Kritiken av Sameh Egyptsons doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren, del 5 (av 5): Johan Ehrenberg och Andreas Gustavsson, Dagens ETC, Muslimska brödraskapets i särklass främsta PR-tidning. Islamisten Omar Mustafa, med hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren, är hjärnan bakom tidningens PR-verksamhet, via ETC:s skribenter Anna Ardin, Bilan Osman och Henrik Arnstad

OBS! Det sägs att invandrare i Sverige från islamdominerade länder uppgår till ungefär 800 000. Den här serien inlägg handlar enbart om den grupp på cirka 13 män inom Muslimska brödraskapets svenska gren som numera teologie doktor Sameh Egyptson namnger i avhandlingen Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige och som fakultetsopponenten statsvetaren Kahled Salih i Kvartal skriver ”har lyckats etablera över 20 muslimska/islamiska organisationer i Sverige. Tre av dessa organisationer lyckades få 437 miljoner kronor i bidrag bara år 2016 – och slog sitt rekord med 618 miljoner kronor år 2019. Dessa organisationer har dessutom lyckats sätta undan 250 miljoner som eget kapital.”

Sameh Egyptson kallar aktivisternas metod att mjölka det offentliga på bidrag för ”organiserat hyckleri”.

Viktigt att notera är också att det är tack vare Egyptsons biträdande handledare statsvetaren professor emeritus Mats Lindberg som Egyptsons omfattande källmaterial, publicerat i tre böcker, med hjälp av en statsvetenskaplig analysmetod kunde omvandlas till en doktorsavhandling. Sameh Egyptson är teologie doktor, men det är en statsvetenskaplig avhandling han skrivit om islam som politisk ideologi. Kritikerna har behandlat avhandlingen som om den skulle handla om islam som religion, eftersom Egyptson disputerade på den teologiska fakulteten, Lunds universitet, där han var inskriven som doktorand.

Johan Ehrenberg är ansvarig utgivare, Dagens ETC, Andreas Gustavsson är tidningens chefredaktör, en tidning som de definierar som vänster. Antingen är de fullt medvetna om att de visar sina läsare ett utstuderat förakt, att de betraktar läsarna som en okunnig fårskock man kan pracka på vilka osanningar som helst. Eller också är de omedvetna om att separatisten, islamisten libanonsvensken Omar Mustafa

i detalj styr tidningens PR-verksamhet för Muslimska brödraskapet via Anna Ardin, somalisvenskan Bilan Osman och Henrik Arnstad. Jag väljer att betrakta Johan Ehrenberg och Andreas Gustavsson som två intelligenta män, som utomordentligt medvetet har gett Omar Mustafa fria händer att via Dagens ETC prisa honom och Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige, särskilt studieförbundet Ibn Rushd som han i många år var förbundsrektor för, och misstänkliggöra Muslimska brödraskapets kritiker, och då särskilt Sameh Egyptson.

Dagens ETC följer det mönster jag i tidigare inlägg har skrivit om, att vänstern har lierat sig med shariapolitiska extremhögern, som jag också benämner islamofascister, islamonazister, eftersom Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna (1906–1949) hade både Mussolini och Hitler som föredöme. Han brevväxlade med dem, han fick hjälp av Hitler att träna sina män i krigföring, han lät översätta Hitlers Mein kampf, rörelsen är extremt judefientlig. Därför var det inte alls förvånande att Muslimska brödraskapets svenska gren till sina Muslimska familjedagar bjöd in talare, det vill säga bröder och systrar inom det transnationella nätverket, med en känd judefientlig retorik. Numera är all information om Muslimska familjedagarna raderad från internet.

Jag inleder med Omar Mustafa och fortsätter med Anna Ardin, Bilan Osman och avslutar med fascismexperten Henrik Arnstad.

Islamisten, separatisten, antidemokraten, shariapolitiska extremhögerns Omar Mustafa (f. 1985)
Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) är svenska Muslimska brödraskapets huvudorgan. Högsätet är stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm. Omar Mustafa har ända sedan ungdomen cirkulerat i ledande ställningar inom Muslimska brödraskapets olika föreningar: Muslimska scouterna, Sveriges unga muslimer (SUM), IFiS, studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief.

År 2009, då Omar Mustafa var 24 år gammal och SUM:s generalsekreterare, for SUM:s styrelse på studieresa till Turkiet tillsammans med thailandsvensken Yasri Khan, Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR). I SUM:s styrelse och med på resan var marockosvensken Mohammed Amin Kharraki,

son till marockosvensken Mostafa Kharraki,

en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren.

Yasri Khan publicerade på Facebook bilder från studieresan och beskrev syftet med den:
”Från: Yasri Khan foton från min resa för att få kunskap, nätverk och erfarenheter. Tillsammans med SUMs styrelse och med mina trosfränder – Omar Mustafa och Mohammed Amin Kharraki i Istanbul. Lär oss om AKP, Erbacan och Turkiet. Jobbat tillsammans i SUM från 2008–2011.”

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan är AKP:s grundare (2001) och partiledare. År 2009 var han Turkiets premiärminister. Det islamistiska AKP kallas Muslimska brödraskapets systerparti. Bilderna är alla hämtade från Conny C. Lindströms Twitterkonto.

Notera könssepareringen på bilderna, kvinnorna för sig och männen för sig. Texten till höger från 2018 riktar sig till journalisten Magnus Sandelin som skrivit en rapport om SUM, beställd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), som gjorde att MUCF slutade ge SUM bidrag och krävde tillbaka utbetalade bidrag med hänvisning till att SUM inte levde upp till demokratins kriterier. SUM är numera nedlagt. Yasri Khans SMFR får fortfarande bidrag, trots att de är lika västfientliga och shariapolitiska som någonsin SUM. SMFR bildades av bland andra turksvensken Mehmet Kaplan (MP) 2008 som då tillhörde Muslimska brödraskapets inre kärna. Yasri Khan, som numera är SMFR:s generalsekreterare, har i långt över ett decennium kunnat finansiera sin separatistiska, antidemokratiska, shariapolitiska verksamhet med skattemedel, inte minst från MUCF.

Mehmet Kaplan, som utsågs till bostadsminister 2014 i regeringen Löfven, tvingades avgå som minister 2016 på grund av samröre med de turkiska islamistiska och våldsaktivistiska Grå vargarna, också samröre med turkiska islamistiska Millî Görüş ansågs allvarligt.

I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige skriver jag om Omar Mustafas studieresa till Istanbul och Necmettin Erbakan (1926–2011). Turkiet hade en sekulär författning, som försvarades av Turkiets starka militär. År 1969 grundade Erbakan den islamistiska, västfientliga, demokratifientliga, shariapolitiska extremhögerrörelsen Millî Görüş, som i Tyskland samarbetar med Muslimska brödraskapet, inte bara politiskt utan också genom att ledarna för de olika rörelserna gifter in sig i varandras familjer. Erbakan bildade flera shariapolitiska partier och när de förbjöds bildade han nya. Hans parti Refah Partisi (Välfärdspartiet), grundat 1983, vann stort i parlamentsvalet 1995. Erbakan blev premiärminister samma år och försökte införa sharialagar. Två år senare, 1997, tvingade militären honom att avgå. Partiet upplöstes av den turkiska författningsdomstolen, eftersom det stred mot den sekulära författningen. Refah Partisi tog då ärendet till Europadomstolen, som år 2003 gav den turkiska författningsdomstolen rätt med hänvisning till att införandet av sharia och ett teokratiskt styre inte är förenligt med ett demokratiskt samhälle.

I min bok har jag ett helt kapitel om Europadomstolens syn på Refah Partisi och sharia. Ett pluralistiskt rättsväsende kopplat till individens religiösa tillhörighet stridet mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, eftersom det innebär att individens fri- och rättigheter inte är individuella utan kopplade till individens tillhörighet till en religiös rörelse. Det i sin tur innebär att staten fråntas rollen som garant för de individuella fri- och rättigheterna och att individen tvingas följa lagar och regler som den neutrala staten inte har infört. Sameh Egyptson skriver i sin avhandling att Millî Görüş är Turkiets motsvarighet till Muslimska brödraskapet och att Necmettin Erbakan var Erdogans mentor och benämner AKP som Millî Görüş dotterparti. Att president Erdogan har fört Turkiet bort från dess sekulära författning och mot en alltmer auktoritär och islamistisk riktning där yttrandefriheten är kraftigt beskuren är ingen nyhet.

Därför går det inte att sätta likhetstecken mellan Erbakan, AKP och den västerländska liberala demokratin, som skyddas av Europakonventionen, som är lag i Sverige, och påstå att Erbakan stod för demokrati, vilket Omar Mustafa gör.

IFiS ordförande Abdirizak Waberi valdes 2010 in i riksdagen för Moderaterna och Omar Mustafa blev IFiS ordförande. Året efter bytte Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Broderskapsrörelsen namn till Tro och Solidaritet med Omar Mostafa som en av medlemmarna. Den allt annat än demokratiska Necmettin Erbakan dog 2011, Omar Mustafa hyllade honom i ett öppet brev publicerat på IFiS hemsida. Notera ”den islamiska värdegrunden”.

Även IFiS tidigare ordförande Abdirizak Waberi hyllade offentligt Erbakan som ”father of modern islam in Turkey”.

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) reagerade på Omar Mustafas hyllning av Erbakan och skriver i ett inlägg 2013:

I ett av Mustafa undertecknat pressmeddelande från Islamiska förbundet den 28/2 2011 hette det bland annat att Erbakan var ”en stor förebild” och en ”inspiration för alla aktiva muslimer som på olika sätt vill engagera sig i sina samhällen”.
Att Erbakans politiska budskap sedan länge inbegripit en långt driven antisemitisk propaganda är väl känt. Så sent som 8/11 2010 förklarade han i en uppmärksammad intervju i Die Welt att EU var en del av ”den sionistiska världsordningen” och talade om ”det kapitalistiska, sionistiska ekonomiska systemet som inför skatter och skapar skulder för att genom ränta förse sionisterna med pengar”.
Världen styrdes, enligt Erbakan, sedan länge av en judisk världskonspiration:

I samband med att Omar Mustafa 2013 valdes in i Socialdemokraternas partistyrelse som suppleant och efter en vecka tvingades avgå intervjuades han av Expo, som bland annat tog upp hyllningen till Erbakan.

Mustafa säger att han inte kände till Erbakans antisemitism utan att det är hans arbete för islam som han värdesatt.
– Det han är mest känd för är hans arbete kring islam och demokrati. Under hans tid fanns det många teologer som ansåg att demokrati inte var förenligt med islam. Han lyckades bryta den här barriären och visa att demokrati var förenligt med islam. Det är det jag hyllade.

Omar Mustafa ombeds inte definiera vad han menar med demokrati och förklara vad Erbakans insats för demokratin bestod av.

Omar Mustafas nära koppling till Socialdemokraterna gör inte Muslimska brödraskapet till en socialdemokratisk rörelse. Abdirizak Waberi valde Moderaterna. Mahmoud Aldebe, en av medgrundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren och i många år dess språkrör, valde Centerpartiet och ville, likt Waberi, kandidera till riksdagen valet 2010 men hoppade av efter saftig kritik inifrån partiet. Mehmet Kaplan och Yasri Khan valde Miljöpartiet.

En utomordentligt viktig person inom Muslimska brödraskapets svenska gren, men som lyckats undgå offentligheten är vänsterpartisten Mostafa Malaekah i Göteborg, som jag nämner i praktiskt taget vartenda blogginlägg sedan starten 2016, eftersom flickors och kvinnors rättigheter är mitt specialintresse. Han har i små häften på svenska sammanställt vad höjdare inom internationella Brödraskapet har skrivit, texter med betoning på sharia, som ju strider mot Europakonventionen.

Varken Anna Ardin, Bilan Osman eller Henrik Arnstad lyfter fram de könsdiskriminerande och shariaförespråkande texter på svenska som Muslimska brödraskapet har publicerat och som finns spridda över hela Sverige och som i åratal gick att ladda ner från de olika föreningarnas hemsidor. På IFiS hemsida kan man under huvudrubriken Frågor och svar, underrubrik Några av kvinnans rättigheter i islam, läsa följande: ”– Islam gav kvinnor fullständigt ekonomiskt oberoende före och efter giftermålet. De har ingen skyldighet att dela familjens utgifter; mannen bär det fulla ansvaret, oavsett hur rik hans fru må vara.” Samt: ”– I islam är både män och kvinnor berättigade till en specificerad andel av sina avlidna föräldrars eller nära släktingars kvarlåtenskap (K 4:7), medan tills för inte länge sedan hela arvet gick till äldste sonen i vissa västländer.” Samt: ” Båda könen har rätt till jämlikhet inför lagen och inför domstolar. Rättvisa är könlös (K 5:38, 24:2, 5:45). Kvinnor har egen rättskapacitet i ekonomiska och andra frågor. Däremot fick inte kvinnor i Europa rätt till självständigt ägande förrän under senare delen av 1800-talet och på 1900-talet.”

Enligt Koranen ärver kvinnan hälften av mannen. ”En manlig arvtagare bekomme lika mycket som två kvinnor.”

De flesta texterna under Frågor och svar är saxade ur vänsterpartisten Mostafa Malaekahs häften.

Landets politiker har visat en skrämmande likgiltighet för Muslimska brödraskapets juridiska anspråk. Koranen är vår lag är deras motto, och Malaekah skriver som om svensk lag inte gäller lika för alla i Sverige.

Under rubriken ”Muslimska kvinnans klädsel, hijab”, också det saxat från Malaekah, står det: ”Muslimska kvinnor ska täcka hela kroppen utom ansiktet och händerna när de ber de fem dagliga bönerna (salah), även om de är ensamma hemma. Det är också en plikt [min kursiv] för dem att klä sig så när de är ute bland folk, utifrån kärlek till Gud och lydnad inför Guds påbud.”

Hijab är inget påbud från någon gudom. Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel, tecknet på hur långt islamiseringen av ett land har fortskridit. Hijab markerar separatism.

Hur rimmar plikt med vår grundlagsskyddade religionsfrihet?

För femtielfte gången lägger jag ut vad Västeråsmoskén säger om Kvinnors klädesnorm enligt Koranen. Två diametralt motsatta tolkningar av islam, en andlig och en politisk.

Och politikerna vägrar ta en debatt om vad politisk tolkning av islam innebär för det demokratiska styrelseskicket och den sociala sammanhållningen.

ETC:s skribenter Anna Ardin, Bilan Osman och Henrik Arnstad fokuserar på det diffusa kollektivet ”muslimer”. Sameh Egyptsons avhandling, och tre tidigare böcker, handlar om cirka 13 nyckelpersoner inom Muslimska brödraskapets svenska gren, där Omar Mustafa ingår.

Omar Mustafa blev ett känt namn i samband med att han 2013 valdes in i Socialdemokraternas styrelse och tvingades avgå efter en vecka eftersom han inte, likt Abdirizak Waberi, var beredd att lämna ordförandeskapet i IFiS när han aktivt gick in i politiken. All kritik som riktades mot IFiS och den kvinnosyn, människosyn och politik som texterna på IFiS hemsida gav uttryck åt har förvandlats till kritik av Omar Mostafa som person, med Omar Mustafas benägna bistånd. Mängder med texter från Muslimska brödraskapets internationella, extremt västfientliga ideologer raderades snabbt från hemsidan.

Omar Mustafa representerade IFiS när han var ordförande, han representerade Ibn Rushd när han var förbundsrektor. En av Ibn Rushds grundare är Mostafa Kharraki på bilden ovan, medgrundare till Muslimska brödraskapets svenska gren. Omar Mustafa representerade Muslimska brödraskapets svenska gren. Och enligt Muslimska brödraskapet gäller separatism: ”Beträffande kultur har profeten Muhammad uttryckligen och med kraft förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil.” Därför har Muslimska brödraskapet uppfunnit uttrycket ”det muslimska civilsamhället”, eller ”det muslimska gettot”, symboliserat av hijab, lett av de 13 talespersonerna Sameh Egyptson listar i sin avhandling. Ett annat ord för de 13 är bidragsentreprenörer. Otroligt skickliga sådana.

Bistådda av ETC.

Högerextremism
Jag citerar här hur Stieg Larsson (1954–2004), en av stiftelsen Expos grundare, definierar högerextremism: ”Den gemensamma nämnaren för alla dessa partier är ett ifrågasättande av det demokratiska samhället.” Det är en exakt beskrivning av Muslimska brödraskapets ideologi. Väst är fienden. Målet är ett islamiskt block som utmanar den västerländska hegemonin.

Man kan inte som enskild individ bestämma att nu ska jag gå med i Muslimska brödraskapet. Presumtiva medlemmar handplockas av ”rovdjursbröder” som kollar in elever på gymnasier och universitet, ibland till och med grundskolor, och under ständig övervakning som kan ta flera år, trappstegsvis prövar de utvalda, utan att dessa ens vet att de utsätts för den ena prövningen efter den andra för att se om de kommer att kunna hålla måttet som medlem. Det är en rigorös träning, ren hjärntvätt, som är sig lik över hela jorden, Mellanöstern som väst. Man ska komma ihåg att grundaren Hassan al-Banna var skollärare. Man vet värdet av ungdomsträffar, av gymnastik, lek och idrott. Man vet värdet av internationella ungdomsträffar, där ungdomar från hela världen strålar samman. En av de högsta ledarna, Mahdi Akef (2004–2010),

var utbildad idrottslärare. Han var tolv år när han involverades i Muslimska brödraskapet 1940 och ledde i många år de internationella ungdomsträffarna.

Omar Mustafa är handplockad. Han är soldat. En lydig soldat. En extremt väldrillad soldat. Han har svurit en ed att vara lojal mot Muslimska brödraskapet. Hans lojalitet ligger inte hos Sverige utan hos Muslimska brödraskapet. Det bör man ha i åtanke när hans namn dyker upp och respektera att varje gång han ställs inför situationer där hans lojalitet gentemot det svenska demokratiska styrelseskicket ifrågasätts liknar det en soldats lojalitetskonflikt när den ställs inför valet att försvara eller förråda sitt land. Därför är det meningslöst att intervjua Omar Mustafa. Han är obrottsligt lojal mot Muslimska brödraskapet.

Jag har i den här serien inlägg visat bilder på några av Brödraskapets högsta höns i Sverige. I det här inlägget visar jag bild på Mostafa Kharraki. Tidigare har jag visat bild på marockosvensken Chakib Benmakhlouf och kallat honom gudfadern. Han står överst på Sameh Egyptsons lista över den inre cirkeln, tvåa står jordaniensvensken Mahmoud Aldebe, som efter inre konflikter lämnade 2010. Trea är Kharraki. Ett annat viktigt namn är tunisiensvensken Khemais Bassoumi, alla kopplade till den islamiska friskolekoncernen Framstegsskolan som de är medgrundare till. År 1991 gav Skatteverket dem ett organisationsnummer. Omar Mustafa kom till Sverige som barn, som nämnts är han född 1985. Enligt Sameh Egyptsons engelska bok Holy white lies gick han i flera år i Chakib Benmakhloufs skola i Stockholm. I Egyptsons bok Bosättningen och i avhandlingen står det att Omar Mustafa 2001, då han var 16 år, valdes in som vice ordförande i den nybildade föreningen Sveriges muslimska scouter. Chakib Benmakhlouf valdes in som föreningsrådgivare. Benmakhlouf var i många år ordförande för Brödraskapets europeiska paraplyorganisation FIOE. Från scouterna gick Omar Mustafa vidare till SUM, han satt i den europeiska paraplyorganisationen FEMYSO:s styrelse, var förbundsrektor för Ibn Rushd och satt i Islamic Reliefs styrelse. År 2011 var han med och ombildade Socialdemokraternas kristna sidorörelse Broderskaparna till multireligiösa Tro och Solidaritet och samma år var han med och bildade den socialdemokratiska föreningen Hjärta, tillsammans med bland andra Anna Ardin. Han var också med och bildade den från Socialdemokraterna skilda nuvarande föreningen Hjärta, även det tillsammans med Anna Ardin. Sedan 2020 är han enhetschef på Tillväxtverket och sitter inte i Hjärtas styrelse 2023.

Det är knappast en tillfällighet att det var just till Istanbul Omar Mustafas, Mohammed Amin Kharrakis och Yasri Khans studieresa gick 2009, med besök hos AKP, nätverkande och studier av Necmettin Erbakans verksamhet. Likt Kharraki junior är Yasri Khan son till en aktivist, fadern var (är?) medlem i en islamisk separatistgrupp i Thailand.

Begreppet fascism har vattnats ur och används som skällsord om allt möjligt, bland annat anklagas Sverige för att vara fascistiskt. Därför är det ordet problematiskt ända sedan Stalin under mellankrigstiden uppmanade kommunisterna i Europa att kalla socialdemokrater för socialfascister, tills han upptäckte att Mussolinis fascister och Hitlers nazister var värre fiender än Europas socialdemokratiska partier. Muslimska brödraskapet är en fascistisk rörelse helt i Mussolinis anda även om våld inte ingår i den svenska grenen. För att se vad deras hoppfulla planer för Sverige är så är det bara att hålla ögonen på Recep Tayyip Erdogan och hur han de senaste tjugo åren har förändrat Turkiet.

Doktorand Anna Ardin, Marie Cederschiölds högskola
Omar Mustafa är obrottsligt lojal mot Muslimska brödraskapet. Anna Ardin är obrottsligt lojal mot Omar Mustafa. Han är den specialutbildade sol-och-våraren, ”rovdjursbrodern” som spanar in lämpliga jakttroféer. Hon är den perfekta trofén, hans eko, hans budbärare. Jag har skrivit åtskilliga blogginlägg om Anna Ardins försvar av Omar Mustafa och anklagelser att Sameh Egyptson sprider konspirationsteorier, bland annat 6 mars 2021 här, 26 juni 2021 här, 8 december 2021 här, 24 april 2022 här, 22 september 2022 här, 2 oktober 2022 här och 12 januari 2023 här.

I det här blogginlägget koncentrerar jag mig på vad hon skriver om Sameh Egyptsons avhandling. Hon var i många år ledamot i Socialdemokraternas sidoorganisation Tro och Solidaritets förbundsledning och är projektledare i Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Numera är hon också doktorand på Marie Cederschiölds högskola. I januari 2021 intervjuas hon i Vi där det står att hon just påbörjat en doktorsavhandling om civilsamhällets demokratiska utrymme. Det innebär att hon när Sameh Egyptson disputerade 10 februari hade bedrivit doktorandstudier i två år, vilket borde speglas i hennes recension av avhandlingen i ETC och hennes kommentarer på Twitter om den.

Hon och Sameh Egyptson befinner sig i två konfrontativa läger, för och emot MB, för och emot demokrati, och också för och emot Recep Tayyip Erdogans utveckling av Turkiet.

Konfrontationen mellan de två lägren har intensifierats efter det att Muslimska brödraskapet terrorklassats av bland andra Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten (United Arab Emirates, UAE). Stora moskén på Södermalm i Stockholm, som invigdes år 2000, finansierades med hjälp av pengar från UAE:s första president schejk Zayed. Efter en uppmärksammad rättegång 2013 i UAE om finansieringen av MB:s verksamhet, som ledde till nätverk i Europa, terrorklassade UAE år 2014 mängder med organisationer som de ansåg var kopplade till MB, bland annat Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), som Omar Mustafa då var ordförande för. Ännu fler texter raderades från IFiS hemsida, se nedan om raderade texter.

Det privata forskningsuniversitetet Georgetown University i USA, från början ett katolskt universitet som breddat religionsforskningen och finansierats av bland andra Saudiarabien, UAE och Qatar, har en gren kallad Bridge Initiative som försvarar Muslimska brödraskapet och klassar MB-kritiker som konspirationsteoretiker och kopplar gärna kritikerna till UAE. Qatar stöder MB. Bridge Initiative har kopplingar till Turkiet via den regimtrogna turkiska tankesmedjan SETA, som sedan ett antal år ger ut European Islamophobia Report (EIR) och där en av redaktörerna sedan starten, Farid Hafez, ingår i Bridge-teamet som senior researcher. Anna Ardin var medförfattare till EIR 2021. Anna Ardin har anslutit sig till Bridge Initiatives världsbild om konspirationsteorier finansierade av UAE. I flera av mina blogginlägg om Anna Ardin framkommer det att hon anklagar Sameh Egyptson för att gå UAE:s ärenden. Officiellt kallar Bridge sin verksamhet för kampen mot ”islamofobi”, de har det de kallar fact sheets om både Sameh Egyptson och Magnus Ranstorp.

Jag inleder med Anna Ardins uttalande i DN 5 februari då avhandlingen fanns att läsa online. Jag citerar ur mitt föregående inlägg där hon intervjuas av journalisten Niklas Orrenius:

Hon presenterar sig apropå att Egyptson skriver att hon är en viktig aktör i att hjälpa Brödraskapet att få fäste i Socialdemokraterna, vilket jag [Mona Lagerström] kan intyga är sant: ”Det är bisarrt att läsa. Jag är evangelist i en kristen kyrka, jag arbetar för religionsfrihet, inte för islam”. ”Hon kallar Sameh Egyptsons avhandling för ’ett stort falsarium’ och liknar hans forskning vid ’en ny typ av rasbiologi’ – Rasbiologerna ägnade sig också åt falsk vetenskap som lade grunden för samhällets förföljelse av minoriteter. I det här fallet används Samehs felaktiga texter för att hetsa mot muslimer.”

Jag vill påminna om att statsvetaren professor emeritus Mats Lindberg var Egyptsons biträdande handledare och att han spelat en avgörande roll för omvandlingen av Egyptsons tre tidigare böcker till en doktorsavhandling i statsvetenskap. Hon klassar alltså Mats Lindberg som rasbiolog och påstår att han ägnar sig åt falsk vetenskap.

Jag vill också påminna om att hon bedrivit doktorandstudier i två år när hon säger detta.

Efter Egyptsons disputation var hon flitig med kommentarer på sitt Twitterkonto:

8 februari
Vidino jobbar åt vår myndighet för psykologiskt försvar, borde granskas. UAE är en av världens främsta nationer på psykologisk krigföring. Är vi skyddade?

Lorenzo Vidino klassas som den islamforskare som har mest kunskap om Muslimska brödraskapets verksamhet i Europa. Även han har ”belönats” med a factsheet hos Bridge Initiative.

10 februari
Nämen vad förvånade att det blev 2-1 i betygsnämnden för att godkänna, då nu är konspirationsteorier blir forskning, kul samtid.
Sharia å kalifatet kanske!? Fine. Men vad är då sharia och kalifatet? Att alla ska bli slavar? Som i UAE kanske? Varför bekostar UAE då ”akademiker” som Sameh Egyptson? Nu får rasisterna fan förklara.
Vad är muslimska brödraskapet som så många påstår att jag försvarar? På riktigt, vad är det? En idéströmning? En armé? En konspiration? Vad?
Det stora problemet med den här typen av konspirationsteorier är att folk på allvar tror att akademiker, antirasister & politiskt aktiva demokrater är våldshotet. Det gör att man missar verkliga hot. Sånt här förstör tilliten till institutionerna.
Säpo var på Egyptsons disputation. Följde efter den enda muslimen som yttrat sig kritiskt. Skottsäkra västar. Avspärrningar. Enda hotbilden i förväg var ifrågasättanden av metod och källhantering.
Egyptsons disputation avbröts trots att publiken inte fått gråta klart. Jättetydligt att åtminstone en, kanske två i betygsnämnden har en personlig relation & intresse att godkänna, gick in och försvarade när Sameh inte kunde svara. Oerhört pinsam tillställning. För alla.

11 februari
Här finns en genomgång av översättningsfelen i Sameh Egyptsons avhandling som godkändes vid Lunds universitet igår. Det är ganska allvarliga fel. Det verkar inte finnas så stort intresse för fakta, varför tog tex inte opponenten eller media upp detta, trots att översättningarna fanns tillgängliga? Det är extremt många grova fel helt enkelt, som Sameh inte behövt stå till svars för alls. Så ska det inte gå till i akademin.
[Länkar till den anonyma Tankesmedjan Fenix publicering av Yasir Issas anmälan till Lunds universitet om bland annat felöversättning, Ardin verkar inte ha förstått att Egyptson före disputationen lämnade in en erratalista]
Jättemånga som säger att jag är en ond lakej för shariadiktatur. Men ingen som försvarar manipulationerna av översättningarna. Det visar det islamofoba nätverkets strategi att aldrig ta i sakfrågan utan istället karaktärsmörda kritiker. I sak har de nämligen fel.

12 februari
Har ni märkt att Sameh Egyptson höjt tonen iom sitt gröna kort från akademin på sina konspirationsteorier? Förut sa han att jag var stödtrupp till brödraskapet, nu säger han att jag är medlem! Ju mer du kritiserar honom, desto mer islamist blir du.
I SvD förklarar Egyptson rakt ut varför han (frånsåg) [får så] mycket stöd från Ranstorp, Carlbom & andra forskare: ”Jag tror jag har gjort mitt arbete för att fylla hålet och ge bevis till alla forskare som vill ha det.”
De behövde någon som offrade sig för att skapa falska källor för att kunna bygga vidare ”seriös” forskning på. Han är en nyttig idiot i kampen för att etablera konspirationsteorin om Eurabia som fakta.

13 februari
jag har börjat stötta Tankesmedjan Fenix på @Patreon, de har varit ett enormt stöd i försvaret för universitetet som institution i samband med haveriet i Lund i fredags, ska bli spännande att se var de tar vägen vidare.
Jag har tidigare kallat Sameh Egyptson ”Sveriges sämsta forskare”. Det var ju fel, han var inte forskare då.

15 februari
Vet inte vad ni tycker, men jag tänker att det ändå är rätt bra att Ranstorp bekänner färg och desperat försvarar den här fanatiska anti-muslimska Gulf-sanktionerade linjen. Det blir liksom tydligare vad det egentligen handlar om och vilka som tillhör nätverket som driver det.
Miljoner på spel för folkrörelser som ordnar själavård och studiecirklar, absolut, men hur många MILJARDER står på spel för Ranstorp och Egyptsons kompisar i Gulfen? Du vet att Saudi & Emiraterna stöttar dem?

19 februari
Varför frågar ingen journalist någon av Sameh Egyptson och hans stödnätverk av rasister och Socialdemokrater om det faktum att det han sprider sammanfaller helt med en konspirationsteori?
[länkar till artikel 2017 av Farid Hafez The global Muslim brotherhood conspiracy theory, på bridge.georgetown,edu]
Kommentar
MB tog makt i Egypten, varför skulle det vara vattentäta skott till Europa? IS nådde ju hit.
Ardin
De mördades och fängslades efter att de vunnit valet, förenade arabemiraten betalade militären för att göra en kupp. Varför är inte islamofoberna rädda för Saudiarabien och UAE? Det är det stora mysteriet.
Kommentar
Håller med om att Saudiarabien och Förenade Arabemiraten verkar gå under radarn.
Ardin
De ligger bakom Egyptsons narrativ, det är det som är det sjuka. Det är de som vill försvara Sverige mot de ”ultrakonservativa” som är själva bärarna av deras budskap. Folk är så förtjusta i glossiga konspirationsteorier att de missar det uppenbara.

Rubriken i Ardins recension i ETC 22 februari av Egyptsons avhandling lyder ”’Bevisen” i Egyptsons avhandling borde få alla varningsklockor att ringa”.

Anna Ardins kommentarer i DN och på Twitter om Egyptsons avhandling och hennes recension i ETC borde få alla varningsklockor att ringa hos rektorn för Marie Cederschiölds högskola Roger Klinth och Ardins handledare, professor Magnus Karlsson. Enligt högskolan undervisar Magnus Karlsson ”framför allt inom vetenskapsteori, vetenskapliga metoder och vetenskaplig framställning”. Efter två år som doktorand borde Anna Ardin ha deltagit i hans undervisning. Hon inleder sin sågning av Egyptsons avhandling med två ögonblicksbilder av Mehmet Kaplan och Omar Mustafa, det vill säga hennes känslor väger tyngre än alla källor som kopplar de två männen till Muslimska brödraskapets svenska gren. Hon berättar om hur Kaplan sitter på ”den mjuka heltäckningsmattan” i stora moskén i Stockholm och försvarar feminism. Faktum är att han bedrev intensiva kampanjer för hijab och burkini. Han var urfräck och bjöd in Muslimska brödraskapets transnationella höjdare till Sveriges riksdag i april 2008, vilket man kan läsa om här på IFiS hemsida. Det ska likställas med att en riksdagsledamot på 1930-talet till Sveriges riksdag bjöd in höjdare i tyska nazistpartiet till riksdagen. Jag skriver om mötet i bland annat det här inlägget 1 januari 2023.

Nästa stycke handlar om hur Omar Mustafa hindrar en person från att bränna Israels flagga. ”Han sa att flaggan är i det närmaste helig för många judar, och att det inte är judar vi protesterar mot.” Faktum är att Muslimska brödraskapet är en glödande judefientlig rörelse. Det var ingen tillfällighet att IFiS bjöd in Salah Sultan till Sverige,

känd för sin judefientliga retorik. Ardin skriver hur orättvist det var mot Omar Mustafa 2013 när han valts in i Socialdemokraternas partistyrelse och anklagades för en föråldrad kvinnosyn. ”Och jag känner ju Omar. Jag vet att han delar alla mina viktigaste frihetliga, feministiska, antirasistiska åsikter, och att hans politiska mål är social rättvisa.” Social rättvisa anspelar på boken Social justice in Islam (1949) som är Muslimska brödraskapets chefsideolog Sayyid Qutbs (1906–1966) bok där han målar upp social rättvisa utifrån Koranen, vilket jag skriver om i del 1 och del 2 i den här serien inlägg. Sedan fortsätter hon om hur Omar Mustafa tog föräldraledigt så att hans fru kunde plugga. ”Ett mer feministiskt familjeupplägg än de flesta män i Sverige hade gått med på.” Hon skriver att Mehmet Kaplan nämns över 80 gånger i Egyptsons bok och Omar Mustafa minst 180 gånger. Däremot nämner hon inte vad som snabbt raderades från IFiS hemsida under debatten 2013, bland annat de här namnen och texter som översatts till svenska. Överst står Salah Sultan, och bland annat texten ”Hadithen om stenen som hälsade på profeten”, vilket han berättar om på bilden:

Sheikh Al Mawdoudi (1903–1979), som han stavas här, grundade den indisk/pakistanska rörelsen Jamaat-e-Islami 1941, Muslimska brödraskapets systerparti som har bidragit till att Pakistan är det kaos det är i dag. Han var extremt västfientlig, ideologiserade islam och influerade Sayyid Qutb. Han hade dessutom en viktig roll i uppbyggnaden av islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien, som producerar salafister på löpande band som sedan sprids över hela världen och predikar på Youtube. Dessutom är hans kvinnosyn det vidrigaste som finns. Det är han som är talibanernas läromästare. Dr Yousef Al-Qaradawi (1926–2022) var Muslimska brödraskapets chefsideolog. Imam Hassan Albanna (1906–1949), grundade Muslimska brödraskapet. Här finns hans ”Tjugo Grunder” som Egyptson går närmare in på i sin avhandling.

Det är sådana här källor man förväntar sig att en doktorand hänvisar till, inte vad hon ”vet” om personen som var ordförande för föreningen som hade dessa texter på sin hemsida. Omar Mustafa känner väl till innehållet i texterna på dåvarande hemsidan, plus en mängd andra texter som utgör grunden för Brödraskapets ideologi, annars skulle han aldrig ha fått efterträda Abdirizak Waberi som IFiS ordförande.

Ardin kallar Egyptson för konspirationsteoretiker och hans avhandling för konspirationsteorier. Hon skriver: ”Säpo har redan använt teorin, från Egyptsons debattböcker, som grund för att stänga två muslimska friskolor med fläckfritt förflutet” (min kursiv). En ny lag om ägar- och ledningsprövning gav Skolinspektionen rätt att granska friskolornas huvudmän. Och de två friskolornas huvudmän är bland de tretton som Egyptson kallar Muslimska brödraskapets ”inre cirkel”. Jag skriver om Skolinspektionen och Säpo i det här blogginlägget 26 maj 2022 som handlar om Bilan Osmans ”analys” i ETC av beslutet.

Just för att Anna Ardin ”vet” vad Omar Mustafa står för har hon ända sedan han ”petades från S, vägrat acceptera att man ljuger om muslimer”. Hon hoppar från en enskild individ till det diffusa kollektivet ”muslimer”.

Hon kallar statsvetaren och forskaren på Försvarshögskolan Magnus Ranstorp för ”en reaktionär vit man”, hon kopplar honom till ”de vita kränkta männen”. Hon kallar globala Muslimska brödraskapet med verksamhet i ett 70-tal länder för ”en massakrerad och fängslad rörelse”. ”’Informationspåverkan’ är ett modeord. Ändå talar våra säkerhetstjänster hellre om en massakrerad och fängslad egyptisk rörelse än om att konspirationsteorin om den har uppfunnits och sprids av Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten för att krossa alla oppositionella muslimska folkrörelser som motsätter sig ländernas maktambitioner. Internationellt har många kritiska artiklar skrivits om dessa attacker på demokratiska organisationer. Men i Sverige har Säpo och högermedierna svalt lögnen med hull och hår. Att Lunds universitet lät Egyptson bryta mot varenda regel och rutin i boken var förutsättningen som möjliggjorde att den nu stämplas som forskning.”

Som motvikt till Anna Ardins anklagelser om konspirationsteorier och att Egyptson skulle vara konspirationsteoretiker kan jag meddela att Tyskland tar alla totalitära politiska rörelser på allvar. Och att en professor, verksam vid förvaltningshögskolan Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung i Brühl, mycket kunnig när det gäller islamism och Muslimska brödraskapet, läste Sameh Egyptson när hans bok kom på engelska och talar med sina studenter på högskolan om Egyptsons viktiga forskning om Muslimska brödraskapet i Sverige. Det finns ingen samlad bok om Muslimska brödraskapet i Tyskland jämfört med Egyptsons om Sverige.

Anna Ardins ovetenskapliga sågning av Sameh Egyptsons doktorsavhandling och anklagelser att han går UAE:s ärende är ett fall för tillsynsmyndigheten Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som bevakar universitetens och högskolornas kvalitet. UKÄ bör, med hänvisning till undervisningsminister Mats Perssons (L) uppdrag till UKÄ att utreda cancel-kulturen inom akademin, göra en särskild granskning av doktorand Anna Ardin och Marie Cederschiöld högskolas antagningsrutiner samt doktorandutbildningens kvalitet. Anna Ardin hade i åratal bedrivit antidemokratisk verksamhet innan hon antogs som doktorand. I del 4 skriver jag om Mattias Irvings trakasserier mot Lunds universitet och ansträngningarna att stoppa disputationen. Anna Ardin och Mattias Irving arbetar i par.

Under datumet 10 februari ovan skriver Ardin om Säpo och avspärrningen i samband med disputationen: ”Enda hotbilden i förväg var ifrågasättanden av metod och källhantering.” Hon vet alltså vad ”hotbilden” bestod av och varför det blev ett så stort säkerhetspådrag. Hon vet eftersom hon var inblandad. Det var hon och Mattias Irving som låg bakom ”hotbilden”, allt i syfte att försöka stoppa disputationen. Förutom direkta trakasserier riktade till universitetet ligger paret också bakom den anonyma Tankesmedjan Fenix. Under 11 februari ovan länkar hon till Fenix. Den 13 februari skriver hon: ”jag har börjat stötta Tankesmedjan Fenix på @Patreon, de har varit ett enormt stöd i försvaret för universitetet som institution i samband med haveriet i Lund i fredags, ska bli spännande att se var de tar vägen vidare.”

Jag har svårt att tro att Ardins handledare Magnus Karlsson lärt ut att anonyma tankesmedjor är lämpliga källor för en doktorand att använda sig av. Tankesmedjan Fenix har haft ett enda syfte: att svartmåla Sameh Egyptson som person och att misstänkliggöra hans avhandling och få disputationen inställd och avhandlingen slängd i papperskorgen. Anna Ardin ligger bakom den anonyma tankesmedjan tillsammans med Mattias Irving. Det är skälet till att kvaliteten på Marie Cederschiölds högskolas doktorandutbildning bör utredas. Ett annat skäl är högskolans tillitsforskning. Anna Ardin saboterar den med sitt allt annat än tillitsskapande agerande.

Sameh Egyptsons handledare, statsvetaren professor emeritus Mats Lindberg, har publicerat en artikel i Statsvetenskaplig tidskrift nr 2, 2023 om ståhejet efter disputationen, ”Varför är debatten om Sameh Egyptsons avhandling så upphetsad?” Den artikeln bör Anna Ardins rektor Roger Klinth läsa, liksom hennes handledare Magnus Karlsson.

Att förvänta sig av Johan Ehrenberg och Andreas Gustavsson att de ska läsa den är nog för mycket begärt. Att Anna Ardin skriver som hon gör är en sak för UKÄ. Varför Johan Ehrenberg och Andreas Gustavsson väljer att publicera hennes subjektiva och hårdvinklade texter är något helt annat. Samma sak gäller Bilan Osmans artikelserie om studieförbundet Ibn Rushd. Även hon recenserar Sameh Egyptsons avhandling. Hon är först med att recensera avhandlingen 13 februari, därefter kommer ETC:s kulturchef Martin AAgårds sågning 16 februari, Anna Ardins 22 februari och Henrik Arnstads 8 maj.

Fyra recensioner av profilerade vänsterpersoner om en avhandling om skattefinansierade shariapolitiska extremhögern, alla lika negativa. Det är uppenbart att Ehrenberg och Gustavsson inte har någon tilltro till läsarnas förmåga att fatta innebörden i en artikel, utan budskapet måste hamras in upprepade gånger: Vi inom vänstern stöder shariapolitiska extremhögern. Det är det här som gör Omar Mustafa så synlig bakom publiceringarna.

Den intellektuella nivån på kulturchef Martin AAgårds recension är obefintlig: ”Slaskiga blaskor är bättre på etik än forskarna”. Han nämner bara Sameh Egyptson, inte biträdande handledaren statsvetaren Mats Lindberg. Frågan är om Martin AAgård ens skulle begripa Mats Lindbergs artikel i Statsvetenskaplig tidskrift om han läste den, särskilt Appendix 2 om skillnaden mellan ett religionsvetenskapligt (en ”värld” av religion) och ett statsvetenskapligt (en ”värld” av politik) paradigm. Aagård inleder nämligen sin artikel med ”I fredags baxades islamologens Sameh Egyptsons omdebatterade avhandling i religionsvetenskap [min kursiv] med nöd och näppe igenom på Lunds universitet.” Därefter hänvisar han till islamolog Torsten Jansons kritik. Han kallar Muslimska brödraskapet för ”trosrörelsen”. Mer behöver därför inte sägas om AAgårds sågning.

Bilan Osman, journalist ETC
Bilan Osman har gjort sig känd som identitetspolitisk aktivist och att Sverige är helt fel land för henne att bo i, inte minst på grund av majoritetsbefolkningens hudfärg. Hon var med om det så kallade hijabuppropet 2013 i syfte att normalisera bärandet av hijab. För läsare av denna blogg är det ingen hemlighet att jag kallar hijab för Muslimska brödraskapets uniformspersedel och att jag anser att beslöjning i all skattefinansierad verksamhet ska förbjudas. Staten ska förhålla sig neutral i religiösa frågor.

Bilan Osman var enligt egen uppgift på Twitter 17 december 2020 anställd på Expo i sju år. Man förväntar sig därför att hon känner igen en högerextrem rörelses politiska ideologi och att hon känner till vilka rörelser i Sverige vars trådar kan kopplas i rakt nedstigande led till Mussolini och Hitler. Det framgår dock inte av hennes texter i ETC om Sameh Egyptsons avhandling och hennes serie om studieförbundet Ibn Rushd förra sommaren, där Omar Mustafa, turkiska shariapolitiska Necmettin Erbakans adept, avbildas i storformat och får breda ut sig om ”drevet” mot honom och Ibn Rushd som han var rektor för.

Bilan Osmans sågning av Egyptsons avhandling har rubriken: ”Egyptsons avhandling är ett haveri”. Hon har ingen forskarbakgrund. Hon hänvisar till den anonyma Tankesmedjan Fenix. ”Han är en av få offentliga figurer som de senaste åren fascinerat mig. Inte minst för att centret han driver [i Kairo] också visar sig vara ett centrum för egyptisk säkerhetstjänst, något tankesmedjan Fenix var först med att avslöja.” Martin AAgård påstår att slaskiga blaskor är bättre på etik än forskarna. Bilan Osman bevisar motsatsen. Hon framställer sig som expert på Muslimska brödraskapet och påstår att Egyptson, som vuxit upp i Egypten ”bär på [den egyptiska] regimens lika förenklade tolkning av Muslimska brödraskapet. Den är lika onyanserad som auktoritär.” Hon avslutar med: ”Egyptsons avhandling hade syftet att ’klarlägga att Islamiska förbundet är det globala Muslimska brödraskapets nationella organisation’. Jag väntar ännu på det klarläggandet. Till dess tänker jag se på avhandlingen för vad den är, en underrättelserapport.”

Det handlar inte bara om vad det står i avhandlingen. Det handlar också om förmågan att ta till sig vad det står. Har hon hört talas om biträdande handledaren statsvetaren professor Mats Lindberg? Är hans uppfattning om Muslimska brödraskapet identisk med egyptiska regimens?

Förra sommaren publicerade ETC en serie ”avslöjande artiklar” om Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd, som Bilan Osman kallade för ”viskningsleken”. Svagheten med hennes serie är att den bygger på intervjuer och inte på källforskning. Artikelserien går under beteckningen ”Så stämplades Ibn Rushd som islamister.” Artikelserien publicerades innan Sameh Egyptsons doktorsavhandling fanns tillgänglig, men han hade redan publicerat materialet i tidigare böcker. Jag citerar ur avhandlingen, namnens markering är min:

Konstituerande mötet för Studieförbundet Ibn Rushd finns hos Skatteverket.716 Mötet hölls den 21 augusti 2001. Bland deltagarna var Mostafa Kharraki som ordförande och Mahmoud Khalfi som sekreterare. Styrelseledamöter valdes enligt följande: Abdelhafid Mebrouk, Chakib Benmakhlouf (ordförande i IFiS), Mahmoud Kalim, Mahmoud Aldebe (grundare i IFiS, ordförande i SMF), Ahmed Ghanem (ordförande i IFiS), Abdul Kader Habib (grundare i New Moon Kulturorganisation, Yasin Ahmed (grundare i Sveriges muslimska scouter). Det konstituerande mötets deltagare är alla från den inre personkretsen som vi stött på tidigare, bland annat den ständigt återkommande kretsen av grundare för IFiS 1995. (s. 325)

Anna Ardin intervjuar 2010 en av grundarna, Abdulkader Habib, i Socialdemokraternas religiösa tidning Broderskaps bilaga Islam & politik. Han grundade även Kista folkhögskola. Det står att han är ordförande i Broderskaps nätverk för troende Socialdemokrater. Han talar i termer av ”vi progressiva muslimer” Han vill ”visa att troende grupper betyder mycket för att bygga upp en sekulär stat. – Det är bara att jämföra med hur mycket frikyrkorörelsen betydde som folkrörelse för att bygga upp det moderna Sverige. Vi troende kan fortfarande bidra på samma positiva sätt.” Men nu var det inte för att studera en sekulär stat den yngre generationen i nätverket åkte till Istanbul för att studera, utan Recep Tayyip Erdogans parti AKP och Necmettin Erbakan. Budskapet Abdulkader Habib håller inne med är: ”Beträffande kultur har profeten Muhammad uttryckligen och med kraft förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil.” Chefsideologen Yusuf al-Qaradawi beordrade samma sak. Skapa muslimska getton med egna institutioner som följer sharia, att assimileras är som att blanda en droppe i havet, ni försvinner.

Bilan Osmans första artikel 10 juni 2022 har rubriken ”Turerna kring Ibn Rushd – Sveriges längsta visklek?” Hon inleder med att Amnesty kritiserar att Ibn Rushd i Göteborg fick avslag på sin begäran om bidrag, som om Amnesty skulle vara garanten för att Ibn Rushd lever upp till demokratins kriterier. Det är många år sedan Amnesty tappade sin trovärdighet. På den tiden jag var medlem, det vill säga under 1970-talet, handlade det om samvetsfångar världen över. Bilan Osman skriver att hon följt debatten om Ibn Rushd ”på håll”, att hon länge ”känt” att något inte stämmer med ”berättelsen”. Hon redogör för en intervju hon gjorde 2018 med Omar Mustafa angående MSB:s rapporter om Muslimska brödraskapet. Jag har redan skrivit att Omar Mustafa är en drillad soldat, en specialtränad sol-och-vårare, att det är meningslöst att intervjua honom. Han kan inte särskiljas från det gamla gardet, de allestädes närvarande Chakib Benmakhlouf, Mostafa Kharraki, Khemais Bassoumi, Mahmoud Khalfi. Omar Mustafa representerar exakt det som står i skriften Att förstå Islam som Mahmoud Aldebe saxade ur i brevet till riksdagspartierna 2006 om särlagstiftning. Bilan Osman markerar att hon inte vet att Sveriges muslimska råd (SMR) är bildat av IFiS, alltså av Muslimska brödraskapet. Hon använder ordet konspirationsteori. Hon avslutar: ”Är det så att Ibn Rushd är Sveriges längsta visklek?”

I artikeln 11 juni har hon ett långt avsnitt om statsvetaren professor emeritus Erik Amnås rapport om Ibn Rushd han skrev på uppdrag av Folkbildningsrådet 2019. En rapport jag kritiserat sönder i det här inlägget 25 september 2019, och det här 9 oktober 2019, och det här 20 oktober 2019 och det här inlägget 1 november 2019.

Bilan Osman intervjuar socialantropolog Aje Carlbom som till skillnad från henne har läst de skrifter Muslimska brödraskapet publicerat på svenska och följt Ibn Rushd. Han säger många kloka saker: ”Jag tycker att det är rimligt att ställa frågan: Kommer nyanlända muslimer gynnas och integreras genom att studera arabiska och islam? Är det inte annat som behövs?” Det är lite svårt att avgöra när Osman ställer frågor och när Carlbom svarar. Men han säger: ”Min kritik handlar om: Varför ska svenska skattebetalare betala miljoner om året för att nyanlända ska lära sig arabiska och islam? På vilket sätt är det en integrationsfrämjande verksamhet?” ”Vad har Ibn Rushd för värderingar egentligen? Jag vet inte. En av målsättningarna är att stärka en svensk muslimsk identitet, men vad innebär det egentligen? Eftersom de är så förtegna så börjar ju folk att fantisera i stället.”

Osman säger: ”Du är ju en av de som sammankopplat Ibn Rushd till Muslimska brödraskapet. Det finns inga tydliga belägg för att Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska brödraskapet.” Carlbom svarar att alla förnekar kopplingen och att det vore bättre om Ibn Rushd gick ut öppet och förklarade vilken relation de har till Brödraskapet ideologiskt och socialt än att hålla på och förneka.

I slutet av denna andra artikel förklarar Osman att hon har svårt att försöka reda ut kopplingarna till Muslimska brödraskapet. ”En delförklaring är att min egen kunskap om rörelsen är relativt låg. Jag behöver veta mer om vad Muslimska brödraskapet är.”

Efter andra artikeln?

I artikeln 12 juni intervjuar hon universitetslektor Emin Poljarevic, teologiska institutionen, Uppsala universitet, och här spårar hela intervjuserien ur. Jag kritiserar hans påståenden att Muslimska brödraskapet inte bedriver verksamhet i Sverige i det här blogginlägget 22 juni 2022. Det märkliga är att varken Bilan Osman eller Johan Ehrenberg eller Andreas Gustavsson kontrollerade om Emin Poljarevic hade publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapet i Sverige och Europa innan Osman ringde just honom för information. Hon intervjuar många, bland annat Mattias Gardell. Hans termer kristdemokratisk, konservativ och socialdemokratisk falang kommenterar jag i del 2 i den här serien. Hon nämner den europeiska paraplyorganisationen FIOE, som bytt namn till Council of European Muslims (CEM) och frågar Magnus Ranstorp, ”terrorforskare vid Försvarshögskolan och skarpt kritisk till Ibn Rushd, om han någonsin intervjuat FIOE. Finns det inte en poäng i att intervjua organisationerna som används som bevis för att svenska organisationer är kopplade till ett hemligt brödraskapsnätverk?” ”Nej, det har jag inte”, svarar Ranstorp. Osman bestämmer sig för att göra det Ranstorp inte gjort, och här ser man gapet mellan den seriösa forskaren och den ivriga journalisten. Osman ringer upp ordföranden som valdes 2018, ”dessförinnan var han aktiv i en tysk muslimsk organisation”, men hon nämner inte vilken så att läsaren kan göra en sökning. Hon kunde ha ringt upp Chakib Benmakhlouf som var ordförande i många år, eller besökt somalisvensken Abdirizak Waberi i fängelset, han var vice ordförande i många år. Båda två involverade i de islamiska friskolor som Skolinspektionen valt att lägga ner på grund av huvudmännens bristande lämplighet. Bilan Osman skulle ha fått exakt samma svar av dem som av den nuvarande ordföranden. Han lägger verkligen ut texten. Tack vare Osmans ”intervju” får Muslimska brödraskapet massvis med PR i ETC.

Att Osman, med sin identitetspolitiska aktivism gärna vill försvara ”muslimer” är förståeligt. Men varför gör ETC propaganda för shariapolitiska extremhögern?

Artikeln avslutas med en mycket negativ snutt om Sameh Egyptson. Hon säger att han har skrivit ett antal debattartiklar, men nämner inte att han publicerat tre böcker om Muslimska brödraskapets svenska gren. Och så kommer huvudargumentet som riktas mot honom: han felöversätter. Ett brev i det här fallet. Hon kan inte arabiska utan tar hjälp. Åtta ”av varandra helt oberoende personer som drar samma slutsats: Brevet är inte enbart felöversatt, men Sameh Egyptsons översättning ändrar innehållet, till den grad att andemeningen i brevet förändras”. Sameh Egyptson svarar i mejl: ”En bokstavlig översättning av citatet blir missvisande.”

Jag har arbetat som professionell översättare av både skönlitteratur och facklitteratur och en bokstavlig översättning kan ibland bli helt obegriplig. Det obegripliga med ETC är att de publicerar Osmans anklagelser utan att samtidigt publicera den arabiska texten, Egyptsons översättning och de ”åtta av varandra helt oberoende personernas” översättning så att läsaren får en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning. Hon fortsätter: ”Det är inte första gången Sameh Egyptson kritiseras för felöversättningar. Fredric Bursi [Brusi], doktorand i religionshistoria har lyft det tidigare. Även Ibn Rushd har vid flera tillfällen i debattartiklar framfört att Sameh Egyptsons felöversättningar bidragit till mytspridningen som omgärdar studieförbundet.” I det här blogginlägget 10 februari 2019 kritiserar jag Brusis kritik.

Artikeln 13 juni intervjuas Magnus Ranstorp. Han talar om personkopplingarna, om vilka föreningar som är registrerade på Kapellgränd 10. ”Vad vi har tittat på som vi vet med säkerhet är personkopplingarna. Det handlar inte om de som arbetar på Ibn Rushd, utan de som leder verksamheten i flera år och har ledande positioner i MB-kopplade organisationer. Det är viktigt att se detaljerna, alla rapporter, på ämnet för att få en sammanhängande slutsats.” ”Det är bara att kika på hur många organisationer som skapats och vad de har för relationer till varandra, det är samma företrädare som hoppar runt på posterna.” Bilan Osman frågar Magnus Ranstorp om Ibn Rushd är islamister enligt honom. ”Magnus Ranstorp funderar en lång stund. Han väger orden. Till slut svarar han: – Ledarskapet är i alla fall det.” Han förtydligar också att han inte menar Alve Högman eller Zana Mohammad, ”det är bara att se på persongalleriet. Det är en snäv, liten krets som samarbetar med varandra.” Bilan Osman ringer upp Alve Högman, hon vill veta vilka inom ledarskapet Magnus Ranstorp syftar på som har kopplingar till Muslimska brödraskapet. ”– Jag vet faktiskt inte alls vad han syftar på. Jag sitter i ledningen för Ibn Rushd, ingen här har någonsin uttryckt sympatier för Muslimska brödraskapet under de åren jag varit rektor.”

Artikeln 14 juni ägnas helt åt Omar Mustafa och artikeln 15 juni åt Zana Mohammad, Ibn Rushds förbundsordförande. ”Zana Mohammad är ordförande för Ibn Rushd. Enligt honom blev debatten om Omar Mustafa, tillsammans med MSB-rapporterna, startskottet för en hätsk debatt om Ibn Rushd”, inleder Osman artikeln med, och fortsätter: ”Han har en lång bakgrund i det muslimska civilsamhället”, alltså det Qaradawi kallar gettot. Han är en lika drillad soldat som Omar Mustafa, en specialtränad sol-och-vårare.

Att vakna upp och inse att man har blivit utsatt för en sol-och-vårare kan försätta individen i ett kristillstånd, det kan personer intyga som utsatts för romansbedrägerier och kanske blivit av med flera hundra tusen kronor, kanske miljoner, kanske till och med sin bostadsrätt eller sitt hus för att de tagit lån på lån i tron att de skickade pengarna till en person som brydde sig om dem, som var i akut behov av pengar i en nödsituation, som inom kort skulle betala tillbaka, men som i själva verket hade manipulerat dem. Man fylls av alla möjliga känslor. Man skäms, man är besviken, på sig själv, på bedragaren, man är ledsen, man känner sig grundlurad, man är förbannad. Just nu befinner sig Sverige i ett tillstånd där en liten grupp har insett manipulationerna och vet vilka manipulatörerna är, och en stor grupp, inklusive forskare, politiker, myndigheter, journalister, som fortfarande lever i förnekelse, litar blint på sol-och-vårarna och slår ifrån sig allt tal om manipulation och skuldbelägger de klarsynta, kallar dem rasister, islamofober, konspirationsteoretiker. Jag vet bara en enda person som skulle kunna bryta förtrollningen. Journalisten Henrik Arnstad.

Fascismexperten Henrik Arnstad
Henrik Arnstad slog igenom på bred front när han på DN-Debatt 15 november 2012 skrev att ”Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti”. Henrik Arnstads namn är ett varumärke, ett mycket starkt varumärke, han är avskydd av somliga, beundrad av andra. Trots historieforskarnas protester att Sverigedemokraterna inte är ett fascistiskt parti fastnade epitetet som sänt från skyarna. Socialdemokraterna kallade SD på DN-Debatt 6 december 2014 för nyfascister, statsminister Stefan Löfven (S) hänvisade i en intervju i SVT Agenda 2016 till Arnstad och hans bok Älskade fascism (2013) när han skulle förklara varför han kallade Sverigedemokraterna för fascister. Inte bara Socialdemokraterna utan även andra partier och en stor del av journalistkåren lyssnade på Arnstad och pestförklarade SD. Redan tidigare hade den som ifrågasatte den oreglerade invandringens konsekvenser, avsaknaden av en genomtänkt integrationsplan och avsaknaden av krav på kunskaper i svenska för att få svenskt medborgarskap pestförklarats. För att inte tala om kritiker av demokratifientliga tolkningar av islam, som av någon märklig anledning har blivit en höger-vänster-fråga.

En enda mans debattartikel i DN fick den svenska politiken och journalistiken att gå i baklås, polariseringen cementerades. Effekterna ser vi än i dag, över ett decennium senare. Henrik Arnstad väcker starka känslor i båda lägren i den polariserade debatten om politisk islam i Sverige. Därför är han den enda jag ser som kan bryta förtrollningen, eller låsningen.

Att erkänna att man har levt i en förtrollning kräver mod. Alla har inte det modet. Många vill över huvud taget inte erkänna att de lever i en förtrollning, att de är manipulerade. Somliga har ett psyke som inte går att rubba. Kanske tillhör Henrik Arnstad den gruppen.

Den 8 maj publicerar ETC Henrik Arnstads artikel ”Varför frågar ingen vad islamism egentligen betyder?”. Ingressen lyder: ”Ett begrepp som saknar definition har präglat debatten om invandring och islam i tio års tid. Debatten är förvirrad och när det nyligen användes i en doktorsavhandling i Lund blev resultatet ett haveri. Men ordet ’islamism’ fyller en viktig funktion för extremhögern, skriver Henrik Arnstad.”

Det tar tid att skriva en artikel. Jag undrar varför Arnstad lägger ner så mycket tid på att skriva exakt samma saker som ETC:s övriga skribenter redan publicerat i stället för att komma med en egen originell vinkel. Han lyfter fram de två teologernas kritik i Expressen, Elena Namlis och Carl-Henric Grenholms kritik. Arnstad intervjuar sin forna universitetslärare i historia Hossein Sheiban som menar att Egyptson överskattat Brödraskapets styrka. ”Enligt Sheiban sprider Sameh Egyptson konspirationsteorier.”

Gör Egyptsons biträdande handledare statsvetaren professor emeritus Mats Linberg det också?

Sheiban lägger ut texten om konspirationsteorier och kommer till och med in på Anders Behring Breivik. Arnstad menar att efter disputationen ”har de vetenskapliga protesterna – som hävdar att avhandlingen aldrig borde ha godkänts – fallit platt till marken” och som bevis lyfter han fram positiva artiklar och avslutar med följande: ”Budskapet till svenskar som är muslimer går fram: håll käften – annars avfärdar vi dig som islamist. Fast det spelar egentligen ingen roll om du håller käften. För är inte även det ett tecken på en hemlig islamistisk konspiration?”

Jag frågar mig: Varför sänker Arnstad sig till Martin AAgårds, Anna Ardins och Bilan Osmans nivå? Han är den enda av dem som kan tillgodogöra sig Mats Lindbergs artikel i Statsvetenskaplig tidskrift om den upphetsade debatten efter Egyptsons avhandling. Med sina studier för Hossein Sheiban i delkursen ”De muslimska ländernas moderna historia: Kultur, religion och samhällsliv” kan han tillgodogöra sig den österrikiske konvertiten Muhammad Asads/Leopold Weiss lilla bok Islam at the crossroads (1934), tillägnad ”den muslimska ungdomen”, som del 1 i den här serien handlar om. Där får han förstahandsinformation om vad islamism/politisk islam innebär som totalitär ideologi och västfientlighet och kan bilda sig en egen uppfattning om vad Asads totalitära ideologi och västfientlighet innebär för Sveriges del. Muhammad Asad influerade ju Sayyid Qutb, Muslimska brödraskapets chefsideolog. Jag frågar mig om Arnstads forna lärare Hossein Sheiban när han talar om konspirationsteorier har kunskap om författarna till de texter som gick att ladda ner från Islamiska förbundets hemsida. Om han har kunskap om vänsterpartisten Mostafa Malaekahs små häften om sharia, om arvsrätt och kvinnans plikt att bara visa ansikte och händer när hon vistas utomhus, häften som finns spridda över hela Sverige. Jag frågar mig om han har glömt Mahmoud Aldebes brev till riksdagspartierna inför valet 2006 och kravet på särlagstiftning. Jag frågar mig om han har läst Muslimska brödraskapets manual för ett shariastyrt getto Att förstå Islam. Han talar nämligen hela tiden om Muslimska brödraskapet utomlands, inte om gruppen i Sverige. Känner han till namnen som Sameh Egyptson kallar ”den inre cirkeln”? Känner han till Omar Mustafas studiebesök i Istanbul 2009 för att knyta kontakter med Recep Tayyip Erdogans parti AKP och Mustafas positiva uppfattning om Necmettin Erbakan?

Jag frågar mig varför Henrik Arnstad, som gjort sig besväret att skriva boken Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia, lutar sig mot Hossein Sheiban i stället för att dra nytta av sina kunskaper om totalitära ideologier och själv avgöra huruvida IFiS ideologi är totalitär eller inte. Han kan ju börja med Islam at the crossroads. Och sedan fråga sig: Är Recep Tayyip Erdogans utveckling av Turkiet ett föredöme för Sverige?

Muslimska brödraskapet är den verkligt fascistiska rörelsen i Sverige enligt Mussolinis mönster, om man skalar bort våldet, skattefinansierad dessutom. Och med en vidrig kvinnosyn. Ända sedan terrorattacken 11 september 2001 har fokus legat på granskning av våldsbenägna grupperingar i Sverige. Men undermineringen av demokratin inifrån av olika västfientliga grupperingar som följer de demokratiska spelreglerna är betydligt allvarligare än enstaka våldshandlingar. Muslimska brödraskapet är inte den enda rörelse som bedriver intensiv missionsverksamhet riktad mot invandrare från islamdominerade länder eller presumtiva konvertiter i syfte att få dem att underkasta sig ”sann” islam, vilket innebär att ha profeten Muhammeds liv och leverne och Koranen som rättesnöre. Jag har tidigare nämnt hur den indiska opolitiska rörelsen Tablighi Jamaat startade som en liten missionerande rörelse på en liten ort i Indien och nu är spridd över hela världen. Det kryllar av missionärer i Sverige. Ju fler som anammar ”sann” islam, politisk eller opolitisk, desto mer krymper den sekulära rättsstaten och flickors och kvinnors och sexuella minoriteters fri- och rättigheter och desto mer ökar kraven på anpassning till ”sann” islam, exempelvis blasfemilagar, särskilda helgdagar. Erdogans Turkiet är ett varnande exempel.

Det märkliga är att politikerna ända sedan mitten av 1970-talet, då mångkulturalismen som statlig ideologi infördes, helt tappade bort vikten av att för hela befolkningen ständigt prisa att Sverige är en demokrati och vad demokrati innebär. Vi har ju blivit kompletta idioter när det gäller att framhäva demokratins företräden framför totalitära ideologier.

Som avslutning på den här serien om kritiken av Sameh Egyptsons avhandling har jag en önskan. Jag skulle önska att Myndigheten för psykologiskt försvar ordnade ett seminarium och bjöd in författaren Henrik Arnstad, dr Sameh Egyptson, professor emeritus Mats Lindberg, dr Magnus Norell, biträdande professor Aje Carlbom, tidigare MB-medlemmen Pierre Durrani, docent Magnus Ranstorp och dr Peder Hyllengren där de lugnt och sansat talar om politisk islam i Sverige och konsekvenserna för Sveriges del, med särskild betoning på flickors, kvinnors och sexuella minoriteters individuella fri- och rättigheter.

Henrik Arnstad är den enda som kan bryta upp låsningen och förpassa det märkliga höger-vänster-perspektivet till glömskan och betona den västerländska demokratins företräden framför totalitära ideologier. Alla lyssnar på honom.

12 juni 2023

Mona Lagerström fil dr

2 kommentarer

  1. Vilket otroligt arbete du lägger ner! Och vilken professionalism! Du är fantastisk!

    Men jag blir rädd när islamismen breder ut sig med hjälp av våra skattepengar och när dess nyttiga idioter ohämmat får argumentera för denna förskräckliga ideologi och ostraffat ljuga om dess kritiker!

    Kram Mona!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *