Statsminister Stefan Löfven – du är en sketen vante i händerna på Muslimska brödraskapet

Stefan Löfven: Förklara vilken hållhake Omar Mustafa har på Socialdemokraterna. Omar Mustafa är partiets verkliga ledare, inte du. Frågan är: Varför?

Förklara varför det som är bra för Gud är viktigare än det som är bra för Sverige.

Omar Mustafa är politiker. Han representerar den islamofascistiska rörelsen Muslimska brödraskapet. Han har varit generalsekreterare i Muslimska brödraskapets ungdomsförbund, Sveriges unga muslimer (SUM), ordförande i Islamiska förbundet (IFiS), Muslimska brödraskapets svenska gren (etablerad av Mahmoud Aldebe och Chakib Benmakhlouf) och styrelseledamot i Muslimska brödraskapets europeiska paraplyorganisation FEMYSO. I dag har han höga poster inom Muslimska brödraskapets Ibn Rushd och Islamic Relief.

Omar Mustafa har, via de organisationer han tillhör (IFiS, SUM, Ibn Rushd), år efter år bjudit in hatpredikanter med en judefientlig retorik till Muslimska familjedagarna.

Tack vare miljonbidrag till Muslimska brödraskapets olika organisationer har Sveriges befolkning i åratal försörjt Omar Mustafa.

Och det var Omar Mustafa, i egenskap av rektor för Ibn Rushd, som nyligen fick ta emot demokratiminister Alice Bah Kuhnkes 600 000 kronor för upprättandet av Islamofobi.se.

Alice Bah Kuhnke är en katastrof som demokratiminister. Det visar inte minst hennes svar på den massiva kritik hon fått efter utspelet att ge Omar Mustafa pengarna.

Ett tips: Alice Bah Kuhnke kommer att vara en belastning för Socialdemokraterna i valrörelsen.

Demokratiministern bör sortera under Justitiedepartementet. Demokrati handlar om allas likhet inför lagen. Muslimska brödraskapets långsiktiga politiska mål är ett kalifat styrt av deras tolkning av sharia där medborgarnas religiösa grupptillhörighet avgör i vilken religiös domstol deras privata angelägenheter ska avgöras.

Miljoner och miljoner skattemedel har i åratal satsats på det ovetenskapliga svammelordet islamofobi. Använd det konkreta ordet muslimfientlighet.

År efter år har vi fått höra att ”islamofobi” ökar i galopperande fart, trots alla miljoner som satsats.

Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå:s) statistik anmäldes åren 2009–2016 följande antal hatbrott med ”islamofobiska motiv”, som jämförelse ger jag inom parentes ”kristofobiska och andra antireligiösa motiv”: 194 (147), 272 (119), 278 (179), 306 (258), 327 (321), 492 (489), 558 (719), 440 (560).

Anmälda hatbrott med ”afrofobiska motiv”: 780, 818, 803, 940, 980, 1075, 1074, 910.

Det är uppenbart att offentliga medel bör satsas på att motverka hudfärgsrasism. Begreppet afrofobi bör bytas ut mot hudfärgsrasism och det bör vara lika straffbart att trakassera och hota människor på grund av deras skandinaviska hudfärg.

Med andra ord ska det kunna vara möjligt att polisanmäla de av Omar Mustafa utvalda ”Experternas” hat mot den befolkning som finansierar deras ”expertverksamhet”.

De två ”experterna” Masoud Kamali (2017) och Mattias Gardell (2016), båda statsanställda, har fått pris av Muslimska familjedagarna alltså av IFiS, SUM och Ibn Rushd.

Dessa två ”experter” har inte gjort sig kända som kritiker av judefientligheten i Sverige. Tvärtom frotterar de sig med företrädare för organisationer som bjuder in hatpredikanter och uppträder själva på Muslimska familjedagarna, exempelvis här och här (2016) och här (2013. Samma år, 2013, som Gardell medverkade var även den ökända antisemiten Yvonne Ridley inbjuden som talare.

Mattias Gardells inlägg på Omar Mustafas och SST:s hemsida om ”islamofobi”, ”Det förflutna ekar i samtiden” är Gardells sedvanliga svammel. Han skriver att den första ”rasmaktsordningen” som etablerades i Europa uppstod efter det att det ockuperade Spanien inte längre var ockuperat av islams araber och nordafrikanska berber. Det är ingen vacker historia Gardell beskriver. Ockupationen av Spanien mellan 711 och 1492 är inte heller en vacker historia. Verkligheten har inget med den romantiserade bilden av ockupationen att göra.

Gardell, som har omfattande kunskap om Muslimska brödraskapet, försvarade Omar Mustafa när Mustafa hamnade i blåsväder våren 2013 då han valdes in i Socialdemokraternas partistyrelse samtidigt som han var Islamiska förbundets ordförande. Artikeln demonstrerar Mattias Gardells desinformation om Muslimska brödraskapet.

Ett tips: Mattias Gardell kommer att vara Socialdemokraternas allra största belastning i valrörelsen. Han är Muslimska brödraskapets härförare och torped. Hans vapen: ”islamofobi”.

Nalin Pekgul var en av de hårdaste kritikerna av valet av Omar Mustafa. Riksdagsledamot Carina Hägg en annan. Båda manövrerades ut ur Socialdemokraterna.

Peter Weiderud, ordförande för Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation, försvarade Omar Mustafa. Han fick mothugg av Nalin Pekgul. Den religiösa sidoorganisationen höll ett möte på ABF för att stötta Omar Mustafa. Bland försvarsdokumenten finns den religiösa sidoorganisationens nuvarande ordförande Ulf Bjerelds försvarstal för Omar Mustafa.

Anna Ardin är förbundsstyrelseledamot i partiets religiösa sidoorganisation och vice ordförande i Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm verksamhetsåret 2017–2018. Anna Ardin är projektledare i Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Ibn Rushd och Islamic Relief ingår i Forum. Anna Ardin hävdar att hon och Omar Mustafa bör få pengar för att motverka extremism.

Jag upprepar: Omar Mustafa representerar en islamofascistisk global rörelse.

Sara Gunnerud tillhör också partiets religiösa sidoorganisation. Hon är även styrelseledamot i Hjärta – troende Socialdemokrater i Stockholm. Hon är strategisk kommunikatör på Ibn Rushd och också hon samarbetar med Omar Mustafa.

Dessa fyra, Peter Weiderud, Ulf, Bjereld, Anna Ardin och Sara Gunnerud, håller på och gräver Socialdemokraternas grav. Det som är bra för Gud är viktigare än det som är bra för Sverige.

Den 14 oktober 2017 ansvarade Ulf Bjereld för ett seminarium på Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm med titeln ”Framtidsforum – mer hjärta i politiken”. Där fanns alla fyra samlade, och dessutom religionsprofessor Mattias Gardell, kompis med Ulf Bjereld i Ship to Gaza.

Partiets valstrateger bör börja nysta i det nät som Muslimska brödraskapet har snärjt in Socialdemokraterna i. Det går inte att dölja hur länge som helst att partiet har erövrats av Muslimska brödraskapet.

Mariam Osman Sherifay medverkade i Ulf Bjerelds ”Framtidsforum”. Hon är vice ordförande i partiets religiösa sidoorganisation och rektor för Kista folkhögskola. Under Omar Mustafa-affären försvarade hon honom.

Mariam Osman Sherifay deltog, tillsammans med en delegation från partiets religiösa sidoorganisation, i en resa till Egypten i mars 2011 i syfte att utveckla samarbete mellan demokratirörelser i arabvärlden och Sverige. Bland annat träffade de Muslimska brödraskapet i Kairo. Viola Furubjelke ledde delegationen. Medresenär var Ulf Carmesund, internationell sekreterare inom Broderskapsrörelsen, Alaa Idris, SSU. Mariam Osman Sherifay, S partistyrelse, var den som översatte samtalen på arabiska och svenska. Med var också Chakib Benmakhlouf, ordförande i Muslimska brödraskapets europeiska paraplyorganisation Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE). Dessa sex personer skrev tillsammans Broderskapsrörelsens rapport Egypten 2011 – möjligheter till demokrati. En reserapport som inte längre finns på internet.

Den förra medlemmen i Muslimska brödraskapet Mohamed Louizi (född i Marocko, bosatt i Frankrike) citerar i artikeln om Muslimska brödraskapets tysta erövring av Europa Chakib Benmakhlouf, som när han var FIOE:s ordförande offentligt deklarerade att brödraskapet arbetar med 20-årsplaner i Europa, att de har kortidsplaner, halvtidsplaner och långtidsplaner. Här är en film på Youtube där Louizi beskriver sin tid i Brödraskapet och där de båda forskarna Lorenzo Vidimo och Magnus Norell medverkar.

Det är en film Socialdemokraternas valstrateger bör titta noga på.

På Tro och Solidaritets blogg 15 oktober 2014 i artikeln ”Andras dolda agendor och egna sanningar” attackerar Peter Weiderud och Mariam Osman Sherifay, alltså samma person som tillsammans med grundaren av Muslimska brödraskapets svenska gren Chakib Benmakhlouf åker till Kairo och träffar Muslimska brödraskapet, Nalin Pekgul för hennes anklagelse om Mehmet Kaplans (MP) dolda agenda. De skriver att hennes egen agenda ”utöver att sälja fler böcker, tycks vara att ge röst till den alltmer högljudda kören av religionsfientliga”. De skriver: ”Som partikamrater, och som troende, vill vi gärna be Nalin Pekgul att fundera över vilket samhälle hennes anklagelser kan bidra till.”

Det vore lämpligare om Tro och Solidaritet funderade över vilket samhälle försvaret av Muslimska brödraskapet kan bidra till.

Peter Weiderud kritiserar offentligt Carina Hägg i blogginlägget ”Hägg sprider osanna rykten”. Han använder ord som ”hennes öppet starka aggressivitet mot muslimer” när hon i själva verket kritiserar Socialdemokraternas samarbete med Muslimska brödraskapet. Hon far inte med osanning visar Sameh Egyptson i den här artikeln i Göteborgs-Posten. Här är Peter Weideruds svar.

Socialdemokraternas valstrateger borde omgående börja nysta i den väv Muslimska brödraskapet snärjt in partiet i.

Det vore klädsamt om även Alliansen ägnade sig åt lite självrannsakan. Det var tack vare Erik Ullenhag (L), då han var integrationsminister 2010–2014, som Muslimska brödraskapet fick den starka ställning de har i dag. Under hans tid som minister blev de Alliansens samtalspartner och miljoner satsades på arbetet mot ”islamofobi”. Det var en gigantisk miss att peta Nyamko Sabuni (L) som integrationsminister.

13 februari 2018

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *