Alla inlägg av Mona Lagerström

Hanna Stjärne, VD, SVT: Ge filmaren Gorki Glaser Müller i uppdrag att göra en dokumentär om det hederskulturförnekande monstret Paulina de los Reyes från Chile och hur hon sedan slutet av 1990-talet med sin kommunistteoretiska fanatism har krossat livet för mängder med flickor i Sverige som lever i invandrade hederskulturer från Mellanöstern

På SVT 2 visas 25 oktober Gorki Glaser Müllers dokumentär Gorki versus Pinochet med anledning av att det är 50 år sedan Pinochets militärkupp i Chile. Dokumentären är en personlig berättelse om Gorkis familjs flykt och livet i Sverige. Föräldrarna var aktiva i motståndsrörelsen mot Pinochets militärdiktatur. En mycket farlig verksamhet, vilket tvingade föräldrarna att fatta beslut om sig och sina barns framtid. Modern och barnen flyttade till Sverige, fadern stannade kvar.

Bland annat intervjuar Gorki Glaser Müller professorn i ekonomisk historia Paulina de los Reyes, flykting från Chile, vars hederskulturförnekande aktivism jag har skrivit mängder med blogginlägg om, som de här Utrota vitskallarna! 1 och Utrota vitskallarna! 2 (en liten pjäs om den postkoloniala teoribildningen, del 3 saknas), liksom det här senaste från 1 september 2023 om monstren som satt käppar i hjulet för Sveriges arbete mot hedersförtryck. Jag skriver också om henne i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1 (2018), där jag efterlyser att hon och övriga inbördeskrigare i det akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA) utvisas, deporteras, förpassas ut ur Sverige.

Paulina de los Reyes kände sig liksom Gorkis familj tvingad att lämna Chile. Gorki Glaser Müller frågar henne: ”Är det någonting du pratar om, ditt motståndsarbete?” Alltså motståndsarbetet i Chile, inte Sverige. Hon svarar:

Hon fick barn.

Hanna Stjärne: Ge Gorki Glaser Müller i uppdrag att dokumentera Paulina de los Reyes motståndsarbete i Sverige, hennes hat mot nationalstaten, som är ett ”fängelse”, hennes hat mot den svenska historien, som enligt henne är exkluderande och därför borde skrotas, hennes hat mot svenskarnas ”vita” hud, hur hon har utnämnt landets invandrare till ”de förtryckta”, ”de koloniserade”, och svenskarna med sin ”vita” hud till ”förtryckarna”, ”kolonialmakten”, hur hon spridit den från USA importerade extremt västfientliga postkoloniala teoribildningen, som är en ny form av klasskampsretorik där den hatade borgaren har ersatts av ”vita” européer.

Hur hon 1997 gick till storms mot svenska kvinno- och genushistoriker,

”vita medelklassfeminister”, och dömde ut som rasism deras efterlysning av forskning om skillnader mellan olika kulturer för att försöka förstå mekanismerna bakom de inträffade hedersmorden och sänkte ända sedan dess en tung presenning över Sveriges arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Hur hon 2003 tillsammans med den ökända hederskulturförnekaren sociologen Masoud Kamali sprängde den pågående utredningen om fördelningen av makt och inflytande ur ett integrationspolitiskt perspektiv, där de båda ingick, fick en egen utredning av integrationsminister Mona Sahlin (S), ledd av Kamali, i vilken de påstår att Sverige är genomsyrat av ”strukturell rasism”, en utredning där flera ArA-aktivister ingick och som integrationsminister Jens Orback (S) underkände 2006, men vars ovetenskapliga påståenden lever kvar och sprids inom förvaltningen år 2023! se Anna Karin Wyndhamns artikel i Göteborgs-Posten 11 oktober 2023 ”Skjutningar och sprängningar – men Göteborg utbildar om mikroaggressioner”.

Det är fullkomligt sanslöst. Wyndhamn skriver om ett direktiv, ”Göteborgs Stads plan för att stärka insatser mot rasism 2020-2023”. Jag har i flera inlägg, liksom i min bok, skrivit om den nationella planen mot rasism, hur ArA i juni 2015 skrev brev till regeringen att de var bäst på forskning om rasism i Sverige, hur de tack vare S-regeringen och Ulf Bjereld fick miljoner från Vetenskapsrådet så att de kunde etablera Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Uppsala universitet, hur Muslimska brödraskapets aktivister bjöds in av kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) till sakråd och hur ”islamofobi” på deras begäran hamnade i nationella planen mot rasism, misstag som uppenbarats i dagarna då professor Mattias Gardell från CEMFOR, som är Muslimska brödraskapets främsta försvarare, bjöds in till Forum för levande historia för att fem dagar efter Hamas fasansfulla attack mot Israel tala om hans fullständigt ovetenskapliga rappakalja om ”islamofobi”. Hamas bildades som Muslimska brödraskapets palestinska gren. Muslimska brödraskapets svenska gren bjöd år efter år efter år, trots massiv kritik, in talare kända för sin extremt judefientliga retorik.

Jag har i åtskilliga blogginlägg skrivit om Muslimska brödraskapets glödande judefientlighet. Och hur Mattias Gardell kallar all kritik av Muslimska brödraskapet för ”islamofobi”, se exempelvis det här inlägget 8 januari 2019, Den ökända hästen från Troja.

Enligt Paulina de los Reyes är det rasism att utreda normer och makthierarkier i de invandrargrupper som bosatt sig i Sverige och hackordningen mellan olika invandrargrupper och invandrares inställning till Sverige, svensk lag och svenska normer. Läs det jag skriver i Utrota vitskallarna!.

Nyamko Sabuni (FP/L) ägnar sig således åt rasism när hon inför valet 2006 ger ut skriften Flickorna vi sviker. Om hederskultur i Sverige.

Liksom också Eduardo Grutzky (flykting från Argentina med mångårig erfarenhet av arbete mot hedersförtryck i Sverige) och journalisten och författaren Lars Åberg ägnar sig åt rasism när de 2013 publicerar boken Heder och samvete. En bok om hederskultur i Sverige,

eftersom hedersförtryck är ”en konstruktion” som låter påskina att ”vita” svenskar är överlägsna ”bruna” invandrare.

Bokens oläsliga text överst lyder: ”Gastkramande vittnesmål om statens feghet inför hedersvåld.” (Nathan Shachar, Dagens Nyheter)

”En lågmäld, skakande bok.” (Ingalill Mosander, Aftonbladet)

Böckerna skildrar helvetet på jorden för unga människor i Sverige. Ett helvete Paulina de los Reyes i över två decennier bromsat forskning om.

Invandrares skrämmande jubel efter Hamas fasansfulla attack, och judefientliga ramsor som skanderas i demonstrationer, liksom LVU-kampanjen, borde leda till ett drastiskt paradigmskifte: att nationell plan mot rasism med omedelbar verkan hamnar i dokumentförstöraren, liksom att det ovetenskapliga begreppet ”islamofobi”, ett ord för att tysta kritik av politisk islam, stryks i alla offentliga handlingar och information utgår till nationella, regionala och lokala myndigheter att inte en skattekrona ska gå till ”kampen mot islamofobi”.

Ett paradigmskifte från importerad klasskampsretorik om Sverige som genomsyrat av ”strukturell rasism” till total fokus på invandrarkulturer och judefientlighet. En ny nationell plan bör omgående upprättas som siktar in sig på makthierarkier i invandrade kulturer, hackordningen mellan olika etniciteter, invandrares inställning till den sekulära rättsstaten och till judar.

Hanna Stjärne: Paulina de los Reyes har ett gigantiskt ansvar för det kaos Sverige i dag befinner sig i på grund av hennes anklagelser att det är rasism att utreda skillnader mellan olika kulturer. Ge filmaren Gorki Glaser Müller i uppdrag att göra en dokumentär om Paulina de los Reyes och de andra aktivisterna i ArA från Sydamerika

och deras skattefinansierade motståndsarbete mot den västerländska demokratin.

26 oktober 2023

Mona Lagerström fil dr

Hanna Stjärne, VD, SVT: Helt sanslöst att SVT efter Hamas fasansfulla attack mot Israel inte har koll på vilka som ingår i Muslimska brödraskapets svenska nätverk! Kulturnyheterna har ett inslag 10 oktober med den välkända MB-aktivisten Kitimbwa Sabuni, som dessutom ljuger om Rousseau utan att Kulturnyheterna reagerar!

I det föregående inlägget skriver jag att Hamas bildades 1987 som Muslimska brödraskapets palestinska gren. Separatisten och bidragsentreprenören Kitimbwa Sabunis koppling till Muslimska brödraskapets svenska nätverk är sedan åratal väl känd, inte minst hans medverkan i studieförbundet Ibn Rushd, se exempelvis den här artikeln i Expressen av Johan Lundberg 12 september 2013, ”Med antirasismen som täckmantel” och den här artikeln i Dagens Samhälle 20 oktober 2014, ”Kretsen bakom Kaplan förringar terrorism”. Artiklarna är kuslig läsning så här efter Hamas skoningslösa attack. Jag har skrivit åtskilliga inlägg om Kitimbwa Sabuni och hans koppling till Muslimska brödraskapets svenska nätverk, jag återkommer till det strax.

Kulturnyheterna har 10 oktober ett inslag om hur Afrosvenskarnas Riksorganisation 9 oktober, dagen då slaveriet på den svenska kolonin S:t Barthélemy avskaffades 1847, avtäcker en minnessten över Gustav Badin, född slav, överlämnad som gåva till drottning Lovisa Ulrika 1760. Han vistades därefter vid det svenska hovet. Ordföranden Marie Cham säger att Badin ”konfronterades med en värld som inte alltid tillmätte honom det mänskliga värde som han förtjänade”.

Hur vet hon det?

Redan 24 april 2023 skrev Bulletins kulturchef David Lindén, i samband med att minnesstenen planerades, en bitsk artikel över hur Afrosvenskarnas riksorganisation väljer att porträttera Gustav Badin, ”Afrosvenskarnas riksorganisation yrar om Gustav Badin”. Lindén skriver som avslutning: ”Afrosvenskarnas riksorganisation borde hålla käften alternativt läsa en historiebok. Badin finns på Nationalmuseum. Då är man allt annat än glömd. Allt är inte rasism.”

Jag å min sida uppmanar Afrosvenskarnas riksorganisation och Kulturnyheterna att inte sprida vandringssägner om Rousseau.

Enligt Nationalencyklopedin föddes Badin 1747, enligt Wikipedia 1747 eller 1750. Han är alltså antingen 13 eller 10 år när drottningen får honom 1760. Jean-Jacques Rousseaus bok Emile eller Om uppfostran publicerades 1762. Då är Badin antingen 15 eller 12 år. Kulturnyheterna visar en illustration, som om jag inte minns fel är ur boken, mannen bakom Emile är läraren,

den lärare som övervakar vartenda steg Emile tar, vartenda andetag, varenda tanke. Rousseaus uppfostringsbok handlar inte om ett ”naturbarn” som släpps vind för våg att uppfostra sig själv utan begränsningar från vuxenvärlden.

Boken skildrar ett grymt socialt experiment, men inte så som Sabuni framställer det. Boken handlar om hjärntvätt, om att manipulera en pojke att lyda utan att pojken förstår att han lyder utan tror att han lyder av ”fri” vilja. Rousseau låter en lärare uppfostra sonen till en högreståndsfamilj. Läraren skiljer Emile från föräldrar och syskon direkt efter födseln för att ensam fostra Emile tills Emile är mogen att gifta sig vid tjugoårsåldern, en uppfostran utan ”tvång” säger Rousseau. Man kan inte tvinga ett barn att lyda genom hot och våld, säger han. Dock måste barnet veta sin plats och lyda läraren utan att läraren befaller. Foglighet och lydnad är nyckelord, liksom manipulation och list. Emile ska lyda utan att han vet att han lyder. Läraren flyttar med Emile ut på landet bort från det fördärvliga samhällslivet för att göra Emile till en ”naturlig” människa, eller så som ”naturen” skapat människan. Rousseau bestämmer vad som är ”natur”. Det stackars barnet har ett enda sällskap ända till femtonårsåldern, läraren, som noga förbereder allt Emile sedan av fri vilja önskar. Emile fostras till att vilja allt han bör vilja och inte vilja det han inte bör vilja.

Läraren förbereder till och med vilken slags kvinna Emile bör gifta sig med så att Emile vet att han träffat den ”rätta” när han väl träffar Sophie. Målet med Emiles uppfostran sägs vara att skapa en fri och självständig man. Men Emile är så bunden vid läraren att han när han och Sophie i slutet av boken fått barn bönar och ber läraren: ”Råd oss, led oss, vi skall lyda dig. Så länge jag lever kommer jag att behöva dig.”

Rousseaus uppfostringsmetod att genom indoktrinering och beteendekontroll få folk att lyda utan att de vet att de lyder, vilja allt de bör vilja och inte vilja allt de inte bör vilja, anammades av Sovjetunionen, av Mussolini, av Hitler och av Muslimska brödraskapet.

Brödraskapet indoktrinerar i flera år helt i Rousseaus anda handplockade presumtiva medlemmar innan de handplockade ens får kunskap om att det rör sig om Muslimska brödraskapet och inbjuds att svära en trohetsed. Indoktrineringsprocessen är likadan var på jorden den än tilldrar sig.

I det här blogginlägget 25 september 2019 riktat till Folkbildningsrådets genomkorrumperade Erik Amnå som ”granskade” studieförbundet Ibn Rushd, naturligtvis till Ibn Rushds fördel, redogör jag för hur ”rovdjursbröder” jagar presumtiva ”byten” i skolor och på universitet och handplockar lämpliga kandidater. Jag beskriver indoktrineringsprocessen och ger röst åt individer som utsatts för den.

Notera att jag skriver att Kitimbwa Sabuni är kopplad till Muslimska brödraskapets svenska nätverk, det är inte samma sak som att han är medlem. Jag vet inte om han är medlem. Muslimska brödraskapet har gott om medlöpare.

Att Kitimbwa Sabuni förvanskar historien för att gynna sin bidragsentreprenörsverksamhet är inget nytt. I det här inslaget i Kulturnyheterna 18 juni 2020 kräver han att den svenska historien ska skrivas om, att det inte är lämpligt att skriva positivt om Gustav III på hans staty vid Skeppsbron i Stockholm, vilket jag skriver om i det här inlägget 18 juni 2020 där jag kallar Sabuni fullblodsrasist, att han är en av Sveriges grövsta rasister, att han ska likställas med vit makt-anhängare, att han har byggt hela sin offentligt finansierade verksamhet på sin hudfärg och religionen islam.

I det här inlägget 2 juli 2020 skriver jag att han bedriver ett offentligt finansierat inbördeskrig, att han är separatist och motståndare till integration.

Det skrämmande är att SVT inte har koll på antidemokratiska krafter som skapat sig en egen skattefinansierad nisch genom att utmåla Sverige som skurkstat och Sveriges ”vita” befolkning som ”rasister” eller ”islamofober”. Ännu mer skrämmande är det i dessa dagar efter Hamas attack.

Jag har som nämnts skrivit åtskilliga blogginlägg om Kitimbwa Sabunis koppling till Muslimska brödraskapets svenska nätverk, bland annat i mina inlägg riktade till Hanna Stjärne våren 2021, efter det att Bulletins dåvarande ledarskribent Per Gudmundson efterlyste ett vuxet samtal om islam, bland annat skriver jag det här 1 april 2021 om hur SVT låter Muslimska brödraskapet använda SVT som propagandakanal.

Tillsammans med Elvir Gigovic och Helena Benaouda presenterar Sabuni en rapport till FN 5 mars 2013 om apartheidstaten Sverige. Det är bland annat den rapporten Johan Lundberg refererar till i den ovan nämnda artikeln.

Islamisten Helena Benaouda var då Ibn Rushds förbundsordförande. Hon har cirkulerat på ledande poster i Muslimska brödraskapets alla föreningar och därmed i decennier varit offentligt finansierad. Islamisten Gigovic hör också hemma hos Muslimska brödraskapet. Tre islamister presenterar en rapport om apartheidstaten Sverige.

I mars 2013 krävde Kitimbwa Sabuni att SVT:s nyhetsankare skulle få bära islamisk huvudduk, trots policyn om att nyhetsankare ska vara neutralt klädda, det politiska plagg jag skriver om i föregående inlägg, det plagg Helena Benaouda bär och som SVT gör allt för att normalisera utan att meddela tittarna att plagget är Muslimska brödraskapets uniformspersedel.

Hanna Stjärne: Gör upp en lista på antidemokraterna i Sverige som har kända kopplingar till Muslimska brödraskapet och ge listan till varenda medarbetare.

Det är dags att granska den offentliga finansieringen av Afrosvenskarnas riksorganisation och Kitimbwa Sabuni. Vad har de åstadkommit? Vad är resultatet av deras separatistiska och Sverigefientliga verksamhet?

Efter de våldsamma attackerna mot polisen i samband med koranbränningarna, efter Hamas attack mot Israel och jublet bland palestinier i Sverige står det klart att landet är fullt av människor som inte alls skriver under på ”allas lika värde” och demokratins idéer.

Det är dags att granska SVT:s val av dokumentärer och bristande information om islamister och Sverigefientligheten som frodas. SVT visar om och om igen hur många dokumentärer som helst om andra världskriget och Hitler. Men inte en enda om Muslimska brödraskapet.

Efter det att Hanna Stjärne tillträdde som VD har det varit knäpptyst i SVT om islamister och hur de eroderar det svenska demokratibygget. Hanna Stjärne har hållit islamisterna om ryggen. Hon har låtit Muslimska brödraskapet använda SVT som sin propagandakanal. Kulturnyheternas inlägg om Gustav Badins minnessten är ett enda långt reklaminslag för Kitimbwa Sabuni och Afrosvenskarnas riksorganisation.

SVT har ett stort sparbeting. Det hela Sverige skulle tjäna på är att Hanna Stjärne med sin hutlösa lön med omedelbar verkan entledigas från sin post. Hennes agerande måste betraktas som grovt tjänstefel.

12 oktober 2023

Mona Lagerström fil dr

Hanna Stjärne VD, SVT: Upplys oss om vilken extrem tolkning av islam kvinnor i shariadok representerar! I Iran kämpar kvinnor för att slippa vara beslöjade. De fängslas, de misshandlas, de döms till piskrapp, de dödas. Årets fredspristagare Narges Mohammadi, fängslad, dömd till 150 piskrapp, kämpar för kvinnors rättigheter i Iran samtidigt som SVT gör allt för att normalisera en extrem och västfientlig tolkning av islam. SVT går de iranska mullornas ärende. SVT går Saudiarabiens, Qatars, Recep Tayyip Erdogans, talibanernas och Hamas ärende

Hanna Stjärne: Upplys oss! Kvinnor i vissa invandrarkvarter i Sverige, det jag kallar shariatowns, är lika ofria att välja sin klädsel som kvinnorna i Iran, Afghanistan, och för att ta ett ännu färskare exempel, kvinnorna i Gazaremsan där Hamas styrt sedan 2007. Hamas bildades 1987 som Muslimska brödraskapets palestinska gren. Muslimska brödraskapet, grundad 1928 i Egypten, är en politisk rörelse med ett politiskt program och politiska mål, att hela världen styrs av deras tolkning av sharia. Sameh Egyptson har nyligen lagt fram en doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren, där Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) är huvudorgan och där bland andra studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief ingår.

Grundaren var influerad av Mussolini och Hitler.

Muslimska brödraskapet är en glödande judefientlig rörelse. IFiS, Ibn Rushd och det nedlagda ungdomsförbundet bjöd som talare år efter år efter år in internationella bröder med en känd judefientlig retorik. Här är bilder från Ibn Rushds hemsida som mer för tankarna till en koranskola än ett studieförbund ägnat åt folkbildning.

Shariadoket är ett separatistiskt, västfientligt politiskt plagg. Det spelar ingen roll hur frivilligt en kvinna i Sverige än bär shariadoket, det viktiga är att plagget signalerar separatism och västfientlighet, ett kraftigt avståndstagande från ”allas lika värde”, ett genuint hat mot väst och vår sekulära rättsstat. Det är SVT:s skyldighet att meddela tittarna vilken extrem tolkning av islam kvinnan/flickan som visas i rutan representerar! Hon kan över huvud taget inte representera en demokratisk värdegrund. Den här idrottsledaren i SVT Stockholm 8 oktober

talar om värdegrundsarbete inom idrotten, iförd Muslimska brödraskapets separatistiska uniformspersedel, som är ett politiskt plagg. Inslaget sändes efter det att Hamas attackerat Israel! Idrottsledaren ser ut precis som kvinnorna i Gazaremsan tvingas se ut efter det att Hamas tog kontroll 2007.

Att visa kvinnor/flickor i shariadok utan en textremsa som markerar vilken extrem tolkning av islam de representerar är som att ständigt låta Jehovas vittnen representera alla kristna i hela världen.

Ända sedan Muslimska brödraskapet finansierade av Saudiarabien, som tack vare oljekrisen 1973 vadade i petrodollar, över hela världen, bland annat via Muslim World League (MWL) grundad 1962 och World Assembly of Muslim Youth (WAMY) grundad 1972, spred att det är obligatoriskt för islams kvinnor att täcka håret har en kulturell klädkod som signalerar klass, social status, regional tillhörighet i likhet med svenska landskapsdräkter, storstad, landsbygd, förvandlats till ”islamisk tradition” och med hjälp av internet globaliserats och standardiserats. Från kulturellt varierad klädsel i islamdominerade länder till shariadok.

Muslimska brödraskapets tidigare talesperson i väst, Kamal Helbawy, berättar för forskaren Lorenzo Vidino i The closed circle. Joining and leaving the Muslim Brotherhood in the West om samarbetet mellan Muslimska brödraskapet och MWL och WAMY.

Förutom MWL och WAMY inrättade Saudiarabien islamiska universitetet i Medina 1961 för enbart manliga studenter och har sedan dess finansierat mängder med utländska studenter som far tillbaka till sina hemländer och sprider Saudiarabiens extremt reaktionära och västfientliga tolkning, wahhabismen. Det vimlar av dem i Sverige. Och alla predikanter påstår att det är obligatoriskt för islams kvinnor att täcka håret. Vilket reaktionära predikanter inom alla möjliga andra tolkningar av islam har anammat.

Hanna Stjärne: Upplys oss! Upplys oss om vilken extrem tolkning av islam kocken Camilla Hamid, som senast medverkade i Go’kväll 7 oktober, anslutit sig till. SVT skulle aldrig bjuda in en person som stoltserar med nazisternas hakkors till att laga mat i Go’kväll. Eller intervjuas av Carina Bergfeldt?

I det här blogginlägget 21 januari 2022 skriver jag om det extremt dåliga omdömet av Carina Bergfeldt att på 20-årsdagen av mordet på Fadime Sahindal intervjua Camilla Hamid insvept i ett västfientligt politiskt plagg. Jag skriver om Cordobaskolan hon då var anställd på.

Mohamed Omar skriver på Det goda samhället 6 mars 2020 om Cordobaskolan och kopplingen till Saudiarabien. Han hänför till ett reportage på Nyhetsbyrån av journalisten Isabelle Eriksson, Saudiska kungahuset sponsrar skola i Stockholm, som inte längre går att länka till. Aftonbladet skriver 18 januari 2023 att skolan är polisanmäld och krävdes på 1,5 miljoner kronor.

Hanna Stjärne: Upplys oss! SVT borde ha upplyst tittarna om vilken extrem politisk tolkning av islam lärarstudenten Farhiya Feysal i Sverige möts 5 oktober tillhör.

Hon pratar om mellanförskap och fattigdom samtidigt som det låter på henne som om det är vanligt att somalier pendlar mellan hemlandet och Sverige. Kan man pendla mellan Somalia och Sverige och samtidigt vara fattig?

Hon utbildar sig till lärare! I den separatistiska och västfientliga utstyrseln!

Farhiya Feysal är inte en random islamtroende kvinna, det hör man i programmet. Hon är otroligt slängd i käften och totalt genomsyrad av inställningen att Sverige är fienden och hon och gangsterkillarna är offer för det fientliga Sverige. År 2018 utsågs hon till Ortens bästa poet. I den här intervjun säger hon att det råder ett segregationskrig i Sverige.

Samma redaktör Johan Åsard, projektledare Jorun Collin, ansvarig utgivare Sofia Dahlström låg bakom gyttjebrottningen om shariadok på skolflickor i Sverige möts 14 december 2022, som jag kritiserar i det här inlägget 1 januari 2023.

Hanna Stjärne: När tänker du upplysa SVT:s alla medarbetare om att shariadoket är ett västfientligt politiskt och separatistiskt plagg?

Gulan Avci, ledamot i Liberalernas partistyrelse, säger nej till utredning av shariadok i skolan eftersom en utredning kan få motsatt effekt. En utredning! ”Att flickor kanske inte får gå i förskolan eller att flickor i grundskolan hamnar i de religiösa friskolorna, säger hon.”

Det här är inte riktigt klokt. Inför valet 2006, alltså för snart 20 år sedan, gav riksdagskandidaten Nyamko Sabuni, Folkpartiet, numera Liberalerna, ut skriften Flickorna vi sviker. Om hederskultur i Sverige.

Där skriver hon:

När ska politikerna inse att shariadoket är ett politiskt plagg som skolflickor under inga omständigheter ska bära. Skolflickor ska inte vara reklampelare för föräldrarnas antidemokratiska, västfientliga värderingar!

Hanna Stjärne: Så länge SVT driver normaliseringen av shariadoket behöver politikerna inte ta tag i frågan och utreda vilka Sverigefientliga värderingar som ligger bakom plagget.

9 oktober 2023

Mona Lagerström fil dr

Dan Korn, Bulletins chefredaktör, har fått en snilleblixt. Alldeles på egen hand, utan stöd av någon som helst forskning har han svaret på varför unga kvinnor inom islam bär huvudduk

I en krönika i Bulletin 8 oktober med rubriken ”Vem hade Fadime helst sett i receptionen?” skriver chefredaktör Dan Korn följande:

Under de senaste knappa femtio åren har det i hela den muslimska världen blivit vanligt att unga kvinnor bär huvudduk, inte därför att deras mammor och mormödrar gjort det före dem, utan därför att de inte bar huvudduk. Den äldre generationen såg sig som mer sekulär, vilket tog sig uttryck bland annat i att man lade bort huvudduken. Men man lade inte bort fördomar och skrock. Miniatyrkoraner omöjliga att läsa men använda som amuletter kan ses som en symbol för denna inställning. De kvinnor som satte på sig huvudduken gjorde det som en markering mot skrocken, fördomarna, miniatyrkoranerna, okunniga imamer som bara kunde rabbla böner utan att kunna förklara och inte minst mot hederskulturen. Huvudduken var för dem i stället en intellektuell tolkning av islam, med kunnighet i Koranen. Samtidigt symboliserade huvudduken här modernitet och storstadsliv mot gammaldags landsbygd.

Min kursiv.

Den som har kunnighet i Koranen vet att det inte står någonstans att kvinnor ska bära huvudduk, se exempelvis Västeråsmoskéns genomgång i Kvinnors klädesnorm enligt Koranen.

Dan Korn ska dock ha en eloge för att han vägrar använda ordet slöja och förklarar varför.

Här förklarar jag i bild varför hijab är ett politiskt plagg och ska likställas med nazisternas hakkors.

8 oktober 2023

Mona Lagerström fil dr

Ägarfamiljen Bonnier: När ska ni fatta att islamismen är den fjärde totalitära politiska ideologin i Europa efter kommunismen, fascismen och nazismen och kräva att journalister som skriver i era tidningar har kunskap om islamism? Nu senast är det Petter Larsson som i Sydsvenskan 23 september demonstrerar att han är totalt okunnig, fullkomligt blåst

Malmö stad ordnade en islamofobikonferens där bland andra könsapartheidmissionären Salahuddin Barakat medverkade. Sameh Egyptson, som i februari disputerade på en avhandling om Islamiska förbundets koppling till Muslimska brödraskapet, kommenterar 22 september den ensidiga konferensen som kostade 300 000 kronor samt svaret han fick av Malmös kulturförvaltning.

Petter Larsson, som för övrigt recenserade Sameh Egyptsons disputation! i Aftonbladet 11 februari 2023, skriver om Malmös islamofobikonferens i Sydsvenskan 23 september, ”Vad betyder ’islamism’ egentligen? Rapport från en konferens i din närhet”.

När jag var ung var landets kutursidor ett andra universitet. I dag kan fullkomligt okunniga journalister publicera sig på kultursidorna. Petter Larssons världsbild är vänster – höger. Bara för att talare på islamofobikonferensen definierar sig som vänster innebär inte det att kritik av islamismen är ett uttryck för högerextrema åsikter.

Islamism är extremhöger, det jag kallar shariapolitiska extremhögern. Islamism innebär att islam och politik är oupplösligt förenade, vilket är en totalitär politisk tolkning av islam, sharia står över svensk lag.

Det är ingen konspirationsteori att Saudiarabien, Qatar, Iran, Turkiet bedriver intensiva påverkansoperationer i Sverige i syfte att islamisera Sverige.

Ägarfamiljen Bonnier: Är Recep Tayyip Erdogans islamisering av Turkiet verkligen en förebild för Sverige? Hans parti betraktas som ett systerparti till Muslimska brödraskapet. Varför ställer ni inte krav på era ansvariga utgivare, redaktionschefer och journalister att de håller sig informerade om de systemhotande rörelser som är verksammma i Sverige? I det här blogginlägget kommenterar jag de okunniga recensionerna av Sameh Egyptsons disputation! som Expressens kulturchef Victor Malm och Sydsvenskans ledarskribent Moa Berglöf vräkte ur sig.

Muslimska brödraskapets svenska gren har varit verksam i Sverige i decennier. Tack vare ägarfamiljen Bonniers nonchalanta inställning till totalitära politiska rörelsers aktiviteter i Sverige har Muslimska brödraskapets olika föreningar som exempelvis studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief de senaste decennierna kunnat hösta in hundratals miljoner skattekronor, förutom alla de skattemiljoner som Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS) och Sveriges muslimska förbund (SMF) årligen höstar in från Myndigheten för stöd till trossamfund.

Jag har skrivit åtskilliga blogginlägg om Salahuddin Barakats nära samarbete med Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd, hans separatism, hans könsseparatism, hans vidriga kvinnosyn som strider mot svensk lag, hans ultrareaktionära inlägg på Islamakademins hemsida när han marknadsförde sig själv och Islamakademin 2013, exempelvis det här inlägget 26 augusti 2023.

Ägarfamiljen Bonnier: Muslimska brödrskapet är en glödande judefientlig rörelse. Brödraslapets grundare Hassan al-Banna (1906–1949) var influerad av både Mussolini och Hitler. Han samarbetade med Hitler under andra världskriget! Han lät Hitler träna sin milis! Det var ingen slump att Islamiska förbundet år efter år efter år trots hård kritik bjöd in talare kända för sin antisemitiska retorik. Talarna var bröder.

Salahuddin Barakat deltog i Islamiska förundets olika konferenser, som den här konferensen 2018, där de två extremisterna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil, som drev en förtalsrättegång mot den socialdemokratiska politikern Ann-Sofie Hermansson, medverkade. Även Rashid Musa, ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund, Sveriges unga muslimer (SUM), medverkade. SUM är numera nedlagt efter det att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vägrade ge dem bidrag och krävde tillbaka redan utbetalade bidrag eftersom deras verksamhet stred mot demokratins idéer.

Ägarfamiljen Bonnier: Om ni värnar om vårt demokratiska styrelseskick, vilket ni påstår att ni gör, bör ni uppmana alla era ansvariga utgivare, redaktionschefer och de journalister som skriver om islamism att noggrant studera den österrikiska konvertiten Leopold Weiss snart hundra år lilla bok Islam at the crossroads.

Det är den bästa introduktion som finns till islamism, han demonstrerar vad det innebär att islam och politik är oupplösligt förenade. I det här blogginlägget skriver jag om hans extremt västfientliga bok och om hans enorma inflytande. Det räcker med att nämna Pakistan, Iran, Afghanistan.

27 september 2023

Mona Lagerström fil dr

Mahmoud Khalfi, antidemokratiska, separatistiska, islamistiska Muslimska brödraskapets intensivt lobbyverksamma slipade politiker, har vunnit en storseger när jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) utnämner somalisvenska Deqa Abukar i shariadok, Muslimska brödraskapets uniformspersedel, till ledamot i Jämställdhetsmyndighetens insynsråd. Med detta enda drag slänger Liberalerna åratals arbete mot hedersförtryck i sjön och signalerar att på landsmötet i november kommer Liberalerna inte att rösta för att shariadoket förbjuds i skolan

Vilket svek. Vilket fruktansvärt svek mot alla flickor som av sina föräldrar tvingas bära shariadoket. Och det av en liberal jämställdhetsminister!

Detta är vad shariadoket representerar:

Plagget är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Brödraskapets grundare Hassan al-Banna (1906–1949) var influerad av Mussolini och Hitler. Brödraskapet samarbetade med Hitler under andra världskriget! Hans mannar fick militär träning av Hitler!

Brödraskapet är en glödande judefientlig rörelse, tillika extremt kvinnofientlig och har med sina lögner mjölkat Sverige på hundratals skattemiljoner till sin separatistiska verksamhet.

Banna ville ha ett identitetsmärke som signalerar hur långt ett land har islamiserats på samma sätt som Mussolinis svartskjortor och Hitlers hakkors signalerade dessa gruppers utbredning. Plagget är ett sent 1900-talsplagg, som andra reaktionära uttolkare av islam har anammat, och ingen islamisk tradition, vilket Bannas bror kommenterar i en norsk dokumentär.

Mannen ovan till vänster Mohammed Mahdi Akef var Muslimska brödraskapets ledare 2004–2010.

Shariadoket ska likställas med hakkorset. Det är en lika glödande judefientlig signal som hakkorset.

Jag har skrivit åtskilliga inlägg om den slipade politikern Mahmoud Khalfi,

bland annat det här inlägget 3 september där han i SR P1 Söndagsintervjun fullständigt dribblar bort den otroligt dåligt pålästa journalisten Martin Wicklin.

Bara det faktum att Wicklin inte greppat att det är en slipad politiker han valt att intervjua, inte en harmlös imam.

För det första: Khalfis lojalitet är inte riktad mot Sverige, Khalfis edsvurna lojalitet är riktad mot Muslimska brödraskapet, mot det här gänget

För det andra: Bara en sådan sak som att Khalfi i Söndagsintervjun nämner att han fick höra talas om en högskola om islam i Frankrike och att han där läste islamisk teologi, vilket man kan läsa om på Stora moskéns hemsida, men att Wicklin inte kollade upp vad IESH Château-Chinon i Frankrike, där Khalfi studerade, är för internatskola. Den grundades 1992 av Muslimska brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Qaradawi. Det var alltså Muslimska brödraskapets politiska tolkning av islamisk teologi som Khalfi studerade 1998, tio år efter det att han kom till Sverige från Tunisien.

Pierre Durrani, tidigare medlem i Muslimska brödraskapet, som medverkade i forskaren Magnus Norells MSB-studie om Muslimska brödraskapet i Sverige tillsammans med forskaren Aje Carlbom,

berättar för forskaren Lorenzo Vidino i boken The closed circle

hur Mostafa Kharraki, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, se bild ovan, föreslog att den intet ont anande Durrani skulle läsa på Qaradawis franska internat och 1994, två år efter internatets bildande, ordnade ett skattefinansierat stipendium från Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) åt Durrani! Durrani nämner Khalfi, liksom de fyra medgrundarna på bilden ovan.

Om Wicklin hade varit påläst hade han kunnat ställa verkligt skarpa frågor till Khalfi.

Wicklin försöker pressa Khalfi på hur han ställer sig till Qaradawis grova uttalanden om judar och Khalfi svarar att de har mycket goda kontakter med judiska församlingar i Sverige och det Judiska centralrådet!

Wicklin, till hans försvar, säger att Qaradawi är ideolog när Khalfi säger att Qaradawi aldrig sagt att han är ledare för Muslimska brödraskapet.

Qaradawi erbjöds ledaskapet men tackade nej med motiveringen att han gjorde större nytta som ideolog, han hade ju, där han bodde i Qatar, ett eget TV-program på Al-Jazeera. Khalfi säger att Qaradawi tillhör hela den muslimska världen, att hela den muslimska världen respekterar honom, att vissa uttalanden inte är lämpliga. Har ni fördömt? frågar Wicklin. Självklart, ljuger Khalfi.

Wicklin, till hans försvar, försöker också pressa Khalfi på inbjudna talare med en antisemitisk retorik och Khalfi kör samma lögner som Abdirizak Waberi när han var Islamiska förbundets ordförande. Khalfi säger: Vi har inte resurser för att granska alla, vi vet att den här föreläsaren är snäll men så upptäcker man att han någon gång uttalat sig som vi inte har en aning om. Vi har lärt oss. Vi är mycket försiktigare nu för att undvika onödiga diskussioner och kommentarer.

Och för att vara säkra på att skattemiljonerna fortsätter att strömma in till studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief, Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), Sveriges muslimska förbund (SMF) bland annat.

Det var Muslimska brödraskapets bröder som Islamiska förbundet, studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges unga muslimer (SUM) brukade bjuda in! Khalfi vet mycket väl vad de inbjudna talarna hade för inställning till judar.

Att det var bröder som bjöds in hade Wicklin kunnat berätta för lyssnarna, om han varit mer påläst. Om han varit påläst, och hade gått igenom hela Sameh Egyptsons avhandling innan han intervjuade den ”kränkta” Khalfi som av Egyptson ”anklagas” för att tillhöra Muslimska brödraskapet, hade han också kunna förklara för lyssnarna att Muslimska brödraskapet består av en liten krets på ungefär 13 personer, där Khalfi ingår,

som strävar efter att vara kollektivet ”muslimers” talespersoner i Sverige, en maktposition, att de har lärt sig nyckelorden de vet att svenska politiker vill höra så att de kan kamma hem skattemiljonerna de vill ha. Och att det är de nyckelorden Khalfi, som den slipade politiker han är, strör omkring sig, som tolerans, integration, samarbete, kärlek vinner över hat, vi är som kristdemokrater och dribblar bort Wicklin.

Kristdemokraterna respekterar vår grundlag och har inte i sitt partiprogram att Sverige ska styras utifrån deras tolkning av Bibeln.

Wicklin säger att Muslimska brödraskapet inte vill skilja på politik och religion och frågar Khalfi hur han ställer sig till det sekulära samhället där religionen bör vara en privat fråga och greppar inte att Khalfi beskriver Muslimska brödraskapets islamism när han säger att den ”rätta” förståelsen av islam det är ett sätt att leva, man lever med sin religion som politik . . .  Man kan inte åtskilja mellan min tro och religion och mitt liv i samhället.

Islam som ett totalt levnadssätt som reglerar individens och samhällets liv in i minsta detalj.

Det är exakt den dogmen Khalfi följer i intervjun, han är orubbligt lojal mot Muslimska brödraskapet och politiker ut i fingerspetsarna när han svarar Wicklin.

Khalfi säger att ingen definierar vad de menar med islamist. Wicklin försöker pressa honom och Khalfi säger att termen har blivit negativt laddad.

Martin Wicklin, producent Fanny Hedenmo, kanalansvariga Nina Glans och VD Cilla Benkö borde ha insett när de lyssnade igenom programmet före sändning att Khalfi inte ger ett enda rakt svar och beslutat att intervjun aldrig skulle sändas.

Om dessa personer stoppat sändningen av intervjun med Khalfi i stället för att låta honom ikläda sig offerrollen hade kanske Deqa Abukar aldrig utnämnts till ledamot i Jämställdhetsmyndighetens insynsråd.

SR:s intervju och Abukars utnämning är skandalösa.

Både intervjun och utnämningen lyfter fram Muslimska brödraskapet som en mäktig maktfaktor i Sverige. Cilla Benkö måste ju ha insett att Muslimska brödraskapets inre krets gnuggade händerna av förtjusning över hur skickligt Khalfi dribblar bort Martin Wicklin. Hon måste ju kunna se skillnaden mellan raka svar och svammel.

Cilla Benkö har det yttersta ansvaret för att Martin Wicklin och Fanny Hedenmo inte kan någonting om Muslimska brödraskapets fyra decennier långa verksamhet i Sverige och ändå låter dem göra en intervju med en medlem i den inre cirkeln.

Hur mycket ligger Jakob Forssmed och KD bakom utnämningen av Deqa Abukar? Ett religiöst parti i regeringsställning under nuvarande säkerhetspolitiska läge och OIC:s och Muslimska brödraskapets krav på hädelseförbud kan bara leda till katastrof för den svenska demokratin.

Vilket svek. Vilket fruktansvärt svek mot alla flickor som av sina föräldrar tvingas bära shariadoket, ett politiskt plagg som signalerar att bäraren inte har något egenvärde, att avfällingar från islam, judar och homosexuella förtjänar döden. Kort sagt ett plagg som raderar grundlagsskyddade individuella fri- och rättigheter. Vilket svek mot vår grundlag. Och det av en liberal jämställdhetsminister!

8 september 2023

Mona Lagerström fil dr

SVT Kulturnyheterna: Hur tänker ni när ni låter den monstruösa hederskulturförnekaren America Vera Zavala, född i Rumänien 1976, tala om den chilenska sångaren och poeten Victor Jara 50 år efter militärkuppen i Chile och mordet på honom? Kunde ni inte hitta en enda person i Sverige född i Chile, med personliga minnen av Victor Jara och militärkuppen? Hur är det med Sverigespeglingen när ni väljer en person gift med en av SVT Uppdrag gransknings journalister i stället för en humanistiskt lagd person inom kulturvärlden med egen erfarenhet?

Enligt Wikipedia är America Vera Zavalas mor från Peru och fadern från Chile. Hur representativ för Victor Jara f. 1973 och militärkuppen i Chile är en person född i Rumänien tre år efter militärkuppen och Victor Jaras död?

I det här inlägget 1 september 2023 om de sydamerikanska hederskulturförnekarna beskriver jag hur Vera Zavala sätter kommunistiska teorier framför verkligheten och påstår att hederskultur är något som uppstått i Sverige och hur hon 2007 sågar en pjäs om just hederskultur och stryper kulturvärldens möjligheter att belysa hederskulturproblematiken genom att stämpla det som rasistiskt.

Hon påstår att kampen mot hedersförtryck är ett redskap för islamofober.

Inslaget i Kulturnyheterna handlar om att Högsta domstolen i Chile 50 år efter mordet på Victor Jara har fastställt sju officerares fängelsedomar. Programledaren Kristofer Lundström frågar Vad betyder domen så långt efteråt?

Och Kulturnyheterna låter America Vera Zavala kommentera beslutet! Vera Zavala som inte vet vad sanning är säger i Kulturnyheterna ”Det viktiga är att det finns en dom. Till slut vinner sanning över lögn.”

Hon säger att Victor Jara var rösten för Allende-tiden, att han har skrivit den vackraste kärlekssången, om att arbetare också kan bli förälskade och att deras kärlekshistorier också är värda att berättas.

Säger denna hederskulturförnekare som genom sin aktivism har krossat så många unga människors liv och drömmar och gjort det omöjligt för dem att ens komma i närheten av att få uppleva en förälskelse.

Så SVT: Hur är det med Sverigespeglingen? Varför just Vera Zavala? Detta monster, som jag kallar henne i det tidigare blogginlägget.

Finns det inte en enda humanistiskt lagd person verksam inom den svenska kulturvärlden med egna minnen av militärkuppen, Victor Jara och hans betydelse som hade kunnat uttala sig?

5 september 2023

Mona Lagerström fil dr

Cilla Benkö, VD SR: Varför låter SR påskina att en debatt, som pågått sedan 2005 om Islamiska förbundets koppling till Muslimska brödraskapet, skulle vara en nyhet i samband med Sameh Egyptsons avhandling? Martin Wicklins och Fanny Hedenmos Söndagsintervju 3 september med Mahmoud Khalfi är ett haveri där fakta förvandlas till anklagelser. Om man inte kan lita på att public service ger korrekt information, vilka medier ska man då kunna lita på? Så länge public service backar upp Muslimska brödraskapets svenska gren kommer MB att fortsätta kamma hem miljoner och åter miljoner skattekronor

Just för att debatten varit så ihållande sedan 2005, då frilansjournalisten Salam Karam i Expressen 9 september 2005, ”S lierar sig med extremisterna”, slog larm och Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) sedan dess så konsekvent förnekat alla kopplingar var Sameh Egyptsons

syfte med sin doktorsavhandling Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige att undersöka om IFiS organisatoriskt, ideologiskt och praktiskt politiskt är kopplat till transnationella Muslimska brödraskapet. Sameh Egyptsons avhandling är en statsvetenskaplig avhandling som enbart behandlar Muslimska brödraskapet som en politisk organisation. Han berör över huvud taget inte den andliga aspekten av islam.

Ändå behandlar Martin Wicklin i Söndagsintervjun avhandlingen som en religionsvetenskaplig avhandling och betonar hur Mahmoud Khalfi, imam och VD för Stockholms stora moské, hittade vägen till sin religion! Dessutom låtsas Wicklin inte om att det är tack vare statsvetaren professor emeritus Mats Lindberg,

Örebro universitet, som Sameh Egyptsons enorma källmaterial kunde omvandlas till en doktorsavhandling. Sameh Egyptson är ett rött skynke för Mahmoud Khalfi och alla aktivister kopplade till Muslimska brödraskapets svenska gren. Det är honom de anklagar för konspirationsteorier. SR borde ha så pass insikt om handledarens roll i ett avhandlingsarbete och att handledaren inte sällan är professor och inte lika lätt att avfärda om en doktorand att de borde ha kollat vem som var handledare. I det här fallet är professor Mats Lindberg helt avgörande för att Egyptsons tidigare böcker kunnat omvandlas till en statsvetenskaplig avhandling. SR kan ju knappast vara okunniga om Egyptsons tidigare publicerade böcker om Muslimska brödraskapets svenska gren där Khalfi omnämns.

I SR:s text kan man läsa: ”I Sameh Egyptsons doktorsavhandling anklagas han för att vara Muslimska brödraskapets hemliga språkrör i Sverige. Hur svarar Mahmoud Khalfi på det?” Fanny Hedenmo inleder programmet med några ord om Mahmoud Khalfi. Hon nämner Egyptsons avhandling och säger även hon: Hur ställer sig Mahmoud till de här anklagelserna?

Anklagelserna?

Redan 2013, i samband med debaclet kring Omar Mustafas inval i Socialdemokraternas partistyrelse, gick Mahmoud Aldebe, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, ut med kopplingen mellan IFiS och Muslimska brödraskapet.

Aldebe beskriver de dubbla budskap aktivisterna ägnar sig åt. Ändå väljer Wicklin och Hedenmo att intervjua Mahmoud Khalfi och tror att de ska få raka, ärliga svar? Khalfi förnekar bestämt att det skulle finnas organisatoriska kopplingar mellan IFiS och transnationella Muslimska brödraskapet. Vem ljuger? Khalfi eller Aldebe?

Här är ett exempel på hur krumbukterna går till. Wicklin nämner Muslimska brödraskapets tidigare chefsideolog Yusuf al-Qaradawi och att han kallat Förintelsen för ett gudomligt straff mot judar. ”Hur ser du på det?” frågar han och Khalfi svarar att de har mycket goda kontakter med judiska församlingar i Sverige och det Judiska centralrådet.

Islamism är den fjärde totalitära politiska ideologin i Europa efter kommunismen, Mussolinis fascism och Hitlers nazism. Islamism innebär att islam och politik är oupplösligt förenade. Muslimska brödraskapets grundare var influerad av Mussolini och Hitler. Motto: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan. Martin Wicklin ställde inga frågor till Mahmoud Khalfi

om detta motto.

I det här inlägget 1 januari 2023 där jag inleder med Khalfi nämner jag hur Salam Karams artikel gav upphov till SVT:s Uppdrag gransknings program 2 maj 2006 Islamismens framväxt i Sverige där Khalfi medverkar. Liksom Mahmoud Aldebe (Jordanien), en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren tillsammans med Chakib Benmakhlouf (Marocko), Mostafa Kharraki (Marocko) och Ahmed Ghanem (Tunisien).

Wicklin nämner att Khalfi är över 30 år när ”diktatorn Ben Ali tar makten i en statskupp” och frågar hur Tunisien förändrades efter det och säger att Khalfi i en intervju sagt att han hade två alternativ: att hamna i fängelse och torteras eller fly. Wicklin tränger inte djupare in i vad för slags opposition Khalfi ägnade sig åt, han nämner inte att Muslimska brödraskapet har en gren i Tunisien, Ennahda, som var i opposition till Ben Ali, och frågar om Khalfi kanske var iblandad i den oppositionen. I stället undrar Wicklin hur det kunde komma sig att Khalfi hittade till religionen i det sekulariserade Sverige. Och förstås, Khalfi spinner vidare på det. Inget sägs om att Khalfi kanske redan kände invandrare från Nordafrika, att han sökte sig till nordafrikanska grupper som talade franska när han kom till Sverige, att det handlade om politik och inte religion.

S lierade sig med extremisterna redan på 1990-talet som den här rapporten 4/99 från S religiösa sidoorganisation Broderskapsrörelsen visar. Där kan man läsa att Rached Ghannouchi, ledaren för det då förbjudna Ennahda inbjöds till Brunnsvik, liksom dåvarande ledaren för Muslimska brödraskapets europeiska paraplyorganisation FIOE Ahmed Al-Rawi som Chakib Benmakhlouf efterträdde. Notera också att det är Mahmoud Aldebe, Mostafa Kharraki och Ahmed Ghanem som representerar ”muslimerna”.

Khalfi säger att det inte finns någon organisatorisk koppling mellan IFiS och Muslimska brödraskapet, att han varit ordförande för IFiS och ”aldrig haft kontakt med Brödraskapet som organisation”. Här är en bild från 2008, då Mehmet Kaplan (MP), som tillhörde svenska MB:s innersta krets, bjöd in internationella höjdare till Sveriges riksdag, vilket jag skriver om i inlägget 1 januari 2023.

Wicklin tar upp antisemitismen hos vissa inbjudna talare men han nämner inte en enda gång att Muslimska brödraskapet är en extremt kvinnofientlig rörelse. Khalfi bedyrar bestämt att de på inga villkor har för avsikt att islamisera Sverige, att införa sharia. Det har inget med verkligheten att göra säger han, sharialagar gäller ett muslimskt land där befolkningen accepterar dem, det gäller inte för minoriteter i Europa.

Det skrämmande med SR:s intervju är att ingen research uppenbarligen har gjorts om IFiS och Stockholms moskés alla texter publicerade på svenska som förordar sharia och som jag lyft fram i praktiskt taget vartenda inlägg jag skrivit eftersom flickors och kvinnors rättigheter är mitt område. Texter som Stockholms stora moské, Zayed Moské, har publicerat och som man har kunnat ladda ner från moskéns hemsida, bland annat dessa två.

Jag säger inte mer i det här inlägget mer än att Wicklins och Hedenmos Söndagsintervju är ett haveri. Alla mina inlägg från och med 2016 och min bok om Muslimska brödraskapets svenska gren bevisar det.

Cilla Benkö: Är du medveten om att SR ger en Muslimska brödraskapsaktivist utrymme att skönmåla sig själv och svartmåla Sameh Egyptson och Mats Lindberg och kalla deras faktastudie för konspirationer? En aktivist alla i hela världen som forskat om Muslimska brödraskapet vet kör med dubbla budskap. Är du medveten om hur många hundratals miljoner skattekronor som slussats till denna antidemokratiska, separatistiska, lögnaktiga verksamhet i Sverige? Tack vare public service.

3 september 2023

Mona Lagerström fil dr

Uppdrag granskning: Gör en uppföljning på de mycket viktiga inslagen 23 och 30 augusti om hedersutsatta unga kvinnor i Sverige och redogör för de fanatiska monstren som i över två decennier satt käppar i hjulet för Sveriges arbete mot hedersförtryck

SVT tycks äntligen ta hedersutsatta barns helvete på allvar med Uppdrag gransknings serie ”Bortförd”, reporter Katia Wagner, redaktör Karin Mattisson. Över två decennier efter hedersmorden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal.

Katia Wagner och Karin Mattisson: Ta monstren, de hårdföra hederskulturförnekande kommunisterna från Sydamerika, som bidragit till Sveriges handfallenhet, på lika stort allvar och gör ett riktigt gräv om denna samling postkoloniala teoretiker och alla unga människors havererade liv de har på sitt samvete.

Den extremt antivästliga postkoloniala teoribildningen är bara ett annat ord för marxistisk teoribildning, eller som jag föredrar att kalla den: kommunistisk teoribildning. Jag har skrivit om dessa hederskulturförnekare i mängder med blogginlägg och i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige, som de samarbetar med. Jag har krävt att de deporteras, att de utvisas. De bedriver ett ideologiskt inbördeskrig mot den svenska demokratin, som de hatar.

Flickor och pojkar i hederskulturer har kommit i kläm.

SVT visar just nu den brittiska serien I hatets mitt om Vit Makt-anhängare i Storbritannien som är beredda att ta till våld för att ”utrota” invånare med annan hudfärg. Serien skildrar män genomsyrade av hat mot ”icke-vit” hudfärg och aktivister som försöker avslöja hatarna.

De fem på bilderna ovan är lika genomsyrade av ett oresonligt hat mot ”vita” och Sverige. De har inte visat några våldstendenser, men deras hat har krossat hundratals flickors och pojkars framtidsförhoppningar och satt skräck i politiker och tjänstemän att stämplas som rasister om de lyfter frågan om inflyttade hederskulturer. De har i över två decennier inom universitetet utbildat framtida tjänstemän i att Sverige är genomsyrat av strukturell rasism, att över huvud taget nämna ordet hedersförtryck är rasism.

SVT:s Seher Yilmaz, ansvarig för Sverigespeglingen, är en av dem som utbildats. Jag skriver om henne och hennes bedrövliga bok Vad jag pratar om när jag pratar om rasism i det här blogginlägget 19 december 2022. Hon är så kränkt av att svenskar inte kan uttala hennes namn korrekt att hon varje år måsta åka till Turkiet för att komma i balans och slippa ”vara på helspänn” och få höra namnet uttalas korrekt.

Gruppen från Sydamerika bildade 2007 det akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA) och sätter amerikanska och brittiska kommunistiska teorier före verkligheten när de utmålar Sverige som ett land präglat av strukturell rasism. Att det är en grupp hårdföra hatare skildrar exempelvis frilansjournalisten Joakim Nilsson i artikeln ”Bland fiender” i Expressen Kultur 22 april 2008. Han talar om ett verbalt skyttegravskrig och nätmobbning, att tongången är genomgående mycket rå.

Att den offentliga debatten har hårdnat är lätt att konstatera. De som inte ställer upp på de vänsterradikala teoretiska modellerna för strukturell diskriminering utmålas som fascister, islamofober och ”husnegrer”. ARA:s interna e-postlista erbjuder en liten inblick i den värld där forskarna formulerar sina teser.

ArA:s aktivister ingick i gruppen kring den ökända Masoud Kamali (född i Iran) som dåvarande integrationsminister Mona Sahlin (S) utnämnde till integrationspolitisk utredare och vars utredningar 2006 hamnade i papperskorgen. Adrian Groglopo ger en beskrivning av ArA:s tillkomst och extrema hat mot ”vita” forskare i antologin Vardagens antirasism, kapitel 2.

Antirasism är bara ett annat ord för klasskamp.

Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes gick i taket när Sveriges kvinno- och genushistoriker 1997 inbjöd till diskussion om kulturella faktorer kunde vara förklaring till det uppmärksammade mordet 1996 på tonårsflickan Sara Abed Ali, kurdiska från Irak, som avrättades av sin bror och kusin, båda tonåringar.

Det är rasism att utreda kulturella skillnader sa Paulina de los Reyes i sitt tal, som finns tryckt i boken Maktens (o)lika förklädnader.

Efter det talet stämplades den som ville lyfta fram kultur som förklaring till mord på unga kvinnor inom familjen som kulturrasist.

En häftig diskussion blossade upp efter mordet på Fadime Sahindal 2022. ArA-aktivisterna Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari medverkade med artikeln i Aftonbladet 15 mars 2002 ”Våldet mot kvinnor är problemet”. De skiljer på det de kallar en ”universalistisk tolkningsmodell” som menar att allt våld mot kvinnor handlar om patriarkaliskt förtryck, och det de kallar en ”kulturrasistisk tolkningsmodell”, som de beskriver som ”en form av rasism som åberopar skillnader mellan befolkningsgrupper i termer av kulturella egenskaper, med en retorik som starkt påminner om den biologiska rasismen där skillnader förklaras i genetiska termer”.

De fanatiska kommunisterna från Chile Paulina de los Reyes och Irene Molina

frontade i många år hemsidan för Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet. Monstren drev igenom sin ”tolkningsmodell”. Intersektionalitet är bara ett annat ord för klasskamp.

Eftersom kommunistiska teorier är viktigare än verkligheten har det på grund av dessa monster varit trögt för Vänsterpartiet att erkänna att hedersförtryck existerar, se exempelvis det här inlägget 22 augusti 2016 om Rossana Dinamarca (från Chile). Likadant med Gudrun Schyman

som valde kommunistiska teorier när hon bildade Feministiskt initiativ framför arbete mot hedersförtryck, trots att personer i styrelsen genom sitt arbete hade erfarenhet av hedersförtryck. Shariadoket

Schyman tog på sig i ”solidaritet” med hijabuppropet 2013 i Aftonbladet är inget oskyldigt plagg. Det är ett sent 1900-talsplagg, det är ett politiskt plagg och Muslimska brödraskapets uniformspersedel, vilket Fatima Doubakil,

en av initiativtagarna till hijabuppropet, mycket väl känner till. Muslimska brödraskapets grundare var influerad av Mussolini och Hitler, rörelsen är glödande judefientlig och samarbetade med Hitler under andra världskriget. Och ArA samarbetar med Muslimska brödraskapets svenska gren, vilket jag visat i åtskilliga blogginlägg. Aktivister från Muslimska brödraskapet brukar sitta i ArA:s styrelse.

Är Sveriges arbete mot hedersförtryck bara ett sätt att visa ”den vita rasens” överlägsenhet?
Av oförklarlig anledning fick just hederskulturförnekaren Paulina de los Reyes uppgiften att utreda hedersförtryck efter mordet på Fadime Sahindal, som tillhörde en kurdisk familj från Turkiet. Hedersförtryck i Sverige handlade vid den tiden främst om klankulturer i Mellanöstern. Paulina de los Reyes gör i texten Patriarkala enklaver eller ingenmansland? fullkomligt hårresande kopplingar till det ”vita” brittiska kolonialväldets styre av Indien och förbudet mot änkebränningar, att änkor förväntades ställa sig på det bål den avlidna mannens kropp brändes, när hon hänvisar till en text av litteraturvetaren Gayatri Chakravorty Spivak, en av grundarna av den postkoloniala teoribildningen, född i Indien, tillhörde Indiens allra högsta sociala kast, brahminer. En benhård marxistisk familj. Inte ens 20 är gammal for hon i början av 1960-talet till kapitalistiska USA för att läsa vid universitetet och där hon blev kvar. Hudfärg är centralt i hennes begreppsbildning. Roten till allt ont i världen är de ”vita” europeiska kolonialmakterna.

Enligt Reyes var förbudet mot änkebränning ett sätt att markera den ”den vita rasens” överlägsenhet, att förbudet kan likställas med politikernas vilja att motarbeta hedersförtryck i Sverige. Reyes skriver: ”Kan den förtryckta tala? frågade Gayatri Spivak i en uppmärksammad artikel om änkebränning i Indien (1995). Utan att för ett ögonblick relativisera vidrigheten i en sådan handling visar Spivak hur kolonisatörernas moraliska indignation genomsyrades av föreställningar om ’den vita rasens’ överlägsenhet och hur påkallandet av infödingarnas missgärningar gjordes till förevändning för koloniseringens brutalitet” (s. 33, 34). Jag skriver om Paulina de los Reyes i det här och det här inlägget Utrota vitskallarna! del 1 och del 2. Pandemin kom i vägen när jag hade tänkt skriva den avslutande del 3.

America Vera Zavala
Ännu ett monster från Sydamerika som sätter kommunistiska teorier framför verkligheten är America Vera Zavala,

gift med en av Uppdrag gransknings journalister.

Katia Wagner och Karin Mattisson: Jag tar för givet att ni är så professionella i er yrkesutövning att ni inte ägnar er åt vänskapskorruption och vänder bort blicken från America Vera Zavala, för hon är verkligen ett monster. Jag skriver om henne i det här blogginlägget 21 november 2021. Hon påstår att hon är expert på hedersförtryck.

Katia Wagner: Du som i flera år har följt hedersutsatta flickor, lyssna på America Vera Zavala när hon 6 september 2019 i Expressen Kulturdebatt ”Velar vänstern om hederskultur” använder uttryck som ”vita kvinnors krokodiltårar”. Bakgrunden till debatten är Vänsterpartiets uteslutning av Amineh KakabavehElsa Westerstad 3 september 2019 skriver en artikel på SvD Kultur: ”’Hur kan man vara så korkad’, Sjöstedt?”. Artikeln är bakom betalvägg. Jag har inte läst den, mer än denna inledning: ”Att sparka på Amineh Kakabaveh är att sparka på flickorna som fått sina liv förstörda av hederskulturen. Hur kan Vänsterpartiet kalla sig feministiskt?”

Samma dag skriver America Vera Zavala en artikel på DN Kultur, även den bakom betalvägg: ”Kampen mot hedersförtryck har blivit ett redskap för islamofober.” Notera det Katia Wager. I debattinslaget säger hon att GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) uttalar sig islamofobiskt gång på gång, ändå stöder man dem (ca 8 minuter in i videon).

I sin bok Svartskalle. En svensk historia (2020),

lika obehagligt jagcentrerad som Seher Yilmaz bok, berättar America Vera Zavala att hon 2019 har skrivit en artikel på DN Kultur ”där jag menar att frågan om hederskultur används i islamofoba ärenden. Journalisten Elsa Westerstad har skrivit en text där hon argumenterar tvärtemot, att vänstern inte tar hederskultur på allvar” och att de två ska debattera ämnet på Expressen Kultur. ”Jag gillar att debattera och denna fråga kan jag verkligen. Elsa blir helt ställd när jag går till attack. Hon förväntar sig ett sansat samtal – trots att hon i sin text jämfört Vänsterpartiets ledare med en gris. En av de saker jag säger är: ’När vita kvinnor som du gråter krokodiltårar över invandrarkvinnor, då ska man se upp.’” Vidare skriver Vera Zavala:

Några veckor senare på Angereds bokmässa kommer jag möta många unga människor som vill tacka, hylla, high-fiva. De har sett inslaget och tycker att jag är grym. Jag har tagit fajten mot fördomarna som deras mammor och systrar dagligen får leva med. De vet lika väl som jag hur den vita journalisten på tv använder invandrarkvinnor i ett politiskt spel som utspelar sig högt över huvuden på dem i förorten. Förnedringen av våra mammor knyter oss samman. Jag vinner den ronden (s. 248).

Hon skryter också om hur hon 2007 sågade en pjäs om hedersförtryck regisserad av Michael Cocke, ett fruktansvärt sabotage eftersom hennes angrepp tystade i princip hela kulturvärlden och gjorde det omöjligt att sätta upp pjäser om hedersförtryck. Hon är debattglad. Hon bjuds in överallt, hon är med i SVT, SR, Bokmässor, Expressen-TV.  Hon skriver att hon är intellektuell (s. 204).

Hon skriver att hon 2007 ingår i en grupp unga människor som går på teatern tillsammans och pratar om uppsättningarna de ser. ”En dag ser vi pjäsen Elektra Show som är regisserad av Michael Cocke. Den handlar om hederskultur men invandrarkaraktärerna är stereotyper, både dramatiker och författare lider helt uppenbart av white saviour complex. De vill rädda ’de andra’ till den civiliserade kulturen” (s. 140). Gruppen är negativ till uppsättningen. Vera Zavala bestämmer sig för att skriva en kritisk artikel. I boken framställer hon beslutet att skriva en artikel som något meriterande.

I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige (2018) kommenterar jag hennes kritik 22 november 2007 i teatertidningen nummer.nu av Elektra Show. I artikeln skriver hon: ”Stereotyperna är så enkla att pjäsen hade kunnat vara en parodi på vissa människors fördomar. Det är det inte – tvärtom. Föreställningen tar med oss på jakt efter ursprunget till det som kallas för hederskultur. Kurdiska byar där män med dåliga tänder uppmanar de som ska flytta att se efter familjens heder.” Vidare skriver hon:

Inlåsningen och begränsningen av unga kvinnors liv är inte en kultur importerad utan en kultur uppfunnen i Sverige. Sociala problem i kombination med politiska trender skapar speciella kulturer som finns i Skärholmen men inte i Kairo. Ska vi söka ursprunget till hederskultur ska vi söka det här och inte i en kurdisk by. För det är här som kulturer uppfinns, skapas grannar emellan, etniciteter emellan, familjer emellan. Inte där borta.

Jag skriver: ”Mycket riktigt hänvisar Vera-Zavala till Paulina de los Reyes i en senare artikel 17 december, ”’Vera-Zavala svarar Cocke’”.

Michael Cockes inlägg utgår från de drabbades perspektiv, alltså från verkligheten i Sverige. Men det duger inte för Vera Zavala som utgår från sitt politiska perspektiv. Hon skriver: ”Över till ’verkligheten som jag har anklagats för att vägra se. Det finns flera politiska linjer, organisationer och forskare kring frågor om både hedersvåld och integration. Det finns alltså inte ett sätt att se utan flera. Bland det bästa är Paulina de los Reyes Patriarkala enklaver eller ingenmansland? Våld hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige. Elektra Show tar ställning för den politiska linje som jag anser överbetonar kultur och därmed missar individen.” Vidare: ”När Michael Cocke går till storms, så kan jag bland alla personpåhopp, anklagelser om okunnighet och svek skönja berättelsen om den ’vita mannen som räddar mörka kvinnor från mörka män’”.

Uppdrag granskning: Gör en uppföljare till ”Bortförd” och lyft fram monstren som är ansvariga för att Norge överglänser Sverige när det gäller förståelsen för vad hedersförtryck verkligen innebär för de unga människor förtrycket drabbar.

Låt America Vera Zavala möta professorn i kriminologi Henrik Belfrage, forskaren Devin Rexvid och psykoterapeuten Jon Söderberg och lägga ut texten om att kampen mot hedersförtryck är ett redskap för islamofober.

1 september 2023

Mona Lagerström fil dr

Hanna Stjärne: Dagen efter Uppdrag gransknings program om hedersförtryck och bortförda flickor sänder SVT Stockholm 31 augusti ett inslag med en ung kvinna i Muslimska brödraskapets uniformspersedel. När ska SVT börja informera tittarna om vilken tolkningsgren kvinnor i shariadoket bekänner sig till?

Vilken örfil SVT Nyheter Stockholm levererar till flickorna vars skräckfyllda liv i hederskulturer Uppdrag granskningBortförd har skildrat i två program.

Än en gång låter SVT tittarna tro att shariadoket är en islamisk tradition, att det är en självklarhet att islamtroende kvinnor bär shariadoket,

som är ett sent 1900-talsplagg och muslimska brödraskapets uniformspersedel, som andra islamister har tagit efter och påstår är obligatoriskt för kvinnor att bära. Profeten Muhammed levde på 600-talet! Människors klädsel är kulturellt kodad. Ingen vet hur kvinnorna på 600-talets Arabiska halvö var klädda. Kvinnor har i tusentals år täckt håret med olika plagg. Internet har standardiserat shariadoket.

Fatta att shariadoket

inte är ett oskyldigt plagg. Det är ett politiskt plagg, inte ett religiöst plagg. Islamister tvingar flickor/kvinnor att bära plagget, kvinnliga islamister väljer själva att bära det, som Fatima Doubakil.

Muslimska brödraskapet växte fram i Egypten under mellankrigstiden, ledaren hade Mussolini och Hitler som inspiratörer och samarbetade med Hitler under andra världskriget!

Här är två män som ingår i Muslimska brödraskapets svenska gren, Mahmoud Khalfi

och Mostafa Kharraki,

båda övertygade om att islam och politik är oupplösligt förenade, att Koranen är deras lagbok och att profeten Muhammeds liv och leverne ska imiteras.

Utrikespolitiska institutet förordar märkligt nog att Sveriges regering samarbetar med dessa antidemokratiska separatister. Linda El-Naggar skriver i artikeln 28 augusti 2023 ”Riskabelt att vända Mellanöstern ryggen

ett storkrig pågår i vårt närområde, terroristorganisationer som al-Qaida uppmanar till attacker mot oss, och polariseringen spirar på hemmaplan. I ett sådant pressat läge kan det vara lockande att enbart syna samhället med säkerhetsglasögonen på. Det vore dock riskabelt att skjuta mjukare frågor som social inkludering åt sidan, eftersom de är nödvändiga för ett säkert, sammanhållande och hållbart samhälle. Det finns bedömare som i detta uppskruvade läge i stället uppmanar till bredare dialog mellan muslimska företrädare och regeringen, i sann demokratisk anda. På så vis skulle muslimer här kunna utgöra viktiga aktörer i kriserna mellan Sverige och Mena – och genom sina transnationella nätverk bygga broar till utlandet.

I artikeln finns bild på Mahmoud Khalfi som gör allt han kan för att få vara regeringens dialogpartner.

Det är skrämmande att Utrikespolitiska institutet inte skiljer ut islamister, och då särskilt Muslimska brödraskapets aktivister, utan låter påskina att Mahmoud Khalfi skulle representera landets islamtroende befolkning. Det är som att uppmana regeringen att föra dialog med och bygga broar till Nordiska motståndsrörelsen och andra antidemokratiska rörelser verksamma i Sverige.

31 augusti 2023

Mona Lagerström fil dr