Tablå 14, om trojanska hästen inför valet 2022: Vuxet samtal om islam och shariadok?

Scen 1
(Möteslokal. Linjalen, Suddgummit och Pennan sitter vända mot publiken som fortsätter att strömma in. Några shariadok, däribland Lucille, ett par män i vita särkar, en och annan hälsar på Linjalen, de flesta nickar och hälsar på Pennan, några går fram och hälsar och byter ett par ord med Pennan. Stämningen spänd mellan Linjalen och Pennan och mellan publikens två mycket ojämna falanger. Halsduken sitter långt fram. Tändstickan, Bladet och Kayd kommer in i lokalen som nästan är full, bara platser kvar på de bakersta raderna. Suddgummit noterar förvånat att Kayd sätter sig mellan Bladet och Tändstickan och småpratar med dem. Noterar inte att de ler i smyg åt Suddgummits förvånade min. Tändstickan upptäcker Halsduken, hjärtat flimrar. Dörren står öppen, inga fler dyker upp)

Suddgummit: (ser på klockan) Nu får vi nog stänga dörren. (en ung assistent stänger dörren) Välkomna, varmt välkomna till den andra debatten mellan Linjalen och Pennan. Jag vill uppmana er alla att inte avbryta våra två talare utan vänta tills frågestunden. Varsågod Pennan.

Pennan: Tack. (vänder sig till sina anhängare) Vad roligt att ni är så många som tagit er hit. Debatten i kväll måste handla om islam. De här upploppen under påskhelgen är ett skrämmande framtidsscenario.

Åhörare 1: Ut med packet!

Suddgummit: Ordning! Välj dina ord!

Pennan: Ja, var så vänliga och uppträd städat. Jo, jag sa att stenkastningarna och kapningen av polisbussar är…

Man i vit särk: Högerextremisten satte eld på vår heliga bok!

Linjalen: Det kommer att bli förbjudet att bränna Koranen när vi får makten. (applåd från Linjalens anhängare, burop från Pennans)

Pennan: Det är jag som har ordet. Kan jag få tala till punkt. Yttrandefriheten är grundlagsskyddad.

Linjalen: Det är inte yttrandefrihet att bränna Koranen. Det kommer att vara hets mot folkgrupp att bränna Koranen. (nya applåder och burop)

Åhörare 2: Boken han brände var ju hans egen.

Linjalen: Att bränna Koranen kommer att bli förbjudet.

Pennan: Mitt parti kommer aldrig att acceptera blasfemilagar. Och jag vill betona att mitt parti inte är ett litet marginellt parti. Vi kan inte på några villkor acceptera att man kastar sten på polisen, kapar polisbussar och sätter polisbussar och polisbilar i brand för att en bok…

Shariadok 1: Du upprepar dig.

Suddgummit: Ordning.

Pennan: Islam…

Linjalen: Det var inte islam som kastade stenar.

Pennan: Islam har fördärvat Sverige.

Shariadok 1: Vi är här för att stanna. Vänj dig vid det.

Man i vit särk: Islam står för fred och frid.

Suddgummit: Ordning.

Pennan: Islam är en dålig religion.

(Tändstickan reagerar på Pennans tal om dålig religion)

Bladet (viskar) Håll dig still. Lägg dig inte i.

Suddgummit: Inga svepande generaliseringar. Var konkret.

Pennan: Det är bara att kasta en blick på den islamiska världen för att se att påståendet att islam står för ”fred och frid” inte håller.

Tändstickan: (reser sig) Islam styr inga länder. Människor styr länder.

Suddgummit: Respektera ordningen. Du har inte ordet.

Tändstickan: Många av ledarna i den islamdominerade världen får sin politiska legitimitet av det reaktionära prästerskapet som i sin tur får sin religiösa legitimitet av de auktoritära politiska ledarna. Två ärkereaktionära och auktoritära grupper är beroende av varandra. De religiösa ledarna håller folket i schack med hot om domedagen och helvetet.

Man i vit särk: Tror du inte på domedagen är du inte muslim.

Åhörare 2: (skrattar) Stackars sate.

Suddgummit: Välj dina ord.

Tändstickan: De politiska ledarna i islamdominerade länder håller folket i schack med hjälp av hädelselagar, piskrapp, tortyr, dödsstraff. Islam fanns i Iran långt innan ayatollorna tog makten. Islam fanns i Afghanistan långt innan talibanerna ens var påtänkta. Religion är tolkning. Det finns hur många tolkningar av islam som helst.

(Bladet drar ner Tändstickan i stolen)

Kayd: (viskar) Tack.

Man i vit särk: Koranen är sanning. Det är hädelse att bränna upp sanningen. Lagen måste ändras.

Linjalen: Hädelse kommer att bli förbjudet.

Pennan: Islam hör inte hemma i Sverige. I Koranen finns det verser som legitimerar hat och som innehåller direkta uppmaningar till muslimer att bekämpa och döda icke-muslimer.

Tändstickan: (reser sig igen) Bibeln legitimerar etnisk rensning. Du läser Koranen som en bokstavstrogen.

Pennan: En muslim som vill använda våld mot en icke-muslim kan hänvisa till islams grundare Muhammed. Vi vet mycket om Muhammed. Han är känd för att använda våld mot icke-muslimer. En kristen kan inte hitta ett enda stöd för bruket av våld hos kristendomens grundare Jesus och hans freds- och kärleksbudskap.

Tändstickan: Det går inte att säga vad en religion är. Det är lika fel att säga att kristendomen står för fred och kärlek som att säga att islam är fredens religion. Religion är tolkning.

Pennan: Islam och kristendomen är i princip varandras motpoler. Jag har läst Koranen.

Tändstickan: Har du läst Bibeln från pärm till pärm? Det vi vet om Jesus står i evangelierna. Och i Matteusevangeliet säger Jesus att han inte kommit med fred till jorden. Utan med svärd. I samma evangelium står det: ”Och Människosonen skall sända ut sina änglar och de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike.” Var är det kärleksfulla budskapet i de orden?

Suddgummit: (till Tändstickan) Du har inte ordet. Varsågod Pennan.

Pennan: Du pratar om änglar. Jag pratar om Jesus och Muhammed. Jesus var ingen krigare. Vi vet att Muhammed var en militär ledare som spred sin lära genom anfallskrig. Vi vet att Muhammed var en massmördare. Vi vet att han lät avrätta flera hundra män i den sista judiska stammen i Medina. Vi vet att han överföll karavaner för att finansiera sin krigsföring.

Tändstickan: Och var har du fått den kunskapen ifrån?

Pennan: Jag har läst flera böcker om islam. Bland annat Tor Andraes bok Muhammed – Hans liv och hans tro. Den har översatts till många språk.

Tändstickan: Den boken skrevs för snart hundra år sedan av en präst som sedan blev biskop. Tror du han ägnade sig åt källkritik? Hans bok bygger på den islamiska traditionen om Muhammed, inte på källkritiska studier. Det finns ingen tillförlitlig kunskap om den historiska personen Muhammed.

(Upprört mummel bland en del av åhörarna, skratt bland andra)

Man i vit särk: (med darrande stämma) Hur vågar du ljuga så?

Linjalen: Det kommer att bli förbjudet att tala nedsättande om profeten Muhammed.

Åhörare 2: Vad menar du med ingen tillförlitlig kunskap om den historiska Muhammed? Är det sagor eller?

Suddgummit: Kan ni vänta med att ställa frågor tills talarna har fått säga sitt.

Pennan: Tor Andrae är en mycket välrenommerad källa.

Tändstickan: Är du inte utbildad lärare i historia och partiets talesperson i skolfrågor?

Pennan: Vad har det med saken att göra?

Tändstickan: Källkritik. ”Vi vet” ingenting om Muhammed. Att tro på Muhammed är en sak. Kunskap om Muhammeds liv och leverne är något helt annat

Man i vit särk: (till Linjalen) Han går för långt. Korrigera honom. Vi har haditsamlingarna.

Pennan: Muhammed utförde vidriga handlingar.

Linjalen: Välj dina ord.

Åhörare 2: Vågar du inte höra sanningen om Muhammed?

Tändstickan: Sanningen är att ingen vet något om den historiska personen Muhammed.

Pennan: Menar du att Tor Andrae och alla andra författare jag har läst ljuger? De säger alla samma sak om Muhammed. Och det är inga vackra saker.

Tändstickan: Därför att de utgår från samma islamiska traditioner som samlades in ett par hundra år efter Muhammeds död.

Man i vit särk: (skärrad) Muhammed är vår idol.

Pennan: Jag kan räkna upp hur många vidriga saker som helst om Muhammed.

Tändstickan: Uppdatera dina kunskaper om islams tidiga historia om du ska ha någon trovärdighet.

Linjalen: Det kommer att bli förbjudet att tala nedvärderande om Muhammed.

Tändstickan: Och hur djupa kunskaper har du om islams tidiga historia och profeten Muhammed? Var har du hämtat dina kunskaper?

Linjalen: Vårt parti är religiöst oberoende.

Tändstickan: Så slapp du svara på den frågan.

Pennan: Islam hör inte hemma i vårt land. Det kommer jag aldrig att sluta säga. Islam är en avskyvärd ideologi och religion.

Man i vit särk: Du får inte säga så.

Tändstickan: Pennan, du slirar. Och du räknar med att bli tagen på allvar som politiker? Du reser runt och håller tal om hotet från islam och islamismen. Du skiljer inte på enskilda islambekännare och islams prästerskap som rabblar en massa lagar hit och dit om vad som är halal och vad som är haram och hur du ska bli en ”sann” muslim.

Pennan: Utan islam ingen islamism. Islamismen är antidemokratisk, våldsförespråkande och kvinnoförnedrande.

Halsduken: Som om inte kristendomen skulle vara kvinnoförnedrande.

Suddgummit: Låt Pennan och Linjalen få tala.

Linjalen: Islam och muslimer är inget hot mot Sverige. Vi kräver att muslimer ska få minoritetsstatus.

Pennan: Islamismen är ett hot mot Sverige.

Tändstickan: Du blandar religion, väckelsepredikanter och en totalitär politisk ideologi huller om buller.

Pennan: Islamism är detsamma som politisk islam.

Tändstickan: Varför är du inte konkret då? Varför namnger du inte politiska aktivister och organisationer som motarbetar vår demokrati och förklarar vad deras islamism består av?

Pennan: Vi har ju ett exempel här.

Linjalen: Vi förespråkar inte våld.

Pennan: Ni är ett politiskt parti som förespråkar en hel massa saker som strider mot vår demokrati. Det är min politiska gärning att värna vår demokrati.

Linjalen: Vi ska acceptera och respektera varandras olikheter.

Pennan: Sverige är byggt på kristen värdegrund.

Halsduken: ”Kristen värdegrund.” Och du ska vara utbildad historielärare och vet inte vilket helvete prästerna i Sverige utsatte kvinnorna för. Är det inte en ”kristen värdegrund” som ligger bakom abortmotståndet i USA? Är det inte en ”kristen värdegrund” som ligger bakom pastorers vägran att viga homosexuella?

Suddgummit: Ordning. Var så vänliga och låt Linjalen och Pennan få tala i lugn och ro.

Pennan: Sverige är byggt på kristen värdegrund och upplysningens tankar och idéer. Jag är beredd att försvara Sverige mot alla former av totalitära läror. Oavsett om de är politiska eller religiösa.

Tändstickan: Varför håller du dig inte till totalitära ideologier då? Om du säger att islam är en totalitär ideologi måste du säga att kristendomen är en totalitär ideologi. Helvetesläran finns både i kristendomen och islam. Lyd Jesus och du kommer till himlen. Lyd inte Jesus och du hamnar i helvetet. Lyd Allah och du kommer till paradiset. Lyd honom inte och du hamnar i helvetet. Lyd. Lyd. Lyd. Vad är skillnaden?

Suddgummit: (suckar irriterat) Ordning.

Pennan: Som jag sa. Sverige är byggt på upplysningens tankar och idéer.

Tändstickan: Och upplysningsmännen ratade uppenbarelsereligioner. Så varför blandar du in kristendomen?

Linjalen: Islam är en uppenbarelsereligion.

Man i vit särk: Hela Koranen bygger på uppenbarelser. Haditerna betraktas också som uppenbarelser. De är heliga.

Pennan: Islam hör inte hemma i Sverige.

Tändstickan: Varför skiljer du inte på islam som andlig upplevelse och som totalitär politisk ideologi? Fattar du inte att du framställer dig själv som totalt okunnig. Som en som pratar i nattmössan.

Pennan: Jag vet vad jag talar om.

Tändstickan: Ge oss då lite prov på din kunskap. Beskriv Hassan al-Banna, Sayyid Qutb och Abu al-Ala Mawdudi och vilka som sprider deras totalitära ideologi i Sverige. Ge oss konkreta exempel på vilka som ligger bakom politisk islam i Sverige. Du åker ju runt och håller tal om islamister.

Linjalen: Mitt parti representerar ingen totalitär ideologi.

Tändstickan: Inte? Inte några kandidater i valet heller?

Linjalen: Absolut inte. Vi är ett demokratiskt parti.

Tändstickan: Du har på dina partilistor till riksdagen, regionerna och kommunerna en man lierad med högerhögerextrema Muslimska brödraskapet. På tre listor! Han drev en friskola och försnillade tio miljoner kronor som skulle ha gått till skolbarnen.

Linjalen: Han har sonat sitt brott.

Tändstickan: Men herregud han sprider info att han var oskyldig. Hans skola var grundande medlem i Sveriges islamiska skolor, SIS, en intresseorganisation knuten till Islamiska förbundet i Sverige, som är Muslimska brödraskapets svenska gren. En högerhögerextrem organisation. En antidemokratisk organisation. Denna reaktionära islamist var kassör i intresseorganisationen 2008, samtidigt som hans lika reaktionära islamistkompis, som drev skolor i Göteborg och nu sitter inne för att han också har försnillat pengar som skulle gått till skolbarnen, var ordförande. Han sprider konspirationsteorier om vårt rättsväsende. Och nu ska denna reaktionära islamist vara med och styra landet? Du har på dina listor placerat en man lierad med Muslimska brödraskapet, en global organisation som anser att islam och väst är inkompatibla och som hämtat näring ut Mussolinis fascism och Hitlers nazism! En högerhögerextrem organisation vars mål är ett kalifat, en teokrati! Muslimska brödraskapet betraktar Koranen som lagbok, den står över svensk lag. Hur förklarar du det?

Suddgummit: (irriterat) Ordning. Låt Pennan och Linjalen debattera. Hur många gånger ska jag behöva säga det?

Linjalen: Jag har fullt förtroende för mitt partis kandidater. Jag gräver inte i det förflutna. Det är framtiden som gäller. Vi är ett framtidsinriktat parti. Och vi följer svensk lag.

Pennan: Ni vill ju förändra vår lagstiftning och införa en blasfemilag.

Man i vit särk: Koranen är helig. Vi har religionsfrihet i Sverige.

Linjalen: Och den religionsfriheten ska vi stärka.

Halsduken: (vasst) Genom att säga nej till slöjförbud i grundskolan?

Linjalen: Vi säger absolut nej till att förbjuda slöja på barn.

Pennan: Den kvinnoförtryckande slöjan representerar motsatsen till svensk jämställdhet.

Tändstickan: Kan vi tala klarspråk. När du kör klichén att shariadoket är kvinnoförtryckande döljer du att plagget är politiskt. Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Precis som svartskjortorna var fascisternas uniform och brunskjortorna nazisternas är shariadoket den shariapolitiska extremhögerns främsta symbol. Med hjälp av Saudiarabiens petrodollar har Muslimska brödraskapet sedan 1970-talet spridit över hela världen att beslöjningen är islamisk. Det är bluff. (noterar att Halsduken lyssnar, hjärtat bultar)

(Upprörd stämning från några, hånskratt från många i publiken)

Suddgummit: Ordning!

Man i vit särk: (upprörd) Det står i Koranen att kvinnor ska täcka sig.

Tändstickan: Täcka sin barm. Småflickor har ingen barm. (till Linjalen) Vad har du att säga om det?

Linjalen: Ingenting. Vi säger nej till slöjförbud på barn. Föräldrarna ska bestämma.

Tändstickan: Hijab är Muslimska brödraskapets uniformspersedel. Antalet flickor och kvinnor som täcker håret signalerar hur långt islamiseringen av ett land har avancerat. (burop i publiken) Titta på Turkiet.

Linjalen: Vi ska hålla Turkiet nära oss.

(Burop)

Suddgummit: Ordning!

Tändstickan: Turkiets styrande parti är ett syskonparti till högerhögerextrema Muslimska brödraskapet. Turkiet är då sannerligen inget föredöme.

(Burop)

Linjalen: Vi är verksamma i Sverige.

Halsduken: Ni är livsfarliga. Ni säger nej till slöjförbud på småflickor och inga bidrag till kampen mot hedersförtryck.

Linjalen: Helt riktigt. Inga bidrag.

Halsduken: Flickor i hederskulturer är ju livegna. Det finns inga som är så maktlösa som hedersutsatta flickor och kvinnor. Hederskultur handlar om liv och död! Du säger att vissa flickor ska veta att de inte har några medborgerliga rättigheter? Du gör skillnad på flickor och flickor! I hederskulturer är flickans liv utstakat i samma ögonblick hon föds. Du tycker det är okej att flickor mördas om de vill leva enligt svensk jämställdhetslag? Du säger att du är verksam i Sverige men du vill göra om Sverige till Turkiet!

(Burop, uppror i publiken)

Åhörare 2: Förstör inte Sverige. Det räcker med att ni har förstört era egna länder.

Suddgummit: Ordning!

Tändstickan: Hederskulturer är klankulturer. I en klankultur gäller solidariteten med klanen. Sverige är en välfärdsstat. Lagen gäller lika för alla. Demokrati och klansamhälle är varandras motpoler. När du säger inga bidrag till kampen mot hedersförtryck sätter du klanen över demokratin. Vad i helvete har ditt parti för antidemokratisk värdegrund? Du politiserar småflickor. Du packar in dem i ett politiskt plagg och kväver dem, kväver deras drömmar, kväver deras rätt att fritt få välja livsväg. Placerar dem i en kista och slänger nyckeln. Du utnyttjar småflickor för att skaffa dig en maktposition!

(Publiken i uppror)

Åhörare 1: Åk hem till era bergsbyar.

Åhörare 3: Åk hem till era vidriga klansamhällen. Vi vill inte ha dem här.

Suddgummit: Ordning! Ordning! Vi tar en paus. Ordning! Vi tar en paus i femton minuter. Ta en kopp kaffe i fikarummet och lugna ner er!

(Publiken reser sig och lämnar lokalen)

Scen 2
(Publiken samlad i fikarummet, folk trängs vid kaffeautomaterna, Suddgummit sökt sig till en toalett, Tändstickan river rasande ur en tidning som ligger på bordet ut bild på en liten flicka i shariadok och fäster på en darttavla, tar ett knippe dartpilar i handen.)

Tändstickan: Kom igen nu Linjalen.

Man i vit särk: Vad ska det här betyda?

(Sorlet tystnar, alla ser på Tändstickan)

Tändstickan: En liten uppvisning i Linjalens värdegrund. (kastar en pil på flickan, Halsduken, Lucille, Bladet och Kayd följer spänt och förvånat Tändstickans tilltag)

Linjalen: (stått vid kaffeautomaten, vänder sig om) Jag polisanmäler dig för hets mot folkgrupp.

(Tändstickan kastar ännu en pil)

Linjalen: Var är Suddgummit. Det här är skandal.

Tändstickan: (räcker pilarna till Linjalen) Här, ta pilarna. Demonstrera ditt partis värdegrund.

(Linjalen står orörlig, stirrar på Tändstickan)

Tändstickan: (utmanande): Kom igen nu. Vad väntar du på? Hon är ju redan söndertrasad.

(Linjalen står fortfarande orörlig, stirrar)

Tändstickan: Vad väntar du på?

RIDÅ

© Mona Lagerström 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *