Nedbrytning av Del 6 av 6. 6:11 Nalin Baksi om Jamal El-Haj, imamvigsel och Sverigedemokraterna

Nalin Baksis hela världsbild utgår från att hon är muslim, kurd och Socialdemokrat.

Jag har redan beskrivit hur hon kräver att andra ska visa respekt för hennes religion islam. Att socialdemokraten och riksdagsledamoten Jamal El-Haj, med palestinska rötter, deltog i en Hamaskonferens i slutet av maj 2023, trots att partiet avrått, har gått som en följetong i sociala medier, eftersom partiledare Magdalena Andersson på de mest underliga sätt konsekvent har försvarat honom. Det märkliga är att Nalin Baksi har varit tyst under hela tiden partikollegan Jamal El-Haj varit en följetong i sociala medier och skriver ett inlägg först när hon anser sig behöva försvara sina trosfränders sedvänja, klanledaren uti fingerspetsarna.

Islamisk sedvänja?
Den 19 november skrev Bulletin en artikel om att Magdalena Andersson i en riksdagsdebatt sa att El-Hajs sons hustrus familj dödats i Gaza. Inget äktenskap finns registrerat för Jamal El-Hajs son. En kvinna uppger på Facebook att hon är gift med sonen och visar bild på sig i vit brudklänning. Kvinnan är folkbokförd i Umeå som student, sonen i Malmö. Är äktenskapet inte registrerat hos Skatteverket är det ogiltigt enligt svensk lag. Nalin Baksi blir upprörd över artikeln och skriver 21 november på plattformen X: ”Nu har ni passerat anständighetsgränsen @Bulletin_Nu. Ni visar ingen respekt för andra människors sorg. Det är mycket vanligt bland unga muslimer att ha imamvigsel för att kunna leva tillsammans. Om tjejen pluggar i Umeå är hon självklart skriven där.”

Den som passerat anständighetens gräns är Nalin Baksi, tidigare ledamot i vår lagstiftande församling. Hon borde veta vad som gäller enligt svensk lag.

Vad är imamvigsel?

Så här står det i en riksdagsmotion: ”Den svenska staten har gett många muslimska imamer rätten att viga par. När en imam viger ett par enligt muslimsk tradition meddelar han Skatteverket genom ett intyg. Äktenskapet registreras därmed och blir civilrättsligt giltigt i landet.”

Det är uppenbarligen inte ett sådant äktenskap Nalin Baksi avser. Menar hon det som kallas ”njutningsäktenskap” och som det blev ett sådant ståhej kring efter Uppdrag gransknings program ”Sexköp i Allahs namn” inom shiaislam?

Imamvigsel är mycket vanligt bland unga muslimer säger hon. Vet Magdalena Andersson vad en imamvigsel är? Känner landets myndigheter till det? Känner regeringen till det? Varför kan inte ”unga muslimer” helt enkelt bara bli sambo eller särbo?

Präster och imamer ska inte ägna sig åt juridisk myndighetsutövning. Obligatorisk civil vigsel borde ha införts för många år sedan. En religiös vigselakt bör endast vara ett komplement till civil vigsel. Enligt Expressen krävs en manlig ”förmyndare” när en kvinna vill gifta sig enligt islamisk tradition. Civiläktenskap har i många år efterlysts på grund av svårigheter för kvinnor som skilts enligt tingsrättens dom, men som vägras skilsmässa enligt islamisk tradition av imamen och lever i det som kallas haltande äktenskap och inte kan inleda en ny relation, trots att kvinnan enligt svensk lag är frånskild.

Kurdisk sedvänja
Nalin Baksi intervjuas av Anna Hedenmo i SVT Min sanning 2016. I slutet av programmet talar de om förspelet till mordet på Fadime Sahindal. Anna Hedenmo kallar Nalin Baksis inblandning för medlingsförsök.

Det handlar om mordplaner. ”Vad hoppades du uppnå med medlingsförsöken?” Att Nalin Baksi med sin kunskap om kurdisk sedvänja ser sin inblandning som medling är en sak. Men Anna Hedenmo? Redaktionen bakom programmet? SVT:s ledning?

Det handlar om mordplaner. Fadime Sahindals far säger till Nalin Baksi att Fadime kommer att dö om hon visar sig i Uppsala. Riksdagsledamot Nalin Baksi stämmer möte med Fadime Sahindal i riksdagen och säger till henne: ”Du måste förstå att du är död för dem.” Anna Hedenmo och Nalin Baksi sitter och samtalar om ett planerat mord, som om hela händelseförloppet är en vardagssak, som om det är en självklarhet att mord är något man försöker medla om utan inblandning av polisen, inte ens när medlingen misslyckas och man vet att en ung människa har fått en dödsdom av sin far. Anna Hedenmo nämner inte polisen, frågar inte om polisen.

Anna Hedenmo som frågar Ayaan Hirsi Ali hur det känns att såra islams trosfränder med sin kritik av islam.

Att kritisera islam är alltså mer kränkande än att planera ett mord mot en ung familjemedlem som vägrar gifta sig med en kusin?

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna hade landsmöte i november 2023, notera efter Hamas bestialiska attack mot Israel och bilkaravaner i Sverige som jublande och flaggviftande firade Hamas mord på 1 200 israeler, invandrare som markerade total avsaknad av svensk medborgaranda och i stället solidaritet med en terrororganisation i ett annat land. Nalin Baksi ”fryser till is” av Jimmie Åkessons tal om att riva moskéer och förbjuda minareter i Sverige, skriver hon på Expressen Kultur 6 december 2023. Hon blir lugnad när Åkesson ”backar” och säger att han bara vill bekämpa islamismen. Hon säger:

Ingen blir gladare än jag om islamismen bekämpas. Men det är viktigt att skilja på islam och islamism.

Verkligen? Hon fortsätter:

Ism – dessa tre små bokstäver, ett suffix – som är den språkliga skillnaden mellan orden islam och islamism. Islam – en religion som varje dag utövas fredligt av miljoner människor världen över – och islamism, en förtryckandets totalitära ideologi som ska bekämpas på samma sätt som fascism och rasism.

Utan islam ingen islamism. Koranen är vår lag, säger Muslimska brödraskapet. Islam och politik är oupplösligt förenade, säger islamister och håller sig till helt andra suror i Koranen än Nalin Baksis sura 16, vers 90. Hon anklagar Åkesson för att ”kroka arm med de islamister som han säger sig vilja bekämpa när han likställer utövandet av islam med islamism. Att Jimmie Åkesson gör så är för att det tjänar hans syften”.

Och vilka syften tjänar det när Nalin Baksi krokar arm med islamisterna, inklusive Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, och fördömer kritik och satir av islam som ”islamofobi”, ”islamofobisk”? Islamisternas favorituttryck. Erdogan som sedan 2015 årligen finansierar European Islamophobia Report, i syfte att förmå europeiska politiker att förbjuda ”islamofobi”, läs hädelse, och stärka sin makt över turkar bosatta i väst. Rapporten låter påskina att den är en akademisk rapport, men det räcker med att se vilka från Sverige som medverkat för att inse att rapporten inte handlar om vetenskap.

Med sitt oreserverade försvar av islam och kritik av islamism stöter Nalin Baksi sig med två grupper samtidigt, dels islamisterna, dels dem som inte vill att det svenska landskapet ska omvandlas till en kopia av Mellanöstern och underkasta sig islamiska prästerskapets tyranni.

Man behöver inte vara Sverigedemokrat för att bli rasande över politikernas släpphänta ja till moskébyggnader utan kontroll av var pengarna kommer ifrån, Saudiarabien, Qatar, Iran, Turkiet? och vilken tolkning av islam moskéns ledning kommer att omfatta. Moskéer är kvinnofängelser. Varenda ny moské som byggs är ett nytt kvinnofängelse. Och centrum för ett nytt parallellsamhälle. Erdogan kontrollerar flera turkiska moskéer i Sverige, vilket bland annat Rebecca Weidmo Uvell skriver om.

Förbud mot minareter hindrar inte folk från att utöva sin religion. Jag skulle med glädje välkomna att regeringen med omedelbar verkan fattade beslut att riva moskén på Hisingen i Göteborg finansierad med pengar från Saudiarabien, styrd av Muslimska brödraskapets svenska gren. Jag skulle med glädje välkomna att regeringen med omedelbar verkan stängde moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm, styrd av Muslimska brödraskapets huvudorgan där islamisten Mahmoud Khalfi är VD. Byggnaden är ritad av Ferdinand Boberg och kulturminnesmärkt. Den kan med fördel användas till helt andra saker än Muslimska brödraskapets verksamhet. Jag skulle med glädje se att så många ändamålsbyggda moskéer som möjligt rivs. Omedelbart. De stora moskéerna med minareter är exakt det Ayaan Hirsi Ali sa 2009 om minaretförbudet i Schweiz: maktens torn.

Nalin Baksi kommenterar Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet 19 oktober 2009 ”Muslimerna är vårt största utländska hot”. Hon skriver: ”Fjorton år har gått sedan Jimmie Åkesson skrev att muslimer var det största hotet mot Sverige.”

Rubriken sattes av Aftonbladet.

I artikeln kritiserar Åkesson islam, islamism och ideologin mångkulturalism: ”Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.”

Nu nästan ett halvt sekel sedan propositionen om mångkulturalismens primat antogs behöver man inte vara Sverigedemokrat för att se mångkulturalismens förödande inverkan på Sverige som en gång kastade av sig prästerskapets tyranni, men nu förväntas böja sig under ett invandrat islamiskt prästerskaps tyranni och se hur politikerna låter detta prästerskap sätta dagordningen i stället för att markera att i en demokrati sätter politikerna dagordningen.

Nalin Baksi skriver: ”Som samhälle måste vi stå upp för att alla medborgares levnadssätt och traditioner ska avspeglas i vardagen och våra samhällsinstitutioner”. Varför det? Om religionen betraktades som en privatsak innan mängder med krävande religiösa invandrare slog sig ner här, varför skulle religionen inte kunna betraktas som en privatsak även efter den enorma invandringen?

Och varför inbillar Nalin Baksi sig att hon, som en gång välkomnades till Sverige, har rätt att mästra den inhemska befolkningen och kräva total lydnad under hennes religion. Det är som om hon inte har fattat att många svenskar inte vill böja sig under någon organiserad religion över huvud taget.

Och sedan drar hon till med att Jimmie Åkesson påminner henne om Turkiets president Kemal Atatürk och hans avislamiseringsprojekt och modernisering av landet efter västerländsk modell. Och än en gång krokar hon arm med islamisterna. Atatürk är ett rött skynke för islamisterna som vill återinföra kalifatet, som han upphävde 1924.

Hon krokar arm med Muslimska brödraskapet och Hizb ut-Tahrir.

Hon är fullkomlig sanslös när hon jämför Åkesson med Atatürk. ”Fascister är sig lika”, skriver hon och drar upp hur kurderna förtrycktes av turkiska staten. Man kan ha många åsikter om Sverigedemokraterna men ett fascistiskt parti är det inte. Och Atatürk omvandlade inte Turkiet till en fasciststat under mellankrigstiden som Mussolini i Italien och Hitler i Tyskland oberoende av hur kurderna behandlades och att landet var en enpartistat. Atatürk hade en militär utbildning. Han deltog som militär ledare i första världskriget. Han blev statschef när nationalstaten Turkiet utropades 1923. Han hade kontroll över militären. Jimmie Åkesson är ingen militär. Han har inte deltagit som militär ledare i något världskrig. Han har aldrig varit Sveriges statsminister. Han har inte ens innehaft en ministerpost. SD har ingen egen majoritet i riksdagen. Det finns ytterligare sju politiska partiet i riksdagen.

Det är skillnad på att omvandla ett land dominerat av prästerskapets tyranni till förmån för ett modernt västerländsk nationsbygge, som Atatürk gjorde, och att montera ner en modern västerländsk nationalstat som kastat av sig prästerskapets tyranni och omvandla det till ett land byggt av klaner och klaners sedvänjor och total underkastelse under ett invandrat islamiskt prästerskaps tyranni.

I Osmanska riket var Koranen höjd över all kritik. Koranen innehöll all världens vetenskap, därför kunde man vända ryggen åt de västerländska vetenskapliga upptäckterna, ungefär som kyrkan förr i tiden. Det var detta Atatürk kritiserade. Den tidigare nämnda fransmannen Louis Alexandre Olivier de Corancez, som var en av deltagarna i den vetenskapliga gruppen som ingick i Napoleons fälttåg till Egypten, som lydde under Osmanska riket, berättar hur en europé frågade en schejk om det också står i Koranen hur man gjuter kanoner. ”Självklart, in i minsta detalj”, svarade schejken utan att tveka och avlägsnade sig sedan, förnärmad över att en otrogen ens dristade sig till att ifrågasätta en sådan sak.

Inställningen att all världens vetenskap redan finns i Koranen står klart och tydligt i skriften Att förstå islam, Muslimska brödraskapets handbok för införandet av shariastyrda parallellsamhällen i Sverige. Yasri Khan från SMFR, som finansieras av MUCF, och Salahuddin Barakat, som finansieras av Malmö stad och Arvsfonden, verkar ivrigt för införandet av läroverk som undervisar i islamiska vetenskaper.

Nalin Baksi befinner sig fysiskt i Sverige men hennes mentalitet befinner sig någon helt annanstans. Hon lever i en nostalgisk fantasivärld där farfar är idealgestalten och fastrarna krigare för kurdernas sak. Och nu ska hon kriga för islams sak i det extremt sekulära Sverige där hon är offret. I praktiskt taget allt hon skriver och säger drar hon upp sin klan. Första gången jag såg henne var på ABF i Stockholm 19 januari 2005 inför publiceringen av boken Varken hora eller kuvad av fransyskan med algeriska rötter Fadela Amara. Diskussionen handlade om hur flickor och unga kvinnor i religionens namn behandlas i förorterna och om huvudduken. Nalin Baksi sa. ”Det finns en enda kvinna här i salen som bär sjal. Det är min mamma.” Och jag tänkte, det är ju själva fan att mitt favoritplagg har blivit en symbol för islam. Sjalen var i generationer ett utmärkt neutralt plagg i det svenska vädret. Tills invandringen förvandlade den till religion.

I Agenda 8 november 2009 om hur unga kvinnor som inte bär ”rätt” klädsel i förorter blir spottade på intervjuade Anna Hedenmo Mohammed Amin Kharraki, ordförande i SUM,

och Nalin Baksi som demonstrativt bar en kort kjol. Nalin Baksi sa att flickorna har rätt att bära vilka kläder de vill, plus detta: ”Min mamma har sjal. Jag kommer att slåss för hennes rätt att få ha sin sjal”, vilket avslöjar hennes klanmentalitet. Nalin Baksi har genom sitt trumpetande att sjalen är islamisk bidragit till att svenska kvinnors klädmode helt har förvandlats. Detta var innan hijab, det jag kallar shariadoket, standardiserades.

I Agenda 24 april 2016, där Yasri Khans (MP) vägran att skaka hand med en kvinnlig journalist avhandlades och Stefan Löfvens kommentar i riksdagen sa hon: ”Jag har visst rätt som muslim att säga: jag vill inte skaka hand med någon.” Som om detta att vara muslim innebär särskilda rättigheter.

Svenskarna ska kröka rygg för henne och hennes religion. Det finns ett stort mått av högmod hos både Kurdo Baksi och Nalin Baksi. Ta bara denna artikel i DN Debatt 24 mars 2006 där Nalin Baksi skriver om att Socialdemokraterna bör slopa kravet på republik. Hon talar i vi-form om alla invandrare från världens alla hörn. ”För oss invandrare är den svenska flaggan och kungahuset viktiga tecken på vår nya tillhörighet”. Hon fick kritik. En skrev: ”Hallå vakna, Nalin Pekgul! ’Vi’ invandrare kommer från hela världen och är inte någon homogen grupp alls – och ingen har utsett dig till talesman”, signerad Yvonne Falk. Och Nalin Baksis uppmaning att både FN och EU skulle stänga alla sina kontor i Schweiz 2009 och kalla hem all utländsk personal när befolkningen röstade ”fel”, enligt henne. För att inte tala om att hon anser att hon är rätt person att bestämma vem som ska få lov att kalla sig muslim. Det finns cirka 6 000 verser i Koranen och hon väljer ut en vers som utslagsgivande. Snacka om storhetsvansinne.

Kurdo Baksi och Nalin Baksi uppträder som herremansfolk och förväntar sig att svenskarna ska uppföra sig likt de underdåniga och underkuvade byborna i farmoderns mäktiga fars byar. Båda två är genomsyrade av klanmentalitet och saknar svensk medborgaranda. Båda två polariserar. Båda två har haft och har tillträde till alla riksmedier som uppmuntrar deras klanmentalitet. Båda två har med sina anklagelser om ”islamofobi” satt sig som en propp för en välbehövlig diskussion om islam.

Det osynliga straffande allsmäktiga väsen, som i Bibeln och Koranen kallas Gud, existerar inte utanför en människas huvud, på samma sätt som Oden och Tor och de grekiska gudarna aldrig existerat i verkligheten utanför människors medvetande. Människan har ingen själ. Människan kan inte uppstå från de döda. Det finns inga änglar som från födseln till döden cirkulerar kring människans huvud och skriver ner i en bok allt denna individ tänkt och gjort under sin levnad och som hon måste stå till svars för när domedagen kommer och ett övernaturligt väsen ska döma henne antingen till paradiset eller helvetet. Inget övernaturligt väsen uppmanar människor att döda ”otrogna”. Individen själv är ansvarig för sina handlingar.

Individens eget ansvar i förhållande till ett övernaturligt väsens uppmaningar i Koranen att döda måste utsättas för diskussion. Muslimska brödraskapets suror 8 och 9 måste utsättas för diskussion. Muslimska brödraskapets skrifter på svenska måste utsättas för diskussion. Evin Rubar försökte 2009 i SVT Dokument inifrån ”Slaget om muslimerna”. Inför döva öron. Det islamiska prästerskapets tyranni måste utsättas för diskussion.

Det är inte islam som behöver reformeras. Det är människors mentalitet. Det kryllar av missionärer i Sverige som strävar efter att sudda ut människors förmåga att tänka själva och skapa hjon som slaviskt följer deras dogmer om ”rätt” islam. Jämför ovan vad Viktor Rydberg hade att säga om prästerskapet, ”en gräslig samling av blodsmän, ränksmidare, hycklare och dumhuvuden”. Här är ett islamiskt missionärsexempel som vänder sig till konvertiter och talar om för dem hur de ska tänka och handla, helgon- och gravdyrkan är strängt förbjudet står det bland annat. Texten är humbug från början till slut.

Syskonen Baksi och Lars Vilks
I det här inlägget skriver jag om Kurdo Baksi och Lars Vilks och i det här inlägget om Nalin Baksi och Lars Vilks. Nalin Baksi kallar Lars Vilks för ”islamofobisk pajas”.

Kurdo Baksis och Nalin Baksis anklagelser om ”islamofobi” och ”islamofobisk”, med det tillträde de har haft och har till alla riksmedier, har varit fullkomligt förödande för en öppen diskussion om medborgarnas förhållande till islam i Sverige, vilket exemplifieras av Johan Westerholmledarsidorna.se i artikeln ”’Vilks inställd’ – En inställd spelning är också en spelning” 16 december 2023 om den destruktiva självcensur som råder i Sverige.

Westerholm beskriver Lars Vilks rondellhundstavlor där han i några av konsthistoriens största och mest kända verk i sin tolkning lagt in rondellhunden som en detalj, verk som ställdes ut i Köpenhamn 2015, då Vilks utsattes för ett mordförsök och som sedan aldrig ställts ut. Bland annat ingick Caravaggios ”David och Goliat”, ”där David håller Goliats avhuggna huvud. Verket har bara kunnat visas i slutna sällskap efter mordförsöket på Vilks i Köpenhamn 2015. I flera år, fram till vintern 2022 låg det fortfarande inlåst”.

Westerholm skriver att verket är så känsligt att det inte ens kan visas upp i riksdagen. En visning i seminarieform av flera satiriska verk av svenska konstnärer var planerad. ”Men efter diskret signal från talman Andreas Norlén valde riksdagsledamoten som varit med att utforma seminariet att backa ur.” Westerholm nämner OIC, Turkiet och Nato. ”Och där står vi idag. Sverige. Den sista bastionen om vi får säga det själva. Men i praktiken självbedrägeriet och självcensurens land. Där Sverige vek sig för hoten och i tysthet införde en vid kultur av självcensur.”

Westerholm beslöt sig för att ta fram en egen tolkning av Lars Vilks verk med texten Censored i röd skrift över hela tavlan. Finns att köpa i två format.

Verket borde inhandlas av varenda myndighet i Sverige och hängas upp väl synligt.

Syskonen Kurdo Baksi och Nalin Baksi med deras klanmentalitet och avsaknad av svensk medborgaranda och Nalin Baksis religiösa mentalitet har starkt bidragit till denna självcensur och det islamiska prästerskapets tyranni. Vem vet, det kanske finns fler än jag som skulle dra en lättnadens suck om Kurdo Baksi och Nalin Baksi packade sina väskor och lämnade Sverige tillsammans med resten av klanen Baksi och i framtiden bedrev sin klanpolitik i ett annat land.

Lars Vilks var ingen pajas.

24 januari 2024

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *