Mattias Irving, ordförande föreningen Hjärta, efterlyser en blasfemilag i en debattartikel som ska tolkas som skriven av Muslimska brödraskapet. Mattias Irving är en av Muslimska brödraskapets mest hängivna försvarare, vilket han döljer genom att påstå sig försvara kollektivet ”muslimer”, trots att det är islamister han försvarar

Islamister är politiska aktivister. Islamisters tolkning av islam är att islam och politik är oupplösligt förenade. Mängder med islamtroende har en personlig relation till Gud och blandar inte in politik i sin tro.

Muslimska brödraskapet är en islamistisk rörelse. Deras ideologi är totalitär. Koranen är lagen. Målet är en religiös diktatur. Den svenska grenens aktivister använder konsekvent kollektivordet ”muslimer” för att låta påskina att de är talespersoner för alla invånare i Sverige med rötter i länder där islam är den dominerande religionen. De är en liten sekt och representerar bara sig själva.

Omar Mustafa är en av den svenska grenens allra flitigaste aktivister. Han har cirkulerat i ledande poster i alla den svenska grenens föreningar och i princip hela sitt vuxna liv varit statsanställd, eftersom hans verksamhet finansierats med skattemedel, vilket jag skrivit om i otaliga blogginlägg och i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym I. Bland annat skriver jag i det här blogginlägget om hur han sitter i föreningen Amanahs styrelse tillsammans med Lena Posner Körösi och fått miljoner av Allmänna arvsfonden.

Omar Mustafa sitter också i föreningen Hjärtas styrelse, tillsammans med bland andra Mattias Irving och Anna Ardin.

Två personer, vars koppling till Muslimska brödraskapet och demokratifientliga aktiviteter jag tidigare skrivit om i det här och det här blogginlägget.

Omar Mustafa utnyttjar Mattias Irving och Anna Ardin hänsynslöst. Och de låter sig utnyttjas. År efter år efter år.

I Mattias Irvings debattartikel ”Skärp lagen så att Paludans koranbränning kan ses som hatbrott” i Göteborgs-Posten 24 april 2022 blandar han bort korten. Han skriver att Paludan i ”högerextrema medier” sagt att koranbränningen är en protest mot de ’hundratusentals människor i Sverige som inte vill ha demokrati”. Paludan säger alltså att koranbränningen är en protest mot demokratifientliga individer och nämner varken religion eller ”muslimer”.

Det gör däremot Mattias Irving när han tvärsäkert tolkar Paludans uttalande: ”Det vill säga, koranbränningen är inte en protest mot en religion, utan hets mot och utpekande av muslimer som grupp.”

Bakom vartenda ord Mattias Irving skriver i det här debattinlägget och i alla andra artiklar han skrivit om kollektivet ”muslimer” hör man Omar Mustafas viskning. Nu passar Omar Mustafa på att utnyttja upploppen i påskas för att få en efterlängtad hädelselag. Och Mattias Irving är hans redskap.

”Lagstiftarna måste nu ta ansvar för att uppdatera lagen – till skydd för både judar och muslimer”, skriver Irving, och likställer judisk etnicitet med religionen islam. Muslimska brödraskapet vill väldigt gärna att ”muslimer” ska likställas med judar.

Mattias Irving skriver i debattartikeln om högerextremister. Samtidigt som han själv är språkrör för en högerextremistisk rörelse. Dessutom en extremt judefientlig rörelse med direkta kopplingar till Hitler under andra världskriget.

Så länge kollektivordet ”muslimer” missbrukas och landets islamtroende befolkning framställs som en homogen grupp kommer vi aldrig att kunna föra en saklig debatt om demokratifientliga invandrares krav på inskränkningar i yttrandefriheten. I min bok om Muslimska brödraskapet efterlyser jag att kollektivordet ”muslimer” skrotas. Mattias Irvings ohederliga debattartikel visar varför.

Ett bättre försvar för demokratin än att fram till valet i höst skippa kollektivordet ”muslimer” i traditionella medier och sociala medier kan man knappast tänka sig. Min uppmaning till alla journalister, debattörer och skribenter är därför: Rensa ut ordet fram till valet.

24 april 2022

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *