Brev till Folkbildningsrådet 16 oktober 2019

Till Catharina Håkansson Boman, ordförande
Maria Graner, generalsekreterare

Hej

Angående professor Erik Amnås rapport När tilliten prövas, Muslimska brödraskapet (MB) i Sverige samt regeringens internationella konferens om Förintelsen och antisemitism i Malmö 2020.

Jag har på min blogg www.purdahbloggen.se skrivit två långa inlägg om Erik Amnås rapport. Hans rapport är upprörande. Erik Amnå har inte tagit Ibn Rushds inbjudna judefientliga talare på allvar. Han har inte tagit med den allvarliga kritik som Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har riktat mot Omar Mustafa ända sedan 2011. Antisemitism är en bärande del av MB:s ideologi.

Nästa år anordnar regeringen en internationell konferens om antisemitism och Folkbildningsrådet ger statsbidrag till den fjärde totalitära rörelsen i Europa som enklast kan beskrivas som islamofascistisk. Det är väl belagt inom forskningen att MB:s grundare Hassan al-Banna beundrade Mussolini och Hitler och byggde sin organisation med bland annat deras organisationer som förebilder. MB är en lika judefientlig rörelse som nazismen.

Den som är insatt i Muslimska brödraskapets globala nätverk, ideologi och hur de går till väga när de handplockar aktivister ser omedelbart att Erik Amnå inte kan något om MB, att han är MB:s springpojke. Ändå läxar han upp två myndigheter, MSB och MUCF, och förutsätter att tjänstemännen på dessa myndigheter har lika lite kunskap om MB som han själv. Han förutsätter att ingen på MSB kan MB, kan arabiska, att ingen följer MB:s globala verksamhet, i synnerhet i Mellanöstern.

Och han drar med er två genom att ni skriver på DN Debatt att Ibn Rushd agerat inom ramen för folkbildningens villkor.

Jag kan meddela att tjänstemän från MSB var närvarande då Sameh Egyptsons bok Holy white lies. Muslim Brotherhood in the West: ”Case – Sweden” (2018) presenterades i Stockholm och även några månader senare då min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter (2018) presenterades. Ingen av våra böcker finns med i Erik Amnås källförteckning.

MB har en fullkomligt vidrig kvinnosyn, översatt till svenska av just MB:s aktivister i Sverige. Kvinnosynen i sig räcker för att Ibn Rushd inte kvalificerar sig för statsbidrag. Men Amnå går inte in på kvinnosynen.

Jag har ett helt kapitel om judefientlighet i min bok.

Erik Amnå skriver i rapporten: ”Vår strävan har varit att pröva alla [min kursiv] de argument som från olika håll anförts beträffande Ibn Rushds verksamheter” (s. 18). Han skriver också: ”Vi ställer oss kritiska till de fördomsdrivna, polariserande, faktaresistenta, vantolkande, ja generellt antifolkbildande debatter som präglar de sociala medier vi överblickat” (s. 164).

Jag kräver ett klart och tydligt svar av Erik Amnå huruvida han har ”överblickat” mina blogginlägg eller inte. Om han inte har läst dem, begär jag en förklaring varför han valt bort dem.

Jag har skrivit mängder med artiklar på Purdahbloggen om Ibn Rushd och Muslimska brödraskapets aktivister, plus en tjock bok. Jag har utförligt kritiserat Ibn Rushds intensiva lobbyverksamhet att få bort MSB:s första rapport om Muslimska brödraskapet i Sverige under redaktion av terrorismforskaren Magnus Norell med bidrag av docent Aje Carlbom och Pierre Durrani, en lobbyverksamhet Erik Amnå i sin rapport fullföljer.

Folkbildningsrådet borde be Magnus Norell om ursäkt för Erik Amnås övertramp, som ni två har godkänt. En offentlig ursäkt. Magnus Norell har helt andra kontaktytor i Mellanöstern och Afghanistan/Pakistan än vad Erik Amnå har. Det är bara att läsa hans bok En personlig resa (2018) som handlar om hans resor i konflikthärdar.

Jag uppmanar Folkbildningsrådet att ha ett samtal med Erik Amnå om hans kunskaper om MB:s demokratifientliga, kvinnofientliga, judefientliga och homofientliga ideologi och ett samtal med SKMA om Omar Mustafas talande reaktioner på SKMA:s kritik.

Det är stötande att Folkbildningsrådet delar ut statsbidrag till Ibn Rushd samtidigt som regeringen planerar en internationell konferens om antisemitism.

Jag ser fram emot ett uttömmande svar från Erik Amnå.

Vänliga hälsningar

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *