Alla inlägg av Mona Lagerström

SVT: Upplys oss! Hanna Stjärne och Anne Lagercrantz fortsätter att hjälpa Muslimska brödraskapet att flytta fram sina positioner genom att i Rapport 19 april bidra till normaliseringen av Muslimska brödraskapets politiska uniformspersedel hijab och därmed demonstrera hur långt islamiseringen av Sverige har nått

Var det på grund av att Arvsfondens pengar till KFUM-föreningen Bollihop i Linköping går ut i april 2023 som Rapport 19 april sände ett inslag med beslöjade bollsparkande flickor? För att hjälpa föreningen att ragga pengar? Utan att nämna att den intervjuade kvinnan är från Kristliga föreningen av unga människor (KFUM) och att hon hade startat Bollihop. Även 2022 ställde SVT upp.

Vad syftade inslaget i Rapport till? Vilket nyhetsvärde hade det? Och varför fick vi ingen bakgrund?

Notera att jag inte kritiserar att unga tjejer spelar fotboll. Det jag vänder mig emot är att SVT som vanligt inte markerar att beslöjningen av unga tjejer/kvinnor är en extrem tolkning av islam och upplyser tittarna om vilken/vilka extrema tolkningar flickorna/kvinnorna som visas representerar.

Upplys oss! Upplys oss om de extrema västfientliga tolkningarna av islam som existerar i Sverige! Upplys oss om de extrema tolkningarna i Linköping! Upplys oss om vilka de religiösa ledarna är i Linköping som kräver att flickor packas in i döljande kläder! Även när de sparkar boll!

Plagget hijab,

som jag kallar shariadok, eftersom Muslimska brödraskapet påstår att plagget ska likställas med nunnedok, men som alla som värnar om den västerländska demokratin bör kalla västfientliga islamistskynket, är ett politiskt plagg! Det är Muslimska brödraskapets uniformspersedel som sedan andra reaktionära islamiska religiösa ledare tagit efter och påstår är en islamisk tradition.

Vem har sett flickor i nunnedräkt sparka boll?

Våren 2021 skrev jag fem inlägg om hur Hanna Stjärne och Anne Lagercrantz gick Muslimska brödraskapets ärende och tog ställning mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och därmed mot demokratin. Se det här inlägget för alla fem inläggen. De två cheferna upprepar samma beteende om och om igen. Det måste bli ett slut på knäfallet för extremt demokratifientliga tolkningar av islam! Och osynliggörandet!

Sameh Egyptson har nyligen doktorerat på en avhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren, vad de ledande männen heter, vad deras föreningar heter, hur många hundratals miljoner skattekronor de har lurat till sig med sitt organiserade hyckleri. Jag visar bilder på dem i det här inlägget. Det går inte längre att låtsas att Muslimska brödraskapet inte är verksamma i Sverige. Det går inte heller längre att låtsas att de är en religiös rörelse. Rörelsen är politisk. Målsättningen är att underminera demokratin och förändra Sverige inifrån.

Fatta att vissa invandrarflickor och kvinnor i Sverige lever under samma infernaliska kontroll som flickorna/kvinnorna i prästerskapets Iran och talibanernas Afghanistan!

Kvinnor, och en del män, har sedan 1800-talet kämpat för flickors och kvinnors rättigheter i Sverige. Det har hänt otroligt mycket under min livstid. Det är skrämmande hur SVT:s kvinnliga chefer gräver och gräver avgrunden mellan svenskättade kvinnors individuella fri- och rättigheter och vissa invandrarkvinnors ofrihet. Och ger religiösa ledare makt!

SVT:s uppdrag är att värna demokratin, att kritiskt granska makten! Så granska då de religiösa ledarna bakom de bollsparkande flickornas klädsel! Upplys oss!

19 april 2023

Mona Lagerström fil dr

Märta Stenevi (MP): Står Muslimska brödraskapet, inklusive MP:s tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan, för mänskliga rättigheter? Är arbetet mot hedersförtryck rasism? Är kritik av islam rasism? Är kritik av islam ”islamofobi”? Jag frågar eftersom du i din kritik av att SD vill lägga ner Institutet för mänskliga rättigheter och dra in bidrag till arbetet mot rasism och diskriminering anser att mänskliga rättigheter är ”demokratins grundval” samtidigt som du aldrig andats ett ord om Miljöpartiets nära koppling till Muslimska brödraskapets svenska gren via Mehmet Kaplan, Yasri Khan och Mohamed Temsamani

TV4-Nyheterna berättade i går att SD vill lägga ner Institutet för mänskliga rättigheter och dra in bidrag till arbete mot rasism och diskriminering. TV4 intervjuade språkröret Märta Stenevi som menar att man måste ta de ständiga attackerna mot ”demokratins grundval” från SD-håll på stort allvar.

Jag menar att man måste ta Muslimska brödraskapets ständiga attacker mot det demokratiska styrelseskicket på stort allvar, alltså Mehmet Kaplans antidemokratiska rörelse. I det föregående inlägget skrev jag följande om Muslimska brödraskapet: ”Enligt Säpo är Muslimska Brödraskapets mål ett världsomspännande kalifat byggt på sharia, vilket är oförenligt med svenska grundläggande fri- och rättigheter. Också enligt Säpo bygger Brödraskapets strategi i väst på segregation och enklavisering.”

I februari disputerade Sameh Egyptson på sin doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige där han med hjälp av en statsvetenskaplig metod slår fast att Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) och Muslimska brödraskapets transnationella organisation har kopplingar på ideologisk, organisatorisk och praktiskt politisk nivå.

Märta Stenevi: Redovisa Miljöpartiets inställning till Muslimska brödraskapet med betoning på mänskliga rättigheter som ”demokratins grundval”. I det här inlägget 18 mars redogör jag för din partikollega EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnkes nära samarbete med antidemokratiska Muslimska brödraskapet då hon var kultur- och demokratiminister oktober 2014 till januari 2019 i regeringen Löfven.

Här är några MB-attacker mot det demokratiska styret för dig att fundera över: Huvudorganet för Muslimska brödraskapets svenska gren är alltså Islamiska förbundet i Sverige (IFiS). Huvudsätet är stora moskén på Södermalm i Stockholm. Muslimska brödraskapet tar avstånd från parlamentarisk demokrati, majoritetsbeslut och mångfaldig politisk opinion. Bara en opinion får gälla. Sameh Egyptson skriver i sin doktorsavhandling att Muslimska brödraskapet ägnar sig åt ”organiserat hyckleri”, utåt säger de en sak, inåt något helt annat. Målet är att förändra Sverige inifrån i riktning mot deras tolkning av sharia bland annat via islamiska friskolor, studieförbund (Ibn Rush), etablerade politiska partier: Abdirizak Waberi var IFiS ordförande när han 2010 röstades in i riksdagen för Moderaterna, han var också i många år rektor för den islamiska friskolan Römosseskolan i Göteborg, en skola som nu stängts av Skolinspektionen. Waberi är dömd för förskingring av skolpengen. Omar Mustafa efterträdde honom och var således ordförande när han 2013 valdes in som suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse. Han tvingades avgå efter en vecka. Mehmet Kaplan hade en betydligt längre politisk karriär inom Miljöpartiet än de två andra.

Muslimska brödraskapet tolkar islam som en totalitär politisk ideologi och kopplar ihop himmel och jord, det vill säga det gudomliga med det världsliga. I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige kallar jag rörelsen för Allah-ensam-rörelsen, eftersom Allah betraktas som den enda laggivaren, den högsta makten alla måste lyda. Väst är fienden, vilket innebär att den svenska sekulära rättsstaten också är fienden, något som korankravallerna förra årets påskhelg med eftertryck demonstrerade.

Märta Stenevi: Du ska ha fullkomligt klart för dig att Muslimska brödraskapet representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa efter kommunismen, fascismen och nazismen. Du ska också ha fullkomligt klart för dig att Muslimska brödraskapets ledning under mellankrigstiden och andra världskriget beundrade Mussolini och Hitler och hade kontakt med båda. Hitler lät till och med militärt träna upp en samling Brödraskapsherrar. Muslimska brödraskapet är lika glödande judefientliga som Hitler och hans nazister. Det var inga olycksfall i arbetet av Omar Mustafa att bjuda in talare kända för sin judefientliga retorik när han var IFiS ordförande och förbundsrektor för Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Alla inbjudna var Bröder.

Och detta Märta Stenevi: Mehmet Kaplan tillhörde svenska Muslimska brödraskapets innersta kärna, alltså med starka hållbara rötter till Mussolinis fascism och Hitlers nazism, när han var ledamot i MP:s partistyrelse (2003–2011), MP:s riksdagsledamot (2006–2014) och bostadsminister (2014–2016) i regeringen Löfven. Mehmet Kaplan satt i justitieutskottet 2006–2010 och drev igenom att ”islamofobi” skulle klassas som hatbrott av Brå. Det berättade han på ett seminarium 9 oktober 2007 anordnat av ABF i Stockholm, ”Islamofobin – den mest utbredda intoleransen?” som ingick i serien Folkbildning mot rasism. ”Sitter i justitieutskottet. Driver igenom att islamofobi ska vara ett hatbrott”, skrev jag i min anteckningsbok när Kaplan (född i Turkiet) talade. Kurdo Baksi (också född i Turkiet, kurdiska delen) var samtalsledare. Den andra talaren var Mohammad Fazlhashemi (född i Iran), då docent i idéhistoria, Umeå universitet, och flitig debattör om den grasserande ”islamofobin”.

Märta Stenevi: En miljöpartist, höjdare inom islamofascistiska Muslimska brödraskapets svenska gren, ströp mycket effektivt en av demokratins hörnpelare: yttrandefriheten. Och med den handlingen gjorde det i princip omöjligt att sedan dess föra ett sansat samtal om demokratifientliga tolkningar av islam.

Låt oss höra din uppfattning om det, Märta Stenevi. Hur rimmar inskränkningen av yttrandefriheten med mänskliga rättigheter och ”demokratins grundval”? Är det rimligt att religionskritik, det vill säga ideologikritik, i en demokrati ska klassas som hatbrott? Bör inte hatbrott reserveras för brott mot människor?

Mahmoud Aldebe (född i Jordanien),

en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, skickade inför valet 2006 ett brev till samtliga riksdagspartier och krävde könsdiskriminerande särlagstiftning byggd på MB:s tolkning av sharia, Det glömda minoriteten. Han var då ordförande för Sveriges muslimska förbund med adress stora moskén på Södermalm. Det blev ett himla liv. På den tiden var journalisterna på bettet. Och nu ska du få höra, Märta Stenevi, hur Mehmet Kaplan gav prov på det Sameh Egyptson i sin doktorsavhandling kallar Muslimska brödraskapets ”organiserade hyckleri”. Kaplan, som då var talesperson för MB:s paraplyorganisation Sveriges muslimska råd (SMR), gick ut offentligt i olika medier och påstod att Aldebe körde sitt eget race, att han inte hade något förbund bakom sig. Sameh Egyptson har grävt i arkiven och visar med hjälp av protokollet från Sveriges muslimska förbunds årsmöte, ett förbund Kaplan hade en ledande ställning i och därför var närvarande under årsmötet, att Aldebe visst hade förbundet bakom sig, till och med ”till hundra procent”, men att han borde ha diskuterat brevet i styrelsen innan han gick ut offentligt med det (s. 620, 621).

Jens Orback (S) var integrationsminister, en politiker som värnade om demokratin. Han ska ha kontaktat Kaplan och SMR:s ordförande Mostafa Kharraki

(en av grundarna av MB:s svenska gren) och krävt att de tog avstånd från Aldebe. Egyptson skriver: ”Utöver reaktionen från integrationsminister Jens Orback meddelade Socialdemokratins partiledare Göran Persson offentligt att partiet endast skulle ha förbindelser med demokratiska organisationer och att samhället borde avstå från relationer med de icke-demokratiska strömningarna” (s. 622).

Alliansen vann valet 2006.

Märta Stenevi: Varför har ditt parti inte avstått från relationer med icke-demokratiska strömningar? Varför har MP inte tagit kraftigt avstånd från skattemedel till studieförbundet Ibn Rushd, exempelvis? Från skattedel till Yasri Khans Svenska muslimer för fred och rättvisa, grundat av bland annat Kaplan, som får generösa årliga bidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)? Varför har MP inte gjort upp offentligt med den nära kopplingen till islamofascistiska Muslimska brödraskapet? Så här skriver MB om mänskliga rättigheter i sin handbok Att förstå Islam, för skapandet av en shariastyrd enklav, projektledare Mahmoud Aldebe:

När vi talar om mänskliga rättigheter i Islam, så menar vi i verkligheten att dessa rättigheter har blivit givna av Gud, de har inte blivit givna av någon kung eller av någon lagstiftande församling. De rättigheter som ges av kungar och lagstiftande församlingar kan upphävas på samma sätt som de införs. [. . .] Men eftersom de mänskliga rättigheterna i Islam har blivit givna av Gud, så har ingen lagstiftande församling eller regering i världen rätt att ända eller upphäva dem. [. . .] Förenta nationernas proklamationer och beslut kan inte jämföras med de rättigheter som sanktionerats av Gud, ty de förra tillämpas inte på någon, medan de senare tillämpas på varje troende (2002, s. 35).

Märta Stenevi: Du sitter i vår lagstiftande församling. Du har suttit i regeringen. Du måste förhålla dig till citatet. Du säger i TV4-inslaget att det är viktigt att vi är lika inför lagen. Citatet handlar inte om att svensk lagstiftning ska gälla lika för alla. I skriften står dessutom: ”Islam är inte bara en religion i ordets snäva bemärkelse, utan en hel livsideologi med ett komplett socialt, politiskt och kulturellt lagsystem” (s. 81). Märta Stenevi: Du har en rival om den politiska makten. Och detta: ”Beträffande kultur har profeten Muhammad uttryckligen och med kraft förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil” (s. 34).

Förstår du nu varför det finns shariastyrda enklaver i Sverige? Tror du att de bryr sig om Institutet för mänskliga rättigheter? Tror du att de bryr sig om svensk jämställdhetslagstiftning?

Sameh Egyptson visar att en pytteliten klick styr Muslimska brödraskapets svenska gren och att denna pyttelilla klick via sina skolor sitt studieförbund, sin biståndsorganisation Islamic Relief (gynnad av Sida) och andra föreningar under årens lopp inhöstat hundratals miljoner skattekronor för sitt målmedvetna arbete att underminera demokratin inifrån. Fakultetsopponenten Khaled Salih skriver i en artikel i Kvartal att det rör sig som 13 män, ”som har lyckats etablera över 20 muslimska/islamiska organisationer i Sverige. Tre av dessa organisationer lyckades få 437 miljoner kronor i bidrag bara år 2016 – och slog sitt rekord med 618 miljoner kronor år 2019. Dessa organisationer har dessutom lyckats sätta undan 250 miljoner som eget kapital.”

Så, Märta Stenevi, när kommer MP:s vitbok om Muslimska brödraskapet och MP? När kommer MP att vägra ge skattemedel till studieförbundet Ibn Rushd och Svenska muslimer för fred och rättvisa?

Och nu är det dags att prata om rasismen i Sverige. En handfull hårdföra kommunister från Sydamerika, vars länder är befriade från klaner, har via det akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA)

lyckats lura i Sveriges politiker att svenskar är rasister i kraft av sin ”vita” hudfärg och dessutom i två decennier vid universiteten utbildat mängder med studenter om den ”strukturella rasismen” i Sverige. Jag har skrivit otaliga blogginlägg om dem och deras ovetenskapliga påstående. Jag skriver också om dem i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige.

De fick draghjälp av journalisten Stefan Jonsson som i DN 27 maj 2008 utnämnde dem, tillsammans med den ökända hederskulturförnekaren och integrationsutredaren Masoud Kamali, till Sveriges ”främsta experter på diskriminering”, en utredning som Jens Orback slängde i papperskorgen. Stefan Jonsson, professor, är numera tillsammans med ArA:s och Vänsterpartiets professor Anders Neergaard

verksam vid REMESO, Linköpings universitet. Neergaard och Diana Mulinari är sambor.

Märta Stenevi: Du ska inte tro att det här kotteriet bryr sig om Institutet för mänskliga rättigheter. De anser inte att lagen ska gälla lika för alla i Sverige. De är benhårda hederskulturförnekare. Arbetet mot hedersförtryck är rasism, det är rasism att utreda kulturella skillnader. Efter mordet på Fadime Sahindal samlade den ovan nämnda Kurdo Baksi och Expos grundare Stieg Larsson ihop en samling hederskulturförnekare som vädrade sina åsikter om debatten i antologin Debatten om hedersmord. Feminism eller rasism.

Märta Stenevi: Här får du ett exempel, skrivet av Diana Mulinari i artikeln ”Hon dog för att hon ville bli svensk”, på varför kotteriet struntar i Institutet för mänskliga rättigheter. Svenskar är nämligen fel personer att tala om mänskliga rättigheter, eftersom svenskar bär på ett kolonialt arv:

Jag hade för inte så länge sedan äran att närvara vid en träff mellan en svensk delegation och en grupp flyktingar från Guatemala. Svenskarna bjöd på ett program kring demokrati och mänskliga rättigheter eftersom de på fullaste allvar menade att just demokrati och mänskliga rättigheter utgör centrala delar av det europeiska arvet, något de generöst ville dela med sig av till guatemalanerna. Flyktingarna å sin sida var minst sagt förundrade. För dem var hela tillställningen som hämtad ur en berättelse av Franz Kafka. De var oförmögna att förstå hur bärarna av ett kolonialt arv, plötsligt kunde läsa sin egen kultur på det sättet. Samtidigt ville de inte vara ohyfsade och klandra den svenska delegationen som uppenbarligen hade ett gott uppsåt – en god vilja – med sitt handlande.
I fallet Fadime vävdes den banala nationalismen samman med en moralpanik där ”de goda” skulle mobiliseras mot det självklara, avskyvärt onda.

Alltså mot kurdiska män. Det var denna grupp hederskulturförnekare från det klanfattiga Sydamerika, som anser att arbetet mot hedersförtryck är rasism, som tilldelades bidrag från Vetenskapsrådet så att de tillsammans med professor Mattias Gardell kunde etablera Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Det är detta ArA-kotteri som med sin postkoloniala teoribildning, ett annat ord för marxistisk teoribildning, har importerat det amerikanska begreppet ”intersektionalitet” som ytterligare bromsar arbetet mot hedersförtryck.

Märta Stenevi: Om du vill göra en insats för mänskliga rättigheter i Sverige skriv en motion om att dra in alla skattemedel till Muslimska brödraskapets olika föreningar, om att lägga ner CEMFOR, om att stryka det ovetenskapliga begreppet och metoden ”intersektionalitet” från all offentlig verksamhet, om att stryka ”islamofobi” från Brå och i alla offentliga handlingar, om att dra in alla bidrag till arbete mot rasism och diskriminering och i stället lägga alla de skattemedlen på det viktiga arbetet mot hedersförtryck så att lagen verkligen kommer att gälla lika för alla.

7 april 2023

Mona Lagerström fil dr

Hanna Stjärne, VD, SVT: Upplys oss! Kulturnyheterna valde i tisdags att göra massiv reklam för Muslimska brödraskapets politiska uniformspersedel hijab utan att meddela tittarna att plagget är politiskt, att det är ett västfientligt islamistskynke. Inte heller Stockholms lokalnyheter eller Hallands lokalnyheter upplyste tittarna i fredags om vilken västfientlig islamtolkning de intervjuade beslöjade kvinnorna representerade

Varje gång en beslöjad kvinna visas i SVT bör en skylt förklara för tittarna vilken extrem islamtolkning kvinnan representerar.

Hanna Stjärne: Upplys oss! Förklara varför SVT konsekvent exotiserar islamtroende kvinnor. Förklara varför SVT konsekvent visar upp en stereotyp bild av islamtroende kvinnor. Ingår det i SVT:s uppdrag Sverigespegling att stöpa alla islams kvinnliga trosfränder i en och samma stereotypa form?

SVT ska spegla befolkningens variation och har krav på sig att ha med jämställdhet- och mångfaldsperspektiv. Var finns variationen och mångfaldsperspektivet när det gäller islams kvinnliga trosfränder i Sverige?

Muslimska brödraskapet grundades 1928 i Egypten. Muslimska brödraskapet representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa efter kommunismen, fascismen och nazismen och är den mest extrema skattefinansierade globala högerextremistiska rörelsen i Sverige.

Enligt Säpo är Muslimska Brödraskapets mål ett världsomspännande kalifat byggt på sharia, vilket är oförenligt med svenska grundläggande fri- och rättigheter. Också enligt Säpo bygger Brödraskapets strategi i väst på segregation och enklavisering.

Kvinnors beslöjning signalerar segregation, enklavisering och graden av ett lands islamisering på exakt samma sätt som fascismens svartskjortor och nazismens brunskjortor och hakkors signalerade de ideologiernas utbredning i Italien och Tyskland för hundra år sedan.

Nyligen har Sameh Egyptson disputerat på sin doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige där han med hjälp av en statsvetenskaplig metod slår fast att Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) och Muslimska brödraskapets transnationella organisation har kopplingar på ideologisk, organisatorisk och praktiskt politisk nivå.

Människors klädsel är kulturellt kodad. Ingen, jag säger ingen, vet något om hur islams kvinnor var klädda på 600-talets Arabiska halvö. Det finns inga arkeologiska fynd.

SVT har för femtielfte gången den senaste veckan valt att normalisera Muslimska brödraskapets politiska uniformspersedel hijab

och låta påskina att plagget är en islamisk tradition, trots att det politiska plagget bara är från andra halvan av förra seklet, initierat av Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna (1906–1949), spritt av Muslimska brödraskapet med hjälp av saudiska petrodollar och numera internet och efterapat av allsköns islamistiska och ultrareaktionära sekter och förvandlat till en plikt. Flickor och kvinnor utsätts för en extrem social kontroll och hotas med att de kommer att brinna i helvetet om de inte bär hijab, flickor/kvinnor misshandlas brutalt, flickor/kvinnor mördas på grund av plagget.

Banna växte upp i en religiös familj i Egypten. Bannas syster var inte beslöjad.

Bannas yngre bror Gamal al-Banna (1920–2013)

säger att beslöjningen inte är en islamisk tradition.

Ordet hijab betyder samma sak som det indiska purdah: förhänge, avskiljning. Ju högre social status i bland annat Egypten och Indien, ju mer instängda var kvinnorna, oberoende av religion. När den indiska islamisten Abu al-Ala Mawdudi (1903–1979), grundare av Muslimska brödraskapets tvillingorganisations Jamaat-e-Islami (1941), publicerade sin bok Purdah om vikten av att spärra in islams kvinnor och bara låta dem visa sig utomhus när det var absolut nödvändigt översattes hans bok till Hijab då den gavs ut i arabländer. Boken publicerades första gången 1939 på urdu och är spridd över hela världen. I början av 1960-talet publicerades den i Damaskus, och, står det i inledningen ”has served as an eye-opener throughout the Middle Eastern countries”, väl att räkna: om vikten av att separera kvinnor och män, pojkar och flickor och beslöja flickor/kvinnor i islams namn. Ordet hijab finns kvar i den engelska versionen.

I Koranen används ordet hijab inte om något klädesplagg, vilket Västeråsmoskén förklarar i Kvinnors klädesnorm enligt Koranen.

”Täck era bröst”, står det.

Alla SVT:s medarbetare, inklusive Hanna Stjärne, Kulturredaktionen och alla lokala redaktioner, bör kunna Västeråsmoskéns skrift utantill.

Ett vuxet samtal om islam bör inbegripa en problematisering av hijab
Våren 2021 efterlyste Bulletins dåvarande ledarskribent Per Gudmundson ett vuxet samtal om islam. Jag efterlyste det i fem långa, långa blogginlägg riktade till dig Hanna Stjärne, här och här och här och här och här. Jag visade att SVT är Muslimska brödraskapets främsta PR-maskin. Jag efterlyste fortbildning för SVT:s medarbetare om islam, i synnerhet politisk islam som underminerar den svenska demokratin, som du Hanna Stjärne är satt att bevaka. SVT ska vara ett bålverk mot alla försök att underminera våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Ditt svar, Hanna Stjärne: Att i Morgonstudion berätta att SVT ska producera en nyinspelning av Vi på Saltkråkan, trots att det då varken fanns tidsplan, regissör eller skådespelare. En nyhet som totalt dominerade medierna i veckor framåt, vilket du naturligtvis visste att den skulle göra. Och därmed dölja att du och Anne Lagercrantz är Muslimska brödraskapets lakejer, att ni förvandlat SVT till Brödraskapets PR-byrå.

Så kan man också se sin roll som demokratins försvarare.

Det är uppenbart att Sameh Egyptsons doktorsavhandling inte har nått SVT. Kulturnyheternas inslag 28 mars handlade om en modeskapare som kämpar för mänskliga rättigheter.

I Iran och Afghanistan innebär beslöjningen brott mot mänskliga rättigheter. Men i Sverige representerar plagget mänskliga rättigheter. Förklara det den som kan.

Kulturredaktionen valde att visa en bildsvit om modeskaparen. Bland annat en bild där det på var sida om banderollen står en kvinna i det västfientliga islamistskynket hijab.

Och flera bilder med modeskaparens hijabklädda modeller.

SVT valde att med bilderna låta påskina för tittarna att Muslimska brödraskapets 1900-talsplagg hijab är en islamisk tradition.

Eftersom den islamiska fastemånaden Ramadan pågår kunde Kulturnyheterna i stället för att befästa en stereotyp ha kunnat rapportera om fastandets inverkan på kulturutbudet. Hur påverkar fastan teaterskådespelares, sångares, musikers prestation?

Lokalnyheterna Stockholm 31 mars 2023 visade ett inslag om alkoholvanor i Järvaområdet. Naturligtvis väljer journalisten att intervjua en beslöjad kvinna,

utan att markera vilken extrem islamtolkning hon representerar.

Lokalnyheterna Halland 31 mars 2023 visar ett inslag om hur de höga matpriserna påverkar fastemånaden Ramadan och lyfter fram stereotypen

utan att markera vilka extrema, demokratifientliga islamtolkningar kvinnorna representerar.

Den här kvinnan är uppriktig.

Som jag skrivit i ett tidigare inlägga har jag för mig att inslaget är från stora moskén i Göteborg, som är Muslimska brödraskapets moské.

SVT gjorde tidigare flera grävande reportage om islamismens utbredning i Sverige. Under Hanna Stjärnes tid som VD har inte ett enda grävande program om islamister visats. Politisk islam har sopats under mattan. Det talas om att folk verksamma på sociala medier lever i sina bubblor. Priset tas av den bubbla SVT:s medarbetare lever i.

Hanna Stjärne: Demokratifientliga Muslimska brödraskapet har hängivna anhängare i Sverige. SVT:s tittare bör få valuta för de miljarder skattekronor som öses över SVT och ges en inblick i det rabiata motståndet mot Sameh Egyptson och hans doktorsavhandling. När kommer grävet om föreningen Hjärta, vars ordförande är Mattias Irving

och där doktoranden Anna Ardin

och Omar Mustafa,

med hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren och tidigare IFiS ordförande, sitter i styrelsen? Den här trion tillsammans med Yasir Issa,

som vandrat runt i medierna under olika alias, ligger bakom den anonyma Tankesmedjan Fenix som i flera inlägg hänsynslöst karaktärsmördat Sameh Egyptson och gjort allt de kan för att stoppa disputationen. De har inte bara trakasserat Sameh Egypten utan också Lunds universitet. När kommer grävet? Det är bara för seriösa grävare som värnar om demokratin att göra en djupdykning i Mattias Irvings Twitterkontor och hans konto på Facebook.

Regeringen har utfärdat ett Kommittédirektiv gällande sändningstillståndet 2026–2033. Kommittén ska föreslå hur public service-uppdraget ska regleras från och med 2026 och föreslå vad som ska ingå i uppdraget under nästa tillståndsperiod. Fokus ligger på folkbildning och förslag som syftar till att skapa goda förutsättningar för public service-verksamheten att värna dess oberoende.

Kommittén bör göra en grundlig utredning om SVT:s nuvarande underlåtenhet att sakligt och objektivt redovisa islamiseringen som pågår i Sverige och för nästa sändningsperiod, i folkbildningens namn, införa krav på att varje gång en beslöjad flicka/kvinna visas i SVT ska en skylt förklara vilken extrem tolkning av islam hon bekänner sig till. Det måste bli ett slut på SVT:s exotisering och schablonisering av islams kvinnliga trosfränder.

Jag uppmanar kommittén att läsa Sameh Egyptsons doktorsavhandling och ha ett allvarligt samtal med Säpo om Muslimska brödraskapet och diskutera Hanna Stjärnes aktivism att sopa islamismens utbredning under mattan.

2 april 2023

Mona Lagerström fil dr

Islamisten Rashid Musa, tidigare ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), demonstrerar i en artikel i tidskriften Kontext Press 20 mars det Sameh Egyptson i sin doktorsavhandling kallar MB:s ”organiserade hyckleri”

Rashid Musa demonstrerar hyckleriet redan i artikelns rubrik: ”Kan muslimer organisera sig utan att stämplas som hotfulla?” Sameh Egyptson gör i sin doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige fullständigt klart att han skriver enbart om islamister. Om islamisten Rashid Musa exempelvis, vilket Musa inte uppskattar. I artikeln i Kontext använder Musa genomgående kollektivordet ”muslimer”, vilket är skamlöst hyckleri. Musa har i åratal utgett sig för att vara talesperson för ett kollektiv han kallar ”muslimer”.

Först en liten bakgrund om Kontext Press. Silas Aliki är politisk redaktör, liksom Elina Pahnke. Pahnke är stadig leverantör av artiklar till Aftonbladet Kultur. I april 2021 karaktärsmördar hon forskaren Magnus Ranstorp. Silas Aliki är jurist, numera advokat. Hon försvarade inför rätta att SUM, då Rashid Musa var ordförande, skulle finansieras med skattemedel efter det att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor dragit in bidraget. Här är en intervju i Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushds tidning där hon försvarar sitt försvar av SUM. SUM förlorade rätten till bidrag eftersom de brustit i kravet på att respektera demokratins idéer. Rashid Musa har alltså brustit i respekt för demokratin och har inte längre rätt att bli försörjd av landets skattebetalare.

Silas Aliki var även juridiskt ombud för de två islamisterna Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi

när de anmälde Göteborgspolitikern Ann-Sofie Hermansson för förtal då Hermansson i en blogg kallat de två för extremister. De förlorade.

Rashid Musa har läst Sameh Egyptsons avhandling och diskuterar innehållet. Det ska han ha en eloge för. Inte alla som kommenterat avhandlingen har läst den. Rashid Musa ger också en kort, och faktiskt mycket korrekt sammanfattning. Men, han diskuterar inte de ideologer Sameh Egyptson lyfter fram i sin avhandling som Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) lutar sig mot, nämligen Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Abu al-Ala Mawdudi och Yusuf al-Qaradawi.

I stället svamlar Musa om ”goda” och ”onda” muslimer och lyfter fram helt andra namn som inget har att göra med Egyptsons avhandling och utmålar islams trosfränder som offer. Den gamla vanliga visan. En riktig snyftartikel.

Professor Jonas Otterbeck lyfter år 2000 i sin avhandling Islam på svenska: tidskriften Salaam och islams globalisering just fram de fyra männen ovan. I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige har jag ett långt avsnitt om Otterbeck och hur han har legitimerat Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige genom inte slå larm om att de inte respekterar demokratins idéer. Han skriver bland annat: ”Sayyid Qutb ses som andlig fader till diskursen” (s. 179). Jag återkommer strax till Qutb, som jag är övertygad om att Rashid Musa har läst.

Islamisterna introducerades för Salaams läsekrets av islamisterna Mahmoud Aldebe och Helena Benaouda,

vilka jag skriver om i min bok och har skrivit om i mängder med blogginlägg. Och som Sameh Egyptson naturligtvis också tar upp i sin avhandling. De är ju islamister.

Mahmoud Aldebes antidemokratiska verksamhet diskuteras ingående i Uppdrag gransknings program 2 maj 2006 om Islam och integrationen del II. Där intervjuas även Socialdemokraternas Ola Johansson som prisar Sayyid Qutbs bok Social Justice in Islam

och kallar den en klassiker. Boken publicerades första gången 1949 och kom sedan i flera bearbetade utgåvor fram till 1964, alltmer influerad av Mawdudi. Qutb var lärare och anställd av egyptiska utbildningsdepartementet när första versionen publicerades. Han var då inte medlem i Muslimska brödraskapet, det skedde först några år senare. Boken är ett angrepp på väst. Väst är fienden. Han kritiserar västs inställning att kristendomen är en privat fråga mellan den enskilde och Gud. Han politiserar islam och beskriver islam som en allomfattande religion som inte gör skillnad på samhälle och individ. Islam omfattar allt, ”and hence, it is clear that there can be no separation between the faith and the world, or between theology and social practice, as was the case in early Christianity”. Islam är en universell religion, enligt honom, för alla folk i alla tider. Allah ”är den, som sänt sin apostel med vägledningen och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, om ock månggudadyrkarna skulle harmas” (K.V. Zetterstéens översättning av sura 9:33). Kristna anses vara månggudadyrkare eftersom de tror på treenigheten Fadern, Sonen och den helige Anden.

En träffande sammanfattning av innehållet i de ovan nämnda islamisternas världsbild, och därmed IFiS världsbild, ger den här kvinnan. Jag tror att hon vid intervjutillfället var verksam vid Göteborgs moské vid Ramberget på Hisingen, Muslimska brödraskapets moské.

Här är en bild på Rashid Musa tillsammans med professor Mattias Gardell

även han hycklare.

28 mars 2023

Mona Lagerström fil dr

EU-politikerna Alice Bah Kuhnke (MP) och Malin Björk (V) gör PR för islamistiska Muslimska brödraskapets uniformspersedel hijab och sätter likhetstecken mellan plikt och frihet

Just nu visar Axess TV den fransk-belgisk-tyska satirserien I unionens tjänst om inkompetenta EU-parlamentariker och byråkrater. Det är synd att inte SVT köpte in serien, som har viss likhet med den brittiska TV-satiren Javisst, herr minister. Vilket än en gång visar att dagens SVT är mer intresserade av USA än av Europa.

Alice Bah Kuhnke och Malin Björk demonstrerar att de med råge lever upp till TV-seriens inkompetenta EU-politiker i en replik i Expressen där de påstår att KD:s politiker avslöjar ”generande okunskap om slöjan”. När Bah Kuhnke och Björk i själva verket avslöjar sin egen okunskap. Eller om det nu är så att de medvetet valt att ljuga för Expressens läsare. Vilken normalbegåvad person som helst vet att plikt och frihet är två helt olika saker.

Repliken är ett svar på KD:s politiker som i det här debattinlägget skriver att de vill stoppa EU:s normalisering av hijab och menar att de svenska EU-politikerna trivialiserar hijab när de röstar emot KD:s förslag att EU ska sluta bedriva kampanjer för hijab.

Hijab, det jag även kallar shariadok, västfientligt islamistskynke,

är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Ett sent 1900-talsplagg, vilket mycket tydligt framkommer i islamologen Simon Sorgenfreis bok från förra året, ”De kommer att vara annorlunda svenskar.” Berättelsen om Sveriges första muslimer, en berättelse som slutar i mitten av 1970-talet. Inte en enda av kvinnorna på fotografierna som visas i boken är beslöjad, inte ens på mottagning på Saudiarabiens ambassad 1975. En av de ledande muslimska kvinnorna bär på ambassaden en ärmlös klänning och vacker frisyr. Jag önskar att jag kunde visa det fotot och ställa det mot Muslimska brödraskapets ledande kvinna några decennier senare, den finländska konvertiten Helena Benaouda Hummasten,

utspökad i shariadoket/islamistskynket.

Alice Bah Kuhnkes koppling till islamistiska Muslimska brödraskapets svenska gren är väl känd. Hon hann knappt utnämnas till kulturminister 2014 förrän hon deltog i en demonstration anordnad av Muslimska brödraskapets Mohammed Amin Kharraki, en man jag skrivit åtskilliga blogginlägg om, bland annat det här, en demonstration man kan läsa om i SvD:s artikel 2 januari 2015 ”Manifestation för Sveriges moskéer” där just Kharraki nämns.

Alice Bah Kuhnke säger att hon tänker ta de första stegen för en nationell strategi mot islamofobi, Muslimska brödraskapets kassako, inte minst genom studieförbundet Ibn Rushd. ”En del av strategin är att sprida kunskap om vad islam är”, säger kulturministern. Hon kommer att arbeta tillsamman med ”det muslimska civilsamhället”, vilket är detsamma som Muslimska brödraskapets svenska gren. Och nog arbetade hon tillsammans med Muslimska brödraskapets svenska gren

och öste skattekronor över dem under sin tid som kulturminister, pengar som gick till bland annat Ibn Rushd. Jag skriver om det i min bok om Muslimska brödraskapets svenska gren.

Att hennes partikamrater den tiden, Mehmet Kaplan och Yasri Khan, ingår i svenska Muslimska brödraskapets nätverk kan man läsa om i Sameh Egyptsons doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige. Där kan man också läsa om Ibn Rushd.

Miljöpartiet har aldrig gjort upp med Muslimska brödraskapets infiltrering av partiet. Inte heller Vänsterpartiet låtsas om infiltreringen.

Alice Bah Kuhnke och Malin Björk skriver i sin replik på KD:s anklagelse:

Skribenterna avslöjar sin okunskap med generande precision när de jämför slöjtvånget i en brutal diktatur som Iran, med det främst frivilliga bärandet av slöja i demokratiska länder i Europa, där vi åtnjuter yttrandefrihet, religionsfrihet och lagar där kvinnor och män har samma rättigheter.

Vad de baserar ”främst frivilliga bärandet” på redovisar de inte. Muslimska brödraskapet predikar att det är den muslimska kvinnans plikt att vara beslöjad, det borde Malin Björk vara förtrogen med eftersom bland annat hennes partikollega i Göteborg, nämndemannen Mostafa Malaekah, i åratal spridit plikten i sitt lilla häfte Kvinnan i Islam, baserat på texter av en av Muslimska brödraskapets höjdare i Nordamerika, Jamal Badawi, ett häfte publicerat av åtskilliga moskéer och spritt över hela Sverige, en handbok i upprättande av shariatowns i Sverige och hur kvinnor enligt sharia ska behandlas i dessa shariatowns, ett häfte jag skrivit om i nästan alla mina blogginlägg. Här är Malaekahs ord:

Enligt de islamiska klädreglerna ska muslimska kvinnor täcka hela kroppen, utom ansiktet och händerna (enligt vissa lärda kan de även visa fötterna), när de ber de fem dagliga bönerna (salah), även om de är ensamma hemma. Det är också en plikt för dem att klä sig så när de är ute bland folk eller bland män som det inte är permanent förbjudet för dem att gifta sig med på grund av: (1) släktskap21, (2) relation p g a giftermål22, eller (3) amningsrelation23. Detta är en plikt för kvinnor från pubertetsåldern24.

I not 24 skriver han:

Att följa de islamiska klädreglerna blir en plikt först när flickorna kommer upp i puberteten, som med alla andra plikter och dyrkan. Dock uppmanar islam föräldrar att låta pojkar och flickor gradvis börja utföra plikter och dyrkan innan de kommer till pubertetsåldern, så att det blir lätt och naturligt för dem att praktisera sin religion. T ex uppmanas pojkar och flickor att börja be de fem dagliga bönerna vid sju års ålder. På samma sätt rekommenderas flickor att klä sig islamiskt före pubertetsåldern (s. 17, 18).

Alice Bah Kuhnke och Malin Björk: Var ligger friheten? Var ligger de sjuåriga flickornas frihet?

Alice Bah Kuhnke: Ingick inte Mostafa Malaekahs häften, handböcker i att upprätta shariatowns i Sverige, i ditt projekt att öka kunskapen om islam i Sverige?

Malin Björk: Du kanske ska ta ett samtal med din partikollega innan du nästa gång får för dig att deklarera att plikt att bära shariadok/islamistskynke är detsamma som frihet. Du kanske också ska ta ett samtal med din partiledning om Mostafa Malaekahs antidemokratiska häften Kvinnan i Islam och Vad du inte vet om Islam.

18 mars 2023

Mona Lagerström fil dr

TV4: Upplys oss! Tala om för tittarna vilken islamtolkning beslöjade kvinnor i era program bekänner sig till. Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel och Muslimska brödraskapet är en antidemokratisk rörelse, grovt judefientlig, grovt kvinnofientlig, grovt homofientlig

TV4-Nyheterna hade nyligen ett inslag om Moderaternas ungdomsförbund och intervjuade Hayaat Ibrahim,

generalsekreterare Institutet mot mutor.

TV4-Nyheterna: Upplys oss om vilken islamtolkning beslöjade kvinnor i era inslag bekänner sig till. Hayaat Ibrahim bär ett 1900-talsplagg, närmare bestämt Muslimska brödraskapets uniformspersedel hijab.

Som jag nämner i föregående inlägg, liksom i flera tidigare inlägg, förklarar Västeråsmoskén klart och tydligt varför hijab inte är en islamisk tradition, liksom även Gamal al-Banna, yngre bror till Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna.

Jag ger i det föregående inlägget flera standardiserade exempel på de 7 villkor hijab ska uppfylla och poängterar att punkt 5 säger att designen på kvinnans klädsel inte får likna icke-islamtroendes. Alltså att den hijabbärande kvinnan via klädseln ska markera att hon tar avstånd inte bara från svenska kvinnors sätt att klä sig utan från den sekulära rättsstaten. Det är en uppmaning som inte har något med andlighet att göra. Det är en politisk uppmaning.

Det finns hur många tolkningar av islam som helst. Mångfald har de senaste decennierna varit ett honnörsord, utom då det gäller islam. Vi ska tro att islams bekännare är en homogen grupp. Att alla kvinnor som bekänner sig till islam är beslöjade. Det är på tiden att journalister upplyser Sveriges befolkning om mångfalden inom islam och varje gång en kvinna med klädseln markerar sin särart förklarar för tittarna/läsarna vilken särart det handlar om. Bekänner kvinnan sig till Muslimska brödraskapets tolkning av islam? Till Hizb ut-Tahrirs? Till någon av alla salafisttolkningar med ursprung i Saudiarabien som florerar i Sverige? Till iranska prästerskapets?

Lika viktigt är det att upplysa tittarna/läsarna om tolkningstraditionen när bilder på beslöjade flickor visas.

En välutbildad kvinna som Hayaat Ibrahim, tillika juristutbildad, bör kunna formulera vilken islamtolkning hon bekänner sig till och var hon hämtat uppmaningen att bära hijab. Uppmaningen finns ju inte i Koranen. Hon bör också kunna förklara varför hon bär ett plagg som signalerar att nioåriga flickor är giftasvuxna, att homosexuella förtjänar döden, att den som avfaller från islam, alltså förklarar sig vara ateist eller konverterar till en annan tro, förtjänar döden.

Upplys oss!

14 mars 2023

Mona Lagerström fil dr

Justitieminister Gunnar Strömmer (M): I dag är det 8 mars, Internationella kvinnodagen. Förbjud hijab i kombination med polisuniform. Plagget är politiskt, inte religiöst. Plagget är antidemokratiska Muslimska brödraskapets uniformspersedel och fyller samma funktion som fascisternas svartskjortor och nazisternas hakkors. Stärk kampen mot antisemitism. Muslimska brödraskapet är en extremt judefientlig rörelse. Stryp alla offentliga medel till ”kampen mot islamofobi” på samma sätt som det inte längre går att få bidrag för ideell läxhjälp. ”Islamofobi” är en av Muslimska brödraskapets främsta kassakor, inte minst via studieförbundet Ibn Rushd

Jag inleder det här inlägget med Sameh Egyptsons doktorsavhandling om politisk islam och universitetens havererade islamutbildningar och fortsätter med Muslimska brödraskapets uniformspersedel hijab (mängder med identiska texter som lobbar för plagget). Därefter följer ett avsnitt om vikten av att skilja ut antisemitismen ur den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, där jag stöder, vilket jag aldrig hade trott att jag skulle göra efter våra kontroverser, religionsvetaren Eli Göndör. Jag avslutar med nödvändigheten av att helt ta bort ”islamofobi” ur arbetet mot rasism och gör en djupdykning i den högröstade maktspelaren Malmöimamen Salahuddin Barakats antidemokratiska syn, inte minst hans kvinnosyn och inställning till att interaktionen mellan kvinnor och män bör vara minimal. Jag belägger med hans egna texter varför jag anser att han har storhetsvansinne och aldrig borde ha bjudits in till Sagerska huset. Allt kopplat till Muslimska brödraskapet, och då särskilt deras studieförbund Ibn Rushd, den rörelse jag bloggat om sedan 2016 och 2018 publicerat en bok om, Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter, Volym 1.

Politisk islam (islamism) och universitetens havererade islamutbildningar
Ingen som värnar om det demokratiska styrelseskicket och den sekulära rättsstaten kan väl ha undgått rabaldret kring Sameh Egyptsons doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige, både före och efter disputationen 10 februari. Uppståndelsen är märklig med tanke på att fakta som presenteras i boken har varit kända i åratal och att Sameh Egyptson publicerat tre böcker om Muslimska brödraskapets svenska gren innan han stöpte om källmaterialet till en statsvetenskaplig doktorsavhandling.

Två professorer från Teologiska institutionen, Uppsala universitet, skriver exempelvis i Expressen 27 februari att ”Egyptsons avhandling är ett haveri för universitetet” och att den skadar Lunds universitet. Den som skadar Lunds universitet och här får stå som representant för universitetens havererade islamutbildningar är en av de tre ledamöterna i betygsnämnden, lektor Torsten Janson, som underkände avhandlingen med hänvisning till att Egyptson inte använt hans religionsvetenskapliga metod.

Egyptsons avhandling beskriver en politisk tolkning av islam, alltså islamism. Torsten Jansons reaktion är representativ för de svenska islamforskarnas ovilja, med hänvisning till att det finns så många islamismer, att över huvud taget diskutera att islamister är politiker, att aktivisterna har en politisk agenda som står i strid med västvärldens liberala demokratier. I den här föreläsningen 2019, i samband med att Hässleholms kommun drog in bidragen till studieförbundet Ibn Rushd och anklagelserna att förbundet har kopplingar till Muslimska brödraskapet, säger Torsten Janson att det som förenar olika islamismer är ”ansträngningar att stärka den islamiska identiteten hos muslimer”.

Jan Hjärpe utnämndes till Sveriges första professor i islamologi i mitten av 1980-talet, Lunds universitet. Samtidigt som Muslimska brödraskapets aktivister började göra sig hemmastadda i Sverige och via International Islamic Federation of Student Organizations med säte i Kuwait, till svenska lät översätta böcker av rörelsens viktiga politiska ideologer la Jan Hjärpe grunden till de svenska universitetens islamutbildningar som än i dag präglas av att islams trosfränder i Sverige är offer som måste beskyddas, att islamologerna är deras försvarare och beskyddare, att det synnerligen ovetenskapliga begreppet ”islamofobi” är viktigare att lära ut än kritiska studier av antidemokratiska politiska tolkningar av islam. Torsten Janson är ett exempel på Hjärpes metod.

Ett annat bestickande exempel är religionsprofessor Mattias Gardell,

Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Här fotograferad tillsammans med Rashid Musa, tidigare ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), som efter det att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor dragit in deras bidrag på grund av odemokratisk verksamhet, nu är nedlagt. I det här blogginlägget 7 mars 2017 beskriver jag Jan Hjärpes ohöljda beundran för Mattias Gardell i sin kartläggning till Riksbankens Jubileumsfond av islamforskningen i Sverige. Mattias Gardell har i åratal varit Muslimska brödraskapets vägröjare och torped och stenhårt avfärdat alla kritiker som ”islamofober” och påstått att kritiken gäller kollektivet ”muslimer”, inte islamister och antidemokratiska tolkningar av islam. I det här blogginlägget, ”Mattias Gardell – Håll dig till sakfrågan!” 17 april 2018 kritiserar jag hans oskick, som är desinformation.

Han ägnar sig åt desinformation även när han i Aftonbladet 1 mars avfärdar Sameh Egyptsons avhandling som en konspirationsteori och använder kollektivordet ”muslimer”, trots att avhandlingen handlar om islamister, alltså politiska aktivister med en antidemokratisk politisk agenda. Gardell inleder med ett långt avsnitt om författare av konspirationsteorier. Han skriver i typisk Gardellsk desinformationsanda: ”Att hoppa på islam och muslimer har blivit en folksport som skyddas av polis” och påstår att avhandlingen snarare är privatspanarens än forskarens. Han kritiserar att Egyptson åsidosätter ”god forskningssed genom att hänga ut namngivna personer”. Som om Gardell skulle respektera god forskningssed när han för den turkiska regimtrogna tankesmedjan SETA:s Islamofobirapport 2017 hänger ut namngivna personer och stämplar dem som ”islamofober”. Mattias Gardell skulle sitta med i panelen när rapporten presenterades men ställde in efter det att Svenska kommittén mot antisemitism kritiserat hans medverkan då andra paneldeltagare var ökända för sin grova antisemitism.

Mattias Gardell var regeringen Stefan Löfvens gunstling. I det här blogginlägget 1 september 2018 efterlyser jag vilka politiker Gardell åt lunch med för att med hjälp av pengar från Vetenskapsrådet kunna etablera Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Teologiska institutionen, som jag kallar Rasbiologiska institutet 2.0. Jag hänvisar till det föregående blogginlägget 26 augusti 2018 där jag kallar det grovt antisemitiska Muslimska brödraskapet för islamonazister och undrar varför MP har förtroende för Mohamed Temsamani (som för övrigt nyligen bjöds in till Sagerska huset) och Mehmet Kaplan, som tvingats avgå som bostadsminister 2016. Mer om Temsamani nedan. Jag kan redan här informera läsaren om att han tillhör Muslimska brödraskapets innersta kärna i Sverige. På fotot taget i Sagerska huset står han bredvid statsminister Ulf Kristersson (M). Närmare makten kan man knappast komma.

Någon har på internet lagt ut en pdf-fil på ett utdrag på 10 sidor om CEMFOR ur min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige under titeln CEMFOR. pdf-purdahbloggen.

Lektor Emin Poljarevic är verksam på samma teologiska institution som de ovan nämnda tre professorerna i Uppsala. Han deltar i Islamofobirapporten 2021, som till och med hade CEMFOR som samarbetspartner, vilket dock togs bort efter massiv kritik i medierna, bland annat den här artikeln i Flamman 12 oktober 2022 av Leonidas Aretakis. Jag skriver om den rapporten i det här blogginlägget och det här och kopplingen till Muslimska brödraskapet via rapportens ena redaktör Farid Hafez. Under sommaren 2022 påstod Emin Poljarevic att Muslimska brödraskapet inte är verksamma i Sverige, vilket jag skriver om i det här blogginlägget. Han var även aktiv i kritiken mot MSB:s kartläggning februari 2017 av Muslimska brödraskapet i Sverige, författad av dr Magnus Norell tillsammans med dr Aje Carlbom och tidigare MB-medlemmen Pierre Durrani.

På samma institution är även Mohammad Fazlhashemi verksam, docenten i idéhistoria Umeå universitet, som utnämndes till professor i islamisk teologi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. I universitetets forskarprofil kallas han expert på politisk islam. Han är sedan åratal tillbaka standardgäst i SVT och SR så snart islam är på tal och har haft otaliga tillfällen att berätta om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige, men inte gjort det. Han har inte publicerat en rad om Brödraskapets svenska gren.

Jag har i flera blogginlägg kritiserat den svenska islamforskningens totala förfall, som här 17 juni 2017 och här 30 juni 2017, där bland annat Emin Poljarevic nämns, och här 2 mars 2019 där jag efterlyser en utredning om universitetens hårdvinklade och förljugna utbildning om islam.

Universitetens islamutbildningar är en fråga för utbildningsminister Mats Persson (L). Min önskan är att Mats Persson särskilt låter utreda Teologiska institutionen, Uppsala universitet inklusive CEMFOR, och i synnerhet Mattias Gardells, Emin Poljarevics och Mohammad Fazlhashemis desinformation.

Jag avslutar det här avsnittet med några citat från Sameh Egyptsons fakultetsopponent statsvetaren Khaled Salih som skriver om avhandlingen i nättidningen Kvartal 3 mars, ”Egyptsons avhandling ger utomordentlig inblick i aktivisternas värld”. Artikeln är låst men går även att läsa på Sameh Egyptsons blogg. Jag uppmanar utbildningsminister Mats Persson att jämföra Salihs bedömning med Mattias Gardells. Båda skriver ju om samma avhandling.

”Centralt i Egyptsons avhandling står en paraplyorganisation vid namn Islamiska förbundet i Sverige (IFiS). Den kontrolleras av cirka 13 män, visar det sig, som har lyckats etablera över 20 muslimska/islamiska organisationer i Sverige. Tre av dessa organisationer lyckades få 437 miljoner kronor i bidrag bara år 2016 – och slog sitt rekord med 618 miljoner kronor år 2019. Dessa organisationer har dessutom lyckats sätta undan 250 miljoner som eget kapital.”

”Egyptson vill testa om det finns några sådana kopplingar genom att försöka kartlägga IFiS:s eventuella relationer till MB på tre nivåer: organisatoriskt, ideologiskt och praktiskt politiskt. Genom ett gediget faktaunderlag bestående av förstahands- och andrahandskällor, även arabiskspråkiga, kommer Egyptson fram till att det finns, och har funnits, påtagliga kopplingar mellan IFiS och MB.”

”Ideologiskt visar avhandlingen att IFiS i stora drag och i många avgörande detaljer inte bara är själsfränder utan anammar MB:s ideologiska mål och världsbild.”

Enligt Hassan al-Banna, Muslimska brödraskapets grundare, har Allah anförtrott muslimerna en högre uppgift än andra folk. De har getts plikten att vägleda mänskligheten till sanning och godhet, samt lysa upp hela världen med islams sol. al-Banna vill att hans “Muslimska bröder” (som organisationen heter på arabiska) på största allvar ska ta sig an detta gudomliga uppdrag som mänsklighetens förmyndare, med rätt till dominans och suveränitet över hela världen. Han påminner om att detta förmyndarskap är “vår sak, inte västvärldens sak.”

”När jag granskade Egyptsons avhandling och insåg vilket debattklimat som börjat råda i Sverige angående begränsningar i offentliga debatter om islam och muslimers aktiviteter, förvånas jag över att delar av den arabiska debatten rör sig mot en mycket öppnare och djärvare debatt än den svenska.”

”Egyptsons avhandling borde ses som ett välkommet bidrag till den akademiska och offentliga debatten om hur myndigheter, politiker och partier hanterar offentliga medel, till vilken nytta och vilka normer och ideologier som främjas. En riksdagsledamot beskrev Sveriges hållning till IFiS som naiv, men det kan lika gärna handla om en altruism som gått snett i syfte att “integrera”, kanske rentav en sorts patologisk altruism. Hur kan man annars finansiera aktiviteter och organisationer vars grundläggande normer och mål avviker så radikalt från det svenska samhällets?”

Efter Sameh Egyptsons avhandling bör det stå kristallklart för landets alla politiker, såväl på riksplanet som region- och lokalokalplanet, att inte en enda skattekrona ska gå till studieförbundet Ibn Rushd. Även det är en fråga för utbildningsminister Mats Persson. Ytterligare en fråga som berör Mats Persson är varför islamologerna inte har skrivit avhandlingar om de hijab-lobbyister jag lyfter fram nedan och deras 7 villkor. Vilka är lobbyisterna? De är verksamma i Sverige. Vad syftar deras lobbyism till? Vilken inställning har de till den västerländska demokratin? Drivs de av ett gudomligt uppdrag att vara mänsklighetens förmyndare? Vilken inställning har de till Sverige? Till våra grundlagsskyddade individuella fri- och rättigheter? Till den sekulära rättsstaten? Drivs de av ett gudomligt uppdrag att vara Sveriges förmyndare? Vi har korankravallerna under påskhelgen 2022 i färskt minne. Varför togs polisen på sängen? Det var ju korankravaller i Malmö 2020 när 15 poliser skadades.

Vad är meningen med universitetens islamutbildningar? Har de någon mening över huvud taget? Vad hade skillnaden varit i dag för Sveriges del om islamologerna alltsedan 1980-talet hade informerat politiker och journalister om islamiska sekter som anser sig vara bärare av ett gudomligt uppdrag att ta på sig rollen som mänsklighetens förmyndare i stället för den gängse inställningen att islams trosfränder är offer och till varje pris ska beskyddas? Och kritiker stämplas som ”islamofober”.

Det politiska islamistskynket hijab, Muslimska brödraskapets uniformspersedel
I en interpellationsdebatt i riksdagen förklarade justitieminister Gunnar Strömmer att han inte lägger sig i Polismyndighetens beslut att tillåta politiska och religiösa markörer tillsammans med polisuniformen, att det är polisens sak att bestämma lämplig klädsel för en polis. I november 2022 reviderade Polismyndigheten föreskrifterna om uniformer och tillät det som kallas huvudduk, av rädsla för attack från medierna, enligt nättidningen Bulletins redogörelse. Trots säkerhetsavdelningens yttrande om att religiösa markörer kan utgöra en säkerhetsrisk för poliser som bär dem i yttre tjänst.

Notera att Polismyndigheten värnar mer om hur de framställs i medierna än om polisernas säkerhet.

I det här inlägget håller jag mig till plaggets politiska syfte, att markera hur långt islamiseringen av ett land har framskridit, exakt samma syfte som Mussolinis svartskjortor och nazisternas hakkors. Plagget är ett mycket synligt avståndstagande från väst och därmed ett avståndstagande från den sekulära rättsstaten och individuella fri- och rättigheter, vilket de många texterna nedan om hijab som skyldighet avslöjar.

Bilden ovan är tagen från illustrationen i tidskriften Bright nr 1 2013 till min artikel ”Shariadoket och manligheten”, en tio år gammal artikel. Jag använder ordet shariadok eftersom Muslimska brödraskapets aktivister likställer plagget med nunnedok. Under de tio år som gått har islamisterna stärkt sin gudomligt givna ”förmyndarställning” och Muslimska brödraskapets uniformspersedel blivit allt mer normaliserad, så normaliserad att till och med Arla som reklam för Bris har en bild av en kvinna i hijab på sitt mjölkpaket (köpt i början av mars 2023).

Jag har maskerat kvinnans namn. Enligt obekräftade källor föreställer bilden dottern till Ahmed Ghanem, en av svenska Muslimska brödraskapets grundare, numera VD för Göteborgs moské vid Ramberget på Hisingen. Märk väl: Bilden säger inget om kvinnas inställning till Muslimska brödraskapet mer än att hon bär Muslimska brödraskapets uniformspersedel och att både Bris och Arla har normaliserat plagget utan problematisering av plaggets politiska syfte, eller ”förmyndarsyfte” om man vill.

Muslimska brödraskapet, grundat 1928, värvade sina medlemmar på universiteten. I Egypten var majoriteten av befolkningen analfabeter. Det var i huvudsak manliga studenter som attraherades av Brödraskapets ideologi, som ju är extremt kvinnofientlig. Inledningsvis bar Muslimska brödraskapets få kvinnor i Egypten en enkel vit sjal som skilde ut dem från de andra kvinnliga studenterna, oberoende av om kvinnorna var barhuvade eller bar sjal. Här i Sverige bar kvinnor sjal ända fram till in på 1990-talet då sjalen plötsligt blev en symbol för islam och antog sin nuvarande skepnad och kallas hijab.

Religion är tolkning. Hassan al-Banna (1906–1949), Muslimska brödraskapets grundare, tolkade islam politiskt, vilket Sameh Egyptsons avhandling beskriver. Banna hade en kollektivistisk människosyn. Enligt hans politiska tolkning ska individens och samhällslivet styras in i minsta detalj och underordnas sharia, Allahs lagverk. Kvinnan ska vara beslöjad. Hans yngre bror Gamal al-Banna (1920–2013) hade en rakt motsatt tolkning av samma texter och värnade om individuella fri- och rättigheter. Beslöjningen är inte en islamisk tradition, enligt honom. Hemmet var religiöst, fadern var teolog. Systern var inte beslöjad.

Hur sjalen ser ut och varför sjal bärs har varit kulturellt kodat. Hijab upphöjdes av militanta islamister till islamisk norm på 1970-talet när Muslimska brödraskapet fick ett makalöst uppsving tack vare Saudiarabiens petrodollar och via studentorganisationer spred sin förmyndarideologi över hela världen, inklusive Sverige. Internet har bidragit till att plagget standardiserats i olika modeller som numera i princip ser likadana ut i hela världen och har anammats av islams konservativa prästerskap av alla möjliga schatteringar. Exempelvis Ahmadiyyas kvinnor i Sverige är otroligt aktiva förespråkare för hijab, trots att Ahmadiyya inte accepteras av Muslimska brödraskapet. Det kan inte heller ha undgått någon att Irans prästerskap, som är shia, inte sunni, kräver att kvinnor är beslöjade. I tidigare blogginlägg har jag beskrivit det nära bandet mellan Islams högsta prästerskap och Muslimska brödraskapet. Inledningsvis skulle iranska kvinnor bära chador, ett svart tältliknande plagg.

Jag har i blogginlägg efter blogginlägg sedan 2016 skrivit om Muslimska brödraskapets uniformspersedel, senast i det här inlägget 1 februari på det som kallas ”Internationella Hijabdagen”, en dag prisad av Ahmadiyyas kvinnor och missionär Kashif Virk, och det här inlägget 1 januari 2023 som kommentar till SVT:s program Sverige möts ”Slöjförbud i skolan?”. Jag rekapitulerar: Den första kända lagen om kvinnors beslöjning, och därmed uppdelningen av ”ärbara” och ”icke-ärbara” kvinnor (”vi” och ”de andra”), kodifierades i lag av den assyriska krigarkungen Tiglatpileser I (d. 1076 före vanlig tideräkning) och hade inget med religion att göra, trots att det i Mesopotamien fanns mängder med gudar och gudinnor som folk vördade. Och jag menar mängder.

Dagens kvinnor som tror att de behagar Allah genom att bära hijab lyder den hedniska krigarkungen Tiglatpileser I. Likaså upprepar alla de internetsidor nedan som beskriver de 7 villkoren hijab måste uppfylla bara Tiglatpileser I:s mångtusenåriga hedniska lag.

I likhet med Gamal al-Banna säger Västeråsmoskéns text Kvinnors klädesnorm enligt Koranen att kvinnors beslöjning inte är en islamisk tradition. ”Täck brösten” är däremot en islamisk uppmaning.

Gunnar Strömmer: Det är Västeråsmoskéns text du och dina medarbetare på Justitiedepartementet ska läsa innan du säger att hijab är ett religiöst plagg. Du och ditt department bör ju kunna skillnaden mellan hår och bröst. Jämför Västeråsmoskéns text med den nedanstående serien på identiska 7 villkor hijab måste uppfylla. Det du och ditt departement också bör studera noggrant är öppet demokratifientliga webbsidor med anspråk på att vara mänsklighetens förmyndare. Utmaningen mot västs hegemoni kommer inte bara från Putins Ryssland, från Kina, från Nordkorea. Sameh Egyptsons avhandling beskriver Muslimska brödraskapets utmaning. Mängder med företrädare för andra grenar av islam i Sverige bedriver politisk propaganda mot det ”dekadenta” väst. Det är inte islam som ska stå i fokus i debatten utan företrädare för olika tolkningar av islam, alltså människor, som exempelvis Mohamed Temsamani och Salahuddin Barakat nedan.

Antalet illustrationer har jag valt för att demonstrera hur flera olika lobbyister predikar att hijab är ett islamiskt plagg. Notera punkt 5 i alla texterna, att plagget inte får likna något plagg hos majoritetsbefolkningen, alltså att plagget är en demonstration mot Sverige, mot det demokratiska styrelseskicket och den sekulära rättsstaten. Därmed hör det inte ihop med en polisuniform.

Jag börjar med Islamguiden som grundades 1997 och säger sig vilja förmedla en ”sann” bild av islam, vilket är exakt vad Muslimska brödraskapet påstår att de gör. Det finns ingen ”sann” islam. Det finns bara tolkningar av människor. Islamguiden publicerar texten Om varför Ahmadiyya inte är islam och skriver så här:

När Islam inte är islam – Ahmadiyah
Detta är en del av en serie som gått i MUFU-Bladet om de sekter och grenar av islam som avvikit så mycket från mittfåran att de inte längre av majoriteten av muslimerna betraktas som muslimer.
Ahmadiyah, eller Qadiani-islam är en sekt som måste ha avstigit helt från Islams bana, och bör därför noggrant urskiljas från de varianter av isalm som fortfarande är islam.
Det är klart och tydligt för var och en att se att Ahmadiyya således är en villfarelse, ingen profet kommer efter Profeten Muhammed och om man säger något annat tror man inte på Koranen och Profetens sunnh.

Islamguiden fick hederspris av Ibn Rushd 2009. År 2015 bjöd Islamguiden.com tillsammans med Märstas unga muslimer in hatpredikanten som förordar stening vid otrohet Haitham al-Haddad till Sverige, en inbjudan som stoppades efter kritik.

Islamguiden publicerar vänsterpartisten Mostafa Malaekahs två Muslimska brödraskapshäften, Kvinnan i Islam och Vad du inte vet om islam, som jag skrivit åtskilliga blogginlägg om, häften som är renodlade handböcker för shariastyrda enklaver enligt Muslimska brödraskapets förmyndarideologi, enklaver jag kallar shariatowns, som det inte finns några doktorsavhandlingar om, ingen statistik. Inget om hur flickor och kvinnor behandlas i dessa shariatowns, inget om vilka andra tolkningstraditioner utöver Muslimska brödraskapets som dominerar dessa shariataowns. Av en ren slump råkade jag när jag började skriva det här inlägget läsa om Karin Boyes roman Kallocain från 1940 och ser klara paralleller med bokens Världsstat, medsoldater och shariatowns.

Islamguiden publicerar den ökända antidemokraten Amanj Aziz som skriver om hedersvåld, artikel från Newsmill, en webbplats som fanns mellan 2008 och 2013.

På Islamguiden hittar man också den här texten under rubriken: Missuppfattningar som bland annat handlar om nunnedok, scrolla neråt lite: ”Har du någon gång undrat över hur det kommer sig att en nunna kan vara täckt från huvud till tå, och respekteras för att ha hängivet sitt liv till Gud. Men när en muslimsk kvinna täcker sig anses hon vara “förtryckt”?

Nunnor är vanligtvis inte gifta och har barn. De är inte heller politiker. De brukar bo i kloster. Skolflickor är inte nunnor.

Islamguiden publicerar också valda delar ur boken Missförstånd om islam (1964)

av Muhammed Kutub (Qutb) (1919–2014) bror till Muslimska brödraskapets chefsideolog Sayyid Qutb (hängd 1966). M. Qutb fängslades tillsammans med brodern av Nasser 1964 men frigavs 1972 och bosatte sig i Saudiarabien där han verkade som lärare. Usama bin Ladin ska ha följt hans kurs. Boken gavs ut på svenska 1983 av Muslim students Organization in Lund. Boken skrevs innan Qutb fängslades. Nasser var Egyptens diktator. Boken är en stridsskrift mot de kommunistiska och västerländska blocken, för ett islamiskt block styrt av sharia. En 60 år gammal egyptisk stridsskrift om Muslimska brödraskapet som mänsklighetens förmyndare anser Islamguiden är viktig för dagens invånare i Sverige att ta del av.

Historikern Johannes Heuman skrev i tidskriften Respons nr 2 2018 hur han ett tiotal år tidigare för TV4:s räkning besökte en moské i Norrköping inför en islamisk helg, hur han av moskén fick just M. Qutbs bok och trodde att TV4 skulle vara intresserad av att det fanns människor i Sverige som var för sharia. TV4 var inte intresserad, visade bara bilder på män som bad. Artikelns titel: ”Vad övriga Europa kan lära av erfarenheten av islamism på Balkan”.

Mats Persson: Varför har islamologerna inte skrivit doktorsavhandlingar om de texter moskéerna säljer eller delar ut och hur innehållet förhåller sig till västvärldens demokratier och den sekulära rättsstaten? Och framför allt: hur de förhåller sig till kvinnan.

Gunnar Strömmer: Qutbs bok är alltså en politisk stridsskrift mot väst och kommunismen, för ett islamiskt block. Läs igenom de avsnitt Islamguiden har lagt ut och ställ de i relation till den sekulära rättsstaten och de grundlagsskyddade individuella fri- och rättigheterna. Inklusive religionsfriheten. Läs vad det står om ateism, om hur ”det islamiska livsmönstret” skiljer sig från västs ”dekandens”. Ta till dig fakultetsopponent Khaled Salihs beskrivning av Muslimska brödraskapets gudomliga uppgift att vara mänsklighetens förmyndare.

Qutbs syn på kvinnan är vidrig. Här är texter som Islamguiden inte valt att lägga ut, men som däremot moskéer uppenbarligen prånglar ut: ”Kvinnan har tre mycket viktiga förpliktelser gentemot sin make: (1) hon ska lyda honom närhelst han vill att hon ska gå till sängs med honom” (s. 213). Enligt ”den islamiska lagen” måste hustrun ”acceptera mannens sexuella krav, eftersom det är helt naturligt” (s. 215). Kvinnan har i grunden ”en emotionell karaktär snarare än en intellektuell” (s. 198). Känslor är av ondo för mannen, ”eftersom känslor karaktäriseras av ombytlighet” (s. 199). Det är mannens ”intellektuella disposition” som gör honom lämpad att styra världen (s. 200). Kvinnor får visserligen yrkesarbeta, men helst bara om det är absolut nödvändigt. ”Man måste komma ihåg att Islam tillåter kvinnor att gå ut ur sina hem bara när det finns ett verkligt behov av att de gör det. Islam godtar annars i princip inte kvinnors aktiviteter utanför hemmet, som västvärlden och de kommunistiska nationerna gör. Det är en ren idioti som Islam inte godkänner, ty en kvinna kan inte delta i sociala aktiviteter utom på bekostnad av sina verkliga funktioner i sitt hem. Om hon lämnar dessa alstras många psykologiska, sociala och moraliska problem” (s. 235).

Islam ”tillåter” inte. Islam ”godkänner” inte. Det är Muhammed Qutb som ”tillåter”, som ”godkänner”.

Gunnar Strömmer: Din uppgift är att försvara demokratin. Eftersom hijab inte problematiseras vet Polismyndigheten inte vilken islamtolkning en hijabbärande kvinna i polisuniform representerar. Det finns ingen ”sann” tolkning av islam. Bara människor som tolkar.

Här skriver Islamguiden om kvinnans klädesnorm, som inte liknar Västeråsmoskéns beskrivning och som är en översättning. Jag har valt att låta skrivfelen stå kvar:

7 villkor för kvinnans klädsel
Översättning till svenska: MM    
Källa: http://english.islamway.com
Hijab bör uppfylla följande villkor:
1. Kläderna måste täcka hela kroppen, endats handen och ansiktet får synas. Men enligt Vissa Fiqh skolor,måste även ansiktet täckas (Niqab)
2. Tyget får inte vara så tunn,att man kan se igenom.
3. Kläderna ska vara löst sittande, kroppsformen får inte framhävas.
4. Kvinnas klädsel får inte likna mannens klädsel.
5. Designen på kvinnans klädsel får inte likna klädseln på en icke troende kvinnas.
6. klädseln får inte bestå av utmanande design som locker uppmärksamhet till sig.
7. Man ska inte klä sig i vissa kläder med avsikt att framhäva sig bland folk eller försöka markera sin status genom att klä sig i dyrbara käder.
Anledningen till denna strikthet när det gäller kvinnokläder är att skydda kvinnan från mannens lustfyllda blick. Kvinnan bör under inga som helst omständigheter locka till sig uppmärksamhet. Man får inte titta på det motsatta könet. Men när man tittar första gången är det tillåtet, då man i islam har räknat med att man ofta inte kan rå för det man får i blickfånget. Men om man fortsätter titta eller tittar en andra gång då är man ansvarig för sin handling och det räknas som Haram ( otillåtet), då detta betraktandet kan leda till och uppmuntra till otillåtna tankar.
Syftet med dessa regler är endast att skydda kvinnan och minimera möjligheterna till att reducera kvinnan till ett objekt som utnyttjas och används för att behaga och tillfredställa männens behov. I dagens samhälle blir kvinnan exploaterad, hennes sexualitet blir öppet utnyttjad i reklambranschen, främst för att attrahera männen men också för att sälja olika produkter. Detta talar klart och tydligt om att kvinnan på inget sätt har nått jämlikhet Medias ständiga bombardering av hur en ideal kvinna bör se ut och hur hon ska klä sig, är ytterligare bevis på det.

Här är en identisk text från Unga muslimer i Sverige, årtal okänt:

Ytterligare en identisk text från Al-Taqwa Ungdomsförening 24 april 2013 Facebook. I den här SVT-artikeln 20 maj 2014 kan man läsa att ungdomsföreningen hyllade jihadister.

Och ännu en: Kallelse till monoteism Facebook 10 juni 2020:
Hijab bör uppfylla följande villkor:
1. Kläderna måste täcka hela kroppen, endast handen och ansiktet får synas. Men enligt Vissa Fiqh skolor,måste även ansiktet täckas (Niqab)
2. Tyget får inte vara så tunn,att man kan se igenom.
3. Kläderna ska vara löst sittande, kroppsformen får inte framhävas.
4. Kvinnas klädsel får inte likna mannens klädsel.
5. Designen på kvinnans klädsel får inte likna klädseln på en icke troende kvinnas.
6. klädseln får inte bestå av utmanande design som lockar uppmärksamhet till sig.
7. Man ska inte klä sig i vissa kläder med avsikt att framhäva sig bland folk eller försöka markera sin status genom att klä sig i dyrbara kläder.
Anledningen till denna strikthet när det gäller kvinnokläder är att skydda kvinnan från mannens lustfyllda blick. Kvinnan bör under inga som helst omständigheter locka till sig uppmärksamhet. Man får inte titta på det motsatta könet. Men när man tittar första gången är det tillåtet, då man i islam har räknat med att man ofta inte kan rå för det man får i blickfånget. Men om man fortsätter titta eller tittar en andra gång då är man ansvarig för sin handling och det räknas som Haram ( otillåtet), då detta betraktandet kan leda till och uppmuntra till otillåtna tankar.
Syftet med dessa regler är endast att skydda kvinnan och minimera möjligheterna till att reducera kvinnan till ett objekt som utnyttjas och används för att behaga och tillfredsställa männens behov.

Och en till
Nätbutiken Selina Sisters:
(Jag skriver om nätbutiken, som då hette Butik Selina, i det här blogginlägget 21 juli 2021, ett inlägg om hijab som vänder sig till Salahuddin Barakat. Nämnas kan att konvertiten Ellika Selfjord,

som säljer olika hijabmodeller, polisanmälde mig för förtal för att jag i inlägget publicerade en bild på henne som jag hittade kopplad till hennes arbetsgivare. Hon bad arbetsgivaren om hjälp att ta bort bilden efter det att åklagaren avskrivit ärendet, den enda polisanmälan hittills. Jag ville inte att hennes arbetsgivare skulle kopplas ihop med hennes missionerande fritidsverksamhet och bytte ut bilden till en Selfjord själv lagt ut på nätet, vilket retade henne enormt och fick henne att skicka flera upprörda mejl om vilka lagliga medel hon tänkte tillgripa om jag inte tog bort bilden. Mejlen upphörde när jag skrev till henne och hennes arbetsgivare att jag fått åklagarens besked om att inget åtal skulle väckas. Ellika Selfjord förtjänar att synas eftersom hon säljer extremt kvinnofientliga, därtill extremt demokratifientliga politiska plagg och bidrar till att gräva avgrunden mellan svenska kvinnors tillkämpade rättigheter och kvinnoförtrycket i shariatowns. På den tiden sålde hon även niqab, IS-kvinnornas standardplagg.)

Hijab bör uppfylla följande villkor enligt Ellika Selfjord:
1. Kläderna måste täcka hela kroppen, endast händerna och ansiktet får synas. Men enligt Vissa Fiqh-skolor måste även ansiktet täckas (Niqab).
2. Tyget får inte vara så tunnt att man kan se igenom.
3. Kläderna ska vara löst sittande, kroppsformen får inte framhävas.
4. Kvinnas klädsel får inte likna mannens klädsel.
5. Designen på kvinnans klädsel får inte likna klädseln på en icketroende kvinnas.
6. Klädseln får inte bestå av utmanande eller utsmyckad design som lockar uppmärksamhet till sig.
7. Man ska inte klä sig i vissa kläder med avsikt att framhäva sig bland folk eller försöka markera sin status genom att klä sig i dyrbara käder.
”Säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt” (Koranen 24:31)
”Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet;det leder till större renhet i deras liv.Gud är underrättad om vad de gör” (Koranen 24:30)

Hizb ut-Tahrir om hijab:
”Som muslimer måste vi förstå att de ständiga attackerna mot hijab från väst inte handlar om frigörelse eller förtryck av kvinnor, utan de är snarare ideologiskt och kulturellt motiverade från väst, med följande mål: 1. Att svartmåla uppfattningen om hijab och att framställa den som omodern. 2. Att trakassera de som har valt att bära hijab som bakåtsträvande och radikala, och att de inte kan anpassas till det moderna fredliga samhället.
Resultaten av denna attack är att:
1. En del muslimska kvinnor tar avstånd från den rätta förståelsen av hijab som innebär att det är en islamisk skyldighet.
2. En del muslimska kvinnor tog kampen för hijab utifrån ett felaktigt perspektiv att man inte tar hijab som en islamisk skyldighet utan som en demokratisk rättighet.”

SR P4 Örebro skriver att vänsterpartisten Faisa Maxamed (Foto: Anna Nyström/Sveriges Radio)

möter frustrerade föräldrar efter påskupploppen som tycker att straffen är för hårda. En politiker i det västfientliga islamistskynket. Och här är ännu en politiker, Socialdemokraten Saida Hussein Moge i SVT Sverige möts, ”Slöjförbud i skolan?”.

Här är riksdagsledamot Leila Ali Elmi (MP).

Och här är Gudrun Schyman i det västfientliga islamistskynket när hon visade sin solidaritet med det som kallades ”hijabuppropet” 2013, där Muslimska brödraskapets aktivist Fatima Doubakil var en av de drivande.

Ingen, och jag menar ingen, kräver att kvinnor i det västfientliga islamistskynket talar om vilken sekt de tillhör. Aldrig någonsin förklarar SVT för tittarna vilken islamisk sekt en beslöjad kvinna representerar. Är det Muslimska brödraskapet? Är det Hizb ut-Tahrir? Är det Ahmadiyya? Är det någon turkisk sekt? Någon iransk sekt? Någon indisk? Någon pakistansk? Bris och Arla tycker uppenbarligen inte heller att det är viktigt att upplysa invånarna om vilken sekt kvinnan på mjölkförpackningen bekänner sig till, om sekten ser sig som mänsklighetens förmyndare. Som om hijab är det normala för islams kvinnliga trosbekännare.

Gunnar Strömmer: Här har du en uppgift. Hur vet Polismyndigheten exempelvis om en polis i hijab är eller inte är medlem i västhatande Hizb ut-Tahrir, som har en samhällsomstörtande agenda och ser sig som mänsklighetens förmyndare? Om du inte vet vilka Hizb ut-Tahrir är kanske du ska ha ett samtal med Säpo. Hizb ut-Tahrirs grundare var från början medlem i Muslimska brödraskapet som han ansåg var för tamt och startade eget.

Enligt Bulletin vågar Polismyndigheten inte förbjuda hijab i kombination med polisuniformen av rädsla för medierna. Medierna lever på konflikt. Konflikt uppstår så snart det blir tal om att förbjuda hijab. Muslimska brödraskapet mobiliserar, andra sekter mobiliserar, politiker, särskilt vänsterpartister och miljöpartister, mobiliserar. Som ett brev på posten kommer ett ilsket debattinlägg från Liberala ungdomsförbundets fanatiska liberalaktivister. Frihet! Frihet att bära vilka kläder man vill! Som om flickorna i shariatowns skulle ha någon frihet. Slagorden ”islamofobi”, ”islamofober” haglar.

Vad händer om slöja, hijab ersätts med islamistskynke? Västfientliga islamistskynket. Och ”islamofobi” stryks från nationell plan mot rasism och inte en skattekrona går till ”kampen mot den grasserande islamofobin”? Om det är något som kopplas ihop med ”islamofobi” så är det kritik av det västfientliga islamiskynket. Ta exempelvis satsningen Myndigheten för stöd till trossamfund genomdrev tillsammans med Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd, alltså mänsklighetens självutnämnda förmyndare, mot just ”islamofobi”? En kunskapssatsning som kritiserades av en Moderat riksdagsledamot. Han ger en utmärkt bild av Ibn Rushds demokratifientliga verksamhet:

Det som dock väcker frågor är att kultur- och demokratiministerns uppdrag till SST i sin tur har gått vidare till studieförbundet Ibn Rushd, som vid flertalet tillfällen gjort sig kända för att ha bjudit in hatpredikanter som föreläst och spridit antisemitisk propaganda, manat till jihad för att utplåna staten Israel, uttryckt hat mot homosexuella och kvinnor och som internationellt har bedrivit påverkansarbete för att misskreditera Sveriges arbete gentemot hedersbrott. Via SST har man fått 600 000 kronor för det arbete som SST har delegerat vidare.

Vad resulterade kunskapssatsningen i? Att kvinnor i västfientliga islamistskynket fick lära sig att polisanmäla kritik mot plagget som islamofobiskt hatbrott. Så mycket för den kunskapshöjningen.

”Islamofobi” ska på inga villkor likställas med antisemitism
I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige har jag ett kapitel kallat ”Verklig judefientlighet och påhittade ’islamofobiska konspirationsteorier’”. Muslimska brödraskapet driver kompromisslöst att ”islamofobi” ska likställas med antisemitism, vilket inte minst Mattias Gardells utvärdering 2010 av Allmänna arvsfondens projekt mellan 1994–2006 visar. Inte oväntat har utvärderingen Muslimska brödraskapets Omar Mustafa som omslagsbild, Gardells kompis. Gardell redovisar projekt 24 ”Islamofobi – ett av rasismens nya ansikten”, lett av Abdulkader Habib, Sveriges unga muslimer, som nämnts ovan Muslimska brödraskapets ungdomsförbund, som inte längre existerar. Period 2003/2004, beviljat belopp 400 000 kronor. Syftet: att utbilda certifierade informatörer som ska motverka ”islamofobi”. Gardell redovisar Abdulkader Habibs fullkomligt hårresande förklaring till projektet:

Habib ansåg att islamofobi och främlingsfientlighet närs av okunskap, varför han såg utbildning och kunskap som sätt att lösa problemet. En förebild för det folkbildningsarbete man ville bedriva var den verksamhet som bedrivits för att motverka antisemitism och bland annat involverat skolkampanjer där överlevare från Förintelsen mött skolungdomar (s. 75, min kursiv).

Specialutbildade ungdomar likställs med överlevare från Förintelsen. Och Mattias Gardell reagerar inte.

Muslimska brödraskapet är en extremt judefientlig rörelse, vilket man bland annat kan läsa om i Sameh Egyptsons avhandling. Abdulkader Habib grundade senare Kista folkhögskola.

I mer än två decennier har miljoner och åter miljoner kronor satsats på ”kunskap” för att motverka ”islamofobi”. Ju fler miljoner som satsas desto mer anses ”islamofobin” växa och fler miljoner efterfrågas. Vilket Allmänna arvsfonden nyligen beviljade med 12,5 miljoner kronor ihop med kampen mot antisemitism. Inte oväntat är Ibn Rushd återigen inblandat, vilket jag strax återkommer till.

I nättidningen Kvartal 28 februari 2023 skriver religionsvetaren Eli Göndör artikeln Antisemitismens särart. Han inleder med två minnesstunder över Förintelsen han just bevistat. ”De tal som hölls under dessa två evenemang visade att det ibland fortfarande anses att antisemitism är som vilken annan form av rasism som helst.” Han menar att det är problematiskt och lyfter fram att antisemitism ”framför allt handlat om judisk makt” och föreställningen om en judisk världskonspiration.

Det som gjorde att nästan hela Europa mer eller mindre aktivt deltog i att samla judar till läger för att utrotas från världens yta var att den antisemitiska myten om ett judiskt världsherravälde, accepterades av för många. Det var alltså inte frågan om vilken rasism som helst.

Göndör skriver vidare: ”Regeringen ger intryck av att verkligen vilja göra allvar av att prioritera arbetet mot antisemitism. Det kommer dock att kräva att antisemitismens särart tydliggörs. Mot det finns ett motstånd bland dem som av olika anledningar konsekvent försöker skapa rättvisa i utsatthet och lidande genom att nämna antisemitism och andra former av rasism i samma andetag.”

Som exempelvis Abdulkader Habib ovan. Den ena minnesstunden Eli Göndör bevistade var nyutgivningen av hans far Ferenc Göndörs bok A-6171. Jag överlevde Auschwitz. Ferenc Göndör var en av överlevarna som höll föredrag för skolungdomar om Förintelsen. Abdulkader Habib ville likställa Ferenc Göndörs folkbildningsverksamhet med nyutbildade ungdomar som i skolor ”folkbildar” om ”islamofobi”. Antisemitism och ”islamofobi” = samma slags rasism.

Antisemitismen bygger på andras föreställning om ett judiskt världsherravälde. Muslimska brödraskapet ser sig själva som Guds utvalda förmyndare över mänskligheten. Därför ligger det, i deras intresse som ”mänsklighetens förmyndare”, att slå ner på all kritik av förmyndarrollen och oskadliggöra kritiken genom att stämpla den som ”islamofobi”.

Även den märkliga föreningen Amanah, grundad av Lena Posner Körösi med Salahuddin Barakat som ledare, sätter likhetstecken mellan antisemitism och ”islamofobi”, vilket jag kritiserar i det här inlägget 16 augusti 2021, där jag frågar vad Lena Posner Körösi håller på med, och det här inlägget 2 februari 2022. Amanah beviljades 12,5 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden. Man kan verkligen fråga sig varför den av regeringen utsedda demokratiambassadören Posner Körösi startar en förening med hjälp av det extremt judefientliga och självutnämnda ”mänsklighetens förmyndare” Ibn Rushd. Dessutom tillsammans med Salahuddin Barakat, som utnämnt sig till muslimernas förmyndare i Sverige.

Shariaförespråkaren Salahuddin Barakat, Islamakademin, Malmö
Jag har skrivit åtskilliga blogginlägg om antidemokraten Salahuddin Barakat, exempelvis här och här och här och här.  Denna rabiata motståndare till den sekulära rättsstaten bjöds in till Sagerska huset, vem som bjöd in honom är oklart. Här är Islamakademins pressmeddelande på Facebook:

”Vid 17-tiden på torsdagen 2 februari 2023 träffade Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, Bosniakiska Islamiska Samfundet, Sveriges Muslimska Förbund, Islamiska Shiasamfunden i Sverige och Islamakademin statsminister Ulf Kristersson samt socialminister Jakob Forssmed hemma hos sig på Sagerska huset i Stockholm. Mötet skedde på initiativ av statsminister Ulf Kristersson och syftade till att samtala kring den senaste tidens antimuslimska hatattacker mot muslimer i Sverige och hur Sveriges ståndpunkt i frågan har föranlett utrikespolitiska konsekvenser. . .”

Socialminister Jakob Forssmed, ansvarig för trossamfunden, uppskattar uppenbarligen att både han och statsminister Ulf Kristersson är satta under Muslimska brödraskapets förmyndarskap. Mohamed Temsamani, tredje mannen från höger, som ingår i Muslimska brödraskapets innersta kärna, representerar Sveriges förenade islamiska föreningar (FIFS). Även Sveriges muslimska förbund är associerad till Muslimska brödraskapet. Salahuddin Barakat har samarbetat både med Kista folkhögskola och studieförbundet Ibn Rushd.

Gunnar Strömmer: Du är juristutbildad och bör kunna sätta Salahuddin Barakats världsbild i relation till den sekulära rättsstaten. Notera att han kom till Sverige från Libanon som barn och att han gått i skola i Sverige innan han for till bland annat Jemen och Pakistan för att utbilda sig ”muslimernas förmyndare” i Sverige. I samband med att han startade Islamakademin i Malmö publicerade han på Islamakademins blogg flera inlägg där han marknadsförde sig själv, inlägg som nu är raderade. I inlägget ”Den islamiska kvinnosynen” 4 augusti 2013 besvarar han en fråga om islamisk kvinnosyn kan kombineras med en modern kvinnosyn. I citatet nedan gör han sig till tolk för religiösa parallellsamhällen. Här kan man läsa hela inlägget.

Från inlägget Kvinnans deltagande i moskén är detta citat om minimal interaktion mellan könen hämtad:

Det finns inte ett enda arkeologiskt fynd som beskriver hur profeten Muhammed levde på 600-talets Arabiska halvö. Det finns bara myter.

Gunnar Strömmer: Jag publicerar nedanståden inlägg från 11 november 2013 i sin helhet där Salahuddin Barakat pläderar för ett pluralistiskt rättssamhälle baserat på individens religiösa tillhörighet, vilket strider mot Europakonventionen. Han skåpar ut professor emeritus Reinhold Fahlbeck som i sina utlåtanden helt och hållet utgår från Europadomstolens praxis. Studera inlägget noggrant och fråga dig varför Barakat i ett decennium har vadat i offentliga bidrag.

Salahuddin Barakat skulle återkomma med en artikel där han redogjorde för var i Koranen slöjan ”omnämns specifikt. Det gjorde han inte eftersom det inte står något ”specifikt” om hijab som huvudduk i Koranen. I det här inlägget drar han in Satan i samband med kvinnors beslöjning, Storheten i slöjan.

Att Salahuddin Barakat fortfarande har samma negativa inställning till den sekulära rättsstaten och det han kallar ”’liberala’ demokratin” visade han i sitt utbrott på Facebook i oktober 2020 i samband med att president Emanuel Macron tog i med hårdhandskarna mot islamister som utmanade republikens värderingar. Barakat kallade Frankrike för en ”extremsekulär och alltmer islamofobisk skurkstat”. President Emanuel Macron ”är självklart inget annat än en skurkaktig fjant med hybris”. Barakat avslutar det numera raderade inlägget med ”Må Gud befria Frankrike från ondskan inom och beskydda världen från den franska statens återkommande angrepp”. Trots Salahuddin Barakats extremt antidemokratiska värderingar ansåg Allmänna arvsfonden det lämpligt att bevilja 12,5 miljoner kronor till hans förening Amanah i kampen mot ”islamofobi” och antisemitism.

Gunnar Strömmer: Ge Polismyndigheten en skjuts och markera vilka det är som bestämmer i Sverige. Förbjud hijab i kombination med polisuniform. Dra in allt stöd till ”kampen mot islamofobi” och alla offentliga bidrag till det extremt judefientliga Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Lägg i stället de pengarna på det förebyggande arbetet mot antisemitism. Gör Eli Göndör till viljes och markera antisemitismens särart.

8 mars 2023

Mona Lagerström fil dr

Yasir Al-Sayed Issa från den internationellt kända syriska Muslimska brödraskapsfamiljen Issa, stenhård kritiker av Sameh Egyptsons avhandling: Polisanmäl Sameh Egyptson och Lunds universitet för avsaknaden av etikprövning. Det blir århundradets rättegång. Journalisten Bilan Osman och Dagens ETC på ena sidan och doktor Sameh Egyptson och Lunds universitet på den andra

OBS. Detta inlägg handlar enbart om politiska Muslimska brödraskapets svenska gren, Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), och berör inte den andliga aspekten av islam. IFiS högsäte är stora moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm. Muslimska brödraskapet är en islamistisk rörelse vars ideologi är att islam och politik är oupplösligt förenade. Rörelsen finns i ett 70-tal länder. Den svenska grenen arbetar målmedvetet på att förändra Sverige inifrån. De är en liten krets islamister som påstår att de representerar landets alla muslimer, vilket politiker och myndigheter har svalt med hull och hår.

Säpo har nu börjat intressera sig för Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige och säger att Brödraskapets mål är ett världsomspännande kalifat byggt på lagverket sharia, alltså en teokrati byggd på Allahs lag, vilket strider mot grundlagens individuella fri- och rättigheter. Enligt Säpo bygger rörelsens strategi i väst på segregation och enklavisering.

Det är vad Sameh Egyptson också säger i avhandlingen. Och har sagt i åratal.

Yasir Al-Sayed Issa, som varit engagerad i Stockholms moské, har anonymt valsat runt i medierna som den stenhårda kritikern av Sameh Egyptsons ”kontroversiella” avhandling för avsaknad av etisk prövning och riskerna namngivna personer, inklusive Yasir Issa, utsätts för. Han skickade till Lunds universitet ett nästan 40 sidor långt klagobrev om felen han upptäckt i Egyptsons avhandling och bidrog därmed till att Egyptson kunde lämna in en erratalista före disputationen, vilket var utmärkt.

Muslimska brödraskapet är en extremt kvinnofientlig rörelse, vilket jag skrivit om i mängder med blogginlägg. Ett av Yasir Issas argument att stoppa disputationen var att det inte fanns någon kvinna i betygsnämnden samt att saken försvårades av att doktoranden, opponenten och de två handledarna också var män.

På sammanfattningens första sida länkar han till Bilan Osmans artiklar förra sommaren i Dagens ETC om ”viskningsleken” kring studieförbundet Ibn Rushd och markerar därmed att han anser att Bilan Osman och Dagens ETC har större trovärdighet än Sameh Egyptson, de två handledarna och Lunds universitet.

Han har anmält avhandlingen till Nämnden för utredning om avvikelser från god forskningssed vid Lunds universitet, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning samt Överklagandenämnden för etikprövning.

Gå ett steg längre Yasir Al-Sayed Issa. Polisanmäl Sameh Egyptson och Lunds universitet. Lyft fram de sakkunniga du lutar dig mot. Det blir århundradets rättegång. Bevakad av ett medieuppbåd av aldrig skådat slag. Blixtbelysning av islamism och Muslimska brödraskapets segregerande verksamhet finansierad med skattemedel.

Polisanmäl.

Jag inleder med en kommentar från ett föregående inlägg där jag kallar IFiS ett brottssyndikat med anledning av att de under falska förespeglingar i decennier tillskansat sig hundratals miljoner skattekronor, främst via studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief och förbundets islamiska friskolor. Römosseskolan i Göteborg har nu stängts ner av Skolinspektionen, liksom Framstegsskolan i Rågsved, båda skolorna med höjdare inom svenska Muslimska brödraskapet i ledande befattningar.

Dagens Nyheter skriver att justitieminister Gunnar Strömmer (M) kommer att ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att ”analysera vilka systemhotande aktörer som finns i Sverige och försöker påverka förtroendevalda och politiska församlingar.”

Jag säger: Inled granskningen med IFiS och ta hjälp av Sameh Egyptsons

avhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige. Där finns alla namn och organisationer samlade och ett gigantiskt källmaterial. Sameh Egyptsons avhandling är en statsvetenskaplig avhandling som enbart behandlar Muslimska brödraskapet som en politisk organisation. Han berör över huvud taget inte den andliga aspekten av islam. I det här inlägget bidrar jag med bilder av några av de i avhandlingen namngivna nyckelpersonerna inom IFiS som jag förutsätter att Brottsförebyggande rådet granskar.

Men först en kommentar. Utan Egyptsons biträdande handledare statsvetaren professor emeritus Mats Lindberg,

Örebro universitet, hade det aldrig blivit en doktorsavhandling. Sameh Egyptson är född och uppvuxen i Egypten, familjen tillhörde kopterna, Egyptens kristna befolkning. Han har erfarenhet av att leva i en diktatur och av att leva i demokratin Sverige. I Egypten studerade han historia vid ett universitet i Kairo och koptologi vid Koptiska institutet. Han gjorde sig omöjlig i Egypten under diktatorn Hosni Mubaraks styre och sökte asyl i Sverige. Här kom han så småningom att studera vid Lunds universitet, skrevs in som doktorand på Centrum för teologi och religionsvetenskap och påbörjade för väldigt länge sedan ett avhandlingsprojekt i missionsvetenskap, som gick i stå.

Han hade för avsikt att skriva om religionsdialog mellan kristna och muslimer i Egypten 1999–2004, men blev efter en resa till Egypten medveten om att de religiösa ledarna han diskuterade med inte alls var intresserade av dialog utan om att befästa sin egen maktställning. Han la avhandlingsprojektet på hyllan och gav i stället ut tre böcker om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige. Som i princip mötts med likgiltighet från politikernas sida, trots att alla riksdagsledamöter före valet 2022 fick var sitt exemplar av de båda böckerna Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige (2020) och Bosättningen. Muslimska brödraskapets organisation och vision i Sverige (2021).

Han hade redan i Egypten lärt känna Muslimska brödraskapets verksamhet och han har förgäves försökt varna Sveriges politiker om antidemokratiska Brödraskapets totalitära ideologi och politiska ambitioner. Han får kontakt med professor Lindberg som blir hans biträdande handledare och ger honom de statsvetenskapliga redskap han behöver för att sammanställa sitt omfattande källmaterial till en doktorsavhandling. Professor Lindberg har lagt ner ett enormt arbete på att hjälpa Sameh Egyptson att föra denna avhandling i hamn, i demokratins namn.

Egyptsons avhandling är ett brinnande försvar för det demokratiska styrelseskicket. Han har ju levt i en diktatur och vet vad det innebär.

Huvudhandledare har varit professor Mika Vähäkangas

som ledde universitetets seminarium i missionsvetenskap, numera verksam vid Åbo universitet, och som behöll ett beundransvärt lugn och tålamod under den fyra timmar långa disputationen 10 februari, och som dessutom, med hänvisning till att forskningen måste få vara fri, under åren stått emot alla försök att få Egyptson sparkad från institutionen liksom försöken att stoppa disputationen.

Men det är alltså inte en avhandling i religiös missionsvetenskap Sameh Egyptson skrivit, utan en statsvetenskaplig avhandling om Muslimska brödraskapets politiska påverkansarbete i Sverige, som är systemhotande. Skälet till att avhandlingen läggs fram på Lunds universitets Centrum för teologi och religionsvetenskap är att det var där Egyptson var inskriven som doktorand och det var där han för länge sedan hade tenterat i alla de kurser utöver avhandlingen som krävs för att få doktorera. Han är nu teologie doktor efter det att två i betygsnämnden var för att han skulle godkännas och en emot.

Opponenten Khaled Salih är statsvetare. Det satt ingen statsvetare i betygsnämnden.

Ledamoten Torsten Janson, lektor i islamologi som underkände avhandlingen, kände sig manad att i Expressen förklara varför. Han frapperas av det som inte finns med i avhandlingen säger han och lyfter fram att det finns ”omfattande religionsvetenskaplig forskningslitteratur om ideologiskt och politiskt färgade uttryck av islam” och att denna litteratur saknas, liksom att missionsvetenskaplig litteratur ”saknas i princip helt”. Torsten Janson anför: ”Luckan är anmärkningsvärd då avhandlingen skrivits i en missionsvetenskaplig miljö (som konstateras i förordet)”. Därmed ignorerar Janson biträdande handledare Mats Lindbergs insats.

”Vidare lyser hela diskussionen om migration, transnationella relationer och religiös och kulturell pluralisering med sin frånvaro”, fortsätter Janson och talar om ”religiös socialisering”, om att migration och globalisering kan förändra religioner, han talar om ”religiös horisont”, om religiösa organisationers ”omtolkningsprocesser”.

Sameh Egyptsons avhandling handlar om att i dagens Sverige implementera Hassan al-Bannas vision av politisk islam, mannen som grundade Muslimska brödraskapet i Egypten 1928. Torsten Janson har skärskådat Sameh Egyptsons avhandling utifrån sitt eget forskningsperspektiv, inte från professor Mats Linbergs statsvetenskapliga perspektiv, som ju hela avhandlingen bygger på.

Farshid Jalalvad ger i artikeln ”Minipåvar som vill glänsa, anklagelser och gråtande doktorander” en träffande och mycket rolig bild av akademiska disputationer.

Lunds universitet och de olika etiknämnderna bör fråga sig vem som egentligen borde underkännas, minipåven Janson eller doktoranden Egyptson.

Och så till ”kontroversen” kring avhandlingen. Avhandlingen är kontroversiell enbart utifrån Muslimska brödraskapets perspektiv, eftersom den ledande kretsen, om politikerna och Brottsförebyggande rådet tar avhandlingen på allvar, riskerar att förlora de hundratals miljoner skattekronor som i decennier friktionsfritt flödat rakt ner i deras plånböcker. För alla som värnar om demokrati och hur våra skattemedel används borde Egyptsons avhandling tas emot med öppna famnen.

Den internationellt kända familjen Issa
En enda man, Yasir Al-Sayed Issa, kallad ”Adam” i Dagens Nyheter, är mannen som med hjälp av Dagens Nyheters journalist Niklas Orrenius och den anonyma tankesmedjan Fenix, som jag skrivit åtskilliga blogginlägg om, skapat ”kontroversen” kring Sameh Egyptsons avhandling och fått landets journalister att dansa efter hans pipa och skydda honom bakom anonyma namn, som om han skulle utsättas för stora risker om han framträder med sitt namn. Så lät det inte under Syrienkriget 2012 och 2013 då Yasir Issa också valsade runt i medierna, fast då helt öppet.

Medlemmarna i familjen Issa som Sameh Egyptson nämner i avhandlingen har han skrivit om i sina tidigare böcker, några har till och med beskrivits av BBC. Familjen är med andra ord känd och det är knappast det faktum att de nu förekommer i Egyptsons avhandling som gör det riskfyllt för dem att bege sig till Mellanöstern där Brödraskapet är terroriststämplade i flera länder. Fadern Tarif Al-Sayed Issa kom till Sverige på 1980-talet och gjorde ingen hemlighet av att han tillhörde syriska Muslimska brödraskapet, som var förbjudet i Syrien. Han dog av en bomb i Syrien 2018, vilket man kan läsa om i den här artikeln i Expressen, bilden av honom i stridsmundering ska ha varit tagen av Muslimska brödraskapet. Sonen Fidaaldin Al-Sayed Issa,

imam i Eskilstuna, har lagt ut en bild på Facebook på sig själv tillsammans med Yusuf al-Qaradawi, Muslimska brödraskapets chefsideolog, verksam i Qatar fram till sin död nyligen.

Sonen Mustafa Al-Sayed Issa,

(Texten lyder: Stockholms moské – På torsdag gästas vi av ingen mindre än Koranläsaren.”) var tidigare ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM) och är nu ordförande för Muslimska brödraskapets Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS). Han kallar sig Koranläsaren och förklarar på Instagram för kvinnor att det är en stor synd att inte vara beslöjad, alltså att inte bära Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Han intervjuas av studieförbundet Ibn Rushds tidskrift Kupolen.om sin ”folkbildningsverksamhet”.

Sonen, den numera i medierna anonyma, Yasir Al-Sayed Issa,

tidigare engagerad i Stockholms moské, alltså svenska Muslimska brödraskapets huvudsäte, var känd som ”Syrienkännaren”, ”nätaktivisten” då han 2012–2013 i medierna försvarade den väpnade oppositionen mot Syriens diktator Bashar al-Assad.

Efter disputationen uttalar sig Yasir Issa anonymt för SVT Skåne och säger att det innebär stora risker att hängas ut, som om det skulle vara en större risk att bli omnämnd i en avhandling än att bli fotograferad tillsammans med Qaradawi. ”Förstår du vilka risker det innebär att bli utpekad på det här viset”, citeras han säga under disputationen.

Även i Dagens Nyheter citeras ”Adam” som han kallas i Niklas Orrenius artikel: ”Hur ser du på ditt etiska ansvar”, var en av frågorna han ställde under den allmänna frågestunden. Han hade många frågor. Och det är i samband med frågestunden jag berömmer Mika Vähäkangas. Han sa att alla skulle få komma till tals, att var och en skulle få fem minuter att ställa en fråga, att en person skulle få ställa en fråga på nytt när frågorna gått laget runt. ”Adam” fick möjlighet att ställa fråga på fråga. Niklas Orrenius skriver att ”Adam” körde sju timmar för att vara med på disputationen och att han for hem utan att ha fått svar på alla sina frågor. Mika Vähäkangas satte stopp kl 18.00 efter fyra timmars disputation. Yasir Issa hade kunnat hålla på till midnatt. Han var otroligt taggad och visste att han skulle få framföra sina synpunkter i DN efter disputationen. Och även i SVT Skåne.

Det är skrämmande hur en ung aktivist i Muslimska brödraskapets nätverk lyckas dirigera landets journalister.

En gång i tiden bestod Dagens Nyheters ankare av de intellektuella giganterna professor Herbert Tingsten och professor Ingemar Hedenius. Båda två med erfarenhet av andra världskrigets helvete, båda motståndare till totalitära ideologier och försvarare av demokratin. Det är ljusår mellan dem och dagens två ankare Peter Wolodarski och Björn Wiman. De har långt kvar till pensionen och det är uppenbart att ägarfamiljen Bonnier inte anser att demokratin är värd att försvara. Hade de ansett det hade Muslimska brödraskapets systemhotande verksamhet varit slagen i spillror för länge sedan. Det finns väl ingen dagstidning i Sverige som likt DN så konsekvent och intensivt försvarar Muslimska brödraskapets uniformspersedel hijab,

som jag kallar shariadoket och som också kan kallas islamistskynket, tecknet på graden av ett lands islamisering, i likhet med hur Mussolinis svartskjortor och Hitlers nazisymbol signalerade utbredningen av deras ideologier.

Sameh Egyptsons över 700 sidor tjocka avhandling söker svaret på frågan: Är Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) organisatoriskt och ideologiskt kopplad till transnationella Muslimska brödraskapet? Vilket de frenetiskt dementerar.

I samband med den verkliga kontroversen 2013 då islamisten Omar Mustafa samtidigt som han var IFiS ordförande valdes in som suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse och efter en vecka tvingades avgå sammanfattar Mahmoud Aldebe,

en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, alltså IFiS, och organisationens ledande talesperson fram till 2010, på några rader Egyptsons omfångsrika avhandling och beskriver samtidigt det Egyptson kallar ”organiserat hyckleri”.

I det här blogginlägget visar jag Aldebes betydligt längre beskrivning av Muslimska brödraskapets svenska gren, vilka organisationer som ingår och vilka personer som har höga grader inom Muslimska brödraskapets svenska gren. Som nämnts lämnade Aldebe alla sina uppdrag inom Brödraskapet 2010, skälet kan man läsa om i Egyptsons avhandling.

Brottsförebyggande rådet, granska dessa systemhotande islamister:
Aldebes inlägg är ett svar på IFiS förnekande i Aftonbladet, författat av Mohammed Amin Kharraki, då IFiS talesperson

med hög grad inom svenska MB, son till medgrundaren Mostafa Kharraki,

att IFiS har kopplingar till MB. Dessa två islamister samt Omar Mustafa figurerar i avhandlingen som Yasri Issa anser det är oetiskt att namnge och som jag förväntar mig att Brottsförebyggande rådet granskar. Mohammed Amin Kharraki var skolchef för den nu stängda Framstegsskolan i Rågsved. I den här artikeln kallas han Mohamed Amin. Styrelseledamöter som suttit i stiftelsen Framstegsskolan har också suttit i den numera stängda Römosseskolans ledning.

Kharraki junior intervjuades 2011 av Dagens Nyheter då han var ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsorganisation Sveriges unga muslimer (SUM). Han säger att han är född i Sverige, att föräldrarna kom från Marocko, att fadern Mostafa arbetade som elektroingenjör, ”och är numera involverad i olika välgörenhetsprojekt”. Fadern Mostafa Kharraki har suttit i biståndsorganisationen Islamic Reliefs ledning, han har cirkulerat i ledningen för varenda förening som IFiS har startat och han finns med i mängder med handlingar om organisationers konstituerande möten som Sameh Egyptson har hämtat från Skatteverket.

Far och son Kharraki är nyckelpersoner i brottssyndikatet.

Här är några kända islamister som varit IFiS ordförande och som jag förväntar mig att Brottsförebyggande rådet granskar, förutom Göteborgs moskés VD Ahmed Ghanem: Stockholms stora moskés nuvarande VD Mahmoud Khalfi, Abdirizak Waberi, riksdagsledamot för Moderaterna 2010–2014, rektor för Römosseskolan i Göteborg, nu fälld för förskingring av pengar som skulle gått till eleverna och i stället gick till sexresor till Thailand och till att bilda ett politiskt parti i Somalia, samt Omar Mustafa.

Nedan är en bild på Mahmoud Khalfi när han var IFiS ordförande och tillsammans med islamisten Chakib Benmakhlouf, då ordförande för Brödraskapets europeiska paraplyorganisation Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), i april 2008 bjöd in internationella höjdare inom Brödraskapet till Sverige.

Brottsförebyggande rådet och alla tidningar som kallar Sameh Egyptsons avhandling kontroversiell: Allt ljus på Chakib Benmakhlouf, Gudfadern, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren.

Må han pryda varenda tidnings förstasida och bli huvudperson i SVT:s, SR:s och TV4:s nyhetsprogram. Gudfadern som styr systemhotande Muslimska brödraskapets organiserade brottslighet, baserad på organiserat hyckleri, vilket Sameh Egyptson avslöjar i sin doktorsavhandling.

16 februari 2023

Mona Lagerström fil dr

Tack kära läsare för den oväntade uppvaktningen 10 februari med anledning av min födelsedag en månad tidigare

Mitt i ståhejet kring festens huvudperson bryts uppmärksamheten och riktas mot mig, en av de många gästerna, det sjungs Ja må hon leva på arabiska, det hurras och jag får en kasse fylld med presenter. Och vilka presenter sedan! Jag har aldrig någonsin fått så dyra presenter. Och jag hade aldrig kunnat föreställa mig att min blogg var så uppskattad.

Det fick plats många namn på det här kortet. Jag tackar er alla. Temat var värme. Uppskattningen är värmande. Och mitt tack till er är varmt. Varenda gång jag sätter mig vid datorn med de värmande presenterna eller står framför affärens utbud av heta ämnen blir jag påmind om uppvaktningen. Och uppskattningen. Det värmer. Jag ska hälsa att vinet även värmde Gunilla.

Tack än en gång.

14 februari 2023

Mona

Med anledning av Internationella Hijabdagen 2023: Kom igen nu mulla Mahmoud Khalfi, VD Stockholms stora moské, antidemokratiska Muslimska brödraskapets huvudsäte. Det är slut nu. Ni är avklädda inpå bara skinnet. Erkänn att hijab, det jag kallar shariadok, är Muslimska brödraskapets uniformspersedel och inte alls någon islamisk tradition

Muslimska brödraskapet är en global antidemokratisk politisk rörelse med det långsiktiga målet att upprätta ett världsomspännande kalifat, en teokrati, styrd av deras tolkning av lagverket sharia. Den svenska grenens huvudorganisation är Islamiska förbundet i Sverige (IFiS). Metoden är dawa, missionerande, att kalla till islam, och gradvis förändra Sverige inifrån. Redskapen är framför allt studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief och islamiska friskolor.

Mulla Khalfi: Det är slut nu. Inse det. Det är väl dokumenterat att du är en antidemokratisk islamist (religion och politik är oupplösligt förenade) med djupa rötter inom islamistiska Muslimska brödraskapets svenska gren. Det är slut nu. Så du kan lika gärna erkänna att shariadoket

är en politisk markör, ett visuellt tecken på hur omfattande islamiseringen i Sverige har nått, det jag kallar utbredningen av shariatowns och det ni inom Muslimska brödraskapet kallar ”det svenska muslimska civilsamhället”. Erkänn att påfundet att hijab är en islamisk plikt och ska likställas med nunnedok, se det här blogginlägget, är en strategisk bluff av er inom Muslimska brödraskapet. Erkänn att du, vänsterpartisten och islamisten Mostafa Malaekah, Göteborg, och islamisten Mustafa Issa inte bara är falska profeter när ni påstår att hijab är en islamisk plikt. Erkänn att ni också i decennier har ägnat er åt ett enastående lukrativt, skattefinansierat, organiserat bedrägeri, som Riksåklagaren borde utreda.

Säpo har äntligen vaknat och insett att antidemokratiska och antiintegrationspolitiska Muslimska brödraskapets verksamhet strider mot demokratins principer och utgör ett konkret hot mot Sverige. Skolinspektionen har insett det och stängt flera av era skolor.

Mulla Khalfi: Ni har inte en chans mot ”Säpokällan” Sameh Egyptsons avslöjande statsvetenskapliga doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige, Lunds universitet, disputation 10 februari.

Det är den anonyma tankesmedjan Fenix som har döpt Sameh Egyptson till ”Säpokällan”, de gör allt de kan för att svartmåla Egyptson och sätta stopp för disputationen. Egyptson har tidigare gett ut Holy White Lies. Muslim Brotherhood in the West ”Case – Sweden” (2018), som blivit två böcker på svenska: Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige (2020) och Bosättningen. Muslimska brödraskapets organisation och vision i Sverige (2021). Böcker som uppenbarligen Säpo har tagit på allvar.

Böcker som nu, tack vare Egyptsons biträdande handledare statsvetaren professor emeritus Mats Lindberg, Örebro universitet,

har klätts i en vetenskaplig dräkt och förvandlats till en statsvetenskaplig avhandling där betoningen ligger på Muslimska brödraskapets tolkning av islam som en politisk ideologi.

Och, inte heller att förglömma, med hjälp av Pia Egyptsons enorma insats ända från början i detta gigantiska, minst tio år långa demokratiprojekt. Hon har språkgranskat White Lies, Erövringen och Bosättningen, gjort layout och omslag till alla böckerna, hjälpt till att skapa ett eget webbarkiv och säkrat länkar till de olika webbarkiven i fotnoter. Hon har dessutom bidragit med ekonomiskt stöd till projektet. Sist men inte minst är det Pia Egyptson som tagit på sig ansvaret för barnen när Sameh Egyptson har grävt ner sig i arkiven långt hemifrån eller suttit klistrad vid datorn i kampen att upplysa svenska politiker och myndigheter om Muslimska brödraskapets samhällsomstörtande ideologi och verksamhet.

Egyptson kartlägger den organisatoriska och ideologiska samhörigheten mellan Muslimska brödraskapets huvudorganisation i Egypten och Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), som du mulla Khalfi, har varit ordförande för, vilket framkommer i den ovan nämnda blogglänken där jag lagt in den här bilden av dig och Chakib Benmakhlouf,

mannen som nu tack vare Egyptson, Säpo och Skolinspektionen går miste om många sköna skattemiljoner.

Mulla Khalfi: Det är inte konstigt att ni bedriver klappjakt på Sameh Egyptson. Men det är slut nu.

Inte bara Riksåklagaren utan också utbildningsminister Mats Persson (L) bör göra en djupdykning i IFiS organiserade bedrägeri som, vad gäller studieförbundet Ibn Rushd, haft fullt stöd av Folkbildningsrådet, trots massiv kritik inte bara från Egyptson, utan av mig, socialantropolog Aje Carlbom tillsammans med forskare från Försvarshögskolan och samhällsdebattörerna Johan Westerholm, ledarsidorna.se, och Rebecca Weidmo Uvell.

Riksåklagaren och utbildningsminister Mars Persson: Här kan ni läsa den digitala disputationsupplagan, på över 700 sidor, av Sameh Egyptsons avhandling. Jag uppmanar både Riksåklagaren och utbildningsministern att kontakta Lunds universitet och begära avhandlingen i tryckt version, då det är lättare att med den tryckta versionen få en överblick över Muslimska brödraskapets framträdande lilla inre cirkel som i decennier med hjälp av det Egyptson kallar ”organiserat hyckleri” har bedrivit det jag kallar organiserat bedrägeri. Chakib Benmakhlouf tillsammans med Mostafa Kharraki är nyckelpersoner i denna inre cirkel. Enbart under år 2019 lyckades Muslimska brödraskapets svenska gren via sina tre organisationer studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief och sina friskolor tillskansa sig 628 miljoner kronor av allmänna medel, i syfte att förändra Sverige inifrån och underminera demokratin (s. 359).

Internationella Hijabdagen 2023
Och nu åter till shariadoket och Muslimska brödraskapets organiserade hyckleri, för att använda Egyptsons term.

Att människors klädsel är kulturellt kodad har jag skrivit om i mängder med blogginlägg. Den assyriska krigarkungen Tiglatpileser I (d. 1076 före vanlig tideräkning) kodifierade den första kända lagen om kvinnors beslöjning, Medelassyrisk lag, § 40, alltså långt innan Allah genom ärkeängeln Gabriel ska ha sänt ner Koranen till profeten Muhammed på Arabiska halvön under 600-talets första decennier (610–632). Stentavlorna

grävdes fram av tyska geologiska sällskapet för ungefär hundra år sedan.

Internationella Hijabdagen är ett kapitalistiskt påfund, påhittat 2013 av sjalfabrikören Nazma Khan i Brooklyn, en kvinna ursprungligen från Bangladesh som lanserade 1 februari som ”World Hijab Day” i syfte att uppmuntra både islambekännande och icke-islambekännande kvinnor att bära hijab för en dag, och så klart sälja sina varor, vilket jag skriver om i det här blogginlägget från 2019 där jag lyfter fram de två kritikerna till tilltaget, Asra Nomani (född i Indien) och Hala Arafa (född i Egypten), och deras artikel i Washington Post 2015, båda uppvuxna i konservativa islambekännande familjer, utan något som helst tvång att vara beslöjade. De skriver att tvånget infördes av islamister på 1970-talet. Islamisterna var Muslimska brödraskapet, finansierade av Saudiarabiens petrodollar.

Jan Sjunnesson la den 8 januari i år på sitt Twitterkonto upp en talande norsk dokumentär från 2010 av Walid al-Kubaisi, norrman med ursprung i Irak, Frihet, likhet og det Muslimske brorskap, om Muslimska brödraskapet och hijab. Kubaisi intervjuar bland andra Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Bannas (d. 1949) yngre bror Gamal al-Banna och Muslimska brödraskapets dåvarande högste chef Mohammed Mahdi Akef.

Muslimska brödraskapet är, likt krigarkungen Tiglatpileser I i Mesopotamien, fixerade vid kvinnors beslöjning. Jag har i åtskilliga blogginlägg länkat till Gamal Abdel Nassers (d. 1970) beskrivning av det första Muslimska brödraskapets ledare, efter det att de 1952 hjälpt Nassers militärer att störta kungen, krävde av Nasser: Att han skulle stifta en lag om att alla kvinnor måste vara beslöjade. Nasser svarade, till publikens gapskratt, att ledaren inte kunde få sin egen dotter att beslöja sig, så hur trodde han att Nasser skulle kunna förmå Egyptens alla kvinnor att dölja håret.

Mahdi Akef (övre bilden längst till vänster) säger att Muslimska brödraskapets dröm är en samlad islamisk stat och skälet att småflickor ska vara beslöjade, vilket ju Mostafa Malaekah i åratal bedrivit intensiv lobbyverksamhet för, är att de ska vänja sig så att de bär hijab även i vuxen ålder (nedre bilden längst till höger).

De tre mellersta bilderna är från intervjun med Gamal al-Banna. Fadern var teolog, familjen religiös, systern var inte beslöjad. Gamal al-Banna är själv religiös och har en helt annan tolkning av islam än den äldre brodern, vilket man kan läsa om i den här engelskspråkiga intervjun från 2012, en tolkning som inte strider mot demokratins principer. Gamal al-Banna, som alltså växte upp i ett religiöst hem, säger att hijab är ett modernt fenomen och inte en islamisk tradition, att en kvinna som visar håret inte bryter mot några islamiska regler.

Religion är tolkning. Jag har lagt en bild av Hassan al-Bannas syster bredvid den finländska konvertiten och Muslimska brödraskapsaktivisten Helena (Benaouda) Hummasten,

tidigare ordförande för Sveriges muslimska råd (SMR), en förening vars koppling till Muslimska brödraskapet Sameh Egyptson redogör för i sin avhandling.

1900-tal i Egypten och 2000-tal i Sverige.

Helena Hummasten är lögnare och storbedragare. Hon har inte bara varit ordförande för SMR, hon har varit Ibn Rushds förbundsordförande och haft en ledande position i Islamic Relief. Det är inte fel att kalla Muslimska brödraskapets svenska gren för ett brottssyndikat.

Genom sin uniformspersedel signalerar hon dessutom avstånd från det demokratiska styret och för en totalitär diktatur där flickor och kvinnor degraderas till andra klassens medborgare. Skälet till hennes höga ställning inom Muslimska brödraskapets svenska gren är att hon behärskar svenska och till svenska översatte Brödraskapets viktiga texter då hon var redaktör för Brödraskapets tidskrift Salaam och den inre cirkelns arabiska män inte behärskade svenska språket.

Helena Hummasten har aktivt bidragit till att gräva den djupa avgrunden mellan svenska kvinnors individuella fri- och rättigheter och flickors/kvinnors slavliknande ställning i shariatowns, för att inte tala om uppkomsten av shariatowns genom mottot: ”Beträffande kultur har profeten Muhammad uttryckligen och med kraft förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil”, formulerat av den islamistiska indiern/pakistaniern Abu al-Ala Mawdudi och marknadsfört i Sverige av Muslimska brödraskapet.

Muslimska brödraskapets svenska gren består av en mycket liten andel av islams trosbekännare i Sverige, men genom sin intensiva lobbyverksamhet och sina småskrifter som delas ut i landets moskéer och går att ladda ner från internet om den ”sanna”, den ”autentiska” islam, om bland annat plikten att bära shariadok, har de påverkat tolkningen av islam i en allt reaktionärare och alltmer västfientlig riktning och skaffat sig en direktlinje till den högsta politiska makten i Sverige, liksom på lokal nivå, oberoende av om det varit borgerliga eller socialdemokratiska ledningar.

Röster höjs märkligt nog inte från andra imamer och religiösa ledare om att shariadok inte alls är en islamisk plikt, att beslöjning över huvud taget inte har koppling till islam. Vad jag vet är det bara Västeråsmoskén som offentligt tagit ställning med sin skrift Kvinnors klädesnorm enligt Koranen.

Inte ens Ahmadiyyas imamer höjer sin röst, trots att Muslimska brödraskapet betraktar dem som ”otrogna”, vilket man kan läsa om i propagandaskriften Att förstå Islam, ”de åtnjuter ingen respekt från muslimerna i Sverige”. Och också med tanke på de hätska kampanjer Mawdudi bedrev i Pakistan mot Ahmadiyyas anhängare.

Shariadoket (hijab) är antidemokratiska Muslimska brödraskapets politiska uniformspersedel och inte en islamisk tradition. Ändå är Ahmadiyyas kvinnor varje år enormt aktiva på Hijabdagen, påhejade av imamen Kashif Virk. På Twitter skriver han 27 januari 2023: Följ #jagarhijabi för att lära dig mer om slöjan och kvinnors rättigheter i Islam. Detta är den vanligaste frågan vi fått i den rikstäckande kampanjen #FrågaEnMuslim Passa på ställa fråga till @JagArHijabi #worldhijabday.

Ahmadiyyas hemsida kan man läsa deras version av Koranen: På s. 591, sura 24, vers 32 står det: ”Och säg till de troende kvinnorna att slå ned sina blickar och vaka över sina könsdelar, och att de icke visar sin skönhet eller sin utsmyckning, utom det som är synligt av den, och att de drar sina huvudkläden över barmen.”

Alltså samma uppmaning som Västeråsmoskén: ”Täck era bröst.”

Kashif Virk och Ahmadiyyas övriga imamer bör läsa Sameh Egyptsons avhandling och inse vad det är för islamtolkning Muslimska brödraskapet står för och fråga sig om de verkligen stöder den tolkningen. För det är ju MB:s tolkning de via hijab solidariserar sig med och därmed också signalerar avstånd från Sveriges demokratiska statsskick. Ahmadiyyas kvinnor med sitt firande av Hijabdagen gräver Helena Hummastens avgrund allt djupare. Imamerna bör förklara för sina anhängare att det inte är Allah kvinnorna prisar med sin beslöjning utan den hedniska krigarkungen Tiglatpileser I.

Sameh Egyptson avhandling är en tegelsten, men den är skriven på ett lättflytande språk och borde, efter disputationen då insmugna fel är korrigerade, bli en storsäljare och en självklar referens för alla som värnar om det demokratiska statsskicket med dess individuella fri- och rättigheter och inte vill ge en skattekrona till Muslimska brödraskapet och andra islamistiska rörelser verksamma i Sverige. Islamistiska Hizb ut-Tahrirs anhängare, som öppet deklarerar att deras mål är ett kalifat styrt av sharia, bjuds aldrig in till ministrarnas möten med ”muslimska organisationer”, medan Muslimska brödraskapets hycklande representanter har en stående inbjudan, trots att de har samma mål som Hizb ut-Tahrir och borde ha portats för åratal sedan.

Sameh Egyptsons avhandling Global politisk islam? har alla möjligheter att bli årets snackis såväl bland islamtroende som inte vill bli ihopkopplade med Muslimska brödraskapet under det vilseförande kollektivordet ”muslimer” som bland alla landets invånare som vill att det ska råda en tjock mur mellan religion och politik.

Demokratin är under attack. Ner med shariadoket. Förbjud shariadok inom skolan och inom all offentligt finansierad verksamhet. Dra in alla skattemedel till Muslimska brödraskapets myriader föreningar. Sätt upp Muslimska brödraskapets representanter på svarta listan och porta dem från allt samröre med politiker och myndigheter.

Mulla Khalfi: Det är slut.

1 februari 2023

Mona Lagerström fil dr