Niklas Orrenius: Varför skrev du inte hela sanningen om ”Adam” i dina artiklar 5 februari och 10 februari om Sameh Egyptsons avhandling om Muslimska brödraskapet? Är Magnus Ranstorp, Aje Carlbom, Magnus Sandelin och Magnus Norell ansvariga om en terrorattack skulle ske mot stora moskén i Stockholm? Sprider de lögner och skriver felaktiga texter som skapar en bild av att muslimer är fiender som bör utrotas? Det menar ”Adam” år 2020 i en text på Facebook

Man hittar bortglömda papper när man storstädar och försöker få ordning på pappers- och bokhögarna. Jag hittade ett mycket intressant papper från 2020 om ”Adam”.

Dagens Nyheters journalist Niklas Orrenius skrev en artikel före, 5 februari, och en efter, 10 februari, Sameh Egyptsons disputation 10 februari 2023, Lunds universitet, om en avhandling om Muslimska brödraskapet, vars svenska högsäte är stora moskén på Södermalm i Stockholm, invigd år 2000. Den första moskén som invigdes 1976 i Sverige var Nasirmoskén i Göteborg. Moskén tillhör Ahmadiyyarörelsen som Muslimska brödraskapet inte erkänner som muslimer.

I DN-artikeln 5 februari får ”Adam”, det vill säga Yasir Al-Sayed Issa,

komma till tals och beklaga sig över att han nämns i Egyptsons avhandling. Bilden är från 2012–2013 då han flitigt förekom i medierna, under eget namn. Sedan dess har fler arabländer än Syrien terrorklassat Muslimska brödraskapet. Yasir tillhör en känd syrisk MB-familj. MB är sedan länge förbjudna i Syrien. Det lär till och med vara dödsstraff för medlemskap i MB. Här är bild på fadern Tarif Al-Sayed Issa, tagen av MB, och en äldre broder Fidaaldin Al-Sayed Issa tillsammans med vid fototillfället MB:s chefsideolog Yusuf al-Qaradawi.

Fadern dog i en bilbomb, vilket man kan läsa om i Expressen 3 mars 2018. Yasirs bror, som Egyptson i avhandlingen misstog som Yasir, heter Mustafa Al-Sayed Issa,

Han var tidigare ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM) och är nu ordförande för Muslimska brödraskapets Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS). Jag skriver om familjen i det här inlägget 16 februari 2023.

Tror någon på allvar att säkerhetstjänster i länder som terrorklassat MB inte har koll på familjen Issa, vilket land de än bosatt sig i?

I Orrenius artikel 5 februari beklagar sig ”Adam” över att ingen etikprövning skett av Egyptsons avhandling: ”Det vore katastrofalt om disputationen sker innan en etikprövning görs. Det är oansvarigt och oetiskt att hänga ut oss, utan att vi fått komma till tals, säger Adam. Han är rädd att han, vid resor i Mellanöstern, kan gripas av diktaturers säkerhetstjänst och att avhandlingens ord om honom kan användas emot honom i förhör. – Därför hoppas jag att Egyptsons avhandling underkänns. Det är en fråga om liv och död, bokstavligen. Adam planerar att åka till disputationen i Lund på fredag. Han vill ställa frågor till Sameh Egyptson om felaktigheter han har hittat. Jag är förvånad att avhandlingen har släppts fram till disputation. Det är inte värdigt en institution som Lunds universitet, säger Adam.”

Efter disputationen får ”Adam” sista ordet i Orrenius artikel ”Oenig nämnd godkände avhandling om islamism trots hård kritik”. ”Adam” ställer frågor till Egyptson under disputationen. ”Hur ser du på ditt etiska ansvar? Adam, en 34-årig man som egentligen heter något annat, hade tagit ledigt från jobbet och kört sju timmar från Stockholm till Lunds universitet för att ställa frågor. Den viktigaste: Varför pekar ett svenskt lärosäte ut honom som antidemokrat?” Avhandlingen godkänns. ”Den utpekade islamisten Adam körde besviken mot Stockholm, med huvudet fullt av frågor som han inte hann ställa.”

Det är just den bristande etiken många kritiker av Egyptsons avhandling har siktat in sig på. Yasir Al-Sayed Issa har valsat runt i praktiskt taget vartenda medium under antaget namn och beklagat sig.

Yasir Al-Sayed Issas fru Shaima Muhammad sitter i Islamic Reliefs styrelse, som är ett MB-organ.

Och med den allestädes närvarande Mostafa Kharraki

som revisor, en av grundarna av MB:s svenska gren.

Min viktigaste fråga till Niklas Orrenius är: Varför nämnde du inte i dina två artiklar att Yasir Al-Sayed Issa 27 augusti 2020 på Facebook pekar ut Magnus Ranstorp, Aje Carlbom, Magnus Sandelin och Magnus Norell som antidemokrater? Är de ansvariga ifall ett terrorattentat sker mot stora moskén i Stockholm? ”Jag tänker nämna dem vid namn så de blir ihågkomna om den dagen skulle inträffa”, skriver Issa.

Vem är största hotet mot den svenska demokratin? Sameh Egyptson? Magnus Ranstorp, Aje Carlbom, Magnus Sandelin, Magnus Norell? Yasir Al-Sayed Issa, som fått journalister och islamforskare att dansa efter sin pipa? DN:s agendasättande journalister? Niklas Orrenius i det här fallet.

17 juni 2023

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *