Advokaten Selma Alami, som är stolt över att hon bidragit till att Stockholms stad dragit in GAPF:s årliga verksamhetsbidrag på 600 000 kronor, är aktivist och stödjer Hamas tillsammans med advokat Silas Aliki, som försvarade Muslimska brödraskapets ungdomsförbund Sveriges unga muslimer (SUM) när Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) drog in bidraget eftersom SUM inte levde upp till demokrativillkoren och som också försvarade extremisterna Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi som anmält tidigare socialdemokratiska politikern Ann-Sofie Hermansson för förtal

I föregående inlägg publicerade jag Selma Alamis stolta svar över att ha sett till att GAPF förlorar verksamhetsbidraget, eftersom en ledamot i GAPF:s styrelse på sin privata Facebook-sida riktat kritik mot islam. Selma Alami påstår att ledamoten ”hatar muslimer”, sprider ”rasism” och ”islamofobi”.

Samtidigt som Stockholms stad beviljade demokratifientliga Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd 4 miljoner kronor.

Att en styrelseledamot på sin privata Facebook-sida uttrycker kritik mot islam, alltså religionskritik, är enligt Selma Alami värre än att Hamas förvandlat Gaza till en religiös diktatur, utför en bestialisk terrorattack mot Israel där grovt sexuellt våld ingick, medvetet lägger Gaza i ruiner och lika medvetet utsätter Gazas befolkning för fruktansvärt lidande.

Ty enligt Selma Alami är det som Gazas befolkning tvingas genomlida helt och hållet Israels fel. Tillsammans med 35 advokater, däribland Silas Aliki, begär hon att Advokatsamfundet ska fördöma Israels bombningar av Gaza på samma sätt som Advokatsamfundet fördömde Rysslands invasion av Ukraina.

Selma Alami likställer Rysslands angreppskrig med Israels försvarskrig.

Inte någonstans i uppropet nämns Hamas. Man anger hur många palestinier som dödats, hur många barn, utan att ange att Hamas propagandaapparat står för siffrorna och ger Israel hela skulden: ”Israel har, med förevändningen [min kursiv] att det rör sig om självförsvar, bombat sjukhus, skolor, flyktingläger, bostadshus, ambulanser, kyrkor och moskéer.”

Ibn Rushd beskriver hur Silas Aliki arbetade gratis för att hjälpa det odemokratiska SUM att åter få bidrag av MUCF. Det lyckades inte. Inte heller lyckades Silas Aliki få Ann-Sofie Hermansson fälld för förtal. Journalisten Helene Bergman skrev boken Den politiska rättegången, kampen om yttrandefriheten om den skandalösa rättegången.

Stockholms stad: Är det allvarligare att kritisera islam än att stödja Hamas? Vilket värde har Selma Alamis kritik mot GAPF:s ledamot sett i relation till hennes försvar av Hamas? Som är Muslimska brödraskapets palestinska gren.

Selma Alami är en fullfjädrad aktivist för Muslimska brödraskapet mot GAPF.

5 april 2024

Mona Lagerström fil dr

2 kommentarer

  1. Även om islam är ovälkommet här och på goda grunder kan man inte försvara israels utrotningskrig.
    netanyahu är satan själv.

    1. Hamas är ansvariga för det som sker i Gaza. Hamas kunde ha satt stopp för Israels anfall från dag ett genom att kapitulera. Hamas mål är att sudda ut Israel från kartan. Hamas låter hellre sin befolkning dö än ge upp sitt mål. Netanyahu leder ett krigskabinett där hans politiska motståndare ingår.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *