Hanna Stjärne: Varför gör SVT reklam för sharia på nationaldagen? Gång på gång visar SVT sin totala likgiltighet för medborgare som flytt från islamiskt förtryck. Vad är det för kultur den intervjuade studenten ska utveckla? ”Njutningsäktenskap”? Haltande äktenskap? Moskéer som domstolar? Att nioåriga flickor är giftasvuxna?

Av alla gäster i Stockholms stadshus som fått svenskt medborgarskap väljer Jens Larsson och Lisa Liljefors, SVT Lokalt Stockholm 6 juni 2022, ut en kvinna i shariadok och sänder den här intervjun. KTH-studenten Rahaf Alkurdo

säger följande på den svenska nationaldagen:

”Att bli svensk medborgare betyder att jag kommer att integrera mig mer i samhället. Jag kommer att bidra med min kultur och svensk kultur och utveckla båda kulturer för att ge det bästa till Sverige.”

SVT-journalisten frågar: ”Vad vill du bidra och jobba med i Sverige?”

”Just nu är jag student på KTH. Jag läser till civilingenjör inom samhällsbyggnad. Jag är en . . . Med stolthet säger jag att jag är den enda kvinnan med sjal och har syrisk bakgrund eller flyktingbakgrund. Jag kommer bli en representant till kvinnorna som vill komma in i byggbranschen och bidra till mer jämställdhet och få kvinnorna att lyckas i livet.”

Ytterligare en mycket stolt och glad flykting från Syrien intervjuas, hon är barhuvad, liksom hennes lika stolta och glada mamma.

Tre flyktingkvinnor från Syrien och SVT väljer att lägga tonvikten på kvinnan i shariadok. Till och med i SVT:s länk är det bilden på kvinnan i shariadok som lyfts fram att representera den svenska nationaldagen.

Hanna Stjärne: Varför redovisar inte SVT:s journalister vilken islamisk tolkningstradition kvinnor som intervjuas i shariadok omfattar? Tillhör studenten från KTH shariaextremistiska Hizb ut-Tahrir? Shariaextremistiska Muslimska brödraskapet? En shariaextremistisk salafistsekt? Varför fördjupade inte SVT intervjun och frågade exakt vad studenten menar med jämställdhet?

Jag har i åtskilliga blogginlägg redovisat vad shariadoket signalerar. Och det är sannerligen inte jämställdhet. Shariadoket signalerar att bäraren tar avstånd från lagar stiftade av människan och lyder sharia, Allahs lagverk. Och enligt sharia är nioåriga flickor giftasvuxna.

Varje sommar kommer rapporter om skolflickor som försvinner utomlands. Som gifts bort. Skolflickor! Och det är inte barn till lutherska föräldrar det handlar om.

Nyligen har SVT visat reportage om islamiska ”njutningsäktenskap”, om svårigheterna för kvinnor att få en islamisk skilsmässa. Det är uppenbart att medarbetarna inte ser SVT:s egna program och lägger ihop ett och annat.

Det råder stenhård social kontroll i vissa bostadsområden att flickor och kvinnor ska vara beslöjade. Obeslöjade anklagas för att inte vara ”riktiga” muslimer, de hotas med att brinna i helvetet, de hotas med misshandel, död. Och den stenhårda sociala kontrollen backar SVT upp.

När SVT i stället kunde göra en insats för våra grundlagsskyddade individuella fri- och rättigheter och kartlägga vilka moskéer och imamer det är som predikar att flickor/kvinnor måste vara beslöjade. Och vilka utländska makter som ligger bakom.

Som jag sagt åtskilliga gånger: Beslöjningen av flickor/kvinnor är ett mått på hur långt islamiseringen har avancerat i ett land.

Och islamisering är så långt från demokrati och individuella fri- och rättigheter man kan komma.

Shariadoket signalerar att sharia står över svensk lag. Det borde varenda medarbetare inom SVT ha kunskap om.

7 juni 2022

Mona Lagerström fil dr

1 kommentar

  1. Tack Mona Lagerström för betraktelsen!
    Vi behöver mera dylikt.
    Ove Rehnberg Med Dr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *