Alla inlägg av Mona Lagerström

Än en gång: Det går inte att föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige

Jag har i många år skrivit om vad hijab symboliserar. Mängder med blogginlägg. Och en bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Mitt intresse är flickors och kvinnors rättigheter. De flesta blogginlägg handlar om Muslimska brödraskapets politiska tolkning av islam. Nyligen har jag skrivit fyra inlägg om Bulletins ledarskribent Per Gudmundsons efterlysning av ett vuxet samtal om islam.

Allt i de fyra inläggen kokar ner till är detta: En journalist på Hallandsposten skriver till mig:

”Du skriver exempelvis att Abdi är kapabel att döda sin egen son. Vad för grund har du till den anklagelsen?”

26 april 2021

Mona Lagerström fil dr

Nora Abdou heter en av de fräna motståndarna till ett vuxet samtal om islam i Hylte, en av alla dessa patriarkatets hängivna kvinnliga stöttepelare

Respect mohamed, skriver Nora Abdou på sin profilbild på Facebook. Jag säger: Respektera svensk lag, respektera svensk jämställdhet, respektera allas likhet inför lagen. Respektera att små barn inte ska indoktrineras in i en kvinnofientlig och demokratifientlig tolkning av islam. Respektera att flickor, likaväl som pojkar, i Sverige ska ha rätt att själva forma sitt liv. Respektera att små flickor inte ska bära shariadok och vara reklampelare för föräldrarnas demokratifientliga tolkning av islam som säger att sharia står över svensk lag.

Hijabisten Nora Abdou

har varit en flitig debattör i diskussionsforumet i Hylte, främst som språkrör för Abshir Mohamed Abdi, men också för hijabister: ”XXX ni som ser kvinnor som förtryckta för att vi bär hijab och nedvärderar oss och vårt självbestämmande. Måste bara fråga är nunnor accepterade i ert synsätt? Eller är de också förtryckta?”

Bloggavsnittet handlade om små flickor. Flickor bär inte nunnedok i Sverige.

Hon skriver att hennes dotter på 1,5 år gråter när hon inte får bära hijab. ”När jag vägrar gråter hon, ska jag låta henne gråta för att rasisterna och nazisterna ska bli nöjda? Sköt ditt eget, gå naken om du vill jag bryr mig inte om vad du gör, låt var och en göra som de själva vill.”

Här är Nora Abdous senaste: ”skillnaden här är ju att Abshir inte är en offentlig person utan en privatperson som har rätt att leva hur han vill. Ni är måna om barnen säger ni men hänger ut deras bilder för allmän åskådning av elaka vuxna.”

Vi som vill att hijab på barn ska förbjudas är måna om att de små flickorna ska ha rätt att som vuxna leva sitt liv och inte redan i småbarnsåldern med hjälp av en tygbit stuvas in i en underordnad slavposition.

Själv har Nora Abdou barn på sin profilbild med texten Respect mohamed. En ny generation med samma bakåtsträvande ideal som mamman?

Hon skriver också detta: ”Kan ju i alla fall informera dig som är admin och som inte följer reglerna ang olaga integritetsintrång på diskussions forum att inlägget är anmält hos Hyltepolisen av Abshir i fredags.”

Den manliga barnskötaren Abshir Mohamed Abdi har ändrat sin profil på Facebook och är nu inte längre barnskötare.

Politikern Mustafe Ahmed som hela bloggavsnittet handlar om är helt bortsopad.

Det är dags att sluta prata om patriarkatet som något enbart män värnar om.

25 april 2021

Mona Lagerström fil dr

Det går inte att föra ett vuxet samtal om olika tolkningar av islam i Sverige, i alla fall inte i Hylte

Det har kommit till min kännedom att diskussionens vågor har gått höga i Hylte efter det att jag publicerade mitt senaste blogginlägg om en ung socialdemokratisk man, med ursprung i Somalia, som på Facebook spridit att ”otrogna” ska brinna i helvetet och lagt ut ett citat ur en arabisk/engelsk version av Koranen där det inom parentes, alltså ett tillägg som inte finns i originalversionen av Koranen, står att kvinnor ska täcka sig helt och bara visa ögonen, helst bara ett öga. Mannen var också ordförande i SSU. När hans aktiviteter i sociala medier blev kända avgick han med omedelbar verkan från alla sina uppdrag.

Det är inte mannens kvinnofientliga och demokratifientliga inställning som diskuterats i Hylte. Eller att han var SSU:s ordförande, eller att han valts in i kommunfullmäktige. Det folk i Hylte har hängt upp sig på är att jag från Facebook kopierat bilder på en man i Hylte, vars namn anges, och småflickor i hijab. Hur kan man göra något så fruktansvärt som att hänga ut en man och hans familj? heter det, ”sjukt att hänga ut en man med sina barn”, ”sina helt oskyldiga barn”, ”ser muslimer som ett slags ont kollektiv”.

Hijab är inget oskyldigt klädesplagg. Hijab signalerar att sharia står över svensk lag. Hijab signalerar att en 9-årig flicka är giftasvuxen. Flickor/kvinnor mördas för att de vägrat bära hijab. Hijab hör inte hemma på små barn.

24 april 2021

Mona Lagerström fil dr

Del 4 Per Gudmundson, Bulletin, efterlyser ett vuxet samtal om islam. Hanna Stjärne: Det är ditt ansvar. Du har inte tagit det ansvaret. I stället har du låtit Muslimska brödraskapet, det största hotet mot demokratin, utnyttja SVT som sin propagandakanal. Här är konsekvenserna av SVT :s agerande

Fortsättning från föregående inlägg om att det är dags för SVT att spränga sönder ordet islam och granska varje flaga. Det här inlägget är jättelångt, en hel uppsats. Flagan mina inlägg handlar om är Muslimska brödraskapets totalitära tolkning av islam. I de föregående inläggen i den här serien beskriver jag hur SVT har varit vidöppen för ett antal påverkansoperationer från Muslimska brödraskapets sida och hur framgångsrik påverkansoperationen 3 mars 2017 var, som sänkte den första officiella kartläggningen av Muslimska brödraskapets svenska gren författad av Magnus Norell (red.), Aje Carlbom och Pierre Durrani.

En kartläggning beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vars uppdrag det är att värna om demokratin. Vilket också är SVT:s uppdrag.

I det här inlägget skriver jag om konsekvenserna de senaste fyra åren av MB:s framgångsrika påverkansoperation i mars 2017 och frågar dig Hanna Stjärne: Hur ser fortbildningsplanen för SVT:s samhälls- och nyhetsjournalister egentligen ut? Finns det över huvud taget någon fortbildningsplan? Ingår kunskap om olika tolkningar av islam i SVT:s fortbildningsplan? I synnerhet tolkningar som strider mot den svenska demokratin? Ingår träning i det som Bulletins ledarskribent Per Gudmundson 20 mars efterlyser: ett vuxet samtal om islam? Vilken förmåga har du själv att föra ett vuxet samtal om islam?

Jag kan redan här avslöja att Anders Holmberg, varken när han i Agenda intervjuade inrikesminister Mikael Damberg (S) om politisk islam efter terrorattacken i Wien eller i sitt nuvarande program 30 minuter, när han återigen intervjuar Mikael Damberg och partisekreterare Richard Jomshof (SD) om islam, kan föra ett vuxet samtal om islam, vilket jag återkommer till längre fram i det här inlägget. I slutet av inlägget skriver jag om den socialdemokratiska politikern Mustafe Ahmed i Hylte och hur hans kvinnofientliga citat på Facebook ur en saudiarabisk variant av Koranen och hans uppfattning att ”otrogna” ska brinna i helvetet orsakade en storm på Facebook som fick honom att med omedelbar verkan lämna alla sina politiska uppdrag.

Hanna Stjärne: Hur ser SVT:s fortbildningsplan egentligen ut för samhälls- och nyhetsjournalisterna?

Sverige i dag ser inte ut som Sverige för 40 år sedan. Men det märks inte på SVT:s journalister. Som framkommer av de tidigare inläggen har Muslimska brödraskapet i fyra decennier bedrivit ett intensivt och målmedvetet påverkansarbete i syfte att göra sin totalitära tolkning av islam till den allenarådande tolkningen i Sverige och framställa sig själva som islams talespersoner, vilket är en katastrof för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter och för den sociala sammanhållningen i Sverige. Jag har i åtskilliga inlägg markerat att Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna

var influerad av diktatorerna Benito Mussolinis och Adolf Hitlers

totalitära styre där de förkastade den västerländska demokratin, det parlamentariska systemet, de individuella fri- och rättigheterna, pressfriheten, rättsväsendet och krävde att landets invånare underkastade sig deras nya världsåskådning, tron på den starka ledaren och deras ambition att skaffa sig inte bara herravälde över landets invånare utan också världsherravälde. För Mussolini var staten allt. För Hitler var staten bara höljet, innehållet var allt, och innehållet var blodet, det rena blodet, den rena rasen.

Jag ska kanske tillägga att Benito Mussolini under 1920 talet beundrades både av italienarna och av europeiska politiker. Italien stod på randen till ett inbördeskrig mellan socialister/kommunister och fascister när han kom till makten 1922 och han lyckades genom odemokratiska metoder få i det närmaste slut på det utbredda våldet. Han krossade vänsterrörelserna och sammanförde de olika dittills självständiga fascistiska kampgrupperna i en toppstyrd milis med överbefälhavare, grader och uniform.

Viktigt i det här sammanhanget är också skräcken hos många europeiska regimer, industriägare, storgodsägare, bönder och småköpmän att Lenins revolution i Ryssland skulle sprida sig till deras länder. Det går inte att diskutera Mussolinis och Hitlers våldsaktioner och framgångar som den starka enväldiga ledaren utan att ta med Lenins enorma inflytande över de europeiska vänsterrörelserna och deras våldsaktioner. Lika viktigt är första världskrigets slut 1918, mängden med krigsveteraner och missnöjet både i Italien och Tyskland med fredsvillkoren.

Hassan al-Banna var 22 år när han 1928 grundade Muslimska brödraskapet i kungariket Egypten, som varit ett brittiskt protektorat och där det brittiska inflytandet fortfarande var starkt. Mussolini blev Italiens ledare sex år tidigare 1922. Han ska ha varit en skicklig retoriker och höll mängder med tal inför stora åskådarmassor. Hans Fascismens doktrin, författad tillsammans med filosofen Giovanni Gentile, skrevs 1927 men publicerades första gången 1932. Hitler var också en skicklig retoriker och höll mängder med tal inför stora åskådarmassor. Hans Mein Kampf del 1 publicerades 1925, del 2 kom 1926. Hitler blev Tysklands ledare 1933.

Hassan al-Banna följde i Egypten de två diktatorernas framgångar i Europa och sammansmälte deras vyer om en ny världsåskådning som vände ryggen åt demokratin till en egen totalitär världsåskådning baserad på en politisk tolkning av islam.

Hanna Stjärne: När du läser om konsekvenserna av MB:s framgångsrika påverkansoperation 3 mars 2017 ha då dessa två diktatorers avbildade verk i bakhuvudet där Mussolini och Hitler presenterar sina egenhändigt uppfunna nya världsåskådningar som ska ersätta den västerländska demokratin. Så att du inser allvaret i Muslimska brödraskapets påverkansoperationer.

Muslimska Brödraskapets motto är: Koranen är vår lag. Hassan al-Banna sa om sin rörelse i en skrift som hänvisar till både Mussolini och Hitler:

Vi erkänner inget styre som inte respekterar islams principer, vi erkänner inget styre som inte hämtat sina lagar och regler från islam, vi stödjer inga sådana politiska partier, vi erkänner inte de traditionella system vars lagar har påtvingats oss av ”intellektuella” och fiender till islam. Vi strävar efter pånyttfödelsen i sin helhet av det islamiska sättet att leva och vi kommer att agera i syfte att etablera det islamiska styret baserat på islams principer.

Med andra ord: islam och politik är oupplösligt förenade.

Det är detta Mahmoud Aldebes

odemokratiska brev om särlagstiftning, ”Det glömda minoriteten”, till riksdagspartierna inför valet 2006 handlar om, vilket jag skrivit om i de tidigare inläggen. Det är detta alla skriverier om ”islams principer” på svenska, både online och i pappersformat, producerade av Muslimska brödraskapet handlar om. Individen är underkastad kollektivet och kollektivet är underkastat islam, eller närmare bestämt förtruppen som grundat rörelsens svenska gren Islamiska förbundet i Sverige (IFiS). Det är därför det är så viktigt, enligt Muslimska brödraskapet, att varna islams trosfränder för att efterapa de svenska grundlagsskyddade individuella fri- och rättigheterna, det vill säga att leva ”svenskt”, eller annorlunda uttryckt, att bli försvenskade.

Konsekvenserna av Muslimska brödraskapets systemhotande påverkansoperation SVT-nyheter 3 mars 2017 riktad mot en myndighet
Hanna Stjärne:
Tack vare SVT har MB kunnat fortsätta att casha in skattemiljoner till sin separatistiska verksamhet och sitta i orubbat bo, när MSB:s första kartläggning var tänkt att inleda en seriös diskussion, eller om man så vill, ett vuxet samtal om MB:s påverkansoperationer i Sverige. Det saboterade SVT.

Jag kritiserar nyhetsinslaget i det här blogginlägget och det här .

Tack vare SVT har Muslimska brödraskapets olika föreningar med stor framgång kunnat förkasta MSB-studien och klassa den som ”undermålig forskning”.

Sveriges muslimska råd (SMR) (som Helena Benaouda Hummasten var ordförande för i tio år mellan 2004 och 2014), kritiserar MSB-rapporten 24 mars 2017 i SMR:s remissvar Dnr Ku2017/00232/D om ”Värna demokratin mot våldsbejakande islamism”, signerad Nadia Marhri Lodin. Så här låter det: ”Den rapport som publicerades av myndigheten efter det att föreliggande betänkande överlämnades tycks i allt väsentligt vara ett politiskt beställningsverk av enskilda medarbetare med en egen agenda.1 Vi har annars svårt att se hur och varför en myndighet medvetet sprider falska uppgifter om namngivna organisationer och individer, såsom exempelvis Studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief och Sveriges Unga Muslimer.”

Nadia Marhri Lodin skrev i egenskap av vice ordförande i Ibn Rushd tillsammans med Helena Benaouda Hummasten 24 december 2016 artikelnSvD Brännpunkt ”KDU sprider orimliga anklagelser” där de förnekar att Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska brödraskapet.

Dåvarande demokratiminister Alice Bah Kuhnkes (MP) statssekreterare Karin Strandås bjöd 2017 in föreningar från ”muslimska civila samhället” till ett sakråd om ”islamofobi” som ägde rum 30 augusti. Bland deltagarna fanns bland andra Omar Mustafa och Mohamed Temsamani, mannen som i SVT påstod att Mehmet Kaplan tvingades avgå som minister på grund av ”islamofobi”, mannen som är gift med dottern till en av grundarna av MB:s svenska gren. Enligt minnesanteckningar från sakrådet sa ”företrädarna” ”att olika offentliga instanser inte ger det muslimska civila samhället tillräckligt stöd. Denna situation har förvärrats de senaste åren. Några exempel på detta var att kommuner har svårt att samarbeta med muslimska trossamfund samt innehållet i förstudien om Muslimska brödraskapet i Sverige som tagits fram av forskare som anlitats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Man menade att det fanns en utbredd misstänksamhet från det offentliga mot muslimska organisationer som ansöker om bidrag på olika nivåer. Det upplevs även att det hos bidragsansvariga myndigheter finns ett narrativ om muslimska organisationer som förtryckande och antidemokratiska” (s. 4).

I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp kommenterar jag minnesanteckningarna: ”Här sitter företrädare för Muslimska brödraskapet och gnäller över att de kritiseras och statssekreterare Karin Strandås fattar ingenting utan framställer det som om Muslimska brödraskapets islamofascister företräder islams trosfränder och att kritiken är berättigad” (s. 580). Jag kallar sakrådet för galenskap på allra högsta politiska nivå.

Gnället gav rejäla resultat. Alice Bah Kuhnke öste pengar över MB:s aktivister, bland annat till den digitala kunskapsplattformen islamofobi.se i regi av Ibn Rushd och till andra projekt som kunde ha undvikits om SVT hade tagit sitt samhällsansvar och fört ett vuxet samtal om MSB-rapporten i mars 2017. Miljonrullningen till Ibn Rushd kunde ha upphört i mars 2017. Ibn Rushd sitter fortfararande i praktiskt taget orubbat bo.

Inte bara MB:s eget folk ägnar sig åt denna nedsvärtningskampanj utan också, vilket är ännu allvarligare, ämbetsmän i staten, exempelvis de här två professorerna Irene Molina och Mattias Gardell, Uppsala universitet, båda djupt involverade i MB:s svenska gren, det vill säga förtruppen.

Mer om chilenska revolutionären Irene Molina strax. Båda två saknar etisk kompass som ämbetsmän i staten. I det här blogginlägget (scrolla ganska långt ner till rubriken om att Mattias Gardells påverkansarbete för Muslimska brödraskapet bör utredas) skriver jag om deras remissvar daterad 7 april 2017 från Uppsala universitet gällande ”Värna demokratin mot våldsbejakande islamism SOU 2016:92”. Båda två är jäviga. Båda har ett nära samarbete med aktivisterna inom Muslimska brödraskapets svenska gren. Här är tre bilder på Mattias Gardell och Rashid Musa,

mannen som åstadkom den framgångsrika kuppen i SVT mot MSB-rapporten.

Mattias Gardell och Irene Molina borde ha avstått från att yttra sig om MSB-studien. Jag skriver att det är som om Uppsala universitet skulle be två nynazister att yttra sig om en kritisk skrift om nynazister, att deras text bör vara föremål för en granskning av både Uppsala universitet och forskningsministern, att den är full av faktafel. Jag citerar ett långt avsnitt från s. 6 och 7.

Mattias Gardell påstår att han ”tillhör landets ledande islamforskare”, det vill säga islamforskarna som på en blogg 2 mars 2017 kritiserade MSB-rapporten. I det föregående inlägget skriver jag att islamforskarnas kritik är ett akademiskt haveri av gigantiska mått.

Gardell och Molina skriver i remissvaret att MSB-rapporten ”kritiserades av forskarsamhället genom ett tjugotal av landets ledande islamforskare, för att komma med svepande och allvarlig kritik mot utpekade organisationer och personer. Rapporten sades av forskarna såväl helt sakna saklig underbyggnad till stöd för utsagorna, som uppvisar en häpnadsväckande brist på källkritik”.

Det häpnadsväckande är att två Uppsalaprofessorer tillåts agera som Gardell och Molina gör utan att det får några konsekvenser. Det de påstår i remissvaret är att Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief och Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), som nämns i MSB-rapporten, inte har kopplingar till globala Muslimska brödraskapet och att Omar Mustafa och Abdirizak Waberi,

som också nämns i MSB-rapporten, inte är aktiva inom MB:s svenska gren, alltså förtruppen. Mattias Gardell och Irene Molina presenterar de här lögnerna i ett remissvar från Uppsala universitet till en offentlig utredning.

Riksåklagare: Varför tillåts ämbetsmän i staten sabotera demokratin? Det är uppsåtligt sabotage mot demokratin dessa två professorer har ägnat sig åt i åratal. De är förespråkare för en ny världsåskådning som förkastar demokratin. Tänk Mussolini. Tänk Hitler. Tänk Hassan al-Banna. Tänk Lenin. Tänk Stalin. Tänk systemhotande.

De två professorernas agerande är en katastrof för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter som lever i totalitärt styrda parallellsamhällen i Sverige.

En annan ämbetsman i staten som saknar etisk kompass och som, för att slippa fatta beslut om att Ibn Rushd inte bör få bidrag, gömmer sig bakom SVT:s agerande 3 mars 2017, är statsvetarprofessor Erik Amnå.

Han fick av Folkbildningsrådet i uppdrag att granska Ibn Rushd efter all kritik som riktats mot studieförbundet.

Hanna Stjärne: Om SVT hade tagit sitt samhällsansvar så hade Ibn Rushd förlorat rätten till skattefinansierade bidrag utifrån det som står i MSB-studien och Erik Amnå hade aldrig fått en massa pengar för att skriva en rapport.

Helena Benaouda Hummasten och Omar Mustafa

ledde i många år Ibn Rushd som förbundsordförande och förbundsrektor. I det föregående blogginlägget skriver jag om Benaouda Hummastens desperata försök att få MSB att avlägsna rapporten från sin hemsida. Erik Amnå tillhör Equmeniakyrkan och var i många år ordförande för det kristna studieförbundet Bilda. Han hade samarbetat med Omar Mustafa och Helena Benaouda Hummasten och borde inte ha åtagit sig uppdraget. Han var jävig.

Trots att mycket av Ibn Rushds verksamhet bedrevs på arabiska anlitade Erik Amnå inte en arabisktalande person som medhjälpare i sin granskning. Den 4 september 2019, alltså två och ett halvt år efter MSB-studien, presenterade han rapporten När tilliten prövas. Jag kritiserar skrivelsen i det här blogginlägget där jag uppmanar Folkbildningsrådet att riva sönder Erik Amnås rapport.

Erik Amnå upprepar okritiskt den kritik som Ibn Rushd själva riktat mot MSB-studien och beklagar att vissa kommuner har tagit Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis kartläggning på allvar! Erik Amnå avfärdar tre män som värnar om det demokratiska styrelseskicket och hur skattemedlen används till förmån för en nästan 100 år gammal global rörelse som, inspirerad av Mussolini och Hitler, förkastar demokratin.

Amnå kritiserar MSB, alltså en myndighet vars uppdrag det är att försvara demokratin: ”Det är märkligt att myndigheten än idag inte tagit avstånd från rapporten och att den fortfarande finns tillgänglig på deras hemsida.” Han skriver att MSB ”svartmålar svenska organisationer utan belägg” (s. 179). Amnå upprepar Helena Benaouda Hummastens ord.

Det är anmärkningsvärt att en professor inte själv bildar sig en uppfattning om den text han förkastar utan förlitar sig på vad andra säger. Som statsvetare bör han ha goda kunskaper om totalitära ideologier. Biträdande professor Aje Carlbom presenterade i mars 2018 ytterligare en MSB-rapport med den här figuren på s. 28 där FIOE är MB:s europeiska paraplyorganisation och där det klart framgår vilka föreningar som är kopplade till IFiS.

Ibn Rushds inbjudan av talare med en grovt judefientlig retorik
Lika anmärkningsvärt är Erik Amnås ”förlåtande” inställning till Ibn Rushds alla inbjudningar av talare med en grovt judefientlig retorik och att han framställer det som om det skulle röra sig om olycksfall i arbetet, när det handlar om ”bröder” som ingår i den globala rörelsen. Ibn Rushd har tillsammans med IFiS och SUM år efter år bjudit in talare med en retorik som inte hör hemma i en demokrati. Koranen är vår lag, säger Muslimska brödraskapet. I deras skrift Att förstå Islam, projektledare Mahmoud Aldebe, framhåller man att Koranen är ett vetenskapligt verk. I Koranen står det på flera ställen att judar är apors och grisars avkomma. Det är därför inte konstigt att talare som betraktar Koranen som en lagbok skriven av Gud där all världens vetenskap finns samlad uttrycker judefientliga åsikter. Att det med andra ord inte alls handlar om olycksfall i arbetet.

En professor som åtar sig uppdraget att granska ett religiöst studieförbund bör ju ha inhämtat elementära kunskaper om religionens huvudkällor, i synnerhet vad som sägs om judar, eftersom det är just inbjudningarna av antisemitiska talare Ibn Rushd kritiserats för och som bland annat ligger bakom granskningsuppdraget.

Redan 25 mars 2011 kritiserades i DN en inbjudan av Salah Sultan som uttryckt sig kraftigt nedsättande om judar.

Uttrycket att judarna kommer att gömma sig bakom stenar och träd är en urgammal antisemitisk ramsa som sägs härledas från profeten Muhammed och handlar om domedagen och att judarna måste dödas.

Sveriges radio rapporterade 2005 om att kassetter sålts i Stockholms stora moské med samma ramsa, alltså flera år innan Salah Sultan bjöds in. Världen idag rapporterade 23 januari 2012 att Jerusalems mufti rabblat ramsan. Svenska Dagbladet rapporterar 11 maj 2017 att en imam i Danmark sagt ramsan under en predikan och blivit polisanmäld.

Ändå påstår Abdirizak Waberi, som var IFiS ordförande, att han inte kände till Salah Sultans antisemitiska retorik! Det är samma sak som att säga att han inte kan Koranen, trots att Koranen är hans lagbok och att Koranen ligger på hans skrivbord när han intervjuas i Ottar 2006, ”Med koranen i klassrummet”. Han säger att mannen får ha fyra hustrur, eftersom det står i Koranen. Men han vet inte vad det står om judar?

Svenska kommittén mot antisemitism har i åratal kritiserat Ibn Rushds inbjudningar. Det är fullkomligt orimligt att det skulle röra sig om olycksfall i arbetet som Erik Amnå låter påskina och att det skulle räcka med att Ibn Rushd har lovat att bättra sig. Som jag nämnt tidigare är Muslimska brödraskapet en kameleont. De anpassar sin retorik efter omständigheterna och i det här fallet rör det sig om enorma summor från Folkbildningsrådet och lokala myndigheter.

Som jag också nämnt tidigare har Göteborgs stad beslutat att inte ge bidrag till Ibn Rushd och att granskningar visat att skattemedlen använts till löner i direktörsklass. Det lokala partiet Demokraterna har varit drivande och det är nog inte fel att säga att journalisten Sofie Löwenmark, som tidigare var partiets politiska sekreterare, har bidragit till beslutet. Sofie Löwenmark var med och bildade Stiftelsen Docu.nu som granskar jihadister och har återvänt dit.

Socialantropolog Aje Carlbom, Malmö universitet och statsvetaren Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan, som intervjuas i Erik Amnås rapport, kritiserade den omgående på DN Debatt, bland annat för att rapporten inte tar upp Ibn Rushds ekonomiska verksamhet.

Som framgått sågar Erik Amnå Magnus Norells studie som Carlbom medverkade i och anser att den bör avlägsnas från MSB:s hemsida.

Aje Carlbom och Magnus Ranstorp har fortsatt och fortsatt att tillsammans med Försvarshögskolans analytiker Peder Hyllengren

på olika plattformar, se bland annat här och här och här och här och här och här och här, kritisera Folkbildningsrådets hållning. Folkbildningsrådet hänvisar till Erik Amnås rapport och fortsätter att ge miljoner till systemhotande Ibn Rushd. Sveriges kommuner och regioner har inte heller agerat, med påföljd att lokala myndigheter fortsätter att ge Ibn Rushd bidrag. Med hänvisning till Erik Amnås rapport.

Hanna Stjärne: Allt detta arbete, alla dessa nerlagda timmar på att försvara demokratin mot systemhotande Muslimska brödraskapets svenska gren bara för att du inte har sett till att det finns en bastant säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer. Det är knäpp tyst från SVT om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige. Varför tiger SVT om Carlboms, Ranstorps och Hyllengrens allvarliga kritik som de gång på gång upprepat? Ingick du och divisionschef Anne Lagercrantz en pakt med Kitimbwa Sabuni och Rashid Musa

2015 efter skolattacken i Trollhättan då de i ett öppet brev till dig kritiserade SVT:s ordval och kallade det ”rasistiskt”, och hur nöjda de var med SVT:s knäfall, vilket jag skriver om i Del 2?

Evin Rubars Dokument inifrån ”Slaget om muslimerna” sändes 6 december 2009. Varför har du inte sett till att det finns uppföljningar? Den dokumentären handlar ju om kretsen kring stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm, som bara blir starkare och starkare. För en kort tid sedan gjorde DN en stort uppslagen intervju med moskéns Mahmoud Khalfi, medlem i MB:s innersta krets, och förde läsarna bakom ljuset genom att inte förklara vem Khalfi är, att moskén är MB:s högsäte i Sverige och den systemhotande verksamhet moskéns ledning bedriver. I går sände SVT Stockholm ett inslag med en imam från moskén som inte kunde tala svenska!

Efter det att Muslimska brödraskapet terrorstämplats i ett antal arabländer publiceras fler och fler uppgifter om rörelsen. Artiklar och böcker skrivs av forskare och analytiker, dokumentärer sänds. I SVT syns inget av detta. Magnus Ranstorp och Conny C. Lindström

har på Twitter lagt ut åtskilliga dokumentärer på olika språk om Muslimska brödraskapet, både dess historia och verksamhet i olika länder. Varför sänder inte SVT de utländska dokumentärer som finns om MB?

SVT ska i egenskap av public service ligga steget före och informera befolkningen om systemhotande rörelser, i synnerhet skattefinansierade rörelser, men ligger hundra steg efter. Hur står det egentligen till med kunskapen om islam inom SVT? Abdirizak Waberi intervjuas i Evin Rubars dokumentär. Den är över tio år gammal. Han kan fortsätta att hösta in miljoner skattekronor till sin islamiska skolverksamhet med koranen i klassrummet!

Evin Rubar gjorde också i början av 2000-talet dokumentärer ”I skolans våld” om barnen i islamiska friskolor. SVT har släppt även den bevakningen, trots att förhållandena i både skolor och förskoleverksamhet sannerligen inte har förbättrats för flickornas del, vilket bland annat Sofie Löwenmark uppmärksammat.

Ett vuxet samtal om islam?
Hanna Stjärne: Redovisa hur du har organiserat fortbildningsarbetet på SVT. Hur ser fortbildningen ut om systemhotande tolkningar av islam? SVT:s journalister i Aktuellt och Agenda är som tidningsrubriker ovanför tomma spalter. De bottnar inte. Det finns mängder med invånare i Sverige som har flytt från islamstyrda länder och som inpå bara skinnet vet vad demokratifientliga tolkningar av islam innebär. Det finns mängder med individer som har satt sig in i islams urkunder. Men SVT:s journalister demonstrerar sin brist på kunskap och därmed brist på engagemang i en av de viktigaste frågorna som rör vår demokrati.

Jag tar Anders Holmberg som exempel. Han är förmodligen en skicklig samhällsjournalist på andra områden. Men varför intervjuar han politiker om islam när han inte bottnar själv? Han förolämpar flyktingar bosatta i Sverige som själva torterats, vars vänner och släktingar torterats och dödats i islams namn.

Hur går okunnighet i sakfrågor ihop med SVT:s uppdrag att bedriva en saklig och allsidig nyhetsjournalistik?

Jag börjar med Agenda 8 november 2020 där Anders Holmberg intervjuade inrikesminister Mikael Damberg (S) i samband med att en intervju med Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz gjordes av Christoffer Wendick efter terrorattacken i Wien. Kurz ville att EU-länderna gemensamt trappar upp kampen mot terrorn men också mot islamismen det han kallar för politisk islam. Kurz förde exakt samma resonemang som forskaren Elham Manea

som jag skriver om i Del 2. Det är för snävt att fokusera enbart på terrorister, ”den bakomliggande föreställningsvärlden” måste finnas med. Terrorism är slutprodukten, säger Kurz. ”Terrorismen är ju bara resultatet. Grogrunden, den ideologiska grundvalen, är farlig. Det är giftet i vårt samhälle. När många unga människor förförs, när man underblåser deras hat mot vår demokrati, mot vår rättsstat, mot jämställdhet mellan män och kvinnor, mot homosexuellas rättigheter, mot judarna och mycket annat. Om man sprider den sortens hat kommer det alltid att finnas några som omsätter detta hat i handling och blir terrorister.”

Men varken Anders Holmberg eller Mikael Damberg kunde föra ett vuxet samtal om islamism. Så här lät det. Anders Holmberg (AH) försöker få Mikael Damberg (MD) att prata om islamism. Mikael Damberg klarar det inte och tar kontroll över samtalet och för inte det på skolor som han just har skrivit en debattartikel om tillsammans med justitieminister Morgan Johansson (S). Anders Holmberg har inte tillräcklig kunskap för att pressa Damberg på konkreta svar. Så det blir bla, bla, bla jämfört med Sebastian Kurz.

AH Ja, inrikesminister Mikael Damberg, håller du med? Behöver islamism, politisk islam bekämpas?

MD Alla de krafter som vill utmana vår demokrati, som vill begränsa vår yttrandefrihet, utmana vår jämställdhet, men också vårt sätt att leva måste bekämpas. Och i dag är islamistiska krafter som tar till våld ett av de största hoten mot Europa.

AH Som tar till våld har ni sagt. Men Kurz han talar ju om politisk islam. Vad säger du om det?

MD Jag sa att alla grupper som utmanar vår demokrati måste bekämpas oavsett om det är islamism eller om det är högerextremism. Det är de två största terrorhoten vi har mot Sverige. Båda de ideologierna måste bekämpas eftersom de angriper vår demokrati. Den svenska staten kan inte vara neutral när folk vill förändra vår demokrati, inskränka vår yttrandefrihet.

AH Men även om de inte vill göra det på ett våldsamt sätt?

MD Men vår svenska grundlag är inte neutral. Den är demokratisk. Ställer man inte upp på yttrandefrihet, ställer man inte upp på den jämställdhet vi har i vårt land då ska de krafterna motarbetas och bekämpas. Och det är därför jag tror att man inte bara kan titta på det konkreta terrorhotet, man måste också titta på de miljöer där radikalisering sker. Vi ser i Europa i dag väldigt mycket radikalisering sker på nätet. Där har Europa viktiga processer där vi försöker få bort den här radikaliseringen. Inget olagligt innehåll på nätet. Men också i Sverige där vi har gjort stora insatser de senaste åren för att ge sig på de här utbildningsinstitutionerna där en del av de här IS-aktivisterna har funnits aktiva och där Säpo tillsammans med andra myndigheter nu har stängt ett antal utbildningsanstalter.

AH Har Säpo stängt skolor?

MD Nej inte Säpo själv men Säpo med sin underrättelsebild och sin information om vilka krafter som har funnits i de här utbildningsmiljöerna har informerat andra myndigheter om det och det har lett till att de har fått stänga ner och det har räddat flera hundra barn från att gå i miljöer där det finns risk för radikalisering. Man måste titta både på radikaliseringsmiljöer och man måste titta på terrorhotet ihop.

AH Och var tar de vägen sedan då?

MD De får gå i vanliga skolor. Och det är därför det är otroligt viktigt att vi också har ett skolsystem där man inte låter extremister på något sätt få ha inflytande på barns utbildning.

Jaha. Och varför får då Abdirizak Waberi och hans MB-aktivister bedriva skolor?

En programledare med gedigna kunskaper om olika tolkningar av politisk islam hade kunnat sammanfatta Mikael Dambergs ordkaskader med: Om jag har förstått dig rätt så är du inte insatt i vad politisk islam innebär, vilka föreningar i Sverige det är som sprider det gift Sebastian Kurz talar om och hur många de är.

Mikael Damberg illustrerar talesättet ”tomma tunnor skramlar mest”. Så här definieras ordspråket: ”De tunnor som hörs mest är således inte de som har ett innehåll av värde. I ordspråket ’tomma tunnor skramlar mest’ blir detta till en liknelse för att den som argumenterar i ett högt tonläge ofta inte har så mycket att säga. Den som inte har några övertygande argument kompenserar gärna för det genom att vara högljudd, gestikulera storvulet och visa upp överdrivna känsloyttringar.”

Johan Romin beskriver på Twitter 5 april 2021 en annan intervju med Mikael Damberg och varför han bestämde sig för att ta en paus från jobbet som journalist:

Min syn på det här är att Damberg är en teaterman, en skådis som lärt sig olika repliker. Han sitter i en intervju som till slut blir en pjäs, en replikväxling där allt är uppgjort på förhand. Ingenting är på riktigt. Inget förpliktigande eller nytt sägs Det blir en sällskapsdans. Jag har stått i hundratals intervjuer som är så här. Jag har ett batteri med frågor. Politikern framför mig levererar sina inlärda svar. Jag ställer motfråga. Nytt inrepeterat svar. Det hela blir en pjäs. En av anledningarna att jag pausat yrket som nyhetsjournalist.

Mikael Damberg är landets inrikesminister. I stället för att skaffa sig gedigen kunskap om frågorna inom sitt ansvarsområde tränar han in några färdiga svar inför en intervju som han upprepar och upprepar, oberoende av vilka frågor han får.

Anders Holmberg intervjuar Mikael Damberg i programmet 30 minuter 10 mars, efter det att SVT:s program om mångkultur sänts där Richard Jomshof sa att islam är en avskyvärd ideologi och religion. Mikael Damberg lägger ut texten om Sverigedemokraterna och får frågan vad han anser om Richard Jomshofs kommentar att islam är en avskyvärd ideologi och religion. Damberg svarar att det är ett fruktansvärt uttalande, ett rasistiskt uttalande.

Anders Holmberg försöker pressa honom, det rör sig ju om en religion, har man inte rätt att tycka att en religion är avskyvärd. Damberg fortsätter att lägga ut texten om SD. Till slut säger han ”Det är islamofobiskt om du skulle använda det finare ordet.”

Det hade kunnat bli ett vuxet informerande samtal om islamism i Sverige om Anders Holmberg hade varit påläst. Inrikesminister Mikael Damberg avslöjar gång på gång att han saknar kunskap om vad islamism är och vilka islamistiska grupper som finns i Sverige och vilket hot de utgör. Och han behöver inte lära sig, eftersom SVT:s journalister inte sätter press på honom.

Mikael Dambergs parti sitter i knät på den systemhotande islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet, men det talar SVT tyst om.

Den 24 mars intervjuade Anders Holmberg Richard Jomshof, SD:s partisekreterare. Det hade också kunnat bli ett vuxet samtal om islamismen i Sverige, Muslimska brödraskapet exempelvis. Men Anders Holmberg demonstrerade i stället att han använder olika måttstockar beroende på vem han intervjuar. När det gällde Mikael Damberg ställde han sig frågande till att Damberg kallade ett uttalande om islam för rasistiskt, att man får väl tycka att en religion är avskyvärd, men när det gäller Richard Jomshof tjatade och tjatade Holmberg på Richard Jomshof och ville ha svar på varför han använde ordet islam och varför Jomshof tidigare hade jämfört islam med nazism och kommunism. Om Holmberg hade varit påläst om MB:s ideologi hade han vetat att den är influerad av Mussolinis fascism och Hitlers nazism, att en viktig ingrediens är ett glödande judehat. Anders Holmberg visar mycket tydligt i inslaget att han jämställer islamism med våld och därför skulle det vara fel att brännmärka islam. Anders Holmberg säger att det finns nära två miljarder utövande muslimer i världen och omkring 800 000 i Sverige.

Hanna Stjärne: Var kommer siffran 800 000 utövande muslimer i Sverige ifrån? En journalist på SVT kan inte bara slänga ur sig en siffra utan att ha säkra belägg. Så var kommer 800 000 ifrån? Enligt SST:s bidragsgrundande statistik för år 2019, det senaste året det finns statistik på, betjänades ett medlemsantal på 200 445 inom islamiska trossamfund. Så var kommer de andra 599 555 ifrån? Och hur definierar Anders Holmberg muslim? Här är Muslimska brödraskapets definition i skriften Att förstå Islam: ”En muslim är en människa som frivilligt accepterar Guds högsta myndighet och som strävar efter en total omläggning av hela sin tillvaro, så att den blir i överensstämmelse med Guds uppenbarelser. En muslim arbetar likaledes på att bygga upp sociala institutioner, som avspeglar Guds vägledning.” Det var ”bygga upp sociala institutioner” Mahmoud Aldebe avsåg med sitt brev till riksdagspartierna 2006 om särlagstiftning. Det är det MB:s alla svenska föreningar håller på med, alltså att bygga upp sociala institutioner som avspeglar deras totalitära tolkning av islam. Är det den definitionen av muslim Anders Holmberg avser? Hur definierar han utövande?

Hanna Stjärne: Vet du vem filosofiprofessor Ingemar Hedenius var? En sylvass kritiker av den kristna läran. Han dog 1982. Under hans tid, och lång tid efter hans död, var det ingen som kom på tanken att dra upp antalet kristna människor i världen och i Sverige han kunde tänkas kränka. Det var en självklarhet att skilja på kritik av organiserade religioner och människor som utövade en viss religion. Det tycks ha inträtt ett generationsskifte i inställningen att kritik av religiösa texter är en sak och kritik av människor något helt annat och att de två inte ska blandas ihop. Du var 13 år när Ingemar Hedenius dog. Anders Holmberg var 11 år. Mikael Damberg var 11 år. Tobias Billström var 9 år. Men Ulf Kristersson var 19 år och borde ha åtminstone något hum om att det förr i tiden inte var en fråga över huvud taget att kalla en religion för avskyvärd eller att säga att Bibeln är en avskyvärd skrift. Stora delar av Koranen är direkt kopierade från Bibeln. Bibeln är en vedervärdig skrift. Koranen är lika vedervärdig, eller avskyvärd. Båda böckerna handlar om ett övernaturligt väsen som kräver blind lydnad och straffar den som inte lyder.

Jag uppmanar både dig Hanna Stjärne och Anders Holmberg att läsa Koranen från pärm till pärm med en orange markeringspenna i handen och markera alla ställen där det står att den som inte tror på Allah, domedagen och livet efter detta, det vill säga de ”otrogna”, vilket är majoriteten av Sveriges befolkning, väntar ett plågsamt straff. Exempelvis det här, i K. V. Zetterstéens översättning, som anses vara den mest tillförlitliga:

Vi hava förvisso åt de orättfärdiga tillrett en eld, vars rök skall omvärva dem, och om de bedja om hjälp, få de hjälp med vatten, som är som smält koppar, den där skållar deras ansikten. Vilken olycksalig dryck och vilken förfärlig bädd! Men vad dem beträffar, som tro och göra goda gärningar, skola vi förvisso ej låta deras lön, som göra väl, gå förlorad. Dessa vänta Edens lustgårdar, genomflutna av bäckar, där de skola smyckas med armband av guld och kläda sig i gröna kläder av siden och brokad, vilande på troner. Vilken härlig belöning och vilken ljuvlig bädd! (sura 28–30).

Viktigt att tänka på är att, enligt islamisk tro, den som dör martyrdöden, terrorister exempelvis, slipper domedagen och får en direktkanal till paradiset, inte bara för sig själva utan också för sina familjer.

SVT:s journalister ska vara opartiska. Så varför denna överdrivna hänsyn när det gäller kritik av just islam? Att bli kränkt av det ena eller det andra tillhör livet. Jag vill i det här sammanhanget citera de kloka ord om yttrandefriheten som filosofiprofessor Per Bauhn skrev i SVD 11 mars 2010 i samband med att en mordplan avslöjades mot konceptkonstnären Lars Vilks som ju 2007 ritade profeten Muhammed som rondellhund, en teckning som ska ha ”kränkt” människor, ”Friheten får inte tas som gisslan”:

Men vi kan också kräva av vuxna normala människor att de ska kunna ifrågasätta sina egna känslomässiga reaktioner och hur dessa reaktioner omsätts i handling. Det är ett allvarligt misstag om vi i våra resonemang kring religiös tro gör undantag för de troende, och frånkänner dem ett ansvar för hur de reagerar på upplevda utmaningar mot deras tabun. Om man på fullt allvar menar att fromma inte kan kontrollera den stora vrede som de känner mot hädare, så har man i praktiken givit dem en psykiatrisk diagnos som förklarar dem oförmögna att leva i ett fritt samhälle. I ett fritt samhälle kommer nämligen känslan av kränkthet att höra till normaltillståndet. Vi kommer hela tiden att utsättas för värderingar och åsikter som vi finner mer eller mindre stötande, eftersom de provocerar våra estetiska, politiska, moraliska och religiösa övertygelser. I ett fritt samhälle har vi rätt att ge svar på tal, men vi har inte en rätt att förbjuda själva talet.

Hanna Stjärne: Upplys dina journalister om detta. Anders Holmbergs intervju med Richard Jomshof var en förolämpning mot alla som flytt till Sverige från förtryck i islams namn och en förolämpning mot alla som läst in sig på politisk islam. Richard Jomshof visade att han verkligen hade lagt ner tid på att skaffa sig en uppfattning om islam och islamism medan Anders Holmberg avslöjade att han inte kunde ställa relevanta frågor därför att han saknar kunskap. Så hur ser SVT:s fortbildningsprogram egentligen ut? Och varför i herrans namn gör SVT ett helt program om en partisekreterare som anser att en organiserad religion är avskyvärd? Och hur är det med opartiskheten?

Varför är SVT:s journalister besatta av Sverigedemokraterna och varför begär de aldrig svar av politikerna hur de förhåller sig till skattefinansieringen av Muslimska brödraskapet?
När Socialdemokraterna kom i regeringsställning 2014 utnämnde de Sverigedemokraterna till den stora fienden som hotar den svenska demokratin och har sedan dess vägrat att ens samtala med partiet. SVT:s journalister agerar fotsoldater åt Socialdemokraterna utan att ge konkreta exempel på varför SD är ett sådant hot. Journalisten Henrik Arnstad påstår i DN 15 november 2012 att SD är ett fascistiskt parti. Statsminister Stefan Löfven tog honom på orden.

I Agenda i december 2014, inte långt efter det att Stefan Löfven blivit statsminister, hänvisar han till Henrik Arnstad och Arnstads bok Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia som kom året innan. Arnstads bok handlar om hur begreppet fascism definieras av forskare, framför allt Roger Griffins definition. Björn Häger, Journalisten, kommenterar Löfvens fasciststämpel. Arnstads påstående får också kritik av historieprofessor emeritus Alf W. Johansson i tidskriften Respons: ”Att beskriva Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti upplyser inte utan blockerar en analys av dem som politiskt fenomen.” Arnstad replikerar och Alf W. Johansson svarar direkt på Arnstads replik. Även historieprofessor Dick Harrison kritiserar i tidskriften Neo att Arnstad definierar Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti. Båda professorernas inlägg är väl värda att läsa och det är bara att beklaga att Stefan Löfven valt att ignorera dem. Dick Harrison avslutar sin artikel med dessa ord:

Till detta kommer en annan besvärlig problemdimension. Vem tjänar på att Jimmie Åkesson utmålas som ondskan personifierad, som Sveriges svar på Benito Mussolini och Adolf Hitler? Svar: Jimmie Åkesson själv, och hans parti. Det är ingen större konst för SD:s företrädare att visa på hur mycket partiets politik skiljer sig från 30-talstotalitarismen. Ju mer bisarra de kan få sina fascistvarnande motståndare att framstå som, desto mer stärks deras egen trovärdighet i det offentliga rummet. Och varje gång Arnstad, eller någon annan, varnar för den fascistiska vargen, utan att han kommer, ökar risken för att vi till slut tröttnar och blir desto mer överraskade när/om den verkliga ulven dyker upp.

Den verkliga ulven dök upp för fyra decennier sedan när Muslimska brödraskapet påbörjade sin framgångsrika erövring av Sverige. Men Stefan Löfven och Socialdemokraterna utmålar fortfarande SD som det stora hotet mot den svenska demokratin. Ju närmare valet 2022 vi kommer, desto större tycks hotet bli.

Varför får Socialdemokraterna draghjälp av SVT?

I intervju efter intervju krävs politikerna svar på hur de ställer sig till samarbete med SD utan att journalisterna på ett pedagogiskt sätt ger tittarna konkreta exempel på exakt vad det är som gör samarbete med SD så hotfullt. Inte en enda gång får politikerna frågor om hur de ställer sig till att systemhotande Muslimska brödraskapet finansieras med skattemedel, år efter år efter år, hur mycket kritik som forskare än riktar mot MB:s olika föreningar.

I Anders Holmbergs intervju 17 mars 2021 med statsminister Stefan Löfven fick tittarna än en gång inga konkreta exempel på det förfärliga med SD. Stefan Löfven agerade spåman och visste med säkerhet att Sverige skulle bli odemokratiskt om partier samarbetade med SD. Inte en enda gång nämnde Anders Holmberg profilerade socialdemokraters offentliga stöd till det odemokratiska Muslimska brödraskapets svenska föreningar, profiler som Mattias Irving och Anna Ardin exempelvis,

vars Tro och Solidaritet har en plats i Socialdemokraternas verkställande utskott. Anna Ardin, numera diakon i Equmeniakyrkan, drev intensivt på för att Omar Mustafa, när han var ordförande för MB:s huvudorgan IFiS, skulle få en plats i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Och som framkommit i tidigare blogginlägg krävde hon att MSB från sin hemsida skulle avlägsna rapporten om Muslimska brödraskapet i Sverige.

Mattias Irving och Anna Ardin är mobbare. Anna Ardin predikar i Svenska kyrkan

samtidigt som hon tillsammans med Mattias Irving bedriver en mobbningskampanj mot religionsvetaren Sameh Egyptson

som skrivit om Muslimska brödraskapet i Sverige i boken Holy White Lies, som publicerades på engelska och arabiska, och på svenska fått titeln Erövringen. Muslimska Brödraskapets infiltration av Sverige. Sameh Egyptson svarar på deras mobbningsattacker i det här blogginlägget där han visar skärmdumpar på Mattias Irvings och Anna Ardins smaklösa påhopp.

Mattias Irving drar in forskaren Magnus Ranstorp och skriver: ”Är det någon som är förvånad över att Egyptson är Ranstorps favoritkälla för sina påståenden om hur Muslimska brödraskapet har infiltrerat S genom min lokalförening Hjärta? Dessa människor är så otroligt oseriösa. Och de verkar ha lyckats dupera halva Sverige.” Som jag nämnt i tidigare inlägg påstår Mattias Irving att Magnus Ranstorp är en fara för demokratin i en artikel där han begår karaktärsmord på Magnus Ranstorp.

Hanna Stjärne: Sameh Egyptson och Magnus Ranstorp kunde ha besparats dessa obehagligheter om SVT 3 mars 2017 hade fört ett vuxet samtal om MSB-rapporten om Muslimska brödraskapet i Sverige i stället för att agera propagandakanal åt rörelsen. Anders Holmberg borde ha pressat Stefan Löfven om partiets två mobbare och vad syftet egentligen är med deras rabiata försvar av Muslimska brödraskapet. Och framför allt borde han ha pressat Stefan Löfven om skattemiljonerna som år efter år slussas till MB. Det är ju fyra år sedan MSB:s första rapport om MB kom och det senaste året har Ibn Rushd och Folkbildningsrådet utsatts för intensiv kritik av forskare.

Inte heller i Agenda 28 mars, efter det att falangen inom Liberalerna som inte längre vill isolera SD vunnit i en intern diskussion, fick tittarna konkret information om vad hela debatten egentligen handlar om. Liberalernas partisekreterare Juno Blom intervjuas och slår fast att partiet aldrig kommer att förhandla bort liberala värden. Programledaren Nike Nylander ber inte Juno Blom konkretisera vad liberala värden är för något i förhållande till SD. I stället mal hon på om stöd från SD för att kunna regera efter valet 2022. Juno Blom upprepar: ”Det vi kan säga är vilka frågor vi aldrig kommer att förhandla om. Vi är grindvakter för liberalismen”. ”Våra röda linjer går vid att vi aldrig förhandlar bort liberal politik”. ”Vi kommer aldrig att förhandla bort liberala grundvärden.” ”Vi kommer att stå upp för liberala kärnvärden.” Programledaren mal på och mal på om SD och budgetförhandlingar och är helt ointresserad av att göra diskussionen begriplig för tittarna.

Därefter intervjuas två liberaler som röstat emot samarbete med SD, bland annat Anna Starbrink, regionråd för Liberalerna i Stockholm. För henne går gränsen vid att göra partiet beroende av SD efter valet 2022. Hela TV-diskussionen handlar om att budgetförhandla eller ej med SD och var de röda linjerna ska gå. Anna Starbrink var till skillnad från Juno Blom lite mer konkret och sa att det var absolut omöjligt att mötas på halva vägen när det gäller kulturpolitik eller sjukvården, säger hon, ”där jag tycker att det är självklart att om man inte behärskar svenska men drabbas av covid-19 ska få tolkhjälp men där de tycker att man ska få betala det själv, om man har råd. Det är som en lyx på något sätt. Jag förstår inte hur vi ska kunna mötas där. De röda linjerna som vi talar om måste vara glasklara.”

En naturlig följdfråga från programledaren Nike Nylander borde ha varit om tolkhjälpen ska vara gratis oberoende av hur många år man levt i Sverige, säg 35–40 år utan att lära sig svenska. Men Nike Nylander vände sig till den andra liberalen med en helt annan fråga, som om miljardkostnader för obegränsad tolkhjälp är en bagatell. Hon nämnde inte att Anna Starbrink och Irene Svenonius (M) avslog 29 april 2020 en motion från SD om utredning av tidsbegränsad kostnadsfri tolk inom hälso- och sjukvården i Stockholm.

Det är uppenbart att varken Nike Nylander eller Anna Starbrink behöver drabbas av panik när oväntade kostnader kommer som en kalldusch, en trasig tand exempelvis och bud från tandläkaren, 15 000 kronor. Om roten inte funkar blir det 25 000 kronor. Alternativet är ett gapande hål i munnen. Jag talar i egen sak.

Den kostnadsfria tolkhjälpen livet ut är inte en bagatell för fattigpensionärer. Det är inte en bagatell för alla patienter som har blivit utförsäkrade av Försäkringskassan. Det är inte en bagatell för alla som lever på marginalerna.

Hanna Stjärne: Du sitter med en fantasilön. Du tjänar dubbelt så mycket i månaden än vad jag får att leva på under ett helt år. Och det märks på SVT-utbudet, programmet Ekonomibyrån exempelvis. Vilka är den tänkta tittargruppen? Varför finns det inte ett program som tar upp kostnaderna för gratis tolkhjälp, gymnasielagens kostnader med mera som rör invandringen? Det är gigantiska summor. För att inte gynna Sverigedemokraterna? Men vilka är det som får betala för politikernas frikostighet? Och SVT:s tystnad.

Dina journalisters besatthet av SD som det stora hotet mot den svenska demokratin har bidragit till att så fort SD lägger ett förslag reagerar de andrar partierna reflexmässigt och röstar emot. Oberoende av sakfrågan. Livslång kostnadsfri tolk exempelvis. Motioner om att stoppa de hutlösa utbetalningarna till systemhotande Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd är ett annat exempel som andra politiker reflexmässigt säger nej till.

SVT har starkt bidragit till låsningen inom svensk politik genom att ständigt ge SD huvudrollen. Det finns värre hot mot den svenska demokratin än SD. Muslimska brödraskapet är ett. Det revolutionära marxistiska akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA) är ett annat. De två nätverken samarbetar. Båda är extremt västfientliga. Båda är skattefinansierade. Båda gynnas av SVT:s fixering vid SD eftersom de därmed hamnar under radarn. Båda sprider det farliga gift som Elham Manea och Sebastian Kurz talar om.

Rasisterna, Hitlerepigonerna, hederskulturförnekarna

De här fyra flyktingarna har i över två decennier satt sig som en propp för det viktiga arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. De är direkt ansvariga för det som händer i Hylte, se nedan. Dessa revolutionärer från Sydamerika arbetar intensivt på att i Sverige upprepa Fidel Castros och Che Guevaras revolution på Kuba. Deras verktyg: ”rasteorier”. Sverige, som välkomnat dem och i alla år försörjt dem, eftersom de är offentliganställda, utmålas som den fientliga kolonialmakten som ska krossas. De har döpt invandrare till ”rasifierade” (de koloniserade) och utnämnt sig själva till ”de koloniserades” talespersoner. Gruppen är i särklass Sveriges grövsta rasister.

Den som fördömer och nedvärderar människor utifrån biologiska egenskaper är rasist. Punkt.

Den som använder begreppen ”rasifierad”, ”rasifierade” är Hitlerepigon.

Gruppen har plagierat Hitler rakt av. Hitlers hat mot judarna, som han med sådan inlevelse skildrar i Mein Kampf, har den här gruppen bytt ut mot hatet mot de ”vita” européerna, vilket går att läsa om i deras vedervärdiga skrifter. Jag har skrivit mängder med blogginlägg om dessa hederskulturförnekande kvinnor. I min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp skriver jag om deras papegojforskning. Ty det finns inget originellt i deras skrifter, de tar marxistiska teorier från utländska författare och omvandlar den svenska verkligheten så att den passar in på teorierna. Det är den här gruppen som ligger bakom det ovetenskapliga begreppet intersektionalitet, importerat från USA, och som har förpestat hela Sverige. Det är den här gruppen som är skäl till att Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, med omedelbar verkan bör läggas ner. Sidorna nedan är hämtade maj 2015.

Det forskas om människor som går med i nazistiska, fascistiska eller IS-grupper men det forskas inte om fanatiska marxistiska akademiker som krossar unga flickors liv och framtidsdrömmar för att själva tillskansa sig en maktposition. Allt handlar om makt. I Sverige har de med hjälp av ordet ”rasism” tillskansat sig en maktposition de aldrig skulle ha uppnått i sina ursprungsländer. För om Sverige var så rasistiskt som de påstår skulle de aldrig ha låtit sina barn växa upp här.

Paulina de los Reyes från Chile, Irene Molina också från Chile, Diana Mulinari från Argentina och Edda Manga (Mattias Gardells fru) från Colombia kommer alla från katolska länder. Ändå har de utnämnt sig själva till experter på hederskulturer från Mellanöstern, det vill säga de avfärdar hedersförtryck och hedersvåld helt och hållet, vilket man också kan läsa om i deras vedervärdiga skrifter, en inställning som genomsyrar Nationella sekretariatet för genusforskning. Sidorna nedan om ”felet” att använda begreppet hederskultur är från Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari, ”Introduktion – Maktens (o)lika förklädnader” i antologin med samma namn som trycktes första gången 2002 och enligt Kungliga biblioteket kommit ut 2005, 2006, 2012.

De kallar sig feminister. Deras hatobjekt är ”den svenska feminismen”, ”den traditionella feminismen” som är ”vit” och ”medelklass”. Precis som om de själva skulle tillhöra proletariatet.

Den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali har på Twitter, för att bryta klanernas och hedersförtryckets utbredning i Sverige, skrivit mycket om vikten av att förbjuda kusingifte, som är upphov till så mycket elände, inte bara för flickorna/kvinnorna (och en del män) som tvångsgifts utan även för de eventuella medicinska effekterna som kan drabba barn i kusinäktenskap. Han har länkat till Henrik Höjers artikel i Forskning & Framsteg, ”Kyrkans incestförbud gynnade tillit”. Henrik Höjer skriver: ”Före den kristna kyrkans genomslag dominerades även Europa av släktbaserade institutioner, kusinäktenskap, månggifte och starka ätter. Den katolska kyrkan skulle efter hand komma att dominera stora delar av Europa.” Kyrkan var ”närmast besatt av incest, och ökade cirklarna av förbjudna släktrelationer” redan under tidig medeltid, vilket försvagade ätt- och klansystemet i Europa. Och naturligtvis också i Sydamerika när de spanska och portugisiska katolska prästerna kom dit.

Ändå påstår katolikerna från Sydamerika att just de är experter på Mellanösterns klansystem och bäst lämpade att döma ut allt tal om hedersförtryck och hedersvåld som ”rasism”. Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes har valt att hålla en svag offentlig profil, men hon har haft ett avgörande inflytande över den i princip obefintliga integrationspolitiken och det som kallas genusvetenskap. Det var hon och den ökända sociologen Masoud Kamali som 2003 sprängde den pågående integrationspolitiska utredningen under ledning av statsvetaren Anders Westholm med motiveringen att det var ”stigmatiserande” att studera skillnader i makt och inflytande mellan invandrare och infödda. De två fick en egen utredning av Mona Sahlin (S).

Och maktförhållandena i invandrarmiljöer kunde cementeras eftersom det var ”rasism” att över huvud taget tala om skillnader mellan invandrares normer och svenska normer, som ju har sin bas i grundlagen.

Det är inte odemokratiska utländska normer som invandrat hit utan de svenska normerna och ”strukturerna” som är boven till den bristande integrationen enligt dessa ArA-aktivister, som hycklande kallar sig ”antirasister”. När Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vägrade ge Muslimska brödraskapets ungdomsförbund SUM bidrag med hänvisning till att de inte levde upp till demokratins principer gick ArA i december 2016 ut med ett pressmeddelande och påstod att beslutet var ”politiskt” och uppmanade myndigheten att ”ta till sig bättre kunskap om frågor som berör rasism och islamofobi”. Ordförande i ArA är sydamerikanen Adrián Groglopo,

som var sekreterare i Paulina de los Reyes och Masoud Kamalis integrationspolitiska utredning, som integrationsminister Jens Orback (S) underkände. SUM:s ärende halades i domstol, som till slut gav MUCF rätt. Mycket tack vare journalisten Magnus Sandelins grundliga utredning av SUM.

Hanna Stjärne: Rashid Musa var SUM:s ordförande. Ärendet var under utredning i domstol när han i SVT 3 mars 2017 lögnaktigt påstod att MSB-rapporten om Muslimska brödraskapet i Sverige var ”rasistiska konspirationsteorier”. Hans försörjning stod på spel. Det låg i hans intresse att svartmåla MSB. Och SVT ställde upp. Det är ArA-aktivisterna som ligger bakom Rashid Musas hudfärgsrasism. De samarbetar med Muslimska brödraskapet i Sverige.

ArA la sig också i MUCF:s beslut eftersom de betraktar sig själva som landets främsta experter på ”rasism”, vilket man kan läsa om i brevet de skickade till regeringen Löfven 10 juni 2015, som föll i mycket god jord. Aktivisterna var sura över att de inte fick ta hand om det nyinrättade Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet. I stället fick de Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Teologiska institutionen, Uppsala universitet, som jag skrivit om i flera blogginlägg och efterlyst vilka politiker Mattias Gardell åt lunch med för att få Centrumet. Han och Irene Molina är vetenskapliga ledare. Mattias Gardell är kompis med professor Ulf Bjereld (S). Båda var involverade i det som kallas Ship to Gaza. Bjereld, liksom Anna Ardin och Mattias Irving, är aktiv inom Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet. Bjereld utsågs av regeringen till ordförande för Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet, 2016–2018. Efter ArA:s brev gav regeringen pengar till Vetenskapsrådet för forskning om rasism, pengar som i första vändan gick till Mattias Gardell, Paulina de los Reyes, Diana Mulinari och Edda Manga i slutet av 2016 så att de kunde bilda ett eget centrum, vilket jag skriver om i det här blogginlägget från 6 november 2016. I början av 2017 installerades CEMFOR och strax efter kom MSB:s första rapport om Muslimska brödraskapet i Sverige, som Mattias Gardell och Irene Molina i remissvar tar heder och ära av, vilket de kan tacka SVT:s agerande för. Hade SVT fört ett vuxet samtal om Muslimska brödraskapet i Sverige i början av mars 2017 hade Mattias Gardell och Irene Molina inte kunnat skriva det remissvar de nu skrivit.

Hanna Stjärne: Varför har SVT inte gjort en dokumentär om hur CEMFOR kom till? Jag skriver om CEMFOR i det här blogginlägget och kallar det Rasbiologiska institutet 2.0. Någon har lagt upp en pdf på sidorna i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp som handlar om CEMFOR. Varför har SVT inte intervjuat Mattias Gardells tidigare doktorand Åsa Virdi Kroik om hur han suktade efter ett eget institut och åt lunch med politiker?

Det är dessa rasister, dessa Hitlerepigoner, dessa hederskulturförnekare, som förvandlat diskriminering till rasism och i skrift efter skrift trummar in rasism, rasism, rasism, som är upphovet till Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som går att läsa här. Planen är undertecknad Alice Bah Kuhnke, Anders Ygeman, Morgan Johansson. De skriver: ”Ett viktigt perspektiv är att det finns strukturell rasism” (s. 5). Det är ArA-aktivisternas papegojforskning som hamnat i planen! Det som Jens Orback underkände. Ministrarna har tagit med kollektivordet muslimer utan att definiera ordet! Det är som om alla islams trosfränder är klonade. De har tagit med religion! De har tagit med det ovetenskapliga ”islamofobi”, som ju bara är ett annat ord för blasfemi! Planen är en ren eftergift till Muslimska brödraskapet!

Religionskritik blir i planen rasism! Hatbrott!

Planen är upphovet till att händelserna i Hylte, se nedan, över huvud taget har kunnat ske. Planen gör ett vuxet samtal om islam till hatbrott! Till ”islamofobi”! Planen är helt inriktad på att enbart svenskar är rasister. Det finns inget om hur man ska komma till rätta med utlänningar som bosatt sig här och, likt ArA-aktivisterna, är fientligt inställda till Sverige, till den västerländska demokratin, till allas likhet inför lagen, hur man ska hantera invandrare som på Facebook sprider att alla ”otrogna” ska brinna i helvetet.

”Islamofobi” har i åratal varit Muslimska brödraskapets kassako. Miljoner och miljoner och miljoner skattekronor har satsats på kampen mot ”islamofobi”. Och nu i mars kom Brås ovetenskapliga rapport om ”Islamofobiska hatbrott” med det obligatoriska ”intersektionellt perspektiv”. Det är bara att kasta en blick på Litteraturförteckningen för att se att rapporten bör slängas i papperskorgen. Bland annat listar de den Turkiska regimtrogna tankesmedjan SETA:s chefer, som är president Recep Tayyip Erdogans hantlangare: ”Bayrakli, E. och Hafez, F. (red.) (2018). European Islamophobia Report 2018. SETA Foundation for political, economic and Social Research. Ankara, Turkiet: SETA.” Och flera verk av professor Göran Larsson, som författade det svenska avsnittet i SETA:s första rapport. Både tankesmedjan och rapporterna syftar till att öka Erdogans inflytande i Europa! I det här blogginlägget från december 2016 kritiserar jag Göran Larssons samarbete med Turkiets tankesmedja. Och de listar flera verk av Mattias Gardell, som ju likt Göran Larsson gjort akademisk karriär på ”islamofobi”. Dessutom kör författarna med den snobbiga akademiska metoden att i litteraturförteckningen inte sätta ut författarnas förnamn, för att markera att vi ju alla ändå vet vilka de är.

Och MUCF har fått i uppdrag att lägga ut miljoner och åter miljoner skattekronor för att motverka ”rasism”. Författaren och journalisten Lars Åberg, vars arbete mot hedersförtryck jag skriver om i Del 2, har i decennier följt det han kallar ”integrationsindustrin”. Han har gått igenom MUCF:s handlingar för att se vilka som fått bidrag och skriver om resultatet i Bulletin 9 april 2021. Han inleder: ”Rasifiering, normkritik, inkludering – nyckelorden är återkommande i de många projekt som vill motverka rasismen i Sverige. Den som läser ansökningar som kommer in till olika organisationer kan lätt få intrycket att detta är ett av världens minst toleranta länder.” Lars Åberg skriver att integration, antirasism och antidiskriminering är tre av ledorden i MUCF:s verksamhet och att myndigheten 2016–2020 förmedlat en miljard kronor i organisationsbidrag.

Det är sanslöst. Vi har hemlösa pensionärer i Sverige! Sjuka människor kastas ut ur Försäkringskassan!

MUCF är en kontraproduktiv myndighet när det gäller integration. SUM fick i åratal organisationsbidrag. Svenska muslimer för fred och rättvisa, ledd av Yasri Khan, är en avknoppning av Muslimska brödraskapet och har i åratal fått organisationsbidrag trots att de likt Muslimska brödraskapet är en separatistisk förening som inte alls verkar för integrering och inkludering.

Etniska föreningar, tidigare kallade invandrarföreningar, ska inte finansieras med skattemedel. Civilsamhället ska över huvud taget inte finansieras och dirigeras av en myndighet med hjälp av statligt definierade kodord. Enligt Lars Åberg får Teskedsorden miljoner av MUCF. Teskedsorden är Hitlerepigoner. De fokuserar på hudfärg, på ”rasifierade”. Jag har skrivit om stiftelsen i det här blogginlägget. De är skandal att de över huvud taget får en enda skattekrona. De är rasister!

Även ArA har fått pengar av MUCF. Bilderna av ArA:s aktivister i det här inlägget har jag hämtat från ArA:s propagandaprogram lett av Adrián Groglopo som finns på Youtube och som finansierats av MUCF! Det är revolutionärernas hatpropaganda mot Sverige! De sprider det gift Elham Manea och Sebastian Kurz varnar för, grogrunden, den ideologiska grundvalen. ArA fick också pengar av MUCF för att finansiera den här boken, som även den är hatpropaganda mot ”vita” akademiker som ska bort från universiteten. Adrián Groglopo beskriver ArA:s tillkomst och ArA:s ”interventioner”.

Det är inte svenskarna som är det stora hindret för integrationen. Hotet är utlänningar som valt att bosätta sig i Sverige samtidigt som de föraktar Sverige och svenskarna, driver hatpropaganda mot svenskarna och inte har några som helst planer på att integreras. Ta bara ArA-aktivisten Diana Mulinaris självgoda påstående i samband med att hon kommenterar diskussionen om mordet på Fadime Sahindal. Svenskarnas chock handlade inte om själva mordet, enligt henne, utan om ”en banal nationalism”, ”en osäker svensk identitet”, ”konstruktionen av ’svenskhet’”. Svenskarna har, enligt Mulinari, inte rätt att prata om demokrati och mänskliga rättigheter eftersom svenskarna är européer och därför bärare av ”ett kolonialt arv”. Hennes hatpropaganda kan man läsa om i artikeln ”Hon dog för att hon ville bli svensk” i Expos Stieg Larssons och Kurdo Baksis antologi Debatten om hedersmord. Feminism eller rasism? I boken finns också en lika vidrig och svenskfientlig artikel av Masoud Kamali.

Hanna Stjärne: I maj 2005 sände SVT Evin Rubars avslöjande program Könskriget 1 och 2. När sänder SVT ett lika avslöjande program om de ovan nämnda ArA-revolutionärerna? De har med sin aktivism, sitt påstående att det är stigmatiserande att granska invandrares demokratifientliga normer och sitt stöd till Muslimska brödraskapet satt hela den svenska demokratin i gungning.

Jag har redan nämnt att SVT 2009 sände Evin Rubars ”Slaget om muslimerna” i Dokument inifrån som handlade om kretsen kring stora moskén på Södermalm i Stockholm. När kommer uppföljarna? När sänder SVT de utländska dokumentärer som finns om MB och upplyser svenska folket om vad det är för en rörelse? 

Hanna Stjärne: När tänker SVT svara på Per Gudmundsons efterlysning och inrätta en återkommande Islambyrån helt ägnad åt ett vuxet samtal om islam ända fram till valet 2022? Där kollektivordet muslimer är portförbjudet.

1734 års lag, Koranen och vikten av ett vuxet samtal om islam
De svenska landslagarna och stadslagarna som vilade på uråldriga traditioner ersattes med 1734 års lag. Kyrkan fick nu inflytande över äktenskapet. Lagen gav kyrkan ensamrätt att förrätta vigsel. Ingen kyrkvigsel, alltså inget juridiskt giltigt äktenskap. Mannen var kvinnans målsman. Före 1734 års lag fanns ingen tvingande regel att sexuellt umgänge måste ha kyrkans välsignelse. Dock var det belagt med dödsstraff för så kallat hor, alltså att gift person ägnade sig åt sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Avfall från den ”rätta” läran var också belagt med dödsstraff.

Mycket har hänt med lagstiftningen i Sverige sedan 1734 års lag trädde i kraft.  Lagarna förändras i takt med att sederna förändras. För kvinnors del revolutionerades livet av p-pillret på 1960-talet och den fria aborten i mitten av 1970-talet. Nya testamentets helveteslära ifrågasattes redan i mitten av 1800-talet av professorn i praktiskt filosofi Jacob Boström som uppmanade prästerna och teologerna att från religionsundervisningen bannlysa den ”oförnuftiga läran om djävulen och helvetet, vilken i alla tider har åstadkommit så mycket ont, och för vår närvarande tid är en verklig skam”. Citatet är taget ur Ingemar Hedenius bok Helvetesläran som kom 1972. Hedenius tillägnar sin bok ”Ordets förkunnare, och särskilt Svenska kyrkans präster, av vilka 83 % nyligen har förklarat sig tro på helvetesläran”. I dag styr inte kyrkan över den svenska lagstiftningen. Lagar stiftas av den folkvalda riksdagen. Prästernas makt över medborgarens liv är försumbar. Det är detta som skiljer Sverige från länder där religiösa läror och normer styr lagstiftningen och invånarnas dagliga liv. Det är prästernas obefintliga makt som gör att Sverige rankas som ett av världens mest toleranta länder.

Men till Sverige har de senaste decennierna flyttat människor med seder och traditioner som påminner om 1734 års lag, seder och traditioner som anses vara Guds lag och finns nedtecknade i Koranen, där helvetet intar en central plats. Ett alldeles färskt exempel är den före detta socialdemokratiska lokalpolitikern, tillika SSU:s ordförande i Hylte kommun på gränsen till Halland och Småland, Mustafe Ahmed,

26 år, från Somalia, svensk medborgare, som efter hård kritik på Facebook i dagarna avgick från sina uppdrag. På sociala medier har han spridit att ”otrogna” ska brinna i helvetet, vilket det ju i och för sig står sida upp och sida ner om i Koranen men inte är särskilt artigt mot den befolkning som välkomnat honom. Och också märklig att en politiker som säger sig vilja arbeta med integration uttrycker sig på det nedlåtande viset om människor som inte delar hans tro.

Han har även kritiserats av lokalbor för att på sociala medier sprida kvinnofientliga åsikter, bland annat har han lagt ut en vers ur Koranen med arabisk och engelsk översättning där kvinnor uppmanas att täcka sig helt och bara visa ögonen, notera texten inom parenteserna, som är tillägg:

O Prophet! Tell your wifes and daughters and the women of the believers to draw their cloaks (veils) all over their bodies (i.e. screen themselves completely except the eyes or one eye to see the way). That will be better that they should be known (as free respectable women) so as not to be annoyed. And Allah is Ever Oft Forgiving, Most Merciful

Till en kvinnlig lokalbo som kritiserat Mustafe Ahmed svarar han: ”Jag har rätt att säga så för att det står i Koranen som jag tror. Hitta något annat harpa.”

På svenska låter versen 33:59 så här i K. V. Zetterstéens översättning:

Profet, säg till dina hustrur och döttrar och de rättrognas kvinnor, att de svepa sina kläder omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bliva igenkända, så att de ej förorättas; ja, Gud är överseende och barmhärtig.

Och i Mohammed Knut Bernströms version:

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

I dessa svenska versioner står inget om att kvinnor bara får visa ögonen. I versen 24:31 står det att kvinnor ska täcka barmen. Det står inte någonstans i den egyptiska standardversionen från 1924, som bygger på korankommentatorn Tabari (d. 923), att kvinnor ska täcka håret.

Att profetens hustrur, döttrar och de rättrognas kvinnor ska skyla sig när de går ut lär ha geografiska skäl. Enligt den islamiska mytsamlingen om profeten Muhammeds tid i oasen Medina bodde han och hustrurna inne på moskéområdet där det inte fanns några avträden. När de behövde uträtta sina behov sökte de sig till undanskymda platser utanför moskéområdet. Kanske var de inte alltid så noga med klädseln. En kväll hade en av hustrurna misstagits för en prostituerad eller slavinna och fått ett anbud av en man varpå Allah sände ner versen till Mohammed. I Sverige finns numera toaletter inomhus, även i Hylte.

I den här översikten listas flera översättningar till engelska av versen som politikern Mustafe Ahmed citerar, notera att endast översättningen som tillskrivs Mohsin (Muhsin) Khan säger att kvinnorna bara ska visa ögonen. Så snart jag läste Mustafe Ahmeds engelska version tänkte jag på den indisk/pakistanska shariaideologen Sayyid Abu al-Ala Mawdudi (d. 1979) och hans verk al Hijab/Purdah,

som publicerades första gången 1939. En vidrig västfientlig och kvinnofientlig bok, spridd över hela världen på urdu, arabiska, engelska, om det avskyvärda väst, om att könssegregering är ”naturens gudomliga ordning”, att kvinnor ska vara heltäckta om de nödvändigtvis måste visa sig utomhus, att samhällets bästa går före individens frihet. Mawdudi är lika inspirerad av Mussolini och Hitler som Hassan al-Banna. Han har skrivit mängder med böcker om den islamiska stat han vill införa styrd av sharia, en lika totalitär stat som Mussolinis Italien och Hitlers Tredje riket. År 1941 grundande han Jamaat-e-Islami, en tvillingorganisation till Muslimska brödraskapet. Han fick hjälp av Bannas svärson Said Ramadan att upprätta paramilitära grupper. Mawdudi är talibanernas läromästare. Därför hör han inte hemma i Sverige, lika lite som Hassan al-Banna.

År 1961 grundades islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien, som en motvikt till universitetet al-Azhar i Kairo då Gamal Abdel Nasser, frän motståndare till kungahus och Muslimska brödraskapet, styrde Egypten. Mawdudi ingick i det nya universitetets styrelse. MB-flyktingar från Egypten bildade universitetets lärarstab. Universitetet kontrollerades av wahhabi-klanens överhuvud, stormufti Mohammed ibn Ibrahim Al Shaikh. Mängder med utländska studenter har på universitetet utbildats och sedan spridit MB:s och wahhabismens politiska tolkning av islam över hela världen, inklusive till Sverige, vilket journalisten Pontus Herin redan 2008 beskrev i boken I Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra.

Så jag började gräva lite och hittade översättningen Mustafe Ahmed hänvisade till på Facebook. Boken kallas The Noble Quran eller Hilali-Khan-översättningen efter Muhammad Muhsin Khan och Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali. Khan är läkare, född 1927 i det som nu är Pakistan. Han tillbringade fyra år i England och arbetade sedan i femton år på Saudiarabiens Ministry of Health och utnämndes därefter till chef för Medinauniversitetets klinik.

Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali (1893–1987), född i Marocko då under franskt styre, kontaktades av Hassan al-Banna som sökte kontakter med intellektuella i arabvärlden. Hilali skrev texter till MB:s tidning, vilka snappades upp av franska kolonialmyndigheterna. Han arresterades, släpptes efter kort tid, flydde och dömdes till döden i sin frånvaro för subversiv verksamhet, studerade islam i Indien och Irak, bjöds in av Saudiarabiens första kung till Saudiarabien, där han undervisade i Mekka, lämnade landet. År 1968 blev han av Medinauniversitetets chef, extremisten Abd al-Aziz ibn Baz ombedd att komma till Medina och undervisa vid universitetet, där han vistades till 1974. Han lär ha skaffat sig en hustru i alla länder han vistades i. Det var när både Khan och Hilali var verksamma vid universitetet i Medina som de tillsammans översatte Koranen, en översättning som kritiserats för att vara extremistisk och ett saudiskt propagandaverk enligt Wikipedias text om Hilali.

Även på den här Wikipedia-sidan kritiseras översättningen. Det står att översättningen delas ut gratis till pilgrimer som kommer till Saudiarabien, att 10 miljoner exemplar trycks varje år, att det är den mest spridda översättningen av Koranen hos de flesta islamiska bokhandlare och sunni-moskéer i den engelskspråkiga världen. Jag har enbart läst den ovan citerade versen om att kvinnor bara ska visa ögonen, men här demonstreras med några exempel hur översättarna inom parentes förvandlat Koranen till en propagandatext för Saudiarabiens inställning till judar och Israel. Vers 1:7 låter så här: ”Guide us to the Straight Way, the Way of those on whom You have bestowed Your Grace, not (the way) of those who earned Your Anger (such as the Jews), nor of those who went astray (such as the Christians).”

I svenska översättningar finns inte judar och kristna nämnda. Zetterstéen, som har en annan versindelning blir här 1:5–7: ”Led oss på den rätta vägen, Deras väg, vilka du bevisat nåd, Vilka ej drabbats av vrede och som ej fara vilse!” Bernström 1: 6–7: ”Led oss på den raka vägen – den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!”

En kritiker säger att tilläggen är särskilt frånstötande med tanke på att versen följs av en extremt lång fotnot baserad på medeltida texter för att rättfärdiga hatet.

I en annan vers där Gamla testamentets Mose talar har man inflikat Palestina, som ju i Bibeln heter Kanaan: 5:21: ”O my people! Enter the holy land (Palestine) which Allah has assigned to you, and turn not back (in flight) for then you will be returned as losers.”

Zetterstéen 5:24: ”Mitt folk, träden in i det helgade landet, som Gud bestämt för eder, och ryggen ej tillbaka, så att I vänden åter med förlust!” Bernström: ”Gå in i det heliga landet, som Gud har bestämt för er, mitt folk! Och vänd inte tillbaka – då har ni förlorat allt!”

Att en saudisk förvanskning av Koranen sprids i Sverige är oerhört allvarligt med tanke på den omfattande judefientligheten i södra Sverige. Det är också uppseendeväckande att Mustafe Ahmed kunde bli vald till SSU:s ordförande och invald i kommunfullmäktige i Hylte utan att partiet försäkrat sig om att han respekterar svensk lag, svensk jämställdhet, kort sagt respekterar det demokratiska styrelseskicket.

Inte bara statsministern besökte Hylte när SSU kritiserades för att ha valt en styrelse med utomeuropeiska ledamöter, även Mikael Damberg, som sommaren 2018 fortfarande var

näringsminister, besökte Hylte för att ge sitt stöd till Mustafe Ahmed och SSU. Det är uppenbart att ministern inte höll ett brandtal om att ”alla de krafter som vill utmana vår demokrati, som vill begränsa vår yttrandefrihet, utmana vår jämställdhet, men också vårt sätt att leva måste bekämpas”.

Fallet Mustafe Ahmed, som genast avsade sig alla uppdrag när det blev offentligt vad han sprider på Facebook, liknar före detta rektor Hamid Zafar. Utåt sett välanpassade medborgare, men samtidigt djupt förankrade i en odemokratisk tradition de känner behov av att lufta på Facebook. I Koranen finns åtskilliga verser om ”att påbjuda det rätta och förbjuda det orätta”, en uppmaning mängder med enskilda individer i Sverige tar på orden och agerar moralpoliser, vilket strider mot religionsfriheten.

Hanna Stjärne: Det är därför det är så viktigt att SVT inrättar en Islambyrån som för ett vuxet samtal om islam. Om vår grundlagsskyddade religionsfrihet. Om helvetesläran. Om påbud som strider mot det demokratiska styrelseskicket. Om att det inte står någonstans i Koranen att flickor och kvinnor ska täcka håret. Inte någonstans! Att kvinnor bär sjal har varit en kulturell sedvänja i olika delar av världen inom alla religioner. I dag är hijab Muslimska brödraskapets uniformspersedel, tecknet på hur långt islamiseringen av ett land har kommit.

Både islamforskaren Elham Manea och Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz poängterar hur viktigt det är med kunskap om den västfientliga kontext, det gift, som i slutändan kan leda till terrorbrott. Politikern Mustafe Ahmed sprider på Facebook att ”otrogna” ska brinna i helvetet. Att kvinnor ska varar heltäckta för att det står i Koranen. Han följer Koranen bokstavligt. Därför är Hylte ett utmärkt exempel att inleda Islambyrån med. Vilken islamtolkning tillhör imamen i Hylte? Hur många saudiska versioner av Koraner cirkulerar i Hylte? Hur ser klansystemet ut i Hylte? Här är bilder som barnskötaren i Hylte, Abshir Mohamed Abdi, har lagt ut på Facebook, en barnskötare i Sverige:

Den lille pojken kan på det stora hela själv forma sitt liv, utom att ha en homosexuell relation, då kan familjen vända honom ryggen, eller till och med döda honom. För flickornas del räcker det med att de vill ta av sig hijaben för gott för att familjen ska vända dem ryggen. De riskerar att förlora hela sitt sociala liv, till och med mista livet. På grund av ett tygstycke. Avfall från islam straffas med döden.

 

Det är därför det är så viktigt att förbjuda hijab på flickor. Det var det Nyamko Sabuni föreslog för femton år sedan, 2006. Då ställde SVT sig till förfogande och lät Muslimska brödraskapet uttrycka sitt missnöje. Med god hjälp av Mattias Gardell.

Redan 2004 skrev statsvetaren Lisbeth Lindeborg en debattartikel i DN att det inte står något i Koranen om kvinnors beslöjning: ”Tvånget att bära slöja är en myt. Slöja bör förbjudas i svenska skolor och i offentliga yrken, kräver forskare”. Lindeborg var verksam i Tyskland och försökte i flera svenska tidningar varna för Muslimska brödraskapet och en totalitär tolkning av islam. Men hon motarbetades och förlöjligades av Mattias Gardell och journalisten Jan Guillou, som menade att hon var ”islamofob”, vilket man kan läsa om här i SvD-artikeln ”Tolerans dödar muslimska kvinnor”, där hon kallar Jan Guillou för ”landets mest dubiöse opinionsbildare”, och här i DN, ”Militant islamism utgör den tredje totalitarismen” och i Neo här. Lisbeth Lindeborg skriver också att ”Det islamistiska judehatet har gamla anor” här i SvD 2004.

Snart två decennier senare skriver Sofie Löwenmark, Stiftelsen Docu,

18 april 2021 på Twitter om flickor i hederskulturer, och om hijab:

Jag är trött på att hederfrågan aldrig kommer någonstans och hur hedersförtrycket bara breder ut sig. Därför har jag tagit på mig en mastodontuppgift på egen hand. För att belysa verkligheten med kall fakta.
Att gå igenom 100-tals hedersrelaterade LVU-domar (omhändertaganden), är som att öppna en lucka och titta ner i den absoluta avgrunden.
Jag har naturligtvis en mängd reflektioner som kommer att redovisas med underlaget. Men en är att det i de flesta fall är ett systematiskt och närmast besinningslöst våld. Det väcker viss oro hos mig – om det närmast behöver vara fara för flickans liv för omhändertaganden.
Våldet kommer från mamma, pappa, bröder och släktingar. En del bröder så unga som från 5 år, har fostrats i att slå och kontrollera syster/systrarna. ·Just att pojkar fostras till att kontrollera sina systrar och att rent våld ofta sanktioneras av föräldrarna borde intressera fler i diskussionen om våld mot kvinnor. Pojkarna blir sällan själva föremål för omhändertagande. En generation pojkar som växer upp i Sverige.
Ett exempel på vardagsvåld och vardagshot som drabbat en av alla utsatta flickor i mängden.
”XXX ta emot både slag och sparkar från XXX. När XXX inte längre ville bära hijab fick hon motta hot från XXX om att hennes faster skulle klippa av henne håret. XXX har även utryckt en rädsla för att bli bortgift. Under en lång tid har hon levt under ständiga hot om repressalier om hon inte följer XXX och släktens regler, vilket har gjort att hon har blivit väldigt rädd och osäker.”
Många av de utsatta flickorna får bristfällig skolgång. Tillåts inte delta i alla ämnen och hålls hemma när skador från våld ska döljas. Flickorna berättar att föräldrarna anser skolan vara onödig eftersom de ändå ska giftas bort. Att få gå gymnasiet är uteslutet för många.

Hanna Stjärne: Den 6 maj 1998 sände SVT Striptease Marianne Spanners dokumentär om Fadime Sahindal. Har du sett den dokumentären? Fadime berättar att hon är rädd att familjen ska döda henne för att hon vägrat gifta sig med en kusin och själv valt sin pojkvän. Hon beskriver vad det innebär att leva i en hederskultur. Den 21 januari 2002 sköt pappan henne i huvudet mitt framför modern och systrar. Marianne Spanners dokumentär bör sändas varje år den 21 januari med ett efterföljande partiledarsamtal. Det enda i dokumentären som under sändningen bör kommenteras är den manliga gynekologen som talar om mödomshinnan, som ju inte existerar. Denna dokumentär bör vara upplysande för alla flickor som lever i hederskulturer. Fadime är mycket välartikulerad, begåvad, insiktsfull. Sverige svek henne.

Att hedersrelaterat förtryck och våld fortfarande grasserar i Sverige beror på ArA-aktivisterna ovan. Och på att SVT:s journalister är fullkomligt besatta av Sverigedemokraterna utan att förklara vad det är som gör att det är så nödvändigt att mala och mala och mala om samarbete med partiet. Denna demonisering har gjort att så snart SD lägger en motion samlar sig alla de andra partierna reflexmässigt till ett nej. SD har sedan gammalt lyft hedersrelaterat förtryck och våld och hijab på småflickor. Därför bromsar de andra partierna reflexmässigt. SD lägger motion om att gratis tolkhjälp inom sjukvården ska vara tidsbegränsat. De andra partierna säger reflexmässigt nej. SD lägger motion om att stoppa pengaflödet till Ibn Rushd. De andra partierna säger reflexmässigt nej.

SVT har ett stort ansvar för den politiska låsningen i Sverige och för att det inte går att hålla ett vuxet samtal om hijab på flickor och stöd till Ibn Rushd. Politikerna vill inte ta i frågan. De fiskar röster. Men det är inte SVT:s uppdrag att fiska röster. Hijab breder ut sig och breder ut sig och breder ut sig. Till och med SVT hade det enormt dåliga omdömet att ta med en hijabklädd flicka i en reklamsnutt om Radiohjälpen i coronapandemins inledning som jag kritiserar i det här blogginlägget.

SVT har Utrikesbyrån och Ekonomibyrån. Jag har föreslagit Islambyrån. Det behövs fler återkommande program som behandlar samhällsfrågor. Integrationsbyrån kunde ta upp de miljardbelopp som satsats på ”integration” utan att lyckas och ifrågasätta MUCF. Anna Starbrink kunde bjudas in och förklara varför det är så viktigt med gratis tolkhjälp hela livet och hur gratis tolkhjälp är vägen in i det svenska samhället, inte svenska språket. Demokratibyrån kunde diskutera det utbredda hatet mot Sverige och svenskarna, invandrargruppers interna maktordningar och normer som kolliderar med svensk lag.

För det är ett paradigmskifte som behövs. Fokus fram till valet 2022 bör ligga på grupperna som är motståndare till demokratin, inte minst Muslimska brödraskapets svenska gren och ArA-nätverket. Politikerna tar inte i det. De behöver inte förklara sitt stöd till Muslimska brödraskapet eftersom SVT:s journalister inte sätter press på dem.

Hanna Stjärne: Frågan är om du och divisionschef Anne Lagercrantz är rätta personer att vända SVT och sätta demokratin i högsätet. Ni två är besudlade av knäfallet 2015 för Rashid Musa och Kitimbwa Sabuni,

som jag än en gång lägger in bild på. Dessa två män är Hitlerepigoner, de är aktiva inom Muslimska brödraskapet, de har anammat ArA:s rasismretorik och är Sveriges i särklass främsta rasister tillsammans med ArA-nätverket. Jag har skrivit mängder med blogginlägg om dem.

Har SVT över huvud taget någon säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer?

Det här inlägget skildrar konsekvenserna av SVT:s agerande 3 mars 2017 då Nyheterna lät SVT vara propagandakanal åt Muslimska brödraskapet. Det är Muslimska brödraskapet som måste få huvudrollen inför valet 2022. Socialdemokraterna sitter i knät på Muslimska brödraskapet. Det är Muslimska brödraskapets skattefinansiering journalisterna bör pressa politikerna om, särskilt Stefan Löfven, Mikael Damberg och Morgan Johansson.

Så jag återkommer till frågan i inledningen: Hur ser SVT:s fortbildningsprogram ut för nyhets- och samhällsjournalister? Hur ser fortbildningen ut om olika tolkningar av islam? Varför tiger SVT om Magnus Ranstorps, Aje Carlboms och Peder Hyllengrens omfattande kritik av Ibn Rushd? Varför tiger SVT om Erik Amnås uppenbart solidariska rapport om Ibn Rushd? Varför tiger SVT om Folkbildningsrådets agerande? Varför tiger SVT om de socialdemokratiska medlemmarna Mattias Irvings och Anna Ardins mobbningskampanjer mot Sameh Egyptson och Magnus Ranstorp?

Varför tiger SVT om hur nätverket ArA i två decennier har krossat mängder med flickors framtidsdrömmar och försatt dem i livslångt slaveri?

Nyligen sände SVT en dokumentär om Ungerns president Viktor Orbán och hur han med hjälp av EU-pengar lagt under sig Ungerns ekonomi. Orbán och Ungern är återkommande teman hos Sveriges politiker. Richard Jomshof blev korsförhörd om Ungern av Anders Holmberg i samband med att Jomshof sagt att islam är en avskyvärd religion.

När sänder SVT en dokumentär om Mattias Gardell?

20 april 2021

Mona Lagerström fil dr

Del 3 Per Gudmundson, Bulletin, efterlyser ett vuxet samtal om islam. Hanna Stjärne: Det är ditt ansvar. Du har inte tagit det ansvaret. Du har låtit Muslimska brödraskapet utnyttja SVT som sin propagandakanal och därmed omöjliggjort ett vuxet samtal om islam. Muslimska brödraskapet har i fyra decennier bedrivit ett intensivt påverkansarbete med syftet att lyfta fram Koranen som lagbok i Sverige, vilket är en katastrof för flickor, kvinnor och sexuella minoriteter. Och för demokratin. Hur ser SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer egentligen ut?

Fortsättning från föregående inlägg om att det är dags för SVT att spränga sönder ordet islam och granska varje flaga. Flagan mina inlägg handlar om är Muslimska brödraskapets totalitära tolkning av islam.

Fortsättning under rubriken Hanna Stjärne: Hur ser SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer ut?

5) 2017 Nästa demokratifientliga påverkansoperation 3 mars 2017 står än en gång Rashid Musa för, en mycket allvarlig påverkansoperation, eftersom den var riktad mot en myndighet vars uppdrag det är att försvara demokratin. Vilket också är SVT:s uppdrag.

Hanna Stjärne: Hade Rashid Musa, som då var ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), en direktkontakt in till SVT:s Nyhetsredaktion 3 mars 2017? Inse detta. Vid alla statskupper ser kuppmakarna till att snabbt som ögat ta kontroll över riks-TV och riksradio för att tillskansa sig tolkningsföreträde. Det var exakt det Muslimska brödraskapet (MB) gjorde när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i slutet av februari 2017 publicerade den första officiella rapporten, kallad förstudie, om Muslimska brödraskapet i Sverige, författad av Magnus Norell (red.), Aje Carlbom och Pierre Durrani.

Hur tänkte SVT när ni satte rubriken ”Forskare sågar terrorexperten Magnus Norells rapport om islamism i Sverige”?

Varför namnges bara Magnus Norell i SVT:s rubrik?

Varför finns professor Mattias Gardell med på SVT:s bild när han inte medverkar i nyhetsinslaget?

I SVT:s text däremot nämns han bland forskarna som ”sågat” rapporten: ”Kända namn bland forskarna är Mattias Gardell, Jan Hjärpe och Eli Göndör.”

Mattias Gardell kritiserar alla som kritiserar Muslimska brödraskapet. Det gör honom inte mer trovärdig. Han är demokratifientlig aktivist, inte en seriös forskare, vilket jag lyft fram i mängder med blogginlägg. Han ljuger om MB och påstår att de kan liknas vid europeiska kristdemokrater.

Norell, Carlbom och Durrani har Muslimska brödraskapets motto som överskrift på sin studie: ”Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan (Hassan al-Banna, grundare av Muslimska Brödraskapet)”

Koranen är vår lag. Ta in det Hanna Stjärne. Och inse vems ärende SVT gick med nyhetsinslaget ”Forskare sågar”. Ta in konsekvenserna det inslaget fick där Rashid Musa oemotsagd påstår att MSB:s rapport bygger på ”rasistiska konspirationsteorier”.

De 23 forskarnas (Eli Göndör fanns ursprungligen med) ”sågning” på en blogg är ett akademiskt haveri av gigantiska mått, vilket jag skrivit om i flera blogginlägg och i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Islamforskarna har konsekvent vägrat att slå larm om demokratifientliga tolkningar av islam i Sverige. Som en av undertecknarna professor Göran Larsson

säger så ser han ingen mening med att skilja på ”’normala’ muslimer och islamister”, se det här blogginlägget.

Muslimska brödraskapet representerar en helt egen politisk världsåskådning med målet att slå ut den västerländska demokratin, det västerländska parlamentariska systemet, det västerländska rättssystemet och bli en världsmakt. Hassan al-Banna som grundade MB 1928 i Egypten var starkt influerad av Benito Mussolini och Adolf Hitler, deras odemokratiska världsåskådningar fascismen och nazismen och ambitioner att bli ledare för världsmakter. Och, inte att förglömma, Hitlers glödande judehat genomsyrar också Muslimska brödraskapet. Hassan al-Banna ska ha låtit översätta Hitlers Mein Kampf till arabiska och kalla den Min jihad.

Ta in det Hanna Stjärne och inse vems ärende SVT gick med ”Forskare sågar”.

Mannen till höger på SVT:s bild ovan heter Emin Poljarevic, som sägs vara initiativtagare till ”sågningen”, ett namn jag aldrig tidigare hört talas om. Lite googlande visade att han varit verksam vid samma Qatar University som MB:s nuvarande chefsideolog Yusuf al-Qaradawi (f. 1926), som lovordar Hitler. Qatar är numera i princip MB:s huvudfinansiär. Emin Poljarevic är i programmet en okänd person som dyker upp likt Daniel Lillman i programmet Existens 2007 och sedan försvinner som talesperson för ”den muslimska minoriteten”.

Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani är tre utomordentligt meriterade personer som värnar om det demokratiska styrelseskicket och hur skattemedlen används. Pierre Durrani har varit medlem i MB:s svenska gren och känner hela ”familjen”. Socialantropolog Aje Carlbom, som är väl inläst på MB:s svenska texter, inte minst Att förstå Islam, har skrivit åtskilliga artiklar och medverkat i flera SVT-program och lyft faran med islamister och parallellsamhällen.

Terrorismforskaren Magnus Norell gav år 2015 ut boken Kalifatets återkomst – orsaker och konsekvenser

där han bland annat kritiserar MB:s offerretorik, det ovetenskapliga begreppet ”islamofobi” och det ekonomiska och politiska stöd islamister får av myndigheter, politiska partier och medierna.

Om den i del 2 nämnda rapporten till FN, som Kitimbwa Sabuni var redaktör för och som han presenterade tillsammans med Helena Benaouda Hummasten och Elvir Gigovic, skriver Norell: ”Den verkliga skandalen är att de har tillåtits att skapa sig en plattform varifrån de kan styra en så stor del av debatten om islam i Sverige” (s. 207).

Magnus Norell har också i flera artiklar kritiserat just Muslimska brödraskapets svenska gren, bland annat när Omar Mustafa

då han var Islamiska förbundets ordförande, alltså ordförande för MB:s svenska huvudorgan, valdes in som suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse 2013. I den här artikeln i Göteborgs-Posten 21 april 2013, ”Så skaffar sig Muslimska brödraskapet fotfäste i Europa”, hoppas Magnus Norell att debatten kring Omar Mustafas inval ska bidra till en fördjupad diskussion om relationen mellan islamistisk ideologi och etablerade demokratiska politiska partier.

Nu blev det som vanligt ingen djupare diskussion, det vill säga inget vuxet samtal om islam. Men MB visste att de i Magnus Norell hade en formidabel försvarare av demokratin och därmed en formidabel motståndare. De har gjort allt de kunnat för att smutskasta honom, bland annat i den här debattartikeln i Aftonbladet 25 april 2013, fyra dagar efter Norells GP-artikel, ”Islamiska förbundet: Vi har inget att dölja kring vår värdegrund”, författad av Mohammed Amin Kharraki,

med den höga graden inom MB:s svenska gren, son till Mostafa Kharraki,

från Marocko, en av grundarna av den svenska grenen. Mohammed Kharraki påstår att Magnus Norell kommer med grundlösa beskyllningar och ”rena konspirationsfantasier om Omar Mustafa och Islamiska förbundet”. Samma argument som Rashid Musa 2017 upprepar i SVT:s nyhetsinslag.

MSB-rapporten var det dittills i särklass främsta hotet mot MB:s hela svenska gren, deras verksamhet och deras finansiering. Och det insåg de, inte minst Omar Mustafa (Ibn Rushd), Helena Benaouda Hummasten (Ibn Rushd) och Rashid Musa (SUM, Ibn Rushd) som var beroende av skattemedel för sin försörjning. Och skred blixtsnabbt till verket för att skaffa sig tolkningsföreträdet. Och SVT ställde upp som propagandakanal.

Då hade ändå Mahmoud Aldebe,

från Jordanien, en av grundarna av MB:s svenska gren, i den här repliken 1 maj 2013 på Kharrakis artikel frågat ”Varför förnekar ni samröret med Muslimska brödraskapet?” där han bland annat skriver: ”Muslimska brödraskapet grundandes 1928 i Egypten. Efter att ha förtryckts i Egypten och andra arabländer emigrerade hundratals intellektuella medlemmar till Europa och lyckades etablera en verksamhet som knöts till organisationen, bland annat i Sverige. Kopplingen mellan Islamiska förbundet och Muslimska brödraskapet var känd fram till terrordådet 11 september, då man bestämde sig för att ligga lågt med denna koppling.”

Aldebe refererar alltså till sig själv och männen som grundade den svenska grenen som ”intellektuella medlemmar”.

Och Aldebes eget brev, ”Det glömda minoriteten” från 2006 till riksdagspartierna, fanns att läsa på internet. Det som står i Aldebes brev 2006 är exakt den särlagstiftning och separatism Mohammed Kharraki, Omar Mustafa, Helena Benaouda Hummasten, Rashid Musa och Kitimbwa Sabuni, med massiv hjälp av Mattias Gardell och universitetens islamforskare, verkar för att införa i Sverige. De har varit framgångsrika genom att tala med kluven tunga, säga en sak utåt och något helt annat inåt. Aldebe igen: ”I interna diskussioner sågs demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet på med stor motvilja. Men offentligt talade man om respekt för den andre och tolerans mot oliktänkande.”

Hade någon på SVT läst MSB-rapporten innan SVT gick ut med att den ”sågats”? Den är bara på drygt 30 sidor, en förstudie, mycket trovärdig. Författarna namnger Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief, Sveriges unga muslimer och de två personerna Omar Mustafa (från Libanon) och Abdirizak Waberi (från Somalia).

Allt redan känt för den som följt MB:s verksamhet.

Hanna Stjärne: Så var fanns SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer? Finns det ingen på SVT som kontinuerligt följer shariapolitiska extremhögern i Sverige där Muslimska brödraskapet ingår? Varför dröjde det ända till 21-nyheterna innan SVT presenterade en motvikt till Rashid Musas påstående om ”rasistiska konspirationsteorier”? Och varför behövde SVT vända sig utomlands till forskaren Lorenzo Vidino? Det var i och för sig ett utmärkt val. Han har nyligen kommit ut med en intervjubok om att gå med i och lämna MB där bland andra Pierre Durrani intervjuas.

Liksom forskaren Pernilla Ouis.

Lorenzo Vidino är en av världens mest framstående experter på Muslimska brödraskapet i Väst. Men han skulle över huvud taget inte ha behövt kallas in om SVT hade tagit sitt samhällsansvar och sakligt och neutralt presenterat MSB:s förstudie om Muslimska brödraskapet i Sverige. Det var ju inte första gången kritik riktades mot gruppen kring stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm.

Mahmoud Aldebes brev väckte som nämns i Del 2 uppmärksamhet 2006. SVT sände 6 december 2009 Evin Rubars Dokument inifrån ”Slaget om muslimerna” där både Aje Carlbom och Pernilla Ouis medverkar. Omar Mustafa var i hetluften 2013. Han efterträdde Abdirizak Waberi som ordförande för IFiS när Waberi för Moderaterna valdes in i riksdagen 2010 och har suttit på ledande positioner inom alla de fyra uppräknade organisationerna. Waberi hade varit utsatt för kritik långt innan han som IFiS ordförande bjöd in Salah Sultan, mannen med en grovt antisemitisk retorik. Salah Sultan är ”broder”, han ingår i det globala nätverket. Det var ingen slump att han bjöds in. Waberi ljuger när han påstår att han inte kände till Sultans antisemitiska retorik. Judefientlighet är en självskriven ingrediens i MB:s ideologi, vilket framkommer i MSB-studien.

Waberi avslöjar sin demokratifientliga ideologi i intervjun i Ottar nr 2 2006, ”Med koranen i klassrummet”. Han medverkade i Evin Rubars ”Slaget om muslimerna”, som bilden av honom är tagen från. Evin Rubar nämner inte Muslimska brödraskapet. Men hela dokumentären handlar om islamister och islamisternas högkvarter stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm.

Hanna Stjärne: Har du sett Evin Rubars viktiga dokumentär? Har Anne Lagercrantz sett den? Har Anders Holmberg sett den? Har ni lyssnat på vad Ahmed Al-Mofty

säger om mannen som hjärnan och kvinnan som känslan, mannen som familjens självklara ledare? Det var han som ordnade pengarna från Saudiarabien som finansierade moskén vid Ramberget på Hisingen i Göteborg. Den moskén ingår i MB:s svenska gren.

Det var korrekt av MSB att vända sig utanför universitetens religionsvetenskapliga institutioner och ge uppdraget till forskaren Magnus Norell, som stod fri från alla bindningar till de svenska universitetens religionsvetenskapliga institutioner.

De kritiska forskare som SVT:s rubrik hänvisar till som ”sågat” MSB-studien är universitetens islamologer. De har ända sedan professor emeritus Jan Hjärpe

1983, alltså exakt när MB med hjälp av Muslim Students Organization in Lund började sina påverkansoperationer i Sverige, utnämndes till Sveriges första professor i islamologi på Lunds universitet och la grunden till universitetsutbildningen i islam, agerat missionärer och konsekvent vägrat lyfta fram demokratifientliga tolkningar av islam, vilket skadat Sverige. De riktade sin kritik mot MSB-studien 2 mars på en blogg som inte skulle ha fått någon uppmärksamhet om inte SVT hade trätt in och basunerat ut kritiken på Text-TV under hela dagen. Eftersom SVT har stor trovärdighet följde mängder med tidningar efter.

Och därmed var MB:s demokratifientliga kupp genomförd och Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis redogörelse för MB i Sverige förpassad till byrålådan, Magnus Norell desavouerad av SVT:s rubrik och Rashid Musas lögn förvandlad till ”sanning”.

Lorenzo Vidinos kommentarer brydde sig ingen om.

I SVT-inslaget påstår Rashid Musa: ”Det är beklagligt att en myndighet väljer att lansera en rapport som bygger på rasistiska konspirationsteorier. Att vi skulle ingå i ett hemligt globalt nätverk där vi infiltrerar svensk politik där vi försöker sätta vår agenda och bygga parallellsamhällen, det är ju absurda men samtidigt väldigt allvarliga påståenden.”

Det är bara att läsa Mahmoud Aldebes brev från 2006 för att avslöja Rashid Musa. Hela MB:s svenska verksamhet stod på spel, det insåg Rashid Musa. Och Omar Mustafa. Och Helena Benaouda.

Insåg du det Hanna Stjärne? Insåg Anne Lagercrantz det? Förstod ni att SVT var utsatt för en demokratifientlig kupp, iscensatt av Muslimska brödraskapet? Har ni förstått vilka långtgående konsekvenser SVT:s nyhetsinslag 3 mars 2017 har fått?

Rashid Musa och Mattias Gardell är för övrigt goda vänner och bedriver påverkansoperationer tillsammans, om ”muslimerna”, om ”den utbredda islamofobin”.

På bilden i mitten sitter Fatima Doubakil, gift med Kitimbwa Sabuni och en av de två som har polisanmält socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson för förtal efter att ha kallats extremist. Fatima Doubakil är extremist långt, långt till höger om Sverigedemokraterna. Här syns hon tillsammans med dåvarande demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Att Muslimska brödraskapet tog MSB-studien på djupaste allvar visar deras minst sagt desperata attacker mot MSB som beskrivs i den här artikeln i tidskriften Fokus med rubriken ”Nerringd, JO-anmäld och mejlbombad”.

Mycket pengar stod på spel. Helena Benaouda Hummastens försörjning, Omar Mustafas försörjning. Rashid Musas försörjning. Helena Benaouda Hummasten gjorde allt hon kunde för att förmå andra myndigheter att ge sig på MSB. Hennes inlägg på Ibn Rushds hemsida är en enda uppvisning i MB:s lögnmaskin. Det här citatet visar hur desperata MB blev av rapporten, vilket är ett synnerligen gott tecken på rapportens träffsäkerhet:

Under de här veckorna pratar jag med många personer på olika myndigheter och organisationer som uttrycker bestörtning över rapporten i varierande grad. Ingen jag pratar med försvarar rapporten. Men ingen myndighetsperson är villig att agera, vare sig offentligt eller direkt till MSB. Kanske upplever de att det är svårt för en myndighet att kritisera en annan myndighet. I våra kontakter med departementet får vi höra att det skulle vara ”ministerstyre” att kritisera MSB för rapporten, eller be MSB att avpublicera rapporten och ta bort den från webbplatsen.

”Våra kontakter med departementet”. Ta in det Hanna Stjärne. Mussolinis och Hitlers arvtagare, det glödande judefientliga Muslimska brödraskapet, vars föreningar IFiS, Ibn Rushd och SUM år efter år efter år bjudit in utländska talare med en grovt judefientlig retorik, har kontakter på ”departementet”. MSB lyder under Justitiedepartementet. Morgan Johansson (S) är justitieminister. Koranen är vår lag.

Helena Benaouda Hummasten fick hjälp av socialdemokraten Anna Ardin som också hon krävde att MSB skulle ta bort rapporten från sin hemsida, se hennes blogg där hon skriver att MSB gav uppdraget till Magnus Norell och Aje Carlbom för att myndigheten visste att de två forskarna ”hatar dessa organisationer”. Ardin låter påskina att hon är expert på Muslimska brödraskapet och anklagar de tre författarna för att presentera ”ett hopkok av olika vaga indicier och rena lögner”. I det här blogginlägget skriver jag om Anna Ardins försvar av Muslimska brödraskapet.

Och i det här blogginlägget skriver jag om Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritets politiska sekreterare Mattias Irvings försvar av Muslimska brödraskapet. Här är en bild på de två.

Anna Ardin är ledamot i Tro och Solidaritets förbundsstyrelse. Jag skriver att båda två är bland landets mest rabiata försvarare av MB: svenska gren. De är två lydiga redskap värvade av Omar Mustafa som grundade Tro och Solidaritets medlemsförening Hjärta – troende Socialdemokrater i Stockholm, som dessa två tillhör. Rashid Musa satt för övrigt i Hjärtas styrelse när Omar Mustafa var ordförande 2013. Anna Ardin var en av Omar Mustafas allra ivrigaste försvarare då han utsattes för kritik efter invalet i Socialdemokraternas partistyrelse 2013. Ardin och Irving talar om att få in mer hjärta i politiken, men de rispar och klöser och skiljer inte på person och sakfrågor.

Mattias Irving anklagar till och med Försvarshögskolans forskare Magnus Ranstorp för att vara en fara för demokratin och begår ett tarvligt karaktärsmord på honom i den här artikeln i ETC 4 mars 2021.

Var det Mattias Irving som skrev lappen försvarsminister Peter Hultqvist (S) läste innantill från då han i Aktuellt gav sig på Jimmie Åkesson och kallade Sverigedemokraterna för ett högerextremt parti? Är det Mattias Irving som skrivit Hultqvists två artiklar om SD, i Dala-Demokraten och i Göteborgs-Posten?

Hanna Stjärne: De två socialdemokraterna Anna Ardin och Mattias Irving kan fortsätta smutskasta seriösa forskare tack vare att SVT agerade propagandakanal för MB när MSB-studien publicerades 2017. Varför förde Aktuellts nyhetsankare, när Peter Hultqvist blåste upp sig som värst, inte ett vuxet samtal om islam och förklarade för tittarna att Peter Hultqvists parti sitter i knät på den mest demokratifientliga organisationen i Sverige, långt, långt till höger om SD, med det uttalade målet att krossa demokratin? Koranen är vår lag. Och att de sitter i knät tack vare Anna Ardins och Mattias Irvings Tro och Solidaritet och dess medlemsförening Hjärta – troende Socialdemokrater i Stockholm?

Dessa två socialdemokraters agerande bidrar till svårigheten att föra ett vuxet samtal om islam.

Men det största ansvaret har du, Hanna Stjärne. Har du läst Koranen? Varför för SVT inte ett vuxet samtal om Koranen som lagbok i Sverige? Varför tiger SVT om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige? Varför tiger SVT om alla hundratals miljoner skattekronor som slussats till denna odemokratiska rörelse? Varför tiger SVT om Muslimska brödraskapets nära liering med Socialdemokraterna? Varför bjuder SVT inte in Anna Ardin och Mattias Irving och ber dem lägga fram bevis på att Muslimska brödraskapet inte existerar i Sverige? Varför bjuder SVT inte in Morgan Johansson och ber honom föra ett vuxet samtal om Koranen som lagbok i Sverige?

Varför klarar SVT:s journalister inte av att föra ett vuxet samtal om islam? Här tänker jag i synnerhet på Anders Holmberg, som jag återkommer till.

Fortsättning följer om konsekvenserna av MB:s demokratifientliga påverkansoperation i SVT Nyheter 3 mars 2017.

9 april 2021

Mona Lagerström fil dr

 

Del 2 Per Gudmundson, Bulletin, efterlyser ett vuxet samtal om islam. Hanna Stjärne: Det är ditt ansvar. Du har inte tagit det ansvaret. Du har låtit Muslimska brödraskapet utnyttja SVT som sin propagandakanal. Hur ser SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer egentligen ut?

Fortsättning från föregående inlägg om att det är dags för SVT att spränga sönder ordet islam och granska varje flaga.

Muslimska brödraskapets flaga och stödet från universitetens religionsvetenskapliga institutioner
Hanna Stjärne: Här är en kortfattad beskrivning av Muslimska brödraskapets flaga tagen från texter publicerade på svenska och därför avsedda för boende i Sverige. Texterna osar av separatism, västfientlighet, demokratifientlighet, kvinnofientlighet, homofientlighet och utmålar ”muslimer” som en homogen grupp som spelar fotboll med knäna och därför kräver egna ”spelregler”, för att än en gång använda forskaren Elham Maneas träffande beskrivning av hur de negativa konsekvenserna av ideologin mångkulturalism skapar monokulturer med ett eget regelverk.

För femton år sedan blev det stor uppståndelse när Mahmoud Aldebe,

en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren, inför valet 2006 skickade denna skrivelse, ”Det glömda minoriteten” (27 april), till riksdagspartierna med krav på särlagstiftning och upprättandet av en monokultur skild från den svenska. Vi har fem grundlagsskyddade nationella minoriteter i Sverige: samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar. Och vi har fem grundlagsskyddade minoritetsspråk: samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Minoriteterna är etniska. Religion berörs över huvud taget inte. Inga talespersoner för dessa fem minoriteter har offentligt deklarerat att de är fientligt inställda till Sveriges grundlag.

Mahmoud Aldebe vill att ”muslimer” ska få status som egen minoritet för att ”kunna leva helt och fullt enligt den islamiska familjelagstiftningen”, alltså sharialag ska gälla för äktenskap, skilsmässa, vård av barn, omhändertagande av minderåriga barn.

Det är kvinnorna och barnen som drabbas.

Det intressanta är att Aldebe i brevet betonar vikten av att följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen som blev svensk lag 1995, trots att Muslimska brödraskapet i skriften Att förstå Islam, som han var projektledare för, med emfas tar avstånd från just FN och lagar stiftade av människan, eftersom sådana lagar kan upphävas. Det står i den skriften: ”Men eftersom de mänskliga rättigheterna i Islam har blivit givna av Gud, så har ingen lagstiftande församling eller regering i världen rätt att ändra eller upphäva dem. [. . .] Förenta Nationernas proklamationer och beslut kan inte jämföras med de rättigheter som sanktionerats av Gud” (2002, s. 35). Det är ”den universella, oföränderliga och eviga” sharialagen Muslimska brödraskapet åberopar i Att förstå Islam.

Det är samma sharialag Aldebe åberopar i brevet. Hela brevet är saxat ur Att förstå Islam och går ut på att skapa ett getto, ”det svenska muslimska civilsamhället”, med egna institutioner och egen lagstiftning. Han skriver: ”Muslimer kräver alltså en lagstiftad positiv särbehandling av i detta fall en religiös minoritet för att befrämja dess status och skydda den mot majoritetssamhället” [min kursiv].

”Muslimer” kräver inte. Muslimska brödraskapet kräver. Och de förespråkar könsseparering.

Det blev som nämnts stor uppståndelse och flera islamiska föreningar kopplade till Muslimska brödraskapet tog avstånd från brevet, vilket var rent hyckleri, visar Sameh Egyptson i boken Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige. Aldebe undertecknade brevet som ordförande för Sveriges muslimska förbund (SMF), samma förbund som gett ut Att förstå Islam. På SMF:s årsmöte i maj 2006 i stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm, Muslimska brödraskapets huvudsäte, beslutade man att SMF stod bakom innehållet i brevet, alltså särlagstiftning och könsseparering. Felet, ansåg man, var att Aldebes brev inte först hade diskuterats i styrelsen, visar årsmötets protokoll som Sameh Egyptson grävt fram. Metoden var fel, inte innehållet (s. 198).

Som framgår i förra inlägget delade en källarmoské i Norrköping ut en bok till Johannes Heuman publicerad på svenska 1983 där egyptiern Muhammed Qutb, yngre bror till Muslimska brödraskapets chefsideolog Sayyid Qutb (hängd 1966), uppmanade islams trosfränder att förkasta det västerländska samhället, rättssystemet och livsstilen. M. Qutb fängslades samtidigt som brodern men släpptes 1972 och flydde till Saudiarabien där han verkade som lärare. Journalisten Lars Åberg och Eduardo Grutzky, som i många år försökt lyfta frågan om hedersförtryck, skriver i boken Heder och samvete. En bok om hederskultur i Sverige (2013)

hur de av Islamic Center i Malmö fick boken Islams principer skriven av indiern/pakistaniern Abu al-Ala Mawdudi (d. 1979), grundaren av Muslimska brödraskapets tvillingorganisation Jamaat-e-Islami, som har ett starkt fäste i Indien, Pakistan och Bangladesh och vars indiska filial var den som startade häxjakten mot indisk/brittiska författaren Salman Rushdie när hans roman Satansverserna publicerades, vilket ledde till att Irans ayatolla Khomeini 14 februari 1989 uttalade en dödsdom mot honom för att romanen ansågs vara hädelse mot islam.

Mawdudi är talibanernas läromästare, vilket säger en del om hans kvinnosyn. Även Mawdudis bok kom ut på svenska 1983 och även i den boken varnas islams trosfränder för att smälta in i det svenska majoritetssamhället: ”Det är därför som den Helige Profeten (frid över honom) uttryckligen och med kraft har förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil”, citerar Åberg och Grutzky (s. 134).

De har för övrigt ett helt kapitel kallat ”Multikulturalismen” där de skriver: ”Multikulturalismen vill göra politik av det självklara faktum att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Genom att ge alla kulturer samma värde, och beskriva kritik som fördomsfull, fobisk eller rasistisk, har multikulturalismen i Sverige bidragit till samhällets acceptans av hedersförtrycket” (s. 81, 82).

Detta skrev de för åtta år sedan.

Både Missförstånd om Islam

och Islams principer är utgivna av Muslim Students Organization in Lund 1983, som ingår i International Islamic Federation of Student Organizations (IIFSO), Salimiah, Kuwait, en paraplyorganisation för muslimska (läs islamistiska) studentföreningar som lät översätta böcker av Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna, chefsideolog Sayyid Qutb, brodern Muhammed och Mawdudi och spred dem över hela världen. På båda står också Produced by the Holy Koran Publishing House, Beirut, Lebanon. Böckerna är tryckta i Västtyskland.

Hanna Stjärne: I fyra decennier har Muslimska brödraskapets aktivister i Sverige målmedvetet bedrivit påverkansoperationer, operationer inte bara riktade till invandrare från islamstyrda länder utan även riktade till svenskar, som de två nämnda exemplen visar. Och till politiker. Det förrädiska med de här texterna, liksom Aldebes brev och alla andra texter på svenska producerade av Muslimska brödraskapet, är att det inte framgår att det är deras tolkning av islam, vilket gör att deras totalitära tolkning har spridits överallt i Sverige så som varande den autentiska redogörelsen för islam. Vilket absolut inte är sant.

I Aldebes brev 2006 tar han avstånd från den svenska livsstilen, det svenska rättssystemet, hela det svenska samhället, inklusive religionsfriheten eftersom den är individualistisk, inte kollektivistisk. Han skriver att problemet med den svenska religionsfriheten är att det är ”en pietistiskt färgad, individualiserad religions förståelse som ligger bakom svensk religionsfrihetslagstiftning, medan det för muslimska minoriteten är religionens kollektiva yttringar som är de mest centrala. Man betraktar den egna religionen snarare som ett sätt att leva än ett trossystem”. Det är MB:s tolkning, islams doktriner ska styra individens hela liv.

Han fortsätter: ”Det är också i livet självt, med alla dessa socialt betingade regler och värderingar, som den religiösa tillhörigheten manifesteras och som religionen utövas, inte främst i bön och gudstjänstliv [mina kursiver]. Det gemensamma religiösa språket är arabiska, säger han och framhåller att den svenska definitionen av religionsfrihet är för snäv. Det är därför han kräver särlagstiftning.

Det Aldebe efterlyser är lagstiftning som gör det möjligt för honom och de andra ledarna inom MB:s svenska gren att styra ”den muslimska minoritetens” liv in i minsta detalj. Alltså en totalitär diktatur där ”den muslimska minoriteten” avkrävs blind lydnad i islams namn utkrävd av en liten sammansvetsad elit, kallad förtruppen, och där den sociala kontrollen är extrem.

MB bygger ”den muslimska minoriteten” i Sverige nerifrån och upp. Det är därför det är så viktigt att uppföra moskéer och att driva skolor. Det är därför det är så viktigt att studieförbundet Ibn Rushd lockar till sig nyanlända invandrarkvinnor. Det är därför det är så viktigt att Ibn Rushd huvudsakligen driver studiecirklar i islam och arabiska så att de kan sprida MB:s lära.

Ty via arabiskan säger de en sak internt och via svenskan säger de det de vet att svenska politiker, myndigheter och journalister förväntar sig att de ska säga.

Detta hyckleri är standard även i andra länder. I det här blogginlägget skriver jag om Islamic Foundation i Storbritannien, som från arabiska och urdu till engelska översatt texter av Muslimska brödraskapets och Jamaat-e-Islamis shariaideologer, och citerar en man som kallar deras dubbla-budskap-verksamhet schizofren. För övrigt var det texter från Islamic Foundation som Mahmoud Aldebe och den finländska konvertiten Helena Benaouda Hummasten, Muslimska brödraskapets ”grand old lady”,

lät översätta till svenska och som i dag finns spridda över hela landet.

Samma dubbla budskap sprids i Tyskland skriver analytikern Sigrid Herrmann-Marschall i den här artikeln ”The Muslim Brotherhood: Strategies and Approaches in Germany” daterad 3 mars 2021. (Tack Conny C. Lindström, Twitter) Hennes beskrivning av MB i Tyskland gäller för Sverige. Liksom i Sverige utmålar MB i Tyskland ”muslimer” som offer, utsatta för ”antimuslimsk rasism”, ”islamofobi”, ”främlingsfientlighet”, trots att, skriver hon, ”MB är en av de mest målmedvetna fienderna till det liberala demokratiska systemet”.

Jämför Haris Grabovacs Expo-artikel i det föregående inlägget och hans ordval ”antimuslimsk rasism” om Richard Jomshofs kritik av islam och islamism. Denne Grabovac är aktiv i Teskedsorden.

Man bör ge Mahmoud Aldebe erkännande för att han då han var MB:s mest framträdande talesperson inte hymlade med vad IFiS står för. Hans demokratifientliga uttalanden orsakade ständigt uppståndelse. Från 2010 lär han enligt egen utsago inte längre vara aktiv inom den svenska MB-sfären.

Numera blånekar svenska Muslimska brödraskapets aktivister till att de har en organisatorisk koppling till MB. Men beläggen är överväldigande.

Muslimska brödraskapet är en kameleont. De anpassar verksamheten efter omgivningen. Utomlands bedriver de, och har bedrivit, våldsaktioner i flera länder i Mellanöstern. I Sverige ägnar de sig åt icke-våldsam islamism.

När islamism diskuteras i Sverige kopplas islamism nästan alltid till våld och terrorism. Det verkar som om det är extremisters våld Säpo ser som det största hotet mot demokratin, säger jag utan att veta exakt. Det är fel att fokusera på våld och terrorism, framhåller Elham Manea i den här intervjun 3 augusti 2018, ”With the hijab Islamists are marking their territory”. Den icke-våldsamma islamismen är den farliga islamismen. Att fokusera på terrorister, säger hon, är som att ta ett foto (snapshot) genom ett nålsöga medan resten av bilden ignoreras. Fokuseringen på terrorism gör att man missar hela radikaliseringsspektrumet som leder till terroristattacker. Våldet är slutprodukten, inte huvudsaken. Det är den ideologiska kontexten som ligger bakom radikaliseringsprocessen som är viktig att fokusera på, och den ideologiska kontexten är den lära som icke-våldsamma islamister predikar, exempelvis Muslimska brödraskapet, turkiska Milli Görüş eller Jamaat-e-Islami.

Hon säger att islamism är en extremhögerrörelse som använder sig av fundamentalistiska religiösa argument. Islamisters mål är att etablera en islamisk stat enbart baserad på Guds lag. Det Aldebe efterlyser i sitt brev. En rörelse jag kallar shariapolitiska extremhögern.

Elham Manea får frågan hur mycket islam är en del av problemet. Hon säger att islam inte är synonymt med islamism, men att det inte går att utesluta att islam inte är en del av problemet eftersom en fundamentalistisk tolkning av religionen islam används för att rättfärdiga och legitimera en världsåskådning och samtidigt en strävan att uppnå världsdominans, inklusive användningen av våld.

Det ska kanske tilläggas att hon själv är islamtroende.

Islamismen i Sverige göds i moskéer och alla verksamheter Muslimska brödraskapets svenska gren är inblandad i med den fientliga inställningen till det västerländska samhället, rättssystemet och livsstilen de predikar. Individers steg över till våld mot de ”otrogna” är hårfin och oförutsägbar.

Och ska inte finansieras med skattemedel.

Universiteten tar inget samhällsansvar när de låter de religionsvetenskapliga institutionerna utbilda missionärer som vägrar ta ställning för olika tolkningar av islam, hur demokratifientliga vissa tolkningar än är. Det är hårresande. Det är som om statsvetare inte skulle fälla värdeomdömen om fascismen, nazismen och kommunismen i förhållande till demokratiska styrelseskick. Jag kritiserar universitetens islamutbildningar bland annat här och här.

Hanna Stjärne: Hur ser SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer ut?
Du ska se till att programverksamheten präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer. Du har krav på dig att se till att programmen är sakliga, att SVT bedriver en oberoende verksamhet i allmänhetens tjänst, att verksamheten är opartisk.

Så berätta offentligt hur SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer ser ut.

1) 2007 Jag inleder med en demokratifientlig påverkansoperation som förekom innan du anställdes som VD, en operation jag skrivit om i flera blogginlägg men som jag upprepar här för att ge dig en inblick i hur Muslimska brödraskapets aktivister utnyttjar SVT som propagandakanal för sin demokratifientliga verksamhet.

Jag talar om religionsprogrammet Existens, ”Islamofob eller hjälte?”, som sändes 20 februari 2007 om 47 muslimska organisationer som ifrågasätter utnämningen av folkpartisten Nyamko Sabuni till integrationsminister. Den 27 april 2006 skickade Mahmoud Aldebe det ovan nämnda brevet till riksdagspartierna där han kräver särlagstiftning. Alliansen vinner valet samma år. Fredrik Reinfeldt (M) utser Nyamko Sabuni till integrations- och jämställdhetsminister. Före valet gav Nyamko Sabuni ut skriften Flickorna vi sviker. Om hederskultur i Sverige.

Nyamko Sabuni hinner knappt bli utnämnd förrän Muslimska brödraskapet på internet drar i gång den här Protestlistan riktad ”Till Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt”. Det är med största sannolikhet Aldebe som ligger bakom och han kör med MB:s sedvanliga offerretorik. Det är inte troligt att den fullkomligt okända mannen vid namn Daniel Lillman som förekommer i programmet talar för alla ”troende muslimer i Sverige”. Han dök upp i programmet, sedan har han försvunnit. Aldebe/Muslimska brödraskapet inleder: ”Vi troende muslimer i Sverige känner oss förvånade och djupt oroade av Din utnämning av Nyamko Sabuni till Integrations- och Jämställdhetsminister. Sabuni har fokuserat sin politik mot oss muslimer vilket andas populism och islamofobi. Att flörta med Sverigedemokraterna är inget konstruktivt; en sådan politik skapar i sanning ett segregerat samhälle som leder till ovilja och konflikter.”

Aldebe kritiserar att Sabuni vill ha en lagstadgad gräns för flickors beslöjning på 15 år. Han påstår att hon vill att ”muslimska” flickor ska genomgå en gynundersökning, när Sabunis förslag gäller alla skolflickor.

Och så skriver Aldebe det här: ”Nyamko Sabuni har även fokuserat sitt politiska arbete på hederskultur och hennes förslag om åtgärder riktas övergående mot oss muslimer.” Vilket är fel. Aldebe avslutar: ”Vi protesterar och känner oss förolämpade av denna utnämning som riskerar försvåra dialog och öppenhet samt skapar misstro gentemot hela Alliansens integrationspolitik.”

Det är inte integration hans verksamhet har som mål, utan ett parallellsamhälle där ”den muslimska minoriteten” lagstiftningsvägen ”skyddas från majoritetssamhället”.

På sidan 3 i protestlistan framgår det tydligt att Aldebe, som då var ordförande för Sveriges Muslimska Förbund (SMF), levererar 70 000 av de knappt 80 000 protesterna. Enligt SST som delar ut pengar till trossamfund hade SMF år 2019, som är det senaste året för statistiken, 44 108 medlemmar. År 2015 hade de 34 855.

Protestlistan fanns fortfarande på internet när SVT gjorde programmet i Existens, jag laddade ner den från Islamguiden 21 mars 2015. Aldebe hade bara några månader före programmet varit i hetluften på grund av kraven på särlagstiftning, men SVT nämner inte att han levererar huvudparten av protesterna.

SVT förde tittarna bakom ljuset genom att över huvud taget inte redogöra för vilka föreningar och personer som skrivit på protestlistan. Programledare Anna Lindman Barsk följer med en man vid namn Daniel Lillman, som aldrig tidigare förekommit som talesperson för ”troende muslimer i Sverige”, när han på regeringskansliet ska lämna in ett upprop till statsministern om att sparka en minister, som han säger sig redan ha kontaktat men inte fått något svar av!

Sveriges mest fientliga organisation mot det demokratiska styrelseskicket har SVT:s kamera i hälarna när de vill sparka Nyamko Sabuni! Och programledaren står på MB:s sida! ”Hur tror du att det kommer att gå i dag?” frågar hon Daniel Lillman, som om det är en självklarhet att religiösa organisationer lägger sig i en statministers utnämningar.

Nyamko Sabuni säger i programmet: ”Jag kommer aldrig att acceptera förtryck i religionens namn. Mänskliga rättigheter är universella.” Vidare: ”Vi måste sätta gränser för var toleransen går.” Vidare: ”Vi måste diskutera de demokratiska värderingar samhället vilar på för att minska utanförskapet.”

Programmet är upplagt som en konflikt mellan Eduardo Grutzky, som i många år försökt lyfta frågan om hedersförtryck i Sverige och som stöttar Nyamko Sabunis skrift, och religionsprofessor Mattias Gardell, Muslimska brödraskapets härförare, som avfärdar Nyamko Sabunis skrift med ”islamofobi”.

SVT:s rubrik på programmet ”Islamofob eller hjälte?” är fullkomligt obegriplig. Sabunis text handlar om den fasansfulla verklighet flickor i vissa invandrarmiljöer lever under. I den här artikeln i Aftonbladet 20 november 2007, med en märklig rubrik, skriver Eduardo Grutzky om hedersförtryck i Sverige och kallar tvångsäktenskap för ”permanenta våldtäktsinstitutioner”.

Ta in det Hanna Stjärne.

Efter valet 2010 ersatte Fredrik Reinfeldt Nyamko Sabuni som integrationsminister med Erik Ullenhag, också från Folkpartiet. Ullenhag välkomnade Muslimska brödraskapets aktivister med öppna famnen och bjöd in dem till dialogsamtal om ”islamofobi”.

Med andra ord en mycket lyckad påverkansoperation.

2) 2013 Nätverket svenska muslimer i samarbete, under studieförbundet Ibn Rushds ledning, det vill säga Muslimska brödraskapets ledning, skickade en rapport daterad februari 2013 och redigerad av Kitimbwa Sabuni till FN, en ren påverkansoperation för att införa sharialagar i Sverige, till en organisation MB tar avstånd från eftersom ”de mänskliga rättigheterna i Islam är givna av Gud”! Bilden

med Helena Benaouda Hummasten, då Ibn Rushds förbundsordförande, och Elvir Gigovic är tagen när de 5 mars 2013 presenterade rapporten. Här är SVT:s text. Kitimbwa Sabuni bedrev i samband med rapporten en påverkansoperation riktad mot SVT i syfte att få SVT att skrota policyn som säger att nyhetsuppläsares klädsel ska vara neutral. Hans och programdirektör Jan Axelssons ordväxling 6 mars 2013 går att läsa här.

Kitimbwa Sabuni hävdar att det är diskriminering att inte låta kvinnliga nyhetsankare bära hijab. Han påstår sig tala för kvinnliga islamtroende, han påstår att hijab är en del av deras religiösa identitet. Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel, det synliga tecknet på hur långt islamiseringen i ett land har gått, vilket jag i åratal har påpekat och som man kan läsa om i Elham Maneas artikel ovan ”With the hijab Islamists are marking their territory”. Hon bär själv inte hijab.

Det är inte hennes talan Kitimbwa Sabuni för. Till skillnad från Kitimbwa Sabuni är Elham Manea islamforskare.

3) 2015 En annan påverkansoperation från Muslimska brödraskapet inträffade efter skolattacken i Trollhättan 22 oktober 2015.

Hanna Stjärne: Det var efter det att du tillträtt som VD. Gå igenom nyhetsbevakningen från skolattacken så kommer du att se en skymt av Omar Mustafa,

som har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren, och som var i Trollhättan för att försöka utmåla ”muslimer” som offer för attacken, men de drabbade familjerna ställde inte upp. Omar Mustafa misslyckades med att placera ”muslimer” i rampljuset, men hans kolleger Kitimbwa Sabuni och Rashid Musa från Afrosvenskarnas riksförbund, båda mycket aktiva inom MB, lyckades desto bättre med sin påverkansoperation. De bytte ut ”muslimer” mot hudfärg och SVT:s språkbruk, som anklagades för att vara rasistiskt i det här öppna brevet till dig, Hanna Stjärne, 25 oktober 2015. Det var fel av SVT att säga att skolan hade få svenska barn. Det är fel att låtsas att bara ”vita” kan vara svenskar. Två dagar senare uppträdde Anne Lagercrantz, SVT:s divisionschef för nyheter och sport, i Gomorron Sverige som en spratteldocka i händerna på Rashid Musa, som då dessutom var ordförande för Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM), och en annan representant för Afrosvenskarna riksförbund Christian Hofverberg, och bad ödmjukt om ursäkt för SVT:s språkbruk, vilket enligt den här artikeln, där de båda demokratifientliga aktivisterna Musa och Sabuni är fotograferade, uppskattades. De representerar shariapolitiska extremhögern. De är extremister. Ta in det Hanna Stjärne.

En mycket lyckad påverkansoperation där man skulle ”fortsätta samtalen om hur uppdaterade vokabulär kan se ut”.

Hanna Stjärne: Beskriv offentligt resultatet av samtalen med dessa demokratifientliga extremister och SVT:s ”uppdaterade vokabulär”. Den främsta fienden till det demokratiska styrelseskicket ska alltså tala om för SVT vilket språk ni får lov att använda. Ty både Kitimbwa Sabuni och Rashid Musa är, som nämnts, djupt involverade i MB:s svenska gren, vilket jag redogjort för i åtskilliga blogginlägg. De är högerextremister långt, långt till höger om Sverigedemokraterna.

Även förra bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) hade i åratal varit djupt involverad i MB:s olika svenska föreningar när han 2014 utnämndes till minister. I april 2016 tvingades han avgå efter det att det uppmärksammats att han haft samröre med turkiska högerextrema Grå vargarna.

4) 2016 Hanna Stjärne: Vem bjöd in Mohamed Temsamani (MP) till Agenda 17 april 2016 för att kritisera att Mehmet Kaplan fick lämna regeringen?

Var det han själv som kontaktade redaktionen och erbjöd sina tjänster? Hans medverkan i programmet var en utstuderad påverkansoperation från Muslimska brödraskapets sida. Mohamed Temsamani var inte bara miljöpartist som Kaplan. Han är också medlem i MB:s allra innersta kärna i Sverige då han är gift med grundaren Chakib Benmakhloufs

dotter. Temsamani sitter och har suttit på flera ledande platser inom MB:s organisationer.

SVT förde tittarna bakom ljuset genom att inte informera om hans demokratifientliga bakgrund. Han tilläts i SVT agera som en ”neutral” man och uttala sig om att Kaplan tvingades avgå på grund av ”islamofobi”!

Hanna Stjärne: Gör inte Agendas redaktion bakgrundskontroller av de medverkande? Både Aftonbladet och den moderata politikern Hanif Bali kände till Temsamanis bakgrund. Aftonbladet siktar in sig på att han var miljöpartist. Hanif Bali på att Temsamani är islamist. Hanif Bali hade rätt.

Fortsättning följer om Muslimska brödraskapets påverkansoperation 3 mars 2017 riktad mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) när de publicerade förstudien Muslimska brödraskapet i Sverige författad av Magnus Norell (red.), Aje Carlbom och Pierre Durrani.

1 april 2021

Mona Lagerström fil dr

Per Gudmundson, Bulletin, efterlyser ett vuxet samtal om islam. Det är välkommet. Men vi behöver också ett vuxet samtal om vilka som är det största hotet mot vår demokrati, Sverigedemokraterna eller Muslimska brödraskapet (MB)? Hanna Stjärne: Vad håller du på med? Varför är SVT så fixerade vid SD samtidigt som du låter SVT vara vidöppet för MB:s påverkansoperationer? Varför vidareutbildar du inte dina anställda så att de kan föra ett vuxet samtal om islam, SD och MB? Hur ser SVT:s säkerhetsmur mot demokratifientliga påverkansoperationer egentligen ut?

Hanna Stjärne: Muslimska brödraskapet är den i särklass främsta fienden till det som kallas den liberala demokratin. MB är en islamistisk rörelse. Den är skattefinansierad i Sverige. MB:s mål är ett världsomspännande totalitärt rike styrt av deras tolkning av lagverket sharia. Men rörelsen är osynlig i SVT. Varför får politikerna inte lika ettriga frågor om MB av dina journalister som de får om SD?

Vet du skillnaden mellan islam och islamism, mellan icke-våldsam islamism och väpnad islamism? Vet divisionschefen för nyheter Anne Lagercrantz skillnaden? Vet programledaren Anders Holmberg skillnaden? I del 2 diskuterar jag Muslimska brödraskapets demokratifientliga påverkansoperationer och hur du tillåter att de använder SVT som sin propagandakanal. Jag begär också att du i detalj redovisar vilka fortbildningskurser om olika tolkningar av islam du har gått på sedan du blev VD 2015 och vilka fortbildningskurser dina anställda har gått på, i synnerhet Anne Lagercrantz och Anders Holmberg.

Men innan jag går in på Muslimska brödraskapets svenska gren diskuterar jag icke-våldsam islamism och skillnaden mellan mångkultur och ideologin mångkulturalism och behovet av ett vuxet samtal om organiserade religioner. Vad är avskyvärt? Det som står i Bibeln och Koranen? Eller människors kritik av det som står i Bibeln och Koranen?

Per Gudmundson efterlyser 20 mars 2021 ett vuxet samtal om islam med anledning av SVT-programmet ”Sverige möts” 9 mars där Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof sa att islam är ”en avskyvärd ideologi och religion” och den smått hysteriska mediedebatten efter programmet.

Inget är mer välkommet än ett vuxet samtal om islam. Men islam ska inte ges huvudrollen i det samtalet, utan först och främst islams prästerskap, det vill säga imamer, religiösa ledare, aktivister och deras tolkning av islam. Det är tolkningarna och hur dessa tolkningar förhåller sig till det demokratiska styrelseskicket som ska stötas och blötas.

Islam har inte fötter, armar, ben och hjärna. Islam agerar inte. Islam förbjuder inte. Islam tillåter inte. Islam består av en samling texter. Människor har skrivit islams texter. Människor tolkar islams texter. Det är människors tolkningar det vuxna samtalet måste handla om.

Det är skillnad på en privat gudstro mellan den enskilda individen och hans/hennes gud, en gudstro som är just privat, och ett tvingande regelverk som ska styra individens liv in i minsta detalj och som människor, i strid med vår grundlagsskyddade religionsfrihet, kräver att andra ska anpassa sig till.

Islamism är en politisk tolkning av islam och innebär att islam och politik är oupplösligt förenade, att både den enskilda individen och samhället underkastas ett strikt regelsystem byggt på lagverket sharia, som tillämpas på olika sätt, men betraktas som den universella, oföränderliga och eviga lagen. Just därför strider sharia mot den västerländska demokratin där lagstiftningen anpassas i takt med att samhället förändras. Se exempelvis den här texten där Muslimska brödraskapets svenska gren Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) beskrivet sharia, scrolla ner till ”Shariah, Guds budskap och riktlinjer”. Scrolla också ner till ”Kvinnans ställning i islam” och kvinnans plikt att vara täckt när hon vistas utomhus. IFiS sätter upp ett regelsystem individen uppmanas lyda, utan att markera att det handlar om Muslimska brödraskapets tolkning av islam.

Hanns Stjärne: Först den dagen SVT tar sitt ansvar och läser på om de skattefinansierade totalitära tolkningar av islam som frodas i dagens Sverige, och vilka människor som ligger bakom tolkningarna, och ställer landets politiker mot väggen kan vi få ett vuxet samtal om islam.

Det här inlägget handlar om Muslimska brödraskapets totalitära tolkning av islam, eftersom det är den tolkningen jag är inläst på. Och den islamtolkningen är influerad av Benito Mussolinis fascistiska ideologi och Adolf Hitlers nationalsocialistiska och judefientliga ideologi och ska inte finansieras med skattemedel. Det bör varenda politiker i Sverige, inklusive statsminister Stefan Löfven, vara medveten om. Muslimska brödraskapet är en global extremhögerrörelse. Jag kallar den shariapolitiska extremhögern.

Shariapolitiska extremhögern ligger långt, långt till höger om Sverigedemokraterna och alla extremhögerrörelser som någonsin har funnits i Sverige. Muslimska brödraskapet är inte den enda islamtolkningen som hamnar i kategorin shariapolitiska extremhögern. Eftersom det är MB jag är inläst på håller jag mig alltså till den.

Men detta kan jag säga: shariapolitiska extremhögern utgör det främsta hotet mot den svenska demokratin därför att den är systemhotande, den har nästlat sig in i hela den svenska myndighetsapparaten och partiapparaten, inte minst Stefan Löfvens Socialdemokrater.

Denna extremhöger driver dessutom helt öppet ett parallellt rättssystem i Sverige. Och det utan att någon inom det svenska rättsväsendet slår larm om de demokratifientliga konkurrenterna som använder moskéerna som domstolar och både i skriftlig form och på internet sprider propaganda om lagverket sharia och kvinnans juridiska ställning ”i islam”.

När säger en person, säg Justitiekanslern eller någon från domstolsverket eller en riksåklagare de förlösande orden som riktar strålkastarljuset på denna systemhotande verksamhet på samma sätt som polisen gick ut offentligt med att kriminella klaner förekommer i Sverige?

Jag uppmanar alla inom det svenska rättsväsendet att läsa den jemenitiska statsvetaren Elham Maneas bok Women and Shari’a Law. The Impact of Legal Pluralism in the UK

och det hon skriver om shariadomstolar i Storbritannien och hur barn, kvinnor och minoriteter inom minoriteten drabbas och hur deras mänskliga rättigheter ignoreras. Jag lyfter fram Elham Manea i det här blogginlägget, scrolla neråt en bra bit. Shariadomstolar existerar också i Sverige men de går under radarn. Domare, vakna upp! Ni har fått konkurrens!

I tidskriften Respons nr 2 2018 skriver historikern Johannes Heuman i artikeln ”Vad övriga Europa kan lära av erfarenheten av islamism på Balkan” de här tänkvärda orden:

För ett tiotal år sedan besökte jag en moské i Norrköping i samband med den muslimska högtiden eid al-fitr, som avslutar fastemånaden ramadan. Jag var utsänd av TV4 för att göra ett inslag om högtiden och blev varmt mottagen i vad jag minns som en källarlokal med bedjande män med rötter i Mellanöstern, Nordafrika och Balkan. Det var stämningsfullt även för en utomstående. Samtidigt kunde jag inte frigöra mig från tanken att reportaget om de troende männen mest var en pliktskyldig beställning från chefen. Fanns det egentligen något verkligt intresse för att skildra muslimernas situation i Norrköping? Farhågan bekräftades när jag ivrigt skyndade tillbaka till redaktionen med det som jag trodde var ett scoop: en av de tongivande i församlingen förespråkade sharialagar i Sverige [min kursiv]. Den nya vinkeln möttes med kalla handen. Nyhetssändningen avrundades i stället som planerat med bilder på män som ber. Både jag och kanske även representanter från församlingen var besvikna på att konfrontationen aldrig blev av. Den lilla moskén förblev en exotisk kuliss i lokalnyheterna.

Johannes Heuman beskriver hur han av moskén fick en till svenska översatt bok av Muhammed Qutb (stavas Kutub, d. 2014), yngre bror till Muslimska brödraskapets chefsideolog Sayyid Qutb (d. 1966), Missförstånd om islam (tryckt 1983), där fientlighet mot västvärlden är ett dominerande drag: ”Muslimer uppmanas förkasta det västerländska samhället, rättssystemet och livsstilen – särskilt kvinnors emancipation och över huvud taget deras rätt att vistas i det offentliga rummet.” Heuman kommenterar: ”Det var för mig obegripligt hur Muslimska brödraskapets idéer hade fått en förankring i Norrköping och likaså hur företrädare obekymrat försvarade dessa dogmer på östgötamål.”

Hanna Stjärne: Inför valet 2022 bör varenda politiker i Sverige av dina SVT-journalister avkrävas svar på hur de ställer sig till att Muslimska brödraskapets svenska gren finansieras med skattemedel. Varför godkänner de miljonrullningen till studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief? Varför delar SST årligen ut miljoner till alla föreningar kopplade till MB? Varför tillåts Muslimska brödraskapet driva friskolor med alla skattemiljoner det innebär till de demokratifientliga ägarna? Här är en bild på Abdirizak Waberi,

som 2010–2014 var riksdagsledamot för Moderaterna och som driver friskolor i Göteborg och som hävdar att islam bara har en tolkning.

Muslimska brödraskapets svenska gren drivs av en liten grupp, förtruppen, som cirkulerar i ledningarna i rörelsens olika föreningar, se det här blogginlägget där jag namnger flera personer och publicerar foton på dem och även visar kopplingen till Mussolinis fascism.

Nyligen avslöjades i artikeln ”Göteborg sätter ned foten mot alla former av stöd till extremism” att Ibn Rushds anställda i Göteborg uppbar direktörslöner i miljonklassen! Att de huvudsakligen ägnat sig åt undervisning i islam och arabiska, som ju inte precis underlättar invandrares integration och förmåga att delta i det demokratiska arbetet som kräver kunskaper i svenska. Muslimska brödraskapet är en extremt västfientlig global rörelse helt inriktad på att skapa islamiska parallellsamhällen i de länder de grundar föreningar i och i slutändan hela landet, inte minst genom att sikta in sig på kontroll av utbildningsväsendet, etablera förskolor, grundskolor, gymnasier, studieförbund (Ibn Rushd), folkhögskolor (Kista folkhögskola).

Mångkultur och ideologin mångkulturalism
Innan jag kortfattat redogör för Muslimska brödraskapets politiska tolkning av islam, en tolkning citatet från Johannes Heuman redan avslöjat, nämner jag några ord om STV-programmet som gav upphov till Per Gudmundsons artikel och mediedebatten efteråt. Programmet var totalförvirrat. Programledaren Magnus Thorén inleder med att programmet ska handla om mångkultur utan att förklara för tittarna vad han menar med mångkultur och utan att redaktionen uppenbarligen inte heller hade förklarat för de medverkande vad SVT:s definition av mångkultur var och att de skulle hålla sig till ämnet. Vissa deltagare talade om ideologin mångkulturalism (kallas även multikulturalism) och andra om ja, vad som helst, och Thorén tycktes inte uppfatta skillnaden. I varje fall förklarade han inte skillnaden för tittarna.

Mångkultur är inget nytt för Sverige, vilket programmet låtsades att det var. Sverige har alltid varit ett mångkulturellt land. Ta bara Skåne och Lappland och allt däremellan. Ta bara den som växte upp ute i marginalerna i ett barnrikehus på Hisingen, talade urgöteborgska som var en klassmarkör, och var tonåring under 1950-talet när Sverige bara hade en radiokanal och en TV-kanal och allt som sändes kom från Stockholm och producerades av medelklassen, liksom veckotidningarna och Fickjournalen. Det var lätt att känna sig som utlänning i sitt eget land, det kan jag intyga.

Hanna Stjärne: Vad är det för människor som befolkar SVT? Tror du verkligen att mångkultur är något som kom med invandringen?

Ideologin mångkulturalism, även kallad identitetspolitiken, stadfästes i Sverige genom propositionen 1975:26, då var du 6 år Hanna Stjärne:

Invandrar- och minoritetspolitiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet mellan invandrare och svenskar. Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten.

Invandrar- och minoritetsorganisationer, som är att anse som riksorganisationer, föreslås få statsbidrag för sin verksamhet. Vidare föreslås att statsbidrag bör kunna utgå till invandrar- och minoritetsorganisationer, trossamfund och svenska organisationer för avgränsade projekt, som främjar invandrarnas sociala och kulturella situation.

Ideologin mångkulturalism innebär enligt propositionen att alla kulturer i Sverige ska betraktas som likställda, ingen skillnad görs mellan ”värdegrund” baserad på en västfientlig totalitär ideologi och en ”värdegrund” fast förankrad i det demokratiska styrelseskicket med en grundlagsskyddad tankefrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet, pressfrihet, religionsfrihet, jämställdhet mellan könen, sexuella minoriteters rättigheter.

Finansiellt stöd ges till organisationer. Propositionen stöder alltså gruppidentitet med allt vad det innebär av extrem social kontroll av individer som inte vill tillhöra någon grupp utan ser sig själva som individer med en mångfacetterad personlighet med rätt att välja att ingå i hur många grupper som helst beroende på kynne och omständigheter och att ta avstånd från alla grupper och ideologier de inte gillar. Med andra ord diskriminering av minoriteter inom minoriteten, något som särskilt drabbar flickor, kvinnor och sexuella minoriteter. Gruppidentitet skapar en samling monokulturer som inte bara sluter sig inom sig själva och, särskilt utomeuropeiska, styrs hierarkiskt enligt normer som strider mot den svenska grundlagen utan också konkurrerar med varandra, om statliga medel exempelvis.

Den jemenitiska statsvetaren Elham Manea som jag nämner ovan, nu verksam i Zürich, kallar i boken Women and Shari’a Law länderna i MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) för förmoderna. Invånarna är inte medborgare utan består av etniska grupper där en etnisk grupp styr över de andra. Libanon styrs av flera.

I sin kritik av multikulturalismen ger hon en träffande bild av vikten av att ha gemensamma regler som gäller alla i ett land genom att jämföra med ett fotbollsspel. Hon börjar med det hon kallar ”multiculturalism as a living experience”. På planen finns 22 fotbollsspelare, var och en av dem har en egen livsstil utanför planen, en kan vilja uttrycka sin rebelliska och individualistiska ådra via hårfrisyr, klädstil, kroppstatueringar, piercade öron, näsa, och andra kroppsdelar. En annan kan vara djupt religiös, vilken som helst religion, och följer strikt alla den valda religionens regler. Två diametralt olika personligheter. Men på fotbollsplanen följer de exakt samma regler.

Tänk nu, säger hon, om var och en av de 22 spelarna inte alls vill följa samma spelregler utan var och en spelar efter sina egna regler. Punkaren vill uttrycka sin individualism genom att spela med armbågarna, inte fötterna. Den religiösa säger att han bara spelar utifrån sina religiösa regler och vägrar spela mot alla ateister eller oreligiösa. Han säga att det strider mot hans religion att spela med fötterna och väljer att spela med huvudet i stället.

Föreställ er detta, säger hon, och tala om för mig vilka konsekvenser det får. En sak är säker, det kommer inte att bli några flera världsmästerskap i fotboll. Utan spelregler, inget spel (s. 42).

Det är så multikulturalismen som ”politisk process” har utvecklats till i Storbritannien, förklarar hon. Monokulturer utan kontakt med varandra i stället för ”multiculturalism as a living experience”, en miljö där mångfalden omhuldas, alla välkomnas in i och spelreglerna är givna.

De givna spelreglerna i Sverige är grundlagen.

Syftet med propositionen var alltså att likställa invandrade ”spelregler” med de svenska ”spelreglerna” som ju är grundlagen, men multikulturalismens praktik i Sverige har varit att invandrade ”spelregler”, hur totalitära de än är, upphöjs långt över de svenska grundlagsskyddade ”spelreglerna”, som nedvärderas, förlöjligas, inte anses existera.

Däremot tycks de flesta var överens om att Nordiska motståndsrörelsens ”spelregler” inte är lika mycket värda som de svenska.

Men att islam skulle kunna rymma en oändlig mängd ”spelregler” i strid med de svenska, beroende på människors tolkning av islams texter, tycktes inte föresväva Magnus Thorén, redaktionen bakom SVT-programmet eller debattörerna som efter programmet var så snabba med att slå ner på Richard Jomshofs kritik och den inbjudna Luai Ahmed, som flytt från Jemen där han på grund av sin sexuella läggning, i islams namn, levde under hot om dödsstraff. I Jemen är homosexualitet olagligt och belagt med dödsstraff. Är det så konstigt att han avskyr islam?

I huvudsakligen kristna Uganda försökte parlamentet införa en lag om att homosexualitet skulle vara belagt med dödsstraff, men lagen fick så kraftig kritik från väst att den skrotades. Är det så konstigt om en homosexuell person som flytt från Uganda, där personen levde under dödshot i kristendomens namn, säger att kristendomen är ett hot mot mänskligheten? Skulle det ha blivit en debattstorm?

Nej. Därför att efterdebatten inte handlade om islam utan om Sverigedemokraterna, kättarna inom politikerskrået. Magnus Thorén var mycket snabb med att koppla Luai Ahmed till SD.

Och det är SD vänsterstiftelsen Expo siktar in sig på i artikeln signerad Haris Grabovac, ”SD spänner musklerna inför gräsrötterna”, med stor bild på Richard Jomshof vars uttalande kallas för ”antimuslimsk rasism”. Haris Grabovac ingår numera i Teskedsorden, som jag skriver om i det här blogginlägget, och som bland annat med stöd av Allmänna arvsfonden gör allt de kan för att se till att det aldrig mer blir några världsmästerskap i fotboll, för att använda Elham Maneas liknelse.

Expressens kulturjournalist Anna Hellgrens artikel har rubriken ”Jomshof talar ur skägget om islam”, det är alltså SD även hon skjuter in sig på. Den i islams namn dödshotade flyktingen Luai Ahmed

kallar hon ”internetkrigaren”. Han twittrar flitigt om hur galna svenskarna är som omfamnar islam som ett gosedjur. Någon djupare diskussion om olika ”spelregler” inom islamtolkningen för han inte på Twitter, men han är å andra sidan dödshotad i just islams namn och han sätter inte likhetstecken mellan islam och ”muslimer”. Det är den organiserade religionen islam han tar avstånd från. Det är helt förståeligt att han inte har samma bredd i sin argumentation som akademikern Elham Manela, som både drogs in i MB:s islamtolkning under tonåren i Jemen och sedan ägnat åratals forskning om islamism och skrivit böcker om islamism och MB där hon betonar farligheten i den icke-våldsamma islamismen och kritiserar fixeringen vid den våldsanvändande islamismen.

Anna Hellgren, kulturskribenten, behandlar islam som en monolit och ger i artikeln inte heller sken av att hon kan skillnaden mellan mångkultur och ideologin mångkulturalism när hon kommenterar sociologen Göran Adamsons beskrivning av svenskarna som ”hulkande flagellanter”. Göran Adamson kan verkligen ideologin mångkulturalism. Om Luai Ahmed skriver Hellgren: ”Internetkrigaren Luai Ahmed, som i sin frihetskamp gärna lierar sig med Förintelsekonspiratörer som Ingrid Carlqvist, säger att islam är förkastligt och ett hot mot mänskligheten. Vi borde göra som i Danmark och våga säga det rakt ut. Visst får de mothugg av kvällens mer frihetliga debattörer, men de kommer sällan förbi rollen som städpatrull.”

Om det var någon som var frihetlig i debattprogrammet så var det flyktingen Luai Ahmed, som sa sitt hjärtas mening om det bedrövliga tillståndet i Sverige och svenska politikers oförmåga att hantera västfientliga grupper som stöder sig på islams urkunder.

Hans landsmaninna Elham Manea beskriver i den här intervjun hur Muslimska brödraskapet i samarbete med Saudiarabien tillskansade sig makten över utbildningsväsendet i Jemen då landet var uppdelat i Nordjemen och Sydjemen. Hennes far, agnostisk humanist, var diplomat stationerad i Marocko. När hon var 16 år återvände hon till Jemen tillsammans med sin mor för att gå i skolan där och drogs in i MB:s krets. Detta var 1982 och landet var fortfarande delat i två Jemen. Hon kom från Nordjemen som hon beskriver som en satellitstat till Saudiarabien och styrd av en konservativ stambaserad militärregim. Sydjemen var den enda kommunistiska regimen på Arabiska halvön, samarbetade nära med Sovjetblocket och var fast besluten att exportera sin revolution till Nordjemen och staterna runt Persiska viken. Nordjemen betraktades som muren som höll ställningarna mot kommunismen från söder. Saudiarabien ansåg att religion var bästa motmedlet mot kommunismen och exporterade sin reaktionära islamtolkning till Nordjemen, vilket innebar att under 1970-talets senare hälft den religiösa skolundervisningen genomgick en förändring tack vare att Muslimska brödraskapet och funktionärer som omfattade den saudiska wahhabismen tog kontroll över Utbildningsdepartementet.

Muslimska brödraskapets aktivister var otroligt välutbildade jämfört med de styrande eliterna i exempelvis Saudiarabien och Qatar, länder de flydde till när deras rörelse förbjöds i Egypten i omgångar ända sedan sena 1940-talet, och det var de som byggde upp undervisningen i både Saudiarabien och Qatar.

I Jemen såg tusentals institutioner för båda könen dagens ljus med syftet att indoktrinera ungdomarna, moskéer byggdes, reaktionära imamer predikade, hela den religiösa demografin förändrades i norr. Ungdomar uppmanades att bedriva jihad mot de otrogna soldaterna från Sovjetunionen i Afghanistan. Tusentals rekryterades. MB:s aktivister tilläts predika öppet i skolorna. Manea beskriver hur rekryteringen av henne gick till i hennes skola och innehållet som hon hjärntvättades med. Hur viktigt det var att hon bar hijab för att dölja håret och hur oroad hennes far blev.

Det är en kombination av Saudiarabiens och Muslimska brödraskapets extrema tolkning av islam Luai Ahmed flydde från och varnar för. Han ser den här i Sverige. Och vill inte att den får fotfäste och sprids i Sverige, att Sverige ska gå från att vara ett modernt land till att bli ett förmodernt land styrt av sharialagtexter från 800-talet och 900-talet.

Det har alltid förvånat mig hur gärna svenska journalister, i synnerhet när det gäller islam, skyltar med sin okunnighet, som om de är stolta över att inte veta vad de slänger ur sig. Har Anna Hellgren läst Koranen från pärm till pärm? Kan hon alla hundratusentals ”spelregler” som ryms inom islamtolkningen? Vad kan hon om länder vars hela styre och rättsapparat sker i islams namn och hur befolkningen i dessa länder behandlas? Hur flickor och kvinnor behandlas? Hur sexuella minoriteter behandlas? I Iran hängs bögar från lyftkranar. I andra länder knuffas de från höga byggnader. Luai Ahmed säger att han kommer från Jemen där sharialagstiftning gäller och människor som kritiserar islam dödas.

Och här i Sverige ställs de vid skampålen.

Luai Ahmed kritiserar till skillnad från Anna Hellgren just ideologin mångkulturalism och hur den konstanta nedvärderingen av de svenska ”spelreglerna” och oviljan att försvara dem har skapat parallellsamhällen som liknar det samhälle han flydde från. Han hade ju skäl att fly. Och uppenbarligen vill han inte fly från Sverige också.

Har Magnus Thorén läst Koranen från pärm till pärm? Det borde redaktionen ha uppmanat honom till innan programmet sändes med tanke på att Luai Ahmed var inbjuden. Han var knappas inbjuden som representant för en bokstavstrogen tolkning av Koranen, som ju är späckad med utfästelser om de hemska plågor som väntar ”otrogna”. Vilket ju är majoriteten av Sveriges befolkning.

Luai Ahmed är en tillgång för Sverige. Lyssna på honom. Han vill Sverige väl.

Ett vuxet samtal om islam, eller snarare ett vuxet samtal om organiserade religioner
Åter till Per Gudmundsons efterlysning av ett vuxet samtal om islam. Först vill jag säga att Per Gudmundson i många år gjorde en enastående insats när han på sin blogg bokförde islamisters aktiviteter i Sverige. I sin artikel i Bulletin kritiserar han Moderaternas partiledare Ulf Kristerssons fördömande av Jomshofs uttalande: ”Hård kritik mot våldsbejakande islamism eller andra former av fundamentalism är mycket berättigad. Men att kalla världsreligionen islam med 1,8 miljarder utövare för ’avskyvärd’ är helt enkelt avskyvärt”, sa Kristersson.

Är det lika avskyvärt att säga att kristendomen, som har ännu fler utövare, är avskyvärd? Vad anser Kristersson om filosofiprofessor Ingemar Hedenius (d. 1982) kritik av den kristna läran som kom som en skräll 1949 och influerade en hel generation kulturverksamma som ersatte tron på ett övernaturligt väsen med tron på förnuftet? I årtionden efter det att Hedenius bok kom kunde man höra kommentarer som att ”religiösa hör röster och borde uppsöka psyket” eller ”jag har två söner, den ena är präst, men den andra är normal”. Hedenius var en flitig debattör, vad jag vet kallades han aldrig rasist, inte heller gjorde kulturskribenter och politiker allt för att tysta honom. Tvärtom. Han och statsvetarprofessor Herbert Tingsten var dåtidens två intellektuella giganter. Båda avskydde totalitära ideologier. De hade ju bevittnat vad andra världskriget ställt till med.

Under 1960- och 1970-talen skanderade marxist-leninister, stalinister, maoister, pol-potister, KFMLr-are med mera med mera ”religion är opium för folket”, som de lärt av Karl Marx.

Vad anser Kristersson om ateismens nutida ”fyra ryttare” professorerna Richard Dawkins och Daniel Dennetts, journalisten Christoffer Hitchens (d. 2011) och författaren Sam Harris kritik av kristendomen? Är deras kritik också avskyvärd? Richard Dawkins är evolutionsbiolog och beskriver ur ett vetenskapligt perspektiv människans ursprung, en beskrivning som starkt avviker från Bibelns skapelseberättelse om att Gud skapade ”människan av jord från marken och blåste liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse” och när mannen försänkts i dvala ”tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött” och byggde en kvinna av revbenet (1 Moseb 2, 7–22). I Koranens skapelseberättelse skapade Gud människan av ”den finaste lera” (sura 23). Richard Dawkins håller inte med. Han kallar Gud ett fantasifoster.

Christoffer Hitchens sa: Religionen förgiftar allt.

Den amerikanska homosexuella författaren Gore Vidal (d. 2012) sa att monoteismen är den värsta olycka som drabbat mänskligheten.

Är det också avskyvärt?

Att, som Kristersson, åberopa ett klumptal på antalet utövare har samma dignitet som uttalandet att Sverige har tio miljoner protestanter och alla kan rabbla Martin Luthers lilla katekes utantill. För Sverige räknas väl till den protestantiska kristna världen i översikter över antalet utövare av världsreligionerna? Och man går väl efter antalet invånare i landet? För bakom talet 1,8 miljarder ligger väl knappast besked från var och en av de 1,8 miljarderna att de utövar islam, eller tror på islams lära? Om helvetet bland annat.

Gudmundson kritiserar även Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström kommentar: ”Islamister är ett stort och allvarligt problem. Islam är en religion som inte är ett problem i sig.”

Gudmundson svarar: ”Islam är en religion med problem.”

Det är samma sak som att säga att en samling texter har ett problem.

Gudmundson refererar till forskningsrapporter om det ekonomiska tillståndet i islamdominerade länder. Men det är ju inte islam som ligger bakom problemen utan uttolkarna av islam, alltså människor, maktlystna människor. Det styrande skiktet i länder där islam och politik är sammanbundna håller befolkningen i ett järngrepp. Barn indoktrineras från födseln. Religiösa ledare tar sig friheten att i TV utfärda dödsdomar mot människor som kritiserar islam. En pöbelhop tar sig friheten att lyncha människor som på internet kritiserar islam. Det är väl inte konstigt om under sådana förhållanden ”tilliten, smörjmedlet i ekonomin och i den demokratiska utvecklingen, är lägre i muslimskt dominerade länder” än i protestantiska där det råder åtskillnad mellan religion och politik och det inte finns någon blasfemilag.

Och vad gäller de negativa konsekvenserna för fostret av att gravida kvinnor fastar under ramadan är det inte heller ”islams” fel utan det sociala trycket från omgivningens människor som påbjuder fasta.

Vi kan se det här i Sverige.

Hanna Stjärne: Journalisterna är överförtjusta i att berätta om fastande islamtroende, som om alla människor som kommer från islamdominerade länder verkligen vill fasta under ramadan. Berätta i stället om alla, både barn och vuxna, som mobbas för att de inte fastar under ramadan eller känner sig tvingade att fasta för att inte bli mobbade. Berätta för oss om den stränga sociala kontrollen och mobbarkulturen i de islamdominerade parallellsamhällena. Det är just SVT som kan göra livet lättare för dessa människor, eftersom de ju riskerar hot, våld utstötthet om de vägrar lyda och berättar offentligt om det.

Berätta om den 40 dagar långa kristna fastan från askonsdagen fram till påskafton och hur den efterlevs i Sverige. Jag kan berätta att askonsdagen var viktig för somliga religiösa i USA på 1960-talet. När den judiska ståuppkomikern Lenny Bruce ställdes inför rätta i Chicago måndagen 18 februari 1963, kallad The Ash Wednesday Trial, kom de tolv jurymedlemmarna, de två åklagarna och domaren på askonsdagen 27 februari till rätten med ett kors målat av aska i pannan. Även Lenny Bruces advokat var jude. Domaren insåg det olämpliga och avlägsnade sitt eget kors och uppmanade jurymedlemmarna att följa hans exempel.

Gudmundson summerar: ”Det tycks, i korthet, ha praktiska effekter vad invånarna i ett samhälle tror på.”

Faktum är att det har avsevärda praktiska konsekvenser för invånarna vad landets politiska ledning tror på. Religionsfrihet eller religionstvång. En mur mellan religion och politik eller en sammantvinnad tråd. Och fängelse, piskrapp, tortyr, död för den som inte böjer sig.

Vi hade en gång en sammantvinnad tråd som luckrades upp, fastan försvann ganska tidigt. Nu är vi på väg mot en sammantvinnad tråd igen, inte med Luthers tolkning av kristendomen den här gången, som ju var att lyda den världsliga härskaren, utan en sammantvinnad tråd där uttolkarna förkastar lagar stiftade av människan, det vill säga förkastar den världsliga härskaren som i det här fallet är regering och riksdag valda av folket och de lagar denna församling stiftar.

Gudmundson refererar till studier av hur invånare i islamstyrda länder förhåller sig till sharialagar och att stödet i vissa länder är stort. Det har gjorts en studie i Danmark där 76 procent av dem som definierade sig som islamtroende ville att det skulle bli förbjudet att kritisera islam, vilket Luai Ahmed i programmet säger är sharialagstiftning. En studie borde snarast göras i Sverige så att vi får kunskap om hur stor procentandel av befolkningen som definierar sig som islamtroende vill att sharialagar införs så att vi vet vad vi har att förhålla oss till och hur svenska politiker bör agera.

Hanna Stjärne: Det är dags för SVT att sluta prata om islam. Spräng sönder ordet islam, på samma sätt som ordet kristendom sprängts sönder, håll upp varenda flaga i ljuset, namnge gruppen/sekten bakom flagan, namnge tolkningen av islam och hur tolkningen förhåller sig till vår grundlag, namnge de ledande människorna bakom varenda flaga. För flagorna är många i Sverige. Och de demokratifientliga ska inte finansieras med skattemedel. Fortsättning följer.

28 mars 2021

Mona Lagerström fil dr

Agendasättande Peter Wolodarski, DN, gör massiv reklam för demokratifientliga, kvinnofientliga, judefientliga och homofientliga Muslimska brödraskapets imam Mahmoud Khalfi och Brödraskapets moské i Stockholm

Inte ett ord nämns i den här intervjun 16 mars 2021 med islamisten Mahmoud Khalfi om Muslimska brödraskapet, författad av Frida Blomstedt Lidén. Att stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm är svenska Muslimska brödraskapets högsäte är känt sedan gammalt, bland annat har de uppkallat ett konferensrum efter Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna. Nu senast avslöjade forskaren Magnus Ranstorp på Twitter 24 februari 2021 kopplingen, han skriver:

”När Reinfeldt sitter i Stockholmsmoskén 2007 & träffar IFiS om hantering av krisen kring Vilks och Nerikes Allehanda koordinerar IFiS samtidigt sin respons med Muslimska brödraskapets högsta ledarskap baserad i Qatar, Yousef al-Qaradawi, och ’International Support Organisation’.”

IFiS är Islamiska förbundet i Sverige, som driver moskén där Mahmoud Khalfi är VD och imam. Mahmoud Khalfi utbildade sig till imam på Muslimska brödraskapets internat i Frankrike kan man läsa på moskéns hemsida. Det står: ”Imam Mahmoud Khalfi är Imam och direktör vid Stockholms moské. Han innehar examen i Islamiska studier från IESH Château-Chinon i Frankrike sedan år 1998, och är dessutom ordförande för Imamrådet i Sverige. Imam Khalfi har tidigare varit ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige och har haft många olika uppdrag inom förbundet. Idag ansvarar Imam Khalfi för verksamheten i Stockholms moské och kan ta emot era funderingar på Arabiska, Svenska, Engelska, samt Franska.” Han kommer från Tunisien.

Redan 21 augusti 2003 slog Fredrik Malm, som då var Liberala ungdomsförbundets ordförande, larm om moskén i en debattartikel i DN, ”Massmordspredikan i svensk moské”. Muslimska brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Qaradawi och den då förbjudna tunisiska grenens ordförande Rashid Ghannouchi och flera andra sammanträdde i moskén i juli. ”De utlåtanden som fälldes i Stockholms moské är ren massmordspredikan. Det handlar om uppmaningar till mord och självmordsterrorism i stor skala”, skriver Malm, och fortsätter: ”Till exempel fastslog Sheikh Yousef Al-Qaradawi och hans råd att självmordsterrorism mot israeler är ett ’nödvändigt heligt krig’, så kallat jihad.”

Den 22 augusti 2003 besvarar Ahmed Ghanem kritiken med ”Vi tar avstånd från självmordsattacker”. Ghanem är en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren. Han var när artikeln skrevs IFiS ordförande. En bild publiceras på honom och Mahmoud Aldebe, som beskrivs som förbundets informatör.

Två år senare, den 9 september 2005, slog Salam Karam, som då var frilansjournalist, i en debattartikel i Expressen larm om att moskén drevs av Muslimska brödraskapet, ”S lierar sig med extremisterna”. Han skriver bland annat: ”Sveriges moskéer tas sakta men säkert över av en politiskt orienterad grupp, Muslimska brödraskapet, där många medlemmar i Sveriges muslimska organisationer har sina sympatier.”

Redan för drygt femton år sedan skriver han: ”Det är allmänt känt bland islamforskare, muslimska debattörer och även imamer i Sverige att Stora moskén och dess församlingar styrs av en liten grupp människor, där flertalet av medlemmarna kommer från arabvärlden. Denna grupp sympatiserar med en politisk orienterad inriktning inom islam som kallas för Muslimska brödraskapet, en organisation som bildades i Egypten i början av 1900-talet och som predikar en strikt form av islam. Muslimska brödraskapet har fördömt terrordåden den 11 september, men rättfärdigar å andra sidan självmordsattacker mot israeler. Organisationen står också den palestinska rörelsen Hamas, som gjort sig skyldig till många brutala terrordåd mot civila israeler, och som har en ideologi som är den nazistiska mycket närstående.”

Vidare: ”Denna elit tillåter inte förekomsten av annat tänkande på våra moskéer, och muslimer som inte har sympatier med Brödraskapet utesluts från moskéernas ledarskap, eller motarbetas, bland annat genom mobbning. Personer som har engagerat sig i muslimska organisationer i Sverige och som av rädsla för repressalier vill vara anonyma, har berättat för mig att de har utesluts från moskéorganisationer för sin kritik av Muslimska brödraskapet. Andra har berättat att de har blivit uppringda av moskéledningen och blivit kallade för ’Judar’, underförstått icke-människor” [min kursiv].

Mahmod Khalfi säger i DN-intervjun att han var engagerad innan moskén invigdes år 2000 och att han arbetat där ända sedan dess. Alltså tillhörde han ledningen när Salam Karam skrev sin artikel.

En annan man som tillhörde ledningen var, som nämnts ovan, Mahmoud Aldebe, också han en av svenska Muslimska brödraskapets grundare.

Året efter Salam Karams artikel gjorde Uppdrag granskning 2 maj 2006 ett program om islam och integration där Salam Karam intervjuas och Mahmoud Aldebe får mycket utrymme. Aldebe hade inför valet skrivit ett brev till riksdagspartierna där han krävde särlagstiftning för ”muslimer”. Programmet handlar om Socialdemokraternas nära samarbete med Muslimska brödraskapet. Salam Karam berättar att han efter debattartikeln blev uppläxad av en representant för Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation. Socialantropolog Aje Carlbom medverkar i programmet.

I studiosamtalet efter programmet säger Mauricio Rojas, som då var Folkpartiets talesman i integrationsfrågor, att samhället fegat ur mot de extrema grupperna, att vi måste markera mycket tydligt mot islamisterna och fundamentalisterna. Även Nalin Pekgul deltog i studiosamtalet.

Mellan Fredrik Malms artikel och Magnus Ranstorps Twitter gjorde Evin Rubar 6 december 2009 för SVT Dokument inifrån programmet Slaget om muslimerna där både Aje Carlbom och forskarna Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald medverkar.

Jag har skrivit åtskilligt om Muslimska brödraskapet i Sverige, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat rapporter om Muslimska brödraskapet i Sverige, forskaren Magnus Norell har skrivit åtskilligt om Muslimska brödraskapet i Sverige, religionsvetaren Sameh Egyptson har skrivit åtskilligt om Muslimska brödraskapet i Sverige.

Nu senast har forskarna Aje Carlbom och Magnus Ranstorp skrivit åtskilliga artiklar, bland annat i Dagens Nyheter, här 9 september 2019 om Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd, som är en del av IFiS, och alla miljoner skattemedel som delas ut till denna demokratifientliga rörelse, och i Expressen 28 oktober 2019 här.

Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren har fortsatt att skriva om denna skandal i bland annat Expressen 8 september 2020 här, ”Ska miljoner fortsätta gå till fusk, judehat och islamism?” och 23 september här, ”Skattepengar ska inte finansiera islamism”.

All denna information om demokratifientliga, kvinnofientliga, judefientliga och homofientliga Muslimska brödraskapets svenska gren sopar agendasättande Peter Wolodarski diktatoriskt under mattan och ger detta lilla samhällsomstörtande kotteri, finansierat med skattemedel, DN:s, och därmed ägarfamiljen Bonniers, helhjärtade stöd.

18 mars 2021

Mona Lagerström fil dr

 

Annika Strandhäll (S). Du är lika mycket patriarkatets hängivna kvinnliga stöttepelare som din partikollega Anna Ardin. Sopa rent framför egen dörr och stryp skattemedlen till Muslimska brödraskapets organisationer Ibn Rushd och Islamic Relief och den vidriga kvinnosyn de prånglar ut innan du lägger dig i andra länders lagstiftning

För drygt ett år sedan utnämndes Annika Strandhäll till Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson med uppdrag att arbeta fram förslag på jämställdhetsområdet inför partikongressen i år och valrörelsen 2022. I det här blogginlägget kritiserade jag hennes fokusering på utlandet och avsaknad av intresse för det som pågår här hemma.

Nu har hon skrivit en ny debattartikel om hur hon ska verka för att EU-medlemsländerna ska kopiera den svenska sexköpslagen, som är en märklig lag. Lagen gör det tillåtet att sälja sex men förbjudet att köpa sex. Var finns den grundlagsskyddade likabehandlingen? Och hur jämställd är lagen?

Därför att det mest frapperande med Annika Strandhälls artikel är att hon inte låtsas om att män säljer sex. Hela artikeln handlar om att kvinnor inte ska behandlas som en vara. Av män. Men män säljer sex. Män köper sex av män. Det kan knappast vara en nyhet för Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson. Behöver inte män också skyddas? Hela artikeln andas ”den lilla hjärndöda kvinnan som behöver skyddas”. Underförstått: lagen är till för att skydda kvinnor som inte vet sitt eget bästa.

Låt mig var tydlig. Det som kallas trafficking är en fasansfull verksamhet. Slavhandel i sexuellt syfte har tusentals år på nacken.

Men prostitution är inte en monolitisk marknad. Liksom överallt i samhället finns hierarkier och maktordningar. Inom prostitutionen finns hela skalan från personer som utnyttjas och som behöver samhällets stöd till personer som utnyttjar sexköparen. Lyxprostituerade kan knappas heller vara en nyhet för Annika Strandhäll.

Var finns engagemanget för alla minderåriga döttrar som i Sverige säljs av föräldrarna och som verkligen behandlas som en vara? Den slavmarknaden borde väl också Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson ha kunskap om? Och en hel arsenal åtgärder för att motverka?

I samband med det uppmärksammade mordet på Fadime Sahindal, som vägrade gifta sig med den man släkten hade bestämt, publicerade Dagens Nyheter en stort uppslagen artikel söndagen 27 januari 2002 om brudförsäljning, ”Högt pris betalas för ’svensk brud’”. Det står att priset för en dotter kan ligga på 75 000 kronor. Detta är två decennier sedan.

På måndagen publicerades en artikel ”Brudförsäljning utreds”. I ingressen står: ”Uppgiften om unga invandrarkvinnor som säljs till män som vill få komma till Sverige upprör migrationsminister Jan O Karlsson.” Socialdemokratisk minister.

Annika Strandhäll: Vad har ditt parti gjort under de här två decennierna för att få stopp på brudförsäljningen?

Men brudförsäljning är inte det enda som förslavar invandrarkvinnor. Även hemgift kan göra vissa kvinnor till slavar omöjliga att ta sig ur ett äktenskap.

Liberalerna är regeringens samarbetspartner. Partiets ledare Nyamko Sabuni publicerade 2006 häftet Flickorna vi sviker. Om hederskultur i Sverige. Annika Strandhäll. Du har väl läst det häftet?

I häftet finns ett kapitel med rubriken ”Bortgift – en bra affär”. Kapitlet inleds: ”Idag kan en flicka som blir bortgift inbringa i genomsnitt en årslön i hemgift” (s. 39). Nyamko Sabuni skriver: ”I de fall äktenskapet inte håller, är flickans familj skyldig att betala tillbaka hemgiften till maken, oavsett vem som vill skiljas. En stor hemgift gör det omöjligt för flickan att bryta ett äktenskap som inte fungerar. Ibland får hon utstå misshandel och förnedring som hon inte kan anmäla till polisen, eftersom hon inte har råd att låta mannen skilja sig från henne” (s. 39, 40).

Nyamko Sabuni fick ta mycket skit för det häftet när hon blev integrationsminister 2006. Muslimska brödraskapet arrangerade en protestinsamling för att få henne sparkad. Mahmoud Aldebe ensam markerade att han representerade 70 000 protester. Han är en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren. Protestlistan finns inte längre på internet men den här texten står kvar:

Skriv under med fullständigt för- och efternamn – Islam- guiden
www.islamguiden.com › arkiv › protest
RTF
Protest mot utnämning av Nyamko Sabuni till Integrations och Jämställdhetsminister!! Protestperiod: 2006-10-14 – 2006-11-14. Till Sveriges Statsminister …

SVT:s program Existens ställde 20 februari 2007 tjänstvilligt upp och kallade programmet ”Islamofob eller hjälte” där religionsprofessor Mattias Gardell medverkade, naturligtvis med sitt favorituttryck ”islamofobi”.

Hedersförtryck är inte ett förtryck som är en islamisk exklusivitet. Men eftersom Muslimska brödraskapets kvinnosyn är huvudtemat för det här inlägget förvånar det mig att Annika Strandhäll efter ett år som jämställdhetspolitisk talesperson fortfarande inte nämner Muslimska brödraskapets kvinnosyn i sina debattartiklar och vad Socialdemokraterna har för avsikt att få ett slut på det.

Mina fråga: Annika Strandhäll: Vilka förslag tänker du lägga fram på partiets kongress? Du kan knappast ha missat att trion Magnus Ranstorp, Aje Carlbom och Peder Hyllengren i en serie artiklar har kritiserat Folkbildningsrådets finansiering av Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd. Ett studieförbund som prånglar ut den vidriga kvinnosyn jag beskriver i föregående inlägg om Anna Ardin.

En kvinnosyn biträdande professor Aje Carlbom kritiserat i två decennier.

Ditt partis svar på forskarna Ranstorps, Carlboms och Hyllengrens kritik är Mattias Irvings karaktärsmord.

Och du koncentrerar dig på att andra länder ska kopiera svensk lagstiftning.

Så länge du inte tar tag i skattefinansieringen av Muslimska brödraskapets olika föreningar i Sverige och gör upp med deras lagstridiga kvinnosyn har du ingen trovärdighet som jämställdhetspolitisk talesperson. Du placerar dig i gruppen patriarkatets hängivna kvinnliga stöttepelare hand i hand med partikollegan Anna Ardin.

9 mars 2021

Mona Lagerström fil dr

Anna Ardin, Muslimska brödraskapets hängivna kvinnliga stöttepelare, predikar i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm dagen före internationella kvinnodagen

Inget patriarkat i världen, hur brutalt det än är, kan existera utan hängivna kvinnliga stöttepelare. Anna Ardin, sedan många år ledamot i Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritets förbundsstyrelse, är en av dessa hängivna kvinnliga stöttepelare, Muslimska brödraskapets vidriga patriarkat närmare bestämt. Hon visar sin hängivenhet genom att konsekvent använda sig av kollektivordet ”muslimer” och lika konsekvent avfärda all kritik av Muslimska brödraskapet och andra islamistgrupper med att slunga ur sig ”islamofobi”, ”muslimhat”, ”muslimhets”. Inte en enda gång kommer hon med sakliga motargument.

Hon är lika osaklig som Mattias Irving, som jag kommenterar i mitt föregående blogginlägg. Och lika förhäxad och förtrollad av Omar Mustafa som Mattias Irving och lika rabiat försvarare av Muslimska brödraskapets svenska gren. Rabiat är det mest träffande svenska ordet för dessa två socialdemokraters försvar av demokratifientliga Muslimska brödraskapets svenska aktivister. Inga andra ger sig så hänsynslöst på personer som kritiserar Muslimska brödraskapet och andra islamistgrupper.

Här kan man ta del av MB:s kvinnosyn när de hade makten i Egypten och motsatte sig FN:s Kvinnokommission om kvinnors rättigheter 13 mars 2013. De skriver att FN-förslagen strider mot ”Islams etablerade principer, underminerar islamisk moral och slår sönder familjen”. De vänder sig särskilt mot att flickor får full rätt att bestämma sin och sin partners sexuella läggning, ”det vill säga att välja att ha normala eller homosexuella relationer”, att giftermålsåldern höjs, att ungdomar får preventivmedel och att flickor får lära sig att använda dem. De vänder sig mot lika rättigheter för kvinnor som haft utomäktenskapliga förbindelser, lika rättigheter för homosexuella och att sexsäljare ska garanteras skydd och respekt. De vänder sig mot att gifta kvinnor ska få rätten att anmäla den äkta maken för våldtäkt, att kvinnor och män ska få ärva lika mycket med mera med mera.

Jag har i åtskilliga blogginlägg och i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter gett prov på den kvinnosyn MB propagerar för i sina skrifter på svenska, en kvinnosyn som strider mot svensk lagstiftning. Även Anna Ardin förekommer på flera ställen i min bok, som försvarare av Muslimska brödraskapet.

Svenska kyrkan kallar eventet i Gustaf Vasa kyrka 7 mars för ”Starka kvinnor i musikhögmässa” och betonar särskilt att mässan sker dagen före internationella kvinnodagen och att mässan präglas av ”mycket starka kvinnor och deras gärningar”. Anna Ardin

presenteras så här: ”Författaren Anna Ardin som skrivit verk som ’Politisk och profetisk diakoni’ och nu är aktuell med ’I skuggan av Assange’ gästar som predikant.”

Här är några smakprov på Anna Ardins gärningar:

När Hanna Gadban 2015 publicerade sin viktiga bok Min Jihad. Jakten på liberal islam där hon namnger flera demokratifientliga islamister och islamistgrupper gick Anna Ardin i sociala medier till så hätskt personangrepp att Hanna Gadbans förläggare Christer Sturmark kände sig manad att offentligt försvara Hanna Gadban. Christer Sturmark skriver bland annat: ”Anna Ardin går i sociala medier till storms mot Hanna Gadban. Hon skriver att jag genom att som bokförläggare ge ut hennes bok ’bjuder in rasister att skriva böcker’ och liknar det med att publicera böcker från Sverigedemokraterna. Hon anklagar alltså Hanna Gadban för att vara rasist. Men det räcker inte där. Ardin påstår också att Hanna Gadban har varit ”muslimhetsare”, något som är ett brott (hets mot folkgrupp) i den svenska brottsbalken.”

Lika hätska personangrepp ger Anna Ardin prov på när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2017 publicerade förstudien om Muslimska brödraskapet i Sverige författad av Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani. Anna Ardin kräver att MSB avlägsnar studien från sin hemsida! Och det utan att komma med ett enda sakargument. Här är prov på hennes argumentation 5 mars 2017:

”MSB ger uppdraget till två personer, Aje Carlbom & Magnus Norell, de vet hatar dessa organisationer och en, Pierre Durrani, som själv är/varit extrem på lite olika sätt och var medlem i en av organisationerna på 90-talet som då anses kunna vara garant för att allt i rapporten om hur brödraskapet fungerar överallt och i alla tider stämmer.”

Vidare: MSB ”får ett hopkok av olika vaga indicier och rena lögner baserade på & debattartiklar författarna själva skrivit, påhittade citat från ’arabiska medier’, osv”.

Vidare: ”Så om man beställer falska bevis är det klart att det är svårt att vara särskilt förvånad när det är just det som levereras.”

”Rapporten måste plockas bort och MSB be om ursäkt för själva beställningen OCH bristen på kvalitetskontroll. Om inte kan Justitiedepartementet knappast ha fog för förtroende för ledningen hos MSB.”

Anna Ardin är/var projektledare i Forum – idéburna organisationer med social inriktning där både Ibn Rushd och Islamic Relief ingick/ingår. Här 21 januari 2015 kan man läsa om när studieförbundet Ibn Rushd blev medlem i Forum och hur Omar Mustafa brännmärker ”islamofobi”. Rubriken lyder: ”Omar Mustafa, Ibn Rushd: ’Vi har haft svårt att få politiker erkänna islamofobin’”.

I den här debattartikeln 21 juli 2016 skriven tillsammans med bland andra Omar Mustafa påstår Anna Ardin att de är bäst på att motverka extremism.

Kommer Anna Ardins predikan i Gustaf Vasa kyrka att handla om att älska din nästa och alla människors lika värde?

Tillägg 7 mars:

Så här ”recenserar” Anna Ardin Sameh Egyptsons fakta- och citatspäckade bok Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige, en översättning av hans bok Holy white lies. Muslim Brotherhood in the West ”Case – Sweden”, som 2018 publicerades både på arabiska och engelska 2018:

”Jag undrar varför han gav ut på eget förlag den här gången, och utan korrläsare – ville inte emiraterna betala som med det som gavs ut i Egypten? Och undrar vad han tycker om Sisi, är det en demokratihjälte?”

6 mars 2021

Mona Lagerström fil dr