Alla inlägg av Mona Lagerström

Bulletins ledarskribent Per Gudmundson efterlyste 20/3 ett vuxet samtal om islam och så publicerar tidningen 29/6 ett sanslöst svammel om Muslimska brödraskapets politiska uniformspersedel hijab av filosofen Ulrika Carlsson

Ulrika Carlsson skriver: ”Hijab-förbudet har hyllats av både liberaler och konservativa, men egentligen hör det hemma inom kommunismen, där kultur och tradition är ’ideologi’ och som sådan förtrycker människan.”

Även mängder med benhårda marxister som flytt från islamiskt styrda länder har ända sedan ayatolla Khomeini tog makten i Iran 1979 och krävde att alla kvinnor måste vara beslöjade hyllat förbud av hijab, niqab, burka.

Hijab representerar en totalitär ideologi, politisk islam, som innebär att islam och politik är oupplösligt förenade och att islam ska styra individens och hela samhällets liv in i minsta detalj, det som kallas islamism.

Hijab ska likställas med hakkorset. Hijab är en politisk markör. Hijab är ett viktigt instrument som signalerar graden av ett lands islamisering, precis som hakkorset signalerade Tysklands nazifiering. Det vet franska politiker mycket väl. De vet också mycket väl att hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel.

Ulrika Carlsson skriver om den franska lagskärpningen 2004 som förbjöd iögonfallande religiös klädsel i skolan att ”debatten presenterade konflikten som en mellan, å ena sidan, den franska laicité-principen – alltså statens religiösa neutralitet – och religionsfriheten å andra sidan. Samtidigt stack man inte under stol med att det som egentligen motiverade denna specifika lagtolkning inte var att skolor skulle vara en religiöst neutral zon, utan hade att göra med att huvuddukar ansågs förtrycka kvinnor. Förbudet var alltså allt annat än principfast – det var ad hoc.”

Det är en märklig kommentar. Debatten hade inget att göra med lagskärpningen. Däremot hade Muslimska brödraskapets franska gren, som då hette Union des Organisations Islamiques de France (UOIF), allt att göra med lagskärpningen. Den internationellt erkända islamforskaren Gilles Kepel ingick i Stasikommissionen som utredde frågan. I tidskriften Le Nouvel Observateur nr 2547, 29 augusti till 4 september 2013, säger han att hijab i Frankrike mellan 1980 och 2000 blev en militant politisk markör som UOIF använde sig av för att locka till sig ungdomar med rötter i Nordafrika genom att göra hijab i skolan till sin profilfråga. Det var därför Stasikommissionen tillsattes och lagen infördes.

I den här intervjun säger den franska filosofen Élisabeth Badinter, som är emot religiösa symboler i skolan och offentligheten, till den amerikanska tidskriften The New Yorker att förbudet 2004 i teorin bara var en förlängning av en hundra år gammal nationell skollag som från början var avsedd att skapa ett neutralt rum fritt från religiösa symboler där barn skulle slippa utsättas för sina protestantiska och katolska föräldrars strider.

Ulrika Carlsson lägger ut texten om språkfilosofi, som inte har någonting med hijab att göra. Det finns mängder med källor som redovisar att överallt där Muslimska brödraskapet etablerar sig är kvinnors beslöjning deras främsta prioritering.

Ulrika Carlsson påstår också att hon har kunskap om profeten Muhammeds hushåll. Hon skriver: ”Det stämmer att den muslimska hijaben ursprungligen hade en symbolisk funktion: Muhammeds hustrur täckte sitt hår för att visa att de var just hans hustrur.”

Ingen seriös islamforskare påstår sig veta hur profeten Muhammeds hustrur klädde sig. Det finns inte en enda tillförlitlig källa om Muhammeds liv och leverne. Bara myter baserade på muntliga berättelser som sammanställdes ett par hundra år efter Muhammeds död 632.

Ulrika Carlsson jämför i sitt ”filosofiska” resonemang hijab med jeans och bikinitopp.

Hon använder ord som ”grumlad” och ”plattfotad” om den franska laicitén. ”Den radikala tillämpningen av den franska laïcitén grundar sig på en grumlad uppfattning om vad dessa religiösa uttryck verkligen är. Den utgår överhuvudtaget från en plattfotad föreställning om religionens väsen, och hur den är förknippad med kultur och levnadssätt mer allmänt.”

Sedan för hon ett resonemang om protestantismen och att Frankrike 230 år efter revolutionen inte verkar ha kommit förbi ”tonårsrevolten”.

Frankrike ligger långt före Sverige i kampen mot islamister. Just för att de har denna långa religionskritiska tradition.

Hijab är ett politiskt plagg. Hijab signalerar att sharia står över svensk lag, att nioåriga flickor är giftasvuxna, att den flicka/kvinna som vägrar bära hijab riskerar att förlora sin familj och hela sitt sociala liv och till och med straffas med döden. Hijab signalerar att avfällingar från islam förtjänar döden, att sexuella minoriteter förtjänar döden, att judar förtjänar döden.

Muslimska brödraskapet är en extremt judefientlig rörelse.

Inte bara Muslimska brödraskapet förordar hijab, det visar mina tidigare inlägg om Hylte där en 26-årig somalisk socialdemokrat tar sig rätten att bestämma att kvinnor bara får visa ögonen när de vistas utomhus. Han hänvisar till en arabisk/engelsk version av Koranen som Saudiarabien årligen distribuerar miljontals exemplar av världen över, en Koran som är en saudisk propagandaskrift med mängder av tillägg inom parentes som inte finns i den standardiserade versionen.

Sverige är i ett trängande behov av ett vuxet samtal om islam, om Saudiarabiens, Qatars, Irans och Turkiets inflytande i Sverige via moskéer, skolor, kulturföreningar, parabol-TV och YouTube.

Ett första steg för alla politiska partier borde vara att följa Frankrikes exempel och förbjuda iögonfallande religiösa symboler i skolan och inom alla offentliga inrättningar och förbud för flickor under 18 år att vara beslöjade.

Att döma av Ulrika Carlssons ”filosofiska” utläggning om en i allra högsta grad politisk fråga var det uppenbarligen inte mycket bevänt med Per Gudmundsons efterlysning av ett vuxet samtal om islam.

29 juni 2021

Mona Lagerström fil dr

Socialdemokraternas högprofilerade mobbare Anna Ardin ger fake news ett ansikte i Flammans bisarra artikel om Muslimska brödraskapet, författad av Noa Söderberg

Att Anna Ardin i åratal spridit fake news om högerextrema Muslimska brödraskapets verksamhet och aktivister i Sverige är välkänt. Men varför sprider socialistiska Flamman fake news om denna högerextrema rörelse i artikeln 24 juni 2021 ”Oavsett vad muslimer gör ses det som att de konspirerar”?

I vanlig ordning låtsas Anna Ardin att hon talar för kollektivet ”muslimer” när hon i själva verket enbart försvarar en liten antidemokratisk sekt som är motståndare till allt vad demokrati heter som parlamentarism, religionsfrihet, yttrandefrihet, jämställdhet mellan kvinnor och män, sexuella minoriteters rättigheter och förespråkar att enbart Allahs gudomliga lag, sharia, ska gälla. Det är som om en fanatisk försvarare av Knutbysekten skulle framställa sig som försvarare av världens alla kristna och få det att låta som att kristna svartmålas av Knutbysektens kritiker. En sådan fanatiker skulle omedelbart genomskådas. Men Anna Ardin kan år efter år efter år ägna sig åt detta exempel på fake news utan att journalister ställer henne till svars.

Jag har skrivit mängder med blogginlägg om hennes osakliga personangrepp på seriösa forskare och hennes mani att utmåla kritiker av Muslimska brödraskapet som ”islamofober”. Nu intervjuas hon i egenskap av doktorand.

Men hon låter inte mer seriös för det. I stället förstärker Flammans artikel hennes ensidiga perspektiv. Artikeln är upplagd som en konflikt höger-vänster, där ”höger” representerar konspirationsteoretiker och Anna Ardin representerar den sakliga, omdömesgilla doktoranden.

Artikeln handlar, förstås, om Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd, som Anna Ardin tillsammans med mobbarkollegan Mattias Irving,

försvarar med näbbar och klor mot kritiker som vill strypa skatteflödet till denna antidemokratiska verksamhet. Båda dessa mobbare är aktiva inom Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet.

Noa Söderberg inleder artikeln med att de två moderata riksdagsledamöterna Johan Forssell och Kristina Axén Olin skriver i en debattartikel i Aftonbladet 20 maj 2021 att ”S måste klippa sina band till islamister”. Han ger ett referat av artikelns innehåll och framställer sig som expert på Muslimska brödraskapet när han skriver: ”Men Ibn Rushd är ingen islamistisk organisation. Inte heller tillhör de någon internationell grupp med islamistisk tendens”.

Det är häpnadsväckande. Ännu mer häpnadsväckande är att han som källa hänvisar till ”folkbildningsrådets utredare”, som är den hårt kritiserade professorn Erik Amnå. Han avslutar referatet med att fråga om de två riksdagsledamöternas ”attack” egentligen handlar om ”något annat”.

Därefter presenterar han Anna Ardin som är ”statsvetare och skriver just nu en doktorsavhandling för Ersta Sköndal Bräcke högskola om civilsamhällets demokratiska utrymme”. Hon, denna högprofilerade mobbare, säger att det just nu pågår ”[e]n växande konspirationsteoretisk hatvåg med internationella kopplingar” och lyfter fram den internationellt erkända forskaren Lorenzo Vidino!

Lorenzo Vidino, född i Italien, verksam vid George Washington University, betraktas som den främsta experten på Muslimska brödraskapet i väst. I sin bok The Closed Circle. Joining and Leaving the Muslim Brotherhood in the West skriver han att han när han 2014 frågade varför just han ombads att medverka i en offentlig brittisk utredning om Muslimska brödraskapet av en högre statstjänsteman fick svaret: ”Om vi vill ha en expert på Brödraskapet i Egypten finns det minst fyrtio; Brödraskapet i Jordanien ett dussin; Syrien ett dussin; Brödraskapet i väst, i princip bara du” (s. ix).

Och nu framställer sig Anna Ardin sig som experten och avfärdar Lorenzo Vidino som konspirationsteoretiker. Som källa anger hon det katolska Georgetown University som bland annat har ett forskningsprojekt om islamofobi. Och som också har en filial i Qatar, vilket hon inte nämner. Inte heller nämner hon att Qatar numera finansierar Muslimska brödraskapet.

Noa Söderberg skriver att ”Anna Ardin är tydlig med att de växande konspirationsteorierna inte bara drabbar [Tro och Solidaritet], utan alla samhällsaktiva muslimer i Sverige”.

Hon påstår att det inte handlar om en grupp extrema islamister!

Jag frågar Flammans ansvarige utgivare: Varför försvarar ni att högerextrema Muslimska brödraskapet skattefinansieras i Sverige när rörelsen är terroriststämplad i flera länder, bland annat Saudiarabien som i decennier finansierade deras globala verksamhet?

26 juni 2021

Mona Lagerström fil dr

Del 5 Sammanfattning i 30 punkter av mina frågor till SVT:s VD Hanna Stjärne angående Bulletins ledarskribent Per Gudmundsons efterlysning av ett vuxet samtal om islam. Jag ser fram emot att läsa ditt svar på Text-TV, Hanna Stjärne

Bollen ligger hos dig. Var är ditt samhällsansvar? Ditt uppdrag som SVT:s VD är att försvara och värna om demokratin. SVT ska vara förebilden. SVT ska gå i bräschen. SVT ska upplysa. SVT skriver: ”Vi vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta.” Vidare: ”SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner”, och i Sändningstillståndet står det att utbudet ska ”som helhet präglas av folkbildningsambitioner” samt ”ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor”, samt ”SVT ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra maktsfärer.”

1   Så varför tiger SVT om demokratifientliga Muslimska brödraskapets svenska gren och hur den finansieras med skattemedel? De har verkat i Sverige i fyra decennier. Föreningarna är kända. De ledande personernas namn är kända. Huvudkontoret, stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm, är känt. Det rör sig om en liten sekt. En extremt judefientlig sekt som år efter år, trots massiv kritik, bjudit in talare med en judefientlig retorik. Det är också känt. Aktivisterna har utnämnt sig till talespersoner för alla invånare i Sverige med rötter i länder där islam är den dominerande religionen, kallade ”muslimer”. Inga krav ställs på aktivisterna att de ska definiera kollektivordet ”muslimer”. Aktivisterna påstår att islam bara har en tolkning och att de står för den ”sanna”, den ”autentiska” kunskapen om islam. Deras ambition är att ”muslimer” ska jämställas med judar, som är en etnisk grupp helt oberoende av tolkningar av religionen judendomen. Muslimska brödraskapets aktivister bedriver politisk verksamhet i skydd av en religion.

2   Varför har SVT under din tid som VD inte sänt ett enda av alla de utländska dokumentärer som gjorts om Muslimska brödraskapet? All kritik som i åratal riktats mot Muslimska brödraskapets svenska gren, inte minst studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief, hänger i luften, eftersom SVT inte bidrar till något sammanhang som gör politiker och myndighetspersoner insatta och upplysta. Jag har sett åtskilliga seriösa dokumentärer utlagda på Twitter av Conny C. Lindström och Magnus Ranstorp, båda betydligt mer hängivna försvarare av det demokratiska styrelseskicket än du och betydligt mer hängivna folkbildare.

Jag liknar demokratin vid en trädgård. Hanna Stjärne: Du har åtagit dig rollen som trädgårdsmästare. Du ska göra ditt yttersta för att hålla invasiva främmande arter, som exempelvis parkslide, utanför trädgården du har åtagit dig ansvaret för. SVT har flera gånger visat hur skadlig parkslide är, så skadlig att den kan välta omkull hus och tränga ut inhemska arter. Trädgårdsmästaren ska upplysa allmänheten om faran med invasiva arter och hur de bekämpas.

SVT ska ha känselspröten ute, ha koll på demokratifientliga verksamheter och personer och ha rutiner som förhindrar att sådana verksamheter och personer påverkar innehållet i SVT:s utbud.

Ändå har du låtit Muslimska brödraskapets svenska gren, det i särklass mest demokratifientliga, för att inte säga invasiva nätverket i Sverige, slå rot inom SVT. Muslimska brödraskapet (MB) representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa och är influerad av Mussolinis fascistiska ideologi och Hitlers nationalsocialistiska ideologi och tillhör det jag kallar shariapolitiska extremhögern. Jag upprepar: Det är en extremt judefientlig rörelse.

Enligt MB:s ideologi är politik och islam oupplösligt förenade. Koranen är vår lag, säger de. Deras totalitära tolkning av islam innebär att den enskilda individens dagliga liv och landets styre ska regleras in i minsta detalj. Av dem. Lydnad är honnörsordet. Deras metod är dawa, mission, som går ut på att värva anhängare, förmå dem att ta avstånd från det svenska samhällets normer, seder och bruk och bara lyda Allah. Det vill säga gradvis islamisera landet de verkar i nerifrån och upp, om det så tar flera generationer eller hundratals år. Ideologin är extremt fientlig mot lagar stiftade av människan, alltså vårt sekulära rättsväsende som inte vilar på Bibeln. Det enda som är giltigt är Allahs uppenbarelser. Tolkade av MB. Det långsiktiga målet är ett världsomspännande kalifat, en teokrati, ett gudsvälde där MB:s aktivister är Allahs självutnämnda jordiska ombud.

Muslimska brödraskapets verksamhet är med andra ord raka motsatsen till integration och social sammanhållning. De är separatister. Jag kallar dem inbördeskrigare. Syftet med deras verksamhet är att urholka demokratin inifrån. De utmålar sig som representanter för sanningen om islam och som representanter för ”muslimer”. I själva verkat är de avskydda av många av islams trosfränder, inte bara i Sverige.

MB har med sin politiska tolkning gett islam och islams trosfränder ett dåligt rykte över hela världen. Lyssna på vad den här fransk-tunisiska imamen säger i februari 2021. Enligt honom borde Muslimska brödraskapet kallas för Djävulens brödraskap. ”Om det inte vore för Muslimska brödraskapet skulle alla muslimer vara bröder”, säger han. Han kallar MB:s grundare Hassan al-Banna för ett monster som har skadat islam otroligt mycket, att MB:s ideologi är en konfrontationsideologi, att de använder sig av det som är heligt enbart av politiska skäl i syfte att manipulera okunniga människor och för vissa ändamål, som Palestinas sak. De sår split mellan islams trosfränder. De representerar ”hat, barbari, grymhet”. Han talar om utländska påverkansoperationer på Frankrike och säger att Algeriet och Qatar finansierar MB. Även Saudiarabien bedriver en viss påverkan genom att finansiera den wahhabitiska tolkningen av islam, som även kallas salafism. Han nämner också den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogans islamism och hatiska utfall mot Frankrike. Erdogans parti är ett systerparti till Muslimska brödraskapet.

Tack till Conny C. Lindström som lagt upp YouTube-klippet på Twitter.

3   Hur ser SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer ut?

4   Vilken pakt ingick du och divisionschef Anne Lagercrantz med Kitimbwa Sabuni och Rashid Musa efter skolattacken i Trollhättan oktober 2015? Båda två är knutna till Muslimska brödraskapets svenska gren. Båda två är rasbiologer. Båda sorterar människor efter hudfärg. Båda är separatister. Båda är antidemokrater. Båda har utnämnt Sverige till fienden. Båda har fått asyl i Sverige. Rashid Musa kom hit som kvotflykting från Somalia. Anne Lagercrantz bad i TV Rashid Musa om ursäkt för SVT:s språkbruk i rapporteringen om skolattacken! Är denna manual, ”Tips och råd när du jobbar med att spegla Sverige” resultatet av pakten med de två inbördeskrigarna? Det måste ju vara de två som ligger bakom texten i fotnot 3: ”I en live om morden på en skola i Trollhättan beskriver vi vilka offer gärningsmannen valde och beskriver dem som ”inte helsvenska”. En korrekt formulering hade varit att ”mördaren valde människor som han inte betraktade som svenskar”. Korrekt enligt vem?

Det står också: ”Tänk på att intervjuade privatpersoner inte kan göra sig till talespersoner för grupper de tillhör, (t ex en kvinna som säger ”för muslimska kvinnor är slöjan förtryckande”.). I den versionen jag har laddat ner står det ”Men det här innebär inte att privatpersoner kan göra sig till talespersoner för grupper de tillhör, t ex en iransk kvinna som säger att för muslimska kvinnor är slöjan förtryckande”. Men Kitimbwa Sabuni kan i SVT göra sig till talesperson för kvinnor och påstå att beslöjningen är en del av den islambekännande kvinnans identitet, ”som man inte kan skilja från dem”?

5   Hade Rashid Musa en direktlinje in till SVT Nyheter 3 mars 2017 då han gavs utrymme att avfärda MSB:s förstudie om Muslimska brödraskapet i Sverige som ”rasistiska konspirationsteorier”?

6   Varför finns religionsprofessor Mattias Gardell med på bild på SVT:s artikel online om inslaget, trots att han inte medverkar i programmet? Är det SVT:s uppfattning att Mattias Gardell är expert på Muslimska brödraskapet?

7   Varför får politikerna inte lika ettriga frågor om Muslimska brödraskapet av dina journalister som de får om SD?

8   Kommer dina SVT-journalister inför valet 2022 att avkräva varenda politiker i Sverige svar på hur de ställer sig till att Muslimska brödraskapets svenska gren finansieras med skattemedel, inte minst Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief med avläggaren Muslim Aid?

9   Vet du och dina SVT-journalister skillnaden mellan mångkultur och ideologin mångkulturalism? Detta med tanke på det märkliga programmet Sverige möts 9 mars och SVT:s reaktion på SD:s partisekreterare Richard Jomshofs uttalande att han anser att islam är en avskyvärd ideologi och religion, ett uttalande han gjorde till stöd för den homosexuella flyktingen Luai Ahmed från Jemen, som i hemlandet riskerade att dödas i islams namn, och hans därför fullt förståeliga negativa uppfattning om islam.

SVT bjöd in Richard Jomshof och grillade honom i stället för att agera folkbildare och bjuda in Luai Ahmed och under trettio minuter föra ett vuxet samtal om den extrema tolkning av islam i Jemen han växte upp med och som fick honom att fly till Sverige och som han möter i Sverige. SVT ska agera sakligt och oberoende. Ingen partisekreterare från något av de andra partierna som offentligt hävdar att kristendomen är en avskyvärd ideologi och religion skulle grillas i trettio minuter av Anders Holmberg och avkrävas en förklaring.

10  Men SD och islam särbehandlas. Varför?

11  Vad är avskyvärt? Det som står i Bibeln och Koranen? Eller människors kritik av det som står i Bibeln och Koranen?

12  Vet du och dina journalister skillnaden mellan islam och islamism, mellan icke-våldsam islamism och väpnad islamism? Statsvetaren Elham Manea, av jemenitisk börd, säger att terroraktioner är slutprodukten. Hon kritiserar fixeringen vid våldsam islamism när fokuseringen bör ligga på den icke-våldsamma islamismen som utgör den toxiska grogrunden för terroraktioner, ”den bakomliggande föreställningsvärlden”. Även Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz är tydlig med att terrorattacker är slutprodukten, att det viktiga är att fokusera på den demokratifientliga och västfientliga kontext som i slutändan leder en person att döda i islams namn, ”hatet mot demokratin, mot vårt rättssystem, mot jämställdhet mellan kvinnor och män, mot sexuella minoriteter, mot judar”.

13  Vilken kunskap om olika tolkningar av islam i Sverige hade du innan du åtog dig uppgiften som SVT:s VD 2015? Beskriv i detalj vilka fortbildningskurser om olika tolkningar av islam i Sverige du har gått på sedan du blev VD och vilka fortbildningskurser dina anställda har gått på, i synnerhet Anne Lagercrantz och Anders Holmberg. Beskriv hur du har organiserat fortbildningen om systemhotande tolkningar av islam i Sverige? Exempelvis Muslimska brödraskapets totalitära och västfientliga tolkning och den saudiarabiska lika totalitära och västfientliga wahhabismen.

14  Hur många gånger har du läst Koranen från pärm till pärm? Helst K.V. Zetterstéens översättning. Och för att bemöta eventuell kritik att man måste kunna arabiska för att förstå Koranen så fanns det ingen klassisk arabiska på 600-talet, bara arabiska dialekter och inget utvecklat arabiskt skriftspråk eller arabisk grammatik. ”Bildade araber läste och skrev arameiska”, poängterar statsvetaren Lisbeth Lindeborg.

15  Hur många gånger har divisionschef Anne Lagercrantz läst Koranen från pärm till pärm?

16  Hur många gånger har Anders Holmberg läst Koranen från pärm till pärm? Hur definierar Anders Holmberg kollektivet ”muslimer”? Hur definierar han ”utövande”? Var fick han siffran 800 000 utövande ”muslimer” i Sverige ifrån 24 mars i intervjun med Richard Jomshof? Enligt SST:s bidragsgrundande statistik för år 2019, det senaste året det finns statistik på, betjänades ett medlemsantal på 200 445 inom islamiska trossamfund. Så var kommer de andra 599 555 ifrån? En journalist på SVT måste kunna belägga de siffror han slänger sig med.

Som övergång till nästa fråga vill jag berömma SVT:s nyligen inrättade Politikbyrån. Det är verkligen ett upplysande och folkbildande program som gör det möjligt för medborgarna att orientera sig om de politiska förhållandena i Sverige.

17  När inrättar SVT Islambyrån i folkbildnings- och samhällsorienteringssyfte, ett program som ända fram till valet 2022 varje vecka diskuterar demokratifientliga tolkningar av islam i Sverige? Ett program med ett vuxet samtal om innehållet i Koranen. Vad Koranen säger om ”otrogna”, vad Koranen säger om judar, vad Koranen säger om kvinnor, för att bara nämna några punkter. Det står i Koranen att judar är apors och grisars avkomma. Därför är det viktigt att föra ett vuxet samtal om koranskolor i Sverige som riktar sig till barn och som har som mål att barnen lär sig Koranen utantill och vilka effekter det får på barnens syn på Sverige och svenskarna och den sociala sammanhållningen.

SVT:s Islambyrån är också som gjord för att föra ett vuxet samtal om imamers vigselrätt och alla kvinnor som lever i det som kallas haltande äktenskap då maken inte vill gå med på skilsmässa och kvinnan inte kan forma sig ett nytt självständigt liv eftersom imamer inte upplöser äktenskapet utan makens tillåtelse och kvinnan därför inte heller kan besöka sina ursprungsländer utan risk att bli fängslade. Som gjort alltså för att diskutera införandet av obligatoriskt civiläktenskap, där den religiösa delen blir ett icke-juridiskt tillägg för den som önskar att vigseln får en religiös välsignelse.

Det borde vara självklart att som ett led i SVT:s folkbildningsuppdrag, och som ett led i att spränga sönder ordet islam och studera varje flaga, kartlägga landets moskéer, vilken tolkning av islam de tillämpar, vilka som är uttalat demokratifientliga, vilka som finansieras av utländska finansiärer, enskilda finansiärer och organisationer eller stater som Qatar, Turkiet, Iran, Saudiarabien och hur dessa moskéer, positivt eller negativt, påverkar den sociala sammanhållningen i Sverige.

Med demokratifientliga avser jag islamtolkningar som är uttalat västfientliga, som förordar könseparering, som förkastar svensk lagstiftning och i stället utgår från sharia, som använder moskéer som domstolar, som anser att sexuella minoriteter förtjänar döden, som anser att avfällingar från islam förtjänar döden, som förbjuder islams trosfränder att ta till sig svenska normer, seder och bruk, som säger sig företräda kollektivet ”muslimer”.

SVT bjöd in en imam under påsk! Dessutom en imam som separerar flickor och pojkar visade det sig. Uppenbarligen hade ingen kontroll gjorts av vilken tolkning av islam imamen bekänner sig till. Och uppenbarligen fanns ingen på SVT med kunskap om islam.

Med parabol-TV och internet har invånare i Sverige möjlighet att vända Sverige ryggen och gå helt upp i utländska predikanters västfientliga tolkningar av islam och uppmaningar att inte beblanda sig med svenskarna och ta till sig svenska seder och bruk.

Muslimska brödraskapet
Ett viktigt globalt nätverk SVT:s Islambyrån borde upplysa medborgarna om är Muslimska brödraskapet. En utmärkt beskrivning av MB:s verksamhet i Danmark ger den förra medlemmen Ahmed Akkari i Min afsked med islamismen, Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark (2014). Mannen som i ungdomlig nit bidrog till att rikta världens blickar mot Danmark och närapå stjälpa landet över ända, landet som hade välkomnat honom och hans familj från inbördeskrigets Libanon, och som under krisens kulmen började tvivla på sin tro när han blev varse de islamistiska ledarnas maktspel.

Akkari intervjuas dessutom i forskaren Lorenzo Vidinos bok The closed circle. Joining and leaving the Muslim Brotherhood in the West (2020) som också borde vara obligatorisk läsning för redaktionen bakom SVT:s Islambyrån, liksom förstås MSB:s rapporter om Muslimska brödraskapets svenska gren. Det framgår mycket tydligt i Lorenzo Vidinos intervjubok, där för övrigt de två svenskarna Pierre Durrani och Pernilla Ouis medverkar, att hemlighetsmakeriet är satt i system.

Muslimska brödraskapets aktivister finns överallt i det svenska samhället där det finns skattepengar att håva in. Omar Mustafa, med en hög grad inom MB:s svenska gren, tidigare Ibn Rushds förbundsrektor i många år, sitter till och med i Malmös ideella förening judisk-muslimska Amanahs styrelse meddelade nyligen kommunalpolitikern Nima Gholam Ali Pour på Twitter och att Malmö stad beviljat föreningen 900 000 kronor. Jag googlade på styrelsen så fort jag fick kännedom om bidraget, men när jag i förrgår googlade på styrelsen var webbsidan där styrelsen presenterades med fotografier borttagen! Omar Mustafa har kritiserats hårt för att han både som ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (MB:s huvudorgan) och som rektor för Ibn Rushd, trots kritik, fortsatt att bjuda in talare med en judefientlig retorik. En representant för det extremt judefientliga MB sitter i styrelsen för en judisk/islamisk förening som får nästan en miljon kronor i bidrag?

Föreningen Amanah i sig är märklig. En ultrareaktionär rabbin och den ultrareaktionära shariaextremisten Salahuddin Barakat ska öka tilliten mellan medborgarna i den sekulära rättsstaten Sverige, se den här arbetsbeskrivningen för en ny rabbin till Amanah?

Shariaextremisten Salahuddin Barakat tar inte kvinnor i hand
I försvaret av demokratin och folkbildningen om demokratifientliga tolkningar av islam bör SVT:s Islambyrån göra en djupdykning i Salahuddin Barakats demokratifientliga utsagor, värderingar och antal skattekronor han och hans Islamakademin i Malmö har beviljats. Enligt den här texten kom han från Libanon i 7-årsåldern, han är född 1981. Vad gick han i för skola i Sverige? Vad lärde han sig i skolan om hur Sverige styrs? Familjen var ganska sekulär. Han gjorde lumpen i Ronneby. När han fördjupade sig i islam på universitetet träffade han en imam från Jemen som inspirerade honom att resa till Jemen och studera vid ett teologiskt college. Han stannade fyra år i Jemen, det land Luai Ahmed har tvingats fly från på grund av sin sexuella läggning, det land som straffar sexuella minoriteter och avfällingar från islam med döden.

Uppenbarligen lärde Salahuddin Barakat sig under skolåren i Sverige inget om Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, likabehandling och att Sverige är en sekulär rättsstat. Han har utnämnt sig själv till talesperson för ”muslimerna”, som inte är en enhetlig grupp utan en mycket brokig skara, och förespråkar ett pluralistiskt rättssystem. Invånarna i den sekulära rättsstaten Sverige ska i juridiska frågor delas upp efter religion. Denna man är Malmöpolitikernas gullgosse. Han etablerade Islamakademin i Malmö 2013 och har sedan dess kunnat inkassera hundratusentals skattekronor till sin separatistiska verksamhet som han låtsas är ”brobyggande”. År 2016 fick exempelvis Islamakademin 440 000 kronor av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för ett projekt kallat ”Motargument” under bidragsnamnet ”Verksamhet som värnar om demokratin mot våldsbejakande extremism”. Salahuddin Barakat har inte bara tagit in Omar Mustafa i Amanahs styrelse, han har sedan länge ett nära samarbete med Ibn Rushd och Kista folkhögskola. Det är inte demokrati Salahuddin Barakat värnar om. Islamakademin har också medverkat i projekt som fått miljoner från Allmänna arvsfonden. Förutom bidragen från Malmö stad.

Salahuddin Barakat respekterar inte att Sverige är en sekulär rättsstat, att lagen inte vilar på Bibeln. Samtidigt som han etablerade Islamakademin i Malmö la han på akademins hemsida ut flera hårresande inlägg som beskriver hans inställning, enligt sharia, i olika frågor, alltså marknadsföring av sig själv som ”rättslärd”. Det är sharia, sharia, sharia. Inläggen är nu borttagna från Islamakademins hemsida. I marknadsföringen av sig själv hävdar han att han, inte det svenska rättsväsendet, är bäst lämpad att döma i juridiska ärenden som rör ”muslimer”, se den här utsagan där han briljerar med sina kunskaper om shariarätt, och den här utsagan om kvinnans ”natur”, där han skriver att kvinnor och män har olika biologiska kön och därför olika roller i samhället, att det finns ”en islamisk kvinnosyn” och att man kan ”utläsa ur den svenska lagstiftningen en uppmuntran till kulturrelativism med ett transkulturellt medvetande och ett motarbetande av etnocentrism, där majoritetskulturen är styrande”, det vill säga uppmuntran till parallellsamhällen styrda av helt andra lagar än majoritetssamhällets lagar. Och den här utsagan om hijab där han till och med nämner Satan. ”Om slöjan är så betydelselös, varför kämpar Satan och hans medhjälpare ständigt mot den?”

Jag skulle alltså vara Satans medhjälpare?

Och den här texten där han skriver om ”nyttorna av att segregera mellan könen”, samt ”Islam lär ut att interaktionen mellan de två könen bör vara minimal. Otaliga Koranverser och hadither talar om reglerandet av denna interaktion och varnar för otillåten interaktion mellan de motsatta könen, och medel som leder till detta. Detta reglerande, som sker bland annat genom morallära, klädkod och regler för uppträdande, är till för att motverka promiskuitet, immoraliskt uppträdande och annat ont som onekligen leder till familjens och i förlängningen samhällets sammanbrott.”

”Otillåten interaktion mellan de motsatta könen”? ”Interaktionen bör vara minimal”? ”Ont” som leder till familjens och samhällets sammanbrott? I ett land där individen, inte familjen, är samhällets minsta enhet, där religionsfriheten och de individuella fri- och rättigheterna är grundlagsfästa? Shariadogmer han lärt sig i Jemen, Pakistan, Turkiet, Levanten och Mauretanien och ser som sin uppgift att sprida i Sverige, med hjälp av skattemedel. Könsapartheidmissionären Salahuddin Barakat strävar efter att förvandla Sverige, den demokrati som välkomnade honom, till en kopia av Mellanösterns länder styrda av sharia.

Han gör sitt bästa att förtala Sverige och anklaga svenska myndigheter för ”islamofobi”, lyssna exempelvis på det här webbseminariet anordnat av SST om Brås rapport om det ovetenskapliga begreppet ”islamofobi”, cirka 18 minuter in i programmet.

Salahuddin Barakat representerar inte kollektivet ”muslimer”. Han representerar bara sig själv och sin tolkning av islam. Det finns hur många islamtolkningar som helst i Malmö och övriga Sverige. Han har ingen rätt att ställa krav på att Sverige ska anpassa sig till hans islamtolkning.

Han har lyckats skaffa sig en maktposition därför att SVT inte har folkbildat medborgarna om demokratifientliga tolkningar av islam och vikten av att inte urholka vår sekulära rättsstat. Salahuddin Barakat strävar efter att riva sönder den sociala sammanhållningen och skapa parallellsamhällen där interaktionen mellan könen bör vara minimal. Han är en mörkerman. Den brokiga skaran ”muslimer” har inte en grundlagsskyddad nationell minoritetsställning i Sverige. De fem grundlagsskyddade nationella minoriteterna samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar är etniska minoriteter. Medlemmarna kan bekänna sig till vilken religion som helst, hur dogmatisk och regelstyrd som helst, hur fri och odogmatisk som helst. Det lägger inte staten sig i.

Salahuddin Barakat har rätt att predika sin tolkning av islam hur mycket han vill. Men det ska råda en ogenomtränglig mur mellan honom och myndigheter och politiker. Religionen ska vara en privatsak och finansieras privat. Inte en skattekrona ska gå till Salahuddin Barakats demokratifientliga verksamhet.

Om SVT hade tagit sitt uppdrag att värna om demokratin på allvar och folkbildat om demokratifientliga tolkningar av islam hade mörkermän som Salahuddin Barakat inte fått en skattekrona i bidrag.

Mohamed Temsamani
I försvaret av demokratin bör SVT:s Islambyrån också göra en djupdykning i FIFS ordförande Mohamed Temsamanis verksamhet, han som i TV påstod att ”islamofobi” var skälet till att bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) tvingades lämna sin post. Temsamani tillhör den innersta kärnan i Muslimska brödraskapets svenska gren och har cirkulerat på ledande poster i varenda MB-förening, inklusive Ibn Rushd. Han är gift med dottern till en av grundarna. Alla varningsklockor borde ha ringt hos SVT när Temsamani undertecknade ”Deklaration för en stark demokrati”! Hade SVT värnat om demokratin och rapporterat om Muslimska brödraskapets olika föreningar långt tidigare hade Vår demokrati – värd att värna varje dag varit informerade om MB:s demokratifientliga och extremt judefientliga verksamhet och aldrig låtit Temsamani komma i närheten av deklarationen. Det står att Temsamani tillsammans med Forum för levande historia ska ”arbeta för stärkta minoritetsrättigheter och belysa utmaningar för minoriteter”!

Temsamani representerar en extrem minoritet bland landets minoriteter. Det är han som är utmaningen.

Hatpredikanter med examen från islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien, som bygger internationella nätverk och globala utbildningsinstitutioner online
Ett annat viktigt område SVT:s Islambyrån borde folkbilda medborgarna om är alla hatpredikanter online med examen från islamiska universitetet i Medina. Inte minst för att förebygga liknande incidenter som Hallandspostens demokratifientliga agerande då det uppdagades att en ung (26 år) socialdemokratisk politiker på sociala medier spred att ”otrogna” ska brinna i helvetet och att kvinnor ska vara heltäckta och bara visa ögonen när de vistas utomhus. Jag ägnade mig åt lite grävande och fann att korancitatet den unge somaliske politikern hänvisade till kommer från en saudisk arabisk/engelsk Koran med tillägg inom parentes, en Koran sammanställd av två män vid universitetet i Medina och som är rena propagandatexten för Saudiarabiens extrema tolkning av islam och fientliga inställning till judar.

Min kritik av denna extrema tolkning av islam förvandlades av Hallandspostens ledarskribent till ”hatet mot muslimer”! Och ett drev mot en moderat politiker som hänvisat till min blogg.

Islamiska universitetet i Medina grundandes 1961 i syfte att utbilda utländska missionärer som efter utbildningen återvänder till sina hemländer och sprider wahhabismen. Det finns åtskilliga av dessa extrema missionärer i Sverige. Michael Farquhar beskriver i sin doktorsavhandling 2013, från The London School of Economics and Political Science, den politiska bakgrunden till inrättandet av islamiska universitetet i Medina. Bland annat visar han hur viktig den extremt kvinnofientliga indiern/pakistaniern Sayyid Abul al-Ala Mawdudi var för innehållet i universitetets kursutbud. Mawdudi grundade Jamaat-e-Islami 1941, en tvillingorganisation till Muslimska brödraskapet, som har förstört både Pakistan och Bangladesh. Farquar skriver att uppenbarligen hade Mawdudi gjort upp kursplanen på uppdrag av kung Saud (s. 136). Han skriver också hur viktigt det var med lärare från olika delar av den islamiska världen för att universitetet skulle kunna locka så många utländska blivande missionärer som möjligt och också för att det inhemska wahhabitiska prästerskapet på den tiden bara hade en begränsad kunskap om olika riktningar och rättsskolor inom islam. Det wahhabitiska prästerskapet följer den hanbalitiska rättsskolan, den mest extrema. Flera av Muslimska brödraskapets flyktingar från Egypten och Syrien var verksamma som lärare vid universitetet i Medina. Numera är Muslimska brödraskapet terroristklassat av Saudiarabien.

Missionärerna, kallade salafister eftersom de utgår från förfäderna, det vill säga har profeten Muhammed och de tre generationerna efter honom som förebilder, utbildade vid islamiska universitetet i Medina, som utgör en allt allvarligare konkurrent till Muslimska brödraskapet, har skapat ett internationellt nätverk som av kritikerna kallas hatpredikanter, se bland annat den här kritiken i Storbritannien, ”Worst of the worst: Britain’s Salafist Movement & the Night of Power Conference 2014” och den här kritiken från 2009 i Australien, ”Time to stop all the anti-Western hatred”. Missionärerna har efter all kritik varit tvungna att modifiera sin retorik men det är ändå en samling västfientliga hatpredikanter som lockar ungdomar att följa deras auktoritära tolkning av islam och ta avstånd från de länder de är bosatta i.

Missionärerna lockar med paradiset och hot om helvetet. Därför bör helvetet diskuteras, dissekeras, hudflängas och förpassas till giftskåpet. Vidskepelsen om helvetet hör inte hemma i ett modernt samhälle.

Hanna Gadban, samhällsdebattör och lärare, skriver i boken Min Jihad. Jakten på liberal islam (2015) om just dessa utländska hatpredikanter och hur några av dem till Sverige har spridit sin missionärsutbildning kallad iERA, eller dawarörelsen, i syfte att missionera om wahhabismen med hjälp av svenska skattemedel och påståenden att de bekämpar ”islamofobi”. Journalisten Magnus Sandelin skriver om svenska iERA här och nämner bland annat Hanna Gadbans bok.

De som drabbas allra mest av aktivister som torgför extrema tolkningar av islam är islambekännare som själva vill bestämma sitt förhållningssätt till islam och Allah, vilket Hanna Gadbans bok också handlar om.

I MSB:s rapport Mellan salafism och salafistisk jihadism, författad av Magnus Ranstorp med flera från Försvarshögskolan, beskriver man IERA:s budskap och grundare. Bland annat står det följande om en konferens i Göteborg 2012 anordnad av Sveriges förenade muslimer (SFM) där en av iERA:s grundare var inbjuden: ”Hamza Tzortzis närvaro på ’Jag Är Muslim!’-konferensen var viktig för han var en av grundarna och ledarna bakom brittisk-baserade da’wa -rörelsen Islamic Education & Research Academy (iERA). iERA är en proaktiv, missionerande rörelse som centrerar kring en kärna av predikanter som ger motivation, kunskap och aktivism kring att sprida salafistisk ideologi i syfte att etablera ett islamistiskt kalifat. Denna organisation och dess grundare och ledare är välkända för att sprida salafistiska budskap som är antidemokratiskt och hatiskt mot icke-muslimer, kvinnor, homosexualitet, shiamuslimer, och judar. Council of Ex-Muslims of Britain har kallat iERA för ’hatets evangelium.538 iERA har även kritiserats för könsegregering på sina möten” (s. 101, 102).

Om Hamza Tzortzis står det också: ”Tzortzis förspråkade förbud mot homosexualitet som han jämförde med kannibalism och pedofili och argumenterade för ’att avskaffa demokratin och de mänskliga rättigheterna för att istället inrätta ett islamiskt kalifat’” (s. 101).

I rapporten finns också ett avsnitt om koranskolor. Man skriver: ”Koranskolorna är stängda miljöer som utomstående har svårt att nå. Vi har dock för denna studie tagit del av vissa läroböcker som används i några moskéer i Göteborg som har koranskoleverksamhet. Enligt en sufistisk imam i nordöstra Göteborg är detta material problematiskt eftersom det är normsättande” (s. 154). För att analysera innehållet i läroböckerna har rapportförfattarna tagit hjälp av Indonesiens största muslimska organisation med över 30 miljoner medlemmar, en organisation som ”tar avstånd från radikal islam och förespråkar ett liberalt, pluralistisk islam där den nationella identiteten inkluderar alla religioner” (s. 154, 155). Sju böcker analyserades. En bok är skriven av wahhabismens grundare. En annan bok är skriven av Abdul Aziz Abdullah bin Baz, som blev blind i unga år och var islamiska Medinauniversitetets vice president och senare utnämnd till Saudiarabiens stormufti, en fanatisk wahhabist som ansåg att solen roterar runt jorden och att jorden är platt och att alla som inte håller med honom far med osanning mot Gud, Koranen och profeten Muhammed. En annan bok var skriven av Mawdudi. Rapportförfattarna: ”Saudiarabien har under de senaste 50 åren propagerat för al-Maududi:s tolkning av islam, vilken liknar Muslimska Brödraskapet men också till delar wahhabism och ultra-konservativ islam i stort” (s. 155). Man sammanfattar analysen av de sju läroböckerna:

Analysen visar att gemensamt för böckerna i materialet är att de presenterar en världsbild där islam ses som allomfattande i livets alla delar. Böckerna instruerar muslimer att inte integreras i det svenska samhället eller att respektera dess lagar och regler. Sverige och svenskarna ses istället som otrogna med ett socialt system som står i kontrast till det gud tänkt sig (ibid.).

En huvudperson i det globala nätverket av predikanter med examen från universitetet i Medina är austrialiern Tawfique Choudhury med rötter i Bangladesh. Han ingår i iERA:s rådgivande krets. Det var hans organisation Mercy Mission som anordnade det kritiserade eventet i Storbritannien och det var han som anordnade det kritiserade eventet i Australien, som han bjöd in bland andra den ökända islamisten Yvonne Ridley till. Han är uppskattad i Sverige.

Hallandsposten nämner Tawfique Choudhury som exempel på att en somalisk man, Abshir Mohamed Abdi i Hylte, som på Facebook har ett videoklipp med Choudhury, inte skulle ha något att göra med en extremistisk tolkning av islam. Tidningen skriver att videoklippen på Abdis sida ”sträcker sig mellan en föreläsning av den svenske läkaren Hans Rosling till ett långt tal av den muslimska frivilligorganisationen Mercy Missions grundare Tawfique Chadhury, om betydelsen av att stå fast vid sin muslimska tro även om man i globaliseringens tidevarv lever i västerländska eller sekulariserade länder”.

Detta skriver Hallandsposten utan att göra en bakgrundskontroll och ta reda på exakt vem denne Choudhury är, beskriva honom för läsekretsen och förklara vad han menar med att ”stå fast vid sin muslimska tro” och vad den tron innebär för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter i Sverige. Och den sociala sammanhållningen i Sverige.

Om SVT sedan länge fört en kontinuerlig diskussion om olika islamtolkningar i Sverige hade Hallandspostens journalister förhoppningsvis inte kunnat vinkla sin rapportering så grovt som de gjorde och skriva om ”muslimhatet” i ställer för om antidemokratiska islamtolkningar. Det finns hur många tolkningar av islam som helst. Det är slappt av en journalist att bara skriva ”muslimska tro” och inte deklarera vad denna tro innebär och var den har sina rötter, som i det här fallet är Saudiarabien. Parallellsamhällen som är kopior av Saudiarabien hör inte hemma i Sverige.

Den somaliska mannen Abdi kopplade jag i mitt blogginlägg till den socialdemokratiska likaledes somaliska Hyltepolitikern Mustafe Ahmeds wahhabitiska spridning på sociala medier om att brinna i helvetet och kvinnors heltäckande klädsel  och anmärkte på att Abdi på Facebook skrev att han var barnskötare i Sverige och lagt ut bilder på små flickor i hijab. Jag kopierade bilder på flickorna och en pojke och skrev om skillnaden mellan pojkars framtid och hijabklädda flickors kringskurna framtid i klankulturer, att flickor kan dödas av sin familj om de vägrar bära hijab och att pojkar riskerar att dödas av sin familj bara om de är homosexuella. Somalia är ett klansamhälle. Det blev i Hallandspostens version att jag anklagade mannen för att vara kapabel att döda sin son. Och drev mot den moderata politikern som hänvisat till min blogg. Den socialdemokratiska politikern Mustafe Ahmeds häpnadsväckande demokratifientliga agerande på sociala medier bagatelliserades.

Därför är det viktigt att SVT inrättar en Islambyrån som upplyser medborgarna, inte minst journalisterna, i Sverige om demokratifientliga tolkningar av islam och vad dessa tolkningar får för konsekvenser för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter. Och för den grundlagsskyddade judiska minoriteten.

Ett annat skrämmande exempel på bagatelliseringen av antidemokratiska tolkningar av islam är förre SR-chefen Mats Svegfors artikel 25 maj 2021 i Aftonbladet, ”Ingen frågar längre vad Säpo sysslar med”, en kommentar till journalisten Sofie Löwenmarks uppmärksammade avslöjande att en SR-reporter, som intervjuade en islamist Säpo bedömt skulle utvisas eftersom han utgjorde ett hot mot rikets säkerhet, hade en relation med mannen. Mats Svegfors, med sin långa bana inom journalistiken, borde veta skillnaden mellan en åsikt och kunskap, ändå skriver han: ”När det gäller muslimer är det alltid säkrare att fälla än att fria.” Det är en åsikt. ”Muslimer” diskrimineras. Säpo särbehandlar ”muslimer”. Mats Svegfors skiljer i sin kommentar inte på att vara muslim och att omfatta en demokratifientlig tolkning av islam och för över sin egen sammanblandning på Säpo. Han klumpar ihop landets islambekännare och erkänner dem inte som enskilda individer. Det är för att undvika sådana här sammanblandningar SVT:s Islambyrån behövs.

18  När tänker SVT sända ett vuxet samtal om hijab, som jag kallar shariadoket för att markera att det är ett politiskt plagg och att bäraren lyder under ett annat rättssystem än det svenska, och eventuella följder för den som vägrar bära plagget? Ett samtal som gjort för Islambyrån.

Islamister, likt Muslimska brödraskapets aktivister, jämför hijab med nunnedok. Därför bör plagget kallas för shariadoket och jämföras med nunnedoket. Småflickor bär inte nunnedok i skolan. Kvinnor i nunnedok arbetar inte på apotek. Kvinnor i nunnedok sitter inte i COOPS eller ICAs kassor. Kvinnor i nunnedok syns inte i fashionmagasin. Klädvaruhusens skyltdockor bär inte nunnedok. Internet svämmar inte över av företag som säljer nunnedok.

Kvinnor som bär shariadoket kallar sig själva för hijabister. Hijab och purdah betyder samma sak, förhänge. Ordet hijab används inte i Koranen för att beteckna ett klädplagg. Purdah kallas institutionen på indiska halvön att hålla kvinnor inlåsta och att ett mansöga utanför familjen inte fick vila på en kvinna. Harem är det mest kända ordet i väst för denna inlåsning.

Den första kända lag som använder beklädnad i det offentliga för att skilja på ”anständiga” och ”icke-anständiga” kvinnor är Medelassyrisk lag § 40, kodifierad av den assyriska krigarkungen Tiglatpileser I (d. 1076 fvt, ca 1650 år innan profeten Muhammed föddes). ”Anständiga” eller ”ärbara” kvinnor innebar att en man (maken, fadern, en manlig släkting) ägde kvinnans sexualitet, ”icke-anständiga” kvinnor ägde själva sin sexualitet. Det var prostituerade eller slavinnor som tvingades gå obeslöjade för att markera sin lägre sociala status. Det var ett brott mot staten om de beslöjade sig och straffet var hårt, slavinnor fick öronen avskurna, prostituerade fick femtio piskrapp och deras huvuden täcktes med beck, vilket gjorde att de blev tvungna att raka av sig håret. För ”ärbara” kvinnor som gick obeslöjade fanns inget straff. I och med denna lag gjorde Tiglatpileser kvinnans sexualitet till den assyriska statens, inte släktens, angelägenhet. Stater har ända sedan dess satt gränser för kvinnans sexualitet, för att inte tala om prästerskap inom olika religioner. Och nu svämmar internet över av ”global modest fashion” och föser kvinnorna tillbaka tre tusen år. Exakt som på Tiglatpilesers tid är beslöjningen en politisk markör, inte en religiös. Dagens beslöjning är en politisk markör mot allt vad väst står för. Därför ska shariadoket vara förbjudet i skolan och på offentligt finansierade inrättningar.

När Mawdudis bok Purdah and the status of woman in Islam publicerades 1939 och översattes till arabiska kom ordet hijab i svang, eftersom man översatte purdah med hijab. Purdah var på indiska halvön en statusmarkör. Ju högre status familjen hade desto mer inlåsta var kvinnorna, oberoende av religion. Samma var förhållandet i Egypten med sina harem när Hassan al-Banna grundade Muslimska brödraskapet. Mäktiga män hade harem långt innan de tre engudsreligionerna judendom, kristendom och islam såg dagens ljus, harem fyllda av tillfångatagna slavinnor. Beslöjningen i Mellanöstern och Indien var kulturellt kodad, därför gjorde kvinnorna, influerade av europeiska kvinnors fria klädval, sig av med plagget. Och så kommer Muslimska brödraskapet och Mawdudis tvillingorganisation i Indien och efter delningen 1947 Pakistan och kopplar beslöjningen till islam.

Plagget är Muslimska brödraskapets uniformspersedel, som andra reaktionära uttolkare av islam, inklusive missionärerna från universitetet i Medina, apat efter och påstår är Allahs vilja. MB försökte få Gamal Abdel Nasser, när han blev Egyptens diktator i början av 1950-talet, att införa en lag som gjorde det obligatoriskt för kvinnor att vara beslöjade utomhus. Han vägrade.

Shariadoket ska likställas med hakkorset. Plagget representerar samma judefientlighet som hakkorset. Det representerar också att sharia står över svensk lag, att lagar stiftade av människan är förkastliga, att Allahs uppenbarelser är sanningen. Med andra ord ett lika auktoritär styre som hakkorset representerar. Det finns bara en ledare. Allah. Och så förstås alla hans självutnämnda jordiska ombud. Som hotar med helvetet.

Det är ingen slump att Mawdudis reaktionära kvinnosyn genomsyrar universitetet i Medina. Det är han som inte vill se kvinnor utomhus. Det är han som kräver att kvinnor bara visar ögonen i offentligheten och påstår att det är Allahs lag. Muslimska brödraskapet ”nöjer sig” med att kvinnor ska täcka allt utom ansiktet och händerna.

Shariadoket är i dag ett gemensamt tecken för alla islamistgrupper på hur långt ett land har islamiserats. Islamistgruppernas framgångar är den i särklass främsta backlashen för kvinnors emancipation över hela världen. Jag har skrivit mängder med blogginlägg om shariadoket, bland annat det här om hur SVT hade det extremt dåliga omdömet att under coronapandemins inledning visa ett reklaminslag för Radiohjälpen där en person i shariadok ingick och att shariadoket signalerar att 9-åriga flickor är giftasvuxna. Det är att visa tolerans mot intoleransen. Lika omdömeslöst av SVT var det att ha med en kock i shariadok i Go’kväll 12 maj som dessutom gick i repris på Kristi himmelsfärds dag. Genom att ge shariadokbärare uppmärksamhet sänder SVT signaler till alla pappor, som tvingar sina gråtande döttrar att bära plagget, att de gör rätt.

SVT:s uppdrag är att försvara demokratin, inte legitimera västfientliga antidemokrater och deras kvinnofientliga verksamheter. Det står inte någonstans i Koranen att flickor/kvinnor ska täcka håret. Shariadoket är en politisk markör. Barn ska inte vara annonspelare för föräldrarnas politiska tillhörighet. Offentliganställda ska inte signalera att sharia står över svensk lag.

Shariadoket är en viktig markör i det invandrade hatet mot väst och allt väst står för, vars slutprodukt är terrorattacker, vilket för mig över till nästa fråga.

19  När ska SVT börja sända program om invandrares hat mot Sverige, hat mot svenskarna, hat mot det sekulära väst, hat mot ”otrogna”, hat mot det svenska rättssystemet? Hat som för 45 år sedan inte existerade i Sverige. Flickor, kvinnor kallas horor! Och det är alldeles tyst från SVT.

Vilket i sin tur för mig över till nästa fråga.

20  När börjar SVT sända Hederskulturbyrån i folkbildningssyfte, ett program som fram till valet 2022 varje vecka diskuterar hederskulturer i Sverige? Hederskulturer är klankulturer. Klanmedlemmar är bosatta över hela världen och håller från världens alla hörn koll på flickor i Sverige. Det har pågått hedersmord i Sverige i över två decennier. Nittonåriga kurdiskan Pela Atroshi avrättades 1999, klanens ledare var bosatt i Australien och kom till Sverige för att hålla ett familjemöte om Pelas framtid eftersom hon hade blivit ”försvenskad” och själv ville bestämma över sitt liv. Döttrar mördas. Minderåriga döttrar tvångsgifts. Minderåriga döttrar säljs! Ändå är SVT påfallande tyst om den fasanfulla verklighet flickor och kvinnor i hederskulturer lever under. Sverige i dag ser inte ut som Sverige för 45 år sedan när propositionen om multikulturalism klubbades igenom. Men det märks inte på SVT.

Det har hänt otroligt mycket när det gäller inhemska kvinnors villkor, vilket alla synliga kvinnor i SVT vittnar om. Samtidigt som flickor och kvinnor i vissa invandrarmiljöer lever under förmoderna villkor. Det är en skam för Sverige. Och en stor del av den skammen vilar på SVT.

År 2009, tio år efter mordet på Pela Atroshi, publicerade socialarbetaren Maria Hagberg intervjuboken Vid 20 börjar den [obefintliga mödomshinnan] ruttna. Om hedersvåld och modiga kvinnor. Hon hade då i många år genom arbetet kommit i kontakt med flickor i hedersmiljöer. Hon skriver: ”Det centrala i hedersrelaterat våld, kontrollen av kvinnans sexualitet, myten om mödomshinna och oskuldskontroll har klara kopplingar till bevarandet av stereotypa könsroller och kvinnors underordning. Detta har jag fått bekräftat ytterligare genom mina intervjuer med de unga kvinnorna. Jag såg att detta våld är ett starkt hot mot en politik som förespråkar jämställdhet mellan könen.” Hon fortsätter: ”Inom det politiska har jag mött motstånd när jag har lyft upp religionens och traditionens betydelse för kvinnoförtrycket. Fortfarande är det tabu att ifrågasätta religionens inverkan på människors liv och värderingar” (s. 12).

Drygt tio år senare visar SVT genom Anders Holmbergs grillning av Richard Jomshof för hans kommentar att han avskyr islam som ideologi och religion att detta tabu i princip är intakt.

Maria Hagberg skriver vidare: ”Politiskt är det anmärkningsvärt att man inte vill se de fascistiska undertoner som det hedersrelaterade våldet har, med kännetecken såsom kvinnoförakt och en konservativ kvinnosyn, homofobi och rasism.” Om varför hon ger ut boken skriver hon: ”Min förhoppning är att flickornas berättelser ska öppna ögonen på dem som inte förstått faran med ett samhälle som bagatelliserar eller osynliggör våld i hederns namn” (s. 19).

Även Fadime Sahindal (avrättad av fadern 2002) närde en förhoppning att hon med sin berättelse skulle få föräldrar och släktingar i hedersmiljöer att få upp ögonen för hur fel de handlar mot sina flickor.

21  När tänker SVT göra det till en tradition att på Fadimedagen 21 januari varje år sända Marianne Spanners SVT-dokumentär i Striptease 6 maj 1998 om och med Fadime Sahindal, med en efterföljande partiledardebatt? En skatt ligger gömd i SVT:s arkiv. Fadime Sahindal, av kurdiskt ursprung liksom Pela Atroshi, berättar hur hennes familj vill döda henne för att hon vägrat gifta sig med en kusin och själv skaffat sig en pojkvän och valt att läsa på ett universitet långt från hemmet i Uppsala. Hon har polisanmält fadern och brodern för olaga hot. Programmet visar hur hennes sjuttonårige bror under rättegångens lunchuppehåll skriker att han ska döda henne. Hon berättar intelligent och klarsynt om vad det innebär för en flicka att växa upp i en kvävande klankultur, att ständigt vara övervakad, att hela släktens heder vilar på henne, om broderns hat, om moderns hat, om hur utsatt hennes mamma blivit av hennes självständiga agerande, för att mamman ”inte har lyckats med det hon borde, att uppfostra mig till en turkisk flicka, en fin flicka”.

Fadime Sahindal beskriver här mödrarnas viktiga roll som hederskulturernas normbevakare. Även Maria Hagberg nämner kvinnornas viktiga roll som normbevakare. En av de unga kvinnorna hon intervjuar säger ”att det inte framkommer särskilt ofta, då man talar om invandrarfamiljer, att kvinnan ofta styr familjen med järnhand. Hon manipulerar hela familjen”. Den unga kvinnan säger vidare: ”Bland de invandrartjejer jag känner har mamman alltid vetat vilka knappar hon ska trycka på. Alltid” (s. 100). Maria Hagbergs intervjubok är en skräckinjagande läsning, så otroligt mycket våld. Även Fadime Sahindals berättelse är skräckinjagande.

Fadime Sahindals familj var inte religiös, ingen religion låg bakom mordet på henne. Hon ger röst åt alla flickor i hederskulturer i Sverige som i skolan möter en verklighet och hur hemmet är en helt annan verklighet. Denna skatt, lika aktuell i dag som när dokumentären sändes, ligger sedan över två decennier begravd i SVT:s arkiv. Dokumentären borde sändas varje år med en efterföljande partiledardebatt för att visa alla flickor i hederskulturer att de inte är ensamma och att landets politiker tänker göra något åt deras fasansfulla situation. Och får höra hur politikerna bland annat ställer sig till oskuldskontroller på svenska vårdcentraler. Det som i programmet bör bemötas är en professor i gynekologi som just låter påskina att mödomshinnan existerar och som förklarar varför han ”återskapar” den.

22  Hanna Stjärne: Har du sett Marianne Spanners dokumentär? Ta till dig vad Eduardo Grutzky säger om tvångsäktenskap och permanenta våldtäktsinstitutioner.

Hederskulturers rättskipning är motsatsen till västerländsk rättskipning. Bevarandet av hederskulturer i Sverige, kravet att döttrarna inte får ”försvenskas” är detsamma som att ta avstånd från svenska lagar, seder och normer.

Hatet mot Sverige, svenska lagar, seder och normer florerar även inom universitetsvärlden.

23  När gör SVT en dokumentär om tillkomsten av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Teologiska institutionen, Uppsala universitet? I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige kallar jag CEMFOR för Rasbiologiska institutet 2.0. Jag har skrivit mängder med blogginlägg om Mattias Gardell och katolikerna från Sydamerika som ingår i det marxistiska akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA), hur ArA skrev brev till regeringen och påstod att de var bäst i Sverige på ”rasismforskning” och hur simsalabim regeringen gav Vetenskapsrådet i uppgift att dela ut forskningsbidrag till ”rasismforskare” och hur Mattias Gardell, hans fru Edda Manga, ArA-aktivisterna Paulina de los Reyes och Diana Mulinari fick pengar i första rundan och CEMFOR genast bildades med ArA-aktivisten Irene Molina som vetenskaplig ledare tillsammans med Mattias Gardell.

Jag kallar dessa ArA-aktivister för papegojforskare, eftersom de bara kalkerar vad anglosaxiska marxister skriver om sina länder och flyttar över det på Sverige, utan några som helst vetenskapliga belägg.

Sverige är enligt internationella enkätundersökningar ett av världens mest toleranta länder. Ändå svalde regeringen ArA:s påstående att Sverige är genomsyrat av ”rasism” och lät dem utforma ”Nationell plan mot rasism”.

De som är genomsyrade av rasism är de invandrade katolikerna från Sydamerika. De är Sveriges i särklass främsta rasister. De har delat upp Sveriges befolkning efter hudfärg. Eftersom Sverige enligt dem är en förtryckarstat genomsyrad av ”strukturell rasism” är invandrare därmed ”förtryckta” och bör kallas ”rasifierade”, ett importerat ord.

Katolikerna från Sydamerika inledde sin akademiska karriär med att utnämna fienden de ska bekämpa – den ”vita” huden – och manövrera ut de inhemska kvinno- och genushistorikerna genom att svartmåla dem på grund av deras hudfärg och för att de ville utreda de bakomliggande kulturella normerna i samband med att femtonåriga Sara Maisam Abed Ali mördades av sin sextonårige bror och sjuttonårige kusin 1996, det första medialt uppmärksammade hedersmordet i Sverige. De katolska sydamerikanskorna påstod att det var ”stigmatiserande”, ”rasism” och gudvetvad, att utreda kulturella skillnader. Trots att katolska kyrkan såg till att skapa en mängd incestregler som redan på 1500-talet hade resulterat i allt svagare ätt- och klansamhällen i Europa, och att kyrkan naturligtvis införde samma religiösa lagar i de katolska europeiska kolonierna i Sydamerika, utnämnde ArA-aktivisterna sig själva till experter på Mellanösterns klankulturer och har sedan dess hårdnackat förnekat att hederskultur, hedersvåld och hedersmord existerar.

24  När gör SVT en dokumentär om hur ArA-aktivisterna från Sydamerika i över två decennier har satt käppar i hjulet för det viktiga arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom att få politikerna med sig? Evin Rubar gjorde år 2005 två uppmärksammade program ”Könskriget 1 och 2” som sändes i Dokument inifrån. Det är dags att göra en dokumentär om den hederskulturförnekande kvartetten från Sydamerika, deras makt över Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, och konsekvenserna för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter i invandrade hederskulturer.

25  När gör SVT en dokumentär om ArA-nätverkets symbiotiska relation till Muslimska brödraskapets aktivister? Båda grupperna är inbördeskrigare. Båda verkar för att mala ner demokratin inifrån. Båda är invasiva arter i den demokratiska trädgården.

Hela nationella planen mot rasism utgår enbart från att svenskarna är rasister och svenskarnas bemötande av invandrare. Inget nämns om invandrares bemötande av varandra eller invandrares inställning till svenskarna eller maktordningarna inom de olika invandrargrupperna och hur dessa maktordningar drabbar minoriteter inom minoriteterna.

Jag tar här upp endast två av planens ”rasism”-begrepp, ”afrofobi” och ”islamofobi”. Båda begreppen är ovetenskapliga. ”Afrofobi” döljer att Afrika består av mängder med självständiga nationer med självständiga kulturer, seder och normer, att det råder en hackordning mellan nationerna och framför allt att det råder en hackordning mellan olika stammar inom en och samma nation, vilket inte minst alla inbördeskrig vittnar om, att det dessutom råder religiösa konflikter inom samma etniska grupper och att alla dessa konflikter har följt med invandrare till Sverige.

Det finns inget ”afrikanskt” förbund i Sverige som representerar alla invandrare från Afrika.

Likadant är det med begreppet ”islamofobi”. Begreppet låter påskina att islambekännare är en homogen grupp och att islam är en monolitisk religion. Den främsta striden mellan islambekännare i dag är den mellan islambekännare som vill att deras länder ska vara sekulära rättsstater och islambekännare som vill att inte bara deras länder utan hela världen ska styras av sharia, Allahs lag. Miljoner och miljoner skattekronor har under åren lagts ut på att bekämpa ”islamofobi”. Ju mer pengar som läggs ut desto mer tycks ”islamofobin” spridas och desto mer skattemedel behövs för att bekämpa den. Nu senast den ovetenskapliga rapporten från Brå som Myndigheten för stöd till trossamfund hade det ovan nämnda webbmötet om där Salahuddin Barakat la ut texten om myndigheters ”islamofobi”.

Miljöpartiets alla satsningar på att bekämpa ”islamofobi” är ett resultat av Alice Bah Kuhnkes politik när hon var demokratiminister och bjöd in Muslimska brödraskapets aktivister till sakråd och de efterlyste mer satsning på att bekämpa ”islamofobi”. Med andra ord beställningsverk av MB. Brås rapport är bara det senaste.

26  När gör SVT en dokumentär om Mattias Gardell och hans mångåriga och hårdhänta försvar av Muslimska brödraskapets aktivister och verksamheter i Sverige? Han anklagar alla kritiker för att ägna sig åt ”islamofobi”. Muslimska brödraskapet representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa, influerad av Mussolinis fascism och Hitlers nationalsocialism.

27  När gör SVT en uppföljning av Evin Rubars program ”Slaget om muslimerna” som sändes i Dokument inifrån 2009? Det reportaget handlade om islamisterna knutna till stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm. Moskén är Muslimska brödraskapets högborg. Nu drygt tio år senare är nätverket starkare än någonsin och har år efter år kunnat fortsätta att håva in miljoner och åter miljoner skattekronor från SST, från Folkbildningsrådet, från Sida, från MUCF, från lokala myndigheter, för kampen mot ”islamofobi”, för sina friskolor.

28  När gör SVT en uppföljning av Evin Rubars reportage om islamiska friskolor i Dokument inifrån 2003 och 2004, ”I skolans våld 1 och 2”? Särskilt med betoning på hur flickor behandlas. Och en särskild granskning av vad koranskolor lär ut.

29  När tar SVT:s Ekonomibyrån upp följande frågor: Hur mycket pengar är iblandade i försäljningen av döttrar, så kallad brudförsäljning? Även romska barn tvångsgifts med mycket pengar inblandade skriver Maria Hagberg i den här artikeln. Hon skriver bland annat om när hon arbetade i ett projekt för skyddat boende vid hedersrelaterat våld och förtryck: ”De flesta som sökte hjälp i början var unga romer och resande, både flickor och pojkar, som hotades av barnäktenskap, tvångsäktenskap eller blodshämnd. De berättade om stora summor pengar i samband med äktenskapen.”

Vad har gratis tolkhjälp hittills kostat? Vilka använder sig av gratis tolkhjälp? Hur gamla är de? Hur länge har de bott i Sverige? Vilket land kommer de ifrån? Vilket yrke har de? Bjud gärna in liberalen Anna Starkbrink så att hon kan utveckla sina åsikter om varför hon inte kan tänka sig att samarbeta med SD som vill införa tidsbegränsad tolkhjälp.

Vad är kostnaden för i princip gratis tandvård för vuxna människor som befinner sig i Sverige utan tillstånd? Vad har gymnasielagen hittills kostat? Alla andra kostnader invandringen fört med sig? Vad har Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) hittills kostat? Vad har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) hittills kostat? SVT har inte sänt några granskande reportage om dessa myndigheters aktiviteter och i vilken grad alla hundratals skattemiljoner de delat ut gynnar den sociala sammanhållningen eller motverkar den och i stället gynnar uppkomsten av slutna parallellsamhällen och hat mot Sverige och svenska seder och normer.

En särdeles viktig fråga Ekonomibyrån borde gå på djupet med är gapet mellan offentligt finansierade chefslöner, SVT:s chefslöner exempelvis, och fattigpensionärer. SVT:s anställda är numera skattefinansierade.

30  Hanna Stjärne: Motivera varför du är värd din fullkomligt hiskliga lön. Vad har du åstadkommit som meriterar en sådan lön när du under dina år som VD har kopplat bort SVT från verkligheten i Sverige och i stället satt SVT under Muslimska brödraskapets förmyndarskap? Och riktat allt ljus på Sverigedemokraterna. SVT ska vara oberoende, opartisk. Ändå lät du Kitimbwa Sabuni och Rashid Musa, som båda representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa, bestämma vilket språkbruk SVT inte får lov att använda! Förklara dig.

Samhällsfrågor är uppenbarligen inte din starka sida. Under mars och april skrev jag fyra blogginlägg riktade till dig om ett vuxet samtal om islam, om vilken säkerhetsmur SVT har mot demokratifientliga påverkansoperationer och konsekvenserna av att du lät SVT såga MSB:s rapport om Muslimska brödraskapets svenska gren. Det fjärde inlägget, det om konsekvenserna, publicerades 20 april. Två dagar senare, 22 april, berättade du i TV om hur SVT kommer att göra en nyinspelning av Vi på Saltkråkan, trots att varken regissör eller skådespelare var utsedda. Det visar dina prioriteringar.

Har du läst MSB:s rapporter om Muslimska brödraskapet i Sverige? Har du läst MSB:s rapport om salafism och salafistisk islamism?

Har du samma inställning som Mats Svegfors, att ”muslimer” och tolkning av islam är ett och detsamma? Att ”muslimer” diskrimineras. Att ”muslimer” är det synd om. Att ”muslimer” får man inte kritisera?

Motivera varför just du är lämplig att vara SVT:s chef fram till valet 2022 som Partiet Nyans ställer upp i. Partiet Nyans vill att ”muslimer” ska få en grundlagsskyddad minoritetsställning och att staten ska erkänna ”islamofobi” som ett samhällsproblem.

Vi behöver inte en valrörelse till där SVT ger Sverigedemokraterna huvudrollen. Vi behöver en valrörelse där demokratifientliga tolkningar av islam och barbariska hederskulturer står i centrum. En valrörelse där SVT:s journalister har tillräckligt med kunskap om skillnaden mellan att vara muslim och demokratifientliga tolkningar av islam för att kunna ställa adekvata frågor både till Partiet Nyans ledare och övriga politiker. Och kunskap om hederskulturer för att kunna ställa adekvata frågor till alla politiker.

Vad kan du om hedersförtryck och hedersvåld? Är du medveten om att du med din och SVT:s likgiltiga inställning till denna barbariska kultur har krossat den ena flickans framtidsdrömmar efter den andra? Att du och SVT:s likgiltighet i åratal har medverkat till upprätthållandet av permanenta våldtäktsinstitutioner i Sverige.

Så motivera varför du är värd din hiskliga lön.

Jag ser fram emot att läsa ditt svar på Text-TV.

26 maj 2021

Mona Lagerström fil dr

Hallandsposten för sina läsare bakom ljuset. Det är en avgrund mellan läkaren Hans Rosling och predikanten Tawfique Chowdhury som enligt Hallandsposten förekommer på lärarassistenten Abshir Mohamed Abdis Facebooksida och som skulle bevisa att Abdi på sin Facebooksida inte har något som kan kopplas till en extrem tolkning av islam

Hallandsposten har dragit in mig i sitt drev mot den förra moderatpolitikern Maj Brodin Johansson och anklagat både henne och mig i en ledare av Mattias Karlsson med den osanna rubriken ”Hatet mot muslimer måste bekämpas i Hylte – och i Sverige”. Mina blogginlägg handlar om ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam. Vissa tolkningar är inte förenliga med ett demokratiskt styrelseskick. Salafism, wahhabism, Muslimska brödraskapet representerar extrema västfientliga islamtolkningar som inte ska skattefinansieras.

Avsnittet i slutet av mitt långa blogginlägg om SVT och Hanna Stjärne handlade om den socialdemokratiska politikern Mustafe Ahmed som på sociala medier spridit att ”otrogna” ska brinna i helvetet samt lagt ut ett citat ur en arabisk/engelskspråkig Koran med en vers där det inom parentes står att kvinnor måste vara heltäckta och enbart får visa ögonen, helst bara ett öga, när de vistas utomhus. Jag skriver att just den Koranen utformades av två män vid det islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien, att universitetet grundandes 1961, att talibanernas läromästare indiern/pakistaniern Mawdudi var styrelseledamot, att Saudiarabien årligen sprider miljontals av den tillrättalagda Koranen över hela världen.

Lärarstaben på universitetet i Medina bestod av Muslimska brödraskapets aktivister som flytt från Egypten där rörelsen förbjudits. Bland annat Muhammad Qutb (d. 2014) var lärare där, yngre bror till Sayyid Qutb (d. 1966), Muslimska brödraskapets chefsideolog. Det jag skriver om Abshir Mohamed Abdi och hijab på småflickor är direkt kopplat till avsnittet om Mustafe Ahmed. Utan Mustafe Ahmed ingen Abshir Mohamed Abdi.

Men Hallandspostens Lennart Hildingsson valde bort Mustafe Ahmed, universitetet i Medina, den extrema versionen av Koranen och gjorde en grotesk förvanskning av mitt inlägg och koncentrerade sig helt på Abshir Mohamed Abdi och påstod att grova anklagelser skulle ha spridits mot honom.

I en artikel 29 april skriver Hildingsson att han försökt få kontakt med Maj Brodin Johannson och att hon skrivit ett mejl till honom:

I meddelandet ägnar hon några meningar åt Abdi. Hon skriver att om man läser Abdis Facebooksida ”kan man se att han tillhör en extrem form av politisk islam!”. Hon benämner denna form som på samma gång både salafistisk, wahhabistisk och tillhörande muslimska brödraskapet. Hon anger inte var på Facebooksidan man hittar detta eller ger några exempel.
HP har läst Abdis sida och har svårt att se vad som grundat Brodin Johanssons slutsats.
Förutom inslag av privat karaktär finns här en mängd sinsemellan olikartade inlägg, exempelvis om en studentförening på en folkhögskola, bilder från en fest med somaliska kulturföreningen i Hylte och delade filmklipp. De senare sträcker sig mellan en föreläsning av den svenske läkaren Hans Rosling till ett långt tal av den muslimska frivilligorganisationen Mercy Missions grundare Tawfique Chadhury, om betydelsen av att stå fast vid sin muslimska tro även om man i globaliseringens tidevarv lever i västerländska eller sekulariserade länder, samt en del nyhetsinslag kring utvecklingen i Somalia.

Lennart Hildingsson: Här är lite information som kopplar Tawfique Chowdhury till just det Maj Brodin Johansson nämner, salafism, wahhabism och Muslimska brödraskapet, och som du borde ha kollat upp innan du skrev din artikel.

Chowdhury är utbildad vid just universitetet i Medina. I det här korta klippet på Youtube gör han reklam för IOU, International online university (tidigare Islamic online university), grundat av Bilal Philips, extremt västfientlig predikant som jag återkommer till och som är IOU:s chancellor, och säger att det var sheikh Bilal som skrev hans rekommendationsbrev till Medina. Chowdhury har tagit examen på the college of Shariah, universitetet i Medina.

Salafism, wahhabism, Muslimska brödraskapet. Sharia. Det kunde räcka med detta. Men det finns mer komprometterande information om Chowdhury och Mercy Mission.

I den här långa intervjun från 2010 nämner han personer som har influerat honom. Han inleder med att när han studerade medicin i Australien kom han i kontakt med the Islamic Society där och prisar MSA, Muslim Student Associations, som vanligtvis är grundade av Muslimska brödraskapets aktivister. Han la tillfälligt läkarstudierna på hyllan och for till Medina. Han kallas Shariah scholar. Sharia är ett rättssystem som konkurrerar med det svenska rättssystemet. På frågan vilka som har inspirerat honom nämner han Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiti i Medina.

There have been a few people, first and foremost our Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiti in Medina, without a doubt he was an inspiration.

Enligt Wikipedia är Shanqiti, stavas Shinqiti, född i Mauretanien, en stark förespråkare av islamism och ser sig som en Muslimska brödraskapets broder.

Shinqiti is a strong proponent of Islamism and considers himself “a brother of the Muslim Brotherhood

Om det nu är den Shanqiti Chowdhury åberopar. Han säger 2010 att Shanqiti (f. 1966) nästan är 50 år och inte gift. På Wikipedia står det att han är gift och har tre barn. Det står också att han undervisade i två år vid ett wahhabitiskt universitet i Jemen. Det är samma bild av Shanqiti vid Wikipedias artikel som en på Twitter om att den älskade Medinaläraren Shanqiti har dött, att Shanqiti var ”sh Muhammad Al Amin Al Shanqiti’s son, one of the most knowledgeable scholars of Madinah from Mauretania”.

Hur som helst, Mauretanien och Saudiarabien har haft ett stort ömsesidigt utbyte av varandra, särskilt när det gäller islamiska universitetet i Medina visar den här artikeln från december 2018, ”How Mauritania exports religion to Saudi Arabia – And not just the other way around”. Det står att i början av 2000-talet hade man erbjudit 400 unga mauretanier att studera vid universitetet i syfte att sprida den saudiska salafistiska tolkningen av islam och att ungefär 200 hade utexaminerats. I artikeln nämns att migranter från Mauretanien som Muhammad al-Amin al-Shinqiti och Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti, i mitten av 1900-talet fick lärarjobb i Riyadh och att Muhammad al-Amin al-Shinqiti nådde den allra högsta toppen av den wahhabitiska religiösa eliten i Saudiarabien. Båda Shinqiti var bland den lilla skaran lärare när universitetet i Medina grundades 1961 och att Amin al-Shinqiti också satt i universitetets råd.

Spridningen av Saudiarabiens extrema tolkning av islam är ett stort problem för islamtroende som inte betraktar islam och den västerländska demokratin som fiender. Ett exempel är läraren Hanna Gadban från Irak som 2016 publicerade den viktiga boken Min Jihad. Jakten på liberal islam. Hon skriver om ett online event som gick av stapeln i slutet av juli 2014 kallat Night of Power. ”Under 36 timmar kunde man lyssna till vad som i marknadsföringen påstods vara 20 av världens mest kända muslimska predikanter” (s. 33). Hon nämner att bland annat Yasir Qashi, som för övrigt Tawfique Chowdhury nämner i intervjun ovan att de två var de förmögnaste studenterna i Medina, och Shady Suleiman, med minst sagt en hatretorik, predikade. Hanna Gadban skriver att hon återkommer till flera predikanter: ”Här nämner jag dock evenemanget främst för att visa på den offensiva propaganda, riktad huvudsakligen till ungdomar, som de mest extrema islamisterna bedriver i Europa i dag.” Hon skriver mycket om organisationen iERA, Islamic Education and Reserarch Academy, som grundades i Storbritannien 2009 som en så kallad dawa-organisation, alltså mission. ”Dess centralgestalter Abdurraheem Green och Hamza Tzortzis deltog båda i Night of Powers. Det gjorde också personer ur organisationens rådgivande krets, som Bilal Philips och Tawfique Chowdhury” (s. 34).

En organisation som heter Stand for peace skriver den här kritiska artikeln om eventet, ”Worst of the Worst: Britain’s Salafist Movement & the Night of Power Conference 2014”. Man skriver att organisationen Charity Rights organiserade en av årets största salafi-kongresser, att Charity Rights är ett av Mercy Missions projekt, en brittisk salafi-välgörenhetsorganisation som rapporterade att de 2012 hade en inkomst på över £ 1,2 miljoner, att organisationen samma år betalade ut £ 49,877 till Tawfique Chowdhury, kallade förvaltare, trustee.

Man skriver att Night of Power samlade Storbritanniens främsta hatpredikanter och räknar upp dem och inleder med Bilar Philips, som är portförbjuden i flera länder.

Organisationen TUFF i Göteborg bjöd in Bilal Philips 2011. Per Gudmundson, som då var ledarskribent på SvD, slog larm på sin blogg:

I vår har även Göteborgs ungdomsförening TUFF (Troende Unga Framtida Förebilder, föreningen som grundades under allmänt hejarop efter den tragiska diskoteksbranden 1998) konferens (som de fundamentalister de är tillämpar de könsseparatism, och har således en dag för pojkar och en för flickor). Deras huvudgäst heter Bilal Philips. Det är en man som inte släpps in i Australien, för att han anses så extrem. Philips skryter om att han dessutom är svartlistad för inresa i USA. Philips har ertappats på film med att ge religiös legitimitet åt barnäktenskap. Han menar att våldtäkt inte är våldtäkt inom äktenskapet. Och vad han tycker om homosexualitet råder det inget tvivel om – han har skrivit och framträtt i tv om saken.

Här och här skriver Per Gudmundson vidare om hur inbjudan av Bilal Philips tvingade TUFF att betala tillbaka en del av de pengar de fått av det som då hette Ungdomsstyrelsen och sedan bytte namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Här och här och här skriver Expressen/GT om inbjudan av Bilal Philips och det könsseparerade eventet.

Det här är ett litet smakprov på det Lennart Hildingsson hade hittat om han googlat på Tawfique Chowdhury och hans nätverk.

Samma man, Amanj Aziz, som bjöd in Bilal Philips var också en av de drivande i uppbyggnaden av iERA i Sverige.

Wikipedia kan man läsa att det som fick Bilal Philips att ägna sig åt islam var Muhammad Qutbs bok Islam, The Misunderstood Religion , som på svenska fick titeln Missförstånd om Islam och som jag i det här blogginlägget citerar vad historikern Johannes Heuman skriver i en artikel i tidskriften Respons om att fientlighet mot västvärlden är ett dominerande drag i boken, samt: ”Muslimer uppmanas förkasta det västerländska samhället, rättssystemet och livsstilen – särskilt kvinnors emancipation och över huvud taget deras rätt att vistas i det offentliga rummet.”

Som sagt, det är en avgrund mellan Hans Rosling och Tawfique Chowdhury. Maj Brodin Johansson hade alldeles rätt om vad man kan utläsa av Abshir Mohamed Abdis Facebooksida. Till följd av Hallandspostens artiklar kallades hon till ett möte med Moderaterna och uppmanades lämna alla sina förtroendeuppdrag. Hon valde att själv lämna partiet.

Så kväver journalister kritik av extremistiska tolkningar av islam.

8 maj 2021

Mona Lagerström fil dr

För fjärde gången: Det går inte att föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige. Det är med sorg jag bevittnar hur Hallandsposten har utnyttjat min blogg om Muslimska brödraskapet för att få en moderat politiker som värnar om flickors och kvinnors rättigheter utesluten ur partiet

Jag har i mina blogginlägg varit noga med att inte använda kollektivordet muslimer. Jag har avrått från att använda det. Invandrare från länder som domineras av islam är individer och ska behandlas som individer. Ändå är det just kollektivordet muslimer Hallandsposten använder för att få en politiker i Hylte utesluten ur Moderaterna. I Hylte bor många somalier.

Jag har ständigt betonat vikten av att förklara vilken tolkning av islam man avser när man talar om islam.

Praktiskt taget alla mina blogginlägg handlar om Muslimska brödraskapets totalitära tolkning. Mängder med inlägg handlar om hur Muslimska brödraskapet sedan 1970-talet med hjälp av Saudiarabiens petrodollar över hela världen, inklusive Somalia, har gjort hijab till Brödraskapets uniformspersedel under förespegling att det är ett religiöst plagg. Hijab är ett politiskt plagg. Hijab signalerar hur långt islamiseringen av ett land har kommit. Hijab, eller shariadoket, som jag kallar plagget, signalerar

att sharia står över svensk lag,
att bäraren inte har något egenvärde,
att en man äger hennes könsorgan,
att homosexuella förtjänar döden,
att avfällingar från islam förtjänar döden,
att judar är apors och grisars avkomma,

ty så står det i Koranen. Koranen är vår lag, säger Muslimska brödraskapet.

Hijab signalerar också att bäraren är giftasvuxen vid nio års ålder, eftersom profeten Muhammed enligt den islamiska legendsamlingen trolovades med en sexårig flicka och fullbordade äktenskapet när hon var nio år.

Därför bör hijab på flickor förbjudas i lag i Sverige.

Den homosexuella flyktingen från Jemen Luai Ahmed

flydde för att det är dödsstraff på homosexuella i Jemen, som styrs av islamiska lagar, sharia.

Flickor bar inte hijab i Somalia innan Muslimska brödraskapet fick fäste i landet.

Det är hijab på småflickor som Hallandsposten försvarar i en grotesk förvanskning av ett av mina blogginlägg om just vikten av att föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam.

I det föregående inlägget skriver jag om hur journalisten Lennart Hildingsson i sin artikel

hänvisar till ett avsnitt i min blogg om vad hijab symboliserar och skillnaden i flickors och pojkars villkor. Jag förde ett allmänt resonemang om att flickor och kvinnor har dödats för att de vägrat bära hijab. Att pojkar kan dödas av sina egna släktingar om de är homosexuella.

Exempelvis skriver den kurdiska barnboksförfattaren Mahmut Baksi, den första i klanen Baksi som på 1970-talet fick asyl i Sverige, i sin bok Minnen i exil om värnpliktslivet i den turkiska militären att det accepterades att prostituerade kvinnor släpptes in i sovsalarna på nätterna: ”Men för homosexuella var det ett lidande. De blev mobbade. I Mellanöstern är man mycket hatisk mot homosexuella. För föräldrarna är det en skam om ett barn är homosexuellt. Det barnet löper risken att bli mördat av sin familj” (2006, s. 119).

I bokstavstrogna familjer mördas flickor för ett tygstycke. I hederskulturer mördas flickor av sin egen familj för att de själva har valt sin livspartner. Men den egna familjen mördar bara en manlig medlem om han är homosexuell. Det skriver exempelvis de båda forskarna Astrid Schlytter och Devin Rexvid om i boken Mäns heder. Att vara både offer och förövare.

De skriver: ”Ett annat viktigt mönster är att pojkar och unga män inte mördas av sin egen familj på grund av att de har en relation med en kvinna. De mördas av hennes familj. De kan av sin egen familj eventuellt utsättas för utfrysning och mobbning. Ett undantag är att pojkar och unga män kan mördas av den biologiska familjen om de har en HBTQ-läggning. Denna skillnad mellan en bror och en syster har bland annat att göra med att dotterns död inte stör familjens kontinuitet och inte innebär materiell förlust” (2016, s. 167).

Det var skillnaden i pojkars och flickors livsvillkor jag lyfta fram.

Den moderata politikern Maj Brodin Johansson i Hylte vill förbjuda hijab på flickor och delade i en diskussionsgrupp delar av mitt inlägg.

Hallandspostens ledarskribent Mattias Karlsson uppmanar Moderaterna att utesluta henne med motiveringen ”hatet mot muslimer”:

Liksom Lennart Hildingsson hänvisar han till min blogg:

En skolanställd i Hylte kommun lägger på Facebook upp en bild på sig själv med sina barn klädda i en halvtäckande slöja. Bilden fångas upp av en bloggare som antyder att Hyltebon är en barnamördare. Dessa anklagelser delas sedan på Facebook av Maj Brodin Johansson, ordförande för Moderaterna i Hylte och 2:e vice ordförande i kultur- och folkhälsonämnden. Det är helt häpnadsväckande att en privat familjebild vantolkas på detta sätt. Inte nog med att det inte är tillåtet att publicera andras bilder utan tillstånd, att sprida uppgiften att en person är en barnamördare borde helt klart vara förtal. Detta sker i dag i Sverige, vilket Hallandsposten rapporterat om.

Vidare skriver han:

Det är Mona Lagerström som på sin blogg Purdahbloggen utan tillstånd har spridit bilden på Abdi och hans döttrar. På bloggen antyder hon som sagt att barnen kan dödas om de tar av sig slöjan. Denna anklagelse lades sedan ut av Maj Brodin Johansson på en Facebook-grupp med kommentaren: ”Viktig information!!”.

Hela bråket i Hylte handlar om att den socialdemokratiska politikern, tillika SSU:s ordförande, Mustafe Ahmed från Somalia

på sociala medier spridit att ”otrogna” ska brinna i helvetet och ett citat ur Koranen att kvinnor bara får visa ögonen, helst bara ett öga, när de vistas utomhus. Jag har i mina blogginlägg lyft fram att Koranen han citerar ur är en engelsk översättning gjord i regi av Muslimska brödraskapet och Saudiarabien med tillägg som gör den till en propagandatext för den saudiska wahhabitiska tolkningen av islam. Mustafe Ahmed var inte född när den ovanstående bilden på obeslöjade skolflickor i Somalia togs.

Mattias Karlsson bagatelliserar Mustafe Ahmeds inlägg och vilka konsekvenser de har för flickor och kvinnor: ”För ett par veckor sedan lämnade SSU:s ordförande i Hylte, Mustafe Ahmed, alla sina politiska uppdrag efter en drev mot honom på sociala medier. Anklagelserna mot honom grundade sig i några inlägg på sociala medier, varav några gjordes för mer än ett år sedan.”

Vidare:

Det finns alltså personer som gör allt för att misskreditera en grupp av människor, och som går så långt att de olagligen stjäl privata bilder på Facebook för att sedan publicera dem utanför sitt sammanhang och göra lågtgående tolkningar. Det är som att man ser hot i varenda liten rörelse och vantolkar detta till sin spets.

Den befolkning som välkomnat Mustafe Ahmed ska brinna i helvetet. Det är ett tydligt hat mot svenskarna och ”kättarna” socialdemokraten Mustafe Ahmed ger uttryck för.

Men Mattias Karlsson skriver: ”det finns en mörk undervegetation på nätet och sociala medier som hänger ut muslimer som varandes kvinnofientliga och våldsbejakande. Detta kan inte beskrivas på ett annat sätt än som ett hat mot en enskild grupp av människor, människor som bor och verkar i Sverige. Detta hat mot muslimer måste bekämpas oavsett om det gäller i Hylte eller någon annanstans i Sverige.”

Mattias Karlsson hänvisar till att Moderaternas ledare i Halland Lars Püss deklarerar att han tar avstånd från Maj Brodin Johanssons agerande och ”att man nu ska utreda Maj Brodin Johansson och att det kan bli aktuellt att inleda ett uteslutningsärende. Det är det allra minsta man kan begära. Brodin Johanson har inte bara spridit en grov anklagelse utan även allvarligt skadat sitt eget parti.”

Mattias Karlsson avslutar sin ledare: ”Om inte Maj Brodin Johansson tar sitt eget förnuft till fånga finns det bara ett lämpligt agerande för Moderaterna, att utesluta henne från partiet.”

Maj Brodin Johansson kallades till ett möte med Moderaterna i dag. Hon uppmanades att lämna alla sina förtroendeuppdrag. Då valde hon att själv gå ur Moderaterna.

Två journalister på Hallandsposten vrider uppmärksamheten bort från en socialdemokrat, som på sociala medier spridit en grovt kvinnofientlig kommentar och grovt hat mot svenskar och ”kättare”, till att en moderat politiker som värnar om flickors och kvinnors rättigheter måste uteslutas ur partiet.

Så stärks ett parallellsamhälle.

Jag är stum.

30 april 2021

Mona Lagerström fil dr

För tredje gången: Det går inte att föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige. Det här inlägget gäller Hallandsposten och vänder sig till Stampen Medias VD och koncernchef Johan Hansson, styrelseordförande Per Axel Koch och vice ordförande Peter Hjörne

Hallandsposten ingår i Stampen Media. Så här presenterar Stampen Media sig: ”Stampen Media är en av Sveriges ledande mediekoncerner och västsveriges största mediehus. Med 11 titlar på västkusten förser vi dagligen över en miljon läsare med lokal kvalitetsjournalistik och engagerande nyheter och innehåll från just deras område.”

Jag vill gärna veta hur Stampen Medias ovanstående tre män definierar kvalitetsjournalistik och också om de vill att deras tidningar ska föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige eller ägna sig åt hårdvinklad sensationsjournalistik i syfte att torpedera försök till ett vuxet samtal om hur Saudiarabiens extremt kvinnofientliga wahhabitiska tolkning av islam sprids i Hylte av en socialdemokratisk politiker, tillika SSU:s ordförande.

Jag har skrivit fyra blogginlägg som svar på Bulletins ledarskribent Per Gudmundsons efterlysning av ett vuxet samtal om islam, en efterlysning jag instämmer i.

Mina blogginlägg vänder sig till SVT:s VD Hanna Stjärne och handlar om Muslimska brödraskapets svenska gren och deras demokratifientliga påverkansoperationer. Jag frågar Hanna Stjärne: Hur ser SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer ut? Jag frågar hur SVT:s fortbildningsplan för nyhets- och samhällsjournalisterna ser ut. Jag skriver att Sverige i dag inte ser ut som Sverige för fyrtio år sedan.

Jag ställer samma frågor till Stampen Medias ledning.

Den 15 april 2021 publicerade Lennart Hildingsson artikeln ”Mustafe Ahmed (S) avgår efter Facebookstorm”.

I mitt fjärde blogginlägg daterat 20 april, alltså fem dagar senare, nämner jag den socialdemokratiska politikern Mustafe Ahmed i Hylte med länk till Hallandspostens artikel och kommenterar den arabisk/engelska översättning av Koranen Mustafe Ahmeds citat i sociala medier kommer från. Den översättningen av Koranen är gjord på islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien, ett universitet som utbildar utlänningar som sedan sprider den extrema saudiska tolkningen av islam över hela världen, inklusive till Sverige. Jag skriver att uppmaningen att kvinnor ska täcka ansiktet och bara visa ögonen, helst endast ett öga, är tillägg och inte ingår i den egyptiska standardversionen. Jag skriver också att översättningen är ett propagandaverk där man flikat in konflikten Israel/Palestina, en konflikt som ju inte fanns på profeten Muhammeds tid.

Avsnittet i min fjärde blogg på temat vuxet samtal om olika tolkningar av islam gäller således en socialdemokratisk politiker, som är från Somalia. Somalia är ett klansamhälle. Det pågår en livlig debatt om kollektiva klansystem kontra ett demokratiskt system som bygger på den enskilda individens ansvar. Som avslutning lyfter jag fram en barnskötare i Hylte som på sin Facebook postat bilder på flickor i hijab, bland annat en liten hijabklädd flicka på cykel och fäller en kommentar om klaner och vad en bokstavstrogen tolkning av Koranen innebär för flickor och pojkar.

Lennart Hildingsson

väljer i sin nästa artikel publicerad på nätet i går att vända blicken från Socialdemokraterna i Hylte och svensk lagstiftning, jämställdhet, sexuella minoriteters rättigheter och religionsfrihet till Moderaterna:

Hildingsson skriver: ”Enda skälet till påhoppen tycks vara att Abshir Mohamed Abdi är muslim och har lagt ut fotografier på sig själv och sina barn på sin egen facebooksida. På en av bilderna, tagen vid ett eidfirande i hemmet för ett år sedan, bär döttrarna halvtäckande slöja.”

”– Flickorna tar på sig dem när vi har fester då det är helg, som här då vi firade att fastemånaden ramadan var slut. De tar efter sin mamma och de äldre som är med och tjatade om att få sina egna. De får själva, inte minst när de blir vuxna, bestämma om de vill följa traditionen, säger Abdi.”

Firar den lilla flickan på cykel också eid?

Hildingsson skriver vidare:

”En opinionsbildare på Internet som heter Mona Lagerström har ägnat stort utrymme på sin blogg till inlägg som rör Hylte. “Purdabloggen”, som den heter, var för övrigt källa till facebookstormen kring S-och Hyltepolitikern Mustafe Ahmed, som ledde till dennes avhopp helt nyligen.”

Jag fick kännedom om Mustafe Ahmeds avgång efter det att Lennart Hildingsson skrivit om den i Hallandsposten. Av fyra långa blogginlägg handlade ett litet avsnitt om Hylte.

Vidar skriver Hildingsson: ”HP har haft en kort mejlväxling med bloggaren Mona Lagerström (hon ville inte prata i telefon), där vi bara hann med frågan: ”Du skriver exempelvis att Abdi är kapabel att döda sin egen son. Vad för grund har du till den anklagelsen?” Hon svarade: ”Du har just bevisat att det inte går att föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige”, varefter HP inte får någon ytterligare kontakt med Lagerström. Vad som triggat bloggaren Lagerström tycks ha varit bilderna på Abdis unga döttrar med hijab – en sjal som täcker håret, halsen och axlarna.”

En ung socialdemokratisk politiker Mustafe Ahmed som i sociala medier sprider att ”otrogna” ska brinna i helvetet och att kvinnor bara får visa ögonen utomhus förvandlas i en tidningsartikel till att en moderat politiker sprider uppgifter att Abshir Mohamed Abdi är kapabel att döda barn.

Stampen Medias ledning: Har ni hört talas om hedersmord i Sverige? Har ni följt debatten om klaner i Sverige?

Jag är tacksam för ett svar från er på Per Gudmundsons efterlysning av ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige. Jag är också tacksam om ni förklarar Stampen Medias definition av kvalitetsjournalistik.

29 april 2021

Mona Lagerström fil dr

Än en gång: Det går inte att föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige

Jag har i många år skrivit om vad hijab symboliserar. Mängder med blogginlägg. Och en bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Mitt intresse är flickors och kvinnors rättigheter. De flesta blogginlägg handlar om Muslimska brödraskapets politiska tolkning av islam. Nyligen har jag skrivit fyra inlägg om Bulletins ledarskribent Per Gudmundsons efterlysning av ett vuxet samtal om islam.

Allt i de fyra inläggen kokar ner till är detta: En journalist på Hallandsposten skriver till mig:

”Du skriver exempelvis att Abdi är kapabel att döda sin egen son. Vad för grund har du till den anklagelsen?”

26 april 2021

Mona Lagerström fil dr

Nora Abdou heter en av de fräna motståndarna till ett vuxet samtal om islam i Hylte, en av alla dessa patriarkatets hängivna kvinnliga stöttepelare

Respect mohamed, skriver Nora Abdou på sin profilbild på Facebook. Jag säger: Respektera svensk lag, respektera svensk jämställdhet, respektera allas likhet inför lagen. Respektera att små barn inte ska indoktrineras in i en kvinnofientlig och demokratifientlig tolkning av islam. Respektera att flickor, likaväl som pojkar, i Sverige ska ha rätt att själva forma sitt liv. Respektera att små flickor inte ska bära shariadok och vara reklampelare för föräldrarnas demokratifientliga tolkning av islam som säger att sharia står över svensk lag.

Hijabisten Nora Abdou

har varit en flitig debattör i diskussionsforumet i Hylte, främst som språkrör för Abshir Mohamed Abdi, men också för hijabister: ”XXX ni som ser kvinnor som förtryckta för att vi bär hijab och nedvärderar oss och vårt självbestämmande. Måste bara fråga är nunnor accepterade i ert synsätt? Eller är de också förtryckta?”

Bloggavsnittet handlade om små flickor. Flickor bär inte nunnedok i Sverige.

Hon skriver att hennes dotter på 1,5 år gråter när hon inte får bära hijab. ”När jag vägrar gråter hon, ska jag låta henne gråta för att rasisterna och nazisterna ska bli nöjda? Sköt ditt eget, gå naken om du vill jag bryr mig inte om vad du gör, låt var och en göra som de själva vill.”

Här är Nora Abdous senaste: ”skillnaden här är ju att Abshir inte är en offentlig person utan en privatperson som har rätt att leva hur han vill. Ni är måna om barnen säger ni men hänger ut deras bilder för allmän åskådning av elaka vuxna.”

Vi som vill att hijab på barn ska förbjudas är måna om att de små flickorna ska ha rätt att som vuxna leva sitt liv och inte redan i småbarnsåldern med hjälp av en tygbit stuvas in i en underordnad slavposition.

Själv har Nora Abdou barn på sin profilbild med texten Respect mohamed. En ny generation med samma bakåtsträvande ideal som mamman?

Hon skriver också detta: ”Kan ju i alla fall informera dig som är admin och som inte följer reglerna ang olaga integritetsintrång på diskussions forum att inlägget är anmält hos Hyltepolisen av Abshir i fredags.”

Den manliga barnskötaren Abshir Mohamed Abdi har ändrat sin profil på Facebook och är nu inte längre barnskötare.

Politikern Mustafe Ahmed som hela bloggavsnittet handlar om är helt bortsopad.

Det är dags att sluta prata om patriarkatet som något enbart män värnar om.

25 april 2021

Mona Lagerström fil dr

Det går inte att föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige, i alla fall inte i Hylte

Det har kommit till min kännedom att diskussionens vågor har gått höga i Hylte efter det att jag publicerade mitt senaste blogginlägg om en ung socialdemokratisk man, med ursprung i Somalia, som på Facebook spridit att ”otrogna” ska brinna i helvetet och lagt ut ett citat ur en arabisk/engelsk version av Koranen där det inom parentes, alltså ett tillägg som inte finns i originalversionen av Koranen, står att kvinnor ska täcka sig helt och bara visa ögonen, helst bara ett öga. Mannen var också ordförande i SSU. När hans aktiviteter i sociala medier blev kända avgick han med omedelbar verkan från alla sina uppdrag.

Det är inte mannens kvinnofientliga och demokratifientliga inställning som diskuterats i Hylte. Eller att han var SSU:s ordförande, eller att han valts in i kommunfullmäktige. Det folk i Hylte har hängt upp sig på är att jag från Facebook kopierat bilder på en man i Hylte, vars namn anges, och småflickor i hijab. Hur kan man göra något så fruktansvärt som att hänga ut en man och hans familj? heter det, ”sjukt att hänga ut en man med sina barn”, ”sina helt oskyldiga barn”, ”ser muslimer som ett slags ont kollektiv”.

Hijab är inget oskyldigt klädesplagg. Hijab signalerar att sharia står över svensk lag. Hijab signalerar att en 9-årig flicka är giftasvuxen. Flickor/kvinnor mördas för att de vägrat bära hijab. Hijab hör inte hemma på små barn.

24 april 2021

Mona Lagerström fil dr

Del 4 Per Gudmundson, Bulletin, efterlyser ett vuxet samtal om islam. Hanna Stjärne: Det är ditt ansvar. Du har inte tagit det ansvaret. I stället har du låtit Muslimska brödraskapet, det största hotet mot demokratin, utnyttja SVT som sin propagandakanal. Här är konsekvenserna av SVT :s agerande

Fortsättning från föregående inlägg om att det är dags för SVT att spränga sönder ordet islam och granska varje flaga. Det här inlägget är jättelångt, en hel uppsats. Flagan mina inlägg handlar om är Muslimska brödraskapets totalitära tolkning av islam. I de föregående inläggen i den här serien beskriver jag hur SVT har varit vidöppen för ett antal påverkansoperationer från Muslimska brödraskapets sida och hur framgångsrik påverkansoperationen 3 mars 2017 var, som sänkte den första officiella kartläggningen av Muslimska brödraskapets svenska gren författad av Magnus Norell (red.), Aje Carlbom och Pierre Durrani.

En kartläggning beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vars uppdrag det är att värna om demokratin. Vilket också är SVT:s uppdrag.

I det här inlägget skriver jag om konsekvenserna de senaste fyra åren av MB:s framgångsrika påverkansoperation i mars 2017 och frågar dig Hanna Stjärne: Hur ser fortbildningsplanen för SVT:s samhälls- och nyhetsjournalister egentligen ut? Finns det över huvud taget någon fortbildningsplan? Ingår kunskap om olika tolkningar av islam i SVT:s fortbildningsplan? I synnerhet tolkningar som strider mot den svenska demokratin? Ingår träning i det som Bulletins ledarskribent Per Gudmundson 20 mars efterlyser: ett vuxet samtal om islam? Vilken förmåga har du själv att föra ett vuxet samtal om islam?

Jag kan redan här avslöja att Anders Holmberg, varken när han i Agenda intervjuade inrikesminister Mikael Damberg (S) om politisk islam efter terrorattacken i Wien eller i sitt nuvarande program 30 minuter, när han återigen intervjuar Mikael Damberg och partisekreterare Richard Jomshof (SD) om islam, kan föra ett vuxet samtal om islam, vilket jag återkommer till längre fram i det här inlägget. I slutet av inlägget skriver jag om den socialdemokratiska politikern Mustafe Ahmed i Hylte och hur hans kvinnofientliga citat på Facebook ur en saudiarabisk variant av Koranen och hans uppfattning att ”otrogna” ska brinna i helvetet orsakade en storm på Facebook som fick honom att med omedelbar verkan lämna alla sina politiska uppdrag.

Hanna Stjärne: Hur ser SVT:s fortbildningsplan egentligen ut för samhälls- och nyhetsjournalisterna?

Sverige i dag ser inte ut som Sverige för 40 år sedan. Men det märks inte på SVT:s journalister. Som framkommer av de tidigare inläggen har Muslimska brödraskapet i fyra decennier bedrivit ett intensivt och målmedvetet påverkansarbete i syfte att göra sin totalitära tolkning av islam till den allenarådande tolkningen i Sverige och framställa sig själva som islams talespersoner, vilket är en katastrof för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter och för den sociala sammanhållningen i Sverige. Jag har i åtskilliga inlägg markerat att Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna

var influerad av diktatorerna Benito Mussolinis och Adolf Hitlers

totalitära styre där de förkastade den västerländska demokratin, det parlamentariska systemet, de individuella fri- och rättigheterna, pressfriheten, rättsväsendet och krävde att landets invånare underkastade sig deras nya världsåskådning, tron på den starka ledaren och deras ambition att skaffa sig inte bara herravälde över landets invånare utan också världsherravälde. För Mussolini var staten allt. För Hitler var staten bara höljet, innehållet var allt, och innehållet var blodet, det rena blodet, den rena rasen.

Jag ska kanske tillägga att Benito Mussolini under 1920 talet beundrades både av italienarna och av europeiska politiker. Italien stod på randen till ett inbördeskrig mellan socialister/kommunister och fascister när han kom till makten 1922 och han lyckades genom odemokratiska metoder få i det närmaste slut på det utbredda våldet. Han krossade vänsterrörelserna och sammanförde de olika dittills självständiga fascistiska kampgrupperna i en toppstyrd milis med överbefälhavare, grader och uniform.

Viktigt i det här sammanhanget är också skräcken hos många europeiska regimer, industriägare, storgodsägare, bönder och småköpmän att Lenins revolution i Ryssland skulle sprida sig till deras länder. Det går inte att diskutera Mussolinis och Hitlers våldsaktioner och framgångar som den starka enväldiga ledaren utan att ta med Lenins enorma inflytande över de europeiska vänsterrörelserna och deras våldsaktioner. Lika viktigt är första världskrigets slut 1918, mängden med krigsveteraner och missnöjet både i Italien och Tyskland med fredsvillkoren.

Hassan al-Banna var 22 år när han 1928 grundade Muslimska brödraskapet i kungariket Egypten, som varit ett brittiskt protektorat och där det brittiska inflytandet fortfarande var starkt. Mussolini blev Italiens ledare sex år tidigare 1922. Han ska ha varit en skicklig retoriker och höll mängder med tal inför stora åskådarmassor. Hans Fascismens doktrin, författad tillsammans med filosofen Giovanni Gentile, skrevs 1927 men publicerades första gången 1932. Hitler var också en skicklig retoriker och höll mängder med tal inför stora åskådarmassor. Hans Mein Kampf del 1 publicerades 1925, del 2 kom 1926. Hitler blev Tysklands ledare 1933.

Hassan al-Banna följde i Egypten de två diktatorernas framgångar i Europa och sammansmälte deras vyer om en ny världsåskådning som vände ryggen åt demokratin till en egen totalitär världsåskådning baserad på en politisk tolkning av islam.

Hanna Stjärne: När du läser om konsekvenserna av MB:s framgångsrika påverkansoperation 3 mars 2017 ha då dessa två diktatorers avbildade verk i bakhuvudet där Mussolini och Hitler presenterar sina egenhändigt uppfunna nya världsåskådningar som ska ersätta den västerländska demokratin. Så att du inser allvaret i Muslimska brödraskapets påverkansoperationer.

Muslimska Brödraskapets motto är: Koranen är vår lag. Hassan al-Banna sa om sin rörelse i en skrift som hänvisar till både Mussolini och Hitler:

Vi erkänner inget styre som inte respekterar islams principer, vi erkänner inget styre som inte hämtat sina lagar och regler från islam, vi stödjer inga sådana politiska partier, vi erkänner inte de traditionella system vars lagar har påtvingats oss av ”intellektuella” och fiender till islam. Vi strävar efter pånyttfödelsen i sin helhet av det islamiska sättet att leva och vi kommer att agera i syfte att etablera det islamiska styret baserat på islams principer.

Med andra ord: islam och politik är oupplösligt förenade.

Det är detta Mahmoud Aldebes

odemokratiska brev om särlagstiftning, ”Det glömda minoriteten”, till riksdagspartierna inför valet 2006 handlar om, vilket jag skrivit om i de tidigare inläggen. Det är detta alla skriverier om ”islams principer” på svenska, både online och i pappersformat, producerade av Muslimska brödraskapet handlar om. Individen är underkastad kollektivet och kollektivet är underkastat islam, eller närmare bestämt förtruppen som grundat rörelsens svenska gren Islamiska förbundet i Sverige (IFiS). Det är därför det är så viktigt, enligt Muslimska brödraskapet, att varna islams trosfränder för att efterapa de svenska grundlagsskyddade individuella fri- och rättigheterna, det vill säga att leva ”svenskt”, eller annorlunda uttryckt, att bli försvenskade.

Konsekvenserna av Muslimska brödraskapets systemhotande påverkansoperation SVT-nyheter 3 mars 2017 riktad mot en myndighet
Hanna Stjärne:
Tack vare SVT har MB kunnat fortsätta att casha in skattemiljoner till sin separatistiska verksamhet och sitta i orubbat bo, när MSB:s första kartläggning var tänkt att inleda en seriös diskussion, eller om man så vill, ett vuxet samtal om MB:s påverkansoperationer i Sverige. Det saboterade SVT.

Jag kritiserar nyhetsinslaget i det här blogginlägget och det här .

Tack vare SVT har Muslimska brödraskapets olika föreningar med stor framgång kunnat förkasta MSB-studien och klassa den som ”undermålig forskning”.

Sveriges muslimska råd (SMR) (som Helena Benaouda Hummasten var ordförande för i tio år mellan 2004 och 2014), kritiserar MSB-rapporten 24 mars 2017 i SMR:s remissvar Dnr Ku2017/00232/D om ”Värna demokratin mot våldsbejakande islamism”, signerad Nadia Marhri Lodin. Så här låter det: ”Den rapport som publicerades av myndigheten efter det att föreliggande betänkande överlämnades tycks i allt väsentligt vara ett politiskt beställningsverk av enskilda medarbetare med en egen agenda.1 Vi har annars svårt att se hur och varför en myndighet medvetet sprider falska uppgifter om namngivna organisationer och individer, såsom exempelvis Studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief och Sveriges Unga Muslimer.”

Nadia Marhri Lodin skrev i egenskap av vice ordförande i Ibn Rushd tillsammans med Helena Benaouda Hummasten 24 december 2016 artikelnSvD Brännpunkt ”KDU sprider orimliga anklagelser” där de förnekar att Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska brödraskapet.

Dåvarande demokratiminister Alice Bah Kuhnkes (MP) statssekreterare Karin Strandås bjöd 2017 in föreningar från ”muslimska civila samhället” till ett sakråd om ”islamofobi” som ägde rum 30 augusti. Bland deltagarna fanns bland andra Omar Mustafa och Mohamed Temsamani, mannen som i SVT påstod att Mehmet Kaplan tvingades avgå som minister på grund av ”islamofobi”, mannen som är gift med dottern till en av grundarna av MB:s svenska gren. Enligt minnesanteckningar från sakrådet sa ”företrädarna” ”att olika offentliga instanser inte ger det muslimska civila samhället tillräckligt stöd. Denna situation har förvärrats de senaste åren. Några exempel på detta var att kommuner har svårt att samarbeta med muslimska trossamfund samt innehållet i förstudien om Muslimska brödraskapet i Sverige som tagits fram av forskare som anlitats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Man menade att det fanns en utbredd misstänksamhet från det offentliga mot muslimska organisationer som ansöker om bidrag på olika nivåer. Det upplevs även att det hos bidragsansvariga myndigheter finns ett narrativ om muslimska organisationer som förtryckande och antidemokratiska” (s. 4).

I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp kommenterar jag minnesanteckningarna: ”Här sitter företrädare för Muslimska brödraskapet och gnäller över att de kritiseras och statssekreterare Karin Strandås fattar ingenting utan framställer det som om Muslimska brödraskapets islamofascister företräder islams trosfränder och att kritiken är berättigad” (s. 580). Jag kallar sakrådet för galenskap på allra högsta politiska nivå.

Gnället gav rejäla resultat. Alice Bah Kuhnke öste pengar över MB:s aktivister, bland annat till den digitala kunskapsplattformen islamofobi.se i regi av Ibn Rushd och till andra projekt som kunde ha undvikits om SVT hade tagit sitt samhällsansvar och fört ett vuxet samtal om MSB-rapporten i mars 2017. Miljonrullningen till Ibn Rushd kunde ha upphört i mars 2017. Ibn Rushd sitter fortfararande i praktiskt taget orubbat bo.

Inte bara MB:s eget folk ägnar sig åt denna nedsvärtningskampanj utan också, vilket är ännu allvarligare, ämbetsmän i staten, exempelvis de här två professorerna Irene Molina och Mattias Gardell, Uppsala universitet, båda djupt involverade i MB:s svenska gren, det vill säga förtruppen.

Mer om chilenska revolutionären Irene Molina strax. Båda två saknar etisk kompass som ämbetsmän i staten. I det här blogginlägget (scrolla ganska långt ner till rubriken om att Mattias Gardells påverkansarbete för Muslimska brödraskapet bör utredas) skriver jag om deras remissvar daterad 7 april 2017 från Uppsala universitet gällande ”Värna demokratin mot våldsbejakande islamism SOU 2016:92”. Båda två är jäviga. Båda har ett nära samarbete med aktivisterna inom Muslimska brödraskapets svenska gren. Här är tre bilder på Mattias Gardell och Rashid Musa,

mannen som åstadkom den framgångsrika kuppen i SVT mot MSB-rapporten.

Mattias Gardell och Irene Molina borde ha avstått från att yttra sig om MSB-studien. Jag skriver att det är som om Uppsala universitet skulle be två nynazister att yttra sig om en kritisk skrift om nynazister, att deras text bör vara föremål för en granskning av både Uppsala universitet och forskningsministern, att den är full av faktafel. Jag citerar ett långt avsnitt från s. 6 och 7.

Mattias Gardell påstår att han ”tillhör landets ledande islamforskare”, det vill säga islamforskarna som på en blogg 2 mars 2017 kritiserade MSB-rapporten. I det föregående inlägget skriver jag att islamforskarnas kritik är ett akademiskt haveri av gigantiska mått.

Gardell och Molina skriver i remissvaret att MSB-rapporten ”kritiserades av forskarsamhället genom ett tjugotal av landets ledande islamforskare, för att komma med svepande och allvarlig kritik mot utpekade organisationer och personer. Rapporten sades av forskarna såväl helt sakna saklig underbyggnad till stöd för utsagorna, som uppvisar en häpnadsväckande brist på källkritik”.

Det häpnadsväckande är att två Uppsalaprofessorer tillåts agera som Gardell och Molina gör utan att det får några konsekvenser. Det de påstår i remissvaret är att Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief och Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), som nämns i MSB-rapporten, inte har kopplingar till globala Muslimska brödraskapet och att Omar Mustafa och Abdirizak Waberi,

som också nämns i MSB-rapporten, inte är aktiva inom MB:s svenska gren, alltså förtruppen. Mattias Gardell och Irene Molina presenterar de här lögnerna i ett remissvar från Uppsala universitet till en offentlig utredning.

Riksåklagare: Varför tillåts ämbetsmän i staten sabotera demokratin? Det är uppsåtligt sabotage mot demokratin dessa två professorer har ägnat sig åt i åratal. De är förespråkare för en ny världsåskådning som förkastar demokratin. Tänk Mussolini. Tänk Hitler. Tänk Hassan al-Banna. Tänk Lenin. Tänk Stalin. Tänk systemhotande.

De två professorernas agerande är en katastrof för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter som lever i totalitärt styrda parallellsamhällen i Sverige.

En annan ämbetsman i staten som saknar etisk kompass och som, för att slippa fatta beslut om att Ibn Rushd inte bör få bidrag, gömmer sig bakom SVT:s agerande 3 mars 2017, är statsvetarprofessor Erik Amnå.

Han fick av Folkbildningsrådet i uppdrag att granska Ibn Rushd efter all kritik som riktats mot studieförbundet.

Hanna Stjärne: Om SVT hade tagit sitt samhällsansvar så hade Ibn Rushd förlorat rätten till skattefinansierade bidrag utifrån det som står i MSB-studien och Erik Amnå hade aldrig fått en massa pengar för att skriva en rapport.

Helena Benaouda Hummasten och Omar Mustafa

ledde i många år Ibn Rushd som förbundsordförande och förbundsrektor. I det föregående blogginlägget skriver jag om Benaouda Hummastens desperata försök att få MSB att avlägsna rapporten från sin hemsida. Erik Amnå tillhör Equmeniakyrkan och var i många år ordförande för det kristna studieförbundet Bilda. Han hade samarbetat med Omar Mustafa och Helena Benaouda Hummasten och borde inte ha åtagit sig uppdraget. Han var jävig.

Trots att mycket av Ibn Rushds verksamhet bedrevs på arabiska anlitade Erik Amnå inte en arabisktalande person som medhjälpare i sin granskning. Den 4 september 2019, alltså två och ett halvt år efter MSB-studien, presenterade han rapporten När tilliten prövas. Jag kritiserar skrivelsen i det här blogginlägget där jag uppmanar Folkbildningsrådet att riva sönder Erik Amnås rapport.

Erik Amnå upprepar okritiskt den kritik som Ibn Rushd själva riktat mot MSB-studien och beklagar att vissa kommuner har tagit Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis kartläggning på allvar! Erik Amnå avfärdar tre män som värnar om det demokratiska styrelseskicket och hur skattemedlen används till förmån för en nästan 100 år gammal global rörelse som, inspirerad av Mussolini och Hitler, förkastar demokratin.

Amnå kritiserar MSB, alltså en myndighet vars uppdrag det är att försvara demokratin: ”Det är märkligt att myndigheten än idag inte tagit avstånd från rapporten och att den fortfarande finns tillgänglig på deras hemsida.” Han skriver att MSB ”svartmålar svenska organisationer utan belägg” (s. 179). Amnå upprepar Helena Benaouda Hummastens ord.

Det är anmärkningsvärt att en professor inte själv bildar sig en uppfattning om den text han förkastar utan förlitar sig på vad andra säger. Som statsvetare bör han ha goda kunskaper om totalitära ideologier. Biträdande professor Aje Carlbom presenterade i mars 2018 ytterligare en MSB-rapport med den här figuren på s. 28 där FIOE är MB:s europeiska paraplyorganisation och där det klart framgår vilka föreningar som är kopplade till IFiS.

Ibn Rushds inbjudan av talare med en grovt judefientlig retorik
Lika anmärkningsvärt är Erik Amnås ”förlåtande” inställning till Ibn Rushds alla inbjudningar av talare med en grovt judefientlig retorik och att han framställer det som om det skulle röra sig om olycksfall i arbetet, när det handlar om ”bröder” som ingår i den globala rörelsen. Ibn Rushd har tillsammans med IFiS och SUM år efter år bjudit in talare med en retorik som inte hör hemma i en demokrati. Koranen är vår lag, säger Muslimska brödraskapet. I deras skrift Att förstå Islam, projektledare Mahmoud Aldebe, framhåller man att Koranen är ett vetenskapligt verk. I Koranen står det på flera ställen att judar är apors och grisars avkomma. Det är därför inte konstigt att talare som betraktar Koranen som en lagbok skriven av Gud där all världens vetenskap finns samlad uttrycker judefientliga åsikter. Att det med andra ord inte alls handlar om olycksfall i arbetet.

En professor som åtar sig uppdraget att granska ett religiöst studieförbund bör ju ha inhämtat elementära kunskaper om religionens huvudkällor, i synnerhet vad som sägs om judar, eftersom det är just inbjudningarna av antisemitiska talare Ibn Rushd kritiserats för och som bland annat ligger bakom granskningsuppdraget.

Redan 25 mars 2011 kritiserades i DN en inbjudan av Salah Sultan som uttryckt sig kraftigt nedsättande om judar.

Uttrycket att judarna kommer att gömma sig bakom stenar och träd är en urgammal antisemitisk ramsa som sägs härledas från profeten Muhammed och handlar om domedagen och att judarna måste dödas.

Sveriges radio rapporterade 2005 om att kassetter sålts i Stockholms stora moské med samma ramsa, alltså flera år innan Salah Sultan bjöds in. Världen idag rapporterade 23 januari 2012 att Jerusalems mufti rabblat ramsan. Svenska Dagbladet rapporterar 11 maj 2017 att en imam i Danmark sagt ramsan under en predikan och blivit polisanmäld.

Ändå påstår Abdirizak Waberi, som var IFiS ordförande, att han inte kände till Salah Sultans antisemitiska retorik! Det är samma sak som att säga att han inte kan Koranen, trots att Koranen är hans lagbok och att Koranen ligger på hans skrivbord när han intervjuas i Ottar 2006, ”Med koranen i klassrummet”. Han säger att mannen får ha fyra hustrur, eftersom det står i Koranen. Men han vet inte vad det står om judar?

Svenska kommittén mot antisemitism har i åratal kritiserat Ibn Rushds inbjudningar. Det är fullkomligt orimligt att det skulle röra sig om olycksfall i arbetet som Erik Amnå låter påskina och att det skulle räcka med att Ibn Rushd har lovat att bättra sig. Som jag nämnt tidigare är Muslimska brödraskapet en kameleont. De anpassar sin retorik efter omständigheterna och i det här fallet rör det sig om enorma summor från Folkbildningsrådet och lokala myndigheter.

Som jag också nämnt tidigare har Göteborgs stad beslutat att inte ge bidrag till Ibn Rushd och att granskningar visat att skattemedlen använts till löner i direktörsklass. Det lokala partiet Demokraterna har varit drivande och det är nog inte fel att säga att journalisten Sofie Löwenmark, som tidigare var partiets politiska sekreterare, har bidragit till beslutet. Sofie Löwenmark var med och bildade Stiftelsen Docu.nu som granskar jihadister och har återvänt dit.

Socialantropolog Aje Carlbom, Malmö universitet och statsvetaren Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan, som intervjuas i Erik Amnås rapport, kritiserade den omgående på DN Debatt, bland annat för att rapporten inte tar upp Ibn Rushds ekonomiska verksamhet.

Som framgått sågar Erik Amnå Magnus Norells studie som Carlbom medverkade i och anser att den bör avlägsnas från MSB:s hemsida.

Aje Carlbom och Magnus Ranstorp har fortsatt och fortsatt att tillsammans med Försvarshögskolans analytiker Peder Hyllengren

på olika plattformar, se bland annat här och här och här och här och här och här och här, kritisera Folkbildningsrådets hållning. Folkbildningsrådet hänvisar till Erik Amnås rapport och fortsätter att ge miljoner till systemhotande Ibn Rushd. Sveriges kommuner och regioner har inte heller agerat, med påföljd att lokala myndigheter fortsätter att ge Ibn Rushd bidrag. Med hänvisning till Erik Amnås rapport.

Hanna Stjärne: Allt detta arbete, alla dessa nerlagda timmar på att försvara demokratin mot systemhotande Muslimska brödraskapets svenska gren bara för att du inte har sett till att det finns en bastant säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer. Det är knäpp tyst från SVT om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige. Varför tiger SVT om Carlboms, Ranstorps och Hyllengrens allvarliga kritik som de gång på gång upprepat? Ingick du och divisionschef Anne Lagercrantz en pakt med Kitimbwa Sabuni och Rashid Musa

2015 efter skolattacken i Trollhättan då de i ett öppet brev till dig kritiserade SVT:s ordval och kallade det ”rasistiskt”, och hur nöjda de var med SVT:s knäfall, vilket jag skriver om i Del 2?

Evin Rubars Dokument inifrån ”Slaget om muslimerna” sändes 6 december 2009. Varför har du inte sett till att det finns uppföljningar? Den dokumentären handlar ju om kretsen kring stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm, som bara blir starkare och starkare. För en kort tid sedan gjorde DN en stort uppslagen intervju med moskéns Mahmoud Khalfi, medlem i MB:s innersta krets, och förde läsarna bakom ljuset genom att inte förklara vem Khalfi är, att moskén är MB:s högsäte i Sverige och den systemhotande verksamhet moskéns ledning bedriver. I går sände SVT Stockholm ett inslag med en imam från moskén som inte kunde tala svenska!

Efter det att Muslimska brödraskapet terrorstämplats i ett antal arabländer publiceras fler och fler uppgifter om rörelsen. Artiklar och böcker skrivs av forskare och analytiker, dokumentärer sänds. I SVT syns inget av detta. Magnus Ranstorp och Conny C. Lindström

har på Twitter lagt ut åtskilliga dokumentärer på olika språk om Muslimska brödraskapet, både dess historia och verksamhet i olika länder. Varför sänder inte SVT de utländska dokumentärer som finns om MB?

SVT ska i egenskap av public service ligga steget före och informera befolkningen om systemhotande rörelser, i synnerhet skattefinansierade rörelser, men ligger hundra steg efter. Hur står det egentligen till med kunskapen om islam inom SVT? Abdirizak Waberi intervjuas i Evin Rubars dokumentär. Den är över tio år gammal. Han kan fortsätta att hösta in miljoner skattekronor till sin islamiska skolverksamhet med koranen i klassrummet!

Evin Rubar gjorde också i början av 2000-talet dokumentärer ”I skolans våld” om barnen i islamiska friskolor. SVT har släppt även den bevakningen, trots att förhållandena i både skolor och förskoleverksamhet sannerligen inte har förbättrats för flickornas del, vilket bland annat Sofie Löwenmark uppmärksammat.

Ett vuxet samtal om islam?
Hanna Stjärne: Redovisa hur du har organiserat fortbildningsarbetet på SVT. Hur ser fortbildningen ut om systemhotande tolkningar av islam? SVT:s journalister i Aktuellt och Agenda är som tidningsrubriker ovanför tomma spalter. De bottnar inte. Det finns mängder med invånare i Sverige som har flytt från islamstyrda länder och som inpå bara skinnet vet vad demokratifientliga tolkningar av islam innebär. Det finns mängder med individer som har satt sig in i islams urkunder. Men SVT:s journalister demonstrerar sin brist på kunskap och därmed brist på engagemang i en av de viktigaste frågorna som rör vår demokrati.

Jag tar Anders Holmberg som exempel. Han är förmodligen en skicklig samhällsjournalist på andra områden. Men varför intervjuar han politiker om islam när han inte bottnar själv? Han förolämpar flyktingar bosatta i Sverige som själva torterats, vars vänner och släktingar torterats och dödats i islams namn.

Hur går okunnighet i sakfrågor ihop med SVT:s uppdrag att bedriva en saklig och allsidig nyhetsjournalistik?

Jag börjar med Agenda 8 november 2020 där Anders Holmberg intervjuade inrikesminister Mikael Damberg (S) i samband med att en intervju med Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz gjordes av Christoffer Wendick efter terrorattacken i Wien. Kurz ville att EU-länderna gemensamt trappar upp kampen mot terrorn men också mot islamismen det han kallar för politisk islam. Kurz förde exakt samma resonemang som forskaren Elham Manea

som jag skriver om i Del 2. Det är för snävt att fokusera enbart på terrorister, ”den bakomliggande föreställningsvärlden” måste finnas med. Terrorism är slutprodukten, säger Kurz. ”Terrorismen är ju bara resultatet. Grogrunden, den ideologiska grundvalen, är farlig. Det är giftet i vårt samhälle. När många unga människor förförs, när man underblåser deras hat mot vår demokrati, mot vår rättsstat, mot jämställdhet mellan män och kvinnor, mot homosexuellas rättigheter, mot judarna och mycket annat. Om man sprider den sortens hat kommer det alltid att finnas några som omsätter detta hat i handling och blir terrorister.”

Men varken Anders Holmberg eller Mikael Damberg kunde föra ett vuxet samtal om islamism. Så här lät det. Anders Holmberg (AH) försöker få Mikael Damberg (MD) att prata om islamism. Mikael Damberg klarar det inte och tar kontroll över samtalet och för inte det på skolor som han just har skrivit en debattartikel om tillsammans med justitieminister Morgan Johansson (S). Anders Holmberg har inte tillräcklig kunskap för att pressa Damberg på konkreta svar. Så det blir bla, bla, bla jämfört med Sebastian Kurz.

AH Ja, inrikesminister Mikael Damberg, håller du med? Behöver islamism, politisk islam bekämpas?

MD Alla de krafter som vill utmana vår demokrati, som vill begränsa vår yttrandefrihet, utmana vår jämställdhet, men också vårt sätt att leva måste bekämpas. Och i dag är islamistiska krafter som tar till våld ett av de största hoten mot Europa.

AH Som tar till våld har ni sagt. Men Kurz han talar ju om politisk islam. Vad säger du om det?

MD Jag sa att alla grupper som utmanar vår demokrati måste bekämpas oavsett om det är islamism eller om det är högerextremism. Det är de två största terrorhoten vi har mot Sverige. Båda de ideologierna måste bekämpas eftersom de angriper vår demokrati. Den svenska staten kan inte vara neutral när folk vill förändra vår demokrati, inskränka vår yttrandefrihet.

AH Men även om de inte vill göra det på ett våldsamt sätt?

MD Men vår svenska grundlag är inte neutral. Den är demokratisk. Ställer man inte upp på yttrandefrihet, ställer man inte upp på den jämställdhet vi har i vårt land då ska de krafterna motarbetas och bekämpas. Och det är därför jag tror att man inte bara kan titta på det konkreta terrorhotet, man måste också titta på de miljöer där radikalisering sker. Vi ser i Europa i dag väldigt mycket radikalisering sker på nätet. Där har Europa viktiga processer där vi försöker få bort den här radikaliseringen. Inget olagligt innehåll på nätet. Men också i Sverige där vi har gjort stora insatser de senaste åren för att ge sig på de här utbildningsinstitutionerna där en del av de här IS-aktivisterna har funnits aktiva och där Säpo tillsammans med andra myndigheter nu har stängt ett antal utbildningsanstalter.

AH Har Säpo stängt skolor?

MD Nej inte Säpo själv men Säpo med sin underrättelsebild och sin information om vilka krafter som har funnits i de här utbildningsmiljöerna har informerat andra myndigheter om det och det har lett till att de har fått stänga ner och det har räddat flera hundra barn från att gå i miljöer där det finns risk för radikalisering. Man måste titta både på radikaliseringsmiljöer och man måste titta på terrorhotet ihop.

AH Och var tar de vägen sedan då?

MD De får gå i vanliga skolor. Och det är därför det är otroligt viktigt att vi också har ett skolsystem där man inte låter extremister på något sätt få ha inflytande på barns utbildning.

Jaha. Och varför får då Abdirizak Waberi och hans MB-aktivister bedriva skolor?

En programledare med gedigna kunskaper om olika tolkningar av politisk islam hade kunnat sammanfatta Mikael Dambergs ordkaskader med: Om jag har förstått dig rätt så är du inte insatt i vad politisk islam innebär, vilka föreningar i Sverige det är som sprider det gift Sebastian Kurz talar om och hur många de är.

Mikael Damberg illustrerar talesättet ”tomma tunnor skramlar mest”. Så här definieras ordspråket: ”De tunnor som hörs mest är således inte de som har ett innehåll av värde. I ordspråket ’tomma tunnor skramlar mest’ blir detta till en liknelse för att den som argumenterar i ett högt tonläge ofta inte har så mycket att säga. Den som inte har några övertygande argument kompenserar gärna för det genom att vara högljudd, gestikulera storvulet och visa upp överdrivna känsloyttringar.”

Johan Romin beskriver på Twitter 5 april 2021 en annan intervju med Mikael Damberg och varför han bestämde sig för att ta en paus från jobbet som journalist:

Min syn på det här är att Damberg är en teaterman, en skådis som lärt sig olika repliker. Han sitter i en intervju som till slut blir en pjäs, en replikväxling där allt är uppgjort på förhand. Ingenting är på riktigt. Inget förpliktigande eller nytt sägs Det blir en sällskapsdans. Jag har stått i hundratals intervjuer som är så här. Jag har ett batteri med frågor. Politikern framför mig levererar sina inlärda svar. Jag ställer motfråga. Nytt inrepeterat svar. Det hela blir en pjäs. En av anledningarna att jag pausat yrket som nyhetsjournalist.

Mikael Damberg är landets inrikesminister. I stället för att skaffa sig gedigen kunskap om frågorna inom sitt ansvarsområde tränar han in några färdiga svar inför en intervju som han upprepar och upprepar, oberoende av vilka frågor han får.

Anders Holmberg intervjuar Mikael Damberg i programmet 30 minuter 10 mars, efter det att SVT:s program om mångkultur sänts där Richard Jomshof sa att islam är en avskyvärd ideologi och religion. Mikael Damberg lägger ut texten om Sverigedemokraterna och får frågan vad han anser om Richard Jomshofs kommentar att islam är en avskyvärd ideologi och religion. Damberg svarar att det är ett fruktansvärt uttalande, ett rasistiskt uttalande.

Anders Holmberg försöker pressa honom, det rör sig ju om en religion, har man inte rätt att tycka att en religion är avskyvärd. Damberg fortsätter att lägga ut texten om SD. Till slut säger han ”Det är islamofobiskt om du skulle använda det finare ordet.”

Det hade kunnat bli ett vuxet informerande samtal om islamism i Sverige om Anders Holmberg hade varit påläst. Inrikesminister Mikael Damberg avslöjar gång på gång att han saknar kunskap om vad islamism är och vilka islamistiska grupper som finns i Sverige och vilket hot de utgör. Och han behöver inte lära sig, eftersom SVT:s journalister inte sätter press på honom.

Mikael Dambergs parti sitter i knät på den systemhotande islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet, men det talar SVT tyst om.

Den 24 mars intervjuade Anders Holmberg Richard Jomshof, SD:s partisekreterare. Det hade också kunnat bli ett vuxet samtal om islamismen i Sverige, Muslimska brödraskapet exempelvis. Men Anders Holmberg demonstrerade i stället att han använder olika måttstockar beroende på vem han intervjuar. När det gällde Mikael Damberg ställde han sig frågande till att Damberg kallade ett uttalande om islam för rasistiskt, att man får väl tycka att en religion är avskyvärd, men när det gäller Richard Jomshof tjatade och tjatade Holmberg på Richard Jomshof och ville ha svar på varför han använde ordet islam och varför Jomshof tidigare hade jämfört islam med nazism och kommunism. Om Holmberg hade varit påläst om MB:s ideologi hade han vetat att den är influerad av Mussolinis fascism och Hitlers nazism, att en viktig ingrediens är ett glödande judehat. Anders Holmberg visar mycket tydligt i inslaget att han jämställer islamism med våld och därför skulle det vara fel att brännmärka islam. Anders Holmberg säger att det finns nära två miljarder utövande muslimer i världen och omkring 800 000 i Sverige.

Hanna Stjärne: Var kommer siffran 800 000 utövande muslimer i Sverige ifrån? En journalist på SVT kan inte bara slänga ur sig en siffra utan att ha säkra belägg. Så var kommer 800 000 ifrån? Enligt SST:s bidragsgrundande statistik för år 2019, det senaste året det finns statistik på, betjänades ett medlemsantal på 200 445 inom islamiska trossamfund. Så var kommer de andra 599 555 ifrån? Och hur definierar Anders Holmberg muslim? Här är Muslimska brödraskapets definition i skriften Att förstå Islam: ”En muslim är en människa som frivilligt accepterar Guds högsta myndighet och som strävar efter en total omläggning av hela sin tillvaro, så att den blir i överensstämmelse med Guds uppenbarelser. En muslim arbetar likaledes på att bygga upp sociala institutioner, som avspeglar Guds vägledning.” Det var ”bygga upp sociala institutioner” Mahmoud Aldebe avsåg med sitt brev till riksdagspartierna 2006 om särlagstiftning. Det är det MB:s alla svenska föreningar håller på med, alltså att bygga upp sociala institutioner som avspeglar deras totalitära tolkning av islam. Är det den definitionen av muslim Anders Holmberg avser? Hur definierar han utövande?

Hanna Stjärne: Vet du vem filosofiprofessor Ingemar Hedenius var? En sylvass kritiker av den kristna läran. Han dog 1982. Under hans tid, och lång tid efter hans död, var det ingen som kom på tanken att dra upp antalet kristna människor i världen och i Sverige han kunde tänkas kränka. Det var en självklarhet att skilja på kritik av organiserade religioner och människor som utövade en viss religion. Det tycks ha inträtt ett generationsskifte i inställningen att kritik av religiösa texter är en sak och kritik av människor något helt annat och att de två inte ska blandas ihop. Du var 13 år när Ingemar Hedenius dog. Anders Holmberg var 11 år. Mikael Damberg var 11 år. Tobias Billström var 9 år. Men Ulf Kristersson var 19 år och borde ha åtminstone något hum om att det förr i tiden inte var en fråga över huvud taget att kalla en religion för avskyvärd eller att säga att Bibeln är en avskyvärd skrift. Stora delar av Koranen är direkt kopierade från Bibeln. Bibeln är en vedervärdig skrift. Koranen är lika vedervärdig, eller avskyvärd. Båda böckerna handlar om ett övernaturligt väsen som kräver blind lydnad och straffar den som inte lyder.

Jag uppmanar både dig Hanna Stjärne och Anders Holmberg att läsa Koranen från pärm till pärm med en orange markeringspenna i handen och markera alla ställen där det står att den som inte tror på Allah, domedagen och livet efter detta, det vill säga de ”otrogna”, vilket är majoriteten av Sveriges befolkning, väntar ett plågsamt straff. Exempelvis det här, i K. V. Zetterstéens översättning, som anses vara den mest tillförlitliga:

Vi hava förvisso åt de orättfärdiga tillrett en eld, vars rök skall omvärva dem, och om de bedja om hjälp, få de hjälp med vatten, som är som smält koppar, den där skållar deras ansikten. Vilken olycksalig dryck och vilken förfärlig bädd! Men vad dem beträffar, som tro och göra goda gärningar, skola vi förvisso ej låta deras lön, som göra väl, gå förlorad. Dessa vänta Edens lustgårdar, genomflutna av bäckar, där de skola smyckas med armband av guld och kläda sig i gröna kläder av siden och brokad, vilande på troner. Vilken härlig belöning och vilken ljuvlig bädd! (sura 28–30).

Viktigt att tänka på är att, enligt islamisk tro, den som dör martyrdöden, terrorister exempelvis, slipper domedagen och får en direktkanal till paradiset, inte bara för sig själva utan också för sina familjer.

SVT:s journalister ska vara opartiska. Så varför denna överdrivna hänsyn när det gäller kritik av just islam? Att bli kränkt av det ena eller det andra tillhör livet. Jag vill i det här sammanhanget citera de kloka ord om yttrandefriheten som filosofiprofessor Per Bauhn skrev i SVD 11 mars 2010 i samband med att en mordplan avslöjades mot konceptkonstnären Lars Vilks som ju 2007 ritade profeten Muhammed som rondellhund, en teckning som ska ha ”kränkt” människor, ”Friheten får inte tas som gisslan”:

Men vi kan också kräva av vuxna normala människor att de ska kunna ifrågasätta sina egna känslomässiga reaktioner och hur dessa reaktioner omsätts i handling. Det är ett allvarligt misstag om vi i våra resonemang kring religiös tro gör undantag för de troende, och frånkänner dem ett ansvar för hur de reagerar på upplevda utmaningar mot deras tabun. Om man på fullt allvar menar att fromma inte kan kontrollera den stora vrede som de känner mot hädare, så har man i praktiken givit dem en psykiatrisk diagnos som förklarar dem oförmögna att leva i ett fritt samhälle. I ett fritt samhälle kommer nämligen känslan av kränkthet att höra till normaltillståndet. Vi kommer hela tiden att utsättas för värderingar och åsikter som vi finner mer eller mindre stötande, eftersom de provocerar våra estetiska, politiska, moraliska och religiösa övertygelser. I ett fritt samhälle har vi rätt att ge svar på tal, men vi har inte en rätt att förbjuda själva talet.

Hanna Stjärne: Upplys dina journalister om detta. Anders Holmbergs intervju med Richard Jomshof var en förolämpning mot alla som flytt till Sverige från förtryck i islams namn och en förolämpning mot alla som läst in sig på politisk islam. Richard Jomshof visade att han verkligen hade lagt ner tid på att skaffa sig en uppfattning om islam och islamism medan Anders Holmberg avslöjade att han inte kunde ställa relevanta frågor därför att han saknar kunskap. Så hur ser SVT:s fortbildningsprogram egentligen ut? Och varför i herrans namn gör SVT ett helt program om en partisekreterare som anser att en organiserad religion är avskyvärd? Och hur är det med opartiskheten?

Varför är SVT:s journalister besatta av Sverigedemokraterna och varför begär de aldrig svar av politikerna hur de förhåller sig till skattefinansieringen av Muslimska brödraskapet?
När Socialdemokraterna kom i regeringsställning 2014 utnämnde de Sverigedemokraterna till den stora fienden som hotar den svenska demokratin och har sedan dess vägrat att ens samtala med partiet. SVT:s journalister agerar fotsoldater åt Socialdemokraterna utan att ge konkreta exempel på varför SD är ett sådant hot. Journalisten Henrik Arnstad påstår i DN 15 november 2012 att SD är ett fascistiskt parti. Statsminister Stefan Löfven tog honom på orden.

I Agenda i december 2014, inte långt efter det att Stefan Löfven blivit statsminister, hänvisar han till Henrik Arnstad och Arnstads bok Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia som kom året innan. Arnstads bok handlar om hur begreppet fascism definieras av forskare, framför allt Roger Griffins definition. Björn Häger, Journalisten, kommenterar Löfvens fasciststämpel. Arnstads påstående får också kritik av historieprofessor emeritus Alf W. Johansson i tidskriften Respons: ”Att beskriva Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti upplyser inte utan blockerar en analys av dem som politiskt fenomen.” Arnstad replikerar och Alf W. Johansson svarar direkt på Arnstads replik. Även historieprofessor Dick Harrison kritiserar i tidskriften Neo att Arnstad definierar Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti. Båda professorernas inlägg är väl värda att läsa och det är bara att beklaga att Stefan Löfven valt att ignorera dem. Dick Harrison avslutar sin artikel med dessa ord:

Till detta kommer en annan besvärlig problemdimension. Vem tjänar på att Jimmie Åkesson utmålas som ondskan personifierad, som Sveriges svar på Benito Mussolini och Adolf Hitler? Svar: Jimmie Åkesson själv, och hans parti. Det är ingen större konst för SD:s företrädare att visa på hur mycket partiets politik skiljer sig från 30-talstotalitarismen. Ju mer bisarra de kan få sina fascistvarnande motståndare att framstå som, desto mer stärks deras egen trovärdighet i det offentliga rummet. Och varje gång Arnstad, eller någon annan, varnar för den fascistiska vargen, utan att han kommer, ökar risken för att vi till slut tröttnar och blir desto mer överraskade när/om den verkliga ulven dyker upp.

Den verkliga ulven dök upp för fyra decennier sedan när Muslimska brödraskapet påbörjade sin framgångsrika erövring av Sverige. Men Stefan Löfven och Socialdemokraterna utmålar fortfarande SD som det stora hotet mot den svenska demokratin. Ju närmare valet 2022 vi kommer, desto större tycks hotet bli.

Varför får Socialdemokraterna draghjälp av SVT?

I intervju efter intervju krävs politikerna svar på hur de ställer sig till samarbete med SD utan att journalisterna på ett pedagogiskt sätt ger tittarna konkreta exempel på exakt vad det är som gör samarbete med SD så hotfullt. Inte en enda gång får politikerna frågor om hur de ställer sig till att systemhotande Muslimska brödraskapet finansieras med skattemedel, år efter år efter år, hur mycket kritik som forskare än riktar mot MB:s olika föreningar.

I Anders Holmbergs intervju 17 mars 2021 med statsminister Stefan Löfven fick tittarna än en gång inga konkreta exempel på det förfärliga med SD. Stefan Löfven agerade spåman och visste med säkerhet att Sverige skulle bli odemokratiskt om partier samarbetade med SD. Inte en enda gång nämnde Anders Holmberg profilerade socialdemokraters offentliga stöd till det odemokratiska Muslimska brödraskapets svenska föreningar, profiler som Mattias Irving och Anna Ardin exempelvis,

vars Tro och Solidaritet har en plats i Socialdemokraternas verkställande utskott. Anna Ardin, numera diakon i Equmeniakyrkan, drev intensivt på för att Omar Mustafa, när han var ordförande för MB:s huvudorgan IFiS, skulle få en plats i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Och som framkommit i tidigare blogginlägg krävde hon att MSB från sin hemsida skulle avlägsna rapporten om Muslimska brödraskapet i Sverige.

Mattias Irving och Anna Ardin är mobbare. Anna Ardin predikar i Svenska kyrkan

samtidigt som hon tillsammans med Mattias Irving bedriver en mobbningskampanj mot religionsvetaren Sameh Egyptson

som skrivit om Muslimska brödraskapet i Sverige i boken Holy White Lies, som publicerades på engelska och arabiska, och på svenska fått titeln Erövringen. Muslimska Brödraskapets infiltration av Sverige. Sameh Egyptson svarar på deras mobbningsattacker i det här blogginlägget där han visar skärmdumpar på Mattias Irvings och Anna Ardins smaklösa påhopp.

Mattias Irving drar in forskaren Magnus Ranstorp och skriver: ”Är det någon som är förvånad över att Egyptson är Ranstorps favoritkälla för sina påståenden om hur Muslimska brödraskapet har infiltrerat S genom min lokalförening Hjärta? Dessa människor är så otroligt oseriösa. Och de verkar ha lyckats dupera halva Sverige.” Som jag nämnt i tidigare inlägg påstår Mattias Irving att Magnus Ranstorp är en fara för demokratin i en artikel där han begår karaktärsmord på Magnus Ranstorp.

Hanna Stjärne: Sameh Egyptson och Magnus Ranstorp kunde ha besparats dessa obehagligheter om SVT 3 mars 2017 hade fört ett vuxet samtal om MSB-rapporten om Muslimska brödraskapet i Sverige i stället för att agera propagandakanal åt rörelsen. Anders Holmberg borde ha pressat Stefan Löfven om partiets två mobbare och vad syftet egentligen är med deras rabiata försvar av Muslimska brödraskapet. Och framför allt borde han ha pressat Stefan Löfven om skattemiljonerna som år efter år slussas till MB. Det är ju fyra år sedan MSB:s första rapport om MB kom och det senaste året har Ibn Rushd och Folkbildningsrådet utsatts för intensiv kritik av forskare.

Inte heller i Agenda 28 mars, efter det att falangen inom Liberalerna som inte längre vill isolera SD vunnit i en intern diskussion, fick tittarna konkret information om vad hela debatten egentligen handlar om. Liberalernas partisekreterare Juno Blom intervjuas och slår fast att partiet aldrig kommer att förhandla bort liberala värden. Programledaren Nike Nylander ber inte Juno Blom konkretisera vad liberala värden är för något i förhållande till SD. I stället mal hon på om stöd från SD för att kunna regera efter valet 2022. Juno Blom upprepar: ”Det vi kan säga är vilka frågor vi aldrig kommer att förhandla om. Vi är grindvakter för liberalismen”. ”Våra röda linjer går vid att vi aldrig förhandlar bort liberal politik”. ”Vi kommer aldrig att förhandla bort liberala grundvärden.” ”Vi kommer att stå upp för liberala kärnvärden.” Programledaren mal på och mal på om SD och budgetförhandlingar och är helt ointresserad av att göra diskussionen begriplig för tittarna.

Därefter intervjuas två liberaler som röstat emot samarbete med SD, bland annat Anna Starbrink, regionråd för Liberalerna i Stockholm. För henne går gränsen vid att göra partiet beroende av SD efter valet 2022. Hela TV-diskussionen handlar om att budgetförhandla eller ej med SD och var de röda linjerna ska gå. Anna Starbrink var till skillnad från Juno Blom lite mer konkret och sa att det var absolut omöjligt att mötas på halva vägen när det gäller kulturpolitik eller sjukvården, säger hon, ”där jag tycker att det är självklart att om man inte behärskar svenska men drabbas av covid-19 ska få tolkhjälp men där de tycker att man ska få betala det själv, om man har råd. Det är som en lyx på något sätt. Jag förstår inte hur vi ska kunna mötas där. De röda linjerna som vi talar om måste vara glasklara.”

En naturlig följdfråga från programledaren Nike Nylander borde ha varit om tolkhjälpen ska vara gratis oberoende av hur många år man levt i Sverige, säg 35–40 år utan att lära sig svenska. Men Nike Nylander vände sig till den andra liberalen med en helt annan fråga, som om miljardkostnader för obegränsad tolkhjälp är en bagatell. Hon nämnde inte att Anna Starbrink och Irene Svenonius (M) avslog 29 april 2020 en motion från SD om utredning av tidsbegränsad kostnadsfri tolk inom hälso- och sjukvården i Stockholm.

Det är uppenbart att varken Nike Nylander eller Anna Starbrink behöver drabbas av panik när oväntade kostnader kommer som en kalldusch, en trasig tand exempelvis och bud från tandläkaren, 15 000 kronor. Om roten inte funkar blir det 25 000 kronor. Alternativet är ett gapande hål i munnen. Jag talar i egen sak.

Den kostnadsfria tolkhjälpen livet ut är inte en bagatell för fattigpensionärer. Det är inte en bagatell för alla patienter som har blivit utförsäkrade av Försäkringskassan. Det är inte en bagatell för alla som lever på marginalerna.

Hanna Stjärne: Du sitter med en fantasilön. Du tjänar dubbelt så mycket i månaden än vad jag får att leva på under ett helt år. Och det märks på SVT-utbudet, programmet Ekonomibyrån exempelvis. Vilka är den tänkta tittargruppen? Varför finns det inte ett program som tar upp kostnaderna för gratis tolkhjälp, gymnasielagens kostnader med mera som rör invandringen? Det är gigantiska summor. För att inte gynna Sverigedemokraterna? Men vilka är det som får betala för politikernas frikostighet? Och SVT:s tystnad.

Dina journalisters besatthet av SD som det stora hotet mot den svenska demokratin har bidragit till att så fort SD lägger ett förslag reagerar de andrar partierna reflexmässigt och röstar emot. Oberoende av sakfrågan. Livslång kostnadsfri tolk exempelvis. Motioner om att stoppa de hutlösa utbetalningarna till systemhotande Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd är ett annat exempel som andra politiker reflexmässigt säger nej till.

SVT har starkt bidragit till låsningen inom svensk politik genom att ständigt ge SD huvudrollen. Det finns värre hot mot den svenska demokratin än SD. Muslimska brödraskapet är ett. Det revolutionära marxistiska akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA) är ett annat. De två nätverken samarbetar. Båda är extremt västfientliga. Båda är skattefinansierade. Båda gynnas av SVT:s fixering vid SD eftersom de därmed hamnar under radarn. Båda sprider det farliga gift som Elham Manea och Sebastian Kurz talar om.

Rasisterna, Hitlerepigonerna, hederskulturförnekarna

De här fyra flyktingarna har i över två decennier satt sig som en propp för det viktiga arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. De är direkt ansvariga för det som händer i Hylte, se nedan. Dessa revolutionärer från Sydamerika arbetar intensivt på att i Sverige upprepa Fidel Castros och Che Guevaras revolution på Kuba. Deras verktyg: ”rasteorier”. Sverige, som välkomnat dem och i alla år försörjt dem, eftersom de är offentliganställda, utmålas som den fientliga kolonialmakten som ska krossas. De har döpt invandrare till ”rasifierade” (de koloniserade) och utnämnt sig själva till ”de koloniserades” talespersoner. Gruppen är i särklass Sveriges grövsta rasister.

Den som fördömer och nedvärderar människor utifrån biologiska egenskaper är rasist. Punkt.

Den som använder begreppen ”rasifierad”, ”rasifierade” är Hitlerepigon.

Gruppen har plagierat Hitler rakt av. Hitlers hat mot judarna, som han med sådan inlevelse skildrar i Mein Kampf, har den här gruppen bytt ut mot hatet mot de ”vita” européerna, vilket går att läsa om i deras vedervärdiga skrifter. Jag har skrivit mängder med blogginlägg om dessa hederskulturförnekande kvinnor. I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp skriver jag om deras papegojforskning. Ty det finns inget originellt i deras skrifter, de tar marxistiska teorier från utländska författare och omvandlar den svenska verkligheten så att den passar in på teorierna. Det är den här gruppen som ligger bakom det ovetenskapliga begreppet intersektionalitet, importerat från USA, och som har förpestat hela Sverige. Det är den här gruppen som är skäl till att Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, med omedelbar verkan bör läggas ner. Sidorna nedan är hämtade maj 2015.

Det forskas om människor som går med i nazistiska, fascistiska eller IS-grupper men det forskas inte om fanatiska marxistiska akademiker som krossar unga flickors liv och framtidsdrömmar för att själva tillskansa sig en maktposition. Allt handlar om makt. I Sverige har de med hjälp av ordet ”rasism” tillskansat sig en maktposition de aldrig skulle ha uppnått i sina ursprungsländer. För om Sverige var så rasistiskt som de påstår skulle de aldrig ha låtit sina barn växa upp här.

Paulina de los Reyes från Chile, Irene Molina också från Chile, Diana Mulinari från Argentina och Edda Manga (Mattias Gardells fru) från Colombia kommer alla från katolska länder. Ändå har de utnämnt sig själva till experter på hederskulturer från Mellanöstern, det vill säga de avfärdar hedersförtryck och hedersvåld helt och hållet, vilket man också kan läsa om i deras vedervärdiga skrifter, en inställning som genomsyrar Nationella sekretariatet för genusforskning. Sidorna nedan om ”felet” att använda begreppet hederskultur är från Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari, ”Introduktion – Maktens (o)lika förklädnader” i antologin med samma namn som trycktes första gången 2002 och enligt Kungliga biblioteket kommit ut 2005, 2006, 2012.

De kallar sig feminister. Deras hatobjekt är ”den svenska feminismen”, ”den traditionella feminismen” som är ”vit” och ”medelklass”. Precis som om de själva skulle tillhöra proletariatet.

Den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali har på Twitter, för att bryta klanernas och hedersförtryckets utbredning i Sverige, skrivit mycket om vikten av att förbjuda kusingifte, som är upphov till så mycket elände, inte bara för flickorna/kvinnorna (och en del män) som tvångsgifts utan även för de eventuella medicinska effekterna som kan drabba barn i kusinäktenskap. Han har länkat till Henrik Höjers artikel i Forskning & Framsteg, ”Kyrkans incestförbud gynnade tillit”. Henrik Höjer skriver: ”Före den kristna kyrkans genomslag dominerades även Europa av släktbaserade institutioner, kusinäktenskap, månggifte och starka ätter. Den katolska kyrkan skulle efter hand komma att dominera stora delar av Europa.” Kyrkan var ”närmast besatt av incest, och ökade cirklarna av förbjudna släktrelationer” redan under tidig medeltid, vilket försvagade ätt- och klansystemet i Europa. Och naturligtvis också i Sydamerika när de spanska och portugisiska katolska prästerna kom dit.

Ändå påstår katolikerna från Sydamerika att just de är experter på Mellanösterns klansystem och bäst lämpade att döma ut allt tal om hedersförtryck och hedersvåld som ”rasism”. Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes har valt att hålla en svag offentlig profil, men hon har haft ett avgörande inflytande över den i princip obefintliga integrationspolitiken och det som kallas genusvetenskap. Det var hon och den ökända sociologen Masoud Kamali som 2003 sprängde den pågående integrationspolitiska utredningen under ledning av statsvetaren Anders Westholm med motiveringen att det var ”stigmatiserande” att studera skillnader i makt och inflytande mellan invandrare och infödda. De två fick en egen utredning av Mona Sahlin (S).

Och maktförhållandena i invandrarmiljöer kunde cementeras eftersom det var ”rasism” att över huvud taget tala om skillnader mellan invandrares normer och svenska normer, som ju har sin bas i grundlagen.

Det är inte odemokratiska utländska normer som invandrat hit utan de svenska normerna och ”strukturerna” som är boven till den bristande integrationen enligt dessa ArA-aktivister, som hycklande kallar sig ”antirasister”. När Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vägrade ge Muslimska brödraskapets ungdomsförbund SUM bidrag med hänvisning till att de inte levde upp till demokratins principer gick ArA i december 2016 ut med ett pressmeddelande och påstod att beslutet var ”politiskt” och uppmanade myndigheten att ”ta till sig bättre kunskap om frågor som berör rasism och islamofobi”. Ordförande i ArA är sydamerikanen Adrián Groglopo,

som var sekreterare i Paulina de los Reyes och Masoud Kamalis integrationspolitiska utredning, som integrationsminister Jens Orback (S) underkände. SUM:s ärende halades i domstol, som till slut gav MUCF rätt. Mycket tack vare journalisten Magnus Sandelins grundliga utredning av SUM.

Hanna Stjärne: Rashid Musa var SUM:s ordförande. Ärendet var under utredning i domstol när han i SVT 3 mars 2017 lögnaktigt påstod att MSB-rapporten om Muslimska brödraskapet i Sverige var ”rasistiska konspirationsteorier”. Hans försörjning stod på spel. Det låg i hans intresse att svartmåla MSB. Och SVT ställde upp. Det är ArA-aktivisterna som ligger bakom Rashid Musas hudfärgsrasism. De samarbetar med Muslimska brödraskapet i Sverige.

ArA la sig också i MUCF:s beslut eftersom de betraktar sig själva som landets främsta experter på ”rasism”, vilket man kan läsa om i brevet de skickade till regeringen Löfven 10 juni 2015, som föll i mycket god jord. Aktivisterna var sura över att de inte fick ta hand om det nyinrättade Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet. I stället fick de Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Teologiska institutionen, Uppsala universitet, som jag skrivit om i flera blogginlägg och efterlyst vilka politiker Mattias Gardell åt lunch med för att få Centrumet. Han och Irene Molina är vetenskapliga ledare. Mattias Gardell är kompis med professor Ulf Bjereld (S). Båda var involverade i det som kallas Ship to Gaza. Bjereld, liksom Anna Ardin och Mattias Irving, är aktiv inom Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet. Bjereld utsågs av regeringen till ordförande för Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet, 2016–2018. Efter ArA:s brev gav regeringen pengar till Vetenskapsrådet för forskning om rasism, pengar som i första vändan gick till Mattias Gardell, Paulina de los Reyes, Diana Mulinari och Edda Manga i slutet av 2016 så att de kunde bilda ett eget centrum, vilket jag skriver om i det här blogginlägget från 6 november 2016. I början av 2017 installerades CEMFOR och strax efter kom MSB:s första rapport om Muslimska brödraskapet i Sverige, som Mattias Gardell och Irene Molina i remissvar tar heder och ära av, vilket de kan tacka SVT:s agerande för. Hade SVT fört ett vuxet samtal om Muslimska brödraskapet i Sverige i början av mars 2017 hade Mattias Gardell och Irene Molina inte kunnat skriva det remissvar de nu skrivit.

Hanna Stjärne: Varför har SVT inte gjort en dokumentär om hur CEMFOR kom till? Jag skriver om CEMFOR i det här blogginlägget och kallar det Rasbiologiska institutet 2.0. Någon har lagt upp en pdf på sidorna i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp som handlar om CEMFOR. Varför har SVT inte intervjuat Mattias Gardells tidigare doktorand Åsa Virdi Kroik om hur han suktade efter ett eget institut och åt lunch med politiker?

Det är dessa rasister, dessa Hitlerepigoner, dessa hederskulturförnekare, som förvandlat diskriminering till rasism och i skrift efter skrift trummar in rasism, rasism, rasism, som är upphovet till Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som går att läsa här. Planen är undertecknad Alice Bah Kuhnke, Anders Ygeman, Morgan Johansson. De skriver: ”Ett viktigt perspektiv är att det finns strukturell rasism” (s. 5). Det är ArA-aktivisternas papegojforskning som hamnat i planen! Det som Jens Orback underkände. Ministrarna har tagit med kollektivordet muslimer utan att definiera ordet! Det är som om alla islams trosfränder är klonade. De har tagit med religion! De har tagit med det ovetenskapliga ”islamofobi”, som ju bara är ett annat ord för blasfemi! Planen är en ren eftergift till Muslimska brödraskapet!

Religionskritik blir i planen rasism! Hatbrott!

Planen är upphovet till att händelserna i Hylte, se nedan, över huvud taget har kunnat ske. Planen gör ett vuxet samtal om islam till hatbrott! Till ”islamofobi”! Planen är helt inriktad på att enbart svenskar är rasister. Det finns inget om hur man ska komma till rätta med utlänningar som bosatt sig här och, likt ArA-aktivisterna, är fientligt inställda till Sverige, till den västerländska demokratin, till allas likhet inför lagen, hur man ska hantera invandrare som på Facebook sprider att alla ”otrogna” ska brinna i helvetet.

”Islamofobi” har i åratal varit Muslimska brödraskapets kassako. Miljoner och miljoner och miljoner skattekronor har satsats på kampen mot ”islamofobi”. Och nu i mars kom Brås ovetenskapliga rapport om ”Islamofobiska hatbrott” med det obligatoriska ”intersektionellt perspektiv”. Det är bara att kasta en blick på Litteraturförteckningen för att se att rapporten bör slängas i papperskorgen. Bland annat listar de den Turkiska regimtrogna tankesmedjan SETA:s chefer, som är president Recep Tayyip Erdogans hantlangare: ”Bayrakli, E. och Hafez, F. (red.) (2018). European Islamophobia Report 2018. SETA Foundation for political, economic and Social Research. Ankara, Turkiet: SETA.” Och flera verk av professor Göran Larsson, som författade det svenska avsnittet i SETA:s första rapport. Både tankesmedjan och rapporterna syftar till att öka Erdogans inflytande i Europa! I det här blogginlägget från december 2016 kritiserar jag Göran Larssons samarbete med Turkiets tankesmedja. Och de listar flera verk av Mattias Gardell, som ju likt Göran Larsson gjort akademisk karriär på ”islamofobi”. Dessutom kör författarna med den snobbiga akademiska metoden att i litteraturförteckningen inte sätta ut författarnas förnamn, för att markera att vi ju alla ändå vet vilka de är.

Och MUCF har fått i uppdrag att lägga ut miljoner och åter miljoner skattekronor för att motverka ”rasism”. Författaren och journalisten Lars Åberg, vars arbete mot hedersförtryck jag skriver om i Del 2, har i decennier följt det han kallar ”integrationsindustrin”. Han har gått igenom MUCF:s handlingar för att se vilka som fått bidrag och skriver om resultatet i Bulletin 9 april 2021. Han inleder: ”Rasifiering, normkritik, inkludering – nyckelorden är återkommande i de många projekt som vill motverka rasismen i Sverige. Den som läser ansökningar som kommer in till olika organisationer kan lätt få intrycket att detta är ett av världens minst toleranta länder.” Lars Åberg skriver att integration, antirasism och antidiskriminering är tre av ledorden i MUCF:s verksamhet och att myndigheten 2016–2020 förmedlat en miljard kronor i organisationsbidrag.

Det är sanslöst. Vi har hemlösa pensionärer i Sverige! Sjuka människor kastas ut ur Försäkringskassan!

MUCF är en kontraproduktiv myndighet när det gäller integration. SUM fick i åratal organisationsbidrag. Svenska muslimer för fred och rättvisa, ledd av Yasri Khan, är en avknoppning av Muslimska brödraskapet och har i åratal fått organisationsbidrag trots att de likt Muslimska brödraskapet är en separatistisk förening som inte alls verkar för integrering och inkludering.

Etniska föreningar, tidigare kallade invandrarföreningar, ska inte finansieras med skattemedel. Civilsamhället ska över huvud taget inte finansieras och dirigeras av en myndighet med hjälp av statligt definierade kodord. Enligt Lars Åberg får Teskedsorden miljoner av MUCF. Teskedsorden är Hitlerepigoner. De fokuserar på hudfärg, på ”rasifierade”. Jag har skrivit om stiftelsen i det här blogginlägget. De är skandal att de över huvud taget får en enda skattekrona. De är rasister!

Även ArA har fått pengar av MUCF. Bilderna av ArA:s aktivister i det här inlägget har jag hämtat från ArA:s propagandaprogram lett av Adrián Groglopo som finns på Youtube och som finansierats av MUCF! Det är revolutionärernas hatpropaganda mot Sverige! De sprider det gift Elham Manea och Sebastian Kurz varnar för, grogrunden, den ideologiska grundvalen. ArA fick också pengar av MUCF för att finansiera den här boken, som även den är hatpropaganda mot ”vita” akademiker som ska bort från universiteten. Adrián Groglopo beskriver ArA:s tillkomst och ArA:s ”interventioner”.

Det är inte svenskarna som är det stora hindret för integrationen. Hotet är utlänningar som valt att bosätta sig i Sverige samtidigt som de föraktar Sverige och svenskarna, driver hatpropaganda mot svenskarna och inte har några som helst planer på att integreras. Ta bara ArA-aktivisten Diana Mulinaris självgoda påstående i samband med att hon kommenterar diskussionen om mordet på Fadime Sahindal. Svenskarnas chock handlade inte om själva mordet, enligt henne, utan om ”en banal nationalism”, ”en osäker svensk identitet”, ”konstruktionen av ’svenskhet’”. Svenskarna har, enligt Mulinari, inte rätt att prata om demokrati och mänskliga rättigheter eftersom svenskarna är européer och därför bärare av ”ett kolonialt arv”. Hennes hatpropaganda kan man läsa om i artikeln ”Hon dog för att hon ville bli svensk” i Expos Stieg Larssons och Kurdo Baksis antologi Debatten om hedersmord. Feminism eller rasism? I boken finns också en lika vidrig och svenskfientlig artikel av Masoud Kamali.

Hanna Stjärne: I maj 2005 sände SVT Evin Rubars avslöjande program Könskriget 1 och 2. När sänder SVT ett lika avslöjande program om de ovan nämnda ArA-revolutionärerna? De har med sin aktivism, sitt påstående att det är stigmatiserande att granska invandrares demokratifientliga normer och sitt stöd till Muslimska brödraskapet satt hela den svenska demokratin i gungning.

Jag har redan nämnt att SVT 2009 sände Evin Rubars ”Slaget om muslimerna” i Dokument inifrån som handlade om kretsen kring stora moskén på Södermalm i Stockholm. När kommer uppföljarna? När sänder SVT de utländska dokumentärer som finns om MB och upplyser svenska folket om vad det är för en rörelse? 

Hanna Stjärne: När tänker SVT svara på Per Gudmundsons efterlysning och inrätta en återkommande Islambyrån helt ägnad åt ett vuxet samtal om islam ända fram till valet 2022? Där kollektivordet muslimer är portförbjudet.

1734 års lag, Koranen och vikten av ett vuxet samtal om islam
De svenska landslagarna och stadslagarna som vilade på uråldriga traditioner ersattes med 1734 års lag. Kyrkan fick nu inflytande över äktenskapet. Lagen gav kyrkan ensamrätt att förrätta vigsel. Ingen kyrkvigsel, alltså inget juridiskt giltigt äktenskap. Mannen var kvinnans målsman. Före 1734 års lag fanns ingen tvingande regel att sexuellt umgänge måste ha kyrkans välsignelse. Dock var det belagt med dödsstraff för så kallat hor, alltså att gift person ägnade sig åt sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Avfall från den ”rätta” läran var också belagt med dödsstraff.

Mycket har hänt med lagstiftningen i Sverige sedan 1734 års lag trädde i kraft.  Lagarna förändras i takt med att sederna förändras. För kvinnors del revolutionerades livet av p-pillret på 1960-talet och den fria aborten i mitten av 1970-talet. Nya testamentets helveteslära ifrågasattes redan i mitten av 1800-talet av professorn i praktiskt filosofi Jacob Boström som uppmanade prästerna och teologerna att från religionsundervisningen bannlysa den ”oförnuftiga läran om djävulen och helvetet, vilken i alla tider har åstadkommit så mycket ont, och för vår närvarande tid är en verklig skam”. Citatet är taget ur Ingemar Hedenius bok Helvetesläran som kom 1972. Hedenius tillägnar sin bok ”Ordets förkunnare, och särskilt Svenska kyrkans präster, av vilka 83 % nyligen har förklarat sig tro på helvetesläran”. I dag styr inte kyrkan över den svenska lagstiftningen. Lagar stiftas av den folkvalda riksdagen. Prästernas makt över medborgarens liv är försumbar. Det är detta som skiljer Sverige från länder där religiösa läror och normer styr lagstiftningen och invånarnas dagliga liv. Det är prästernas obefintliga makt som gör att Sverige rankas som ett av världens mest toleranta länder.

Men till Sverige har de senaste decennierna flyttat människor med seder och traditioner som påminner om 1734 års lag, seder och traditioner som anses vara Guds lag och finns nedtecknade i Koranen, där helvetet intar en central plats. Ett alldeles färskt exempel är den före detta socialdemokratiska lokalpolitikern, tillika SSU:s ordförande i Hylte kommun på gränsen till Halland och Småland, Mustafe Ahmed,

26 år, från Somalia, svensk medborgare, som efter hård kritik på Facebook i dagarna avgick från sina uppdrag. På sociala medier har han spridit att ”otrogna” ska brinna i helvetet, vilket det ju i och för sig står sida upp och sida ner om i Koranen men inte är särskilt artigt mot den befolkning som välkomnat honom. Och också märklig att en politiker som säger sig vilja arbeta med integration uttrycker sig på det nedlåtande viset om människor som inte delar hans tro.

Han har även kritiserats av lokalbor för att på sociala medier sprida kvinnofientliga åsikter, bland annat har han lagt ut en vers ur Koranen med arabisk och engelsk översättning där kvinnor uppmanas att täcka sig helt och bara visa ögonen, notera texten inom parenteserna, som är tillägg:

O Prophet! Tell your wifes and daughters and the women of the believers to draw their cloaks (veils) all over their bodies (i.e. screen themselves completely except the eyes or one eye to see the way). That will be better that they should be known (as free respectable women) so as not to be annoyed. And Allah is Ever Oft Forgiving, Most Merciful

Till en kvinnlig lokalbo som kritiserat Mustafe Ahmed svarar han: ”Jag har rätt att säga så för att det står i Koranen som jag tror. Hitta något annat harpa.”

På svenska låter versen 33:59 så här i K. V. Zetterstéens översättning:

Profet, säg till dina hustrur och döttrar och de rättrognas kvinnor, att de svepa sina kläder omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bliva igenkända, så att de ej förorättas; ja, Gud är överseende och barmhärtig.

Och i Mohammed Knut Bernströms version:

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

I dessa svenska versioner står inget om att kvinnor bara får visa ögonen. I versen 24:31 står det att kvinnor ska täcka barmen. Det står inte någonstans i den egyptiska standardversionen från 1924, som bygger på korankommentatorn Tabari (d. 923), att kvinnor ska täcka håret.

Att profetens hustrur, döttrar och de rättrognas kvinnor ska skyla sig när de går ut lär ha geografiska skäl. Enligt den islamiska mytsamlingen om profeten Muhammeds tid i oasen Medina bodde han och hustrurna inne på moskéområdet där det inte fanns några avträden. När de behövde uträtta sina behov sökte de sig till undanskymda platser utanför moskéområdet. Kanske var de inte alltid så noga med klädseln. En kväll hade en av hustrurna misstagits för en prostituerad eller slavinna och fått ett anbud av en man varpå Allah sände ner versen till Mohammed. I Sverige finns numera toaletter inomhus, även i Hylte.

I den här översikten listas flera översättningar till engelska av versen som politikern Mustafe Ahmed citerar, notera att endast översättningen som tillskrivs Mohsin (Muhsin) Khan säger att kvinnorna bara ska visa ögonen. Så snart jag läste Mustafe Ahmeds engelska version tänkte jag på den indisk/pakistanska shariaideologen Sayyid Abu al-Ala Mawdudi (d. 1979) och hans verk al Hijab/Purdah,

som publicerades första gången 1939. En vidrig västfientlig och kvinnofientlig bok, spridd över hela världen på urdu, arabiska, engelska, om det avskyvärda väst, om att könssegregering är ”naturens gudomliga ordning”, att kvinnor ska vara heltäckta om de nödvändigtvis måste visa sig utomhus, att samhällets bästa går före individens frihet. Mawdudi är lika inspirerad av Mussolini och Hitler som Hassan al-Banna. Han har skrivit mängder med böcker om den islamiska stat han vill införa styrd av sharia, en lika totalitär stat som Mussolinis Italien och Hitlers Tredje riket. År 1941 grundande han Jamaat-e-Islami, en tvillingorganisation till Muslimska brödraskapet. Han fick hjälp av Bannas svärson Said Ramadan att upprätta paramilitära grupper. Mawdudi är talibanernas läromästare. Därför hör han inte hemma i Sverige, lika lite som Hassan al-Banna.

År 1961 grundades islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien, som en motvikt till universitetet al-Azhar i Kairo då Gamal Abdel Nasser, frän motståndare till kungahus och Muslimska brödraskapet, styrde Egypten. Mawdudi ingick i det nya universitetets styrelse. MB-flyktingar från Egypten bildade universitetets lärarstab. Universitetet kontrollerades av wahhabi-klanens överhuvud, stormufti Mohammed ibn Ibrahim Al Shaikh. Mängder med utländska studenter har på universitetet utbildats och sedan spridit MB:s och wahhabismens politiska tolkning av islam över hela världen, inklusive till Sverige, vilket journalisten Pontus Herin redan 2008 beskrev i boken I Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra.

Så jag började gräva lite och hittade översättningen Mustafe Ahmed hänvisade till på Facebook. Boken kallas The Noble Quran eller Hilali-Khan-översättningen efter Muhammad Muhsin Khan och Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali. Khan är läkare, född 1927 i det som nu är Pakistan. Han tillbringade fyra år i England och arbetade sedan i femton år på Saudiarabiens Ministry of Health och utnämndes därefter till chef för Medinauniversitetets klinik.

Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali (1893–1987), född i Marocko då under franskt styre, kontaktades av Hassan al-Banna som sökte kontakter med intellektuella i arabvärlden. Hilali skrev texter till MB:s tidning, vilka snappades upp av franska kolonialmyndigheterna. Han arresterades, släpptes efter kort tid, flydde och dömdes till döden i sin frånvaro för subversiv verksamhet, studerade islam i Indien och Irak, bjöds in av Saudiarabiens första kung till Saudiarabien, där han undervisade i Mekka, lämnade landet. År 1968 blev han av Medinauniversitetets chef, extremisten Abd al-Aziz ibn Baz ombedd att komma till Medina och undervisa vid universitetet, där han vistades till 1974. Han lär ha skaffat sig en hustru i alla länder han vistades i. Det var när både Khan och Hilali var verksamma vid universitetet i Medina som de tillsammans översatte Koranen, en översättning som kritiserats för att vara extremistisk och ett saudiskt propagandaverk enligt Wikipedias text om Hilali.

Även på den här Wikipedia-sidan kritiseras översättningen. Det står att översättningen delas ut gratis till pilgrimer som kommer till Saudiarabien, att 10 miljoner exemplar trycks varje år, att det är den mest spridda översättningen av Koranen hos de flesta islamiska bokhandlare och sunni-moskéer i den engelskspråkiga världen. Jag har enbart läst den ovan citerade versen om att kvinnor bara ska visa ögonen, men här demonstreras med några exempel hur översättarna inom parentes förvandlat Koranen till en propagandatext för Saudiarabiens inställning till judar och Israel. Vers 1:7 låter så här: ”Guide us to the Straight Way, the Way of those on whom You have bestowed Your Grace, not (the way) of those who earned Your Anger (such as the Jews), nor of those who went astray (such as the Christians).”

I svenska översättningar finns inte judar och kristna nämnda. Zetterstéen, som har en annan versindelning blir här 1:5–7: ”Led oss på den rätta vägen, Deras väg, vilka du bevisat nåd, Vilka ej drabbats av vrede och som ej fara vilse!” Bernström 1: 6–7: ”Led oss på den raka vägen – den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!”

En kritiker säger att tilläggen är särskilt frånstötande med tanke på att versen följs av en extremt lång fotnot baserad på medeltida texter för att rättfärdiga hatet.

I en annan vers där Gamla testamentets Mose talar har man inflikat Palestina, som ju i Bibeln heter Kanaan: 5:21: ”O my people! Enter the holy land (Palestine) which Allah has assigned to you, and turn not back (in flight) for then you will be returned as losers.”

Zetterstéen 5:24: ”Mitt folk, träden in i det helgade landet, som Gud bestämt för eder, och ryggen ej tillbaka, så att I vänden åter med förlust!” Bernström: ”Gå in i det heliga landet, som Gud har bestämt för er, mitt folk! Och vänd inte tillbaka – då har ni förlorat allt!”

Att en saudisk förvanskning av Koranen sprids i Sverige är oerhört allvarligt med tanke på den omfattande judefientligheten i södra Sverige. Det är också uppseendeväckande att Mustafe Ahmed kunde bli vald till SSU:s ordförande och invald i kommunfullmäktige i Hylte utan att partiet försäkrat sig om att han respekterar svensk lag, svensk jämställdhet, kort sagt respekterar det demokratiska styrelseskicket.

Inte bara statsministern besökte Hylte när SSU kritiserades för att ha valt en styrelse med utomeuropeiska ledamöter, även Mikael Damberg, som sommaren 2018 fortfarande var

näringsminister, besökte Hylte för att ge sitt stöd till Mustafe Ahmed och SSU. Det är uppenbart att ministern inte höll ett brandtal om att ”alla de krafter som vill utmana vår demokrati, som vill begränsa vår yttrandefrihet, utmana vår jämställdhet, men också vårt sätt att leva måste bekämpas”.

Fallet Mustafe Ahmed, som genast avsade sig alla uppdrag när det blev offentligt vad han sprider på Facebook, liknar före detta rektor Hamid Zafar. Utåt sett välanpassade medborgare, men samtidigt djupt förankrade i en odemokratisk tradition de känner behov av att lufta på Facebook. I Koranen finns åtskilliga verser om ”att påbjuda det rätta och förbjuda det orätta”, en uppmaning mängder med enskilda individer i Sverige tar på orden och agerar moralpoliser, vilket strider mot religionsfriheten.

Hanna Stjärne: Det är därför det är så viktigt att SVT inrättar en Islambyrån som för ett vuxet samtal om islam. Om vår grundlagsskyddade religionsfrihet. Om helvetesläran. Om påbud som strider mot det demokratiska styrelseskicket. Om att det inte står någonstans i Koranen att flickor och kvinnor ska täcka håret. Inte någonstans! Att kvinnor bär sjal har varit en kulturell sedvänja i olika delar av världen inom alla religioner. I dag är hijab Muslimska brödraskapets uniformspersedel, tecknet på hur långt islamiseringen av ett land har kommit.

Både islamforskaren Elham Manea och Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz poängterar hur viktigt det är med kunskap om den västfientliga kontext, det gift, som i slutändan kan leda till terrorbrott. Politikern Mustafe Ahmed sprider på Facebook att ”otrogna” ska brinna i helvetet. Att kvinnor ska varar heltäckta för att det står i Koranen. Han följer Koranen bokstavligt. Därför är Hylte ett utmärkt exempel att inleda Islambyrån med. Vilken islamtolkning tillhör imamen i Hylte? Hur många saudiska versioner av Koraner cirkulerar i Hylte? Hur ser klansystemet ut i Hylte? Här är bilder som barnskötaren i Hylte, Abshir Mohamed Abdi, har lagt ut på Facebook, en barnskötare i Sverige:

Den lille pojken kan på det stora hela själv forma sitt liv, utom att ha en homosexuell relation, då kan familjen vända honom ryggen, eller till och med döda honom. För flickornas del räcker det med att de vill ta av sig hijaben för gott för att familjen ska vända dem ryggen. De riskerar att förlora hela sitt sociala liv, till och med mista livet. På grund av ett tygstycke. Avfall från islam straffas med döden.

 

Det är därför det är så viktigt att förbjuda hijab på flickor. Det var det Nyamko Sabuni föreslog för femton år sedan, 2006. Då ställde SVT sig till förfogande och lät Muslimska brödraskapet uttrycka sitt missnöje. Med god hjälp av Mattias Gardell.

Redan 2004 skrev statsvetaren Lisbeth Lindeborg en debattartikel i DN att det inte står något i Koranen om kvinnors beslöjning: ”Tvånget att bära slöja är en myt. Slöja bör förbjudas i svenska skolor och i offentliga yrken, kräver forskare”. Lindeborg var verksam i Tyskland och försökte i flera svenska tidningar varna för Muslimska brödraskapet och en totalitär tolkning av islam. Men hon motarbetades och förlöjligades av Mattias Gardell och journalisten Jan Guillou, som menade att hon var ”islamofob”, vilket man kan läsa om här i SvD-artikeln ”Tolerans dödar muslimska kvinnor”, där hon kallar Jan Guillou för ”landets mest dubiöse opinionsbildare”, och här i DN, ”Militant islamism utgör den tredje totalitarismen” och i Neo här. Lisbeth Lindeborg skriver också att ”Det islamistiska judehatet har gamla anor” här i SvD 2004.

Snart två decennier senare skriver Sofie Löwenmark, Stiftelsen Docu,

18 april 2021 på Twitter om flickor i hederskulturer, och om hijab:

Jag är trött på att hederfrågan aldrig kommer någonstans och hur hedersförtrycket bara breder ut sig. Därför har jag tagit på mig en mastodontuppgift på egen hand. För att belysa verkligheten med kall fakta.
Att gå igenom 100-tals hedersrelaterade LVU-domar (omhändertaganden), är som att öppna en lucka och titta ner i den absoluta avgrunden.
Jag har naturligtvis en mängd reflektioner som kommer att redovisas med underlaget. Men en är att det i de flesta fall är ett systematiskt och närmast besinningslöst våld. Det väcker viss oro hos mig – om det närmast behöver vara fara för flickans liv för omhändertaganden.
Våldet kommer från mamma, pappa, bröder och släktingar. En del bröder så unga som från 5 år, har fostrats i att slå och kontrollera syster/systrarna. ·Just att pojkar fostras till att kontrollera sina systrar och att rent våld ofta sanktioneras av föräldrarna borde intressera fler i diskussionen om våld mot kvinnor. Pojkarna blir sällan själva föremål för omhändertagande. En generation pojkar som växer upp i Sverige.
Ett exempel på vardagsvåld och vardagshot som drabbat en av alla utsatta flickor i mängden.
”XXX ta emot både slag och sparkar från XXX. När XXX inte längre ville bära hijab fick hon motta hot från XXX om att hennes faster skulle klippa av henne håret. XXX har även utryckt en rädsla för att bli bortgift. Under en lång tid har hon levt under ständiga hot om repressalier om hon inte följer XXX och släktens regler, vilket har gjort att hon har blivit väldigt rädd och osäker.”
Många av de utsatta flickorna får bristfällig skolgång. Tillåts inte delta i alla ämnen och hålls hemma när skador från våld ska döljas. Flickorna berättar att föräldrarna anser skolan vara onödig eftersom de ändå ska giftas bort. Att få gå gymnasiet är uteslutet för många.

Hanna Stjärne: Den 6 maj 1998 sände SVT Striptease Marianne Spanners dokumentär om Fadime Sahindal. Har du sett den dokumentären? Fadime berättar att hon är rädd att familjen ska döda henne för att hon vägrat gifta sig med en kusin och själv valt sin pojkvän. Hon beskriver vad det innebär att leva i en hederskultur. Den 21 januari 2002 sköt pappan henne i huvudet mitt framför modern och systrar. Marianne Spanners dokumentär bör sändas varje år den 21 januari med ett efterföljande partiledarsamtal. Det enda i dokumentären som under sändningen bör kommenteras är den manliga gynekologen som talar om mödomshinnan, som ju inte existerar. Denna dokumentär bör vara upplysande för alla flickor som lever i hederskulturer. Fadime är mycket välartikulerad, begåvad, insiktsfull. Sverige svek henne.

Att hedersrelaterat förtryck och våld fortfarande grasserar i Sverige beror på ArA-aktivisterna ovan. Och på att SVT:s journalister är fullkomligt besatta av Sverigedemokraterna utan att förklara vad det är som gör att det är så nödvändigt att mala och mala och mala om samarbete med partiet. Denna demonisering har gjort att så snart SD lägger en motion samlar sig alla de andra partierna reflexmässigt till ett nej. SD har sedan gammalt lyft hedersrelaterat förtryck och våld och hijab på småflickor. Därför bromsar de andra partierna reflexmässigt. SD lägger motion om att gratis tolkhjälp inom sjukvården ska vara tidsbegränsat. De andra partierna säger reflexmässigt nej. SD lägger motion om att stoppa pengaflödet till Ibn Rushd. De andra partierna säger reflexmässigt nej.

SVT har ett stort ansvar för den politiska låsningen i Sverige och för att det inte går att hålla ett vuxet samtal om hijab på flickor och stöd till Ibn Rushd. Politikerna vill inte ta i frågan. De fiskar röster. Men det är inte SVT:s uppdrag att fiska röster. Hijab breder ut sig och breder ut sig och breder ut sig. Till och med SVT hade det enormt dåliga omdömet att ta med en hijabklädd flicka i en reklamsnutt om Radiohjälpen i coronapandemins inledning som jag kritiserar i det här blogginlägget.

SVT har Utrikesbyrån och Ekonomibyrån. Jag har föreslagit Islambyrån. Det behövs fler återkommande program som behandlar samhällsfrågor. Integrationsbyrån kunde ta upp de miljardbelopp som satsats på ”integration” utan att lyckas och ifrågasätta MUCF. Anna Starbrink kunde bjudas in och förklara varför det är så viktigt med gratis tolkhjälp hela livet och hur gratis tolkhjälp är vägen in i det svenska samhället, inte svenska språket. Demokratibyrån kunde diskutera det utbredda hatet mot Sverige och svenskarna, invandrargruppers interna maktordningar och normer som kolliderar med svensk lag.

För det är ett paradigmskifte som behövs. Fokus fram till valet 2022 bör ligga på grupperna som är motståndare till demokratin, inte minst Muslimska brödraskapets svenska gren och ArA-nätverket. Politikerna tar inte i det. De behöver inte förklara sitt stöd till Muslimska brödraskapet eftersom SVT:s journalister inte sätter press på dem.

Hanna Stjärne: Frågan är om du och divisionschef Anne Lagercrantz är rätta personer att vända SVT och sätta demokratin i högsätet. Ni två är besudlade av knäfallet 2015 för Rashid Musa och Kitimbwa Sabuni,

som jag än en gång lägger in bild på. Dessa två män är Hitlerepigoner, de är aktiva inom Muslimska brödraskapet, de har anammat ArA:s rasismretorik och är Sveriges i särklass främsta rasister tillsammans med ArA-nätverket. Jag har skrivit mängder med blogginlägg om dem.

Har SVT över huvud taget någon säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer?

Det här inlägget skildrar konsekvenserna av SVT:s agerande 3 mars 2017 då Nyheterna lät SVT vara propagandakanal åt Muslimska brödraskapet. Det är Muslimska brödraskapet som måste få huvudrollen inför valet 2022. Socialdemokraterna sitter i knät på Muslimska brödraskapet. Det är Muslimska brödraskapets skattefinansiering journalisterna bör pressa politikerna om, särskilt Stefan Löfven, Mikael Damberg och Morgan Johansson.

Så jag återkommer till frågan i inledningen: Hur ser SVT:s fortbildningsprogram ut för nyhets- och samhällsjournalister? Hur ser fortbildningen ut om olika tolkningar av islam? Varför tiger SVT om Magnus Ranstorps, Aje Carlboms och Peder Hyllengrens omfattande kritik av Ibn Rushd? Varför tiger SVT om Erik Amnås uppenbart solidariska rapport om Ibn Rushd? Varför tiger SVT om Folkbildningsrådets agerande? Varför tiger SVT om de socialdemokratiska medlemmarna Mattias Irvings och Anna Ardins mobbningskampanjer mot Sameh Egyptson och Magnus Ranstorp?

Varför tiger SVT om hur nätverket ArA i två decennier har krossat mängder med flickors framtidsdrömmar och försatt dem i livslångt slaveri?

Nyligen sände SVT en dokumentär om Ungerns president Viktor Orbán och hur han med hjälp av EU-pengar lagt under sig Ungerns ekonomi. Orbán och Ungern är återkommande teman hos Sveriges politiker. Richard Jomshof blev korsförhörd om Ungern av Anders Holmberg i samband med att Jomshof sagt att islam är en avskyvärd religion.

När sänder SVT en dokumentär om Mattias Gardell?

20 april 2021

Mona Lagerström fil dr