Alla inlägg av Mona Lagerström

Professor Lars Trägårdh: Hur förväntar du dig tillit till din tillitsforskning i framtiden nu när doktorand Anna Ardin på din institution för Turkiets Recep Tayyip Erdogans räkning har publicerat ett flagrant försvarstal för representanter för den fjärde totalitära ideologin i Europa, dvs Muslimska brödraskapets svenska gren, ännu närmare bestämt Omar Mustafa?

Omar Mustafa har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren, se exempelvis det här blogginlägget. Doktorand Anna Ardin har i många år samarbetat med Omar Mustafa. Hon har med näbbar och klor försvarat honom och kletat ”islamofob” på alla som kritiserat hans demokratifientliga verksamhet, vilket jag har skrivit om i många blogginlägg, se här och här och här, liksom i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter (2018).

Antingen värnar man om det demokratiska styrelseskicket eller så värnar man inte om det. Det finns inget mellanläge. Turkiet har inte precis stärkt demokratin i landet under Erdogans tid som premiärminister och president. Doktorand Anna Ardin, Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola, Emin Poljarevic, Uppsala Universitet, och Mattias Irving har sammanställt det svenska avsnittet i den i går publicerade European Islamophobia Report 2021.

Rapporten är hårresande. För att inte säga grotesk. Utse en fiende. Strimla fienden. ”Fienden” i rapporten är ”en liten men inflytelserik grupp tankeledare, bestående av politiker, journalister och akademiker” (s. 577), det vill säga den lilla grupp som värnar om vår demokrati och som i åratal har kritiserat att skattemedel går till demokratifientliga Muslimska brödraskapets svenska gren, inte minst till studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief. Vi har, enligt rapportförfattarna, ”kommit att bli centrala för utvecklingen av islamofobi i Sverige” (ibid.). Vi har till och med fått en rubrik, ”Central figures in the islamophobia network” (s. 594). Vi anklagas för att framföra åsikter och vara godtyckliga.

I det här blogginlägget 27 december 2016 skriver jag om 2015 års rapport och om den ena redaktören Enes Bayrakli, scrolla ner till rubriken ”Den turkiska regeringstrogna tankesmedjan SETA om beslöjningen”. Jag skriver även i de inledande sidorna i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige om syftet med Turkiets rapporter om islamofobin i Europa. SETA gav ut de första islamofobirapporterna, numera publiceras de av Leopold Weiss Institute, Österrike. Focus on Western Islamism skriver 9 mars 2022 i artikeln ”Turkey Lobbies to Outlaw Criticism of Islamism in Europé” att Bayrakli avgått från SETA, att SETA utsattes för kritik av Tyskland men att det är helt klart att Turkiet fortfarande ligger bakom dessa rapporter. Notera att de skriver att kritik av islamism ska kriminaliseras. ”Islamism” nämns ett fåtal gånger i den senaste rapporten, med citattecken. Ingen förklaring ges till vad islamism står för. Men citattecknen demonstrerar att rapportförfattarna inte tar begreppet på allvar.

Vad gäller rapportens andra redaktör Farid Hafez så kritiserar Europaparlamentet i Resolution 29 april 2021, punkt 394, att Farid Hafez fått bidrag trots hans nära koppling till Muslimska brödraskapet och den turkiska regimen:

Highlights that beneficiaries of programmes for rights, equality and citizenship under the Union budget must adhere to the highest standards of rule of law, independent media, and free speech; deplores that Austrian political scientist Farid Hafez repeatedly received funding from the EU budget, despite his close association with the Muslim Brotherhood and the Turkish government, who attempt to silence independent journalists and media freedom under the disguise of Islamophobia; calls on the Commission to amend eligibility criteria for rights, equality and citizenship programmes under the Union budget to prevent individuals and organisations with such disturbing views from receiving Union funding;

Farid Hafez är senior researcher i det som heter Bridge Initiative, Georgetown University. Universitetet driver en hetskampanj mot den utomordentligt välrenommerade forskaren Lorenzo Vidino, specialist på Muslimska brödraskapet i väst, och kallar hans forskning om Muslimska brödraskapet i väst för konspirationsteorier. Ardin, Irving och Poljarevic skriver att ”islamofobinätverket ” har ”a working relationship with Lorenzo Vidino”, det är alltså negativt, och nämner i not 73 just Bridge Initiative (s. 594).

Erdogans parti AKP beskrivs i allmänhet som Muslimska brödraskapets systerparti.

Muslimska brödraskapet representerar den fjärde totalitära ideologin i Europa, kallad islamism, att islam och politik är oupplösligt förenade. Islamofascism är ett annat namn, vilket myntades i samband med den islamiska revolutionen i Iran 1979.

Kortfattat kan islamofascism sammanfattas med sentensen ”islam och väst är inkompatibla”. Bakom sentensen ligger islamofascismens två huvudingenjörer egyptiern Hassan al-Banna (1906–1949), grundare 1928 av Muslimska brödraskapet, och indiern/pakistaniern Sayyid Abu al Ala-Mawdudi (1903–1979), grundare 1941 av tvillingorganisationen Jamaat-e-Islami. Banna och Mawdudi ideologiserade islam, det vill säga de skapade en totalitär politisk ideologi baserad på valda delar av islams urkunder, en protestideologi mot den västerländska liberala demokratin, som båda var motståndare till. Islam ska vara en världsledande politisk makt, inte väst.

Bannas och Mawdudis ideologi är påverkad av de politiska ideologierna som var förhärskande efter första världskriget: den liberala demokratin, kommunismen, fascismen, nazismen. Den islamofascistiska ideologin, av Banna och Mawdudi kallad islam, förestavar hur statens och individens dagliga liv regleras in i minsta detalj. Individen har inget att säga till om. Det handlar alltså om en totalitär politisk tolkning av islam och ska inte förväxlas med en rent andlig utövning av islam. Det finns hur många religiösa tolkningar av islam som helst.

Mawdudi, Muslimska brödraskapets politiska aktivister och Saudiarabien ligger sedan 1970-talet, bland annat med hjälp av islamiska universitetet i Medina, bakom islamofascismens spridning över hela världen, inklusive Sverige.

Mawdudi är en nyckelperson eftersom hans rörelse såg till att hans skrifter översattes till bland annat arabiska. Och hamnade i händerna på Sayyid Qutb, Muslimska brödraskapets främsta ideolog från början av 1950-talet. Som blev hänförd. Som i sin tur hänförde Ayatollah Khomeini. Och vad det ledde till 1979 i Iran vet vi. Det var Irans nuvarande religiösa ledare Ali Khamenei som till persiska översatte Qutbs verk som hänförde Khomeini. Och honom själv. Att den ena var sunni och den andra shia spelade ingen roll. Muslimska brödraskapets höga ledare har goda kontakter med Irans högsta prästerskap.

Afghanistans talibaner är drillade i Mawdudis och Saudiarabiens ultrareaktionära och extremt kvinnofientliga politiska tolkning av islam. Jag skriver om Qutb och Mawdudi i det här och det här blogginlägget inför valet 2022.

Ardins, Irvings och Poljarevics rapport låter som en upprepning av Ardins och Irvings gamla klagosång när båda var medlemmar i Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet. Men nu är Anna Ardin doktorand på Marie Cederschiöld högskola. Hon presenteras i rapporten som doktorand på denna högskola. Hon representerar inte bara sig själv utan hela högskolan och i synnerhet sin institution: Centrum för civilsamhällesforskning. Rapporten har inget med forskning att göra. Den är som jag skriver i rubriken ett flagrant försvarstal för representanter för den fjärde totalitära ideologin i Europa.

I vanlig ordning skiljer Anna Ardin inte på den totalitära politiska ideologin och andlig utövning av islam utan använder det missledande kollektivordet ”muslimer” om båda grupperna. Det gör hela rapporten vilseledande, för att inte säga direkt lögnaktig.

Det är inte kollektivet ”muslimer” Anna Ardin försvarar, utan den mycket lilla politiska gruppen Muslimska brödraskapet, som är högerextrem om man föredrar det ordet framför islamofascistisk. Omar Mustafa är alltså högerextremist.

Och naturligtvis får den allvarliga kritiken mot studieförbundet Ibn Rushd, som Omar Mustafa i många år var förbundsrektor för, kritik.

Professor Lars Trägårdh. Doktorand Anna Ardin sätter större tilltro till journalisten Bilan Osmans artikelserie i tidningen ETC om ”viskningsleken” mot Ibn Rushd än till seriösa forskare som Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren.

Vad krävs det egentligen av en doktorand på din institution? Får de lära sig källkritik?

Emin Poljarevic, som inte har publicerat något om Muslimska brödraskapets svenska gren, påstår att MB inte är verksamma i Sverige. Han är Bilan Osmans källa. Jag kritiserar honom i det inledande blogginlägget jag länkar till och visar flera belägg för att MB är verksamma i Sverige. Poljarevic kritiserade även Säpos rapport som låg bakom att skolinspektionen stängde skolor kopplade till män inom MB. Poljarevic nämns i rapporten som källa, not 64, s. 593, till ”Säporapport bakom skolnedstängning sågas av forskare”. ”Forskaren” är Poljarevic, och som nämnts har han inte publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapets svenska gren. Jag skriver om Bilan Osman och Säpo i det här blogginlägget.

Seriösa forskare har alltså framfört kritik mot att Ibn Rushd finansieras med skattemedel. De forskarna avfärdas som islamofober. Samtidigt lyfts Ibn Rushd fram som organisation som arbetar för att motverka islamofobi!

Dessutom lyfts en ”civil society” vid namn INSAN fram, tidigare kallad Nyans.Muslim. ”Organisationen” består av en person. Amanj Aziz. Han är ökänd för sina antidemokratiska kontakter. Han har i åratal försörjt sig på skattemedel genom att påstå att han verkar mot islamofobi. Bland föreningar som arbetar mot islamofobi lyfts även Muslimska mänskliga rättighetskommittén (MMRK) fram. MMRK är en handfull högerextrema medlöpare till Muslimska brödraskapet.

Rapportförfattarna låter påskina att gruppen de kallar ”islamofober” är högerextrema, när det i själva verket är gruppen de försvarar som är högerextrem med syftet att krossa demokratin. Ibn Rushd är en missionsverksamhet med målet att inifrån omvandla det svenska samhället i sin riktning. Muslimska brödraskapets långsiktiga mål är ett kalifat, en teokrati.

De har extremt god draghjälp av Anna Ardin. Hon rev upp himmel och jord för att få MSB att från sin hemsida radera Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis kunskapsöversikt om Muslimska brödraskapet i Sverige. Även i ”islamofobirapporten” slinker kritiken med, not 72 och 74, s. 594. Pierre Durrani har varit medlem i Muslimska brödraskapets svenska gren!

I den svenska sammanfattningen skriver de om lokalpolitikers försök till lagstiftning riktad mot kvinnor som bär ”traditionell klädsel” (s. 577). ”Traditionell” sedan den assyriska krigarkungen Tiglatpileser I (d. 1076 fvt) lagstiftade att ”ärbara” kvinnor måste vara beslöjade utomhus? I högskolans årsredovisning 2021 visas bilder på kvinnor i hijab. Jag har sedan 2016 på min blogg skrivit att hijab är en politisk markör och förklarat varför, att hijab infördes som en islamisk plikt när Muslimska brödraskapet, finansierade av Saudiarabien, började sprida sin politiska tolkning av islam världen över. Antalet beslöjade flickor och kvinnor är ett tecken på graden av ett samhälles islamisering. Se på Iran. Och Afghanistan. I båda länderna var islam den dominerande religionen i århundranden. ”Plikten” att vara beslöjad är befallning av jordiska män, influerade av Mawdudis lära. En kvinna i Iran som gick barhuvad dödades nyligen av den religiösa polisen. Kvinnor i Iran som nu demonstrerar och bränner sina hijab riskerar piskrapp, fängelse, tortyr, död.

Hijab ska likställas med de italienska fascisternas svartskjortor. Med nazisternas hakkors. Det är inte tolerans att visa intoleransen tolerans. Högskolan, som utbildar sjuksköterskor, visar tolerans genom att förklara för studenterna att hijab är en politisk markör och inte hör hemma i den offentligt finansierade sektorn. Inte genom att signalera tolerans via bilder på hijabklädda kvinnor.

Ardin, Irving och Poljarevic lyfter fram det nystartade Partiet Nyans som något positivt för Sverige (s. 596). Ardin och Irving har i åratal drivit som en sport att trakassera forskarna Sameh Egyptson och Magnus Ranstorp.

Rapporten avslutas med en uppmaning att judiska och muslimska minoriteter ska likställas. Judar är en grundlagsskyddad etnisk minoritet. Det finns hundratusentals olika tolkningar av islam världen över. Religion är tolkning. Det borde Marie Cederschiöld högskola känna till. Högskolan borde också känna till att de flesta judar har flytt Malmö på grund av den extrema antisemitismen från invandrare från Mellanöstern.

Så professor Lars Trägårdh: Varför samarbetar Marie Cederschiöld högskola med Turkiets president Recep Tayyip Erdogans regim? Hur förväntar du dig att man ska hysa tillit till din tillitsforskning efter Anna Ardins hårdvinklade rapport? Det enda rätta högskolan kan göra är att anordna ett seminarium så att vi som tar demokratin på allvar och som forskat om Muslimska brödraskapet får en chans att bemöta Anna Ardins grova anklagelser.

22 september 2022

Mona Lagerström fil dr

Tablå 16, inför valet 2022, valvaka

(Tändstickans vardagsrum, hall och kök. Tändstickan ordnar med maten i köket, Bladet tar emot gästerna, Tändstickan slutar andas varje gång det ringer på dörren. Sorl i vardagsrummet, flaskor och glas klirrar. TV-apparaten är på. Det ringer på dörren, Tändstickan står blickstilla, hjärtat hoppar)

Bladet: (öppnar) Välkommen Kayd. Och du är hans fru Leylo förstår jag. Välkommen. (ropar till Tändstickan) Nu är de sista gästerna här. Vi kan ta fram maten. (visar Kayd och Leylo till vardagsrummet, går ut i köket lyfter upp två fat, det ringer på nytt, Tändstickans hjärta rusar)

Bladet: (ställer ner faten) Hur många har du bjudit egentligen? (Lucille med sitt stora leende tar av sig shariadoket samtidigt som Bladet svänger upp dörren, räcker honom en blombukett)

Lucille: Hej Bladet.

Bladet: Kommer du!

Lucille: Jajamensan.

(Hänger av sig ytterkläderna, tar tillbaka blommorna)

Bladet: Men du får ju inte rösta.

Lucille: (skrattar) Men jag får titta på valvakan. (går ut i köket) Hej hej Tändstickan. (sträcker fram blommorna) Behöver du hjälp?

Tändstickan: Tack, så fina blommor. Slå dig ner, jag klarar mig.

Lucille: (går in i rummet) Hej allesammans. Oj, vad många ni är. Och oj så mycket blommor. Från Bladets Ko-lo-ni-lott. Jag heter Lucille. Min första valvaka i Sverige. Gud så spännande. (ser sig omkring) Gud, så många böcker. Har du läst allihop, Tändstickan?

Bladet: Plus halva stadsbiblioteket. (går ut i köket) Har du bjudit in Lucille till valvakan?

Tändstickan: (sätter blommorna i en vas) Jag trodde det var du.

Bladet: Jag?

Tändstickan: Ja, hon visste att det var valvaka hos mig. Någon måste ju ha sagt det till henne. Jag gav henne adressen. Medge att du är lite smickrad i alla fall. Av att bli uppvaktad. Här, ställ ut den här vasen med hennes blommor.

(Det ringer, Tändstickan slutar andas, Bladet går till dörren, mörkret sänks samtidigt som Bladet tar i dörrhandtaget)

THE END

© Mona Lagerström 2022

Tablå 15, om trojanska hästen inför valet 2022: Ut med den ökända hästen från Troja, det vill säga Muslimska brödraskapets svenska gren

Bör gärna sjungas. En parafras av Karl Gerhards Trojanska häst ur revyn Gullregn. Kupletten förbjöds av Överståthållarämbetet 9 augusti 1940.

Refrängens kompositör: Isaak Dunajevskij, musiken är från en sovjetisk film 1934 som fått svenska titeln Hela världen skrattar. Kallas även Glada grabbars musikalfilm.

Versmelodin: Lille Bror Söderlundh.

Scen 1
(En lokal i Medborgarhuset som Kayds somalisvenska förening tillfälligt fått hyra, alla utplacerade stolar är fullpackade, Bladet, Vanten, Lucille, Halsduken sitter i publiken, hjärtat hoppar flera slag när Tändstickan sticker ut huvudet och upptäcker Halsduken, andas djupt, Kayd står vid mikrofonen på podiet, ropar in Tändstickan som kommer in, tar mikrofonen och börjar sjunga)

Allting går igen ur Greklands myt och saga
dyker upp en skrämmande vision.
Även Östern hade sina övermaga
skolade i Saudi och i tron.
Ur seklens strider ur årtusens mist
en välkänd krake i nutiden brukar list.

Ut med den ökända hästen från Troja
moderniserad till bildningsförbund.
Folkbildningsrådet är en papegoja
som imiterar helt utan någon grund.
Han driver synbart blott fredliga studier
med jämställd folkbildning på sitt program
men bak stängda dörrar och utan preludier
han kallar Sverige de gudlösas folkstam.
Och Anna Ekström hon högljutt hörs hoja
att Ibn Rushd har nu blitt min parhäst.
Vi är så nöjda med hästen från Troja
vars alla röster vi räknar med som bäst.

Bland de många präster som har galopperat
på fru Clios rännarbana är
den Aldebska prästen som sig minst generat
för att lyfta svansen här och där.
I svenskmanegen politikerhopen
sig stänger ute från alla höga ropen.

Ut med den ökända hästen från Troja
som sluppit ut ur historiens stall.
I ryttargången får statsmännen noja
när vassa kritiker ger ifrån sig skall
att hästen inte är möjlig att tämja.
Det är en högst illojal polemik.
Vi svenskar umgås med alla i sämja,
han finns numera i bidragens elit.
I Dagens Nyheter säger man så’ja,
den häst vi stöttar har fått vårt okej.
Vi är så nöjda med hästen från Troja,
och till rasister vi ropar uschiamej.

Då herr Weiderud var så svag för romantiken
skena hästen in med stor succé
ty han börja längta efter politiken
och för att få bygga sin moské.
Med femte ben rusa hästen åstad
trots alla kritikernas vassa kanonad.

Ut med den ökända hästen från Troja
av demokraterna sadlad och skodd.
Trots att han lindat om kvinnan en boja
är han av makten så innerligt betrodd.
Av staten får han en massa miljoner
som finansierar egna bröder
och ger dem flera höga positioner
där de kan värva folk som inte stöder
svensk jämställdhet, det är ju bara goja.
De har deras hedersrelaterat
för vänstern gillar ju hästen från Troja
effekten har den ju aldrig studerat.

Under Albin Hanssons och kung Gustavs dagar
njöto svenskarna av frid och fröjd.
Svea rike styrdes efter egna lagar,
men herr Malaekah var ej nöjd
Han sammanställde hästens egna bud
som allihopa kläddes i sharias skrud.

Ut med den ökända hästen från Troja…

(Dörren slås upp)

Suddgummit: Ut! Ut! Nu är det jag som anmäler dig för hets mot folkgrupp! Ut!

(Stor förvirring, folk reser sig, Tändstickan hoppar ner från podiet, sammanstrålar med Kayd, Bladet och Vanten, Halsduken står en liten bit ifrån)

Tändstickan: (till Kayd) Det är valvaka hemma hos mig. Du är hjärtligt välkommen. (till Halsduken med hjärtat i halsgropen) Du också ifall du känner för det. Vanten har adressen. Jag måste snacka med Suddgummit.

(Avlägsnar sig)

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 14, om trojanska hästen inför valet 2022: Vuxet samtal om islam och shariadok?

Scen 1
(Möteslokal. Linjalen, Suddgummit och Pennan sitter vända mot publiken som fortsätter att strömma in. Några shariadok, däribland Lucille, ett par män i vita särkar, en och annan hälsar på Linjalen, de flesta nickar och hälsar på Pennan, några går fram och hälsar och byter ett par ord med Pennan. Stämningen spänd mellan Linjalen och Pennan och mellan publikens två mycket ojämna falanger. Halsduken sitter långt fram. Tändstickan, Bladet och Kayd kommer in i lokalen som nästan är full, bara platser kvar på de bakersta raderna. Suddgummit noterar förvånat att Kayd sätter sig mellan Bladet och Tändstickan och småpratar med dem. Noterar inte att de ler i smyg åt Suddgummits förvånade min. Tändstickan upptäcker Halsduken, hjärtat flimrar. Dörren står öppen, inga fler dyker upp)

Suddgummit: (ser på klockan) Nu får vi nog stänga dörren. (en ung assistent stänger dörren) Välkomna, varmt välkomna till den andra debatten mellan Linjalen och Pennan. Jag vill uppmana er alla att inte avbryta våra två talare utan vänta tills frågestunden. Varsågod Pennan.

Pennan: Tack. (vänder sig till sina anhängare) Vad roligt att ni är så många som tagit er hit. Debatten i kväll måste handla om islam. De här upploppen under påskhelgen är ett skrämmande framtidsscenario.

Åhörare 1: Ut med packet!

Suddgummit: Ordning! Välj dina ord!

Pennan: Ja, var så vänliga och uppträd städat. Jo, jag sa att stenkastningarna och kapningen av polisbussar är…

Man i vit särk: Högerextremisten satte eld på vår heliga bok!

Linjalen: Det kommer att bli förbjudet att bränna Koranen när vi får makten. (applåd från Linjalens anhängare, burop från Pennans)

Pennan: Det är jag som har ordet. Kan jag få tala till punkt. Yttrandefriheten är grundlagsskyddad.

Linjalen: Det är inte yttrandefrihet att bränna Koranen. Det kommer att vara hets mot folkgrupp att bränna Koranen. (nya applåder och burop)

Åhörare 2: Boken han brände var ju hans egen.

Linjalen: Att bränna Koranen kommer att bli förbjudet.

Pennan: Mitt parti kommer aldrig att acceptera blasfemilagar. Och jag vill betona att mitt parti inte är ett litet marginellt parti. Vi kan inte på några villkor acceptera att man kastar sten på polisen, kapar polisbussar och sätter polisbussar och polisbilar i brand för att en bok…

Shariadok 1: Du upprepar dig.

Suddgummit: Ordning.

Pennan: Islam…

Linjalen: Det var inte islam som kastade stenar.

Pennan: Islam har fördärvat Sverige.

Shariadok 1: Vi är här för att stanna. Vänj dig vid det.

Man i vit särk: Islam står för fred och frid.

Suddgummit: Ordning.

Pennan: Islam är en dålig religion.

(Tändstickan reagerar på Pennans tal om dålig religion)

Bladet (viskar) Håll dig still. Lägg dig inte i.

Suddgummit: Inga svepande generaliseringar. Var konkret.

Pennan: Det är bara att kasta en blick på den islamiska världen för att se att påståendet att islam står för ”fred och frid” inte håller.

Tändstickan: (reser sig) Islam styr inga länder. Människor styr länder.

Suddgummit: Respektera ordningen. Du har inte ordet.

Tändstickan: Många av ledarna i den islamdominerade världen får sin politiska legitimitet av det reaktionära prästerskapet som i sin tur får sin religiösa legitimitet av de auktoritära politiska ledarna. Två ärkereaktionära och auktoritära grupper är beroende av varandra. De religiösa ledarna håller folket i schack med hot om domedagen och helvetet.

Man i vit särk: Tror du inte på domedagen är du inte muslim.

Åhörare 2: (skrattar) Stackars sate.

Suddgummit: Välj dina ord.

Tändstickan: De politiska ledarna i islamdominerade länder håller folket i schack med hjälp av hädelselagar, piskrapp, tortyr, dödsstraff. Islam fanns i Iran långt innan ayatollorna tog makten. Islam fanns i Afghanistan långt innan talibanerna ens var påtänkta. Religion är tolkning. Det finns hur många tolkningar av islam som helst.

(Bladet drar ner Tändstickan i stolen)

Kayd: (viskar) Tack.

Man i vit särk: Koranen är sanning. Det är hädelse att bränna upp sanningen. Lagen måste ändras.

Linjalen: Hädelse kommer att bli förbjudet.

Pennan: Islam hör inte hemma i Sverige. I Koranen finns det verser som legitimerar hat och som innehåller direkta uppmaningar till muslimer att bekämpa och döda icke-muslimer.

Tändstickan: (reser sig igen) Bibeln legitimerar etnisk rensning. Du läser Koranen som en bokstavstrogen.

Pennan: En muslim som vill använda våld mot en icke-muslim kan hänvisa till islams grundare Muhammed. Vi vet mycket om Muhammed. Han är känd för att använda våld mot icke-muslimer. En kristen kan inte hitta ett enda stöd för bruket av våld hos kristendomens grundare Jesus och hans freds- och kärleksbudskap.

Tändstickan: Det går inte att säga vad en religion är. Det är lika fel att säga att kristendomen står för fred och kärlek som att säga att islam är fredens religion. Religion är tolkning.

Pennan: Islam och kristendomen är i princip varandras motpoler. Jag har läst Koranen.

Tändstickan: Har du läst Bibeln från pärm till pärm? Det vi vet om Jesus står i evangelierna. Och i Matteusevangeliet säger Jesus att han inte kommit med fred till jorden. Utan med svärd. I samma evangelium står det: ”Och Människosonen skall sända ut sina änglar och de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike.” Var är det kärleksfulla budskapet i de orden?

Suddgummit: (till Tändstickan) Du har inte ordet. Varsågod Pennan.

Pennan: Du pratar om änglar. Jag pratar om Jesus och Muhammed. Jesus var ingen krigare. Vi vet att Muhammed var en militär ledare som spred sin lära genom anfallskrig. Vi vet att Muhammed var en massmördare. Vi vet att han lät avrätta flera hundra män i den sista judiska stammen i Medina. Vi vet att han överföll karavaner för att finansiera sin krigsföring.

Tändstickan: Och var har du fått den kunskapen ifrån?

Pennan: Jag har läst flera böcker om islam. Bland annat Tor Andraes bok Muhammed – Hans liv och hans tro. Den har översatts till många språk.

Tändstickan: Den boken skrevs för snart hundra år sedan av en präst som sedan blev biskop. Tror du han ägnade sig åt källkritik? Hans bok bygger på den islamiska traditionen om Muhammed, inte på källkritiska studier. Det finns ingen tillförlitlig kunskap om den historiska personen Muhammed.

(Upprört mummel bland en del av åhörarna, skratt bland andra)

Man i vit särk: (med darrande stämma) Hur vågar du ljuga så?

Linjalen: Det kommer att bli förbjudet att tala nedsättande om profeten Muhammed.

Åhörare 2: Vad menar du med ingen tillförlitlig kunskap om den historiska Muhammed? Är det sagor eller?

Suddgummit: Kan ni vänta med att ställa frågor tills talarna har fått säga sitt.

Pennan: Tor Andrae är en mycket välrenommerad källa.

Tändstickan: Är du inte utbildad lärare i historia och partiets talesperson i skolfrågor?

Pennan: Vad har det med saken att göra?

Tändstickan: Källkritik. ”Vi vet” ingenting om Muhammed. Att tro på Muhammed är en sak. Kunskap om Muhammeds liv och leverne är något helt annat

Man i vit särk: (till Linjalen) Han går för långt. Korrigera honom. Vi har haditsamlingarna.

Pennan: Muhammed utförde vidriga handlingar.

Linjalen: Välj dina ord.

Åhörare 2: Vågar du inte höra sanningen om Muhammed?

Tändstickan: Sanningen är att ingen vet något om den historiska personen Muhammed.

Pennan: Menar du att Tor Andrae och alla andra författare jag har läst ljuger? De säger alla samma sak om Muhammed. Och det är inga vackra saker.

Tändstickan: Därför att de utgår från samma islamiska traditioner som samlades in ett par hundra år efter Muhammeds död.

Man i vit särk: (skärrad) Muhammed är vår idol.

Pennan: Jag kan räkna upp hur många vidriga saker som helst om Muhammed.

Tändstickan: Uppdatera dina kunskaper om islams tidiga historia om du ska ha någon trovärdighet.

Linjalen: Det kommer att bli förbjudet att tala nedvärderande om Muhammed.

Tändstickan: Och hur djupa kunskaper har du om islams tidiga historia och profeten Muhammed? Var har du hämtat dina kunskaper?

Linjalen: Vårt parti är religiöst oberoende.

Tändstickan: Så slapp du svara på den frågan.

Pennan: Islam hör inte hemma i vårt land. Det kommer jag aldrig att sluta säga. Islam är en avskyvärd ideologi och religion.

Man i vit särk: Du får inte säga så.

Tändstickan: Pennan, du slirar. Och du räknar med att bli tagen på allvar som politiker? Du reser runt och håller tal om hotet från islam och islamismen. Du skiljer inte på enskilda islambekännare och islams prästerskap som rabblar en massa lagar hit och dit om vad som är halal och vad som är haram och hur du ska bli en ”sann” muslim.

Pennan: Utan islam ingen islamism. Islamismen är antidemokratisk, våldsförespråkande och kvinnoförnedrande.

Halsduken: Som om inte kristendomen skulle vara kvinnoförnedrande.

Suddgummit: Låt Pennan och Linjalen få tala.

Linjalen: Islam och muslimer är inget hot mot Sverige. Vi kräver att muslimer ska få minoritetsstatus.

Pennan: Islamismen är ett hot mot Sverige.

Tändstickan: Du blandar religion, väckelsepredikanter och en totalitär politisk ideologi huller om buller.

Pennan: Islamism är detsamma som politisk islam.

Tändstickan: Varför är du inte konkret då? Varför namnger du inte politiska aktivister och organisationer som motarbetar vår demokrati och förklarar vad deras islamism består av?

Pennan: Vi har ju ett exempel här.

Linjalen: Vi förespråkar inte våld.

Pennan: Ni är ett politiskt parti som förespråkar en hel massa saker som strider mot vår demokrati. Det är min politiska gärning att värna vår demokrati.

Linjalen: Vi ska acceptera och respektera varandras olikheter.

Pennan: Sverige är byggt på kristen värdegrund.

Halsduken: ”Kristen värdegrund.” Och du ska vara utbildad historielärare och vet inte vilket helvete prästerna i Sverige utsatte kvinnorna för. Är det inte en ”kristen värdegrund” som ligger bakom abortmotståndet i USA? Är det inte en ”kristen värdegrund” som ligger bakom pastorers vägran att viga homosexuella?

Suddgummit: Ordning. Var så vänliga och låt Linjalen och Pennan få tala i lugn och ro.

Pennan: Sverige är byggt på kristen värdegrund och upplysningens tankar och idéer. Jag är beredd att försvara Sverige mot alla former av totalitära läror. Oavsett om de är politiska eller religiösa.

Tändstickan: Varför håller du dig inte till totalitära ideologier då? Om du säger att islam är en totalitär ideologi måste du säga att kristendomen är en totalitär ideologi. Helvetesläran finns både i kristendomen och islam. Lyd Jesus och du kommer till himlen. Lyd inte Jesus och du hamnar i helvetet. Lyd Allah och du kommer till paradiset. Lyd honom inte och du hamnar i helvetet. Lyd. Lyd. Lyd. Vad är skillnaden?

Suddgummit: (suckar irriterat) Ordning.

Pennan: Som jag sa. Sverige är byggt på upplysningens tankar och idéer.

Tändstickan: Och upplysningsmännen ratade uppenbarelsereligioner. Så varför blandar du in kristendomen?

Linjalen: Islam är en uppenbarelsereligion.

Man i vit särk: Hela Koranen bygger på uppenbarelser. Haditerna betraktas också som uppenbarelser. De är heliga.

Pennan: Islam hör inte hemma i Sverige.

Tändstickan: Varför skiljer du inte på islam som andlig upplevelse och som totalitär politisk ideologi? Fattar du inte att du framställer dig själv som totalt okunnig. Som en som pratar i nattmössan.

Pennan: Jag vet vad jag talar om.

Tändstickan: Ge oss då lite prov på din kunskap. Beskriv Hassan al-Banna, Sayyid Qutb och Abu al-Ala Mawdudi och vilka som sprider deras totalitära ideologi i Sverige. Ge oss konkreta exempel på vilka som ligger bakom politisk islam i Sverige. Du åker ju runt och håller tal om islamister.

Linjalen: Mitt parti representerar ingen totalitär ideologi.

Tändstickan: Inte? Inte några kandidater i valet heller?

Linjalen: Absolut inte. Vi är ett demokratiskt parti.

Tändstickan: Du har på dina partilistor till riksdagen, regionerna och kommunerna en man lierad med högerhögerextrema Muslimska brödraskapet. På tre listor! Han drev en friskola och försnillade tio miljoner kronor som skulle ha gått till skolbarnen.

Linjalen: Han har sonat sitt brott.

Tändstickan: Men herregud han sprider info att han var oskyldig. Hans skola var grundande medlem i Sveriges islamiska skolor, SIS, en intresseorganisation knuten till Islamiska förbundet i Sverige, som är Muslimska brödraskapets svenska gren. En högerhögerextrem organisation. En antidemokratisk organisation. Denna reaktionära islamist var kassör i intresseorganisationen 2008, samtidigt som hans lika reaktionära islamistkompis, som drev skolor i Göteborg och nu sitter inne för att han också har försnillat pengar som skulle gått till skolbarnen, var ordförande. Han sprider konspirationsteorier om vårt rättsväsende. Och nu ska denna reaktionära islamist vara med och styra landet? Du har på dina listor placerat en man lierad med Muslimska brödraskapet, en global organisation som anser att islam och väst är inkompatibla och som hämtat näring ut Mussolinis fascism och Hitlers nazism! En högerhögerextrem organisation vars mål är ett kalifat, en teokrati! Muslimska brödraskapet betraktar Koranen som lagbok, den står över svensk lag. Hur förklarar du det?

Suddgummit: (irriterat) Ordning. Låt Pennan och Linjalen debattera. Hur många gånger ska jag behöva säga det?

Linjalen: Jag har fullt förtroende för mitt partis kandidater. Jag gräver inte i det förflutna. Det är framtiden som gäller. Vi är ett framtidsinriktat parti. Och vi följer svensk lag.

Pennan: Ni vill ju förändra vår lagstiftning och införa en blasfemilag.

Man i vit särk: Koranen är helig. Vi har religionsfrihet i Sverige.

Linjalen: Och den religionsfriheten ska vi stärka.

Halsduken: (vasst) Genom att säga nej till slöjförbud i grundskolan?

Linjalen: Vi säger absolut nej till att förbjuda slöja på barn.

Pennan: Den kvinnoförtryckande slöjan representerar motsatsen till svensk jämställdhet.

Tändstickan: Kan vi tala klarspråk. När du kör klichén att shariadoket är kvinnoförtryckande döljer du att plagget är politiskt. Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Precis som svartskjortorna var fascisternas uniform och brunskjortorna nazisternas är shariadoket den shariapolitiska extremhögerns främsta symbol. Med hjälp av Saudiarabiens petrodollar har Muslimska brödraskapet sedan 1970-talet spridit över hela världen att beslöjningen är islamisk. Det är bluff. (noterar att Halsduken lyssnar, hjärtat bultar)

(Upprörd stämning från några, hånskratt från många i publiken)

Suddgummit: Ordning!

Man i vit särk: (upprörd) Det står i Koranen att kvinnor ska täcka sig.

Tändstickan: Täcka sin barm. Småflickor har ingen barm. (till Linjalen) Vad har du att säga om det?

Linjalen: Ingenting. Vi säger nej till slöjförbud på barn. Föräldrarna ska bestämma.

Tändstickan: Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Antalet flickor och kvinnor som täcker håret signalerar hur långt islamiseringen av ett land har avancerat. (burop i publiken) Titta på Turkiet.

Linjalen: Vi ska hålla Turkiet nära oss.

(Burop)

Suddgummit: Ordning!

Tändstickan: Turkiets styrande parti är ett syskonparti till högerhögerextrema Muslimska brödraskapet. Turkiet är då sannerligen inget föredöme.

(Burop)

Linjalen: Vi är verksamma i Sverige.

Halsduken: Ni är livsfarliga. Ni säger nej till slöjförbud på småflickor och inga bidrag till kampen mot hedersförtryck.

Linjalen: Helt riktigt. Inga bidrag.

Halsduken: Flickor i hederskulturer är ju livegna. Det finns inga som är så maktlösa som hedersutsatta flickor och kvinnor. Hederskultur handlar om liv och död! Du säger att vissa flickor ska veta att de inte har några medborgerliga rättigheter? Du gör skillnad på flickor och flickor! I hederskulturer är flickans liv utstakat i samma ögonblick hon föds. Du tycker det är okej att flickor mördas om de vill leva enligt svensk jämställdhetslag? Du säger att du är verksam i Sverige men du vill göra om Sverige till Turkiet!

(Burop, uppror i publiken)

Åhörare 2: Förstör inte Sverige. Det räcker med att ni har förstört era egna länder.

Suddgummit: Ordning!

Tändstickan: Hederskulturer är klankulturer. I en klankultur gäller solidariteten med klanen. Sverige är en välfärdsstat. Lagen gäller lika för alla. Demokrati och klansamhälle är varandras motpoler. När du säger inga bidrag till kampen mot hedersförtryck sätter du klanen över demokratin. Vad i helvete har ditt parti för antidemokratisk värdegrund? Du politiserar småflickor. Du packar in dem i ett politiskt plagg och kväver dem, kväver deras drömmar, kväver deras rätt att fritt få välja livsväg. Placerar dem i en kista och slänger nyckeln. Du utnyttjar småflickor för att skaffa dig en maktposition!

(Publiken i uppror)

Åhörare 1: Åk hem till era bergsbyar.

Åhörare 3: Åk hem till era vidriga klansamhällen. Vi vill inte ha dem här.

Suddgummit: Ordning! Ordning! Vi tar en paus. Ordning! Vi tar en paus i femton minuter. Ta en kopp kaffe i fikarummet och lugna ner er!

(Publiken reser sig och lämnar lokalen)

Scen 2
(Publiken samlad i fikarummet, folk trängs vid kaffeautomaterna, Suddgummit sökt sig till en toalett, Tändstickan river rasande ur en tidning som ligger på bordet ut bild på en liten flicka i shariadok och fäster på en darttavla, tar ett knippe dartpilar i handen.)

Tändstickan: Kom igen nu Linjalen.

Man i vit särk: Vad ska det här betyda?

(Sorlet tystnar, alla ser på Tändstickan)

Tändstickan: En liten uppvisning i Linjalens värdegrund. (kastar en pil på flickan, Halsduken, Lucille, Bladet och Kayd följer spänt och förvånat Tändstickans tilltag)

Linjalen: (stått vid kaffeautomaten, vänder sig om) Jag polisanmäler dig för hets mot folkgrupp.

(Tändstickan kastar ännu en pil)

Linjalen: Var är Suddgummit. Det här är skandal.

Tändstickan: (räcker pilarna till Linjalen) Här, ta pilarna. Demonstrera ditt partis värdegrund.

(Linjalen står orörlig, stirrar på Tändstickan)

Tändstickan: (utmanande): Kom igen nu. Vad väntar du på? Hon är ju redan söndertrasad.

(Linjalen står fortfarande orörlig, stirrar)

Tändstickan: Vad väntar du på?

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 13, inför valet 2022: Dans runt midsommarstång

(Lucille har laddat ner sånger inför midsommar men har svårt att förstå både sångerna och hur man ska dansa runt en midsommarstång. Till helgen åker hon kommunalt till ett bostadsområde längst bort från hennes egna kvarter, bakom en buske tar hon av sig ytterkläderna och lägger i ryggsäcken och börjar promenera på jakt efter lekande barn, några flickor och pojkar stojar och stimmar, glada över sommarlovet)

Lucille: Hej barn. Får jag störa er?

Barn 1: Vad vill du? Vi får inte prata med främmande.

Lucille: Jag behöver hjälp. Jag är jättetacksam om ni vill hjälpa.

Barn 3: Kan du inte be en vuxen om hjälp?

Lucille: Jag tror inte en vuxen kan hjälpa lika bra som ni.

Barn 4: Det låter skumt. Vi ska nog gå hem.

Lucille: Snälla. Jag heter Lucille. Jag är bjuden på midsommar i djupa skogar. Har ni dansat runt midsommarstång?

Barnen i kör: Ja.

Lucille: Kan ni sånger?

Barnen i kör: Ja.

Lucille: Kan ni danserna?

Barn 1: Är du alldeles ny i Sverige?

Lucille: Nästan. Jag behöver träna midsommarsång och dans. Jag lyssna på Iphone men förstår ingenting.

(Barnen ser på varandra, nickar instämmande, tar uppdraget på stort allvar)

Barn 1: Vilken ska vi börja med?

Barn 2: Prästens lilla kråka?

Lucille: (nynnar) Denna?

Barn 4: Ja.

Lucille: Jag förstår den inte.

Barn 3: Vi ska lära dig. Vi ställer oss i ring. Ställ dig här. Så håller vi varandra i handen. Och så sjunger vi.

Lucille: Jag kan bara melodin.

Barn 2: Vi sjunger. Så här gör man.

(barnen sjunger Prästens lilla kråka skulle ut och åka och dansar igenom hela sången)

Lucille: Oj. Oj. Det hade jag aldrig kunnat lära mig själv. Tack, tack.

Barn 1: Vi tar Morsgrisar är vi allihopa. Har du lyssnat på den?

Lucille: Kan du sjunga lite?

Barn 1: (sjunger)

Lucille: Den känner jag igen.

Barn 3: Så här gör man.

(Barnen sjunger och dansar och ser noga till att Lucille lär sig)

Lucille: Å, så roligt det kommer bli att dansa midsommar.

Barn 1: Du måste kunna Små grodorna.

Barn 5: Den är viktigast.

Lucille: Små grodorna viktigast.

Barn 3: Ställ dig bakom mig här och hoppa efter mig och titta hur vi gör.

(De dansar igenom små grodorna, och sedan Små grisarna)

Lucille: (pustar, skrattar) Å, vad roligt jag haft. Ni jättegulliga. Ska vi köpa glass?

Barnen i kör: Ja.

(De går till en butik, Lucille köper glass, de sitter utanför butiken och slickar i sig glassen)

Lucille: Ni är så snälla. Om ni visste vad jag är tacksam.

Barn 3: Hoppas det inte regnar på midsommar.

Lucille: (skrattar) Dansar man inte då?

Barn 4: Jo: Men det är inte lika roligt.

Lucille: Nu måste jag gå. Tack ska ni ha. (kramar var och en) Hej då.

Barnen i kör: Hej då.

Barn 1: Hoppas det blir en lyckad midsommar.

Lucille: (stort leende) Det blir säkert jättelyckat nu när jag lärt mig dansa midsommar. Tack vare er. (vandrar leende bort)

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 12, om trojanska hästen inför valet 2022: Bidragsprofitörerna

(Stort kontorsrum, i bakgrunden korridor som löper in till flera smårum, Entreprenören i kostym, väst och slips står framför en whiteboard, omgiven av en leende liten skara i sobra kontorskläder, en brokig samling folk sitter förväntansfullt på utplacerade stolar)

Entreprenören: Välkomna till det här bidragsmötet. Låt mig presentera mina medarbetare, A, B, C, D. (medarbetarna ler stort) A är specialiserad på bidragsansökningar till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, B är specialiserad på Skolverket, C är specialiserad på Allmänna arvsfonden och D är specialiserad på bidrag från kommuner och regioner. Sverige vadar i pengar. Sverige vill göra av med så mycket pengar de kan. De vill göra sig av med nationalstaten, den nationella kulturen och den nationella identiteten och i stället lära svenskarna att nu är det globalismen och mångkulturalismen som gäller. Svenskheten är överspelad. Regeringen är så glada att vi är så många som har kommit hit och hjälper dem att montera ner svenskheten. De skriver regeringspropositioner om att svenskarna behöver uppfostras. Regeringen presenterar nationella planer i uppfostringssyfte. Svenskarna behöver lära sig att sätta likhetstecken mellan antisemitism, som ju rör den etniska gruppen judar, och islamofobi, som rör alla möjliga etniska anhängare av religionen islam. Det är baktanken med regeringens uppfostringsplan. Det finns hur många bidrag som helst att söka. För inte så länge sedan delade Allmänna arvsfonden ut tolv och en halv miljoner kronor för att motverka antisemitism och islamofobi.

Åhörare 1: Tolv och en halv miljoner?

Entreprenören: Exakt. Nyligen har regeringen avsatt fjorton miljoner kronor till att motverka och förebygga rasism och intolerans.

Åhörare 2: Sverige är rasistiskt.

Entreprenören: Exakt. Det har regeringen beslutat. Det är därför jag och mina medarbetare är här för att hjälpa er att motarbeta rasismen. Mot en liten avgift, förstås.

Åhörare 3: Hur stor då?

Entreprenören: Det talar mina medarbetare om för er när de skriver era ansökningar. Det beror på vilken myndighet det gäller och hur stort bidraget är. Regeringen har också insett att våra barn behöver läxhjälp. Pengar till läxhjälp kan man söka hos Skolverket.

Åhörare 4: Min koranskola behöver pengar.

Entreprenören: Då är min medarbetare B rätt person. B är specialist på att söka bidrag från Skolverket till läxhjälp.

B: (ler stort) Välkommen in till mitt rum när presentationen är över så hjälper jag dig.

Åhörare 4: Behöver man en koranskola föra att söka bidrag till läxhjälp?

Entreprenören: Nej. Man behöver ingen förening alls. Det viktiga är inte verkligheten utan vad som står i bidragsansökan.

Åhörare 5: Är det ingen som kollar?

Entreprenören: Nej. Så går det inte till i Sverige. Den som godkänner bidragsansökan sitter på sitt kontor och lusläser ansökningshandlingarna. Vi skriver perfekta ansökningar. Vattentäta. De är papperet som gäller. Så är det här i Sverige. Ni kommer att kunna ta med hela familjen på semester i era hemländer.

Åhörare 1: Hela familjen?

Entreprenören: Ja. Hela familjen. Sverige är ett mycket generöst land. Regeringen vill uppfostra svenskarna, som jag sa. Få svenskarna att inse att det inte finns någon svensk kultur att värna om. Det är därför man ger bidrag till etniska föreningar och därför man inrättade Myndigheten för statligt stöd till trossamfund. Alla bidrag går ut på att montera ner en gemensam nationell identitet och bejaka globalismen.

Åhörare 3: Kan man söka flera bidrag samtidigt?

Entreprenören: Självklart. Det finns inget centralt register med namn på alla personer som söker eller har sökt bidrag. Sverige värnar om vår integritet. Myndigheterna lämnar inte ut uppgifter till andra myndigheter. Det kommer aldrig att införas ett centralt bidragsregister. Alldeles för många skulle klaga. Dessutom är Sverige en humanitär stormakt.

Åhörare 4: Jag vill gärna ta en sväng till Dubai.

Entreprenören: Då kan du söka pengar hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I potten som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans. Du kan välja mellan afrofobi, antisemitism, antiziganism, homofobi, islamofobi…

Åhörare i korus: Homofobi!

Entreprenören: Nej, nej. Naturligtvis inte. En lapsus.

Åhörare 1: Vad är antiziganism?

Entreprenören: Det kan ni också hoppa över. Satsa på afrofobi, antisemitism och islamofobi. Och läxhjälp. Vi hjälper er att bilda en ideell förening.

Åhörare 4: Det kostar rätt mycket att sticka till Dubai. Med familjen.

Entreprenören: Du kan starta ett projekt som syftar till att öka kunskapen om demokratiska processer.

Åhörare 2: Var det inte de rasistiska svenskarna som skulle uppfostras?

Åhörare 4: Ska man beskriva hur man använt pengarna?

Entreprenören: För det mesta nej. Sverige vill göra av med så mycket pengar som möjligt. Hur de används är inte så noga. Men vi hjälper till att skriva en redogörelse. Det kan ni begära att mina medarbetare skriver in i kontraktet mellan er och oss.

Åhörare 2: Hur vet man säkert att ingen kollar hur många bidrag man söker?

Entreprenören: Som jag sa. Det finns inget centralt register. De kommer aldrig att finnas ett centralt register. Sverige värnar om vår integritet.

Åhörare 6: Essen Kitimbwa Sabuni, hans fru Fatima Doubakil, Maimuna Abdullahi, Amanj Aziz, Omar Mustafa, Salahuddin Barakat. För att bara nämna några. Jag kan räkna upp hur många namn som helst som är mästare på att leva på bidrag. År efter år efter år. Ta Omar Mustafa exempelvis. Han sitter i styrelsen för den förening som fick tolv och en halv miljoner av Allmänna arvsfonden. Innan dess var han förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd. Som finansieras med skattemedel. Det finns ingen koll. Jag är själv mästare, om jag så får säga.

Entreprenören: Som jag sa. Sverige vill på inga villkor ha en övergripande svensk identitet som samlar hela befolkningen och skapar en vi-känsla. Svenskheten är överspelad. Nu är det mångkulturalismen som gäller.

Åhörare 4: Hinner pengarna komma innan semestern?

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 11, inför valet 2022: Kolonilotten, shariadok och svenska språket

Scen 1
(Bladet påtar i kolonilotten, Lucille, som vanligt idel solsken och leenden, dyker upp)

Lucille: Hej Bladet.

Bladet: (hejdar sitt påtande) Var kommer du ifrån?

Lucille: Från Tändstickans bil.

Bladet: Var du på torgmötet?

Lucille: Ja.

Bladet: Var är Tändstickan?

Lucille: Huvudvärk. Mycket huvudvärk. Migrän. Åkte hem till sig.

Bladet: Halsduken kan ge vem som helst huvudvärk.

Lucille: Inte mig. (ser sig omkring) Blommor. Jag älskar blommor. Så fint här är. Din kolonnlott, ja?

Bladet: Kolonilott.

Lucille: Kollenilott.

Bladet: Ko-lo-ni-lott.

Lucille: Ko-lo-ni-lott. Mycket fin. Mycket grönt. Hjälpa till?

Bladet: (granskar hennes klädsel) Nej tack. Varför är du här?

Lucille: Fika.

Bladet: Fika?

Lucille: Vanten kommer med fikabröd.

Bladet: Vanten?

Lucille: På väg hit. I sin bil. Stannar hos ett bageri på vägen.

Bladet: De glömde informera mig. Du kan slå dig ner där så länge. Jag sätter på kaffe när Vanten kommer. (pekar på en stol, fortsätter påtandet)

(Lucille tar av sig shariadok och lång jacka, har sommarlångbyxor och kortärmad tröja, Bladet hejdar påtandet)

Lucille: (sätter sig ner, skrattar) Maskraddress.

Bladet: Maskeraddräkt?

Lucille: Ja. Maskraddress. Ögon, ögon, överallt. Måste vara försiktig.

Bladet: Mas-ke-rad-dräkt?

Lucille: Mas-ke-rad-dräkt. Ja.

Bladet: Försiktig? Varför då? Vad menar du med försiktig?

Lucille: Spioner. Skvaller. Skvaller. Mycket skvaller.

Bladet: Skvaller om vad?

Lucille: Du bor inte i mitt område.

Bladet: Vilket område då?

Lucille: Många invandrare. Många religiösa poliser. Många ögon.

Bladet: Du bor ju i Sverige.

Lucille (skrattar) Jag bor i getto. Kontroll. Mycket kontroll. Du så naiv. Gulligt.

Bladet: (förnärmad) Vad då naiv.

Lucille (skrattar ännu mer) Blir du arg nu? Bråket om kongolskan. I korridoren. Röda kinder. Arg. Mycket arg. Mycket gullig.

Bladet: Är du inte religiös?

Lucille: Nej. Nej. Inte mina föräldrar heller. Vi flytta in. I våra vanliga kläder från hemlandet. Det knackar på dörren. Kvinnor utanför med hijab och långa kjolar i händerna lämnar till mamma. Ta på er. Vi tar på oss.

Bladet: Jaha. Och vad jobbar du med?

Lucille: Hjälper lite här och där.

Bladet: Det var ju inget svar.

Lucille: Hjälper landsmän ställa paket i affären. På hyllor.

Bladet: Landsmän? Som har en affär?

Lucille: I gettot. Jag jobbade med blommor innan jag kom till Sverige. Tycker mycket om blommor. Men vill utbilda mig. Jobba med barn.

Bladet: Vad då jobba med barn?

Lucille: Förskola. Små barn.

Bladet: I de kläderna!

Lucille: Inte med religiösa. En annan stadsdel.

Bladet: Och det språket!

Lucille: Jag går på SFI.

Bladet: Har du inte börjat en utbildning ännu?

Lucille: Måste kunna mer svenska.

Bladet: Du lär dig ingen svenska om du jobbar med landsmän.

Lucille: Jag går på SFI.

Bladet: Du måste umgås med svenskar om du ska lära dig svenska.

(Lucille skrattar)

Scen 2
Vanten: (dyker upp, ser Lucille, kastar en blick på Bladet, småler) Oj. Jag visste inte att du hade besök. Stör jag?

Lucille: Nej. Nej. Du är väntad.

Vanten: Väntad?

Bladet: Tändstickan körde henne hit. Jag sätter på kaffet. (går in i stugan)

Lucille: (sträcker fram handen) Lucille.

Vanten: Vanten. Angenämt. Var är Tändstickan?

Lucille: Huvudvärk. Mycket huvudvärk.

Vanten: Så tråkigt att höra. (ropar till Bladet) Jag tog med en vetelängd. (lägger påsen på bordet) Har du en kniv? (Bladet kommer ut med en kniv och kaffekoppar, försvinner in i stugan)

Lucille: Å, så gott det ser ut.

Vanten: Bladets favorit. Så du var på torgmötet då? Tror inte att jag såg dig.

Lucille: (skrattar) Jag var osynlig. Men jag hörde dig. Mycket invecklat.

Vanten: Var det?

Lucille: Många krångliga ord. Jag går på SFI. Räcker inte säger Bladet.

Vanten: Jobbar du?

Lucille: Med landsmän. Jag jobbade med blommor innan jag kom hit. Mycket blommor. Älskar blommor.

Vanten: Bladet älskar också blommor. Jobbar med blommor. Tänker på blommor. Drömmer om blommor.

Lucille: Jobbar med blommor? Här? Jobb? Här?

Vanten: (till Bladet som kommer ut med kaffekannan) Du arbetar ju i en handelsträdgård.

Bladet: (häller upp kaffe) Ja. Vad då?

Vanten: Å, ingenting. Jag trodde bara.

Bladet: Vad då? (sätter sig, tar en veteskiva, börjar äta)

Lucille: (tar också en veteskiva) Vad är handelsträdgård?

Vanten: Blommor. Plantor. Bladets arbetsplats. Det är många som arbetar där.

Lucille: Många? Jobb för mig?

Bladet: (sätter vetebrödet i halsen) I de kläderna!

Vanten: Vilka kläder?

Lucille: Min maskraddress.

Bladet: Mas-ke-rad-dräkt. Man kan inte visa sig för kunderna i de kläderna.

Vanten: Vilka kläder?

Lucille: (pekar) Mina shariakläder.

Vanten: Var det därför jag inte såg dig på torget. Det var en del shariadok. Men Bladet, ni har väl arbetsuppgifter där man inte träffar kunder?

Bladet: I och för sig.

Lucille: Jag kan ta av mig shariakläder på arbetet. Om ingen av mina grannar kan se mig. Lära mig svenska. Mycket svenska.

Vanten: Då har du nästan fått ett jobb. Grattis.

Lucille: (ser på Bladet) Ja?

Bladet: Jag kan höra mig för. Men jag kan inte lova något.

Vanten: (tvekar, ler konspiratoriskt för sig själv) Jag kom egentligen för att bjuda hem Bladet över midsommar. Vi firar traditionell midsommar ute hos oss på landet. Hembygdsföreningen går på högvarv. Har du firat midsommar på landet Lucille? Dansat runt en midsommarstång?

Lucille: (hänförd) Nej. Aldrig. Barn? Många barn dansar?

Vanten: Vuxna också.

Bladet: Dansa runt en midsommarstång i de kläderna!

Vanten: Det är ju på landet. Inne i de djupa skogarna.

Lucille: Jag känner ingen i djupa skogar.

Vanten: Då säger vi det. Du är välkommen.

Lucille: Hur kommer jag dit?

Vanten: Åker med Bladet så klart. I hans bil.

Bladet: (reser sig) Jag fyller på kaffet. (Vanten följer efter in i stugan)

Lucille: (jublar för sig själv, plockar upp sin mobil, skickar ett sms till mamman) Midsommar. Midsommar. I djupa skogar.

Vanten: (tyst till Bladet) Vi renoverar huset. Vi har bara ett hyfsat gästrum. Kan jag placera er…

Bladet: Jag tar in på hotell.

Vanten: (skrattar) Gör som du vill. (de går ut)

Lucille: (tar på sig ytterkläderna) Börjar bli sent. Måste åka hem. Här är mitt telefonnummer. (lägger en lapp på bordet) Om jobb. Och midsommar.

Vanten: Jag måste också dra mig hemåt. Kan jag skjutsa dig någonstans?

Lucille: Till en hållplats. Nära en hållplats. Hej då Bladet (ler stort, vinkar)

Vanten: Ja, hej då. Vi ses till midsommar.

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 10, om trojanska hästen inför valet 2022: Utstuderat förakt för patienten, Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief, de två mest demokratifientliga skattefinansierade organisationerna i Sverige, de skrattar hela vägen till banken samtidigt som de sjunger ”islam och väst är inkompatibla”, ”Allah är suveränen, den enda och sanna härskaren”, uppbackade av islamofascistkramaren professor Mattias Gardell

Scen 1
(Tändstickan sitter hemma i sitt rum vid datorn och skummar nyhetsflödet, ser en blänkare om att Halsduken ska hålla ett torgmöte om patienträttighetslag och individuellt utkrävbara rättigheter, hjärtat hoppar till, ringer Vanten, tar ett djupt andetag)

Tändstickan: Hej Vanten. Ursäkta att jag stör mitt i renoveringen. Hur mår minstingen? Nästan helt återställd säger du? Fantastiskt. Då kan ni börja andas ut. Ja, alltså jag ser här (kastar en blick på datorn) jo, jag bara undrade om du är intresserad av ett torgmöte på lördag. Halsduken ska hålla tal om en patienträttighetslag på Drottningens torg. Halsduken? Jo, alltså, personen som avbröt Linjalen och Pennan, om du minns. Som du fick beröm av för ditt tal om politikerna och ett nytt valsystem. Som bad Suddgummit låta dig få tala. Patienträttighetslag inte precis rätt fråga så här efter korankravallerna? Alla har vi väl våra hjärtefrågor. Men inkompetenta politiker och ett nytt valsystem är väl rätt fråga med tanke på korankravallerna? Du får säkert prata du också. Ja, nu på lördag, klockan 14. Det lär bli fint väder. Jo, här finns en adress man kan mejla till, jag skickar över den. Ja, men vad bra! Då ses vi då! (lägger ifrån sig telefonen, genomsvettig, utmattad, vandrar runt i rummet för att lugna ner sig)

Scen 2
(Drottningens torg, Halsduken står vid mikrofonen och samtalar med några personer innan talet börjar, en hel del folk står utspridda, några shariadok, Tändstickan står längst bort från mikrofonen, gömmer sig bakom ryggarna)

Vanten: (kommer flämtande, knackar på Tändstickans axel): Ursäkta att jag är sen. Hittade ingen parkeringsplats. Var är Bladet?

Tändstickan: På sin kolonilott. Uppenbarligen massor att göra inför sommaren. Lovat åka dit och ta en fika efter det här mötet.

Vanten: Jag hänger med. Jag sticker in i bageriet på vägen och köper en vetekrans med mandeltosca. Bladets favorit. Vi ses senare. (skyndar fram till gruppen runt Halsduken)

Halsduken: Så bra att du är här. Då sätter vi i gång (ställer sig framför mikrofonen) Välkomna allihop. Jag ska tala om föraktet för patienten, föraktet för rättsstaten. Om att patienter inte har några som helst rättigheter i Sverige. Till skillnad från andra länder. Sedan kommer Vanten här att tala om att vi måste få ett helt nytt valsystem. Att det är vi och inte partierna som ska bestämma vilka som ska sitta i riksdagen. Och i alla fullmäktigeförsamlingar.

Flera åhörare: Instämmer.

Halsduken: Politikerna är totalt blinda för patientperspektivet och patienternas rättssäkerhet. Vi behöver en helt ny lagstiftning baserad på patientens rättigheter. Vår hälso- och sjukvårdslagstiftning är en skyldighetslagstiftning, inte en rättighetslagstiftning. Lagen har fel perspektiv. Den beskriver läkarnas skyldigheter, inte patientens rättigheter. Hur många av er vet vad en patienträttighetslag är? Räck upp handen. Ingen? Inte en enda? (en hand räcks upp)

Åhörare 1: I Finland har vi en patienträttighetslag. Men jag vet inte hur den skiljer sig från era lagar. Jag är bara här på helgsemester.

Halsduken: Mycket värdefull information. Tack. Där ser ni. Finland stiftade en patienträttighetslag redan 1993. Först i Norden. Inte bara Finland utan alla de andra nordiska länderna har en patienträttighetslag, Island 1997, Danmark 1998, Norge 2001. I Sverige anses det för dyrt. Har ni hört. För dyrt. Men Finland har råd. Island har råd. Danmark har råd. Norge har råd. Sverige har råd att betala miljarder i tolkkostnader inom sjukvården. Men har inte råd med en patienträttighetslag

Åhörare 2: Ställer du grupp mot grupp?

Halsduken: Jag talar om verkligheten.

Åhörare 3: Och verkligheten är att mängder med invånare inte orkar lära sig svenska.

Åhörare 4: För att de inte behöver. Och det ska vi betala för. Det är massor vi ska betala för. Asylrätten är helig. Unga friska män tar sig ända till Sverige, slänger sina id-handlingar, ljuger om sin ålder, får gratis juridisk hjälp att söka asyl, att överklaga. Och när de fått avslag i alla instanser och sittstrejkar för att slippa utvisas får de av riksdagen ”presenten” gymnasielagen, som bara den kostar miljarder. Förutom alla kostnaderna under asylprocessen.

Halsduken: Men en patienträttighetslag är för dyrt. Djuren har starkare juridisk ställning än patienterna. Sjuka, traumatiserade patienter och anhöriga förväntas klara sig själva. I Sverige prioriteras djuren.

Åhörare 4: Och utlänningarna.

Halsduken: Vårda språket, om jag får be. Det här mötet handlar om politikernas förakt för patienterna. Var vänliga och håll er till det.

Åhörare 3: Tolkhjälpen inom sjukvården måste vara tidsbegränsad. Det kan inte hålla på så här. Det finns människor som har bott här 35–40 år utan att lära sig svenska. Tolkhjälpen kostar miljarder. Den är en kraftig signal till landets invandrare att de inte behöver lära sig svenska. Att kunna svenska är ett måste för den som vill arbeta, delta i samhällsarbetet och bidra till att demokratin bevaras, stärks och utvecklas. Att inte lära sig svenska är detsamma som att vända det svenska samhället ryggen. Gratis livslång tolkhjälp har enormt negativa effekter på integrationen, på den sociala sammanhållningen, på uppkomsten och cementeringen av parallellsamhällen.

Åhörare 2: Vi har ju en patientlag. Räcker inte det? Den lagen ordnade Kristdemokraternas Göran Hägglund. För att stärka patienternas ställning. Vad är det för skillnad på en patientlag och en patienträttighetslag?

Halsduken: Stor skillnad. Patientlagen handlar om vårdgivarens skyldigheter och utgår från vårdgivarens perspektiv. En patienträttighetslag är en rättighetslagstiftning som utgår från patientens perspektiv och ger patienten möjlighet att utkräva sin lagstadgade rätt i domstol. Faktum är att politikerna inte kan skillnaden. Har ni hört Ebba Busch tala om en patienträttighetslag?

Åhörare 2: Hon talar om vårdköer.

Åhörare 3: Och vårdgarantin.

Halsduken: Garanti är en garanti, inte en juridiskt utkrävbar rättighet. Du kan inte gå till domstol om du inte får vård inom vårdgarantins maxtid. Eller om du hindras från att söka vård i hela landet om köerna är långa där du bor.

Åhörare 3: Ebba Busch behöver inte förklara skillnaden mellan en garanti och en rättighet så länge ingen journalist kräver det av henne. Det behöver inte Lena Hallengren heller.

Åhörare 4: Sverige har världens lataste journalister.

Halsduken: Patientlagen är en kuliss. En låtsasrättighet. Skriver du till Regeringskansliet och frågar varför vi inte har en patienträttighetslag får du svar att vi har en patientlag som ska främja patientens rättigheter. Det är goddag yxskaft. Sverige är det enda land i Norden som inte har infört en särskild lag om patientens ställning i vården.

Åhörare 2: Kristdemokraterna vill införa en kraftigt stärkt vårdgaranti och permanent nationell vårdförmedling på sikt.

Halsduken: Vi behöver en rättighetslagstiftning. Inte garantier. Garantier är en kuliss. Sveriges politiker är likgiltiga för det faktum att patientens ställning är en demokratifråga, att också klagomålssystemet är en demokratifråga. Klagomålssystemet är ännu en kuliss. Klagomålssystemet har successivt försämrats till att bli i princip obefintligt, så länge inte patienten har avlidit av en sjukvårdsskada, då träder IVO in. Sverige har inte ett rättssäkert klagomålssystem.

Åhörare 2: Men vi har ju patientnämnderna.

Halsduken: (fnyser) De är verkligen en kuliss.

Åhörare 2: De är ju till för patientens skull.

Halsduken: Nej. Det är luddigt vad de är till för. Väldigt luddigt. Vårdgivarna kan utan sanktioner vägra bemöta patientens klagomål och till och med ljuga för patientnämnden. Vilket jag har erfarenhet av.

Åhörare 3: Jag också. Läkarna ljuger som en häst travar.

Halsduken: (gräver i väskan, fiskar upp en bok) Här ser ni statsvetaren Lars Karlssons doktorsavhandling Konflikt eller harmoni? Individuella rättigheter och ansvarsutkrävande i svensk och brittisk sjukvård. (vänder sig till Åhörare 2) Du tycks stå nära Kristdemokraterna. Kan du inte fråga Ebba Busch om hon har läst Lars Karlssons bok från pärm till pärm? Hon borde modernisera sitt tal och börja prata om patientens juridiskt utkrävbara rättigheter i stället för tjafset om garantier och vårdköer.

Åhörare 2: Så nära står jag inte Ebba, men jag kan ju göra ett försök.

Halsduken: Tack. Lars Karlsson skriver om rättigheter, eller snarare avsaknaden av patienträttigheter. Hans bok kom 2003 och klagomålssystemet har blivit sämre! Han skriver om patientnämnderna att de spelar en närmast obefintlig roll utifrån ett rättighetsperspektiv. De är bara en mellanhand som hjälper patienten till rätt instans. Patientnämnderna är inte heller självständiga. De lyder under sjukvårdshuvudmännen, som är regionerna, det som tidigare hette landstingen. (bläddrar fram till en markerad sida) Lars Karlsson skriver: ”Genom en instans beroende av en annan uppkommer frågan om vem instansen egentligen företräder”.

Åhörare 3: Det kan man verkligen fråga sig.

(Shariadok 3 ansluter sig till åhörarskaran, upptäcker Tändstickan, släntrar till synes nonchalant runt torget och tittar samtidigt i butikernas skyltfönster)

Halsduken: Vårdgivarna kan ljuga hur mycket som helst till patientnämnden därför att klagomålen sker skriftligt. Patientnämnderna lyder under sjukvårdsleverantörerna och är förbjudna att driva patienters ärenden, det är därför de kallas opartiska. Vi behöver en speciell domstol där patienten eller anhöriga muntligt får framföra sina klagomål och den anmälda måste svara muntligt inför domstolen. Kanske något liknande det engelska Medical Practitioners Tribunal Service, mpts, som tar upp läkarnas bemötande av patienter. I Sverige handlar klagomålssystemet om felbehandlingar. Det svenska klagomålssystemet är så horribelt att det över huvud taget inte går att ens nämna ordet rättssäkerhet. En gång i tiden kunde patienterna anmäla till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och den anmälda kunde få ett disciplinstraff.

Åhörare 3: Det slipper de i dag.

Halsduken: I dag ska patienten klaga hos vårdgivaren, vilket är samma sak som att en misshandlad person i första hand ska vända sig till misshandlaren med sina klagomål och lämna rättsväsendet utanför.

Åhörare 4: Det är för djävligt.

Halsduken: Instämmer. Gissa varför det blivit så här? De är så horribelt att man baxnar. Ni har väl hört uttrycket ”vi ska inte leta syndabockar”, när läkare eller sköterskor begått en miss? Till och med en fatal miss. Socialstyrelsens tidigare generaldirektör Kjell Asplund agerade lobbyist å läkarnas vägnar, när han var generaldirektör.

(Suddgummit har anslutit sig till åhörarskaran, upptäcker Tändstickan, ställer sig på långt avstånd med ryggen åt Tändstickan, som småler)

Halsduken: Det är Kjell Asplund som har myntat uttrycket ”vi ska inte leta syndabockar”. När han var generaldirektör för Socialstyrelsen! Han var aktivist! Han sket fullständigt i patientperspektivet. Alltså, en patient dör på grund av en fatal miss från läkaren. Och ”vi ska inte leta syndabockar”? Ifall ni inte visste det så är en syndabock oskyldig. Kjell Asplund såg till att man skulle vända blicken bort från sjukvårdspersonalen och i stället granska ”systemfel”, vara ”lärande och stödjande” inte ”straffande och hämnande”. Och vips försvann de tidigare disciplinstraffen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Åhörare 4: Är det han som tog bort disciplinstraffen? Och breddade det ansvarslösa svenska samhället.

Halsduken: Tack vare politiker som socialdemokraternas Ylva Johansson, kristdemokraternas Göran Hägglund och socialdemokraternas Annika Strandhäll. De ställde sig på läkarnas sida! Och vände ryggen åt patienterna. Snacka om klassamhälle.

Åhörare 2: Göran Hägglund?

Halsduken: Ja. När han var socialminister i Reinfeldts regering.

(Kayd kommer ut från ett varuhus med påsar i händerna, kastar en blick över torget, ser Tändstickan, börjar gå åt det hållet, Suddgummit upptäcker Kayd, skyndar fram, ser ut som om Suddgummit framför ursäkter, Kayd förlägen, irrar med blicken, pekar på Tändstickan, börjar gå)

Halsduken: I dag ska patienten på egen hand klaga hos vårdgivaren. Det innebär att patienten förvandlats till kund utan att samtidigt ha fått de juridiska rättigheter en kund som ingår avtal med en säljare har. Det är ju inte patienten och vårdgivaren som har ingått ett avtal. Lars Karlsson skriver att systemet som kallas New Public Management, förkortas NPM, (läser i boken) ”grovt sett innebär att förvaltningen organiseras enligt principer från det privata näringslivet”. Han skriver att individuellt utkrävbara rättigheter (läser) ”stärker medborgarens karaktär av individuellt rättssubjekt, och detta är något mer anspråksfullt än kundrollen”.

Åhörare 3: Jag är helförbannad på att bli behandlad som kund. När det är mina skattepengar som bekostar sjukvården. En gång i tiden var jag medborgare.

Halsduken: Så här beskriver Lars Karlsson vad individuellt utkrävbara rättigheter betyder i Storbritannien: (läser) ”Med detta menas att rättigheterna riktade sig till den enskilde medborgaren och det fanns tydligt formulerat hur man skulle kunna överklaga rättigheterna och vem som var skyldig att uppfylla desamma. Med att rättigheter är individuellt utkrävbara avses alltså att det finns mekanismer varmed en enskild individ kan utkräva rättigheter. Exempel på mekanismer kan vara domstolar eller andra instanser som utfärdar någon form av sanktioner om den aktuella rättigheten inte uppfylls.” I Storbritannien har politikerna fortsatt att stärka patientens juridiska rättigheter med en särskild domstol. Här i Sverige har politikerna gjort precis tvärtom. Ursäkta näsan rinner. (rotar i väskan, tar fram en pappersnäsduk, snyter sig)

(Kayd är framme hos Tändstickan)

Tändstickan: Vad ville Suddgummit? Du såg generad ut.

Kayd: Be om ursäkt för den hetsiga diskussionen i korridoren mellan Bladet och Halsduken. Det var otroligt pinsamt. Jag blir aldrig kvitt den här offerrollen. På grund av min hudfärg och min religion. Bara ta för givet att jag blev kränkt. Så himla förnedrande. Jag hade lust att be Suddgummit dra åt helvete.

Tändstickan: (skrattar) Det är det nog många som vill ibland.

Kayd: Ville bara tacka dig för ditt föredrag om Mawdudi. Vi har startat en liten studiegrupp och börjat läsa in oss på Mawdudis islamofascism.

Tändstickan: Tänker ni bjuda in Suddgummit att delta?

Kayd: (skrattar) Sällan. Måste skynda mig hem. Vi ses på nästa debatt mellan Linjalen och Pennan.

Tändstickan: Den blir efter midsommar har jag hört.

(Kayd nickar, avlägsnar sig från torget)

Halsduken: Det vi behöver är en oberoende nationell Patientombudsman i stället för patientnämnderna. Med oberoende avser jag en Patientombudsman som är fristående från sjukvårdsleverantörerna, alltså regionerna, det som tidigare hette landstingen.

Åhörare 2: Kristdemokraterna vill avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården.

Halsduken: Varför gjorde de inte det när de satt i regeringen Reinfeldt i åtta år? Sverige är ett otroligt efterblivet land när det gäller medborgarperspektiv och ansvarsutkrävande. Det går inte att utkräva ansvar någonstans inom sjukvården. Sjukvårdsministern skyller på regionerna, regionpolitikerna skyller på ministern/staten. Patienterna hamnar i kläm. Pandemin har visat de allvarliga bristerna i det omoderna och ojämlika svenska sjukvårdssystemet. Kolossen Sveriges kommuner och regioner, SKR, ska vi inte tala om. Men det får vi ta en annan gång. Tiden rinner ut. Det är dags att lämna över ordet till Vanten.

(Åhörarna ger Halsduken en applåd. Ett litet samtal uppstår bland folket runt mikrofonen innan Vanten tar tag i den)

Shariadok 3: (idel solsken, stannar vid ett skyltfönster nära Tändstickan, talar till skyltfönstret) Din kompis?

Tändstickan: Bladet är på sin kolonilott.

Shariadok 3: Vad är det?

Tändstickan: Man odlar blommor och grönsaker och sådant.

Shariadok 3: Blommor? Jag älskar blommor. Jag jobbade med blommor innan jag kom till Sverige.

Tändstickan: Då kanske du vill hänga med? Vanten och jag tänkte ta oss en sväng till Bladet på en fika när torgmötet är över. Vanten åker i sin bil och jag tar min.

Shariadok 3: (ser sig försiktigt om, fortsätter sedan att tala till skyltfönstret). Kan du möta mig borta vid kyrkan? På den lilla tvärgatan? Så ingen ser att jag går in i en främmande bil?

Tändstickan: Självklart. Jag heter Tändstickan förresten. Vad heter du?

Shariadok 3: (till skyltfönstret) Lucille. (stort leende) Hej då på en stund. (fortsätter att leende släntra runt, Tändstickan står kvar bakom folks ryggar, hör inte ett ord av Vantens tal, är fullt upptagen med att ha Halsduken i blickfältet och försöka smälta vad patienträttighetslag och individuellt utkrävbara rättigheter innebär, och av känslan att vara på samma torg som Halsduken)

Vanten: (tar tag i mikrofonen, håller några A4-ark i handen) Som Halsduken sa för en stund sedan: Sverige är ett efterblivet land när det gäller medborgarperspektiv och medborgerliga rättigheter. Vi medborgare är innerligt trötta på att behandlas som ett anonymt kollektiv. Trötta på att behandlas nedlåtande. Och i dessa tider reduceras till valboskap. Det är dags att göra oss av med denna samling skämt till politiker. Partierna har i vanlig ordning över huvudet på oss medborgare placerat sina kompisar på valsedlarna, som vi lydigt förväntas lägga i valurnorna.

Åhörare 5: Man kan ju personkryssa.

Åhörare 6: Som den där somaliskan i Göteborg som kom in i riksdagen tack vare personkryss.

Åhörare 7: Från klanen, kan man tänka.

Vanten: Vi kräver ett nytt valsystem. Ett valsystem som spränger sällskapsklubben i tusen bitar. Vi kräver enmansvalkretsar.

Åhörare 7: Men du fattar väl problemet med personval.

Vanten: Jag sa enmansvalkretsar. De är flera steg innan partiernas kandidater till det slutliga valet har utsetts. Konkurrens. Konkurrens mellan kandidater inom varje parti. Som väljarna sedan väljer och vrakar bland. Inte något jäkla partikansli som måste ta hänsyn till olika falanger och landsändar och senioritet och fan och hans mormor.

Åhörare 6: Det är problem med majoritetsval också.

Vanten: Det är en helvetes massa problem med vårt proportionella valsystem. Se bara hur det gick förra valet. Och fan vet hur det kommer att gå i år. Vi har för många partier.

Åhörare 8: Och nu kanske ett parti till kommer in i riksdagen.

(Några i publiken klappar händerna, andra buar)

Vanten: Vi behöver ett helt nytt valsystem. Vi behöver mellanårsval. Det ska inte gå fyra år mellan valen då vi medborgare är osynliga och politikerna kan styra och ställa som de vill utan att behöva lyssna in stämningarna i landet. Vi behöver skilja på riksdagsvalet och kommunalvalet…

Åhörare 2: Och göra oss av med regionvalet. Och alla regionpolitiker. Centralisera sjukvården. Det räcker med riksdagsval och kommunalval.

Vanten: Exakt. Vi kräver att partibidragen försvinner. Partibidragen urholkar demokratin. Partierna behöver inte bry sig om några medlemmar när de finansieras med skattemedel. Och när de inte behöver bry sig om några medlemmar, behöver de inte bry sig om oss medborgare. Det är där vi står i dag. En sällskapsklubb som värnar om sina egna. Inte medborgarna. Det minimala medlemsantalet i politiska partier är tecken på ett sjukt samhälle. Partibidragen måste försvinna.

Åhörare 2: Politikerna bryr sig visst om medborgarna.

Vanten: Skulle Sverige ha sett ut som det gör i dag om politikerna hade kommunicerat med medborgarna i stället för att behandla oss som amöbor? De generösa bidragen riksdagsledamöterna har beslutat åt sig själva när de avgår måste också bort. De är ytterligare ett tecken på ett sjukt samhälle. Riksdagsledamöter skor sig på skattebetalarna när de slutar i riksdagen. Det är hur sjukt som helst.

Åhörare 7: Vänsterpartisten Rossana Dinamarca pluggar samtidigt som hon kvitterar ut omställningsstöd på över fyrtio tusen kronor i månaden läste jag i en tidning.

Åhörare 3: Förra socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Hägg, som ströks från riksdagslistan valet 2014 efter att ha suttit nitton år i riksdagen, gjorde minsann inte som partikollegan i Göteborg och skaffade sig ett jobb. Hon har ända fram till i början av det här året kvitterat ut över tre miljoner kronor i inkomstgaranti. Samtidigt som hon driver ett aktiebolag. Snyltat på medborgarna i sju år.

Åhörare 2: Ja, den där möjligheten med både aktiebolag och inkomstgaranti måste bort.

Vanten: Vi ska inte ha yrkespolitiker i riksdagen. Bort med den inkompetenta sällskapsklubben. In med politiker vi medborgare har valt ut. Innan de hamnar på en valsedel. Politiker som har erfarenhet av ett yrkesliv utanför riksdagen och som kan återgå till det yrket om de åker ur riksdagen och kan försörja sig själva.

Flera Åhörare: Bravo! Bravo!

Vanten: Och vi behöver helt andra chefer på SVT. Det är uppenbart att cheferna som bestämmer vad som ska sändas inte är ett dugg intresserade av samhällsfrågor. Eller medvetet mörkar. Det är tack vare SVT politikerna har förvandlats till en inkompetent sällskapsklubb. Hade SVT varit på bettet och sänt det ena samhällskritiska programmet efter det andra med en ständig ström av insiktsfulla debatter i kölvattnet hade Sverige inte sett ut som det gör i dag.

Åhörare 4: Medvetet söver ner oss med allt dravel de visar.

Vanten: SVT:s chefer uppmuntrar sannerligen inte till samhällsengagemang. Ta bara deras otroligt nedlåtande inställning nu när det är valår att kalla in komiker. Som om det är komiker vi behöver bara för att det är valår. När det är djuplodande samhällsprogram som diskuterar hur Sverige faktiskt styrs vi behöver. Samhällsprogram där Sverige jämförs med andra länder. Så att vi får perspektiv. Så att vi kan diskutera vad som är bäst för Sverige jämfört med andra länder. Ta kolossen Sveriges kommuner och regioner exempelvis. En sådan verksamhet hör inte hemma i en demokrati.

Halsduken: Sveriges kommuner och regioner, kallat SKR, är en ideell organisation som tillvaratar lokalpolitikers intressen. Inte medborgarnas. Eftersom SKR är en ideell organisation lyder de inte under offentlighetsprincipen. Medborgaren är helt utestängd. Bara det att politiker kommer på idén att skapa en ideell organisation åt sig själva som medborgaren inte har insyn i är sjukt. Ännu sjukare är att de finansieras med skattemedel. Enorma summor.

Vanten: SVT gjorde ett seriöst försök att blotta bristerna i den svenska sjukvården, men koncentrerade sig på den personliga touchen, och sprang sedan till SKR, som om det var den naturligaste sak i världen att be en ideell intresseorganisation att uttala sig om sjukvården. När det var SKR och politikerna SVT borde ha granskat och ställt frågor om vad fan SKR har att göra med sjukvården. Och varför alla miljoner skattekronor skyfflas till dem. När det borde vara Socialstyrelsen ensam som ansvarar för sjukvården. Som lyder under offentlighetsprincipen.

Åhörare 2: När sjukvården centraliseras kommer man att kunna utkräva ansvar. Då vet man vart man ska vända sig.

Vanten: Man kan alltid drömma. Byt ut cheferna på SVT. Ta in folk som har kunskap om hur snedvridet Sverige styrs, folk som har vett på att göra uppföljningar till samhällskritiska dokumentärer och kallar in vettiga människor som diskuterar och diskuterar och vrider och vänder på problemen och jämför med hur våra nordiska grannländer tacklar samma problem så att folk blir upplysta och själva kan jämföra och ställa krav. Nu sänder SVT en dokumentär. Och sedan är det tyst. Som om dokumentären aldrig sänts. Ett exempel är Tom Alandhs dokumentär om Ronneby. Dokumentären visades. Och sedan inget mer. Dokumentären borde i SVT ha diskuterats i veckor, i månader, ja ända fram till i dag och ställts mot våra nordiska grannländer. För problemen i Ronneby är inte bara Ronnebys.

Åhörare 3: De är hela Sveriges problem. Sverige är ett helt annat land än när jag växte upp.

Vanten: SVT:s chefer lever uppenbarligen i en bunker utan verklighetskontakt.

Halsduken: SVT borde visa program som jämför den svenska sjukvården med hur andra länder har organiserat sin sjukvård. SVT:s chefer är sömngångare. Ingen tankeverksamhet alls. Det har uppenbarligen bestämts att SVT ska sända nordiska program. Men de sänder bara kopior av svenska nöjesprogram eller menlösa förströelseprogram i stället för intellektuellt stimulerande program som visar skillnader och likheter i hur aktuella samhällsfrågor tacklas i våra grannländer. Vi får ju ingen information alls.

Åhörare 3: Inte bara SVT är sömngångare. Landets journalister har bedövats av SVT:s narkos.

Vanten: SVT:s slappa bevakning av Muslimska brödraskapet är under all kritik. Det finns mängder med utländska dokumentärer om Brödraskapet, men det verkar som om SVT har fattat ett policybeslut att tiga om Brödraskapets existens och deras antidemokratiska agenda. Och när SVT tiger om Brödraskapet hur ska man då kunna förvänta sig att folk i gemen förstår vilket hot denna fascistiska organisation utgör för Sverige. Eftersom den svenska grenen finansieras med skattemedel. SVT borde i åratal ha ställt politikerna mot väggen och krävt svar på varför skattemedel ska finansiera denna fascistiska organisations myriader föreningar.

Åhörare 5: Vad menar du med finansiera. Vad är det som finansieras med skattemedel? Jag har läst DN i flera decennier och jag har inte läst en enda artikel om det här så kallade Brödraskapet och finansiering av vad det nu är.

Vanten: Just därför borde presstödet också försvinna. Skattepengar rakt i sjön. Tar inte SVT upp Muslimska brödraskapet så gör inte DN det heller. Studieförbundet Ibn Rushd exempelvis finansieras av Folkbildningsrådet. Det rådet är en av dessa ideella organisationer finansierade med skattemedel som medborgaren inte har insyn i. Journalisterna borde vränga ut och in på minister Anna Ekström och be henne förklara varför en fascistisk organisation som Ibn Rushd med målet att via missionerande omvandla vår sekulära rättsstat inifrån till ett kalifat finansieras med skattemedel. Och på vad sätt Folkbildningsrådet hör hemma i en demokrati.

Åhörare 3: Ett kalifat? Som IS?

Vanten: Inte med våld. Fredligt väckelsepredikande förvandlar hur lätt som helst samhällen inifrån. Titta bara på Sverige. Du tror väl inte att alla som kommit hit från islamdominerade länder och blivit bokstavstroende var bokstavstroende i sina ursprungsländer. För att inte tala om alla konvertiter.

Åhörare 2: Finns det verkligen folk som konvertrar till islam?

Vanten: Det dräller av väckelsepredikanter i Sverige. Kolla internet och alla sajter som beskriver hur man blir en ”sann” muslim. Biståndsorganisationen Islamic Relief är ett annat exempel på en förening kopplad till Muslimska brödraskapet som får miljoner och åter miljoner skattemedel. Av Sida. Carin Jämtin heter Sidas generaldirektör, som inte bara SVT utan alla journalister som värnar om demokratin borde vränga ut och in på. Hon är rejält insyltad i Muslimska brödraskapets svenska gren via Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation Tro och Solidaritet. Som också borde vrängas ut och in. Det är de som lagt fundamentet till Brödraskapets starka ställning i Sverige.

Åhörare 5: Jag har som sagt inte läst en enda artikel i DN om det du pratar om. Kör du med islamofobiska konspirationsteorier eller?

Vanten: Du kanske borde kolla Evin Rubars SVT-program Slaget om muslimerna från 2009. Finns på Youtube. Det är uppenbart att DN:s Peter Wolodarski inte har brytt sig om den. Nu nämner Evin Rubar i och för sig inte Muslimska brödraskapet. Men hela programmet handlar om islamister. Och att deras bas är stora moskén på Södermalm i Stockholm. DN låter just den moskén vara språkrör för landets islambekännare i stället för att förklara för läsarna vilken fascistisk ideologi moskéns innersta kärna står för.

Åhörare 3: Jag slutade läsa DN för många, många år sedan. De tappade örat mot marken för länge sedan.

Vanten: En gång i tiden var professorerna Herbert Tingsten och Ingemar Hedenius kopplade till tidningen. Två professorer med örnkoll på totalitära ideologier.

Åhörare 3: Som slet sönder Europa.

Vanten: Nazismen, fascismen, kommunismen. Av någon anledning är kommunister fortfarande gångbara i Sverige. Särskilt om du skriver för DN.

Åhörare 3: Den där Stefan Jonsson.

Vanten: Han har skadat Sverige. Eller om man nu ska säga att DN har skadat Sverige genom att publicera hans svammel om att Sverige är genomsyrat av ”strukturell rasism”, hur han höjt hederskulturförnekaren Masoud Kamali till skyarna. Och kallar Kamalis postkoloniala hederskulturförnekare för ”landets främsta experter” på diskriminering. Detta kommunistiska akademikergäng som kallar invandrare som värnar om den svenska demokratin för ”husneger”. Just en skön samling. Dessutom kallar Stefan Jonsson akademikernas totalt ovetenskapliga kommunistiska testuggande för ”vetenskapens rön”.

Åhörare 3: Det är ljusår mellan paren Herbert Tingsten och Ingemar Hedenius och Peter Wolodarski och Björn Wiman.

Vanten: Min inställning också.

Åhörare 3: Trots att du inte är i min ålder?

Vanten: Jag slukar böcker.

Åhörare 3: Jag förstår.

Vanten: Stefan Jonsson skrev på DN långt innan paret Wolodarski och Wiman blev chefer. Tingsten och Hedenius var medvetna om totalitära ideologiers fasa. DN hade kunnat vara bålverket mot islamismens utbredning i Sverige i stället för att gå islamisternas ärende. För att förtydliga: islamism är ett annat ord för politisk islam som är detsamma som islamofascism. Ta Iran. Ta Afghanistan så förstår ni. Men DN har valt att mörka islamofascisterna i Sverige. Behandlar dessa totalitära fanatiker med samma välvillighet som kommunister.

Åhörare 5: Hur då bålverk?

Vanten: Lyssnat till kritikerna av islamism och islamister i stället för journalisten Henrik Arnstads lögner om att SD skulle vara ett fascistiskt parti. Där visar Wolodarski och Wiman att det råder ljusår mellan dem och paret Tingsten Hedenius. Som exempel kan jag nämna en insiktsfull debattartikel om islamismens faror införd långt innan Wolodarskis och Wimans tid, närmare bestämt 26 november 2003, alltså för snart två decennier sedan. Författad av Magnus Karaveli, ”Islam är på väg att prägla Sverige. Politiker både till vänster och höger uppmuntrar kulturell separatism”.

Åhörare 3: För två decennier sedan? Och politikerna struntade i honom?

Vanten: Inte bara politikerna. DN:s kulturskribent Anders Linder kallade Karavelis mycket kunniga artikel om islamism för ”smygfascistisk demagogi”.

Åhörare 3: Jag får ont i magen.

Vanten: Och Mattias Gardell skrev ett långt inlägg, ”Falska fakta om islam”, där det är Gardell som sprider desinformation. Desinformation i kvadrat. Gardell är en riktig islamofascistkramare. Han kör med stilen ”rädsla för islam”, när det är kunskap Karaveli bygger sin artikel på. Kunskap om Turkiet. Karaveli kallar den turkiska regeringen för islamister. Erdogan var premiärminister, och honom vet vi ju var vi har i dag när han är president. Två terrordåd hade i november 2003 inträffat i Istanbul, ett i två synagogor och en dubbel självmordsattack bara några dagar senare. Karaveli skriver om hur europeiska ledare efter terrordåden i Istanbul solidariserat sig med det han kallar den ”milda islamismen” i Turkiet. Karaveli skriver genomgående islamister, islamister, islamister. Att islamisterna är separatister. Att de inte alls omfamnar demokrati. Han skriver om beslöjningen av flickor. (läser från ett av sina A4-ark) ”Inför den allt vanligare förekomsten av slöjor, och till och med av heltäckande burkor och niqab-klädsel bland muslimska invandrarflickor står skolorna handfallna. Skolverket har visserligen låtit meddela att det går att förbjuda sådan klädsel, men har inte vågat ta steget att också påbjuda detta.”

Åhörare 3: I dag säger Skolverket att det strider mot Europakonventionen att förbjuda sådana plagg i skolan.

Vanten: Man kan fråga sig hur stort ansvar DN har för det. Så som de lyft fram Mattias Gardell i stället för Karaveli. Karaveli skriver, alltså för två decennier sedan, att oviljan att se den politiska innebörden i de plaggen är uppseendeväckande. (läser) ”Det är ingen tillfällighet att slöjan blivit den främsta symbolen för den islamistiska reaktionen – det gäller Sverige lika mycket som i den muslimska världen.” Han skriver att Sverige ger en reaktionär tolkning av islam företräde ”bland muslimer hos oss”. Karaveli skriver också att Säpo framhållit att moskéer och koranskolor i Sverige tjänar som grogrund för al-Qaida. DN:s Lars Linder kallar Säpo för ”det notoriskt paranoida Säpo”. Bara det att Karaveli hänvisar till Säpo är ett skäl att underkänna honom, enligt Linder. En mycket insiktsfull Karaveli, mån om den svenska demokratin och med omfattande kunskaper om utvecklingen i Turkiet, sågas av en uppblåst kulturskribent och kallas demagog.

Åhörare 3: Tänk hur Sverige kunde ha varit om politikerna lyssnat på Karaveli.

Vanten: Och om DN hade genomskådat Mattias Gardell, Muslimska brödraskapets stridbara härförare. Gardell har stenhårt slagit ner på all kritik mot Muslimska brödraskapets aktivister med att slänga ur sig det ovetenskapliga ”islamofobi”. Han skriver in sig i den svenska historien som islamofascisternas främsta försvarare under 2000-talets inledande decennier. I likhet med historieskrivningen om fascisternas och kommunisternas ledare i Sverige för cirka hundra år sedan.

Åhörare 4: Är han så odemokratisk?

Vanten: Odemokratisk är det snällaste ord man kan använda om Gardell. Han jämför i sitt svar Karaveli med Nationaldemokraterna! Och han kritiserar DN för att DN lät införa Karavelis debattartikel. När det är Gardells artikel som är under all kritik. Den publiceras på en sida som heter K2 och som Ola Larsmo var redaktör för. Så här skriver Gardell. (läser) ”Att Dagens Nyheter upplåter ett så stort utrymme åt en radikalkonservativ gråkemalist säger något om i vilken utsträckning islamofobiska föreställningar kan passera som relativt rumsrena.” Och så jämför Gardell med om någon skrivit som Karaveli om judar! Karaveli skriver om politik! Om fascistisk politik! Om Erdogans fascistiska politik! Gardell kallar det ”Karavelis islamofobiska retorik”. Och drar linjer ända till korstågen!

Åhörare 3: Inte konstigt att det ser ut som det gör i Sverige. Med Gardells snurriga retorik. Som DN backat upp. De var mäkta imponerade av hans bok Islamofobi om jag minns rätt. Kom för drygt tio år sedan. Är det inte han som skrivit en sådan där islamofobirapport åt Erdogan ganska nyligen?

Vanten: Jo. Hur ovetenskaplig som helst. Och visar att det Karaveli skrev för två decennier sedan har slagit in med råge. Statsvetaren Lisbeth Lindeborg är en annan insiktsfull person som kunnat göra DN till ett bålverk mot islamismen. Den 4 januari 2004 publicerade DN hennes mycket kunniga artikel ”Tvånget att bära slöja är en myt. Slöja bör förbjudas i svenska skolor och i offentliga yrken”. Hon är statsvetare. Hon kan totalitära ideologier. Hon kan koranforskare. Den 13 augusti 2005 publicerade DN hennes likaledes mycket kunniga artikel ”Militant islamism utgör den tredje totalitarismen”. Hon avfärdades av Mattias Gardell. Och av Jan Guillou. Som ”islamofob”.

Åhörare 3: De två stropparna.

Vanten: Som landets journalistkår legat på knä för. DN har lagt sig på knä för Henrik Arnstads lögn om att Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti, som DN publicerade 15 november 2012. Och nu i valrörelsen verkar alla DN:s journalister fått uppmaningen att utmåla SD som det främsta hotet mot den svenska demokratin. När islamofascisterna är hotet. Finns det någon dagstidning i Sverige som har varit mer angelägen om att puffa för shariadok än DN? Det politiska plagget. Erdogans plagg! Här ser man tydligt gapet mellan Tingsten Hedenius och Wolodarski Wiman. Journalisten Annika Ström Melin har i DN backat upp plagget och svamlat om liberala värderingar och fritt val. För någon tid sedan gick hon ut med att hon i sin ungdom var med i Jan Myrdals sekt som backade upp röda khmererna i Kambodja och nu ska hon med den kunskapen i bagaget se till att SD inte får någon politisk makt. Hon kan inte se skillnaden på SD och islamofascister. Muslimska brödraskapet har haft politisk makt i flera decennier i Sverige i egenskap av självutnämnda talespersoner för islams trosfränder och nära samarbete både med Socialdemokraterna och Reinfeldts regering.

Halsduken (bryter in) Tiden är ute. Tyvärr.

Vanten: Å. Ja, tack då alla ni som stått här och lyssnat.

Halsduken: Tack. Tack.

(Åhörarna på torget skingras, Lucille går mot kyrkan, Vanten vinkar åt Tändstickan som blir synlig när torget töms, Tändstickan närmar sig Vanten med hjärtat i halsgropen, vågar inte titta på Halsduken som stökar i sin väska)

Vanten: Det här är min barndomsvän Tändstickan. Som kan allt om Musli…

Halsduken: (ser upp, frostigt) Vi är bekanta. Måste i väg. (skyndar bort)

Vanten: Bekanta?

Tändstickan: (tillintetgjord, sväljer) Ytligt. Vid kaffeautomaten i Medborgarhuset.

Vanten: Jag förstår. Då ses vi hos Bladet. Hej så länge. (går mot sin bil parkerad långt borta. Tändstickan går mot sin bil, tusen tankar snurrar i hjärnan. Den lyckliga stunden bakom folks ryggar, Halsdukens frostiga kommentar. Jag måste vara ensam. Måste ta in allt. Jag lämnar av Lucille hos Bladet och tar ett löparpass.)

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

 

Tablå 9, om trojanska hästen inför valet 2022, Henrik Arnstad berättar varför SD inte är ett fascistiskt parti

Scen 1
(Henrik Arnstad står på ett podium inför en publik, håller sin bok Älskade fascism i handen, Kayd och ett par medlemmar i hans somalisvenska förening sitter i publiken)

Arnstad: Välkomna. Jag ska berätta varför Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti. Jag kan allt om fascismen. (håller upp boken) Jag är Sveriges främsta expert på fascism. Sverigedemokraterna vill avveckla demokratin. De är det största hotet mot demokratin i Sverige. Jag ska förklara varför. Vår förra statsminister Stefan Löfven litade på mig. LO:s förra bas Karl-Petter Thorwaldsson, som nu är minister, litar på mig. Sverigedemokraterna är och förblir ett fascistiskt parti, har Thorwaldsson sagt. Om drygt en vecka är det val. Om SD kommer till makten i september blir det tredje gången i mänsklighetens historia ett fascistiskt parti lyckas med detta på laglig väg i en demokrati. Mussolini 1922, Hitler 1933, SD 2022.

Åhörare 1: Men Tyskland var väl ingen demokrati när rikspresident Paul von Hindenburg utsåg Hitler till rikskansler.

Arnstad: Jag säger så här: Med antirasisten Reinfeldt hade moderaterna 26 procent av rösterna 2006. Med Franz von Papen vid rodret får partiet 16 procent.

Åhörare 1: Du menar alltså att Ulf Kristersson kan likställas med Franz von Papen?

Arnstad: Det är jag inte ensam om. Justitieminister Morgan Johansson och Aftonbladets ledarskribent Anders Lindeberg är också överens om att von Papen är nyckelpersonen. Och vem är då den svenske nyckelpersonen om inte Moderaternas ledare?

Åhörare 2: Vad har du att säga om general Kurt von Schleicher?

Arnstad: (funderar) Han mördades.

Åhörare 2: Är det allt?

Arnstad: Han mördades 1934 tillsammans med sin hustru. Under de långa knivarnas natt.

Åhörare 2: Men innan han mördades.

Arnstad: Han tillhörde den tyska konservatismen. Vart vill du komma?

Åhörare 1: Menar du att Franz von Papen också tillhörde den tyska konservatismen?

Arnstad: Vad skulle han annars tillhöra?

Åhörare 1: De ärkereaktionära. De som ville avskaffa demokratin.

Arnstad: Sverigedemokraterna vill avskaffa demokratin. Jag är här för att tala om Sverigedemokraterna och vad som kommer att hända om de kommer till makten.

Åhörare 2: Kurt von Schleicher ville också avskaffa demokratin. Det var han som fick Hindenburg att utse von Papen till rikskansler 1 juni 1932. Själv blev han försvarsminister i Papens kabinett.

Åhörare 1: Centrumpartiet som von Papen tillhörde bröt med honom när han utnämndes till rikskansler. Han intrigerade för mycket. Han hade inget parti bakom sig. Han satt bara till valet i november 1932.

Arnstad: Vad spelar 1932 för roll? Hitler utnämndes 1933. von Papen och de konservativa trodde att de kunde styra honom. Jag är här för att tal om Sverigedem…

Åhörare 2: Kurt von Schleicher. Och de ärkereaktionära som ville avskaffa demokratin. Vad har du att säga om dem?

Arnstad: Du upprepar dig.

Åhörare 2: Du talar om demokratins sammanbrott i och med att Hitler utnämndes till rikskansler.

Arnstad: Inte långt efter det att han utnämndes. Det gick undan.

Åhörare 2: Det demokratiska sammanbrottet kom redan 1930 när Tyskland blev en presidentdiktatur. Det lär ha varit general Schleicher som snickrade ihop den tyska presidentdiktaturen med hjälp av tre paragrafer i författningen. Som Hindenburg gick med på. Vad har du att säga om det?

Arnstad: Jag har forskat om fascismen som ideologi. Jag kan allt om ideologin.

Åhörare 2: Det är väl ändå det konkreta som gäller. Och det konkreta i Tyskland var en presidentdiktatur och att vänsterblocket, alltså socialdemokrater och kommunister, var i krig med varandra och därför inte visade upp en enad front mot de ärkekonservativa som ville avskaffa demokratin. Det tyska kommunistpartiet styrdes för övrigt av Stalin, och han utsåg socialdemokraterna till kommunisternas fiende nummer ett.

Arnstad: Vad har vänstern med saken att göra?

Åhörare 2: Du drar ju själv paralleller till 1930-talets Tyskland.

Arnstad: När det gäller von Papen och de svenska konservativa ja.

Åhörare 2: Som du kallar det blåbruna blocket.

Arnstad: Helt riktigt.

Åhörare 2: Efter valet 6 november 1932, då Hitlers parti för andra gången var det största partiet, höll rikspresident Paul von Hindenburg en talmansrunda kan man väl kalla det, för att utse en rikskansler. Socialdemokraterna och kommunisterna var inte välkomna. Hindenburg bjöd in de andra partiernas ledare, inklusive Hitler, till överläggningar. Hitlers parti var ju störst. Hindenburg ratade både Hitler och von Papen och utnämnde Kurt von Schleicher till ny rikskansler 2 december. Han hade posten fram till 28 januari 1933.

Arnstad: Jag talar om den fascistiska ideologin.

Åhörare 1: Du talar om det blåbruna blocket och drar paralleller till 1930-talets Tyskland.

Åhörare 2: Hindenburg tillät att von Papen förde diskussioner med Hitler bakom ryggen på Schleicher, som var rikskansler.

Arnstad: Jag är inte här för att prata om Hindenburg. Jag är här för att tala om Sverigedemokraterna och hotet mot vår demokrati.

Åhörare 1: Menar du att Sverige inte är en stabil demokrati? Varken Italien eller Tyskland var stabila demokratier när fascister och nazister kom till makten.

Arnstad: Jag är inte ensam om att se SD som ett hot mot demokratin. Det räcker med att läsa Aftonbladets ledare. LO bestämmer vem som ska vara politisk chefredaktör. Jag har både LO och Anders Lindberg bakom mig. Och det räcker med att bläddra i Dagens Nyheter. Var och varannan dag varnar tidningen för Sverigedemokraterna. De måste betyda att det är ägarfamiljens Bonniers linje.

Åhörare 3: Ägarfamiljen lägger sig väl inte i vad det står i deras tidningar.

Arnstad: Du tror väl inte att ägarfamiljen Bonnier skulle låta DN driva en politik som är i strid med tidningens motto: obunden liberal?

Åhörare 2: Nej, det tror jag inte. Men jag har flera frågor att ställa till ägarfamiljen Bonnier. Jag ställer dem till dig, eftersom det är du som ligger bakom stämplingen av SD som ett fascistiskt parti och Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna som det blåbruna blocket.

Arnstad: Och det är en helt korrekt stämpel utifrån min forskning. Stefan Löfven, hela socialdemokratiska partiet till och med, ger mig rätt. Liksom LO. Och DN.

Åhörare 2: Och jag förväntar mig att DN:s chefredaktör och journalister är inlästa på 1930-talets Tyskland och kan bedöma om det finns några konkreta paralleller. Jag bortser från det självklara att SD har nazistiska rötter. Det vet vi alla om. Det är nutid saken gäller. Om vi nu är konkreta och tittar på parallellerna till Tyskland de två åren innan Hitler utnämndes. Alltså när landet var en presidentdiktatur. Vem i Sverige, just nu, skulle kunna ikläda sig rikspresident Paul von Hindenburgs roll?

Åhörare 1: Inte riksdagens talman väl? Och absolut inte kungen. Vem kan ikläda sig general Kurt von Schleichers roll? Han som snickrade ihop presidentdiktaturen. Franz von Papens roll? Han hade inget politiskt parti bakom sig. Inte heller Schleicher hade ett politiskt parti bakom sig. von Papen intrigerade bakom ryggen på rikskansler Schleicher för att avsätta honom och med hjälp av Hitler själv komma tillbaka till makten. För att avveckla demokratin.

Åhörare 2: Menar du att Ulf Kristersson intrigerar bakom ryggen på Magdalena Andersson för att avveckla demokratin i Sverige? Det var ju det som var von Papens mål. Att avveckla demokratin.

Arnstad: Det här har ju spårat ur fullständigt.

Åhörare 2: Du säger ju att du utgår från din forskning. Och jag ställer samma frågor till ägarfamiljen Bonnier, eftersom jag förväntar mig att deras journalister är inlästa på 1930-talets Tyskland. Vilka industriledare i Sverige har i åratal öppet deklarerat att de är ivriga att störta vårt parlamentariska system och införa ett auktoritärt styre? Har de skrivit debattartiklar i DN? Har de intervjuats i DN? Vilka riksdagspartier har öppet deklarerat att de är motståndare till det demokratiska styret, det som kallas den liberala demokratin?

Åhörare 1: Om Jimmie Åkesson är en kopia av Hitler, vilka personer inom SD:s ledning kan då likställas med Hermann Göring, Joseph Goebbels och Heinrich Himmler?

Åhörare 2: Har SD:s partiledare Jimmie Åkesson skrivit böcker där han spyr galla över den parlamentariska demokratin? Böcker där han förkunnar vikten av att utvidga Sverige för att ge svenskarna livsutrymme, Lebensraum? Och låta underlägsna folkslag bli de överlägsna svenskarnas slavar? Åt vilket håll ska expansionen ske? Åt Finland, eftersom där fortfarande finns svensktalande? Och sedan alla länder där det finns svensktalande invånare?

Åhörare 1: Var finns SD:s motsvarighet till nationalsocialisternas uniformsklädda paramilitära avdelning SA som härjar på våra gator? Var finns motsvarigheten till Tysklands kommunistiska partis paramilitära avdelning Röd Front, som härjar på våra gator? Kommunisterna, eller ”bolsjevikerna”, är en viktig faktor i både Italiens och Tysklands politiska utveckling. Det går inte att förstå fascismens och nazismens segrar utan att ta med kommunisternas roll. Så var finns de konkreta parallellerna till dagens Sverige?

Åhörare 2: Du skriver ju i DN. Kan du inte skriva en artikel och lägga ut texten om de konkreta parallellerna?

Arnstad: Det är inte ni som ska tala här. Det är jag som ska tala. Ni får ställa frågor när jag har talat färdigt. Vi måste lämna den här salen kvart i.

Åhörare 2: Varsågod. Jag avhåller mig från att be dig dra konkreta paralleller till Mussolini, Italiens kung och de självständiga fascistgrupperna runtom i Italien. Och den svaga italienska demokratin.

Kayd: Jag vill gärna höra dig, Henrik Arnstad, förklara vad du menar med fascism.

Arnstad: Det ska jag gärna förklara för dig. För er alla. Fascismen är antidemokratisk. Fascismen är revolutionär och syftar till en total omdaning av hela samhället.

Kayd: Antidemokratisk? Revolutionär? Total omdaning av hela samhället?

Arnstad: Alldeles riktigt. Fascismen ger ”löftet om att vara bokstavligen epokgörande”, enligt fascismforskaren Roger Griffin.

Kayd: Löftet om att vara bokstavligen epokgörande?

Arnstad: Fascismen är aldrig intresserad av att dela på makten, på längre sikt.

Kayd: Vill inte dela på makten på längre sikt?

Arnstad: (nickar) Sverigedemokraterna passar in på den här beskrivningen. De blickar framåt. Mot nationens återfödelse.

Kayd: Nationens återfödelse?

Arnstad: Och uteslutning av alla som inte passar in i deras idé om nationen.

Kayd: Uteslutning.?

Arnstad: Uteslutning.

Kayd: Allt det du säger stämmer precis in.

Arnstad: På Sverigedemokraterna. Fascismen utnyttjar högern för att likvidera vänstern och liberalismen. SD erhåller i dag ständigt legitimitet.

Kayd: På islamofascism.

Arnstad: Vad pratar du om?

Kayd: Du har beskrivit islamofascismen.

Arnstad: Det har jag inte alls. Jag har beskrivit Sverigedemokraterna.

Kayd: Allt det du säger om fascism stämmer exakt in på Abu al-Ala Mawdudi och hans ideologi. Mawdudis ideologi i ett nötskal.

Arnstad: Vem?

Kayd: Abu al-Ala Mawdudi. Mannen som är för politisk islam vad Marx var för kommunismen.

Åhörare 1: Vad intressant. Berätta.

Arnstad: Ni får ställa frågor efter det att jag har talat färdigt.

Kayd: Jag berättar gärna om Mawdudis ideologi. Just revolutionär omdaning av samhället är målet med Mawdudis program. Inte bara samhället. En världsrevolution, att förändrar hela världens sociala ordning och bygga upp en ny social ordning är hans program. Löftet om att vara bokstavligen epokgörande är exakt Mawdudis löfte. Roten till allt ont i världen är lagar stiftade av människan, säger han. Islam och demokrati är inkompatibla.

Arnstad: Vilken lögn.

Kayd: Jag talar om Mawdudis politiska ideologi. Inte om islam. Mawdudi satte likhetstecken mellan islam och politik. Han sa: islam är politik. Det finns bara en tolkning av islam, sa han.

Åhörare 1: Är inte det vad Abdirizak Waberi sa i Evin Rubars SVT-dokumentär Slaget om muslimerna?

Kayd: Jo. Och det stämmer ju inte. Mawdudis ideologi är ett generalangrepp på den liberala demokratin. Enligt hans uppfattning innebär demokrati att människor är slavar under andra människor. Det är detta slaveri han vill upphäva genom att ersätta lagar stiftade av människan med Guds lag och Guds styre. Han betonar att man föds inte till muslim, man blir muslim. Genom kunskap. Hans kunskap. Den kunskapen serveras av bland andra Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd.

Arnstad: Nu måste jag bryta in. Muslimska brödraskapet är inte verksamma i Sverige.

Kayd: Jo. Muslimska brödraskapet och Mawdudis rörelse som han grundade i Indien 1941 är tvillingrörelser. Och de är verksamma här i Sverige. Muslimska brödraskapet spränger in texter av Mawdudi i sina egna texter. Muslimska brödraskapets svenska gren håller på och omstöper det svenska samhället inifrån. Genom mission, dawa.

Arnstad: Jag protesterar.

Kayd: Och genom samarbete med Socialdemokratiska partiet bland annat. Muslimska brödraskapet utnyttjar socialdemokraterna för att likvidera den sekulära rättsstaten på samma sätt som du beskriver att fascismen utnyttjar högern för att likvidera vänstern och liberalismen. Muslimska brödraskapet erhåller i dag ständigt legitimitet.

Arnstad: Det här är ju befängt. Muslimska brödraskapet är inte verksamma i Sverige.

Kayd: Jo.

Arnstad: (irriterad) Har du läst en enda artikel i DN om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige?

Kayd: (lugnt) Nej. Det bevisar ingenting.

Arnstad: (irriterad) Muslimska brödraskapet är inte verksamma i Sverige. Det säger universitetslektor Emin Poljarevic, Uppsala universitet.

Kayd: Han bluffar.

Arnstad: (alltmer irriterad) Han skulle ge Säpo underkänt om de presenterade en så mager uppsats som den rapport Säpo presenterade för Skolinspektionen och som gjorde att muslimska skolor måste stängas.   

Kayd: Studieförbundet Ibn Rushd är kopplad till Muslimska brödraskapet. Och biståndsorganisationen Islamic Relief. De får hundratals miljoner skattekronor.

Arnstad: (höggradigt irriterad) Sprider du den där viskningsleken om Ibn Rushd?

Kayd: Det är ingen viskningslek. Muslimska brödraskapet vill avveckla demokratin och ersätta den med ett kalifat. En Gudsstat. Mawdudi och Brödraskapet är överens om att Allah är den enda och suveräna ledaren. Guds allmakt.

Arnstad: (ännu mer irriterad) Muslimska brödraskapet är inte verksamma i Sverige. Det säger Emin Poljarevic. Och det kan man läsa om i ETC.

Kayd: Islamofascisterna är det allvarligaste hotet mot den svenska demokratin. Du har själv beskrivit dem.

Arnstad: Jag har beskrivit Sverigedemokraterna. SD är det allvarligaste hotet mot den svenska demokratin. De är fascister. Jag har hela Socialdemokraterna bakom mig.

Kayd: Nej. Islamofascisterna är det allvarligaste hotet.

Arnstad: (irriterad, skriker) Fråga Annika Strandhäll!

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Tablå 8, om trojanska hästen inför valet 2022, del 2:” Islam och väst är inkompatibla”, säger islamofascisterna Mawdudi och Qutb, som snickrat ihop den fjärde totalitära ideologin i Europa

Scen 1
(Martin Luther King-sällskapet, samma rum som i föregående Tablå, Tändstickan, Kayd, Medlem 1, 2, 3, 4 sitter i en ring)

Kayd: Nu är vi förhoppningsvis stärkta nog att höra vad Tändstickan har att säga om hur egyptiern Qutb, som skrev på arabiska, blev bekant med indiern Mawdudis skrifter författade på urdu, inte precis ett världsspråk.

Medlem 4: Qutb, ondskan personifierad.

Tändstickan: Mawdudis lärjunge kan man väl kalla Muslimska brödraskapets chefsideolog Sayyid Qutb. Jag kanske ska börja med att förklara varför jag hävdar att den korrekta benämningen på Mawdudis politiska ideologi, och då även Qutbs, är islamofascism. Målet är en diktatur, en enpartistat där medborgarnas individuella fri- och rättigheter helt saknas. En pakistansk författare lär ha sagt att Mawdudi är för politisk islam vad Marx var för kommunismen. Författaren ska ha varit ledare för en kommunistisk studentförening i sin ungdom. Man kan kalla Mawdudi för grundaren av mawdudismen, och anhängarna för mawdudister för att skilja dem från opolitiska islamtolkningar.

Medlem 2: De finns det ju många av.

Tändstickan: Mawdudism och mawdudist markerar tydligt namnet på den som är upphovet till det som kallas islamism, alltså en totalitär politisk tolkning av islam som reducerar individen till en tankebefriad robot.

Kayd: Som kommunismen, fascismen och nazismen.

Tändstickan: Helt riktigt. Därför är Mawdudis politiska ideologi den fjärde totalitära ideologin i Europa. Som även Muslimska brödraskapet omfattar.

Medlem 1: Vilket Sveriges politiker inte låtsas om.

Tändstickan: Politikerna slänger sig med ordet fascism på ett minst sagt ansvarslöst sätt. Stalin utfärdade ett påbud att Europas kommunister skulle kalla socialdemokraterna för socialfascister. Sedan dess har fascist hängt med som ett urvattnat skällsord. För mig innebär fascism en totalitär politisk ideologi med rötter ända tillbaka till Lykurgos Sparta. Via Rousseau.

Medlem 4: Låter krångligt.

Tändstickan: Vi får väl se. Det är en revolution Mawdudi vill åstadkomma med sin politiska tolkning av islam.

Kayd: Är det verkligen en revolution han tror att han kan åstadkomma? Revolution är ett starkt ord.

Tändstickan: Ja. Revolution är hans ord. Världsrevolution. Och det har han ju lyckats med. Titta på Sverige.

Kayd: (håller händerna för ansiktet, lyfter bort dem) Och nu har vi fått Linjalens parti.

Medlem 1: Rena skräckscenariot. Helt och hållet de andra partiernas skapelse.

Tändstickan: Mawdudi gjorde alltså i början av 1939 ett besök hos ledaren för den bokstavstroende väckelserörelsen Tablighi Jamaat (TJ) och blev imponerad av hur en liten hängiven grupp lyckades förändra ett samhälle inifrån. Mawdudi hade ju inga planer på en gräsrotsrörelse. Hans mål var en islamisk stat, islamisering uppifrån och ner med hjälp av ett islamiskt styre, som han kallade teodemokrati. Men det är en diktatur.

Kayd: (skakar på huvudet) Vilket i praktiken betyder ett styre av Guds självutnämnda jordiska ombud. Hur man än vrider och vänder på det.

Tändstickan: Mawdudi brottades med hur han skulle få ihop en förtrupp och hur hans moraliskt högtstående rörelse skulle organiseras. En öppning kom året innan mötet med TJ då han anlitades som administrativ ledare för ett institut i norra Indien, finansierat av en filantrop, det som kallas waqf. Syftet med institutet var att skapa en utbildningsverksamhet för en ny muslimsk elit i Indien, en samlingsplats där intellektuella strålade samman och gemensamt utarbetade strategier för framtida ledarskap. Den kända poeten och aktivisten för en delning av Indien, Muhammad Iqbal, var knuten till institutet och godkände Mawdudis anställning.

Medlem 1: Var inte Mawdudi motståndare till en delning?

Tändstickan: Jo, han och Iqbal stod inte särskilt nära varandra och det var också stor åldersskillnad mellan dem. Det ska ha varit Mawdudis anhängare som lobbade för honom. Det sägs att Mawdudi lät Iqbal tro att han ämnade bygga upp en elitutbildning men i själva verket använde institutet för sina egna syften. Iqbal dog 21 april 1938, bara en månad efter Mawdudis ankomst, vilket gav honom fria händer.

Medlem 4: Ibland lyssnar Gud på böner.

(Kayd ser ogillande på Medlem 4)

Tändstickan: Mawdudi fick ihop en liten informell ”elit” på tolv personer utan inbördes rangordning, i princip hämtad från de anställda på det nybildade institutet som rekryterats från den knappt utbildade landsortsbefolkningen. De anställdas kunskapsnivå kanske var en besvikelse för Iqbal, men för Mawdudis del var det en fördel att omges av en grupp hängivna han kunde påverka. Han undervisade dem i enlighet med institutets program samtidigt som han tränade dem i att missionera, dawa.

Medlem 1: Dawa, dawa, dawa. Missionärer bedriver dawa i hela Sverige.

Tändstickan: Som när svenskar förr i tiden missionerade i Afrika och Kina i syfte att omvända hedningarna till kristendomen.

Medlem 2: Inte riktigt. Dawa-missionärerna är sharialobbyister. Politikerna fattar ingenting. Fattar inte att missionen går ut på att förändra Sverige inifrån. Politikerna har låst fast sig vid våld och terror i islams namn. De fattar inte att predikande kan vara effektivare än våldshandlingar.

Medlem 3: Inte bara politikerna är blinda. Ta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till exempel. Hur många miljoner skattekronor har de inte år efter år efter år delat ut till väckelsepredikanter som bara har ett enda mål med sitt missionerande: att undergräva demokratin och inrätta Guds styre. Som organisationen Svenska muslimer för fred och rättvisa, SMFR, med missionären Yasri Khan och hans planer på att grunda lärosäten som undervisar i de ”islamiska vetenskaperna”. Han har väl inte behövt skaffa sig ett riktigt jobb i hela sitt liv. Det räcker med att han gastar ”islamofobi” och att han värnar om den ”muslimska identiteten” så ramlar skattemiljonerna in. Varför ska vi försörja honom? Varför ska skattemedel finansiera hans resor till Malaysia? På vad sätt är Malaysia en förebild för Sverige? Varför har SMFR ett religiöst råd? Varför sitter det män från Malaysia i det rådet?

Tändstickan: Det var just predikande Mawdudi valde framför våld för att åstadkomma sin revolution. För att höja projektets trovärdighet bjöd han in ett fyrtiotal reformsinnade ulama att delta, bara några hörsammade hans inbjudan. Det var förresten en ung man bland dem, kopplad till Deobandi, som ordnade mötet med Mawdudi och Tablighi Jamaat. Efter det mötet stärktes Mawdudi i att missionerande i byarna i institutets omgivning var vägen att nå framgång. Hans lilla förtrupp höll predikningar i moskéerna i samband med fredagsbönen. Ganska snart blev det en brytning med TJ som ju riktade in sig på den enskilda individens väckelse medan Mawdudi och hans förtrupp var inriktade på att skapa en religiös-politisk organisation som skulle genomföra revolutionen och ta på sig ansvaret för det islamiska styret.

Medlem 3: Vilket storhetsvansinne.

Tändstickan: Kunde Mussolini, Stalin och Hitler lyckas, varför skulle inte han lyckas. Än har andra världskriget inte brutit ut. I syfte att förbereda sig inför det ansvarsfulla åtagandet att styra ett land omvandlades Mawdudis lilla informella förtrupp redan på hösten 1938 till en formell organisation med ett rådgivande organ på fem personer valda bland trotjänarna. Dessa fem valde sedan en av dem till ledare. Och valet föll förstås på Mawdudi. Filantropen bakom institutet uppskattade inte Mawdudis politiserande verksamhet och i januari 1939 avgick Mawdudi som administrativ ledare, men stannade kvar i norra Indien och fortsatte sina fredagspredikningar i byarnas moskéer. Och i april, ett år efter Iqbals död, på det som kallas Iqbal Day, håller han ett brandtal i Lahore om sin revolution, med rubriken Jihad in Islam.

Medlem 1: Det låter olycksbådande.

Tändstickan: Det är ett skrämmande tal. Det får mig att tänka på Mussolini.

Kayd: Det låter verkligen olycksbådande.

Tändstickan: Se på världen i dag. Se vad som sker i islams namn. Det är just hur Mawdudi använder ordet islam som får mig att tänka på Mussolini, vars fascistiska ideologi han ju var bekant med. Och som han officiellt tog avstånd från, eftersom den var västerländsk. Men som han faktiskt kopierar. Han talar om islam på exakt samma sätt som Mussolini talar om fascismen. Skillnaden är ju att fascismen var en alldeles ny politisk ideologi med hemvist i Italien och född ur de italienska förhållandena efter första världskriget, medan islam är en religion sedan 600-talet med hur många tolkningar som helst världen över.

Medlem 4: Kidnappade han islam?

Tändstickan: Jag vet inte vad man ska kalla det. Men han använde islam för sina egna politiska syften. I talet framkommer tydligt hur han framställer islam som en totalitär politisk ideologi och avfärdar demokratin.

Medlem 2: När islam är en religion! Som inte har något med politik att göra!

Tändstickan: Man kanske inte ska glömma att wahhabismen blev en statsreligion i det nybildade Saudiarabien, som bara har några år på nacken när Mawdudi håller sitt brandtal. Wahhabismen var känd sedan länge i Indien. Dessutom var Mawdudi journalist och höll sig à jour med händelseutvecklingen i världen.

Kayd: De saudiska kungarna är beroende av den wahhabitiska klanen för sin maktställning. Jag tror till och med att man gifter sig mellan kungafamiljen och klanen för att stärka båda sidornas makt.

Tändstickan: Mawdudi satte likhetstecken mellan islam och politik, det vill säga islam är politik. Mussolini sa att fascismen är en politisk doktrin, helt olik alla andra politiska doktriner, både nutida och äldre tiders. Mawdudi skapade en alldeles egen politisk ideologi helt skild från samtidens dominerande politiska ideologier. Jag ger här några exempel på likheterna mellan Mawdudis sätt att tala om islam och Mussolinis sätt att tala om fascismen. Mussolini säger att den fascistiska staten är revolutionär. Mawdudi säger att islam är en revolutionär ideologi. Mussolini använder ordet fascism som om själva ordet är självgående: fascismen vill, fascismen tror på, fascismen förnekar, fascismen avvisar, fascismen har vuxit ur. Mawdudi gör likadant: Islam önskar, islam avvisar, islam valde bort, islam har sin egen uppfattning, islam avser inte. Han låter exakt som Mussolini och Hitler när han fördömer klasskamp. Liksom när han fördömer liberalismen. Likt Mussolini hävdar han att hans stat är en etisk stat. I talet i Lahore sopar han bort den religiösa pluralismen inom islam och påstår att det bara finns en tolkning av islam.

Kayd: Exakt det Abdirizak Waberi påstår. Och han tilläts driva skolor i ett par decennier. Muslimska brödraskapets skolor.

Tändstickan: Muslimska brödraskapet använder islam på exakt samma sätt som Mawdudi och som Mussolini använder ordet fascism.

Medlem 4: Är det inledningstalet till sin organisation Mawdudi håller?

Tändstickan: Nej än är inte Jamaat-e-Islami grundat.

Medlem 2: Britterna styr väl fortfarande Indien?

Tändstickan: Ja. Mawdudi sticker verkligen ut hakan när han säger att islam är en revolutionär ideologi och ett program som avser att förändrar hela världens sociala ordning och bygga upp en ny social ordning baserad på sina egna grundsatser och ideal. Notera sina egna. Han säger att ”Muslim” är namnet på det Internationella revolutionära parti organiserat av islam som ska se till att det revolutionära programmet träder i kraft. När allt i själva verket är organiserat av Mawdudi. Dels säger han att partinamnet är ”Muslim”, dels kallar han det ”Islamiska partiet” eller ”Muslimska partiet”. Jihad innebär kamp för att uppnå målet. Han valde bort ordet krig, säger han. Hela talet är ett generalangrepp på alla statsskick formade och styrda av människor. Alltså generalangrepp på den liberala demokratin. Enligt hans uppfattning innebär demokrati att människor är andra människors slavar. Det är detta slaveri han vill upphäva.

Medlem 3: Han låter som Qutb.

Tändstickan: Det är snarare Qutb som låter som Mawdudi. Jag kommer till det strax. För Mawdudi är islam ett allomfattande system som i detalj styr individens och samhällets liv och han säger att det är därför omöjligt för en rättroende muslim att leva i ett land styrt av en icke-islamisk regim. Därför vill islam störta alla stater och regimer i hela världen som motsätter sig islams program.

Medlem 2: Islam kan inte störta någonting. Bara människor kan störta regimer.

Tändstickan: Mawdudi är snabb med att sprida sin totalitära tolkning av islam. Bara ett år efter det här talet kommer hans fredagspredikningar ut i bokform. En handbok i konsten att bli mawdudist/islamofascist. Jag vet inte hur många språk boken är översatt till och hur många utgåvor som gång på gång lämnar tryckpressarna. På engelska har predikningarna fått titeln Let us be Muslims. På tyska Als Muslim Leben. Den första engelska utgåvan kom 1975 i Lahore. Den senaste versionen jag sett är utgiven 2018 av Islamic Foundation, Storbritannien, ett institut som grundades 1973 av Mawdudis hängivna lärjungar i syfte att sprida Mawdudis idéer till hela världen. Mawdudi lever fortfarande när institutet etableras. En av institutets ledare redigerade den engelska utgåvan 1985, boken har sedan dess distribuerats av institutet. Via det institutet har Mawdudis fascistiska tolkning av islam spridits här i Sverige, tack vare Muslimska brödraskapets svenska gren.

Medlem 4: Av Omar Mustafa?

Tändstickan: Han var knappt född då. Det var Mahmoud Aldebe och Helena Benaouda som från början såg till att de spreds här.

Medlem 4: Aldebe! Han som krävde särlagstiftning?

Tändstickan: Ja. Mawdudi var stenhårt för könsseparering. Det han betonar i de här fredagspredikningarna är att man föds inte till muslim, man blir muslim. Genom kunskap. Och den kunskapen serveras av Mawdudi. Det räcker inte med kunskap, enligt honom. Handling är också nödvändigt för att förändra världen. En handling som är mycket synlig är bruket av hijab.

Medlem 4: När jag kom till Sverige från Somalia fanns inte en enda hijab i sikte.

Tändstickan: Det var väl först på 1970-talet i och med Muslimska brödraskapets saudifinansierade världsomfattande aktivism och sedan internet som det blev en ”islamisk plikt” att bära hijab. Eller niqab. Jag tror inte ”plikten” spred sig till Sverige förrän på 1990-talet. Mawdudi är en av de mest kvinnofientliga teoretiker jag träffat på. Redan i sitt tal 1939 betonar han att även kvinnor i hans islamiska stat som inte bekänner sig till islam måste följa den islamiska lagens anständiga klädnorm. Det som i Indien kallas purdah och som i princip betydde att hålla sig inom hemmets fyra väggar och vara heltäckt om man nödvändigtvis måste vistas utomhus. Oberoende av religion.

Medlem 3: Det som har spridits hit och som Gun Holmertz i sin debattartikel slog larm om för tio år sedan.

Tändstickan: Det sägs att Mawdudis egen fru inte följde de här reglerna. Hon ska ha tillhört en förmögen släkt och genom äktenskapet 1937 fick han tack vare förmögenheten möjlighet att ägna sig åt sitt predikande och sitt skrivande. Och sitt läsande av västerländska filosofer, ideologer, teoretiker, politiker. Han var väldigt inläst på västerländska författare. Hans motto var ju att islam och väst är inkompatibla. Därför måste han ha kunskap om väst. Frågan är om han insåg hur påverkad han var av det västerländska tänkandet.

Medlem 4: Och fruns förmögenhet. De kanske var pengarna som gjorde att han inte vågade ge sig på henne.

Kayd: Spekulationer.

Tändstickan: Två år efter talet om Jihad in Islam, närmare bestämt den 26 april 1941, bildade 75 medlemmar Jamaat-e-Islami.

Medlem 1: Från 12 till 75? Och alla svor trohet till Mawdudi och hans ideologi?

Tändstickan: Jag antar det. Snart börjar saker hända. Världskriget tog slut och Mawdudis segertåg över världen inleddes. Han hade ambitionen att hans politiska ideologi skulle vara lika universell och lika världsomspännande som den liberala demokratin och kommunismen. Fascismen och nazismen var efter andra världskrigets slut inte längre så lockande för grupper som strävade efter frigörelse från kolonialmakterna. Problember för Mawdudi var att han skrev på urdu, vilket inte precis var ett världsspråk. Vid årsmötet 1945 beslutades därför att fyra av hans korta texter skulle översättas till arabiska, tamilska, hindi, sindhi och engelska.

Medlem 3: Tamilska?

Tändstickan: Sri Lanka. Översättningsprojektet visar vilka ambitioner Mawdudi hade. Man anlitade ett institut som gjorde arabiska översättningar och som hade goda kontakter med intellektuella kretsar i Mellanöstern. Den indiska Ahl-i-Hadith-rörelsen som grundades redan i mitten av 1800-talet hade sedan länge kontakt med wahhabisterna på Arabiska halvön. En av rörelsens följare var knuten till institutet och fick i uppgift att översätta Mawdudis verk.

Kayd: Snabbspår direkt till det nygrundade Saudiarabien. Där wahhabismen blivit statsreligion.

Tändstickan: Kan man säga. Fast den person som egentligen spred Mawdudis tanke- och begreppsvärld till Mellanöstern, eller rättare sagt till Muslimska brödraskapet i Egypten som spred den vidare, var den yngre brodern till institutets ledare, Abul Hasan Ali Nadwi. Han var tio år yngre än Mawdudi och hade varit Mawdudis elev, men brutit med honom eftersom de hade olika åsikter om hur man skulle åstadkomma en islamisk stat. Nadwi är en nyckelperson, han var inläst på Mawdudi. Och han var själv författare. Han skrev framför allt på arabiska, bland annat gav han 1947 ut en bok som på engelska heter Islam and the world där han presenterar Mawdudis begreppsapparat, inte minst hans tolkning av jahiliyya.

Kayd: Att islam och väst är inkompatibla.

Tändstickan: (nickar) I och med att Mawdudi blev känd i arabvärlden är det inte fel att säga att kampen mot det västerländska liberala och sekulära inflytandet tar fart. Ordentlig fart. För i arabvärlden finns det oljerika Saudiarabien.

Medlem 1: Och Muslimska brödraskapet.

Tändstickan: Exakt. Kombinationen Muslimska brödraskapet och Saudiarabien är motorn i kampen mot väst. Som Iran kommer att delta i.

Medlem 4: Men de är ju shia.

Tändstickan: Det betyder ingenting när det gäller politisk islam. Muslimska brödraskapet och Irans religiösa ledarskap är sedan långt före revolutionen 1979 goda vänner. Via Qutb. Irans nuvarande högsta ledare Ali Khamenei översatte redan 1966 en av Qutbs böcker, och ingen mindre än ayatolla Khomeini blev förtjust i Qutbs tolkning av hakimiyya, som ju Qutb fått från Mawdudi. Guds allmakt. Gud, den ende och suveräne ledaren. Och vad som hände 1979 vet vi.

Medlem 4: (skrattar) Irans högsta religiösa ledning är mawdudister!

Tändstickan: Det var helt klart inte Gud som viskade i Khomeinis öra hur han skulle ta makten, utan texten i en bok, vars innehåll förmedlats av Nadwi. År 1951 for Nadwi på en omfattande resa till Mellanöstern och stannade en längre tid i Egypten, som fortfarande var en konstitutionell monarki. Muslimska brödraskapet var en förbjuden rörelse när Nadwi anlände, den upplöstes av regimen i början av december 1948 eftersom den ansågs som ett hot. Rörelsen var populär, inte minst för sin omfattande sociala verksamhet, men medlemmar skapade också upplopp, dessutom hade rörelsen en hemlig väpnad gren. En domare som dömt en medlem mördades i mars 1948, många medlemmar fängslades, många flydde till Saudiarabien eller Qatar. De var välutbildade och välkomna och hjälpte till att bygga upp utbildningssystemen i de båda länderna. I slutet av december mördades Egyptens premiärminister av en medlem i Brödraskapet. En och en halv månad senare mördades grundaren Hassan al-Banna.

Medlem 4: Av vem då?

Tändstickan: Det är inte fastställt. Men den som hade hoppats att Muslimska brödraskapet skulle tyna bort misstog sig. När Nadwi besökte Egypten fanns nio av Mawdudis böcker översatta till arabiska, utgivna i flera tusen exemplar vardera. Huruvida Sayyid Qutb hade läst Mawdudis skrifter innan Nadwi besökte Egypten eller om han lärde känna dem genom Nadwis försorg vet forskarna inte riktigt. Men att Qutb uppskattade Nadwi är helt klart eftersom han skrev ett Förord till Nadwis nyutgåva 1952 av Islam and the world.

Medlem 1: Qutb gick med i Muslimska brödraskapet den här tiden och blev rörelsens chefsideolog.

Tändstickan: Och redaktör för rörelsens tidskrift. Som jag sa tidigare, det är viktigt att hålla i minnet det politiska läget när Mawdudi och Qutb skrev sina verk. Bara året efter Nadwis besök störtades kungen i en militärkupp ledd av Gamal Abdel Nasser med hjälp av Muslimska brödraskapet. Alla politiska partier förbjöds. Muslimska brödraskapet blev nu tillåtet igen och bildade ett politiskt parti, det enda som var tillåtet. Landet styrdes av ett Revolutionsråd där Nasser hade en ledande ställning. Men bara två år efter militärkuppen utsattes Nasser för ett attentat av en medlem av Brödraskapet, som förbjöds på nytt, medlemmar fängslades, däribland Qutb. Han satt fängslad till 1964. I fängelset skrev han, influerad av Mawdudis tanke- och begreppsvärld, en kommentar till Koranen. Och Milstolpar.

Kayd: Jihadisternas bibel.

Tändstickan: Qutb är instrumentell i spridandet av Mawdudis idéer. Men det var inte bara Qutb som spred Mawdudis tankegångar om att islam och väst är inkompatibla och att islam ska inta den självklara ledarpositionen.

Medlem 2: Som om man kan ställa hela västvärlden och en religion mot varandra.

Tändstickan: Kanske man ska se det som ett styre utan Gud och ett styre under Guds allmakt. Man kan också säga att väst ställs mot Saudiarabien och att det oljerika Saudiarabien gör anspråk på den ledande ställningen. För medan Qutb satt i fängelse hände saker i Saudiarabien. Nasser störtade den egyptiska kungen 1952. Han var anhängare av det som kallas panarabismen. I Kairo låg det berömda sunniislamiska lärosätet al-Azhar. Saudiarabiens första kung dog 1953 och efterträddes av kung Saud. Han var anhängare av panislamismen och grundade 1961 det islamiska universitetet i Medina. Det sägs att aktivister inom Muslimska brödraskapet tillsammans med allierade bland wahhabisterna övertygade kungahuset om att al-Azharuniversitetet stod för nära Nasser och att en motsvarighet borde finnas i Saudiarabien.  Och gissa vem kungen vände sig till?

Medlem 1: Mawdudi?

Tändstickan: Han var ju genom sin översättare känd hos wahhabisterna.

Medlem 4: (skrattar) Kungen var knappast renlärig. Ska ha hällt i sig baljor av whisky och levt ett allmänt utsvävande liv.

Tändstickan: Mawdudi var också genom sina böcker känd bland Muslimska brödraskapets aktivister som flytt till Saudiarabien. Kung Saud ville sprida islam och finansierade universitetet avsett för utländska blivande missionärer som sedan förväntades predika wahhabismens lära när de återvände till sina hemländer.

Kayd: Och de västfientliga missionärerna finns sannerligen här i Sverige. Hatpredikanter. Men jag visste inte att Mawdudi var inblandad i islamiska universitetet i Medina.

Tändstickan: Jo. Och inte så lite heller. Kung Saud ville ha lärare från olika delar av den islamiska världen för att kunna locka så många utländska blivande missionärer som möjligt och också för att det inhemska wahhabitiska prästerskapet på den tiden hade begränsad kunskap om olika riktningar och rättsskolor inom islam.

Kayd: De följer den hanbalitiska rättsskolan, den minsta och striktaste.

Tändstickan: Året innan universitetet öppnas anländer Mawdudi till Saudiarabien med förslag på universitetets kursplan, uppenbarligen utarbetad på uppdrag av kungen. Det visar hur stor Mawdudi faktiskt blivit i islamvärlden. Och att han inte hade något emot att samarbeta med en diktatur. Kungen tillsatte en kommitté med uppgift att diskutera planerna. I kommittén ingick förutom Mawdudi bland andra Saudiarabiens stormufti, blivande ledaren för Muslim World League samt ingen mindre än Nadwi. Flera av Muslimska brödraskapets egyptiska och syriska flyktingar i Saudiarabien var sedan verksamma som lärare vid universitetet.

Kayd: Som Sayyid Qutbs yngre bror när han släpptes ur fängelset och flydde till Saudiaraben.

Medlem 1: Usama bin Ladin ska ha följt hans kurser.

Kayd: Islamiska universitetet utbildar västfientliga hatpredikanter som lockar ungdomar att följa deras auktoritära tolkning av islam och ta avstånd från de länder de är bosatta i. Men det tiger de svenska islamologerna om och koncentrerar sig på att undervisa om det de kallar ”islamofobi”.

Tändstickan: Mawdudi tillhörde även grundarna av Muslim World League, tillsammans med bland andra Hassan al-Bannas svärson Said Ramadan, far till den beryktade Tariq Ramadan som från början av 1990-talet ända fram tills han i Frankrike polisanmäldes för våldtäkt spred Muslimska brödraskapets totalitära lära bland ungdomarna i Europa.

Kayd: Tariq Ramadan bjöds in till Sverige också.

Tändstickan: Muslim World League med sin kombination av organisationsessen inom Muslimska brödraskapet och Saudiarabiens oljemiljarder har varit framgångsrika i att utmana väst. Liksom Mawdudis hängivna lärjungar som grundade Islamic Foundation i Storbritannien, understödda av Saudiarabien. En gigantisk propagandaapparat som riktar sig till ungdomar och blivande konvertiter. Och som fått ovärderlig draghjälp av internet.

Kayd: För att ersätta människornas slaveri under andra människor med slaveri under Allahs allmakt.

Tändstickan: För att återgå till Qutb och Egypten. Han blev frisläppt 1964 men fängslades igen samma år. Milstolpar smugglades ut ur fängelset 1962 och publicerades 1964. Mawdudi talade om revolution. Om Mawdudi hade förespråkat våld hade han knappast bjudits in till Saudiarabien. Qutb betonade jihad. Han var betydligt militantare än Mawdudi. Det räckte inte med att sprida Guds ord, det gällde att krossa motståndarna, med våld om det behövdes. Muslimska brödraskapet delades i vad man kallar en Qutb-falang och en falang som stödde ledaren Hassan Hudaybi som valdes 1951 efter Hassan al-Banna. Han var emot våld och ville upplösa den hemliga väpnade grenen. Hudaybi avsade sig temporärt ledarskapet för MB när de i samband med Nassers militärkupp bildar ett politiskt parti 1952, eftersom det stred mot Bannas intentioner.

Medlem 4: Det första Hudaybi krävde av Nasser var att Nasser införde en lag att alla kvinnor måste vara beslöjade. Nasser vägrade. Politikerna har inte fattat att shariadoket är en politisk markering, inte ett religiöst plagg. Det är på mängden shariadok man kan avläsa hur långt ett land har islamiserats. Eller mawdudiserats. (ser på Tändstickan och ler)

Tändstickan: Hudaybi fängslades 1954 som en följd av attentatet mot Nasser och dömdes till livstids fängelse. MB splittras. Mängder med utbrytargrupper skapades efter det att Qutbs Milstolpar publicerats, en del drog sig tillbaka från det egyptiska samhället och levde i fromma sekter, andra förespråkade terrorangrepp. En känd person, som suttit fängslad av Nasser, var läkaren Ayman al-Zawahiri. När han släpptes ur fängelset slog han sig ihop med Usama bin Ladin och blev hans närmaste man. Efter bin Ladins död blev han ledare för al-Qaida. En nyckelman när det gällde att omsätta Qutbs teorier i praktiken, triangeln jahiliyya-takfir-jihad. Takfir betyder ungefär att döma en islambekännare som otrogen och därmed är det fritt fram att döda personen, eller gruppen.

Medlem 1: Militanta som alltså var påverkade av Mawdudi.

Tändstickan: Men Mawdudi predikade inte våld. Hudaybi som hela tiden varit motståndare till bruket av våld författade en skrift medan han satt fängslad och som publicerades efter hans död. I skriften betonade han att MB:s uppgift var att predika, inte att döma och kritiserar hur bruket av triangeln jahiliyya-takfir-jihad utvecklats. Han nämner dock inte Qutbs skrifter eller Qutbs eftersläntrares skrifter utan Mawdudis tolkning av jahiliyya och hakimiyya. Hudaybi förespråkade att det historiska kalifatet återupprättades som en religiös och politisk auktoritet och lägger ut texten om medelvägens islamism och att klassiskt utbildade ulama ska vara de enda som har rätt att tolka islams auktoritativa texter.

Kayd: Hudaybi säger alltså att MB:s mål är ett kalifat och kallar det medelvägens islamism. Ett kalifat är motsatsen till en västerländsk sekulär rättsstat. Och ulama hör inte hemma i en modern sekulär stat. Det är vars och ens rätt att tolka texterna som den själv vill, så länge tolkningen inte strider mot lagen. MB:s aktivister, Abdirizak Waberi exempelvis, säger att man inte får tolka texterna själv utan måste lyssna på de ”lärda”.

Medlem 4: Ulama kan gå och dra något gammalt över sig.

Tändstickan: För att återgå till Indien och delningen 1947 så delades också Jamaat-e-Islami i två 1948. Mawdudi blev ledare för organisationen i Pakistan som koncentrerade sig på att Pakistan skulle få en islamisk konstitution och därmed förvandlades till ett politiskt parti. Hans idé om Jamaat-e-Islami var att medlemmarna var av etiskt högtstående kaliber. Men när han satt i fängelse för sin agitation mot ahmadiyya exploderade en korruptionsskandal under årsmötet 1954, då en högt rankad medlem anklagade en annan högt rankad medlem för allvarlig korruption. Mawdudi släpptes ur fängelset 1955 och begärde en utredning. När utredningen väl var klar kritiserade rapportförfattarna även Mawdudi för att några av hans texter kanoniserats, vilket var emot Jamaat-e-Islamis grundsatser, och också för att man övergivit beslutet att prioritera moralisk väckelse och blivit ett politiskt parti. Även Mawdudis auktoritära ledarstil kritiserades. Det blev en öppen konflikt, Mawdudi vägrade kompromissa och ett stort antal medlemmar avgick. Jamaat-e-Islami blev ett regelrätt politisk parti med en totalitär ideologi där oliktänkare betraktades som ett hot. En forskare drar liknelser med Stalins utrensningar. Mawdudis ställning blev allt starkare, hans ord heliga, hans texter kanoniserade. Ideologi och ledare blev ett, vilket fortsatte efter Mawdudis död 1979. Jamaat-e-Islami var mestadels ett oppositionsparti men var en nära allierad till general Zia ul-Haqs elva år långa regim mellan 1977 och 1988. Och se på Pakistan i dag.

Kayd: Och här i Sverige är Mawdudi i princip okänd. Den fjärde totalitära ideologin i Europa.

Medlem 4: Universitetens grottmänniskor. Vad håller de på med egentligen?

Tändstickan: Mawdudis fascistiska tankevärld är i allra högsta grad levande i Sverige. Jamaat-e-Islami kallas inte för inte för Muslimska brödraskapets tvillingorganisation. En som författat texter som i likhet med Mawdudi använder ordet islam på samma sätt som Mussolini använde ordet fascism är Mostafa Malaekah, nämndeman för Vänsterpartiet i Göteborg. Notera detta: Vänsterpartiet utser en fascist, alltså en högerhögerextremist till nämndeman.

Medlem 4: Det är han som skrivit det fullkomligt vedervärdiga häftet Kvinnan i Islam. Där skriver han att islam uppmanar föräldrarna att beslöja flickor innan de nått puberteten. Småflickor!

Tändstickan: Han har gett ut en hel del texter, bland annat Vad du inte vet om Islam, som man i många år kunde ladda ner från Stockholms moskés hemsida.

Kayd: Muslimska brödraskapets högkvarter i Sverige. Som politikerna vallfärdar till.

Tändstickan: Mawdudi beskrev förhållandena i en islamisk stat, alltså när en stat verkligen hade en islamisk konstitution och sharia var lagverket. Mostafa Malaekah skriver som om Sverige redan är en islamisk stat och att sharia gäller i Sverige. För en viss befolkning. Han låter påskina att det bara finns en tolkning av islam när han skriver ”islam vägrar”, ”islam betonar”, ”islam tar bort”, ”islam klarlägger”, ”islam fördömer”, ”islam deklarerar”. Mostafa Malaekah upprepar exakt Mawdudi när han skriver: ”Det muslimska samfundet är ansvarigt för att mana till allt som är gott, för att påbjuda det som är rätt och förbjuda det som är fel i hela världen.” Notera i hela världen. Han fortsätter: ”Det är motståndare till ateism och omoral, förtryck och tyranni.” När hela Malekahs text inte är annat än en uppvisning i förtryck och tyranni. Lydnad är central i hans skrift. Han talar om ”islamisk lagstiftning” som om svensk lagstiftning inte skulle gälla alla invånare i Sverige. Även här talar han om ”kvinnans ställning” och skriver ”Islam gav kvinnor fullständigt ekonomiskt oberoende före och efter giftermålet. De har ingen skyldighet att dela familjens utgifter, mannen bär det fulla ansvaret, oavsett hur rik hans fru är.” Detta har man alltså kunnat läsa på Stockholms moskés hemsida.

Medlem 4: Som politikerna vallfärdar till.

Tändstickan: Han talar om arvslagar! Och upprepar det han skriver i Kvinnan i Islam om kvinnans plikt att vara beslöjad när hon är utomhus. Både Kvinnan i Islam och Vad du inte vet om Islam är Muslimska brödraskapets politiska propagandatexter. Muslimska brödraskapets målsättning är att statsskick och lagar stiftade att människan ska ersättas med Allahs överhöghet. Allah den enda och suveräna ledaren, hakimiyya. Återupprättandet av det klassiska kalifatet. Mostafa Malaekahs skrifter är ett exempel på strategin att med hjälp av predikande förändra ett samhälle inifrån. Den fjärde totalitära politiska ideologin i Europa.

Medlem 1: Mawdudi. Fjärde totalitära politiska ideologin i Europa. Varför tiger universitetet om Mawdudi?

Tändstickan: Därför att mannen som politikerna i mitten av 1980-talet gav uppgiften att starta universitetsutbildningen på universitet valde att bortse från källkritiska studier till förmån för hur den enskilda individen utövar sin tro. Och att tilldela islams trosbekännare en offerroll. Tycka synd om dem.

Kayd: Jan Hjärpe.

Tändstickan: Och för att en professor påstår att Muslimska brödraskapets ”medelvägens islam” kan likställas med europeiska kristdemokrater. Och låtsas att de inte är verksamma i Sverige.

Medlem 2: Mattias Gardell.

Medlem 1: Hycklaren. Storljugaren. Han har i åratal varit ledare för Muslimska brödraskapets yngre aktivister som Omar Mustafa, Mohammed Amin Kharraki, Rashid Musa, Yasri Khan, Kitimbwa Sabuni, Fatima Doubakil, Maimuna Abdullahi och skrikit ”islamofobi” så fort någon nämnt Muslimska brödraskapet.

Medlem 4: På universitetet finns den där iranske grottmänniskan Mohammad Fazlhashemi som 2006 inledde sin bana som offentlig talesperson för islam i Sverige med att DO-anmäla en skola för att en sjuårig flicka inte fick vara beslöjad i klassrummet. Sjuåring! Skolan hade en klädregel om inga huvudbonader inomhus. Grottmänniskan påstår att beslöjning av småflickor har med islam att göra! Han sa att en privatskolas rättigheter väger lätt i förhållande till grundlagen. Varför ställer ingen journalist grottmannen mot väggen och kräver att han bevisar att beslöjningen av flickor är islamisk.

Medlem 1: Han kritiserade också att Ayaan fick ta emot Folkpartiets Demokratipris 2005 i en lång drapa 2012 om ”den islamofobiska idétraditionen” till Programkommissionen när Socialdemokraterna skulle ta fram ett nytt partiprogram. Han var på den tiden professor i idéhistoria men ger inte en enda källa till ”idétraditionen”, bara svepande ”bevis”. Han kallade Ayaan för högerpolitiker och kritiserade att hon hyllades på kultursidorna och bjöds in till TV när hon tog emot priset i samband med att hennes bok Kräv er rätt! Om kvinnor, islam och en bättre värld kom ut på svenska. Och så det här uttalandet som han inte kan smälta: ”Hirsi Ali har beskrivit islam per se som en skadlig bakterie som inte hör hemma i Europa och som måste bekämpas likt sjukdomen tyfoid.” Han inleder med samma ord när han 2015 recenserar Ayaans bok om att reformera islam. Han är professor! Det märkliga är att han var professor i idéhistoria i Umeå. Och plötsligt utsågs till professor i islamisk teologi på Uppsala universitet. Teologi! En idéhistoriker!

Medlem 3: Det är bara han som uttalar sig i TV och på radio. Och inte sjutton har han någonsin talat om Mawdudi. Eller den fjärde totalitära politiska ideologin i Europa.

Medlem 4: Grottmänniska. För åtta år sedan, 1 mars 2014, sände SR Medierna ett program om vilka som i medierna fick representera islam, ”Religionsspecial: de dominerar bilden av muslimer i svenska medier”. Först säger de att Islamiska förbundets olika föreningar representerade 70 procent av alla artiklar.

Kayd: Alltså Muslimska brödraskapets svenska gren. Men det berättade de inte.

Medlem 4: Sedan låter de den man som verkligen dominerar svenska medier, Mohammad Fazlhashemi, kommentera uppgifterna! Han är standardrösten om islam i programmet Människor och tro, i Teologiska rummet, Filosofiska rummet. Han kallas in när Studio 1 behöver en röst om islam. Han kallas in när Ekot behöver en röst om islam. SVT Nyheter kallar in honom när de behöver en röst om islam. SVT:s Kulturnyheterna kallar in honom när de behöver en röst om islam. Snacka om mångfald! Det spelar ingen roll hur många nya islambekännare som bosätter sig i Sverige. Enligt public service finns bara en person i Sverige värdig att uttala sig om islam.

Tändstickan: Två professorer, Göran Larsson, (vänder sig till Medlem 2) som du kommenterade tidigare och Mohammad Fazlhashemi (vänder sig till Medlem 4) som du kommenterar intervjuas i programmet om vilka som dominerar. Ingen av dem berättar att Islamiska förbundet är Muslimska brödraskapets svenska gren. Det är helt sanslöst. Två professorer. Dessutom får två av Brödraskapets innersta krets, Omar Mustafa och Mohammed Amin Kharraki, komma till tals. Två personer långt ute på den högerextremistiska kanten.

Medlem 4: Mawdudister.

Kayd: Islamofascister. Varken politikerna eller journalisterna kan hantera de olika tolkningarna av islam i Sverige. De fattar inte hur farlig Linjalen och hans parti är. Det går inte att bunta ihop och använda kollektivordet ”muslimer” och kräva att ”muslimer” ska få minoritetsstatus.

Tändstickan: Mawdudi är talibanernas läromästare.

Medlem 4: Jag blir alldeles kall. Herregud, jag får frossbrytningar.

Scen 2
Suddgummit: (torkar sig om ögonen, snyter sig) Jag har rannsakat och rannsakat mig själv. Vad har vi gjort för fel? Barn kastar sten på polisen.

Tjänsteman 1: Ta det inte personligt, Suddgummit. Vi ska göra en djupdykning i vår satsning på integrationen, gå igenom alla steg och se var någonstans vi kan förbättra oss.

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022