Alla inlägg av Mona Lagerström

Tablå 7, om trojanska hästen inför valet 2022: Svennehora!

Scen 1
(Lärarrum, rektor talar till en samling lärare, några med shariadok)

Rektor: Vi är alla med rätta upprörda över kravallerna i påskhelgen. Vi har sett på TV att inte bara ungdomar kastade sten på polisen utan även mödrar, mormödrar och små barn. Barn! Vi har en uppgift. Som lärare är det vår uppgift att krympa kulturavstånden och skapa en paraplyidentitet, en svensk paraplyidentitet. Barn från all världens hörn måste känna samhörighet med varandra och det land de bor i. Så att de vet var de hör hemma. Barnen måste känna att Sverige är deras land. Att de är välkomna. Att de är Sveriges framtid. Att i Sverige råder fred. Att i Sverige älskar vi fred. Jag har därför ställt samman några rader som jag vill att vi börjar varje skoldag med. Ramsan är också ett bra sätt att tidigt lära eleverna att i Sverige är individen statens minsta enhet, inte familjen, inte klanen. Utan individen. (en lärare plockar upp sin mobil) Ja, våra små barn kan naturligtvis inte förstå vad det innebär. Men har de rabblat ramsan alla skoldagar från förskolan ända tills de slutar skolan för gott kommer den att sitta som berget. Jag har köpt in en samling svenska flaggor, rejäla flaggor. En till varje klassrum. Så här har jag tänkt mig att alla skoldagar ska börja…

Scen 2
(Samma dag, ett klassrum för lågstadiet, en kvinnlig lärare står framför svenska flaggan, barn sitter och står vid sina bänkar, klassrummet ligger på markplan med stora fönster ut mot skolgården)

Läraren: Ja, här ser ni alltså vårt nya tillskott. Svenska flaggan. Den ska stå här i klassrummet varenda dag från och med nu. Och vi ska börja varje dag med en liten ramsa till flaggan. Och för att visa flaggan respekt ställer vi oss upp. (barnen som sitter reser sig upp) Lägg höger hand över hjärtat. Titta på flaggan och läs efter mig: ”Jag är Sveriges minsta enhet.”

Barnen: ”Jag är Sveriges minsta enhet.”

Läraren: ”Jag är Sveriges framtid.

(Dörren slås upp, en upprörd man skyndar fram till sin dotter i shariadok, griper tag om hennes hand och drar i väg med henne)

Upprörd man: Min dotter ska inte försvenskas! (försvinner ut med dottern, läraren stänger dörren)

Läraren: Vi börjar om från början. Höger hand över hjärtat, så här… (några barn obstruerar) Inga invändningar. Rektor har bestämt. Nu läser ni efter mig. Och tittar på flaggan. Det är flaggan ni talar till. ”Jag är Sveriges minsta enhet.”

Barnen: ”Jag är Sveriges minsta enhet.”

Läraren: ”Jag är Sveriges framtid.”

Barnen: ”Jag är Sveriges framtid.”

Läraren: ”Tillsammans bygger vi Sverige”

Barnen: ”Tillsammans bygger vi Sverige”

Läraren: ”och ärar den svenska flaggan”,

Barnen: ”och ärar den svenska flaggan”,

Läraren: ”symbolen för fred.

(Dörren slås upp, en kvinna i shariadok, lång klänning, bylsiga kläder, rusar fram till sin son)

Shariadoket: Min son ska inte försvenskas! (spottar föraktfullt ur sig när hon skyndar förbi läraren med sonen i handen) Svennehora!

(Läraren stänger dörren)

Några barn: Svennehora! Svennehora!

Läraren: Sätt er ner och var tysta.

(Högljudda röster hörs utanför fönstren, barnen springer fram till fönstren, upprörda kvinnor i shariadok och bylsiga kläder och män bär på handtextade plakat: Försvenska inte våra barn! Rasism! Islamofobi! Nationalistsvin! Profeten Muhammed har uttryckligen förbjudit muslimer att anta icke-muslimsk kultur och livsstil!)

Demonstranterna: (skanderar) Rasister! Försvenska inte våra barn! Ni bryter mot Barnkonventionen!

(Dörren slås upp)

Rektor: Barn ni får gå hem. Omedelbart. Vi måste stänga skolan i dag.

(Rektorn försvinner, barnen rusar mot dörren)

Pojke 1: (rusar förbi läraren) Svennehora!

Pojke 2: (rusar förbi läraren) Svennehora!

(Barnen försvinner, läraren står kvar, vilsen, utanför fönstren syns rektor försöka lugna demonstranterna)

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 6, om trojanska hästen inför valet 2022, del 1:” Islam och väst är inkompatibla”, säger islamofascisterna Mawdudi och Qutb, som snickrat ihop den fjärde totalitära ideologin i Europa

Scen 1
(Martin Luther King-sällskapets lokal, karta över Somalia på en vägg, stor färgbild på Ayaan Hirsi Ali, mängder med tomma stolar på rad, drygt en handfull manliga och kvinnliga medlemmar, chockade, förstämda, arga, en medlem sitter på golvet i ett hörn och snyftar, en medlem vandrar upprört av och an, Tändstickan knackar på, en medlem öppnar)

Tändstickan: Hej. (ser sig om, upptäcker inte Kayd) Jag heter Tändstickan. Kayd bad mig prata om den politiska ideologiseringen av islam i Indien och Egypten förra århundradet. Som helt tagit över värld…

Medlem 1: Javisst, javisst, välkommen. Kayd är snart här. Han blev lite försenad. Efter det som hänt i påskhelgen… (ursäktande) Det var inte meningen att det skulle vara så tunt med folk i kväll. Intresset var jättestort för ditt föredrag om politisk islam, men verkligheten trädde emellan. Folk är upprivna, sitter hemma och gråter eller svär ve och förbannelse klistrade vid telefonen… (slår uppgivet ut med armarna)

Tändstickan: Jag förstår.

Medlem 1: Jag undrar om du verkligen förstår. Kravallerna…

Tändstickan: Oförblommerat hat mot väst?

Medlem 1: Stamtänkande. Oförblommerat hat mot andra klaner. Tillhör du inte min klan är du fienden. Somalia är ett stamsamhälle.

Tändstickan: Man vet väl inte vilka etniska grupper som kastade sten mot polisen och brände polisbilar?

Medlem 1: Sociala medier. Hetsare. Hets mot Sverige. Det finns otroligt mycket hat mot Sverige ute i etern. Som politikerna blundar för. Sverige är ett öppet land. Man måste söka demonstrationstillstånd. Infon är offentlig. Koranen ska brännas där och där klockan si och så. Polisen ställer upp för att skydda den som bränner boken, inte den som anser att boken är helig. Så polisen som skyddar bokbrännaren är fienden för alla strängt uppfostrade i islamdominerade länder och fått lära sig från barnsben att islams folk enligt Gud är det bästa folket och därför överlägset alla andra folk. Och de länderna ligger inte i Europa. Jag vill bara gråta. Utvecklingen i Sverige sen jag kom hit för trettio år sedan…

Tändstickan: Exakt det resultat 1900-talets politiska ideologisering av islam syftar till. Att islam och väst är inkompatibla.

Medlem 2: (som vankat av och an, stannar) Vilket skitsnack! Islam och väst är inte alls inkompatibla. Det handlar om tolkning…

Tändstickan: Det var just tolkning jag kom hit för att tala om. Ber om ursäkt om jag…

Medlem 2: Det var inte meningen att snoppa av dig. Jag är bara så upprörd över att islam får skulden för allting. Islam är inte självgående. Det ligger alltid människors tolkning bakom.

Tändstickan: Just vad jag blivit ombedd att prata om.

Medlem 2: Kravallerna är inte islams ansvar. Kravallerna är politikernas ansvar. Kravallerna är helt och hållet deras ansvar. Politikerna håller medvetet på att förvandla Sverige till en kopia av Somalia med alla spänningar mellan de olika klanerna som gör en somalisk statsbildning omöjlig. Politikerna håller på att montera ner nationalstaten Sverige med alla gamla ärevördiga institutioner som garanterar allas lika rättigheter. Som om nationalstaten inte har något värde alls. Ta bara alla dessa hundratals miljoner skattekronor som de senaste decennierna slussats ut till religiösa och etniska grupper så att de kan cementera sin förmoderna mentalitet och se ner på Sverige och svenskarna. I stället för att politikerna med kraft försvarar demokratins hörnpelare: individuella fri- och rättigheter, yttrandefrihet, religionsfrihet, likhet inför lagen, och ser till att banka in i somaliernas huvud vad det innebär att vara samhällsmedborgare.

Medlem 3: Inte bara de skattefinansierade religiösa och etniska föreningarna får demokratin att ruttna i Sverige. Universiteteten, alltså vad är egentligen meningen med universitetens islamutbildningar? För tio år sedan, för tio år sedan! slog en kvinna som arbetade för katolska Caritas Frivilligcentral i Hjällbo/Angered i Göteborg larm om att islamismen får allt större fäste i stadsdelen.

Medlem 4: (som suttit i en vrå och som nu rest sig och satt sig på en stol) Gun Holmertz. Hennes organisation hjälpte somalier, främst kvinnor, med svenskan.

Medlem 3: Hon skrev en debattartikel där hon kritiserade regeringen Reinfeldts uppgörelse med Miljöpartiet om anhöriginvandring från Somalia.

Medlem 4: Utan någon som helst planering av mottagandet av de anhöriga! När en stor grupp som bodde i Hjällbo/Angered fortfarande inte hade anpassat sig och inte ens kunde tala svenska!

Medlem 3: Hon skrev att de nyanlända riskerade att ”gå direkt in i famnen på islamistiskt aktiva landsmän”. Det var en mycket kunnig kvinna. Hon skrev om bristen på integration, om somaliska kvinnor som bott i Sverige i långt över ett decennium och knappt kunde några svenska ord för att de fött en massa barn och stannat hemma och hur kvinnorna mer och mer börjat täcka hela kroppen.

Medlem 4: Inklusive ansiktet! Somaliska kvinnor!

Medlem 3: Och om manliga somalier som också bytte klädstil till något de trodde var 600-talets mode på Arabiska halvön och höll på att ta över frivilligorganisationens lokaler och använde dem som moské. Hon beskriver islamismen som ”en allomfattande religiös och politisk ideologi” och att det var den saudiarabiska wahhabismen männen bekände sig till och att några hade blivit utslängda från en moské. Och så citerar hon vad Ayaan Hirsi Ali (pekar på bilden) skriver i en av sina böcker om dilemmat för somalier som kommer till väst: ”Ingen av oss hade varit samhällsmedborgare i modern mening förut. Vi hade aldrig känt deltagande i och lojalitet mot en stat. Vi fortsatte att vara lojala endast emot klanen.” Det är den mentaliteten som måste motarbetas. Och det är politikerna som måste visa vägen.

Medlem 1: Vi håller inte med om allt Ayaan skriver om islam, men hon är en idol för hon vågar tala öppet om somaliska kvinnors fullständigt hopplösa situation i slutna, ortodoxa miljöer i väst.

Medlem 2: Enklaver. Parallellsamhällen. Här i Sverige. Styrda av islamister.

Medlem 3: Gun Holmertz sätter fingret just på problemet, att lojaliteten mot en klan eller religiös grupp i stället för mot samhället är destruktivt för integrationen. Och vad tror du universitetet gjorde? Tror du de skrev en debattartikel och förklarade vad wahhabismen innebär? Så att politikerna och myndigheterna fattar att en del tolkningar av islam faktiskt är ett direkt hot mot demokratin? Och mot integrationen? Pyttsan.

Medlem 4: Grottmänniskor.

Medlem 3: De örfilade upp Gun Holmertz. (slänger upp armarna i luften) Jag blir fortfarande upprörd när jag tänker på det. Förbannad. Asförbannad. Vad de där två universitetsmännen förstörde för oss somalier. Tio förlorade år! En professor Göran Larsson och en doktorand Simon Sorgenfrei påstår att hon framför en grumlig och onyanserad kritik! Onyanserad! Ska de säga! De skriver att hon inte är medveten om att det finns olika tolkningar av religioner, när det är precis det hon skriver. Hon har arbetat nästan två decennier i området och sett förändringen i både hur kvinnor och män klär sig och beter sig och skriver att både hon och medarbetarna vet att samma religion utövas på många olika sätt. Ändå får hon på nöten för att hon skriver att problemet är växande islamism. Vilket ju precis var problemet. Hon borde ha skrivit att problemet med den bristande integrationen beror på socioekonomisk marginalisering eller bristande utbildningsbakgrund.

Medlem 2: Standardsvaret på alla integrationsproblem.

Medlem 1: Ayaan talar om hur viktig det är att ta hänsyn till socialkulturella frågor när man diskuterar bristen på integration.

Medlem 3: De två universitetsmännen har inte verkat i två decennier i området och sett utvecklingen med egna ögon.

Medlem 4: Grottmänniskor.

Medlem 3: De två universitetsmännen kritiserar henne för att hon skriver att det inte går att tala om problemen med islamism. Att hon med sin argumentation förenar sig med antimuslimska och invandrarfientliga röster! Att hon utgår från grumliga och generaliserande föreställningar! Föreställningar! De kallar verkligheten för föreställningar! Och Gun Holmertz fick ju rätt. Det gick inte att tala om islamism, för det passade inte universitetet.

Medlem 4: Grottmänniskor.

Medlem 3: Grottmänniskan Göran Larsson har specialiserat sig på ”islamofobi”. På att strypa kritik av demokratifientliga tolkningar av islam genom att slänga ordet ”islamofobi” i ansiktet på kritikerna. Vad är universitetens islamutbildningar egentligen till för? Vad är det för mentalitet som ligger bakom islamutbildningarna? Demokratifientliga religiösa extremister tar över Sverige mer och mer, och i en antologi som kom förra året, där den där Sorgenfrei är en av redaktörerna, skriver de att det inte är religionsvetarnas uppgift att värdera människors religionsutövning. Som om vissa religionsutövare inte skulle påverka andra människors liv i grunden. Och undergräva demokratin. Det är som att säga att det inte är statsvetarnas uppgift att värdera demokrati och totalitära styren. Att inte förklara vad de olika styrelsesätten innebär för ett lands invånare. Att det är hugget som stucket om landet styrs av ett folkvalt parlament eller en diktator med absolut makt.

Tändstickan: Det var just totalitära tolkningar av islam Kayd bad mig prata om.

Medlem 3: Ja, de känner vi nog till.

Tändstickan: Jag menar ursprunget, upphovsmännen. Och vilka ideologier de inspirerats av.

Medlem 3: Jag vet. Förlåt. Vi är alla lite upprörda och säger saker… (ser ut genom fönstret) Här kommer Kayd.

Scen 2
Kayd: (öppnar dörren) Ber om ursäkt att jag är sen, Tändstickan. Men de här kravallerna. Folk är upprörda, ledsna, besvikna. Förbannade. Behöver prata. Tröstas. Alltså förbannade på stenkastarna. På dem som inte respekterar demokratin. De är rädda att Sverige ska bli som Somalia.

Tändstickan: Det är lugnt.

Kayd: (ser sig om) Det var väldigt vad lite folk här är. (ser urskuldande på Tändstickan)

Tändstickan: Det är lugnt.

Kayd: Vi kanske skulle ta och placera stolarna i en ring nu när vi är så få. (stolarna placeras om, man sätter sig ner)

Medlem 1: (till Tändstickan) Tack för att du kom. Kayd har pratat om dig.

Kayd: Det här är alltså Tändstickan som några i sällskapet inne på Medborgarhuset hörde föra ett samtal om Muslimska brödraskapet och…

Medlem 4: (gapskrattar) ”Föra ett samtal.” Det ekade i hela korridoren. Jag stod inne på rummet och lyssnade och hade hur roligt som helst. Välkommen Tändstickan.

Tändstickan: Det var inte jag…

Kayd: Strunt samma. Nu är du här.

Medlem 4: Var det inte du?

Kayd: Det var Tändstickans ord. Nu ger jag Tändstickan ordet. Var så god.

Tändstickan: Jag beklagar det vidriga upploppet i påskhelgen. Det finns ingen ursäkt för stenkastarna. Detta ursinniga hat mot polisen, demokratins försvarare. Jag vet inte hur jag ska börja… Jag vill bara säga att det ryser i hela kroppen bara jag tänker på att bränna böcker. Vilka böcker som helst. Det är betydligt intelligentare att diskutera innehållet i Koranen än att bränna den.

Medlem 1: Innehållet är mångtydigt.

Medlem 2: Motsägelsefullt.

Medlem 3: Kryptiskt.

Medlem 4: Vissa partier är totalt obegripliga. Dessutom är Koranen skriven som en handbok för män. En typisk mansbok.

Tändstickan: Just att texten är så motsägelsefull gör att man kan komma till diametralt olika tolkningar. Kayd berättade att ni har Ali Abd al-Raziq som förebild. Den egyptiska shariadomaren och höjdaren inom al-Azharuniversitetet i Kairo som för hundra år sedan skrev att…

Medlem 2: (inleder, de andra följer efter i korus) Islam är en religion, inte en stat, ett budskap, inte ett statsskick.

Tändstickan: (ler) Jag ska tala om en man i Indien som utgick från exakt samma urkunder och kom till en rakt motsatt slutsats, en islamisk stat med Allah som den enda och suveräna härskaren. Jag kollade upp när Raziq föddes, 1887. Mannen jag ska tala om föddes sexton är senare, 1903, i Indien. Sayyid Abu al-Ala Mawdudi.

Medlem 4: Är han en av alla dem som kallas islams ”lärda” män?

Tändstickan: Nej, och absolut inte om man jämför med Raziq och de män som sedan islams begynnelse i åratal studerat under olika mästare innan de själva blev mästare. Mawdudi började som journalist redan i tonåren. Fadern dog tidigt. Mawdudi är viktig därför att han hade ambitionen att hans extremt västfientliga totalitära tolkning av islam skulle bli världsomfattande. Och det har han lyckats med. Via Muslimska brödraskapet och Saudiarabien. Vi talar alltså inte om en obskyr sektledare i Indien för snart hundra år sedan. Vi talar om en man som har förändrat hela världen. En man som bör likställas med Mussolini, Hitler, Lenin, Trotskij, Stalin, Mao, Pol Pot.

Medlem 3: Varför är han då inte lika känd som det totalitära gänget?

Tändstickan: Det kan man fråga sig.

Medlem 4: Universitetens grottmänniskor?

Tändstickan: (ler) Förutom predikandet att islam och väst är inkompatibla ligger han också bakom den islamiska ”plikten” att kvinnor ska vara beslöjade. Se hur islamvärldens flickor och kvinnor ser ut i dag jämfört med för femtio, sextio år sedan. Kvinnors islamiska klädsel är i dag i princip identisk över hela världen.

Medlem 4: Flickorna i Somalia! De stackars inkapslade flickorna. Som de ser ut! Så såg flickorna inte ut i min barndoms Somalia.

Tändstickan: Från lokal sedvänja till islamisk ”plikt”. Tacka Mawdudi för det. För hundra år sedan, alltså i början av förra århundradet, influerades islamvärldens kvinnor i de högre skikten av västvärldens kvinnorörelser, deklarerade, notera utan att bli dödade på fläcken, att beslöjningen var en lokal sedvänja och kastade av sig plagget.

Medlem 4: Huda Shaarawi!

Tändstickan: I Egypten. Det religiösa ledarskapet, det som ni kallar ulama, hade med andra ord inte makt över kvinnors klädsel på den tiden. Kvinnors heltäckande klädsel hade med social status att göra. Ju högre upp i den sociala hierarkin, oberoende av religion, desto mer heltäckta var kvinnorna, desto mer undangömda i speciella avdelningar i hemmet. Inte minst i Indien. Sedan kom Mawdudi och påstod att heltäckande klädsel var Guds befallning.

Medlem 1: Tillhörde han ulama?

Tändstickan: Nej, nej. Han kom visserligen från en religiös familj och var uppvuxen med islam, men han var politiker i första hand. Ulama i Indien kritiserade hans självsvåldiga sätt att tolka viktiga begrepp i Koranen. Som ni vet finns det mängder med korankommentatorer. Mawdudi satte sig över alla tidigare kommentatorer och började 1942 skriva sina egna kommentarer.

Medlem 3: Vilken fräckhet.

Tändstickan: Han fick ihop sex volymer under tre decennier. Raziq skrev sin bok mot kalifatet efter det att Atatürk hade avskaffat kalifatet 1924. Mawdudi började sin journalistiska bana ungefär när den indiska kalifatrörelsen bildades 1919, den första massrörelsen för indisk självständighet. Kongresspartiet, ett politiskt parti, där Mahatma Gandhi ju var en av portalgestalterna, samarbetade med kalifatrörelsen i kampen mot den brittiska kolonialmakten.

Medlem 1: Martin Luther King inspirerades av Gandhis icke-våldsprincip.

Tändstickan: Och båda mördades. Eftersom det fanns ett större mål, alltså självständighet från det brittiska kolonialväldet, var samarbete över religionsgränserna viktigt. Mycket av det Mawdudi skrev under kalifatrörelsens tid hade en antikolonial och antibrittisk vinkel, trots att han var redaktör för ett religiöst partis tidning. Partiet var kopplat till den sunniislamiska tankeskolan Deobandi, en utbildningsinriktad väckelserörelse grundad i norra Indien efter Mogulrikets fall och det snöpliga införandet 1858 av brittiskt styre i hela landet. När Atatürk upphävde kalifatet 1924 kollapsade kalifatrörelsen och mängder med konkurrerande religiösa grupperingar uppstod, grupper som bedrev intensiv missionsverksamhet.

Medlem 2: Som Sverige. Här dräller det av missionärer. Dock inte hinduiska missionärer vad jag vet.

Tändstickan: Tiden efter kalifatrörelsens upplösning och diskussionerna om hur Indien skulle styras efter självständigheten blev kan man säga Mawdudis formativa år. En del hinduiska grupper hade som mål att ”återföra” kristna och muslimer till hinduismen, landets ”rätta” lära. I december 1926 mördades en viktig hinduisk ledare av en muslimsk man. Mordet ledde till omfattande religiöst färgat våld och bidrog till en allt negativare och fränare kritik av islam. Man siktade in sig på begreppet jihad och framställde islam som en i grunden våldsam religion.

Medlem 2: Exakt den kritik man hör i dag.

Tändstickan: Man utnyttjade den indiska historien och de islamiska erövringarna i norr som ledde till att Mogulriket bildades och menade att jihad var ett medel att underkuva alla icke-muslimer med våld. Islamiska ledare försökte nyansera den uppblossade kritiken att jihad skulle vara ett religiöst legitimerat krig mot otrogna och hävdade i stället att jihad enbart gällde försvarskrig.

Medlem 3: Man kan prata till döddagar om vad jihad egentligen betyder.

Tändstickan: Mawdudi, som den journalist han var, gav sig 1927 in i debatten och publicerade sin egen syn på saken i flera artiklar och hävdade att jihad inte enbart är ett försvarskrig utan också ett offensivt krig för det allmänna bästa. Artiklarna publicerades i en bok två år senare, Heligt krig i islam. Han är inte ens trettio år. Han blev känd nästan över en natt. Och nu är det slut på hans vilja att samarbeta över religiösa gränser. Nu är det enbart islams självklara överhöghet som gäller. Men han var motståndare till en uppdelning av Indien i en hinduisk och en islamisk stat. Han var över huvud taget motståndare till nationalism och territoriella gränser, en reaktion på de två stora indiska partierna Kongresspartiet och Muslim League och deras tal om nationalstaten. Islam står över nationella gränser, enligt honom.

Kayd: Det var rätt starka röster som drev på för en självständig islamisk stat har jag för mig. Helt galet att grunda en stat utifrån en religion.

Medlem 4: Se vad de blev av Pakistan. Mullorna härskar.

Kayd: Mullorna härskar i vissa enklaver här i Sverige.

Tändstickan: Mawdudi har faktiskt rätt mycket att göra med hur det ser ut i dagens Pakistan även om han tidigare var motståndare till en uppdelning. Det som bidrog till att splittra kalifatrörelsen var att man inte hade en konkret plan för hur Indien skulle styras efter självständigheten. Många islamiska ledare var övertygade om att den muslimska minoritetens intressen bara kunde tillvaratas i ett självständigt Indien om det var en del av en större politisk struktur, ett kalifat. Man hade en positiv inställning till det Ottomanska riket, kanske för att det inte var västinfluerat eller koloniserat. En annan grund för kalifatrörelsen var anspråken att islams trosfränder var mänsklighetens självklara ledare, eftersom det stod i Koranen att de var ”det bästa folket”. I kraft av sin överlägsna moral hade de ansvaret för mänsklighetens välfärd. Därmed var det självklart att det politiska ledarskapet också var deras.

Medlem 2: Vilket väldigt många tror också i dag.

Tändstickan: Tack vare Mawdudi, bland andra. Hur som helst så grusades förhoppningarna om ett kalifat när Atatürk avskaffade det. Några av kalifatrörelsens ledare var medlemmar i Kongresspartiet och öppnade för ett demokratiskt styrt Indien med politisk representation och majoritetsval. Vilket Mawdudi var motståndare till, eftersom det enligt honom skulle gynna hinduerna som var i majoritet. Muslimerna skulle bli deras tjänare, ansåg han.

Medlem 4: Vilket barnsligt resonemang.

Tändstickan: För Mawdudi var det blodigt allvar. De två andra politiska ideologier som attraherade Indiens intellektuella elit var kommunismen och fascismen, också från väst. Den ”gudlösa” kommunismen attraherade naturligtvis inte Mawdudi. Dessutom var han för privat ägande och motståndare till begrepp som klass och klasskamp. Gud skapade ojämlikhet enligt honom eftersom det står i Koranen att Gud upphöjt somliga flera grader över andra.

Medlem 4: Upphöjt män flera grader över kvinnor, till exempel.

Medlem 1: Och upphöjt de troende flera grader över de icke-troende.

Tändstickan: Mawdudi var bokstavstrogen, på sitt sätt. Man måste hela tiden ha klart för sig att han valde ut de koranverser som passade in i hans program. Jag menar, Raziq kom ju fram till en rakt motsatt uppfattning om vad urkunderna säger om en islamisk stat. När kalifatrörelsen föll ihop började Mawdudi slipa på sin idé att stöpa om islam till en totalitär politisk ideologi, en alldeles egen politisk ideologi, väsensskild från de europeiska ideologierna, en tredje väg.

Medlem 2: Vilket vansinne.

Tändstickan: Dock en tydlig indikation på att islam inte är självgående. Här är en man som bestämt sig för att tala om för världen vad ”sann” islam är och att se till att det som står i Koranen om att Gud sänt sin apostel med vägledningens och sanningens religion för att ge den seger över alla andra religioner också blir verklighet. Först behövde han fördjupa sina kunskaper om islam och gick på kvällskurser hos några Deobandi ulama i en moské i Delhi och skaffade sig något slags lärarcertifikat. Så småningom bröt han inte bara med Deobandi utan med alla fraktionerna inom den antikoloniala kampen för att skapa sin egen rörelse.

Medlem 4: Han verkar ha haft ett rejält självförtroende.

Tändstickan: Det var han inte ensam om. Tänk Mussolini i Italien och Stalin i Sovjetunionen. Hitler är ännu en bakgrundsfigur. Mussolini är stor under 1920-talet. Jättestor. Han har krossat kommunisterna i Italien och är landets enväldige härskare. Och han såg till att synas på bild, både stillbilder och rörliga bilder, som visar massornas stöd och hur han moderniserar landet. Den intellektuella eliten i Indien följde det som hände i Europa. Somliga hade till och med studerat i Europa.

Medlem 4: (tvivlande) Var Mussolini stor?

Tändstickan: Ja. Till och med Churchill var imponerad.

Medlem 4: Himmel.

Tändstickan: Mussolini beundrades av många politiska ledare. Innan han invaderade Etiopien och slog sig ihop med Hitler vill säga. Han hade stöpt om Italien i grunden. Lenin, Trotskij och Stalin hade stöpt om Ryssland i grunden. Varför inte stöpa om hela världen i grunden? Med utgångspunkt i Koranen. Mawdudi tillhörde ju det ”bästa” folket, det ”utvalda” folket. För Mawdudi var allt som står i Koranen oantastbart.

Medlem 4: Med alla sina motsägelser?

Tändstickan: Det satte han sig över. Koranen var källan till absolut sanning. Han var extrem motståndare till allt som hade med väst och västlig dominans att göra och var, kanske just därför, inläst på europeisk historia, filosofi, politik med mera. Målet var en islamisk stat. Först behövde han snickra ihop en politisk ideologi som tydligt markerade att islam och väst är inkompatibla. Därför gällde det att skapa en politisk ideologi med samma anspråk på att ha universell giltighet. Vilket innebar att han måste basera sin ideologi på en solid teologisk grund med tanke på alla konkurrerande islamiska grupperingar.

Kayd: De doktrinära skillnaderna är oändliga.

Tändstickan: Viktigt här är att han inte bara var inläst på arvet efter upplysningstiden om att statens främsta uppgift är att garantera befolkningens individuella fri- och rättigheter och likhet inför lagen, utan aktivt förkastade dessa rättigheter när han tog avstånd från Kongresspartiets tal om att införa representativ demokrati och majoritetsval efter självständigheten. Mussolini deklarerade att 1900-talet var fascismens århundrade, att individuella rättigheter, liberalism och demokrati tillhörde 1800-talet. Den fascistiska staten är revolutionär, förklarade Mussolini, individen är underställd staten och har inget egenvärde. Just revolution är ordet Mawdudi använder om sitt program, han talar om en social revolution som kräver disciplin, lydnad. Likt Mussolini är Mawdudi tydlig med att individen inte har något egenvärde. Mussolini förklarade också nödvändigheten av en doktrin som omfattade både politiken och den enskilda individens dagliga liv. Nödvändigheten av att stöpa om den italienska individens mentalitet så att den blev helt igenom fascistisk. En annan likhet är Mawdudis anspråk på världsherravälde.

Medlem 1: Med hjälp av Koranen?

Tändstickan: (nickar) Två av Mawdudis hörnstenar är begrepp ni är bekanta med: jahiliyya och hakimiyya.

Kayd: Okunnighetens tid och Guds suveränitet.

Tändstickan: Enligt Mawdudi är jahiliyya och islam inkompatibla. Den traditionella betydelsen av jahiliyya är ju tiden före islam, historien som tvådelad, ett före och ett efter islam. Vissa islamiska tänkare hade redan börjat vidga begreppet och kritisera islambekännarnas moraliska tillstånd, inte minst Muhammad ibn Abd al-Wahhab var kritisk till att arabstammarna på Arabiska halvön anammat seder och bruk som inte var stadfästa i de heliga texterna och ansåg att tiden han levde i var jahiliyya.

Kayd: Fanatikern Wahhab tog sig rätten att bestämma vad som var det ”rätta” och ”orätta” sättet att utöva islam och la sig handgripligen i hur de stackars araberna utövade sin tro, högg ner heliga träd och demolerade gravar och annat. Dåren var påverkad av teologen Ibn Taymiyya som levde på 1200- och 1300-talet när mogulerna invaderade islamiska länder.

Tändstickan: Mawdudi tog det ett steg vidare och sopade bort alla kopplingar till en tidsepok. För honom är jahiliyya brist på kunskap om Gud, det vill säga Mawdudis tolkning av Guds allmakt.

Medlem 1: Låter som Sayyid Qutb och Muslimska brödraskapet.

Tändstickan: Helt riktigt, jag kommer till det, eller snarare till hur det gick till i början av 1950-talet.

Medlem 1: Muslimska brödraskapet grundades väl redan i slutet av 1920-talet? Var det inte 1928?

Tändstickan: Jo, och grundaren Hassan al-Banna var också medveten om de totalitära rörelserna i Europa. Han beundrade både Mussolini och Hitler. Han mördades 1949. Mawdudi levde ända till 1979.

Kayd: Och mellan de två finns Sayyid Qutb. Som hängdes 1966.

Tändstickan: Mycket riktigt.

Kayd: Nu avbröt jag. Fortsätt.

Medlem 4: Qutb, den vedervärdiga människan! Ondskan personifierad.

Tändstickan: Utan Mawdudi är det frågan om Qutb skrev det han skrev, eller blev den han blev.

Medlem 3: Usama bin Ladin blev den han blev?

Medlem 2: Påskens kravaller blev det de blev?

Kayd: Vi kanske ska fortsätta med Mawdudi.

Tändstickan: Det politiska läget när både Mawdudi och Qutb skrev sina verk måste betraktas som en del av deras verk.

Medlem 3: Tillfället gör mannen?

Tändstickan: Det ligger mycket i det. Utan den indiska kalifatrörelsen som Mawdudi i tonåren hamnade mitt i och de religiösa striderna efter rörelsens upplösning hade han kanske aldrig kommit på idén att skapa en egen politisk ideologi baserad på Koranen. Och utan influenser från kommunismen, fascismen och nazismen hade han kanske aldrig fått ihop sin politiska ideologi och sin rörelse, hur mycket han än påstod sig avsky allt som hade med väst att göra. För hans människosyn är fullkomligt omänsklig.

Kayd: Sist vi träffades talade du om Jean-Jacques Rousseau och den mytiska kungen Lykurgos i det antika Sparta som hjärntvättade sin befolkning och förändrade den till robotar utan egen tankeverksamhet.

Tändstickan: Det är helt klart att Rousseaus skrift Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder är en viktig inspirationskälla. Både för Mussolini och Mawdudi.

Medlem 1: Rousseau?

Tändstickan: (nickar) Och att Rousseau i sin tur beundrade Sparta, eller snarare Lykurgos.

Medlem 4: Jag tror inte mina öron. Skulle Qutb vara influerad av en västerlänning? Från 1700-talet?

Tändstickan: Dessutom antika Sparta.

Medlem 4: Det här låter riktigt roligt.

Kayd: Inte så roligt när man ser vad Qutb och kompani ställt till med i världen.

Medlem 2: Ändå intressant att det handlar om hur jordiska män influerar varandra och påstår att det är Gud som befaller.

Tändstickan: Bra att du sa det där om Gud som befaller. För det är så Mawdudi framställer relationen mellan Gud och människan. Herre och slav. Den som befaller och den som lyder. Vissa ulama i Indien kritiserade honom skarpt för den tolkningen. De menade att han förbisåg den känslomässiga relationen mellan människan och Gud.

Medlem 2: Hjärtat. Kärleken till Gud.

Tändstickan: Mawdudis uppfattning om människan är att hon inte har något hjärta utan är en robot, i hans händer. Frågan är om han själv hade något hjärta. Det är en tyrann som stakar ut sin politiska ideologi. Han har ingen respekt för mänskligt liv. Människan ska underkasta sig Gud. Gud är suveränen. Den allsmäktige. Bara Gud stiftar lagar. Inte människan. Mawdudis tankegångar går inte alltid ihop. Han förklarar att människan har en fri vilja, samtidigt ska hon villkorslöst lyda Gud. Mawdudi var inte intresserad av att tolka världen utan förändra den. Målet var en islamisk stat. Och i den staten var det viktigt att se till att inga dissidenter fanns. Avfall från islam straffas med döden.

Kayd: Det verkar i dag vara den allmänna uppfattningen bland islams prästerskap världen över.

Medlem 1: Inte bara bland prästerskapet.

Tändstickan: Mawdudi var ju egentligen bara en politisk aktivist och plockade de koranverser som passade in i hans dröm om en islamisk stat. När Indien delats 1947 blev han förbannad över att man gjort Pakistan till en stat för muslimer, inte till en islamisk stat, styrd av Allahs lagverk sharia. Han ville själv skriva konstitutionen.

Medlem 1: Tala om hybris.

Tändstickan: Regimen kastade honom i fängelse när han i början av 1950-talet förde ett herrans liv om att anhängarna av Ahmadiyya skulle dödas för att de var avfällingar eftersom de vördade en profet senare än Muhammed.

Medlem 1: Intoleransen personifierad.

Tändstickan: Mawdudi krävde ovillkorlig lydnad av hans tolkning av islam. Och den tolkningen lutade sig enbart på Koranen och profeten Muhammeds liv och leverne. Alla kulturella ”avarter” som vuxit fram sedan 600-talet skulle rensas ut. Det var inte så att han motsatte sig den moderna utvecklingen och att man skulle leva exakt som på 600-talets Arabiska halvö, det var tron som skulle renas från kulturella influenser.

Kayd: Som om man kunde veta exakt hur de första generationerna muslimer levde. Det där med de första generationerna var något reformister på 1800-talet kläckte när de i urkunderna letade efter en minsta gemensam nämnare som kunde överbrygga alla doktrinära olikheter och samla islams trosfränder i en enda gemenskap som motkraft mot det moderna väst som i snällfart rusat förbi islamdominerade länder.

Medlem 1: Och koloniserat dem. Hur som helst det där med islams guldålder är en myt. Mycket gångbar i dag.

Medlem 2: Någon hadit reformisterna hittade och byggde upp ett helt program kring. Hur ovetenskapligt som helst.

Tändstickan: Mawdudis tolkning av islam var inte heller precis vetenskaplig. Inte heller vägledande, som man förväntar sig av en religiös ledare, utan styrande, väldigt mycket inriktad på en islamisk stat, alltså denna världen, inte eftervärlden. Och denna världen var degenererad, sjuk helt enkelt, och behövde renas. Genom tro. Man föds inte till muslim, sa Mawdudi, man blir muslim genom tro och handling. Viktigt är att den västerländska livsstilen tilltalade många indier, även bland islams trosbekännare. I synnerhet kvinnornas friare livsstil, vilket Mawdudi med kraft fördömde. Islam är ett allomfattande system, predikade han.

Kayd: Exakt det Muslimska brödraskapet påstår. ”Islam innebär ett totalt levnadssätt som behandlar livets alla aspekter”, skriver Islamiska förbundet i Sverige på sin hemsida.

Medlem 1: Muslimska brödraskapets svenska gren som Abdirizak Waberi var ordförande för en gång. Nu sitter han i fängelse.

Medlem 2: Som Omar Mustafa var ordförande för.

Medlem 3: Som Emin Poljarevic, Uppsala universitet, påstår inte har någon verksamhet i Sverige.

Medlem 4: Grottmänniskan.

Medlem 1: En man som heter Sameh Egyptson har skrivit om Muslimska brödraskapets svenska gren i böckerna Erövringen och Bosättningen. Och de har då sannerligen verksamhet i Sverige av hans böcker att döma. Skattefinansierad verksamhet. Fullkomligt horribelt.

Medlem 3: Så varför bluffar Emin Poljarevic?

Kayd: Bra fråga.

Medlem 4: Det kanske den där Anne Ramberg borde svara på. Hon som är universitetets styrelseordförande och som uppenbarligen inte fattar hur urblåst hon framställer sig på sitt Twitterkonto. Hon borde tiga om allt som har med islam och invandring att göra.

Kayd: Vi kanske ska hålla oss till Mawdudi nu när vi har Tändstickan här.

Tändstickan: För att omsätta Mawdudis totalitära ideologi till praktisk handling krävdes en organisation. Vi är i slutet av 1930-talet. Än så länge är Mawdudi fortfarande journalist. Han var elitist. Det sjuka samhället kunde bara reformeras inifrån av en liten men mäktig förtrupp, en elit.

Kayd: Låter som Lenins idé om en revolutionär förtrupp, ovillkorlig lojalitet mot ledaren och ideologin.

Tändstickan: Hitler var mäktig nu. Mäktigare än Mussolini. Även Hitlers uppbyggnad av nationalsocialistiska partiet från noll till enda maktparti kunde vara förebilden. Ett parti byggt på en överlägsen ras gick att omvandla till ett parti byggt på en moraliskt överlägsen grupp. För att inte tala om Himmlers rasrena SS. ”Otrogna” hade ingen plats i ledningen av Mawdudis stat, de var andra klassens medborgare. Liksom kvinnor.

Kayd: Lenin. Mussolini. Hitler. Det går kalla kårar längs ryggraden.

Tändstickan: Det är viktigt att markera att Mawdudi valde att ta avstånd från demokrati och sekulärt styre. Och också vilka andra alternativ som den tiden attraherade den indiska eliten, kommunismen, fascismen, nazismen. Som Mawdudi också valde att ta avstånd från. Men hans islamiska stat talar sitt tydliga språk. Innan Mawdudi etablerade sin rörelse besökte han 1939 ett område där den bokstavstrogna sunniislamiska missionerande väckelserörelsen Tablighi Jamaat (TJ) med kopplingar till Deobandi var verksam. Det var Koranen och profeten Muhammeds liv och leverne som gällde som förebild även för den rörelsen. Mawdudi träffade grundaren som var mån om att rörelsen skulle vara opolitisk och koncentrera sig på att omvända den enskilda individen. Man missionerade på gräsrotsnivå, höll predikningar. Området befolkades av skuldsatta, lågutbildade småbönder som betraktade både den brittiska kolonialmakten och de högre hinduiska kasten som fiender och hade varit rätt så religiöst likgiltiga. Hinduiska omvändelsegrupper var också aktiva i området. Mawdudi imponerades av hur en liten grupp anhängare hade förvandlat det tidigare heterodoxa samhället och skrev i åtskilliga artiklar om hur genomgripande ett samhälle kunde förändras inifrån av en liten hängiven grupp rättrogna aktivister.

Kayd: Det är precis det som pågår i Sverige. Omvandling av samhället inifrån.

Medlem 3: Utan att universitetens islamologer slår larm.

Medlem 4: Grottmänniskorna. Titta bara på alla hijabklädda kvinnor. Och barn! Småflickor! I hijab! Om man ska tro alla sägner om den godhjärtade, milda Muhammed borde han rotera i graven av ilska över hur småflickor behandlas.

Medlem 1: Tablighi Jamaat startade från noll och är i dag en jätterörelse världen över.

Tändstickan: År 1939 startade Mawdudi också från noll, eller från 12 individer snarare. Och se hur världen ser ut i dag. Al-Shabaab. Boko Haram. Al-Qaida. IS. För att inte tala om Talibanerna. Utan Mawdudi, inga talibaner. Utan Mawdudi, ingen Qutb.

Kayd: Vi kanske ska ta en paus och stärka oss med lite kaffe innan vi kommer in på Mawdudi och Qutb.

Tändstickan: Och Mawdudi och Saudiarabien och salafisterna som internet svämmas över av.

Medlem 2: Som Sverige svämmas över av.

(Alla reser sig och går in i ett angränsande rum)

Scen 3
(Kontorsrum, flera personer sitter vid ett konferensbord, Suddgummit i upplösningstillstånd)

Suddgummit: Vad har vi gjort för fel? Vad har vi gjort för fel?

Tjänsteman 1: Ta det inte personligt Suddgummit.

Suddgummit: Men de kastade ju stenar mot polisen. De brände polisbilar. Jag har inte sovit på flera nätter. Vad har vi gjort för fel?

Tjänsteman 2: Uppdämd vrede helt enkelt. De är frustrerade. De känner sig utanför. Den här polariseringen i samhället, fattigdomen…

Suddgummit: Men det var ju mammor som kastade sten. Mormödrar. Barn! Vad har vi gjort för fel?

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 5, om trojanska hästen inför valet 2022: Koranbränning

(Öppet område, en person ropar i en megafon, folk släntrar förbi, några stannar)

Talaren: Kom och satsa! Kom och satsa! Snart är tiden ute! Koranbränning! Koranbränning! Startar klockan tolv! Satsa på två vad! Första vadet: Kamp mellan Dalahästarna och Trojanska hästarna, ja eller nej. Andra vadet: Satsa på en av hästarna! Kom och satsa!

Flanör 1: Gud så löjligt.

Flanör 2: Vilken fånig idé.

Flanör 3: Titta, där är ju faktiskt en som satsar pengar. Och en till. Och en till.

Flanör 1: Folk är inte riktigt kloka.

Flanör 2: Vem bryr sig om att någon tuttar eld på en bok?

Flanör 1: Vem kommer på idén att tända eld på en bok?

Flanör 3: Och utomhus dessutom.

Flanör 4: Dansken.

Flanör 3: Är han i farten nu igen?

Flanör 4: Om det är koranbränning är det nog han.

Flanör 1: Vad satsar de på?

Flanör 5: Att det blir en kamp mellan hästarna.

Flanör 2: Varför tror de det?

Flanör 5: Därför att det blev en kamp i Skåne.

Flanör 2: Vem vann den?

Flanör 5: Dalahästarna.

Flanör 3: Har du satsat?

Flanör 5: Japp.

Flanör 4: På vadå?

Flanör 5: På båda vaden.

Flanör 3: Pengar i sjön.

Flanör 5: Varför tror du det?

Flanör 3: Du sa ju att Dalahästarna vann i Skåne. Det är väl ingen som tror att de ska förlora i dag.

Flanör 5: Säg inte det.

Flanör 2: Har du inside information?

Flanör 5: Nej. Men det var känslosvall i omlopp i Skåne.

Flanör 3: Just därför måste väl Dalahästarna vara förberedda i dag. Lärt av tidigare erfarenhet.

Flanör 5: Inget är så lättantändligt som religiösa känslor. Poff! En hel kontinent i spillror.

Flanör 1: Vilken kontinent tänker du på då?

Flanör 5: Europa.

Flanör 2: Europa?

Flanör 5: Trettioåriga kriget.

Flanör 2: Var inte det ett politiskt krig?

Flanör 5: Utan Martin Luthers reformation hade det inte funnits några protestanter i Europa och därmed inget hot mot katolikernas maktställning, kalla den kyrkan, furstar, vad du vill.

Flanör 3: Vilken maktställning handlar dagens lättantändliga religiösa känslor om enligt dig?

Flanör 5: Förbud mot hädelse så klart. Inskrivet i grundlagen.

Flanör 1: Var har du fått det ifrån? Dalahästarna vann ju i Skåne.

Flanör 2: I Stockholm blev det inga kravaller vid koranbränningen för två år sedan.

Flanör 5: Ett helt tjog islamiska predikanter uppvaktade politikerna och krävde en lag mot hädelse. Och stoltserade med att de lyckats förhindra kravaller.

Flanör 3: Det här är inte Stockholm.

Flanör 5: Det är maktkamp inom de islamiska troskolonierna. Inte alla tror på dialog med politikerna.

Flanör 4: Inte alla tror på polisen.

Flanör 5: Absolut inte om du var i opposition i en totalitär stat. Då är polisen fienden.

Flanör 4: Inte alla tror på väst.

Flanör 5: Inte alla tror på demokrati.

Flanör 1: Varför är de i Sverige då?

Flanör 5: Bra fråga.

Flanör 3: Vilken häst har du satsat på?

Flanör 5: Det får du se tids nog.

Talaren: Vadslagningen är över! Koranbränningen börjar! Dalahästarna är på plats. De står beredda. Allt är lugnt.

Flanör 3: Vad var det jag sa.

Talaren: Oj, oj, oj! Trojanska hästarna kommer galopperande från alla hörn och kanter. Där kommer fem, där kommer sex, där kommer åtta, jag kan inte räkna alla. Stora hästar, mellanstora hästar, små hästar, riktigt små hästar. Dalahästarna står beredda, avvaktar. Oj, där fick en dalahäst en gatsten i huvudet. En sten till viner genom luften. Och en till. Det regnar stenar från trojanska hästarna. Dalahästarna tar betäckning. Trojanska hästarna vinner terräng.

(Flanörerna står handfallna, bestörta, skräckslagna inför skådespelet, utom Flanör 5, som lugnt betraktar det våldsamma upploppet)

Talaren: Stenarna haglar över dalahästarna, polisbilarna, polisbussarna. Oj, oj, oj! Här kommer bilar fulla med gatstenar till trojanska hästarna. Och här regnar järnspett! Och kundvagnar! Och brandbomber! En trojansk häst sliter upp dörren till en polisbil, kastar in en gatsten på dalahästen! Och här kapar en trojansk häst en polisbuss, kör omkring, sätter den i brand! Flera polisbussar sätts i brand! Det brinner! Det brinner! Trojanska hästarna drar sig tillbaka. Dalahästarna forslas till sjukhus. Slaget är över.

(Upprörda vadslagare är i lynchstämning mot Talaren)

Vadslagare 1: Matchen var riggad!

Vadslagare 2: Jag vill ha pengarna tillbaka!

Vadslagare 3: Jag också! Dalahästarna har våldsmonopol. Det är klart att de skulle ha vunnit!

Vadslagare 4: Ge hit pengarna! Vaden var fejk! Dalahästarna visste vad som hände i Skåne. De la sig platt. Det var uppgjort!

Flanör 5: (lugnt, till Talaren) Ge mig pengarna. Det är jag som har vunnit. Uppenbarligen den enda.

(Flanörerna och vadhållarna stirrar på honom)

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 4, om trojanska hästen inför valet 2022: Skapandet av en ”sann”, en ”autentisk” muslim – ett 1900-talsfenomen

(Tändstickan sitter sorgsen, med Halsdukens kyliga avskedsreplik ”islamofobiska konspirationsteorier” sedan flera dagar ringande i öronen, på en uteservering med en kaffe och läser under uppgivna suckar och förbannelser över all världens gudar och gudinnor i Ingvar Björkesons tolkning av Aneiden om Didos hjärtekval när Aeneas får order av Olympens högste gud Jupiter/Zeus att lämna henne och Karthago för att uppfylla sitt utstakade öde att vara stamfader till Italiens framtida härskare. Jupiter skickar sin blixtsnabba budbärare Hermes att framföra befallningen: ”jag vill att han seglar nu; förmedla det budet”. Och Aeneas lyder, plikttrogen som han är, ”fast kärleken än är herre över hans hjärta”. Didos hjärta brister. Tändstickan bläddrar tillbaka och läser för hundrade gången om gudarnas spel bakom Didos himlastormande kärlek, hur Aeneas mor gudinnan Venus/Afrodite skickar sonen Amor för att ”låta honom med gåvor tända i Didos innersta märg en förtärande låga”, hur gudinnan tillfälligt för bort Aeneas son Iulus och låter Amor inta hans skepnad och manar honom att tiden är inne efter den kungliga taffeln, när Dido tror att det är Aeneas son hon tar upp i knät och om vars hals hon ömt slingrar sina armar, ”smyg då förrädiskt in ditt gift och den hemliga elden”. Tändstickan suckar än en gång och förbannar den egna förtärande lågan, den hemliga elden som smugits in i den allra innersta märgen alltmedan Halsdukens ”islamofobiska konspirationsteorier” hånfullt ringer i öronen. Åt helvete med alla gudar!)

Martin Luther King 1: (med en kaffe i handen) Får jag slå mig ner?

Tändstickan: (vaknar upp, förvirrad) Javisst, visst, slå dig ner.

Martin Luther King 1: Säkert att jag inte stör? Du verkade långt borta.

Tändstickan: Jag var försjunken i en avlägsen gudavärld. Slå dig ner, slå dig ner.

Martin Luther King 1: (sätter sig ner) Jag kanske ska presentera mig. Kayd.

Tändstickan: Tändstickan. Angenämt.

Kayd: (kastar en blick på boken) Avlägsen gudavärld?

Tändstickan: Den gamla grekiska. Som romarna övertog. Gudarnas makt över människorna.

Kayd: (med en blick på boken) Ja, den är ju fortfarande stark. Eller snarare de självutnämnda jordiska ombudens makt över människorna. Iliaden eller Odysséen?

Tändstickan: Aeneiden, av romaren Vergilius. Romarrikets nationalepos.

Kayd: Det har jag inte läst. En lucka att fylla igen?

Tändstickan: Beror på vad man är intresserad av. Du känner förmodligen till trojanska hästen.

Kayd: (ler) Trojanen, den farliga programvaran?

Tändstickan: Pricksäkert ord. Legendernas makt är lika stark som gudarnas makt. Eller som du sa, de självutnämnda jordiska ombudens makt. Den svekfulla trähästen är egentligen grekernas häst, men det är ju ett torrt, alldagligt uttryck jämfört med de fantasieggande associationer ”trojanska hästen” gett upphov till.

Kayd: Tydligen en fängslande bok eftersom du var så långt borta.

Tändstickan: (skrattar förläget, samlar sig) Trojanska hästen är inte att leka med. Innanmätet, det vill säga de grekiska krigarna, satte Troja i brand och utplånade staden helt. Boken handlar om den trojanska hjälten Aeneas som på Jupiters uppmaning lämnar den brinnande staden och efter många öden och äventyr till slut lägger grunden till det framtida romarriket. Inte helt fel att säga att boken handlar om hur gudar och gudinnor jävlas med honom.

Kayd: Låter bekant. Fast gudarna har reducerats till en och gudinnorna sopats bort helt. Och prästerskapet mångfaldigats.

Tändstickan: Det var faktiskt några gudinnor som satte i gång hela dramatiken i den grekiska saga som skildras i Iliaden. Du har väl hört talas om sköna Helena?

Kayd: Jo. Vagt.

Tändstickan: Och Akilles?

Kayd: Vem har inte hört talas om akilleshäl.

Tändstickan: Akilles, en av de odödliga grekiska hjältarna. När hans föräldrar gifte sig var Olympens gudaförsamling inbjuden till bröllopet, alla utom tvedräktens gudinna Eris, som därför ville så split och kastade in ett gyllene äpple till församlingen med påskriften ”Till den skönaste”. Zeus plockade upp äpplet. Tre gudinnor kände sig kallade, Zeus gemål och även syster Hera, som var den högsta och mäktigaste, Atena, favoritdottern, och Afrodite, kärlekens gudinna. Zeus ville behålla husfriden och överlät det ödesdigra valet på den trojanske prinsen Paris, som vaktade faderns hjordar på det heliga berget Ida i nordvästra Turkiet. Troja låg vid bergets fot. Afrodite lovade honom att han skulle få jordens skönaste kvinna om han utsåg henne till vinnare. Resten är historia som det heter. Med hjälp av Afrodite kunde sedan Paris röva bort den grekiska drottningen Helena och föra henne till Troja. Och fick hela Grekland till fiende. Och vi fick inte bara Iliaden och Odysséen utan också en mängd grekiska dramer tack vare grekernas fantasifulla gudavärld. För att inte tala om filosofin. Aten och Sparta var som du säkert känner till antika Greklands två stormakter. Olika som natt och dag. Men de gick ihop mot Troja för över tre tusen år sedan. Helena var förresten gift med Spartas kung. Det var från Sparta hon rövades bort.

Kayd: Vi har mycket att tacka antika Grekland för. Demokratin fick vi också från Grekland.

Tändstickan: Och fascismen.

Kayd: Fascismen? Från antika Grekland? Nu hänger jag inte med. Fascismen är ju från den europeiska mellankrigstiden.

Tändstickan: Fascismen kan härledas ända tillbaka till Spartas mytomspunna kung Lykurgos.

Kayd: Inte precis ett namn jag lagt på minnet.

Tändstickan: Det är inte säkert att han verkligen har existerat. Men det går en röd tråd från Lykurgos ända till dagens islamister. Från cirka sjuhundratalet före vanlig tideräkning fram till våra dagar och just den koranvers du pratade om sist om att påbjuda det rätta och förbjuda det orätta.

Kayd: Helt nytt för mig. Verkligen. Har du tid att berätta?

Tändstickan: I stora drag ligger det till så här. Jag går tillbaka två tusen år. Romaren Vergilius, han som skrev Aeneiden, levde under det sista århundradet före vanlig tideräkning. En grekisk man vid namn Plutarchos levde under det första århundradet vanlig tideräkning. Han var också författare och intresserad av både grekiska och romerska stora män och skrev det som kallas dubbelbiografier, ställde en grekisk man och en romersk man bredvid varandra. Shakespeare hade förresten honom som källa till sina dramer om Julius Caesar och Antonius och Kleopatra. Plutarchos skrev om Lykurgos, och eftersom det gått runt sju hundra år sedan Lykurgos ska ha levt och det inte fanns några tillförlitliga källor borgar Plutarchos inte för att hans berättelse är helt i överensstämmelse med sanningen. Strunt samma, för det är Plutarchos berättelse som levt vidare. Berättelsen om Lykurgos fascinerade schweizaren Jean-Jacques Rousseau, som levde på 1700-talet, och som i sin tur inspirerade männen bakom både kommunismen, fascismen och islamismen.

Kayd: Nu hänger jag inte med alls. Jag har aldrig hört talas om Lykurgos. Inte Plutarchos heller måste jag erkänna.

Tändstickan: Men du kan det här med avsaknaden av respekt för den enskilda individens unika personlighet, unika begåvning, drömmar, förhoppningar, livsval? Om att frånta individen hennes tankefrihet, samvetsfrihet, människovärde? Om att stöpa alla i samma ideologiska form? Om att skapa en helt ny befolkning som internaliserat de pådyvlade normerna och agerar som robotar, samtidigt som de tror att de agerar utifrån egen fri vilja? Ett kollektiv helt underordnat staten? Där nyckelorden är blind lydnad, hot om våld, tortyr, död för den som inte lyder?

Kayd: Det vill jag lova.

Tändstickan: Lykurgos och hans robotliknande befolkning i ett nötskal. Alltså Plutarchos beskrivning. Hur man skapar en ”sann” spartan, en ”sann” kommunist, en ”sann” fascist, en ”sann” nazist, en ”sann” muslim. Genom hjärntvätt, helst från barnsben. Enligt Plutarchos ansåg Lykurgos att uppfostran var lagstiftarens viktigaste och skönaste värv. Lykurgos uppfostringssystem var stenhårt, inte bara den fysiska träningen som lär ha varit rent djävulsk. Pojkarna fostrades till blivande krigare, flickorna till att föda blivande krigare. Äktenskapen var enbart till för barnalstring. Vem som helst fick inte avla barn, bara de med de bästa arvsanlagen. Det var inte nödvändigt att den äkta mannen var barnets far, eftersom barnen var statens egendom, inte faderns.

Kayd: Låter som Hitler.

Tändstickan: Kan man lugnt säga. Så snart pojkarna fyllt sju år fick de lämna hemmet och enrollerades i kårer och uppfostrades kollektivt. Pojkarna fick lära sig disciplin, att lyda order, att uthärda strapatser och segra i strid. Fostran fortsatte i vuxen ålder. Männen levde ett kasernliv. Åt i särskilda matlag. Kollektivet gick före allt. Ingen spartan fick leva som den behagade. Det gällde även kvinnorna. Livet hörde inte till den enskilda individen, utan till fäderneslandet. Därför var det inte tillåtet för vem som helst att resa utomlands och ta intryck av andra statsskick och andra levnadssätt. Främlingar som sökte ta sig in i Sparta drevs bort för att undvika att utländska idéer och andra åskådningar fick fäste, och att Sparta inte fylldes med ”oroliga huvuden och smittsamma sjukdomar utifrån”, som Plutarchos uttrycker det. En fullständigt hjärntvättad befolkning utan förmåga till individuell tankeverksamhet. Fäderneslandet Sparta först i alla lägen.

Kayd: Hur kommer Rousseau in här? Tillhörde inte han de franska upplysningsmännen?

Tändstickan: Jo. Till en början. Han var nära vän med de franska upplysningsmännen, sedan skar det sig fullständigt mellan dem. Det är han som har fängslat eftervärlden. Han är lika kontroversiell i dag som under sin levnad. Han betraktas både som portalfigur för individualismen och som upphov till totalitarismen. Han var en komplex man, för att uttrycka det milt. Älskade att frottera sig med den höga societeten samtidigt som han var en civilisationskritiker av rang. Han var född i den protestantiska republiken Genève men levde större delen av sitt vuxna liv i katolska Frankrike. Ändå är det inte ett stort land som Frankrike han har i tankarna när han skriver om sin idealstat, utan stadsstaten. Sparta närmare exakt, med drag av republiken Genève och antika Rom. Han var en extrem individualist, vägrade anpassa sig till rådande normer i societeten, men tar man ett samlat grepp om alla hans skrifter speglar de en auktoritär mentalitet och ger uttryck för en totalitär ideologi. Som sagt, en mycket komplex man. Människan ett, verket något helt annat.

Kayd: Jag har inte läst någonting av honom. Bara om honom.

Tändstickan: En del tegelstenar är rätt prövande att ta sig igenom. I en av tegelstenarna beskriver han sin utbildningsmetod som kort sagt handlar om hjärntvätt, helst från födseln. En pojke, naturligtvis ur det högre ståndet, de råbarkade bönderna behövde ingen utbildning enligt Rousseau, och naturligtvis en pojke, Rousseau är upplysningstidens mest kvinnofientliga författare. Alltså, en pojke från förnäm familj överlämnas direkt efter födseln till en informator som följer pojken som en skugga ända fram till giftermålet med en kvinna som är en kopia av den idealkvinna informatorn målat upp och eleven internaliserat och tror är hans fria val. Pojkens varje steg kontrolleras och manipuleras ända fram till giftermålet. Han tränas att bli foglig och underdånig, att lyda, trots att Rousseau låter påskina att pojken tränas i att bli oberoende och tänka fritt. Men pojken kan inte ta ett steg på egen hand, han är totalt beroende av läraren. Även efter det att han gift sig. Rousseau hyllas som förespråkare för en fri uppfostran som tar hänsyn till barnets olika utvecklingsstadier. Så kan det gå.

Kayd: Låter som din beskrivning av Lykurgos uppfostringsmetod.

Tändstickan: Ja. Sparta hänger med i allt Rousseau skrev. Lite märkligt med tanke på att Aten står för demokratin, litteraturen, dramat, filosofin, som ju Rousseau var inläst på. Konst och vetenskaper var förbjudna i Sparta. Redan i sitt första publicerade verk satte Rousseau Sparta före Aten när en mindre fransk stad utlyste en tävling om huruvida vetenskapernas och konsternas återupprättande hade bidragit till att sederna förädlades. Rousseau svarade nej, lovordade Sparta och sänkte Aten. Och vann priset 1750. Och blev känd praktiskt taget över en natt. Alla dörrar öppnades för honom. Då var han nästan fyrtio år. Ett par år senare utlystes en ny tävling, den här gången om ursprunget till ojämlikheten mellan människorna. Han vann inte, men gjorde ett avtryck ända in i våra dagar om civilisationens och ägandets fördärvlighet. Hans civilisationskritik går kortfattat ut på att samhället har fördärvat människan. Ju mer människan avlägsnades från det han kallar ”naturtillståndet”, där ingen ägde något, desto mer fördärvades hon. Ojämlikheten är ett resultat av ägandet som uppstod i och med jordbruket och bergsbruket. Enligt honom en revolution som civiliserade människorna och vilseförde människosläktet. Som alltså inte längre bestod av den ädla vilden.

Kayd: Hur kommer islamismen in?

Tändstickan: Ojämlikhet. Äganderätt. Basen för den kommunistiska ideologin. Som de nyvaknade islamistideologerna måste förhålla sig till i kampen mot kolonialmakterna. Här kommer också Rousseaus lilla skrift från 1762 Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder in. Den skriften har satt sina spår i hela världen, inklusive Egypten, Muslimska brödraskapets vagga, och den indiska subkontinenten. Särskilt den indiska subkontinenten är viktig här, eftersom en sunniislamisk ideolog på 1940-talet influerade Muslimska brödraskapet i Egypten, som med hjälp av Saudiarabien de senaste femtio åren spridit sin totalitära politiska tolkning av islam över hela världen, inklusive Sverige. Och predikar om hur man ska bete sig för att vara en ”sann”, en ”autentisk” muslim.

Kayd: Det ska gudarna veta. (båda skrattar)

Tändstickan: Det fanns faktiskt stabila kontakter mellan en sunniislamisk tolkningsgren i Indien och den ultraortodoxa wahhabismen i Saudiarabien redan under förkolonialismen. På den tiden hade man nära kontakter även utan internet och sociala medier. Handeln var en viktig kommunikationskanal och handeln mellan Arabiska halvön och Indien var urgammal.

Kayd: Jag är inte så hemmastadd i den indiska historien. Ideologen Wahhab var ju verksam på 1700-talet.

Tändstickan: Jag vet inte heller den exakta tidpunkten för vad som räknas som förkoloniala Indien. Eller exakt vilka som ska räknas som kolonisatörer. Men norra Indien invaderades tidigt av islamiska härskare som etablerade riken. Någon gång på 1500-talet upprättades det islamiska kejsardöme som kallas Mogulriket. Striden om den lukrativa handeln lär ha varit tuff. Brittiska Ostindiska kompaniet vann med vapenmakt och skaffade sig handelsmonopol i stora delar av Indien. Men efter det misslyckade upproret mot kompaniet 1857 infördes direkt brittiskt styre. Vilket innebar att brittisk lag ersatte sharia. Och den muslimska eliten i Mogulriket, alltså jurister, domare och ämbetsmän förlorade sin maktställning.

Kayd: Och sitt levebröd.

Tändstickan: Ja. Eliten ville ha tillbaka makten, som de utifrån vissa koranverser ansåg självklart var deras.

Kayd: Jo, de verserna känner jag till. ”Ni är det bästa folk som frambragts bland människorna: ni påbjuder det rätta och förbjuder det orätta och ni tror på Gud.”

Tändstickan: Krocken mellan tron att de i kraft av sin religion ska ha den självklara ledarrollen och det brittiska styret, som dessutom prioriterade hinduerna, var brutal. En dubbel förödmjukelse. Kopplingen islam och politisk makt går på subkontinenten tillbaka ända till det brittiska styrets början. Även om inte alla de olika religiösa organisationer som växte fram på subkontinenten influerades av Rousseaus skrift Om samhällsfördraget så är det helt klart att skriftens inflytande inte bara begränsades till mellankrigstidens Europa. Eller enbart mellankrigstiden. Efter andra världskriget spelade den en roll för olika befrielserörelser. Kubas förre diktator Fidel Castro lär ha sagt till en fransk journalist att han hade ett exemplar i fickan när han ledde den kommunistiska gerillakampen mot diktatorn Batista. Som han vann 1959. Rousseau pläderar inte för ett pluralistiskt samhälle. Det gjorde inte demokratins dödgrävare Lenin, Trotskij, Stalin, Mussolini, Hitler, Mao och Pol Pot heller. Eller Castro.

Kayd: Uppenbarligen en viktig skrift att sätta sig in i.

Tändstickan: Lycka till. Den är abstrakt. Ett tankeexperiment. En idé om en utopi. Ett idealsamhälle utan självständigt tänkande människor. Politiska partier eller grupper med egna intressen som stör harmonin är förbjudna. En harmoni som kallas allmänviljan och som går före allt. Men det är inte Rousseaus abstrakta skrift som gav en skjuts åt dagens islamism, eller politisk islam, tanken att religion och politik är oupplösligt förenade och Allah den enda laggivaren, utan verkligheten, och den verkligheten är första världskriget. Och kolonialismen förstås, som ju var detsamma som västerländskt inflytande, friare livsstil, i synnerhet för kvinnor, lagar stiftade av människan, inte av ett gudomligt väsen med mera. Utan första världskriget är frågan om islamismen över huvud taget hade utvecklats till vad den är i dag.

Kayd: (ler) Osmanska rikets upplösning och vad det ställde till med. Jag vet. Tomrummet som uppstod när de västinfluerade ungturkarna avsatte den osmanska kalifen.

Tändstickan: Och drömmen om en ny kalif, ett nytt kalifat.

Kayd: Som gick i stöpet när Atatürk helt enkelt avskaffade kalifatet 1924. Lika gott det. Det där med kalif och kalifat . . . (skakar på huvudet). Alltså kalif, profeten Muhammeds ställföreträdare. Och kalifat. I dag? Jag fattar inte hur islamisterna tänker. Kalifatet har varit omtvistat ända sedan profeten Muhammed dog, eftersom han inte hade utsett en efterträdare och förestavat riktlinjerna för hur en islamisk stat skulle styras. Titeln kalif användes mycket försiktigt av de osmanska sultanerna

Tändstickan: Var sultanerna försiktiga? Faktiskt inget jag kunde föreställa mig.

Kayd: (skrattar) Jo, de använde titeln enbart som en hedersbenämning. De första kaliferna var valda. År 1876 tog sig en ottomansk sultan titeln kalif med innebörden universell ledare för islams trosbekännare i hela världen. Det var den sultanen ungturkarna störtade. De osmanska ledarna var anhängare av den hanafitiska skolan och den skolan anser att kalifatet dog ut i och med den fjärde kalifens död 661. Och så bör det förbli om du frågar mig.

Tändstickan: Och hur ska det gå till? IS utropade ju ett kalifat. Muslimska brödraskapets målsättning är ett världsomspännande kalifat. För att inte tala om Hizb ut-Tahrir. Som ju också är verksamma i Sverige.

Kayd: Vi är några progressiva reformister som försöker sprida information om vikten av att skilja på tro och politik. Men det är en Davids kamp mot Goljat, för att använda en icke-islamisk liknelse. Vi har universitetens islamutbildningar emot oss. De utbildar om ”islamofobi” i stället för om de demokratifientliga tolkningar av islam som är i omlopp i Sverige och undergräver demokratin. Vi har i princip hela journalistkåren emot oss. Vi har politikerna emot oss. Politikerna öser miljoner över bakåtsträvarna som påstår att Sverige är genomsyrat av ”islamofobi”. Vi som försöker vara framåtsträvande (gör en uppgiven gest). . .

Tändstickan: Hamnar ute i skuggan. Inte ens jag känner till er. Progressiva reformister. Varför är ni emot kalifatet?

Kayd: För hundra år sedan fanns det en egyptisk reformist, en högt uppsatt ledare på det berömda al-Azharuniversitetet i Kairo. Han var också domare. Ali Abd al-Raziq hette han förresten. Han ingick till och med i det högsta ledarskapet, Supreme Council, och ulama, som består av shariajurister och teologer. Dessutom hade han haft ansvaret för Egyptens shariadomstolar de senaste tio åren. Alltså a very important man, som året efter det att Atatürk avskaffade kalifatet skrev en bok om att islam är en religion, inte en stat, ett budskap, inte ett statsskick. Islam, säger Raziq, är en samling etiska och religiösa bud kopplade till individens samvete utan något släktskap med makt eller politik. Det är det vi har som motto. Vi har valt det kanske lite egendomliga namnet Martin Luther King-sällskapet, men vi är också motståndare till den destruktiva identitetspolitiken, som ju lyfter fram hudfärgen som identitetsmarkör, lika mycket en häxbrygd i dag som på Martin Luther Kings tid i USA. Vi vill bli bedömda utifrån personliga kvaliteter, inte utifrån hudfärg eller religion. Det är förolämpande att cementeras i en statisk, underlägsen roll på grund av hudfärgen man är född med. Att livet igenom betraktas som ett offer.

Tändstickan: ”Kritiska vithetsstudier.” ”Strukturell rasism.” ”Intersektionalitet” och resten av den importerade häxbrygden från USA. Nu avbröt jag. Förlåt.

Kayd: (ler) Raziq plöjde igenom alla de islamiska heliga urkunderna, som han ju redan hade extremt god kunskap om, och kom fram till att det inte fanns ett enda bevis för en islamisk stat, eller kalifat om man så vill. Staten är en sak, religionen en privat sak, att den enda sanna religionen är den mellan den enskilda individen och Gud. Att var och en blir salig på sin tro, som man säger i Sverige, utan inblandning av staten, utan inblandning av prästerskap och utan iblandning av besserwissrar som tar sig rätten att predika vad som är halal och vad som är haram. Det egna samvetet avgör.

Tändstickan: Och hur gick det för honom?

Kayd: Han åkte förstås ut ur al-Azharuniversitetet med huvudet före. Den egyptiska kungen Fuad I suktade efter titeln kalif och att Egypten skulle vara huvudsätet för det återuppståndna kalifatet, just på grund av att al-Azharuniversitetet ligger i Kairo. Men reformisten fick behålla livet. Vilket inte andra efter honom som pläderat för att islam är en privat tro mellan människan och Gud utan inblandning av mellanhänder fått. Vårt sällskap här i Sverige, som du så riktigt påpekade, lever en skuggtillvaro. Vi hånas och bespottas av islams ”lärda”, vi trakasseras, hotas. ”Antirasister” kallar oss ”inbäddade informanter”, ”Onkel Tom”, ”husneger”, ”husblatte”. Vi har ingen plats i offentligheten, eftersom politiker och myndigheter uppvaktar alla som säger sig värna om ”muslimsk identitet”.

Tändstickan: De fiskar röster.

Kayd: De demokratifientligas röster. Vi befinner oss i en brytningstid i Sverige. Religionen håller på att ta över. Och det är inte kristendomen jag menar. Det finns vissa likheter med Egypten under Raziqs tid för hundra år sedan. Det brittiska protektoratet upphörde 1922, Egypten blev ett kungadöme och fick en sekulär konstitution men landet fortsatte att vara ett brittiskt mandat. Diskussionerna gick höga inte bara om självständighet från kolonialmakten utan också hur Egypten skulle styras. Två strömningar stod mot varandra, traditionalister som hävdade att Allah representerar den högsta makten, att Allahs lagverk, sharia, ska gälla, att landets härskare är både religiös och politisk auktoritet. De finns här i Sverige.

Tändstickan: I parallellsamhällena.

Kayd: Lite varstans skulle jag säga. Den andra strömningen kallad sekulärnationalister ville ha en självständig egyptisk nation med ett konstitutionellt styre. Upplysningstidens idéer om individuella mänskliga rättigheter, folkstyre, yttrandefrihet, tankefrihet och krav på kvinnors lika rättigheter hade ju nått även Egypten. Samtidigt ansåg många att det var nödvändigt att återupprätta kalifatet. Kung Fuad I bland annat. Britterna stöttade kungen.

Tändstickan: Var det Atatürks avskaffande av kalifatet som gjorde att reformisten skrev boken?

Kayd: Absolut. Och bara några år senare grundade läraren Hassan al-Banna Muslimska brödraskapet. Som moteld mot sekularisterna. Och kommunisterna. ”Sann” islam skulle vara den styrande ideologin. Och målet. Kalifatet så klart. Han var 22 år. En snorunge. Påstod att islam är en allomfattande ordning som ska styra alla aspekter av det mänskliga livet.

Tändstickan: (skrattar) Det fanns en snorunge på indiska halvön som hade samma åsikter. Han började som journalist redan som tonåring, just när kalifatrörelsen drog i gång där 1919. Född 1903, tre år äldre än Banna. Utan den indiska kalifatrörelsen är det knappast troligt att mannen som skadat den moderna världen mer än Mussolini, Hitler, Lenin, Trotskij, Stalin, Mao och Pol Pot tillsammans hade blivit den han är. Sayyid Abu al-Ala Mawdudi, är han bekant?

Kayd: Både ja och nej. Namnet dyker upp här och var men jag är inte så insatt i hans tankevärld.

Tändstickan: Det är han som stöpte om islam till en politisk ideologi. Det han kallar ”islams principer”. En ideologi med samma anspråk på att vara universell som kommunismen, fascismen, nazismen och det som kallas den liberala demokratin. De förhärskande ideologierna i början av förra århundradet på den indiska subkontinenten. Som den intellektuella eliten anslöt sig till eller tog avstånd från. Och som Mawdudi bestämde sig för att skapa en motideologi till. Väst och islam är inkompatibla, var hans utgångspunkt. Islam ska vara ledande, inte på efterkälken.

Kayd: Låter som samma diskussion som pågick i Egypten.

Tändstickan: Britterna var ju kolonialmakten i båda länderna. Mawdudi var emot grupperna inom den indiska självständighetsrörelsen som ville att Indien skulle delas i ett hinduiskt och ett muslimskt land. Han var benhård motståndare till nationalism. Islam står över nationsgränser enligt honom. Allah är suveränen. Punkt slut. Han var också noga med att man inte föds till muslim. Man blir muslim. Därför är utbildning nyckeln till skapandet av den ”sanna”, den ”autentiska” muslimen. Därför sprutade han ur sig den ena texten efter den andra, texter som kanoniserades ganska tidigt. Att vara muslim är oåterkalleligt. Det är inte tillåtet att lämna islam levande, enligt honom. Han hade inga höga tankar om individuella rättigheter. Eller mänskligt liv. Hans bok med just namnet ”Islams principer” kom på svenska 1983. Där kan man läsa att profeten Muhammed ”uttryckligen och med kraft förbjuder muslimer att anta icke-muslimsk kultur och livsstil”. Ett påstående som framgångsrikt spridits i Sverige i fyra decennier. Med politikernas goda minne. Vilket alla moskéer och parallellsamhällen vittnar om. Jag undrar om det går att räkna alla skattefinansierande föreningar som har ”islams principer” inskrivna i stadgarna.

Kayd: Politikerna vet hur man blundar och täpper till öronen. Allt prat om att bryta segregationen är bara spel för gallerierna så länge de inte går i närkamp med islamisterna och salafisterna.

Tändstickan: Det jag kallar shariapolitiska extremhögern. För de är extremhöger. Målet med deras verksamhet är att krossa demokratin. Jag kallar dem också för mawdudister. För att koppla dem till en person, som leninist, trotskist, stalinist, maoist. För att markera att det är en självutnämnd jordisk man, inte någon gudom, som stöpt om religionen islam till en politisk ideologi. Mawdudi ideologiserade islam, som en forskare skriver. Forskaren säger att Mawdudi hade SS som förebild när han byggde upp sin organisation, som var en ren elitorganisation. En liten men viktig förtrupp. Mawdudi är alltså arkitekten bakom tolkningen av islam som en totalitär politisk, extremt västfientlig ideologi. Som numera sprider död och förintelse över hela världen. Gissa utgångspunkten.

Kayd: Omöjligt.

Tändstickan: Att påbjuda det rätta och förbjuda det orätta.

Kayd: (skrattar) Lite olämpligt att skratta i sammanhanget, men kunde inte låta bli.

Tändstickan: Han skrev på urdu, men redan i mitten av 1940-talet översattes flera av hans verk till bland annat arabiska. Så Sayyid Qutb, Muslimska brödraskapets ideolog, var väl inläst på Mawdudi när han författade sina skrifter om heligt krig mot de ”otrogna”.

Kayd: Som han blev hängd för.

Tändstickan: Och det var Mawdudi som kallades in av saudiska kungen att sätta ihop kursutbudet inför starten på islamiska universitetet i Medina. Som inrättades 1961. Med Mawdudi i styrelsen.

Kayd: Som utbildar alla dessa salafistpredikanter.

Tändstickan: Som internet svämmar över av.

Kayd: Som Sverige svämmar över av. Skulle du vilja hålla ett föredrag om Muslimska brödraskapet och den här Mawdudi för vårt Martin Luther King-sällskap?

Tändstickan: Lite pinsamt. Jag visste inte att det fanns ett sådant sällskap. Men självklart kommer jag gärna.

Kayd: Det var egentligen därför jag störde dig när jag såg dig sitta här. För att bjuda in dig. Flera i sällskapet jobbar inne i Medborgarhuset och kunde inte undgå att höra det eldfängda bråket i förra veckan. Det lär ha ekat ordentligt. De bad mig kontakta dig. De tyckte att du hade många vettiga synpunkter de gärna ville höra mer av. Som sagt, vi är hjärtligt trötta på hela den här identitetspolitiken. Tjatet om hudfärg. ”Inbäddade informanter”. Hela häxbrygden.

Tändstickan: Det var egentligen inte jag, utan Bladet. . .

Kayd: Men det är du som skriver? Det var dina. . .

Tändstickan: Det kan man säga.

Kayd: Då hör jag av mig när jag talat med de andra om lämplig tidpunkt. Jag är mycket tacksam. Verkligen tacksam för den här pratstunden. Jag tror att de andra också kommer uppskatta vad du har att säga. (reser sig)

Tändstickan: Dags även för mig att gå. (reser sig)

Suddgummit: (kommer runt hörnet, pekar på Tändstickan) Du sitter kvar! (nickar vänligt åt Kayd, som avlägsnar sig, Suddgummit går in och kommer ut med en kaffe och bakelse, slår sig ner vid Tändstickans bord, betraktar nöjt bakelsen och börjar äta) Var det inte han med koranversen?

Tändstickan: Jo.

Suddgummit: Jag förstår att han är upprörd. Det har han all rätt att vara.

Tändstickan: Upprörd? Men. . .

Suddgummit: Inga men! Det är en sak att ha synpunkter på hur Koranen tolkas, en helt annan att svartmåla en hel religion. Och kommentera hudfärg. Han har all rätt att känna sig kränkt.

Tändstickan: Men. . .

Suddgummit: Inga men, sa jag! Nu är det du som lyssnar. Jag har fått in massor med klagomål. Från medborgare som hörde in till sina rum hur ni förde ett himla liv i korridoren, djupt kränkta av ert rasistiska svammel. Hela helvetet tycks ha brakat löst. Stå i korridoren och gapa och skrika om en partiledare. Och dra in syskon. Gasta om hudfärg. Och islam. Och invandrare. Vad håller ni på med egentligen?

Tändstickan: Men. . .

Suddgummit: Det var en retorisk fråga. Folk stod kvar inne på sina rum. Vågade inte gå ut i korridoren och hämta kaffe och hamna mitt i en hatstorm. Jag kommer att tvingas porta er från Medborgarhuset om ni inte skärper er.

(Tändstickan försöker opponera sig, Suddgummit sätter upp en hand i luften).

Suddgummit: Vi ska ha en lugn och sansad valrörelse. En civiliserad valrörelse. Ingen rasism. Inga islamofobiska konspirationsteorier. (bakelsen är slut, torkar sig om munnen) Förstått? (reser sig och avlägsnar sig)

(Tändstickan sitter kvar, stirrar ut i rymden)

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

 

Tablå 3, inför valet 2022: Klan och demokrati – varandras motpoler

(Tändstickan och Bladet är på väg in till en politisk debatt. De står vid en kaffeautomat i en korridor där väggen öppnar mot en liten matplats, längre bort en dörr som leder till en trappa. Suddgummit kommer förbi tillsammans med några shariadok, barhuvade kvinnor och män på väg bort mot trappan)

Suddgummit: Sköt er under debatten. Ni åker ut ögonaböj om ni avbryter.

Bladet: Det är lugnt. Det är lugnt.

(Halsduken kommer ner från trappan för att ta en kaffe innan debatten börjar, Tändstickan och Bladet står med ryggen åt trappan, Suddgummit nickar åt Halsduken samtidigt som gruppen försvinner uppför trappan, utom Shariadok 3, som är född med ett stort leende och som vänder om och försiktigt följer efter Halsduken. Tändstickan lyfter just ut sin kaffemugg)

Halsduken: Er kamrat är inte med i dag?

(Rösten tränger som en pil genom Tändstickans rygg och sätter alla inre organ i dallring, handen skakar, kaffet skvalpar nästan ur muggen, vänder sig om samtidigt som Bladet svarar)

Bladet: (avmätt) I sitt hus på landet.

Tändstickan: (med förvånansvärt klar röst) Tillsammans med sina tre barn och äkta hälft.

(Bladet nickar åt trappan och gör ansatser att få med sig Tändstickan, som aldrig varit så nära Halsduken, och vägrar avlägsna sig)

Shariadok 3: Ni två? Ett par?

Bladet: Par!

Halsduken: (fyller sin kaffemugg, skrattar åt Bladets reaktion) Ni två tycks alltid hänga ihop.

Tändstickan: Vi växte upp tillsammans. Nästan som syskon.

Bladet: (till Shariadok 3) Mammorna träffades på BB.

Shariadok 3: Och barnen växa upp tillsammans då?

Bladet: Mammorna blev bästa kompisar. Hjälpte varandra. Den ena jobbade dag, den andra natt.

Shariadok 3: Och papporna?

Bladet: Tändstickan och jag skulle just gå upp. Om du ursäktar. . .

Halsduken: Jobbade den ena också dag och den andra natt?

Tändstickan: Säg det. (överlycklig över att Halsduken noterat deras existens och ännu mer över att bli tilltalad, funderar febrilt på att komma på ett samtalsämne som inte avslöjar bristen på kunskap om patientlagar och individuellt utkrävbara rättigheter. Politik, politik, hjälp mig!) Liberalernas val av kongolesiskan till partiledare var ju en fadäs utan like.

Halsduken: (iskallt) Hon är den bästa minister vi haft! Så länge jag kan minnas!

(Minan får Tändstickan att tappa balansen, chockvågor trycker ihop lungorna, kippar efter andan, hjärtat slutar slå, blixtrar bländar synen, snubblar till en stol vid ett av matborden)

(Shariadok 3 följer efter)

Shariadok 3: Må bra?

Tändstickan: Satte kaffet i halsen bara.

(Shariadok 3 står kvar bredvid Tändstickan, följer med livligt intresse Bladets och Halsdukens drabbning)

Bladet: (spetsigt) Tändstickan talade om valet av henne till partiledare. (försöker förgäves fånga Tändstickans blick så att de kan avlägsna sig)

Halsduken: Hon hade de allra bästa meriterna av de tre kandidaterna. Hon var minister i över sex år. Den bästa minister vi haft! Innan dess var hon riksdagsledamot i fyra år.

Bladet: Just därför var det häpnadsväckande att hon körde med identitetspolitik när hon valdes till partiledare 2019. När partiledarbytet skedde och hon tog emot blommorna betonade hon sin hudfärg. Och sitt ursprung. Att hon var afrosvensk. Inte sina meriter som minister. Hur många statsråd med svart hudfärg har vi haft? Ett! Hon!

Halsduken: Som om hudfärg skulle spela roll.

Bladet: Det är ju precis det jag säger. Hon fick det att låta som om det var en jättegrej att en person med hennes hudfärg valdes till partiledare. Nästan två decennier efter det att hon valdes in i riksdagen. Och efter över sex år som minister. Afrosvensk är ett parasitord. Ett direkt plagiat av afroamerikan, medborgare som i generationer levt i USA. Begreppet afrosvensk banaliserar det omänskliga förtryck USA:s svarta medborgare i generation efter generation utsattes för. Hon är inte ens född i Sverige. Inte lillbrorsan heller. Det finns runt femtio stater på afrikanska kontinenten. Som om varenda kotte i Europa skulle kalla sig europé och sudda ut sitt nationella ursprung. Man ser ju på henne vilken kontinent hon kommer ifrån. Identitetspolitiken är rena döden för demokratin. Därför var det en fadäs att hon valdes till partiledare.

Halsduken: Hon fick upp hederskultur på den politiska dagordningen.

Bladet: När hon var integrations- och jämställdhetsminister ja. För långt över ett decennium sedan. Men nu gällde det ett partiledarval. Till ett parti som var regeringens stödparti. Partimedlemmarna borde ha ställt vassa frågor till henne under partiledarkampanjen. Om hennes och lillbrorsans relation.

Halsduken: Vad har hennes bror med saken att göra?

Bladet: (med vädjande blick på Tändstickan) Hon kandiderade till partiledarposten för ett parti som var regeringens stödparti samtidigt som hon har en firma ihop med ett syskon som är en högprofilerad inbördeskrigare. Och ingen ställde frågor.

Halsduken: Jag frågar: Vad har hennes bror med saken att göra?

Bladet: Han är separatist och identitetsvurmare in absurdum. De har en firma ihop. De har haft en firma ihop ända sedan hon hoppade av som minister 2013.

Halsduken: Än sedan då? Det är väl inte olagligt.

Bladet: Herregud! Jag sa ju att han är inbördeskrigare! Han har tagit Afrikas klanstrider till Sverige och bedriver ett inbördeskrig mot ”kolonialmakten” Sverige som han ska befria invandrarna från.

Halsduken: Det är ju rena konspirationsteorierna. Vad håller du på med egentligen?

Bladet: (kastar ännu en vädjande blick på Tändstickan som hostar överdrivet för att slippa delta, samtidigt som öronen tar in vartenda ord Halsduken säger) Det är inte alls konspirationsteorier. Tänk om en partiledare haft en firma ihop med ett syskon som var en högprofilerad nazist eller fascist, vilket liv det skulle bli.

Halsduken: Men brorsan är väl inte nazist. Eller fascist.

Bladet: Muslimska brödraskapet. Har du hört talas om Muslimska brödraskapet? Fascistiska Muslimska brödraskapet. Eller högerextremistiska, om det är lättare att begripa. Stenhårda demokratimotståndare.

Halsduken: Är du islamofob? (kastar en blick mot Tändstickan, som ju lyfte Muslimska brödraskapet under första debatten)

Bladet: Det var det fräckaste. (skjuter iväg ilskna blickar till Tändstickan, som hostar)

Shariadok 3: (stort leende) Din kompis arg, ja?

Bladet: (skriker nästan) Lillbrorsan är islamofobiprofitör.

Halsduken: Vad är det?

Bladet: Och hudfärgsprofitör. Profitör. En som profiterar. Som använder hudfärg och ordet islamofobi som kassako, som insett att kombinationen mörk hudfärg och islam är en pump rakt in i statens skattkammare. Det var inte för att han predikade islam i Afrika som pappan fick politisk asyl i Sverige. Tillsammans med alla sina barn. Utan för att han var kommunist eller något sådant i opposition mot regimen i Kongo. Kommunister är ju inte religiösa. Var det i alla fall inte förr i tiden. Kongolesiskan säger i intervjuer att det var Lenin och Mao på väggarna när hon växte upp. Hon valde Folkpartiet som Liberalerna hette då. Lillbrorsan valde islamofobi. Som levebröd. Skrik islamofobi. Sedan är det bara att pumpa, pumpa pumpa. Han, den andre partiledarkandidaten, ambassadören, som Stockholmsliberalerna kallade hem som motkandidat, stod, när han utnämndes till integrationsminister 2010, tjänstvilligt i andra änden och skyfflade in miljonerna till lillbrorsan och kompani. Skattekronor. Våra skattekronor. Till inbördeskrigare. Till högerextremister.

Halsduken: Jag har aldrig hört så vansinniga konspirationsteorier. Har du inte fattat vilken insats hon gjorde som minister? När Alliansen vann valet 2006 och hon utsågs till integrationsminister och jämställdhetsminister städade hon upp efter Mona Sahlins hederskulturförnekande integrationsutredare och fick upp hedersförtryck på den politiska dagordningen. Trots ett kompakt motstånd. Hon lyfte på regeringsnivå frågan om den katastrofala bristen på medborgerliga rättigheter bland de livegna flickorna och kvinnorna i inflyttade hederskulturer. Det var en enorm förlust för alla hedersutsatta flickor och kvinnor när hon efter valet 2010 byttes ut som integrationsminister och inte fick fortsätta.

Bladet: Jag pratar om partiledarposten. Just han, som efterträdde henne som integrationsminister och nu är ambassadör, kallades alltså hem av Stockholmsliberalerna som motkandidat. En lika stor fadäs det.

Halsduken: Du är ju totalsnurrig. Varför blandar du in. . .

Bladet: Han öppnade stora famnen för Muslimska brödraskapet när han utsågs till integrationsminister och inte bara pumpade skattemiljoner in i deras fickor utan gav Muslimska brödraskapets aktivister politisk legitimitet genom att bjuda in dem till dialogsamtal. Dialogsamtal med fascister! Som motarbetar vår demokrati! För att inte tala om de två helt vrickade motionerna han lämnade in när han satt i riksdagen där han likställde islamofobi med antisemitism. En riksdagsledamot likställer etnicitet med religion. Alltså, den intellektuella nivån på ledamöterna i vår lagstiftande församling. Och just han kallades hem för att kandidera till partiets ledare. Valet stod mellan de två. De var tre partiledarkandidater. Den tredje puttades ut i skuggan. Allt ljus på de två ytterligheterna. Kongolesiskan med sin afrikanska klankultur och lillbrorsan som är inbördeskrigare kopplad till Muslimska brödraskapet. Och ambassadören som gav Muslimska brödraskapets aktivister politisk legitimitet. Fullkomligt sanslöst. Och ingen ställer frågor.

Halsduken: Du står här och snackar skit om. . .

Bladet: Jag snackar inte skit. Fråga. . . (vänder sig mot Halsduken som får bråttom att hosta på nytt)

(Shariadok 3 sätter sig ner på en stol bredvid Tändstickan)

Halsduken: Du står här och snackar skit om den minister som under ett kompakt motstånd lyckades få upp hedersförtryck på den politiska dagordningen. Hedersförtryck handlar om liv och död! Och du hänger upp dig på hennes bror! Och motkandidat!

Bladet: Jag pratar om vår demokrati. Medan hon var minister samarbetade lillbrorsan och svägerskan med Muslimska brödraskapet om en skuggrapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté, CERD. Om Sverige som apartheidstat! Bland annat på grund av Sveriges arbete mot hedersförtryck. En drös skattefinansierade islamiska föreningar gick ihop och skrev en 40-sidig rapport på engelska till FN om hur diskriminerade islams trosfränder är i Sverige. Lillbrorsan var redaktör. Medarbetarna är tunga namn inom Muslimska brödraskapets svenska gren. Hon avgick som minister 21 januari 2013. Lillbrorsans rapport är daterad februari. Den 5 mars höll han en presskonferens tillsammans med två av Brödraskapets höjdare och presenterade rapporten. Den 21 mars 2013 bildar hon ett aktiebolag tillsammans med honom. Samma år, 2019, som hon väljs till partiledare går hon in som suppleant hos lillbrorsans nystartade bolag. Två bolag ihop med en bror som är så nära lierad med en global fascistisk rörelse man kan vara. Och varken hon eller Liberalerna tycker att det är konstigt och kräver att hon uttalar sig.

Halsduken: Den där rapporten känner jag inte till. Och hon får ju ha vilka bolag hon vill. Vad jag däremot känner till är hennes skrift från 2006, Flickorna vi sviker. Om hederskultur i Sverige, lika aktuell i dag som när den publicerades. Den borde tryckas i massupplagor. Och vara en självklar referenspunkt i alla partiledarutfrågningar i TV inför valet. Politiker och samhällsinstitutionerna har svikit en av de allra svagaste grupperna i samhället, de livegna. Postkolonialisterna, alltså Mona Sahlins integrationsutredare som kongolesiskan städade upp efter, gjorde hedersförtryck till en höger-vänsterfråga. Allt våld mot kvinnor ska samsas under samma rubrik enligt dem. I hederskultur är flickans liv utstakat i samma ögonblick hon föds. Till skillnad från kvinnor som i vuxen ålder ingått en relation. Postkolonialisterna hävdar att det är kulturrasism att forska om skillnaden mellan klaners normer och svenska normer och lagar. Att det är rasism att tala om kulturella normer. Fattar du vilken insats hon gjorde som minister.

Bladet: (fäktar vilt med armarna) Postkolonial teoribildning är ju just vad lillbrorsan ägnar sig åt. I skuggrapporten till FN bland annat. Identitetspolitik. Hudfärg. Religion. Särbehandling.

Halsduken: Jag säger att jag inte känner till den rapporten. Så den kan ju inte ha varit särskilt omskriven.

Bladet: Det beror precis på vilken information man väljer att ta till sig.

Halsduken: Och jag väljer att ta till mig informationen i Flickorna vi sviker. Hon skriver att slöja borde förbjudas på barn upp till femton år. Därför att slöjan gör att man berövar flickorna möjligheten att utvecklas på lika villkor som sina jämnåriga. Detta skrev hon 2006!

(Tändstickan spetsar öronen)

Bladet: Herregud! Herregud! Lillbrorsan stod i SVT 2013 och sa att slöjan är för praktiserande muslimer en del av deras identitet, som man inte kan skilja från dem. Förresten heter det shariadok. Muslimska brödraskapet likställer plagget med nunnedok. Och påstår att det är kvinnans plikt att bära det. Lillbrorsan kallar det en del av kvinnans identitet. Plagget är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Lillbrorsan propagerade för att nyhetsankare ska få bära shariadok, trots att nyhetsankare måste vara strikt neutrala i klädsel och tillbehör. Han vill ha särregler i SVT. Han växte upp med Lenin och Mao på väggarna och bedriver propaganda för en religion.

Halsduken: Du hänger upp dig på hennes bror. Det var urstarkt av henne att vilja komma tillbaka till politiken med tanke på all den skit hon fick när hon var minister. Hon kallades för allt möjligt, bland annat för partiets ”alibineger”. Hon blev till och med kritiserad för att hon inte kallade sig feminist. Av sina egna partikolleger. Som om det är viktigare vad man kallar sig än vad man gör. Hon gjorde mer för unga invandrarkvinnor än de flesta som kallar sig feminister. Det mest utspädda ordet i det svenska språket. Har tappat all betydelse. Hon stod upp för dem som inte har en röst, som riskerar att mördas om de höjer rösten. Utan henne hade vi inte varit där vi är i dag när det gäller hedersförtryck. Hon var en perfekt kandidat till partiledarposten.

Bladet: Och nu när hon är partiledare kör hon med lillbrorsans identitetspolitik och det gamla dravlet att svenskarna inte släpper in invandrarna i värmen. Ta bara debattartikeln där hon skriver att vi har öppnat dörren till vårt land men inte till vårt samhälle. När det är invandrarna själva som stängt dörren. Invandrare som inte vill integreras. Som skapar parallellsamhällen.

Halsduken: Vad är det för skitsnack du håller på med?

Bladet: Skiten som kallas klaner. Hon kan ju det här med klaner. För en tid sedan sa hon att det är inget fel på klaner. Mitt folk är också en klan, sa hon. Mitt folk! Det var inte Sveriges befolkning hon syftade på. Man ska passa sig för att se klaner som något negativt i sig, sa hon. Att stora delar av världen måste organisera sina liv i form av klaner för att det inte finns något samhälle som bistår, sa hon.

Halsduken: Det stämmer ju. Ta Somalia till exempel. Hon vet vad hon talar om.

Bladet: Sverige bistår. Sverige är en välfärdsstat. Klan är en invasiv art i nationalstaten. Vet du vad en invasiv art är? Vet du vad parkslide är till exempel? Vet du vad en invasiv art ställer till med? Vet du hur viktigt det är att så snart man ser minsta tecken på en invasiv art i trädgården gör man allt man kan för att utrota den så att inte huset vräks omkull. Hon har ett klanmedvetande. Hon fattar inte att demokrati och klansamhälle är varandras motpoler. Att invandrade klaner får Sverige att gå under som nationalstat. Inte konstigt att hon inte fattar hur demokratifientligt det är att ha firmor ihop med lillbrorsan som är inbördeskrigare. Hon sätter klanen över demokratin.

Halsduken: Inbördeskrigare. Vad håller du på med?

Bladet: Jag talar om henne som partiledare. Vad man har rätt att kräva av en partiledare i Sverige. Hon skriver i debattartikeln att en halv miljon utrikesfödda riskerar fattigdom, att nyanlända invandrare gjorts bidragsberoende och maktlösa. Gjorts bidragsberoende! Ingen tvingar invandrare att ta emot bidrag. Hon kör den gamla slitna visan om invandrare som offer. En ny underklass växer fram, säger hon, en återgång till ett Fattigsverige. Återgång till Fattigsverige! Hon har inga begrepp om vad Fattigsverige stod för. Fattigsverige var ingen välfärdsstat. Hon har inte den blekaste aning om hur arbetarbostäderna såg ut i Fattigsverige. Små, dragiga lägenheter. Torrdass på gården. Vatten i en pump ute på gården. Rena lyxen om det fanns en kallvattenkran i köket. Vedspis. Ingen gasspis. Ingen elspis. Inget kylskåp. Ingen frys. Ingen tvättmaskin. Inga värmeelement. Det fanns ju en anledning till storsatsningen på moderna lägenheter, det som kallas miljonprogrammet. Moderna lägenheter som invandrare flyttar in i. Det är inte synd om familjer som bor i en liten lägenhet och skaffar sju, åtta, nio barn i stället för att anpassa barnafödandet till inkomsten och lägenhetens storlek. Rent skitsnack att invandrare är maktlösa.

Halsduken: Det finns inga som är så maktlösa som hedersutsatta flickor och kvinnor! Hon vet vad hon talar om när hon skriver att invandrare är maktlösa.

Bladet: Hennes lillbrorsa är inte maktlös. Som jag sa. Han har tagit Afrikas klanstrider till Sverige och bedriver ett inbördeskrig mot ”kolonialmakten” Sverige och ursprungsbefolkningens hudfärg. Han är en av Sveriges grövsta hudfärgsrasister.

Halsduken: Nä, nu. . .

Bladet: Han går så långt att han bestämmer vem som har rätt att tala om vem utifrån hudfärg. Själv tar han sig rätten att vräka ur sig vad som helt om majoritetsbefolkningen. Han är en fullblodsrasist. Han är separatist. Han använder ord som ”inbäddade informanter” om invandrare som respekterar den rådande ordningen. Det vill säga den svenska demokratin. Han ägnar sig åt statsfientlig samhällsomstörtande verksamhet. Han är djupt involverad i Muslimska brödraskapet, en extremt demokratifientlig, kvinnofientlig, judefientlig, homofientlig och glödande antisemitiska global rörelse som säger att ”Koranen är vår lag” samtidigt som de kvitterar ut hundratals miljoner skattekronor för sitt hycklande prat om ”folkbildning” och integration. Pengar som borde gått till den allmänna välfärden och inte till dessa snyltare.

Halsduken: Lägg av.

Bladet: Röda linjer. Allt tal om röda linjer. Men inte ett ord om en röd linje mot Muslimska brödraskapets aktivister. Mot att skattefinansiera deras föreningar. Studieförbundet Ibn Rushd till exempel. Och biståndsorganisationen Islamic Relief. Hon om någon borde ju veta att det är Muslimska brödraskapet lillbrorsan är aktiv för. Och vad de håller på och underminerar. Med skattemedel. Vår demokrati!

Halsduken: Jag har fått nog. Jag vägrar stå här och lyssna på dina islamofobiska konspirationsteorier. (vänder om och skyndar snabbt mot trappan)

Bladet: (stormar fram till Tändstickan) Jag måste få luft. (drar med sig Tändstickan mot utgången)

Shariadok 3: Hej då.

Bladet: Hej, hej. (till Tändstickan medan de avlägsnar sig:) Varför lät du mig stå där ensam! Det är ju du som sagt allt det där om kongolesiskan och lillbrorsan och Muslimska brödraskapet. Halsduken är ju helt flängd!

(Shariadok 3 står kvar med blicken på Tändstickan och Bladet tills de försvinner ur syn, vänder om och går mot trappan)

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 2, inför valet 2022: ”att påbjuda det rätta och förbjuda det orätta (Koranen)

Scen 1
(Tändstickan, Bladet och Vanten sitter på en uteservering med var sitt glas framför sig)

Vanten: (lyfter glaset) Tack för att ni var där. Och följde med ut. Och sitter här och håller mig sällskap.

Tändstickan: Det är det vänner är till för.

Bladet: Det är lugnt.

Vanten: Måste gå ner i varv. Svenska politiker alltså.

Bladet: Ta dig tid. Mötet spårade ändå ur. Den där Halsduken. . .

Vanten: Vem?

Tändstickan: Jag undrar hur många gånger vi suttit så här sedan vi började skolan. Antingen var det du eller jag. . .

Bladet: Och jag som var lugnet i stormen.

Vanten: Jag var minsann lugn när Tändstickan stormade. . .

Tändstickan: Och jag var lugn när du. . . (alla tre skrattar och skålar)

Bladet: Och hur mår minstingen?

Vanten: På bättringsvägen. Tack och lov. Det var några skräckfyllda dagar när hon låg på sjukhuset. Men nu är det bra.

Bladet: Och sjukhusvården?

Vanten: Bästa tänkbara. Vi är oändligt tacksamma.

Bladet: Jag har också bara positiv erfarenhet av. . .

Vanten: Din mamma. . .?

Bladet: Ja, hon var undersköterska.

Vanten: Jobbade natt har jag för mig?

Bladet: Jo.

Vanten: Ni två. . .? Du sov hos. . .

Bladet: Tändstickan.

Vanten: Ja, nu minns jag. Natt hos Tändstickan. Dag hos Bladet. Syskonen kallade vi er.

Bladet: Skiljer bara några timmar mellan oss.

Tändstickan: Mammorna som låg på BB samtidigt.

Bladet: Födda på var sida om tolvslaget. Var sin födelsedag.

Vanten: Så var det ja. Två födelsedagskalas efter varandra. Fruktansvärt vad tiden går. Och nu? Är ni fortfarande obundna?

Bladet: Jajamensan! Tändstickan har sina böcker. Och jag har min kolonilott. Det går ingen nöd på oss. Tändstickan kommunicerar med sina litterära gestalter. Jag kommunicerar med plantorna i min kolonilott. Och tar långa skogspromenader. . .

Tändstickan: Med en svärm flugor och knott surrande runt ansiktet.

Bladet: Naturen. Skogen. Det är himmelriket. Vårens nyutslagna trädkronor. Doften av jord efter ett lätt sommarregn.

Tändstickan: Då knotten vaknar till liv.

Bladet: Svaaaamp.

Vanten: Jobbar du kvar i handelsträdgården?

Bladet: Jajamensan.

Vanten: Hinner varken med skogspromenader eller böcker. Vi renoverar huset. Läser du något särskilt just nu?

Tändstickan: Aeneiden.

Bladet: Kommunicerar med två tusen år gamla figurer.

Vanten: Vem var det nu som skrev. . .?

Tändstickan: Vergilius. Kände behov av att förflytta mig till en annan gudavärld.

Vanten: Kommer knappt ihåg någonting.

Tändstickan: Den trojanska hästen minns du väl?

Vanten: Jooo. . . Jooo. . . Trähästen med buken stinn av väpnade greker?

Tändstickan: Den listige Odysseus knep för att erövra och bränna ner Troja.

Bladet: Efter tio års fruktlös belägring. Och så: ”Sjung, o gudinna, om vreden som brann hos Peliden Akilles. . .” (alla tre skrattar)

Vanten: Men är det inte Iliaden som börjar så? Homeros?

Bladet: Jajamensan. Den inledningen fastnade i hjärnan.

Vanten: Var kommer Vergilius in? Är lite lost.

Tändstickan: Romarnas fortsättning på Iliaden. Vergilius spann vidare på den grekiska legenden om Trojas hjälte Aeneas. I hans version räddar sig Aeneas med sonen Iulus i handen och pappan på ryggen undan det brinnande Troja, irrar runt på haven, hamnar till slut i Italien och segrar i krig mellan olika italienska folk. Stamfadern à la Vergilius till Romulus och Remus som så småningom sägs ha grundat Rom. Gudarnas spel enligt Vergilius. Ett himla liv uppe på Olympen mellan två gudinnor.

Vanten: Aeneas. . . Namnet låter bekant. Var han en gud?

Tändstickan: Pappan en jordisk man. Mamman ingen mindre än gudinnan Venus, även kallad Afrodite, dotter till Jupiter, även kallad Zeus, Olympens högste gud. Och därmed kunde Roms julianska kejsare räkna släktskap tillbaka ända till Olympens högste gud. Vergilius smörade för kejsar Augustus, stod under kejsarens beskydd.

Vanten: Kejsar Augustus? Han som utfärdade ett påbud att hela världen skulle skattskrivas?

Bladet: Jajamensan.

Vanten: Hela världen! Och här i Sverige dräller ett par hundra tusen som inte är skattskrivna! Ingen kontroll alls av hur många som finns här utan tillstånd. Vilka de är. Var de kommer ifrån. Hur många identiteter de har. Vad de håller på med. Ingen jävla kontroll alls!

Bladet: Var det inte Lukasevangeliet?

Tändstickan: Jo. Enligt Lukasevangeliet måste Josef fara till sin hemstad Betlehem för att skattskriva sig och sin trolovade Maria, som var havande och födde ett barn i en lada, eller om det nu var ett stall. Finns vissa likheter mellan Aeneas härkomst och Jesus härkomst. Aeneas jordisk far, gudomlig mor. Jesus jordisk mor, överjordisk far. Undrar hur hon kände sig när ängeln Gabriel upplyste henne om att hon skulle bli havande och föda en son och hon förskräckt frågade hur det skulle gå till då hon aldrig haft någon man och ängeln sa att en helig ande skulle komma över henne och att barnet därför skall kallas heligt, Guds son.

Bladet: Olympens gudar och gudinnor prasslade lite till höger och vänster med jordiska människor på den tiden. (alla tre skrattar)

Vanten: Aeneas. Namnet låter bekant. Var det inte en maffig kärlekshistoria också?

Bladet: Krig. Blod. Massor av blod. En bloddrypande historia. Spräckta skallar. Avhuggna huvuden. Upphängda på lansar. Huvuden som klyvs från pannan till hakan. Kroppar genomstungna av spjut. Jorden uppvärmd av strömmande blod. (ryser) Krig, krig och åter krig.

Vanten: Känner mig rätt blodtörstig själv ibland. Skulle vilja ta tag i en himla massa politiker och skaka om dem. Ruska om ordentligt. Så huvudet faller av, nästan. Ta bara Moderaternas förslag om en ny folkräkning. Som Camilla Grepe sågade nyligen i en debattartikel. Det minsta man kan begära är väl ändå att riksdagspartierna vet om att folkbokföringen numera är datoriserad, att folkräkning sker dagligen i realtid via Skatteverkets Mina sidor. Vilken förlust för Sverige att Camilla Grepe flyttade utomlands.

Tändstickan: Och med henne försvann Sveriges enda religionskritiska tidning. Nu om någonsin skulle vi behöva en sådan tidning.

Vanten: Jag har sparat alla nummer. Bläddrar i dem ibland. Hon skriver i debattartikeln att en ny folkräkning är rena idiotin. Att det är lagändringar som behövs. Att det är hur lätt som helst att bluffa till sig olika identiteter och få ID-kort. Det räcker med att utan ID-handlingar kliva in på Migrationsverkets mottagningskontor, ha med sig en kompis som garanterar att man är den man säger sig vara, lämna fingeravtryck, som anger att det är du på ID-kortet. Men fingeravtrycken sparas inte centralt. Därför att passlagen föreskriver att de ska makuleras när man väl fått ut sitt ID-kort. Man kan bluffa till sig hur många identiteter som helst som inte går att koppla till varandra, utom om man åker fast vill säga. Camilla Grepe skriver att Moderaterna är beredda att satsa en halv miljard kronor på något vi redan har. Jag undrar vad partiets riksdagsledamöter egentligen sysslar med. Det är därför vi behöver ett nytt valsystem. Så att vi får in politiker i riksdagen som är beredda att stifta lagar som gör det omöjligt att skaffa sig multipla identiteter, samordningsnummer och allt vad det heter. Jag blir så förbannad. Skulle nog varit anarkist om jag inte haft ungarna. Placerat bomber utanför riksdagshuset.

Bladet: På natten då förstås. När ingen människa är där.

Tändstickan: Tur du har ungarna. Och äkta hälften.

Vanten: Vi avreagerar oss på huset. Renoverar det från tak till källaren. Ah! Nu minns jag. Den maffiga kärlekshistorien. Hon i Khartago. Drottningen. Vad var det nu hon hette? Dido! Dido och Aeneas. Såg en opera i London för många år sedan om kärleksparet. Oj. Är klockan så mycket! Måste hinna med tåget. Kul att träffas. Jättekul. (avlägsnar sig)

Bladet: Hälsa kärleken.

Scen 2
(Folk väller ut på gatan från Medborgarhuset, Linjalen och Pennan skyndar sig åt var sitt håll, folk kastar en ilsken eller road blick mot det enda bordet som har gäster och försvinner snabbt, Halsduken upptäcker bordet, stannar till)

Bladet: Nej. Nej. Nej.

Tändstickan: (slutar andas, hjärtat hoppar, blicken irrar)

(Halsduken ser det övergivna glaset och fortsätter att gå)

Bladet: (pustar ut)

Tändstickan: (försöker samla sig)

(Suddgummit sjunker ner bredvid Tändstickan och Bladet)

Suddgummit: Jag är helt slut. Måste ladda batterierna. (vinkar åt kyparen) Menyn, tack. Alltså ni två. Och den tredje. Ni måste skärpa er. Ni kan inte fortsätta så här och störa debatter. Ni måste respektera det demokratiska samtalet. (får menyn, studerar den ingående)

(En skugga lösgör sig från det nu folktomma området, kastar en blick mot bordet, tvekar, närmar sig sakta, ser sig ängsligt omkring)

Bladet: (till Suddgummit) De har en väldigt god. . .

Martin Luther King 1: Ursäkta att jag stör. . .

Suddgummit: (lägger ifrån sig menyn) Nej då. Du stör inte alls.

Martin Luther King 1: (till Tändstickan) Jag ville bara tacka dig. Tack för att du utmanar Linjalen. Man kan inte bunta ihop religiösa människor. Det är fullkomligt åt skogen. Problemet. . . (ser sig ängsligt om) Problemet är uppmaningen i Koranen om att ”påbjuda det rätta och förbjuda det orätta”.

Tändstickan: Slå dig ner.

Martin Luther King 1: Tack, men. . . Ramsan har blivit ett mantra sedan islamisterna och salafisterna började dyka upp. Folk tar det bokstavligt och lägger sig i. Till och med småungar gastar om halal och haram. Fundamentalisterna förstör livet för andra. Så var det inte när jag kom hit från Somalia i slutet av 80-talet. De styr massor av bostadskvarter där många somalier bor. Hotar med helvetet. Rena skräckväldet. Det är särskilt vidrigt för flickor och kvinnor. Linjalen måste stoppas. Ville bara säga det. Tack. Tack så hemskt mycket. (försvinner snabbt)

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 1, inför valet 2022: Första debatten

Scen 1
Linjalen:
Sneglar på ett papper i handen, rabblar mumlande några meningar. Lägger ifrån sig papperet på hallbordet. Tar på sig ytterkläder. Sträcker på sig, granskar sig i hellång spegel, rättar till håret med ena handen, småler med en stolt blick på sig själv och låter blicken glida över till partiets valaffisch på väggen och en karta över alla moskéer som byggts på norra Cypern de senaste decennierna. Ler segervisst. Lämnar visslande lägenheten.

Scen 2
Suddgummit:
Står nynnande vid spisen och rör om i en gryta. På en liten hylla på behörigt stänkavstånd från spisen ligger ett trådslitet exemplar av Gustafwa Björklunds Kokbok för husmödrar och Tore Wretmans Svensk husmanskost. Häller lite vispgrädde i grytan, rör om, provsmakar, häller i lite mer vispgrädde, tar grytan från spisen och lägger upp på en tallrik redan fylld med potatis. Sätter sig nynnande vid köksbordet. Andas njutningsfullt in matdoften, kastar en blick på köksklockan, noterar tiden, men äter ändå i lugn och ro.

Scen 3
Pennan:
Far som en skottspole mellan skrivbordet och hallbordet, letar efter bilnycklarna, stoppar dem i fickan, flyger ut i köket, letar efter halstabletterna, stoppar också dem i fickan, tar på sig ytterkläder, stannar upp, tar av sig dem, springer ut i badrummet, efter en stund hörs toaletten spolas, far ut i hallen igen, tar på sig ytterkläderna och snor till sig portföljen, slänger igen ytterdörren.

Scen 4
Tändstickan:
Rummet är fyllt av böcker, inklusive flera koraner och biblar. En buddhastaty på en piedestal i ett hörn. På ett sidobord vid läsfåtöljen ligger Vergilius Aeniden med ett instoppat bokmärke från Berlins Pergamonmuseum. En poster från en teateruppsättning föreställande Hamlet och Laertes i en fäktningsscen upptejpad på en dörr. Lars Vilks rondellhund, inramad, hänger på ena väggen. Tändstickan står framför ett öppet fönster, tar djupa andetag, sträcker upp armarna och för dem i en cirkel och böjer samtidigt på benen, om och om igen. Prövar stämbanden i olika tonlägen. Telefonen ringer, noterar vem som ringer, gör en grimas. Ja, det är klart att jag ska gå i kväll. Det här valet är viktigt för hela Sveriges framtid. Nej, nej. Oroa dig inte, kära Bladet. (förtrytsamt) Utkastad? Nu tar du väl ändå i. Jag blev ombedd att. . . Förresten har det bara hänt en gång. Nej, du behöver inte alls följa med. Jag håller mig till fakta, det vet du. Jag säger bara sådant som går att belägga. Jag hittar inte på. Jag hittar aldrig på. Nej, nej, sa jag. Du behöver inte alls följa med. Det är inte säkert att du får en plats så här i sista minuten. Det är ett begränsat antal. . . Nej, platserna är inte numrerade. Men du behöv. . . (suckar) Du gör som du vill.

Scen 5 Utanför lokalen
(Tändstickan och Bladet ställer sig i kön.)

Tändstickan: (upptäcker den blå Halsduken längre fram i kön nära dörren. Hjärtat hoppar till, bankar häftigt, munnen torr)

Bladet: Herregud! Där är Halsduken!

Tändstickan: (sväljer, nonchalant ton) Vem?

Bladet: Halsduken!

Tändstickan: (sväljer, ser ut i rymden, likgiltigt) Och?

Bladet: Då blir det sjukvård! Halsduken har snöat in på sjukvården.

Tändstickan: (nonchalant) Är det fel?

Bladet: Jag har fått den bästa vård man kan tänka sig. Sjukvården är fel prio.

Tändstickan: Nej men se, där kommer Vanten. Vad roligt att se dig här. Visste inte att du var i stan.

Vanten: Hade några ärenden inne i stan. Såg alldeles nyss infon om debatten och tänkte jag hinner innan tåget går. Sverige är på väg åt helvete. Rakt ner i avgrunden.

Bladet: Riktigt så illa. . .

Tändstickan: (noterar med en sidoblick att Halsduken gått in i lokalen) Vi kanske ska dra oss inåt så vi får hyfsade platser.

Scen 6 Lokalen
(Linjalen, Suddgummit och Pennan sitter vända mot publiken, som fortsätter att strömma in. Linjalen nickar leende åt än den ena än den andra. Pennan tar en halstablett. Tändstickan, Bladet och Vanten sätter sig på en av de bakre raderna, Tändstickan noterar att Halsduken sitter längst fram)

Suddgummit: Välkomna. Det är så roligt att ni tar er tid. . . Oj, det ser ut som om vi har valt en för liten lokal. Ni kan ta fällstolarna intill väggen där och placera ut. . . Beklagar att det inte finns fler stolar. Vi får nog stänga dörren nu. Bara ett begränsat antal får vistas. . . Brandkårens krav.

(En ung assistent försöker stänga dörren, men folk tränger sig in. Suddgummit ser på Linjalen och Pennan. Pennan som sitter närmast går snabbt till dörren, följd av hatiska blickar och mummel från publiken, beklagar artigt för personerna som trängs att det är fullt och stänger dörren. Går sammanbitet tillbaka till sin plats. Flera i publiken står längs väggarna)

Vanten: Vilken himla massa shariadok och särkar.

Tändstickan: Ser ut som ett bönemöte. Det här kommer att bli roligt.

Bladet: Sch!

Suddgummit: Ja, alltså varmt välkomna då. Linjalen. . . (applåder) och Pennan. . . (burop) Kan vi vara lite artiga och visa vår uppskattning att Linjalen och Pennan ställer upp på en debatt. Ni i publiken får komma med frågor efter Linjalens och Pennans anföranden.

Shariadok 1 (ung, pekar på Pennan): Vi är här för att stanna. Vänj dig vid det. (applåd)

Suddgummit: Ordning! Ordning! Linjalen. Varsågod.

Linjalen: Tack. (får en varm applåd) Tack. Tack. Så fantastiskt roligt att ni är här. Som ni alla vet är en av de viktigaste frågorna i mitt parti att muslimer ska få minoritetsstatus. . .

Tändstickan: (flyger upp, Bladet försöker förgäves dra ner Tändstickan) Muslimer är inte en folkgrupp. Vilka menar du när du säger muslimer? Muslim betyder att underkasta sig Gud. Inte att tro på Gud. Underkasta sig ett övernaturligt väsen. I Sverige 2022?

Shariadok 2: Vi har faktiskt religionsfrihet här i Sverige.

(Starkt instämmande mummel, Bladet suckar)

Tändstickan: Lagen ger dig rätt att tro på vad du vill, men lagen säger inte att jag måste respektera det du tror på. (till Linjalen). Jag har läst Muslimska brödraskapets handbok Att förstå Islam. Där står att ”en muslim är en människa som frivilligt accepterar Guds högsta myndighet”. Är det det du menar med muslim? Står vidskepelse över svensk lag?

Linjalen: (lugnt) Vi representerar inte någon religiös rörelse.

Tändstickan: Men jag vill veta vad du menar med muslim. Muslimska brödraskapet säger att ”en muslim strävar efter en total omläggning av hela sin tillvaro så att den blir i överensstämmelse med Guds uppenbarelser”. Inte i överensstämmelse med svensk lagstiftning då?

Pennan: Om jag får skju. . .

Tändstickan: Och vad säger du om det här: ”En muslim arbetar på att bygga upp sociala institutioner som avspeglar Guds vägledning.” Tänker ditt parti bygga sociala institutioner som avspeglar 600-talet på Arabiska halv. . . ?

Pennan: Om jag får skjuta in. . .

Linjalen: (lugnt) Var och en får själv bestämma sin tro. Det står i vårt partiprogram.

Tändstickan: Men hur definierar du då det kollektiv du vill ge minoritetsstatus? Vad är minsta gemensamma nämnare?

Pennan: Om jag får skjuta in. Här i Sverige stiftar riksdagen lagar. Och mitt parti kommer aldrig att. . .

(Publiken buar)

Suddgummit: Ordning! Ordning!

(Bladet drar ner Tändstickan i stolen)

Halsduken: Om nu riksdagen stiftar lagar varför har ni då inte stiftat en patienträttighetslag?

Bladet: Vad var det jag sa?

Pennan: Vi tar sjukvården på största allvar. Vi har en patientlag. . .

Halsduken: (vasst) Det var inte det jag sa. Jag sa en patienträttighetslag.

(En förtjust ilning far genom Tändstickans kropp. Vilket temperament!)

Suddgummit: Det är Linjalen som har ordet. Vill publiken vara så vänlig och. . .

Halsduken: (till Linjalen) Ditt parti har inte heller en patienträttighetslag på sitt program.

Linjalen: Vi har ett långt avsnitt om sjukvården i vårt partiprogram. Vi vill. . .

Halsduken: Jag sa patienträttighetslag. Vet du vad individuellt utkrävbara rättigheter är?

Bladet (suckar) Det har spårat ur. Ska vi gå?

Tändstickan: Vet du vad Halsduken talar om?

Bladet: Nej.

Vanten: Inte jag heller. Det svenska valet är rena skämtet. (reser sig häftigt) Hur skulle det vara om alla partier steg åt sidan och gjorde som tunisierna. . . (publiken stirrar oförstående)

Shariadok 1: Vi är i Sverige.

Suddgummit: Ordning.

Vanten (pekar på Linjalen och Pennan): Stig åt sidan. Gör som i Tunisien. . .

Shariadok 1: Fattar du inte. Vi är i Sverige.

Vanten: Och Sverige är på väg åt helvete. Tack vare landets politiker. Ni politiker har förvandlat er till en sällskapsklubb. Ni har gjort politiken till en försörjningsinrättning.

Pennan: Det var det oförskämdaste. Vi jobbar faktiskt väldigt hårt i riksdagen. Vi. . .

Vanten: Och vad har ni gjort med Sverige?

Pennan: Vi har inte haft regeringsmakten än. . .

Shariadok 2: Och det kommer ni aldrig att få. (högljutt instämmande)

Suddgummit: Ordning!

Vanten: Vi behöver ett nytt valsystem.  

Linjalen: Sverige behöver ett nytt riksdagsparti. Det är därför vi ställer upp. . . (rungande applåd)

Suddgummit: Ordning!

Vanten: Formen. Det handlar om formen. Och ni kommer inte med något nytt. Ni kör samma listsystem som de andra riksdagspartierna. Ner i jorden med er allihop. Rubb och stubb. Plöj ner er. Vi behöver friskt grönt gräs, inte. . .

Pennan: Vi är faktiskt här för att diskutera innehåll inte. . .

Vanten: Det är vi som ska bestämma vilka ledamöter som ska sitta i riksdagen, inte något jäkla partikansli. Vad är det för demokrati att skicka ut listor med en massa namn på som man aldrig hört talas om? Vi behöver enmansvalkretsar så man vet vilken riksdagsledamot man ska vända sig till när livet hakar upp sig.

Halsduken: Jag håller fullständigt med talaren.

(Tändstickans hjärta gör volter)

Suddgummit: Ordning.

Vanten: Gör som i Tunisien.

Shariadok 1: Det var då själva. . .

Vanten: Jasminrevolutionen. Som började december 2010. Var du född då?

Suddgummit: Uppträd korrekt om jag får be.

Vanten: Du får be hur mycket du vill. Den här debatten är en förolämpning. Fattar du inte? Innan man kommer så långt som till debatt mellan två partier bör det vara en öppen debatt mellan ett partis kandidater i en enmansvalkrets så att väljarna kan känna dem på pulsen. Konkurrens. Konkurrens mellan kandidaterna i det egna partiet. Så vi blir av med alla stolpskott som sitter i riksdagen.

Suddgummit: Ordning!

Halsduken: Men låt talaren tala till punkt. Det här är ju riktigt intressant.

Pennan: Nä, nu går det för långt. Jag är här för. . .

Linjalen: Åhörarna är här för att lyssna på mig. . .

Halsduken: Och hur vet du vem jag är här för att lyssna på?

Shariadok 1: Jag är i alla fall inte här för att lyssna på dig.

Suddgummit: Ordning!

Vanten: Stig åt sidan båda två. Tunisiska folket tvingade bort diktatorn. Det kommer aldrig att hända i Sverige. Folk är för mätta och belåtna i Sverige. Sitter hellre dästa framför TV:n, datorn, mobilen, paddan i stället för att gå ut och demonstrera för ett nytt valsystem och helt nya riksdagspartier.

Shariadok 1: Vi sitter här. Har du missat det?

Vanten: Det tunisiska folket gav sig inte. I oktober 2011 hölls de första demokratiska valen till ett konstitutionsråd som skulle ta fram en demokratisk grundlag. Men det var Muslimska brödraskapets tvilling Ennahda som vann valet och de ville inte frigöra sig från sin totalitära ideologi. Demokratiprocessen höll på att kollapsa.

Linjalen: Vad har det med Sverige att göra? Vad Sverige behöver är ett helt nytt riksdagsparti. Det sa du ju själv alldeles nyss. (applåd)

Vanten: Jag talade i plural. Nya riksdagspartier. Nytt alltihop. Det som hände i Tunisien har väldigt mycket med Sverige att göra.

Suddgummit: Nu får det vara nog!

Vanten: Jag har också fått nog. Av svenska politiker. Det tunisiska folket demonstrerade. Ordentligt. Lite väl oordentligt, för att vara exakt. Landet stod på randen till inbördeskrig.

Pennan (till Suddgummit): Jag är här för att debattera med Linjalen.

Vanten: Lyssna på mig. Då klev civilsamhället in. Fyra olika sektorer inom civilsamhället bildade Tunisiens nationella dialogkvartett. Regeringen avgick. Politikerna lät en teknokratisk övergångsregering skriva en ny grundlag. Vad jag ville säga är att de tunisiska politikerna hade vett på att stiga åt sidan. (till Linjalen och Pennan) Stig åt sidan. Strunta i valet. Vi behöver en teknokratisk övergångsregering som skriver en ny grundlag och ger oss ett nytt valsystem och. . .

Suddgummit: Nu är det du som stiger åt sidan. Ut! Jag ringer efter ordningsvakterna! Ut!

Vanten: Lugn, lugn. Jag kan ta mig ut på egen hand. (kryssar sig ut ur bänkraden, Bladet och Tändstickan följer solidariskt efter, Tändstickan innerligt glad att det var Vanten som blev utkastad den här gången, noterar hur Halsduken följer dem med ögonen)

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Malmö stad struntar i hedersförtrycket. Jag ställde en rak fråga om research bakom utställningen Modest Fashion och om Malmö stads kunskap om islamisk finans och fick svar att det är en demokratisk rättighet att klä sig som man vill

Tjänstemannen Attila redovisar i nedanstående svar inte någon research bakom Malmö museers utställning Modest Fashion. Han talar om tolkning. Det är två olika saker. Det bör en offentlig tjänsteman ha kunskap om. Och han nämner inte ett ord om islamisk finans.

Hej Mona!

Modest Fashion är en modeutställning som visar flera olika plagg och utstyrslar. Utställningen har tagits fram i ett samarbete med Tillskärarakademin där studenter tillsammans med 8 unga Malmökvinnor tolkat Modest Fashion vilket resulterat i 12 unika outfits. Alla medverkande har varit en del av processen, från design till innehåll och formgivning av utställningen.

Det är en demokratisk rättighet att klä sig och se ut som man vill. Som jag skrev tidigare skiftar stilen utifrån personens bakgrund, livsåskådning och personliga preferenser. Det är alltså inte en stil som bara bärs av muslimska kvinnor.

Vill du veta mer om bakgrunden till utställningen och hur processen har sett ut kan du kontakta utställningschef Josefine Floberg. Hon är på semester nu men är tillbaka den 15 augusti. Du når henne via mejl på XXXXXXXXX

Vänligen
Attila
v. Attila Rostoványi
Kulturförvaltningen/Malmö Culture Department
Malmö Museer/Malmö Museums
Stabschef/Head of staff

 

Malmö stad besvarar inte min fråga om vilken research som ligger bakom Malmö museers utställning Modest Fashion. I stället får jag av stabschefen en reklamtext med tillägget att Malmö stad självklart tar avstånd från alla typer av hedersrelaterat våld och förtryck. Om Malmö stad verkligen tar avstånd från hedersförtryck hade utställningen aldrig kommit till stånd

Det här mejlet skrev jag till Malmö stad:

Skickat: den 18 juli 2022 19:30
Till: Malmöstad <malmostad@malmo.se

Ämne: Utställningen Modest Fashion Malmö museer

Vilken research ligger bakom Malmö museers skandalösa utställning Modest Fashion? Ovanstående bild visar forskaren Devin Rexvid, Stockholms universitet.

Jag har på min blogg purdahbloggen.se sedan 2016 skrivit om hijab, om den stenhårda sociala kontrollen, om vad som händer flickor/kvinnor som vägrar beslöja sig. I inlägget om Malmö museers utställning har jag saxat ur ett par tidigare inlägg där jag beskriver hur Islamic finance ligger bakom global modest fashion-industrin och att bakom denna finansiering döljer sig fascistiska Muslimska brödraskapet. Nyligen har Säpo uppmärksammat farligheten i att låta aktivister inom Muslimska brödraskapet driva religiösa friskolor.

Jag begär att Malmö stad redovisar vilken research som ligger bakom utställningen Modest Fashion. Den utställningen är som om Malmö stad under 1930-talet skulle ha en utställning om nazisternas symboler.

Mona Lagerström fil dr
adress

https://purdahbloggen.se/2022/07/18/malmo-museer-har-en-utstallning-om-muslimska-brodraskapets-uniformspersedel-hijab-som-ska-likstallas-med-nazisternas-hakkors/

———————–

Den här reklamtexten fick jag som svar av Attila Ti V. Rostovanyi med kopia till Kulturförvaltningen Malmö museer:

Hej Mona!

Tack för dina synpunkter och hänvisningar.

Mitt svar:

Hej
Jag bad inte om en reklamtext. Jag begärde information om vilken research som ligger bakom utställningen Modest Fashion. Nu begär jag svar på vilken kunskap har Malmö stad om islamisk finans som ligger bakom global modest fashion-industrin?

Om Malmö stad verkligen tar avstånd från hedersförtryck hade utställningen aldrig kommit till stånd.

Hälsningar
Mona Lagerström fil dr

Malmö museer har en utställning om Muslimska brödraskapets uniformspersedel hijab, som ska likställas med nazisternas hakkors

Malmö museer har en utställning om global modest fashion. Man skriver:

Den globala marknaden för Modest Fashion beräknades öka till 368 miljarder dollar under 2021, vilket skulle bli en ökning med 51 % sedan 2015.
Antalet sökningar på Pinterest avseende Modest Fashion ökade det första kvartalet 2019 med 500 %.
Sveriges största influenser för Modest Fashion Imane Asri har ungeför 160 000 följare på instagram. Hon vann priset för årets look på elle-galan 2020.

I det här blogginlägget 24 januari 2020 skriver jag om global modest fashion och nämner just influensern Imane Asri. Jag saxar:

World Hijab Day 1 februari – Stora nazistskynkedagen
”Men först några ord om MB:s fana, hijab, som signalerar graden av ett lands islamisering. Det passar bra, eftersom det snart är World Hijab Day, en dag jag skriver om i det här blogginlägget, då fundamentalister över hela världen är i full färd med att sprida PR för bärandet av hijab. Jag skriver om två kvinnor numera boende i USA som växte upp i konservativa islamiska familjer i Indien och Egypten men aldrig beordrades att beslöja sig och hur de uppmanar kvinnor i USA att inte beslöja sig 1 februari. De säger att en person som tillverkade sjalar i New York 2013 kom på idén med World Hijab Day.

Med hjälp av saudiska oljemiljarder har MB sedan 1960- 1970-talen över hela världen spridit att bärandet av hijab är en religiös plikt, vilket andra religiösa ledare som står för en reaktionär tolkning av islam inte varit sena att haka på. För Sverige i år se exempelvis det här uppropet och det här uppropet som gäller shia och moskén i Järfälla, som sägs vara Irans förlängda arm i Sverige. Nima Dervish har, förgäves, beskrivit hur moskén bjudit in demokratifientliga talare.

På Elle-galan januari 2020 utsågs Imane Asray iförd hijab till vinnare av Årets look. I intervjun säger hon ”Detta är ett kvitto på att det är mer än på tiden att vi börjar normalisera hijaben i modeindustrin. Mode är till för alla.” Hon kallar sin stil ”Scandi-modest-chic”. Hon ombeds förklara vad modest fashion är. ”Det är ett begrepp för mode som innefattar mindre åtsittande plagg, mycket vanligt bland muslimska kvinnor (även män) som önskar klä sig på ett sätt som uppfyller deras andliga och stilistiska krav på grund av religiös tro eller personliga preferenser.”

Muslimska brödraskapet ligger bakom islamisk finans som ligger bakom en hårdsatsning på modest islamic fashion, se det här blogginlägget 31 augusti 2017 där jag skriver om hur Yasri Khan bedriver intensiv lobbyverksamhet för islamisk finans. Islamic fashion är en global politisk verksamhet. Islamisk finans beskrivs bland annat i den här boken av den amerikanske journalisten Robert Dreyfuss:

Så här skriver jag:

World Islamic Economic Forum (WIEF) ingår mängder med islamiska banker. En av WIEF:s sponsorer är Organisation of Islamic Cooperation (OIC) som säger sig vara ”the collective voice of the Muslim world” och som ligger bakom Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna baserade på sharia och som också låg bakom handelsbojkotten mot Danmark i samband med Muhammedteckningarna. Yusuf al-Qaradawi var med och grundade OIC. Inte ens Vatikanen kan påstå att de är den kristna världens kollektiva röst. Ett område som WIEF under 12th WIEF Forum augusti 2016 (punkt 3) säger sig vilja utveckla är det de kallar ”modest fashion industri”, alltså hijab, niqab, burka och liknande ”anständig” klädsel för kvinnor och småflickor. I den här artikeln i The European om mötet i augusti nämns att WIEF vill utveckla the global modest fashion industri.

Notera att de båda grupperna i Sverige och Imane Asray använder begreppet hijab, som har samma betydelse som purdah – avskildhet, kvinnors inlåsning.

Men svenska politiker och journalister envisas med att använda det opolitiska ordet slöja.

Så länge politiker, universitetsfolk och journalister döljer den totalitära politiken bakom hijab döljer de barnslaveriet som existerar i Sverige, ett barnslaveri jag skrivit om i åtskilliga inlägg. Ett barnslaveri som är en skam för Sverige.

De döljer också judefientligheten.

Och plaggets viktiga symbol att demonstrera hur långt ett land islamiserats. Jämför fascisternas symbol och nazisternas hakkorsflaggor.”

Redan 2017 skrev jag om islamisk finans fenomenet global modest fashion i det här långa blogginlägget riktat till dåvarande statsminister Stefan Löfven inför regeringsförklaringen och som handlar om islamisk finans, Yasri Khan,

Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR), och Malcolm X, jag saxar:

”I det här inlägget beskriver jag uppkomsten av bankväsendet islamisk finans i Egypten och Saudiarabien, alltså banktjänster baserade på sharialagar, hur islamisk finans är grunden till Muslimska brödraskapets globala maktställning, hur Muslimska brödraskapet stärktes i Kuwait när kungahuset införde islamisk finans i landet och avslutar med SMFR:s generalsekreterare Yasri Khans planer på att införa islamisk finans i Sverige och stärka det han kallar den muslimska medelklassen.

Vidare:
Den 27 januari 2017 skriver Yasri Khan på Facebook att han av Malaysias ambassadör Norlin Othman bjudits in till hennes privata residens och att han, ambassadör Othman, attachén för det malaysiska näringsdepartementet samt World Islamic Economic Forums ordförande Tun Musa Hitam och generalsekreterare Tun Sri Dato’ Ahmad Fuz Haji Abdul Razak diskuterade ”islamisk ekonomi och halalindustri, muslimska situationen gällande ekonomiskt entreprenörskap, sysselsättning, arbetsmarknad och marknadsmöjligheterna i Sverige.”

Hitam är före detta vice premiärminister i Malaysia och före detta FN-ambassadör, Razak är före detta chef för Malaysias UD.

World Islamic Economic Forum (WIEF) ingår mängder med islamiska banker. En av WIEF:s sponsorer är Organisation of Islamic Cooperation (OIC) som säger sig vara ”the collective voice of the Muslim world” och som ligger bakom Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna baserade på sharia och som också låg bakom handelsbojkotten mot Danmark i samband med Muhammedteckningarna. Yusuf al-Qaradawi var med och grundade OIC. Inte ens Vatikanen kan påstå att de är den kristna världens kollektiva röst. Ett område som WIEF under 12th WIEF Forum augusti 2016 (punkt 3) säger sig vilja utveckla är det de kallar ”modest fashion industry”, alltså hijab, niqab, burka och liknande ”anständig” klädsel för kvinnor och småflickor. I den här artikeln i The European om mötet i augusti nämns att WIEF vill utveckla the global modest fashion industry.

Yasri Khan skriver vidare om besöket hos ambassadören: ”Saker som lyftes upp var bland annat hur man skulle kunna utveckla islamisk finans, bidra till ökad sysselsättning, bidra till affärsmöjligheter, underlätta för etiskt nyföretagande bland muslimer och ekonomiska möjligheter på sikt och i närtid.”

Yasri Khan var inbjuden till ambassadören i egenskap av SMFR:s generalsekreterare. Han fortsätter: ”Det var väldigt intressanta diskussioner och samtal som jag kommer bära med mig vidare i mitt arbete inom SMFR samt kul med uppbackning av en så stor organisation som WIEF.”

SMFR får alltså bidrag av MUCF i egenskap av barn- och ungdomsorganisation. Hur islamisk finans, entreprenörskap och affärsmöjligheter hör hemma inom SMFR är svårt att förstå. År 2016 beviljades SMFR organisationsbidrag på 1 181 600 kronor för 2017. SMFR beviljades 2016 även av MUCF projektbidrag på 598 600 kronor för projektet ”Beväpnad med kunskap”. SMFR beviljades bidrag för ”arbete med att öka muslimska ungdomars immunitet mot våldsbejakande ideologier genom kunskap och motkunskap”. Målgruppen är ”främst egna medlemmar men även unga muslimer i allmänhet”.

Vidare:
Islamisk finans har sin begynnelse i Egypten. Redan under Nassers tid startade en egyptisk bankir utbildad i Tyskland, Ahmed al-Najjar, år 1963 Mit Ghamr Bank. Officiellt tog han avstånd från de militanta islamisterna men han hade nära band till Muslimska brödraskapet, skriver Dreyfuss, och återger vad Hassan al-Bannas bror Jamal al-Banna skriver i ett Förord till Najjars opublicerade memoarer: ”Den största skillnaden mellan dr Najjar och [andra] ekonomer … är att han inte ser islamisk ekonomi som en vetenskap eller ett ämne ägnat för studier utan som ett medel att väcka muslimer, och en metod för deras väckelse. Därför ser han ’islamiska banker’ enbart som en bas för sin missionsverksamhet.” Najjar själv skrev att skälet till att han startade den första islamiska banken var för att ”rädda den islamiska identite­ten som höll på att tyna bort i vårt samhälle … inför förberedelsen för övergången till marxismen.” I memoarerna attackerade han Nasser och klagade över det faktum att egyptierna ”skämdes för islam och var stolta över socialismen eller nationalismen”. Han kunde i Nassers Egypten inte offentligt uttala sig om målet med sin bank (s. 178, 179).

Dreyfuss skriver att Muslimska brödraskapet var djupt involverade i Najjars bank, att många medlemmar investerade i hans verksamhet och att det 1967 stod klart att Muslimska brödraskapet i princip tagit över banken, vilket medförde att den tvingades stänga ner. När banken gick som bäst hade den nio filialer och 250 000 kunder. Najjar for till Sudan och välkomnades av Muslimska brödraskapet i landet, for vidare till Tyskland, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Malaysia och spred de följande tre decennierna sitt budskap om islamisk finans över hela världen.

Najjar övertalade den saudiska prinsen Mohammed al-Faisal (1937–2017) att satsa på islamisk finans och år 1976 la prinsen grunden till islamisk finans med banken Faisal Islamic Bank of Egypt (FIBE), en bank som, enligt Dreyfuss, gav Muslimska brödraskapet ett uppsving och spelade en central roll i islamiseringen inte bara av Egypten utan i hela regionen och så småningom internationellt med sitt globala nätverk av islamiska banker samlade under multimiljardverksamheten the Faisal Group.

Islamisk finans var av avgörande betydelse för Egyptens islamisering, skriver Dreyfuss, traditionella banker utmålades som ogudaktiga, oislamiska eller judiska. De islamiska bankerna dirigerade medel till moskéer, till småföretagare. Muslimska brödraskapet opererade i det fördolda och skapade mängder med företag. Sammanhållningen var stark.

Prins Faisal var inte medlem i Muslimska brödraskapet, saudiska kungafamiljen var noga med att hålla distansen samtidigt som de utnyttjade Brödraskapet i sin utrikespolitik. I stället vände sig Faisal till medlemmar i landets religiösa etablissemang, som Egyptens stormufti, för att skaffa sig legitimitet.

Anwar Sadat gav banken statligt stöd, garanterade att den inte skulle komma att nationaliseras, garanterade att den skulle få vissa skattelättnader, att den skulle kunna bedriva sin verksamhet utan insyn. Det var inte landets finansminister, skriver Dreyfuss, som fick igenom tillståndet i parlamentet utan ministern för religiösa frågor. Till och med vänsterparlamentariker röstade igenom förslaget eftersom de var rädda för att verka ”rösta mot Allah” (s. 165).

I bankens ledning satt bland andra Qaradawi och Yusuf Nada, en nyckelperson när det gäller finansieringen av Muslimska brödraskapets verksamhet i väst. Qaradawi och Nada var senare med och grundade Muslimska brödraskapets bank Al-Taqwa Bank. Den blinde schejken Oman Abdel Rahman, som 1981 utfärdade en fatwa att det var korrekt att döda Anwar Sadat, mannen som hjälpte CIA att rekrytera martyrlängtande heliga krigare till Afghanistan för att strida mot Sovjets trupper och som senare immigrerade till USA och fängslades för samröre med bombningen av World Trade Center i New York 1993, och som i början av 2017 dog i USA-fängelset, satt också i ledningen.

Efter mordet på Sadat 1981 begärde Egyptens säkerhetspolis att prins Faisal skulle avlägsna bland andra Qaradawi och Nada från banken. Men skadan var redan skedd, skriver Dreyfuss. Prins Faisals bank hade bidragit till att institutionalisera den islamistiska väckelsen i Egypten, med sin undervegetation av mer eller mindre våldsamma grupper. I Iran hade ayatolla Khomeini med sin version av islam tagit makten. De av USA och saudierna uppbackade jihadisterna var i full gång i Afghanistan och islamismen hade blivit den ultimata ideologin för aktivister från Nordafrika till sovjetiska Centralasien.

I samband med oktoberkriget 1973, då Egypten och Syrien angrep Israel, utfärdade de oljeproducerande ländernas samarbetsorgan OPEC ett oljeembargo mot länderna som stöttade Israel med påföljande oljekris och ett fyrdubblat oljepris. Saudiarabien badade i pengar och använde miljarderna till att ”bygga ett proamerikanskt imperium av islamiska banker och finansiella institut i Egypten, Sudan, Kuwait, Turkiet, Pakistan och på andra platser. Det var”, skriver Dreyfuss, ”sammansmältningen av Muslimska brödraskapets ideologi och islamisk finans som till slut gav den islamistiska högern [right-wing Islamism] en raketskjuts och gjorde den till en världsomspännande maktfaktor” (s. 167).

Robert Dreyfuss tecknar en schematisk bild av den finansiella hierarkin med Saudiarabien, Kuwait, Qatar, schejker, prinsar, emirer överst, sedan kommer Muslimska brödraskapet och islamisk finans och därefter undervegetationen med våldsverkare, självmordsbombare, terrorister. Västerländska banker var mer än villiga att gå samman med islamisk finans och hjälpte till att förändra hela Mellanöstern, skriver han. År 2004 fanns det 270 islamiska banker. [Dreyfuss bok publicerades 2005.]

Gemensamt för försvararna av islamisk finans är motståndet mot socialismen, nationalismen och sekularismen. Det fanns försvarare som till och med hävdade att det står i Koranen att kapitalismen är Allahs påbud. Gemensamt är också att de islamiska bankerna tog in shariateologer och shariajurister, ulama, i sina styrelser för att ge bankerna legitimitet, vilket medförde att islams utvalda prästerskap inte bara gavs generösa tillfällen att leva ett liv i överflöd med flygresor i privatplan, lyxhotell och lyxrestauranger utan också fick ansenlig politisk makt, eftersom bankerna bidrog till att sprida politisk islam. Islamisk finans stärkte tre grupper, skriver Dreyfuss: välbärgade konservativa, islamistiska aktivister och högerorienterade shariajurister (s. 181).”

18 juli 2022

Mona Lagerström fil dr