Statsminister Magdalena Andersson: Påskupploppen 2022 med anledning av Koranbränningar, upploppens ursinniga hat mot den västerländska demokratin och landets poliser visar det kontraproduktiva i åratals offentliga satsningar på att bekämpa ”islamofobi” samt den offentliga inställningen att islams trosbekännare är offer och därför ska behandlas med silkesvantar. Regering och riksdag bör med omedelbar verkan radera ”islamofobi” som grund för hatbrott och radera begreppet ur alla offentliga handlingar. ”Islamofobi” är inget vetenskapligt begrepp, syftet med begreppet är att underminera den västerländska demokratin

Magdalena Andersson: Inte bara Rysslands Vladimir Putin, Kinas Xi Jinping, Turkiets Recep Tayyip Erdogan, Ungerns Viktor Orban agerar aktivt för att knäcka den västerländska demokratin. Hatarna finns också i Sverige, och de agerar lika aktivt. Samtidigt som deras demokratifientliga verksamhet finansieras med skattemedel, inte minst det som kallas ”kampen mot islamofobi”.

Den fascistiska eller islamonazistiska rörelsen Muslimska brödraskapets svenska gren såg till att ”islamofobi” blev ett hatbrott i Sverige. Med fascistisk menar jag att rörelsens ideologi är totalitär och målet en diktatur med Allah som suverän ledare. Med islamonazistisk syftar jag på rörelsens glödande judehat.

Den 9 oktober 2007 var jag på ABF-seminariet i Stockholm, ”Islamofobin – den mest utbredda intoleransen?” som ingick i seminarieserien ”Folkbildning mot rasism”. Alltså, ABF marknadsförde religionskritik som rasism.

Min handskrivna text lyder: Två religiösa män. Hur utbredd är toleransen mot Jehovas vittne, Livets Ord, mormonerna?

Kurdo Baksi (född i Turkiet) var samtalsledare. Med ”två religiösa män” avsåg jag Mohammad Fazlhashemi (född i Iran), docent i idéhistoria, Umeå universitet, och riksdagsledamot Mehmet Kaplan (MP, född i Turkiet) som båda talade om den grasserande ”islamofobin”.

Mehmet Kaplan berättade att han satt i Justitieutskottet och att han drivit igenom att islamofobi ska vara ett hatbrott. Mehmet Kaplan har sedan 2000-talets början cirkulerat i varenda förening kopplad till Muslimska brödraskapets svenska gren, numera är han verksam inom Muslim Aid. År 2014 utsågs han till bostadsminister. År 2016 tvingades han avgå på grund av kopplingar till den turkiska fascistiska rörelsen Grå vargarna.

Demokratifientliga Mehmet Kaplan är ansvarig för att religionskritik ska betraktas som ett hatbrott. Det är som om en nazist skulle ha drivit igenom att nazismkritik ska betraktas som ett hatbrott.

Mohammad Fazlhashemi var i åratal en enormt flitig debattör, hans två käpphästar var ”islamofobi” och flickors/kvinnors beslöjning. Se exempelvis den här artikeln 16 mars 2006, ”Sjalförbud i skolan kan vara diskriminering”, om en skola som hade klädkod, elever och föräldrar hade kommit överens med skolan om att inga huvudbonader skulle bäras inomhus, där Fazlhashemi avsåg att anmäla skolan till DO för att den inte behandlade alla elever lika. Han krävde undantag för en sjuårig beslöjad flicka. Fazlhashemis demokratifientliga insats uppskattades så mycket att han i flera år fick uppdraget att sitta i DO:s Råd.

Se också den här artikeln 17 juni 2007, ”Hets mot muslimska kvinnor” där kritiker av kvinnors beslöjning kallas ”mörkerkrafter”, ”rasister”, ”islamofober”. Notera också det försåtliga i att sätta likhetstecken mellan ”muslimska kvinnor” och beslöjning. Det hade varit ärligare att markera att artikeln enbart handlar om beslöjade kvinnor. Medförfattare till artikeln är kulturskribenten Mohamed Omar (Eddie Råbock), som lämnat islam och som har omfattande kunskap om islamiska miljöer i Sverige.

I en artikel på SVT Opinion 13 december 2010 vrider Fazlhashemi Taimour Abdulwahabs terrorattentat i Stockholm 11 december 2010 bort från terrorhandlingen och hittar på att svenskar skuldbelägger ”alla muslimer”. Han utgjuter sin ilska över ”islamofobiska”, ”främlingsfientliga” svenskar som ”fiskar i grumligt vatten”. Det är hans debatteknik, att anklaga svenskar. Att han kräver att väst ska genomgå en mentalitetsförändring kan man läsa om i hans bok Vems islam. De kontrastrika muslimerna (2008). Vi ser nu under påsken 2022 hur invånare med icke-västerländsk bakgrund agerar mot polisen. I boken skriver Fazlhashemi sida upp och sida ner om ”islamofobi”. Hux flux förvandlades denna idéhistoriker i Umeå till professor i islamisk teologi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Denna ultrareaktionära man är SR:s och SVT:s val framför alla andra så fort islam är på tapeten. Jag skriver om honom i bland annat det här blogginlägget 12 februari 2017, scrolla ner till rubriken ”Könsapartheidmissionären Mohammad Fazlhashemi”.

Fazlhashemi har konsekvent marknadsfört sig som akademiker. Han har inte en kritisk distans till islam. Han är för insyltad personligen och agerar mer som missionär än som kritisk forskare. Han har helt missat de franska upplysningsfilosofernas kritik av uppenbarelsereligioner och hur deras kritik har präglat västvärlden, exempelvis Voltaires kommentar: ”. . . inser inte att alla slags religioner måste var skilda från alla slags regimer; att religion lika lite som matlagning ska vara en statlig angelägenhet . . . och så länge som lagen åtlyds ska magen och samvetet var helt och hållet fria”.

Voltaire (d. 1778) trodde på Gud, att Gud skapade världen, han trodde på det som i dag kallas intelligent design och som den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins i boken Illusionen om Gud med vetenskapliga belägg gör slarvsylta av. Voltaire uppskattade inte ateister. Han hånade skoningslöst Bibeln, prästerskapet och religionsstiftare, det vill säga profeter. Han avskydde och bekämpade med hela sin mångsidiga begåvning och handlingskraft religiös fanatism.

I sitt Företal till John L. Espositos bok Islam den raka vägen, som gavs ut av Studentlitteratur 2011, skriver Fazlhashemi om en ”islamofobisk tanketradition”, som om kristendomen aldrig hade kritiserats sönder och samman, och lovordar Turkiet utan att nämna att landet styrs av ett parti med nära koppling till Muslimska brödraskapet. ”I dag har ett flertal muslimska länder tagit steget mot demokratiska styrelseformer. Utvecklingen i Turkiet, som sedan 2002 styrs av ett islamiskt parti, eller utvecklingen i världens största muslimska land Indonesien, som sedan ett decennium tillbaka har infört en demokratisk styrelseform, har motbevisat alla påståenden om att införandet av demokrati är omöjligt i muslimska länder” (s. 11).

Införandet av demokrati är omöjligt i alla länder styrda av religiösa urkunder.

Folkpartiets integrationsminister Erik Ullenhag (2010–2014), Stockholmsliberalernas favorit i partiledarvalet 2019, var Fazlhashemis knähund. Efter Abdulwahabs terrorattentat bjöd Ullenhag in Muslimska brödraskapets aktivister till dialogsamtal om ”islamofobi”! och satsade miljoner och åter miljoner skattekronor på att bekämpa ”islamofobi”, inte på att försvara det demokratiska styrelseskicket. I det här blogginlägget 18 augusti 2018 strimlar jag hans fullkomligt groteska motioner 2003/04:Kr 281 och 2004/05: Kr 261 där han sätter likhetstecken mellan antisemitism och ”islamofobi”. Han likställer etnicitet med religion!

Den här trion, professor Göran Larsson, Göteborgs universitet, professor Mattias Gardell, Uppsala universitet, och Masoud Kamali, utköpt från Mittenuniversitetet,

går i Turkiets president Recep Tayyip Erdogans ledband och skriver rapporter om ”islamofobin” i Sverige för den turkiska regimtrogna tankesmedjan SETA. De tre professorernas exempel på ”islamofobi” har inget med vetenskap att göra.

Den 19 mars 2016 skrev jag det här blogginlägget, Politisk islam, Segerstedtinstitutet och västfientliga postkolonialister, om Göran Larssons vägran att skilja på islam som totalitär politisk ideologi och som andlig utövning. I det här blogginlägget 27 december 2016 skriver jag om Göran Larssons rapport om Sverige i Turkiets European Islamophobia Report 2015.

Mattias Gardell skrev rapporten 2017. År 2010 gav han ut boken Islamofobi som inte heller den har med vetenskap att göra. Gardell tar i boken heder och ära av seriösa människor som värnar om demokratin och som belyser farorna med en totalitär politisk tolkning av islam. Det är en skamlös bok. Lika skamlös är han när han i boken Bin Ladin i våra hjärtan. Globaliseringen och framväxten av politisk islam (2005) påstår att Muslimska brödraskapet kan likställas med kristdemokratiska partier i Europa. Han är en av Muslimska brödraskapets främsta försvarare i Sverige och har i åratal slagit ner stenhårt på kritiker av rörelsen. Hans försåtliga metod: att använda kollektivordet ”muslimer” när han avser islamister, det vill säga motståndare till den västerländska demokratin.

Masoud Kamali skrev Turkiets rapport 2020. Kamali listar organisationer som enligt honom bekämpar ”islamofobi”, bland andra Muslimska brödraskapets ungdomsorganisation Sveriges unga muslimer (SUM), som lagts ner efter det att de krävts på återbetalning av bidrag de beviljats eftersom deras verksamhet strider mot demokratins principer, Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd, Muslimska mänskliga rättighetskommittén (MMRK), där de fyra medlemmarna Kitimbwa Sabuni, Fatima Doubakil, Maimuna Abdullahi och Rashid Musa alla är kopplade till Muslimska brödraskapet samt Nyans Muslim, där antidemokraten Amanj Aziz är verksam och som samarbetade med Göran Larsson när det gällde att i SETA-rapporten lista ”islamofobi” i Sverige. Amanj Aziz är fena på att tillskansa sig skattemedel för sin demokratifientliga verksamhet under förespegling att det handlar om ”kampen mot islamofobi”.

Alla tre rapporterna om ”islamofobi” i Sverige är sanslösa hopkok av godtyckliga belägg för ”islamofobi”.

Magdalena Andersson: Du har själv kunnat följa hur Turkiets president har förvandlat det sekulära Turkiet till en religiös och alltmer totalitär stat. Min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige inleder jag med hur tankesmedjan SETA med European Islamophobia Report strävar efter att påverka europeiska politiker till att islamisera Europa. Inte att förvåna är det kvinnors beslöjning som är en centralfråga. För det är beslöjningen som signalerar hur långt ett land har islamiserats. Därför är beslöjningen politisk och ska likställas med nazisternas hakkors.

Voltaires kommentar om åtskillnaden mellan stat och religion finns i brev till Bertrand, 19 mars 1765, i Voltaire’s Correspondence, red. T. Besterman (Genève, 1953–65), Vol. 57, s. 213–14, citatet hämtat ur Lester G. Crocker, Rousseau’s Social contract. An interpretive essay (1968, s. 101).

Jean-Jacques Rousseau (d. 1778) var samtida med Voltaire. Även Rousseau kritiserade uppenbarelsereligioner, men till skillnad från Voltaire förkastade han förnuftet och baserade sina verk på känslan. Rousseaus skrift Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder (1762) och Emile eller Om uppfostran (1762) har påverkat ledare för totalitära regimer ända in i våra dagar. Det sägs att den enda bok Fidel Castro hade i fickan under gerillastriden mot Fulgencio Batistas diktatur på Kuba var Om samhällsfördraget, som är en tunn bok. Boken Emile eller Om uppfostran är desto tjockare. Båda böckerna hänger ihop. Boken om Emile är en handbok i hur man med list skapar den nya människan som blint lyder uppfostraren och samtidigt tror att hon, som i boken är en han, agerar utifrån sin fria vilja.

Rousseau var influerad av den antika stadsstaten Sparta, där befolkningens liv från vaggan till graven var detaljstyrd, männen fostrades till krigare, kvinnorna till att föda krigare. Staten var allt, individen ingenting. Det går en röd tråd från Rousseaus samhällsfördrag och uppfostrarbok, eller hjärntvättsbok, till kommunismen, till Mussolinis fascism, Hitlers nazism, Muslimska brödraskapets ideologi och alla salafistpredikanter som utbildats på det islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien, och som fullkomligt svämmar över på internet med sin ”uppfostran” som syftar till att skapa ”den autentiska muslimen”. Den ”autentiska kvinnliga muslimen” bär naturligtvis hijab, som hon, förstås, har valt frivilligt, hjärntvättad som hon är. Den gemensamma nämnaren för dessa totalitära ideologier är hatet mot den västerländska demokratin.

Magdalena Andersson: Din partikollega Mona Sahlin avpolletterade vintern 2003 den sittande integrationspolitiska maktutredningen och utnämnde den fanatiska västhataren, sociologen Masoud Kamali, till integrationspolitisk utredare med parhästen den lika fanatiska västhataren ekonomhistorikern Paulina de los Reyes. Sedan dess har allting gått åt helvete med integrationen.

Medarbetare i Kamalis utredning var Irene Molina, Diana Mulinari och Adrián Groglopo, utredningssekreterare, vilket han beskriver i Vardagens antirasism (s. 20), liksom han också beskriver ArA:s hudfärgsrasism och hur den ”vita huden” ska förjagas från universiteten.

 

Utgångspunkten är att Sverige är lika rasistiskt som Sydafrika under apartheidtiden och USA under rasåtskillnadslagarnas tid. Sverige är år efter år enligt World Values Survey ett av världens mest toleranta länder. Men dessa demokratihatare påstår att Sverige är genomsyrat av ”strukturell rasism”. Deras utredning är inget vetenskapligt verk. De är kommunistiska testuggare. De utgå från utländska marxist-leninistiska forskares teser, applicerar dem på Sverige och letar efter ”belägg” som bevisar tesernas validitet. ”Strukturell rasism” i Sverige är ett hjärnspöke, som fått förödande konsekvenser, vilket påskupploppen 2022 visar och som jag strax vidareutvecklar. Men först några ord om Antonio Gramsci (d. 1937).

Italienska kommunistpartiets ledare Antonio Gramsci är en av ArA:s, liksom den akademiska extremvänsterns, auktoriteter. Gramsci var för våld, han sa att kommunismen aldrig kan segra utan inbördeskrig. Han var sjuklig från födseln, hade bräcklig hälsa och var en skrivande man. Han råkade befinna sig i Moskva hos massmördaren Lenin 1922 när Italiens kung Viktor Emanuel III i oktober utsåg Mussolini till premiärminister. Mussolini inledde snabbt utrensningen av landets kommunister. Gramsci häktades i sin frånvaro. Av partiet beordrades Gramsci 1923 att följa händelseutvecklingen i Italien från Wien dit han från Moskva begav sig. Lenin ansåg att det samhällsomstörtande arbetet skulle ske även i parlamentet. År 1924 utsågs Gramsci i ett valdistrikt till kandidat till parlamentet i det kommande valet. Som parlamentsledamot hade han immunitet och kunde återvända till Italien. Mussolini upphävde parlamentsledamöternas immunitet och lät fängsla kommunisterna, inklusive Gramsci. Gramsci skrev och skrev och skrev i fängelset. Han dog kort tid efter det att han hade frigivits. Gramsci är av ”intelligentian” placerad på piedestal. Italien hade inte varit en demokrati om Gramsci i stället för Mussolini hade varit landets ledare. Gramsci var Lenins adept.

I Italien slogs kommunister och fascister, i Tyskland slogs kommunister och nazister. Båda länderna stod på randen till inbördeskrig. I Sverige har ArA:s kommunister gjort gemensam sak med fascistiska Muslimska brödraskapet. De har samma hatobjekt: den västerländska demokratin. ArA-aktivisterna från Sydamerika strävar efter att imitera Fidel Castros och Che Guevaras revolution på Kuba. De ser sig som den intellektuella förtruppen som å alla invandrares vägnar störtar den svenska demokratin.

När Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vägrade bevilja SUM bidrag skred ArA till försvar av SUM 28 december 2016 och påstod att MUCF använde sig av ”islamofobiska argument”.

När Segerstedtinstitutet bildades 2015 blev ArA-aktivisterna sura och skrev brev till regeringen 10 juni 2015 att de var landets specialister på rasism. Som genom ett trollslag tilldelades dessa västhatare år 2016 miljontals skattekronor av Vetenskapsrådet där professorn i statsvetenskap Ulf Bjereld var ordförande för Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Bjereld var samtidigt ordförande för Socialdemokraternas sidoorganisation Tro och Solidaritet och kompis med Mattias Gardell i Ship to Gaza-projektet. Och vips grundades Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet, tack vare Ulf Bjerelds generositet, med Mattias Gardell och Irene Molina som forskningsledare, och Diana Mulinari och Edda Manga som forskare, vilket jag skriver om i min bok om Muslimska brödraskapet och bland annat i det här blogginlägget 6 november 2016 och det här blogginlägget 1 september 2018 där jag begär att få veta vilka politiker Mattias Gardell åt lunch med för att få CEMFOR.

Magdalena Andersson: Du var finansminister och ansvarig för att skattemedel avsattes till dessa västfientliga aktivister.

År 2000 redovisade regeringen (Lena Hjelm-Wallén och Mona Sahlin) En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering (Skr. 2000/01:59).

I Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, som kulturminister Alice Bah Kuhnke, inrikesminister Anders Ygeman och justitieminister Morgan Johansson presenterade 2017 har ”islamofobi” kommit med. Alice Bah Kuhnke hade ett mycket nära samarbete med Muslimska brödraskapets andra generation aktivister, skolade i hudfärgsrasism av ArA, och bjöd in dem till sakråd om ”islamofobi”.

Nationella planen mot rasism är ett hopkok av Muslimska brödraskapets och ArA:s anklagelser om ”strukturell rasism”, ”strukturell diskriminering”, ”islamofobi”. År efter år efter år, i rapport efter rapport efter rapport, i projekt efter projekt efter projekt får landets invandrare veta vilka offer för svenskarnas rasism de är, hur genomsyrat av ”strukturell rasism” Sverige är. År efter år efter år. Utan att få veta att upphovet till dessa anklagelser är aktivister som ursinnigt hatar den västerländska demokratin, hatar Sverige och vill se Sverige braka samman.

Gratistidningen Mitt i 5 mars – 11 mars 2022 citerar i en intervju ungdomar om vad de vill förändra. En ungdom på 19 år säger att hon vill ”Få bort den systematiska rasismen så att alla människor behandlas lika”. en ungdom på 18 år vill förändra ”Den systematiska rasismen i skolan och vården.”

Magdalena Andersson: Var kommer ungdomarnas tal om ”systematisk rasism” ifrån tror du? I påsk har vi sett resultatet av alla skattemiljoner som satsats på planen mot rasism, svartmålningen av svenskar och behandlingen av invandrare som en homogen grupp utsatt för rasism. Matas invandrare i åratal med att Sverige är genomsyrat av ”strukturell rasism” tror de på det. Och går till aktion.

Det finns inget mer kontraproduktivt för den sociala sammanhållningen än nationella planen mot rasism.

År 2017 gav regeringen Myndigheten för stöd till trossamfund i uppdrag att göra en satsning mot islamofobi. Myndigheten gav i sin tur extremistiska Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd i uppdrag att utföra projektet! Kritik riktades mot urvalet av Ibn Rushd, vilket myndigheten besvarade med att kalla religionskritik för rasism!

Religionsfrihet är inte samma sak som att religiösa verksamheter ska vara skattefinansierade. Lägg ner myndigheten med omedelbar verkan om du verkligen vill försvara den västerländska demokratin. Lägg ner CEMFOR, som jag kallar Rasbiologiska institutet 2.0.

Magdalena Andersson: Du är grundlurad, grundlurad av Mattias Gardell, Ulf Bjereld och Peter Weiderud, tidigare ordförande för Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation, av Jan Hjärpe och hans utformning sedan mitten av 1980-talet av universitetens islamutbildning som syftar till att försvara islam, inte granska källkritiskt, av Mona Sahlin, av Muslimska brödraskapets aktivister, av ArA-aktivisterna, av Myndigheten för stöd till trossamfund, av SVT som inte tar sitt demokratiuppdrag på allvar och visar de utländska dokumentärer om Muslimska brödraskapet som faktiskt finns, som över huvud taget inte låtsas om att en politisk tolkning av islam är samhällsomstörtande.

Låt påskupploppen 2022 bli en väckarklocka. Beställ omfattande utredningar om hatet mot den västerländska demokratin, hatet mot Sverige, föraktet för den svenska jämställdheten, föraktet för polisen hos invandrare. Byt spår! Skrota nationella planen mot rasism. Lägg miljonerna på att skapa social samanhållning, en vi-känsla hos befolkningen, på utbildning i det demokratiska styrelseskicket och vad det innebär att vara medborgare i Sverige.

18 april 2022

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *