Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 1: Inledning. Baronen förklarar i sina svidande religionskritiska texter (brända offentligt av Paris bödel) varför slentrianfrasen ”alla människors lika värde”, med tanke på hotet om HELVETET, bör skrotas med omedelbar verkan och varför Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), som årligen delar ut över 80 miljoner skattekronor i syfte att göda hotet om HELVETET, också med omedelbar verkan bör läggas ner, liksom att alla skattebidrag över huvud taget till religiösa verksamheter bör dras in, med tanke på hotet om HELVETET, och varför vi bör få en grundlagsskyddad åtskillnad mellan religion och politik där religionen förklaras vara en personlig fråga och staten förklaras neutral i religiösa frågor. Inte en skattekrona ska gå till att göda hotet om HELVETET och alla människors olika värde

Hotet om helvetet finns i Nya testamentet och i Koranen. Böckernas beskrivning av vilka som hamnar i helvetet visar hur ohållbar frasen ”alla människors lika värde” är samtidigt som miljoner skattekronor, inte minst via SST, går till att göda tron på alla människors olika värde.

OBS! De franska upplysningsfilosofernas religionskritik var riktad mot teologerna och prästerskapet och dessa gruppers anspråk på att vara ett övernaturligt väsens jordiska ombud, inte mot enskilda troende.

Läs gärna den här serien om den tyskfödde naturvetaren Paul-Henri Thiry, baron d’Holbachs (uttalas ålbacks) religionskritik som en kritik riktad inte bara mot kristendomens prästerskap, som exempelvis biskop Åke Bonnier,

som vill inskränka yttrandefriheten när det gäller religioner, utan också mot islams teologer/prästerskap som exempelvis de här fyra västfientliga prästerna: Ayatollah Ruhollah Khomeini (Iran), Ayatolla Ali Hosseini Khamenei (Iran), Hassan Nasrallah (Hizbollah, Libanon), Muqtada al-Sadr (Irak),

och islams prästerskap verksamma i Sverige och deras försök att radera upplysningens framgångar och inskränka yttrandefriheten när det gäller religioner, till exempel ordförande Haider Ibrahim, Islamiska shiasamfunden i Sverige, kopplad till Imam Ali Center som styrs av västfientliga Irans prästerskap, västfientliga Muslimska brödraskapets Mahmoud Khalfi, Stockholms stora moské, som alla journalister springer till, inte minst DN:s journalister, den av politikerna så omhuldade lika västfientliga Salahuddin Barakat, Islamakademin, Malmö, och lilla Ahmadiyyas flitiga missionär Kashif Virk.

Plus naturligtvis resten av islams västfientliga prästerskap som spottas ut i en aldrig sinande ström från lärosätet al-Azhar i Kairo och islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien, och sprids över hela världen. Och förstås alla jordiska ombud som påstår att flickors och kvinnors beslöjning är ett gudomligt påbud, att beslöjningen är en plikt ”utifrån kärlek till Gud och lydnad inför Guds påbud” som västfientliga Muslimska brödraskapets aktivist Mostafa Malaekah uttrycker det.

När jag gick i folkskolan på 1950-talet då skoldagen inleddes med fröken vid orgeln och psalmsång, och kristendomsundervisningen gick ut på att allt som stod i Bibeln var historisk sanning, fick vi lära oss att de kristna missionärerna som omvände hedningarna Afrika och Asien var hjältar.

Nu är det Sverige som utsätts för islams västfientliga missionärer från hela världen, uppbackade av fabulösa oljeintäkter. Det kryllar av missionärer i Sverige som vill förändra landets lagstiftning i grunden. Med politikernas goda minne.

Mina kommande inlägg om baron d’Holbach riktar sig också till somalisvenska entreprenören Ahmed Abdirahman, som först och främst är marknadsförare, av sig själv och sin verksamhet. Han skriver debattartiklar och slipper den vägen betala för annonser. Han behandlar invandrare som tomma burkar Sveriges politiker med hjälp av skattemedel ska fylla med innehåll, när det absolut viktigaste är att upplysa svenskarna om innehållet i invandrarnas egna värderingar. Han är VD och grundare av stiftelsen The global village som anordnar Järvaveckan och släpper enkätstudier om kollektivet ”muslimer”. Inför nästa års Järvavecka efterlyser jag en enkätstudie om hur många som tror på helvetet, de intervjuades beskrivning av helvetets fasor, vilka helvetet är avsett för, när det avgörs att man hamnar i helvetet och hur man kommer dit. Vad undervisar de vuxna sina barn om helvetet. Hur många koranskolor finns det i Järvaområdet. Vad undervisar koranskolorna barn om helvetet. Det är en kunskap hela Sveriges befolkning, inklusive politikerna, är i skriande behov av.

I den SST-finansierade enkätundersökningen Rapport 2023 från Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, Postmuslimer. Om sekularitet i ett mångreligiöst Sverige, författad av David Thurfjell och Erika Willander, kan man läsa att 70 procent bland muslimerna tror på helvetet, alltså människors olika värde (s. 24, 25). Dock finns ingen beskrivning av helvetet och vilka det är avsett för. Enkätundersökningen besvarades av 23 procent. Förhoppningsvis kan Ahmed Abdirahman försöka få en högre svarsprocent.

Ahmed Abdirahman: Du kan ju börja med din egen beskrivning av fasorna i islams helveteslära och vilka som avses hamna där. I det här blogginlägget 3 juli 2017, ”Helvetesläran enligt Bibeln, Koranen och Ingemar Hedenius”, ger jag en kort överblick.

Jag efterlyser också en enkätundersökning om varför somaliska flickor/kvinnor sticker ut när det gäller beslöjning, alltså en undersökning av just det somaliska prästerskapets teologi och påverkan, och på vad sätt deras verksamhet är integrationsfrämjande, eftersom inkludering ligger Ahmed Abdirahman varmt om hjärtat.

I samband med fastemånaden ramadan skrev Ahmed Abdirahman 8 april 2023 en artikel på DN Debatt, ”Ett år efter påskupploppen har vi inte lärt oss något”, där han kör det tröttsamma tjatet om rädslan för islam, att okunskap föder rädsla, att det behövs en större allmänbildning om islam, exakt samma tjat som den nyutnämnda kulturministern Alice Bah Kuhnke (MP) 2014 ägnade sig åt, och sedan avsatte skattemedel till att bekämpa ”islamofobi” i stället för en omfattande upplysningskampanj om alla människors olika värde och helvetets fasor enligt Koranen, och inte minst, en uppräkning av alla tolkningar av islam som finns i Sverige.

Ahmed Abdirahman vill att ”imamer och föreningsföreträdare som behärskar både teologin och det svenska språket” ska bli mer delaktiga så att den icke-islamiska befolkningen får ”möta islam”.

Ahmed Abdirahman: Vi är många som har kunskap, inte bara om islam utom om alla de tre engudsreligionerna judendomen, kristendomen och islam. Och inte bara om dessa tre religioner utan också om den vassa kritik som riktats mot uppenbarelsereligioner ända sedan den franska upplysningstiden. Det kanske är du själv som behöver öka dina kunskaper om den västerländska demokratins utveckling för att förstå det bristande intresset i Sverige för islam och organiserade religioner i största allmänhet. Det du försöker med din artikel i DN om att ”släppa in religion i värmen” och den skrämmande intervjun med dig i TV 4 Efter Fem 13 april 2023 där du kräver att regeringen ska hjälpa dig i dina religiösa marknadsföringsplaner är att radera upplysningen och släpa Sverige bakåt till före 1700-talets upplysning. Vilket också är alla islammissionärernas mål.

Och din fullkomligt absurda begäran att det svenska samhället ska satsa mer på religionskunskap och ”att utbilda svenska imamer som kan säkerställa att de har kunskap om svenska värderingar, lagar och regler”. Det är som att begära att alla kristendomens präster: Svenska kyrkans präster, romersk-katolska präster, grekisk-ortodoxa präster, serbisk-ortodoxa präster, Jehova vittnens präster, Plymouthrörelsens präster, Livets ords präster, Pingströrelsens präster, Frälsningsarméns präster, mormonernas präster, Maranatarörelsens präster med mera med mera ska genomgå exakt samma utbildning.

Det finns inte en islam. Det finns hundratusentals tolkningar. Människors hjärnor/medvetande skiljer sig lika mycket som människors ansikten. År 2008, alltså för femton år sedan, tillsattes en statlig utredning om en svensk imamutbildning. Det blev nej. Ahmed Abdirahman, läs den.

Bilda studiecirklar!
Kära läsare. Alla ni som inte vill ”släppa in religion i värmen” gör en samhällsinsats. Bilda studiecirklar över hela Sverige och diskutera naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbachs över 250 år gamla religionskritiska texter och vad han har att säga om teologerna och prästerskapet och deras intolerans mot oliktänkande så att vi får i gång en landsomfattande genomgripande och förnuftsbaserad diskussion om helvetet, värdet av en grundlagsskyddad sekulär stat där religionen stadfästs som en privat angelägenhet finansierad av den enskilda, att obligatoriskt civiläktenskap införs och att SST läggs ner. Skattemedel ska inte göda tron på helvetet och absolut inte göda prästerskap av vilken sort det vara månde, vilket är exakt vad SST gör.

Jämför gärna vad baron d’Holbach skriver med den österrikiske konvertiten journalisten Muhammad Asads/ Leopold Weiss snart hundra år lilla skrift Islam at the crossroads (1934)

som jag skriver om i det här blogginlägget 24 maj 2023.

OBS! Muhammad Asad har influerat de svarta turbanerna ovan.

Asads bok, tillägnad ”den muslimska ungdomen”, är extremt västfientlig och en utmärkt beskrivning av islamism, att religion och politik är ett. Både han och d’Holbach är lika kritiska till den kristna läran, men Asad är polemisk och syftar till att visa islams överlägsenhet. Asad kritiserar västs materialism, d’Holbach, som den naturvetare han är, är kompromisslös materialist och avfärdar domedagen och livet efter detta. Asad kopplar ihop materialism med tron på domedagen och menar att detta livet är en förberedelse för livet efter detta, därför ska den islamtroende i detalj följa Koranen och i detalj imitera profeten Muhammeds liv och leverne. Där d’Holbach säger Använd ditt förnuft. Tänk själv, säger Asad: Sudda ut ditt förnuft. Lyd blint.

Baron d’Holbach gav ut alla sina religionskritiska böcker under antaget namn på grund av den stenhårda censuren för att skydda både sig själv och sin familj från fängelse, tortyr, galärerna, till och med döden. I dag ges de flesta av hans böcker ut under hans eget namn på franska och engelska. Men inte ett enda av alla hans religionskritiska verk finns på svenska. Han är den främsta föregångaren till ateismens ”fyra ryttare”, Christopher Hitchens (1949–2011), Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris och en hängiven förespråkare för tolerans. Kättare brändes fortfarande på bål under hans tid.

Studenten Wilhelm Lind skrev 2006 en uppsats i idé- och bildningshistoria som med fördel kan läsas som en introduktion, ”Baron d’Holbach – hans antireligiösa filosofi och John Tolands inflytande på denna”. Irländaren John Toland (1670–1722) var ett av de stora namnen bland Englands fritänkare.

Den stormrika baron d’Holbach höll i tre decennier i Paris middagar varje torsdag och söndag från början av 1750-talet till 1780-talet för runt tjugotalet män (!), där tidens intelligentia både fransk och utländsk på genomresa kunde tala öppet och fritt utan rädsla att bli angivna av spioner för sitt fritänkande. Ingen okänd släpptes in. Jag har därför valt just torsdagar och söndagar att en tid framöver publicera korta inlägg om baron d’Holbachs religionskritik och då framför allt hans kritik av teologers och prästerskapets anspråk på att vara ett övernaturligt väsens jordiska ombud. Baronens kritik är inget för svaga nerver.

Torsdag 27 juli 2023

Mona Lagerström fil dr

Ett urval: (Nicolas-Antoine Boulanger dog två år innan d’Holbach första gången (1761) gav ut boken Kristendomen avslöjad under hans namn, nästa bok (Den heliga smittan. Vidskepelsens naturhistoria) gav han ut under den engelska (döda) politikern John Trenchards namn, nästa (Brev till Eugenia eller Ett skydd mot religiösa fördomar) gavs ut anonymt, i nästa bok (Teologi i fickformat, korta skämtsamma texter från A till Z, mycket populär i Sovjetunionen) står att den är av ”M. l’Abbé Bernier, Licencié en Théologie”, den femte (Sunt förnuft utan Gud) gavs ut 1772 under namnet Jean Meslier (d. 1729), en präst vars ”Testamente”, en svidande vidräkning med kyrkan och gudstron, gavs ut efter prästens död. Det är Meslier som myntat uttrycket ”må alla adelsmän hängas upp och strypas med prästernas tarmar!”)

Cushings bok kom 1914, Laura Nicolìs antologi 2022. Cushing har många långa citat på franska, somliga av artiklarna i Nicolìs antologi är på engelska, andra på franska.

1 kommentar

  1. Tack för allt du skriver om, finner en slags tröst i din kunskap med tanke på den vanvettiga “utveckling” Sverige begår.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *