med Hitler bakom ryggen på Schleicher, som var rikskansler.

Arnstad: Jag är inte här för att prata om Hindenburg. Jag är här för att tala om Sverigedemokraterna och hotet mot vår demokrati.

Åhörare 1: Menar du att Sverige inte är en stabil demokrati? Varken Italien eller Tyskland var stabila demokratier när fascister och nazister kom till makten.

Arnstad: Jag är inte ensam om att se SD som ett hot mot demokratin. Det räcker med att läsa Aftonbladets ledare. LO bestämmer vem som ska vara politisk chefredaktör. Jag har både LO och Anders Lindberg bakom mig. Och det räcker med att bläddra i Dagens Nyheter. Var och varannan dag varnar tidningen för Sverigedemokraterna. De måste betyda att det är ägarfamiljens Bonniers linje.

Åhörare 3: Ägarfamiljen lägger sig väl inte i vad det står i deras tidningar.

Arnstad: Du tror väl inte att ägarfamiljen Bonnier skulle låta DN driva en politik som är i strid med tidningens motto: obunden liberal?

Åhörare 2: Nej, det tror jag inte. Men jag har flera frågor att ställa till ägarfamiljen Bonnier. Jag ställer dem till dig, eftersom det är du som ligger bakom stämplingen av SD som ett fascistiskt parti och Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna som det blåbruna blocket.

Arnstad: Och det är en helt korrekt stämpel utifrån min forskning. Stefan Löfven, hela socialdemokratiska partiet till och med, ger mig rätt. Liksom LO. Och DN.

Åhörare 2: Och jag förväntar mig att DN:s chefredaktör och journalister är inlästa på 1930-talets Tyskland och kan bedöma om det finns några konkreta paralleller. Jag bortser från det självklara att SD har nazistiska rötter. Det vet vi alla om. Det är nutid saken gäller. Om vi nu är konkreta och tittar på parallellerna till Tyskland de två åren innan Hitler utnämndes. Alltså när landet var en presidentdiktatur. Vem i Sverige, just nu, skulle kunna ikläda sig rikspresident Paul von Hindenburgs roll?

Åhörare 1: Inte riksdagens talman väl? Och absolut inte kungen. Vem kan ikläda sig general Kurt von Schleichers roll? Han som snickrade ihop presidentdiktaturen. Franz von Papens roll? Han hade inget politiskt parti bakom sig. Inte heller Schleicher hade ett politiskt parti bakom sig. von Papen intrigerade bakom ryggen på rikskansler Schleicher för att avsätta honom och med hjälp av Hitler själv komma tillbaka till makten. För att avveckla demokratin.

Åhörare 2: Menar du att Ulf Kristersson intrigerar bakom ryggen på Magdalena Andersson för att avveckla demokratin i Sverige? Det var ju det som var von Papens mål. Att avveckla demokratin.

Arnstad: Det här har ju spårat ur fullständigt.

Åhörare 2: Du säger ju att du utgår från din forskning. Och jag ställer samma frågor till ägarfamiljen Bonnier, eftersom jag förväntar mig att deras journalister är inlästa på 1930-talets Tyskland. Vilka industriledare i Sverige har i åratal öppet deklarerat att de är ivriga att störta vårt parlamentariska system och införa ett auktoritärt styre? Har de skrivit debattartiklar i DN? Har de intervjuats i DN? Vilka riksdagspartier har öppet deklarerat att de är motståndare till det demokratiska styret, det som kallas den liberala demokratin?

Åhörare 1: Om Jimmie Åkesson är en kopia av Hitler, vilka personer inom SD:s ledning kan då likställas med Hermann Göring, Joseph Goebbels och Heinrich Himmler?

Åhörare 2: Har SD:s partiledare Jimmie Åkesson skrivit böcker där han spyr galla över den parlamentariska demokratin? Böcker där han förkunnar vikten av att utvidga Sverige för att ge svenskarna livsutrymme, Lebensraum? Och låta underlägsna folkslag bli de överlägsna svenskarnas slavar? Åt vilket håll ska expansionen ske? Åt Finland, eftersom där fortfarande finns svensktalande? Och sedan alla länder där det finns svensktalande invånare?

Åhörare 1: Var finns SD:s motsvarighet till nationalsocialisternas uniformsklädda paramilitära avdelning SA som härjar på våra gator? Var finns motsvarigheten till Tysklands kommunistiska partis paramilitära avdelning Röd Front, som härjar på våra gator? Kommunisterna, eller ”bolsjevikerna”, är en viktig faktor i både Italiens och Tysklands politiska utveckling. Det går inte att förstå fascismens och nazismens segrar utan att ta med kommunisternas roll. Så var finns de konkreta parallellerna till dagens Sverige?

Åhörare 2: Du skriver ju i DN. Kan du inte skriva en artikel och lägga ut texten om de konkreta parallellerna?

Arnstad: Det är inte ni som ska tala här. Det är jag som ska tala. Ni får ställa frågor när jag har talat färdigt. Vi måste lämna den här salen kvart i.

Åhörare 2: Varsågod. Jag avhåller mig från att be dig dra konkreta paralleller till Mussolini, Italiens kung och de självständiga fascistgrupperna runtom i Italien. Och den svaga italienska demokratin.

Kayd: Jag vill gärna höra dig, Henrik Arnstad, förklara vad du menar med fascism.

Arnstad: Det ska jag gärna förklara för dig. För er alla. Fascismen är antidemokratisk. Fascismen är revolutionär och syftar till en total omdaning av hela samhället.

Kayd: Antidemokratisk? Revolutionär? Total omdaning av hela samhället?

Arnstad: Alldeles riktigt. Fascismen ger ”löftet om att vara bokstavligen epokgörande”, enligt fascismforskaren Roger Griffin.

Kayd: Löftet om att vara bokstavligen epokgörande?

Arnstad: Fascismen är aldrig intresserad av att dela på makten, på längre sikt.

Kayd: Vill inte dela på makten på längre sikt?

Arnstad: (nickar) Sverigedemokraterna passar in på den här beskrivningen. De blickar framåt. Mot nationens återfödelse.

Kayd: Nationens återfödelse?

Arnstad: Och uteslutning av alla som inte passar in i deras idé om nationen.

Kayd: Uteslutning.?

Arnstad: Uteslutning.

Kayd: Allt det du säger stämmer precis in.

Arnstad: På Sverigedemokraterna. Fascismen utnyttjar högern för att likvidera vänstern och liberalismen. SD erhåller i dag ständigt legitimitet.

Kayd: På islamofascism.

Arnstad: Vad pratar du om?

Kayd: Du har beskrivit islamofascismen.

Arnstad: Det har jag inte alls. Jag har beskrivit Sverigedemokraterna.

Kayd: Allt det du säger om fascism stämmer exakt in på Abu al-Ala Mawdudi och hans ideologi. Mawdudis ideologi i ett nötskal.

Arnstad: Vem?

Kayd: Abu al-Ala Mawdudi. Mannen som är för politisk islam vad Marx var för kommunismen.

Åhörare 1: Vad intressant. Berätta.

Arnstad: Ni får ställa frågor efter det att jag har talat färdigt.

Kayd: Jag berättar gärna om Mawdudis ideologi. Just revolutionär omdaning av samhället är målet med Mawdudis program. Inte bara samhället. En världsrevolution, att förändrar hela världens sociala ordning och bygga upp en ny social ordning är hans program. Löftet om att vara bokstavligen epokgörande är exakt Mawdudis löfte. Roten till allt ont i världen är lagar stiftade av människan, säger han. Islam och demokrati är inkompatibla.

Arnstad: Vilken lögn.

Kayd: Jag talar om Mawdudis politiska ideologi. Inte om islam. Mawdudi satte likhetstecken mellan islam och politik. Han sa: islam är politik. Det finns bara en tolkning av islam, sa han.

Åhörare 1: Är inte det vad Abdirizak Waberi sa i Evin Rubars SVT-dokumentär Slaget om muslimerna?

Kayd: Jo. Och det stämmer ju inte. Mawdudis ideologi är ett generalangrepp på den liberala demokratin. Enligt hans uppfattning innebär demokrati att människor är slavar under andra människor. Det är detta slaveri han vill upphäva genom att ersätta lagar stiftade av människan med Guds lag och Guds styre. Han betonar att man föds inte till muslim, man blir muslim. Genom kunskap. Hans kunskap. Den kunskapen serveras av bland andra Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd.

Arnstad: Nu måste jag bryta in. Muslimska brödraskapet är inte verksamma i Sverige.

Kayd: Jo. Muslimska brödraskapet och Mawdudis rörelse som han grundade i Indien 1941 är tvillingrörelser. Och de är verksamma här i Sverige. Muslimska brödraskapet spränger in texter av Mawdudi i sina egna texter. Muslimska brödraskapets svenska gren håller på och omstöper det svenska samhället inifrån. Genom mission, dawa.

Arnstad: Jag protesterar.

Kayd: Och genom samarbete med Socialdemokratiska partiet bland annat. Muslimska brödraskapet utnyttjar socialdemokraterna för att likvidera den sekulära rättsstaten på samma sätt som du beskriver att fascismen utnyttjar högern för att likvidera vänstern och liberalismen. Muslimska brödraskapet erhåller i dag ständigt legitimitet.

Arnstad: Det här är ju befängt. Muslimska brödraskapet är inte verksamma i Sverige.

Kayd: Jo.

Arnstad: (irriterad) Har du läst en enda artikel i DN om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige?

Kayd: (lugnt) Nej. Det bevisar ingenting.

Arnstad: (irriterad) Muslimska brödraskapet är inte verksamma i Sverige. Det säger universitetslektor Emin Poljarevic, Uppsala universitet.

Kayd: Han bluffar.

Arnstad: (alltmer irriterad) Han skulle ge Säpo underkänt om de presenterade en så mager uppsats som den rapport Säpo presenterade för Skolinspektionen och som gjorde att muslimska skolor måste stängas.   

Kayd: Studieförbundet Ibn Rushd är kopplad till Muslimska brödraskapet. Och biståndsorganisationen Islamic Relief. De får hundratals miljoner skattekronor.

Arnstad: (höggradigt irriterad) Sprider du den där viskningsleken om Ibn Rushd?

Kayd: Det är ingen viskningslek. Muslimska brödraskapet vill avveckla demokratin och ersätta den med ett kalifat. En Gudsstat. Mawdudi och Brödraskapet är överens om att Allah är den enda och suveräna ledaren. Guds allmakt.

Arnstad: (ännu mer irriterad) Muslimska brödraskapet är inte verksamma i Sverige. Det säger Emin Poljarevic. Och det kan man läsa om i ETC.

Kayd: Islamofascisterna är det allvarligaste hotet mot den svenska demokratin. Du har själv beskrivit dem.

Arnstad: Jag har beskrivit Sverigedemokraterna. SD är det allvarligaste hotet mot den svenska demokratin. De är fascister. Jag har hela Socialdemokraterna bakom mig.

Kayd: Nej. Islamofascisterna är det allvarligaste hotet.

Arnstad: (irriterad, skriker) Fråga Annika Strandhäll!

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *